Sunteți pe pagina 1din 3

REGISTRU OPIS ALFABETIC

AL FIŞELOR DE CONSULTAŢII/FOILOR DE OBSERVAŢIE


anul ………………..
Nr. Nr.fişă/foaie Ziua şi luna
Numele şi prenumele bolnavului
Crt. de observaţie înregistrării
1 2 3 4
27.8;A4;t2