Sunteți pe pagina 1din 0
Reabilitarea construcţiilor din lemn Decembrie 2007
Reabilitarea construcţiilor din lemn
Decembrie 2007
Material de construc ţ ie dintre primele materiale folosite; r ă spunde favorabil ş i
Material de construc ţ ie dintre primele materiale folosite; r ă spunde favorabil ş i
Material de construc ţ ie dintre primele materiale folosite; r ă spunde favorabil ş i
Material de construc ţ ie dintre primele materiale folosite; r ă spunde favorabil ş i

Material de construcţie

dintre primele materiale folosite;

răspunde favorabil şi la compresiune şi la întindere, deci preia şi încovoierea;

utilizat şi în prezent, ca material în structură sau la lucrări temporare de sprijinire, finisaje, închideri autoportante;

necesită prelucrare specială pentru o durată de viaţă prelungită.

Reabilitarea construc ţ iilor din lemn Este o activitate de echip ă , ce include
Reabilitarea construc ţ iilor din lemn Este o activitate de echip ă , ce include
Reabilitarea construc ţ iilor din lemn Este o activitate de echip ă , ce include
Reabilitarea construc ţ iilor din lemn Este o activitate de echip ă , ce include

Reabilitarea construcţiilor din lemn

Este o activitate de echipă, ce include ingineri constructori, arhitecţi, ingineri tehnologi în prelucrarea lemnului, tehnicieni şi muncitori cu calificare deosebită pentru construcţii din lemn;

Evaluarea proprietăţilor lemnului din elementele structurale existente este dificilă, la fel şi gradul de deteriorare;

Multe soluţii de reabilitare prevăd o structură mixtă din punct de vedere al materialelor de construcţie folosite: lemn + beton armat + metal.

Degrad ă ri la construc ţ ii de lemn
Degrad ă ri la construc ţ ii de lemn
Degrad ă ri la construc ţ ii de lemn
Degrad ă ri la construc ţ ii de lemn

Degradări la construcţii de lemn

Degrad ă ri la construc ţ ii de lemn
Putrezirea lemnului
Putrezirea lemnului
Putrezirea lemnului
Putrezirea lemnului

Putrezirea lemnului

Putrezirea lemnului
Putrezirea lemnului
Clear Penetrating Epoxy Sealer
Clear Penetrating Epoxy Sealer
Clear Penetrating Epoxy Sealer
Clear Penetrating Epoxy Sealer
Clear Penetrating Epoxy Sealer

Clear Penetrating Epoxy Sealer

Îmbin ă ri la elemente deteriorate
Îmbin ă ri la elemente deteriorate
Îmbin ă ri la elemente deteriorate
Îmbin ă ri la elemente deteriorate

Îmbinări la elemente deteriorate

Îmbin ă ri la elemente deteriorate
Îmbin ă ri la elemente deteriorate
Îmbin ă ri la elemente deteriorate
Solu ţ ii de consolidare
Solu ţ ii de consolidare
Solu ţ ii de consolidare
Solu ţ ii de consolidare

Soluţii de consolidare

Solu ţ ii de consolidare
Solu ţ ii de consolidare
Solu ţ ii de consolidare
Solu ţ ii de consolidare
Solu ţ ii de consolidare
Solu ţ ii de consolidare
Solu ţ ii de consolidare
Solu ţ ii de consolidare

Soluţii de consolidare

Solu ţ ii de consolidare
Solu ţ ii de consolidare
Solu ţ ii de consolidare
Solu ţ ii de consolidare
Solu ţ ii de consolidare
Solu ţ ii de consolidare
Solu ţ ii de consolidare
Solu ţ ii de consolidare

Soluţii de consolidare

Solu ţ ii de consolidare
Solu ţ ii de consolidare
Solu ţ ii de consolidare
Solu ţ ii de consolidare
Deterior Deterior ă ă ri ri prin prin expunere expunere prelungit prelungit ă ă la
Deterior Deterior ă ă ri ri prin prin expunere expunere prelungit prelungit ă ă la
Deterior Deterior ă ă ri ri prin prin expunere expunere prelungit prelungit ă ă la
Deterior Deterior ă ă ri ri prin prin expunere expunere prelungit prelungit ă ă la

DeteriorDeteriorăăriri prinprin expunereexpunere prelungitprelungităă lala radiaradiaţţiiii ultravioleteultraviolete

ri ri prin prin expunere expunere prelungit prelungit ă ă la la radia radia ţ ţ
ri ri prin prin expunere expunere prelungit prelungit ă ă la la radia radia ţ ţ
Introducerea tiran ţ ilor
Introducerea tiran ţ ilor
Introducerea tiran ţ ilor
Introducerea tiran ţ ilor

Introducerea tiranţilor

Introducerea tiran ţ ilor
Refacerea capetelor de grind ă
Refacerea capetelor de grind ă
Refacerea capetelor de grind ă
Refacerea capetelor de grind ă

Refacerea capetelor de grindă

Refacerea capetelor de grind ă
Refacerea capetelor de grind ă
Concluzii mediul înconjur ă tor este principala cauz ă a degrad ă rii construc ţ
Concluzii mediul înconjur ă tor este principala cauz ă a degrad ă rii construc ţ
Concluzii mediul înconjur ă tor este principala cauz ă a degrad ă rii construc ţ
Concluzii mediul înconjur ă tor este principala cauz ă a degrad ă rii construc ţ

Concluzii

mediul înconjurător este principala cauză a degradării construcţiilor din lemn;

lemnul este un material natural ce se comportă diferit în funcţie de tipul fibrei lemnoase asociat speciilor arboricole ce urmeaza a fi folosite;

nu există două construcţii din lemn deteriorate exact la fel ceea ce presupune că lucrările de consolidare sunt de fiecare dată unice ca soluţie atât în ceea ce priveşte proiectarea cât şi execuţia.