Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POSTULUI Nr. ...

Titulatura postului: inspector resurse umane Status-ul postului: vacant x ocupat: Titularul postului: se completeaza numele titularului postului Cod C.O.R.: 3 !3" Organizatia: se completeaza numele exact al #irmei Departamentul: se completeaza titulatura $epartamentului in care este inca$rat postul Titulatura postului imediat superior: mana%er resurse umane sau titulatura unui alt post $in ca$rul or%anizatiei care este ierar&ic superior Limite salariale: limita salariala in#erioara si superioara pentru acest post Data intocmirii: se completeaza $ata la care a #ost intocmita #isa $e post Intocmita de: se completeaza numele persoanei care a realizat #isa $e post si postul ocupat $e aceasta in ca$rul or%anizatiei 'ezumatul postului: organizarea si derularea operatiunilor de evidenta a personalului in cadrul organizatiei; evidenta si pastrarea in arhiva organizatiei a tuturor documentelor care se creeaza in societate conform reglementarilor in vigoare. Atri(utii si responsa(ilitati: intocmirea formelor de angajare (completare de formulare contract individual de munca fisa cu datele personale etc.! si verificarea ca in dosarul personal sa e"iste fisa medicala eli#erata de medicul de medicina muncii repartitie de la somaj si toate celelalte acte care tre#uie sa e"iste in dosarul oricarui angajat; intocmirea formelor de desfacere a contractului individual de munca (dispozitie de desfacere a contractului individual de munca nota de lichidare!; inregistrarea contractului individual de munca deciziei de desfacere a contractului individual de munca sau orice alte modificari survenite in contractul de munca al angajatilor in registrul de evidenta al salariatilor in carnetul de munca si la $nspectoratul Teritorial de %unca; in cazul renegocierii unor clauze din contractul individual de munca la dispozitia conducerii intocmirea adresei de instiintare a salariatului cu privire la modificarile care se intentioneaza sa se aduca la acesta (contract individual de munca! conform &odului %uncii; inregistrarea in carnetele de munca si in registrul de evidenta al salariatilor a tututror schim#arilor survenite in situatia angajatilor conform legilor si instructiunilor in vigoare; evidenta si pastrarea carnetelor de munca si a dosarelor de personal; arhivarea dosarelor de personal pentru personalul lichidat conturilor cu salariile si a altor documente care se creeaza in cadrul #iroului; intocmirea dosarelor de pensionare conform legislatiei in vigoare pentru angajatii societatii care solicita aceasta; eli#erarea de adeverinte solicitate de salariati pentru medicul de familie sau alte motive; eli#erarea de adeverinte pentru grupa de munca si sporuri pentru fostii angajati ai

societatii precum si pentru cei plecati in strainatate in conformitate cu datele e"trase din dosarele personale si conturile e"istente in arhiva; intocmirea pe calculator si redactarea de adeverinte formulare si alte acte specifice #iroului; organizarea si pastrarea documentelor arhivate pe sectii sectoare ani luni; tinerea inventarului arhivei la zi; primirea documentelor arhivate din anul precedent (numai daca este respectata legea '()'**( si +,-).//. 0 copertat numerotat snuruit si sigilat!; legarea dosarelor care s-au deteriorat desfacut; tinerea la zi a registrului de evidenta curenta al arhivei; convocarea &omisiei de Selectionare a documentelor care au depasit termenul de pastrare conform 1omenclatorului arhivistic numita de conducerea societatii; selectionarea scoaterea din evidenta si predarea din arhiva a documentelor care au depasit termenul de pastrare cu apro#area &omisiei de Selectionare prin proces ver#al; tinerea evidentei proceselor ver#ale de predare-primire a dosarelor; tinerea legaturii cu arhivele statului; e"ecutarea altor lucrari privind evidenta de personal la solicitarea superiorului direct. 'elatii la locul $e munca: ) $e su(or$onare: mana%er resurse umane sau titulatura unui alt post ierar&ic superior de supraordonare: se completeaza titulatura postului*posturilor a#late in su(or$ine +$aca acestea exista, de colaborare/ functionale: personalul ar&ivelor statului- personalul Inspectoratului teritorial $e .unca si)sau alte posturi cu care e"ista relatii de cola#orare Pro%ram $e lucru: - ore)zi , zile)saptamana +sau se completeaza cu un alt pro%ram al or%anizatiei,/ posibilitate de prelungire a programului de lucru in cazuri exceptionale se completeaza $oar $aca este cazul 0on$itii $e munca: o#isnuite; munca de #irou; deplasari pe distante scurte sau medii (depunerea de acte etc.!. Unelte- instrumente- ec&ipament $e lucru: instrumente specifice muncii de #irou (computer "ero" imprimanta fa" scanner etc.!. Posi(ilitati $e promovare: in sfera de activitate actuala +se precizeaza $aca exista sau nu posi(ilitati $e promovare, ! transferul in cadrul unui alt departament sau pe o alta pozitie ierar"ica superioara sunt conditionate de ne#oile organizatiei si de ac"izitia unor abilitati si deprinderi din alte sfere de acti#itate. 0erinte pentru exercitare:

'. 0erinte me$icale: '.'. rezistenta la o#oseala si solicitari efective si intelectuale; '... acuitate auditiva normala; '.+. vor#ire normala. .. 0erinte psi&olo%ice: ..'. inteligenta de nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza memorie dezvolatata!; .... usurinta in e"primarea ideilor deprinderea de a vor#i in pu#lic; ..+. asumarea responsa#ilitatilor; ..2. rezistenta la sarcini repetitive; ..,. capacitate de relationare interumana; ..(. echili#ru emotional. +. Activitati #izice: +.'. lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate; +... vor#ire; +.+. ascultare; +.2. diferentiere a culorilor; +.,. folosire a mainilor; +.(. folosire a degetelor; +.3. comutare si concentrare a privirii. 2. 1$ucatie si pre%atire pro#esionala: 2.'. cel putin studii medii; 2... instruire formala sau e"perienta in domeniul procedurilor si normelor specifice domeniului muncii; 2.+. cunostinte de operare pe calculator; 2.2. cunoasterea unei lim#i straine constituie un avantaj. La acest capitol se pot a$au%a toate con$itiile pe care ar tre(ui sa le in$eplineasca un can$i$at pentru a putea ocupa acest post- con$itii care sunt sta(ilite in #unctie $e speci#icul #iecarei or%anizatii in parte. $. 2eprin$eri trans#era(ile: ,.'. acordare si transmitere de informatii; ,... asigurare de consultanta in domeniul procedurilor si normelor specifice domeniului muncii; ,.+. culegere clasificare si interpretare a informatiilor; ,.2. pregatire de materiale si rapoarte. In$icatori $e per#ormanta: