Sunteți pe pagina 1din 3

Fuziunea prin absorbtie in conditiile in care societatea abosorbanta detine titluri de participare in capitalul societatii absorbite

Societatea A absoarbe societatea B in conditiile in care societatea A detine 60% din capitalul societatii B, actiuni care au fost achizitionate la constituirea acesteia la valoarea nominala de 5 lei/actiune. Bilanturile celor doua societati se prezinta astfel: Elemente de activ A B Elemente de pasiv A B heltuieli de constituire 5.000 !0.000 apital social 50.000 "5.000 #mobilizari corporale !00.000 "5.000 $ezerve %5.000 5.000 #mobilizari financiare &5.000 ' $ezultat reportat &0.000 !0.000 (arfuri &5.000 )5.000 *urnizori !!5.00 &0.000 0 lienti +0.000 &5.000 redite bancare pe termen lun, +5.000 -0.000 .isponibilitati &0.000 55.000 Total activ 315.000 220.000 Total pasiv 315.00 220.000 0 #n procesul fuziunii celor doua societati, s'a tinut cont de un plus de valoare aferent imobilizarilor corporale ale celor doua societati astfel: ' societatea A: &5.000 lei/ ' societatea B: "0.000 lei. Aporturile celor doua societati se prezinta astfel: Elemente A B apital propriu !!5.000 -0.000 Active fictive'ch.de constituire '5.000 '!0.000 0lusvaloarea imobilizarilor corporale &5.000 "0.000 0lusvaloare din titluri de participare &5.000 0 1-.000 2 !0 3 &5.0004 Activ net corijat(A !" 200.000 150.000 umar de actiuni( a" 10.000 15.000 #aloarea intrinseca(A !$ a" 20 10 !alcule %inanciare & $aportul de schimb dintre valorile intrinsece ale celor doua actiuni este : $s 5 6aloarea intrinseca a actiunilor societatii A / 6aloarea intrinseca a actiunilor societatilor B $s 5 %0 / !0 5 % / ! 6aloarea acestui raport nu trebuie sa fie determinara cu zecimale deoarece acest raport arata numarul de actiuni care trebuie schimbate cu actiunile celeilalte societati. 0entru numarul de actiuni care trebuie emise in vederea remunerarii aportului societatii B, trebuie sa se tina seama de raportul de schimb si de actiunile pe care societatea A le detine in capitalul societatii B. Aportul de remunerat este: !50.000 2 &0% 5 60.000 lei/ 7umarul de actiuni care trebuie remunerate: !5.000 3 -.000 5 6.000 actiuni, care apartin altor actionari decat cei ai societatii A/ 7umarul de actiuni noi ale societatii A care trebuie emise pentru remunerarea actiunilor B aferente altor actionari decat cei ai societatii B: 6.000 2 85 ).000 actiuni/ (a9orarea capitalului social al societatii A aferenta aportului societatii B: ).000 actiuni 2 5 lei 5 !5.000 lei/ 0rima de fuziune: 60.000 3 !5.000 5 &5.000 lei, adica diferenta dintre aportul de remunerat al altor actionari si valoarea ma9orarii capitalului social al societatii A/

#n procesul fuziunii, societatea A va anula actiunile pe care le detine in capitalul societatii B in valoare de &5.000 lei/ #n procesul de fuziune prin aceasta varinata, apare si o prima de fuziune complementara provenita din diferenta dintre valoarea aportului care apartine societatii A 160%4 si valoarea de achizitie a titlurilor de participare pe care aceasta le detine in capitalul societatii B. 0rima de fuziune complementara: !50.000 2 60% ' &5.000 5 &5.000 lei. Flu'ul in%ormational contabil la societatea A& a. contabilizarea ma9orarii capitalului social: !ont debitor &56

!ont creditor ./. !0!% !0&%.! !0&%.% %6! !ont creditor ./. &56 &0! !6%

#aloare !50.000 !5.000 &5.000 &5.000 &5.000 #aloare 2(0.000 !50.000 &0.000 -0.000

b. contabilizarea primirii aportului de la societatea B: #aloare !ont debitor 2(0.000 ./. !&5.000 %!% )5.000 )"! &5.000 &!! 55.000 5!%

#n urma operatiunii de fuziune, bilantul contabil al societatii A se prezinta astfel: Elemente de activ #aloare Elemente de pasiv heltuieli de constituire 5.000 apital social #mobilizari corporale %&5.000 0rime de fuziune (arfuri +0.000 $ezerve lienti !%5.000 $ezultat reportat .isponibilitati -5.000 *urnizori redite bancare pe termen lun, Total activ 550.000 Total pasiv

#aloare 65.000 -0.000 %5.000 &0.000 !55.000 !"5.000 550.000

Flu'ul in%ormational contabil la societatea B& a. contabilizarea creantei asupra societatii A pentru aportul la capitalul acesteia: !ont debitor !ont creditor &6! "5+)2 2 venituri din operatiuni de fuziune b. contabilizarea virarii aportului catre societatea A: #aloare !ont debitor 210.000 ./. &0.000 &0! -0.000 !6% +0.000 65+)2

#aloare !50.000

!ont creditor #aloare ./. 210.000 %!% "5.000 )"! )5.000 &!! &5.000 5!% 55.000 2cheltuieli din operatiuni de fuziune'valoarea contabila a elementelor de activ cedate sub forma de aport c. contabilizarea primirii actiunilor emise de societatea A pentru remunerarea aportului: !ont debitor !ont creditor #aloare

%6!

&6!

60.000

d. contabilizarea anularii activelor fictive'cheltuielile de constituire: !ont debitor !ont creditor 65++ %0! e. contabilizarea inchiderii conturilor de cheltuieli: !ont debitor !ont creditor !%! ./. 65+) 65++ f. contabilizarea inchiderii conturilor de venituri: !ont debitor !ont creditor "5+) !%! ,. determinarea rezultatului fuziunii: $ezultat 5 6enituri totale 3 heltuieli totale $ezultat 5 !50.000 3 -0.000 5 60.000 lei Bilantul contabil al societatii B inainte de lichidarea acesteia se prezinta astfel: Elemente de activ #aloare Elemente de pasiv :itluri de participare 60.000 apital social .ebitori diversi -0.000 $ezerve $ezultat reportat $ezultatul fuziunii Total activ 150.000 Total pasiv Flu'ul in%ormational contabil privind operatiunile de lic)idare privind societatea B& a. contabilizararea evidentierii drepturilor actionarilor societatii B: !ont debitor !ont creditor ./. &56 !0!% !06 !!" !%!

#aloare !0.000 #aloare -0.000 +0.000 !0.000 #aloare !50.000

#aloare "5.000 5.000 !0.000 60.000 150.000

#aloare !50.000 "5.000 5.000 !0.000 60.000

b. contabilizarea distirbuirii titlurilor de participare primite de la societatea A catre actionarii societatii B: !ont debitor !ont creditor #aloare &56 %6! 60.000 c. compensarea datoriei cu creanta fata de actionarii societatii A in procesul de fuziune: !ont debitor !ont creditor &56 &6! #aloare -0.000

.upa realizarea acestei inre,istrari contabile toate conturilor societatii B sunt soldate. Actionarii societatii B, altii decat cei ai societatii A, vor deveni in urma operatiunii de funziune actionari ai societatii A.