Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.ABIES PRELUCRAREA LEMNULUI S..R.L.. . ROMAN jud.

Neamt

Determinarea masei volumice


Determinarea masei volumice se face pe piesele din lemn pentru care s-a masurat umiditatea. Pe aceste piese, determinarea densitatii aparente se face dupa cum urmeaza: se masoara dimensiunile pieselor lungime - L, latime - b si grosime - h cu preizia de 1 mm se calculeaza volumul piesei din lemn cu relatia: V L ! b ! h ! "corectie e!primat in #m$% , in care "corectie are urmatoarele valori: - &,'(& pentru umiditatea de )* - &,'(+ pentru umiditatea de '* - &,'+& pentru umiditatea de 1&* - &,'++ pentru umiditatea de 11* - &,',& pentru umiditatea de 1-* - &,',+ pentru umiditatea de 1$* - &,'.& pentru umiditatea de 1(* - &,'.+ pentru umiditatea de 1+* - &,')& pentru umiditatea de 1,* - &,')+ pentru umiditatea de 1.* - &,''& pentru umiditatea de 1)* - &,''+ pentru umiditatea de 1'* - 1,&&& pentru umiditatea de -&* - 1,&&+ - pentru umiditatea de -1* - 1,&1& - pentru umiditatea de --* - 1,&1+ - pentru umiditatea de -$* - 1,&-& - pentru umiditatea de -(*

se cantareste piesa din lemn cu precizia de / &,1 0g si se stabileste masa #m% se calculeaza masa volumica a pieselor din lemn cu relatia: m1V se calculeaza valoarea medie a masei volumice, ca fiind media aritmetica a celor trei valori 1.1. 2tribuire clasa de rezistenta 3e atribuie clasa de rezistenta, in functie de specie si densitatea aparenta, conform tabelului nr.1. Valoare medie a masei volumice "lasa de rezistenta $ 40g1m 5 6ezistenta la incovoiere 471mm-5 $+& "1( $.& "1, $)& "1) $'& "-& (1& "-(-& "-( (+& "-. (,& "$& ()& "$+ +&& "(& +-& "(+ ++& "+&