Sunteți pe pagina 1din 19

MINISTERULLUCRRILORPUBLICEIAMENAJRII TERITORIULUI MLPAT NORMATIVPRIVINDCOMPORTAREA NTIMPACONSTRUCIILOR INDICATIVP1301999

Elaboratde: INSTITUTULNAIONALDECERCETAREDEZVOLTARE NCONSTRUCIIIECONOMIACONSTRUCIILOR INCERC

DIRECTORGENERAL:Dr.ing.RaduPascu LABORATOREVALUAREA RISCULUISEISMICIPREVENIREA DEZASTRELOR DIRECTORDEPARTAMENT EFLABORATOR RESPONSABILDELUCRARE Avizatde: DIRECIAPROGRAMEDECERCETAREIREGLEMENTRITEHNICE MLPAT DIRECTOR Ing.OctavianMnoiu RESPONSABILDELUCRAREMLPAT Ing.VladPopescu COLECTIVDESPECIALITI Ing.VasileRadianov Prof.dr.ing.AugustinPopescu Ing.CorneliaPopescu Ing.EmilSeverGeorgescu Ing.DanTomescu Ing.DanielaDobre Prof.dr.ing.AugustinPopescu Ing.OlgaStancu Ing.VasileRadianov

CUPRINS

1.

PREVEDERIGENERALE...................................................................................................132

2.TERMINOLOGIE.................................................................................................................133 3.URMRIREACURENTACOMPORTRIICONSTRUCIILOR...........................137 3.1.PREVEDERIPRIVINDURMRIREACURENTACOMPORTRII CONSTRUCIILOR...................................................................................................137 3.2.PREVEDERIPRIVINDINSPECTAREAEXTINSAUNEICONSTRUCII..139 4.URMRIREASPECIALACOMPORTRIICONSTRUCIILOR...........................140 5.OBLIGAIIIRSPUNDERIPRIVINDURMRIREACOMPORTRII CONSTRUCIILOR.............................................................................................................145 5.1.OBLIGAIIIRSPUNDERIALEINVESTITORILOR...................................145 5.2.OBLIGAIIIRSPUNDERIALEPROPRIETARILOR.................................145 5.3.OBLIGAIIIRSPUNDERIALEPROIECTANILOR.................................147 5.4.OBLIGAIIIRSPUNDERIALEEXECUTANILOR...................................147 5.5.OBLIGAIIIRSPUNDERIALEUTILIZATORILORI ADMINISTRATORILOR.........................................................................................148 5.6.OBLIGAIIIRSPUNDERIALERESPONSABILILORCUURMRIREA COMPORTRIICONSTRUCIILOR..................................................................148 5.7.OBLIGAIIIRSPUNDERIALEEXECUTANILORURMRIRII CONSTRUCIILOR.................................................................................................149 5.8.ATRIBUIILEINSPECIEIDESTATNCONSTRUCII,LUCRRI PUBLICE,URBANISMIAMENAJAREATERITORIULUI...........................150 6.PREVEDEREFINAL.........................................................................................................151 7. ANEXA1.................................................................................................................................152

8.ANEXA2.................................................................................................................................155 9.ANEXA3.................................................................................................................................157

NORMATIVPRIVINDURMRIREA COMPORTRIINTIMPACONSTRUCIILOR

Indicativ:P130 1999 nlocuiete:P130 1997

1. PREVEDERIGENERALE 1.1. Prezentul normativ privind activitatea de urmrire a comportrii n timp a construciilor rspundeprevederilorLegiinr.10/1995privindcalitateaconstruciilorialeregulamentuluiprivind urmrireacomportriinexploatare,interveniilentimpipostutilizareaconstruciilor,aprobatprin HGRnr.766/1997iesteocomponentasistemuluicalitiinconstrucii. 1.2. Urmrirea comportrii n timp a construciilor se desfoar pe toat perioada de via a construciei ncepnd cu execuia ei i este o activitate sistematic de culegere i valorificare (prin urmtoarelemodaliti:interpretare,avertizaresaualarmare,prevenireaavariiloretc.)ainformaiilor rezultatedinobservarei msurtoriasupraunorfenomenei mrimicecaracterizeazproprietile construciilornprocesuldeinteraciunecumediul ambiantitehnologic. Proprietile de comportament, ca i fenomenele i mrimile ce le caracterizeaz, se aleg pentrufiecareconstrucienparte,astfelnctcuajutorulunorcriteriideapreciereialunorcondiii de calitate legate de destinaia construciei, s permit aprecierea aptitudinii ei pentru exploatare, respectivarealizriicalitilorcareofacscorespundcerinelorproprietarilori/sauutilizatorilor. 1.3. Scopul urmririi comportrii n timp a construciilor este de a obine informaii n vedereaasigurriiaptitudiniiconstruciilorpentruoexploatarenormal,evaluareacondiiilorpentru prevenireaincidentelor,accidenteloriavariilor,respectivdiminuareapagubelormateriale,depierderi de viei i de degradare a mediului (natural, social, cultural) ct i obinerea de informaii necesare perfecionrii activitii n construcii. Efectuarea aciunilor de urmrire a comportrii n timp a construciilor se execut n vederea satisfacerii prevederilor privind meninerea cerinelor de rezisten,stabilitateidurabilitatealeconstruciilorctialecelorlaltecerineeseniale. Elaboratde: INSTITUTULNATIONALDE CERCETAREDEZVOLTAREN CONSTRUCIIIECONOMIA CONSTRUCIILORINCERC Aprobatde: MINISTERULLUCRRILOR PUBLICEIAMENAJRII TERITORIULUI Cuordinulnr.57/Ndin18.08.1999

1.4. Activitatea de urmrire a comportrii construciilor se aplic tuturor categoriilor de construcii i va fi asigurat de ctre investitori, proiectani, executani, administratori, utilizatori, experi, specialiti i responsabili cu urmrirea construciilor a cror obligaii sunt prezentate n capitolul5.Seexcepteazde la aceastactivitatecldirilepentrulocuinecuparterplusunetaji anexele gospodreti situate n mediul rural i n satele ce aparin oraelor precum i construciile provizorii(Legeanr.10/1995,art.2,par.2). 1.5.Urmrireacomportriintimpaconstruciilorestededoucategorii: urmrirecurent urmrirespecial Categoriadeurmrire,perioadelelacareserealizeaz,precumimetodologiadeefectuarea acestora se stabilesc de ctre proiectant sau expert, n funcie de categoria de importan a construciiloriseconsemneaznJurnalulEvenimentelorcarevafipstratnCarteaTehnica construciei.

2.TERMINOLOGIE 1. APTITUDINEA DE UTILIZARE (EXPLOATARE): capacitatea unui produs (serviciu, lucrare, construcie)deandeplinifunciuneadefinitpentrucareafostconceput,ncondiii specifice. 2. AVARIE:oricedegradare(deteriorare)sauconsecinduntoare(nefavorabil)pentrustarea fizicaunuiprodus,auneiconstrucii,prisauelementcomponentalacesteia,cauzatdeun eveniment. Notexplicativ: Laconstruciisedeosebescdoucategoriiprincipaledeavarii: a) avarii structurale produse n elementele sau mbinrile structurii de rezisten a unei construcii. b) avarii nestructurale, produse n elementele sau prile de construcii care nu fac parte din structuraderezisten. 3. CARTEA TEHNIC A CONSTRUCIEI: ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea,execuia,recepia,exploatareai urmrireacomportriinexploatareaconstruciei, cuprinzndtoatedatele,documenteleievidenelenecesarepentruidentificareaideterminarea striitehnice(fizice)aconstrucieirespectiveiaevoluieiacesteiantimp. 4. CATEGORIE DE IMPORTANA A CONSTRUCIILOR: categorie stabilit pe baza unei grupri de factori i criterii asociate, care permite considerarea difereniat a construciilor de ctreparticipanilaprocesulderealizareilantregulcicludeexistenalacestora,nfunciede caracteristicilei relaiilelorcumediuluman,socioeconomicinatural. Noteexplicative: 1)Stabilireacategorieideimportanaconstruciilorestenecesarpentruaplicareadifereniat, nfunciedeacesta,asistemuluicalitiiiatuturorcomponentelorsaleinspecialasistemului deconducereiasigurareacalitiiprecumiaaltorprevederilegale. 2)Categoriiledeimportanaconstruciilorsunt: a)categoriideimportanglobal,denumirecurent"categoriideimportan",careprivesc construciilesubtoateaspectele. b) categorii de importan specific, denumite "clase de importan", care privesc construciilesaunumaiprialeacestora,darnumaisubanumiteaspecte. 5. CLASA DE IMPORTAN: categorie specific de importan, care privete construcia sau numaiprialeacesteia,subanumiteaspectedefinite. 6. COMPORTAREA N EXPLOATARE: manifestare a modului n care un produs (lucrare, construcie) reacioneaz prin calitatea sa (totalitatea proprietilor i caracteristicile sale) la cerinelestabilite,privindaptitudineasalautilizare,ncursuldurateisaledeserviciu. Noteexplicative: 1) ncazulabordriideperforman,comportareanexploatareaunuiprodus,seapreciazprin msurancareperformaneleacestuia,rspundcerinelorspecificate. 2)Comportarean exploatareaunuiprodusreflectdurabilitateaacestuia,respectiv meninerea ntimpaperformanelorsale. 7. CONTROL: activitatea de evaluare (a conformitii), prin msurare, examinare, observare, ncercaresautrecere(verificare)princalibre,auneisaumaimultorcaracteristicialeuneientiti i compararea rezultatelor cu cerinele (exigenele) specificate, pentru a determina c este realizatconformitateapentrufiecaredinacelecaracteristici,cucerinele(exigenele)specificate.

8. DEFECT:nesatisfacereauneicerinesauauneicondiiilegatedeoutilizareprevzut,inclusiv celeprivindabatereasauinexistenauneiasauamaimultorcaracteristicidecalitate. Noteexplicative 1)Condiiiledeutilizareprevzutetrebuiesfieluatenacordcucircumstanelemomentului. 2)Trebuiefcutadistinciantre"defect"i"neconformitate"deoareceacestenoiuniaucabaz decomparaieelementediferite(condiiiledeutilizareprevzute,ncazuldefectuluiicerinele specificate, n cazul neconformitii). Avnd n vedere conotaiile juridice privind responsabilitateaproductorului,termenul"defect"trebuiefolositcupruden. 9. ECHIPAMENT DE MSURARE aparat, dispozitiv (instrument, mijloc) destinat (utilizat), singursaumpreuncualtemijloace,pentruefectuareademsurrialeuneimrimidate. Note explicative: Un echipament (instrument, aparat) de msurare poate fi utilizat separat sau asamblatnsistemecomplexeca: a) Sisteme de msurare, constituind ansambluri complete de instrumente de msur i alte dispozitive,pentruaexecutaoperaiidemsurarespecificate b) Echipamente de msurare i ncercare, destinate s efectueze operaii de ncercare i msurare,nvedereaobineriiunordateprivindcaracteristicileunuiprodus. 10. EXAMINARE: studierea i analizarea direct a unei entiti, pentru a obine convingerea c aceastaesteconformcucerinele(exigenele)specificate. 11. EXPERT: persoan atestat de un organ de stat pentru a face o expertiz ntrun anumit domeniu. 12. EXPERTIZA TEHNIC: cercetarea fcut de un expert tehnic atestat sau un institut de specialitate,asuprauneisituaiisauproblemeprivindcalitateaunuiprodus,serviciu,proiectsau lucraredeconstrucii,precumistareatehnicaunorconstruciiexistente. 13.INSPECIE:activitateadeverificare,controlsausupraveghere,careseexercitncadrulunei misiunidate. 14.INVESTITOR:persoanfizicsaujuridiccareplaseazcapitalnntreprinderi,construciicu scopulobineriideprofituri. 15. JURNALUL EVENIMENTELOR: document al crii tehnice a construciei, n care se consemneaz, n ordine cronologic, toate evenimentele (fapte, aciuni, activiti, intervenii, controale, expertize, inspecii etc), care se produc dea lungul perioadei de existen a construciei respective, precum i rezultatele i efectele acestor evenimente asupra acelei construcii. 16. METOD DE MSURARE: ansamblu de operaii teoretice i practice, n termeni generali, aplicatepentruexecutareamsurilor,dupunprincipiudat. 17. PREVEDEREADEFECTELOR:activitisauaciuniavndcaobiectinvestigarea,evitarea saureducereaapariieii/saurepetriiunuidefectsauauneianomalii. 18. PROGRAM DE NCERCRI: document tehnic elaborat n vederea definirii obiectului i a ansambluluidecondiiiiactiviticetrebuiendeplinitepentruasatisfacecerinelespecificate aleuneincercri. Notexplicativ: ngeneralunprogramdencercritrebuiescuprindindicaiiprivind: a)caracteristicilecetrebuiedeterminateprinncercri b)numrulsaucantitateaproduselorasupracroratrebuieefectuatencercrile c) metodele de ncercare standardizare, care trebuie folosite sau, n lipsa acestora, o descrieresuccintancercrii d)ordineancaretrebuiessedesfoareoperaiunile e)moduldeprezentarearezultatelorinute.

19. PROPRIETAR: persoan fizic sau juridic care are dreptul de proprietate asupra unui bun, careposedoconstrucie,imobil. 20. RAPORT DE NCERCARE: document care prezint rezultatele unei ncercri i alte informaiirelevantepentruncercare. Notexplicativ:Pentrudesemnareaacestuidocument,potfiutilizaiialitermenica:darede seamasuprancercriisauprocesverbaldencercare. 21.SISTEMDEMSURARE:ansamblucompletdeinstrumentedemsurareialtedispozitive asamblatepentruaexecutaolucrare(munc)demsurarespecificat. 22. URMRIREA COMPORTRII (N EXPLOATARE) A CONSTRUCIILOR: aciune sistematic de observare, examinare, investigare a modului n care rspund (reacioneaz) construciile,ndecursulutilizriilor,subinfluenaaciuniloragenilordemediu,acondiiilor de exploatare i a interaciunii construciilor cu mediul nconjurtor i cu activitatea utilizatorilor. 3. URMRIREA CURENT A COMPORTRIICONSTRUCIILOR 3.1.PREVEDERIPRIVINDURMRIREACURENTACOMPORTRII CONSTRUCIILOR 3.1.1. Urmrirea curent este o activitate de urmrire a comportrii construciilor care const din observarea i nregistrarea unor aspecte, fenomene i parametri ce pot semnala modificri ale capacitii construciei de a ndeplini cerinele de rezisten, stabilitate i durabilitate stabilite prin proiecte. 3.1.2. Urmrirea curent a construciilor se aplic tuturor construciilor de orice categorie sau clasde importani formdeproprietatedepeteritoriulRomniei,cuexcepiacldirilorpentru locuinecuparteriparterplusunetajianexelegospodretisituatenmediulruralinsatelece aparin oraelor, precum i construciilor provizorii (Legea nr. 10/1995, art.2, par.2) i are un caracterpermanent,durataeicoincidecuduratadeexistenfizicaconstrucieirespective. 3.1.3. Urmrirea curent a comportrii construciilor se efectueaz prin examinare vizual directidacestecazulcumijloacedemsuraredeuzcurentpermanentsautemporare. 3.1.4. Organizareaurmririicurenteacomportriiconstruciilornoisauvechirevinensarcina proprietarilori/sauautilizatorilor,careoexecutcupersonalimijloacepropriisauncazulncare nuarepersonalcu mijloacenecesarepentruaefectuaaceastactivitate,poatecontractaactivitatea deurmrirecurentcuofirmabilitatnaceastactivitate. 3.1.5. Urmrirea curent a comportrii construciilor se efectueaz n conformitate cu instruciunile de urmrire curent a construciilor prevzute n proiectele de execuie. n cazul construciilorvechicarenuauinstruciunideurmrirecurent,acesteapotficomandateuneifirme despecialitate. 3.1.6. Instruciunile de urmrire curent a comportrii vor cuprinde, n mod obligatoriu, urmtoarele: a.fenomeneurmriteprinobservaiivizualesaucudispozitivesimpledemsurare b.zoneledeobservaieipuncteledemsurare c. amenajrile necesare pentru dispozitivele de msurare sau observaii (nie, scri de acces, balustrade,platformeetc) d. programul de msurtori, prelucrri, interpretri, inclusiv cazurile n care observaiile sau msurrilesefacnafaraperiodicitiistabilite e.moduldenregistrareipstrareadatelor(ex.fie,dischetedecalculatoretc) f.moduldeprelucrareprimar

g.modalitidetransmitereadatelorpentru interpretareailuareadedecizii h.responsabilitatealuriidedeciziideintervenie i.proceduradeatenionareialarmareapopulaiei susceptibildealertatncazulconstatrii posibilitiisauimineneiproduceriiuneiavarii. 3.1.7. Urmrirea curent se va efectua la intervale de timp prevzute prin instruciunile de urmrire curent, dar nu mai rar de o dat pe an i n mod obligatoriu dup producerea de evenimentedeosebite(seism,inundaii,incendii,explozii,alunecrideterenetc.) 3.1.8.Personalulnsrcinatcuefectuareaactivitiideurmrirecurent,vantocmirapoartece vorfimenionatenJurnalulevenimentelorivorfiinclusenCarteaTehnicaconstruciei.In cazul n care se constat deteriorri avansate ale structurii construciei, beneficiarul va solicita ntocmireauneiexpertizetehnice. 3.1.9.ncadrulurmririicurenteaconstruciilor,laapariiaunordeteriorriceseconsiderc potafectarezistena,stabilitateaidurabilitateaconstrucieiproprietarul sauutilizatorulvacomanda oinspectareextinsasupraconstrucieirespectiveurmatdacestecazuldeoexpertiztehnic. 3.2.PREVEDERIPRIVINDINSPECTAREAEXTINSAUNEICONSTRUCII 3.2.1.Inspeciaextinsarecaobiectoexaminaredetaliat,dinpunctde vederealrezistenei, stabilitii i durabilitii, a tuturor elementelor structurale i nestructurale, a mbinrilor construciei, a zonelor reparate i consolidate anterior, precum i n cazuri speciale a terenului i zoneloradiacente. 3.2.2. Aceast activitate se efectueaz n cazuri deosebite privind sigurana i durabilitatea construciilorcumarfi: a.deteriorrisemnificativesemnalatencadrulactivitiideurmrirecurent b. dup evenimente excepionale asupra construciilor (cutremur, foc, explozii, alunecri de terenetc.)icareafecteazutilizareaconstruciilorncondiiidesiguran c.schimbareadestinaieisauacondiiilordeexploatareaconstrucieirespective. 3.2.3. Inspectarea extins asupra unei construcii se va efectua de ctre specialiti atestai, cu experienndomeniulcercetriiexperimentaleaconstruciilor. 3.2.4.ncadrulinspectriiextinseseutilizeazdispozitive,aparatur,instrumente,echipamente imetodedencercarenedistructivei/sauparial distructive. 3.2.5.nvedereaasigurriiposibilitiipracticedeefectuareaacesteiinspectriextinse,sevor prevedeacondiiideacceslaelementelestructuraleinestructurale,mbinrietc. 3.2.6. Inspectarea extins se ncheie cu un raport scris n care se cuprind, separat observaiile privind degradrile constatate (tip, cauze, gradul i efectul acestora), msurile necesare a fi luate pentru nlturarea efectelor acestor degradri, precum i, dac este cazul, extinderea msurilor curente(anterioare)deurmrireacomportriintimp. 3.2.7. Raportul privind efectuarea inspectrii extinse se include n Cartea Tehnic a construcieirespectiveisevorluatoatemsurilepentruexecuiaeventualelorintervenii,reparaii sauconsolidrinscrisenacestraport. 4.URMRIREASPECIALACOMPORTRIICONSTRUCIILOR 4.1.Urmrireaspecialesteoactivitatedeurmrireacomportriiconstruciilorcareconstdin msurarea,nregistrarea,prelucrareaiinterpretareasistematicavalorilorparametrilorcedefinesc msurancareconstruciileimenincerinelederezisten,stabilitateidurabilitatestabiliteprin proiecte.

4.2. Urmrireaspecialacomportriiconstruciilorseinstituiela: a)construciinoideimportandeosebitsauexcepionalstabilitprinproiect b) construcii n exploatare cu evoluie periculoas, recomandat de rezultatele unei expertize tehnicesauauneiinspectriextinse c) cererea proprietarului, a Inspeciei de Stat n Construcii, Lucrri Publice, Urbanism i AmenajareaTeritoriuluisauaorganismelorrecunoscutedeacestapedomeniidespecialitate. 4.3.nmomentulinstituiriiurmririispecialeacomportriiconstruciiloraceastavanglobai urmrireacurent. 4.4. Urmrirea special a comportrii construciilor se efectueaz cu mijloace de observare i msurarecomplexeispecializate,adaptateobiectivelorspecificealefiecruicaznparteiinnd seamadeprevederilereglementrilortehnicenvigoare,standarde,normative,instruciunitehnice, ghiduritehnice). 4.5. Organizareaurmririispecialeestesarcinaproprietarului. 4.6. Activitatea de urmrire special are un caracter permanent sau temporar, durata ei stabilinduse de la caz la caz, n conformitate cu prevederile proiectului prin care a fost instituit urmrireaspecialacomportriiconstruciilor.Urmrireaspecialacomportriiconstruciilorpoate fidescurtduratsaudelungdurat. 4.7. Instituirea urmririi speciale asupra unei construcii se comunic de ctre investitor, proprietarsauutilizator,InspecieideStatnConstrucii,LucrriPublice,UrbanismiAmenajarea Teritoriului. 4.8. Obiectiveleurmririispecialeacomportriiconstruciilorsunt: a) asigurarea siguranei i durabilitii construciei, prin depistarea la timp a fenomenelor periculoaseiazonelorundeapar b) supravegherea evoluiei unor fenomene previzibile, cu posibile efecte nefavorabile asupra aptitudiniinexploatare c) semnalarea operativ a atingerii criteriilor de avertizare sau a valorilor limit date de aparaturademsuricontrol d)verificareaeficieneituturormsurilordeintervenieaplicate e)verificareaimpactuluiconstrucieiasupramediuluinconjurtor f) asigurarea unui volum mare de date sigure i prelucrabile statistic (banc de date) necesar pentru: stabilireaintervalelorvalorilorcorespunztoareuneiexploatrinormaleisigure,n toate situaiile prin care trece construcia, n decursul vieii sale, att din punct de vedere al solicitrilor ct i al influenei mediului. Aceste intervale de valori sunt necesare pentru a aprecia valabilitatea ipotezelor de calcul i pentru stabilirea intervalelor valorilor de "atenie", "avertizare" i alarmare, pentru respectivii parametrii modificrialeproiectuluideexecuiesaudeintervenii,ncazulncaresituaiade peterennucorespundecuipotezeledecalcul verificareacomportriincondiiirealeicomplexeaunornoitipuridemateriale verificareaexperimentalanoilormetodedecalcul. 4.9.Selectareaconstruciilorsupuseurmririispecialesevafacedupcriteriiobiective,innd seama de riscul potenial pe care construcia l reprezint att n sine, ct i pentru mediul nconjurtor. Inacestsenssevorluanconsiderareurmtoriifactori importanaconstruciei gradul(zona)seismic(conformP100/92)

graduldeasigurareseismic repetabilitatea construciei (gradul de risc fiind amplificat, n cazul n care un anumittipdeconstruciearerspndiremare) caracteristicialeinfrastructurii caracteristicialesuprastructurii factori de mediu exteriori (calitatea terenului de fundaie, infiltraii, agresivitatea apelor subterane, umiditatea subteran, inundaii, mediu coroziv exterior, valori absoluteextremealetemperaturii,ncrcridinzpad,aciuneavntului) factori de mediu interiori (umiditate interioar, poluarea interioar, variaia temperaturii interioare, aciuni biologice i biochimice) calitatea i particularitile proiectrii, respectarea reglementrilor actuale n special privind protecia antiseismic pentru construciile n exploatare, existena proiectelor i calculelor pentru construciile n exploatare, existena datelor asupra istoriei construciei i evoluiei degradrilor, existena detaliilor constructive i ale instalaiilor, calitatea materialelordeconstruciepusenoper date privind modul de execuie (respectarea proiectului de execuie, adaptarea la teren a proiectului, calitatea materialelor, tehnologii de execuie, ntreruperi de execuie, exercitarea controlului n timpul execuiei, respectarea proiectului de urmrire a comportrii n timpul execuiei, executarea ncercrilor de prob importante) date privind modul de exploatare (solicitri n exploatare, respectarea destinaiei, informaii bazate pe urmrirea comportrii n timp, prezena degradrilor vizibile, lucrri de reparaie i ntreinere, consolidri, vrsta construciei, numrul seismelor majoresuportate,incendii,explozii,distrugeridatorateoperaiilormilitare,modulde funcionare a echipamentelor de ntreinere i protecie, vibraii i ocuri din funcionareautilajelor,vibraiiiocuridinactivitateadinzon) factori de risc uman, ecologic, economic (risc pentru populaia din zon i pentru ocupanii construciei, risc ecologic asupra mediului, valoarea economic a construciei, valoarea cultural i istoric, valoarea construciilor i investiiilor din zon) ali factori care influeneaz riscul prezentat de construcie (grad de asigurare la incendii a cldirii i a zonei construite, starea sistemelor de avertizare i alarmare, calitatea sistemelor de limitare a efectelor accidentelor, ventilarea construciilor subterane,evacuareaapelordin infiltraii,poluareabiologic, sistemedeevacuarea oameniloribunurilor) factori cu influen asupra gradului de confort (asigurarea confortului climatic, protecielazgomotivibraiietc). 4.10. Urmrirea special a comportrii construciilor efectunduse cu mijloace complexe i specializate necesit un personal specializat n astfel de lucrri, specialitii n domeniul cercetrii experimentale a elementelor i structurilor de construcii, specialiti n dispozitive i aparatur de msuricontrolctispecialitinachiziiaiprelucrareaautomatadatelor.Acestpersonalvafi organizatnechipespecializatepentruurmrireaspecialaconstruciilor. 4.11. Urmrirea special se efectueaz pe baza unui proiect de urmrire special care va cuprindeurmtoarele: a)denumireaiamplasareaobiectuluideconstrucie b)motiveleinstituiriiurmririispeciale

c)descrierealucrriipescurt(tipdeconstrucie,caracteristicigeneralealestructurii,materiale folosite,dimensiuni,caracteristicialecondiiilordefundaieialemediuluietc) d) obiectivele urmririi speciale (proprieti), fenomene, mrimi, criterii de apreciere, condiii decalitate,limitedeatenionare,avertizareialarmareetc) e)metodedemsurare/determinareiaparaturanecesar f) stabilirea concret a punctelor de msur, respectiv locul de montaj al aparatelor, plan de amplasarecucoteledemontaj g)condiiiderecepie,verificare,depozitareaaparaturii h) stabilirea modului de arhivare a datelor (tabele tip, programe calculator etc.) acordnduse mareimportanpstrriiiaccesibilitiidatelor i) indicarea modului de prelucrare primar i de comparare cu valori prestabile (normale, de atenie,avertizare,alarmare)ctiresponsabilitilenluareadedeciziinacestecazuri j) programul msurrilor, corelat cu fazele de execuie sau exploatare, ct i msurile recomandate,laapariiaunorevenimentelegatedefactorideriscgraficedeealonareaoperaiilor demontajalaparatelor,corelatcugraficulgeneraldeexecuiealconstruciei. 4.12.Elaborareaproiectuluideurmrirespecialsevaexecutadectreofirmdespecialitate n colaborare cu specialiti n domeniul cercetrii experimentale a elementelor i structurilor de construcii,cuspecialitindomeniulaparaturiidemsuricontrolctispecialitinautomatizri iprelucrareaautomatadatelor. ncazulconstruciilornoielaborareaproiectelordeurmrirespecialseexecutconcomitentcu proiectuldeexecuie,dectreproiectantnbazauneicomenziemisedeinvestitorsauproprietar. n cazul construciilor n exploatarea la care sa hotrt urmrirea special n baza unei inspectri extinse sau a unei expertize, proprietarul sau utilizatorul va comanda unei firme specializateelaborareaunuiproiectdeurmrirespecial. 4.13. Avizarea proiectelor de urmrire special se va face conform prevederilor legale n vigoarecuprinsenLegeanr.10/1995,privindcalitateanconstrucii. 4.14. Responsabiluldinpartea investitorului,proprietaruluisaualutilizatoruluicareseocup cu urmrirea special a comportrii construciei va fi autorizat pentru aceast activitate de ctre Inspecia de Stat n Construcii, Lucrri Publice, Urbanism i Amenajarea Teritoriului, conform "Instruciunilorprivindautorizarearesponsabililorcuurmrireaspecialacomportriinexploatare aconstruciilor",aprobateprinOrdinulMLPAT3l/N/1995. 4.15.ncazulncareurmrireaspecialncepeodatcuexecuiaconstrucieisauaconsolidrii, responsabilul cu urmrirea special a construciei respective mpreun cu executatul vor lua toate msurilepentruexecutareaproiectuluideurmrirespecialprinechipelespecializate(pct.4.10.)sau prinforeproprii. Executantul va asigura montarea mijloacelor de observare i msurare n conformitate cu proiectuldeurmrirespecial,vaasiguraproteciaiconservarealorpedurataexecuieiconstruciei sau a consolidrii, ct i efectuarea msurtorilor conform programului de msurare prin fore propriisauprinechipespecializate. 4.16. Personalul nsrcinat cu efectuarea urmririi comportrii speciale a construciilor va prezenta rezultatele acestei activiti n rapoarte, la termenele stabilite prin proiectele de urmrire specialcesevorincludenCarteaTehnicaconstrucieipringrijaresponsabiluluiceseocup cuurmrireaspecialaconstrucieirespective. 4.17.Fondurileprivindefectuareaurmririispecialevorfiprevzutedelaavizareainvestiiein cazulconstruciilornoi,iarncazulconstruciilorexistentenmomentulhotrriiinstituiriiurmrii speciale.

4.18. Proiectantul sau expertul vor analiza rezultatele activitii de urmrire special a construcieiivorntiinainvestitoriii/sauproprietarii,nscris,asupramsurilorceseimpun. 4.19. Valorificarea rezultatelor urmririi speciale a construciilor se face de la caz la caz, n conformitatecuprevederileproiectuluideurmrirespecial.

5.OBLIGAIIIRSPUNDERIPRIVIND URMRIREACOMPORTRII CONSTRUCIILOR 5.1.OBLIGAIIIRSPUNDERIALEINVESTITORILOR: a) stabilescmpreuncuproiectantulaceleconstruciiacrorcomportareurmeazafisupus urmririi speciale, menionnd aceasta n nota de comand i n proiectul de execuie asigur fondurilenecesaredesfurriiacesteiactiviti b)asigurntocmireaproiectuluideurmrirespecialicomunicntocmirealuilaInspecia de StatnConstrucii,LucrriPublice,UrbanismiAmenajareaTeritoriului c)comunicproprietarilori/sauutilizatorilor,carepreiauconstruciileobligaiilece lerevin ncadrulurmririicurenteidacestecazulobligaiilecelerevinncadrulurmririispeciale d)asigurntocmireaipredareactreproprietariaCrii tehniceaconstruciei. e) asigur procurarea aparaturii de msur i control prevzut prin proiectele de urmrire, montareaicitireadezero. 5.2.OBLIGAIIIRSPUNDERIALEPROPRIETARILOR a) rspundedeactivitateaprivindurmrireacomportriiconstruciilorsubtoateformele b) organizeaz activitatea de urmrire curent prin mijloace i personal propriu sau prin contract cu o firm specializat n aceast activitate, pe baza proiectului de execuie i a instruciunilordatedeproiectant c) comand proiectul de urmrire special, asigur fondurile necesare activitii de urmrire specialicomandefectuareaurmririispecialeprinfirmecompetente d) comand inspectarea extins sau expertize tehnice la construcii n cazul apariiei unor deteriorriceseconsidercpotafectadurabilitatea,rezistenaistabilitateaconstrucieirespective saudupevenimenteexcepionale(cutremur,foc,explozii,inundaii,alunecrideterenetc) e)comandexpertizetehnicelaconstruciilelacaresadepitduratadeserviciu,croralise schimb destinaia sau condiiile de exploatare, precum i la cele la care se constat deficiene semnificativencadrulurmririicurentesauspeciale f) comunic instituireaurmririispeciale laInspeciadeStatnConstrucii,LucrriPublice, UrbanismiAmenajareaTeritoriului g) asigurpstrareaCriitehniceaconstrucieiiinelazijurnalulevenimentelor h) iau msurile necesare meninerii aptitudinii pentru exploatare a construciilor aflate n proprietate (exploatare raional, ntreinere i reparaii la timp) i prevenirii producerii unor accidentepebazadatelorfurnizatedeurmrireacurenti/sauspecial. i) lanstrinareasaunchiriereaconstruciilor,stipuleazncontractndatoririlecedecurgcu privirelaurmrireacomportriinexploatareaacestora

j) particip, pe baza datelor ce le dein, la anchetele organizate de diversele organe pentru cunoatereaunoraspecteprivindcomportareaconstruciilor k) normalizeaz persoanele care efectueaz urmrirea curent i special, denumii responsabili cu urmrirea comportrii construciilor, n cazul n care acetia efectueaz urmrirea specialtrebuiesfieautorizaidectreInspeciadeStatnConstrucii,LucrriPublice,Urbanism iAmenajareaTeritoriului,conformInstruciunilorprivindautorizarearesponsabililorcuurmrirea specialacomportriinexploatareaconstruciilor l)asigurluareamsurilordeinterveniiprovizorii,stabilitedeproiectantncazulunorsituaii deavertizaresaualarmareicomandexpertizatehnicaconstruciei. 5.3.OBLIGAIIIRSPUNDERIALEPROIECTANILOR a)elaboreazprogramuldeurmrire ntimpaconstrucieii instruciunileprivindurmrirea curent b) stabilesc mpreun cu investitorii i/sau cu proprietarii acele construcii care sunt supuse urmririispeciale c) elaboreaz proiectele de urmrire special pentru construciile noi ct i n cazul construciiloraflatenexploatare,pebazauneicomenzi d) urmresc aplicarea proiectului de urmrire special i introduc n acest proiect toate modificrilecesurvindatoritsituaiilordepeteren e)predaularecepiade laterminarea lucrrilor,investitorului i/sauproprietaruluiproiectul de urmrire special a construciei cu toate modificrile survenite, pentru includerea n Cartea tehnicaconstruciei f) asigur prin proiectul de execuie accesul la punctele de urmrire curent i special (implicitipentruinspectareaextins) g)participlarecepiaaparaturiidemsurareicontrolstabilitafimontatprinproiectulde urmrirespecial,ncazurileprevzutenproiectacordasistentehniclamontareaaparaturii h)stabilescnbazamsurtorilorefectuatepeoduratmailungdetimp,intervalelevalorilor caracterizndstarea"normal",precumivalorilelimitde"atenie","avertizare",saude"alarmare" pentruconstrucie i)asigurluareaunordeciziideinterveniincazulncaresistemuldeurmrireacomportrii construciei semnalizeaz situaii anormale, decizie pe care o comunic n scris investitorului sau proprietarului j) particip la cerere i comand ntocmirea unor bnci de date privind comportarea construciilor de diferite tipuri (n fazele de construcie i exploatare) n scopul mbuntirii activitiideproiectare. 5.4.OBLIGAIIIRSPUNDERIALEEXECUTANILOR: a)efectueazurmrireacurentaconstruciilorpecareleexecutpedurataexecuiei,daceste stipulatncontract b)monteazamijloaceledeobservareimsurarenconformitatecuprevederileproiectuluide urmrire special, asigurnd protecia i observarea lor pe timpul execuiei construciei, pn la admiterea recepieide laterminarea lucrrilor,cnd lepred investitorului i/sauproprietaruluicu procesverbal

c)atenioneazpeproiectantasupraneconcordanelorcuprevederileproiectantuluideurmrire special rezultate pe timpul execuiei spre a efectua corecturile necesare n documentaia pentru Carteatehnicaconstruciei d)ntocmescipredauinvestitoruluii/sauproprietaruluidocumentaianecesarpentruCartea tehnicaconstruciei e) asigur pstrarea i predarea ctre utilizator i/sau proprietar a datelor msurtorilor efectuatenperioadadeexecuieaconstruciei f) n cazul n care execut reparaii sau consolidri ntocmesc i predau investitorului i/sau proprietaruluidocumentaianecesarpentruCarteatehnicaconstruciei.

5.5. OBLIGAIIIRSPUNDERIALEUTILIZATORILORI ADMINISTRATORILOR a)rspundderealizareaobligaiilorcontractualestabilitecuproprietarul,privindactivitateade urmrireacomportriiconstruciilor,subtoateformele b)asigurntreinereacurentaconstruciei c) menin n stare de exploatare normal mijloacele de observare i msurare montate pe construciileaflatenutilizaresauadministrare d) semnaleaz proprietarului degradrile survenite n timpul exploatrii construciei, pentru luareadectreacestaamsurilordeinterveniinecesarepentrureparaiisauconsolidri. 5.6.OBLIGAIIIRSPUNDERIALERESPONSABILILORCUURMRIREA COMPORTRIICONSTRUCIILOR a) cunosc n detaliu coninutul instruciunilor sau a proiectului de urmrire special a comportriinexploatareaobiectivuluipentrucareaufostautorizai b)cunoscndetaliuCarteatehnicaconstrucieintocmescipstreazicompleteazlazi Jurnalulevenimentelor c)particip larecepiai montareaaparaturiide msurareicontrolconform instruciunilor sauproiectuluideurmrirespecial d) controleaz respectarea condiiilor cuprinse n instruciunile sau proiectul de urmrire specialacomportriinexploatareiacelorprevzutenCarteatehnicaconstruciei e) controleaz (la intervalele prevzute i imediat dup orice eveniment deosebit, cutremur, inundaie, ploaie torenial cdere masiv de zpad, suprancrcare accidental cu materiale, alunecaredeteren,incendiu,explozie.a.)stareatehnicaconstruciei,nscopulpuneriineviden a acelor elemente de construcii care prin starea de degradare sau prin condiiile de exploatare reprezintunpericolpentrusiguranaistabilitateaconstruciei f)solicitefectuareauneiexpertize,auneiinspectriextinsesauaaltormsuriprinfirmesau specialitiautorizai,ncazulconstatriiunordegradri g) ntocmesc rapoartele privind urmrirea curent a construciei i particip la ntocmirea rapoartelorprivindurmrireaspecialaconstruciei h)cunoscprogramulmsurtorilorcorelatcufazeledeexecuiesauexploatare i) asigur sesizarea celor n drept la apariia unor evenimente sau depirea valorilor de control,pentrualuamsurilecorespunztoare.

5.7.OBLIGAIIIRSPUNDERIALEEXECUTANILORURMRIRII CONSTRUCIILOR a)participlaavizareaproiectuluideurmrirespecial b)cunoscndetaliuconinutulinstruciunilordeurmrirecurentsauaproiectuluideurmrire special c)cunoscconstrucia,caracteristicilegeneralealestructurii,materialelefolosite,dimensiunile, caracteristicilecondiiiledefundareialemediului etc. d)cunoscobiectiveleurmririicurentesauspeciale(caracteristici,fenomene,mrimi,criterii deapreciere,condiiidecalitate,limitedeatenionare,avertizareialarmareetc.) e)participlacomanda,recepia,verificareaidepozitareaaparaturiidemsurareicontrol f)cunoscmetodeledemsurarestabilite g)cunoscdetaliilede montajpentrufiecarepunctde msur iaparat,precumi verificrile necesarenainteidupmontareirealizeazmontareaaparaturii h)cunoscprogramulmsurtorilor,corelatcufazeledeexecuiesauexploatare i)cunoscmoduldenregistrareidearhivareadatelor(tabele,fie,programecalculator,.a.) acordmaximimportanpstrriii accesibilitiidatelor j) cunosc modul de prelucrare primar i de comparare cu valorile de control (normale, de atenie,avertizare,alarmare)iefectueazacestelucrri k) asigur sesizarea celor n drept la apariia unor evenimente sau depirea valorilor de control,pentrualuamsurilecorespunztoare 1)ntocmescrapoarteleprivindurmrireacurentsauspecialaconstruciei. 5.8. ATRIBUII ALE INSPECIEI DE STAT N CONSTRUCII, LUCRRI PUBLICE,URBANISMIAMENAJAREATERITORIULUI a) inspecteaz, pe antiere, dac se respectm execuie prevederile Legii nr.10/1995, ale HotrriiGuvernuluiRomnieinr.766/1997nconformitatecuHotrreaGuvernuluiRomnieinr. 507/1997 b) verific existena instruciunilor de urmrire curent i/sau a proiectului de urmrire specialaconstruciilor c)inspecteaznperioadadeutilizare,laconstruciilepentrucareafoststabilit,prinnorme, instruciuniiproiecte,urmrireacomportriinexploatare,modulderespectaredectreinvestitori, proprietari,utilizatorisauadministratoriaprevederilorelaboratenacestscop d) inspecteaz la proprietarii i utilizatorii de construcii respectarea prevederilor legale referitoarelarecepia,ntocmirea,pstrareaicompletareaCriiTehniceaconstruciei,aJurnalului Evenimentelor,precumimodulncareacetiaefectueazurmrireacurentastriiconstruciilor e) inspecteaz la proprietarii i utilizatorii de construcii, existena rapoartelor privind urmrireacurent,urmrireaspecialsaualteinspectriiextinse. Verific dac sau luat msurile de intevenii, reparaii sau consolidri nscrise n aceste rapoarte. f)constatabateriledelaprevederilelegaleiaplicsanciunileprevzutedelege.

6.PREVEDEREFINAL nbazaprevederilorprezentuluinormativsevorelaborainstruciunitehniceighiduritehnice privindmetodele,procedeele,aparaturaiechipamentelerecomandatepentruactivitateadeurmrire acomportriintimpaconstruciilorpecategoriideconstrucii. Prin aprobarea noului normativ privind urmrirea comportrii n timp a construciilor, se anuleazNormativulprivindurmrireacomportrii construciilorIndicativPI301997,publicatn BuletinulConstruciilor,volumul4/1998.

7.ANEXA1 REGLEMENTRITEHNICEROMNETINVIGOAREPRIVINDURMRIREA COMPORTRIICONSTRUCIILOR 1.Legea10/1995Legeaprivindcalitateanconstrucii. 2.Regulamentprivindasigurarea activitii metrologice nconstrucii.HotrreaGuvernului Romnieinr.766/1997. 3.Regulamentprivind conducerea iasigurareacalitii nconstrucii.HotrreaGuvernului Romnieinr.766/1997. 4. Regulament privind stabilirea categoriei de importan a construciilor. Hotrrea GuvernuluiRomnieinr.766/1997. 5.RegulamentdeorganizareifuncionareaInspecieideStatnconstrucii,lucrripublice, urbanism i amenajarea teritoriului i a inspeciilor teritoriale din subordinea acesteia. Hotrrea GuvernuluiRomnieinr.507/1997. 6. Regulament privind urmrirea comportrii n exploatare, interveniile n timp i postutilizareaconstruciilor.HotrreaGuvernuluiRomnieinr.766/1997. 7. Regulament privind controlul de stat al calitii n construcii. Hotrrea Guvernului Romnieinr.272/1994. 8.Regulamentderecepiea lucrrilordeconstrucii i instalaii aferenteacestora.Hotrrea GuvernuluiRomnieinr.273/1994. 9. Norme de ntocmire a crii tehnice a construciei. Hotrrea Guvernului Romniei nr.273/1994. 10.STAS10000/075Principiigeneraledeverificareasiguraneiconstruciilor. 11. STAS 274590 Teren de fundare. Urmrirea tasrilor construciilor prin metode topografice. 12. STAS 127588 Incercri pe betoane. Incercri pe betonul ntrit. Determinarea rezistenelormecanice. 13.STAS133680Construcii.Incercareainsituaconstruciilorprinncercristatice. 14. STAS 6606/286 Defectoscopie cu radiaii penetrante. Examinarea radiografic a mbinrilorsudateprintopire. 15.STAS955287Defectoscopieultrasonic.Examinareambinrilorsudateprintopire. 16.STAS1264388Controlulvizualalmbinrilorsudateprintopire. 17.STAS610286Betoanepentruconstrucii hidrotehnice.Clasificare icondiiitehnicede calitate.

18. STAS 6657/289 Elemente prefabricate din beton, beton armat i beton precomprimat. Reguliimetodedeverificareacalitii. 19.STAS788390Construciihidrotehnice.Supraveghereacomportriiintimp. 20. STAS 1037280 Lucrri de mbuntiri funciare. Supravegherea comportrii n timp a lucrrilordeindiguire.Prescripiigenerale. 21.STAS292083Podurideosea.Supravegheriirevizii. 22. P 10092 Normativ pentru proiectarea antiseismic a construciilor de locuine, social culturale,agrozootehniceiindustriale. 23.C4174Instruciunitehnicepentrudeterminareatasriiconstruciilordelocuine,social culturaleiindustrialeprinmetodetopografice. 24.C2685Normativpentruncercareabetonului prinmetodenedistructive. 25.C20081Instruciunitehnicepentrucontrolul calitii betonului laconstrucii ngropate, prinmetodacarotajuluisonic. 26. C 20581 Instruciuni tehnice privind ncercarea in situ prin ncercri statice, conform STAS133680aconstruciilorcivileiindustriale. 27.C23691Instruciunitehniceprivind folosirea metodeisemidistructiveprin smulgere, la determinarearezisteneibetonului. 28. C 24493 Indrumtor pentru inspectarea i diagnosticarea privind durabilitatea construciilordinbetonarmatibetonprecomprimat. 29. I 2572 Instruciuni tehnice pentru efectuarea ncercrilor hidraulice i pneumatice la recipieni. 30.PE43293NormativpentruurmrireacomportriintimpaconstruciilorCNE. 31. PE 73892 Instruciuni tehnice privind executarea studiilor pentru evaluarea hazardului seismicnamplasamentulconstruciilorimportante(baraje,centralenuclearoelectrice). 32. CD 15686 Norme departamentale pentru urmrirea comportrii n timp a construciilor specificeindustrieiminiere. 33. PE 73289 Norme tehnice pentru ntocmirea instruciunilor i proiectelor de urmrire a comportriiconstruciilordincadrulobiectivelortermoenergetice. 34. PE 74189 Norme tehnice pentru ntocmirea instruciunilor i proiectelor de urmrire a comportriiconstruciilordereeleelectrice. 35. CD 11978 Norme departamentale de urmrire a comportrii n timp a construciilor de hidroamelioraie. 36. PE 73489 Norme tehnice pentru ntocmirea instruciunilor i proiectelor de urmrire a comportriiconstruciilorhidroenergetice. 37.AND52294Instruciunipentrustabilireastriitehniceaunuipod. 38.7889Normedepartamentalepentruurmrireantimpaconstruciilordin ramuraocrotirii sntii. 39.CD10781Normativdepartamentalprivindurmrireacomportriintimpaconstruciilor dinunitiMAIA. 40. CD 10989 Norme departamentale pentru urmrirea comportrii n timp a construciilor dindotareaunitilorindustrieiuoare. 41.CD11488Normativdepartamentalprivindurmrireacomportriintimpaconstruciilor dinspecificulindustrieichimice. 42. CD 16187 Norme departamentale pentru urmrirea comportrii n timp a cldirilor i construciilorspecificedindotareaMCInd. 43. CD 16587 Normativ departamental MICM pentru urmrirea n timp la cldiri i construciispecialepentruntreprinderidinindustriaconstruciilordemaini.

44.CD16787NormedepartamentaleMICMpentruurmrireantimplacldiriiconstrucii specialepentruntreprinderidinindustriadeutilajgreu. 45. Norme tehnice necesare proiectanilor pentru ntocmirea instruciunilor scrise privind urmrirea comportrii n timp a construciilor, n specificul industriei construciilor de maini (prelucrrilarece)inclusivsupraveghereacurentastriitehniceaacestora. 46. Ordinul MLPAT nr. 3l/N din 2.10.1995 cu privire la Instruciunile privind autorizarea responsabililorcuurmrireaspecialaconstruciilor BuletinulConstruciilornr.4/1996.

8.ANEXA2 CRITERIIORIENTATIVEPENTRUAPRECIEREASTRIICONSTRUCIILOR A.CRITERIIPRIVINDSIGURANA A.1Siguranastructural A.1.1.Rezistenalaaciunimecanice A.1.2.Rezistenalaaciunitermice A.1.3.Rezistenalaaciunichimice A.1.4.Rezistenalaapiunibiologice A.1.5.Rezistenalaradiaii A.1.6.Stabilitateadeformipoziie A.1.7.Deformabilitatea,rigiditatea A.1.8.Elasticitatea A.1.10.Etaneitatea,permeabilitatea A.1.11.Stareadefecteloridegradrilor A.1.12.... A.2.Siguranafuncional A.2.1.Organizareaspaiilor A.2.2.Organizareacirculaieiitransportului A.2.3.Proteciacontraagresiunilor A.2.4..... B.CRITERIIPRIVINDCONFORTUL B.l.Confortacustic B.2.Confortvizual B.3.Confortclimatic(higrotermic) B.4.Confortolfactivirespirator B.5.Conforttactil B.6.Confortigienic B.7.Confortantropodinamic B.8.Confortsocial B.9.... C.CRITERIIPRIVINDALTECERINE C.1.Structurale C.1.1.Durabilitate

C.1.2.Mentenabilitate C.1.3.... C.2.Funcionale C.2.1.Fiabilitate C.2.2.....

9.ANEXA3 LISTAORIENTATIVDEFENOMENECARETREBUIEAVUTENVEDEREN CURSULURMRIRIICURENTE A.Sevorurmri,dupcaz: a)Schimbrinpoziiaobiectelordeconstrucienraportcumediuldeimplantarealacestora manifestate direct, prin deplasri vizibile (orizontale, verticale sau nclinri) sau prin efecte secundarevizibile(desprindereatrotuarelor,scrilor,ghenelorialtorelementeanex,desoclulsau corpul cldiriloriapariiaderosturi,crpturi,smulgeri)apariiadefisuriicrpturinzonelede continuitate ale drumurilor i podurilor n dreptul rostului tablierelor sau elementelor cii deschidereasaunchiderearosturilordediferitetipuridintreelementeledeconstrucie,tronsoanede cldiri, ploturi de baraje, umflarea sau crparea terenului ca urmare a alunecrilor n versanii diferitelor amenajri, ramblee, pe lng cldirile i construciile speciale obturarea progresiv a orificiiloraflatendreptulniveluluiterenuluiprinscufundareaobiectuluideconstruciedereglarea saublocareafuncionriiunorutilajecondiionatedepoziialor(lifturi,utilaje.a.) b) Schimbri n forma obiectelor de construcii manifestate direct prin deformaii vizibile verticale sau orizontale i rotiri sau prin efecte secundare ca nepenirea uilor sau ferestrelor, greuti sau blocare n funcionarea utilajelor, distorsionarea traseului conductelor de instalaii sau tehnologice, ndoirea barelor sau altor elemente constructive, apariia unor defecte n funcionarea mbinrilor ca forfecarea sau smulgerea niturilor i uruburilor, fisurarea sudurilor, slbirea legturilor.a. c)Schimbringraduldeprotecieiconfortoferitedeconstruciesubaspectuletaneitii,al izolaiilor fonice, termice, hidrofuge, antivibratorii, antifoc, antiradiante sau sub aspect estetic, manifestateprinumezireasuprafeelor,infiltraiideap,apariiaizvoarelornversaniibarajelori digurilor, nmuierea materialelorconstructive, lichefierialepmntuluidup cutremure,exfolierea sau crparea straturilor de protecie, schimbarea culorii suprafeelor, apariia condensului, ciupercilor,mucegaiurilorneplcute,efectelenocivealevibraiilorizgomotuluiasupraoamenilor ivieuitoarelormanifestateprinstrimergndpnlambolnvireetc d) Defecte i degradri cu implicaii asupra funcionabilitii obiectelor de construcie nfundarea scurgerilor (burlane, jgheaburi, drenuri, canale) porozitate, fisuri i crpturi n elementeleiconstruciileetaneprindestinaie(rezervoare,bazine,conducte)dereglrinpoziia i stabilitatea cilor de rulare ale mijloacelor de circulaie, pe roi (cale ferat, linii tramvai i metrou, poduri rulante) denivelri, anuri, gropi n mbrcmintea drumurilor, curenia i mobilitateaelementelorderezemarealepodurilor,deschiderearosturilorfuncionaleetc e)Defecteidegradri nstructuraderezisten cu implicaiiasuprasiguraneiobiectelorde construcie fisuri i crpturi, coroziunea elementelor metalice i a armturilor la cele de beton armatiprecomprimat,defecte manifestateprin pete,fisuri, exfolieri,eroziunietc flambajulunor

elementecomponentecomprimatesaurupereaaltorantinseslbireambinrilorsaudistrugerealor afuierilapilelepodurilorscpridepeaparateledereazemputrezireasauslbireaelementelordin lemnsaudinmaseplasticenurmaataculuibiologicetc. B. ncadrulactivitiideurmrirecurentsevadaateniedeosebit: a) Oricror semne de umezire a terenurilor de fundaie loessoide din jurul obiectelor de construcie i tuturor msurilor de ndeprtare a apelor de la fundaia obiectelor de construcie amplasatenterenuriloessoide(pantespreexteriorpecelpuin10m,etaneitatearostuluitrotuar cldire, scurgerea apelor spre canalizarea exterioar, integritatea i etaneitatea conductelor ce transportlichidedeoricefeletc) b)ncperilor ncareexistcondiiide mediudeosebitdeagresiv nraportcumaterialeledin caresuntalctuiteconstruciile(umiditateridicat,mediuacidsaubazic,uleiuri,apemoi,degajri maridetemperatursauemulsiidesoluiifierbini,metaletopite,regimcriogenic.a.) c) Elementele de construcie supuse unor solicitri deosebite din partea factorilor de mediu naturalsautehnologicterase nsorite mediu marinciderulare funcionndcupodurirulante n regim greu zone de construcie supuse variaiilor de umiditate uscciune locuri n care se pot acumulamurdrie,apsoluiiagresive.a. d) Modificrilor n aciunea factorilor de mediu natural i tehnologic care pot exprima comportareaconstruciilorurmrite.