Sunteți pe pagina 1din 4

FISA POSTULUI 1. Denumirea postului de munca: Agent de vanzari 2. Pozitia in COR: 342101 3. O iecti!ele speci"ice ale acti!

itatii de munca: - Agentul de vanzari asigura promovarea si vanzarea directa a marfurilor si serviciilor ce fac obiectul ofertei comerciale a organizatiei; - Prospecteaza piata pentru identificarea potentialilor clienti. #. Inte$rarea in structura or$anizatorica: Pozitia postului de munca in cadrul structurii organizatiei: Postul imediat superior: anager zonal Postul imediat inferior: !u este cazul %. Su ordonari: Are in subordine: !u este cazul "ste inlocuit de: #n alt agent de vanzari $nlocuieste pe: #n alt agent de vanzari &. Relatiile de munca: $erar%ice: anager zonal& anager aprovizionare& anager vanzari 'unctionale: (olegi& clienti& parteneri )e reprezentare: (lienti& parteneri Responsa ilitati' sarcini' acti!itati si actiuni speci"ice postului de munca - Promovarea si vanzarea produselor si serviciilor *range catre potentialii clienti si cei e+istenti in vederea atingerii targetului de vanzari individual si al magazinului - )ezvoltarea portofoliului de client si cresterea volumului de vanzari impreuna cu ec%ipa din care face parte - Participarea la proiectele si activitatile repartizate de catre managerul de magazin - Agentul de vanzari negociaza contractele si raspunde pentru corecta e+ecutare a contractelor si acordurilor inc%eiate cu clientii din portofoliu; - ,aspunde de intocmirea documentelor de livrare -facturi fiscale in conformitate cu acordurile inc%eiate cu clientii.& incasari si plati in numerar; - #rmareste atragerea permanenta de noi clienti;

- #rmareste realizarea planului de vanzari lunar si anual stabilit; - /tabileste si dezvolta o relatie profesionala cu clientii organizatiei; - $ntocmeste periodic materiale de sinteza -rapoarte& statistici. si de prezentare -bugete estimative.; - Acorda asistenta te%nica si comerciala clientilor si potentialilor clienti; - Participarea activa la sedinte interne si colective& impreuna cu clientii si partenerii. Competentele postului de munca: Cunostinte in le$atura cu domeniul muncii: - Absolvent 0 a studii medii 0 superioare -avanta1 pentru absolventii de mar2eting sau management.; - (unostinte te%nice de baza 3 proiectare& structuri de rezistenta& constructii sau orice alt domeniu relationat; - (unoasterea unei limbi straine de circulatie& preferabil limba engleza - (unostinte privind modul de e+ecutie al sarcinilor: - $si stabileste prioritatile in raport cu cerintele potentialilor clienti si )irectorului de vanzari si ac%izitii; - )isponibil pentru deplasari intern 0 e+tern. ()perienta: - "+perienta minima necesara: minim 1 ani de e+perienta in munca pe o pozitie similara; nu este necesara e+perienta in management sau in organizatie; Cunostinte le$ate de "olosirea accesoriilor muncii *aparate' utila+e etc.,: - Posesor permis de conducere 3 categoria 4. - (unostinte de operare P( -5ord& "+cel& Po6erPoint& $nternet. la nivel avansat; Conte)tul muncii ,elatiile interpersonale: de cooperare cu colegii in cadrul societatii si mentinerea legaturii cu clientii si partenerii. (omunicarea: mentinerea permanenta a contactului cu managerul& colegii& clientii si partenerii. (ontacte conflictuale cu altii: nu se anga1eaza in nici un fel de conflicte& atat in cazul colegilor& cat si in cazul colaboratorilor. (onditiile fizice ale muncii: Postul de munca: fi+& la birou;

(onditiile de mediu: mediu de munca intern /olicitarile postului de munca: rezistenta la stres& capacitate de negociere& putere de organizare si incadrare in termene-limita. (aracteristicile structurale ale locului de munca: Provocarea activitatii de munca: tinde sa fie mai mult o munca bazata pe provocare& pe aparitia in permanenta a unor noi incercari. ,itmul muncii si planificarea: ritmul muncii este unul alert& antrenant& iar activitatea poate fi planificata in general zilnic sau saptamanal& planificarea modificandu-se in functie de prioritatile aparute. Cerintele psi-olo$ice ale postului de munca Cunostinte : - legate de domeniul de activitate 3 mar2eting& vanzari - de limba engleza - de utilizare a calculatorului 0 programelor specifice activitatii Deprinderi: - de invatare si ascultare activa - usurinta de e+primare orala si verbala in conditii de stres - de rezolvare a unor probleme comple+e - matematice - desc%idere fata de ideile celorlalti Aptitudini: - inalte capacitati de negociere - de intelegere verbala - de e+primare orala - originalitate - sensibilitate la probleme - comportament analitic& cu puternice capacitati de sinteza - comportament de libera initiativa e+primat prin abordarea si solutionarea originala a unor probleme e+istente Interese: - dornic de a acumula cunostinte noi& de a se dezvolta si perfectiona pe plan profesional - caracter intreprinzator - perseverenta in urmarirea si atingerea unui scop

- dedicare in respectarea sarcinilor de serviciu - dornic de a se afirma si de a promova Pre$atirea necesara postului de munca - absolvent 0 a de studii medii 0 superioare in orice domeniu -avanta1 studii de mar2eting& management& comert.; - cunoastere a limbii engleze; - e+perienta necesara: minim 1 ani e+perienta in munca. Salariul si conditiile de promo!are: . salariul de incadrare este de 700 ,*! net la care se adauga un procent din vanzari negociat la incadrare si dupa evaluarile anuale; . salariul va creste progresiv in functie de vec%ime& specializarile obtinute si performantele realizate; - posibilitatile de promovare sunt indeplinirea cerintelor necesare ocuparii postului de )irector de vanzari si ac%izitii -pregatire& e+perienta& realizari.

S-ar putea să vă placă și