Sunteți pe pagina 1din 14

Organizarea si functionarea barourilor de avocatura

n perioada Romei Antice, avocatul era un prieten chemat n ajutor n caz de pericol (advocati). n plus, el era cel care stpnea cel mai bine tiin!a dreptului i arta de a vorbi (oratorul). n "vul #ediu, or$aniza!ia pro%esional a avoca!ilor devenise din ce n ce mai mult un &rdin al 'tatului, similar con%reriilor reli$ioase. (lterior, no!iunea de )avocat* a primit i alte de%ini!ii n literatura de specialitate. n anii +,- se arta, de e.emplu, c avocatul este persoana care intervine obi nuit pe ln$ or$anele judectore ti pentru a apra interesele celor ce se judec, n condi!iile determinate de le$e i ndeplinind acest o%iciu ca pro%esiune. n privin!a rolului pe care avoca!ii l ndeplinesc n sistemul or$anizatoric modern al justi!iei, acesta este considerat drept unul esen!ial. )Avocatului i se cer cuno tin!e temeinice n tot ce prive te dreptul, le$ile i %ormele judiciare, dar i se mai cere o mare autoritate moral, sprijinit pe o independen! desvr it i pe o adevrat pasiune pentru adevr i pentru justi!ie.

Formele de exercitare a profesiei de avocat /ormele de e.ercitare a pro%esiei de avocat sunt, la ale$ere0

cabinete individuale (1231)4 cabinete asociate (12A1)4 societi civile pro%esionale (nu e.ist o practic unitar, %olosindu-se urmtoarele prescurtri0 1'25A1 sau 1'2A14 de asemenea, este des ntlnit e.presia 1'ocietate de Avocai1)4 societi civile pro%esionale cu rspundere limitat (1'25R61).

n cabinetul individual i poate e.ercita pro%esia un avocat de%initiv, sin$ur sau mpreun cu ali avocai colaboratori. 2abinetele individuale se pot asocia n scopul e.ercitrii n comun a pro%esiei4 drepturile i obli$aiile avocailor titulari ai unor cabinete asociate i pstreaz caracterul personal i nu pot %i cedate. n mod corespunztor cabinetele individuale se pot asocia i cu societile civile pro%esionale. 2abinetele individuale se pot $rupa pentru a-i crea %aciliti tehnico-economice n vederea e.ercitrii pro%esiei i i pstreaz individualitatea n relaiile cu clienii. 'ocietatea civil pro%esional se constituie din 7 sau mai muli avocai de%initivi. n societatea civil pro%esional i pot e.ercita pro%esia i avocai colaboratori sau avocai salarizai. 'ocietatea civil pro%esional i avocaii care pro%eseaz n cadrul ei nu pot acorda asisten juridic persoanelor cu interese contrare. Avocatul nu i poate e.ercita pro%esia, n acelai timp, n mai multe %orme de e.ercitare a acesteia. /ormele de e.ercitare a pro%esiei de avocat i cabinetele $rupate vor %i individualizate prin denumire, dup cum urmeaz0 a) n cazul cabinetului individual - numele avocatului titular, urmat de sinta$ma cabinet de avocat4 b) n cazul cabinetelor asociate - numele tuturor titularilor, urmate de sinta$ma cabinete de avocat asociate4 c) n cazul societ!ilor civile pro%esionale i al societ!ilor pro%esionale cu rspundere limitat - numele a cel pu!in unuia dintre asocia!i, urmat de sinta$ma societate civil de avoca!i sau, dup caz, societate pro%esional de avoca!i cu rspundere limitat4 d) n cazul cabinetelor $rupate - numele %iecrui titular de cabinet, urmat de sinta$ma cabinete de avocat $rupate.

Independenta, autonomia si libertatea avocatului & pro%esie liberal, a a cum este avocatura, trebuie or$anizat pe temelia unor principii care s asi$ure independen!a, autonomia i libertatea de ac!iune a membrilor corpului pro%esional. &r$anizarea este subordonat scopului pentru care %iin!eaz institu!ia avocaturii0 aprarea drepturilor i libert!ilor %undamentale ale cet!eanului. 5rincipiile de e.ercitare a pro%esiei de avocat pot %i desprinse, n mod e.plicit sau implicit, att din dispozi!iile 6e$ii nr. 89:9;;8, ct i ale 'tatutului pro%esiei de avocat. 2u titlu de e.emplu, amintim c, nc din art. 9 alin. (9), 6e$ea nr. 89:9;;8 stipuleaz c )5ro%esia de avocat este liber i independent, cu or$anizare i %unc!ionare autonome, n condi!iile prezentei le$i i ale statutului pro%esiei*. n aceea i ordine de idei, art. 7 (alin. 7-,) dispune c0 )n

e.ercitarea pro%esiei avocatul este independent i se supune numai le$ii, statutului pro%esiei i codului deontolo$ic. Avocatul promoveaz i apr drepturile, libert!ile i interesele le$itime ale omului*. 6a rndul su, 'tatutul pro%esiei, prin art. 9 precizeaz c0 )5ro%esia de avocat este liber i independent, cu or$anizare, %unc!ionare i conducere autonome. ".ercitarea pro%esiei de avocat este supus urmtoarelor principii %undamentale0 a. principiul le$alit!ii4 b. principiul libert!ii4 c. principiul independen!ei4 d. principiul autonomiei i descentralizrii4 e. principiul pstrrii secretului pro%esional*. 3mportant de amintit sunt i alin. (9)-(7) ale art. < din 'tatutul pro%esiei de avocat, con%orm crora0 )6ibertatea i independen!a pro%esiei de avocat sunt principii n baza crora avocatul promoveaz i apr, drepturile, libert!ile i interesele le$itime ale clien!ilor potrivit le$ii i prezentului statut. Aceste principii de%inesc statutul pro%esional al avocatului i $aranteaz activitatea sa pro%esional. Avocatul este liber s- i alea$, s schimbe i s dispun n tot sau n parte de %orma de e.ercitare a pro%esiei, n condi!iile prevzute de 6e$e i de prezentul statut*

Baroul =aroul este constituit din to!i avoca!ii dintr-un jude! sau din municipiul =ucure ti. 'ediul baroului este n ora ul de re edin! al jude!ului. =aroul are personalitate juridic, patrimoniu i bu$et propriu. &r$anele de conducere ale baroului sunt0 a) adunarea $eneral4 b) consiliul4 c) decanul. Adunarea general este %ormat din to!i avoca!ii nscri i n tabloul baroului cu drept de e.ercitare a pro%esiei. Adunarea $eneral ordinar se ntrune te anual, n primul trimestru, la convocarea consiliului baroului.

Adunarea $eneral e.traordinar poate %i convocat de consiliul sau de comisia de cenzori ale baroului. 6a cererea a peste o treime din totalul membrilor baroului consiliul este obli$at s convoace adunarea $eneral e.traordinar n termen de cel mult 98 zile de la primirea cererii. >edin!a adunrii $enerale este condus de decan mpreun cu 8 membri ale i prin vot deschis de cei prezen!i, dintre care unul va %i desemnat secretar. Adunarea $eneral este le$al constituit cu participarea majorit!ii membrilor si. ?otrrile adunrii $enerale se iau cu votul majorit!ii membrilor prezen!i, n a%ar de cazurile n care le$ea prevede alt cvorum de edin! i de vot. Consiliul baroului este %ormat din 8 pn la 98 membri, ale i pe o perioad de @ ani i care au o vechime continu n pro%esie de minimum A ani. Becanul i prodecanul se includ n acest numr. 2onsiliul baroului lucreaz le$al n prezen!a a dou treimi din numrul membrilor si i ia hotrri valabile cu votul majorit!ii membrilor prezen!i. Asistenta judiciara

=aroul asi$ur asisten!a judiciar n toate cazurile n care aprarea este obli$atorie potrivit le$ii, precum i la cererea instan!elor de judecat, a or$anelor de urmrire penal sau a or$anelor administra!iei publice locale n cazurile n care acestea apreciaz c persoanele se $sesc n imposibilitate vdit de a plti onorariul.n cazuri de e.cep!ie, dac drepturile persoanei lipsite de mijloace materiale ar %i prejudiciate prin ntrziere, decanul baroului poate aproba acordarea de asisten! $ratuit. =aroul or$anizeaz servicii de asisten! judiciar la sediile tuturor instan!elor de judecat din jude!, care asi$ur asisten!a juridic, i la or$anele de urmrire penal locale, conduse de cate un avocat de%initiv, numit de consiliul baroului i coordonate de un membru al consiliului.n cauzele n care asisten!a judiciar este acordat din o%iciu la cererea instan!elor de judecat sau a or$anelor de urmrire penal, plata onorariilor se %ace din %ondurile #inisterului Custi!iei.n cauzele n care asisten!a judiciar este acordat din o%iciu la cererea or$anelor administra!iei publice locale, plata onorariilor se %ace din %ondurile acestor or$ane. 2on%orm prevederilor art. 988 din 'tatutul pro%esiei de avocat (art. 988 a %ost modi%icat prin ?otrrea con$resului avoca!ilor nr. @9A:7--A n vi$oare de la data de 9 octombrie 7--A), baroul asi$ur asisten! judiciar n toate cazurile n care aprarea este obli$atorie, potrivit le$ii, precum i n cazul n care s-a acordat, n condi!iile le$ii, ajutor public judiciar sub %orma asisten!ei juridice de ctre avocat. =aroul or$anizeaz servicii de asisten! judiciar la sediile tuturor instan!elor de judecat din jude!, care asi$ur asisten! juridic i la or$anele de urmrire penal locale, precum i

asisten!a juridic e.trajudiciar, ca %orm a ajutorului public judiciar. 'pa!iile necesare e.clusiv des% urrii tuturor acestor activit!i se asi$ur $ratuit de #inisterul Custi!iei i autorit!ile administra!iei publice locale. 'erviciile de asisten! judiciar sunt conduse de un avocat de%initiv, numit de consiliul baroului i sunt coordonate de un membru al consiliului. 'erviciile de asisten! judiciar sunt or$anizate i %unc!ioneaz pe baza unui Re$ulament de or$anizare i %unc!ionare, aprobat de consiliul baroului, n baza Re$ulamentului-cadru de or$anizare i %unc!ionare a asisten!ei judiciare, aprobat de 2onsiliul (niunii Da!ionale a =arourilor din Romnia. 2adrul le$al cu privire la )Asisten!a judiciar* a %ost mbunt!it prin completarea 'tatutului cu noi dispozi!ii n materie. Ast%el, con%orm art. 9889 introdus n 'tatut prin ?otrrea nr. @9A:7--A, n cadrul (.D.=.R. se or$anizeaz Bepartamentul de coordonare a asisten!ei judiciare, cu urmtoarele atribu!ii principale0 9. des% oar conducerea $eneral i metodolo$ic a activit!ii de acordare a asisten!ei judiciare4 7. elaboreaz proiectul de Re$ulament-cadru pentru or$anizarea serviciilor de asisten! judiciar4 ,. propune 5rotocoalele ce se ncheie cu autorit!ile publice competente pentru realizarea mijloacelor %inanciare prevzute de barouri pentru or$anizarea serviciilor de asisten! judiciar4 @. or$anizeaz !inerea Re$istrului Da!ional de asisten! judiciar pe baza 6istelor ntocmite de barouri4 8. <. E. or$anizeaz i coordoneaz metodolo$ia de remunerare a asisten!ei judiciare acordate4 e%ectueaz controlul asupra asisten!ei judiciare acordate4 elaboreaz proiecte de acte normative n domeniul asisten!ei judiciare4

A. analizeaz in%orma!iile necesare pentru plani%icarea i coordonarea corect a sistemului de asisten! judiciar4 ;. popularizeaz sistemul de asisten! judiciar4

9-. adopt hotrrea de recuperare a cheltuielilor e%ectuate n cazurile prevzute de le$e4 99. aprob %ormularistica i eviden!a cu privire la asisten!a judiciar re$lementat prin le$e4 97. des% oar colaborarea interna!ional n domeniul asisten!ei judiciare, n condi!iile le$ii. 5otrivit art. 9887, de asemenea introdus prin ?otrrea nr. @9A:7--A, Bepartamentul de coordonare a asisten!ei judiciare este un or$an cu activitate permanent, coordonat de un vicepre edinte al (.D.=.R. Bepartamentul de coordonare a asisten!ei judiciare emite decizii i

norme metodolo$ice n limitele atribu!iilor con%erite prin prezenta le$e i alte re$lementri e.istente n materie.

=arourile or$anizeaz serviciile de asisten! judiciar i ndeplinesc urmtoarele atribu!ii0 9. primesc, nre$istreaz i transmit serviciilor de asisten! judiciar cererile de asisten! judiciar4 7. avizeaz deconturile de cheltuieli i aprob plata onorariilor i a celorlalte sume de bani cuvenite avoca!ilor, pe baza re%eratului ntocmit lunar de coordonatorul 'erviciului de asisten! judiciar4 ,. or$anizeaz i actualizeaz Re$istrul de asisten! judiciar al %iecrui barou pe baza op!iunilor avoca!ilor, aprobate de consiliul baroului4 @. or$anizeaz i e.ecut pro$rame de popularizare a sistemului de asisten! judiciar4

8. ia msuri pentru recuperarea cheltuielilor e%ectuate n cazurile stipulate n prezenta le$e i pe baza hotrrilor emise de (.D.=.R.* 2on%orm art. 988@ din 'tatut, introdus prin ?otrrea nr. @9A:7--A, or$anizarea activit!ii serviciilor de asisten! judiciar ale barourilor, structura, componen!a i atribu!iile or$anelor de coordonare a acestora se stabilesc printr-un re$ulament, aprobat de consiliul %iecrui barou, pe baza Re$ulamentului - cadru pentru or$anizarea serviciilor de asisten! judiciar. 'erviciul de asisten! judiciar or$anizat de barou este condus de un director an$ajat, pe baz de concurs, prin contract individual de munc. 5entru ocuparea %unc!iei de director poate candida orice persoan %izic care ndepline te condi!iile prevzute de Re$ulamentul-cadru, prevzut n prezenta 6e$e. &cuparea celorlalte posturi din statul de %unc!ii al 'erviciului de asisten! judiciar al %iecrui barou se %ace n condi!iile prevzute de le$e. 2onsiliile barourilor or$anizeaz acordarea asisten!ei judiciare pe raza baroului i au urmtoarele atribu!ii4 9. avizeaz cererile avoca!ilor din barou pentru nscrierea n Re$istrul de asisten! judiciar al baroului4 7. desemneaz un avocat din barou, nscris n Re$istrul de asisten! judiciar pentru acordarea asisten!ei judiciare din o%iciu, !innd cont de e.perien!a pro%esional i cali%icarea avocatului, de natura i comple.itatea cazului, de celelalte desemnri ale acestuia n virtutea prezentei le$i i de $radul de an$ajare al acestuia4 ,. e%ectueaz controlul asupra acordrii asisten!ei judiciare de ctre avoca!ii din cadrul baroului4

@. avizeaz rapoartele avoca!ilor care au acordat asisten! judiciar i elaboreaz propuneri pentru remunerarea acestora n limitele cuantumului stabilit prin protocolul ncheiat ntre #inisterul Custi!iei i (.D.=.R.* /iecare barou or$anizeaz Re$istrul de asisten! judiciar n care sunt nscri i avoca!ii ce pot %i desemna!i pentru acordarea asisten!ei judiciare. Re$istrul este public, se redacteaz pe suport de hrtie i n %ormat electronic i se public pe 3nternet. =arourile comunic (.D.=.R. Re$istrul de asisten! judiciar (art. 988< din 'tatut). 5otrivit art. 988E din 'tatut, introdus prin ?otrrea nr. @9A:7--A, pentru nscrierea n Re$istrul de asisten! judiciar, avocatul depune o cerere la baroul din care %ace parte. 2ererea de la alin.(9) se completeaz con%orm %ormularului aprobat de consiliul baroului. =aroul nre$istreaz i solu!ioneaz cererea, con%orm le$ii. nscrierea avocatului n Re$istrul de asisten! judiciar se e%ectueaz n baza deciziei baroului. 2onsiliul baroului poate, motivat, s re%uze nscrierea n Re$istru sau s radieze din Re$istru un avocat n urmtoarele cazuri0 9. 7. dac avocatului solicitant i s-a aplicat o sanc!iune disciplinar4 dac avocatul este nvinuit pentru svr irii unei in%rac!iuni de drept comun4

,. dac se constat nclcarea repetat a dispozi!iilor prezentei le$i sau se constat calitatea in%erioar a asisten!ei judiciare acordate, Radierea din Re$istru poate %i dispus pentru o perioad de un an, iar dac se constat nclcri repetate ale dispozi!iilor prezentei le$i - pentru o perioad de , ani. 5rin nclcarea repetat a dispozi!iilor prezentei le$i se n!ele$e svr irea consecutiv a , sau mai multe abateri de la obli$a!iile prevzute de le$e. Re%uzul baroului de nscriere a avocatului solicitant n Re$istru, precum i msura radierii unui avocat din re$istru pot %i contestate n condi!iile le$ii. Radierea din re$istru se anun! pe pa$ina de 3nternet a baroului. Actualizarea Re$istrului de asisten! judiciar pentru urmtorul an calendaristic se e%ectueaz pn la s%r itul lunii septembrie al anului calendaristic precedent. n cazurile e.cep!ionale, n Re$istrul de asisten! judiciar pot %i operate modi%icri i n cursul anului n modalitatea stabilit pentru nscrierea n Re$istru. 5otrivit art. 988;, din 'tatut, introdus prin ?otrrea nr. @9A:7--A, remunerarea asisten!ei judiciare se %ace n %unc!ie de tipul i volumul activit!ii depuse i se stabile te prin protocolul ncheiat ntre (.D.=.R. i #inisterul Custi!iei, n condi!iile le$ii. 5entru asisten!a juridic de rea-credin! sau necompetent, indi%erent de celelalte sanc!iuni, avocatul nu va primi onorariul pentru cazul concret ori pentru activitatea des% urat. Fipul i volumul activit!ii des% urate se certi%ic printr-un raport n scris al avocatului, con%orm %ormularului aprobat de consiliul baroului. n cazul avoca!ilor, 2onsiliul baroului veri%ic i avizeaz raportul avocatului care a acordat asisten! judiciar i propune cuantumul

remunerrii n %unc!ie de particularit!ile cauzei, tipul, volumul de munc depus i calitatea asisten!ei judiciare acordate, n limitele sumelor stabilite prin protocolul ncheiat ntre (.D.=.R. i #inisterul Custi!iei. Avocatului desemnat i se deconteaz i sumele necesare pentru cheltuielile de aprare, pentru deplasarea la locul de deten!ie sau re!inere din alt localitate. Remunerarea asisten!ei judiciare acordate se poate %ace lunar i prin virament bancar, pe baza decontului ncheiat con%orm dispozi!iilor le$ale (art. 98899).5otrivit art. 98897 din 'tatut, avocatul care acord asisten! judiciar sau asisten! e.trajudiciar nu are dreptul s primeasc de la client sau de la cel aprat o remunerare sau alte mijloace de recompens, inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor. (.D.=.R. i barourile conlucreaz cu 2onsiliul 'uperior al #a$istraturii, cu autorit!ile judiciare i de urmrire penal, precum i cu #inisterul Custi!iei n le$tur cu acordarea de asisten! judiciar (art. 9889@). 5otrivit art. 9889@, asisten!a e.trajudiciar cuprinde acordarea de consulta!ii n vederea ini!ierii sau solu!ionrii unui liti$iu pentru care le$ea prevede acordarea ajutorului public judiciar sau, dup caz, n vederea ini!ierii unei proceduri judiciare, arbitrale ori administrativjurisdic!ionale n cazurile prevzute de le$e i prin pre$tirea i ntocmirea documentelor pentru ini!ierea unei proceduri judiciare, inclusiv a unei proceduri prealabile obli$atorii sau %acultative, dup caz.

Asistena judiciar cuprinde 9. reprezentarea i asistarea procesual n cauzele civile i de contencios administrativ4

7. reprezentarea i asistarea procesual n alte cauze pentru care le$ea prevede acordarea ajutorului public4 ,. reprezentarea i asistarea procesual a pr!ilor n procesul penal (n condi!iile prevzute de le$e, n cazul acordrii de ajutor public judiciar pr!ii vtmate, pr!ii civile sau pr!ii responsabile civilmente). @. asisten!a judiciar obli$atorie, n cazurile prevzute de le$e.

n a%ara %ormelor artate la alineatele precedente, asisten!a judiciar cuprinde i acordarea de consulta!ii, precum i %ormularea de cereri, peti!ii, sesizri i altele asemenea ctre autorit!ile sau institu!iile publice competente sau, dup caz, ctre alte persoane juridice ori or$anisme interne sau interna!ionale cu sediul n Romnia ori n strintate.

Asistena extrajudiciar nu se acord !n urmtoarele situaii 9. atunci cnd acordarea asisten!ei judiciare nu este justi%icat din punct de vedere al bene%iciului care l-ar aduce persoanei solicitante4 7. atunci cnd preten!ia este vdit nejusti%icat, nentemeiat sau, dup caz, inadmisibil4

,. n cazul cet!enilor strini sau persoanelor juridice strine solicitante atunci cnd le$isla!ia lor na!ional nu prevede un tratament similar pentru cet!enii romni4 @. atunci cnd solicitantul a %ost deczut din dreptul de a bene%icia de asisten! judiciar.*

2on%orm art. 988G9< din 'tatut, cnd se solicit asisten!a e.trajudiciar, aceasta se acord de 'erviciul de asisten! judiciar al baroului, la cerere, n baza urmtoarelor documente0 a) b) c) actul de identitate al solicitantului4 certi%icatului de na tere al copilului, i, dup caz, livretul de %amilie4 certi%icatul de persoan cu handicap al solicitantului sau al copilului, dup caz4

d) adeverin! eliberat de autorit!ile competente sau de ctre an$ajator, dup caz, din care s rezulte veniturile pro%esionale ale solicitantului i ale celorlal!i membri ai %amiliei supuse, potrivit le$ii, impozitului pe venit realizate n perioada prevzut de le$isla!ia privind ajutorul public judiciar sau sumele ncasate cu titlu de pensie, indemniza!ie de omaj sau asi$urri sociale i altele asemenea, ncasate pe aceea i perioad de timp4 e) declara!ie pe propria rspundere din care s reias c solicitantul i ceilal!i membri ai %amiliei nu bene%iciaz de alte venituri suplimentare4 %) declara!ie pe propria rspundere privind situa!ia patrimonial a solicitantului i a %amiliei sale4 $) declara!ie pe propria rspundere din care s rezulte c solicitantul i:sau cellalt printe natural ori adoptiv sau, dup caz, o alt persoan creia i s-a ncredin!at copilul n vederea adop!iei sau care are copilul n plasament ori n plasament n re$im de ur$en! ori, n s%r it, a %ost numit tutore se ocup de cre terea i n$rijirea copilului i c acesta nu este ncredin!at sau dat n plasament nici unui or$anism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei persoane juridice4 h) dovada eliberat de autorit!ile competente privind situa!ia bunurilor impozabile ale solicitantului sau, dup caz, ale celorlal!i membri ai %amiliei4 i) alte acte necesare stabilirii dreptului la acordarea de asisten! judiciar, potrivit le$ii.

2ererea de acordare a asisten!ei e.trajudiciare se depune la serviciul de asisten! judiciar i se solu!ioneaz de ur$en! sau, dup caz, n termen de termen de 98 zile lucrtoare de la data nre$istrrii, prin decizie de admitere ori de respin$ere, dup caz. n cazul admiterii cererii de acordare a asisten!ei e.trajudiciare, decizia privind acordarea de asisten! judiciar va cuprinde urmtoarele0 9. 7. ,. @. 8. <. denumirea actului4 denumirea or$anului emitent4 temeiul le$al i de %apt pentru emiterea deciziei4 persoana, creia i se acord asisten!a e.trajudiciar4 tipul sau %orma asisten!ei e.trajudiciare acordate4 data eliberrii, %unc!ia i semntura persoanei care a eliberat actul respectiv.

Becizia privind acordarea de asisten! judiciar st la baza desemnrii unui avocat din Re$istrul de asisten! judiciar al baroului. Bup posibilit!i, decanul baroului poate desemna un avocat indicat sau ales de persoana creia i se acord asisten!a judiciar. Aceast decizie se comunic solicitantului n termen de 8 zile lucrtoare de la data emiterii. 2ontesta!iile %ormulate mpotriva deciziei de respin$ere se solu!ioneaz potrivit le$ii.

5lata presta!iilor asi$urate de avoca!i si a costurilor necesare or$anizrii si %unc!ionrii serviciilor de asisten! judiciar, n cadrul asistentei judiciare, se asi$ur prin $rija #inisterului Custi!iei, pe baza protocolului ncheiat i actualizat anual, ntre #inisterul Custi!iei i (niunea Da!ional a =arourilor din Romnia.

5otrivit ?otrrii 2on$resului avoca!ilor nr. @9;:7--A, n vi$oare de la 98 octombrie 7--A, principiile asisten!ei judiciare sunt urmtoarele0 9. asisten!a judiciar urmre te s asi$ure e.ercitarea deplin i cali%icat a tuturor atributelor dreptului la aprare al bene%iciarilor si. 7. asisten!a judiciar i:sau e.trajudiciar este asi$urat de avoca!ii baroului care %ormuleaz op!iuni n acest sens i:sau atunci cnd numrul acestora este insu%icient prin avoca!ii desemna!i n acest sens de consiliul baroului. .

,. acordarea asisten!ei judiciare n cazurile prevzute de le$e se %ace numai n baza desemnrii prin eliberarea dele$a!iei ca urmare a unei comunicri scrise din partea instan!ei, a or$anului de urmrire penal, de cercetare penal sau a or$anului administra!iei publice locale, adresat 'erviciului de Asisten! Cudiciar din cadrul baroului. @. acordarea asisten!ei e.trajudiciare n cazurile prevzute de le$e se %ace numai n baza desemnrii n acest sens de decan sau dele$a!ii acestuia. 8. nicio mprejurare e.cep!ional nu poate %i invocat pentru acordarea de asisten! judiciar %r desemnarea din partea 'erviciului de Asisten! Cudiciar (solicitarea adresat n mod direct avocatului de ctre instan!e sau or$ane de urmrire i de cercetare penal, e.pirarea mandatului de arestare, amenin!are cu aplicarea unei amenzi avocatului, etc.). <. nclcarea de ctre avoca!i a dispozi!iilor de mai sus constituie abatere disciplinar $rav i poate %i sanc!ionat cu e.cluderea din avocatur. 2onsiliul baroului va hotr asupra e%ecturii cercetrii disciplinare i eventual va pune n mi care ac!iunea disciplinar, sesiznd 2omisia de disciplin competent, solicitnd e.cluderea din avocatur. 3nclcarea re$ulilor stabilite prin hotrrea amintit de ctre salaria!ii 'erviciului de Asisten! Cudiciar constituie abatere disciplinar $rav care poate determina des%acerea contractului de munc.

Organele de conducere ale "#$#B#% &r$anele de conducere ale (.D.=.R. sunt, con%orm le$ii0 2on$resul avoca!ilor4 2onsiliul (.D.=.R.4 2omisia permanent a (.D.=.R.4 5re edintele (.D.=.R. n cadrul (.D.=.R. se mai constituie i %unc!ioneaz0 2omisia central de cenzori4 2omisia central de disciplin4 aparatul tehnic-administrativ. n compara!ie cu vechiul cadru le$al, prin dispozi!ia introdus n alin. 7, le$ea de modi%icare instituie, la nivelul (D=R, noi structuri or$anizatorice, n con%ormitate cu misiunile suplimentare ce i sunt con%erite. n plus, spre deosebire de re$lementarea anterioar, noua dispozi!ie consacr pozi!ia distinct a 2omisiei centrale de disciplin (%osta 2omisie superioar de disciplin) n sistemul jurisdic!ional al (niunii privind judecarea cazurilor de abatere disciplinar.

Onorariul avocatului i modul de stabilire al acestuia 5entru activitatea sa pro%esional, avocatul are dreptul s perceap un onorariu. &norariile se stabilesc liber ntre avocat i client. 6e$ea romn interzice %i.area de onorarii minime, recomandate sau ma.ime de ctre or$anele pro%esiei, de ctre %ormele de e.ercitare a pro%esiei de avocat sau de ctre avocai. &norariile sunt stabilite n raport de di%icultatea, amploarea sau durata cazului. 'tabilirea onorariilor avocatului depinde de %iecare dintre urmtoarele elemente0 9. timpul i volumul de munc solicitat pentru e.ecutarea mandatului primit sau activitii solicitate de client4 7. natura, noutatea i di%icultatea cazului4 ,. importana intereselor n cauz4 @. mprejurarea c acceptarea mandatului acordat de client l mpiedic pe avocat s accepte un alt mandat, din partea unei alte persoane, dac aceast mprejurare poate %i constatat de client %r investi$aii suplimentare4 8. notorietatea, titlurile, vechimea n munc, e.periena, reputaia i specializarea avocatului4 <. conlucrarea cu e.peri sau ali specialiti impus de natura, obiectul, comple.itatea i di%icultatea cazului4 E. avantajele i rezultatele obinute pentru pro%itul clientului, ca urmare a muncii depuse de avocat4 A. situaia %inanciar a clientului4 ;. constrn$erile de timp n care avocatul este obli$at de mprejurrile cauzei s acioneze pentru a asi$ura servicii le$ale per%ormante.

&norariile pot %i stabilite ast%el0 9. onorarii orare4 7. onorarii %i.e (%or%etare)4 ,. onorarii de succes4 @. onorarii %ormate din combinarea criteriilor de mai sus4 Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sum %i. de uniti monetare cuvenit avocatului pentru %iecare or de servicii pro%esionale pe care o presteaz clientului Onorariul fix &forfetar' const ntr-o sum %i. cuvenit avocatului pentru un serviciu pro%esional sau pentru cate$orii de ast%el de servicii pro%esionale pe care l presteaz sau, dup caz, le presteaz clientului.

Onorariul de succes const ntr-o sum %i. sau variabil stabilit pentru atin$erea de ctre avocat a unui anumit rezultat. &norariul de succes poate %i convenit mpreun cu onorariul orar sau %i.. "ste interzis avocatului s-i %i.eze onorariile n baza unui pact 1de Huota litis1. 5actul 1de Huota litis1 este o convenie ncheiat ntre avocat i clientul su, nainte de soluionarea de%initiv a unei cauze, convenie care %i.eaz exclusiv totalitatea onorariilor avocatului, n %uncie de rezultatul judiciar al cauzei, indi%erent dac aceste onorarii constau ntr-o sum de bani, un bun sau orice alt valoare. Be asemenea, sunt interzise onorariile reprezentnd dobndirea, sub orice %orm, a unor 1aporturi din a%acere1 (activitatea juridic realizat de ctre avocat).

Ipate (udor

)lasici Corado*+ebastian Birta )lad

,rupa A-