Sunteți pe pagina 1din 13

Bibliografie - seminar - Chelcea. "Metodologia cercetrii sociologice", ed. 2, pp. 129-148 !!! - Constantin T. (2004).

"Evaluarea psihologic a personalului", Polirom, pp. 117-118 - Dafinoiu I. (2002). "Personalitatea, metode calitative de abordare. Observa ia i interviul", Polirom, pp. 63-92. - Horghidan V. "Metode de psihodiagnostic", pp. 18-35 - Mare, Elena (1987). "O variant a metodei biografice n studiul personalit ii", Revista de Psihologie, nr. 3. - Pitariu H. (2006). "Proiectarea fielor de post", IRECSON, pp. 136-144, 137-138. - Pnioar G. "Gril de observa ie". 2006, pp. 208-209. - Pnioar G. (2006). "Integrarea n organiza ii", Polirom, pp. 208-209. - Pufan P. (1978). "Psihologia muncii", EDP, pp. 43-48, 51-52. - Vlsceanu L. (1986). "Metodologia cercetrii sociale", EDP, pp. 219-223. - Zlate M. (2000), "Introducere n psihologie", pp. 118-124, 155-156, 385-386. - examen - Zlate M. (2000), "Introducere n psihologie" - specificul legilor psihologice: 165-167 - explica ia n psihologie: 168-171 - interpretare i explica ie: 175-178 - cerin e metodologice ale explica iei n psihologie: 183-184 - metoda observa iei: 118-124 - metoda experimentului: 124-133 - metoda convorbirii: 133-134 - metoda anchetei psihologice: 134-137 - metoda biografic: 137-139 - metode psihometrice: 141-146 - metodologie: 147-154, 155-156 - Chelcea! Irvin D. Yalom. "Plansul lui Nietzsche" 3. Metoda observa iei (31.10) ===================== Variabile - tipuri - experimental - independent - stimul - dependent - rspuns - intermediar - subiect - corela ional - exemple - independente - agresivitate - discret (slab, medie etc.) - continu (n raport cu consumul de alcool) - ncurajarea - independent - categorial - nivelul de complexitate a stimulilor - ordinal - dificultatea stimulilor - ordinal - modalitatea senzorial - timpul de reac ie mai scurt la sunet dect la lumin

- intensitatea stimulilor - ordinal - continu - nivelul motiva iei - dispozi ia afectiv - prezen a/absen a ilustra iilor - presiunea timpului - prezen a/absen a stress-ului 4. (07.11) == Observa ie - defini ie - nregistrare - sistematic - ct mai precis - a manifestrilor psiho-comportamentale - n contextul celor mai diferite ac iuni i activit i - avnd la baz anumite ipoteze de cercetare - precizri - aspectul sistematic diferen iaz observa iile - tiin ifice - ntmpltoare, spontane - rezultatele sunt ulterior interpretate, clasificate, sistematizate - tipuri - spontant - accidental, neselectiv, fragmentar - nediferen iat, necritic - insuficient controlat - tiin ific - sistematic (etape distincte) - voluntar (inten ionat) - selectiv, metodic (cf cu anumite reguli) - prin instrumente specifice - domenii - clinic - experimental - psihologia muncii - sport de performan - organiza ional - zoopsihologie - orientare - autoobserva ie - propriul comportament - strile psihice subiective - observa ie extern - gradul de structurare - nestructurat - de obicei, la nceputul cercetrii - structurat - gril specific de observare - tehnologie - moduri - miniaturizarea instrumentelor de nregistrare - perfec ionarea sistemelor de transmisie - efecte - creterea ... - con inut n cercetrile nonexperimentale

- reactivitatea general a participan ilor la prezen a/activitatea cercettorului - reac iile - motrice - verbale - emo ionale - modalitatea n care participantul abordeaz situa ia - uurin /seriozitate - calm/impulsivitate - implicare/detaare - modalitatea n care participantul se implic n derularea cercetrii - aten ie, n elegerea sarcinii - interes, responsabilitate - reac ia la succes/eec etapele metodei - precizarea scopului - formularea ipotezei - stabilirea indicatorilor variabilelor dependente - selec ia i pregtirea instrumentelor - selec ia subiec ilor prin eantionare - stabilirea locului i timpului - prelucrarea statistic i interpretarea rezultatelor - valorificarea rezultatelor condi iile unei bune observa ii - fundamentarea teoretic i metodologic - finalitate bine precizat - realizare dup un plan bine stabilit - pregtirea/antrenarea cercettorului - experien a anterioar a cercettorului grila de observa ie - datele de indentificare - informa ii referitoare la spa iu i timp - elemente de con inut - tehnologia utilizat indicatori ai rspunsului emo ional - calitate - pozitiv - negativ - neutr - intensitate - durat - laten a rspunsului avantaje - permite studiul fenomenelor psihice fireti, fr a influen a desfurarea lor - observa ia sistematic: surs valoroas pt ipotezele de cercetare - posibilitatea recoltrii i sistematizrii unor variabile comportamentale autentice - informa ii despre subiec ii care nu pot fi studia i cu alte metode i tehnici psihologice dezavantaje - subiectivitatea cercettorului poate influen a recoltarea i interpretarea datelor de observa ie - stilul perceptiv i nivelul pregtirii de specialitatea al observatorului pot influen a semnifica ia acordat con inutului observa iei - pt grupuri mari, observarea simultan a mai multor subiec i afla i n interac iune este f dificil - controlul redus asupra variabilelor externe care pot influen a conduita participan ilor - dificult i de generalizare a rezultatelor de la eantion la popula ie

5. (14.11) == Modele de cercetare - experimentale - cvasiexperimentale - nonexperimentale Una i aceeai problem de cercetare poate fi abordat din perspectiva fiecrui model, n func ie de o serie de factori - obiectivele cercetrii - gradul de control dorit - resursele tehnologice - resursele financiare Exemplu - rela ia dintre tipul de motiva ie i rezolvarea de probleme - experimental - reparti ie aleatoare a subiec ilor n 3 grupe, prin proceduri specifice de selec ie - manipularea tratamentului (tratament ~ variabil independent) - un grup este motivat pozitiv - altul, negativ - altul, ignorat - performan ele procesului rezolutiv sunt msurate i comparate - cvasiexperimental - manipularea tratamentului - fr reparti ie aleatoare - identificm i decidem 3 grupe, motivate similar cazului anterior - nonexperimental - fr manipularea tratamentului - fr reparti ie aleatoare Modele comparative - intersubiect (between subjects design) - subiec i diferi i - eantioane independente - variabila dependent (msurat pe scal I/R) evaluat n condi ii diferite de aplicare a tratamentului (var. independent) - variabila independent (tratamentul) este msurat la nivel nominal/categorial/clasificatoriu - avantaje - reduce substan ial numrul de cercetri particulare pe care cercettorul le-ar realiza separat pentru fiecare modalitate a tratamentului - printr-o singur cercetare, sunt studiate efectele mai multor modalit i/categorii/valori ale unei variabile independente - pot fi studiate efectele principale i de interac iune ntre variabile independente - dezavantaje - cu ct numrul tratamentelor/factorilor cu ac iune sistematic crete, cu att este mai dificil pentru cercettor s respecte i exigen ele metodologice aferente studiului - intrasubiect (within subjects design) - aka modelul msurtorilor repetate - aceiai subiec i sunt implica i la fiecare modalitate a tratamentului - "nainte i dup" - compararea performan elor din cele 2 situa ii, ini ial i final

- avantaje - utilizarea grupurilor dependente/corelate => men inerea relativ constant a variabilei subiect, varia ia dintre grupuri este f mic n compara ie cu model intersubiect - posibilit i crescute de realizare a controlului sub raportul - gen - vrst - religie - status marital - permite analiza de varian pentru msurtorile repetate cu avantaje pe direc ia surprinderii rela iilor dintre variabile - dezavantaje - probabilitate mai mare de apari ie a efectului de ordine 6. (21.11) == Selec ia subiec ilor - randomizarea face diferen a ntre experimental i non-experimental - selec ie randomizat sistematic Popula ie - totalitatea participan ilor vizat de un proiect de cercetare - statistic: totalitatea msurtorilor pentru o anumit caracteristic sau complex de caracteristici - n orice studiu psihologic, este necesar s definim de la bun nceput popula ia la care se refer cercetarea - delimitarea popula iei int presupune identificarea i precizarea caracteristicilor care vor face obiectul cercetrii, e.g. genul, grupa de vrst, nivelul educa ional, profilul ocupa ional, statusul marital - chiar i atunci cnd optm pt cercetri calitative (studiu de caz), avem n vedere implicit posibilitatea de a generaliza rezultatele studiului nostru la o popula ie mai mare sau mai mic, n func ie de care s oferim informa ii relevante sub aspectul cercetrii Eantion - selec ie a subiec ilor din cadrul popula iei - numr determinat de unit i de eantionare - selec ie aleatoare (randomizat): eantion format din unit ile identificabile pe o list a popula iei, denumit generic _"baz de eantionare"_ - exemple - cartea de telefon - baze de date cu nr. de telefon - listele alegtorilor dintr-o localitate - tabelele cu studen i dintr-o unitate de nv mnt - cerin a metodologic fundamental pt luarea n considerare a unui eantion ntr-o cercetare concret o constituie _reprezentativitatea_ pentru popula ia de referin , sub aspectul trsturilor avute n vedere - modul de selec ie condi ioneaz direct i indirect nivelul reprezentativit ii - reprezentativ = permite extrapolarea rezultatelor la nivelul popula iei din care a fost extras - metoda tiin ific n psihologie dispune de un instrument de cercetare f puternic: _estimarea_ bazat pe teoria probabilit ilor - eantion: modalitate de a estima parametrii popula iei prin caracteristicile eantionului => asigurm validitatea _extern_ - concluziile unei cercetri nu se pot limita doar la rezultatele empirice ob inute prin intermediul eantionului, deoarece nu eantionul constituie obiectul cercetrii, ci popula ia din care acesta a fost extras - a nu men iona valorile indicatorilor de estimare a coeficien ilor statistici,

precum i a intervalelor de ncredere echivaleaz cu a nu spune _nimic_ despre caracteristicile popula iei = a realiza cerecetri care nu au dect o utilitate limitat strict la eantion cu ajutorul tehnicilor de estimare statistic, putem cunoate valorile parametrilor la nivel de popula ie, pornind de la datele ob inute la nivel de eantion de multe ori, datorit nr. f mare, cel mai adesea necunoscut, al timpului, al resurselor umane i financiare, este imposibil s studiem fiecare membru al unei popula ii - alte piedici - caracterul fluctuant al popula iei pe anumite perioade de timp, sub raportul volumului etc. eantionul rezultat n urma procesului de selec ie, chiar dac acest proces a fost realizat conform exigen elor metodologice privind eantionarea, nu este identic cu popula ia din care a fost extras ne asumm un tip de eroare n acest demers: _eroarea de eantionare_, exprimat matematic sub forma unui indicator statistic: _eroare standard_, care reflect gradul de reprezentativitate a eantionului nivelul asumat al erorii de eantionare este o alegere care apar ine cercettorului

Categorii de eantionare - randomizat/probabilist/aleatoare (ER) - bazat pe teoria probabilit ilor - asigur fundamentul teoretic al estimrilor ulterioare - ofer membrilor popula iei anse egale de a fi selectat - avantaje - ofer posibilitatea generalizrii la nivel de popula ie - eviden iaz rela iile cauzale/determinative dintre variabilele cercetrii - proceduri - simpl - forma de baz e ER - procedee specifice - tragere la sor i - tabele cu numere randomizate - utilizat mai ales cnd popula ia este relativ omogen sub aspectul trsturilor de interes - exemplu - anul 1 psiho: 300 de fete -> popula ia de studen i - studiem rolul anxiet ii n performan a academic - ansa ca un student (oricare) s fie selectat este 1/300 - din ra iuni metodologice, considerm c 30 de subiec i sunt suficien i - vom redacta o list cu to i studen ii anului 1 i vom asigna fiecrui student un nr. - pentru selectarea subiec ilor, vom folosi un tabel cu nr. generate randomizat - sistematic (de interval) - implic selec ia aleatoare a participan ilor n func ie de pasul statistic - algoritm 1. stabilirea nr. total de membri 2. determinarea intervalului de eantionare prin mpr irea efectivului popula iei la volumul eantionului (e.g. 1-10) 3. selectarea aleatoare a unui nr. din interval (e.g. 2) 4. selectarea fiecrei a n-a unitate de eantionare dup prima valoare aleas aleator, pn la epuizarea listei - nerandomizat/neprobabilist - nu putem invoca rela ii de tip cauzal ntre variabilele cercetrii

7. (28.11) == Cercetare - orice activitate de cercetare tiin ific n psihologie este precedat i debuteaz cu un proiect de cercetare care vizeaz configurarea ini ial a principalelor aspecte metodologice ce urmeaz a fi abordate n planul ac iunii practice de cercetare - opera ia poart denumirea de _proiectare a activit ii de cercetare tiin ific_ - distinc ia dintre - activitatea de proiectare - produsul acestei activit i: proiectul de cercetare - nu este sinonim cu un articol dintr-o BDI - nu poate fi confundat cu partea de introducere a unui articol - nu este dect un preambul al activit ii ce urmeaz s se desfoare - obiective - se redacteaz n termeni de finalit i - absen a unora clare, explicite, constituite o greeal dpdv metodologic - exemple - elaborarea instrumentului/chestionarului - stabilirea procedurii statistice - stabilirea rela iilor dintre variabilele independente i dependente - forma - titlu - exemple - "Studiu privind rela ia dintre X i Y n condi ii de / raportat la ..." - "Rolul factorului cromatic n memoria de lung durat" - "Studiu privind rolul factorilor cognitivi n dexteritatea manual la adolescen i" - "Rolul factorilor perturbatori asupra aten iei concentrate la elevii de gimnaziu" - 10-12 cuvinte, care s ofere publicului o imagine despre con inutul lucrrii, cel mai obinuit fiind acela care indic _rela ia_ - n textul lucrrii (proiect, articol, orice alt document), toate elementele de citare trebuie s se regseasc la bibliografie, de preferat, cu paginile exacte - partea introductiv - trecere n revist a literaturii de specialitate i urmrete o prezentare deopotriv complet, dar i sintetic n acelai timp - se recomand utilizarea unui criteriu explicit de ordonare a prezentrii, care poate fi de natur - tematic - cronologic - aten ie deosebit asupra subiectelor controversate i, mai ales, exprimrii unei atitudini _critice_ din partea studentului - conform APA, 4 sec iuni 1. introducere general - 1-2 paragrafe 2. prezentarea literaturii de specialitate - un scurt istoric al temei cercetate - stadiul actual al cunoaterii cu privire la problema de cercetare 3. legtura dintre studiul nostru i cele anterioare 4. eviden ierea modului n care obiectivele studiului nostru rspund unor dileme de cercetare tiin ific actual - prezentare general, devine din ce n ce mai specific - nu se face o documentare exhaustiv - numai studiile cu legtur direct cu tema propus - se men ioneaz nsemntatea teoretic i practic a temei noastre

- una din func iile introducerii: legtura dintre cercetarea noastr i cele anterioare - ipotezele - afirma ii ce trebuie sus inute cu argumente - reprezint rspunsul ateptat de autor la ntrebrile pe care le-a formulat - erori de evitat - ipoteze improprii, care nu au legtur cu obiectivele sau cu ntrebrile cercetrii - formulare prea general - sugereaz rela ii cauzale n condi iile n care nu avem un model experimental de cercetare (atunci cnd nu avem selec ie randomizat) - grad crescut de complexitate care fac referire la mai multe variabile, fcnd astfel improbabil testarea statistic 8. (05.12) == Capitole 1. introd - componenta teoretic - motiva ie - importan a temei, utilitatea practic - dificult i relevante ce au trebuit depite - 10 pag. - literatura de specialitate - relevant + recent - criteriu explicit de ordonare a prezentrii - tematic SAU - temporal - aspecte controversate - analiz critic - scurt istoric al temei (ex: rolul inteligen ei n predic ia performan ei) - stadiul actual al cunoaterii (studii recente) - modul n care obiectivele studiului rspund unor dileme tiin ifice actuale 2. obiectivele i metodologia cercetrii - seminar - ntre 2-5 pag. - cercetare - experimental - model experimental adecvat - modelele au ca fundament metodologic selec ia randomizat, care face posibil demonstrarea rela iilor de tip cauz-efect n cadrul cercetrilor psihologice - constituire randomizat a loturilor - alegere, msurare, analiz a variabilelor - control i manipulare a variabilei independente - utilizare corespunztoare a procedurilor de analiz statistic - controlul erorilor - concluzii corespunztoare n raport cu rezultatele experimentale - cvasiexperimental - eantionare posibil nerandomizat - controlul i manipularea variabilei independente pot lipsi - non-experimental - bazat metode de investiga ie psihologic - chestionare, teste, observa ie i interviu structurat - model de cercetare consistent - constituire adecvat a eantionului - alegere, msurare i analiz adecvat a variabilelor - utilizare corespunztoare a procedurilor de analiz statistic - controlul erorilor - concluzii corespunztoare n raport cu rezultatele experimentale

- cerin e metodologice - formularea explicit, coerent a obiectivelor (max 2-3) i ntrebrilor de cercetare - obiectivele se formuleaz n termeni de finalit i, n timp ce ntrebrile adreseaz n mod explicit problemele pe care i le pune autorul - ... - formularea explicit a ipotezelor cercetrii - afirma ii sus inute de argumente, care reprezint rspunsul ateptat de cercettor - greeli - ipoteze improprii, fr legtur cu obiectivele/ntrebrii (ipotezele ar trebui s fie rspunsurile avansate) - ipoteze generale - utilizarea formulrilor cauzale cnd modelul experimental nu poate sus ine acest lucru - ipoteze prea complexe, cu referire la mai mult de 2 variabile - formularea ipotezelor de nul, ncrcnd textul - ipoteze crora nu le corespunde o procedur de testare statistic adecvat - enun area unor ipoteze care nu preced, ci urmeaz unei proceduri de testare statistic - prezentarea modelului cercetrii - descrierea variabilelor - descrierea eantionului - mod de constituire - structur - criterii de includere/excludere - mrime - popula ie de referin - design-ul cercetrii - greeli - imiterea prezentrii variabilelor - prezentare confuz a variabilelor, fr identificarea explicit a variabilelor dep. i indep. - omiterea prezentrii modului de constituire a eantionului, a volumului sau a componen ei pe categorii de subiec i Form - A4, o fa - margini - sus/jos: 2.5cm - stnga: 3.5cm - dreapta: 2.5cm - font: Times New Roman, 12 - single spacing - titlurile capitolelor - majuscule - pagin nou - subcapitole - la dou linii distan e - bold - prima pagin - Universitatea Bucureti - Facultatea de Psihologie i tiin ele Educa iei - Departamentul de Psihologie - Titlul Proiectului - Numele autorului - Anul realizrii

9. (12.12) == Poster - trsturi - mod de prezentare a datelor tiin ifice - exemplu de dimensiune: 120/84 - uneori, slide-uri - expunere tip portret - rol - comunicare - stimularea interesului - stimularea comunicrii - con inut - componenta metodologic a cercetrii - forma - ... - cerin e metodologice - s capteze aten ia - con inut tiin ific - s stimuleze interesul pt con inutul prezentat - s prezinte informa ii esen iale: de evitat prezentarea abundent de statistici descriptive, a tabelelor f ncrcate etc. - s con in informa ii structurate, organizate - s existe un raport optim text-figuri - nivel optim al densit ii informa iilor - accesibilitate i claritate - structura de principiu - titlu (vizibil de la 3-5 m) - numele i prenumele autorilor - afilierea - o scurt introducere (abstract) - obiective - ipoteza - metode/procedura/tehnica/instrumentul - rezultate - concluzii - referin e - date de contact - un numr de exemplare n format A4 pt participan i - avantaje - economie de timp - pentru cel care vizioneaz posterele - selec ie - doar lucrrile care intereseaz - vizibilitate - de ctre un numr mult mai mare de oameni - interactivitate - interac iune mai relaxat cu autorul - posibilitatea ob inerii de informa ii suplimentare fa de prezentrile orale - erori frecvente - nerespectarea condi iilor de calitate (con inut, mod de prezentare) - reproducerea materialului scris n cuprinsul posterului - abunden a materialului iconografic (numai grafice) Metoda biografic - metod de investigare - indirect - evenimen ial

- restrospectiv-longitudinal - reconstitutiv a principalelor evenimente parcurse de individ n vederea descrierii i explicrii evolu iei dimensiunilor personalit ii individului sau a unui grup social de referin analizeaz sistematic i interpreteaz aspectele de ordin _psihologic_ ale drumului de via parcurs de om pn la un moment dat, surprinde _momentele_ importante ale istoriei dezvoltrii i formrii sale ca personalitate de ce o folosim? - cunoaterea trecutului personal - explicarea comportamentului actual - stabilirea profilului personlit ii actuale ce putem cerceta? - elemente cognitive, intelective, emo ionale, volitive - experien e plcute/neplcute din prima copilrie, adolescen , via a adult etc. - natura rela iilor sociale i modul n care individul s-a adaptat la diferitele grupuri sociale (formale i informale) din care a fcut parte i msura n care a reuit s se integreze n aceste grupuri - aspecte particulare ale comunit ii n care s-a nscut, crescut, educat - persoanele importante din via a subiectului care au jucat un rol esen ial n via a sa (familie, coal, diferite organiza ii/institu ii) - grupul/grupuri de prieteni, cei mai buni prieteni, hobby-uri - aspecte privind istoria vie ii sexuale a subiectului: primele amintiri, debutul vie ii sexuale, diferitele probleme aprute tipuri de biografii - metoda biografic propriu-zis - metoda autobiografic - ofer libertate subiectului de a prezenta ceea ce consider el important pentru trecutul lui, de a eviden ia succesele, reuitele i eecurile din educa ie, profesie, dragoste, dezvoltare personal, momente de cotitur tehnici de lucru - dosarul personale - cuprinde documente biografice personale - furnizeaz informa iile minim necesare pentru orientarea prealabil a cercettorului - ancheta biografic - cuprinde itemi ce ne ajut la descifrarea cursului amintirilor i la reactualizarea acestora - exemplu: s descrie succint personalitatea nv torului, s relateze ntmplri din primii ani de coal etc. - autobiografie provocat - elemente autobiografice spontane sau autobiografie solicitat - interviul anamnestic - cuprinde elemente care provoac subiectul s discute despre trecutul su - importante sunt reac iile emo ionale i comportamentale - evenimente - solicitm subiectul s enumere i evenimentele pe care le consider importante (cu date etc.) - impresii - rugm subiectul s-i aminteasc cazuri, date, informa ii care i-au produs impresii puternice - studiul produselor activit ii - desene, compozi ii, opere, crea ii tehnice etc. - cauzometria - surprinde rela iile dintre tipuri de evenimente trite de-a lungul vie ii

- Mare (1987) 10. (19.12) === Metoda Focus grup - ce este? - metod care se poate utiliza att n studiile cantitative, ct i n cele calitative, utiliznd ca tehnic de baz interviul nondirectiv, concomitent cu metoda observa iei - poate fi inclus n sfera interviurilor de grup, care sunt conduse de un moderator i discu iile se focalizeaz pe o tem bine delimitat - de ce folosim? - pentru ob inerea unor date calitative (tehnic primar de cercetare) - n cercetrile calitative, rolul ei este s verifice/valideze rezultatele - ca o tehnic suplimentar de cercetare la alte metode, n func ie de modul n care se potrivete planului de cercetare - pentru a studia percep iile, atitudinile, motiva iile participan ilor referitor la anumite servicii, programe etc. - implic utilizarea simultan a mai multor responden i pentru generarea de date, iar natura metodei, focalizat pe o anumit tem i condus de un moderator, o diferen iaz de alte strategii de interviuri de grup - frecvent, se folosete n etapa _preliminar_ a unei cercetri (avnd ca scop formularea ipotezelor, a grupurilor int) sau n etapa _final_ (pentru verificarea concluziilor n cadrul unui grup de exper i) - aparent simplu de utilizat, conduce la ob inerea unor date valid doar dac cercettorul dispune de o serie de _competen e i abilit i_: - informa ii aprofundate n domeniu - informa ii privitoare la dinamica grupului, n special a grupurilor mici - abilit i de comunicare 11. (09.01) === Metoda convorbirii - defini ie: discu ie angajat ntre cercettor i subiectul investigat - presupune - rela ia direct dintre cercettor i subiect - sinceritatea deplin a subiectului - capacitatea de introspec ie, autoobserva ie i autoanaliz a subiectului - sinceritatea subiectului, evitarea rspunsurilor incomplet - empatia, sociabilitatea cercettorului - Zlate (2000) - implic studiul tiin ific al vie ii interioare a subiectului - este centrat pe acele structuri psihice care determin comportamentul - are n vedere analiza atitudinilor, opiniilor, intereselor, valorilor personale - forme - structurat/dirijat: aceleai ntrebri, n aceeai form i aceeai ordine - semistructurat: ntrebrile pot fi reformulate, se poate schimba ordinea, se pot pune ntrebri suplimentare - liber/spontan: ntrebrile sunt formulate n func ie de situa iile particulare din timpul activit ii - psihanalitic (Freud) are la baz metoda asocia iei libere de idei - utilizat pentru analiza i interpretarea viselor sau a diferitelor problemem ale clientului - nondirectiv (Rogers) este un tip de convorbire n care cercettorul creeaz condi iile psihologice care s faciliteze prezentarea problemelor

de ctre client - condi ii pentru realizarea unei bune convorbiri - pregtirea pentru convorbire (structurarea ntrebrilor n func ie de natura problemelor) - ntrebrile s vizeze aspecte despre subiect - pregtirea pentru situa ii neprevzute care pot s apar n timpul convorbirii - avantaj - ob inerea relativ rapid a unui material informa ional diversificat i fr instrumente i aparate speciale - dezavantaje - subiectivitatea individului (se vor aplica i alte metode) - implicarea superficial a subiectului n cercetare Interviul - defin ie: tehnic de ob inere prin ntrebri i rspunsuri a informa iilor verbale de la indivizi i grupri umane n vederea identificrii ipotezelor pentru descrierea tiin ific a fenomenelor socioumane - tehnic de confirmare, i nu doar de exploare, ca n cazul convorbirii - aplicabilitate n alte domenii - sociologie - pedagogie - n psihologie - cercetare psihologic - psihologia clinic: interviul clinic ca tehnic de investiga ie psihoterapeutic (psihanaliz, psihoterapie, orientare colar i profesional) - psihologie organiza ional: interviul de selec ie profesional - consiliere educa ional - clasificare - dup gradul de structurare - structurat - relativ strict - presupune existen a unui ghid de interviu - nestructurat: dei exist un model de ac iune, - nu exist o procedur strict de derulare - nu este obligatorie respectarea ordinii ntrebrilor - semistructurat - intermediar ntre celelalte 2 variante - dup numrul de persoane - individual (1 operator - 1 respondent) - de grup (1 operator - 5-7 participan i) - cnd ne intereseaz punctul de vedere al mai multor subiec i asupra unei probleme (rela ii de familie) - nu trebuie confundat cu focus-grupul, care este o metod de determinare a caracteristicilor unei situa ii, iar discu iile se desfoar liber, fr iterven ii

S-ar putea să vă placă și