Sunteți pe pagina 1din 6

1

Facultatea de MANAGEMENT Disciplina: Managementul proiectelor

MODEL RECOMANDAT PENTRU PRO ECT A! n"ormatii administrati#e:


Data infiinrii: (an/luna) Obiectivul nfiinrii: (descriere sumar) Numar angajai: (introduceti numarul de angajati (full time/part time); (daca a existat anterior activitate). Evoluia numrului de angajai: (de la data nfiinrii i pn n pre ent Data depunerii ultimului bilan contabil : (introduceti data depunerii la !dministratia "inanciara a #ilantului din ultimul an fi ultimul an fiscal de activitate$ daca este ca ul) Cifra de afaceri: (introduceti cifra de afaceri din ultimul #ilant$ in %&'( la rata de sc)im# %uroinfo in luna respectiva$ precum i evoluia statistic i grafic a cifrei de afaceri pe ultimii * ani daca este ca ul); Profit net : (introduceti valoarea profitului net din ultimul #ilant$ daca este ca ul$ in %&'($ rata de sc)im# din luna respectiva$ si procentul profitului in cifra de afaceri totala din ultimul #ilant. +ntroduceti o nota explicativa scurta daca #ilanul nu se refera la ,* luni calendaristice) Pierderi: (introduceti valoarea pierderilor inregistrate in ultimul #ilant$ daca este ca ul$ in %&'($ rata de sc)im# din luna respectiva. +ntroduceti o nota explicativa insotita de o declaratie financiara referitoare la #alanta de verificare care demonstrea a ca situatia pierderilor a fost depasita) Procent din capitalul intreprinderii detinut de actionari privati romani: Procent din capitalul intreprinderii detinut de actionari privati inregistrati in statele membre E si!sau non "E" -rocent din capitalul intreprinderii detinut de solicitant si/sau drepturile de vot$ in intreprinderea solicitantului$ detinute de o societate de orice nationalitate care are mai mult de *./ angajati. #sociati $ actionari detinatori ai drepturilor de vot (pentru fiecare eventual partener)

#sociai Persoane fizice: #dresa complet% numr de telefon &i scurt C' ane(at dup modelul european) Nationalitate: Numr de aciuni deinute: (*+ Persoane juridice: #dresa completa $ tel"% nr" inregistrare% cod fiscal Numar angajati Entiti legale n care solicitantul deine aciuni i / sau drepturi de vot (pentru fiecare partener) Nume complet: ,ip% adresa completa &i numr de telefon: Nr" nregistrare) Cod fiscal% numr angajai: Naionalitate: #ctiuni deinute de solicitant (*+: $! ELEMENTE GENERALE ALE PRO ECTULU PROPU% B. . !naliza nevoii de proiect (colectiv sau individual% personal sau organi-aional+: momentul identificrii% evaluarea preliminar cantitativ &i calitativ a nevoii B.". #efinirea scopului proiectului (soluia sau modalitatea prin care se poate satisface nevoia identificat+: care sunt alternativele de satisfacere a cererii respective la momentul actual &i posibilitile de de-voltare n vederea stabilirii scopului final B.$. %ta&ilirea o&iectivelor proiectului (elemente specifice% cuantificabile &i planificabile n timp prin intermediul crora se poate atinge scopul propus+ B.'. !ciuni poteniale ce tre&uie desfurate (lista su(ar a activitilor propuse i succesiune logic a acestora)

3 C! MED UL DE P ATA ). )lienti: (pre-entati aici care este piata dv" de produse!servicii" 'a adresati e(clusiv pietei locale.localitatea% tara% regiunea/ E(ist activiti de e(port /+ Dac da% n ce ri/ C0i potentiali clienti aveti pe aceasta!aceste piete/ 1dentificare clieni actuali: Nume client: #dresa (tara% regiune% judet+: 2orma de proprietate (specificati publica!privata si ponderea *+: #nul si valoarea tran-actiilor: )." %iste(ul de distri&utie actual i previzionat : (cum se reali-ea- distribuia produselor ! serviciilor" Care sunt direciile considerate necesare pentru mbuntirea situaiei actuale+ ).$ )oncurenta (nume% informatii cunoscute despre acestia: cine sunt concurentii dvs" pe piata/ Ce informatii detineti despre acestia/ Care este ponderea acestora pe piata comparativ cu a dvs/+ 3omentul intrrii pe pia a dvs &i a principalilor concureni" #lte informatii si consideratii despre concurenta"+ ).' Poziionarea produselor societii dv. co(parativ cu cea a concurentei: (cum sunt produsele!serviiile dv" po-itionate pe piata comparativ cu cele ale concurentilor/ Produsele!serviciile dv" sunt mai bune calitativ decat cele ale concurentei/ #veti preturi mai reduse/ 'indeti pe credit/ #veti puncte de desfacere in apropierea clientilor/ 4ortimentul dv" este mai convenabil clintilor dv/ Cum/ Care sunt diferenele dintre dv" si concurenta/ etc" ).* #escrierea pietei pentru produsele/serviciile rezultate din i(ple(entarea proiectului (0escrieti cat mai in detaliu -+!1! careia produsele/serviciile re ultate din implementarea proiectului dv. se va adresa: cati clienti potentiali estimati ca veti castiga pentru produsele/serviciile re ultate din proiect2 !cesti clienti sunt exclusiv locali2 -iata dv. este numai in judet/regiune2 3eti exporta produsele dv2 0aca da$ unde si cand2)

C"5 #vantajele principale ale produselor societatii dv" (pret$ calitate$


caracteristici specifice$ altele: (0etaliati)

C"6 #ctiviti de promovare a van-arilor: (aspecte privind modul de promovare a produselor / serviciilor; aciuni de promovare; #ugete i planificri specifice). 4.5 !lte elemente referitoare la strategia de mar6eting: ( modificri estimate
pe pia i strategia de adaptare la aceste modificri)

0. +73%81+1+! -9!7+"+4!1! 8+ -9!7&9 0% +:-9%:%71!1!'% 0., 3aloarea investitiei (total):


;;;;;;;;;; %uro din care: < contri#utia din fonduri pu#lice: ;;;;;;;;;; %uro < contri#utia solicitantului: ;;;;;;;;;; %uro < contri#utia in numerar ;;;;;;;;;; %uro < contri#utia in natur ;;;;;;;;;; %uro

0.* 8copul investiiei:


< investitie nou; < extinderea capacitatii existente ; < diversificarea productiei; < cresterea productivitatii; < im#unatatirea calitatii; < investitii in soft (licente$ soft=are$ etc); < altele (specificati).

0.> 1ipul investiiei


< constructie (noua$ extindere$moderni are) ;;;;;;; %uro < ec)ipamente/facilitati/altele: noi ;;;;;;; %uro < mijloace de transport: noi ;;;;;;; %uro < capital circulant ;;;;;; %uro < altele (specificati) ;;;;;;; %uro

0.. 0escrierea investitiei planificate


?max. @ pagina continand motivarea deci iei de investitie$ detalii despre investitie)

0.A 4rearea de noi locuri de munca (numar mediu anual):


!n ,; !n *; !n >; !n .; !n A

0.B 1ara/regiunea de origine a #unurilor/serviciilor ac)i itionate ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 0.C -rogramarea in timp a implementarii investitiei/operatiunii
?programarea pentru finali area constructiei$ importarea si punerea in functiune a ec)ipamentuluiD: 0ata estimativa de incepere: ;;;;;;;;; 0ata estimativa de incepere: ;;;;;;;;; 0ata estimativa pentru intrarea in productie la intreaga capacitate: ;;;;;;;;; (daca este ca ul)

-lanificarea lunara pentru implementarea activitatii luna, luna * luna > D!& Aspecte legale rele#ante
?licente$ autori atii necesare pentru implementarea proiectului2 +mportant: 0aca proiectul include constructia de cladiri sau re)a#ilitarea acestora$ cate o copie dupa autori atia de constructie si alte autori atii solicitate vor fi necesare inainte de contractareD

%. +-(1%E%/-'%8&-&7%'+ %4(7(:+4%
%., 8ituatia actuala si previ ionata a veniturilor (mii %uro) 0escriere *F,* (%uro) %stimativ *F,* (%uro) %stimativ *F,. (%uro) %stimativ *F,A (%uro) GG.. , 3n ri * !lte venituri din activitatea curenta * 1(1!9 3%7+1&'+ 4&'%71% (, H *) > 3enituri "inanciare . 3enituri %xtraordinare !. 1(1!9 3%7+1&'+ (* H > H .)
A :aterii prime B &tilitati si energie C 8alarii si alte costuri asimilate (asigurari sociale$ impo it pe salarii) 5 !morti area / !lte c)eltuieli curente ,F ...... '( TOTAL C)ELTU EL 4&'%71% (AHGH,.) ,. 4)eltuieli "inanciare ,A 4)eltuieli %xtraordinare I. 1(1!9 4J%91&+%9+ (,A H ,B H ,C) 4. '%E&91!1&9 %4(7(:+4 (! < I)$ din care: -'("+1 -+%'0%'% 0. +:-(E+1 -% -'("+1 -'("+1 7%1 (4 < 0)$ din care: -'("+1 -+%'0%'% 'ata de sc)im# 9%+/%&'( utili ata in calcul: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

E!* pote+e,Presupuneri
?descriere ipote e/presupuneri privind cresterea cifrei de afaceri$ cresterea previ ionata a ratei de utili are a capacitatii (K)$ profita#ilitatea investitiei (ex: inclu and pragul de renta#ilitate)D

F! PROF LUL AFACER % CADRUL ORGAN -AT ONAL "., +nformatii despre societate
8curta pre entare a istoricului societatii (max. , pag) (sau experienta manageriala anterioara pentru societatile nou infiintate) %volutia din momentul inceperii activitatii (daca este ca ul) "actori relevanti pentru afacere (ex. amplasarea$ evaluarea proprie asupra tec)nologiei utili ate < invec)ita$ la fel ca si concurenta$ te)nologie noua <$ politica de nlocuire a activelor$ sistemul de informatii al managementului)

".* +nformatii despre persoanele c)eie din societate


(anexa curriculum vitae pentru fiecare persoana)

!nexe de atasat (doar pentru informare)


,. 4opie nelegali ata dupa certificatul actuali at de inmatriculare la 'egistrul 4omertului; *. L4ertificat constatatorM emis de 4amera de 4omert teritoriala care s ateste ca solicitantul nu este falimentar sau su#iect ale unor procese pentru declararea falimentului$ nu are activitatile suspendate si nu are afacerile administrate de tri#unal. 4ertificatul tre#uie sa fi fost emis dupa data , ianuarie *FF, (nu se solicita pentru intreprinderi noi < start<up); >. 4opie nelegali ata dupa certificatul de inregistrare fiscala; .. 4opie nelegali ata dupa statul de plata pentru luna ................$ inregistrat si avi at la 0irectia Nenerala Oudeteana a :uncii si -rotectiei 8ociale$ daca intreprinderea s<a infiintat si a functionat pana la acea data; A. 0ovada in original$ emisa de 0irectia Nenerala Oudeteana a :uncii si -rotectiei 8ociale$ privind plata contri#utiilor la asigurarile sociale$ daca intreprinderea a fost infiintata si si<a inceput activitatea pana la acea data; B. 0ovada in original$ emisa de 0irectia Nenerala Oudeteana a "inantelor -u#lice si 4ontrolului "inanciar de 8tat$ :inisterul de "inante$ privind plata impo itelor si taxelor ; C. 0ovada in original$ emisa de 4asa Oudeteana a !sigurarilor de 8anatate$ privind plata asigurarilor de sanatate; 5. 4opie nelegali ata dupa document(e) ce atesta proprietatea solicitantului asupra contri#utiei in natura sau declaratia pe proprie raspundere ca activele propuse ca si contri#utie in natura vor deveni proprietatea firmei solicitante inainte de data semnarii contractului; /. 0ocumente care justifica valoarea propusa pentru contri#utia in natura;