Sunteți pe pagina 1din 10

O inventie este un produs sau un procedeu care ofera o noua modalitate de a realiza ceva, sau ofera o noua solutie

tehnica pentru o problema. Brevetul confera dreptul exclusiv asupra unei inventii si garanteaza titularului protectia inventiei. Aceasta protectie este acordata pentru o perioada limitata, care poate fi in general de 20 de ani. Protectia prin brevet inseamna ca inventia nu poate fi realizata, utilizata, distribuita sau vanduta fara consimtamantul titularului de brevet. Titularul unui brevet are dreptul de a decide cine poate si cine nu poate sa foloseasca inventia brevetata pe durata protectiei. El poate, pe baza unei licente, sa permita tertilor sa utilizeze inventia pe baza unor conditii convenite de comun acord. El poate, de asemenea, sa vanda dreptul asupra inventiei unui tert care devine in felul acesta titularul brevetului. La expirarea brevetului, protectia ia sfarsit si inventia intra in domeniul public, adica titularul pierde drepturile exclusive asupra inventiei si aceasta poate fi expoatata liber din punct de vedere comercial de catre terti. Brevetele au o functie stimulatoare, pentru ca ofera indivizilor atat recunoasterea creativitatii lor, cat si recompense materiale pentru inventiile care se pot comercializa. Ele incurajeaza astfel inovatia, datorita careia calitatea vietii oamenilor se imbunatateste in mod constant. Inventiile brevetate au invadat, de fapt, viata cotidiana, de la iluminarea electrica (brevetele detinute de Edison si Swan) si plastic (brevetele lui Baekeland) pana la pixuri (brevetele lui Biro) si microprocesoare (brevetele Intel, de exemplu). Toti titularii de brevete sunt obligati in schimbul protectiei brevetului, sa faca publice informatiile despre inventiile lor, in scopul imbogatirii fondului de cunostinte tehnice din intreaga lume, acest lucru incurajand creativitatea si inovatia. Astfel, brevetul nu numai ofera protectie titularului inventiei, dar si furnizeaza informatii pretioase constituind o sursa de inspiratie pentru viitoarele generatii de cecertatori si inventatori. Probabil nicio inventie din timpurile recente nu a evoluat precum calculatorul. Candva suficient de mare ca sa ocupe totalmente o incapere, acum, datorita inovatiei tehnologice, au fost realizate calculatoare de aceeasi putere care incap in palma unei mani. Primul pas in obtinerea unui brevet de inventie consta in depunerea unei cereri de brevet. Aceasta contine in general titlul inventiei, precum si indicarea domeniului tehnic caruia ii apartine; cererea trebuie sa mai contina o descriere a inventiei redactata in mod clar si suficient de detaliat astfel incat o persoana cu nivel mediu de cunostinte in domeniu sa poata utiliza sau reproduce inventia. Descrierea este de obicei insotita de ilustratii - desene, scheme sau grafice permitand o mai buna intelegere a inventiei. Cererea contine niste revendicari, adica informatii pe baza carora se poate stabili intinderea protectiei acordate de brevet. Pentru a beneficia de protectie prin brevet, o inventie trebuie sa indeplineasca, in general, urmatoarele conditii: trebuie sa aiba utilitate practica, sa prezinte un element de noutate, adica o caracteristica noua care sa nu faca parte din fondul cunostintelor existente in domeniul tehnic. Acest fond al cunostintelor existente se numeste stadiul tehinicii. Inventia trebuie sa implice si o activitate inventiva, adica sa nu fie evidenta pentru o persoana cu cunostinte medii in domeniul tehnic respectiv, in fine, obiectul trebuie sa fie brevetabil conform legii. In multe tari (inclusiv in Republica Moldova) teoriile stiintifice, metodele matematice, soiurile de plante si rasele de animale, descoperirile, metodele comerciale sau de jocuri sunt excluse de la protectia prin brevet de inventie. Brevetele sunt acordate de oficiile nationale de brevete (in Republica Moldova AGEPI) sau de oficiile regionale care deservesc mai multe tari, cum ar fi Oficiul European de Brevete (OEB), Organizatia Africana a Proprietatii Intelectuale (OAPI), Oficiul Euroasiatic de Brevete (OEAB).

Titlul de protectie a inventiilor in Republica Moldova este brevetul de inventie. Conform Legii nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind protectia inventiilor, inventiile sunt protejate prin urmatoarele titluri de protectie: brevet de inventie brevet de inventie de scurta durata Dreptul la brevet apartine inventatorului (inventatorilor) sau succesorului sau in drepturi. Dreptul la brevet pentru inventia creata de salariat apartine unitatii, daca contractul incheiat intre ei nu prevede altfel. Brevetul de inventie este un titlul de protectie ce confera titularului dreptul exclusiv de exploatare a inventiei pe o perioada de 20 de ani. Brevetul de inventie de scurta durata este un titlul de protectie ce confera titularului dreptul exclusiv de exploatare a inventiei pe o perioada de 6 de ani cu posibilitatea prelungirii termenului de valabilitate pentru o perioada de cel mult 4 ani. Nu exista discriminare in ceea ce priveste acordarea brevetelor in functie de locul crearii inventiei, domeniul tehnologic, de faptul ca produsele sunt importate sau sunt de origine autohtona. Conditiile de brevetare a inventiei O inventie din orice domeniu tehnologic poate fi brevetata sub rezerva ca aceasta sa corespunda urmatoarelor cerinte de baza pentru brevetabilitate: inventia trebuie sa fiesusceptibila de aplicare industriala; inventia trebuie sa fienoua; inventia trebuie sa implice oactivitate inventiva. Noutatea. O inventie este noua daca nu este continuta in stadiul tehnicii, care include cunostintele ce au devenit accesibile publicului oriunde in lume pana la data prioritatii inventiei in cauza. Activitatea inventiva.O inventie trebuie sa implice o activitate inventiva, adica sa nu rezulte in mod evident din stadiul tehnicii. In cazul brevetelor de inventie de scurta durata se considera ca o inventie implica o activitate inventiva, daca ea prezinta un avantaj tehnic sau practic. Aplicarea industriala.O inventie este susceptibila de aplicare industriala daca obiectul ei poate fi folosit in domeniul industriei, agriculturii sau in orice alt domeniu de activitate umana. Pot fi brevetate urmatoarele tipuri de obiecte:

Produs- masini, aparate, scule, dispozitive, mecanisme, organe de masini, agregate, instalatii, circuite, elemente de constructie, mobilier, articole de uz casnic, jucarii, instrumente, calculatoare, programe pentru calculator, baze de date electronice etc.; substante chimice si biologice, cu exceptia celor care exista in natura si asupra carora nu s-a actionat prin efort creativ; amestecuri fizice sau fizico-chimice. Procedeu- activitati care au ca rezultat obtinerea sau modificarea unui produs (inclusiv produsele biologice sau genetice) sau programe pentru calculator ca un mod de transformare si transmitere a semnalului electronic. Metoda- activitati care au rezultate de natura calitativa (masurare, analiza, reglare, control, diagnosticare sau tratament medical uman sau veterinar). Microorganisme- microorganisme create sau izolate prin selectie cu efecte mutante, tulpini de cultura celulara de plante si animale. Aplicarea unui produs sau procedeu- aplicarea unui produs, procedeu sau unei metode conform altei destinatii si in alte conditii. Utilizarea pentru prima data a substantei sau compozitiei si utilizarile lor ulterioare. Cererea de brevet trebuie sa se refere numai la o singura inventie sau la un grup de inventii astfel legate, incat sa formeze un singur concept inventiv general. Ea contine:

formularul de cerere de brevet completat descrierea inventiei revendicarile

desene si alte documente explicative, daca acestea sunt necesare pentru a intelege esenta inventiei. Aceste documente constituie depozitul national reglementar, se intocmesc si se depun la Agentie in limba de stat, redactandu-se in corespundere cu cerintele Regulamentului privid procedura de depunere si examinare a cererii de brevet de inventie si de eliberare a brevetului, aprobat prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova nr. 528 din 1 septembrie 2009.

Datele continute in cererea de brevet sunt confidentiale pana la publicarea acesteia de catre Agentie in BOPI. Divulgarea datelor continute in cerere pana la publicarea acesteia este pasibila de pedeapsa conform legislatiei in vigoare. Dupa depunere, cererea de brevet trece urmatoarele proceduri: examinarea cererii publicarea publicarea hotararii de acordare a brevetului opunerea publica eliberarea brevetului. In procesul examinarii cererii de brevet, AGEPI efectueaza examinarea ei formala in termen de o luna, dupa care cererea este supusa examinarii preliminare in termen de doua luni. Solicitarea procedurii ulterioare se desfasoara prin depunerea cererii de examinare de fond intr-un exemplar pe un formular-tip aprobat la AGEPI, de catre solicitant concomitent cu cererea de brevet sau in termen de 30 luni de la data de depozit a cererii, fiind achitata taxa stabilita.

Referitor la cererea de brevet de inventie de scurta durata AGEPI efectueaza doar examinarea formala si preliminara a cererii in terment de 6 luni de la data de depozit a cererii, fara solicitarea procedurii de examinare, cu achitarea unei taxe unice la depunerea cererii.

Cererea va fi examinata, iar ca consecinta va fi adoptata hotararea de acordare a brevetului sau de respingere a cererii. Brevetul de inventie se elibereaza dupa expirarea termenului de 6 luni de la data publicarii hotararii de acordare a brevetului, in cazul in care nu au fost depuse opozitii sau opozitiile depuse au fost respinse.

Dupa expirarea termenului de 18 luni de la data depozitului national reglementar, daca au fost platite taxele si nu s-a luat o hotarare de acordare a brevetului sau de respingere, cererea se publica in BOPI. Descrierea inventiei conform cererii este depusa in biblioteca AGEPI. n termen de 3 luni de la data comunicarii solicitantului despre hotararea de acordare a brevetului, Agentia publica in BOPI datele despre brevetul acordat, iar descrierea inventiei se depune in biblioteca Agentiei. Orice persoana interesata are dreptul sa depuna la Comisia de Apel a Agentiei contestatie motivata in termen de 6 luni de la data publicarii acesteia in BOPI privind hotararea de acordare a brevetului. Contestatia privind hotararea de acordare a brevetului trebuie formulata in scris si sa contina motivele pe care se bazeaza. Motivele contestatiei trebuie sa se refere numai la neindeplinirea a cel putin uneia din conditiile de brevetare a inventiei: noutate, activitate inventiva, aplicabilitateindustriala. Contestatia este considerata formulata numai dupa plata taxei corespunzatoare, apoi se examineaza la Comisia de Apel. Hotararea Comisiei de Apel poate fi atacata cu recurs in instanta judecatoreasca. Dupa expirarea termenului de opunere, Agentia elibereaza brevetul de inventie in temeiul hotararii de acordare, daca aceasta nu a fost revocata de catre Comisia de Apel. In cazul in care brevetul a fost modificat in urma procedurii de opunere, acesta se elibereaza in forma modificata. Eliberarea brevetului este conditionata de achitarea taxelor de eliberare si a celor de mentinere in vigoare a brevetului. Aceste taxe se platesc de catre titular obligatoriu in termen de 6 luni de la data publicarii hotararii de acordare.

Concomitent cu depunerea dovezii de plata a taxei pentru eliberarea brevetului, solicitantul depune dovada de plata a taxei de mentinere in vigoare a brevetului pentru termenul de la data depozitului national reglementar pana la eliberarea brevetului, inclusiv anul eliberarii. In cazul neachitarii taxei de eliberare a brevetului in termen de 6 luni de la data publicarii hotararii de acordare a brevetului si nerestabilirii timp de 6 luni a termenului omis, Agentia adopta hotararea de decadere din dreptul la eliberarea brevetului si publica aceasta informatie in BOPI. In cazul neachitarii taxei de mentinere in vigoare a brevetului in termenul stabilit si, in termen de 6 luni de la data omisa, a taxei in cuantumul majorat, Agentia publica in BOPI informatia privind incetarea valabilitatii brevetului. Pentru mentinerea in vigoare a brevetului este necesara achitarea taxelor anuale de mentinere in vigoare in conformitate cu Taxele pentru servicii cu semnificatie juridica in domeniul protectiei obiectelor proprietatii intelectuale aprobate prin Hotararea Guvernului nr.774 din 13 august 1997. Termenele prevazute de procedurile referitoare la cerere sau brevet pot fi prelungite sau restabilite, cu plata taxei respective, daca se depune la Agentie o cerere in acest sens inainte de expirarea termenului sau nu mai tarziu de 6 luni de la data expirarii termenului stabilit. Cererea de brevet trebuie sa se refere numai la o singura inventie sau la un grup de inventii astfel legate, incat sa formeze un singur concept inventiv general. Ea contine:

esenta inventiei. Aceste documente constituie depozitul national reglementar.

formularul de cerere de brevet completat; descrierea inventiei; revendicarile; desene si alte documente explicative, daca acestea sunt necesare pentru a intelege

Descrierea inventiei trebuie sa dezvaluie esenta inventiei in mod concis, expres, complet, precis si sa fie astfel redactata incat o persoana de specialitate in domeniul corespunzator sa poata realiza inventia fara efectuarea unei activitati inventive. Descrierea incepe cu indicarea pe prima pagina a indicelui diviziunii din editia in vigoare a Clasificarii Internationale a Brevetelor (CIB), la care se refera inventia solicitata, si a titlului inventiei, asa cum a fost indicat in cererea de brevet, intr-o formulare clara si concisa a obiectului inventiei, fara a dezvalui esenta acesteia. Descrierea contine urmatoarele capitole: titlul inventiei; precizarea domeniului tehnic, la care se refera inventia; stadiul tehnicii; problema tehnica rezolvata de inventie; esenta inventiei; legatura cauzala intre elementele noi ale inventiei si rezultatul care poate fi obtinut prin realizarea inventiei; lista figurilor din desene sau a altor materiale (daca ele se anexeaza); datele care confirma posibilitatea de realizare a inventiei. Nu se admite inlocuirea intregului compartiment sau a unei parti de descriere prin referirea la sursa care contine datele necesare (sursa de literatura, descrierea inventiei din cererea depusa anterior, descrierea inventiei din titlul de protectie etc.).

Revendicarile si rezumatul se anexeaza la descrierea inventiei si impreuna cu aceasta alcatuiesc documentatia tehnica de brevetare.

Titlul inventiei Titlul inventiei se expune asa cum a fost indicat in cererea de brevet, intr-o formulare clara si concisa a obiectului inventiei, fara a dezvalui esenta acesteia. Titlul inventiei trebuie sa evidentieze: obiectul brevetabil al inventiei, sa caracterizeze destinatia ei si sa coincida cu esenta inventiei. Daca descrierea are ca obiect un grup unitar de inventii, titlul va enumera toate aceste inventii incepand cu cea principala. Titlul unui grup de inventii care se refera la variante include titlul unei inventii din grup, completat cu cuvantul variante in paranteze. Exemple de formulari: Masa cu picioare rabatabile. Pompa centrifuga pentru presiuni inalte. Umplutura pentru coloane de rectificare. Procedeu si instalatie pentru fabricarea vinului spumos. Metoda si aparat pentru determinarea compozitiei gazelor de ardere. Produs alimentar, procedeu si instalatie de obtinere a acestuia. Dispozitiv cu ... (variante). Precizarea domeniului tehnic de aplicare la care se refera inventia Acest capitol constituie primul alineat al descrierii, care trebuie sa evidentieze aplicabilitatea inventiei si cel putin un domeniu concret de aplicare a acesteia. Daca sunt mai multe domenii, se indica cele preferentiale. Expunerea acestui capitol va incepe cu urmatoarele formulari posibile: Inventia se refera la un dispozitiv de... destinat...; masa pentru ... destinata...; instalatie pentru ... destinata...; un aparat de ... destinat...; un procedeu de ... utilizat pentru; un procedeu pentru... si un dispozitiv pentru aplicarea lui. Precizarea stadiului tehnicii In acest capitol se vor prezenta solutiile analoage cunoscute de solicitant si cea mai apropiata solutie din stadiul tehnicii similara solutiei cererii impreuna cu dezavantajele principale ce vor fi eliminate prin realizarea inventiei. Solutia analoaga este o solutie cu aceeasi destinatie, cunoscuta din stadiul tehnicii pana la data prioritatii inventiei si este caracterizata de ansamblul de elemente similare cu ansamblul de elemente ale inventiei. Daca descrierea se refera la un grup unitar de inventii, se prezinta cel putin cate o solutie pentru fiecare inventie din grup, in ordinea din titlu, fiecare solutie cu dezavantajele ei inlaturate apoi de inventie. Se recomanda urmatoarele formulari: Este cunoscut un dispozitiv (aparat, procedeu, produs, instalatie etc.) alcatuit din ...; Mai este cunoscut un dispozitiv (aparat, procedeu, produs, instalatie, produs etc.) ce consta din ...; Se cunoaste de asemenea un aparat etc., ce consta din ...; Dispozitivul (aparatul, procedeul, instalatia, produsul ...) cunoscut are ca dezavantaj principal faptul ca ...; Dezavantajele solutiei analoage pot fi prezentate separat pentru fiecare solutie in parte sau la sfarsitul capitolului concomitent pentru toate solutiile si trebuie sa fie veridice, obiective si neexagerate. Problema tehnica rezolvata de inventie In capitolul acesta se prezinta detaliat problema tehnica pe care o rezolva inventia si se indica rezultatul care poate fi obtinut prin realizarea inventiei. Problema tehnica consta in general in eliminarea unui sau unora din dezavantajele, de natura tehnica, ale solutiei cunoscute. Se poate prezenta explicit - enuntata in mod distinct - sau trebuie sa rezulte in mod implicit, din prezentarea sintetica a inventiei. Esenta inventiei se exprima in ansamblul de elemente necesar pentru obtinerea rezultatului tehnic garantat de inventie. Se pot utiliza urmatoarele formulari: Problema tehnica rezolvata de inventie consta in realizarea unui dispozitiv (aparat, procedeu, instalatie etc.,) care ... (sa elimine dezavantajul obiectului cunoscut din stadiul tehnicii). Problema pe care o rezolva prezenta inventie este ...; Rezultatul care poate fi obtinut prin realizarea inventiei este ... . Rezultatul tehnic poate fi exprimat, de exemplu, prin micsorarea momentului de torsiune, a coeficientului de frecare, evitarea calarii, nivelului de vibratie, intensificarea activitatii antitumorale, inlaturarea defectelor structurale ale pieselor turnate, ameliorarea contactului organului de lucru cu mediul etc. Prezentarea esentei inventiei ca solutie a problemei tehnice Esenta inventiei se exprima in ansamblul de elemente necesare pentru obtinerea rezultatului garantat de inventie. In acest capitol se prezinta toate elementele care definesc inventia, redate intr-un mod foarte concis, subliniind principalele elemente de noutate, care o deosebesc de solutia analoaga cea mai apropiata,

repartizandu-le in elemente necesare in toate cazurile asupra carora se extinde aria de protectie juridica solicitata si in elemente care caracterizeaza inventia numai in conditii speciale de aplicare a ei. Formularea se poate face, de preferinta, dar nu in mod obligatoriu, intr-o singura fraza, care poate fi identica cu formularea utilizata la revendicarile independente. Se vor mentiona si anumite detalii, ce fac obiectul revendicarilor dependente, considerate importante pentru buna rezolvare a inventiei. in cazul unui grup unitar de inventii, fiecare inventie va fi prezentata separat in cate o fraza, in ordinea succesiunii din titlul inventiei, elementele de noutate ale fiecarei inventii fiind expuse astfel, incat sa rezulte conceptul inventiv unic al inventiei. Se recomanda utilizarea uneia din urmatoarele formulari: Dispozitivul conform inventiei, rezolva problema tehnica de mai sus prin aceea ca este constituit din ... si in care este nou ca ...; Procedeul de obtinere a ... consta din ... si in cel este nou ca ...; Aparatul pentru aplicarea metodei este alcatuit din ... si in el este nou ca ...; Dispozitivul pentru ... consta din ... si in el este nou ...; Aparatul pentru aplicarea procedeului, conform inventiei, consta ... si cuprinde ca elemente noi ...; Instalatia, conform inventiei, inlatura dezavantajele mentionate sus prin aceea ca ... si in ea este nou ... . Legatura cauzala intre elementele noi ale inventiei si rezultatul care poate fi obtinut prin realizarea inventiei In acest capitol este necesara prezentarea legaturii cauzale intre elementele noi ale inventiei si rezultatul care se obtine prin realizarea inventiei. Se pot utiliza urmatoarele formulari: Rezultatul tehnic obtinut se datoreste faptului ca ...; Rezultatul tehnic al inventiei consta in ameliorarea stabilitatii ibuprofenului sau a sarurilor sale datorita prezentei unui agent antioxidant in compozitia revendicata; Rezultatul tehnic se obtine din contul adaugarii in amestecul revendicat ...; Rezultatul tehnic al inventiei consta in ... si se obtine datorita faptului ca ... . Prezentarea figurilor Acest capitol incepe cu prezentarea a listei figurilor si prezentarea lor succinta, atunci cand acestea exista. Daca sunt prezentate alte materiale explicative, de asemenea, se va face expunerea lor succinta. Se recomanda urmatoarele formulari: Inventia se explica prin desenele din fig. 1... n care reprezinta:. in continuare inventia va fi descrisa in mod detaliat, in legatura si cu figurile 1... n, care reprezinta:... . Se da in continuare un (doua, trei, mai multe) exemplu de realizare a inventiei, in legatura si cu figurile 1, 2 ... n, care reprezinta: fig. 1 - vedere de ansamblu a ...; fig. 2 - sectiune partiala prin ...; fig. 3 - detaliu privind ...; fig. n diagrama privind ... . Confirmarea posibilitatii de realizare a inventiei In acest capitol va fi prezentata posibilitatea de realizare a inventiei conform destinatiei indicate de solicitant. Se utilizeaza modul de expunere prin exemple de realizare /aplicare a inventiei. Descrierea exemplului de realizare a inventiei care are ca obiect un dispozitiv (aparat, instalatie) include prezentarea constructiei acestuia in stare statica. Elementele de constructie ale dispozitivului se prezinta cu referire la figurile din desene. Pe masura ce componentele respective sunt descrise, acestora li se atribuie simboluri de pozitie in ordine crescatoare, incepand de la unu. Aceluiasi reper i se atribuie un singur simbol de pozitionare in toate figurile in care el apare. Daca in textul descrierii se mentioneaza pentru prima data un organ, o piesa sau un detaliu al piesei, acestea se vor exprima in forma nearticulata, de exemplu:O placa de baza 1, prevazuta cu niste coloane de sustinere 2 si 3, pe care culiseaza o tija 4... . Ulterior, cand in prezentarea exemplului de realizare se mentioneaza aceeasi piesa, organ etc., acestea se vor exprima in text la forma articulata, de exemplu: Tija 4 este actionata prin intermediul unui reductor .... Dupa descrierea dispozitivului in stare statica se explica functionarea sau procedeul de aplicare a dispozitivului cu referintele de pozitie ale elementelor de constructie prezentate in figurile din desene.

Datele ce confirma posibilitatea realizarii inventiei care are ca obiect un procedeu sau metoda, vor contine succesiunea actiunilor asupra obiectului material, precum si conditiile executarii actiunilor, regimurile concrete, dispozitivele, substantele si tulpinile utilizate, daca este cazul. In cazul de utilizare in procedeu a substantelor noi, se va prezenta procedeul de obtinere a lor. Daca anumiti parametri sau anumite rapoarte au un rol determinat, exemplele de realizare vor trebui mentionate, precizandu-se si limitele lor de variere, acolo unde este cazul. In cazul unui grup unitar de inventii, pentru fiecare inventie din cadrul grupului, se va da cel putin cate un exemplu de realizare, de preferinta in ordinea in care ele apar in titlul inventiei. Descrierea se va semna de catre solicitant sau mandatar. Rezumatul este documentul care serveste pentru informare si reprezinta o expunere succinta a descrierii, continand in medie 150 de cuvinte. Rezumatul are urmatoarea structura: titlul inventiei; caracterizarea domeniului, la care se refera inventia si /sau domeniul de aplicare a ei, daca acesta nu rezulta din titlu; caracterizarea esentei inventiei cu indicarea rezultatului obtinut. Esenta inventiei se caracterizeaza in rezumat prin expunerea libera a revendicarilor. Daca este cazul, in rezumat se include desenul sau formula chimica. Desenul inclus in rezumat se prezinta pe o fila aparte, in acelasi numar de exemplare ca si textul rezumatului, inclusiv in cazul in care este identic cu una din figurile desenelor care ilustreaza descrierea.

Figura care insoteste rezumatul trebuie sa fie figura cea mai reprezentativa a inventiei si se alege dintre desenele care insotesc cererea. Daca rezumatul este insotit de desen, in textul rezumatului se prezinta, in paranteze, semne de referinta care corespund elementelor existente in desen. Semnele de referinta din desen trebuie sa fie identice cu cele din descrierea inventiei. Nu se admit neconcordante intre semnele de referinta, chiar daca in rezumat nu sunt indicate toate elementele existente in desen. Daca cererea contine mai multe desene, in rezumat se include acel desen care ilustreaza inventia mai deplin sau un desen special executat pentru rezumat. Redactarea revendicarilor Revendicarile se expun in forma unor definitii logice ale inventiei, intr-o singura fraza gramaticala si contin ansamblul tuturor elementelor ei esentiale. Ele trebuie sa se bazeze in intregime pe descrierea inventiei, adica sa defineasca inventia prin notiuni cuprinse in descrierea ei. Revendicarile se considera ca exprimand esenta inventiei, daca includ elementele ei esentiale, suficiente pentru obtinerea rezultatului indicat de solicitant. Elementele inventiei se expun in revendicari astfel incat sa asigure posibilitatea identificarii lor, adica intelegerea adecvata de catre specialist, in baza stadiului cunoscut al tehnicii, a continutului esential al notiunilor prin care aceste elemente sunt caracterizate. O revendicare se expune intr-o singura fraza gramaticala si contine, de regula, un preambul indicand elementele care coincid cu elementele celei mai apropiate solutii cunoscute, inclusiv notiunea generica care reflecta destinatia inventiei, si o parte caracteristica ce include elementele care definesc inventia, deosebind-o de cea mai apropiata solutie cunoscuta. Partea caracteristica se separa de preambul prin expresia caracterizat(a) prin aceea ca .... Revendicarile se vor expune fara separarea preambulului de partea caracteristica in cazurile cand definesc:

un compus individual si procedeul de obtinere a lui;

o tulpina a microorganismului, culturii celulare de plante si animale; o aplicare a dispozitivului, procedeului, substantei, tulpinii conform destinatiei noi; o inventie care nu are o solutie apropiata cunoscuta. Paginile care cuprind revendicarile se semneaza de catre solicitant sau reprezentant.

Structura revendicarilor Revendicarea contine preambul, expresia caracterizat(a) prin aceea ca" si partea caracteristica. Revendicarile inventiei au anumite particularitati in functie de obiectivul brevetarii: un dispozitiv, un procedeu, o substanta, o tulpina a microorganismului, culturii celulare de plante sau animale, o aplicare noua. I. Preambulul contine: titlul inventiei; elementele identice cu elementele celei mai apropiate solutii cunoscute; partea comuna a elementelor echivalente cu elementele celei mai apropiate solutii cunoscute. In preambul nu se recomanda folosirea cuvintelor alcatuit, compus, care presupun mentionarea tuturor elementelor inventiei, deoarece in preambul se mentioneaza numai o parte din elementele inventiei. In acest caz se recomanda folosirea cuvintelor: include, contine. In preambul nu se admite mentionarea elementelor din mai multe solutii cunoscute, adica nu se admite folosirea asa-numitei cea mai apropiata solutie compusa. II. Expresia caracterizat(a) prin aceea ca este un element de legatura a preambulului cu urmatorul component. III. In partea caracteristica se expun elementele noi ce definesc inventia, deosebind-o de cea mai apropiata solutie cunoscuta. In functie de complexitatea inventiei, se pot inainta mai multe revendicari, care sunt independente si /sau dependente. Daca cererea de brevet de inventie se refera la mai multe inventii si unitatea inventiei este respectata, se redacteaza cate o revendicare independenta pentru fiecare inventie. Fiecare revendicare independenta poate fi insotita de un numar rezonabil de revendicari dependente, care sa se refere la aceasta si sa dezvolte sau sa detalieze elementele tehnice deja enuntate in revendicarea independenta sau varianta de realizare a obiectului inventiei, cu conditia respectarii unitatii inventiei. Revendicarea independenta. Revendicarea independenta trebuie sa se refere la o singura inventie. Ea defineste inventia prin ansamblul de elemente ce determina intinderea protectiei juridice solicitate si se va exprima printr-o definitie logica a obiectului inventiei. Revendicarea independenta nu se refera la o singura inventie, daca ansamblul de elemente pe care le contine include: elementele expuse ca alternativa care nu asigura realizarea aceluiasi rezultat sau alternativa nu se refera la elemente separate, dar la un grup de elemente independente functional (ansamblu sau element de dispozitiv, operatiuni de procedeu, substanta, material, dispozitiv utilizat in procedeu, ingredient al compozitiei etc.), inclusiv cand alegerea alternativei pentru vreunul din aceste elemente depinde de alegerea facuta pentru un alt (alte) element(e); o astfel de expunere a elementului, incat se admite atat existenta, cat si lipsa lui in ansamblul numit (in special, cand se folosesc expresii de tipul poate contine un element de dispozitiv, o operatiune de procedeu) sau continutul cantitativ al unuia din ingredientele substantei este prezentat intrun interval de valori cu limita de jos egala cu zero; definitia inventiilor referitoare la diferite obiecte sau la ansamblul de mijloace, fiecare din ele avand destinatie proprie care poate fi realizata fara ansamblul indicat de mijloace de destinatie generala.

Revendicarea dependenta. Revendicarea dependenta contine dezvoltarea si /sau precizarea ansamblului de elemente ale inventiei, expuse in revendicarea independenta prin elemente care definesc inventia numai in cazuri speciale de realizare sau aplicare a ei. Nu se admite expunerea revendicarii dependente astfel incat sa se inlocuiasca sau sa se excluda elementele acelei revendicari, careia ii este subordonata. Daca revendicarea dependenta este formulata astfel incat are loc inlocuirea sau excluderea elementelor revendicarii independente, nu se va considera ca aceasta revendicare dependenta in ansamblu cu revendicarea independenta, in a carei subordine este, caracterizeaza aceeasi inventie. Preambulul revendicarii dependente contine titlul inventiei, de regula, prescurtat in comparatie cu cel din revendicarea independenta si referirea la revendicarea independenta si /sau revendicarea(le) dependenta(e), la care ea se refera. Subordonarea revendicarilor dependente celei independente poate fi directa sau indirecta, adica peste una sau mai multe revendicari dependente. Subordonarea directa a unei revendicari dependente se foloseste atunci, cand pentru definirea inventiei intr-un caz special de realizare sau aplicare a ei, deopotriva cu elementele acestei revendicari, sunt necesare numai elementele indicate in revendicarea independenta. Uneori revendicarile se refera la grupuri de inventii - in cazul cind in cerere pot fi incluse mai multe revendicari referitoare la diferite obiecte, de exemplu: revendicare independenta pentru un dispozitiv, o substanta sau o tulpina a microorganismului si o revendicare independenta referitoare la procedeul de obtinere a dispozitivului, substantei sau tulpinii in cauza; revendicare independenta pentru un procedeu si o revendicare independenta pentru dispozitivul destinat aplicarii procedeului in cauza; revendicare independenta pentru un dispozitiv, o substanta, o revendicare independenta referitoare la procedeul de obtinere a dispozitivului sau a substantei in cauza si o revendicare independenta pentru dispozitivul destinat aplicarii procedeului in cauza. In cazul unui grup de inventii cererea poate contine doua sau mai multe revendicari independente de aceeasi categorie (de exemplu: dispozitiv, procedeu, substanta, tulpina a microorganismului sau aplicarea lor) care nu pot fi cuprinse intr-o singura revendicare comuna.

Tipurile revendicariolor Redactarea revendicarii are anumite partuclaritati in functie de tipul obiectului brevetat. a) Particularitatile revendicarilor inventiei referitoare la dispozitiv In revendicare dispozitivul se caracterizeaza in stare statica. Se admite indicarea in revendicare a executarii elementului ca fiind in dinamica cu posibilitatea indeplinirii unei anumite functii (de exemplu, cu posibilitatea franarii, cu posibilitatea fixarii etc.). b) Particularitatile revendicarilor inventiei referitoare la procedeu. Folosind verbe pentru caracterizarea actiunilor (procedeului, operatiunii) ca elemente ale procedeului, ele se expun la modul indicativ, reflexiv, numarul singular, persoana a treia (de exemplu: se incalzeste, se ia, se monteaza etc.). c) Particularitatile revendicarilor inventiei referitoare la substanta In revendicarile care caracterizeaza un compus chimic individual de orice provenienta se includ denumirea sau marcarea compusului . Pentru compusul cu structura identificata se include in revendicari formula lui structurala. Pentru compusul cu structura neidentificata se includ in revendicari caracteristicile (proprietatile) lui care fac posibila identificarea acestui compus, inclusiv elementele procedeului de obtinere a lui. In revendicarile care caracterizeaza o compozitie se includ ingredientele ce ii apartin si, in mod normal, elementele ce se refera la componenta cantitativa a ingredientelor. Daca revendicarea caracterizeaza o compozitie si contine elemente referitoare la componenta cantitativa a ingredientelor, ele se exprima in orice unitati unitare, de regula, in doua valori care sa caracterizeze limita minima si cea maxima a componentei (de jos si de sus).

Exemplu: Lubrifiant consistent ce contine ulei vegetal ca mediu dispersional, sapun de litiu al acidului 12oxistearic, ameliorator al indicelui de viscozitate (I.V.), aditiv antioxidant, caracterizat prin aceea ca in calitate de mediu dispersional se utilizeaza ulei vegetal din seminte de rapita cu urmatorul continut de ingrediente (% mas.): ulei din seminte de rapita 80,3...84,3 sapun de litiu al acidului 12-oxistearic 11...15 ameliorator I.V. "Poliizobutilena P-20" 3,7...4,1 aditiv antioxidant "Naftam-2" 0,6...1,0 Se admite indicarea componentei unui ingredient al compozitiei printr-o valoare unitara, iar componenta celorlalte ingrediente - in forma de intervale de valori in raport cu aceasta valoare unitara (de exemplu, componenta ingredientelor se prezinta pentru 100 parti de masa ale ingredientului de baza al compozitiei sau pentru 1 litru de solutie). De exemplu: Compozitie pentru prepararea painii, ce contine faina, drojdii, sare, zahar, mirodenii si apa, caracterizata prin aceea ca contine suplimentar concentrat de must de cvas in urmatorul raport de componente, in kg la 100 kg de faina: drojdii 0,5...0,7 concentrat de must de cvas 4,0...10,0 zahar 3,8...4,2 sare 1,7...2,0 mirodenii 1,0...1,5 apa pana la umiditatea de 46...48% Intr-o compozitie se admite indicarea componentei cantitative a antibioticelor, fermentilor, anatoxinelor etc. in alte unitati decat ale celorlalte componente. De exemplu, in mii de unitati in raport cu cantitatea de masa a celorlalte ingrediente ale compozitiei. Elementele caracteristice ale inventiei referitoare la compozitie se introduc in revendicari prin verbul contine cu specificarea suplimentar, in cazul in care este necesara specificarea introducerii ingredientului in compozitie. Pentru compozitiile, a caror destinatie se determina numai printr-un agent activ nou, iar celelalte componente sunt purtatori neutri din cercul celor aplicati traditional in compozitiile cu aceasta destinatie, se admite indicarea in revendicari numai a acestui agent activ si a componentei lui cantitative in compozitie, inclusiv in forma de cantitate eficienta. Alta varianta de caracterizare a unei asemenea compozitii poate fi indicarea in ea, in afara de agentul activ, a altor componente (purtatori neutri) prin notiunea generalizatoare adaos special. In acest caz se indica raportul cantitativ al agentului activ si adaosului special. Daca in calitate de element al inventiei este indicata o substanta complexa cunoscuta, se admite folosirea denumirii ei speciale cu indicarea obligatorie a functiei si /sau proprietatilor acestei substante si bazei ei. In acest caz in descrierea inventiei trebuie prezentata componenta completa si, daca este cazul, procedeul de obtinere a acestei substante. d) Particularitatile revendicarilor inventiei referitoare la tulpina microorganismului, culturii celulare de plante si animaleIn revendicarile care caracterizeaza tulpina microorganismului, culturii celulare de plante si animale se includ: denumirea latina a speciei si a tipului de epitet al speciei microorganismului, plantei sau animalului la care se refera tulpina; destinatia tulpinii; abrevierea colectiei depozitar-oficiale; numarul de inregistrare a obiectului depozitat in colectie. e) Particularitatile revendicarilor inventiei referitoare la aplicarea conform unei destinatii noi Aplicarea pentru prima data a substantei anterior cunoscute pentru satisfacerea necesitatilor sociale se considera aplicarea conform unei destinatii noi. In descrierea aplicarii produselor si procedeelor anterior cunoscute conform unei destinatii noi se folosesc caracterizari scurte ale obiectelor aplicate, suficiente pentru identificarea lor si indicarea destinatiei noi. In cazurile in care obiect al inventiei este aplicarea conform unei destinatii noi a produsului sau procedeului cunoscute anterior, se foloseste revendicarea cu urmatoarea structura: Aplicare (se indica denumirea sau caracteristica produsului, procedeului cunoscut) in calitate de (se indica destinatia noua a produsului, procedeului).