Sunteți pe pagina 1din 16

UNITATEA DE NVARE II CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC (CIM)

CUPRINS

UNITATEA DE NVARE II...........................................................................................................1 CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC (CIM).............................................................................1

Obiectivele Unitii de nvare II:..................................................................................1 2.1. Definirea Contractului individual de munc .........................................................1 2.2. Trsturile caracteristice ale Contractului individual de munc........................1 2.3. Contractul individual de munc i contractul colectiv de munc.......................2 2.!. nc"eierea Contractului individual de munc. #oiune. Clasificarea condiiilor ...........................................................................................................................................3 2.$. Ca%acitatea &uridic a salariatului..........................................................................3 2.'. Ca%acitatea &uridic a an(a&atorului.......................................................................! 2.). Obiectul Contractului individual de munc...........................................................$ 2.*. Cau+a Contractului individual de munc...............................................................' 2.,. -.amenul medical....................................................................................................' 2.1/. 0vi+ul %realabil.......................................................................................................) 2.11. Condiiile de studii.................................................................................................* 2.12. Condiia de vec"ime 1n munc i 1n s%ecialitate................................................., 2.13. 2ta(iul......................................................................................................................, 2.1!. 3erificarea %realabil a a%titudinilor %rofesionale i %ersonale ale celui care solicit an(a&area............................................................................................................., 2.1$. Informarea %ersoanei care solicit an(a&area. -lemente. 4eali+area informrii........................................................................................................................1$
Obiectivele Unitii e nv!"e II# Dup# $tu!iul ace$tei u%it#&i !e '% #&are e&i putea" ( $# i!e%ti)ica&i %*&iu%ea !e c*%tract i%!i i!ual !e +u%c# ,i tr#$#turile caracteri$tice ale ace$tuia( $# !e*$ebi&i c*%tractele c*lecti e !e +u%c# !e c*%tractele i%!i i!uale !e +u%c#( $# i!e%ti)ica&i tr#$#turile ,i particularit#&ile le.ate !e c*%tractele i%!i i!uale !e +u%c#( $# cu%*a,te&i pri%cipalele i%$titu&ii ale c*%tractului i%!i i!ual !e +u%c# ('%c/eierea0 $u$pe%!area0 +*!i)icarea0 '%cetarea ace$tuia).

$%&% De'ini"e! C(nt"!ct)l)i in ivi )!l e *)nc


A"t%&+ in C( )l *)ncii republicat pre e!e" Contractul individual de munc este contractul n temeiul cruia o persoan fizic, denumit salariat, se oblig s presteze munca pentru i sub autoritatea unui angajator, persoan fizic sau juridic, n schimbul unei remuneraii denumite salariu. Definiie C(nt"!ct)l in ivi )!l e *)nc e,te !ce! c(nvenie -n te*ei)l c"ei! ( .e",(!n 'i/ic0 en)*it ,!l!"i!t0 ,e (bli1 , ."e,te/e ( !n)*it !ctivit!te .ent") 2i ,)b !)t("it!te! )n)i !n1!3!t("0 .e",(!n 3)"i ic ,!) .e",(!n 'i/ic0 c!"e0 l! "4n )l ,)0 ,e (bli1 , .l!te!,c "e*)ne"!i!0 en)*it ,!l!"i) 2i , !,i1)"e c(n iii ! ecv!te e,'2)""ii !ctivitii0 *enine"ii ,ec)"itii 2i ,ntii -n *)nc%

$%$% T",t)"ile c!"!cte"i,tice !le C(nt"!ct)l)i in ivi )!l e *)nc

C*%tractul i%!i i!ual !e +u%c# $e e i!e%&ia1# pri% tr#$#turi care 'l apr*pie ,i0 '% acela,i ti+p0 'l i%!i i!uali1ea1# )a&# !e c*%tractele ci ile (,i c*+erciale). C(nt"!ct)l in ivi )!l e *)nc" Act juridic Ma%i)e$tare !e *i%&# )#cut# cu i%te%&ia !e a pr*!uce e)ecte 2uri!ice0 re$pecti !e a %a,te0 +*!i)ica *ri $ti%.e u% rap*rt 2uri!ic c*%cret !e !reptul +u%cii Repre1i%t# a+bel*r. *i%ta c*%c*r!a%t# a !*u# p#r&i ,i !# %a,tere la *bli.a&ii '% $arci%a

Contract bilateral Contract sinalagmatic

3re$upu%e * recipr*citate !e pre$ta&ii- at4t a%.a2at*rul0 c4t ,i $alaria&ii au !repturi ,i *bli.a&ii pr*prii- ele c*re$pu%! cel*r a ute !e c#tre )iecare '% parte. 3#r&ile reali1ea1# recipr*c a%u+ite pre$ta&ii '% $c/i+bul acel*ra pe care $(au *bli.at $# le e)ectue1e '% )a *area celeilalte0 ace$te pre$ta&ii )ii%! cu%*$cute ab initio, la '%c/eierea c*%tractului0 iar e5ecutarea l*r %u !epi%!e !e u% e e%i+e%t i%cert. Ia %a,tere '% +*! alabil pri% $i+pla +a%i)e$tare !e %e'%$*&it# !e %ici u% )el !e )*r+#. *i%&# a p#r&ii $au p#r&il*r0

Contract cu titlu oneros i comutativ Contract consensual Contract intuitu personae

La '%c/eierea $a c*%$i!era&ia per$*a%ei c*%tracta%tului $au calit#&ile per$*%ale ale ace$tuia au )*$t !eter+i%a%te. E5ecutarea $a pre$upu%e +ai +ulte pre$ta&ii0 e,al*%ate '% ti+p.

Contract cu prestaii succesive

C*%tractul i%!i i!ual !e +u%c# i+plic# *bli.atia 6!e a )ace7- el %u p*ate )i '%c/eiat $ub c*%!itie $u$pe%$i a0 !ar p*ate )i a)ectat !e u% ter+e% e5ti%cti .

$%5% C(nt"!ct)l in ivi )!l e *)nc 2i c(nt"!ct)l c(lectiv e *)nc


3*tri it art.889 ali%.1 !i% C*!ul +u%cii0 republicat '% 8:11 contractul colectiv de munca este convenia ncheiat n form scris ntre angajator sau organizaia patronal, de o parte, i salariai, reprezentai prin sindicate ori n alt mod prevzut de lege, de cealalt parte, prin care se stabilesc clauze privind condiiile de munc, salarizarea, precum i alte drepturi i obligaii ce decurg din raporturile de munc. % c*%$eci%&#0 a+bele c*%tracte $u%t c*% e%&ii !e +u%c#0 p#r&ile $ale )ii%! a%.a2at*rii ,i $alaria&ii. % ca1ul c*%tractului c*lecti !e +u%c# '%$#0 ace$te p#r&i $u%t 6c*lecti e7 ,i %u i%!i i!uale. E5cep&ie )ac c*%tractele '%c/eiate la %i elul u%it#&il*r0 u%!e0 at4t c*%tractul c*lecti !e +u%c#0 c4t ,i c*%tractele !e +u%c# i%!i i!uale0 au *bli.at*riu0 u%a !i% p#r&i ; angajatorul. %$#0 cealalt# parte0 '% ca1ul c*%tractului c*lecti * repre1i%t# '%tre. c*lecti ul $alaria&il*r. C(nt"!ct)l c(lectiv nu c(n,tit)ie i/v(" !l "!.("t)"il(" 3)"i ice e *)nc0 ci !"e ( v!l(!"e n("*!tiv0 este izvor de drept, ace$t r*l )ii%!u(i atribuit !e le.e. 3re e!erile lui $e i%clu! '% partea le.al# a c*%tractului i%!i i!ual !e +u%c#. <ub a$pectul !repturil*r ,i *bli.a&iil*r0 c*%tractul c*lecti !e +u%c#0 pe t*at# !urata $a !e e5i$te%&#0 e$te aplicabil ,i *p*1abil %u %u+ai $alaria&il*r care erau '% $er iciul u%it#&ii la !ata '%c/eierii lui0 ci ,i cel*r a%.a2a&i ulteri*r0 !eci tutur*r $alaria&il*r.

Asemnare ntre CCM i CIM

Atenie 6

C*%tractele i%!i i!uale c*%creti1ea1# !repturile ,i *bli.a&iile p#rtil*r pre #1ute %u %u+ai !e le.e0 !ar ,i '% c*%tractul c*lecti . 3e%tru a )i aplicat '%tr(u% rap*rt 2uri!ic c*%cret0 c(nt"!ct)l c(lectiv e *)nc! implic n mod necesar existena unui contract individual de munc, !i% care $# izvorasc acest raport juridic.

$%7% nc8eie"e! C(nt"!ct)l)i in ivi )!l e *)nc% N(i)ne% Cl!,i'ic!"e! c(n iiil("
nc8eie"e! c(nt"!ct)l)i in ivi )!l e *)nc "e."e/int !ce! (.e"!i)ne 3)"i ic0 c(n,ecin ! ne1(cie"ii in ivi )!le0 ce ."e,).)ne "e!li/!"e! !c(" )l)i e v(in ! cel(" () ."i# ,!l!"i!t)l 2i !n1!3!t(")l% 3e%tru '%c/eierea alabil# a ace$tui c*%tract trebuie '%!epli%ite +ai +ulte c*%!i&ii le.ale0 care p*t )i cla$i)icate a$t)el" Clasificarea condiiilor pentru nc'eierea CIM condiii comune i altor contracte civile!" capacitatea0 c*%$i+&#+4%tul0 *biectul ,i cau1a c*%tractului ,i condiii specifice" a i1ul prealabil0 $tarea !e $#%#tate0 c*%!i&iile !e $tu!ii $au ec/i+e '% $pecialitate etc.condiii de fond (e5i$te%&a p*$tului0 a i1ul +e!ical! i condiii de form '%c/eierea c*%tractului $ub )*r+a '%$cri$ului u%ic)condiii generale, aplicabile tutur*r rap*rturil*r 2uri!ice !e +u%c#0 !e e5e+plu" condiiile de studii, de vechime n munc sau specialitate, i condiii speciale, aplicabile a%u+it*r cate.*rii !e p*$turi $au )u%c&iicondiii anterioare, condiii concomitente sau condiii subsecvente '%ca!r#rii0 !e e5e+plu" a%.a2a+e%tul !e p#$trare a $ecretului !e $tat0 $tarea !e $#%#tate0 peri*a!a !e pr*b# etc.-

$%9% C!.!cit!te! 3)"i ic ! ,!l!"i!t)l)i


% te+eiul art.8= !i% C*!ul ci il 10 capacitatea ci il# e$te recu%*$cut# tutur*r per$*a%el*r. T*t*!at#0 '% ali%.8 al aceluia,i artic*l $e pre e!e c# *rice per$*a%# are capacitate !e )*l*$i%&# ,i0 cu e5cep&ia ca1uril*r pre #1ute !e le.e0 capacitate !e e5erci&iu. Art.>? !i% C*!ul ci il !e)i%e,te capacitatea !e )*l*$i%&#0 ca )ii%! aptitu!i%ea per$*a%ei !e a a ea !repturi ,i *bli.a&ii ci ile. Acea$t# capacitate !e )*l*$i%&# '%cepe la %a,terea per$*a%ei ,i '%cetea1# *!at# cu+*artea ace$teia (art.>@). Art.>A !i% C*!ul ci il !e)i%e,te capacitatea !e e5erci&iu0 ca )ii%! aptitu!i%ea per$*a%ei !e a '%c/eia $i%.ur# acte 2uri!ice ci ile. Capacitatea !e e5erci&iu !epli%# '%cepe la !ata c4%! per$*a%a !e i%e +a2*r# (1= a%i). Capacitatea !e e5erci&iu re$tr4%$# e$te !*b4%!it# !e +i%*rul care a '+pli%it 4r$ta !e 1= a%i. De a$e+e%ea0 C*!ul ci il +ai !i$pu%e0 '% art. ?8 c# +i%*rul p*ate $# '%c/eie acte 2uri!ice pri i%! +u%ca0 '%!elet%icirile arti$tice $au $p*rti e *ri re)erit*are la pr*)e$ia $a0 cu '%cu ii%&area p#ri%&il*r $au a tut*relui0 precu+ ,i cu re$pectarea !i$p*1i&iil*r le.ii $peciale0 !ac# e$te ca1ul. % ace$t ca10 +i%*rul e5ercit# $i%.ur !repturile ,i e5ecut# t*t a$t)el *bli.a&iile i1 *r4te !i% ace$te acte ,i p*ate !i$pu%e $i%.ur !e e%iturile !*b4%!ite. I!t0 eci0 c .ent") c! ( .e",(!n 'i/ic , .(!t 'i ,)biect !l "!.("t)"il(" e "e.t)l *)ncii0 ! ic .ent") ! .)te! -nc8ei! )n c(nt"!ct e *)nc0 n) e,te ,)'icient , !ib c!.!cit!te e '(l(,in0 ci este necesar s aib i CAPACI A ! D! !"!#CI$I%&
1

C*!ul Ci il a )*$t a!*ptat pri% Le.ea %r.8=AB8::90 publicat# '% M*%it*rul O)icial al R*+4%iei0 3artea I0 %r. @11B8?.:A.8::90 republicat# '% M*%it*rul O)icial al R*+4%iei0 3artea I0 %r. @:@B1@.:A.8:11

Capacitatea deplin de ncadrare n munc

Ace$t $peci)ic e$te * c*%$eci%&# a caracterului intuitu personae al c*%tractului i%!i i!ual !e +u%c#0 !e*arece +u%ca e$te * acti itate per$*%al# ce %u p*ate )i '%!epli%it# pri% repre1e%ta%t. Capacitatea 2uri!ic# '% !reptul +u%cii '%cepe la 4r$ta le.al# pe%tru a '%c/eia u% c*%tract !e +u%c#0 at4t '% pri i%&a !reptului la +u%c#0 c4t ,i '% pri i%&a e5erci&iului ace$tui !rept. 3*tri it art.1> !i% C*!ul +u%cii0 persoana fi(ic dob)ndete capacitatea deplin de a nc'eia un contract de munc la mplinirea v)rstei de *+ ani, $pre !e*$ebire !e !reptul c*+u% u%!e capacitatea !e e5erci&iu $e !*b4%!e,te la 1= a%i. %cep4%! cu 4r$ta !e 1@ a%i ,i p4%# la 1C a%i0 le.ea recu%*a,te per$*a%ei * capacitate bi*l*.ic# !e +u%c# par&iala0 ceea ce !eter+i%# recu%*a,terea capacitii restr)nse de a se ncadra n munc.

Capacitatea restr)ns de ncadrare n munc

nc! "!"e! tine"il(" ,)b &: !ni ,e .(!te '!ce n)*!i c) !c(" )l ."inil(" ,!) !l "e."e/ent!nil(" le1!li0 .ent") !ctiviti .(t"ivite c) e/v(lt!"e! 'i/ic0 !.tit) inile 2i c)n(2tintele ,!le0 !c !,t'el n) -i ,)nt .e"iclit!te ,nt!te!0 e/v(lt!"e! 2i ."e1ti"e! ."('e,i(n!l (art.1> ali%.8 !i% C*!ul +u%cii)% 3e%tru a(,i !a ac*r!ul0 p#ri%&ii trebuie $# a%ali1e1e c*%!i&iile '% care +u%ca a )i pre$tat#0 )elul ei0 precu+ ,i !ac# '%ca!rarea e$te '% i%tere$ul !e1 *lt#rii ulteri*are a t4%#rului. %cu ii%&area trebuie !at# !e a+bii p#ri%&i ,i trebuie $# )ie prealabil '%c/eierii c*%tractului !e +u%c# $au c*%c*+ite%t# cu acea$ta '%c/eierespecial0 a!ic# $# $e re)ere la u% a%u+it c*%tract !e +u%c# ,i e#pres, a!ic# $# aib# * )*r+# %eec/i *c#0 clar# ,i preci$#. La '%c/eierea c*%tractului !e +u%c# $e a )ace +e%&iu%e !e$pre '%cu ii%&are0 iar p#ri%&ii ($au tut*rii) +i%*rului *r $e+%a c*%tractul al#turi !e el. Lip$a ac*r!ului a atra.e %ulitatea ab$*lut#0 !ar re+e!iabil# a c*%tractului '%c/eiat !e t4%#rul '% 4r$t# !e 1@(1C a%i. Ac*r!ul p*ate )i retra$ !ac# !e1 *ltarea ace$tuia e$te periclitat#0 ca1 '% care c*%tractul '%cetea1#. Alte a$pecte rele a%te pre #1ute !e C*!ul +u%cii le.ate !e capacitatea !e a '%c/eia alabil u% c*%tract i%!i i!ual !e +u%c# $u%t pre #1ute '% art.1> ali%.> ,i ? care $tabile$c inte" ici! e -nc! "!"e -n *)nc ! .e",(!nel(" ,)b v4",t! e &9 !ni ,i0 !e a$e+e%ea0 inte" ici! e -nc! "!"e -n *)nc ! .e",(!nel(" .),e ,)b inte" icie 3) ect("e!,c. % ali%.@ al art.1> +ai e$te i%$tituit# * li+itare a !reptului !e '%ca!rare '% +u%c#0 ,i a%u+e aceea c# '%ca!rarea '% +u%c# '% l*curi !e +u%c# .rele0 #t#+#t*are $au pericul*a$e $e p*ate )ace %u+ai !up# '+pli%irea 4r$tei !e 1= a%i0 ace$te l*curi !e +u%c# )ii%! $tabilite pri% /*t#r4re a Du er%ului.

$%:% C!.!cit!te! 3)"i ic ! !n1!3!t(")l)i


A%.a2at*rul0 i%!i)ere%t !e )*r+a ,i $peci)icul $#u0 pe%tru a )i parte '%tr(u% c*%tract i%!i i!ual !e +u%c#0 trebuie $# !i$pu%# !e capacitate 2uri!ic#. 3r*ble+a capacit#&ii $e pu%e !i)erit0 !up# cu+ el e$te per$*a%# 2uri!ic# $au per$*a%# )i1ic#. Capacitatea juridic a angajatorului persoan juridic 3*tri it art.1? ali%.8 !i% C*!ul +u%cii0 persoana juridic poate ncheia contracte individuale de munc, n calitate de angajator, din momentul dob$ndirii personalitii juridice. 3er$*a%a 2uri!ic#0 la )el ca ,i per$*a%a )i1ic#0 !i$pu%e !e o capacitate de folosin ,i !e * capacitate de e#erciiu.

Caracterul 2uri!ic !i$ti%cti al capacit#&ii !e )*l*$i%&# 'l c*%$tituie specialitatea ei ,i c*%$t# '% p*$ibilitatea $ubiectului c*lecti !e !rept !e a a ea acele !repturi ,i *bli.a&ii care $e circu+$criu principiului specialitii capacitii de folosin, a!ic# acela care e$te '% ac*r! cu $c*pul pe%tru care per$*a%a 2uri!ic# a )*$t '%)ii%&at#0 $c*p pre #1ut !e le.e0 actul !e '%)ii%&are $au $tatut. Capacitatea de e#erciiu a per$*a%ei 2uri!ice c*%$t# '% aptitu!i%ea $ubiectului c*lecti !e !rept !e a !*b4%!i ,i e5ercita !repturi ,i !e a(,i a$u+a ,i '%!epli%i *bli.a&iile0 pri% '%c/eierea !e acte 2uri!ice0 !e c#tre *r.a%ele $ale !e c*%!ucere. 3e%tru per$*a%a 2uri!ic#0 repre1e%tarea $a le.al#0 e$te %u %u+ai %ece$ar#0 !ar ,i *bli.at*rie. Capacitatea juridic a angajatorului persoan fi(ic C*!ul +u%cii $e aplic# ,i angajatorilor persoane fizice (art.8 lit.)). <i%.ura c*%!i&ie i+pu$# ace$t*ra pe%tru a '%c/eia c*%tracte i%!i i!uale !e +u%c# e$te !e a a ea capacitate deplin de exerciiu (art.1? ali%.>).

$%;% Obiect)l C(nt"!ct)l)i in ivi )!l e *)nc


3e l4%.# capacitatea 2uri!ic# a a%.a2atului ,i a a%.a2at*rului0 * alt# condiie obligatorie la '%c/eierea c*%tractului i%!i i!ual !e +u%c# * repre1i%t# obiectul contractului. 3*tri it art. 188@ ali%. (1) !i% C*!ul ci il0 *biectul c*%tractului 'l repre1i%t# *pera&iu%ea 2uri!ic#0 precu+ 4%1area0 l*ca&iu%ea0 '+pru+utul ,i altele a$e+e%ea0 c*% e%it# !e p#r&i0 a$t)el cu+ acea$ta reie$e !i% a%$a+blul !repturil*r ,i *bli.a&iil*r c*%tractuale. % re.le+e%tarea a%teri*ar#0 pe%tru ali!itatea c*%tractului e %ece$ar ca *biectul $# )ie" - determinat sau determinabil, - posibil, - licit, - moral ($# )ie '% c*%c*r!a%&# cu le.ea ,i +*rala). n ."e/ent0 -n l)*in! n()l)i C( Civil0 .ent") v!li it!te! c(nt"!ct)l)i e nece,!" c! (biect)l , 'ie - determinat, - licit& 3ri% %*ul C*! ci il $e )ace !i$ti%c&ie '%tre 6*biectul7 c*%tractului ,i 6*biectul7 *bli.a&iei" art. 188@ C*! ci il $e re)er# la *biectul c*%tractului ,i preci1ea1# ca ace$ta trebuie $# )ie !eter+i%at ,i licit0 '% ti+p ce art. 188C C*! ci il care $e re)er# la *biectul *bli.a&iei arat# c# ace$ta trebuie $# )ie !eter+i%at $au cel pu&i% !eter+i%abil ,i licit. C*%!i&ia ca *biectul $# )ie 6+*ral7 a )*$t 6i%clu$#7 '% %*&iu%ea !e 6licit7 ( art. 188@ ali%. (>) C*! ci il pre e!e c# obiectul este ilicit atunci c$nd este prohibit de lege sau contravine ordinii publice ori bunelor moravuri. . Iat#0 !eci0 c# '% %*ua re.le+e%tare0 %*&iu%ea !e 6ilicit7 are u% '%&ele$ +ai lar. care i%clu!e0 pe l4%.# c*%!uita pr*/ibit# '% $e%$ul !reptului p*1iti 0 ,i a$pecte care &i% !e +*ral#- !i% a%u+ite pu%cte !e e!ere e$te !i$cutabil0 c#ci cele !*u# %*&iu%i au c*%&i%ut ,i '%&ele$ !i)erit0 iar %u '%t*t!eau%a ce e$te i+*ral e$te ,i ilicit. -biectul CIM este dublu. prestarea muncii i salari(area muncii Obiectul c*%tractului i%!i i!ual !e +u%c# e$te )*r+at !i% !*u# ele+e%te i%$eparabile0 care $e i%terc*%!i&i*%ea1#" pe !e * parte0 prestarea muncii de ctre salariat0 iar pe !e alt# parte0 salari(area muncii de ctre angajator. Cele !*u# pre$ta&ii $e a)l# '%tr(* le.#tur# !irect# ,i i%!i$*lubil#0 )apt pe%tru care )n c(nt"!ct e *)nc ce n) c)."in e )n)l in !ce,te () ele*ente e,te nul.

3ri% c*%tractul i%!i i!ual !e +u%c#0 ,!l!"i!t)l -nc8i"i!/ !n1!3!t(")l)i '("! *)ncii ,!le *!n)!le0 ,.i"it)!le ,!) intelect)!le . A%.a2at*rul p*ate cere $alariatului $#u *rice $er iciu le.at !e )u%c&ia ce * '%!epli%e,te ,i pe%tru care a )*$t '%ca!rat. Dar0 el p*ate $*licita '%$# $alariatului $# pre$te1e %u+ai acea +u%c# pe%tru care ace$ta a )*$t *bli.at0 pri% c*%tract0 '% c*%c*r!a%&# cu aptitu!i%ile lui0 c/iar !ac# $alariatul !i$pu%e !e pre.#tirea %ece$ar# pe%tru a e5ecuta ,i alte $er icii. S!l!"i/!"e! *)ncii e ct"e !n1!3!t(" e$te al !*ilea ele+e%t e$e%&ial al *biectului c*%tractului i%!i i!ual !e +u%c#. <alariu e$te re+u%era&ia '% ba%i a +u%cii pre$tate0 '% ba1a c*%tractului0 ec/i ale%tul +u%cii pre$tate !e catre ace$ta. C*%tractul i%!i i!ual !e +u%c# )ii%! *%er*$0 )iecare parte ur+#re,te $# *b&i%a u% )*l*$0 * c*%trapre$ta&ie '% $c/i+bul *bli.a&iei ce ,i(* a$u+#.

$%<% C!)/! C(nt"!ct)l)i in ivi )!l e *)nc


Repre1i%t# * condiie obligatorie la '%c/eierea c*%tractului i%!i i!ual !e +u%c#. Cau(a sau scopul este acel element al actului juridic care const n obiectivul cau( /scop0 urmrit la nc'eierea unui asemenea act& 1 consimm)nt +preu%# cu c*%$i+&#+4%tul0 cauza formeaz voina juridic. 2 voin juridic Cau1a e$te +*ti ul care !eter+i%# )iecare parte $# '%c/eie c*%tractul (art. 18>@ C*!ul ci il). 3re$tarea +u%cii !e c#tre $alariat repre1i%t# $c*pul ur+#rit !e c#tre a%.a2at*r pri% '%c/eierea c*%tractului0 !eci cau1a ace$tuia0 !up# cu+ pri+irea $alariului e$te $c*pul !eter+i%a%t al '%c/eierii c*%tractului pe%tru $alariat. Vali!itatea c*%tractului a )i c*%!i&i*%at# !e c!"!cte")l "e!l0 licit 2i *("!l !l c!)/ei $au $c*pului $#u. Cau1a c*%tractului trebuie $# e5i$te0 $# )ie licit# ,i +*ral# (art. 18>C !i% %*ul C*! ci il). Cau1a e$te ilicit# atu%ci c4%! e$te c*%trar# le.ii ,i *r!i%ii publice. Cau1a e$te i+*ral# c4%! e$te c*%trar# bu%el*r +*ra uri (art. 18>C !i% %*ul C*! ci il). Cau1a ilicit# $au i+*ral# atra.e %ulitatea ab$*lut# a c*%tractului !ac# e$te c*+u%# *ri0 '% ca1 c*%trar0 !ac# cealalt# parte a cu%*$cut(* $au0 !up# '+pre2ur#ri0 trebuia $(* cu%*a$c# (art. 18>= ali%.8 !i% %*ul C*! ci il).

$%=% E>!*en)l *e ic!l


Angajarea n munc nu poate avea loc dec)t n ba(a unui certificat medical Calitatea !e $ubiect '%tr(u% rap*rt 2uri!ic !e +u%c#0 '% ca!rul c#ruia per$*a%a )i1ic# $e *bli.# $# !e$)#,*are * a%u+it# acti itate '% )*l*$ul celeilalte p#r&i0 i+plic# %u %u+ai capacitatea 2uri!ic#0 ci ,i !.tit) ine! e ! *)nci -n ,en, bi(l(1ic $au0 cu alte cu i%te0 capacitatea de munc. C*%)*r+ art.8A ali%.1 !i% C*!ul +u%cii0 republicat '% 8:110 o persoan poate fi angajat n munc numai n baza unui certificat medical care constat faptul c cel n cauz este apt pentru prestarea acelei munci. n li.,! ce"ti'ic!t)l)i *e ic!l c!"e c(n,t!t '!.t)l c cel -n c!)/ e,te !.t .ent") ."e,t!"e! !celei *)nci0 -nc8eie"e! c(nt"!ct)l)i e,te n)l -n *( !b,(l)t%

Inexistena certificatului medical atrage nulitatea CIM

%ai%te !e +*!i)icarea C*!ului +u%cii pri% Le.ea %r.?:B8:11 %ulitatea era ns remediabil '% $itua&ia '% care $alariatul pre1e%ta certi)icatul +e!ical ulteri*r +*+e%tului '%ca!r#rii '% +u%c#0 iar !i% cupri%$ul ace$tuia re1ulta c# e$te apt !e +u%c#. % pre1e%t '%$# ali%.> al art.8A !i% C*!ul +u%cii ; '% )*r+a $a a%teri*ar# ; a )*$t abr*.at0 a$t)el '%c4t n)lit!te! !b,(l)t in,tit)it ."in !lin%$ !l !cel)i!2i !"tic(l n) *!i .(!te 'i !c(.e"it% O i%ter!ic&ie i+p*rta%t# '% acea$t# +aterie e$te pre #1ut# !e ali%.? al art.8A !i% C*!ul +u%cii0 republicat '% 8:110 care i+pu%e a%.a2at*rului !e a %u $*licita0 la a%.a2are a te$tel*r !e .ra i!itate. % a)ara +*+e%tului '%c/eierii c*%tractului i%!i i!ual !e +u%c# ,i a '%ca!r#rii '% +u%c#0 +ai e5i$t# ,i alte $itua&ii '% care certi)icatul +e!ical e$te *bli.at*riu0 $itua&ii pre #1ute e5pre$ !e art.8= !i% C*!ul +u%cii republicat '% 8:110 ,i a%u+e" !) la re'%ceperea acti it#&ii !up# * '%trerupere +ai +are !e C lu%i0 pe%tru l*curile !e +u%c# a 4%! e5pu%ere la )act*ri %*ci i pr*)e$i*%ali0 ,i !e u% a%0 '% celelalte $itua&iib) '% ca1ul !eta,#rii $au trecerii '% alt l*c !e +u%c# *ri '% alt# acti itate0 !ac# $e $c/i+b# c*%!i&iile !e +u%c#c) la '%ceperea +i$iu%ii0 '% ca1ul $alaria&il*r '%ca!ra&i cu c*%tract !e +u%c# te+p*rar#) '% ca1ul uce%icil*r0 practica%&il*r0 ele il*r ,i $tu!e%&il*r0 '% $itua&ia '% care ur+ea1# $# )ie i%$trui&i pe +e$erii ,i pr*)e$ii0 precu+ ,i '% $itua&ia $c/i+b#rii +e$eriei pe parcur$ul i%$truiriie) peri*!ic0 '% ca1ul cel*r care lucrea1# '% c*%!i&ii !e e5pu%ere la )act*ri %*ci i pr*)e$i*%ali0 p*tri it re.le+e%t#ril*r Mi%i$terului <#%#t#&ii ,i Ea+iliei') peri*!ic0 '% ca1ul cel*r care !e$)#,*ar# acti it#&i cu ri$c !e tra%$+itere a u%*r b*li ,i care lucrea1# '% $ect*rul ali+e%tar0 1**te/%ic0 la i%$tala&iile !e apr* i1i*%are cu ap# p*tabil#0 '% c*lecti it#&i !e c*pii0 '% u%it#&i $a%itare0 p*tri it re.le+e%t#ril*r Mi%i$terului <#%#t#&ii ,i Ea+iliei1) peri*!ic0 '% ca1ul cel*r care lucrea1# '% u%it#&i )#r# )act*ri !e ri$c0 pri% e5a+e%e +e!icale !i)ere%&iate '% )u%c&ie !e 4r$t#0 $e5 ,i $tare !e $#%#tate0 p*tri it re.le+e%t#ril*r !i% c*%tractele c*lecti e !e +u%c#.

$%&+% Avi/)l ."e!l!bil


% u%ele ca1uri re.le+e%tate pri% !i$p*1i&ii le.ale $peciale0 '%c/eierea c*%tractului i%!i i!ual !e +u%c# ($au +*!i)icarea ace$tuia)0 pe%tru '%ca!rarea '% a%u+ite p*$turi0 e$te c*%!i&i*%ata ,i !e e5i$te%&a prealabil# a u%ui avi( conform (*bli.at*riu) *ri a u%ui avi( consultativ al u%ui *r.a%. 3ipsa avi(ului 2 4ulitatea /remediabil0 a CIM De e5e+plu0 e$te %ece$ar a i1ul (ate$tatul) *r.a%ului !e p*li&ie pe%tru '%ca!rarea per$*%alului !e pa1# ,i .ar!# !e c*rp $au pe%tru '%ca!rarea per$*%alului *perat*r !e 2*curi !e %*r*c. Alte*ri0 pe%tru a%u+ite )u%c&ii0 e$te pre a1ut# ceri%&a aut*ri1#rii0 care %u repre1i%t# altce a !ec4t t*t u% aviz conform. De pil!#0 pe%tru calitatea !e artificier e$te %ece$ar# autorizarea i%$pect*ratului terit*rial !e +u%c#0 pe%tru cea !e verificator metrolog aut*ri1a&ia Fir*ului R*+4% !e Metr*l*.ie Le.al#0 pe%tru cea !e asistent maternal profesionist0 ate$tarea C*+i$iei pe%tru pr*tectia c*pilului0 iar pe%tru cea !e ghid de turism0 ate$tarea +i%i$terului !e re$*rt. <tr#i%ii0 la r4%!ul l*r0 au %e *ie !e aut*ri1a&ia !e +u%c#0 prealabil# '%c/eierii c*%tractului0 c*%!i&ie *bli.at*rie pe%tru '%ca!rarea l*r '% +u%c# pe terit*riul R*+4%iei.

% lip$a u%ei re.le+e%t#ri e5pre$e pute+ c*%clu1i*%a c# %e'%!epli%irea c*%!i&iei prealabile a *b&i%erii a i1ului (aut*ri1a&ie0 ate$tat etc.) !uce la %ulitatea ab$*lut# a c*%tractului i%!i i!ual !e +u%c#0 a4%! '% e!ere c# '% lip$a re$pecti ului a i1 a%.a2atul %u ',i a putea !e$)#,ura acti itatea0 !eci $c*pul '%c/eierii c*%tractului i%!i i!ual !e +u%c# %u a putea )i ati%$ . 3e !e alt# parte0 !i% %*u '% lip$a u%ei pre e!erei e5pre$e0 c*%$i!er#+ c# %ulitatea ab$*lut# a '%ca!r#rii e$te re+e!iabil#. Cu alte cu i%te0 !ac# a )*$t '%c/eiat u% c*%tract !e +u%ca0 '% lip$a a i1ului0 ace$ta e$te %ul !e !rept0 a!ic# $e c*%$i!er# c# %u e5i$t#. Dac# '%$# a i1ul $e ac*r!# ulteri*r '%c/eierii c*%tractului0 %ulitatea e$te ac*perit# ,i0 !eci0 '%ca!rarea '% +u%c# !e i%e le.al#. !xpirarea avi(ului 2 6uspendare de drept a CIM % $itua&ia '% care ! e>.i"!t .e"i(! ! .ent") c!"e !) '(,t e*i,e !vi/ele 0 aut*ri1a&ile $au ate$t#rile %ece$are pe%tru e5ercitarea pr*)e$iei0 c(nt"!ct)l in ivi )!l e *)nc ,e ,),.en e "e.t0 p*tri it art.@: lit./ !i% C*!ul +u%cii8. % ace$te c*%!i&ii $alariatul are p*$ibilitatea ca -n te"*en e : l)ni $# )ac# !e+er$urile %ece$are '% e!erea "e-n(i"ii !vi/el("0 !)t("i/!iil(" ,!) !te,t"il(" %ece$are pe%tru e5ercitarea pr*)e$iei0 '% ca1 c*%trar $a%c&iu%ea )ii%! -ncet!"e! e "e.t ! c(nt"!ct)l)i in ivi )!l e *)nc. 6uspendarea avi(ului 2 6uspendarea CIM la iniiativa angajatorului % $itua&ia ,),.en "ii e ct"e !)t("itile c(*.etente ! !vi/el("0 !)t("i/!iil(" ,!) !te,t"il(" %ece$are pe%tru e5ercitarea pr*)e$iei0 c(nt"!ct)l in ivi )!l e *)nc .(!te 'i ,),.en !t l! inii!tiv! !n1!3!t(")l)i 0 p*tri it art.@8 ali%.1 lit.e !i% C*!ul +u%cii>. Ret"!1e"e! e ct"e !)t("itile c(*.etente ! !vi/el("0 !)t("i/!iil(" ,!) !te,t"il(" %ece$are pe%tru e5ercitarea pr*)e$iei are !rept e)ect ncetarea de drept a contractului individual de munc 0 '% te+eiul art.@C lit.. !i% C*!ul +u%cii0 republicat '% 8:11?.

#etragerea avi(ului 2 5ncetarea CIM

$%&&% C(n iiile e ,t) ii


3e%tru '%ca!rarea ,i pr*+* area '% *rice )u%c&ie $au p*$t e$te %ece$ar# '%!epli%irea u%*r condiii de studii (!e pre.atire '% ca1ul +u%cit*ril*r). %ca!rarea ,i pr*+* area '% rap*rt !e '%!epli%irea c*%!i&iil*r !e $tu!ii (pre.#tire) e$te '% c*%c*r!a%&# cu %ece$itatea !e$)#,ur#rii u%ei acti it#&i e)icie%te ,i re%tabile '% *rice u%itate0 i%!i)ere%t !e %atura ei0 cu $ti+ularea ,i rec*+pe%$area per$*%alului '% rap*rt !e %i elul ,i calitatea pre.#tirii pr*)e$i*%ale. De$i.ur c# pre.#tirea te*retic# ,i practic#0 per)ec&i*%area ei c*%ti%u#0 repre1i%t# * c*%!i&ie la '%ca!rarea ,i pr*+* area '% +u%c# pe%tru t*ate cate.*riile !e 6a%.a2at*ri7 (re.ii aut*%*+e0 $*ciet#&i c*+erciale0 i%$titu&ii bu.etare). Dar0 !ac# '% ca1ul u%it#&il*r !e $tat ace$te c*%!i&ii $u%t *bli.at*rii0 '% ca1ul cel*r particulare0 '% pri%cipiu0 %u au ace$t caracter.

%rt. &', lit. h!. din titlul ((, capitolul () a fost completat de %rt. (, punctul *+. din ,egea -'.*'// prin introducerea literei h/!0 la republicarea Codului muncii a fost dat te#telor o nou renumerotare, iar litera h /! a devenit litera h!. > %rt. &* alin./ din titlul ((, capitolul () a fost completat de %rt. (, punctul *1. din ,egea -'.*'// prin introducerea literei f!0 la republicarea Codului muncii a fost dat te#telor o nou renumerotare, iar litera f! a devenit litera e!. ? ,a republicarea Codului muncii a fost dat te#telor o nou renumerotare, iar litera h! a devenit litera g!.

$%&$% C(n ii! e vec8i*e -n *)nc 2i -n ,.eci!lit!te


7ec'imea n munc nu este sinonim cu vec'imea n specialitate 3e%tru '%ca!rarea '% a%u+ite )u%c&ii $au p*$turi $e cere0 u%e*ri0 * a%u+it# ec/i+e '% +u%c#0 +ai preci$ '% $pecialitatea pe care * pre$upu% acele )u%c&ii $au p*$turi. C*%)*r+ art.1C ali%.? !i% C*!ul +u%cii0 munca prestat n temeiul unui contract individual de munc confer salariatului vechime n munc. )echimea n specialitate c*%$tituie perioada de timp n care o persoan a lucrat n activiti corespunztoare funciei meseriei! n care urmeaz s fie ncadrat sau promovat- !e )apt e$te vechime n meserie (pe%tru +u%cit*ri) $au n funcie (pe%tru celelalte cate.*rii !e per$*%al). Vec/i+ea '% $pecialitate e$te * )*r+# a ec/i+ii '% +u%c#. 3e%tru ca * peri*a!# !e ti+p $# )ie c*%$i!erat# ec/i+e '% $pecialitate0 acea$ta trebuie $# )ie0 '% pri+ul r4%! recu%*$cut# ca ec/i+e '% +u%c#.

$%&5% St!1i)l
% le.atur# cu ec/i+ea '% $pecialitate $e p*ate pu%e pr*ble+a $ta.iului0 precu+ ,i a trecerii '%tr(u% .ra! $uperi*r0 treapt# $au .ra!a&ie $uperi*ar# !e $alari1are. 2tagiul e$te * peri*a!# !eter+i%at# !e ti+p0 pre #1ut# e5pre$ !e re.le+e%t#rile le.ale0 a 4%! ca $c*p pri%cipal per)ec&i*%area pre.#tirii pr*)e$i*%ale0 '% pr*ce$ul +u%cii0 a ab$*l e%Gil*r u%*r $pecialit#Gi !i% '% #G#+4%tul $uperi*r. E$te $tabilit0 !e e5e+plu0 pe%tru" - e5per&i c*%tabili ,i c*%tabili aut*ri1ati0 cu * !urat# !e > a%i- %*tari0 a *ca&i ,i e5ecut*ri 2u!ecat*re$ti0 cu * !urat# !e 8 a%i- 2u!ec#t*ri0 pr*cur*ri ,i per$*%alul !i% $er iciile !e pr*batiu%e0 cu !urat# !e u% a%- )u%c&i*%arii publici !e e5ecu&ie0 '% )u%ci&ie !e cla$#.

$%&7% Ve"i'ic!"e! ."e!l!bil ! !.tit) inil(" ."('e,i(n!le 2i .e",(n!le !le cel)i c!"e ,(licit !n1!3!"e!
C*!ul +u%cii (art.89 ali%.1) cupri%!e !i$p*1i&ia !e pri%cipiu p*tri it c#reia contractul individual de munc se ncheie dup verificarea prealabil a aptitudinilor profesionale i personale ale persoanei care solicita angajarea . M*!alit#&ile '% care ur+ea1# $# $e reali1e1e eri)icarea $u%t $tabilite '% c*%tractul c*lecti !e +u%c# aplicabil0 '% $tatutul !e per$*%al ; pr*)e$i*%al $au !i$cipli%ar ,i '% re.ula+e%tul i%ter%0 '% +#$ura '% care le.ea %u !i$pu%e alt)el (art.89 ali%.8) 6olicitarea de informaii de ctre angajator % a)ar# !e +*!alit#&ile 6cla$ice7 !e eri)icare a aptitu!i%il*r pr*)e$i*%ale ,i per$*%ale ale per$*a%ei care $*licit# a%.a2area0 care $u%t c*%cur$ul ,i e5a+e%ul0 a%.a2at*rul0 +ai are p*$ibilitatea le.al# !e a $*licita i%)*r+a&ii at4t !e la per$*a%a care $*licit# a%.a2area0 c4t ,i !e la )*,tii a%.a2at*ri ai ace$teia. <*licitarea !e i%)*r+a&ii !e c#tre a%.a2at*r e$te $upu$#0 '%$#0 a%u+it*r re$tric&ii0 e5pre$ pre #1ute !e C*!ul +u%cii0 ,i a%u+e" - i%)*r+a&iile cerute0 $ub *rice )*r+#0 !e c#tre a%.a2at*r per$*a%ei care $*licit# a%.a2area cu *ca1ia eri)ic#rii prealabile a aptitu!i%il*r %u p*t a ea u% alt $c*p !ec4t acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum i aptitudinile profesionale (art.89 ali%.>)-

a%.a2at*rul p*ate cere i%)*r+a&ii '% le.#tur# cu per$*a%a care $*licita a%.a2area !e la )*,tii $#i a%.a2at*ri0 !ar numai cu privire la activitile ndeplinite i la durata angajrii ,i numai cu ncunotinarea prealabil a celui n cauz .9

Concursul sau !xamenul

% art.>: ali%.1 $e !i$pu%e c# '%ca!rarea $alaria&il*r la i%$titu&iile ,i aut*rit#&ile publice ,i la alte u%it#&i bu.etare0 $e )ace %u+ai pri% c*%cur$ $au e5a+e%0 !up# ca1. C*%cur$ul e$te utili1at c4%! pe acela,i p*$t ca%!i!ea1# +ai +ulte per$*a%e0 iar e5a+e%ul atu%ci c4%! participa u% $i%.ur ca%!i!at (art.>: ali%.>). Concursul i e#amenul c*%$tituie +*!alit#&ile pri%cipale !e eri)icare a aptitu!i%il*r pr*)e$i*%ale ,i per$*%ale ale a%.a2a&il*r0 at4t '% $ect*rul public0 c4t ,i '% cel pri at. Hi '% ca1ul c*%cur$ului e$te *rba t*t !e * eri)icare a cu%*,ti%&el*r0 ca ,i '% ca1ul u%ui e5a+e%0 !ar la care $u%t '%$cri,i +ai +ul&i ca%!i!a&i pe%tru u% p*$t.

Perioada de prob

3erioada de prob. C*!ul +u%cii ('% art.>1) re.le+e%tea1# peri*a!a !e pr*b#0 ca +*!alitate !e eri)icare a aptitu!i%il*r $alariatului0 )acultati # $au *bli.at*rie0 !up# ca1. Ca re.ul# .e%eral#0 peri*a!a !e pr*b# este facultativ i subsidiar concursului sau e#amenului. 3eri*a!a !e pr*b#0 ca +*!alitate !e eri)icare a aptitu!i%il*r $alariatului0 %u $e pre1u+# ,i %ici %u c*%$tituie u% act u%ilateral al a%.a2at*rului0 ci trebuie pre #1ut# e5pre$, '% c*%tractul i%!i i!ual !e +u%c#0 a$t)el cu+ re1ult# !i% !i$p*1i&iile art.1A ali%.> lit.%0 c*r*b*rat cu art.1A ali%.? !i% C*!ul +u%cii C. E$te *bli.at*rie ,i e5clu$i # eri)icarea aptitu!i%il*r pr*)e$i*%ale la '%ca!rarea per$*a%el*r cu /a%!icap pri% +*!alitatea peri*a!ei !e pr*b# (art.>1 ali%.8). A,a!ar0 '% ca1ul ace$t*r per$*a%e e$te e#clus e5a+e%ul $au c*%cur$ul. Durata peri*a!ei !e pr*b# '% ca1ul ace$tei cate.*rii !e per$*a%e %u p*ate !ep#,i >: !e 1ile cale%!ari$tice.

Absolvenii instituiilor de nvm)nt superior la debutul n profesie 2 Perioada de stagiu

% )*r+a a%teri*ar# a C*!ului +u%cii0 '% ca1ul ab$*l e%&il*r i%$titu&iil*r !e '% #&#+4%t $uperi*r era *bli.at*rie $tabilirea u%ei peri*a!e !e pr*b# !e cel +ult C lu%i0 la !ebutul l*r '% pr*)e$ie (art.>1 ali%.? ; '%ai%te !e +*!i)icare). 3ri% Le.ea %r.?:B8:11 acea$t# pre e!ere a )*$t '%l*cuit# cu * %*u# re.le+e%tare0 ,i a%u+e aceea c# pe%tru ab$*l e%&ii i%$titu&iil*r !e '% #&#+4%t $uperi*r0 pri+ele C lu%i !up# !ebutul '% pr*)e$ie $e c*%$i!er# .e"i(! ! e ,t!1i) (art.>1 ali%.@). Eac e5cep&ie acele pr*)e$ii '% care $ta.iatura e$te re.le+e%tat# pri% le.i $peciale. La $)4r,itul peri*a!ei !e $ta.iu0 a%.a2at*rul eliberea1# *bli.at*riu * a!e eri%&#0 care e$te i1at# !e i%$pect*ratul terit*rial !e +u%c# '% a c#rui ra1# terit*rial# !e c*+pete%&# ace$ta ',i are $e!iul. Acea$t# %*u# re.le+e%tare ri!ic# * $erie !e pr*ble+e care %u $u%t re.le+e%tate '% +*! e5pre$ ,i pe care le *+ a%ali1a '% c*%ti%uare. 3ri% Le.ea %r. ?:B8:11 6peri*a!a !e pr*b#7 6!e cel +ult C lu%i7 ()*r+ularea art. >1 ali%. (?) '%ai%te !e +*!i)icare)0 la care erau $upu,i ab$*l e%&ii i%$titu&iil*r !e '% #&#+4%t $uperi*r la !ebutul '% pr*)e$ie0 a )*$t '%l*cuit# cu * 6peri*a!# !e $ta.iu7 !e C lu%i. 3*tri it art. >1 ali%. (C) !i% C*!ul +u%cii0 republicat0 4modalitatea de efectuare a stagiului prevazut la alin. &! se reglementeaza prin lege speciala. A,a!ar0 '% iit*r

% re.le+e%tarea a%teri*ar# +*!i)ic#rii pri% Le.ea %r.?:B8:110 te5tul art.89 ali%.? a ea ur+#t*area )*r+ulare" %ngajatorul poate cere informaii n legtur cu persoana care solicit angajarea de la fotii si angajatori, dar numai cu privire la funciile ndeplinite i la durata angajrii i numai cu ncunotinarea prealabil a celui n cauz. C Art.1A ali%.> lit.% !i% C*!ul +u%cii pre e!e c# 3ersoana selectat n vederea angajrii ori salariatul, dup caz, va fi informat cu privire la cel puin urmtoarele elemente" ... n! durata perioadei de prob 0 iar art.1A ali%.? C*!ul +u%cii pre e!e c# 5lementele din informarea prevzut la alin. +! trebuie s se regseasc i n coninutul contractului individual de munc.

le.iuit*rul a clari)ica ($au cel pu&i% e$te !e $perat c# a,a $e a '%t4+pla) %atura 2uri!ic# a ace$tui $ta.iu la !ebutul '% pr*)e$ie. 34%# atu%ci0 * a%ali1# perti%e%t# %u p*ate p*r%i !ec4t !e la u% $tu!iu c*+parat al %*&iu%ii !e 6$ta.iu7 !i% C*!ul +u%cii ,i care a c*%$titui !reptul c*+u% '% +aterie0 '% rap*rt cu $ta.iatura $peci)ic# a%u+it*r pr*)e$ii re.le+e%tate pri% le.i $peciale (+e!ici0 a *ca&i0 c*%$ilieri 2uri!ici0 %*tari publici etc.). O pri+# *b$er a&ie ar )i aceea c# pe parcur$ul 6peri*a!ei !e pr*b#7 $u%t eri)icate aptitu!i%ile $alariatului0 iar '% $itua&ia '% care a%.a2at*rul aprecia1# c# ace$ta %u c*re$pu%!e !i% pu%ct !e e!ere pr*)e$i*%al p*$tului p*ate !i$pu%e '%cetarea CIM pri%tr(* $i+pl# %*ti)icare $cri$#0 )#r# prea i1 ,i )#r# +*ti are. % ca1ul ab$*l e%&il*r i%$titu&iil*r !e '% #&#+4%t $uperi*r * a$t)el !e p*$ibilitate %u e5i$t#0 a,a c# !e$)acerea CIM pe +*ti !e %ec*re$pu%!ere pr*)e$i*%al# $e a reali1a '% c*%!i&iile art. C1 lit. !) !i% C*!ul +u%cii cu re$pectarea tutur*r *bli.a&iil*r ,i pr*ce!urii pre #1ute !e Cap. V0 <ec&iu%ea > !i% c*!. E5a+i%4%! le.i$la&ia $pecial# care re.le+e%tea1# $ta.iatura la !ebutul '% pr*)e$ie0 $e i+pu%e *b$er a&ia c# '% ca1ul ace$t*r pr*)e$ii0 la $)4r,itul $ta.iaturii0 $e $u$&i%e u% e5a+e% care ate$t# capacitatea pr*)e$i*%al# a $ta.iarului ,i care 'i c*%)er# u% %*u $tatut ($pre e5e+plu !i% a *cat $ta.iar !e i%e !e)i%iti - !i% +e!ic $ta.iar !e i%e +e!ic $peciali$t etc.). R#+4%e !e #1ut !ac# %*ua re.le+e%tare la care )ace tri+itere art. >1 ali%. (C) !i% C*!ul +u%cii0 republicat a a!*pta aceea,i $*lu&ie. % )i%e0 !ac# a+ +er.e pe acela,i ra&i*%a+e%t '% $e%$ul !e a %e rap*rta pri% a%al*.ie la le.ile $peciale care re.le+e%tea1# $ta.iatura0 a+ a2u%.e la c*%clu1ia c# peri*a!a !e $ta.iu !e C lu%i p*ate )i '%trerupt# $au $u$pe%!at#. % atare $itua&ie0 *pi%#+ c# $ta.iul $e p*ate e)ectua )ie la acela,i a%.a2at*r0 )ie la a%.a2at*ri !i)eri&i. Nu e!e+ !e ce u% ab$*l e%t al u%ei i%$titu&ii !e '% #&#+4%t $uperi*r $# %u p*at# e)ectua $ta.iul la a%.a2at*ri !i)eri&i- !e alt)el0 u%ul !i% +*ti ele e5pu$ !e i%i&iat*rul Le.ii %r. ?:B8:11 a )*$t t*c+ai !*ri%&a !e a 6)le5ibili1a pie&ei +u%cii7 ,i cre,terea +*bilit#&ii pe acea$t# pia&#A. % ceea ce pri e,te a!e eri%&a la care )ace re)erire te5tul !e le.e0 aprecie+ c# )iecare a%.a2at*r la care a )*$t a%.a2at ab$*l e%tul pe parcur$ul cel*r C lu%i !e $ta.iu a pr*ce!a la eliberarea ace$teia c*re$pu%1#t*r peri*a!ei !e a%.a2are. O a$t)el !e $*lu&ie e$te ra&i*%al#0 '% c*%!i&iile '% care0 pe%tru +*ti ele ar#tate +ai $u$0 %u e5i$t# * *bli.a&ie le.al# i+perati # !e a e)ectua $ta.iul la acela,i a%.a2at*r. Durata perioadei de prob 3*tri it art.>1 ali%.1 !i% C*!ul +u%cii0 peri*a!a !e pr*ba e$te !i)erit#0 ca '%ti%!ere0 a$t)el" - cel +ult 9: !e 1ile cale%!ari$tice pe%tru )u%c&iile !e e5ecu&ie- cel +ult 18: 1ile cale%!ari$tice pe%tru )u%c&iile !e c*%!ucere. % re.le+e%tarea a%teri*ar# +*!i)ic#rii C*!ului +u%cii pri% Le.ea %r.?:B8:110 !urata peri*a!ei !e pr*b# era +ult +ai +ic# (cel +ult >: !e 1ile pe%tru )u%c&iile !e e5ecu&ie ,i cel +ult 9: !e 1ile pe%tru )u%c&iile !e c*%!ucere) ,i0 !e a$e+e%ea0 $e pre e!ea c# '% ca1ul +u%cit*ril*r %ecali)ica&i peri*a!a !e pr*b# a ea u% caracter e5cep&i*%al ,i %u putea !ep#,i @ 1ile lucr#t*are. % c*%!i&iile +*!i)ic#ril*r i%ter e%ite re1ult# c#0 '% ace$t +*+e%t0 ,i +u%cit*rii %ecali)ica&i p*t )i $upu,i u%ei peri*a!e !e pr*b# ,i0 la )el ca *rice alt# cate.*rie !e a%.a2a&i care *cup# * )u%c&ie !e e5ecu&ie0 acea$ta a putea )i $tabilit# !e c#tre a%.a2at*r la cel +ult 9: !e 1ile lucr#t*are. % c*%)*r+itate cu art.=@ !i% C*!ul +u%cii =0 '% ca1ul c*%tractel*r i%!i i!uale !e +u%c# pe !urat# !eter+i%at#0 peri*a!a !e pr*b# %u a !ep#,i"
A =

A $e e!ea '% ace$t $e%$0 e5pu%erea !e +*ti e a le.ii /ttp"BBIII.c!ep.r*Bpr*iecteB8:11B:::BC:B?Be+C?.p!) % re.le+e%tarea a%teri*ar# +*!i)ic#rii pri% le.ea %r.?:B8:110 art.=@ era art.=>.

Durata perioadei de prob n ca(ul CIM pe durata determinat

@ 1ile lucr#t*are pe%tru * !urat# a c*%tractului i%!i i!ual !e +u%c# +ai +ic# !e > lu%i1@ 1ile lucr#t*are pe%tru * !urat# a c*%tractului i%!i i!ual !e +u%c# cupri%$# '%tre > ,i C lu%i>: 1ile lucr#t*are pe%tru * !urat# a c*%tractului i%!i i!ual !e +u%c# +ai +are !e C lu%i?@ 1ile lucr#t*are '% ca1ul $alaria&il*r '%ca!ra&i '% )u%c&ii !e c*%!ucere0 pe%tru * !urat# a c*%tractului i%!i i!ual !e +u%c# +ai +are !e C lu%i.

3e%tru a pre e%i abu1urile !i% partea a%.a2at*rului0 C*!ul +u%cii $tabile,te u%ele re.uli pri i%! $tabilirea peri*a!ei !e pr*b# ,i !e$)#,urarea ace$teia. -bligaia informrii angajatului cu privire la perioada de prob - prim regul c*%$t# '% aceea c# a%.a2at*rul trebuie $# i%)*r+e1e $alariatul a%teri*r '%c/eierii $au +*!i)ic#rii c*%tractului cu pri ire la peri*a!a !e pr*b#. % re.le+e%tarea a%teri*ar# %e'%!epli%irea !e c#tre a%.a2at*r a *bli.a&iei !e i%)*r+are a $alariatului cu pri ire la peri*a!a !e pr*b# c*%!ucea la !ec#!erea a%.a2at*rului !i% !reptul !e a eri)ica aptitu!i%ile $alariatului pri%tr(* a$e+e%ea +*!alitate (art.>8 ali%.> ; '% re.le+e%tarea a%teri*ar#). % pre1e%t acea$t# re.le+e%tare a )*$t abr*.at# !e pre e!erile Le.ii %r.?:B8:11. Abr*.area ace$tui te5t !e le.e %u %e p*ate !uce '%$# la c*%clu1ia c# a%.a2at*rul p*ate acu+0 '% +*! !i$cre&i*%ar0 $# /*t#ra$c# ; la '%c/eierea *ri la +*!i)icarea c*%tractului i%!i i!ual !e +u%c# ; a$upra e5i$te%&ei $au i%e5i$te%&ei $au a$upra !uratei peri*a!ei !e pr*b# la care !*re,te $# 'l $upu%# pe a%.a2at. % ace$te c*%!i&ii0 r#+4% alabile !i$p*1i&iile art.1A c*r*b*rate cu cele ale art.19 !i% C*!ul +u%cii0 care0 pe !e * parte0 i%$tituie *bli.a&ia !e i%)*r+are a a%.a2at*rului ,i care0 pe !e alt# parte0 recu%*$c !reptul $alariatului !e a $e$i1a i%$ta%&a 2u!ec#t*rea$c# c*+pete%t# ,i $# $*licite !e$p#.ubiri c*re$pu%1#t*are pre2u!iciului $u)erit ca ur+are a %ee5ecut#rii !e c#tre a%.a2at*r a *bli.a&iei !e i%)*r+are. Comentariu& 6n mod cert decderea angajatorului din dreptul de a verifica aptitudinile salariatului putea afecta n mod evident activitatea acestuia, deoarece astfel era obligat s foloseasc un angajat care poate nu corespundea, iar acest lucru s7ar fi putut nt$mpla din simpla sa neglijen de a7l informa cu privire la perioada de prob. 2 nu omitem ns dispoziiile art. /8 alin.* care prevede c obligaia de informare a persoanei selectate n vederea angajrii sau a salariatului se consider ndeplinit de ctre angajator la momentul semnrii contractului individual de munc sau a actului adiional, dup caz. 5ste instituit astfel o prezumie a ndeplinirii obligaiei de informare de ctre angajator. 9up prerea noastr este o prezumie relativ care, poate fi rsturnat de ctre angajat n condiiile prevzute de art./: 6n condiiile noii reglementri i corobor$nd cu te#ele de lege menionate anterior, neglijena sau reaua credin a angajatorului este n mod corect sancionat, doar dac este cazul i dac angajatul neinformat a suferit un prejudiciu pe care l poate dovedi. A%teri*r i%tr#rii '% i.*are a Le.ii %r. ?:B8:110 art.1A C*!ul +u%cii c*%&i%ea * %ec*%c*r!a%&# care a ap#rut ca ur+are a u%ei %ec*rel#ri !e te/%ic# le.i$lati # *!at# cu apari&ia Or!*%a%&ei !e ur.e%&# a Du er%ului %r. C@B8::@. 34%# la i%trarea '% i.*are a Or!*%a%&ei !e ur.e%&# a Du er%ului %r. C@B8::@0 te5tul '% !i$cu&ie a ea ur+#t*rul c*%&i%ut" %rt. /8. 7 /! %nterior ncheierii sau modificrii contractului individual de munc, angajatorul are obligaia de a informa persoana care solicit angajarea ori, dup caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe care intenioneaz s le nscrie n contract sau s le modifice. ......................................... -! ;rice modificare a unuia dintre elementele prevzute la alin. *! n timpul e#ecutrii contractului individual de munc impune ncheierea unui act adiional la contract, ntr7un termen de /& zile de la data ncunotinrii n scris a salariatului, cu

e#cepia situaiilor n care o asemenea modificare rezult ca posibil din lege sau din contractul colectiv de munc aplicabil. ......................... 3ri% art. I pct. ? ,i @ !i% Or!*%a%&a !e ur.e%&# a Du er%ului %r. C@B8::@0 a$t)el cu+ a )*$t apr*bat# cu +*!i)ic#ri pri% Le.ea %r. >A1B8::@0 $(a +*!i)icat ali%eatul (1) ,i $(a i%tr*!u$ u% ali%eat %*u (1J)0 a$t)el c# art. 1A c#p#tat ur+#t*area )*r+ulare" %rt. /8. 7 /! %nterior ncheierii sau modificrii contractului individual de munc, angajatorul are obligaia de a informa persoana selectat n vederea angajrii ori, dup caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe care intenioneaz s le nscrie n contract sau s le modifice. //! ;bligaia de informare a persoanei selectate n vederea angajrii sau a salariatului se consider ndeplinit de ctre angajator la momentul semnrii contractului individual de munc sau a actului adiional, dup caz.< Ali%eatul (?) a r#+a$ %e$c/i+bat. 3ri% Or!*%a%&a !e ur.e%&# a Du er%ului %r. @@B8::C0 apr*bat# pri% Le.ea %r. 9?B8::A $(a +*!i)icat !i% %*u te5tul ali%eatului (1) al art. 1A a$t)el" <%rt. /8. 7 /! %nterior ncheierii sau modificrii contractului individual de munc, angajatorul are obligaia de a informa persoana selectat n vederea angajrii ori, dup caz, salariatul, cu privire la clauzele eseniale pe care intenioneaz s le nscrie n contract sau s le modifice.< Ali%eatele (11) ,i (?) au r#+a$ %e$c/i+bate. E5a+i%4%! '%!eapr*ape ali%eatele (11) ,i (?) ale art. 1A $e *b$er # * c*%tra!ic&ie" pe !e * parte0 ali%eatul (11) $tabile,te c# *bli.a&ia !e i%)*r+are $e c*%$i!er# '%!epli%it# !e c#tre a%.a2at*r la +*+e%tul $e+%#rii c*%tractului i%!i i!ual !e +u%c# $au a actului a!i&i*%al0 !up# ca10 pe !e alt# parte0 ali%eatul (?) i+pu%e0 pri%tr(* i%terpretare per a contrario0 ca *bli.a&ia !e i%)*r+are $# $e reali1e1e pri%tr(* '%cu%*,ti%&are '% $cri$ a $alariatului '% prealabil cu 1@ 1ile !e !ata $e+%#rii actului a!i&i*%al la c*%tractul !e +u%c#. Acea$t# c*%tra!ic&ie a $ub1i$tat p4%# la apari&ia Le.ii %r. ?:B8:11. % pre1e%t0 ca ur+are a republic#rii C*!ului +u%iii0 te5tul '% cau1# are ur+#t*rul c*%&i%ut" %rt. /8. 7 /! %nterior ncheierii sau modificrii contractului individual de munc, angajatorul are obligaia de a informa persoana selectat n vederea angajrii ori, dup caz, salariatul, cu privire la clauzele eseniale pe care intenioneaz s le nscrie n contract sau s le modifice. *! ;bligaia de informare a persoanei selectate n vederea angajrii sau a salariatului se consider ndeplinit de ctre angajator la momentul semnrii contractului individual de munc sau a actului adiional, dup caz. +! 3ersoana selectat n vederea angajrii ori salariatul, dup caz, va fi informat cu privire la cel puin urmtoarele elemente" a! identitatea prilor0 b! locul de munc sau, n lipsa unui loc de munc fi#, posibilitatea ca salariatul s munceasc n diverse locuri0 c! sediul sau, dup caz, domiciliul angajatorului0 d! funcia.ocupaia conform specificaiei Clasificrii ocupaiilor din =om$nia sau altor acte normative, precum i fia postului, cu specificarea atribuiilor postului0 ................................................. n! durata perioadei de prob. -! 5lementele din informarea prevzut la alin. +! trebuie s se regseasc i n coninutul contractului individual de munc. &! ;rice modificare a unuia dintre elementele prevzute la alin. +! n timpul e#ecutrii contractului individual de munc impune ncheierea unui act adiional la contract, ntr7un termen de *' de zile lucrtoare de la data apariiei modificrii, cu e#cepia situaiilor n care o asemenea modificare este prevzut n mod e#pres de lege.

<e *b$er # c# le.iut*rul a eli+i%at 6'%cu%*,tii%&area '% $cri$7 !i% ec/iul ali%eat (?) cu pri ire la *bli.a&ia !e i%)*r+are ,i a +e%&i%ut pre1u+&ia relati # !i% )*$tul ali%eat (11)0 !e e%it ali%eatul (8) se consider ndeplinit de ctre angajator la momentul semnrii contractului individual de munc sau a actului adiional, dup caz! . % ace$te c*%!i&ii0 ter+e%ul pe%tru '%c/eierea actului a!i&i*%al care a cre$cut !e la 1@ 1ile la 8: !e 1ile cur.e !e la 6!ata apari&iei +*!i)ic#rii7. La pri+a e!ere0 %i $e pare +ai c*ere%t# acea$t# ab*r!are !e*arece $(a eli+i%at '% bu%# +#$ur# * !*1# !e bir*crati$+. A$t)el0 p*tri it ec/ii re.le+e%t#ri0 !up# 6+*!i)icarea7 u%uia !i%tre ele+e%tele ce ce )ac *biectul *bli.a&iei !e '%)*r+are0 a%.a2at*rul trebuia $# 6'%cu%*,tii%&e1e '% $cri$7 pe $alariat ()#r# $# $e pre a!# reu% ter+e% '% ace$t $e%$K)0 iar ap*i '% ter+e% !e 1@ 1ile !e la '%cu%*,tii%&are trebuia $# '%c/eie actul a!i&i*%al. N*ua le.e eli+i%# ace$t 6+eca%i$+7 '% !*i ti+pi ,i 6lea.#7 '%c/eierea actului a!i&i*%al !e +*!i)icarea i%ter e%it#. T*tu,i %u pute+ $# %u *b$er #+ * c*%tra!ic&ie" actul a!i&i*%al $e '%c/eie ulteri*r +*!i)ic#rii clau1el*r e$e%&iale ale c*%tractului !e +u%c# ,i !up# * peri*a!# relati +are !e ti+p (8: !e 1ile)0 !e,i )ire$c ar )i )*$t ca $itua&ia $# )ie e5act i% er$#. De a$e+e%ea0 *bli.a&ia !e i%)*r+are pre #1ut# !e ali%eatul (1) al art. 1A (6 anterior ..... modificrii contractului individual de munc, angajatorul are obligaia de a informa...! !e i%e pur )*r+al# !e*arece acea$ta a )i ac*perit# pri% $e+%area actului a!i&i*%al (ali%eatul (8) al aceluia,i artic*l). A$t)el0 pute+ i+a.i%a * $itua&ie '% care $e +*!i)ic# u%a !i% clau1ele e$e%&iale ale c*%tractului !e +u%c#0 a%.a2at*rul 6*+ite7 $#(l i%)*r+e1e pe $alariat iar !up# cel +ult 8: !e 1ile !e la apari&ia cau1ei !e +*!i)icare $e '%c/eie actul a!i&i*%al care pri% $e+%are 6ac*per#7 *+i$iu%ea a%.a2at*rului. %tr(* a$t)el !e ip*te1#0 $alariatul a lucra * peri*a!# !e ti+p (+a5i+u+ 8: !e 1ile) '% alte c*%!i&ii care %u $u%t pre #1ute '% c*%tractul !e +u%c#0 !e$pre care %u a )*$t i%)*r+at ,i a$upra c#r*ra %u ,i(a putut e5pri+a '% reu% )el c*%$i+&#+4%tul. Re+e!iul r#+4%e !e$i.ur cel pre #1ut !e art. 190 re$pecti ac&iu%ea '% 2u$ti&ie pr*+* at# !e $alariat '%$# ace$ta a a ea * p*1i&ie pr*ce$ual# !i)icil# !at# )ii%! %*ua re.le+e%tare )a *rabil# a%.a2at*rului. Pe durata unui CIM nu poate fi stabilit dec)t o singur perioad de prob - a doua regul e$te aceea c# pe !urata e5ecut#rii u%ui c*%tract i%!i i!ual !e +u%c# %u p*ate )i $tabilit# !ec4t * $i%.ur# peri*a!# !e pr*b#. D*ar pri% e5cep&ie0 $alariatul p*ate )i $upu$ la * %*u# peri*a!# !e pr*b# '% $itua&ia '% care ace$ta !ebutea1# la acela,i a%.a2at*r0 '%tr(* %*u# )u%c&ie $au pr*)e$ie0 *ri ur+ea1# $# pre$te1e acti itatea '%tr(u% l*c !e +u%c# cu c*%!i&ii .rele0 #t#+#t*are $au pericul*a$e (art.>8 ali%.1 ,i 8). - a treia regul $e re)er# la p*$ibilitatea a%.a2at*rului !e a a%.a2a +ai +ulte per$*a%e pe%tru acela,i p*$t. Dac# '% re.le+e%tarea a%teri*ar# a art.>> $e pre e!ea c# a%.a2area $ucce$i # a +ai +ult !e trei per$*a%e pe peri*a!a !e pr*b# pe%tru acela,i p*$t e$te i%ter1i$#0 '% pre1e%t0 ca ur+are a +*!i)ic#ril*r a!u$e pri% Le.ea %r.?:B8:11 $e pre e!e c#" peri*a!a '% care $e p*t )ace a%.a2#ri $ucce$i e !e pr*b# ale +ai +ult*r per$*a%e pe%tru acela,i p*$t e$te !e +a5i+u+ 18 lu%i. Comentariu %v$nd n vedere c prin Codul muncii nu se stabilete dec$t limita ma#im a perioadei de prob i, de asemenea, av$nd n vedere c perioada de prob se calculeaz pe zile calendaristice i nu lucrtoare, am putea trage concluzia, pripit evident, c pentru acelai post un angajator poate face +1& de angajri succesive de prob. 9esigur c aceast concluzie nu ar avea corespondent n realitate, lu$nd n considerare zilele nelucrtoare zilele de repaus sptm$nal i srbtorile legale! i, totodat, g$ndindu7ne c niciun angajator nu ar avea interes s acioneze n acest fel. Ob$er #+ c# pri% %*ua le.e $(a eli+i%at %u+#rul +a5i+ !e trei a%.a2#ri pe peri*a!a !e pr*b# ,i $(a i+pu$ * li+it# !e ti+p !e 18 lu%i '% care $e p*t )ace a$t)el !e a%.a2#ri $ucce$i e. Cre!e+ c# i%te%&ia le.iut*rului a )*$t aceea !e a !a p*$ibilitatea

Angajri succesive de prob

a%.a2at*rului !e a a ea * ba1# !e $elec&ie a per$*%alului +ult +ai lar.#. % )*%!0 %u+#rul !e +a5i+u+ trei a%.a2#ri $ucce$i e %u a ea * )u%!a+e%tare real#. % acela,i ti+p0 pe%tru a eli+i%a t*tu,i arbitrariul ,i p*$ibilele practici ale u%*r a.e%&i ec*%*+ici care cu rea(cre!i%&# ar a%.a2a la %e$)4r,it per$*%al pe 6peri*a!e !e pr*b#70 $(au li+itat ace$te a%.a2#ri $ucce$i e la * peri*a!# re1*%abil# !e ti+p0 re$pecti 18 lu%i. Perioada de prob constituie vec'ime n munc - a patra regul e$te aceea c# pe !urata peri*a!ei !e pr*ba $alariatul $e bucur# !e t*ate !repturile ,i are t*ate *bli.a&iile pre #1ute '% le.i$la&ia +u%cii0 '% c*%tractul c*lecti !e +u%c# aplicabil0 '% re.ula+e%tul i%ter%0 precu+ ,i '% c*%tractul i%!i i!ual !e +u%c# (art.>1 ali%.? !i% C*!ul +u%cii). E i!e%t0 ca * c*%$eci%&#0 peri*a!a re$pecti # c*%$tituie ec/i+e '% +u%c# (art.>8 ali%.> !i% C*!ul +u%cii). % )i%e0 ( )lti* "e1)l pre #1ut# !e art.>1 ali%.> e$te aceea c# pe !urata $au la $)4r,itul peri*a!ei !e pr*b#0 c*%tractul i%!i i!ual !e +u%c# p*ate '%ceta e5clu$i pri%tr(* %*ti)icare $cri$#0 )#r# prea i10 la i%itia&i a *ric#reia !i%tre p#r&i0 )#r# a )i %ece$ar# +*ti area ace$teia. Ea&# !e re.le+e%tarea a%teri*ar#0 '% %*ua )*r+ulare le.iuit*rul a c*%$i!erat %ece$ar $# a!au.e c# '%cetarea rap*rturil*r !e +u%c# $e )ace )#r# prea i1 ,i0 !e a$e+e%ea0 c# !eci1ia '%cet#rii rap*rturil*r !e +u%c# %u trebuie +*ti at# !e %iciu%a !i%tre p#r&i. Comentariu Considerm c aceste noi precizri fcute de legiuitor sunt binevenite, deoarece au e#istat situaii n practic n care > n tcerea legii > s7a considerat c notificarea fcut de angajat ctre angajator are caracterul unei demisii > deci impune un preaviz, iar notificarea fcut de angajator ctre angajat are caracterul unei concedieri > deci impune o motivare. 6n aceste condiii e#primarea te#tului de lege este acum, dup prerea noastr, pe deplin clar, nemai d$nd ocazia la alte interpretri.

5ncetarea CIM n perioada de prob doar prin notificare 8 fr preavi( i fr motivare

$%&9% In'("*!"e! .e",(!nei c!"e ,(licit !n1!3!"e!% Ele*ente% Re!li/!"e! in'("*"ii


C*!ul +u%cii i%$tituie *bli.a&ia a%.a2at*rului ca a%teri*r '%c/eierii $au +*!i)ic#rii c*%tractului i%!i i!ual !e +u%c# $# i%)*r+e1e per$*a%a $electat# '% e!erea a%.a2#rii *ri0 !up# ca10 $alariatul0 cu pri ire la clau1ele e$e%&iale pe care i%te%&i*%ea1# $# le '%$crie '% c*%tract $au $# le +*!i)ice. Informarea este obligatorie I%)*r+area trebuie $# cupri%!# cel pu&i% ur+#t*arele ele+e%te (art.1A ali%.>)" a. i!e%titatea p#r&il*rb. l*cul !e +u%c# $au0 '% lip$a u%ui l*c !e +u%c# )i50 p*$ibilitatea ca $alariatul $# +u%cea$c# '% !i er$e l*curic. $e!iul $au0 !up# ca10 !*+iciliul a%.a2at*rului!. )u%c&iaB*cupa&ia c*%)*r+ $peci)ica&iei Cla$i)ic#rii *cupa&iil*r !i% R*+4%ia $au alt*r acte %*r+ati e0 precu+ ,i )i,a p*$tului0 cu $peci)icarea atribu&iil*r p*$tuluie. criteriile !e e aluare a acti it#&ii pr*)e$i*%ale a $alariatului aplicabile la %i elul a%.a2at*rului). ri$curile $peci)ice p*$tului.. !ata !e la care c*%tractul ur+ea1# $# ',i pr*!uc# e)ectele/. '% ca1ul u%ui c*%tract !e +u%c# pe !urat# !eter+i%at# $au al u%ui c*%tract !e +u%c# te+p*rar#0 !urata ace$t*rai. !urata c*%ce!iului !e *!i/%# la care $alariatul are !reptul2. c*%!i&iile !e ac*r!are a prea i1ului !e c#tre p#r&ile c*%tracta%te ,i !urata ace$tuiaL. $alariul !e ba1#0 alte ele+e%te c*%$tituti e ale e%ituril*r $alariale0 precu+ ,i peri*!icitatea pl#&ii $alariului la care $alariatul are !reptull. !urata %*r+al# a +u%cii0 e5pri+at# '% *reB1i ,i *reB$apta+4%#-

+. i%!icarea c*%tractului c*lecti +u%c# ale $alariatului%. !urata peri*a!ei !e pr*b#.

!e +u%c# ce re.le+e%tea1# c*%!i&iile !e

Ele+e%tele e%u+erate '% art.1A ali%.> trebuie $# $e re.#$ea$c# ,i '% c*%&i%utul c*%tractului i%!i i!ual !e +u%c#. <# %u *+ite+ ceea ce a+ +e%&i*%at ,i a%teri*r0 ,i a%u+e c# '% $itua&ia '% care a%.a2at*rul %u(,i e5ecut# *bli.a&ia !e i%)*r+are0 per$*a%a $electat# '% e!erea a%.a2#rii *ri $alariatul0 !up# ca10 are !reptul $# $e$i1e1e0 '% ter+e% !e >: !e 1ile !e la !ata %e'%!epli%irii ace$tei *bli.atii0 i%$ta%&a 2u!ecat*rea$c# c*+pete%t# ,i $# $*licite !e$p#.ubiri c*re$pu%1#t*are pre2u!iciului pe care l(a $u)erit ca ur+are a %ee5ecut#rii !e c#tre a%.a2at*r a *bli.aGiei !e i%)*r+are. (art.19 C*!ul +u%cii). Cu pri ire la i%)*r+a&iile )ur%i1ate $alariatului0 prealabil '%c/eierii c*%tractului i%!i i!ual !e +u%c#0 $e pre e!e c#0 '%tre p#r&i p*ate i%ter e%i u% c*%tract !e c*%)i!e%&ialitate (art.1A ali%.A). Nu '% ulti+ul r4%!0 pe%tru a )i%ali1a !e1baterea a$pectel*r le.ate !e *bli.a&ia !e i%)*r+are a a%.a2at*rului0 trebuie $# +e%&i*%#+ ,i !i$p*1i&iile art.1A ali%.@ !i% C*!ul +u%cii0 '% care $e pre e!e c# *rice +*!i)icare a u%uia !i%tre ele+e%tele pre #1ute la ali%.> '% ti+pul e5ecut#rii c*%tractului i%!i i!ual !e +u%c# i+pu%e '%c/eierea u%ui act a!i&i*%al la c*%tract0 '%tr(u% ter+e% !e 8: !e 1ile lucr#t*are !e la !ata apari&iei +*!i)ic#rii0 cu e5cep&ia $itua&iil*r '% care * a$e+e%ea +*!i)icare e$te pre #1ut# '% +*! e5pre$ !e le.e. % re.le+etarea a%teri*ar# +*!i)ic#rii pri% Le.ea %r.?:B8:110 ter+e%ul pe%tru '%c/eierea actului a!i&i*%al era !e 1@ 1ile ,i cur.ea !e la !ata '%cu%*,tii%&#rii '% $cri$ a $alariatului. Te,t e !)t(ev!l)!"e $%&%

I enti'ic!i c!"e ,)nt c(n iiile 1ene"!le 2i ,.eci!le !le c(nt"!ct)l)i in ivi )!l e *)nc% An!li/!i *( i'ic"ile C( )l)i *)ncii -n *!te"i! -nc8eie"ii CIM inte"venite ."in Le1e! n"%7+?$+&&%