Sunteți pe pagina 1din 6

ANEXA Nr.

Model de declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria

44.1

microintreprinderilor
(Se completeaz toate rubricile din formularul-tip n limba romn, prin tehnoredactare.)

CAPITOLUL I: Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii


I.Date de identificare a ntreprinderii Denumirea ntreprinderii ...................... Adresa sediului social ........................... Cod unic de nre istrare ....................... !umele "i func#ia ................................ (pre"edintele consiliului de administra#ie, director eneral sau echi$alent) II.%ipul ntreprinderii &ndica#i, dup caz, tipul ntreprinderii' ()( *ntreprindere autonom - n acest caz, datele din tabelul de mai +os sunt preluate doar din situa#ia economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se $a completa doar declara#ia, fr datele de la cap. &&. ()( *ntreprindere partener - Se $a completa tabelul de mai +os pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform cap. &&, precum "i a fi"elor adi#ionale care se $or ata"a la declara#ie. ()( *ntreprindere le at - Se $a completa tabelul de mai +os pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform cap. &&, precum "i a fi"elor adi#ionale care se $or ata"a la declara#ie. III.Date utilizate pentru a se stabili cate oria ntreprinderii, -.erci#iul financiarele referin#/ !umrul mediu anual de salaria#i Cifra de afaceri anual net (mii lei0mii euro) Acti$e totale (mii lei0mii euro)

&mportant' 1reciza#i dac, fa# de e.erci#iul financiar anterior, datele financiare au nre istrat modificri care determin ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt cate orie (respecti$ micro-ntreprindere, ntreprindere mic, mi+locie sau mare). ()( !u ()( Da (n acest caz se $a completa "i se $a ata"a o declara#ie referitoare la e.erci#iul financiar anterior) Semntura ........................ (numele "i func#ia semnatarului, autorizat s reprezinte ntreprinderea) Declar pe propria rspundere c datele din aceast declara#ie "i din ane.e sunt conforme cu realitatea. Data ntocmirii .......................... Semntura ................................
1

Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare. 2 Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou!nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria rspundere

CAPITOLUL II: Calc l l pentr legate

ntreprinderile partenere !a

I.Sec#iunile care trebuie incluse, dup caz' - sec#iunea A, dac ntreprinderea solicitant are cel pu#in o ntreprindere partener (precum "i orice fi"e adi#ionale)2 - sec#iunea 3, dac ntreprinderea solicitant este le ata cu cel pu#in o ntreprindere (precum "i orice fi"e adi#ionale). Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau le ate 1erioada de referin# !umrul mediu anual de salaria#i ,. Datele4 ntreprinderii solicitante sau din situa#iile financiare anuale consolidate (se $or introduce datele din tabelul 3, din sec#iunea 35 /. Datele cumulate, n mod propor#ional ale tuturor ntreprinderilor partenere, dac este cazul (se $or introduce datele din sec#iunea A) 4. Datele cumulate ale tuturor ntreprinderilor le ate6 (dac e.ist) - dac nu au fost de+a incluse prin consolidare la pct. , din acest tabel (se $or introduce datele din tabelul 3/ din sec#iunea 3) %7%A8' Datele incluse n sec#iunea 9%otal9 din tabel trebuie introduse n tabelul 9Date utilizate pentru a se stabili cate oria ntreprinderii9 din cap. &. II.:i"a de parteneriat ".Date de identificare a ntreprinderii Denumirea ntreprinderii ............................. Adresa sediului social ................................. Codul unic de nre istrare .......................... !umele, prenumele "i func#ia ..................... pre"edintelui consiliului de administra#ie, directorului eneral sau echi$alent #.Date referitoare la ntreprinderea le at Cifra de afaceri %otal acti$e anual net (mii lei0mii euro) (mii lei0mii euro)

Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou!nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria rspundere. 4 Datele ntreprinderii, inclusiv numrul mediu anual de salariai, sunt determinate pe baza situaiilor financiare anuale i a datelor ntreprinderii sau, atunci c"nd este cazul, pe baza situaiilor financiare anuale consolidate ale ntreprinderii ori a situaiilor financiare anuale consolidate n care ntreprinderea este inclus. 5 #dem nota de subsol $

1erioada de referin# !umrul mediu anual de salaria#i; %7%A8' !7%<' Aceste date rezult din conturile sau alte date ale ntreprinderii partenere, consolidate, dac e.ist. 8a acestea se adau ntr-un procent de ,==> datele ntreprinderilor care sunt le ate de aceast ntreprindere partener, dac datele din conturile consolidate ale ntreprinderilor le ate au fost de+a incluse prin consolidare n conturile ntreprinderii partenere. Dac este necesar, se $a adu a 9fi"a ntreprinderii le ate9 pentru ntreprinderile care nu au fost nc incluse prin consolidare. $.Calculul propor#ional a%&ndica#i e.act propor#ia de#inut? de ntreprinderea solicitant (sau de ntreprinderea le at prin intermediul creia se stabile"te le tura de parteneriat), n ntreprinderea partener la care se refer aceast fi"' ......................................................... &ndica#i, de asemenea, propor#ia de#inut de ntreprinderea partener, la care se refer aceast fi", din capitalul social al ntreprinderii solicitante (sau n ntreprinderea le at).................................................................................................................. &%&ntroduce#i n tabelul de mai +os rezultatul calculului propor#ional ob#inut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse n tabelul de la pct. ,. %abelul de parteneriat - A./ 1rocent !umrul mediu anual de salaria#i Cifra de afaceri Acti$e totale@ anual net (mii lei0mii euro) (mii lei0mii euro) Cifra de afaceri anual net (mii lei0mii euro) Acti$e totale (mii lei0mii euro)

Aaloare rezultat n urma aplicrii celui mai mare procent la datele introduse n tabelul de la pct. , Aceste date se $or introduce n tabelul A,. III.Sec#iunea A - *ntreprinderi partenere 1entru fiecare ntreprindere pentru care a fost completat 9fi"a de parteneriat9 (cte o fi" pentru fiecare ntreprindere partener a ntreprinderii solicitante "i pentru orice ntreprindere partener a oricrei ntreprinderi le ate, ale crei date nu au fost nc incluse n situa#iile financiare anuale consolidate ale acelei ntreprinderi le ate), datele din aceast fi" de parteneriat trebuie s fie introduse n tabelul de mai +os. Date de identificare "i date financiare preliminare %abelul A. , *ntreprinderea partener - Date de identificare !umele sau denumirea
6

Adresa sediului

Cod unic de !umele "i prenumele nre istrare pre"edintelui consiliului

!umrul mediu anual de

Cifra de afaceri anual

Acti$e totale (mii

n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate 7 %rocent din capitalul social sau din drepturile de vot deinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulat proporia deinut de fiecare ntreprindere legat n aceeai ntreprindere partener. 8 &ctive totale reprezint active imobilizate plus active circulante plus c'eltuieli n avans

ntreprinderii ,. /. 4. 5. 6. ;. ?. @. %otal

social

de administra#ie, director eneral sau echi$alent salaria#i

net (mii lei0mii

lei0mii euro)

!7%<' Aceste date sunt rezultatul unui calcul propor#ional efectuat pe baza 9fi"ei de parteneriat9, pentru fiecare ntreprindere cu care ntreprinderea solicitant este direct sau indirect partener. Datele introduse n sec#iunea 9%otal9 $or fi introduse la pct. / din tabelul 9Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau le ate9 (referitor la ntreprinderile partenere). Aceste date rezult din situa#iile financiare anuale consolidate "i din alte date ale ntreprinderii partenere, dac e.ist, la care se adau n propor#ie de ,==> datele ntreprinderilor care sunt le ate cu aceast ntreprindere partener, n cazul n care acestea nu au fost de+a incluse n situa#iile financiare anuale consolidate ale ntreprinderii partenere. Dac este necesar, adu a#i 9fi"e pri$ind le tura dintre ntreprinderi9 pentru ntreprinderile care nu au fost de+a incluse n situa#iile financiare anuale consolidate. I'.Sec#iunea 3 - *ntreprinderi le ate ".Determinarea situa#iei aplicabile ntreprinderii care solicit ncadrarea n cate oria ntreprinderilor mici "i mi+locii' ()( Cazul ,' *ntreprinderea solicitant #ine situa#ii financiare anuale consolidate sau este inclus n situa#iile financiare anuale consolidate ale unei alte ntreprinderi (tabelul 3,). ()( Cazul /' *ntreprinderea solicitant sau una ori mai multe ntreprinderi le ate nu ntocme"te0ntocmesc ori nu este0nu sunt inclus0incluse n situa#iile financiare anuale consolidate (tabelul 3/). !7%<' Datele ntreprinderilor le ate cu ntreprinderea solicitant deri$ din situa#iile financiare anuale "i din alte date ale acestora, consolidate dac este cazul. 8a acestea se adau n mod propor#ional datele oricrei e$entuale ntreprinderi partenere a acelei ntreprinderi le ate, situat imediat n a$al sau n amonte, dac nu a fost de+a inclus prin consolidareB. #.Cetode de calcul pentru fiecare caz Cazul ,' Situa#iile financiare anuale consolidate reprezint baza de calcul. Se $a completa tabelul 3, de mai +os. %abelul 3, !umrul mediu anual de salaria#i,= %otal Datele introduse n sec#iunea 9%otal9 din tabelul de mai sus se $or introduce la pct. , din tabelul 9Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau le ate9
9

Cifra de afaceri anual net (mii lei0mii euro)

Acti$e totale (mii lei0mii euro)

Definiia ntreprinderii legate din Legea nr. 346/2004, cu modificrile i completrile ulterioare n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul mediu anual de salariai, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.
10

&dentificarea ntreprinderilor incluse prin consolidare *ntreprinderea le at (denumire0date de identificare) A. 3. C. D. -. !7%<' *ntreprinderile partenere ale unei ntreprinderi le ate, care nu au fost nc incluse n situa#iile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale ntreprinderii solicitante. Datele aferente acestora "i o 9fi" de parteneriat9 trebuie adu ate la sec#iunea A. Cazul /' 1entru fiecare ntreprindere le at (inclusi$ prin intermediul altor ntreprinderi le ate), se $a completa o 9fi" pri$ind le tura dintre ntreprinderi9 "i se $or adu a datele din situa#iile financiare anuale ale tuturor ntreprinderilor le ate, prin completarea tabelului 3/ de mai +os. %abelul 3/ *ntreprinderea numrul' ,.D) /.D) 4.D) 5.D) 6.D) %otal !7%<' Datele rezultate n sec#iunea 9%otal9 din tabelul de mai sus se $or introduce la pct. 4 din tabelul 9Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau le ate9 (pri$ind ntreprinderile le ate) '.:i"a pri$ind le tura dintre ntreprinderi nr. .......... din tabelul 3/, sec#iunea 3 (numai pentru ntreprinderile le ate care nu sunt incluse n situa#iile financiare anuale consolidate) ".Date de identificare a ntreprinderii Denumirea ntreprinderii .............................. Adresa sediului social .................................. Codul unic de nre istrare ............................ !umele, prenumele "i func#ia ...................... pre"edintelui consiliului de administra#ie, directorului eneral sau echi$alent #.Date referitoare la ntreprindere 1erioada de referin# !umrul mediu anual Cifra de afaceri anual Acti$e totale !umrul mediu anual de salaria#i Cifra de afaceri anual net (mii lei0mii euro) Acti$e totale (mii lei0mii euro) Cod unic de nre istrare !umele "i prenumele pre"edintelui consiliului de administra#ie, director eneral sau echi$alent

Adresa sediului social

de salaria#i,, %otal

net (mii lei0mii euro)

(mii lei0mii euro)

Datele trebuie introduse n tabelul 3/ din sec#iunea 3. !7%<' Datele ntreprinderilor le ate cu ntreprinderea solicitant sunt e.trase din situa#iile financiare anuale "i din alte date aferente acestora, consolidate dac este cazul. 8a acestea se adau n mod propor#ional datele oricrei e$entuale ntreprinderi partenere ale ntreprinderii le ate, situat imediat n a$al sau n amonte de aceasta, dac nu au fost de+a incluse n situa#iile financiare anuale consolidate. Acest tip de ntreprinderi partenere sunt considerate ca fiind ntreprinderi direct partenere cu ntreprinderea solicitant. Datele aferente acestora "i 9fi"a de parteneriat9 trebuie introduse n sec#iunea A. ))))))))
D)

Ata"a#i cte o 9fi" pri$ind le tura dintre ntreprinderi9 pentru fiecare ntreprindere

11

#dem nota de subsol ()

S-ar putea să vă placă și