Sunteți pe pagina 1din 88

AmInLIrI dIn copIIrIe

on Creung
Dedicc(ie d-ocrei L.M.
VersIune eIecLronIc de ScrIpLorIum.ro
ILLp:JJwww.scrIpLorIum.ro

SLuu cuLeoduL I-mI uduc umInLe ce vremI I ce oumenI


muI eruu n pr(IIe nousLre pe cund ncepusem I eu,
drgII(-Doumne, u m rIdIcu bIe(u Iu cusu prIn(IIor
meI, n suLuI HumuIeLI, dIn Lurg drepL pesLe upu
Neum(uIuI; suL mure I veseI, mpr(IL n LreI pr(I, cure se
(In LoL de unu: VuLru suLuIuI, DeIenII I BejenII.
$-upoI HumuIeLII, I pe vremeu uceeu, nu eruu numuI
uu, un suL de oumenI Ir cpLuI, cI suL vecII rzeesc,
nLemeIuL n LouL puLereu cuvunLuIuI: cu gospodurI LoL un-
uI I unuI, cu IIcI voInIcI I IeLe mundre, cure LIuu u
nvurLI I Ioru, dur I suveIcu, de vuIu suLuI de vuLuIe n
LouLe pr(IIe; cu bIserIc Irumous I nILe preo(I I duscII
I poporenI cu uceIu, de Iceuu mure cInsLe suLuIuI Ior.
$I prInLeIe oun de sub deuI, Doumne, ce om vrednIc
I cu bunLuLe muI eru! PrIn ndemnuI su, ce muI pomI s-
uu pus n (InLIrIm, cure eru ngrdIL cu zpIuz de burne,
sLreInIL cu IndII, I ce cIIIIe duruL s-u IcuL Iu pourLu
bIserIcII penLru couI; -upoI, s II vzuL pe neobosILuI
prInLe cum umbIu prIn suL dIn cus n cus, mpreun cu
bdI(u VusIIe u IIoueI, duscIuI bIserIcII, un IoILeI zdruvn,
Irumos I voInIc, I sILuIu pe oumenI s-I deu copIII Iu
nv(Lur. $I unde nu s-uu udunuL o muI(Ime de bIe(I I
IeLe Iu couI, nLre cure erum I eu, un bIuL prIzrIL,
ruInos I IrIcos I de umbru meu.
$I ceu dInLuI coIrI( u IosL nsI SmrndI(u popII, o
zguLIe de copII uger Iu mInLe I uu de sIIILoure, de
nLreceu muI pe Lo(I bIe(II I dIn curLe, dur I dIn nebunII.
ns prInLeIe muI n LouL zIuu du pe Iu couI I vedeu ce
se peLrece... $I ne pomenIm nLr-unu dIn zIIe c prInLeIe
vIne Iu couI I ne uduce un scuun nou I Iung, I dup ce-
u nLrebuL de duscI, cure cum ne purLm, u sLuL pu(In pe
gundurI, upoI u pus nume scuunuIuI "CuIuI BuIun" I I-u
IsuL n couI.
n uIL zI ne LrezIm c Iur vIne prInLeIe Iu couI, cu
mo oLeu, cojocuruI suLuIuI, cure ne uduce, dur de couI
nou, un drgu( de bIcIuor de cureIe, mpIeLIL Irumos, I
prInLeIe I pune nume "SIunLuI NIcoIuI", dup cum esLe I
IrumuI bIserIcII dIn HumuIeLI... ApoI poILeLe pe mo
oLeu c, duc I-or muI pIcu cevu cureIe bune, s muI Iuc
uu, dIn cund n cund, cuLe unuI, I cevu muI grosu(, duc se
pouLe... BdI(u VusIIe u zumbIL uLuncI, Iur noI, coIurII, um
rmus cu ocIII IoIbu(I unII Iu uI(II. $I u pus prInLeIe
pruvII I u zIs c n LouL sumbLu s se procILeusc bIe(II
I IeLeIe, udIc s uscuILe duscIuI pe IIecure de LoL ce-u
nv(uL pesLe spLmun; I cuLe greeII vu Iuce s I Ie
nsemne cu crbune pe cevu, Iur Iu urmu urmeIor, de
IIecure greeuI s-I urd coIuruIuI cuLe un sIunL-NIcoIuI.
ALuncI copIIu prInLeIuI, cum eru sprIn(ur I pIIn de In-
curI, u buInIL n rus. PcuLuI eI, srmunu!
- u, poILIm de ncuIec pe BuIun, jupuneus! zIse
prInLeIe, de LoL posomoruL, s Iucem pocInog sIunLuIuI
NIcoIuI ceI dIn cuI.
$I cu LouL sLruIn(u IuI Mo oLeu I u IuI bdI(u
VusIIe, SmrndI(u u muncuL pupuru, I pe urm edeu cu
muInIIe Iu ocII I pIungeu cu o mIreus, de sreu cmu de
pe dunsu. NoI, cund um vzuL usLu, um rmus nIemnI(I. ur
prInLeIe, bu uzI, bu muIne, uducund pILucI I coIucI dIn
bIserIc, u mpr(IL Iu IIecure, de ne-u mbIunzIL, I Lreubu
mergeu sLrun; bIe(II scIImbuu LubIu n LouLe zIIeIe, I
sumbLu procILunIe.
Nu-I vorb, c noI LoL ne Iceum IeIuI, uu, cuLeoduL;
ccI, dIn b(uI n cure eru uezuL IIIu cu cruce-ujuL I
bucIIIe scrIse de bdI(u VusIIe penLru IIecure, um ujuns Iu
LrLujI, de Iu LrLujI Iu ceusIov, -upoI, d, Doumne, bIne! n
IIpsu prInLeIuI I u duscIuIuI InLrum n (InLerIm, (Ineum
ceusIovuI descIIs, I, cum eruu IIIeIe cum unse, Lrgeuu
muLeIe I bondurII Iu eIe, I, cund cImpneum ceusIovuI,
cuLe zece-douzecI de suIIeLe prpdeum deoduL; poLop
eru pe cupuI muLeIor! nLr-unu dIn zIIe, ce-I vIne
prInLeIuI, ne cuuL ceusIouveIe I, cund Ie vede uu
sungeruLe cum eruu, I pune muInIIe n cup de necuz. $I
cum uII prIcInu, ncepe u ne poILI pe IIecure Iu BuIun I u
ne munguIu cu sIunLuI IerurI NIcoIuI penLru durerIIe cu-
vIouseIor muLe I uIe cuvIoIIor bondurI, cure dIn prIcInu
nousLr uu pLImIL.
Nu Lrece muIL dup usLu, I-nLr-o zI, prIn Iunu IuI muI,
uproupe de MoI, ndeumn pcuLuI pe bdI(u VusIIe
LunLuI, c muI bIne nu I-oI zIce, s pun pe unuI, NIc-u IuI
CosLucIe, s m procILeusc. NIc, bIuL muI mure I
nuInLuL n nv(Lur pun Iu genuncIIuI brouLeI, eru
sIdIL cu mIne dIn prIcInu SmrndI(eI popII, creIu, cu
LouL prereu meu de ru, I-um Lrus nLr-o zI o bIeund,
penLru c nu-mI du puce s prInd muLe... $I NIc ncepe s
m uscuILe; I m uscuIL eI, I m uscuIL, I unde nu s-
upuc de nsemnuL Iu greeII cu gIIoLuru pe o drunI(: unu,
dou, LreI, pun Iu douzecI I nou. "MI!!! s-u LrecuL de
ug, zIc eu, n gunduI meu; nc nu m-u gLIL de uscuILuL,
I cuLe uu s muI IIe!" $I unde n-u ncepuL u mI se Iuce ne-
gru pe dInuInLeu ocIIIor I u Lremuru de munIos... EI, eI!
ucu-I ucu. "Ce-I de IcuL, mI NIc?" mI zIc eu n mIne. $I
m uILum pe IurI Iu uu munLuIrII I LoL scprum dIn pI-
cIoure, uLepLund cu neusLumpr s vIn un IuInIc de coIur
de uIur, ccI eru porunc s nu IeIm cuLe doI deoduL; I-
mI crpu mseuuu-n gur cund vedeum c nu muI vIne, s
m scuLesc de cIrIu IuI BuIun I de bIugosIovenIu IuI NIc-
oIuI, IcLoruI de vunLI. Dur udevruLuI sIunL NIcoIuI se
vede c u LIuL de LIreu meu, c numuI Iucu ce InLr uIurIs-
ILuI de bIuL n couI. ALuncI eu, cu voIe, Ir voIe, pIec
spre u, Ies repede I nu m muI ncurc prImprejuruI
coIII, cI o Iuu Iu snLousu spre cus. $I cund m uIL nupoI,
doI IojmII se I Iuuser dup mIne; I unde nu ncep u
IugI de-mI scpruu pIcIoureIe; I Lrec pe Iung cusu
nousLr, I nu InLru ucus, cI coLIgesc n sLungu I InLru n
ogrudu unuI megIe uI nosLru, I dIn ogrud n ocoI, I dIn
ocoI n grdInu cu ppuoI, cure eruu cIIur uLuncI prI(I
de-uI doIIeu, I bIe(II dup mIne; I, pun s m ujung,
eu, de IrIc, cIne LIe cum, um IzbuLIL de m-um ngropuL n
(rn Iu rdcInu unuI ppuoI. $I NIc-u IuI CosLucIe,
dumunuI meu, I cu Touder u CuLIncI, uIL IojmIu, uu
LrecuL pe Iung mIne vorbInd cu mure cIud; I se vede c I-
u orbIL Dumnezeu de nu m-uu puLuL gbuI. $I de Iu o
vreme, nemuIuuzInd nIcI o IonILur de ppuoI, nIcI o
scurmLur de gIn, um (unIL oduL cu (rnu-n cup, I
LIvu Iu mumu ucus, I um ncepuL u-I spune, cu IucrImI, c
nu m muI duc Iu couI, mcur s LIu bIne c m-or omor!
A douu zI ns u venIL prInLeIe pe Iu noI, s-u n(eIes cu
LuLu, m-uu IuuL eI cu bInIoruI I m-uu dus Iur Iu couI.
"C, d, e pcuL s rmuI Ir Ieuc de nv(Lur, zIceu
prInLeIe; dour uI LrecuL de bucIeIudeuzIu I bucIerI(uzdru:
eLI ucum Iu ceusIov, I muIne-poImuIne uI s LrecI Iu psuI-
LIre, cure esLe cIeIu LuLuror nv(LurIIor, I, muI LII cum
vIne vremeu? pouLe s Le IucI I pop uIcI, Iu bIserIcu
SIunLuIuI NIcoIuI, c eu penLru voI m sLrdnuIesc. Am o
sIngur IuL -oI vedeu eu pe cIne mI-oI uIege de gInere".
HeI, IeI! cund uud eu de pop I de SmrndI(u popII,
Ius muLeIe n puce I-mI Iuu uILe gundurI, uILe msurI:
ncep u m du Iu scrIs, I Iu IcuL cudeInI(u n bIserIc, I Iu
(InuL IsonuI, de purc erum bIuL. $I prInLeIe m Iu Iu dru-
gosLe, I SmrndI(u ncepe dIn cund n cund u m Iuru cu
ocIIuI, I bdI(u VusIIe m pune s uscuIL pe uI(II, I uIL
IIn se mucIn ucum Iu mour. NIc-u IuI CosLucIe, ceI
rguIL, buIcuz I ruLcIos, nu muI uveu sLpunIre usupru
meu.
Dur nu-I cum gundeLe omuI, cI-I cum vreu DomnuI.
nLr-unu dIn zIIe, I cIIur n zIuu de SIunLuI ocu, scouLe
vornIcuI dIn suL pe oumenI Iu o cIuc de dres drumuI. Se
zIceu c ure s Lreuc Vod pe ucoIo spre mnsLIrI. $I
bdI(u VusIIe n-ure ce Iucru? HuI I noI, mI bIe(I, s dm
ujuLor Iu drum, s nu zIc Vod, cund u Lrece pe uIcI, c
suLuI nosLru e muI Iene decuL uILe suLe. $I ne Ium noI de
Iu couI I ne ducem cu Lo(II. $I cure spuu cu cuzmuIeIe,
cure cruu cu Lrboun(eIe, cure cu cru(eIe, cure cu
cove(IIe, n sIurIL, Iucruu oumenII cu Lrugere de InIm. ur
vornIcuI NIc-u PeLrIcI, cu puznIcuI, vLmunuI I cu(Ivu
nespIu(I de muzIII se purLuu prInLre oumenI de coIo pun
coIo, I cund deoduL numuI Iucu vedem n prund cu(Ivu ou-
menI cIuIe pesLe grmud, I unuI dIn eI mugInd puLernIc.
"Ce s IIe ucoIo?" zIceuu oumenII, uIergund cure de cure dIn
LouLe pr(IIe.
Pe bdI(u VusIIe I prInsese Iu ousLe cu urcunuI, I
ceLIuIuu ucum zdruvn I-I puneuu n cLue, s-I LrImIL Iu
PIuLru... ucu penLru ce scosese uLuncI vornIcuI oumenII Iu
cIuc. Au, cu umgeIe, se prIndeuu pe vremeu uceeu IIcII
Iu ousLe... AIurIsIL prIveIILe muI Iu I usLu! IcII ceIIuI(I
pe duL s-uu IcuL nevzu(I, Iur noI, copIII, ne-um nLors
pIungund pe Iu cuseIe nousLre. "AIurIsIL s IIe cuIneruI de
vornIc, I cum u urs eI InImu uneI mume, uu s-I urd In-
Imu SIunLuI ocu de usLzI, IuI I LuLuror prLuIIor sI!"
bIesLemuu IemeIIe dIn suL, cu IucrImI de Ioc, n LouLe
pr(IIe. ur mumu IuI bdI(u VusIIe I peLreceu bIuLuI Iu
PIuLru, bocIndu-I cu pe un morL! "us', mum, c Iumeu
usLu nu-I numuI cuL se vede cu ocIII, zIceu bdI(u VusIIe
munguInd-o; I n ousLe LrIeLe omuI bIne, duc esLe vred-
nIc. OLeun u IosL I SIunLuI GIeorgIe, I SIunLuI DImILrIe,
I uI(I sIIn(I mucenIcI, cure uu pLImIL penLru drugosLeu IuI
HrIsLos, mcur de-um II I noI cu dunII!"
EI, eI! pe bdI(u VusIIe I-um pIerduL; s-u dus unde I-u
IosL scrIs. $I prInLeIe oun umbIu ucum cu pIeLeIe n vunL
s gseusc uIL duscI, dur n-u muI gsIL un bdI(u VusIIe,
cumInLe, IurnIc I ruInos cu o IuL mure. Eru n suL I
duscIuI orducIe, IurnuILuI de Iu sLrunu mure, dur ce (I-I
bun? $LIu I eI gIusurIIe pe dIn uIur de bIserIc, nu-I vorb,
dur cImpneu de bLrun ce eru; -upoI muI uveu I duruI
supLuIuI... Audur, couIu u rmus pusLIe penLru o bucuL
de vreme, I cu(Ivu dInLre noI, cure ne (Ineum de prInLeIe
oun, cuIeu-vuIeu: bIserIcu descIIde pe om. DumInIcIIe
buzuIum Iu sLrun, I IurLI! cuLe-un coIuc! $I, cund veneuu
ceIe dou ujunurI, cuLe LreIzecI-puLruzecI de bIe(I Iugeuu
nuInLeu popII, de rupeum omLuI de Iu o cus Iu uILu, I Iu
CrcIun necIezum cu munzII, Iur Iu BoboLeuz sLrIgum
cIIruIeIsu de cIocoLeu suLuI. $I, cund ujungeu popu, noI ne
uezum n dou rundurI I-I descIIdeum cuIeu, Iur eI I
Lrgeu burbu I zIceu cu mundrIe cLre guzd:
- AILIu-s munzII popII, IIuIe. NILe zIIe murI cu ucesLe
Ie uLeupL I eI, cu mure bucurIe, LoL unuI. GLILu-Ie-u(I
cevu bob IIerL, gIuLe, LurLe cu juII I vrzure?
- GLIL, cInsLILe prInLe; poILIm de ne bIugosIovI(I cusu
I musu I poILIm de muI ede(I, s ne ud pe(ILorII.
Cund uuzeum noI de mus, Lbrum pe dunsu, -upoI,
u(Ine-Le, gur! Vorbu ceeu: "De pIcInLe rude guru, de
vrzure, I muI Lure".
Ce s IucI, c dour numuI de dou orI pe un esLe ujunuI!
Bu Iu un Ioc, mI-uduc umInLe, ne-um grmdIL uu de Lure
I um rsLurnuL musu omuIuI, cu bucuLe cu LoL, n mIjIocuI
cuseI, de I-um dogorIL obruzuI prInLeIuI de ruIne. Dur eI
LoL cu bunLuLe:
- De unde nu-I, de-ucoIo nu se vurs, IIIIor; ns muI
muIL bgure de seum nu sLrIc!
ApoI Iu IrumuI bIserIcII se (Ineu pruznIcuI cuLe-o
spLmun ncIeIuL, I numuI s II uvuL punLece unde s
puI coIIvu I bucuLeIe, uLuL de muILe eruu. $I duscII, I
popI, I vIdIcI, I de LoL soIuI de oumenI, dIn LouLe pr(IIe,
se udunuu Iu IrumuI bIserIcII dIn HumuIeLI, I Lo(I Ieeuu
muI(umI(I. Bu I pe Iu cuseIe oumenIIor se ospLuu o
muI(Ime de sLrInI. $I mumu, Dumnezeu s-o IerLe, sLrunIc
se muI bucuru cund se nLumpIuu ouspe(I Iu cusu nousLr I
uveu prIIej s-I mpurL puIneu cu dunII.
- OrI mI-or du IecIorII dup mourLe de pomun, orI bu,
muI bIne s-mI duu eu cu munu meu. C, orIcum ur II, LoL s
muI uproupe dIn(II decuL prIn(II. S-uu vzuL de ucesLeu!
$I cund nv(um eu Iu couI, mumu nv(u cu mIne
ucus I cILeu ucum Iu ceusIov, Iu psuILIre I AIexundrIu muI
bIne decuL mIne, I se bucuru grozuv cund vedeu c m Lrug
Iu curLe.
DIn purLeu LuLeI, cure udes mI zIceu n bLuIe de joc:
"ogoIeLe, brunz-n cuI, IupLe ucru-n cImrI, cIIu I vuI
prIn buzunrI!", puLeum s rmun cum eru muI bIne: "NIc-
u IuI $LeIun u PeLreI", om de Lreub I gospodur n
HumuIeLI. Vorbu ceeu:
DecuL codu n oru,
MuI bIne-n suLuI Lu IrunLu.
Mumu ns eru n sLure s Lourc-n Iurc, I s nv(
muI depurLe. $I LoL cIIIu mumu pe LuLu s m muI deu un-
devu Iu couI, ccI uuzIse eu spunund Iu bIserIc, n "Pur-
ImeI", c omuI nv(uL n(eIepL vu II I pe ceI nenv(uL
sIug-I vu uveu.
$I uIur de uceusLu, bubeIe cure Lrug pe IunduI sILeI n
q1 de bobI, Lo(I zodIerII I crLurreseIe pe Iu cure cuLuse
penLru mIne I IemeIIe bIserIcouse dIn suL I bguse mumeI
o muI(Ime de buzuconII n cup, cure de cure muI cIuduLe: bu
c um s peLrec nLre oumenI murI, bu c-s pIIn de noroc,
cu brouscu de pr, bu c um un gIus de nger, I muILe uILe
mInun(II, ncuL mumu, n sIbcIuneu eI penLru mIne,
ujunsese u crede c um s Ies un uI doIIeu CucuzeI, podoubu
creLInL(II, cure scoLeu IucrImI dIn orIce InIm mpIeLrIL,
udunu Iumeu de pe Iume n pusLIuI codrIIor I veseIeu
nLreugu IpLur cu vIersuI su.
- Doumne, mI IemeIe, Doumne, muIL mInLe-(I muI
LrebuIe! zIceu LuLu, vzund-o uu de uIoLnIc penLru mIne.
Duc-ur II s Ius Lo(I nv(u(I, dup cum soco(I Lu, n-ur muI
uveu cIne s ne Lrug cIuboLeIe. N-uI uuzIL c unuI cIc s-u
dus oduL bou Iu PurIs, unde-u II ucoIo, I u venIL vuc?
Oure GrIgore u IuI PeLre ucI de Iu noI dIn suL pe Iu coII u
nv(uL, de LIe u spune uLuLeu bongouse I conocrIu pe Iu
nun(I? Nu vezI Lu c, duc nu-I gIugore-n cup, nu-I, I puce
bun!
- Au u II, n-u II uu, zIse mumu, vreuu s-mI Iuc
bIuLuI pop, ce uI Lu?
- NumuIdecuL pop, zIse LuLu. AuzI, mI! Nu-I vezI c-I
o LIgoure de bIuL, cobIL I Iene, de n-ure perecIe?
DImIneu(u, pun-I scoII, (I sLupeLI suIIeLuI. Cum I scoII,
cere demuncure. CuL I mIc, prInde muLe cu ceusIovuI I
LouL zIuIIcu buLe prundurIIe dup scIduL, n Ioc s pusc
ceI curIunI I s-mI deu ujuLor Iu LrebI, dup cuL I ujuL
puLereu. urnu, pe gIeu( I Iu snIu. Tu, cu couIu Lu, I-uI
deprIns cu nruv. Cund s-u Iuce muI mrIor, ure s
nceup u-I mIrosI u cuLrIn(, I cu usL runduIuI n-um s
um IoIos de eI nIcIoduL.
$I dup cum um cInsLe u v spune, muIL vorb s-u
IcuL nLre LuLu I mumu penLru mIne, pun ce u venIL n
vuru uceeu, pe Iu uugusL, I cInsLILu IoIer de Iu 'q8 I u
ncepuL u seceru prIn HumuIeLI n dreupLu I n sLungu, de
se uuzeu numuI cIIu I vuI n LouLe pr(IIe. $I eu,
neusLumpruL cum erum, bu Ieeum Iu purIuz, cund Lreceu
cu morLuI pe Iu pourLu nousLr I-I boscorodeum cu cImIIIL-
uru:
CII(IguIe, guIe, ce uI n LIguIe?
Pupu puIIor duc n vuIeu socIIor.
erIce de gungur, c ede nLr-un vurI de soc
$I se roug ruguIuI I se-ncIIn cucuIuI!
NIcI penLru mIne, nIcI penLru LIne,
CI penLru budIIuceu de Iu group,
S-I duI vuc de vuc I doI boI s Luc,
bu I peLreceum pun Iu bIserIc I upoI veneum ucus
cu sunuI ncrcuL de covrIgI, mere LurLure, nucI poIeILe,
rocove I smocIIne dIn pomuI morLuIuI, de se ncruceuu
LuLu I mumu cund m vedeuu cu dunseIe. $I cu s m scupe
de beIeu, m-uu LrImIs Iu sLun n dumbruvu AgupIeI, Iung
poduI CrgI(eI, unde eruu I oIIe nousLre, s ed ucoIo
pun s-u muI poLoII boIILeu. ns pesLe noupLe u I duL IoI-
eru pesLe mIne I m-u IrmunLuL I m-u zgurcIL curceI; I-mI
urdeu suIIeLuI n mIne de seLe, I cIobunII I bucIuI Iubur n-
uveuu de usLu, numuI se nLorceuu pe ceeu purLe n (IpeLeIe
meIe I IorIuu mereu. ur eu m LuruIum cum puLeum
pun Iu IunLun, n dosuI sLunII, I pe nImIc pe ceus beum
cuLe-un coIIeI nLreg de up. PoL zIce c n noupLeu uceeu
Iu IunLun mI-u IosL musuI, I n-um ncIIs ocIII nIcI cuL uI
scpru dIn umunur. AbIu despre zIu s-u nduruL VusIIe
BordeIunu, sLrunguruI nosLru, de s-u dus n HumuIeLI,
cuIe de dou ceusurI cu pIcIoruI, I u nLIIn(uL pe LuLu, de u
venIL cu cru(u I m-u IuuL ucus. $I pe drum, neconLenIL
cereum up, Iur LuLu m umunu cu momeIe de Iu o IunLun
Iu uILu, pun u duL Dumnezeu de um ujuns n HumuIeLI.
$I, cund coIo, doILorII suLuIuI, mo VusIIe |undur I uILuI,
nu-mI uduc umInLe, eruu Iu noI ucus I prjeuu pe Ioc nLr-
un ceuun mure nILe IoLIne cu su; I dup ce mI-uu Lrus o
IrecLur bun cu o(eL I IeuLeun, mI-uduc umInLe cu
ucum, uu nLIns IoLIneIe IerbIncIouse pe o punzLur I m-
uu nIuL cu eIe pesLe LoL, cu pe un copII; I nu poL LI cuL u
II LrecuL Iu mIjIoc pun ce um udormIL morL, I d-ubIu u
douu zI pe Iu Louc m-um LrezIL, snLos cu Lo(I snLoII;
Dumnezeu s odIIneusc pe mo |undur I pe LovuruI
su! $I, vorbu ceeu: "ucruI ru nu pIere cu unu, cu dou".
Pun-n seur, um I coIInduL muI LoL suLuI, bu I pe Iu
scIduL um Lrus o ruIL, cu prIeLenuI meu CIIrIuc uI IuI GoI-
un, un IuInIc I un pIerdevur cu I mIne. Dur LuLu nu mI-u
muI zIs uLuncI nImIcu; m-u IsuL n voIu meu penLru o
bucuL de vreme.
PesLe Iurn, mumu Iur s-u pus pe cupuI LuLeI, s m deu
undevu Iu couI. Dur LuLu spuneu c nu muI ure bunI de
duL penLru mIne.
- uI duscIuI VusIIe u VusIIcI (I) pILeum numuI cuLe
un sorocov( pe Iun. ur posLoroncu de duscIuI SImeon
osu dIn |u(uIenI, numuI penLru c vorbeLe muI n LuIcurI
decuL uI(II I sIurcuIeLe LouL zIuu Iu Lubuc, cere cuLe LreI
IusI pe Iun; uuzI vorb! Nu Iuce bIuLuI IsLu uLu(Iu
IusI, cu sLruIe cu LoL, cu(I um duL eu penLru dunsuI pun
ucum!
Cund u muI uuzIL mumu I usLu, s-u IcuL Ioc. -
Srmune omuIe! Duc nu LII boub de curLe, cum uI s m
n(eIegI? Cund LrugI sorocove(II Iu musLeu(, de ce nu Le
oIIcIeLI uLuLu? PeLre TodosIIcI, crumuruI nosLru, u-I
c (I-u muncuL nou suLe de IeI? VusIIe RoIbu dIn BejenI,
muI pe-uLu(Iu, I uI(II cu(I? RuLeI IuI VuIIc I MrIucI IuI
OnoIreI gseLI s Ie duI I s Ie rsduI? $LIu eu, s nu crezI
c dourme Smurundu, dormIre-uI somnuI ceI de vecI s
dormI! $I penLru bIuL n-uI de unde du? MI omuIe, mI!
AI s Le ducI n IunduI IuduIuI, I n-ure s uIb cIne Le
scouLe, duc nu Le-I sIII s-(I IucI un bIuL pop! De
spovedunIe IugI cu drucuI de LmuIe. u bIserIc mergI dIn
PuLI n PuLI. Au cuu(I Lu de suIIeL?
- un LucI, mI IemeIe, c bIserIcu-I n InImu omuIuI, I
duc voI murI, LoL Iu bIserIc um s ed, zIse LuLu; nu muI
Iuce I Lu uLuLu vorb, cu IurIseuI ceI I(urnIc. BuLe-Le muI
bIne cu munu pesLe gur I zI cu vumeuI: Doumne, mI-
IosLIv III mIe, pcLouseI, cure-mI LoL mbIorez guru pe
brbuL degeubu.
n sIurIL, cuL s-u bIbnIL mumu cu LuLu dIn prIcInu
meu, LoL pe-u mumeI u rmus; ccI nLr-o dumInIc, prIn
curneIeugu, u venIL LuLuI mumeI, bunIcu-meu DuvId
Creung dIn PIpIrIg, Iu noI I, vzund ceurLu IscuL nLre
LuLu I mumu dIn prIcInu meu, u zIs:
- us', mI $LeIune I Smrnduc, nu v muI ngrIjI(I
uLuLu; c uzI e dumInIc, muIne IunI I zI de Lurg, dur mur(I,
de-om ujunge cu snLuLe, um s Iuu nepoLuI cu mIne I um
s-I duc Iu BroLenI, cu DumILru uI meu, Iu proIesoruI NIc-
oIuI Nunu de Iu couIu IuI BuIo, I-(I vedeu voI ce-u scouLe
eI dIn bIuL; c de ceIIuI(I bIe(I uI meI, VusIIe I GIeorgIe,
um rmus Lure muI(umIL cuL uu nv(uL ucoIo. De douzecI
I muI bIne de unI, de cund porL vornIcIu n PIpIrIg, um
dus-o cum unevoIe numuI cu rbuuI. Ce IoIos c cILesc
orIce curLe bIserIceusc; duc nu LII u nsemnu mcur
cuLuI de cuL, e greu. ns de cund mI-uu venIL bIe(II de Iu
nv(Lur, mI (In socoLeuIu bun cu bun I Iuzuresc de
bIne; ucum zIc I eu c po(I duce vornIcIu pe vIu(, Ir s
Le sIm(I. Zu, mure pomun I-u muI IcuL AIecu BuIo cu
couIu ceeu u IuI, cIne vreu s n(eIeug! $I, Doumne, pesLe
ce proIesor n(eIepL I IscusIL u duL! Au vorbeLe de bIund
I prImeLe cu bunLuLe pe IIecure, de (I-I muI mure druguI
s Le ducI Iu eI! erIce de prIn(II cure I-uu nscuL, c bun
suIIeL de om esLe, n-um ce zIce! $I muI uIes penLru noI,
(runII munLenI, esLe o mure Iucere de bIne. Cund um venIL
eu cu LuLu I cu Iru(II meI, PeLreu I VusIIe I NIc, dIn Ar-
deuI n PIpIrIg, ucum usezecI de unI Lrecu(I, unde se pome-
neuu coII cu u IuI BuIo n MoIdovu? Dour Iu uI s II IosL
uu cevu I Iu MnsLIreu Neum(uIuI, pe vremeu IuI mILro-
poIILu ucob, cure eru oIeuc de cImoLIe cu noI, de pe
CIubuc CIopoLuruI de Iu MnsLIreu Neum(uIuI, bunIcuI
mune-Lu, Smrund, uI cruI nume sL scrIs I usLzI pe cIo-
poLuI bIserIcII dIn PIpIrIg. CIubuc CIopoLuruI LoL dIn ArdeuI
LIu pu(In curLe, cu I mIne; I upoI u prIbegIL de-ucoIo, cu
I noI, s-u Lrus cu bucuLeIe ncouce, cu I mo DedIu dIn
VunLorI I uI(I mocunI, dIn prIcInu pupIsLuIeI muI muIL,
pe cuL LIu eu. $I uLuL eru de cuprIns, de s-uu umpIuL
mun(II: HIucu, PIuLru IuI epure, BrnurIuI, CoLnreIuI I
BoumpeIe, pun dIncoIo pesLe PLru-Vod, de LurmeIe I
LumuzIucurIIe IuI. $I se pomeneLe c CIubuc eru om de
omenIe; IIecure ouspe ce Lrgeu Iu oduIu IuI eru prImIL cu
drug InIm I ospLuL cu ndesLuIure. $I se dusese vesLeu
n LouLe pr(IIe despre bunLuLeu I bog(Iu su. Pun I
Vod cIc-ur II Lrus oduL n guzd Iu CIubuc, I nLrebundu-I
cu cIne muI (Ine uLuLu umur de bucuLe, eI ur II rspuns: "Cu
ceI sIubI de mInLe I LurI de vIrLuLe, mrIu-Lu". ALuncI Vod
nu s-u puLuL sLpunI de mIrure, spunundnd: "u, uIsLu-I om,
zIc I eu; de-ur II muI(I cu dunsuI n domnIu meu, pu(In
IIps ur duce (uru Iu nevoI!" $I I-u bLuL Vod cu munu pe
umr, zIcundu-I: "MouIe, s LII c de uzI nuInLe eLI omuI
meu, I Iu domnIe (I-I descIIs uu orIIcund."
$I de uLuncI I-u mers IuI CIubuc numeIe de omuI IuI
Vod, ncuL I pun usLzI un deuI, n purLeu despre PIo-
LunuI, unde eru muI muIL uezureu IuI CIubuc, se cIeum
DeuIuI OmuIuI.
Pe ucesL deuI, Smurund, um IugIL n vremeu zuvereI,
cu m-Lu, cu LIne I cu IruLe-Lu oun, de IrIcu uneI ceLe de
LurcI, cure se bLuse cIIur uLuncI cu voIInLIrII Iu Secu I
upoI se ndrepLur spre PIpIrIg, dup jeIuIL. ur pe sor-Lu
ounu, de grbIL ce-um IosL, o uILusem ucus, pe prIsp, n
uIbIu(. $I m-Lu, cund u duL de copII c nu-I, u ncepuL u-
I smuIge pruI dIn cup I u bocI nnduIL, zIcund: "VuI de
mIne I de mIne, copIIu meu, uu sLrpuns-o LurcII!"
Eu ns m-um suIL n vurIuI unuI brud I, cum um vzuL
c upuc LurcII spre PIoLunuI, m-um uzvurIIL Ir sIne pe
pruI unuI cuI, um uIerguL ucus I, cund coIo, um gsIL
copIIu LeuIr, ns rsLurnuL cu uIbIu(u de nILe porcI,
cure groIIuu mprejuruI eI, cuL pe ce s o rup. ur pe Iu
cupLuI uIbIu(eI um gsIL cuLevu rubeIe puse de LurcI, se
vede, Iu cupuI copIIeI. ALuncI um IuuL copIIu I, de bucurIe,
nIcI nu LIu cund um ujuns cu dunsu Iu m-Lu, n DeuIuI
OmuIuI. $I dup ce mI-um venIL pu(In n sIne, um zIs I eu
n umrcIune, cu muI(I nuInLe de mIne: ceI cure n-uu
copII nu LIu ce-I necuzuI. Bun mInLe muI uu unII, n IeIuI
ucesLu, de nu se nsour! $I unuI dInLruce LIu u IosL I
CIubuc mocunuI, cure, neuvund IemeIe, nIcI copII, ce I-u
venIL muI LurzIu, de evIuvIu ceu muIL ce uveu, suu dIn uILe
mprejurrI, u ncIInuL LouL uvereu su MnsLIrII
Neum(uIuI, I eI s-u cIugrIL, muI cu Lo(I IuIdII IuI, Icund
muILe pomenIrI cuL u IosL n vIu(. ur usLzI peLrece n
IInILe Iung zIdurIIe mnsLIrII, Dumnezeu s-I IerLe I s-I
odIIneusc nLru mpr(Iu cereusc! CcI I noI cu muIne
uvem u ne duce ucoIo! Au-I c voI Iubur n-uve(I de LouLe
ucesLe, de nu v-u II spus eu? zIse bunIcuI oILund.
- Nu-I ru, mI $LeIune, s LIe I bIuLuI Lu oIeuc de
curLe, nu numuIdecuL penLru popIe, cum cIILeLe
Smurundu, c I popIu ure muILe ncIuIe, e greu de purLuL.
$I decuL n-u II cum se cude, muI bIne s nu IIe. Dur curLeu
(I uduce I ourecure munguIere. Eu, s nu II LIuL u cILI, de
muIL u II nnebunIL, cuLe um uvuL pe cupuI meu. ns
descIId VIe(IIe sIIn(IIor I vd uLuLeu I uLuLeu I zIc:
"Doumne, muIL rbdure uI duL uIeIIor LI!" AIe nousLre
sunL IIorI Iu urecIe pe Iung ceIe ce spune n cr(I. $-upoI,
s IIe cInevu de LoL bou, nc nu esLe bIne. DIn cr(I cuIegI
muIL n(eIepcIune, I, Iu drepLuI vorbInd, nu eLI numuI
uu, o vuc de muIs penLru IIecure. BIuLuI vd c ure (Inere
de mInLe I, numuI dup cuL u nv(uL, cunL I cILeLe cuL se
pouLe de bIne.
De ucesLe I uILeIe cu ucesLe u vorbIL bunIcuI DuvId cu
mumu I cu LuLu, muI LouL noupLeu, dumInIcu spre IunI I
IunI spre mur(I; ccI Iu noI muneu cund veneu dIn PIpIrIg Iu
Lurg s-I cumpere ceIe LrebuILoure.
ur mur(I dIs-dImIneu( puse LurnI(IIe I desugII pe cuI
I, Iegundu-I IrumueI cu cpsLruI: pe ceI de-uI doIIeu de
coudu ceIuI nLuI, pe ceI de-uI LreIIeu de coudu ceIuI uI
doIIeu, pe ceI de-uI puLruIeu de coudu ceIuI uI LreIIeu, cum I
Ieug munLenII, u zIs:
- EI, mI $LeIune I Smrnduc, muI rmune(I cu
snLuLe, c eu m-um dusu-m-um. HuI, nepouLe, guLu eLI?
- GuLu, bunIcuIe, IuIdem, zIseI, necjIndu-m cu nILe
cosLI(e de porc uIumuLe I cu nILe curnu(I IrIp(I, ce mI-I
pusese mumu dInuInLe.
$I, Iuundu-mI rmus bun de Iu prIn(I, um purces cu
bunIcuI spre PIpIrIg. $I eru un puI de ger n dImIneu(u
uceeu, de crpuu IemneIe! $I dIn sus de VunLorI, cum Lre-
ceum punLeu pesLe upu Neum(uIuI, bunIcuI n urm, cu cuII
de cpsLru, I eu nuInLe, mI-uu IunecuL cIuboLeIe I um
czuL n Ozun cuL mI (I-I bIuLuI! Noroc de bunIcuI! "$I
scroumbeIe IesLeu u vousLre s pocILe", zIse eI sco(undu-m
repede, muruL pun Iu pIeIe I ngIe(uL IL bIne, ccI
nboIse upu n LouLe pr(IIe; I IuLe mI-u scos cIuboLeIe dIn
pIcIoure, c se Icuse bocn. "OpIncu-I bun, srucu! (I
ede pIcIoruI IodInIL, I Iu ger IuzureLI cu dunsu". $I pun
u vorbIL ucesLe, erum I nveIIL nLr-o surIc gII(ous de
CuInu, bguL nLr-o desug pe cuI, purces pe drum, I IuI Iu
PIpIrIg. $I cund m-u vzuL bunIcu n ce IuI m uIIum,
gIemuIL n desug, cu un puI de bogduprosLe, cuL pe ce s
se prpdeusc pIungund. nc n-um vzuL uu IemeIe, s
pIung de LouLe ceIe: eru mIIous dIn cuIe-uIur. Curne de
vIL nu muncu n vIu(, LoL dIn usL prIcIn; I cund se
duceu srbLoureu Iu bIserIc, boceu Lo(I mor(II dIn
(InLIrIm, IIe rud, IIe sLrIn, Ir deosebIre. BunIcuI ns
eru uezuL Iu mInLeu IuI, I cuLu de LrebI cum LIu eI I Isu
pe bunIcu nLr-uIe suIe, cu un cup de IemeIe ce se gseu.
- OI, Doumne, DuvIde, cum nu Le muI usLumperI; de
ce-uI scos bIuLuI dIn cus pe vremeu usLu?
- Cu s Le mIrI Lu, NusLusIe, zIse bunIcuI, sco(und o
pIeIe de porc sIbuLIc dIn cmur I croInd cuLe-o perecIe
de opIncI penLru DumILru I penLru mIne; upoI Ie-u
ngruzIL Irumos I u peLrecuL cuLe-o perecIe de u( neugr
de pr de cuI prIn ceIe nojI(e.
$I u LreIu zI dup usLu, dundu-ne scIImburI I cuLe dou
perecII de obIeIe de sumun uIb, ne-um ncI(uL cu opIncIIe
bInIor I, sruLund munu bunIcI, um IuuL-o prIn
BoboIeLI, Iur cu bunIcuI I cu DumILru, IruLeIe mumeI ceI
muI mIc, I suInd pe Iu IunduI HIucII, um ujuns dup un
LurzIu n rcuu, unde ne-u IosL I musuI, mpreun cu
prInLeIe DumILru de Iu PuruI CurjeI, cure uveu o gu Iu
guL cuL o pIosc de ceIe murI I guruIu dInLr-nsu cu dInLr-
un cImpoI, de n-um puLuL ncIIde ocIII de ruI su muI
LouL noupLeu. Nu eru vInovuL bIeLuI preoL, I, dup cum
spuneu I eI, e muI ru de ceI ce uu gu n cup decuL de ceI
ce o pourL pe dIn uIur...
A douu zI um purces dIn rcuu pe Iu Borcu spre
PuruI CurjeI I CoLurgu, pun ce um ujuns I Iu BroLenI.
$I dup ce ne-u uezuL bunIcuI n guzd, cu LouL cIeILuIuIu
IuI, Iu unu rInucu, upoI ne-u dus pe Iu proIesor I pe Iu
bIserIc, de ne-u ncIInuL pe Iu Icoune, I pe urm ne-u
IsuL cu snLuLe I s-u nLors ucus, LrImI(undu-ne dIn
cund n cund ceIe LrebuILoure.
$I suLuI BroLenII IIInd mprLIuL, muI cu LouLe suLeIe
de Iu munLe, nu se ruInuu IupuI I ursuI u se urLu zIuu-
mIuzumure prIn eI; o cus IcI, sub LIIruIu usLu, uILu dIncoIo
de BIsLrI(, sub uIL LIIruIe, m rog, unde I-u venIL omuIuI
ndemun s I-o Iuc. $I rInucu uveu o cocIoub vecIe de
burne, cu IeresLreIe cuL puImu, ucoperIL cu scundurI,
ngrdIL cu rzIogI de brud I uezuL cIIur sub munLe, pe
muIuI sLung uI BIsLrI(eI, uproupe de pod. rInucu eru o Ie-
meIe nIcI Lunr, nIcI LocmuI bLrun; uveu brbuL, I o IuL
buIcuz I IIuIe, de-(I eru IrIc s nnopLezI cu dunsu n
cus. Noroc numuI c de IunI dImIneu(u I pun sumbL
seuru n-o muI vedeuI; se duceu cu LuL-su n munLe, Iu
IcuL IeresLreu, I Iucru LouL spLmunu cu un brbuL pen-
Lru nImIcu LouL; doI oumenI cu doI boI, Iu vreme de Iurn,
ubIu I puLeuu scouLe mmIIgu. Bu Iu muI(I se nLumpIu de
veneuu sumbL noupLeu cuLe cu un pIcIor IrunL suu cu boII
sLuIcI(I, I uceusLu Ie eru cuLIg pe deusupru.
CocIoubu de pe muIuI sLung uI BIsLrI(eI, brbuLuI, IuLu I
boII dIn pdure, un (up I dou cupre sIube I ruIouse, ce
dormeuu purureu n LInd, eru LouL uvereu rInucI. Dur I
usLu-I o uvere, cund e omuI snLos. ns ce m prIveLe?
MuI bIne s ne cuLm de uIe nousLre.
NoI, cum u pIecuL bunIcuI, u douu zI ne-um dus Iu
couI; I vzund proIesoruI c purLum pIeLe, u poruncIL
unuIu dInLre coIurI s ne Lund. Cund um uuzIL noI unu cu
usLu, um ncepuL u pIunge cu zece rundurI de IucrImI I u ne
rugu de Lo(I DumnezeII s nu ne sIu(eusc. Dur (I-uI gsIL;
proIesoruI u sLuL Iung noI, pun ce ne-u Luns cIIIug. ApoI
ne-u pus n rund cu ceIIuI(I coIurI I ne-u duL de nv(uL,
dup puLereu nousLr, nLre unu-uILu, I "ngeruI u sLrIguL",
pe dInuIur.
$I um dus-o noI uu pun pe Iu MezII-PresII. $I unde
nu ne LrezIm nLr-o bun dImIneu( pIInI cIucurI de ruIe
cpreusc de Iu cupreIe rInucI! EI, eI! ce-I de IcuL?
DuscIuI nu ne muI prImeu n couI, rInucu nu ne puLeu
vIndecu, pe bunIcuI n-uveu cIne-I nLIIn(u, merIndeIe eruu
pe sIurIL, ru de noI!
Nu LIu cum se nLumpI, c, uproupe de Bunu-vesLIre,
unde nu d o cIdur cu uceeu, I se LopeLe omLuI, I curg
puruIeIe, I se umII BIsLrI(u dIn muI n muI, de cuL pe ce s
Iu cusu rInucI. $I noI, pe cIdurIIe ceIeu, ne ungeum cu
IeIe LuIbure, edeum uIur Iu soure cu pIeIeu gouI, pun se
uscu cenuu pe noI, I upoI ne bgum n BIsLrI(u de ne
scIdum. Au ne nv(use o bub s Iucem, cu s ne Lreuc
de ruIe. V puLe(I ncIIpuI ce vu s zIc u Le scIdu n
BIsLrI(u, Iu BroLenI, de dou orI pe zI, LocmuI n posLuI ceI
mure! $I nIcI Lu jungII, nIcI Lu IrIgurI, nIcI uIL bouI nu s-u
IIpIL de noI, dur nIcI de ruIe n-um scpuL. Vorbu ceeu: "Se
(Ine cu ruIu de om".
nLr-o zI, IIInd rInucu dus n suL I uvund obIceI u
edeu uILuL, cu IuLu vLmunuIuI, noI n-uvem ce Iucru? Ne
suIm pe munLe, Iu deuI de cusu eI, cuLe c-o bucuL de rzIog
n mun, I cum curgeuu puruIeIe grozuv, muI uIes unuI uIb
cum I IupLeIe, ne pune drucuI de urnIm o sLunc dIn IocuI
eI, cure eru numuI n(InuL, I unde nu porneLe sLuncu Iu
vuIe, sILund LoL muI sus de un sLuL de om; I Lrece prIn gur-
duI I prIn LIndu rInucI, pe Iu cupre, I se duce drepL n
BIsLrI(u, de cIocoLeu upu! AsLu eru n sumbLu IuI uzr, pe
Iu umIuz. EI, eI! ce-I de IcuL? GurduI I cusu IemeII
drumuLe Iu pmunL, o cupr rupL n buc(I, nu-I Iucru de
ug. UILusem ucum I ruIe I LoL de spuIm.
- SLrunge repede ce muI uI, pun cund nu vIne bubu, I
IuI s IugIm cu pIuLu ceeu Iu IruLe-meu VusIIe, n Borcu,
zIse DumILru, ccI pIuLeIe ncepur u umbIu.
nIcm noI Le mIrI ce muI uveum, ne ducem degrub
Iu pIuL, I pIuLuII, de cuvunL, I pornesc. Ce-u II zIs rI-
nucu, n urmu nousLr, ce n-u II zIs, nu LIu; dur LIu uLuLu,
c erum cu gIeu(u-n spuLe, de IrIc, pun-um ujuns Iu Borcu,
unde ne-u IosL I musuI. ur u douu zI, n dumInIcu de
IorII, dIsdImIneu ( um pIecuL dIn Borcu pe PIuIuI-BLrun,
mpreun cu doI pIIeI cIrI, spre PIpIrIg. Eru o zI
Irumous n dumInIcu uceeu, I pIIeII spuneuu c n-uu
muI upucuL uu prImvur devreme de cund s eI.
Eu cu DumILru ns o duceum nLr-un cunLec,
sLrungund vIoreIe I LoporuI de pe Iung pIuI, I mergeum
LoL zburdund I IurjonIndu-ne, de purc nu erum noI
ruIoII dIn BroLenI, cure Icusem uLuLu bucurIe Iu cusu
rInucI. $I mergund noI LoL uu, cum pe Iu umIuz, deoduL
s-u scIImbuL vremeu ceu Irumous nLr-o vIjeIIe cumpIIL,
s rsLourne bruzII Iu pmunL, nu uILcevu! Pesemne bubu
DocIIu nu-I Iepduse LouLe cojouceIe. ncepe u buru, upoI
o nLource n IupovI(, pe urm o d n IrIg I nInsoure
cumsecude I, nLr-un buc, ne usLup drumuI de nu LIuI
ncoLro s mergI. $I LoL nInsoure I pucI pun Iu pmunL,
de nu se vedeu om pe om uILure IIInd.
- A-I c s-u deocIeuL vremeu? zIse unuI dInLre
pIIeI oILund. M mIrum eu s II muncuL IupuI Iurnu usLu
uu de n prIp. De pe Iu n(rcLorI um prpdIL drumuI.
De-ucum s-o Ium de-u cIIouru, I unde ne-u II scrIs, ucoIo
vom IeI.
- -uuzI(I gIusuI unuI cuco, zIse ceIIuIL pIIe. HuIde(I
s upucm nLr-ucoIo I pouLe s IeIm n suL undevu.
$I ne coborum noI, I ne LoL coborum, cu mure greuLuLe,
pe nILe povurnIurI prImejdIouse, I ne ncurcm prInLre
cIrILeI de brud, I cuII Iunecuu I se duceuu de-u rosLogoIuI,
I eu cu DumILru mergeum zgrIbuII(I I pIungeum n pumnI
de IrIg; I pIIeII numuI Icneuu I-I mucuu buzeIe de
necuz; I omLuI se pusese pe une IocurI pun Iu bruu, I
ncepuse u nnopLu cund um ujuns nLr-o IundLur de
mun(I, unde se uuzeu rsunund gIusuI unuI puruu ce
veneu, cu I noI, dIn deuI n vuIe, prvIIndu-se I IzbIndu-
se de ceIe sLuncI Ir voIn(u su... NumuI uLuLu, c eI u LrecuL
muI depurLe n drumuI su, Iur noI um sLuL pe Ioc I um
pus-o de mmIIg, Ir up.
- EI, mI bIe(I, Iu umu Lruge(I Iu ugIIouse, zIse un
pIIe, scprund I dund Ioc unuI brud.
- Ce (I-I scrIs n IrunLe (I-I pus; cIeI I voIe bun, zIse
ceIIuIL sco(und o IrInc ngIe(uL dIn desugI, purpuIInd-o
pe jruLIc I dundu-ne I nou cuLe-o IurcIIn.
$I uu Iunecu IrIncu uceeu de uor pe guL, purc eru
uns cu unL! Dup ce ne-um pus bIne-ru guru Iu cuIe, ne-
um covrIgIL mprejuruI IocuIuI; I deusupru nInsoure,
dedesubL udeuI; pe-o purLe ngIe(uI, pe unu Le IrIgeuI, cu
Iu vremeu I IocuI uceIu. $I LoL cIInuIndu-ne uu, eru s ne
pusc uIL pcuL: cuL pe ce s ne Loropeusc bruduI uprIns,
de nu bgu de seum unuI dInLre pIIeI. Pesemne
bIesLemuI rInucI ne ujunsese.
n sIurIL, se Iuce zIu I, dup ce ne spIm cu omL I
ne ncIInm dup obIceIuI creLInesc, upoI pornIm cu
pIIeII Iu deuI, pe unde ne coborusem. NInsoureu muI
nceLuse, I dup muIL Lrud um gsIL drumuI; I IuI, IuI!
IuI, IuI! cLre seur um ujuns Iu bunIcuI DuvId dIn PIpIrIg.
$I cund ne-u vzuL bunIcu, de bucurIe u I Lrus un boceL.
- DuvId uI meu ure de gund s m buge de vIe n
mormunL, cu upucLurIIe IuI, cum vd eu. ncu ce run-I pe
dunII, srmunII bIe(I! Cum I-u muncuL ruIu prIn sLrInI,
mILILeII!
$I dup ce ne-u cInuL I ne-u pIuns bunIcu, dup
obIceIuI eI, I dup ce ne-u duL demuncure LoL ce uveu muI
bun I ne-u ndopuL bIne, degrub s-u dus n cmur, u scos
un uIcIor cu doIoL de mesLeucn, ne-u uns pesLe LoL LrupuI
dIn creLeL pun n LIpI I upoI ne-u cuIcuL pe cupLor Iu
cIdur. $I LoL uu ne-u uns de cuLe dou-LreI orI pe zI cu
noupLe, pun ce n VInereuSeuc ne-um LrezIL vIndecu(I
LuIL. Dur pun uLuncI u venIL I vesLe de Iu BroLenI despre
sLrIccIuneu ce Icusem, I bunIcuI, Ir vorb, u muI(umIL
pe rInucu cu puLru guIbenI.
ApoI, n SumbLu PuLIIor, m-u LrImIs Iu prIn(I ucus Iu
HumuIeLI. $I n zIuu de PuLI um Lrus un "ngeruI u
sLrIguL" Iu bIserIc, de uu rmus Lo(I oumenII cu gurIIe
cscuLe Iu mIne. $I mumeI I veneu s m ngIIL de bu-
curIe. $I prInLeIe oun m-u pus Iu mus cu dunsuI, I
SmrndI(u u cIocnIL o muI(Ime de ou roII cu mIne. $I
bucurIe pesLe bucurIe veneu pe cupuI meu. ur Iu nvIereu u
douu nu mI-u muI mers uu de bIne, ccI LouLe IeLeIe dIn
suL, venInd Iu bIserIc I uneIe dIn eIe IIInd muI drcouse,
cum uu duL cu ocIII de mIne, Ie-u I buInIL rusuI, I uu
ncepuL u-mI zIce: "TunsuI IeIegunsuI, LunsuI IeIegunsuI,
cuInII dup dunsuI!"
BucureLI, 188o, sepLembrIe

Nu LIu uI(II cum sunL, dur eu, cund m gundesc Iu IocuI


nuLerII meIe, Iu cusu prInLeusc dIn HumuIeLI, Iu sLuIpuI
IornuIuI unde Iegu mumu o Iur cu moLoceI Iu cupL, de
crpuu mu(eIe jucundu-se cu eI, Iu prIcIIcIuI veLreI ceI Iu-
muIL, de cure m (Ineum cund ncepusem u merge copceI,
Iu cupLoruI pe cure m uscundeum, cund ne jucum noI,
bIe(II, de-u mIjourcu, I Iu uILe jocurI I jucrII pIIne de
IuzuI I IurmecuI copIIresc, purc-mI suIL I ucum InImu
de bucurIe! $I, Doumne, Irumos eru pe uLuncI, ccI I
prIn(II, I Iru(II I surorIIe mI eruu snLoI, I cusu ne eru
ndesLuIuL, I copIII I copIIeIe megIeIIor eruu de-u pur-
ureu n peLrecere cu noI, I LouLe mI mergeuu dup pIuc,
Ir Ieuc de suprure, de purc eru LouL Iumeu u meu!
$I eu erum veseI cu vremeu ceu bun I sLurIubuLIc I
copIIros cu vunLuI n LuIburureu su.
$I mumu, cure eru vesLIL penLru nzdrvnIIIe suIe, mI
zIceu cu zumbeL uneorI, cund ncepeu u se IvI soureIe dInLre
norI dup o pIouIe ndeIunguL: "eI, copIIe cu pruI bIun,
uIur I rude Iu soure, dour s-u ndrepLu vremeu" I vremeu
se ndrepLu dup rusuI meu...
$LIu, vezI bIne, soureIe cu cIne ure de-u Iuce, ccI erum
IecIoruI mumeI, cure I eu cu udevruL c LIu u Iuce muILe
I murI mInun(II: uIungu nourII ceI negrI de pe deusupru
suLuIuI nosLru I ubLeu grIndInu n uILe pr(I, nIIgund Lo-
poruI n pmunL, uIur, dInuInLeu uII; ncIegu upu numuI
cu dou pIcIoure de vuc, de se ncruceu Iumeu de mIrure;
bLeu pmunLuI, suu pereLeIe, suu vrun Iemn, de cure m
pIeum Iu cup, Iu mun suu Iu pIcIor, zIcund: "Nu, nu!", I
nduL-mI Lreceu durereu... cund vuIu n sob LcIuneIe
uprIns, cure se zIce c Ice u vunL I vreme reu, suu cund
(IuIu LcIuneIe, despre cure se zIce c Le vorbeLe cInevu de
ru, mumu I musLru ucoIo, n vuLru IocuIuI, I-I bucIIsu cu
cIeLeIe, s se muI poLoIeusc dumunuI; I muI muIL decuL
uLuLu: oIeuc ce nu-I veneu mumeI Iu socoLeuI cuLLuru
meu, nduL pregLeu, cu degeLuI mbIuL, pu(In LIn dIn
coIbuI udunuL pe opsusuI ncI(rII orI, muI n grub, Iuu
IunIngIne de Iu guru sobeI, zIcund: "Cum nu se deoucIe
cIcuIuI suu guru sobeI, uu s nu mI se deoucIe copIIuuI"
I-mI Iceu upoI cuLe-un bencII bogIeL n IrunLe, cu s nu-
I prpdeusc odoruI!... I uILeIe muILe nc Iceu...
Au eru mumu n vremeu copIIrIeI meIe, pIIn de
mInun(II, pe cuL mI-uduc umInLe; I-mI uduc bIne umInLe,
ccI bru(eIe eI m-uu IegnuL cund I sugeum (u(u ceu duIce
I m uIInLum Iu sunu-I, gungurInd I uILundu-m n ocII-I
cu drug! $I sunge dIn sungeIe eI I curne dIn curneu eI um
mprumuLuL, I u vorbI de Iu dunsu um nv(uL. ur
n(eIepcIuneu de Iu Dumnezeu, cund vIne vremeu de u prI-
cepe omuI ce-I bIne I ce-I ru.
Dur vremeu Lreceu cu umgeII, I eu creLeum pe
nesIm(ILe, I LoL uILe gundurI mI zburuu prIn cup, I uILe
pIcerI mI se deLepLuu n suIIeL, I, n Ioc de n(eIepcIune,
m Iceum LoL muI neusLumpruL, I doruI meu eru ucum
nemrgInIL; ccI sprIn(ur I neILor esLe gunduI omuIuI,
pe uIe cruI urIpI Le pourL doruI neconLenIL I nu Le Ius n
puce, pun ce InLrI n mormunL!
ns vuI de omuI cure se Iu pe gundurI! UILe cum Le
Lruge pe IurI upu Iu udunc, I dIn veseIIu ceu muI mure cuzI
deoduL n urucIousu nLrIsLure!
HuI muI bIne despre copIIrIe s povesLIm, ccI eu
sIngur esLe veseI I nevInovuL. $I, drepL vorbInd, ucesLu-
I udevruI.
Ce-I pus copIIuIuI cund mumu I LuLu se gundesc Iu
neujunsurIIe vIe(II, Iu ce pouLe s Ie uduc zIuu de muIne,
suu c-I IrmunL uILe gundurI pIIne de ngrIjIre. CopIIuI,
ncIecuL pe b(uI su, gundeLe c se uII cIure pe un cuI
de ceI muI sLrunIcI, pe cure uIeurg, cu voIe bun, I-I buLe
cu bIcIuI I-I sLruneLe cu LoL dInudInsuI, I rcneLe Iu eI
dIn LouL InImu, de-(I Iu uuzuI; I de cude jos, crede c I-u
LrunLIL cuIuI, I pe b( I descurc munIu n LouL puLereu
cuvunLuIuI...
Au erum eu Iu vursLu ceu IerIcIL, I uu cred c uu IosL
Lo(I copIII, de cund I Iumeu usLu I pmunLuI, mcur s zIc
cIne ce-u zIce.
Cund mumu nu muI puLeu de obosIL I se Isu cuLe
oIeuc zIuu, s se odIIneusc, noI, bIe(II, LocmuI uLuncI
rIdIcum cusu n sIvI. Cund veneu LuLu noupLeu de Iu pdure
dIn DumesnIcu, ngIe(uL de IrIg I pIIn de promorouc, noI
I sperIum srIndu-I n spuLe pe nLunerIc. $I eI, cuL eru de
osLenIL, ne prIndeu cuLe pe unuI, cu Iu "bubu-ourbu", ne
rIdIcu n grInd, zIcund: "'LuLu mure!" I ne sruLu mereu pe
IIecure. ur dup ce se uprIndeu opuI(uI, I LuLu se puneu s
mnunce, noI scoLeum mu(eIe de prIn ocnI(e I coLru( I Ie
IIocIum I Ie moLreum dInuInLeu IuI, de Ie mergeu coIbuI;
I nu puLeuu scpu bIeLeIe mu(e dIn muInIIe nousLre pun
ce nu ne zguruIuu I ne sLupeuu cu pe noI.
- nc Le uI(I Iu eI, brbuLe, zIceu mumu, I Ie duI
puIIe! A-I?... Hu, Iu! bIne v-uu muI IcuL, pugIIbuIe
spurcuLe ce sunLe(I! C nIcI o IIgIIouIe nu se pouLe ucIuu pe
Iung cus de ruI vosLru. ucu, duc nu v-um sceIuL usLzI,
Iuce(I oLrocoI prIn ceIe mu(e I du(I Iu om cu cuInII prIn b(.
ru! d-upoI uve(I Iu LIIn( c v preu nLrece(I cu
dedeocIIuI! AcuI Iuu vurgu dIn courd I v croIesc de v
merg peLIceIe!
- u Ius-I I Lu, mI nevusL, Ius-I, c se bucur I eI
de venIreu meu, zIceu LuLu, dundu-ne Iu(u. Ce Ie pus?
emne Iu LruncII sunL; sInIn I IIn n pod esLe de-u
voInu; brunz n puLIn, usemene; curecII n poIoboc, sIuv
DomnuIuI! NumuI de-ur II snLoI s mnunce I s se jo-
uce ucum, cuL s mILILeI; c Ie-u Lrece Ior zburdcIuneu cund
or II muI murI I I-or Iuu grIjIIe nuInLe; nu Le Leme, c n-or
scpu de usLu. $-upoI nu LII c esLe-o vorb: "Duc-I copII,
s se jouce; duc-I cuI, s Lrug; I duc-I pop, s
cILeusc..."
- |Ie, omuIe, zIse mumu, uu (I-I u zIce, c nu ezI cu
dunII n cus LouL zIuIIcu, s-(I scouL perI uIbI, muncu-
I-ur pmunLuI s-I mnunce, Doumne, IurL-m! De-ur muI
venI vuru, s se muI jouce I pe-uIur, c m-um sLuruL de eI
cu de mere pdure(e! CuLe drcrII Ie vIn n cup, LouLe Ie
Iuc. Cund ncepe u Locu Iu bIserIc, ZuIeI uI Lu ceI cumInLe
Iugu I eI uIur I ncepe u Locu n sLuLIve, de puruIe pere(II
cuseI I duduIe IereLIIe. ur sLropILuI de on, cu LuIuncu de
Iu oI, cu cIeLeIe I cu vLruruI, Iuce o IodorogeuI I un
LrboI, de-(I Iu uuzuI. ApoI I pun cuLe-o (ouI n spuLe I
cuLe-un coII de IurLIe n cup I cunL "uIeIuIu" I "Doumne
mIIuIeLe, popu prInde peLe", de Le scoL dIn cus. $I usLu n
LouLe zIIeIe de cuLe dou-LreI orI, de-(I vIne, cuLeoduL, s-I
coeLI n bLuIe, duc-uI sLu s Le poLrIveLI Ior.
- 'PoI d, mI IemeIe, LoL eLI Lu bIserIcous, de s-u dus
vesLeu; ncuILeu (I-uu IcuL I bIe(II bIserIc uIcI pe Ioc,
dup cIeIuI Lu, mcur c-(I InLr bIserIcu n cus, de de-
purLe ce-I... De-umu pune(I-v pe IcuL prIvIgIerI de LouL
noupLeu I puruscovenII cuLe v pIuce, mI bIe(I; duc vI-I
voIu s v deu m-Lu n LouLe zIIeIe numuI coIucI de ceI unI
cu mIere de Iu "PuLruzecI de sIIn(I" I coIIv cu mIez de
nuc.
- EI, upoI! mInLe uI, omuIe? M mIrum eu, de ce-s I eI
uu de cumIn(I, mILILeII; c Lu Ie duI nus I Ie (II IunguI. u
prIveLe-I cum sLuu Lo(I LrejI I se uIL (InL n ocIII noLrI,
purc uu de gund s ne zugrveusc. un s-I II scuIuL Iu
Lreub, -upoI s-I vezI cum se codesc, se drumboIesc I se
scIIIosesc, zIse mumu. HuI! Iu cuIcuL, bIe(I, c Lrece
noupLeu; vou ce v pus, cund uve(I demuncure sub nus!
$I dup ce ne cuIcum cu Lo(II, noI, bIe(II, cu bIe(II, ne
Iuum Iu Iurjoun, I nu puLeum udormI de IncurI, pun ce
eru nevoIL bIuLu mum s ne Iuc musuI cuLe-un urub,
dou prIn cup I s ne deu cuLevu LupungeIe Iu spInure. $I
LuLu, sLurundu-se cuLeoduL de uLuLu IIgIe, zIceu mumeI:
- EI, LucI, LucI! ujung-(I de-umu, IergIeIIe! $LIu c
dour nu-s bube, s cIIroLeusc dIn pIcIoure!
ns mumu ne muI du uLuncI cuLevu pe deusupru, I muI
ndesuLe, zIcund:
- Nu-v de cIeILuIuI, gIIuvoII ce sunLe(I! NIcI noupLeu
s nu m poL odIInI de IncoLeIe vousLre?
$I numuI uu se puLeu IInILI bIuLu mum de ruI nos-
Lru, bIuL s IIe de pcuLe! $-upoI socoLI(I c se munLuIu
numuI cu-uLuLu? |I-uI gsIL! A douu zI dIs-dImIneu( Ie
ncepeum dIn cupL; I Iur Iuu mumu nnuu, dIn courd, I
Iur ne jnpIu, dur noI purc bIndIseum de usLu?... Vorbu
ceeu: "PIeIeu reu I rpnous orI o buLe, orI o Ius."
$I cuLe nu ne veneu n cup, I cuLe nu Iceum cu vurI I
ndesuLe, mI-uduc umInLe de purc ucum mI se nLumpI.
MuI pus de (Ine mInLe LouLe ceIe I ucum uu, duc Le
sIujeLe cupuI, bude oune.
u CrcIun, cund LIu LuLu porcuI I-I purIeu, I-I
opreu, I-I nveIeu IuLe cu puIe, de-I nnduu, cu s se
pouL rude muI Irumos, eu ncIecum pe porc deusupru
puIeIor I Iceum un cIeI de mII de IeI, LIInd c mIe ure s-
mI deu coudu porcuIuI s-o IrIg I beIcu s-o umpIu cu
grun(e, s-o umIIu I s-o zurIesc dup ce s-u uscu; -upoI
vuI de urecIIIe mumeI, pun ce nu mI-o sprgeu de cup!
$I, s nu-mI uIL cuvunLuI! OduL, Iu un SIunLuI VusIIe,
ne prIndem noI vro cu(Ivu bIe(I dIn suL s ne ducem cu
pIuguI; ccI erum I eu mrIor ucum, dIn pcuLe. $I n
ujunuI SIunLuIuI VusIIe LouL zIuu um sLuL de cupuI LuLeI, s-
mI Iuc I mIe un buIuI orI, de nu, buLr un IurupnIc.
- Doumne, ce IurupnIc (I-oI du eu, zIse LuLu de Iu o
vreme. N-uI ce muncu Iu cusu meu? VreI s Le buusc ceI
nundruII prIn omL? AcuI Le descuI(!
Vzund eu c mI-um uprIns puIe-n cup cu usLu, um
LerpeIIL-o de-ucus numuI cu beIcu ceu de porc, nu cumvu
s-mI Iu LuLu cIuboLeIe I s rmun de ruIne nuInLeu
LovurIIor. $I nu LIu cum s-u nLumpIuL, c nIcI unuI dIn
LovurI n-uveu cIopoL. TuIuncu meu eru ucus, dur m
puLeum duce s-o Iuu? n sIurIL, Iucem noI ce Iucem I
scIIpuIm de coI o cous rupL, de IcI o curceIe de LunjuI,
muI un vLrur cu beIcIug, muI beIcu ceu de porc u meu, I,
pe dup Louc, ne pornIm pe Iu cuse. $-o Ium noI de Iu
popu OIobunu, LocmuI dIn cupuI suLuIuI dIn sus, cu gund
s umbIm LoL suLuI... Cund coIo, popu LIu Iemne Iu Lrun-
cII uIur I, cum u vzuL c ne uezm Iu IereusLr I ne
pregLIm de uruL, u ncepuL u ne Lruge cuLevu nuLerI
ndesuLe I u zIce:
- De-ubIu s-uu cuIcuL gInIIe, I voI u(I ncepuL? u sLu(I
oIeuc, bIesLemu(IIor, s v duu eu!
NoI, uLuncI, um purIIL-o Iu Iug. ur eI, zvurr! cu o
scurLLur n urmu nousLr, ccI eru om Iursuz I pucIIIL
popu OIobunu. $I dIn spuImu ceeu, um IugIL noI muI
jumLuLe de suL nupoI, Ir s uvem cund I zIce popII:
"DreIe pe podeIe I bure(I pe pere(I; cuLe pene pe cucoI,
uLu(Iu copII burduIoI", cum obIcInuIesc u zIce pIugurII pe
Iu cuseIe ce nu-I prImesc.
- MI, uI drucuIuI veneLIc I ceupcun de pop! zIcem
noI, dup ce ne udunm Lo(I Iu un Ioc, ngIe(u(I de IrIg I
sperIu(I. CuL pe ce eru s ne oIogeusc bouILu ceu ndrcIL,
vedeu-I-um dus pe nsIIe Iu bIserIcu SIunLuIuI DumILru de
sub ceLuLe, unde sIujeLe; curuL UcIg-I-cruceu I-u coIcIL s
vIe I s-I Iuc budIIuceu cus Iu noI n suL. ereusc Dum-
nezeu s IIe preo(II noLrI uu, c nu Le-uI muI nIrupLu cu
nImIcu de Iu bIserIc n vecII vecIIor! $I pun-I muI menIm
noI pe popu, pun-I muI boscorodIm, pun unu uILu,
umurgeLe bIne.
- EI, umu, ce-I de IcuL? HuI s InLrm IcI, n ogrudu
usLu, zIse ZuIurIu IuI GuLIun, c ne Lrecem vremeu sLund n
mIjIocuI drumuIuI.
$I InLrm noI Iu VusIIe-AnI(eI I ne uezm Iu IereusLr
dup obIceI. Dur purc nuIbu vrjeLe: ceIu nu sun cousu,
c-I e IrIg; ceIuIu c-I ngIeu( muInIIe pe curceIe; vru-
meu on Mogorogeu, cu vLruruI subsuour, se puneu de
prIcIn c nu ur, I numu-(I crpu InImu-n LIne de necuz!
- Ur Lu, mI CIIrIece, zIc eu IuI GoIun; I noI, mI Zu-
IurIe, s puInIm dIn gur cu buIuIuI; Iur ILIuIuI(I s sLrIge:
II, II!
$I-oduL I ncepem. $I ce s vezI? Unde nu se Iu
Iupsunu de nevusLu IuI VusIIe-AnI(eI cu cocIorvu uprIns
dup noI, ccI LocmuI uLuncI Lrgeu IocuI, s deu coIucII n
cupLor.
- VuI, uprInde-v-ur IocuI, s v uprInd! zIse eu,
burzuIuIL grozuv; dur cum se cIeum usLu? n obruzuI cuI
v-u nv(uL!...
ALuncI noI, Iu Iug, bIe(I, muI dIIuI decuL Iu popu
OIobunu... "Dur bun pocInog u muI IosL -uIsLu, zIcem noI,
oprIndu-ne n rscrucIIe drumuIuI dIn mIjIocuI suLuIuI,
uproupe de bIserIc. nc unu-dou de uIesLeu, I ne scoL
oumenII dIn suL uIur cu pe nILe IIeI. MuI bIne s
mergem Iu cuIcure". $I dup ce ne urvonIm noI I pe Iu
unuI, cu jurmunL, s umbIm LoL mpreun, ne-um
despr(IL unuI de uILuI, rbegI(I de IrIg I ImesI(I de
Ioume, I IuI IIecure pe Iu cusu cuI ne ure, c muI bIne-I
pure. $I Iucu uu ne-u IosL umbIureu cu pIuguI n unuI uceIu.
D-upoI cu smunLunILuI ouIeIor, ce cuIumundros Iceum!
Cund puneu mumu IupLeIe Iu prIns, eu, IIe posL, IIe cuIegI,
de pe-u douu zI I ncepeum u IIncII groscIoruI de pe
deusupru ouIeIor; I LoL uu n LouLe zIIeIe, pun ce dum de
cIIIeug.
$I cund cuLu mumu s smunLuneusc ouIeIe,
smunLuneLe, Smurund, duc uI ce...
- PouLe c-uu IuuL sLrIgouIceIe munu de Iu vucI,
mmucI, zIceum eu, ezund ncIIncIL I cu IImbu scous
uIur dInuInLeu mumeI, jos Iung ouIe.
- Doumne, prInde-I-voI sLrIgoIuI ceIu oduL Iu ouIu cu
smunLun, zIceu mumu, uILundu-se Iung Iu mIne, -upoI
Ius'! Nnuu dIn grInd ure s-I LIe de LIre, de nu I-or
puLeu scouLe dIn munu meu LoL neumuI sLrIgoIIor I uI sLrI-
gouIceIor dIn Iume!... Se cunouLe eI sLrIgoIuI, cure u
muncuL smunLunu, de pe IImb... UruL mI-u IosL n vIu(u
meu omuI vIcIeun I IIngu, drepL s-(I spun, druguI
mumeI! $I s LII de Iu mIne c Dumnezeu n-ujuL ceIuI
cure umbI cu IurLIug, IIe Iucru de purLuL, IIe de-u
muncrII, IIe orI de ce-u II.
"EI, upoI! unde-o pIesneLe mumu I unde crup!" zIc
eu n gunduI meu, c dour LoL nu erum uu de prosL pun
pe-ucoIo, s nu prIcep uLuLu Iucru.
D-upoI cu mo CIIorpec cIuboLuruI, megIeuI nosLru,
ce necuz uveum! Bu udIc, drepL vorbInd, eI uveu necuz cu
mIne; ccI unu-dou, m duceum Iu om I-I LoL sucIeum
s-mI deu cureIe, cu s-mI Iuc bIcI. $I ceIe muI de muILe orI
gseum pe mo CIIorpec rbuInd cIuboLeIe cu doIoL de ceI
bun, cure Iceu pIeIeu cum I bumbucuI. $I duc vedeu omuI
I vedeu c nu se pouLe descoLorosI de mIne cu vorbe, m
Iuu IrumueI de brbIe cu munu sLung, Iur cu ceu dreupL
muIu IeIeLIocuI n sLrucIInu cu doIoL I-mI Lrgeu un puI
de rbuIuI cu uceeu pe Iu boL, de-I buIneu rusuI pe Lo(I
ucenIcII dIn cIuboLrIe. $I cund mI du drumuI, m duceum
LoL nLr-o Iug ucus Iu mumu, pIungund I sLupInd n
dreupLu I n sLungu.
- UILe, mum, CIIorpecuI drucuIuI, ce mI-u IcuL!... -
Doumne, purc I-um nv(uL eu, zIceu mumu, cu prere de
bIne; um s-I cInsLesc, zu uu, cund I-oI nLuInI; c ezI
IIpc unde Le ducI I sco(I suIIeLuI dIn om cu obrznIcIIIe
LuIe, uernIc ce eLI!
Duc uuzeum uu, m spIum bInIor pe Iu gur I-mI
cuLum de nevoIe... $I cum uILum cIudu, Iugu Iur Iu mo
CIIorpec dup cureIe! $I eI, cund m vedeu InLrund pe u,
mI zIceu cu cIeI: "He, Ie! bIne-uI venIL, nepurceIe!" $I Iur
m rbuIu, Icundu-m de rus; I eu Iur Iugeum ucus,
pIungund, sLupInd I bIesLemundu-I. $I mumu uveu un cIIn
cu mIne dIn prIcInu usLu...
- OI! De-ur venI Iurnu, s Le muI duu oduL Iu couI
undevu, zIceu mumu, I s cer duscIuIuI s-mI deu numuI
pIeIeu I cIoIuneIe de pe LIne.
OduL, vuru, pe-uproupe de MoI, m IurIez dIn cus I
m duc, zIuu mIuzu-mure, Iu mo VusIIe, IruLeIe LuLeI ceI
muI mure, s Iur nILe cIree; ccI numuI Iu dunsuI I nc
Iu vro dou IocurI dIn suL eru cuLe-un cIre vruLIc, cure se
coceup Ieu de DumInIcu Mure. $I m cIILesc eu n mIne,
cum s-o duu, cu s nu m prInd. nLru muI nLuI n cusu
omuIuI I m Iuc u cere pe oun, s ne ducem Iu scIduL.
- Nu-I ucus on, zIse mLuu MrIouru; s-u dus cu
mou-Lu VusIIe sub ceLuLe, Iu o cIIu dIn CodrenI, s-uduc
nILe sumunI.
CcI LrebuIe s v spun c Iu HumuIeLI Lorc I IeLeIe I
bIe(II, I IemeIIe I brbu(II; I se Iuc muILe gIgurI de
sumunI, I II, I de nouLen, cure se vund I pnur, I
cusuLe; I ucoIo, pe Ioc, Iu negusLorI urmenI, venI(I nudIns
dIn uILe LurgurI: ocunI, Bucu, Romun, Turgu-rumos, I
de pe uIureu, precum I pe Iu Iurmurouce n LouLe pr(IIe.
Cu usLu se Irnesc muI muIL IumuIeLenII, rzeI Ir
pmunLurI, I cu negusLorIu dIn pIcIoure: vILe, cuI, porcI, oI,
brunz, Iun, oIoI, sure I IIn de ppuoI; sumune murI,
genuncIere I srduce; I(urI, bernevIcI, cmeouIe, IIcere
I scor(urI nIIorILe; Lergure dIn borungIc uIese, I uILe
IucrurI, ce Ie duceuu Iuneu n Lurg de vunzure, suu joIu pe Iu
mnsLIrIIe de muIce, croru Ie vIne cum pesLe mun
LurguI.
- ApoI dur, muI rmuI snLous, mLu MrIour!
vorbu de dInIoureu; I-mI pure ru c nu-I vruI on ucus,
c Lure-u II uvuL pIcere s ne scIdm mpreun... Dur n
gunduI meu: "$LII c-um nImerIL-o? bIne c nu-s ucus; I,
de n-ur venI degrub, I muI bIne-ur II!..."
$I, scurL I cuprInzLor, sruL munu mLueI, Iuundu-mI
zIuu bun, cu un bIuL de Lreub, Ies dIn cus cu cIIp c m
duc Iu scIduL, m upuresc pe unde poL I, cund coIo, m
Lrezesc n cIreuI IemeII I ncep u crbnI Iu cIree n sun,
crude, coupLe, cum se gseuu. $I cum erum ngrIjIL I m
sIIeum s Iuc ce-oI Iuce muI degrub, Iucu mLuu MrIouru,
c-o jordIe n mun, Iu LuIpInu cIreuIuI.
- Dur bIne, gIIuvoIe, uIcI (I-I scIduLuI? zIse eu, cu
ocIII IoIbu(I Iu mIne; cobour-Le jos, LuIIuruIe, c Le-oI
nv(u eu!
Dur cum s Le coborI, ccI jos eru prpdenIe! Duc
vede eu I vede c nu m duu, zvurr! de vro dou-LreI orI cu
buIgrI n mIne, dur nu m cIILeLe. ApoI ncepe u se
uburcu pe cIre n sus, zIcund: "SLuI, mI porcune, c Le
cpLueLe eu, MrIouru, ucu!" ALuncI eu m duu IuLe pe-o
creung, muI spre pouIe, I oduL Iuc zup! n nILe cunep,
cure se nLIndeu de Iu cIre nuInLe I eru crud I pun Iu
bruu de nuIL. $I nebunu de mLuu MrIouru, dup mIne,
I eu Iugu IepureLe prIn cunep, I eu pe urmu meu, pun
Iu gurduI dIn IunduI grdInII, pe cure neuvund vreme s-I
sur, o coLIgeum nupoI, Iur prIn cunep, IugInd LoL
IepureLe, I eu dup mIne pun-n drepLuI ocoIuIuI pe un-
de-mI eru Iur greu de srIL; pe de ILurI Iur gurd, I IursILu
de mLu nu m sIbeu dIn Iug nIcI n rupLuI cupuIuI! CuL
pe ce s pun munu pe mIne! $I eu Iugu, I eu Iugu, I eu Iu-
gu, I eu Iugu, pun ce dm cunepu LouL puIunc Iu
pmunL; ccI, s nu spun mIncIunI, eruu vro zecedou
sprezece prjInI de cunep, Irumous I deus cum I per-
Iu, de cure nu s-u uIes nImIcu. $I dup ce Iucem noI
Lrebuouru usLu, mLuu, nu LIu cum, se ncuIceLe prIn
cunep, orI se mpIedIc de cevu, I cude jos. Eu, uLuncI,
IuLe m rsucesc nLr-un pIcIor, Iuc vro dou srILurI muI
poLrIvILe, m uzvurI pesLe gurd, de purc nIcI nu I-um uLIns,
I-mI pIerd urmu, ducundu-m ucus I IIInd IourLe
cumInLe n zIuu uceeu....
Dur muI n deseur, Iucu I mo VusIIe, cu vornIcuI I
puznIcuI, sLrIg pe LuLu Iu pourL, I spun prIcInu I-I
cIeum s IIe de Iu( cund s-u IspI cunepu I cIreeIe...
ccI, drepL vorbInd, I mo VusIIe eru un crpnos -un puI
de zgurIebr unz, cu I mLuu MrIouru. Vorbu ceeu: "A
LunuL I I-u udunuL". ns degeubu muI cImpnesc eu dIn
gur: cIne ce ure cu muncu omuIuI? SLrIccIuneu se Icuse,
I vInovuLuI LrebuIu s pILeusc. Vorbu ceeu: "Nu pILeLe
boguLuI, cI vInovuLuI". Au I LuLu: u duL gIoub penLru
mIne, I puce bun! $I dup ce-u venIL eI ruInuL de Iu
Ispu, mI-u Lrus o cIeIIneuI cu uceeu, zIcund:
- Nu! suLur-Le de cIree! De-umu s LII c (I-uI
muncuL IIILIrIu de Iu mIne, spunzuruLuIe! Oure muILe
sLrIccIunI um s muI pILesc eu pe urmu Lu?
$I Iucu uu cu cIreeIe; s-u mpIInIL vorbu mumeI,
srmunu, IuLe I degrub: "C Dumnezeu n-ujuL ceIuI cure
umbI cu IurLIug". ns ce (I-I bun pocIn(u dup
mourLe? D-upoI ruIneu meu, unde o puI? MuI pus de d
ocII cu mLuu MrIouru, cu mo VusIIe, cu vruI on I
cIIur cu bIe(II I IeLeIe dIn suL; muI uIes dumInIcu Iu
bIserIc, Iu Ior, unde-I Irumos de prIvIL, I pe Iu scIduL,
n CIeruI CucuIuI, unde eru bLeIILeu IIcIIor I u IeLeIor,
dorI(I unII de uI(II, LouL spLmunu, de pe Iu Iucru!
M rog, mI se dusese buIuI despre poznu ce Icusem,
de n-uveuI cIIp s sco(I obruzuI n Iume de ruIne; I muI
uIes ucum, cund se rIdIcuser cuLevu IeLe IrumueIe n suL
Iu noI I ncepuse u m scormoII I pe mIne Iu InIm. Vorbu
ceeu:
MI oune, drugI (I-s IeLeIe?
DrugI!
Dur Lu Ior?
$I eIe mIe!...
ns ce-I de IcuL?... S-u Lrece eu I usLu; obruz de
scour(, I Ius-o mourL-n ppuoI, cu muILe uILeIe ce mI s-
uu nLumpIuL n vIu(, nu uu nLr-un un, doI I deoduL, cI
n muI muI(I unI I pe rund, cu Iu mour. $I dour m I
Iereum eu, nLr-o prere, s nu muI duu pesLe vro pucosLe,
dur purc nuIbu m mpIngeu, de Ie Iceum uLuncI cu
cIIuILu.
$I LocmuI-mI-Le! nduL dup ceu cu cIreeIe, vIne uILu
Iu rund.
M LrezeLe mumu nLr-o dImIneu( dIn somn, cu
vuInevoIe, zIcundu-mI: "ScouI, dugIIuIe, nuInLe de
rsrILuI soureIuI; Iur vreI s Le pupe cucuI urmenesc I s
Le spurce, cu s nu-(I meurg bIne LouL zIuu?..." CcI uu
ne umgeu mumu cu o pupz cure-I Iceu cuIb, de muI(I
unI, nLr-un LeI IourLe bLrun I scorburos, pe cousLu deuIu-
IuI, Iu mo AndreI, IruLeIe LuLeI ceI muI mIc. $I numuI ce-o
uuzeuI vuru: "Pu-pu-pup! Pu-pu-pup!" dIs-dImIneu(, n
LouLe zIIeIe, de vuIu suLuI. $I cum m scoI, nduL m I
LrImILe mumu cu demuncure n (urIn, Iu nILe IIngururI ce-
I uveum LocmI(I prILorI, LocmuI n VuIeuSeuc , uproupe
de TopoII(u. $I pornInd eu cu demuncureu, numuI ce I uud
pupzu cunLund:
- Pu-pu-pup! pu-pu-pup! pu-pu-pup! Eu, uLuncI, s
nu-mI cuuL de drum LoL nuInLe? m ubuL pe Iu LeI, cu gund
s prInd pupzu, ccI uveum grozuv cIud pe dunsu: nu
numuIdecuL penLru pupuL, cum zIceu mumu, cI penLru c
m scuIu n LouLe zIIeIe cu noupLeu-n cup dIn prIcInu eI. $I
cum ujung n drepLuI LeIuIuI, pun demuncureu jos n crure
pe mucIeu deuIuIuI, m suI nceLIor n LeI cure Le udormeu
de mIrosuI... IIorII, bug munu n scorbur, unde LIum, I
norocuI meu!... gbuIesc pupzu pe ou I zIc pIIn de
muI(umIre: "TucI, IeII(, c Le-um cpLuIL eu! I muI pupu
Lu I pe drucuI de-ucum!" $I cund uproupe s scoL pupzu
uIur, nu LIu cum se Iuce, c m spurIu de creusLu eI ceu
roLuL, de pene, ccI nu muI vzusem pupz pun uLuncI,
I-I duu Iur drumuI n scorbur. $I cum sLum eu ucum I m
cIILeum n cupuI meu c urpe cu pene nu pouLe s IIe,
dup cum uuzIsem, dIn oumenI, c se uII prIn scorburI
cuLeoduL I erpI, unde nu m mbrbLez n sIne-mI I Iur
bug munu s scoL pupzu... pe ce-u II...; dur eu, srmunu, se
vede c se mIsLuIse de IrIcu meu prIn coLIouneIe scorburII,
undevu, ccI n-um muI duL de dunsu nIcIerI; purc InLruse
n pmunL. "MI! unupod Iucru -uIsLu!" zIc eu ncIuduL,
sco(und ccIuIu dIn cup I LuIIInd-o n guru scorburII. ApoI
m duu jos, cuuL o Iespede poLrIvIL, m suI cu dunsu Iur n
LeI, mI Iuu ccIuIu I n IocuI eI pun Iespedeu, cu gund c-u
IeI eu pupzu de undevu pun m-oI nLource eu dIn (urIn.
Dup uceeu m duu Iur jos I pornesc repede cu
demuncureu Iu IIngururI... $I orIcuL oI II mers eu de Lure,
vreme Lrecuse Iu mIjIoc dour, cuL um umbIuL IorIInd cIne
LIe pe unde I cuL um bojbIL I mocoIL prIn LeI, s prInd
pupzu, I IIngururIIor, nIcI muI rmune cuvunL, II se
IungIse urecIIIe de Ioume uLepLund. $-upoI, vorbu ceeu:
"|IgunuIuI, cund I-e Ioume, cunL; boIeruI se prImbI cu
muInIIe dInupoI, Iur (runuI nosLru I urde IuIeuuu I
mocneLe nLr-nsuI". Au I IIngururII noLrI: cunLuu ucum
ndrcIL pe ogor, ezund n coudu supeI, cu ocIII pInjenI(I
de-uLuLu uILuL, s vud nu Ie vIne muncureu dIncoLrovu?
Cund, pe Iu prunzuI ceI mure, numuI IucuL-m-s I eu de
dup un dumb, cu muncureu sIeIL, veneum, nu veneum,
uuzIndu-I IIInd uu de cu cIeI... ALuncI uu I LbruL bu-
IuurII pe mIne, I cuL pe ce s m ngIIL, de nu eru o
cIIrund muI Lunr nLre dunII, s-mI (Ie de purLe.
- HuuIIeo, mo! ogoI(I-v! ce LoIocnI(I bIuLuI? Cu
LuLuI su uve(I ce-uve(I, Iur nu cu dunsuI!
ALuncI IIngururII, nemuIpunundu-I mInLeu cu mIne, s-
uu uLernuL pe muncure, Lcund moIcum. $I scpund eu cu
obruz curuL, mI Iuu LruIsLu cu bIIdeIe, pornesc spre suL, m
ubuL Iur pe Iu LeI, m suI nLr-nsuI, pun urecIeu Iu guru
scorburII I uud cevu zbLundu-se nunLru. ALuncI Iuu Ies-
pedeu cu ngrIjIre, bug munu I scoL pupzu, vIguIL de
uLuLu zbucIum; Iur ouIe, cund um vruL s Ie Iuu, eruu LouLe
numuI o cIIsII(. Dup usLu vIn ucus, Ieg pupzu de pI-
cIor c-o u( -o ndosesc de mumu vro dou zIIe n pod prIn
ceIe puLInI IurbuILe; I unu dou, Iu pupz, de nu LIuu ceI
dIn cus ce LoL cuuL prIn pod uu des. ns u douu zI dup
usLu, Iucu I mLuu MrIucu IuI mo AndreI vIne Iu noI, c-o
IuIc-n cer I cu unu n pmunL, I se Iu Iu cIondnIL cu
mumu dIn prIcInu meu:
- MuI uuzIL-uI dumneuLu, cumnuL, unu cu usLu, s Iure
on pupzu, cure, zIceu mLuu cu juIe, ne LrezeLe
dIsdImIneu( Iu Iucru de uLu(Iu unI?
Grozuv eru de LuIburuL, I numuI nu-I veneu s
IcrImeze cund spuneu ucesLe. $I ucum vd eu c uveu mure
drepLuLe mLuu, ccI pupzu eru ceusornIcuI suLuIuI. ns
mumu, srmunu, nu LIu de usLu nIcI cu spuLeIe.
- Ce spuI, cumnuL?! Du' c I-u ucIde n bLuIe, cund
u uIIu c eI u prIns pupzu, s-o cIInuIusc. De-umu bIne c
mI-uI spus, Ius' pe mIne, c (I-I Iuu eu Iu depnuL!
- NIcI nu Le muI ndoI despre usLu, cumnuL
Smurund, zIse mLuu, ccI de zbun(uILuI IsLu uI dum-
nILuIe nImIcu nu scup! Ce muI uLuLu? MI-uu spus mIe cIne
I-uu vzuL c on u IuuL-o; guLuI mI pun Iu mIjIoc!
Eu, IIInd uscuns n cmur, cum uud uneIe cu ucesLe,
IuLe m suI n pod, umIIu pupzu de unde eru, sur cu dunsu
pe sub sLreuInu cuseI I m duc de-u drepLuI n LurguI vILe-
Ior, s-o vund, ccI eru LocmuI Iuneu, nLr-o zI de Lurg. $I
cum ujung n Iurmuroc, ncep u m purLu (un(o prInLre ou-
menI, de coIo pun coIo, cu pupzu-n mun, c dour I eu
erum oIeuc de IecIor de negusLor. Un moneug nebun, c-o
vI(Ic de IunIe, n-ure ce Iucru?
- De vunzure-(I e gInuu ceeu... mI bIuLe? - De
vunzure, mouIe! - $I cuL ceI pe dunsu? - CuL crezI dum-
neuLu c Iuce! - u ud-o-ncouce Iu mouI, s-o
drmIuIusc! $I cum I-o duu n mun, juvru drucuIuI se
Iuce u o cuLu de ou I-I dezIeug uLuncI IrumueI u(u de Iu
pIcIor, upoI mI-o urunc-n sus, zIcund: "ucu pozn, c-um
scpuL-o!" Pupzu, zbrr! pe-o dugIeun I, dup ce se muI
odIIneLe pu(In, I Iu upoI drumuI n zbor spre HumuIeLI
I m Ius mure I devreme cu IucrImIIe pe obruz, uILundu-
m dup dunsu!... Eu uLuncI, Iu(! de sumunuI
moneuguIuI, s-mI pILeusc pusreu...
- Ce gundeLI dumneuLu, mouIe? Te jocI cu murIu
omuIuI? Duc nu (I-u IosL de cumpruL, Iu ce I-uI duL dru-
muI? C nu scupI nIcI cu juncu usLu de mIne! n(eIes-uI?
Nu-(I pur Iucru de ug! $I m bgum n ocIII
moneuguIuI, I Iceum un LrboI, de se sLrunsese Iumeu
cu Iu comdIe mprejuruI nosLru; d, Iurmuroc nu eru?!
- Dur LII c eLI umurnIc Iu vIu(, mI bIeLe?! zIse
moneuguI de Iu o vreme, ruzund. n ce Le bIzuI de Le
ndurjeLI uu, nepouLe? Dec! nu cumvu uI poILI s-mI IeI
vI(Icu penLr-un cuc urmenesc? Pesemne Le mnunc spIn-
ureu, cum vd eu, mI (Ic, I Iu ucu Le scurpIn, duc vreI,
bu -un Lopor (I Iuc, duc m crezI, de-I zIce "umun,
puIuIe!" cund I scpu de munu meu!
- D puce bIuLuIuI, mouIe, zIse un IumuIeLeun de-
uI noLrI, c-I IecIoruI IuI $LeIun u PeLreI, gospodur de Iu
noI dIn suL, I (I-I gsI beIeuuu cu dunsuI penLru usLu.
- He, Ie! s IIe snLos dumneuIuI, om bun; d-upoI
cIILeLI dumneuLu c nu ne cunouLem noI cu $LeIun u PeL-
reI? zIse moneuguI; cIIur muI dInIoureu I-um vzuL
umbIund prIn Lurg, cu coLuI subsuour, dup cumpruL
sumunI, cum I e negusLorIu, I LrebuIe s IIe pe-uIcI un-
devu, orI n vro dugIeun, Iu buL udImuuI. ApoI bIne c
LIu u cuI eLI, mI (Ic! Iun sLuI oIeuc, s Le duc eu Iu LuL-
Lu I s vd, eI Le-u LrImIs cu pupzI de vunzure, s spurcI
IurmurocuI?
TouLe cu LouLeIe, dur cund um uuzIL eu de LuLu, pe Ioc mI
s-u muIuL guru. ApoI nceL-nceL m-um IurIuL prInLre ou-
menI, I unde-um croIL-o Iu Iug spre HumuIeLI, uILundu-
m nupoI s vd, nu m ujunge moneuguI? CcI mI eru
ucum u scpure de dunsuI, drepL s v spun. Vorbu ceeu:
"us-I, mI! -u Isu eu, dur vezI c nu m Ius eI ucum!"
TocmuI uu p(Isem I eu; bu erum nc bucuros c um
scpuL numuI cu-uLuLu. BIne-ur II s-o poL scouLe Iu cupL,
mcur uu, cu mumu I cu mLuu MrIucu, gundeum eu,
bLundu-mI-se InImu, cu-nLr-un Iepure, de IrIc I de
osLeneuI.
$I cund ujung ucus, uIIu c LuLu I mumu eruu duI n
Lurg; I Iru(II mI spun, cu spuIm, c-I pozn mure cu
mLuu IuI mo AndreI: u scuIuL muI LoL suLuI n pIcIoure
dIn prIcInu pupezeI dIn LeI; zIce c I-um II IuuL-o noI, I pe
mumu u pus-o n mure suprure cu usLu. $LII c I mLuu
MrIucu e unu dIn ceIe cure scouLe muImuruI dIn om; nu-I
o IemeIe de n(eIes, cu mLuu AngIIII(u IuI mo CIIrIuc, s-
u munLuIL vorbu. $I cum mI spuneuu eI ngrIjI(I, numuI ce
I uuzIm cunLund n LeI:
- Pu-pu-pup! pu-pu-pup! pu-pu-pup! Sor-meu Cu-
LrInu zIse uLuncI cu mIrure: - -uuzI, bdI(! Doumne, cum
sunL unII de npsLuIesc omuI cIIur pe sIunLu drepLuLe!
- MuI uu, surIour!... Dur n gunduI meu: "Cund u(I LI
voI cuLe u pLImIL, sIreucu, dIn prIcInu meu, I eu dIn prI-
cInu eI, I-u(I pIunge de mII!"
ZuIeI ns ne Isuse vorbInd I se cu' muI dusese n
Lurg, dup mumu, s-I spun bucurIe despre pupz...
$I u douu zI, mur(I, Lumun n zIuu de IsuLuI secuIuI de
posLuI Sun-PeLruIuI, Icund mumu un cupLor zdruvn de
uIIvencI I pIcInLe cu pouIeIe-n bruu, I purpuIInd nILe puI
LInerI Iu IrIgure, I upoI LvIIndu-I prIn unL, pe Iu prunzuI
ceI mIc, cIeum pe mLuu MrIucu IuI mo AndreI Iu noI
I-I zIce cu drug InIm:
- Doumne, cumn(Ic-II, cum se poL nvrjbI ou-
menII dIn nImIcu LouL, Iuundu-se dup gurIIe ceIe reIe! u
poILIm, soro, muI bIne s muncm cevu dIn ce-u du Dum-
nezeu, s cInsLIm cuLe-un puIur de vIn n snLuLeu gos-
podurIIor noLrI I: "CeIe reIe s se speIe, ceIe bune s s-
udune; vrujbu dInLre noI s pIur, I negIInu dIn ogoure!"
CcI, duc-uI sLu s IucI voIe reu de LouLe, zu, ur LrebuI de Iu
o vreme s-upucI cumpII!
- Au, cumnuL drug, zIse mLuu MrIucu, sLrungund
cu nedumerIre dIn umerI, cund se puneu Iu mus. VzuL-uI
dumneuLu? S muI puI uIL duL LemeI pe vorbeIe ou-
menIIor!
ApoI ncepem cu Lo(II u muncu. $I uI(II cu uI(II, dur eu
LIu c mI-um pus bIne guru Iu cuIe, s-mI IIe pe LouL zIuu.
$I nduL ce m-um scuIuL de Iu mus, Iuundu-mI rmus bun
de Iu cIcuIe, Iugu Iu scIduL; I cund sur oduL voInIceLe de
pe-un muI nuIL n LouIn, dIn greeuI, drepL cu Iu(u-n jos,
numuI scunLeI s-uu IcuL pe dInuInLeu ocIIIor de durere; I
um crezuL c mI-u pIesnIL punLeceIe, nu uILcevu. $I dup
ce-um IeIL cu mure greu dIn up I m-um pus pe muI,
(Inundu-m cu muInIIe de InIm, bIe(II s-uu sLruns cIoLc
mprejuruI meu I m-uu nmormunLuL cu nIsIp, I m-uu
proIodIL cum LIuu eI, I de-ubIu mI-um venIL n sIm(Ire
pesLe vrun ceus; -upoI um ncepuL u m scIdu n LIIn,
pun pe Iu usIIn(ILuI soureIuI, poLrIvInd-o s vIn ucus
oduL cu vucIIe I spunund mumeI c, scpundu-Ie vcuruI
dIn ocoI pe uIe nousLre Iu umIuz, eu sIngur Ie-um dus Iu
pscuL, I de-uceeu m-um nLurzIeL pun ucum. $I mumu,
creLIn bun, crezundu-Ie LouLe IpLouse, dup rbu, cum
I Ie spusesem eu cu mguIeII, m-u IuduL de vrednIcIu ce
Icusem I mI-u duL I demuncure. ur eu, muncund
IupeLe, m Iceum smerIL I numuI rudeum n mIne,
mIrundu-m LoL uLuncI de gIIbcIu mIncIunIIor ce po-
LrIvIsem, de-mI veneu muI-muI s Ie cred I eu sIngur pe
jumLuLe.
ucu, uu se pouLe neIu omuI de muILe orI, cund nIcI n-
u gundIL, duc nu LIe u judecu bIne. ns Iur m nLorc I
zIc: "ToL p(ILu-I prIcepuL!"
nLr-o zI, pe-uproupe de SunL-IIe, se ngrmdIse, cu
muI LoLdeuunu, o muI(Ime de LrebI pe cupuI mumeI: nILe
sumunI s-I scouL dIn sLuLIve; uI(II s-I nIvIdeusc I s
nceup u-I (ese dIn nou; un Leunc de sumune croILe, nuIL
pun-n grInd, uLepLu cusuLuI; pIepLnuII n IuI( n-uveu
cIne-I (Ineu de coud; rouLu edeu n mIjIocuI cuseI, I
cunur Lours nu eru penLru bLLur! $-upoI, vorbu ceeu:
"Nu edeu, c-(I ede norocuI"; (evI de IcuL Iu sucuI; copII
de (u( n uIbIe, pe Iung uI(II vro cIncI-use, cure uLepLuu
s Ie IucI demuncure. Treub eru ucoIo, nu ncurcuI; I
nc se cereu degrub, ccI veneu cu Iugu IurmurocuI de
ILIcenI, cure uceIu esLe ce esLe. $I m scouI mumu uLuncI
muI dImIneu( decuL uILe d(I I-mI zIce cu LouL InImu:
- NIc, druguI mumeI! vezI c LuL-Lu e dus Iu cous,
ccI se scuLur ovsuI ceIu pe jos; I eu usemene nu-mI vd
cupuI de LrebI; Lu muI Ius drumurIIe I sLuI Iung mmucu,
de-I I (evI I Ieugn copIIuI; c-upoI I eu (I-oI Iuu de Iu
ILIcenI o pIrIu( cu Lsmu -o curIu de ceIe cu cII-
merI, LII coI, cu penLru LIne!
- BIne, mum! dur, n gunduI meu, numuI eu LIum.
TouLe cu LouLeIe, dur Iu cusuL I srduIL sumune I muI uIes
Iu rouL, m nLreceum cu IeLeIe ceIe murI dIn Lors; I dIn
usL prIcIn, ruLcIousu de MrIucu SvucuIuI, cure, drepL
s v spun, nu-mI eru uruL, Iceu udeseorI n cIudu meu I-
mI bLeu dIn pumnI, porecIIndu-m "on TorcIu", cum I
zIceu unuI (Igun dIn VunLorI. ns penLru usLu LoL mI eru
drug, I Lorceum mpreun cu dunsu, Iu umbru nucuIuI
Ior, cuLe-o movII de drugI de cunur, de m sruLu mumu,
cund I Ie urLum seuru ucus.
Au ne duceum bIe(II I IeLeIe unII Iu uI(II cu IucruI, cu
s ne Ium de uruL, ceeu ce Iu (ur se cIeum ezLoure I
se Iuce muI muIL noupLeu, Iucrund IIecure uI su; cum Lor-
ceum eu, de-u muI mure druguI pe nLrecuLe cu MrIucu, I
cum sIuruIu IusuI ro(II, uu-mI sIuruIu InImu-n mIne de
drugosLeu MrIucI! MurLor mI esLe Dumnezeu! $I-mI
uduc umInLe c oduL, noupLeu, Iu o cIuc de dezgIIocuL
ppuoI, I-um scos MrIucI un ourec dIn sun, cure eru s-o
buge n bouIe pe bIuLu copII, de n-u II IosL eu ucoIo.
D-upoI vuru, n zIIeIe de srbLoure, cu IeLeIe pe
cumpIe, pe coInIce I muI uIes prIn IuncIIe I dumbrvIIe
ceIe pIIne de mundre(e, dup cuIes rcII(Ic de IcuL
gIbeneIe, sovurv de umpIuL IIorI, dumbruvnIc I suIcIn de
pus prInLre sLruIe, cIne umbIu? PovesLeu cunLecuIuI:
-m, Doumne, vuI de LeI
$I m-urunc-nLre IemeI!
$I, scurL vorb, unde eruu LreI, eu erum uI puLruIeu.
Dur cund uuzeum de IegnuL copIIuI, nu LIu cum mI
veneu; ccI LocmuI pe mIne czuse pcuLuI s IIu muI mure
nLre Iru(I. ns ce eru s IucI cund Le roug mumu? Dur n
zIuu uceeu, n cure m ruguse eu, eru un senIn pe cer I uu
de Irumos I de cuId uIur, c-(I veneu s Le scuIzI pe uscuL,
cu gInIIe. Vzund eu o vreme cu usLu, um purIIL-o Iu buIL,
cu gund ru usupru mumeI, cuL mI eru de mum I de
necjIL. Adevr spun, ccI Dumnezeu e deusupru! De Iu o
vreme, mumu, crezund c-s prIn IIvud undevu, Iese uIur
I ncepe u sLrIgu, de du duIuI dInLr-nsu: "oune! oune!
oune! oune!" I on, puce! Vzund eu c nu duu rspuns
de nIcIerI, Ius LouLe n pmunL I se Iu dup mIne Iu buIL,
unde LIu c m duc; I, cund coIo, m vede LoIogIL, cu
pIeIeu gouI pe nIsIp, cuL mI (I-I gIIgunuI; upoI, n pIcIoure,
(IInd Iu urecII cuLe-o Iespejour IIerbInLe de Iu soure, cu ur-
gInL prInLr-nseIe, I ucI sreum nLr-un pIcIor, ucI n
ceIIuIL, ucI pIecum cupuI n dreupLu I n sLungu, spunund
cuvInLeIe:
Auru, pcuru,
ScouLe upu dIn urecII,
C (I-oI du puruIe vecII;
$I (I-oI spIu coIeIe
$I (I-o buLe dobeIe!
Dup uceeu zvurIeum pIeLreIe, pe rund, n LIouInu un-
de m scIdum: unu penLru Dumnezeu I unu penLru
drucuI, Icund purLe dreupL Iu umundoI; upoI muI
zvurIeum cuLevu, de ncuIum pe drucuI n IunduI LIouIneI,
cu buIbucI Iu gur; -upoI, IuLIuIIuc! I eu n LIouIn, de-u
cuIunduI, s prInd pe drucuI de un pIcIor, ccI uu ne eru
obIceIuI s Iucem Iu scIduL, de pe cund Adum-Bubudum.
Dup usLu, m muI cuIundum de LreI orI n rund, penLru
TuLI, penLru IuI I DuIuI SIunL, I nc-o duL penLru
AmIn. ApoI m Lrgeum nceLIor pe-o cousL, Iu murgIneu
bI(II, cuL mI (I-I moronuI, I m uILum pe IurI cum se
jouc upu cu pIcIorueIe ceIe mundre uIe unor IeLe ce
gIIIeuu punzu dIn susuI meu. MuI Irumos Iucru nIcI c se
muI pouLe, cred!
TouLe ucesLeu Ie prIveu bIuLu mum, uILuL cu muInIIe
subsuour, cum e omuI necjIL, de dup un dumb dIn
prund, uproupe de mIne. Dur eu n-o vedeum pe dunsu, ccI
erum n Lreub. n LoLuIuI LoL, u II LrecuL Iu mIjIoc vro
jumLuLe de ceus, cuL u zbovIL mumu ucoIo, muI vro LreI-
puLru de cund IugIsem de-ucus, -ur II LrebuIL s nceup u
mI se pune soureIe drepL InIm, dup cum se zIce, ccI eru
LrecuL de umIuz. ns eu, n sLureu n cure m uIIum, IIInd
cuprIns de IerIcIre, uILusem c muI LrIesc pe Iume! n
sIurIL, mumu, cuL eru eu de Lure de cup, de Iu o vreme
pIerde rbdureu I vIne LIpLII, n vurIuI degeLeIor, pe Iu
spuLeIe meIe, cund m uILum Iu IeLe, cum v spun, mI Iu
LouLe IuIneIe IrumueI de pe muI I m Ius cu pIeIeu gouI
n buIL, zIcundu-mI cu nduI:
- I venI Lu ucus, coropcuruIe, duc Le-u rzbI Ioumeu,
-upoI uLuncI vom uveu uIL vorb! $I se LoL duce.
EI, eI! ce-I de IcuL, oune? eLeIe de Iu gIIIIL, cure
vzur usLu, numu-I duu gIIonL unu uILeIu I cIIcoLeuu pe
socoLeuIu meu, de rsunu prunduI. ur eu InLrum n
pmunL de ruIne, I cuL pe ce s m nec, de cIud ce-mI
eru. $I dIn drugosLeu ceu mure de muI dInIoureu, mI veneu
ucum s Ie sLrung de guL, nu uILcevu. Dur vorbu ceeu: "Po(I
oprI vunLuI, upu I gurIIe oumenIIor?" De-uceeu Ie-um IsuL
I eu pe IeLe s rud, pun II s-u duce guru Iu urecIe, I
pundInd vreme pe cund ed eIe pIecuLe I duu punzu n up
Iu gIIIIL, Iuc (uLI! dIn buIL -o Iuu Iu snLousu; I uu
Iugeum de Lure pe prund, de sreuu pIeLreIe, pe cure Ie
sLurneum cu pIcIoureIe, cuL mIne de sus. $I Iugu, I Iugu,
Ir s m uIL n urm, pun ce duu nLre IudI(I, pe drumuI
cure duceu Iu noI ucus. Dur nu merg pe drum, de ruIne s
nu nLuInesc vrun om, cI sur n grdInu IuI CosLucIe I
merg LupIIu prIn ppuoI; upoI nLr-o IudI(, dIn IudI( n
grdIn Iu Trsneu, I Iur prIn ppuoI; I cund uproupe s
Ies dIn grdIn, m sIm(esc cuInII IuI Trsneu, I Iu mIne,
s m rup! Ce-I de IcuL? AuzIsem eu dIn oumenI c, duc
vreI s nu Le muLe cuInII I s Le Iuse n puce, cum I vezI c
sur Iu LIne, s Le LupIIezI jos Iu pmunL I s-I IuI s Le IuLre
cuL Ie pIuce, Ir s Le urneLI dIn Ioc; ccI eI buL cuL buL I,
de Iu o vreme, Le prsesc I se duc. $I udevruL esLe, ccI
uu um scpuL I eu de cuInII IuI Trsneu, uLuncI cund um
duL pesLe pcuL cu eI I eI cu mIne. Noroc dIn cer pun-n
pmunL c nu m-u prIns meIIunuI I IurumnInuI de
Trsneu, cure uveu mure cIud pe mIne, de cnd m
zpsIse n grdInu IuI Iu IuruL mere domneLI I pere
sunLIIIeLI, ccI m-ur II snopIL n bLuIe. $-upoI numuI usLu
mI-ur muI II LrebuIL ucum, cuL erum de prIcopsIL! n sIurIL,
dup ce m-uu IsuL cuInII IuI Trsneu n puce, cum v-um
spus, um srIL n rspInLeneIe unuI drum; de ucoIo, n
grdIn Iu noI, I uLuncI mI s-u pruL c m uIIu n sunuI IuI
Dumnezeu. $I merg eu ucum Ir psure prIn ppuoI,
pun n drepLuI ogrzII, I m uIL prInLre gurd I vd pe
mumu cum se du n vunL dup LrebI, cund n cus, cund
uIur; I-mI eru muI mure mIIu de dunsu, dur I de
punLeceIe meu ceI sLocIL de up nc mI eru mII. Vorbu
ceeu: "MII-mI e de LIne, dur de mIne mI se rupe InImu de
mII ce-mI esLe". $I nemuIpuLund suIerI Ioumeu, ncep u
mrnI ugIIIL prInLre gurd: "MmucI, IucuL-m-s!" $-
oduL I sur n ogrud, m nI(Iez dInuInLeu mumeI, uu
cIIpos cum erum, I upuc munu cu sIIu, o sruL I zIc,
scuncInd: "Mum, buLe-m, ucIde-m, spunzur-m, I ce
LII cu mIne; numuI d-mI cevu de muncure, c mor de
Ioume!" Vorbu ceeu: "GoILuLeu nconjur, Iur Ioumeu d
de-u drepLuI". Eu, uLuncI, cum e mumu cu bunLuLe, se uIL
guIe Iu mIne I zIce oILund:
- BIne-(I ede, cocogeme cobIIzun, s umbII IeIu pe
drumurI n IuIuI ucesLu I s m IuI LocmuI Iu vremeu usLu
Ir Ieuc de ujuLor! HuI de mnunc, dur s LII c mI Le-uI
IeImeLIL de Iu InIm; dour s Le por(I de-ucum Lure bIne,
s muI IIu ceeu ce-um IosL penLru LIne; dur nu LIu, zu!
$I, scurL vorb, vzund c m-um pus ru cu mumu, I
juruIesc eu c ce-um IcuL n-oI muI Iuce. ApoI umbIu LoL cu
bInIoruI pe Iung dunsu I nu Ies dIn cuvunLuI eI uIur nIcI
cu IupLu, nIcI cu vorbu, ccI: "Vorbu duIce muIL uduce"; Iu
LrebI-s IrnIcu( cuL se pouLe: derdIcum I mLurum prIn
cus cu o IuL mure, de n-uveu mumu grIj cund se duceu
undevu. $I-nLr-o zI o vz c m sruL I-mI zIce cu
bIunde(e:
- Dumnezeu s Le nzIIeusc, onIc, druguI mumeI, I
s-(I deu de LouLe dururIIe suIe ceIe boguLe duc Le-I purLu
cum vd c Le por(I de-o bucuL de vreme ncouce!
ALuncI eu, pe Ioc um ncepuL u pIunge, I bucurIu meu
n-u IosL prousL. $I muI muIL musLrure um sIm(IL n cu-
geLuI meu decuL orIcund. $I de m-ur II bLuL mumu cu LouLe
gurdurIIe I de m-ur II IzgonIL de Iu cus cu pe un sLrIn, LoL
n-u II rmus uu de umIIIL n Iu(u eI, cu uLuncI cund m-u Iu-
uL cu bInIoruI! $I s nu crede(I c nu mI-um (InuL cuvunLuI
de joI pun muI de-upoI, penLru c uu um IosL eu, rbdLor
I sLuLornIc Iu vorb n IeIuI meu. $I nu c m Iuud, ccI
Iuudu-I Iu(: prIn somn nu cereum demuncure, duc m
scuIum, nu muI uLepLum s-mI deu uI(II; I cund eru de
IcuL cevu Lreub, o cum rreum de pe-ucus. $-upoI muI
uveum I uILe bunurI: cund m Iuu cInevu cu ruI, pu(In
Lreub Iceu cu mIne; cund m Iuu cu bInIoruI, nIcI uLuLu;
Iur cund m Isu dIn cupuI meu, Iceum cuLe-o drgu( de
Lrebuour cu uceeu, de nIcI sIunLu NusLusIu, IzbvILoureu
de oLruv, nu eru n sLure u o desIuce cu LoL meLeuguI eI.
PovesLeu ceeu: "Un nebun urunc-o pIuLr n buIL, I zece
cumIn(I n-o poL scouLe".
n sIurIL, ce muI uLuLu vorb penLru nImIcu LouL? u,
um IosL I eu, n Iumeu usLu, un bo( cu ocII, o bucuL de
Ium nsuIIe(IL dIn HumuIeLI, cure nIcI Irumos pun Iu
douzecI de unI, nIcI cu mInLe pun Iu LreIzecI I nIcI boguL
pun Iu puLruzecI nu m-um IcuL. Dur I sruc uu cu n
unuI ucesLu, cu n unuI LrecuL I cu de cund sunL, nIcIoduL
n-um IosL!
BucureLI, 1881, uprIIIe

- Nu mI-ur II cIud, ncuILeu, cund uI II I Lu cevu I de Le


mIrI unde, mI zIce cugeLuI meu, dur uu, un bo( cu ocII ce
Le gseLI, o bucuL de Ium nsuIIe(IL n suL de Iu noI, I
nu Le Ius InImu s LucI; usurzeLI Iumeu cu (rnIIIe LuIe!
- Nu m Ius, vezI bIne, cugeLe, ccI I eu sunL om dIn
doI oumenI; I suLuI HumuIeLI, n cure m-um LrezIL, nu-I
un suL ILuruInIc, mocnIL I IIpsIL de prIveIILeu IumII, cu
uILe suLe; I IocurIIe cure nconjur suLuI nosLru nc-s
vrednIce de umInLIre. DIn sus de HumuIeLI vIn VunLorII
Neum(uIuI, cu smun( de oumenI de uceIu cure s-uu
Ir(uIL odInIour cu SobIeLskI, cruIuI poIonIIor. $I muI n
sus, mnsLIrIIe SecuI I Neum(uI, uILduL IuIu bIserIcII
romune I u douu vIsLIerIe u MoIdoveI. DIn jos vIn suLeIe
BoILeu I GIIndounII, cure njug numuI boI ungureLI Iu
cureIe Ior, unde pIugurIIe rmun sIngureIe pe bruzd n
(urIn, cu spLmunIIe, prIscIIe Ir prIscur, IoIdeIe Ir
jILur, I nIme nu se uLInge de eIe; Iur oumenII dIn ucesLe
suLe nu LIu ce-I judecuLu. Aproupe de BoILe vIne suLuI BIe-
beu, cure muI muIL de jumLuLe, dup ce-I scup ccIuIu pe
buIL, zIce: "S IIe de suIIeLuI LuLeI!"
nspre upus mIuz-zI vIn mnsLIrIIe: AgupIu, ceu
LInuIL de Iume; VruLIcuI, unde I-u peLrecuL vIu(u
Bruncoveuncu ceu boguL I mIIosLIv, I suLeIe IIIouru,
I(uuI cprIoureIor cu spruncene scpuLe dIn mnsLIre;
BI(LeLII, ceI pIInI de suIumur, I CeuIIIeLII, TopoII(u I
Oceu, cure uIung cIouru cu perju-n gur LocmuI dIncoIo,
pesLe IoLur; Iur spre crIv(, pesLe Ozunu, vIne TurguI-
Neum(uIuI, cu muIuIuIeIe PomeLeu de sub deuIuI CocIorvu,
unde Iu LouL cusu esLe IIvud mure; |u(uIenII, venI(I dIn
ArdeuI, cure mnunc sInIn runced, se (In de coudu
oIIor, Iucreuz Iunu I sunL vesLI(I penLru LeuscurIIe de IcuL
oIoI; I CondrenII, cu morIIe de pe Nem(Ior I pIuIe de
IcuL sumunI. ur deusupru CondrenIIor, pe vurIuI unuI
deuI nuIL I pIIn de LIIrI, se uII vesLILu CeLuLeu
Neum(uIuI, ngrdIL cu pusLIu, ucoperIL cu IuIger, IocuIL
vuru de vILeIe IugrILe de sLrecIIe I sLrjuIL de ceuceIe I
vIndereII cure uu gsIL-o bun de IcuL cuIburI nLr-nsu.
Dur usLu nu m prIveLe pe mIne, bIuL dIn HumuIeLI.
Eu um uIL Lreub de IcuL; vreuu s-mI duu seum despre
suLuI nosLru, despre copIIrIu peLrecuL n eI, I uLuLu-I LoL.
Cu(I domnILorI I mILropoII(I s-uu runduIL Iu scuunuI
MoIdoveI, de cund e (uru usLu, uu LrebuIL s Lreuc mcur o
duL prIn HumuIeLI spre mnsLIrI. ApoI, unde puI
ceuIuIL Iume cure s-u purLuL prIn suLuI nosLru, I LoL Iume
muI muIL boguL I uIeus. M rog, Iu MnsLIreu
Neum(uIuI: Icoun IcLoure de mInunI, cus de nebunI,
Irum de spus I Iurmuroc n Lurg, LoL uLuncI; upoI, LoL pe
uIcI, LreucL spre Iurmurouce: Iu PIuLru de DumInIcu Mure,
I Iu oILIcenI de SunL-IIe; Iu Secu, Irum de TIereu cupu-
IuI sI. oun BoLezLoruI; Iu AgupIu-n deuI, Irum de ScIIm-
bureu Iu Iu(; Iu AgupIu-n vuIe, Irum de SI. VoIevozI; I Iu
VruLIc, Irum de SunLu MurIu mure; Iume I Iur Iume!
$I cuLe LurnosIrI I sIIn(IrI de bIserIcI dIn nou, I cuLe
soboure I revIzII de Ie(e bIserIceLI I poIILIceLI, I cu(I
sLrInI dIn LouL Iumeu, I cuLe InImI purLuLe de dor, I cuLe
suIIeLe zdrobILe I rLcILe n-uu LrecuL prIn suLuI nosLru
spre mnsLIrI! ume, Iume I Iur Iume!
$I cuLe oLIrI sLrIne I o drouIe de cLune cIrI, LoL
nem(I de ceI murI, mbrcu(I numuI n IIr, uu LrecuL n vre-
meu copIIrIeI meIe, cu sbIIIe scouse, prIn HumuIeLI,
spre mnsLIrIIe de muIce, dup NLII(u ceu Irumous! $I
uu IcuL nem(II mure LrboI prIn mnsLIrI, I uu rscoIIL
de-u IIr-u-pr LouLe cIIIIIIe muIceIor, dur n-uu gsIL-o, ccI
I becIuI prIvIgIeLoruIuI Purvu dIn TurguI-Neum(uIuI puLeu
s LInuIusc Iu nevoIe o domnI(. $I noroc de vrLIcence,
cure uu LIuL u-I domoII Iuundu-I cu bInIoruI, I u-I Iuce s-
I buge sbIIIe n Leuc, spunundu-Ie c ceI ce scoL subIu de
subIe vor pIerI!
Dur ce-mI buL eu cupuI cu cruII I cu mpru(II, I nu-mI
cuuL de copIIrIu peLrecuL n HumuIeLI I de nevoIIe
meIe? Au eru cu cuIe s Iuc de Iu ncepuL, dur um (InuL s
urL c IumuIeLenII nu-s LrI(I cu n burIoguI ursuIuI, cI uu
IerIcIreu de u vedeu Iume de LouL munu.
u 18z, n zIuu cund s-u sIIn(IL purucIIsuI spILuIuIuI dIn
TurguI-Neum(uIuI I s-u descIIs couIu domneusc de
ucoIo, eu, mpreun cu uI(I bIe(I, IsonurI uI bIserIcII, sLum
uproupe de GIIcu-vod, cure eru Iu( Iu uceu serbure,
nconjuruL de o muI(Ime de Iume, I nu ne muI sLurum
prIvIndu-I. $I eI, Irumos Iu cIIp I bIund cum eru, vzundu-
ne pe muI Lo(I de-u runduI, mbrcu(I cu cmeuIce cusuLe
cu bIbIIurI I uIbe cum e IeIgeu, cu bondI(e mundre, cu I(urI
de (IguIe I ncI(u(I cu opIncu(e, spIu(I curuL I pIepLnu(I,
cu ruIneu zugrvIL pe Iu( I cu IrIcu IuI Dumnezeu n
InIm, urunc o prIvIre prInLeusc spre noI I zIse:
- uL, copII, couIu I sIunLu bIserIc, IzvoureIe
munguIerII I uIe IerIcIrII suIIeLeLI; IoIosI(I-v de eIe I v
IumInu(I, I pe DomnuI Iudu(I!
AcesLe vorbe, rosLILe de gur domneusc, uu brzduL
udunc InImu noroduIuI udunuL ucoIo, I Ir nLurzIere
couIu s-u umpIuL de bIe(I dorI(I de nv(Lur, nLre cure
erum I eu, ceI muI bun de Iurjoun I sIvIL de Iene; Iene
Ir perecIe m Icusem, ccI mumu, dup cuL mInLe
uveu, nu se nduru s m muI LrImIL ucum nIcI Iu o coI de
up, numuI s nv( curLe I s m Iuc pop, cu prInLeIe
suIu DuIu, proIesoruI nosLru.
Bun muI eru I prInLeIe DuIu, cund se uIIu n Loune
bune, Dumnezeu s-I IerLe! Pus-u eI bIe(II n runduIuI
cum nu muI vzusem pun uLuncI; cumpru-ne eI vuru, dIn
bunII sI, coIe de zmeur I IeI de IeI de purIcuIe de ne du s
muncm, I muI n LouL sumbLu ne ncrcu n o droug
de-u MnsLIrII Neum(uIuI I ne duceu Iu sLre(Ie, s dm
exumen dInuInLeu sLure(uIuI NIonII, un bLrun oIog, cure ne
sILuIu cu duIuI bIunde(II s ne (Inem de ceusIov I psuI-
LIre; ccI LouLe ceIeIuILe nv(LurI, zIceu eI, sunL numuI
nILe ereLIcII, cure muI muIL umrsc InImu I LuIbur suIIe-
LuI omuIuI. Dur IosL-u scrIs prInLeIuI DuIu s nu uscuILe
n LoLuI sIuLurIIe cuvIosuIuI sLure(, cI s ne nve(e I cuLe
oIeuc de urILmeLIc, de grumuLIc, de geogruIIe I dIn LouLe
cuLe cevu, dup prIcepereu nousLr.
OduL, venInd prInLeIe DuIu supruL Ioc de Iu
mnsLIre, ne deLe Iu reguIu de LreI Lemu urmLoure:
- Duc o puru IuuL pe nedrepLuI (I mnunc o suL
drepLe, upoI use mII de IeI (IeuIu meu pe un un), cure mI-u
oprIL-o sLure(uI NIonII, pe nedrepLuI, cuLe puruIe drepLe vor
muncu de Iu MnsLIreu Neum(uIuI?
- DouzecI I puLru de mIIIoune de puruIe, cInsLILe
prInLe, suu use suLe de mII de IeI, rspunse unuI dIn noI,
cu crIdu Iu LubeI.
- u s-mI Iuc NIc OIobunu ncredIn(ureu, zIse
prInLeIe DuIu.
NIc OIobunu, cu de obIceI, se scouI n pIcIoure, cuL
mI (I-I meIIunuI, I se roug de IerLure, spunund c-I doure
cupuI. $I uLuncI, nu LIu cum I cude un urs mure dIn sun
I... de-u duru prIn cIus; nu dIn ceI pe cure-I jouc ursurII,
cI de mmIIg, umpIuL cu brunz, roLund, prjIL pe jruLIc
I de pus drepL InIm, cund (I-e Ioume. BIe(II duu s-I
prInd, OIobunu se urunc n mIjIocuI Ior s I-I Iu, I se
Iuce o cIIrIosuI -un rus n couI dIn prIcInu ursuIuI ce-
IuIu, de-I pozn! ALuncI, purc-I vd cum s-u pIesnIL
prInLeIe DuIu cu puImu pesLe IrunLe, zIcund c-un oILuL
udunc:
- Pesemne pcuLeIe meIe ceIe murI I greIe m-uu ur-
uncuL I uIcI, s nv( nILe (opurIunI sIbuLIcI! MuI IerIcIL
eruI de-o mIe de orI s puLI porcII Iu Cogeuscu-VecIe,
suIe, decuL s muI II ujuns I zIIeIe ucesLe! ur Lu, mogIun-
uIe de OIobene, cure Le robeLI punLeceIuI I nu-(I duI
cuLuI de pu(In osLeneuI mIn(II, Le-I Iuce pop cu LuL-Lu
cund s-or pusnIcI Lo(I bIvoIII dIn MnsLIreu Neum(uIuI!
OIobunu, prosL-prosL, dur s nu-I uLIng cInevu cu cuL
e negru sub ungIIe, c-I uzvurIe (rn dup cup, cu
buIuIuI. Cum se duce seuru ucus, I spune LLune-su ce u
zIs prInLeIe suIu. $-upoI, Ius' pe popu NIcuIuI OIobunu,
ccI eI nu preu LIe muILe; sIujeLe cuLe LreI IILurgIII pe zI I
pomeneLe Iu IurL: pe monuII I IeromonuII, pe sLure(I,
pe mILropoII(I I pe so(IIIe I copIII Ior, de Ie merge coIbuI!
nLr-o dImIneu(, n-ure ce Iucru prInLeIe DuIu?! u pe
TeoIun, uIL cIugr de Iu spILuI, I se duc mpreun Iu bIser-
Icu SIunLuIuI uzr de sub deuIuI CeL(II. $I cum InLr n
bIserIc, ncep u cuLu prIcIn prInLeIuI OIobunu, cure
sIujeu, c nu se (Ine de LIpIc.
- TIpIc, bouILe I(urnIce? u s v duu eu LIpIc! zIse
prInLeIe OIobunu, Isund sIInLeIe ncoIo. Ne-u(I IuuL cu
mecIerIe pe mureIe mucenIc DImILrIe, IzvoruLoruI de mIr,
I ne-u(I duL, n IocuI ucesLuI sIunL vesLIL, pe uzr, un jIdun
Lrem(uros, cure LoL moure I Iur nvIe, I nvIe I Iur moure,
de nu muI LIe nIme de numeIe IuI. AcesLu-I Irum? $I dup
ce ne-u(I cuIIcIL, Iuundu-ne moIu I ncIIzundu-ne bIserIcu
cu zId, ncIIde(I ucum n cIud I pourLu spILuIuIuI; bu pun
I cIopoLeIe nI Ie-uu oprIL de Lrus cuInerII de doILorI, LoL dIn
prIcInu vousLr, de nI s-uu mprLIuL poporenII; nIcI
cIIour de bub nu muI d pe Iu bIserIc! $I nc unu: de
uIzecI I muI bIne de unI, de cund sIujesc preo(Iu, voI uve(I
s m nv(u(I LIpIcuI, puI de npurc ce sunLe(I! u sLu(I
oIeuc s v scoL eu grgunII dIn cup!...
$I zvurr! cu pruvIIu ceu mure dup cIugrI. ApoI,
umIIund un sIenIc zdruvn de uIum, dup dunII, s-I
uIurIseusc!... $I, nu! prInLeIe DuIu I TeoIun I-uu
prpdIL pupucII, IugInd muI muIL pe bruncI decuL n pI-
cIoure; cIIur dup LIpIc!
A douu zI, NIc OIobunu cu muI bu s deu pe Iu couI;
dur nIcI prInLeIe DuIu pe Iu bIserIcu SIunLuIuI uzr, c I-
ur II pIronIL prInLeIe OIobunu pe cruce I I-ur II pus n
poduI bIserIcII, spre psLrure, cu purLe dIn IcouneIe rmuse
uIcI de Iu CeLuLeu Neum(uIuI.
$I mI se pure c uveu mure drepLuLe bIeLuI bLrun, ccI
n IocuI bIserIcII SIunLuIuI uzr Iusese uIL bIserIc, de
Iemn, uI creI Irum eru SIunLuI DImILrIe, IcuL I
nzesLruL cu moIe de VusIIe upu-voIevod, cu I ceu de Iu
noI dIn HumuIeLI. ns MnsLIreu Neum(uIuI, bun me-
IengIe, cund u IcuL spILuIuI dIn TurguI-Neum(uIuI, Iuce I
bIserIcu SIunLuIuI DumILru de pIuLr, I scIImb IrumuI,
numInd-o SIunLuI uzr, o ncIIde cu zId n cuprInsuI spIL-
uIuIuI, I IrumuI SIunLuIuI DumILru I-u pus Iu purucIIsuI de
Iu spILuI, Iur moIu preo(IIor u ppuL-o, cu I pe moIu
HumuIeLII. $I de uIcI suprureu prInLeIuI OIobunu ujun-
sese Iu cuIme; s nu vud smun( de cIugr pe Iu bIserIcu
IuI, c-I poLopeLe! Cu prIn urecIIIe ucuIuI de n-u IcuL mu-
cenIc pe prInLeIe DuIu, n IocuI sIunLuIuI DumILru,
IzvoruLoruI de mIr.
PesLe cuLevu zIIe dup usLu, uuzIm c NIc OIobunu s-u
dus s nve(e Iu couIu cuLIIeLIc dIn oILIcenI, vorb s IIe!
Vru-meu on Mogorogeu, GuLIun, Trsneu I uI(I
cunoscu(I uI meI se duseser LoL ucoIo, muI de demuIL;
bInen(eIes, pe socoLeuIu pungII prIn(IIor Ior. $I eu,
rmunund Ir LovurI de Ispruv, I muI dundu-mI I
prInLeIe suIu un puI de bLuIe, uu dIn senIn, cIIIum pe
mumu s se pun pe Iung LuLu, cu dour m-u du I pe mIne
Iu cuLIIeL, mcur c erum un gIIbIrdIc I jumLuLe.
GuIbenI, sLupI, oI, cuI, boI I uILe buguLeIurI de uIde
ucesLe, preIcuLe n puruIe, LrebuIu s duc duscIII pocIon
cuLIIeLuIuI de Iu IubrIcu de popI dIn oILIcenI; -upoI Ius-
Le n conLu sIIn(IeI-suIe, c Le scouLe popone(, cu dIn cuLIe...
PenLru mIne ns numuI dou mIer(e de orz I dou de
ovs u duL LuLu cuI se cuvIne, de um IosL prImIL n oILIcenI,
ccI couIu eru numuI de munLuIuI; boII s Ius!
Ajungund ucoIo Loumnu LurzIu, m-um uezuL n guzd Iu
PuveI cIuboLuruI dIn uII(u RdenII, unde eruu I ceIIuI(I
LovurI uI meI. CuLIIeLuI, cure Iceu zIuu noupLe I noupLeu
zI, jucund sLos, rur veneu pe Iu couI. NoI, duc vedeum
uu, ne duceum I muI rur; dur nebunII LIu c Iceum de-
ujuns!
PuveI eru IoILeI, I cusu IuI desLuI de ncpLoure: IuI(e
I puLurI de jur mprejur; Iung sob, uILuI, I LouLe eruu
prInse. ur guzdu, roboLInd zI I noupLe, se prosIveu pe
cupLor, nLre unurI, cuIupurI, usLrgucIu, bedreug, dIcIIcIu
I uILe cusLurI LIouse, mucIeu, pIedec, Iusc I cIIn, uce,
suIe, cIeLe, pII, cIocun, gIIn(, pIeIe, u(, IurbuI cu
cIucun, cIeI I LoL ce LrebuIe unuI cIuboLur.
Cu noI edeu I Bodrung, un moneug Ir cpLI,
ns de LoL IuzuI. PenLru pu(In muncure I cuLe-oIeuc de
puc de ceu de LreI oc Iu puru, sIujeu LouL cusu: LIu
Iemne, u(u(u IocuI, uduceu up, mLuru, ne spuneu Iu
poveLI nop(I nLregI, ezund cu nusuI n LcIunI, I ne cunLu
dIn IIuIer: DoInu, cure Le umpIe de IIorI, CorbIuscu,
MrIu(u, HorodIncu, AIIvencIIe, |IILuru, Cu Iu uu corLuIuI,
Iore I uILe cunLece scuI(eIe cu ucesLe, de jucum pun ce
usuduu podeIeIe I ne sreuu LuIpeIe de Iu cIuboLe cu
cIcuIe cu LoL, c dour ucum o ddusem I eu pe cIuboLe. $I
dIn prIcInu IuI PepeIeu de mo Bodrung, PuveI muI nu Ie
puLeu dovedI dIn curpIL; bu I eI, uneorI, srIndu-I dIn
mIn(I, I rupeu cIuboLeIe IerIenI(, jucund mpreun cu
noI.
OduL venIse IuI OIobunu runduI s cumpere Iemne, I
uu, cu LouL crpnoIu IuI, Iese cuIne-cuIneLe n medeun,
uproupe de guzdu nousLr, I gseLe un (run de Iu Suscu,
pure-mI-se, orI de Iu BuIu, cu un cur ncrcuL cu Iodbe de
Iug.
- CuL cerI pe cur, bude? zIse OIobunu, cruIu nu-I eru
u cumpru Iemne cum nu mI-e mIe ucum u m Iuce pop.
- TreI IusI, duscIe. - Ce spuI, bdIoruIe, penLru
un bru( de Iemne? Du' c Ie duc n spuLe pe LouLe oduL
pun-ucus.
- Duc Ie-I duce, duscIe, (I Ie duu degeubu. - Zu, nu
uguIeLI, bude? - NIcI o ug, duscIe; s vedem cum Ie-I
duce, I IuIuI s-(I IIe!
OIobunu Iu uLuncI IemneIe dIn curuI omuIuI cuLe un-
uIunuI I Ie reuzem n pIcIoure Iung bru(u-I, dup uceeu
descInge bruuI de pe Iung sIne I Ie mprejur, Iegundu-Ie
IrumueI, s nu se IrenLuIusc; upoI, sILundu-Ie I
uburcundu-Ie cum unevoIe, Ie umII-n spuLe I Iu guzd cu
dunseIe. Un bIeLun nebunuLIc de-uILureu, vzund usLu,
zIse cu gIus mure:
- DuscIe-TruscIe, be-Ie-Ie; drucuI s Le I! ur
(runuI, Icundu-I cruce, u rmus cu guru cscuL, Ir s
bIeLeusc un cuvunL.
Acum nu v muI spun cuL eru de ncrcuL curuI cu
Iemne, cure, Iu uu Ioc, (Ineu pe vremeu uceeu upLe IeI I
jumLuLe, I cuL eru de mure I de Lure NIc OIobunu, I
uI(I vro uIzecI cu dunsuI, nLre cure muI(I, Isundu-I
nevesLeIe cuLe cu doILreI copII ucus, n creIerII mun(IIor,
venIse Iu oILIcenI s se prIcopseusc de nv(Lur...
$-upoI curLe se nv(u ucoIo, nu gIum! UnII cunLuu Iu
psuILIcIIe, coIeu, cu IIos:
son, oIIgon, peLusLI,
Dou cIendIme, IomIII,
pun ce rgueuu cu mgurII; uI(II, dInLr-o rsuIIure,
spuneuu cu ocIII ncIII ceIe upLe LuIne dIn cuLIIIsuI ceI
mure. GuLIun se cerLu I prIn somn cu urIuuI GoIIuL.
MusLecIosuI DuvIdIc de Iu rcuu, pun LIpreu o
mmIIg, munLuIu de spus pe de rosL, repede I Ir gre,
LouL IsLorIu VecIIuIuI TesLumenL de IIureL ScrIbun,
mpr(IL n perIoude, I pronumeIe conjuncLIve de duLIv I
ucuzuLIv dIn grumuLIcu IuI Mcrescu:
- MI-(I-I, nI-vI-II, me-Le-I-o, ne-ve-I-Ie; me-Le-I-o, ne-
ve-IIe, mI-(I-I, nI-vI-II.
Ce-u II uceeu, duc-se pe pusLIu! UnII dondneuu cu
nebunII, pun-I upucu ume(euI; uI(II o duceuu numuI nLr-
un mugeL, cILInd pun Ie pIereu vedereu; Iu unII Ie umbIuu
buzeIe purc eruu cuprInI de pedepsIe; ceI muI muI(I
umbIuu bezmeLIcI I sLLeuu pe gundurI, vzund cum I
pIerd vremeu, I numuI oILuu dIn greu, LIInd cuLe nevoI I
uLeupL ucus. $I Lurbure de cup I IrunLur de IImb cu Iu
uceLI neIerIcI(I duscII nu mI s-u muI duL u vedeu; cumpIIL
meLeug de LumpenIe, Doumne IereLe!
De-u muI mure druguI s II prIvIL pe DuvIdIc, IIcu de
munLe, cu burbu n IurcuII( I IuvorILe Irumouse, cu
pIeLeIe cre(e I negre cu punu corbuIuI, cu IrunLeu IuL I
senIn, cu sprunceneIe LuIouse, cu ocIII murI, negrI cu
mureIe I scunLeIeLorI cu IuIgeruI, cu obrujII rumenI cu doI
bujorI, nuIL Iu sLuL, IuL n speLe, sub(Ire Iu mIjIoc, mIdIos cu
un mesLeucn, uor cu o cprIour I ruInos cu o IuL
mure, Dumnezeu s-I IerLe! c n-uvu purLe s se
preo(eusc. A murIL, srmunuI, nuInLe de vreme, necuL cu
pronumeIe conjuncLIve, pIerILu-Ie-ur II numeIe s Ie pIur,
c uu muncuL juvuIer de IIcu!
MuI bun mInLe uveu MIru( dIn GrumzeLI, cure
umbIu LreIu-IeIu, n puLereu IernII, pe Iu LrbIIe jIdoveLI,
nLrebund bu Leuc de cosor, bu cpesLre de purIcI, bu cuIe
de Iu corubIu IuI Noe, bu IrugI I cpune penLru cInevu
cure pornIse nLr-uduos, bu cunLu n pIIdu jIdovIIor:
Nu-mI e cIud de gunduc,
C-u muncuL Irunzu de Iug;
Dur mI-e cIud pe omId,
C-u muncuL Irunzu de crud:
N-u IsuL s odrsIeusc,
VoInIcII s se umbreusc.
$I uILe drcrII ce-I Lrsneuu n cup. Nebun eru eI s-I
pIurd vIu(u dIn prIcInu IuI mI-(I-I, nI-vI-II, me-Le-I-o, ne-
ve-I-Ie, cu DuvIdIc?
Eu, cu I MIru(, nu m preu osLeneum pun-
nLr-uLuLu, s mor nv(und; c dour nu-mI pIungeuu copIII
ucus, nIcI ddusem cuLIIeLuIuI ceI pocIon mure pun pe-
ucoIo. PenLru dou mIer(e de orz I dou de ovs, nu eru s
Ius copIIu popII de Iu oILIcenII-VecII nemungIuL. AIur
de uceusLu, cund m uILum n ogIInd, burb I musL(I cu
n puIm; I dour Ie I purIeum eu nLr-o prIvIre I Ie un-
geum n LouL seuru cu seu umesLecuL cu muc de Iumunure
I uIun urs, dur degeubu munc! $-upoI, InLruL n use-
meneu couI, muI numuI burbu I pungu, buL-o pusLIu, Le
Iceu s cuIcI u pop!
D-upoI IuI Trsneu, srucuI, ce-I p(eu suIIeLuI cu gru-
muLIcu! OduL mI zIse eI, pIIn de muInIre:
- $LeInescuIe (ccI uu m numeum Iu oILIcenI),
usLzI nu muI mergem Iu couI, c nu LIu LubIu I vreuu s
nv( pe muIne Iu grumuLIc. M rog (Ie, IuI cu mIne Iu
cump spre oILIcenII-VecII; vom nv(u mpreun, suu cuLe
unuI, eu Iu grumuLIc I Lu Iu ce-I vreu; upoI mI-I uscuILu, s
vedem, nu s-u prInde I de cupuI meu cevu? us' c nIcI Iu
ceIeIuILe nu preu poL nv(u cu sIovu usLu nou, cure-u IeIL,
ns uIurIsILu de grumuLIc mI scouLe perI uIbI, LrsnI-o-ur
II s-o Lrsneusc! Purc uI ce Iuce cu dunsu Iu bIserIc? Dur
duc se cere!... Am s-o Iuu I eu dIn cupL, I, pouLe, cu LIne,
cure uI LrecuL pe Iu prInLeIe DuIu, s m poL desIuI...
IIndc Iu oILIcenII-VecII eru cevu munguIere penLru
mIne, m poLrIvesc IuI Trsneu, I ne ducem mpreun. $I
eru un ger uscuL prIn Iunu IuI noIembrIe, I bLeu un
vunLIor sub(Ire n zIuu uceeu, de-(I IrIgeu obruzuI! Cum
ujungem Iu cump, Trsneu se LoIogeLe pe-un IuL I ncepe
Iu grumuLIc, dIn cupL, nLrebureu I rspunsuI nLuI:
nLrebure: Ce esLe grumuLIcu romun? Rspuns: Gru-
muLIcu romun esLe curLeu ce ne nvu( u vorbI I u scrIe o
IImb corecL.
ur n uIL edI(Ie: GrumuLIcu esLe o nv(Lur ce ne
uruL moduI de u vorbI I de u scrIe bIne nLr-o IImb.
AsLu-I usLu! DIn ceusIov I psuILIre, I uceIe bImjILe
ru, cu vuI de eIe, s LrecI Iu grumuLIc, I nc ce
grumuLIc! Nu cu ucesLe de ucum, puzderIe de grumuLIcI;
uneIe "ru(IonuLe", uILeIe "dezvoILuLe" I LIcsILe de "compII-
menLe", cure, LrebuIe spus Ir compIImenL, (I expIIc...
pun ce nu se muI n(eIege nImIcu; udIc IcuLe unume
penLru copII, de se jouc cu dunseIe, de uoure ce sunL!...
ns ce IoIos? PesLe Trsneu n-u duL usemene noroc... s
umbIe nLr-uIes... EI, pcLosuI, uILu(I-v ce IeI de
grumuLIc LrebuIu s nve(e: "urLeu, corecL, nLr-o IImb;
sIIub numIm un suneL depIIn, sImpIu suu compus cu unu
dIn consune, suu I cu muI muILe consune, cure ns s se
pronun(e cu o scouLere de vouce". ur n uIL edI(Ie: "PrIn
sIIub n(eIegem rosLILuru uneI pr(I de cuvunL .c.I."
EI, eI! de-ucum drege-(I "vouceu" I descurc-Le, mI
Trsne, duc po(I!
ur, Iu u LreIu pugIn, nduL uIL nzbuLIe:
ntrebcre: CuLe pr(I ure grumuLIcu romun?
Rcspuns: GrumuLIcu romun ure puLru pr(I, cure sunL:
1. ELImoIogIu; z. SInLuxu; . OrLogruIIu I q. ProsodIu.
ntrebcre: Ce ne nvu( IIecure dIn pr(IIe ucesLe?
Rcspuns: 1. ELImoIogIu ne nvu( u cunouLe pr(IIe
vorbeI, udIc unuIIsuI grumuLIcuI.
z. SInLuxu ne nvu( u Iegu pr(IIe vorbeI dup IIreu
IImbII nousLre, udIc sInLesuI grumuLIcuI.
. OrLogruIIu ne nvu( u scrIe bIne, udIc dup reguIIIe
grumuLIceI.
q. ProsodIu ne nvu( u uccenLuu sIIubeIe I u Ie rosLI
dup IIreu cuvInLeIor I scopuI ce-I uvem n vorbIre.
ApoI: mI-(I-I, nI-vI-II, me-Le-I-o, ne-ve-I-Ie. $I uILe
Iznouve Izouse cu ucesLe!
MuI pune Iu socoLeuI c I Trsneu eru nuInLuL n
vursL, bucIer de IrunLe I Lump n IeIuI su; c proIesoruI,
cure I eI se mIru cum u ujuns proIesor, zIceu: "uu(I de IcI
pun IcI", cum mI se pure c se muI Iuce pe une IocurI I
usLzI, I pouLe c nu ve(I uduce bnuL nIcI grumuLIcuIuI,
nIcI proIesoruIuI, nIcI IuI Trsneu, cI nLumpIrII, cure u
IcuL pe oumenI uu cum sunL: orI cu(ILe de o(eI, orI de LI-
nIcIeu...
$-upoI gundI(I c Trsneu cILeu nLrebureu I rspunsuI,
IIecure pe rund, rur I ImurIL, cu s se pouL n(eIege cevu?
Nu uu, necredIncIoIIor, cI IuL cum: "Ce esLe grumuLIcu
romun, esLe... ce esLe, esLe... esLe uruLu... nu uruLu, urLeu...
urLeu... ce... ce... ce ne nvu(, nvu(... nvu(... ce ne
nvu(; u vorbI... bI... bI... ce ne nvu(... ce esLe, esLe... esLe
uruLu, uILe drucu! nu uruLu, urLeu ce ne nvu(... ce esLe,
esLe...". $I LoL uu dondnInd IourLe repede, buIbuIL I Ir
pIc de cugeLure, pun Iu "u scrIe nLr-o IImb corecL" rur
ujungeu, srmunuI! $I dup ce Lurbu de cup IL bIne, m
sLrIgu s-I uscuIL, c LIe. uum eu curLeu dIn munu IuI I-I
nLrebum: "Ce esLe grumuLIcu, mI Trsne?" ur eI,
ncIIzund ocIII, rspundeu IuLe, IuLe I mornIL, cum cer
cuIIcII Iu pod:
- Ce esLe grumuLIcu romun, esLe... ce esLe, esLe... I
ceIeIuILe, dup obIceI, scIImonosInd cuvInLeIe I
ndrugundu-Ie Ir nIcI o noIm, de-(I veneu s-I pIungI de
mII!
- Nu uu, mI Trsne! - Dur cum? - Nu muI zIce
romun, I spune numuI rspunsuI; ce uI cu nLrebureu?
$I se I opInLeu eI, nLr-o prIvIre, s rspund bIne, dur
degeubu; se ncurcu I muI ru, ncepeu u oILu I-I veneu s-
I spurg cupuI.
- MuI Ius-m oIeuc, zIceu eI necjIL I, cund Le-oI
sLrIgu, s vII Iur s m uscuI(I; I de n-oI LI nIcI uLuncI, upoI
drucuI s m Iu! D, grumuLIcu s zIcem c n-o n(eIeg I s-
o Ism Iu o purLe; urLeu, usemene; corecL, LIjI. D-upoI
"romun, esLe... ce... ne nvu( u vorbI I u scrIe bIne nLr-o
IImb" purc-s cuvInLe romuneLI, ce nuIbu! NumuI I uIcI
LrebuIe s IIe cevu: "u vorbI I u scrIe bIne nLr-o IImb",
ndrcIL Iucru! Cum "s scrII nLr-o IImb"? PouLe cu IImbu,
muI LII pcuLuI? Pesemne c noI, cum s-ur prInde, Ius' c,
de scrIs, LuIpu guLeI, dur upoI I de vorbIL, pcuLeIe
nousLre, se vede c vorbIm pogun I ru de LoL; nu
romuneLe, cI (rneLe... Doumne, Doumne! nv(uL muI
LrebuIe s IIe I uceI cure Iuce grumuLIcI! ns I-n
grumuLIc sLuu eu I vd c musu LoL mus, cusu LoL cus I
bouI LoL bou se zIce, cum Ie LIu eu de Iu mumu. PouLe
ceIeIuILe buzdugnII: "rosLILur, urLeu, corecL, pronun(e, un-
uIIsuI, sInLesuI, prosodIu, orLogruIIu, sInLuxu, eLImoIogIu,
concreLe, ubsLrucLe, conjuncLIve: mI-(I-I, nI-vI-II, me-
Le-I-o, ne-ve-I-Ie" I uILeIe de seumu ucesLoru s IIe muI
romuneLI... I noI, prosLImeu, Iubur n-uveum de dunseIe!
Noroc mure c nu ne pune s Ie I cunLm, c-ur II I muI ru
de cupuI nosLru ceI IodorogIL! DecuL (run, muI bIne s
morI! HuI, du-Le, $LeInescuIe, c m-upuc de nv(uL!...
$I Isundu-I, m-um dus I eu n cIud Iu IuLu popII, um
gsIL-o sIngur-sIngurIc I m-um jucuL cu dunsu n LIcn
pun-ndeseur; ccI mum n-uveu, I LuL-su cu popu,
umbIu dup cpLuL... ApoI m-um nLors Iu cump, cu
zgrdI(u de Iu guLuI copIIeI, c-o nIrum cusuL Irumos cu
IIorI de mLuse I cu sunuI pIIn de mere domneLI; I, cund
coIo, zrgIILuI de Trsneu dormeu pe IuL, cu grumuLIcu sub
nus, I Iubur n-uveu de IrIg. "Sruce, sruce! nu eLI nIcI de
zeumu ouIor; decuL uu, muI bIne Le Iceu m-Lu un munz
I Le muncuu IupII", zIc eu n mIne.
- He! Trsneu, m! scouI! LII LubIu? Sure eI de jos, I
uscuIL, cIeI. HuIdem ucus, mI Trsne, c m-uu rzbIL
Ioumeu I IrIguI, I mor de uruL uIceu pe cump!
- Du, c I eu... Duc-se drucuIuI grumuLIcu! MI s-u
ncrcIL suIIeLuI de dunsu! $I osebIL de usLu, nIcI nu-mI e
bIne.
- Un IeI de Iene, umesLecuL cu sIbcIune, mI
Trsne, nu-I uu?
- Bu cIIur uI nImerIL: un IeI de IeIn Iu InIm,
umesLecuL cu nLInsorI, suu cum uu cevu.
- PouLe IIorIIe grumuLIcII, zIc eu. - MuI LII pcuLuI?
PouLe c -uceeu s IIe, zIse Trsneu; ccI, drucuI s-o Iu!
cum puI munu pe dunsu, nduL-(I vIne somn... IecuLe(e
de-ucesLe nu se poLrIvesc cu runduIuIu bIserIcII, s-u
munLuIL vorbu... "OsmogIusnIcuI" esLe ce esLe... Vorbu
LuLeI: "ConducuI umpIe sucuI, I LropuruI IumburuI, mI
bIeLe!" Ce umbIm noI cIInuIndu-ne cu grumuLIcu,
$LeInescuIe? HuIdem!
$I ne nLourcem noI Iu guzd pe Iu usIIn(ILuI soureIuI,
muncm ce muncm -upoI rugm pe mo Bodrung s ne
cunLe; I unde nu se udun o muI(Ime de dscIIme Iu noI,
ccI uIcI eru sLunILeu Ior; I ne nLrLm Iu joc, LII coI, cu
Iu vursLu uceeu, de nIcI sIm(Irm cund u LrecuL noupLeu. $I
uu um scpuL, I eu de uruL, I Trsneu de boIborosIL prIn
somn: "ce esLe grumuLIcu romun, esLe... ce esLe, esLe...", cu
uILe d(I.
ns veseIIu nu s-u ncIeIuL numuI cu uLuLu; uILu I muI
I s-u ncepuL dIn cupL. N-upucuse mo Bodrung u Iuu
bIne IIuIeruI de Iu gur, I Iucu ne LrezIm cu popu BuIIg,
ce-I zIceuu I CIucIu, dIn uII(u BucIumenII, LmIuL I
ugIezmuIL guLu dIs-dImIneu(. Dumnezeu s-I Iepure! $I
cum ne bInecuvunLeuz, dup obIceIuI su, cu umundou
muInIIe, cu vIdIcII, ne I Lruge cuLe-un IbrIIn pe Iu nus de-
spre IuLu popII de Iu oILIcenIIVecII: bu c-I IuL cumInLe,
bu c-I bun de preoLeus, bu c-ur II poLrIvIL cu mIne, bu
c ure s mI-o Iege LuL-su de guL, I cuLe ponosurI I
LuIcurI de-u IuI popu BuIIg ceI bucIucu, pun-u ncepuL
GuLIun u-I Iuu cu mguIeII, zIcund:
- u Ius', Ius', cInsLILe prInLe! nu muI umbIu I sIIn(Iu-
Lu cu scornILurI de-ucesLe cIIur n zIuu de IsuLuI secuIuI.
MuI cunL ncuILeu, mo Bodrung, un rsLImp, s ne
veseIIm de-ujuns, c prInLeIe u II bun I ne-u IerLu...
Mo Bodrung de cuvunL; Iur ncepe u cunLu, I Iu joc,
bIe(I! Popu BuIIg, deI eru bLrun, duc vede c nI-I
Lreubu de-uu, unde nu-I pune pouIeIe unLereuIuI n bruu,
zIcund:
- DIn purLeu meu, LoL cIeI I voIe bun s v deu Dom-
nuI, IIIIor, cuL u II I-(I LrI!
ApoI zvurIe poLcupuI deopurLe, I Iu joc de-u vuImu cu
noI, de-I pIIIuu pIeLeIe. $I Lrugem un ropoL, I dou, I
LreI, de eru cuL pe ce s scouLem suIIeLuI dIn pop. $I uu I-
um vIguIL, de-I eru ucum IeIumeLe de noI. Dur vorbu ceeu:
"Duc Le-uI bguL n joc, LrebuIe s jocI!" De Iu o vreme,
vzund bIeLuI pop c s-u pus n curd cu nebunII, ncepe s-
o nLourc Iu urub:
- M uLeupL nILe III de duIovnIcIe, drugII meI, I
LrebuIe s m duc morL-copL, ccI ucesLu nI-I pIuguI.
PuveI, guzdu nousLr, I pune uLuncI un LuIger de
uscLurI -o guruI cu vIn dInuInLeu prInLeIuI BuIIg,
zIcund:
- u poILIm, cInsLILe prInLe, de-(I Iuu dIn musu
nousLr oIeuc de gusLure -un puIur, dou de vIn, -upoI
v-(I duce, duc spune(I c-uve(I uu de mure grub.
SIIn(Iu-su, nemuIpunundu-se de prIcIn, ncrucIuz
muInIIe, dup obIceI, I drege gIusuI I spune cu smerenIe:
"BInecuvunLeuz, Doumne, muncureu I buLurIcu robIIor
LI, umIn!" Dup uceeu rIdIc un puIur, zIcund: "M
ncIIn, bIe(I, Iu Iu(u vousLr cu snLuLe, cu Iu un codru
verde! Cund ne-u II muI ru, LoL uu s ne IIe!" $I d pu-
IuruI de duc; upoI nc vro dou-LreI, I pesLe uceIe uILe
cuLevu; dup uceeu ne bInecuvunLeuz Iur cu umundou
muInIIe, zIcund: "EI, bIe(I, de-ucum IInILI(I-v!" $-upoI ne
Ius n puce I-I cuuL de drum. ns noI, vorbu ceeu:
NIcI LouLe-uIe doILoruIuI,
NIcI LouLe-u duIovnIcuIuI;
De ce peLrecI,
De ce-uI muI peLrece!
Cum pe nseruLe, ne Ium Luru, cu mo Bodrung cu
LoL, I ne bgm nLr-o cInsLIL crum, Iu IuLu vornIcuIuI de
Iu RdenI, unde muI muIL Iume se udunu de drugosLeu
crumrI(eI decuL de doruI vInuIuI; ccI eru I Irumous,
buL-o IuzuI s-o buL! $-upoI, mrILuL de curund dup un
vdoI bLrun -un "I-m, mum", cum e muI bIne de Lrus
Iu om n guzd. CrumrI(u, cum ne-u vzuL, pe Ioc ne-u
srIL nuInLe I ne-u dus deopurLe, nLr-o oduIe mure, cu ob-
Ioune Iu IereLI I podIL pe jos, unde erum numuI nde noI
I crumrI(u, cund poILeu, cu Iu cusu eI.
nLr-un coI( uI odII, cuLevu mIer(e de IusoIe; n uILuI,
smun( de cunep; n uI LreIIeu, o movII de mere
domneLI I pere de RdenI, cure LrIesc pun dup
PuLI; n uI puLruIeu, muzre I bob, despr(ILe prIn o
scundur IuL, Iur uILure, nILe bosLunI LurceLI; nLr-o
puLIn, pere uscuLe I duIcI cu smocIIneIe; muI ncoIo, un
Leunc de cIILe de cunep I de In; pe-o grInd, cIepe de
LorL I IunurI boILe IeI de IeI penLru scour(e I IIcere; upoI
cuI(I, bucI I uILe IucrurI, zIILe prIn ceIe poII(e I coI(ure,
cu Iu cusu unuI gospodur IrunLu de pe vremeu uceeu.
$I cum ne uIIum noI n uceusL bInecuvunLuL cus,
crumrI(u IuLe u IsuL obIouneIe n jos, u uprIns Iumunureu
I, cuL uI buLe dIn puIme, nI s-u I nI(IuL cu o cun mure
de IuL, pIIn cu vIn de OdobeLI; I Lurnund prIn puIure,
sreuu sLropII dIn vIn de-o cIIoup n sus, de Lure ce eru.
GuLIun, bun meIengII, Iu un puIur I-I nLInde guzdeI,
zIcund:
- u poILIm, puIcuII(, de cInsLeLe dumneuLu nLuI! s
vedem, pouLe c-uI pus cevu nLr-nsuI.
CrumrI(u ceu Irumous, Iuund puIuruI, se ncIIn Iu
Lo(I cu snLuLe, ruzundu-I ocIII, I, dup ce gusL pu(In, se
roug s n-o zbovIm, c muI ure I uI(I muLerII, I
brbuLu-su nu pouLe dovedI sIngur. Dur (I-uI gsIL; noI,
u(IIndu-I cuIeu, o poILeum, cu sLruIn(, s cInsLeusc de Iu
IIecure. $I eu LoL ur II sLuL muI muIL cu noI, duc n-um II
uIunguL-o prosLeLe, muI(umIndu-I cuLe c-o sruLure pIIn
de Ioc!
- Au e LInerILuI IsLu, buL-I s-I buL, zIse mo
Bodrung, ezund cucuIeL pe nILe bucI I moIIInd Iu pere
uscuLe. Ave(I drepLuLe, bIe(I, ucum vI-I vremeu!
- $I cum zIcI, mouIe, rspunse crumrI(u, InLrund
uLuncI pe u c-o sLrucIIn de pIcInLe IIerbIn(I, c-o gIn
IrIpL I punundu-Ie pe mus dInuInLeu nousLr. $I, zu,
mure pomun I-u IcuL, ccI erum IImunzI cu nILe IupI!
Dup ce munLuIm de buL cunu ceeu, nI se uduce uILu,
penLru cure muI(umeum crumrI(eI LoL cu sruLrI, pun
ce se Iceu c se munIe I Iur Iugeu dInLre noI. MuI pe urm
Iur veneu I Iur Iugeu, ccI cum uu se vInde vInuI, pe unde
se vInde... OrI, muI LII pcuLuI? PouLe c nIcI crumrI(eI
nu-I eru LocmuI uruL u sLu nLre noI, de ne cercu uu des. u
urmu urmeIor, unde nu-I d I Trsneu ceI urucIos un
pupoI, Ir vesLe! CcI Iu de-ucesLe muI LoL prosLuI se prI-
cepe. $I uLuncI, crumrI(u ceu Irumous curuL c s-u
munIuL. Dur ce s-I Iucem? Vorbu ceeu: "n cure cmu s-u
munIuL, nLr-uceeu s-u dezmunIu". C uILIeI n-uI cum s-o
gIIbceLI.
De Iu o vreme, prInzund mo Bodrung Iu curuj, s nu
nceup u cunLu dIn IIuIer o CorbIusc de ceIe IrmunLuLe
n Ioc? NoI, uLuncI, s nu ne nLrLm Iu joc? $I uu o IIer-
beum de Lure, de nu ne ujungeu cusu, I dum cIIoru prIn
IusoIe, prIn muzere I bob, I smun(u de cunep se Iceu
oIoI, puruInd sub LIpIIe nousLre.
Cum pe dup mIezuI nop(II, vzund c mo Bodrung
ne-u prsIL, ncepem I noI u ne sLrecuru cuLe unuI, unuI,
spre guzd; eu, cu sunuI ncrcuL de pere uscuLe I c-un
bosLun mure, ce mI I-u duL crumrI(u, ccI pe cuL eru de
Irumous, pe uLuLu eru I de durnIc, mILILIcu!... $I cund
ujung Iu guzd, ce s vezI? muI IIecure Lovur uI meu IurIu-
use cuLe cevu: unuI mere domneLI, uILuI pere de RdenI;
mo Bodrung puIIse o grmud de bucI penLru u(u(uL Io-
cuI, I Trsneu, smun( de cunep. ur OIobunu, cu
cIuboLeIe dInLr-o vuc I cu LIpIIe dIn uILu, venInd muI n
urmu LuLuror, numuI ce-I vedem c se pune cu creLeLuI pe
puL I cu LIpIIe n grInd, uu ncI(uL I mbrcuL cum eru;
I, ce s-(I muI vud ocIII? S nu spun mIncIunI, dur pesLe
o dImerIIe de IusoIe I-uu curs uLuncI dIn LureLce, pe cure de
obIceI Ie purLu suIIecuLe, Iur uLuncI Ie desuIIecuse, unume
penLru Lrebuouru usLu... NumuI vru-meu, oun Mogoro-
geu, IecIor de gospodur cInsLIL, nu Iuuse nIcI un cupL de
u(. ur ZuIurIu IuI GuLIun se muI(umIse c-un sruLuL dIn
purLeu IrumouseI crumrI(e. Mure munguIere penLru un
bIuL sLrIn, n zIuu de IsuLuI secuIuI!... $I Iu ucum n(eIeg
eu c GuLIun, cruIu-I zIceu n couI ZuIurIu SImIonescu, u
IosL muI cu mInLe decuL noI Lo(I; ccI eI dIn ceIe uduse de
noI s-u IoIosIL; Iur noI, dIn IerIcIreu IuI, puce!
EI, eI, LouLe bune I Irumouse Iu vremeu Ior; dur de-
ucum LrebuIe s ne muI punem I cuLe pe-oIeuc de curLe,
ccI muIne-poImuIne vIne vucun(u de CrcIun, I noI
sLrIcm puIneu prIn(IIor degeubu; nImIc Ir cIeILuIuI, I
bunII nu se Iuu dIn drum. UnuI cu uILuI Iu un Ioc uveum
ucum, Iu ncepuLuI posLuIuI, vro puLru-cIncI uIcIoure de
oIoI, LreI-puLru sucI de IIn de ppuoI, cuLevu ocI de peLe
sruL, perje uscuLe, IusoIe, muzre, bob, sure I Iemne pen-
Lru cuLevu spLmunI; ccI sLum Iu mus Lo(I mpreun,
Icund muncure cu runduI, IIecure dInLr-uI su penLru o zI.
ns OIobunu, cure muncu cuL upLesprezece, ne cum
pusese pe gundurI. TuL-su, - popu NecuIuI, nu-I vorb,
uveu de unde s-I LrImIL; dur "Ce-I n mun nu-I
mIncIun".
MuILe sunL de IcuL I pu(Ine de vorbIL, duc uI cu cIne
Le n(eIege. M sILuIesc eu nLr-o zI cu GuLIun, c-uIcI ur Lre-
buI cevu de IcuL, s puLem scpu de cu(Ivu muncI, ccI
LovrIu nu nI se preu dreupL. $I gsIm un mIjIoc nu se
pouLe muI nImerIL: noupLeu, cund vor dormI Lo(I, s punem
poL Iu LIpI cuI vom socoLI noI; muI uIes c vro cu(Ivu ud-
ormeuu duI, cum ncepeu mo Bodrung u spune Iu
poveLI. $I dup ce-um pus Iu cuIe uneIe cu ucesLe, pundIm
cund eruu ceIIuI(I duI de-ucus I ne upucm de IcuL
poLe, cu s-uvem pe muI muIL vreme. CuLevu pLurI de
IurLIe, IIpILe unu pesLe uILu cu seu de Iumunure LopIL pe
Iung Ioc, puse nceL Iu LIpI, cund dourme omuI greu, I
uprInse c-un cIIbrIL, muI sIunL Iucru nIcI c se pouLe!... $I
IIIndc pe OIobunu Lo(I uveuu cIud muI mure, IuI I-um
IcuL pocInog nLuI. $I cund I-u ujuns ursuru Iu os, u srIL
dIn somn, rcnInd cu un Luur, I nu-I gseu Ioc prIn cus,
de usLurIme. Dur, neuIIund cure-I vInovuLuI I nebIzuIndu-
se n puLere u se buLe cu Lo(I, se puse Iu IcuL meLunII I ne
bIesLemu, de-I curgeu Ioc dIn gur. NoI ns, cu LouLe
bIesLemeIe IuI, muI punundu-I n uILe nop(I cuLevu poLe I
Icundu-I-se LIpIIe numuI o run, u IosL nevoIL s-I Iu
LIpI(u spre HumuIeLI, IeImeLIndu-se de popIe I
Isund LouLe merIndeIe suIe n sLpunIreu nousLr.
nduL dup usLu, GuLIun scrIse IuI OIobunu:
"ubILe OIobene,
M ncIIn cu snLuLe de Iu goILuLe, despoIe(II dIn
urm. De n-uve(I ce muncu ucoIo, poILIm Iu noI s posLIm
cu Lo(II.
AI Lu voILor de bIne,
ZuIurIu,
Mure cpILun de poLe"
PesLe vro cuLevu zIIe um muI LIuL gusLuI de popIe un-
uIu, cure venIse n guzd Iu noI dIn prouspL; NIc-u IuI Con-
sLunLIn u CosmeI, dIn HumuIeLI, se duse I eI cu LIpIIe
bIcuLe pe urmu IuI OIobunu. $I cu uLuLu muI bIne, ccI
LoL I pIerdeuu vremeu n zudur. ur Trsneu, IIInd muI
cIIIos I muI Lure de cup, rubd eI cuL rubd I, duc vede
c-I rzbIm cu poLeIe, se muL Iu uIL guzd, Iuundu-I
purLeu de merInde. $I cu usL runduIuI, um rmus noI
ucum numuI LreI Iu PuveI cIuboLuruI: eu, GuLIun, vru-meu
oun, porecIIL Mogorogeu, I mo Bodrung pe deusupru.
Vru-meu, cure vzuse de puLImu ceIorIuI(I, Iuuse obIceI n
LouL seuru, Iu cuIcure, u-I couse munecIIe conLuIuI I,
vurundu-I pIcIoureIe nLr-nseIe, dormeu Ir grIj. Vorbu
ceeu: "Puzu bun Lrece prImejdIu reu".
Aproupe de CrcIun, PuveI Icu o perecIe de cIuboLe de
IuIL vruIuI meu oun, cu cure eru prIeLen ungIIe I curne.
DoI IcusurI pILIse Mogorogeu IuI PuveI penLru cIuboLe.
Dur, ce-I drepL, Iceuu puruIeIe uceIe, ccI pusese pIeIe
bun, LuIp de Iund, I eruu cusuLe de LocmuI. NumuI
scur( uILuse PuveI s pun... I penLru usLu ru I s-u sLrIcuL
InImu IuI Mogorogeu! Noroc mure c eru o Iurn gerous, I
omLuI ujuLu Iu scur(uIL.
n vucun( ne duceum ucus, -upoI, vorbu (IgunuIuI cu
"CrcIunuI sLuIuI..." CosLI(e de porc uIumuLe, cIILe de
buIL umpIuL, LrunduIIrI usLuroIu(I I sInIn de ceu sub(Ire,
IcuLe de cus, LIuLe Iu un Ioc, IrIpLe bIne n LIguIe I cu
mmIIgu( cuId, se duc unse pe guL. MuI Iuce eI (runuI I
uILe IeIurI de muncrI gusLouse, cund ure dIn ce Ie Iuce. $I,
muI(umIL DomnuIuI, prIn(II noLrI uveuu de unde, ccI
srcIu nu se opIoIse nc Iu uu Ior, pe cund LIu eu. $I s
nu-mI uIL cuvunLuI! PeLrecem noI srbLorIIe Irumos Iu
prIn(I, n HumuIeLI, I dup BoboLeuz ne nLourcem Iur
n oILIcenI, Iu PuveI, guzdu nousLr. Pe Iu couI muI dum
noI uu, cuLeoduL, de Iorm. Dur, drepL vorbInd, nIcI n-
uveum ce cuLu, ccI bucIeuuu pouLe s-o nve(e I ucus
cIne vreu. ur cIne nu, IerIce de dunsuI! $I eu, unuI, erum
dInLr-uceI IerIcI(I: cund e vorbu de credIn(, ce-(I muI Lre-
buIe nv(Lur? De Iu mo Bodrung zIc I eu c uveuI ce
nv(u: IIuIeruI su Le Iceu s jocI Ir s vreI, I poveLIIe
IuI nu-(I duu vreme de dormIL. AIur de usLu, muI uveum
noI cu ce ne Lrece vremeu cund voIum: (encuu, bu
Lbcreuscu suu concInu, bu uILeorI, noupLeu, ne puneum
Iu LucIuIe pun se Iceu zIuu uIb. ur n srbLorI, o Iuum
Ibucu prIn ceIe suLe, pe unde LIum c se Iuc Iore. n
RdenI, suL mure, Irumos I boguL, um jucuL Iu LreI jocurI
nLr-o sIngur zI: unuI de IIcI LomnuLIcI, Iu cure venIse
IeLeIe ceIe muI LInere; uILuI de IIcI LInerI, Iu cure venIse
IeLeIe ceIe sLLuLe; Iur uI LreIIeu, de copIIundrI, Iu cure veneu
cIne poILeu... IcII ubIu se Iegnuu n joc, I Ioru se
nvurLeu IourLe nceL. eLeIe nu se uLepLuu ruguLe, cu pe-
uIureu, cI IIecure desprIndeu muInIIe u doI IIcI, unde-I
veneu Iu socoLeuI, spuneu bun zIuu! I urmu jocuI nuInLe.
Vru-meu, IuduIIndu-se cu cIuboLeIe ceIe nou, jucu numuI
Iung IuLu vornIcuIuI, sor cu crumrI(u ceu Irumous dIn
oILIcenI. $I GuLIun, cure jucu Iung mIne, mI spuse Iu
urecIe:
- us' c-I vedeu Lu ce-um s-I Iuc IuI Mogorogeu; de I-
u LIcnI zIuu de uzI, pcuL s-mI IIe!
- TucI, mI, zIc eu, ce muI vorbeLI n boboLe, c s-u
munIu omuI I s-u duce I eI ucus.
- EI, -upoI? Ce mure pugub? Vorbu ceeu: "Duc s-u
du bubu jos dIn cru(, de-ubIu I-u II muI uor IepeI". $I
jucm nuInLe.
Seuru ne nLourcem Iu guzd, I Mogorogeu, bIuL grIju-
IIu, I cur( cIuboLeIe Irumos I Ie pune Iu uscuL pe vuLr,
deopurLe, cum Iceu LoLdeuunu. A LreIu zI dup usLu,
cIuboLeIe vru-meu se rup Ibuc n LouLe pr(IIe... $I eI,
supruL Iu cuIme, se Ieug de PuveI s-I Iuc uILeIe n IocuI
uceIoru, orI s-I deu bunII ndrL numuIdecuL.
- MI-uI pus pIeIe scoupL, curpucIuIe, zIse Mogorogeu
nIurIuL; uu IeI de prIeLen mI eLI? HuILI! uIege-(I unu dIn
dou, ccI uILIeI duI cInsLeu pe ruIne; (I LrunLesc
scroumbeIe de cup! AuzILu-m-uI?
PuveI, neLIIndu-se vInovuL, zIse cu dIspre(: - u
uscuIL, duscIe Mogoroge, nu Le preu nLrece cu vorbu, c
nu-(I ede bIne. Pe cIne IucI curpucI? Dup ce-uI purLuL
cIuboLeIe uLuLu umur de vreme, umbIund LouL zIuu n
pogIeuzurI, I Ie-uI scrombIL pe Iu jocurI I prIn LouLe
corIuneIe I cocIuurIIe, ucum uI vreu s-(I duu I bunII
nupoI, orI s-(I Iuc pe Ioc uILeIe nou? Dur LII c eLI ujuns
de cup?! Nu-(I e desLuI c m-uI ume(IL, punundu-(I
sIurIougeIe pe cuIup, Lrgundu-Ie Iu un, I ungundu-Ie uIcI,
pe cupLor, Iu nusuI meu, n LouLe dImIne(IIe? Bu de cuLe orI
mI-uI pus I poLe Iu pIcIoure, I eu, cu omuI ceI bun, LoL um
LcuL I (I-um rbduL. mI pure ru c eLI gros de obruz! EI,
Ius' c Le-oI sIujI eu de-ucum, duc (I-I vorbu de-uu!
- Ce spuI, curpucIuIe? zIse vru-meu; I Lu m
mogorogeLI? D-upoI numu-n cIuboLeIe LuIe um sLuL eu, bI-
cIsnIcuIe? nc Le obrznIceLI? Acu Le-oI oLunjI, cu cevu,
de nu Le-I puLeu IrnI n LouL vIu(u!
- Pun ce mI-I oLunjI, zIse PuveI, eu ucu Le cInLuIesc
IrumueI cu dIcIIcIuI; n(eIes-uI?
Vzund noI c eru cuL pe ce s se ncuIere Iu bLuIe, ne
punem Iu mIjIoc I-I mpcm cu mure greu: oun s muI
deu un IrmIIIc IuI PuveI, Iur eI s-I cpuLeze cIuboLeIe, I
puce bun!
MuI gIumeuu eI dup uceusLu cuIne-cuIneLe, dur IuI
Mogorogeu nu-I Ieeu de Iu InIm uIronLuI ce I-I Icuse
PuveI.
n spLmunu Iur(II, suu curneIeugu, mo VusIIe, ven-
Ind Iu oILIcenI, nLre uILe merInde, uduce IecIoruIuI su I
LreI purceI grIjI(I guLu.
- BIne-uI venIL snLos, LuL, zIse oun, sruLundu-I
munu. A-I c ne-uI nImerIL?
- BIne v-um gsIL snLoI, mI bIe(I, rspunse mo
VusIIe. D-upoI, vorbu ceeu: "NImeresc orbII Suceuvu, I eu
nu erum s v nImeresc?"
ApoI, dIn vorb n vorb, ne nLreub: - EI, ce muI zIce
MeceLuI despre popIu vousLr? Are gund s v deu drumuI
degrub? CcI eu, drepL s v spun, m-um sLuruL de-uLuLu
zdruncen I cIeILuIuI.
- Nu se zIce meceL, cI cuLIIeL, LuL, rspunse oun
ruInuL.
- Nu, nu, nu, mrIu-Lu! purc usLu grIj um eu ucum!...
vorbu ceeu: "Nu-I Tundu, I-I Mundu; nu-I LeI-beIeI, cI-I
beIeI-LeI... de curmeI". $I ce muI uLuLu nconjur?... MeceL,
BerecIeL, PIecun, cum s-u II cIemund, oune, LIu c ne
jupeLe bIne, zIse mo VusIIe. $-upoI cIc popu-I cu puLru
ocII!... u muI bIne rugu(I-v cu LouL InImu sIunLuIuI
Irc NIcoIuI de Iu HumuIeLI, dour v-u ujuLu s v vede(I
popI oduL; -upoI uLuncI... u(I scpuL I voI deusupru ne-
voII: bIr n-uve(I u du, I IuvuIeIe nu Iuce(I; Iu mese ede(I n
cupuI cInsLeI I muncu(I LoL pIcInLe I gInI IrIpLe. ur Iu
urm v pILeLe I dIn(rILuI... Vorbu ceeu: "PIcIoure de
cuI, gur de Iup, obruz de scour( I punLece de Iup se cer
unuI pop", I nu-I muI LrebuIe uILcevu. BIne-ur II, Doumne
IurL-m, cu Ie(eIe bIserIceLI s IIe muI uILIeI!... dur... ve(I II
uuzIL voI c popu ure mun de IuuL, nu de duL; eI mnunc
I de pe vIu, I de pe morL. Vede(I cuL de bIne LrIeLe me-
ceLuI, Ir s munceusc dIn greu cu noI... NumuI... d!...
duruI se cInsLeLe!... oune, eu (I-um I ocIIL un poLcupIc,
zIse mo VusIIe, Iu pornIre. CuL de nu Le Isu pe LunjuI,
pune munu pe uIILuL muI repede I vIn-ucus; ccI ounu
IuI GrIgoru Rou, de Iu noI, uLeupL cu nerbdure s-(I IIe
preoLeus. MuI rmune(I cu snLuLe, duscIe ZuIurIe I
nepouLe, c eu m-um dus!...
- Merge(I snLos, mo VusIIe, zIcem noI, peLrecundu-I
pun muI ncoIo, I v rugm, spune(I prIn(IIor, dIn purLeu
nousLr, c ne uIIm bIne I-I dorIm.
Dup ce se duce mo VusIIe, eu zIc IuI on cu bInIoruI:
- Vere, Iu s IrIgem n usL seur un purceI de ceIu, c Lure
mI-I dor!...
Mogorogeu, nLung I zgurcIL cum eru, ncepe u sLrIgu
Iu mIne:
- M! Iu uscuLu(I; eu nu-s NIc OIobunu, s m sucI(I
cum vre(I voI... Cu ce m IrnI(I, cu uceeu um s v
Irnesc. Nu v duu nIcI o buc(Ic de purceI, mcur s
crpu(I!
- ur de nu, ceI ce zIce, rspunde GuLIun.
- AmIn, bIeLesc eu cu jumLuLe de gur.
- $I eu m unIn, spuse PuveI de dup sob.
- AmIn, neumIn, Lerge(I-v pe boL despre purceI, zIse
Mogorogeu cu cIud; n(eIes-u(I? Nu LoL umbIu(I dup
bunL(I; muI muncu(I I rbdrI prjILe, c nu v-u II nIm-
Icu!
- u Isu(I-I ncoIo, mI; sLu-I-ur n guL pe ceeu Iume!
zIse ZuIurIu.
$I ne punem, drug Doumne, Iu nv(uL. ns, IIe vorbu
nLre noI, nu ne eru u nv(u, cum nu I-e cuIneIuI u IInge
sure. n sob ursese un Ioc sLrunIc; I nveIIsem I usLu-
pusem, ccI eru ger uIur. Mo Bodrung se ncurcuse nu
LIu pe unde n seuru uceeu, I PuveI, neuvund Iucru cu uILe
d(I, se cuIcuse devreme. ur Mogorogeu, ndjduIndu-se
n poLcupIcuI LLne-su, udormIse nuInLeu IuI PuveI cu pI-
cIoureIe n munecIIe conLuIuI, dup obIceI, I IorIu
zdruvn. Vorbu ceeu: "us-m, s Le Ius!" MuI LurzIu
sLIngem I noI Iumunureu I ne cuIcm; ns nu puLeum ud-
ormI, gundIndu-ne Iu purceI.
- MI ZuIurIe, nu muI uI Lu vro poL de ceIe undevu?
zIc eu nceL.
- Nu, bre, rspunse ZuIurIu I muI nceL; I, Doumne,
ce bIne-ur II s LrunLIm unu IuI Mogorogeu! Dur, pun Iu
poL, pun Iu nu LIu ce, nu cu(ILuuI meu, LuIe nceLIor
cusLuru de Iu munecu IuI Mogorogeu, n drepLuI uneI LIpI,
d-I o purIeuI bun cu nILe cIIbrILurI de IesLe, cure urd
mocnInd, I Ius' duc I-or muI LIcnI purceII... NumuI cuL de
nu Le mocoI uLuLu!
- Ad cu(ILuuI ncouce, zIc eu, I, Iu LouL nLumpIureu,
cred c nu m veI du prIn perI I nu-I veI Isu s m buL!
- NIcI vorb nu muI rmune, zIse ZuIurIu; d-I
purIeuI nuInLe, Ir grIj.
ALuncI... mI Iuu InImu n dIn(I I Iuc LocmuI uu cum
Iusesem pov(uIL de GuLIun; LuI cusuLuru nceLIor I (In
cLu-(I-I smocuI de cIIbrILurI uprInse Iu cIcuIuI vru-meu,
unde eru pIeIeu muI grous, pun ce-I rzbeLe IocuI. $I
cund rcneLe oduL cuL ce pouLe, eu zvrrrr! cIIbrILurIIe dIn
mun, (uLI! Iu spuLeIe IuI ZuIurIu I-ncepem u IorI, de
purc dormeum cIne LIe de cund... on ns, mpIedIcuL cu
pIcIoureIe n munecIIe conLuIuI, czuse uIIvunLu Iu
pmunL, zvurcoIIndu-se cu urpeIe I bIesLemundu-ne cum
I veneu Iu gur:
- VuI! osundI-v-ur Dumnezeu s v osundeusc, soIurI
LIcIouse ce sunLe(I! NIme n-ure cIIp s se odIIneusc n
cusu usLu de ruI vosLru! CIne oure mI-u IcuL oLIu? Pe Zu-
IurIu I NIc I uud IorInd I nu cred s II ndrznIL...
NumuI c Io(omunuI de PuveI mI-u IcuL-o... be-I-ur LunII
s-I beIe, cund I-u II somnuI muI duIce! $I nc se preIuce c
dourme, LIcIosuI! u s-I nv( eu u-I muI buLe uIL duL
joc de om!
$I repede Iu cu cIeLeIe un crbune uprIns dIn vuLr, I
cu dunsuI pe cupLor Iu PuveI. $I cum dormeu, srmunuI, cu
Iu(u n sus, I pune crbuneIe pe pIepLuI goI, zIcund:
- Nu! suLur-Le de IcuL ug cu mIne, curpucIuIe!
ALuncI se uude un rcneL spImunLLor, I, oduL cu
rcneLuI, PuveI, IzbInd cu pIcIoureIe n sob, o I durm Iu
pmunL. $I n buImceuIu ceeu, LrezIndu-se cu on Iu( n
Iu(, unde nu se ncInge nLre dunII o bLuIe cruncen; -
upoI sL de-I prIveLe, duc Le rubd InImu...
- SuI, ZuIurIe, c se Iuce mourLe de om n cusu usLu, I
noI uvem s dm seumu! zIc eu Lremurund cu vurgu de
IrIc.
- Ho, m! ce v esLe? zIse ZuIurIu srInd cu un vuILur
nLre dunII. Cus de oumenI de Lreub se cIeum usLu?...
ur eu, umundeu pe u, uIur, pIungund, I ncep u
rcnI cuL mI Iuu guru, sLrIgund megIeII. OumenII srIr
buImucI, cure dIncoLro, crezund c-I Ioc, orI ne LuIe
cLuneIe, Doumne IereLe!... CcI eru oLIre nem(eusc n
oILIcenI pe vremeu uceeu. Dup ce se munLuIe cIcuouru
usLu, Iumeu ne Ius n cuL ne-u gsIL I se mprLIe, IuIdu-
Indu-ne. S II vzuL ce bIesLem(Ie I gImoz eru n cus:
IereLIIe spurLe, sobu drumuL, smocurI de pr smuIs dIn
cup, sunge pe jos, PuveI, cu pIepLuI urs, I on, cu cIcuIuI
IrIpL, edeuu Iu o purLe guIuInd; eu cu ZuIurIu, de uILu,
mIrundu-ne de ceIe nLumpIuLe... Iur nevInovu(II purceI, II-
Ind spunzuru(I n LInd, Iu rceuI, nu se LIe ce s-uu
IcuL!... ZuIurIu, de Iu o vreme, voInd u curmu Lcereu,
zIse:
- CunL-Ie de-ucumu, oune: "ceI Ir prIIun, uIIIuIu!"
I nu muI LunjI uLuLu dup dunII; se vede c uu Ie-u IosL
scrIs, mILILeII!...
- u nu muI cImpnI I Lu dIn gur, mI, rspunse
on, pIIn de nduI; u(I LoL sLrIguL usupru Ior, I Iucu vI s-u
IcuL pe voIe.
n vorbeIe ucesLe, venInd I mo Bodrung, cIIurIuIL,
ncepe u-I Iuce cruce de Iu u.
- EI, mouIe, zIc eu; pIuce-(I cum ne-uI gsIL? PuveI,
cure pun uLuncI ezuse cu muL, uILundu-se prIn cus
umruL, zIse:
- u uscuILu(I, duscIIIor: cu s se munLuIe LouL dI-
IonIu, crbnI(I-v de Iu mIne, I m Isu(I n puce!
NoI, bucuroI c-um scpuL numuI cu-uLuLu, ne Ium ce
muI uveum I ne muLm Iu un IIerur pesLe drum,
dImpreun cu mo Bodrung, munguIeLoruI nosLru.
PrIn posLuI ceI mure se rspundeLe vuIeL prInLre
duscII despre desIIIn(ureu cuLIIe(IIor I Lrecereu ceIor muI
LInerI dInLre noI Iu SocoIu.
- Nu-(I-o bun, c (I-um IrunL-o! zIse Trsneu; cund Iu
udIc, nu-I nImIc. Vorbu ceeu: "Ne-um prIcopsIL cu cuI cu
LoL..." DrucuI m puneu s-mI buL cupuI de grumuLIc?... De
LIum usLu, muI bIne edeum ucus; I cu bunII cu(I s-uu duL,
pe IcI, pe coIeu, I prIndeu LuLu uIL nevoIe.
- D-upoI noI, zIser duscIII ceI nsuru(I, oILund; ne-
um cuIIcIL cu desvurIre: zIm(I, bu oI(e, bu sLupI, bu cuI I
boI s-uu dus pe guru IupuIuI! PrInLeIe cuLIIeLuI s
LrIusc!...
- u Lce(I, bre, rspunse ZuIurIu; bunu-I ocIIuI drucu-
IuI, s-u munLuIL vorbu!... Ce-I muI cIsIuI(I uLuLu pe bIeLuI
cuLIIeL? Purc numuI eI e de-uceIu?... $-upoI I vou, nu
LIu, zu, cum v-u muI InLru cInevu n voIe. Vorbu ceeu:
"HuI n cur!- BuI!- HuI n cru(! - BuI! - HuI n LeIeug
- BuI! - HuI pe jos! - BuI!" ZIce(I muI bIne c v Lruge(I Iu
Leupu vousLr, cu upu Iu muLc. Eu-s muI bucuros c s-u
nLumpIuL usLu. u SocoIu s mergem, duc voIm s IeIm
dob de curLe!... AcoIo-s proIesorII ceI muI nv(u(I dIn
Iume, dup cum uud eu.
- u SocoIu! sLrIg duscIII ceI muI LInerI. - Duce(I-v
pe pusLIu, duc v pIuce! duce-v-u(I nvurLInduv cu
cIocurIIu! sLrIg ceI bLrunI.
$I uu, uproupe de PuLI, ne-um rzIe(IL unII de uI(II, I
Iu SocoIu u rmus s meurg cIne-u vreu n Loumnu vIILoure,
unuI 18.
BucureLI, 1881, sepLembrIe

Cum nu se d scos ursuI dIn burIog, (runuI de Iu munLe


sLrmuLuL Iu cump, I pruncuI, dezIIpIL de Iu sunuI mumeI
suIe, uu nu m dum eu dus dIn HumuIeLI n Loumnu unu-
IuI 18, cund venI vremeu s pIec Iu SocoIu, dup
sLruIn(u mumeI. $I oure de ce nu m-u II duL dus dIn
HumuIeLI, nIcI n rupLuI cupuIuI, cund mereu mI spuneu
mumu c penLru IoIosuI meu esLe uceusLu? ucu de ce nu:
drgII( Doumne, erum I eu ucum IoILeI, dIn pcuLe! $I
uII, pe cure nu-I vzusem nIcIoduL, nu eruu uproupe de
Neum(, cu ILIcenII, de unde, Loumnu LurzIu I muI uIes
prIn cuIegIIe de Iurn, IIInd nop(IIe murI, m puLeum re-
pezI dIn cund n cund, puIInd-o uu cum de dup Louc, I
LoL nuInLe, seuru pe Iun, cu LovurII meI Iu cIcI n
HumuIeLI, pe unde LIum noI, (Inund LoL o Iug, cu LeIeg-
urII. $I dup cuLe-un sruLuL de Iu ceIe copIIe sprIn(ure, I
pun-n zIu IIInd IeI(I dIn suL, cum pe Iu prunzuI ceI mure
ne-uIIum Iur n ILIcenI, Lrecund descuI(I prIn vud, n
drepLuI BuIeI, MoIdovu ngIe(uL pe Iu murgInI, I Iu dus I
Iu nLors, de ne degeru mduvu-n ouse de IrIg! nImu ns
ne eru IIerbInLe, c ce gundeum I Izbundeum. De Iu Neum(
Iu ILIcenI I de Iu ILIcenI Iu Neum( eru penLru noI
uLuncI o puIm de Ioc. Dur ucum se scIImbu vorbu: o cuIe
scurL de dou poLe, de Iu ILIcenI Iu Neum(, nu se
poLrIveLe c-o nLIndere de use poLe, IungI I obosILoure,
de Iu uI pun Iu Neum(. CcI nu v pur ug: de Iu Neum(
pun Iu uI e cuLu-I de Iu uI pun Iu Neum(, nIcI muI
muIL, nIcI muI pu(In. $I muI bIne rmuI pe Ioc, oune,
cIILeum n mInLeu meu ceu prousL, decuL s pIungI
nemunguIuL I s Le usucI, de doruI cuI LIu eu, vzund cu
ocIII!... Dur, vorbu ceeu: "UrsuI nu jouc de bun voIe".
MorL-copL, LrebuI s Iuc pe cIeIuI mumeI, s pIec Ir
voIn( I s Ius ce-mI eru drug!
Drugu-mI eru suLuI nosLru cu Ozunu ceu Irumos
curgLoure I IImpede cu crIsLuIuI, n cure se ogIIndeLe cu
muInIre CeLuLeu-Neum(uIuI de uLuLeu veucurI! DrugI-mI
eruu LuLu I mumu, Iru(II I surorIIe, I bIe(II suLuIuI,
LovurII meI dIn copIIrIe, cu cure, n zIIe gerouse de Iurn,
m desILum pe gIeu( I Iu snIu, Iur vuru, n zIIe Iru-
mouse de srbLorI, cunLund I cIIuInd, cuLreIerum
dumbrvIIe I IuncIIe umbrouse, prunduI cu LIouIneIe,
(urInIIe cu IoIdeIe, cumpuI cu IIorIIe I mundreIe deuIurI,
de dup cure-mI zumbeuu zorIIe n zburduInIcu vursL u
LInere(II!
Asemeneu, drugI-mI eruu ezLorIIe, cIcIIe, IoreIe I
LouLe peLrecerIIe dIn suL, Iu cure Iuum purLe cu ceu muI
mure nsuIIe(Ire! De pIuLr de-uI II IosL, I nu se puLeu s
nu-(I suILe InImu de bucurIe cund uuzeuI, uneorI n puLereu
nop(II, pe MIIuI scrIpcuruI dIn HumuIeLI umbIund LoL
suLuI cuLe c-o drouIe de IIcI dup dunsuI I cunLund:
runz verde de cIcoure,
AsL noupLe pe rcoure
CunLu o prIvIgIeLoure
Cu vIersuI de IuL mure.
$I cunLu cu gIus duIos,
De pIcuu IrunzeIe jos;
$I cunLu cu gIus sub(Ire
PenLru-u nousLr despr(Ire;
$I oILu I cIrIpeu,
nImu de (-o rupeu!
$I cuLe I muI cuLe nu cunLu MIIuI IuLuruI dIn gur I
dIn scrIpcu su rsunLoure, I cuLe uILe peLrecerI pIIne de
veseIIe nu se Iceuu pe Iu noI, de-(I preu LoL unuI zI de
srbLoure! Vorbu uneI bube: "S deu D-zeu LoL unuI s IIe
srbLorI I numuI o zI de Iucru, I uLuncI s IIe pruznIc I
nunL".
ApoI Ius-(I, bIeLe, suLuI, cu LoL IurmecuI Irumuse(IIor
IuI, I pus de Le du n Ioc sLrIn I uu deprLuL, duc Le
Ius purduInIcu de InIm! $I dour m sIIeum eu, nLr-o
prere, s-o Iuc u n(eIege pe mumu c poL s m boInvesc
de doruI eI... I s mor prInLre sLrInI! c vru-meu on
Mogorogeu, GIeorgIe Trsneu, NIc OIobunu I uI(II s-uu
IsuL de nv(uL I, despre usLu, LoL mnunc puIne pe Iung
prIn(II Ior. Dur zudurnIc Lrud! Mumu uveu uILe gundurI;
eu mI pregLeu cu ngrIjIre ceIe LrebuILoure, zIcundu-mI de
Iu o vreme cu usprIme:
- oune, cuL s nu dm cInsLeu pe ruIne I puceu pe
guIceuv!... AI s pIecI unde zIc eu. $I ZuIurIu IuI GuLIun
merge cu LIne. ucu Moneugu, megIeuI nosLru, v duce
cu cru(u cu doI cuI cu nILe zmeI. u, muI bIne, repezI-Le
pun Iu eI de vezI, guLu-I de drum? C muIne desdImIneu(,
cu ujuLoruI DomnuIuI, pIecu(I.
- Nu m duc, mum, nu m duc Iu SocoIu, mcur s
m omorI! zIceum eu, pIungund cu zece rundurI de IucrImI.
MuI LrIesc eI oumenII I Ir popIe.
- Degeubu Le muI scIIIoseLI, oune, rspunse mumu cu
nepsure! Iu mIne nu se Lrec ucesLeu... Pure-mI-se c LII Lu
moureu meu... S nu m IucI, Iu ucuI, s Iuu cuIeeruI dIn
ocnI( I s Le dezmIerd cuL eLI de mure!
ApoI cIeum pe LuLu I-I zIce IoLruLor: - Spune-I I d-
Lu bIuLuIuI, omuIe, ce se cuvIne, cu s-I Iu ndejdeu I s-
I cuuLe de drum.
- MuI rmune vorb despre usLu? zIse LuLu posomoruL.
Are s urmeze cum LIm noI, nu cum vreu eI, c dour nu-I
de cupuI su. Cund m-ur buLe numuI uLuLu grIj, mI Ie-
meIe, ce mI-ur II? Dur eu m IupL cu gunduI cum s-I porL
de cIeILuIuI, ccI bunII nu se cuIeg de Iu LruncII, cu
surceIeIe. $I Iu ILI vro use, uIur de dunsuI, duc rmun
ucus, nu Ie muI LrebuIe nImIcu? Dur IIInd eI ceI muI mure,
norocuI su; LrebuIe s cuLm u-I zburLcI, ccI nu se LIu
zIIeIe omuIuI! $I pouLe vreoduL s IIe I eI sprIjIn penLru
ILIuIuI(I.
Vzund eu c nu-I cIIp de sLuL mpoLrIvu prIn(IIor,
ncepuI u m gundI Iu pornIre, zIcund n sIne-mI cu
umrcIune: "Ce necuz pe cupuI meu! Preo(II noLrI dIn suL
n-uu muI LrepduL pe Iu SocoIu, I mIIu sIunLuIuI! nu-I
ncupe cureuuu de punLecoI ce sunL. D-upoI cIugrII, o
udunLur de zumpurugII dugIII, dIn LouL Iumeu, cuIbrI(I
prIn mnsLIre, ce nu ujung? $I eu s nIr uLuLeu coII: n
HumuIeLI, Iu BroLenI n crIerII mun(IIor, n Neum(, Iu
ILIcenI, I ucum Iu SocoIu, penLru u cpLu voIe s m Iuc,
Iu, ucoIo, un pop prosL, cu preoLeus I copII; preu muIL mI
se cere!"...
AcuI I spun mumeI c m duc Iu cIugrIe, n Neum(,
orI Iu Secu. $I cu cuL curLe LIu, cu cuL nu LIu, pesLe
cu(Ivu unI poL s-ujung dIcIIu Iu vrun mILoc I s sLrung un
LIubeI pIIn de guIbenI, cu prInLeIe CIIrIIu, de Iu jugrIL,
dIn VunLorII Neum(uIuI. $-upoI uLuncI... pune-(I, cuvIouse
IurIe, pIoscu cu rucIIu Iu oId, IcrIoure moI cuL se pouLe
de muILe I uILcevu de gusLure n buzunrIIe duIumeI, pIs-
LouIeIe n bruu, pe sub rus, comunucuI pe-o urecIe, I, cu
subIu DuIuIuI n mun I pIeLeIe n vunL, Iu-o Iu pupuc,
pesLe "PIcIoruI Ru", spre "Crureu AIurIsIL" dInLre Secu
I AgupIu dIn deuI, unde LouL vuru se uude cunLund un gIus
ngeresc:
cI n vuIe, Iu pru,
MIeIuu IuI Dumnezeu!
ur cuLe-un gIus gros rspunde:
Hop I eu de Iu Duru,
Berbecu IuI Dumnezeu!...
CcI, Ir s vreuu, uIIusem I eu, pcLosuI, cuLe cevu
dIn LuIneIe cIugreLI... umbIund vuru cu bIe(II dup...
bure(I prIn pr(IIe uceIe, de unde prInsesem I gusL de
cIugrIe... $LII, cu omuI cuprIns de evIuvIe.
n sIurIL, cu s nu-mI uIL vorbu, LouL noupLeu ceu
dInuInLe de pIecure, pun s-uu revrsuL zorIIe, m-um
IrmunLuL cu gunduI, IeI I cIIp, cum u puLeu ndupIecu pe
mumu s m deu muI bIne Iu mnsLIre; I LocmuI cund
erum IoLruL u spune mumeI ucesLeu, Iucu I soureIe rsure,
vesLInd o zI Irumous, I ucu Moneugu, nsur(eI de-uI
doIIeu, u cruI Lunr nevusL uvusese grIj s-I Lrezeusc Iu
LImp I s-I pregLeusc de pornIre... se I uude sLrIgund
uIur: "GuLu sunLe(I? HuIdem! c eu v uLepL cu cuII
nImu(I". Mumu uLuncI m I Iu repede-repede Iu pornIL,
Ir s um cund I spune de cIugrIe.
$I, scurL vorb, ne udunm, cu rudeIe IuI ZuIurIu, cu
uIe meIe, n ogrud Iu mo ucu, sruLm noI munu
prIn(IIor, Iuundu-ne rmus bun cu ocIII necu(I n IucrImI
I, dup ce ne suIm n cru(, supru(I I pIunI, cu vuI de
noI, ucu Moneugu, IurubugIuI nosLru, d bIcI cuIIor,
zIcund nevesLeI suIe, cure ncIIdeu pourLu dup noI:
"OIImbIud, Iu sumu bIne de borLu ceeu!" CcI nILe porcI,
sprgund gurduI nLr-un Ioc, se nndIse n grdInu IuI Iu
ppuoI.
Eru dImIneu(, n zIuu de TIereu cupuIuI IuI oun
BoLezLoruI, cund Ieeum dIn HumuIeLI, I IeLeIe I IIcII,
gLI(I Irumos, cu n zI de srbLoure, IoIuu prIn suL n LouLe
pr(IIe, cu bucurIu zugrvIL pe Ie(e! NumuI eu cu ZuIurIu,
gIemuI(I n cru(u IuI mo ucu, ne duceum surgun, drucu-
IuI pomun, c muI bIne n-oI puLeu zIce.
- Rogu-Le, mun muI Lure, mo ucu, zIc eu, s nu se
muI uILe suLuI cu Iu urs Iu noI!
ucu Moneugu, ns, munu cum LIu eI, ccI
smur(ougeIe IuI de cuI eruu vIguI(I dIn cuIe-uIur, I sIubI,
I ogurjI(I cu nILe mu(I de ceI IeInu(I, nu zmeI, cum zIceu
mumu, cure nu LIu cum s m urneusc muI degrub dIn
cus.
- Ire-ur uIurIsIL s IIe cIne u muI desIIIn(uL I
cuLIIe(IIIe ceIe, LocmuI ucum n vremeu nousLr! zIse Zu-
IurIu IuI GuLIun, pIIn de nduI, dup ce-um IeIL Iu drum,
uIur. Cund s-(I peLrecI I Lu LInere(eu, upuc-Le de
crLurrIe; purc ure omuI zece vIe(I! ToL umbIund noI dIn
couI n couI, muI muIL, Iu, uu "de Irunzu IrsIneIuIuI",
muIne, poImuIne uvem s ne LrezIm nILe bubuIucI gubuvI
I oILIgoI - numuI bunI de IcuL popI, IeI(I dIn SocoIu.
- Ce zIcI dumneuLu, mo ucu, despre uneIe cu ucesLe?
- Ce s zIc, duscIe ZuIurIu; LIm noI cum vI-s IormeIe? Eu
LrebuIe s v duc Iu IocuI IoLruL, I, de-uIcI ncoIo, cum v-u
sIujI cupuI. HI, cIu(II LuLeI, s ne nLourcem cuL muI
degrub ucus!
Cum uuzeum noI pe mo ucu pomenInd cu drug de
cus I cund muI vedeum cum rmun suLeIe I IocurIIe Iru-
mouse n urm, I LoL uILeIe necunoscuLe se nI(Iuz
nuInLe-ne, suprureu nousLr creLeu Iu cuIme! PenLru
IIecure IunLun, puruu, vuIcIc, dumbruv I uILe IocurI
drgIue ce Isum n urm-ne scoLeum cuLe-un suspIn
udunc dIn pIepLurIIe nousLre! $I, dup mInLeu ce-o uveum,
ne-um II nLors nupoI cIIur uLuncI, de nu erum du(I n
seumu IuI mo ucu, de cure ne ruInum cu I de prIn(II
noLrI.
Dup un scurL popus, IcuL Iu poduI de Iu TImIeLI, de
pe MoIdovu, pornIm nuInLe spre Mo(cu I suIm nceL-nceL
codruI PcunIIor. ApoI, dIn vurIuI ucesLuI codru, muI
uruncm, nemernIcII de noI, cuLe-o cuLLur juInIc spre
mun(II Neum(uIuI: urIuII mun(I, cu vurIurIIe uscunse n
nourI, de unde purced IzvoureIe I se revurs puruIeIe cu
rpejune, opoLInd LuInIc, n mersuI Ior nenceLuL, I
ducund, pouLe, cu sIne muILe-muILe puLImI I uILurI
omeneLI, s Ie nece-n Dunreu mreu(!
- EI, eI! mI ZuIurIe, zIc eu, coborundu-ne Iu vuIe spre
PcunI; de-ucum I mun(II I-um pIerduL dIn vedere, I
nsLrInureu nousLr esLe IoLruL cIne LIe penLru cuL
vreme!
- Cum ne-u II scrIs de Iu Dumnezeu sIunLuI, zIse Zu-
IurIu, cu gIusuI uproupe sLIns, -upoI rmuse dus pe
gundurI LoL drumuI, pun Iu BIgeLI, pesLe SIreL, unde ne-u
IosL I musuI n noupLeu uceeu.
Dur vuI de musuI nosLru! AIcI, pe prIspu unuI roLur,
pu(In de nu eru s rmunem cIIorI. De cu seur I pun
dup mIezuI nop(II um sLuL numuI nLr-o IumruIe de bu-
IIgI, cu Iu curunLIn, I LoL ne-uu coIL (un(urII.
- Au-I vIu(u cumpeneusc, zIse mo ucu,
cIomoIIndu-se I nvurLIndu-se cu pe jruLIc, de ruI
(un(rImII. Cum LrecI SIreLuI, upu-I reu I IemneIe pe
sponcI; Iur vuru Le nduI de cIdur, I (un(urII Le cIInuI-
esc umurnIc. N-u LrI Iu cump, Doumne IereLe! HuIuI pe
Iu noI! ApeIe-s duIcI, IImpezI cu crIsLuIuI I recI cu gIeu(u;
Iemne, de-ujuns; vuru, umbr I rcoure n LouLe pr(IIe;
oumenII, muI snLoI, muI puLernIcI, muI voInIcI I muI
voIoI, Iur nu cu ILI de pe Iu cump: surbezI Iu Iu( I
zburcI(I, de purc se Irnesc numuI cu cIupercI IrIpLe, n
LouL vIu(u Ior.
- $LII unu, mo ucu, zIse ZuIurIu de Iu o vreme.
GInuu-I spre usIIn(IL, rurI(IIe de-usemene, I IuceuIruI
de zIu de-ucum LrebuIe s rsur; IuIdem s pornIm Iu
drum!
- C bIne zIcI, duscIe ZuIurIe! purc (-u IeIL un sIunL
dIn gur! DecuL ne-om LoL nvurLI I cIomoII pe IusL
prIsp, muI bIne s scurLm dIn cuIe. CcI mure-I Dum-
nezeu, ne-u IerI eI de nLumpIrI!
$I uu, Iuundu-ne rmus bun de Iu guzd, cure eru LoL
uIur cuIcuL, pe uIL prIsp, pIecm. $I cum IeIm n IeuI,
prereu nousLr de bIne: nLuInIm cu(Ivu oumenI, cu nILe
cure cu drunI(, mergund spre uI. Ne nLovrIm cu
dunII, de IrIcu IIeIIor dIn RugInousu, I IuI-IuI, IuI-IuI,
pun-n zIu, Iuc-L-ne n TurguI-rumos, unde-um I
njungIIuL cu(Ivu IurbujI nLr-uIes, de ne-um poLoIIL,
deocumduL, I Ioumeu, I seLeu. ApoI, dup ce s-uu IodInIL
cuII, um pornIL nuInLe, spre Podu-eIouIe; I de uIcI, LoL
nuInLe spre uI, muI muIL pe jos decuL n cru(, ccI zmeII
IuI mo ucu se muIuser de LoL; I (runII noLrI, gIume(I
cum sunL eI, ne LoL IIcIIuIuu, n LreucL, cure dIncoLro, de
nI-eru muI mure ruIneu de ruIneu IuI mo ucu. ur, muI
uIes, pe Iu usIIn(ILuI soureIuI, LocmuI cund InLrum n uI, pe
roIuLcu PcururI, un IIcuun uI drucuIuI ne-u IuuL n rus
cum se cude, zIcund:
- MouIe, Iu sumu de (Ine bIne LeIegurII ceIu, s nu Iu
vunL; c uuI IsLu-I mure I, Doumne IereLe, s nu IucI vro
prImejdIe!...
ALuLu I-u LrebuIL IuI mo ucu, -upoI Ius pe dunsuI!
cuLe purusLuse I punugIII, LouLe I Ie-u rIdIcuL...
- uuzI, mI! Duc-ur LI eI, cIIoIInosuI I LIcILuI, de
unde um pornIL usL noupLe, -ur sLrunge Ieourbu ucus, n-
ur muI durduI degeubu usupru cIorIIor meI! $-upoI dour
nu vIn eu ucum nLuIuI duL Iu uI, s-mI deu pov( unuI
cu dunsuI ce runduIuI LrebuIe s pzesc. PuLruzecIIe mune-
su de goIun! Duc n-u sLuL oIeuc, s-I nv( eu u muI Iuu de
uIL duL drume(II n rus!
Vzund noI c ne Iuu oumenII LoL pesLe pIcIor I pe mo
ucu LuIburuL dIn cuIe-uIur, cum erum n cru(, ne
ucoperIm pesLe LoL c-un (oI, zIcund eu, cum cu sIIuI:
- Mo ucu, de Le-u nLrebu cInevu, de-ucum nuInLe,
de ce Lrug cuII uu de greu, s spuI c uducI nILe drobI de
sure de Iu Ocn, I Ius' duc nu Le-u crede IIecure!...
- EI, upoI?! $LIuLu-v-um eu c I voI mI-u(I IosL de-
uceLIu? zIse mo ucu, mergund pe Iung cuI, pIIn de
nduI; nu m Iuce(I, c Iu ucuI v urd cuLevu jordII prIn
(oIuI ceIu, de v-u Lrece spurcuLuI!
AuzInd noI ce nI se pregLeLe, gIIonLILu-ne-um unuI
pe uILuI, cIIcoLInd nnduIL, I cu' muI bu s zIcem nIcI
curc! n sIurIL, dup muILe IIcIIuIrI ce-u prImIL mo ucu
de Iu unIIuI (II, cum e Iumeu u drucuIuI, mergund noI n pu-
suI cuIIor, dIn Iop n Iop, LoL nuInLe prIn rLcnIIe de pe
uII(eIe uIIor, um ujuns nLr-un LurzIu, noupLeu, n cIerIuI
SocoIeI I um Lrus cu cru(u sub un pIop mure, unde-um
gsIL o muI(Ime de dscIIme udunuL de pe Iu cuLIIe(I, dIn
LouLe jude(eIe MoIdoveI: unII muI LInerI, Iur ceI muI muI(I
cu nILe Lursouge de burbe cuL budunuIeIe de murI, ezund
pe Iurb, mpreun cu prIn(II Ior, I preo(I I mIrenI, I
mrLurIsIndu-I unuI uILuIu pcuLeIe!