Sunteți pe pagina 1din 10

Castelul Charlottenburg

(fondat in 1696)

Castelul Charlottenburg este un castel care a aparinut fotilor regi ai Prusiei i apoi
mprai germani. Castelul se afl n cartierul Charlottenburg din sectorul CharlottenburgWilmersdorf !erlin. "up abolirea monarhiei castelul se afl n ngri#irea $undaiei prusace pentru ntreinerea castelelor i grdinilor din !erlin-!randenburg.

%ophie Charlotte &on 'anno&er Castelul a fost construit n anul 1696 pentru %ophie Charlotte de 'ano&ra soia lui $rederic al (((-lea Prin )lector de !randenburg ca reedin de &ar. Pe atunci era situat la * +m de !erlin. Prinul l-a nsrcinat pe arhitectul ,ohann -rnold .ering cu construirea lui dar acesta moare la c/te&a luni de la nceperea lucrrilor. 0unca lui fiind continuat de 0artin 1r2nberg. Castelul era pe atunci mult mai mic. )l a fost e3tins spre sud de -ndreas %chl2ter. "up ncoronarea lui $riedrich ((( ca rege al Prusiei s-a continuat cu e3tinderea castelului. )osander &on 14the continu construcia castelului cldirea a&/nd acum trei aripi. Castelul fusese iniial denumit 52t6enburg dup satul din apropiere. )l &a fi redenumit n anul 1*78 Charlottenburg dup soia regelui la moartea acesteia. 9ntre anii 1*79 - 1*1: cldirii i se &or aduce o serie de mbuntiri printre care construcia capelei i cupolei. 9n timpul domniei urmtorului rege prusac $riedrich Wilhelm ( ;<egele %oldat= care a dus o politic administrati& de reducere a cheltuielilor statului castelul este complet negli#at. > parte din castel a fost druit de rege ca material de construcie pentru o coal . <estul a fost folosit doar n scopuri diplomatice - e.g. aici se ncheie o nelegere cu 1eorge ( al <egatului ?nit. "up moartea regelui soldat castelul &a fi din nou refcut de fiul lui $rederic cel 0are care &a folosi castelul ca reedin n amintirea bunicii sale. @ot n timpul domniei sale &a fi terminat castelul %anssouci din Potsdam. $orma n care se afl castelul a6i se datorete regelui $riedrich Wilhelm ((. Castelul a fost refcut dup distrugerile suferite din timpul r6boiului. )l este organi6at ca un mu6eu aici fiind

e3puse o serie de opere de art de &aloare . > copie a prii centrale a castelului se poate admira la e3po6iia internaional din 197A n %t. 5ouis %?-.

Peisa# cu panorama parcului castelului

Literatur

%tiftung PreuBische %chl4sser und 1Crten !erlin-!randenburgD %ophie Charlotte und ihr %chloss. 02nchen 5ondon .eE For+ 1999 (%!. G-*91G-:::8-*. @ilo )ggelingD "ie Wohnungen $riedrichs des 1roBen im %chloB Charlottenburg. (nD !erliner %chl4ssern. Hleine %chriften 8. IerEaltung der %taatlichen %chl4sser und 1Crten !erlin 19*J. Hlaus &on Hrosig+D .eobaroc+e 1artentenden6en im :7. ,ahrhundert K Iersuch einer !ilan6 gartenden+malpflegerischer <estaurierungsansCt6e. (nD .ational+omitee der !undesrepubli+ "eutschland ('rsg.)D "ie 1arten+unst des !aroc+. ((C>0>% K 'efte des "eutschen .ational+omitees :J). Harl 0. 5ipp Ierlag 02nchen 199J (%!. GJ*A97-666-G %. 1AAK18* hierD %. 187f. 0argarete H2hnD %chloB Charlottenburg. ("en+mCler deutscher Hunst). !erlin 1988. 0ichael %eilerD 'ochrangiges 1artenden+mal inmitten einer 1roBstadt. (nD %tiftung PreuBische %chl4sser und 1Crten in !erlin-!randenburg ('rsg.)D %chloss Charlottenburg. H4nigin %ophie Charlotte und ihr 0usenhof. Porticus. !esuchermaga6in .euauflage :77G %. :7K::. 0artin %perlich 'elmut !4sch-%upan @ilo )ggelingD "er WeiBe %aal und die 1oldene 1alerie im %chloB Charlottenburg. (nD !erliner %chl4ssern. Hleine %chriften 1. IerEaltung der %taatlichen %chl4sser und 1Crten !erlin 19J6. %tiftung PreuBische %chl4sser und 1Crten !erlin-!randenburg ('rsg.)D %chloss Charlottenburg. -mtlicher $2hrer. 9. &erCnd. -ufl. Potsdam :77:. $ol+Ein WendlandD !erlins 1Crten und Par+e &on der 1r2ndung der %tadt bis 6um ausgehenden neun6ehnten ,ahrhundert. ("as +lassische !erlin). PropLlCen !erlin 19*9 Clemens -le3ander WimmerD "ie 1Crten des Charlottenburger %chlosses. (1artenden+malpflege :). G. -ufl. !erlin 19J*.

Castel Charlottenburg este un castel i6olate n oraMul german !erlin. %ituat n partea de &est a orasului. -cesta face parte din prusac palate Mi !randenburg 1ardens. Castel Charlottenburg a fost construit la r/ndul su de 1* Mi 1J-lea n stil baroc italian. 5as-l s stea elector $rederic+ (((. pentru soNia sa. Castelul a ser&it scopul acesteia p/n n 197:. 9n acest an castelul a fost stabilit maga6in de mobila. 5a sf/rMitul primului r6boi mondial a fost la spital. "in anul 19:6 a fost nchis din cau6a stare proast. 9n timpul al doilea r6boi mondial a fost Castel Charlottenburg aproape toate n ruine. "in fericire acum n 19A8 el a nceput s reconstruiasc. 9n pre6ent ocupat de un mu6eu de arta si istorie cu o important colecNie de porNelan Mi picturi inclusi& o colecNie semnificati& a secolului al optspre6ecelea pictura france6. 9n mpre#urimile a castelului este o frumoas grdin n stil baroc care ser&eMte n pre6ent oamenii de adiacente 6onele dens populate cum ar fi loc de rela3are. "e e3emplu ea poate fi gsit n mausoleu sau ceainrie !el&edere. )ste interesant de obser&at c :77A-:776 a trit n cancelarul german .. 0ai multe atractii turistice importante pot fi menNionate n mpre#urimile oraMului ca Palate Mi Parcuri din Potsdam Mi !erlin apro3imati& :: +m 0useumsinsel !erlin apro3imati& 6 +m !erlin Wall apro3imati& 17 +m <eichstag apro3imati& 8 +m Poarta !randenburg apro3imati& 8 +m !erlin modernismul 5ocuinNei )states apro3imati& J +m 5agarul de concentrare %achsenhausen apro3imati& :J +m 0u6eul )&reiesc !erlin apro3imati& * +m 0emorialul !erlin'ohensch4nhausen apro3imati& 1A +m 0u6eul Pergamon apro3imati& * +m.

Palatul original a fost comandat de %ophie Charlotte sotia lui $riedrich ((( )lector de !randenburg n ceea ce atunci era satul de 5iet6oE. >riginallL named 5iet6enburg the palace Eas designed bL ,ohann -rnold .ering in baroOue stLle. (niNial numit 5iet6enburg palatul a fost proiectat de ,ohann -rnold .ering n stil baroc stil. (t consisted of one Eing and Eas built in :P storeLs Eith a central cupola . -cesta a constat de o aripa si a fost construit n : P eta#e cu o central

cupol . @he faQade Eas decorated Eith Corinthian pilasters . $atada a fost decorata cu corintice pilastrii . >n the top Eas a cornice on Ehich Eere statues. Pe partea de sus a fost o cornisa pe care s-au statui. -t the rear in the centre of the palace Eere tEo o&al halls the upper one being a ceremonial hall and the loEer gi&ing access to the gardens. 9n spate n centrul palatului erau dou sli o&ale cel de sus fiind o sala de ceremonial Mi accesul mai mici care la grdini. .ering died during the construction of the palace and the Eor+ Eas completed bL 0artin 1r2nberg and -ndreas %chl2ter . .ering a murit n timpul construcNiei palatului iar lucrarea a fost completat de 0artin 1r2nberg Mi %chl2ter -ndreas . @he inauguration of the palace Eas celebrated on 11 ,ulL 1699 $rederic+Rs A:nd birthdaL. S G T (naugurarea a palatului a fost srbtorit la 11 iulie 1699 $rederic+ al A:-lea 6i de naMtere. SGT

@ea house Ubel&edereU in palace garden Casa de ceai U!el&edereU in gradina palatului $riedrich croEned himself as Hing $riedrich ( in Prussia in 1*71 ($riedrich (( $rederic+ the 1reat - Eould later achie&e the title Hing of Prussia) @Eo Lears pre&iouslL he had appointed ,ohann $riedrich &on )osander (also +noEn as )osander &on 14the) as the roLal architect and sent him to studL architectural de&elopments in (talL and $rance particularlL the Palace of Iersailles . $riedrich sa ncoronat ca <ege $riedrich ( n Prusia n anul 1*71 ($riedrich (( - $rederic cel 0are - ar atinge mai t/r6iu titlul de rege al Prusiei) doi ani nainte el a numit ,ohann $riedrich &on )osander (de asemenea cunoscute ca )osander &on 14the) ca arhitectul regal Mi l-au trimis s studie6e e&oluNia arhitecturale n (talia Mi $ranNa n special n Palatul de la Iersailles . >n his return in 1*7: )osander began to e3tend the palace starting Eith tEo side Eings to enclose a large courtLard and the main palace Eas e3tended on both sides. 5a ntoarcerea sa n 1*7: )osander a nceput s se e3tind palat incepand cu partea a doua aripi s ane3aNi o curte mare Mi palatul principal a fost e3tins pe ambele prNi. %ophie Charlotte died in 1*78 and $riedrich

named the palace and its estate Charlottenburg in her memorL. %ophie Charlotte a murit n 1*78 Mi $riedrich numit palatul si mosia acesteia Charlottenburg n memoria ei. (n the folloEing Lears the >rangerL Eas built on the Eest of the palace and the central area Eas e3tended Eith a large domed toEer and a larger &estibule. 9n anii urmtori >rangeria a fost construit n partea de &est a palatului Mi 6ona central a fost prelungit cu un turn cupole mare Mi un &estibul mai mare. >n top of the dome Eas a gilded statue representing $ortune designed bL -ndreas 'eidt . Pe partea de sus a cupolei a fost o statuie repre6entand aurit $ortune proiectat de -ndreas 'eidt . @he >rangerL Eas originallL used to o&erEinter rare plants. >rangeria a fost iniNial utili6at pentru a iernea6 plante rare. "uring the summer months Ehen o&er 877 orange- citrus- and sour orange trees decorated the baroOue garden the >rangerL regularlL Eas the gorgeous scene of courtlL festi&ities. 9n timpul lunilor de &ar c/nd peste 877 de portocaliu- copaci de citrice Mi portocaliu decorat acru grdin n stil baroc a >rangeria regulat a fost scena superba de festi&itati manierat. (nside the palace Eas a room described as Uthe eighth Eonder of the EorldU the -mber <oom ( !ernstein6immer ) a room Eith its Ealls surfaced in decorati&e amber . 9n interiorul palatului a fost o camer descris ca fiind Uopta minune a lumiiU Camera de Chihlimbar (!ernstein6immer) o camer cu pereNii si aprut n decorati&e chihlimbar . (t Eas designed bL -ndreas %chl2ter and its construction bL the "anish amber craftsman 1ottfried Wolfram started in 1*71. -cesta a fost proiectat de -ndreas %chl2ter Mi construcNia sa de ctre meMterul dane6 chihlimbar 1ottfried Wolfram a nceput n 1*71. $riedrich Wilhelm ( ga&e the -mber <oom to @sar Peter the 1reat as a present in 1*16. S A T $riedrich Wilhelm (-am dat Camera de Chihlimbar a Narului Petru cel 0are ca un cadou n 1*16. SAT

Charlottenburg Palace >rangerie Charlottenburg Palace >rangerie When $riedrich ( died in 1*1G he Eas succeeded bL his son $riedrich Wilhelm ( Ehose building plans Eere less ambitious although he did ensure that the building Eas properlL maintained. C/nd $riedrich ( a murit n 1*1G el a fost succedat de fiul su $riedrich Wilhelm ( ale cror planuri de constructii au fost mai puNin ambiNioase deMi el a fcut a se asigura c cldirea a fost ntreNinute n mod corespun6tor. building Eas resumed after his son $riedrich (( ($rederic+ the 1reat) came to the throne in 1*A7. Cladirea a fost reluat dup ce fiul su $riedrich (( ($rederic cel 0are) a &enit la tron n 1*A7. "uring that Lear stables for his personal guard regiment Eere completed to the south of the >rangerL Eing and Eor+ Eas started on the east Eing. 9n cursul acestei gra#duri an pentru regimentul

su personal de pa6a au fost finali6ate la sud de aripa >rangeria Mi lucrare a fost demarat pe aripa de est. @he building of the neE Eing Eas super&ised bL 1eorg Wen6eslaus &on Hnobelsdorff the %uperintendent of all the <oLal Palaces Eho largelL folloEed )osanderRs design. Cladirea de noua aripa a fost supra&egheat de Wen6eslaus 1eorg &on Hnobelsdorff (nspectorul de toate palatele regale care au urmat n mare msur de design )osander. @he decoration of the e3terior Eas relati&elL simple but the interior furnishings Eere la&ish. "ecorarea e3teriorului a fost relati& simplu dar mobilier de interior au fost generoase. @he ground floor Eas intended for $rederic+Rs Eife )lisabeth Christine Eho preferring %ch4nhausen Palace Eas onlL an occasional &isitor. 5a parter a fost destinat pentru $rederic+ soNia lui )lisabeth Christine care prefer/nd %ch4nhausen Palace a fost doar un &i6itator oca6ional. @he decoration of the upper floor Ehich included the White 'all the !anOueting 'all the @hrone <oom and the 1olden 1allerL Eas la&ish and Eas designed mainlL bL ,ohann -ugust .ahl . "ecorul de la eta#ul superior care a inclus %ala -lb %ala !anOueting %ala @ronului Mi 1aleria de -ur a fost generos Mi a fost conceput n principal de ctre ,ohann august .ahl . (n 1*A* a second apartment for the +ing Eas prepared in the distant eastern part of the Eing. 9n 1*A* un apartament al doilea rege a fost pregtit n partea de est ndeprtate ale aripii. "uring this time %anssouci Eas being built at Potsdam and once this Eas completed $rederic+ Eas onlL an occasional &isitor to Charlottenburg. S 8 T 9n acest timp %anssouci a fost construit la Potsdam Mi o dat acest lucru a fost finali6at $rederic+ a fost doar un &i6itator oca6ional la Charlottenburg. S8T (n 1*J6 $rederic+ Eas succeeded bL his nepheE $riedrich Wilhelm (( Eho transformed fi&e rooms on the ground floor of the east Eing into his summer Ouarters and part of the upper floor into Winter Chambers although he did not li&e long enough to use them. 9n 1*J6 $rederic+ a fost succedat de nepotul su $riedrich Wilhelm al (( care a transformat cinci camere la parter din aripa de est n sferturi sa de &ar Mi o parte din eta#ul superior n iarn Chambers deMi el nu a trait suficient de lung pentru a le folosi. 'is son $riedrich Wilhelm ((( came to the throne in 1*9* and reigned Eith his Eife Vueen 5uise for AG Lears. $iul su $riedrich Wilhelm ((( a &enit la tron n 1*9* Mi a domnit cu soNia sa regina 5uise de AG de ani. @heL spent much of this time li&ing in the east Eing of Charlottenburg. )i au petrecut o mare parte din acest timp care triesc n aripa de est a Charlottenburg. @heir eldest son $riedrich Wilhelm (I Eho reigned from 1JA7 to 1J61 li&ed in the upper storeL of the central palace building. $iul cel mai mare lor $riedrich Wilhelm (I care a domnit 1JA7-1J61 a trit n eta#e superioare ale cldirii palatul central. -fter $riedrich Wilhelm (I died the onlL other roLal resident of the palace Eas $riedrich ((( Eho reigned for 99 daLs in 1JJJ. S 6 T "up $riedrich Wilhelm (I a murit alte regale re6ident numai a palatului a fost $riedrich ((( care a domnit pentru 99 de 6ile n 1JJJ. S6T @he palace Eas badlL damaged in 19AG during the %econd World War . S * T (n 1981 the Ear-damaged %tadtschloss in )ast !erlin Eas demolished and as the damage

to Charlottenburg Eas at least as serious it Eas feared that it Eould also be demolished. Palatul a fost gra& a&ariat n 19AG n timpul the al doilea r6boi mondial . S*T 9n 1981 de r6boi deteriorate palatului imperial n !erlinul de )st a fost demolat Mi ca pre#udiciul a Charlottenburg a fost cel puNin la fel de gra&e sa temut c ar fi de asemenea demolate . 'oEe&er folloEing the efforts of 0argarete H2hn the "irector of the %tate Palaces and 1ardens it Eas rebuilt to its former condition. S J T $rom :77A until earlL :776 Charlottenburg Palace Eas the seat of the President of 1ermanL Ehilst %chloss !elle&ue Eas being reno&ated. S citation needed T Cu toate acestea n urma eforturilor de 0argarete H2hn directorul Palate de stat Mi 1ardens a fost reconstruit la fostul starea sa. SJT din :77A p/n la nceputul anului :776 Palatul Charlottenburg a fost scaunul de preMedinte al 1ermaniei n timp ce %chloss !elle&ue era reno&at

Astzi

Charlottenburg Palace at R$esti&al of 5ightsR :77* Palatul Charlottenburg la U$esti&alul 5uminilorU :77* @he palace and grounds are a ma#or &isitor attraction. Palatul Mi moti&e sunt o atracNie ma#or &i6itator. $or an admission charge parts of the interior of the palace are open to &isitors including the >ld Palace ( -lte %chloss ) and the .eE Wing ( .euer $l2gel ). Pentru o ta3 admiterea prNi din interiorul palatului sunt deschise pentru &i6itatori inclusi& Palatul Iechi (-lte %chloss) Mi noua aripa (.euer $l2gel). @he >ld Palace contains manL rooms Eith baroOue decoration and includes a room called the Porcelain Cabinet Ehich holds thousands of porcelain ob#ects. Palatul Iechi conNine numeroase camere cu baroc decor Mi include o camer numit Cabinetului porNelan care deNine mii de portelan obiecte. @he .eE Wing includes the opulent rococo %tate -partments of $rederic+ the 1reat and the more modest Winter Chambers of $riedrich Wilhelm ((. @he Wing .eE include opulenta rococo statul -partamente de $rederic cel 0are Mi mai modeste de iarn Camerelor de $riedrich Wilhelm ((. @he formal and informal gardens are freelL open to the public. 1rdini formale Mi informale sunt deschise n mod liber pentru public. $or an admission charge the 0ausoleum the !el&edere and the .eue Pa&ilion are open to &isitors. S 1G T @he 0ausoleum contains the gra&es of and

memorials to members of the 'ohen6ollern familL. Pentru o ta3 de admitere 0ausoleul !el&edere Mi Pa&ilionul .eue sunt deschise pentru &i6itatori. S1GT 0ausoleul conNine mormintele Mi monumentelor comemorati&e membri ai familiei 'ohen6ollern. @he memorial to Vueen 5uise includes her reclining effigL Ehich is made from Carrara marble and Eas designed bL Christian "aniel <auch . 0emorial la Vueen 5uise include ei rabatabile efigie care este fabricat din Carrara marmura si a fost proiectat de ctre Christian "aniel <auch . -lso open to the public are the !el&edere Ehich contains a collection of !erlin porcelain S 1A T and the .eue Pa&ilion Ehich houses a collection of arts and crafts of the period Ehen %chin+el Eas acti&e. "e asemenea deschise publicului sunt !el&edere care conNine o colecNie de porNelan !erlin S1AT Mi Pa&ilionul .eue care g6duieMte o colecNie de arte Mi meserii din perioada c/nd %chin+el a fost acti&. @he former Palace @heatre is noE the 0useum f2r Ior- und $r2hgeschichte Ehich is a museum of prehistoric archaeologL . $ostul Palace @heatre este acum f2r Ior-und $r2hgeschichte 0u6eul care este un mu6eu de arheologie preistorice . (n the former >rangerL is a restaurant and cafW. S 1G T 9n >rangeria fosta este un restaurant Mi o cafenea. S1GT (n the courtLard of the palace is a large eOuestrian statue of $riedrich Wilhelm (. @his Eas designed bL -ndreas %chl2ter and made betEeen 1696 and 1*77. 9n curtea palatului este o mare statuie ec&estr a lui $riedrich Wilhelm (. -cest lucru a fost proiectat de -ndreas %chl2ter Mi a fcut ntre 1696 Mi 1*77. $rom 1*7G it stood on the 5angen !r2c+e (noE the <athausbr2c+e) but Eas mo&ed to a place of safetL in the %econd World War. "in 1*7G a stat pe !r2c+e 5angen (acum <athausbr2c+e) dar a fost mutat la un loc de siguranN n al doilea r6boi mondial. >n its return after the Ear the barge carrLing it sun+ and it Eas not sal&aged until 19A9. 5a ntoarcerea sa dup r6boi la bar#a care transport ea na prins Mi nu a fost sal&at p/n n 19A9. (n 198: it Eas erected on its present site. S 18 T @o the south of the palace are tEo more museums the !r4han 0useum Ehich contains art nou&eau and art deco articles and the !erggruen 0useum Ehich houses modern art in particular Eor+s bL Picasso and Hlee . S 1G T 9n 198: a fost ridicat pe pre6enta site-ul su. S18T 9n partea de sud a palatului sunt dou mai multe mu6ee 0u6eul !r4han care conNine -rt .ou&eau Mi -rt "eco articole Mi 0u6eul !erggruen care case de art modern n special lucrri de Picasso Mi Hlee . S1GT "estroLed during World War (( the 1reat >rangerL Eas reconstructed on the model of the baroOue building. "istruse n timpul al doilea r6boi mondial a >rangeria 0are a fost reconstruit pe modelul de constructie in stil baroc. @odaL it shines in its old brilliance again. -sta6i aceasta straluceste in stralucirea ei &echi din nou. @he light-flooded festi&al room pro&ides a pleasant frameEor+ for cultural e&ents concerts and banOuets. %ala de festi&al inundate de lumin ofer un cadru plcut pentru e&enimente culturale concerte Mi banchete. >&er the centuries the >rangerL of Charlottenburg Palace saE lots of illustrious personalities K but not onlL in the pastD %o for instance Vueen )li6abeth (( and the Chinese Prime 0inister Eere Eelcomed in the >rangerL latelL. "e-a lungul secolelor >rangeria

de Palatul Charlottenburg a &6ut o mulNime de personalitNi ilustre - dar nu numai n trecutD "eci de e3emplu <egina )lisabeta a (( Mi premierul chine6 s-au salutat n >rangeria ultima &reme.