Sunteți pe pagina 1din 16

Data publicrii: 08.07.

2013

Apel de selecie
GAL Some Transilvan anun lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Msura 41.322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, mbuntirea serviciilor de baz pentru economia i populaia rural i punerea n valoare a motenirii rurale" componenta b) i c)
n perioada 08.07.2013 12.08.2013
Numrul de referin al sesiunii cererii de proiecte: Data lansrii apelului de selecie: Data limit de depunere a proiectelor: Locul i intervalul orar n care se pot depune proiectele: Msura 41 322/4 din 08.07.2013 08.07.2013 12.08.2013 Biroul GAL Some Transilvan, din Localitatea Bonida, str. Mihai Eminescu nr. 446, comuna Bonida , judeul Cluj, n intervalul orar 09:0014:00 i vineri 09:00-12:00 Fondurile disponibile pentru Msura 41.322 n aceast sesiune sunt de 168 691 Euro.

Fondul disponibil pentru aceast sesiune:

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pe un proiect este de:

- 46 000 Euro pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de profit. - 25 000 Euro pentru proiectele generatoare de profit. - 400 000 . - de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de profit. - de pna la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit

Valoarea total maxima a unui proiect poate fi de: Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi:

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanat prin Msura 41.322 este de 5.000 de Euro aceast sum reprezentnd valoarea total eligibil a proiectului. MODELUL DE DECLARAIE prin care beneficiarul se angajeaz s raporteze ctre GAL toate plile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP ctre beneficiar este prezentat mai jos (se depune dupa selectarea proiectului):

DECLARAIE
Subsemnatul ..........................................................................................................................., domiciliat n ..........................................., posesor al BI/CI/PASS seria ......... nr .................................. eliberat la data ........................... de .................................................., CNP .................................................., in calitate de Reprezentant Legal al proiectul ................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................., declar pe propria raspundere, ca voi raporta ctre GALSome Transilvan toate plile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de APDRP. Raportarea voi face dup primirea de la CRPDRP a Notificrii cu privire la confirmarea plii, n maxim 5 zile lucrtoare de la data efecturii plii. Reprezentant Legal Numele i prenumele ................................................. ..................... Data....................................... Semntura/tampila .............................................

DATA I MODUL de anunare a rezultatelor procesului de selecie (notificarea solicitanilor, publicarea Raportului de Selecie). Dup ncheierea primei etape de verificare i selecie a proiectelor, GAL Some Transilvan va publica pe pagina proprie de web Raportul de Selecie Intermediar i l va afia la sediul GAL-ului i la sediul consiliilor judeene i sediile unitailor administrativ-teritoiale ale localitailor membre sau nemembre

n GAL daca instituiilor respective sunt de acord. GAL Somes Transilvan va transmite solicitanilor notificari asupra rezultatului evaluarii i seleciei; transmiterea se realizeaza cu confirmare de primire sau va fi predate personal - cu semnatura de primire din partea reprezentantului legal al potenialului beneficiar. Beneficiarii ai cror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestaii la sediul GAL Some Transilvan. Contestaiile primite vor fi analizate de GAL Some Transilvan n baza unei proceduri interne proprii (Regulament de funcionare Comisie de selecie si Comitet de Contestaii GAL Some Transilvania). Dup ncheierea procesului de soluionare a contestaiilor (dac este cazul), n termen de 5 zile Comitetul de Selecie GAL Some Transilvan va ntocmi un Raport de selecie final n care vor fi nscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate i eligibile selectate i se va publica pe pagina www.galsomestransilvan.ro i va ntiina solicitanii asupra rezultatelor procesului de evaluare i selecie. DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE pe care trebuie s le depun solicitantul odat cu depunerea proiectului n conformitate cu cerinele fiei msurii din PNDR i cu Ghidului solicitantului n vigoare la momentul lansrii apelului de selecie, aferente msurii respective: 1. 1.1 Memoriu justificativ pentru proiectele care nu prevd lucrri de construcii si/sau montaj Solicitanii ce depun proiecte care prevd lucrri de construcii i/sau montaj, ce urmeaz a fi depuse spre finanare prin Msura 41 322, sunt obligai s ataeze la Cererea de Finanare, Studiul de fezabilitate i Proiectul Tehnic. 1.2 Studiu de fezabilitate / Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (unde este cazul) ntocmit / actualizat conform coninutului cadru i metodologiei stipulate n HG nr. 28/09.01.2008 insotit de Aviz tehnic emis de Inspectoratul de Stat in Constructii, pentru toate actiunile din cadrul proiectului depus, in cazul solicitantilor Comune si ADI-uri + Proiect tehnic. Pentru proiectele care vizeaz investiii asupra obiectivelor de patrimoniu, studiul d e fezabilitate se va completa cu: - documentaia ntocmit conform Coninutului Cadru al documentaiilor de restaurare a monumentelor istorice (DISPOZIIE Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele msuri pentru mbuntirea activitii n domeniul avizrii, e laborat de Ministerul Culturii i Cultelor, pentru investiii de restaurare / consolidare a obiectivelor de patrimoniu; sau - Documentaie justificativ pentru investiii de conservare a obiectivelor de patrimoniu, avizat de Directia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural judeean. 2. 2.1. Certificat de urbanism / Autorizaie de construire pentru proiecte care prevd construcii. 2.2. Pentru investiii (viznd componenta b), Certificatul de Urbanism va fi nsotit de: - Avizul cu recomandari emis de catre filiala te ritoriala a Ordinului Arhitecilor, care confirm respectarea arhitecturii specifice locale (dac este cazul), la faza de Studiu de Fezabilitate 3.

3.1. Pentru primrii i ADI-uri: - Inventarul domeniului public ntocmit conform legislaiei n vigoare privi nd proprietatea public i regimul juridic al acesteia (n cazul n care cladirea / terenul este proprietatea publica a primriei / lor); ` i - inventarul domeniului public pentru terenul pe care se relizeaz investiia, nsoit de acordul autoritii deintoare (n cazul n care terenul este inclus n proprietatea public sau administrarea unei autoriti publice locale, alta dect solicitantul), dac este cazul; i - avizul administratorului terenului aparinnd domeniului public, altul dect cel administrat de primrie, dac este cazul. 3.2. Pentru ONG, aezminte culturale, instituii de cult: - Document care atest dreptul de proprietate asupra terenului i construciilor sau - Contract de concesiune asupra cldirii / terenului pe care va fi amplasat construcia, valabil pe o perioad de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanare. Contractul de concesiune va fi nsoit de adresa emis de concendent care trebuie s conin: - situaia privind respectarea clauzelor contractuale, dac este n graficul de realizare a investiiilor prevzute n contract i alte clauze ; - suprafaa concesionat la zi - dac pentru suprafaa concesionat exist solicitri privind retrocedarea sau diminuarea i dac DA, s se menioneze care este suprafaa supus acestui proces. 3.3. Pentru persoane fizice si juridice: Document care atest dreptul de proprietate / document ncheiat la notariat care atest dreptul de administrare asupra obiectivului ce se va restaura, consolida, conserva pe o perioad de minim 10 ani de la depunerea cererii de finanare. 4. Adeverinta conform Protocolului incheiat intre APDRP si ANPM sau Acord de mediu insotit, daca este cazul de studiul de impact, eliberate de Autoritatea competenta pentru protectia mediului. 5. Acordul de acces privind investiia de nfiinare / extindere a reelei publice locale de alimentare cu gaz, dac este cazul. 6. Aviz de amplasament sau Aviz de racordare eliberat de sucursale ale ANRE, privind investiii asupra reelei de joas tensiune sau asupra reelei publice de iluminat, dac este cazul 7. Avizul sanitar privind constatarea conformitii proiectului cu condiiile de igien i sntate public sau Notificare privind conformitatea proiectului cu condiiile de igien i sntate public sau Notificare c investiia nu face obiectul evalurii condiiilor de igien i sntate public, dac este cazul. 8. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul verificat de DSVSA judeteana, respectiv a

municipiului Bucuresti, unitatea va fi in concordanta cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, daca este cazul. 9. a) Avizul eliberat de Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National judeteana, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul cultural de interes local grupa B si ca se poate interveni asupra lui (documentatia este adecvata), daca este cazul. b) Aviz din partea Autoritatii publice centrale pentru protectia mediului sau Hotarre a Consiliului Judetean privind ncadrarea elementului de cadru natural n categoria celor protejate (n cazul n care elementul de cadru natural specificat n documentatia anexata cererii de finantare nu se regaseste n Lista ariilor protejate Anexa 8 la Ghidul Solicitantului) 10. Expertiz tehnic de specialitate asupra construciei existente, inclusiv pentru investiii de restaurare, consolidare i conservare a obiectivelor de patrimoniu, ntocmit, semnat i tampilat de un expert tehnic atestat . Pentru investiii de restaurare, consolidare i conservare a obiectivelor de patrimoniu expertiza tehnic va avea avizul Comisiei zonale a monumentelor istorice (cf. Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice). 11. 11. 1. Pentru primrii i ADI: Hotrrea Consiliului/ilor Local/e pentru instrumentarea proiectului, cu referire la urmtoarele puncte (obligatorii) : - necesitatea i oportunitatea investiiei i numrul de locuitori ai comunei/lor solicitante. - angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenan i gestionarea investiiei, pe o perioad de cel puin 5 ani de la data la care investiia a fost dat n exploatare. - angajamentul de a asigura exploatarea drumurilor n conformitate cu reglementrile n vigoare privind condiiile de exploatare a drumurilor (dac este cazul). - necesitatea si oportunitatea incheierii Acordului de parteneriat cu ONG/unitate de cult/asezamant cultural (daca este cazul). 11.2. Pentru celelalte categorii de solicitani eligibili: Angajamentul c vor asigura mentenana investiiei, pe o perioad de cel puin 5 ani de la data la care investiia a fost dat n exploatare. 12. Act de infiintare si statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara. 13. 13.1. Certificat de nregistrare fiscal 13.2. Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislaiei n vigoare 13.3. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerului care specific faptul ca societatea este n functiune, codul CAEN conform activitii pentru care solicit finanare, existena punctului de lucru, dac este cazul 14. 14.1. Pentru ONG-uri si ADI-uri: Incheierea privind inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor

14.2. Pentru institutiile de cult : Certificatul de inregistrare si actul de infiintare si functionare emis de unitatea ierarhic superioara (episcopie, arhiepiscopie, mitropolie, patriarhie) 14.3. Pentru asezamintele culturale: Document privind nfiinarea, organizarea si functionarea asezamantului cultural 15. Lista agentilor economici i a institutiilor de interes public, deservii de proiect, care va conine denumirea, adresa, activitatea desfurat, domeniul de activitate i Lista gospodriilor care au depus la primrie adeziunea privind necesitatea investiiei i angajamentul de racordare din surse proprii la reeaua de ap/canalizare/gaze/energie electric, sau c sunt de acord cu plata colectrii deeurilor. Lista trebuie s conin nume, prenume, semntur, adres, termen de racordare (maxim 3 ani de la finalizarea investiiei publice), precum i tariful perceput. 16. Hotrrea consiliului parohial privind realizarea investiiei i asigurarea cofinan rii, dac este cazul. 17. Precontract cu o firma autorizata vizand sortarea, ridicarea si transportul deseurilor la un depozit zonal, daca este cazul. 18. 18.1 Declaraie pe proprie rspundere a solicitantului data de reprezentantul legal de proiect ca va asigura cofinanarea proiectului si cu precizarea sursei de cofinanare. 18.2 Document de la banc/trezorerie cu datele de identificare ale bncii/trezoreriei i ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa bncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului n care se deruleaz operaiunile cu APDRP. Pentru beneficiarii publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie. 19. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de minimis, daca este cazul. 20. 20.1 Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale restante si graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat (daca este cazul) 21. Raportul asupra utilizrii altor programe de finanare nerambursabil (obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului) intocmit de solicitant pentru solicitantii care au mai beneficiat de alte programe de finantare nerambursabila incepand cu anul 2002, pentru aceleasi tipuri de investitii. 22. Autorizaiile de funcionare pentru reeaua de alimentare cu ap i/sau canalizare, se solicit n funcie de reeaua care se realizeaz n cadrul msurii (dac se realizeaz reeaua de alimentare cu ap se solicit pentru reeaua de canalizare existent i invers), precum i pentru extinderea i/sau reabilitarea reelei existente (ap i/sau canalizare), dac este cazul. 23. 23.1. Avizul tehnico-economic, emis de Operatorul Regional, in care sa se certifice ca investitia in apa/apa uzata propusa prin proiect respecta solutia tehnica din Master Planul Judetean aprobat, in cazul solicitantilor care sunt parte din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara infiintata conform cerintelor POS Mediu. sau 23.2. Aviz tehnico-economic emis de Consiliul Judetean pentru investitia de apa/apa uzata in care sa se certifice ca investitia propusa prin proiect respecta solutia tehnica din Master Planul Judetean aprobat, precum si ca

solicitantul nu face parte din nicio Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara infiintata conform cerintelor POS Mediu. 24. Adresa emisa de Consiliul Judetean/ADR care sa confirme ca investitia se incadreaza intr-o strategie de dezvoltare locala sau judeteana, daca este cazul. 25. Aviz eliberat de Apele Romane care sa certifice ca investitia de alimentare cu apa se realizeaza intr-o zona in care apa este insuficienta, daca este cazul. 26. Buletin de analiza a apei emis de un laborator acreditat care sa confirme ca apa in zona respectiva este poluata sau prezinta o concentratie ridicata de nitrati, daca este cazul. 27. Situatia achiziiilor publice efectuate pn la depunerea Cererii de Finanare (conform modelului din cererea de finantare), daca este cazul. 28. Acord de parteneriat 29. Beneficiarul va anexa un rezumat n care va detalia modul n care proiectul se ncadreaz n strategie i criteriile de selecie specifice pe care le ndeplinete. 30. DECLARAIE prin care beneficiarul se angajeaz s raporteze ctre GAL toate plile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP ctre beneficiar este prezentat mai jos (se depune dupa selectarea proiectului) 31. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz)

Conform manualului de procedura pentru implementarea msurii 41 exist posibilitatea ca GAL-urile sa selecteze prin intermediul msurii 322 proiecte care se ncadreaz n Componenta C: studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora si punerea acestora la dispozitia comunitatii. Pentru proiectele de servicii, solicitantul va respecta cerinele prevzute pentru proiecte de servicii specifice Msurii 41, publicat pe site-ul www.apdrp.ro. Proiectele de servicii pot fi acelea care se regsesc n obiectivele Msurilor 111 i, 143 i 322 Componenta C: studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora si punerea acestora la dispozitia comunitatii, din PNDR, precum i proiecte atipice de servicii din Planul de Dezvoltare Local; Pentru proiectele de servicii (care se regsesc n obiectivele msurilor 111, 143 i 322 Componenta C: studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora si punerea acestora la dispozitia comunitatii, din PNDR i atipice de servicii) se va utiliza formularul cadru de Cerere de Finanare pentru servicii (Formular E1.1LS), disponibil pe site-ul www.apdrp.ro. Pentru proiectele de servicii, finanate prin Msura 41, solicitantul de finanare trebuie s ndeplineasc cerinele de conformitate menionate n fia de verificare a conformitii E2.1LS1LA/LS i criteriile de eligibilitate menionate n cadrul Fielor msurilor 111 i, 143 i 322 din PNDR; (n cadrul fielor de verificare se vor verifica

doar punctele referitoare la documentele anex menionate n Cererea de finanare pentru proiectele de servicii).

Astfel, n Cererea de Finanare, anexele care trebuie completate i prezentate de ctre solicitant sunt: Anexa 1 Buget Indicativ i Fundamentarea bugetului indicativ pe categorii de cheltuieli eligibile; Anexa 2 Declaraie pe proprie rspundere a solicitantului; Anexa 3 Declaraie pe Proprie Rspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinanrii (dup caz); Anexa 4 Acte Constitutive ale Solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de nregistrare, Cod de nregistrare Fiscal, nscrierea n Registrul asociaiilor i fundaiilor, etc.). Anexa 5Documente care s demonstreze expertiza experilor de a implementa activitile proiectului (diplome, certificate, referine, atestate de formator emise conform legislaiei naionale in vigoare, etc.); Anexa 6 Copia actului de identitate a reprezentantului legal. La pct. E din Cererea de Finanare sunt precizate i alte documente ce trebuie anexate Cererii de Finanare, acestea fiind: - Raportul asupra utilizrii altor programe de finanare nerambursabil (obiective, tip de investiie/ serviciu, elemente clare de identificare ale investiiei/ serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul i stadiul proiectului, perioada derulrii proiectului) ntocmit de solicitant pentru solicitanii care au mai beneficiat de alte programe de finanare nerambursabil ncepnd cu anul 2002, pentru aceleai tipuri de servicii; - Proces verbal de recepie sau document similar pentru proiectele de servicii incluse n Raportul asupra utilizrii altor programe de finanare nerambursabil; - Documente constitutive i de atestare fiscal; - Certificat care s ateste lipsa datoriilor fiscale i sociale i graficul de reealonare a datoriilor ctre bugetul consolidat ( daca este cazul); - Document de la banc/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei /banca i ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa trezoreriei, codul IBAN al contului n care se deruleaz operaiunile cu APDRP); - Documente care s ateste expertiza experilor de a implementa activitile proiectului (diplome , certificate, referine, atestare ca formator emise conform legislaiei naionale in vigoare etc.); - Documente care s demonstreze asigurarea cofinanrii de ctre beneficiar (extras de cont etc.).

!Lista documentelor justificative necesare se gsete pe site-ul www.galsomestransilvan.ro. De asemenea, v


rugm s consultai i site-ul www.apdrp.ro pentru ultima versiune a Ghidului Solicitantului pentru msura 322 i msura 41 ct i anexele aferente acestor ghiduri.

CERINELE DE CONFORMITATE I ELIGIBILITATE pe care trebuie s le ndeplineasc solicitantul: 1. Proiectul trebuie sa fie realizat n spatiul rural conform definitiei din PNDR iar beneficiarul se identifica ntruna din categoriile de beneficiari definite; 2. Nu este permisa dubla finantare a aceleasi activitati/investitii din alte fonduri comunitare sau nationale; 3. Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei; 4. Prin memoriul justificativ / studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei; 5. Proiectul propus este n conformitate cu normele de mediu2 (inclusiv Directiva Cadru Apa3) si legislatia n vigoare cu privire la normele de siguranta n transport / energie; 6. Proiectele de investitii n infrastructura de apa / apa uzata vor trebui sa prezinte fie un aviz tehnicoeconomic4 din partea operatorului regional acolo unde acesta exista, fie un aviz din partea consiliului judetean prin care se dovedeste si conformitatea proiectului cu strategia regionala / judeteana de apa / apa uzata, iar n cazul n care un astfel de proiect nu se regaseste n situatiile mai sus mentionate, proiectul va fi nsotit de angajamentul autoritatilor locale de a asigura gestionarea si mentenanta investitiei; ATENTIE! Pentru investitiile n infrastructura de apa/apa uzata finantate prin FEADR, care vizeaza doar una din cele doua componente ale sistemului de apa/apa uzata, pe acelasi troson, iar cealalta componenta se afla n executie, este necesar pentru a deveni eligibile, ca investitia nceputa sa fie finalizata si sa dispuna de autorizatie de functionare. 7. Investitia sa respecte Planul Urbanistic General; 8. Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura specifica locala (a se vedea Anexa 16 Lista elementelor caracteristice ale tipologiilor arhitecturii specifice locale); 9. Orice beneficiar al acestei masuri poate aplica pentru maxim 2 proiecte individuale (vezi definitie din cap. 4.3 dictionar) pe ntreaga perioada de programare (2007- 2013); 10. Pentru investitiile n infrastructura fizica de baza, beneficiarii trebuie sa prezinte lista cu semnaturi ale locuitorilor, agentilor economici si institutiilor publice care au depus la primarie adeziunea privind necesitatea investitiei si angajamentul de racordare din surse proprii la reteaua de apa / canalizare / gaze / energie electrica sau acordul privind plata colectarii deseurilor; 11. Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei.

PROCEDURA DE SELECIE aplicat de Comitetul de Selecie al GAL (descrierea criteriilor de selecie i punctajul acordat pentru fiecare criteriu). Procedura de selecie este afiat pe site-ul www.galsomestransilvan.ro, la sectiunea PROCEDURI i la sediul GAL . Comitetul de selectie al proiectelor este format din membrii titulari n numr total de 13 persoane (4 persoane din sectorul civil/ ONG , 6 persoane din sectorul public i 3 persoane din sectorul privat,

totodat sunt prevzui 13 membrii supleani, care respect numrul de persoane din domeniile civil/public si privat. Solicitantul de finanare trebuie s ndeplineasc cerinele minime de conformitate i eligibilitate menionate n Fia Msurii i n Ghidului Solicitantului aferent fiecrei msuri. Pentru a fi selectat pentru finanare proiectul trebuie s depeasc punctajul minim prevzut pentru fiecare msur, conform criteriilor de selecie locale.

Criterii de selecie
Localitatile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara.
Se acorda punctaj numai daca nu a mai fost finantata o investitie similara n aceeasi localitate (n cazul n care o comuna aplica pentru unul sau mai multe sate componente, pentru o investitie similara pentru care a primit anterior sprijin comunitar dar pentru un alt/e sat/e din componenta sa, aceasta comuna nu primeste punctaj; n cazul A.D.I. aceasta primeste punctaj numai daca nici una dintre comunele n care se realizeaza investitia nu a mai beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru investitii similare). Precizari: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar. Indiferent de categoria de beneficiar, n cazul proiectelor integrate, acest criteriu se va puncta n functie de actiunea majoritara a proiectului (drum; apa+canal, energie electrica, gaz, statii de transfer).

Punctaj

1.

Localitati rurale din regiunile cu grad de saracie ridicat:


2.

3 3 2

localitati cu grad de saracie ridicat (rata saracie 60%-89,6%) ............ localitati cu grad de saracie mediu (rata saracie 40%-59,9%) ............

localitati cu grad de saracie scazut (rata saracie <40%) .....................

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Listei cu Localitatile rurale cu grad ridicat de saracie, lista ce este anexa la Ghidul Solicitantului. Se acorda punctaj numai daca localitatea este obligatoriu identificata n Lista localitatilor din regiunile cu grad de saracie ridicat, punctajul fiind stabilit functie de procentul gradului de saracie cu care este nregistrata localitatea respectiva (n cazul unei comune nou nfiintate se va lua n considerare gradul de saracie al comunei din care aceasta s-a desprins; n cazul unei comune desprinsa dintr-un oras, aceasta nu va fi punctata; n cazul unui A.D.I. se va lua n considerare comuna din componenta A.D.I.- ului cu gradul de saracie cel mai ridicat daca comuna respectiva este beneficiara a componentei majoritare din proiect). Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.

Proiectele care se ncadreaza ntr-o strategie de dezvoltare locala sau judeteana.


Punctarea acestui criteriu se va face numai daca solicitantul prezinta o adresa de la Consiliul Judetean/ Agentia de Dezvoltare Regionala sau Investitia se regaseste n scopul si obiectivele nfiintarii ADI-ului respective (daca este cazul). Se acorda punctaj numai daca exista, anexata, o Adresa emisa de Consiliul Judetean/Agentia de Dezvoltare Regionala care sa confirme ca investitia se ncadreaza ntr-o strategie de dezvoltare locala, judeteana sau regionala; Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar

3.

Proiecte integrate de investitii


Se considera proiect integrat al carui beneficiar este o comuna, investitia care vizeaza combinarea n acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul aceleiasi componente sau din componente diferite ale masurii, precum si daca valoarea cumulata a componentelor secundare reprezinta minimum 10% din valoarea totala eligibila a proiectului integrat Se considera proiect integrat al carui beneficiar este un ADI, investitia care vizeaza combinarea n acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul aceleiasi componente sau din componente diferite ale masurii, si valoarea cumulata a componentelor secundare reprezinta minimum 10 % din valoarea totala eligibila a proiectului integrat precum si daca actiunea majoritar valorica din valoarea totala eligibila a proiectului deserveste total sau partial populatia din minim doua comune din cadrul A.D.I.-ului. Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat n

4.

Studiul de Fezabilitate. Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.

Proiectele de investitii n infrastructura de apa/apa uzata n localitatile rurale ntre 2.000-10.000 de p.e. identificate prin Master Planurile Regionale, dar care nu sunt finantate din POS Mediu
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de apa si sau apa uzata este majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a proiectului. Se acorda punctaj numai daca proiectul ndeplineste 4 conditii simultane: - sa fie proiect pentru apa/apa uzata (investitia propusa trebuie sa vizeze realizarea unui istem functional de apa/apa uzata) - sa se implementeze n localitati cu minimum 2.000 locuitori personae echivalente si maximum 10.000 locuitori persoane echivalente (n cazul A.D.I. toate comunele componente trebuie sa indeplineasca aceasta conditie) - Comuna/grupul de comune sa fie identificat/a n Master Planul Regional - proiectul sa nu fie finantat prin programul POS MEDIU (n cazul A.D.I., niciuna dintre comunele componente n care se realizeaza investitia, nu trebuie sa beneficieze de finantare prin programul POS MEDIU). Precizare: n cazul comunelor nou nfiintate, acestea trebuie sa ndeplineasca cele patru criterii de mai sus; Organismul Intermediar al POS Mediu ofera informatii referitoare la populatia echivalenta a acestor comune.

5.

Proiecte de investitii n infrastructura de drumuri care asigura legatura cu principalele cai rutiere (drumurile judetene, nationale) sau alte cai principale de transport (feroviare si fluviale)
6. Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat n Studiul de Fezabilitate. In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de drum este majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a proiectului.

Proiecte de investitii n infrastructura de alimentare cu apa n zonele n care apa este insuficienta sau n zonele care prezinta incidenta ridicata a perioadelor de seceta
7. Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat cu date statistice n Studiul de Fezabilitate. In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de alimentare cu apa si canalizare este majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a proiectului.

Se acorda punctaj numai daca proiectul este pentru retea de alimentare cu apa si localitatea n care se va implementa proiectul se regaseste n Lista localitatilor cu indice de ariditate ridicat sau proiectul are, anexat sau se prezinta un Aviz eliberat de R.N. Apele Romne care certifica insuficienta apei n zona (n cazul A.D.I. toate comunele n care se realizeaza investitia de alimentare cu apa trebuie sa se gaseasca n Lista localitatilor cu indice de ariditate ridicat sau sa prezinte, anexat proiectului, un Aviz eliberat de R.N. Apele Romne care certifica insuficienta apei n localitate).

Proiectele de investitii n infrastructura de apa/apa uzata pentru zonele n care apa prezinta un grad ridicat de poluare sau zonele n care apa freatic a prezinta o concentratie ridicata de nitrati ce afecteaza sanatatea populatiei.
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de alimentare cu apa si canalizare este majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a proiectului Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat cu date statistice n Studiul de Fezabilitate. Se acorda punctaj numai daca proiectul este pentru retea de apa/apa uzata si comuna n care se va realiza investitia se regaseste n Lista zonelor vulnerabile la nitrati sau proiectul are anexat Buletin de analiza eliberat de un laborator acreditat care certifica gradul ridicat al poluarii n localitate (n cazul A.D.I. toate comunele n care se realizeaza investitia de apa/apa uzata trebuie sa se regaseasca n Lista zonelor vulnerabile la nitrati sau sa prezinte Buletin de analiza eliberat de un laborator acreditat care certifica gradul ridicat al poluarii n localitate.

8.

Proiecte de investitii n infrastructura sociala 9.

Maxim 10 10 7 5

realizate de catre ONG uri si unitati de cult ........................................................... realizate de catre comune, iar functionarea infrastructurii sociale este asigurata n parteneriat cu ONG-uri/ unitati de cult ............................................ realizate de comune si A.D.I.-uri..............................................................

Se acorda punctaj, n functie de categoria de beneficiar, numai daca prin proiect se prevede prima nfiintare si dotare a centrelor de ngrijire copii (crese, gradinite, asistenta dupa programul scolar, tip after school), centre ngrijire batrni si persoane cu nevoi special Precizare: nu se acorda punctaj pentru camine culturale.

10.

Proiectele care promoveaza investitii n scopul conservarii specificului local si a mostenirii culturale (arhitectura traditionala, conservare patrimoniu material,

Maxim

imaterial, promovare, organizare festivaluri cu specific local etc). - realizate de catre ONG uri, unitati de cult, asezaminte culturale, persoane fizice si juridice (exceptnd comunele si asociatiile acestora legal constituite) .................................................. - realizate de catre comune, iar functionarea obiectivului investitiei este asigurata n parteneriat cu ONG-uri/asezaminte culturale ........................................................................... - realizate de catrecomune si A.D.I.-uri Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat n Studiul de Fezabilitate
Se acorda punctaj, n funcie de categoria de beneficiar, numai daca sunt prevazute investitii directe n: - renovarea, modernizarea, extinderea si/sau dotarea caminelor culturale (cu exceptia caminelor culturale care au primit sau sunt n curs de finantare prin Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale, conform legii nr. 143/2007) centrelor culturale/centrelor pentru conservarea si promovarea culturii traditionale daca acestea adapostesc activitatea unui/unor ansambluri artistice recunoscute (muzica, dans, teatru, pictura, sculptura, arta manufacturiera traditionala); - trguri, festivaluri, piete traditionare si alte manifestari traditionale locale; - restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural clasa B (arhitectura laica {constructii, statui, situri arheologice etc}, arhitectura de cult {biserici, clopotnite etc.}); - protejarea unor elemente ale cadrului natural ( fntni, izvoare, cascade, pesteri, arbori si arbusti, vegetatie etc.) ce sunt identificate n Listele ntocmite la nivel national. n situatia n care acestea nu se regasesc n lista ariilor protejate la nivel national si local (Anexa 8 la GD 322) se anexeaza la proiect, n functie de importanta elementului cadrului natural, aviz din partea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului sau Hotarre a Consiliului Judetean.

10 10

Criterii de selecie specifice GAL


Se adreseaz mai multor comune
1. 2. Acest criteriu se puncteaz dac este prezentat n memoriul justificativ/studiul de fezabilitate i opional alte documente justificative.

15 3 10

Sunt amplasate n zone defavorizate Se adreseaz unor probleme de mediu

3.

Pentru obinere de punctaj la acest criteriu aplicantul va trebui s specifice n documentaie investiiile sau aciunile prevzute pentru adresarea unor probleme de mediu. Punctajul va fi acordat in functie de relevanta actiunilor propuse . Pentru proiectele care au prevazut in bugetul total investitiei/proiectului cel putin 10% actiunea de mediu, se va acorda punctajul maxim. In cazul unui procent mai mic se va acorda punctajul procentual.

Promoveaz tradiiile i specificul local


4. Acest criteriu se puncteaz dac este prezentat n memoriul justificativ/studiul de fezabilitate i opional alte documente justificative.

20 10

Cuprinde aciuni inovative


Pentru obinere de punctaj la acest criteriu aplicantul va trebui s specifice n documentaie caracterul inovativ al proiectului. n accepia conducerii GAL Some Transilvan aplicantul ndeplinete acest criteriu, dac introduce o soluie sau o aciune nou, o idee nou, o metod nou sau un dispozitiv nou n procesul de producie, cel puin la nivelul comunei unde i desfoar cu preponderen activitatea. Caracterul inovativ al proiectului va fi dovedit prin Studiul de fezabilitate sau memorial justificativ.

5.

TOTAL PUNCT MININIM

100 50

n cazul n care exist cereri de finantare cu punctaj egal avnd aceeai ncadrare ca i component dominant a proiectului, selecia se va face n ordinea descresctoare a valorii eligibile a acestora, exprimat n euro.

Data i modul de anunare a rezultatelor procesului de selecie (notificarea solicitanilor, publicarea Raportului de Selecie) Dup ncheierea primei etape de verificare i selecie a proiectelor, GAL Some Transilvan va publica pe pagina proprie de web Raportul de Selecie Intermediar i va ntiina solicitanii asupra rezultatelor

procesului de evaluare i selecie. Beneficiarii ai cror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestaii la sediul GAL Some Transilvan. Contestaiile primite vor fi analizate de GAL Some Transilvan n baza unei proceduri interne proprii (Regulament de functionare Comisie de selectie si Comitet de Contestatii GAL Somes Transilvania) Dup ncheierea procesului de soluionare a contestaiilor (dac este cazul), n termen de 5 zile Comitetul de Selecie GAL Some Transilvan va ntocmi un Raport de selecie n care vor fi nscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibilie neselectate i eligibile selectate. Anuntarea rezultatelor Anunarea rezultatelor evalurilor pentru cererile de finanare depuse n cadrul acestei sesiuni se va face dup aprobarea Raportului de Selecie de catre Comitetul de selecie , primirea contestatiilor si solutionarea acestora, elaborarea si publicarea Raportului Comisiei de Solutionare a Contestatiilor prin intermediul paginii de internet www.galsomestransilvan.ro. Anunarea rezultatelor finale se va realiza prin intermediul paginii de internet www.galsomestransilvan.ro. pe site, precum i notificarea n scris a ctigtorilor, imediat dup rezolvarea contestaiilor, dar nu mai trziu de 15 zile calendaristice de la ncheierea termenului de depunere a contestaiilor Datele de contact ale GAL unde solicitanii pot obine informaii detaliate GAL Somes Transilvan Adresa: Str. Mihai Eminescu, nr.446,Bontida, Jud. Cluj Tel: +4 0264 262 003 E-mail: contact@galsomestransilvan.ro