Sunteți pe pagina 1din 50

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

CUPRINS CAPITOLUL I STADIUL CUNOATERII N DOMENIU. SINTEZ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE. 2 1.Reglementari contabile in Romania privind situatiile financiare...............................................................................2 2. Rolul si importanta situaiilor financiare.....................................................................................................................4 3. Normalizarea armonizarea - convergenta contabil ............................................................................................... 4 !ntocmirea si prezentarea situaiilor financiare ........................................................................................................" 4.1 #ilanul contabil..........................................................................................................................................................." 4.2 $ontul de profit si pierdere.......................................................................................................................................13 4.2.1 %tructura contului de profit si pierdere in normalizarea contabila internaionala..........................................1 4.3 %ituatia modificrilor capitalului propriu...............................................................................................................1& 4.4 %ituatia flu'urilor de trezorerie................................................................................................................................1( 4. Note e'plicative la situaiile financiare anuale ......................................................................................................1) . *rincipii contabile si aplicarea lor la intocmirea situatiilor financiare...................................................................2+ &. ,ucrri contabile preliminare intocmirii situatiilor financiare...............................................................................23 (. $alculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari...........................................................................2& (.1 -ndicatorii de lic.iditate.............................................................................................................................................2& (.2 -ndicatorii gradului de indatorare............................................................................................................................2( (.3 -ndicatori privind utilizarea activelor......................................................................................................................2( (.4 -ndicatorii *rofitabilitatii..........................................................................................................................................2" ". /uditul situatiilor financiare ......................................................................................................................................2" $/*-01,2, -- $1N0R-#23-- *4R%1N/,4. *R1-4$0 54 *4R64$3-1N/R4 7- /*R162N5/R4. %porirea relevantei8 credibilitatii si transparentei informatiilor prezentate in situatiile financiare........................3+ 2.1.$ontabilitatea creativa ..............................................................................................................................................34 2.2. -ntocmirea si prezentarea situatiilor financiare la %$ 4N-5 -mpe' %R, studiu de caz.................................3& 2.2.1 *rezentarea societii 4N-5 -9*4: %R,............................................................................................................3& AGA............................................................................................................................................................... 37 2.2.2 /naliza structurii patrimoniale .............................................................................................................................3) 2.2.3 /naliza lic.iditii si solvabilitii.........................................................................................................................43 1

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen #-#,-1;R/6-4..............................................................................................................................................................4)

CAPITOLUL I STADIUL CUNOATERII N DOMENIU. SINTEZ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.Reglement !" #$nt %"le "n R$m n" &!"'"n( )"t* t""le +"n n#" !e Legea contabilitatii nr.82/1991, Ordinul 1752/17.11.2005, IAS1, Reglementari contabile din 17.11.2005 con orme cu !irecti"a a I#$a a %omunitatii &conomice &uro'ene , Reglementari contabile din 17.11.2005 con orme cu !irecti"a a #II$a %omunitatii &conomice &uro'ene. Societ()ile comerciale , com'aniile na)ionale, regiile autonome, in*titutele na)ionale de cercetare$ de+"oltare , *ocietatile coo'erati*te *i celelalte 'er*oane ,uridice cu *co' lucrati" au obligatia *a conduca contabilitatea in 'artida dubla *i *a intocmea*ca *ituatii inanciare anuale. %ategoriile de 'er*oane care 'ot tine contabilitatea in 'artida *im'la *e *tabile*c 'rin ordin al mini*trului inantelor 'ublice. -entru organi+atii 'atronale *i *indicale, 'recum *i 'entru alte categorii de organi+atii ara *co' 'atrimonial, care nu de* a*oara acti"itati economice, .ini*terul /inantelor -ublice a'roba un *i*tem *im'li icat de ra'ortare inanciara, a"and in "edere *i cerintele organi*melor euro'ene de 'ro il. Orice o'eratiune economico$ inanciara e ectuata *e con*emnea+a in momentul e ectuarii ei intr$un document care *ta la ba+a inregi*trarilor in contabilitate, dobandind a*t el calitatea de document ,u*ti icati". !ocumentele ,u*ti icati"e care *tau la ba+a 0nregi*tr(rilor in contabilitate anga,ea+( r(*'underea 'er*oanelor care le$au 0ntocmit, "i+at *i a'robat, 'recum *i a celor care le$au 0nregi*trat in contabilitate, du'a ca+. Situa)ii inanciare anuale &1erci)iul inanciar re're+int( 'erioada 'entru care trebuie 0ntocmite *itua)iile inanciare anuale *i, de regula, coincide cu anul calendari*tic, durata e1erci)iului inanciar e*te de 12 luni. &1erci)iul inanciar 'oate i di erit de anul calendari*tic 2de la 01.01.200734 'entru *ucur*alele cu *ediul in Romania, care a'artin unei 'er*oane ,uridice *traine, cu e1ce'tia in*titutiilor de credit, entitatilor autori+ate de %omi*ia 5ationala a #alorilor .obiliare *i *ocietatilor de a*igurare, daca e1ercitiul inanciar di era 'entru *ocietate6
2

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

'entru ilialele con*olidate ale *ocietatii$mama, 'recum *i 'entru ilialele ilialelor, cu e1ce'tia in*titu)iilor de credit, entitatilor autori+ate de %omi*ia 5a)ionala a #alorilor .obiliare *i *ocietatilor de a*igurare, daca e1erci)iul inanciar di er( 'entru *ocietatea$ mama. &1erci)iul inanciar al unitarilor nou$in initate ince'e la data in iintarii, 'otri"it legii. &1ercitiul inanciar al unei 'er*oane ,uridice care *e lic7idea+a ince'e la data inc7eierii e1ercitiului inanciar anterior *i *e inc7eie in +iua 'recedenta datei cand ince'e lic7idarea. -erioada de lic7idare e*te con*iderata un e1ercitiu inanciar, indi erent de durata *a. Situatiile inanciare anuale con*olidate ale unei *ocietati$mama *e 0ntocme*c 'entru acela8i e1ercitiu inanciar a'licabil *ituatiilor inanciare anuale ale *ocietatii$mama. !aca e1ercitiul inanciar al ilialelor di era de e1ercitiul inanciar a'licabil *ocietatii$mama, *ituatiile inanciare anuale con*olidate 'ot i 0ntocmite la o alta data 'entru a tine cont de e1ercitiul inanciar al ma,oritarii *au al celor mai im'ortante dintre *ocietatile con*olidate 2de la 01.01.20073. &1ercitiul inanciar 'entru in*titu)iile 'ublice e*te anul bugetar. -er*oanele ,uridice au obligatia *a intocmea*ca *ituatii inanciare anuale, inclu*i" in *ituatia u+iunii, di"i+arii *au incetarii acti"itatii ace*tora, in conditiile legii. .ini*terul /inan)elor -ublice 'oate *tabili intocmirea *i de'unerea *ituatiilor inanciare *i la alte 'erioade decat anual, in cadrul e1ercitiului inanciar. -entru 'er*oanele ,uridice care a'lica reglementari contabile con orme cu Standardele Interna)ionale de Ra'ortare /inanciara *itua)iile inanciare anuale *e com'un din bilan), cont de 'ro it *i 'ierdere, *itua)ia modi ic(rilor ca'italului 'ro'riu, *itua)ia lu1urilor de tre+orerie, 'olitici contabile *i note e1'licati"e. -er*oanele ,uridice care nu 0nde'line*c criteriile *tabilite 'entru a'licarea reglementarilor 're"(+ute mai *u* a'lica reglementari contabile con orme cu directi"ele euro'ene *i 0ntocme*c *itua)ii inanciare anuale, care *e com'un din bilan), cont de 'ro it *i 'ierdere, 'olitici contabile *i note e1'licati"e. -entru 'er*oanele ,uridice (r( *co' 'atrimonial *itua)iile inanciare anuale *e com'un din bilan), contul re+ultatului e1erci)iului, 'olitici contabile *i note e1'licati"e. Situa)iile inanciare anuale con*tituie un tot unitar *i *unt 0n*o)ite de ra'ortul admini*tratorilor. -entru *ucur*alele din Romania ale in*titutiilor de credit *i ale altor in*titutii inanciare cu *ediul in *trainatate, in*titutiile 're"a+ute la art. 9 alin. 223 *tabile*c continutul *ituatiilor inanciare anuale care trebuie 'ublicate de ace*te *ucur*ale. In*titutiile re*'ecti"e *tabile*c *i cerintele re eritoare la in ormatiile 'ri"ind acti"itatea 'ro'rie a *ucur*alelor, care trebuie 'ublicate de *ucur*alele re*'ecti"e in *ituatia in care ace*tea nu *unt obligate *a 'ublice *ituatii inanciare anuale re eritoare la acti"itatea 'ro'rie. In*titu)iile 'ublice 0ntocme*c *itua)ii inanciare trime*triale *i anuale, con orm normelor elaborate de .ini*terul /inan)elor -ublice. Ra'ortul anual cu'rinde *itua)iile inanciare anuale, ra'ortul admini*tratorilor, ra'ortul de audit *au ra'ortul comi*iei de cen+ori, du'( ca+, *i 'ro'unerea de di*tribuire a 'ro itului *au de aco'erire a 'ierderii contabile. Situa)iile inanciare anuale "or i in*otite de o declaratie *cri*a a 'er*oanelor 're"a+ute 'rin care i*i a*uma ra*'underea 'entru intocmirea *ituatiilor inanciare anuale *i con irma ca4 a3 'oliticile contabile utili+ate la intocmirea *ituatiilor inanciare anuale *unt in con ormitate cu reglementarile contabile a'licabile6 b3 *itua)iile inanciare anuale o era o imagine idela a 'o+itiei inanciare, 'er ormantei inanciare *i a celorlalte in ormatii re eritoare la acti"itatea de* a*urata6 c3 'er*oana ,uridica i*i de* a*oara acti"itatea in conditii de continuitate. Obiecti"ul *itua)iilor inanciare anuale con*olidate e*te de a o eri o imagine idela a 'o+i)iei inanciare, 'er ormantei inanciare *i a celorlalte in orma)ii re eritoare la acti"itatea gru'ului, 'otri"it reglementarilor contabile a'licabile.

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

Situa)iile inanciare anuale con*olidate con*tituie un tot unitar. Ace*tea cu'rind bilan)ul con*olidat, contul de 'ro it *i 'ierdere con*olidat, 'recum *i celelalte com'onente, re*'ecti" in orma)ii re eritoare la acti"itatea gru'ului, 'otri"it reglementarilor contabile a'licabile, 'olitici contabile *i note e1'licati"e la *itua)iile inanciare anuale con*olidate, *i "or i (cute 'ublice 0m'reuna cu *itua)iile inanciare anuale indi"iduale ale *ocietarii$mama. -er*oanele ,uridice care organi+ea+a contabilitatea in 'artida dubla trebuie *a 'ublice *ituatiile inanciare anuale. /ac obiectul 'ublicarii *ituatiile inanciare anuale, ra'ortul admini*tratorilor *i ra'ortul de audit *au ra'ortul comi*iei de cen+ori, du'a ca+. Ace*te 're"ederi *e a'lica *i *ucur*alelor inregi*trate in Romania, care a'artin unor 'er*oane ,uridice cu *ediul in *trainatate, 'recum *i *ocietatilor$mama care intocme*c *ituatii inanciare con*olidate. Ac)ionarii *i anga,a)ii unei *ociet()i au dre'tul *a *e in orme+e in leg(tura cu *itua)iile inanciare anuale la *ediul *ocial al *ocietatii *au al *ocietati $ mama, (r( nici o di*criminare. Situa)iile inanciare anuale *e '(*trea+( tim' de 50 de ani. In ca+ de incetare a acti"itatii 'er*oanelor ,uridice, *ituatiile inanciare anuale, 'recum *i regi*trele *i celelalte documente *e 'redau la ar7i"ele *tatului, in con ormitate cu 're"ederile legale in materie. In*titu)iile 'ublice *i celelalte 'er*oane ,uridice, ai c(ror conduc(tori au calitatea de ordonator de credite, de'un un e1em'lar din *itua)iile inanciare trime*triale *i anuale la organul ierar7ic *u'erior, la termenele *tabilite de ace*ta. .ini*terele, celelalte organe de *'ecialitate ale admini*tra)iei 'ublice centrale, alte autorit()i 'ublice, in*titu)iile 'ublice autonome *i unit()ile admini*trati"$teritoriale, ai c(ror conduc(tori au calitatea de ordonator 'rinci'al de credite, de'un la .ini*terul /inan)elor -ublice un e1em'lar din *itua)iile inanciare trime*triale *i anuale, 'otri"it normelor *i la termenele *tabilite de ace*ta. Ordinul 1752/17.11.2005 're"ede ca 'er*oanele ,uridice care la data bilantului de'a*e*c limitele a doua dintre cele trei criterii de marime 4 total acti"e 4 :.;50.000 &uro ci ra de a aceri neta 4 7.:00.000 &uro numar mediu de *alariati in cur*ul e1ercitiului inanciar 450 "or 0ntocmi *itua)ii inanciare anuale care cu'rind 4 bilant cont de 'ro it *i 'ierdere *ituatia modi icarii ca'italului 'ro'riu *ituatia lu1urilor de tre+orerie note e1'licati"e la *ituatiile inanciare anuale. -er*oanele ,uridice care la data bilantului nu de'a*e*c limitele a doua dintre criteriile de marime intocme*c *ituatii inanciare anuale *im'li icate care cu'rind 4 bilantul 're*curtat , contul de 'ro it *i 'ierdere, note e1'licati"e la *ituatiile anuale *im'li icate. 2. R$l*l )" "m&$!t nt )"t* ,""l$! +"n n#" !e Situa)iile inanciare anuale trebuie *( o ere o imagine idel( a 'o+i)iei inanciare, 'er orman)ei, modi ic(rii ca'italurilor 'ro'rii 8i lu1urilor de tre+orerie ale 0ntre'rinderii 'entru re*'ecti"ul e1erci)iu inanciar. Situatiile inanciare *unt o re're+entare inanciara *tructurata a 'o+i)iei inanciare a unei 0ntre'rinderi *i a tran+ac)iilor e ectuate de acea*ta. Obiecti"ul *itua)iilor inanciare generale e*te de a o eri in orma)ii de*'re 'o+i)ia inanciara, 'er ormanta *i lu1urile de numerar ale unei 0ntre'rinderi, utile 'entru o gama larga de utili+atori in luarea deci+iilor economice. Situatiile manciare 're+inta, de a*emenea, re+ultatele ge*tiunii re*ur*elor incredintate conducerii intre'rinderilor.
4

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

-entru a atinge ace*t obiecti", *itua)iile inanciare o era in ormatii de*'re4 acti"ele controlate de 0ntre'rindere datoriile 0ntre'rinderii ca'italurile 'ro'rii, ca intere* re+idual al 'ro'rietarilor in acti"ele controlate de 0ntre'rindere "eniturile *i c7eltuielile, inclu*i" ca*tigurile *i 'ierderile, re+ultatul net al 0ntre'rinderii *i, intr$o acce'tie mai larga, 'er ormanta *a economica, redate 'rin re lectarea e"olutiei ca'italurilor 'ro'rii 2acti"ului net3, e"olu)ie din care *unt e1clu*e e ectele o'eratiilor e ectuate de 0ntre'rindere direct cu 'ro'rietarii *(i lu1urile de tre+orerie trecute , ce *e 'ot con*titui in ba+a 'entru determinarea lu1urilor de tre+orerie "iitoare Ace*te in orma)ii, 0m'reuna cu alte in orma)ii din notele la *itua)iile inanciare, a,uta utili+atorii la e*timarea "iitoarelor lu1uri de numerar ale 0ntre'rinderii *i, in *'ecial, a momentului *i gradului de certitudine a gener(rii numerarului *i ec7i"alentelor de numerar. :. 5ormali+area < armoni+area $ con"ergenta contabil( -roce*ul de armoni+are a contabilitatii romane*ti cu cerintele Standardelor Internationale de %ontabilitate *i cu !irecti"a a I#$a a %on*iliului &uro'ean, care 're+inta regulile *i 'rinci'iile relati"e la elaborarea *ituatiilor inanciare anuale ale *ocietatilor, re're+inta una dintre cele mai cura,oa*e 'ro"ocari 'entru mediul de a aceri romane*c. /iind o tara de dre't roman, *i*temul de dre't romane*c are la ba+a, a'roa'e e1clu*i", 'e"ederile *i*temului legi*lati" romane*c, iar -rogramul de de+"oltare a contabilitatii romane*ti 're*u'une 'arcurgerea urmatoarelor eta'e4 a3 -entru entitatile care nu *unt de intere* 'ublic, reglementarile contabile *unt *tructurate 'e cinci *ectiuni4 lege, norme, in*tructiuni, monogra ii contabile *i alte reglementari de natura contabila. b3 b3 -entru entitatile de intere* 'ublic *i cotate, reglementarile contabile trebuie amendate, a*'ect determinat, in 'rimul rand, de im'ortanta ace*tora in "iata economica a tarii4 legea trebuie *a ie ada'tata cerintelor !irecti"ei a I#$a, normele *a ie in con ormitate cu Standardele Internationale de %ontabilitate 2IAS/I/RS3. A*t el, in*tructiunile *i materialele$ *u'ort trebuie elaborate 'entru a re lecta modi icarile ori com'letarile adu*e legii *i normelor, monogra iile contabile trebuie ada'tate cerintelor legii *i normelor ca 'arte a materialelor de in*truire, iar di"er*ele materiale trebuie *a contina reglementari *'eci ice *i redu*e ca in*emnate. 5oile norme contabile internationale I/RS aduc *c7imbari in inter'retarea *i 'erce'tia in ormatiei inanciare de catre entitate, ele im'unand un nou "ocabular de *'ecialitate, concomitent cu reorientarea gandirii 'ro e*ioni*tilor contabili. -e de alta 'arte, normele contabile 'e care le "om a'lica ac 'arte dintr$un di*'o+iti" de control, alaturi de cor'orate go"ernance, auditori *i reglementatori. !aca unul dintre ace*te *i*teme nu unctionea+a, *ituatiile inanciare 'ot i al*e. !aca normele contabile nu *unt bune, acea*ta e*te o alta 'roblema, dar trebuie *a *ubliniem *i a'tul ca normele bune nu *unt *u iciente 'entru a garanta o buna in ormare inanciara *i nici 'entru e"itarea *candalurilor inanciare. =nce'>nd cu anul 2005, a'ro1imati" 91 de tari au autori+at *au au im'u* a'licarea I/RS. -rintre ace*tea *i Rom>nia. !at iind a'tul ca I/RS *unt intr$un 'ermanent 'roce* de de+"oltare, de"enind mai com'le1e *i 're*cri'ti"e, contabilul roman trebuie *a de"ina un contabil interna)ional, *a *t('>nea*ca nu numai limba a acerilor 2numim aici engle+a3, dar mai cu *eama 'rinci'iile *i termenii contabilitatii interna)ionale. -entru ca rationamentul 'ro e*ional "a i cel ce "a 'rima, contabilul trebuie *a ie in ormat a*u'ra naturii economice a acti"itatilor entitatilor cu *co'ul o eririi celor mai adec"ate *olutii 'ractice. O alta 'ro"ocare di icila 'entru contabilul roman "a i cu *iguran)a traducerea 'ractica a notiunii de "aloare ,u*ta, care im'lica ob)inerea tot mai rec"enta de in orma)ii 'ri"ind "aloarea ,u*ta a acti"elor detinute de entitate.

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

!e a*emenea, in "irtutea unor re le1e dobandite, contabilul roman "a a"ea in "edere, in 'ermanenta, a*'ectul i*cal al tran+actiilor *i "a i tentat *a dea 'rioritate celui din urma. In*a, in condi)iile dinami+(rii a acerilor, credem ca determinarea 'ro itului i*cal "a i delegata in *arcina altor 'er*oane dec>t contabilul entitatii6 acea*ta in 'o ida a'tului ca 'ro itul contabil "a continua *a ie 'unctul de 'ornire in calculul 'ro itului i*cal. ?ot 'e acea*ta linie, credem ca e*te 'o*ibil ca reglement(rile i*cale *i unctionarii i*cali *a nu tina ritmul cu reglementarile contabile, iar im'licatiile i*cale ale anumitor tran+actii *a ie neclare6 dre't urmare, e*te 'o*ibil *a a'ara anumite con licte de inter'retare cu autoritatile i*cale. IAS/IFRS in contabilitatea romaneasca Abordarea re ormei contabile 'rin 'ri*ma anglo$*a1ona a determinat o incom'atibilitate mare cu traditia contabila rance+a ado'tata initial, ridicand 'roblema reconcilierii intre4 a3 b3 c3 d3 orma ,uridica *i realitatea economica6 cerintele i*cale *i in ormatiile nece*are in"e*titorilor6 orientarea bancara a inantarii intre'rinderii *i 'iata de ca'ital6 ormarea 'ro e*iei contabile 'e ba+a de 'rocedura *i cea 'e ba+a de ,udecata 'ro e*ionala.

In ceea ce 'ri"e*te 'ro e*ia contabila *e *imte ne"oia a*imilarii unui nou mod de inter'retare, im'lementare, coordonare *i "eri icare *au control a in ormatiei inanciar contabile. In "iitor "a trebui ca rationamentul 'ro e*ional *a ra*'unda ne"oii de a'licare a I/RS$urilor *i mai 'utin 'racticilor generate de legi*latie. In Romania "a e1i*ta un model dual, I..$urile a'licand un *i*tem contabil national racordat la Standardele Internationale, iar marile intre'rinderi un *i*tem contabil international. Ace*t model are doua de+a"anta,e ma,ore4 in"e*titorii nu "or *ti care 'ro it e*te mai rele"ant4 cel obtinut 'e ba+a normelor nationale *au cel re+ultat din a'licarea re erentialului international6 'e termen lung *$ar 'utea a,unge la calcularea im'o+itului 'e ba+a *i*temului contabil international, ceea ce ar i oarte de+a"anta,o* 'entru noi.

Ado'tarea integrala a I/RS$urilor 'retinde ca o entitate *a a'lice toate I/RS$urile in "igoare la data de ra'ortare in ca+ul 'rimelor *ituatii inanciare I/RS. Acea*ta 're"edere "a ridica cu *iguranta o *erie de 'robleme *ocietatilor romane*ti ce intra *ub incidenta lor, deoarece nu le "a i u*or *a tina 'a*ul cu ele din cel 'utin doua moti"e4 'e de o 'arte, la ora actuala nu e1i*ta o traducere com'leta autori+ata a I/RS$urilor in "igoare, iar 'e de alta 'arte, *tandardele *unt intr$ un 'roce* de continua de+"oltare in "ederea con"ergentei cu @S AAA-, ceea ce im'lica modi icari *i com'letari rec"ente. Se "a im'une a'licarea integrala a unor *tandarde ce nu au o*t a'licate anterior 2IAS :;, !e'recierea acti"elor, IAS :9, In*trumente inanciare4 recunoa*tere *i e"aluare3 *i im'lementarea unor conce'te noi 2im'o+it amanat, acti"e *i datorii contingente3, care, c7iar daca au e1i*tat *i anterior, nu au o*t olo*ite in 'ractica. #a trebui a'licata contabilitatea de in latie 2IAS 293, 'ana acum o'tionala, in unctie de ni"elul in latiei din anii urmatori *i de a"anta,ele o erite de I/RS 1.

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

In "ederea a*igurarii com'arabilitatii cu *ituatiile inanciare ale anului 2005, *e im'une intocmirea unui bilant de de*c7idere I/RS de la 1 ianuarie 2007.

Devine obligatorie consolidarea conturilor. S'iritul IASB "ine in contradictie cu traditia culturala romanea*ca, ceea ce 'oate da na*tere unor ambiguitati in ceea ce 'ri"e*te urmatoarele a*'ecte4 *e "a acorda o im'ortanta deo*ebita *ituatiilor inanciare, in detrimentul te7nicii inregi*trarilor contabile6 *e "a cere im'unerea %adrului general, in detrimentul -lanului contabil general, de*i nu "or i u*or de modi icat mentalitatile 'ro e*ionale contabile romane*ti. Oricum, c7iar daca ace*t de+iderat nu *e "a reali+a imediat, *e "a im'une modi icarea 'lanului de conturi in "igoare momentan6 obiecti"ul undamental al contabilitatii e*te obtinerea de in ormatii reale, corecte *i credibile 'entru toti utili+atorii, inclu*i" 'entru *tat. /iind conce'ute in *'iritul 'ragmatic anglo$*a1on, *tandardele *ti'ulea+a ca in ormatiile nece*are *a ie generate la co*turi mai mici decat bene iciile utili+atorilor6 *ituatiile inanciare intocmite ra*'und ne"oii de in ormare a utili+atorilor de*'re 'o+itia inanciara, 'er ormanta *i ca*7$ loC$ul agentului economic. !re't urmare, ele trebuie *a ie tran*'arente 'entru utili+atori *i com'arabile in tim' *i *'atiu6 'olitica contabila *i manageriatul intre'rinderii trebuie *a caute un ec7ilibru intre rele"anta *i credibilitate6 o alta dilema cu care *e "or con runta 'ro e*ioni*tii contabili o re're+inta con*tituirea *au nu a 'ro"i+ioanelor, care 'e de o 'arte diminuea+a in mod arti icial 'ro itul *i di"idendele, iar 'e de alta 'arte con*tituirea *au nu a 'ro"i+ioanelor e*te ceruta in "ederea obtinerii imaginii idele6 *e "a im'une renuntarea la conce'tul de 'atrimoniu, intrucat "ine in contradictie cu 'rinci'iul 're"alentei economicului a*u'ra ,uridicului6 *e "a im'une renuntarea la in"entarierea anuala a 'atrimoniului6 *e "a im'une renuntarea la termenul de Dmi,loace i1eD in a"oarea celui de Dimobili+ari cor'oraleD 'entru a i in *'iritul IAS6 *e "a im'une recunoa*terea ca *i c7eltuieli ale 'erioadei a c7eltuielilor de con*tituire *i a obiectelor de in"entar 'entru a i in a*entimentul *tandardelor.

In 'ri"inta 'ro"i+ioanelor 'entru creantele incerte e*te de dorit renuntarea la 'ractica curenta 2determinarea la "aloarea neta a acturilor incerte din 'unctul de "edere al inca*arii3 in "ederea a'licarii rationamentului 'ro e*ional4 determinarea *e "a ace 'rin a'licarea unor 'rocente a*u'ra *oldurilor creantelor comerciale in unctie de "ec7ime6 anularea creantelor incerte 'rin trecerea 'e c7eltuielile 'erioadei, renuntandu$*e la 'erioada de 're*cri'tie de : ani6 *e "a im'une renuntarea la ormatul %-- "ertical, cu 're+entarea c7eltuielilor du'a natura lor, orientarea 'redominant i*cala. In *ituatia in care *e urmare*te atragerea in"e*titorilor *traini, de+"oltarea 'ietelor de ca'ital *i orientarea *'re 'ractica contabila internationala,
7

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

e*te de a*te'tat cla*i icarea c7eltuielilor du'a unctiuni6 in ceea ce 'ri"e*te di erentele de cur* "alutar *i di*tribuirea di"idendelor interimare *e "a im'une ado'tarea re erentialului international in "igoare. Ado'tarea Standardelor Internationale de Ra'ortare /inanciara 2I/RS3 e*te un 'roce* *i*tematic *i com'le1 de im'lementare a unui nou *i*tem de 'roceduri contabile *i re're+inta mai mult decat o modi icare a reglementarilor contabile. &*te un nou *i*tem de e"aluare a 'er ormantei, care trebuie ado'tat la ni"elul intregii entitati 'atrimoniale, care "a *c7imba modalitatile de lucru *i, de a*emenea, e*te 'o*ibil *a im'una *c7imbari deci*i"e in domeniul managementului *trategic. Ado'tarea unui limba, global de ra'ortare inanciara, 'rin trecerea la a'licarea I/RS, le "a 'ermite entitatilor *a ie 'erce'ute corect, indi erent de originea utili+atorilor. %omunicarea intr$un limba, unic, unanim acce'tat, "a a*igura un ni"el mai inalt de credibilitate *i "a *'ori 'o*ibilitatile de acce* la 'iata de ca'ital. O intre'rindere ale carei *ituatii inanciare *unt con orme cu I/RS trebuie *a e"identie+e ace*t a't e1'licit *i ara re+er"e in notele la *ituatiile inanciare. Situatiile inanciare nu trebuie de*cri*e ca iind con orme cu I/RS decat daca *ati* ac toate cerintele im'u*e de ace*te *tandarde. A'licarea I/RS "a 'ermite gru'urilor multinationale *a a'lice 'rinci'ii contabile comune la ni"elul tuturor ilialelor, a't care 'oate o'timi+a lu1ul in ormational intern, 'recum *i calitatea deci+iilor manageriale. In acela*i tim', I/RS 'oate acilita tran+actiile economice, 'rin a*igurarea unui ni"el mai mare de incredere, rele"anta *i con*ec"enta a inter'retarii contabile. -e 'ietele cu un ni"el concurential in 'ermanenta cre*tere, I/RS "a 'ermite entitatilor 'atrimoniale *a *e ra'orte+e la alte entitati *imilare de la ni"el mondial *i "a 'ermite in"e*titorilor *i altor 'arti intere*ate *a com'are 'er ormanta cu com'etitorii de la ni"el global. &ntitatile care nu "or a*igura acea*ta com'arabilitate, *au care nu 'ot reali+a ace*t lucru, din cau+a legi*latiei nationale, "or i de+a"anta,ate, iar ca'acitatea ace*tora de a atrage in"e*titori *i ca'ital *i de a crea 'lu* "aloare, "a i a ectata. - nt$#m"!e )" &!e.ent !e )"t* ,""l$! +"n n#" !e -.1 /"l n,*l #$nt %"l -entru reali+area unc)iilor contabilit()ii4 de in ormare, deci+ie 8i control, e*te nece*ar ca 0n urma lucr(rilor curente de contabilitate *( *e *inteti+e+e 'eriodic in orma)iile generate de conturi 8i calculele contabile, 0n documente de *inte+( e1're*i" 8i rele"ante, acce*ibile nu numai *'eciali8tilor, ci 8i celor intere*a)i de ge*tiunea unit()ii 'atrimoniale 0n calitate de4 in"e*titor, admini*trator, banc(, creditor, i*calitate 8i alte organi*me economice 8i *ociale. Ace*te documente de *inte+( con*tituie obiectul de ba+( al contabilita)ii inanciare, deoarece redau o imagine idel( a*u'ra *itua)iei 'atrimoniale, re+ultatelor 8i *itua)iei inanciare a 0ntre'rinderii. -otri"it Legii :1/1990 'ri"ind *ociet()ile comerciale 8i a Legii %ontabilit()ii 82/1991, to)i agen)ii economici 2 toate 'er*oanele ,uridice 3 *unt obliga)i *( 0ntocmea*c( bilan) contabil. Bilan)ul e*te documentul o icial de *inte+( al tuturor unit()ilor 'atrimoniale. Bilan)ul contabil contribuie *( dea o imagine idel(, clar( 8i com'let( a 'atrimoniului, a *itua)iei inanciare 8i a*u'ra re+ultatelor ob)inute de unitatea 'atrimonial(, care 're*u'une4 - re*'ectarea cu bun( credin)( a regulilor 'ri"ind e"aluarea 'atrimoniului6 - re*'ectarea 'rinci'iilor4 'ruden)ei, 'ermanen)ei metodelor, continuitatea acti"it()ii bilan)ului de de*c7idere cu cel de 0nc7idere, a noncom'en*(rii6 - 'o*turile 0n*cri*e 0n bilan) trebuie *( core*'und( cu datele 0nregi*trate 0n contabilitate, 'u*e de acord cu in"entarul.
8

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

-rocedeu 'rinci'al al metodei contabilit()ii 8i ba+( in orma)ional( undamental(, bilan)ul 'ro'riu$+i* e*te un tablou care cu'rinde 0n orm( *intetic( 8i 0n e1're*ie "aloric( mi,loacele economice 'atrimoniale, *ur*ele de con*tituire a ace*tora, 'recum 8i re+ultatul unui agent economic la un moment dat. Bilan)ul e*te documentul contabil de *inte+(, 'rin care *e 're+int( acti"ul 8i 'a*i"ul unit()ii 'atrimoniale la 0nc7iderea e1erci)iului, 'recum 8i 0n celelalte *itua)ii 're"(+ute de Legea %ontabilit()ii. Im&$!t n, %"l n,*l*" #$nt %"l deri"( din unc)iile 'e care ace*ta le 0nde'line8te4 13 unc)ia de generali+are a datelor contabilit()ii6 23 unc)ia de cunoa8tere a mer*ului acti"it()ii economico$ inanciare6 :3 unc)ia 're"i+ional(. 1) Funcia de generalizare a datelor 0n ciclul contabil de 'relucrare a in orma)iilor i+"or(8te din nece*itatea de a gru'a datele di*'er*ate ale contabilit()ii curente, du'( criterii bine *tabilite, 0ntr$ un num(r re*tr>n* de indicatori, care *( 'oat( o eri o imagine de an*amblu a*u'ra *itua)iei economico$ inanciare a unit()ii 'atrimoniale. 2) Funcia de analiz a mersului activitii economico !inanciare *e mani e*t( 'rin aceea c(, 'e ba+a bilan)ului contabil *e anali+ea+( 'eriodic, gradul reali+(rii indicatorilor 'roiecta)i 8i a re+ultatelor, *e identi ic( re+er"e 8i *e *tabile*c m(*uri de 'er ec)ionare a acti"it()ii economice 8i inanciare. Adun(rile Aenerale ale Ac)ionarilor, %on*iliile de Admini*tra)ie, managerii unit()ilor 'atrimoniale anali+ea+( 'eriodic *itua)ia economico$ inanciar(, 'e ba+a bilan)ului contabil, a ane1elor *ale 8i a ra'ortului de ge*tiune, com'onente de ba+( ale d(rii de *eama contabile. ") Funcia #revizional con*t( 0n 'o*ibilitatea o erit( de bilan) de a orienta acti"itatea "iitoare. =n ace*t *co', 0ntocmirea bugetului de "enituri 8i c7eltuieli 'entru 'erioadele urm(toare *e undamentea+( 'e *itua)ia 'atrimonial( 8i a re+ultatelor din 'erioada con*iderat( ba+a de ra'ortare. A">nd acela8i *co', de in ormare a*u'ra *itua)iei 'atrimoniului, a *itua)iei inanciare a unit()ii 'atrimoniale 8i a re+ultatelor ob)inute, ace*te '(r)i con*tituti"e ormea+( un tot unitar. -entru 0ntocmirea 8i 're+entarea com'letului bilan)ier, .ini*terul /inan)elor, 'rin %olegiul %on*ultati" al %ontabilit()ii, elaborea+( modele de *itua)ii 'ri"ind bilan)ul 8i celelalte com'onente 'entru regii autonome, *ociet()i comerciale 8i in*titu)ii 'ublice. -entru *ociet()ile bancare, modelele 8i normele metodologice *e elaborea+( de Banca 5a)ional( cu a"i+ul .ini*terului /inan)elor. La 0ntocmirea bilan)ului contabil, *e au 0n "edere urm(toarele reguli4 - 'o*turile de bilan) *( core*'und( cu datele 0nregi*trate 0n contabilitate, 'u*e de acord cu *itua)ia real( a elementelor 'atrimoniale *tabilite 'e ba+a in"entarului6 - nu *unt admi*e com'en*(ri 0ntre conturile ce *e 0n*criu 0n bilan) 8i re*'ecti" 0ntre conturile de "enituri 8i c7eltuieli din contul de E-ro it *i 'ierdereF. =n 'ractic( *e cuno*c dou( *c7eme de bilan), una *ub orm( de tablou cu dou( '(rti4 'artea *t>ng(, ACTIVUL, 8i 'artea drea't(, PASIVUL, numit( 8i *c7ema ori+ontal( de bilan), 8i modelul *ub orma li*tei "erticale *au *c7ema bilan)ului "ertical. Bilan)ul *ub orm( de tablou cu dou( '(r)i 'une 0n e"iden)( egalitatea 0ntre re*ur*e 8i utili+(ri, iar modelul de bilan) *ub orma li*tei "erticale ordonea+( *tructurile 'atrimoniale 0n acti"e, datorii, ca'italuri, re+er"e 8i alte com'onente ale *itua)iei nete, inalitatea iind 're+entarea *itua)iei nete a 'atrimoniului. Bunurile economice con*tituie A%?I#@L, iar *ur*ele de inantare, -ASI#@L bilantului. In *ituatia in care obiectul modelarii bilantiere e*te undamentat 'e categoria de re*ur*e economice, acti"ul de*emnea+a utili+area re*ur*elor in acti"itatea economica *i *ociala, iar 'a*i"ul, originea re*ur*elor.
9

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

Intr$o o'tica economica, acti"ul e*te de init 'rin *tructurile de ca'ital i1 *i ca'ital circulant, iar 'a*i"ul , 'rin *tructurile de ca'ital 'ro'riu *i ca'ital *train. A'recierea inanciara gru'ea+a acti"ele in ra'ort de lic7iditate 2durata de tran* ormare in bani3 , iar 'a*i"ele in unctie de e1igibilitatea lor 2durata de 'lata3. %a urmare, in *tructura acti"ului *e di*ting acti"e 'e termen lung *i acti"e curente, iar in cea a 'a*i"ului *e delimitea+a ca'italuri 'ermanente 2'e termen lung3 *i datorii curente 2'e termen *curt3. A#t"'*l %"l nt"e! e"identia+a de*tinatia *i lic7iditatea bunurilor economice.In ra'ort de ace*te criterii, *e di*ting urmatoarele categorii de acti"e 4 - Acti"e imobili+ate <cu'rind acele "alori economice de in"e*titie a caror 'erioada de utili+are *i lic7iditate e*te mai mare de un an. Acti"ele imobili+ate *e im'art in trei gru'e4 imobili+ari necor'orale, imobili+ari cor'orale *i imobili+ari inanciare. - Acti"e circulante < denumite *i acti"e curente$ cu'rind toate acti"ele de e1'loatare *i cele de tre+orerie a caror durata de lic7iditate e*te de 'ana la un an.Acti"ele circulante *e im'art in4 *tocuri *i 'roductia in cur* de e1ecutie, creante, 'la*amente *i di*'onibilitati bane*ti. P )"'*l %"l nt"e! re're+inta *ur*ele *au re*ur*ele de inantare a bunurilor economice. -rin com'onenta *a delimitea+a cla*i icarea *ur*elor de inantare in unctie de modul de con*tituire 2 inantare 'ro'rie, inantare *traina3 *i e1igibilitatea lor2 termenul de decontare mai mare *au mai mic de un an3. /inantarea bunurilor economice *e re era la modul de aco'erire *i de *u*tinere inanciara a acti"ului inanciar. In ra'ort de e1igibilitatea *ur*elor de inantare, 'a*i"ele *e gru'ea+a in4 - ca'ital 'ermanent, ormat din ca'italurile 'ro'rii , 'ro"i+ioane 'entru ri*curi *i c7eltuieli *i datoriile 'e termen lung - datorii 'e termen *curt *au curente A0 /"l n,*l &!$&!"*1.") 'oate i alc(tuit 0n dou( "ariante *au *i*teme, 0n unc)ie de gru'area 0ntre'rinderilor 0n 0ntre'rinderi mici , mi,locii 8i 0ntre'rinderi mari, gru'are ce *e ace 0n unc)ie de 'raguri i*cale 2 care au 0n "edere "aloarea acti"ului bilan)ului, ci ra de a aceri 8i num(rul mediu de *alaria)i 3. a. /"l n, #$nt %"l 2n )")tem )"m&l"+"# t, 0n ca+ul 0ntre'rinderilor mici *i mi,locii, care 're*u'une o *c7em( de bilan) mai redu*(. b. /"l n, #$nt %"l 2n )")tem (e % .3 're"(+ut *( ie utili+at de 0ntre'rinderi mari, ace*ta cu'rin+>nd 'o*turi 8i indicatori com'le)i 'ri"ind acti"itatea 8i re+ultatele 0ntre'rinderii. Bilan)ul unit()ilor 'atrimoniale care de* (8oar( acti"it()i economice cu'rinde toate elementele de acti" 8i 'a*i" gru'ate du'( de*tina)ie 8i re*'ecti" 'ro"enien)a lor

/ormatul bilan)ului contabil e*te urm(torul4

A. A#t"'e "m$%"l". te I. II.


III Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari !inanciare

B. A#t"'e #"!#*l nte I.


Stocuri
10

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

II. III. IV.

Creane In!estiii pe termen scurt Casa si conturi la bnci

C. C4elt*"el" "n ' n) D. D t$!"" 5 )*mele #e t!e%*"e &l3t"te "nt!1$ &e!"$ ( (e & n l *n n E. A#t"'e #"!#*l nte nete6 ( t$!"" #*!ente nete F. T$t l #t"'e m"n*) ( t$!"" #*!ente G. D t$!""5 )*mele #e t!e%*"e &l3t"te "nt!1$ &e!"$ ( m " m !e (e *n n H. P!$'"."$ ne I. 7en"t*!" "n ' n) J. C &"t l )" !e.e!'e I. II. III.
I#. #. #I. C &"t l )*%)#!") 8&!e.ent9n(*1)e )e& ! t # &"t l*l '3!) t )" # &"t l*l ne' !) t0 P!"me (e # &"t l Re.e!'e ("n !ee' l* !e Re.e!'e P!$+"t*l ) * &"e!(e!e !e&$!t t P!$+"t*l ) * &"e!(e!e e:e!#","*l*" +"n n#" !

In con ormitate cu norma internationala IAS 1, *tructura *i continutul bilantului trebuie *a reali+e+e di*tinctia intre elementele curente *i cele necurente . /iecare 0ntre'rindere care a'lica IAS 1 trebuie *a decida, in unctie de natura acti"itatii *ale, daca e*te util *a e ectue+e di*tinctia dintre elementele curente *i cele necurente ale bilantului *au, atat 'entru datoriim cat *i 'entru acti"e.Atunci cand o a*t el de di*tinctie nu e*te e ectuata, acti"ele *i datoriile *unt cla*i icate, in unctie de lic7iditate/e1igibilitatea lor. ACTI7ELE CURENTE SI NECURENTE Acti"ele curente ale bilatului cu'rind4

elemente de*tinate a i reali+ate, *au detinute 'entru a i "anduta *au con*umate, in cadrul ciclului norml de e1'olatare al intre'rinderii elemente de*tinate, in 'rinci'al, 'entru a i negociate 'e di erite 'iete *au detinute intr$o 'er*'ecti"a de termen *curt, inte'rinderea a*ta'atandu$*e *a le reali+e+e in ma1imum un an de la data inc7iderii e1ercitiului lic7iditatile *au c"a*ilic7iditatile, daca utili+area ace*tora nu e*te *u'u*a re*trictiilor

%elelalte acti"e *unt con*iderate elemente necurente.&le includ imobili+arile cor'orale *i necor'orale, cat *i acti"ele de e1'loatare *i inanciare 'e termen lung.
11

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

Acti"ele curente *e re era, in *'ecial, la *tocuri *i creante$clienti, care *unt "andute, con*umate *au reali+ate in cadrul ciclului normal de e1'loatare, c7iar *i atunci cand nu *e 'reconi+ea+a ca ele *a ie reali+ate in urmatoarele 12 luni du'a inc7iderea e1ercitiului. ?itlurile negociabile 'e 'iete *unt acti"e curente, daca e*te 're"a+uta reali+area lor in urmatoarele 12 luni care *ucced datei inc7iderii e1ercitiului, in ca+ contrar ele iind con*iderate acti"e necurente. DATORIILE CURENTE SI NECURENTE O datorie con*tituie un element curent al 'a*i"ului e1tern, atunci cand trebuie *a ie rambur*ata4 a) ie in cadrul ciclului normal de e1'olatare al intre'rinderii b) ie la o *cadenta in cadrul urmatoarelor 12 luni care *cucced datei inc7iderii e1ercitiului ?oate celelete datorii *unt datorii necurente.@nele datorii curente, 'recum datoriile comerciale, cele legate de relatiile cu *alariatii *au de alte co*turi o'erationale, ac 'arte din nece*arul de ond de rulment utili+at in ciclul normal de e1'loatare al intre'rinderii. A*t el de elemente, *unt cla*i icate in categoria FcurenteF, c7iar daca ele trebuie *a ie rambur*ate 'e*te o 'erioada mai mare de un an. O 0ntre'rindere trebuie *a continue *a incadre+e datoriile *ale 'e termen lung 'urtatoare de doban+i in categoria dtoriilor necurente, c7iar daca ele trebuie *a ie decontate in urmatoarele 12 luni de la data inc7iderii e1ercitiului inanciar, in *ituatia in care4 e*te "orba de*'re datorii care, in momentul contractarii lor, reau datorii 'e tremen lung intre'rinderea in cau+a intentionea+a *a re inante+e ace*te datorii, 'rintr$o datorie 'e termen lung acea*ta intentie e*te con irmata de e1i*tenta unui contract de re inantare *au de ree*alonarea *cadentelor, 0nc7eiat 0nainte ca *ituatiile inanciare *a i o*t a'robate

.(rimea datoriilor 'e termen *curt cla*i icate in categoria datoriilor necurente, in "irtutea regulii e1'u*e anterior, e*te indicata in notle e1'licati"e, concomitent cu in ormatile care ,u*ti ica acea*ta 're+entare. 5orma IAS 1 nu 're*crie ordinea *au or m t*l "n # !e elementele t!e%*"e ) +"e &!e.ent te )" l ) "nt!e&!"n(e!"l$! &$)"%"l"t te (e &!$#e( l lege!". &lementele legate 0n mod direct de e"aluarea 'o+i)iei inanciare *unt acti"ele, datoriile 8i ca'italurile 'ro'rii. A#t"'ele $ re're+int( o re*ur*( controlat( de 0ntre'rindere ca re+ultat al unor e"enimente trecute 8i de la care *e a8tea't( *( genere+e bene icii economice "iitoare 'entru 0ntre'rindere. @n acti" e*te recuno*cut 0n bilan) 0n momentul 0n care e*te 'robabil( reali+area unui bene iciu economic "iitor de c(tre 0ntre'rindere 8i acti"ul are un co*t *au o "aloare care 'oate i e"aluat( 0n mod credibil 2nu con)ine erori *emni icati"e 8i 0n e"aluarea co*tului *$a olo*it o e*timare re+onabil(3. @n acti" nu e*te recuno*cut 0n bilan) atunci c>nd e*te im'robabil ca intrarea de numerar *( genere+e bene icii economice 'entru 0ntre'rindere 0n 'erioadele "iitoare. In *c7imb, o a*t el de tran+ac)ie "a a"ea ca e ect recunoa8terea unei c7eltuieli 0n contul de 'ro it 8i 'ierdere. D t$!""le 1 re're+int( o obliga)ie actual( a 0ntre'rinderii ce decurge din e"enimentele trecute 8i 'rin decontarea c(reia *e a8tea't( *( re+ulte o ie8ire de re*ur*e care 0ncor'orea+( bene icii economice. O datorie e*te recuno*cut( 0n bilan) 0n momentul 0n care e*te 'robabil c( o ie8ire de re*ur*e 'urt(toare de bene icii economice, "a re+ulta din lic7idarea unei obliga)ii 're+ente, iar "aloarea la care *e "a reali+a acea*t( lic7idare 'oate i e"aluat( 0n mod credibil.
12

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

Stingerea unei obliga)ii 're+ente im'lic( renun)area 0ntre'rinderii la anumite re*ur*e care 0ncor'orea+( bene icii economice, 0n *co'ul *ati* acerii cererilor celeilalte '(r)i 8i *e 'oate ace 0n mai multe moduri 4 'lata 0n numerar, tran* erul altor acti"e, 're*tarea de *er"icii, 0nlocuirea re*'ecti"ei obliga)ii cu o alt( obliga)ie *au tran* ormarea obliga)iei 0n ca'ital 'ro'riu. C &"t l*l &!$&!"* $ re're+int( intere*ul re+idual al ac)ionarilor 0n acti"ele unei 0ntre'rinderi du'( deducerea tuturor datoriilor *ale. Suma cu care e*te 0nregi*trat ca'itatul 'ro'riu 0n bilan) de'inde de e"aluarea acti"elor 8i a datoriilor. E:")t3 ($*3 #$n#e&te &!"'"n( # &"t l*l 5 conce#tul !inanciar 1 con orm c(ruia ca'italul e*te *inonim cu acti"ele nete *au ca'italul 'ro'riu al 0ntre'rinderii In ace*t ca+ utili+atorii *itua)iilor inanciare *unt 'reocu'a)i 0n 'rimul r>nd de men)inerea ca'italului nominal in"e*tit *au a 'uterii de cum'(rare a ca'italului in"e*tit. conce#tul !izic 1 con orm c(ruia ca'italul re're+int( ca'acitatea de 'roduc)ie a 0ntre'rinderii In ace*t ca+ utili+atorii *itua)iilor inanciare *unt 'reocu'a)i 0n 'rimul r>nd de ca'acitatea de e1'loatare a 0ntre'rinderii. %ele dou( conce'te conduc la a'ari)ia urm(toarelor concepte de meninere a ni!elului capitalului 4 men,"ne!e # &"t l*l*" +"n n#" ! $ con orm c(ruia 'ro itul *e ob)ine doar dac( "aloarea inanciar( a acti"elor nete la * >r8itul 'erioadei e*te mai mare dec>t "aloarea inanciar( a acti"elor nete la 0nce'utul 'erioadei. %once'tul de men)inere a ca'italului inanciar nu im'une olo*irea unei anumite ba+e de e"aluare iar 'ro itul re're+int( cre8terea ca'italului nominal de$a lungul 'erioadei. men,"ne!e # &"t l*l*" +"."# $ con orm c(ruia 'ro itul *e ob)ine doar atunci c>nd ca'acitatea i+ic( 'roducti"( 2*au ca'acitatea de e1'loatare3 a 0ntre'rinderii 2*au re*ur*ele, re*'ecti" ondurile nece*are atingerii ace*tei ca'acit()i3 la * >r8itul 'erioadei de'(8e8te ca'acitatea i+ic( 'roducti"( de la 0nce'utul 'erioadei. %once'tul de men)inere a ca'italului i+ic nece*it( ado'tarea #$)t*l*" #*!ent ca ba+( de e"aluare iar 'ro itul re're+int( cre8terea ca'italului de init 0n termenii ca'acit()ii i+ice de 'roduc)ie 0n cur*ul 'erioadei. %o*tul curent net, denumit co*tul de 0nlocuire, e*te co*tul 'oten)ial al unui acti" 'e care 0ntre'rinderea ar 'utea *( 0l *u'orte 0n *itua)ia 0n care ar i ne"oit( *( 0nlocuia*c( acti"ul la data bilan)ului. In orma)iile 'ri"ind modi ic(rile 'o+i)iei inanciare a unei 0ntre'rinderi *unt utile4 - 'entru a e"alua acti"it()ile *ale de e1'loatare, inan)are 8i in"e*ti)ii 0n 'erioada de ra'ortare6 - o er( utili+atorului o ba+( 'entru e"aluarea ca'acit()ii 0ntre'rinderii de a utili+a ace*te lu1uri de numerar. Ace*te in orma)ii *unt urni+ate 0n *itua)iile inanciare 'rin intermediul unei *itua)ii di*tincte. -(r)ile com'onente ale *itua)iilor inanciare *e corelea+(, deoarece ele re lect( di erite a*'ecte ale acelora8i tran+ac)ii *au ale altor e"enimente. -.2 C$nt*l (e &!$+"t )" &"e!(e!e

13

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

Bilantul contabile*te con*iderat documentul ce de*crie 'o+itia a unei inte'rinderi la un moment dat,indicand *i marimea re+ultatului .A'are in*a nece*ara 're+enta unui alt in*trument de modelare coontabila care *a e1'lice modul de con*tituire a re+ultatului *i a 'ermita de*'rinderea unor conclu+ii legate de 'er ormantele acti"itatii inte'rinderii.Ace*t in*trument e*te cea de$a doua com'onena a *ituatiilor inanciare *i anume contul de 'ro it *i 'ierdere. In acea*ta o'tica,inte'rinderea de"ine un centru de calcul economic,calculul a"and la ba+a4 $ "alorile 'rodu*e *i "andute 'e 'iata clientilor,denumite generic #&5I?@RI6 $ "alorile utili+ate 'entru obtinerea unor "enituri, care *unt con*tituite in co*turi anga,ate 'e alte 'iete, denumite c7eltuieli.Acea*ta re're+inta, in a't, renumerarea actorilor de 'roductie !in com'arara celor doua marimi "alorice *e obtine un re+ultat. Ace*ta 'oate i o marime "alorica 'o+iti"a,denumita 'ro it, atunci cand "eniturile *unt mai mari decat c7eltuielile,*au o marime "alorica negati"a, denumita 'ierdere, atunci cand "eniturile *unt mai mici decat c7eltuielile. In conte1tul economiei de 'iata, inte'rinderea are ca obiecti" obtinerea 'ro itului.A*t el, 'ro itul 'oate i con*iderat o imbogatire, deci o re*ur*a, 'e cand 'ierderea e*te o *aracie, iind a*imilata unor utili+ari ara a*igurarea unui contraec7i"alent "aloric. In 're+entarea contului de 'ro it *i 'ierdere *unt conturate doua modele de e1'unere a c7eltuielilor *i "eniturilor4 unul ia in con*iderare natura economica a ace*tora,celalalt 'leaca de la unctiile *au acti"itatile unei inter'rinderi 2deci de la de*tinatia "eniturilor *i c7eltuielilor3. %a orma, contul de 'ro it *i 'ierdere *e 'oate 're+enta a*t el4 *ub orma de tabel bilateral *au orma de cont2*c7ema ori+ontala3 *ub orma de li*ta2*c7ema "erticala3 %ontul de 'ro it *i 'ierdere *inteti+ea+a lu1urile economice, re*'ecti" "eniturile *i c7eltuielile 'erioadei de ge*tiune. #eniturile cu'rind "aloarea tuturor actelor de imbogatire a intre'rinderii legate *au nu de acti"itatea *a normala *i curenta. -artea 're'onderenta a "eniturilor o re're+inta ci ra de a aceri reali+ata de inte'rindere in cur*ul e1ercitiului. %7eltuielile con*tituie an*amblul elementelor de co*turi *u'ortate de inte'rindere in cur*ul e1ercitiului. !aca bilantul contabil 'ermite o cunoa*tere a 'o+itiei inanciare a intre'rinderii,contul de 'ro it *i 'ierdere o era in ormatii a*u'ra acti"itatii inte'rinderii,a modului cum acea*ta i*i ge*tionea+a a acerile 'rin dimen*iunea "eniturilor,c7eltuielilor *i re+ultatelor 'e care le generea+a. !irecti"a a I# a euro'eana 'ri"ind documentele contabile de *inte+a ale *ocietatilor de ca'italuri in*tituie *c7eme obligatorii 'entru 're+entarea contului de 'ro it *i 'ierdere. ?otu*i, datorita di erentelor de cultura *i traditie contabila din tarile comunitare, obligati"itatea 're+entarii *tandadi+ate a contului de re+ultate *e mani e*ta 'rin 'o*ibilitatea de o'tiune intre mai multe *c7eme de cont de 'ro it *i 'ierdere. A'ro'iindu$*e de 're"ederile normei IAS 1, *tructura contului de 'ro it *i 'ierdere rega*ita in reglementarile Ordinului 1752 e*te mai degraba in armonie cu di*'o+iti"ul !irecti"ei a I#$a . Sinteti+and, acea*ta *tructura im'une urmatoarea *c7ema generala 4 I. #enituri din e1'loatare II. %7eltuieli de e1'loatare III. Re+ultatul din e1'loatare 2I$II3 I#. #enituri inanciare #. %7eltuieli inanicare #I. Re+ultatul inaciar 2I#$#3 #II. Re+ultatul curent 2 re+ultatul ordinar3 2IGI#$II$#3 #III. #enituri e1traordinare IH. %7eltuieli e1traordinare H. Re+ultatul e1traordinar2#III$IH3 HI. #enituri totale2IGI#G#III3 HII. %7eltuieli totale2IIG#GIH3 HIII. Re+utat brut 2HI$HII3
14

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

HI#. H#. H#I.

Im'o+it 'e 'ro it Re+ultatul net al e1ercitiului inanicar Re+ultatul 'e actiune

In con ormitate cu norma IAS 1, contul de 'ro it *i 'ierdere trebuie *a mentione+e cel 'utin urmatoarele 'o*turi4 - "enituri din acti"itati ordinare - re+ultatul e1'loatarii - c7eltuieli inanciare - cota$'arte in re+ultatul net al inte'rinderilor a*ociate *i cele de ti' ,oint$"enture contabili+ata 'e ba+a metodei 'unerii in ec7i"alenta - c7letuieli 'ri"ind im'o+itul 'e 'ro it - 'ro itul *au 'ierderea din acti"itati ordinare - elemente e1traordinare - intere*ele minoritare re+ultatul net al e1ercitiului & ectele di eritelor acti"itati, tran+actii *i e"enimente reali+ate de intre'rindere *e 'articulari+ea+a 'rin *tabilitatea, gradul de ri*c *i 're"i+ibilitatea lor. -ublicarea ace*tor elemente ale 'er ormantei a,uta utili+atorii in e"aluarea re+ultatelor "iitoare. O intre'rindere trebuie *a 're+inte in contul *au de 'ro it *i 'ierdere *au in notele e1'licati"e o cla*i icarea c7eltuielilor du'a natura *au du'a unctie. Intre'rinderile *unt incura,ate 'rin norma IAS 1 *a recurga la o anali+a direct in contul de 'ro it *i 'ierdere. Anali+a du'a natura c7eltuielilor e*te mai *im'la decat anali+a du'a unctii, deoarece ea nu nece*ita o a ectare a c7eltuielilor du'a natura di eritelor unctii ale intre'rinderii.O a*t el de anali+a con"ina mai ale* intre'rinderilor mici deoarece nu e*te nece*ara o alocare a c7letuileilor de e1'loatare 'e unctii. Anali+a du'a unctii a c7eltuielilor, numita IJmetoda co*tului "an+arilorF, *olicita a ectarea c7eltuileilor 'e trei unctii, ca 'arte a co*tului "an+arilor, a acti"itatilor de di*tribuire *au admini*trati"e.Acea*ta cla*i icare 'oate *a 're+inte 'entru de*tinatarii conturilor mai mult intere* dacat cla*i icarea du'a natura, o erindu$le in ormatii mai rele"ante, dar im'lica,uneori, alegeri arbitrare, in re'arti+area c7eltuielilor. Alegerea modelului de anali+a, intre metoda c7eltuielilor du'a natura *i cea a co*tului "an+arilor, de'inde atat de actori i*torici *au legati de *ectorul de acti"itate, cat *i de natura organi+atiei.Ambele metode 'ermit urni+area de in ormatii de*'re modul in care c7eltuielile "aria+a in unctie de ni"elul "an+arilor *au 'roductiei e1ercitiului. -.2.1 St!*#t*! #$nt*l*" (e &!$+"t )" &"e!(e!e "n n$!m l". !e #$nt %"l "nte!n ,"$n l Organi*mul international de normali+are contabila 2IAS%3, con*idera contul de re+ultate ca un com'onent al an*amblului de *ituatii inanciare de*tinate 'roce*ului de in ormare inanciara. In E%adrul de 'regatire *i 're+entare a *ituatiilor inanciareF denumit u+ual %adru conce'tual, IAS% a de init elementele care ma*oara 'er ormanta intre'rinderii4 a" !eniturile b" c#eltuielile 7en"t*!"le *unt cre*teri de a"anta,e economice in cur*ul 'erioadei de ge*tiune 2e1ercitiul inanciar3 *ub orma de cre*teri de acti"e *au de diminuari de datorii care au ca re+ultat cre*terea ca'italurilor 'ro'rii, *ub alte orme decat noile a'orturi de ca'ital. A*t el *'u* un "enit e*te orice cre*tere de ca'italuri 'ro'rii *ub alte orme decat noile ca'italuri. A*t el *'u*, un "enit e*te orice cre*tere de ca'italuri 'ro'rii, alta decat cre*terea ca'italului.
15

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

In acea*ta de initie *e cu'rind "eniturile care 'ro"in din acti"itatea curenta a intre'rinderii *au "enituri 'ro'riu+i*e 2"an+ari, onorarii, comi*ioane, doban+i, etc3 cat *i alte "enituri *i 'lu*uri de "alori *au ca*tiguri 2'lu*urile de "aloare din ree"aluarea acti"elor, 'ro iturile din cedarea imobili+arilor, etc3 C4elt*"el"le *unt de inite de cadrul conce'tual al IAS% ca diminuari de a"anta,e economice, in cur*ul unui e1ercitiu *ub orma diminuarii acti"elor *au cre*terii datoriilor *i care au generat o *cadere de ca'italuri 'ro'rii alta decat di*tribuirile catre 'ro'rietarii de ca'ital. !eci orice diminuare de ca'italuri 'ro'rii alta decat reducerea de ca'italuri *ocial *au di*tribuirea de di"idende con*tituie o c7eltuiala. Se 'ot di*tinge4 b3 c7eltuieli 'ro'riu$+i*e care re+ulta din acti"itatea curenta 2cum *unt co*tul "an+arilor, c7eltuielile de 'er*onal, etc. c3 'ierderile *i minu*urile de "aloare 2re+ultand din cata*tro enaturale, din "an+area acti"elor imobili+ate, din "ariatia cur*ului imobiliar, etc3 *i care 'ot *a re+ulte *au nu din acti"itati curente ale intre'rinderii. -entru ca re+ultatul contabil *a ma*oare corect 'er ormanta intre'rinderii e*te nece*ara re*'ectarea 'rinci'iului conectarii c7eltuielilor la "enituri, adica din momentul contabili+arii unui "enit in contul de re+ultate trebuie *a *e contabili+e+e *i toate c7eltuielile care au contribuit la obtinerea "enitului re*'ecti".

In intele*ul reglementarilor O./- 1752/2005, "eniturile *i c7eltuielile au urmatoarele *emni icatii 4 "eniturile con*tituie cre*teri ale bene iciilor economice inregi*trate 'e 'arcur*ul 'erioadei contabile, *ub orma de intrari *au cre*teri ale acti"elor ori reduceri ale datoriilor, care *e concreti+ea+a, in cre*teri ale ca'italurilor 'ro'rii, altele decat cele re+ultate din contributii ale actionarilor6 c7eltuielile con*tituie diminuari ale bene iciilor economice inregi*trate 'e 'arcur*ul 'erioadei contabile *ub orma de ie*iri *au *caderi ale "alorii acti"elor ori ale datoriilor, care *e concreti+ea+a in reduceri ale ca'italurilor 'ro'rii, altele decat cele re+ultate din di*tribuirea ace*tora catre actionari. In categoria "eniturilor *e include atat *umele *au "alorile inca*ate *au de inca*at in nume 'ro'riu din acti"itati
curente, cat *i ca*tigurile din orice alte *ur*e. %ontabilitatea "eniturilor *e tine 'e eluri de "enituri, du'a natura lor, a*t el 4 - "enituri din e1'loatare - "enituri inanciare - "enituri e1traordinare %ontabilitatea c7eltuielilor *e tine 'e eluri de c7eltuieli, du'a natura lor, a*t el 4 - c7eltuieli de e1'loatare - c7eltuieli inanciare - c7eltuieli e1traordinare2calamitati3

%7eltuielile cu 'ro"i+ioanele, amorti+arile *i a,u*tarile 'entru de'reciere *au 'ierdere de "aloare, 'recum *i %7eltuielile cu im'o+itul 'e 'ro it *i alte im'o+ite, calculate 'otri"it legii *e e"identia+a di*tinct, in unctie de natura lor.
-.3 S"t* t" m$("+"#3!"l$! # &"t l*l*" &!$&!"* Anali+a "ariatiei ca'italurilor 'ro'rii *e rega*e*te in inter'retarea *tructurii F*ituatiei ca*tigurilor acumulate *i retinuteF. Acea*ta *ituatie ilu*trea+a o relatie c7eie intre bilant *i contul de 'ro it *i 'ierdere, relatie rele"ata de urmatorul 'ac7et de in ormatii 4
16

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

%a*tigurile retinute la 1 ianuarie 8;0 Re+ultatul net al e1ercitiului curent 81 0 !i"idende 'latite 'entru4 a3 actiunile 're erentiale b3 actiunile ordinare 8 <0 %a*tigurile retinute la :1 decembrie Organi*mul international de normali+are contabila a 'reluat u+antele anglo$*a1one, in materie de ra'ortare a "ariatiei ca'italurilor 'ro'rii, iar norma IAS 1 cu'rinde, intr$o "arianta e17au*ti"a4 bene iciul net *au 'ierderea neta a e1ercitiului 'ierderile *i ca*tigurile, c7eltuielile *i "eniturile care au o*t direct a ectate ca'italurilor 'ro'rii, in "irtutea unei norme *'eciale, cat *i totalul ace*tor elemente e ectul cumulat al *c7imbarilor de metode contabile *i corectari de erori undamentale, con orm metodei de re erinta 're"a+ute 'rin norma IAS 8 o'eratii ce a ectea+a ca'italul, e ectuate cu 'ro'rietarii intre'rinderii 2in"e*titiile 'ro'rietarilor *i rambura*arile de ca'ital3, *i di*tribuirile de di"idende in a"oarea ace*tora re+ultatele nedi*tribuite, la de*c7iderea *i inc7iderea e1ercitiului, cat *i e1'licarea lu1urilor re're+entand "ariatiile reconciliere intre *oldurile initiale *i inale ale iecarui 'o*t de ca'italuri 'ro'rii 'recum ca'italul, 'rimele de emi*iune, re+er"ele, cu 'reci+area *e'arata a iecarei mi*cari. -.- S"t* t" +l*:*!"l$! (e t!e.$!e!"e Standardul International de %ontabilitate IAS 7 de ine*te lu1urile de tre+orerie 2 denumite *i lu1uri de numerar *au ca*7 < loC in unele lucrari3 dre't intrari *au ie*iri de numerar *i ec7i"alente de numerar. %adrul general 'entru intocmirea *i 're+entarea *ituatiilor inanciare din cadrul carora ace 'arte *i D *ituatia lu1urilor de tre+orerie D *ti'ulea+a ca obiecti"ul ace*tora D e*te de a urni+a in ormatii de*'re 'o+itia inanciara 'er ormantele *i modi icarile 'o+itiei inanciare a intre'rinderii care *unt utile unei * ere largi de utili+atori in luarea deci+iilor economice . @tili+atorii de *ituatii inanciare includ in"e*titorii 're+enti *i 'otentiali , 'er*onalul anga,at , creditorii , urni+orii *i alti creditori comerciali . Avanta$ele in!ormatiilor #rivind !lu%urile de trezorerie Atunci cand e*te utili+at in con,uctie cu celelalte *ituatii inanciare, un tablou al lu1urilor de tre+orerie urni+ea+a in ormatii ce 'ermit utili+atorilor *a e"alue+e *c7imbarile acti"ului net al unei intre'rinderi, *tructura *a inanciara2inclu*i" lic7idiatea *i *ol"abilitataea *a3 *i ca'acitatea *a de a modi ica "alorile *i *cadentarul lu1urilor de tre+orerie, 'entru a *e ada'ta *c7imbarilor de circum*tante *i o'ortunitati.?otodata, in ormatiile re eritoare la lu1urile de tre+orerie *unt olo*itoare 'entru a 'ermite utili+atorilor *a i*i elabore+e modele 'entru a'recierea *i com'ararea "alorii actuale a lu1urilor de tre+orerie "iitoare ale di eritelor intre'rinderi.!e a*emenea, a*t el de in ormatii intare*c com'arabilitatea datelor re eritoare la 'er ormantele e1'loatarii di eritelor intre'rinderi, deoarece ele elimina e ectele utili+arii unor 'relucrari contabile di erite, 'entru acelea*i o'eratii *i e"enimente. Obiecti"4 Situata lu1urilor de tre+orerie e1'lica "ariatia lic7iditatilor *i a ec7i"alentelor de lic7iditati ale unei 0ntre'rinderi, urni+>nd in ormatii utile 0n "ederea e"aluarii 'er ormantei ace*teia. lic7iditatile4 *unt ondurile di*'onibile *i de'o+itele la "edere6 iar

17

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

ec7i"alentele de lic7iditati4 *unt 'la*amentele 'e termen *curt 2de regula, cu *cadenta *ub : luni3, con"ertibile cu u*urinta 0n lic7iditati *i care au un ri*c de luctuatie "alorica negli,abil. ?abloul lu1urilor de tre+orerie 're+inta intrarile 2 lu1uri 'o+iti"e3 *i ie*irile de onduri 2 lu1uri negati"e3, cla*i icate 0n unctie de acti"itatea care le$a generat. A*t el, 're+inta4 lu1uri generate de acti"itatea de e1'loatare2 o'erationale3 6 lu1uri generate de acti"itatea de in"e*titii6 lu1uri generate de acti"itatea de inantare. Anali+a lu1urilor de tre+orerie 'e toate cele trei ti'uri de acti"itati e*te utila 'entru 4 corelarea 'ro itului 2'ierderii 3 cu numerarul 6 *e'ararea acti"itatilor care im'lica numerar de cele care nu im'lica numerar 6e"aluarea ca'acitatii intre'rinderii de a$*i inde'lini obligatiile de 'lati ca*76 e"aluarea lu1urilor de numerar 'entru acti"itatile "iitoare 2 ca*7 < loC*trategic3. @tili+area anali+ei e*te data de a'tul ca "ariatia globala a tre+oreriei e*te relie ata 'rin *oldul de tre+orerie , re+ultatul din ge*tiunea acti"elor reale 2 din acti"itatea de e1'loatare 3 *i 'rin cel re+ultat din o'eratiunile de ca'ital care 'ri"e*c in"e*titiile *i inantarile. Atunci cind lu1urile reale *i cele monetare nu coincid , cum de a't *e *i intim'la, tre+oreria *e a*igura 'rin decala,e de 'lati a*ociate ace*tor lu1uri. /iecare dintre cele trei categorii de lu1uri are im'act a*u'ra unei *ur*e *au a unei utili+ari de lic7iditati. a) =l*:*!"le (e t!e.$!e!"e le #t"'"t t"" (e e:&l$ t !e5 Sunt lu1uri generate de 'rinci'alele acti"itati generatoare de "enituri *i ca urmare, ele re+ulta din tran+actiile *i alte elemente care concura la ormarea re+ultatului net. .arimea lu1urilor de tre+orerie im'licate de acti"itatile de e1'loatare e*te un indicator c7eie al ma*urii in care intre'rinderea a dega,at, 'rin e1'loatarea *a, *u iciente lu1uri de tre+orerie, 'entru a rambur*a im'rumuturile *ale, a mentine ca'acitatea *a o'erationala, a "ar*a di"idende *i a ace in"e*titii, ara *a recurga la alte *ur*e e1terne de inanatare . $%emple& 0nca*ari 'ro"enite din "an+area de bunuri *i 're*tarea de *er"icii 'lati 0n a"oarea 'er*onalului *i in contul ace*tora 0nca*ari din rede"ente,onorarii,comi*ioane *i din alte "enituri 'lati catre urni+ori de bunuri *i *er"icii inca*arile *i 'latile relati"e la 'rime *i calamitati, la anuitati *i la alte 're*tatii legate de 'olitele de a*igurare, in ca+ul unei in*titutii de a*igurari 'latile *i rambur*arile de im'o+ite a*u'ra 'ro itului, cu conditia ca ele *a nu 'oata i in mod *'eci ic a*ociate acti"itatilor de inantare *i de in"e*titii %0 =l*:*!" (e t!e.$!e!"e gene! te (e #t"'"t t"le (e "n'e)t","" Indica in ce m(*ura 'latile au o*t e ectuate 'entru ac7i+i)ia de acti"e de*tinate *a genere+e "enituri *i lu1uri de tre+orerie "iitoare. /lu1urile de tre+orerie generate de acti"itatile de in"e*titii o era in ormatii 'ri"ind maniera in care intre'rinderea i*i a*igura 'erenitatea *i cre*terea. &le *e re era la 4 'lati e ectuate 'entru ac7i+itia de imobili+ari cor'orale *i necor'orale, 'recum *i a altor acti"e 'e termen lung inca*arile ce decurg din "an+area de imobili+ari cor'orale *i necor'orale, Krecum *i a altro acti"e 'e termen lung 'lati e ectuate 'entru ac7i+itia de titluri de 'artici'are *i de titluri de creanta emi*e de /*au de la alte entitati, 'recum *i 'latile e ectuate 'entru ac7i+itia de 'artici'atii de ti' ,oint$ "enture
18

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

inca*ari relati"e la "an+area de titluri de 'artici'are *i de titluri de creanta emi*e de *au 'ro"enite de la alte intre'rinderi , 'recum *i inca*arile relati"e la "an+area de 'artici'atii in intre'rinderile de ti' ,oint$"enture a"an*urile de tre+orerie *i im'rumuturile acordate tertilor inca*ari ce decurg din rambur*area a"an*urilor de tre+orerie *i im'rumuturilor acordate tertilor

#0 =l*:*!" (e t!e.$!e!"e gene! te (e #t"'"t t"le (e +"n nt !e Acti"itatile de inantare *unt acele acti"itati care antrenea+a *c7imbari in marimea *i *tructura ca'italurilor 'ro'rii *i im'rumutate ale intre'rinderii.-re+entarea *e'arata a ace*tor lu1uri in tabloul de tre+orerie e*te data de 'o*ibilitatea utili+arii lor in 're"i+iunea *umelor 'e care a'ortorii de ca'italuri le "or retrage din ondurile "iitoare. .i*carile de tre+orerie generate de acti"itatile de inantare *e re era la4 inca*arile din emi*iunea de actiuni *i de late in*trumente de ca'italuri 'ro'rii "ar*amintele e ectuate actionarilor 'entru ac7i+itia *au ra*cum'ararea actiunilor inca*ari din emi*iunea de im'rumuturi obligatare, bancare, de bilete de tre+orerie, de im'rumuturi i'otecare *i de alte im'rumuturi 'e tremen *curt *au lung rambur*area *ub orma de lic7iditati a *umelor im'rumutate "ar*aminte e ectuate de locatar 'entru reducerea *oldului datoriei re eritoare la un contract de locatie$ inantare

-.> N$te e:&l"# t"'e l )"t* ,""le +"n n#" !e n* le 5otele e1'licati"e contin in ormatii *u'limentare, rele"ante 'entru nece*itatile utili+atorilor in ceea ce 'ri"e*te 'o+itia inanciara *i re+ultatele obtinute. 5otele e1'licati"e trebuie 're+entate intr$o maniera *i*tematica./iecare element *emni icati" al b'ro it *i 'ierdere, *ituatiei lu1urilor de tre+orerie *i al *ituatiei modi icarilor ca'italului 'ro'riu trebuie *a ie in*otit de o trimitere la nota care cu'rinde in ormatii legate de acel element *emni icati". @rm(toarele in orma)ii trebuie 're+entate cu claritate *i re'etate ori de cate ori e*te ne*e*ar, 'entru buna lor intelegere4

numele intre'rinderii care ace ra'ortarea a'tul ca *ituatiile inanciare *unt 'ro'rii intre'rinderii, *i nu gru'ului data la care *$au inc7eiat *au 'erioada la care *e re era *ituatiile inanciare moneda in care *unt intocmite *ituatiile inanciare e1'rimarea ci relor inclu*e in ra'otare

-entru elementele mentionate in notele e1'licati"e *e "a 're+enta, de regula, *i *uma core*'un+atoare anului 'recedent celui la care *e re era ace*ta. In *ituatia in care *uma core*'un+atoare nu e*te com'arabila, acea*ta trebuie a,u*tata, 're+entandu$ *e re+ultatul a,u*tarii, modul de e ectuare *i moti"ele 'entru care acea*ta a o*t e ectuata. 5otele e1'licati"e trebuie *a 're+inte 'oliticile contabile ado'atate de 0ntre'rindere 'entru a determina "alorile elementelor din bilant, ale 'ro itului *au 'ierderii a erente iecarui e1ercitiu, ale lu1urilor de tre+orerie *i modi icarilor ca'italului 'ro'riu. In ace*t *en* *e "or mentiona urmatoarele4 daca imobili+arile *unt inclu*e in *ituatiile inanciare la co*tul i*toric, la "aloarea ree"aluata *au la "aloarea a,u*tata de in latie, determinata 'otri"it IAS 29

19

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

'oliticile contabile *'eci ice ado'atate, adec"ate 'entru a 'ermite o corecta intelegere a *ituatiilor inanciare

>. P!"n#"&"" #$nt %"le )" &l"# !e l$! l "nt$#m"!e )"t* t""l$! +"n n#" !e
&lementele 're+entate in *ituatiile inanciare anuale *e e"aluea+a in con ormitate cu 'rinci'iile contabile generale, con orm contabilitatii de anga,amente. &.1 'rinci#iul continuitatii activittii Ace*t 'rinci'iu 're*u'une ca entitatea i*i continua in mod normal unctionarea , ara a intra in *tare de lic7idare *au reducere *emni icati"a a acti"itatii. !aca admini*tratorul *ocietatii con*tata unele elemente de ne*iguranta legate de anumite e"enimente care 'ot duce la inca'acitatea ace*teia de a$*i continua acti"itatea , ace*te elemente trebuie 're+entate in notele e1'licati"e . In ca+ul in care *ituatiile inanciare anuale nu *unt intocmite 'e ba+a 'rinci'iului continuitatii acti"itatii , acea*ta in ormatie trebuie 're+entata im'reuna cu e1'licatii 'ri"ind modul de intocmire a ace*tora *i moti"ele care au *tat la ba+a deci+iei con orm careia *ocietatea nu$*i mai 'oate continua acti"itatea. %ontinuitatea e1'loatarii e*te legata de actori obiecti"i *au *ubiecti"i.Societatea trebuie *a de'i*te+e e1i*tenta actotilor care ar 'utea *a genere+e *tarea de continuitate: 'actori de ordin financiar ( /ond de rulment negati" Situatie neta negati"a Situatii de tre+orerie negati"e Im'o*ibilitatea 'latii datotiilor *cadente A'elul la *ur*e de inantare cu caracter onero* Im'o*ibilitatea 'latii ratelor la im'rumuturile *cadente 'actori le(ati de e%poatare ( %a'aciatate de auto inantare negati"a -ierderi de 'iete im'ortante &1i*tenta unei *ubacti"itati notabile !intre e"enimentele ma,ore care ar 'utea a ecta 0ntr$un "iitor 're"i+ibil acti"itatea entit()ii, ar 'utea modi ica 0n mod *emni icati" re+ultatele acti"it()ii 8i/*au metodele contabile 2a *e "edea 0n ace*t *en* 8i principiul permanenei metodelor3, enumer(m4 di"i+area 20n dou( *au mai multe noi entit()i36 u+iunea cu una *au mai multe entit()i 2'rin coma*are *au 'rin ab*orb)ie36 ini)ierea unui 'arteneriat *trategic 2a*ociere 0n 'artici'a)iune, etc.36 *c7imbarea *emni icati"( a ac)ionariatului, a obiectului *au a +onei geogra ice de ac)iune6 cotarea la bur*(6 re*tructurarea ma*i"( a acti"it()ii 8i/*au *tructurii entit()ii 2*c7imbare de obiect, e1tindere *au reducere de acti"itate 8i/*au dimen*iune36

20

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

'ri"ati+area, 2re3na)ionali+area *au orice alt( orm( de *c7imbare im'ortant( a *tructurii a*ociati"e a entit()ii6 intrarea 0n inca'acitate de 'lat(, di+ol"area 2urmat( de re*tructurare < relan*are *au de lic7idare3.

Oricare din ace*te e"enimente "a in luen)a 0n mod deci*i" a'licarea 'oliticilor 8i metodelor contabile 0n cadrul entit()ii *ub in luen)a noilor circum*tan)e, 'rin4 conce')ia general( de conducere 8i admini*trare6 'olitica 8i metodele de amorti+are a imobili+(rilor 8i e"aluare a elementelor 'atrimoniale6 'olitica de a'ro"i+ionare 8i *toc 6 'olitica de in"e*ti)ii6 'olitica de 'roduc)ie 8i de* acere, 'ri"ind cantitatea, calitatea 8i gama *ortimental( 'rodu*(, 'olitica de 're)uri 8i modalit()ile de di*tribu)ie 8i ">n+are6 - 'olitica de 'er*onal 8i *alari+are, 'ri"ind num(rul 8i *tructura 'er*onalului, modul de calcul 8i cuantumul *alariilor6 - obiectul de acti"itate6 - acti"ele redundante6 - ac7itarea datoriilor 8i 0nca*area crean)elor6 - 'olitica de di"idend, etc. S're e1em'lu, o entitate care "a u+iona cu alt( entitate 08i "a ace ordine 0n 'atrimoniu 8i 0n acti"itate4 "a lic7ida *tocurile *u'ranormati"e 8i "a "inde acti"ele redundante, "a am>na noile in"e*ti)ii, 08i "a 0nca*a c>t mai re'ede crean)ele 8i 08i "a ac7ita datoriile, 08i "a concentra e orturile 'e acti"it()ile cele mai 'ro itabile, 08i "a reduce 'er*onalul, 0n general 08i "a reduce c7eltuielile, etc. cu *co'ul de a a"ea o 'o+i)ie c>t mai a"anta,oa*( la negocierile de u+ionare, de a a"ea un bilan) c>t mai L curat M 8i o 'ro itabilitate c>t mai 0nalt(, a*t el 0nc>t 'onderea acti"ului *(u net contabil 2ca'italului3 *( ie c>t mai mare 0n acti"ul 2ca'italul3 noii entit()i, indi erent dac( u+iunea *e ace 'rin ab*orb)ie *au 'rin coma*are. !re't urmare, 'ro'rietarii entit()ii "or a"ea o 'o+i)ie mai bun( 0n noua entitate re+ultat( din u+ionare &.2 'rinci#iul #ermanentei metodelor .etodele de e"aluare trebuie a'licate in mod con*ec"ent de la un e1ercitiu inanciar la altul, 'entru a*igurarea com'arabilitatii in tim' *i in *'atiu.!aca in*a acti"itatea economica ,u*ti ica nece*itatea unei alte metode, ie 'entru ca *$a *c7imbat conte1tul economic , ie 'entru ca alegerea initiala a metodei *$a acut in mod eronat , *au 'entru ca o reglementare contabila im'une o a*t el de modi icare, *ocietatea are 'o*ibilitatea *c7imbarii acelei metode. -entru a a*igura inca com'arabilitatea , *ocietatea "a 're+enta in notele e1'licati"e moti"ul *c7imbarii metodei *i a e ectului *c7imbarii. &." 'rinci#iul #rudentei &"aluarea trebuie acuta 'e o ba+a 'rudenta , *i in *'ecial4 a3 'oate i inclu* numai 'ro itul reali+at la data bilantului b3 trebuie *a *e tina *eama de toate datoriile a'arute in cur*ul e1ercitiului inanciar curent *au al unui e1ercitiu 'recedent , c7iar daca ace*tea de"in e"idente numai intre data bilantului *i data intocmirii ace*tuia c3 trebuie *a *e tina cont de toate datoriile 're"i+ibile *i 'ierderile 'otentiale a'arute in cur*ul e1ercitiului inanciar curent *au al unui e1ercitiu inanciar 'recedent , c7iar daca ace*tea de"in e"idente numai intre data bilantului *i data intocmirii ace*tuia. d3 trebuie *a *e tina cont de de'recierile , indi erent daca re+ultatul e1ercitiului inanciar e*te 'ierdere *au 'ro it

21

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

-ruden)a e*te, 0n mod cert, 'rinci'iul a lat 0n *tarea cea mai accentuat( de con lict cu obiecti"ul 2'rinci'iul ederator3 al imaginii idele, deoarece el ado't(, 0n mod *i*tematic, un 'unct de "edere 'e*imi*t. Adic(, *olicit( contabili+area minu*urilor de "aloare 8i inter+ice luarea 0n con*iderare a 'lu*urilor de "aloare. &1ce')iile *unt de*tul de rare4 de e1em'lu, 'lu*urile 'entru titlurile de 'artici'are e"aluate 'rin ec7i"alen)(. !ac( nu e1i*t( nici un Standard Interna)ional de %ontabilitate rele"ant, admini*tratorii 0ntre'rinderii "or elabora 'olitici contabile 0n acord cu D%adrul general de 0ntocmire 8i 're+entare a *itua)iilor inanciareD 8i *e "or a*igura c( *itua)iile inanciare urni+ea+( in orma)ii care *( ie4 a3 rele"ante, adic( utile 'entru ne"oile utili+atorilor de luare a deci+iilor6 )i b3 credibile, 0n *en*ul c(4 2i3 re're+int( idel re+ultatele 8i 'o+i)ia inanciar( a 0ntre'rinderii6 2ii3 re lect( *ub*tan)a economic( a e"enimentelor 8i tran+ac)iilor 8i nu doar orma ,uridic(6 2iii3 *unt neutre, adic( ne'(rtinitoare a)( de StaNe7older*6 2i"3 *unt 'rudente6 8i4 2"3 *unt com'lete *ub toate a*'ectele *emni icati"e.

&.) 'rinci#iul inde#endentei e%erciiului ?rebuie *a *e tina cont de "eniturile *i c7eltuielile a erente e1erci)iului inanciar , indi erent de data 0nca*(rii *au 'l()ii ace*tor "enituri *i c7eltuieli. A'licarea ace*tui 'rinci'iu are in "edere4 'racticarea unei contabilit()i de anga,amente , care 're*u'une 0nregi*trarea c7eltuielilor in momentul anga,(rii , re*'ecti" 'rimirii bunurilor , *er"iciilor *au rece')iei lucr(rilor de la ter)i *i 0nregi*trarea "eniturilor in momentul li"r(rii bunurilor , e1ecut(rii lucr(rilor *au 're*t(rii *er"iciilor utili+area conturilor de "enituri *i c7eltuielilor in a"an*

&.& 'rinci#iul evalurii se#arate a elementelor de activ si de datorii %on orm ace*tui 'rinci'iu , com'onentele elementelor de acti" *au de datorii trebuie e"aluate *e'arat. Ace*t 'rinci'iu re're+int( abandonarea 'racticii e"alu(rilor admini*trati"e, nedi eren)iate, 'rin metod( unic(, im'u*( 'rintr$un act normati" 2*'eci ice economiilor centrali+ate3 8i ado'tarea metodelor economice de e"aluare, care *( )in( *eama at>t de caracteri*ticile elementului 'atrimonial *u'u* e"alu(rii, c>t 8i de utilitatea *a *au de condi)iile 'ie)ei *ale. &.* 'rinci#iul intangibilitii Bilantul de de*c7idere 'entru iecare e1ercitiu inanciar trebuie *a core*'unda cu bilantul de inc7idere al e1ercitiului inanciar 'recedent. &.+ 'rinci#iul necom#ensrii Orice com'en*are intre elementele de acti" *i de datorii *au intre elementele de "enituri *i c7eltuieli e*te inter+i*a. &"entualele com'en*(ri intre creante *i datorii ata de acelea*i agent economic 'ot i e ectuate , cu re*'ectarea 're"ederilor legale , numai du'a inregi*trarea in contabilitate a "eniturilor *i c7eltuielilor la "aloarea integrala. S*nt (e )emene &e!m")e? 2n #$n(",""le leg""? (*&3 $ teme"n"#3 n l".3 @" #* &$% !e #$n(*#e!"" 2nt!e&!"n(e!""? #$m&en) !e 2nt!e &l*)*!"le @" m"n*)*!"le 2n ge)t"*ne (ete#t te #* $# ." "n'ent !"e!""? #* #$n("," ca ace*tea *( ie ec7i"alente 8i4
22

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

0n cadrul aceleia8i ge*tiuni, *ortimentele re*'ecti"e *( ie con undabile, a">nd caracteri*tici *imilare6 0ntre dou( ge*tiuni, ace*tea *( ie legate logic 8i *ucce*i" 0n cadrul lu1ului de 'roduc)ie 2de e1em'lu, *ec)ie de 'roduc)ie < *'a)iu de de'o+itare *au de'o+it < maga+in, etc.3.

&., 'rinci#iul #revalentei economicului asu#ra $uridicului -re+entarea "alorilor din cadrul elementelor din bilant *i contul de 'ro it *i 'ierdere *e ace tinand *eama de ondul economic al tran+actiei *au al o'eratiunii ra'ortate , *i nu numai de orma ,uridica a ace*tora. &.-. 'rinci#iul #ragului de semni!icatie &lementele de bilant *i de cont de 'ro it *i 'ierdere care *unt 'recedate de ci re arabe 'ot i combinate daca4 ace*tea re're+inta o *uma ne*emni icati"a o a*t el de combinare o era un ni"el mai mare de claritate , cu conditia ca elementele *a ie 're+entate *e'arat in notele e1'licati"e

Orice element care are o "aloare ne*emni icati"a trebuie 're+entat di*tinct in cadrul *ituatiilor inanicare . &lemente cu "alori ne*emni icati"e care au aceea*i natura *au cu unctii *imilare trebuie in*umate , ne iind nece*ara 're+entarea lor *e'arata.

A. L*#!3!" #$nt %"le &!el"m"n !e "nt$#m"!"" )"t* t""l$! +"n n#" !e


Inventarierea #atrimoniului In"entarierea in*eamna con*tatarea e1i*tentei, 'rin ma*urare, cantarire, numarare a mi,loacelor, dre'turilor *i obligatiunilor unui 'atrimoniu, concomitant cu e*timarea lor. 5umai in ca+uri e1ce'tionale, din im'o*ibilitate i+ica *i materiala, in determinarea e1acta a cantitatilor, *e "a 'roceda 'rin a'reciere *au *onda,. .odul in care *e ace 'retuirea *au e*timarea de'inde de *co'ul urmarit 'rin in"entariere, iar in cele mai de*e ca+uri, el e*te reglementat 'rin di*'o+itiuni legale. .etodele de e*timare olo*ite4 'retuirea 'lani icata, adica aceea 're"a+uta in 'lanul de *tat 'retuirea la 'rocurare, adica 'retul 'latit la cum'arare 2'retul de a'ro"i+ionare e ecti"3 'retuirea +ilei, 'racticata la momentul in"entarierii 'retuirea medie, re+ultata din media 'returilor intr$un inter"al de tim' dat la e*timarea creantelor *e "a a"ea in "edere *ol"abilitatea 'rinci'alului obligat, cand debitorul e*te o 'er*oana i+ica. In ca+ul intre'rinderilor de *tat, nu *e 'une 'roblema e*timarii. -rimul *i ultimul document intocmit, nece*ar la de*c7iderea *i inc7iderea contabilitatii unei unitati economice, e*te in"entarul. -ractica a aratat ca intotdeauna e*te nece*ar *a *e cunoa*ca din ce *e com'une *i ceea ce a'artine 'atrimoniului, 'recum *i ceea ce el datorea+a altora. -entru acea*ta e*te nece*ar ca intre'rinderea *a 'rocede+e la o con*tatare reala a ceea ce ea a 'o*edat la ince'utul unei 'erioade, *i de ceea ce ea di*'une la * ar*itul ace*tei 'erioade de ge*tiune admini*trati"e. In"entarul cu'rinde de*cri'ti"e *i e*timati", la un anumit moment, ate*tarea de*'re e1i*tenta mi,loacelor de a"ere, a dre'turilor *i obligatiunilor unui 'atrimoniu, cu *'eci icarea cantitatii, calitatii *i 'retuirea lor. Acti"ul *i -a*i"ul intr$un in"entar trebuie *a ie intotdeauna egale. &le "or i trecute in in"entar du'a o e*timatiune reala, din momentul in"entarierii. &*timatiile *e "or ace in unitatea monetara a tarii, iar 'entru elemente care nu au *u erit *c7imbari, *e "or olo*i datele
23

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

in"entarului 'recedent. -e cat a'are de *im'la intocmirea in"entarului, 'e atat de grele *unt 'roblemele ce le ridica la e*timatiune, in *'ecial a creantelor, in 'erioadele de luctuatiuni in 'uterea de cum'arare a unitatilor monetare. ./A'.0. I12.1/ARI.RII In"entarierea e*te actiunea de intocmire a in"entarului, ca 'rim document indi*'en*abil in contabilitate. 5umai 'e ba+a unui in"entar *e 'oate de*c7ide *i inc7ide contul Bilant. !aca 'ri"im in"entarul in ra'ort cu Bilantul, 'utem di*tinge4 in"entar initial, intocmit in "ederea unui Bilant de de*c7idere in"entar inal, e ectuat in "ederea 'unerii de accord a conturilor cu realitatea 'entru intocmirea Bilantului de inc7idere In"entarierea cu'rinde urmatoarele eta'e4 'regatirea in"entarierii *tabilirea *tocurilor a'tice *tabilirea re+ultatelor in"entarierii regulari+area 'lu*urilor *i minu*urilor -regatirea in"entarierii con*ta in a lua o *erie de ma*uri 'entru a a*igura buna de* a*urare a ace*teia4 *ortarea, aran,area, etic7etarea materialelor, 'rodu*elor, mar urilor *i altor "alori materiale. Stabilirea *tocurilor a'tice *e reali+ea+a de catre comi*ia de in"entariere, 'rin numarare, cantarire, ma*urare *au cubare, du'a ca+. ?oate cantitatile ce *e con*tata de comi*ie *e in*criu in li*tele de in"entariere ce *e intocme*c 'e ge*tionari, bonuri de de'o+itare *i eluri de bunuri. -entru determinarea re+ultatelor in"entarierii *e e"aluea+a mai intai *tocurile in*cri*e in li*tele de in"entariere. Ace*tea *e *emnea+a de membrii comi*iei *i de ge*tionar. Se com'ara "aloarea *tocurilor a'tice cu "aloare *tocurilor *cri'tice. Regularizarea -lu*urilor de in"entar *e reali+ea+a 'rin cre*terea "alorii mi,loacelor economice din contabilitate, a*t el incat ace*tea *a core*'unda e1i*tentelor a'tice. Li'*urile con*tatate de comi*ia de in"entariere 'ot i im'utabile 2'ro"enite din *u*trageri, dela'idari, di*trugeri3 *i neim'utabile 2in limita *ca+amintelor legale admi*e *au datorate unor calamitati naturale3. Determinarea rezultatului contabil. Re+ultatul contabil *e calculea+( ca di eren)( 0ntre "eniturile reali+ate din orice *ur*( 8i c7eltuielile e ectuate 0n *co'ul reali+(rii de "enituri, dintr$un an i*cal, din care *e *cad "eniturile neim'o+abile 8i la care *e adaug( c7eltuielile nedeductibile. La *tabilirea 'ro itului im'o+abil *e iau 0n calcul 8i alte elemente *imilare "eniturilor 8i c7eltuielilor 'otri"it normelor de a'licare. #eniturile 8i c7eltuielile care *e iau 0n calcul la *tabilirea 'ro itului im'o+abil *unt cele 0nregi*trate 0n contabilitate 'otri"it reglement(rilor contabile date 0n ba+a Legii contabilit()ii nr. 82/1991, re'ublicat(, cu modi ic(rile 8i com'let(rile ulterioare, 'recum 8i orice alte elemente *imilare "eniturilor 8i c7eltuielilor, din care *e *cad "eniturile neim'o+abile 8i *e adaug( c7eltuielile nedeductibile con orm 're"ederilor art. 21 din %odul i*cal. $%emple de elemente similare !eniturilor4 di eren)ele a"orabile de cur* "alutar, re+ultate 0n urma e"alu(rii crean)elor 8i datoriilor 0n "alut(, 0nregi*trate 0n e"iden)a contabil( 0n re+ultatul re'ortat, ca urmare a retrat(rii *au tran*'unerii6 re+er"ele din ree"aluare la ca*area *au cedarea acti"elor, 0n *itua)ia 0n care au o*t deductibile din 'ro itul im'o+abil.
24

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

$%emple de elemente similare c#eltuielilor& di eren)ele ne a"orabile de cur* "alutar, re+ultate 0n urma e"alu(rii crean)elor 8i datoriilor 0n "alut(, 0nregi*trate 0n e"iden)a contabil( 0n re+ultatul re'ortat, ca urmare a retrat(rii *au tran*'unerii6 c7eltuiala cu "aloarea neamorti+at( a c7eltuielilor de cercetare 8i de+"oltare 8i a mi,loacelor i1e de natura obiectelor de in"entar care a o*t 0nregi*trat( 0n re+ultatul re'ortat. =n ace*t ca+, c7eltuiala e*te deductibil( i*cal 'e 'erioada r(ma*( de amorti+at a ace*tor imobili+(ri, re*'ecti" durata ini)ial( *tabilit( con orm legii, mai 'u)in 'erioada 'entru care *$a calculat amorti+area. =n mod *imilar *e "a 'roceda 8i 0n ca+ul obiectelor de in"entar, baracamentelor 8i amena,(rilor 'ro"i+orii trecute 0n re+ultatul re'ortat cu oca+ia retrat(rii *itua)iilor inanciare anuale. #eniturile *au c7eltuielile 0nregi*trate eronat *au omi*e *e corectea+( 'rin a,u*tarea 'ro itului im'o+abil al 'erioadei i*cale c(reia 0i a'ar)in. =n ca+ul 0n care contribuabilul con*tat( c( du'( de'unerea declara)iei anuale un element de "enit *au de c7eltuial( a o*t omi* ori a o*t 0nregi*trat eronat, contribuabilul e*te obligat *( de'un( declara)ia recti icati"( 'entru anul i*cal re*'ecti". !ac( 0n urma e ectu(rii ace*tei corec)ii re+ult( o *um( *u'limentar( de 'lat( a im'o+itului 'e 'ro it, atunci 'entru acea*t( *um( *e datorea+( dob>n+i 8i 'enalit()i de 0nt>r+iere con orm legi*la)iei 0n "igoare. La calculul 'ro itului im'o+abil limitele c7eltuielilor deductibile 're"(+ute de legi*la)ia 0n "igoare *e a'lic( trime*trial, lunar *au 'otri"it 're+entelor norme metodologice, du'( ca+, a*t el 0nc>t la inele anului ace*tea *( *e 0ncadre+e 0n 're"ederile legii. Im#ozitarea si distribuirea #ro!itului -entru im'o+itarea 'ro itului, trebuie 'ornit de la realitatea ca nu in toate ca+urile 'rici'iile contabile *ubordonate imaginii idele *unt con"ergente in totalitate cu 'rici'iile im'unerii i*cale.!e aceea trebuie acuta di*tinc)ie intre re+ultatul contabil *i re+ultatul i*cal. Re.*lt t*l #$nt %"l re're+int( *uma globala a 'ro itului *au 'ierderii e1ercitiului inanciar ce igurea+a in contul 121F-ro it *i 'ierdereF inainte de im'o+itare. Re.*lt t*l +")# l re're+int( 'ro itul im'o+abil *au 'ierderea i*cala a e1ercitiului, *tabilit 'otri"it regulilor i*cale *i in unctie de care *e calculea+a "olumul im'o+itel$! e:"g"%"le. Int!1$ %$!( !e gene! l &$!n"n( (e l IAS 12 !el t" ("nt!e #ele ($* m !"m" &$ te +" ("!"B t &!"n#"& l )t+el5 Rezultatul !iscal 3 Rezultatul contabil4 5/ ) Di!erentele tem#orale 45/ ) Di!erentele tem#orare !i erentele tem'orale *unt elemente reintegrate *au dedu*e de initi" din re+ultatul i*cal. &le *e i"e*c 0n(untrul e1erci)iului i*cal in cau+(. !i erentele tem'orare *unt elemente neitegrabile in re+ultatul i*cal al e1erci)iului, dar care "or i dedu*e din re+ultatul e1erci)iului, dar care "or i im'o+itate ulterior. Ace*te di erente *e e1'lica 'rin decala,ul intre e1erci)iul in care *e include anumite elemente de c7eltuieli *i de "enituri in calculul re+ultatului contabil. &le *e i"e*c intrun e1erci)iu *i *e re*orb ca urmare a unuia *au mai multor e1erci)ii ulterioare. !i erentele tem'orare generea+( im'o+ite am>nate . !e a*emenea, *ub"en)iile 'entru in"e*ti)ii *i 'ro"i+ioanele reglementate generea+( *i *e 0n*criu in * era im'o+itelor am>nate. In con*ecin)a, 're+enta di erentelor tem'orare im'une olo*irea a doua metode de im'o+itare a re+ultatului4 .etoda im&$."t*l*" e:"g"%"l? #4elt*" l #$nt %"l e:e!#"t"*l*"? e)te eg l #* )*m "m&$."tel$! e:"g"%"le.

Met$( "m&$."t*l*" m n t )e !eg )e)te? l ! n(*l ) * ? "n *!m t$ !ele )t!*#t*!" #$nt %"le5
25

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

("+e!entele tem&$! !e ) * ! &$!t !"" "m&$."t*l*"? &$t!"'"t # !e" #4elt*" l +")# l e:e!#"t"*l*" #*&!"n(e5 '$l*m*l "m&$."tel$! e:"g"%"le? "n#"(ent ("+e!entel$! tem&$! !e &!$'en"n( ("n e:e!#"t""le nte!"$ !e ) * ! &$!t te )*&! e:e!#"t""l$! '""t$ !e? B*)t !e )$l(*!"l$! (e "m&$."t ! &$!t te? ( # e)te # .*l? # !e? +"g*! n( "n %"l nt? gene!e . &!$#entel$! (e "m&$."t !e ) * (e #!e !e (e n$" "m&$."te )*%'ent"" &ent!* "n'e)t"t"" &!"m"te? &ent!* )*m net (e "nteg! t "n !e.*lt t*l +")# l &!$'"."$ ne !eglement te # !e * +$)t #$n)t"t*"te &ent!* %ene+"#" (e (")&$."t""le +")# le + '$! %"le? l # !e )e #*n$ )te ( t !e"nt!eg! !"" "n !e.*lt t (e $ m n"e! &!e#") .

.a*a 'ro itului im'o+abil *e determina 'e ba+a relatiei4 'ro!itul im#ozabil 3 2enituri realizate 67elt.nededeuctibile Deduceri !iscale 67eltuieli core#s. veniturilor realizate 5

-otri"it normelor i*cale, c7eltuielile *unt deductibile numai daca *unt a erente reali+(rii "eniturilor *i cele con*iderate deductibile con orm 're"ederilor legale in "igoare. O *tructura com'onenta a calcularii ma*ei 'ro itului e*te cea de*tinata deducerilor i*cale cum *unt4 di"idendele 'rimite de la o alta 'er*oana ,uridica romana, *umele uitli+ate 'entru con*tituirea ondului de re+er"a, alte elemente *tabilite 'rin norme legale. !u'( ce *$a calculat re+ultatul bilan)ier, *e 'rocedea+( la inregi*tarea o'erariunilor de di*tribuire a 'ro itului.%a regula, di*tribuire 'ro itului *e e ectuea+a in con ormitate cu 're"ederile OA 70 , Legii contractului de management ;;/199:, OA 2;:/1199, OA 989/1995. In ca+ul *ocietatilor comerciale cu ca'ital integral *au ma,oritar de *tat, 'ro itul net *e re'arti+ea+a in con ormitate cu 're"ederile Legii nr.1;/1990 *i OA nr.2;/1995, iar la *ocietatile cu ca'ital 'ri"at , 'otri"it 7otararilor Adunarii Aenerale Actionarilor *au A*ociatilor. ?otodata, in di*tribuirea 'ro itului, e*te nece*ar ca ace*ta *a ie abordat in mod *tructural *i nu global. -ro itul net con*emnat in bilant 'oate i re'arti+at a*te el4

con*tituirea de re+er"e legale in limita a 5P din 'ro itul brut 'ana cand acea*ta a,unge la 20P ("n # &"t l*" )$#" l #$&e!"!e &"e!(e!"l$! ("n n"" &!e#e(ent" con*tituirea ondului de 'artici'are a *alaria)ilor la 'ro it di"idende

7. C l#*l*l )" n l". &!"n#"& l"l$! "n("# t$!" e#$n$m"#$1+"n n#" !"
7.1 In("# t$!"" (e l"#4"("t te R t #*!ent < A#t"'e #"!#*l nte 6 D t$!"" #*!ente 2 ormula de calcul3 Inter'retare4 Rata curenta re lecta 'o*ibilitatea elementelor 'atrimoniale curente de a *e tran* orma intr$un tim' *curt in lic7iditati 'entru a ac7ita datoriile curente. !aca "aloarea totala a 'a*i"elor curente e*te mai mare decat "aloarea totala a acti"elor curente atunci ace*t indicator e *ubunitar *i acea*ta ar 'utea arata ca inantarea 'e termen *curt a o*t olo*ita 'entru
26

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

ac7i+itionarea de Dacti"e 'e termen lungD ceea ce in mod normal e con*iderat 'ericulo*, cu toate ca e1i*ta ramuri 'entru care o "aloare mai mica decat 1 a ace*tui indicator e*te con*iderata acce'tabila. Lic7iditatea generala e con*iderata *ati* acatoare 'entru "alori cu'rin*e intre 1.2 *i 1.9 Rata ra#ida 4testul acid) 3 8A#t"'e #"!#*l nte1St$#*!"0 6 D t$!"" #*!ente 2 ormula de calcul3 Interpretare& Rata ra'ida re lecta 'o*ibilitatea acti"elor circulante concreti+ate in creante *i tre+orerie de a aco'eri datoriile curente6 *e *cad *tocurile deoarece au cel mai 'utin caracterul de lic7iditate dintre acti"ele curente 2ele re're+inta acti"ele la care a'ar cel mai 'robabil 'ierderi in ca+ul lic7idarii3. Lic7iditatea ra'ida e *ati* acatoare 'entru "alori cu'rin*e intre 0.;5 *i 1. 0ic7iditatea imediata 3 T!e.$!e!"e6D t$!"" &e te!men )#*!t 2 ormula de calcul3 Interpretare& Re lecta 'o*ibilitatea ac7itarii datoriilor 'e termen *curt 'e *eama numerarului a lat in ca*ierie, a di*'onibilitatilor bancare *i a 'la*amentelor de *curta durata. -entru a i con*iderat a"orabil, indicatorul trebuie *a tinda *'re o marime unitara.

7.2 In("# t$!"" g! (*l*" (e "n( t$! !e


R t ( t$!""l$! < D t$!"" t$t le6A#t"'e t$t le 2 ormula de calcul3 Interpretare4 Rata obligatiilor totale la total acti" ma*oara 'rocenta,ul, din totalitatea ondurilor, a*igurat de creditori. %reditorii 're era rate ale obligatiilor *ca+ute, deoarece cu cat e*te mai *ca+uta rata cu atat e*te mai mare 'rotectia la 'ierderile creditorilor in ca+ul lic7idarii. S$l' %"l"t te & t!"m$n" l < C &"t l*!" &!$&!""6T$t l & )"' 2 ormula de calcul3 Interprtare4 Re're+inta gradul in care unitatile 'atrimoniale 'ot ace ata obligatiilor de 'lata. &a e*te con*iderata buna cand re+ultatul obtinut de'a*e*te :0P, indicand 'onderea *ur*elor 'ro'rii in totalul 'a*i"ului.

7.3 In("# t$!" &!"'"n( *t"l". !e

#t"'el$!

R$t t" )t$#*!"l$! < C"+! (e + #e!"6St$#*!" 2 ormula de calcul3 Interpretare&Arata in luenta *tocurilor e1i*tente a*u'ra mi*carii bilantiere6 o "aloare ridicata a ace*teia arata o *ituatie a"orabila 'entru agentul economic. ?rebuie acuta 'reci+area ca datorita a'tului ca "an+arile a'ar de$a lungul intregului an in tim' ce *tocul *e de ine*te 'entru o anumita data e recomandat *a *e utili+e+e )t$#*l me("* < C 8)t$#*l "n"t" l ; )t$#*l +"n l0 62 D. D*! t (e !e#*&e! !e #!e ntel$! < T$t l #!e nte6C"+! (e + #e!"0E3AF 2 ormula de calcul3

Interpretare& Indica ritmul inca*arii creantelor concreti+ate in clienti, debitori. %u cat marimea ace*tui indicator e*te mai mica cu atat creantele *e inca*ea+a mai ra'id D*! t (e ! m%*!) !e ( t$!""l$! < D t$!"" t$t le6C"+! (e + #e!"0E3AF 2 ormula de calcul3

Interpretare& Indica ritmul ac7itarii datoriilor ata de terti ale agentului economic6 "alori mici ale ace*tui indicator arata ca *ocietatea i*i ac7ita obligatiile mai ra'id. R t *t"l". !"" #t"'el$! +":e < C"+! (e + #e!"6A#t"'e +":e0E1FFF 2 ormula de calcul3

27

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

Interpretare&Arata ci ra de a aceri la 1000 lei acti"e i1e6 cu cat ace*t indicator e*te mai mare cu atat e*te mai bun R t (e e+"#"ent calcul3 #t"'el$! #"!#*l nte < 8C"+! (e + #e!"6A#t"'e #"!#*l nte0E1FFF 2 ormula de

Interpretare& Arata ci ra de a aceri la 1000 lei acti"e circulante6 indicatorul e*te mai bun cu cat e*te mai mare. 7"te. (e !$t t"e calcul3 #t"'el$! #"!#*l nte < 8A#t"'e #"!#*l nte6C"+! (e + #e!"0E3AF 2 ormula de

Interpretare& Arata durata unei rotatii *i e*te a"orabila daca are "alori mici.

7.- In("# t$!"" P!$+"t %"l"t t""


M !B &!$+"t*l*" net < P!$+"t*l net6C"+! (e + #e!" 2 ormula de calcul3 Interpretare4Indica marimea 'ro itabilitatii agentului economic6 O rata a 'ro itului ridicata indica o 'ro itabilitate mare a agentului. R t !ent %"l"t t"" #t"'el$! < 8P!$+"t*l net6A#t"'e t$t le0E1FFF 2 ormula de calcul3 Interpretare&Indica 'ro itul net obtinut la 1000 lei acti"e totale6 cu cat e*te mai mare e*te mai bun. R t !ent %"l"t t"" # &"t l*!"l$! &!$&!"" < 8P!$+"t*l net6C &"t l*!" &!$&!""0E1FFF 2 ormula de calcul3 Interpretare& Indica 'ro itul net obtinut la 1000 lei ca'italuri 'ro'rii6 cu cat e*te mai mare e*te mai bun.

G. A*("t*l )"t* t""l$! +"n n#" !e


Intr$un mediu de a aceri dinamic a lat intr$o *tare de continua cautare, entitatile 'atrimoniale *e con runta cu 'robleme deo*ebite, noi, 'entru care managementul trebuie *a ga*ea*ca *olutii *al"atoare, ce nu de 'utine ori *unt 'line de ingenio+itate. -ie)ele *unt intro continua r(m>ntare, irmele de"enind 'e*te noa'te deo*ebit de atracti"e *au ara nici un *'ri,in din 'artea 'ro'riilor lor in"e*titori, *i a*ta nu de 'utine ori doar in urma unui E+"onF. %ontabilitatea, ca ,oc *ocial *i$a de init in 'roce*ul de con*truire a in ormatiei inanciare 'ro'riile reguli. Standardele internationale, ca reguli normali+atoare ale contabilitatii, "in *a ameliore+e 'roductia de in ormatii contabile *i *a atenue+e di erentele ce 'ot a'area in *ituatiile inanciare, a*t el incat ace*tea *a re lecte cat mai idel realitatea economica. In a ara de a'tul ca 'ro e*ia contabila 'artici'a acti" la 'roce*ul de normali+are a contabilitatii, e*te ab*olut nece*ar ca 'roducatorul de in ormatii contabile *a mani e*te 'ro e*ionali*m, *a ie obiecti" in a'recierile 'e care le ace, cat *i in momentul in care inregi*trea+a *i cuanti ica ace*te a'recieri. !in 'unct de "edere teoretic a irmatiile *unt "alabile, dar 'ractic nu e*te greu de argumentat ca e1i*ta o nota de *ubiecti"i*m, care e*te de multe ori de nee"itat. A'are a*t el un con lict 'otential de intere*e, intre 'roducatorii de in ormatii contabile *i intre utili+atorii *ai. @tili+atorii de in ormatii inanciar contabile, 'e +i ce trece tot mai di"er*i *i mai *o i*ticati, mani e*ta o anumita do+a de *ce'tici*m ata de 'roducatorii de *ituatii inanciare, con*iderand ca
28

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

ace*tia nu *unt total inde'endenti ata de o'eratiunile e ectuate *i *ituatiile inanciare 're+entate, 'unandu$le *ub *emnul indoielii im'artialitatea *i obiecti"itatea. A*t el, intre 'roducatorii *i utili+atorii de *ituatii inanciare *e inter'un auditorii inanciari, care au menirea *a controle+e *ituatiile inanciare, *a le "alide+e *i *a ormule+e o o'inie inde'endenta de*'re realitatea *i corectitudinea datelor 're+entate in *ituatiile anuale de *inte+a. Auditul inanciar e*te un 'roce* *i*tematic de ob)inere *i e"aluare obiecti"a a 'robelor, 'ri"ind a*er)iunile re eritoare la tran+ac)iile *i e"enimentele derulate intr$o entitate 'atrimoniala, 'entru con irmarea gradului de core*'ondenta dintre ace*te a*ertiuni, *tabilirea criteriilor ce au *tat la ba+a lor *i comunicarea re+ultatelor utili+atorilor intere*ati. Standardul International de Audit 2ISA3 200 EObiecti"e *i 'rinci'ii generale care gu"ernea+a un anga,ament de audit al *ituatiilor inanciareF, 'reci+ea+a ca obiecti"ul 'rimordial al unui anga,ament de audit al *ituatiilor inanciare e*te de a da 'o*ibilitatea auditorului *a e1'rime o o'inie inde'endenta cu 'ri"ire la *ituatiile inanciare, daca ace*tea au o*t intocmite, *ub toate a*'ectele *emni icati"e, in con ormitate cu un cadru a'licabil de ra'ortare inanciara 2de e1em'lu, Standardele Internationale de Ra'ortare /inanciara3. ISA 700, ERa'ortul auditorului a*u'ra *ituatiilor inanciareF, *tabile*te reguli *i urni+ea+a recomandari cu 'ri"ire la orma *i continutul ra'ortului auditorului. In mod *'ecial, 'aragra ul 17 din ISA 700 cere ca ra'ortul unui auditor *a indice in mod clar cadrul de ra'ortare inanciara utili+at 'entru intocmirea *ituatiilor inanciare. %a un *u'liment la ace*t *tandard de audit, a o*t elaborata !eclaratia Internationala 'ri"ind -ractica de Audit 2IA-S3 1019, ERa'ortarea de catre auditori cu 'ri"ire la con ormitatea cu Standardele Internationale de Ra'ortare /inanciaraF. Acea*ta !eclaratie nu *tabile*te noi 'rinci'ii de ba+a *au 'roceduri e*entiale, ci a o*t elaborata in *co'ul de a "eni in *'ri,inul auditorilor, in "ederea urni+arii de recomandari cu 'ri"ire la a'licarea ISA 700, in ca+urile in care *ituatiile inanciare *unt intocmite con orm Standardelor Internationale de Ra'ortare /inanciara 2I/RS3 *au includ doar o trimitere la I/RS. Auditorul trebuie *a$*i e1ercite rationamentul 'ro e*ional, 'entru a determina ma*ura in care, oricare dintre recomandarile de*cri*e de !eclaratia 're+entata mai *u* 'oate i adec"ata in con ormitate cu cerintele 're"a+ute de ISA 700 *i a circum*tantelor *'eci ice a'licabile entitatii. Sco'ul ace*tei !eclaratii Internationale 'ri"ind -ractica de Audit e*te de a urni+a recomandari *u'limentare atunci cand auditorul e1'rima o o'inie a*u'ra *ituatiilor inanciare de*'re care conducerea *u*tine ca *unt intocmite4 e1clu*i" in con ormitate cu Standardele Internationale de Ra'ortare /inanciara 2I/RS36 in con ormitate cu I/RS *i un cadru national de ra'ortare inanciara6 in con ormitate cu un cadru national de ra'ortare inanciara, cu 're+entarea gradului de con ormitate cu I/RS.

29

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

CAPITOLUL II CONTRI/UHII PERSONALE. PROIECT DE PER=ECHIONARE I APRO=UNDARE.

SPORIREA RELE7ANTEI? CREDI/ILITATII SI TRANSPARENTEI IN=ORMATIILOR PREZENTATE IN SITUATIILE =INANCIARE


Anumiti utili+atori 'ot a"ea nece*itati *'eci ice *i au ca'acitatea de a obtine in ormatii *u'limentare ata de cele continute in *ituatiile inanciare. .ulti utili+atori in*a trebuie *a *e ba+e+e 'e *ituatiile inanciare ca 'rinci'ala lor *ur*a de in ormatii *i, de aceea, in a*t el de *ituatii elaborate *i 're+entate, incat *a ra*'unda nece*itatilor ace*tora. @tili+atorii *ituatiilor inanciare includ in"e*titorii actuali *i 'otentiali, 'er*onalul anga,at, creditorii, urni+orii *i alti creditori comerciali, clientii, gu"ernul *i in*titutiile ace*tuia, 'recum *i 'ublicul. Ace*tia olo*e*c *ituatiile inanciare 'entru a$*i *ati* ace o 'arte din di"er*ele lor nece*itati de in ormatii, cum *unt4 - In'e)t"t$!""? # +*!n".$!" (e # &"t l )" !")#*!" +"l" te # &"t l*l*" , au ne"ioe de in ormatii 'entru a decide daca ar trebui *a cum'ere, *a 'a*tre+e *au *a "anda.Actionarii *unt intere*ati *i de in ormatii care le 'ermit *a e"alue+e ca'acitatea entitatii de a 'lati di"idende. - Ang B t""? # &!"n#"& l" +*!n".$!" (e m*n# , *unt intere*ati de in ormatii 'ri"ind *tabilitatea *i 'ro itabilitatea entitatilor lor. Ace*tia *unt intere*ati *i de in ormatii care le 'ermit *a e"alue+e ca'acitatea entitatii de a o eri remuneratii, 'en*ii *i alte a"anta,e, 'recum *i o'ortunitati 'ro e*ionale. - C!e("t$!""8% n#"le0? # )" +*!n".$!"" (e "m&!*m*t*!" )" g ! nt"" % n# !e? con*uma in ormatiile care le 'ermit *a determine daca im'rumuturile acordate *i doban+ile a erente "or i rambur*ate la *cadenta.
30

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

=*!n".$!""? con*uma in ormatiile care 'ermit *a determine daca *umele care le *unt datorate "or i 'latite la *cadenta. /urni+orii *i alti creditori *unt, in general, intere*ati de entitate 'e o 'erioada mai *curta decat creditorii, cu e1ce'tia ca+ului in care ei *unt de'endenti de continuitatea acti"itatii entitatii, atunci cand ace*ta e*te un client ma,or. - Cl"ent""? ca 'arteneri de a aceri, *unt intere*ati de in ormatii de*'re continuitatea acti"itatii entitatii, in *'ecial atunci cand au o colaborare 'e termen lung cu entitatea re*'ecti"a *au *unt de'endenti de ea. - St tele )" "n)t"t*t""le #e)t$! ? *unt intere*ate de alocarea re*ur*elor *i, im'licit, de acti"itatea entitatilor, 'entru a reglementa acti"itatea entitatilor, 'entru a determina 'olitica i*cala. - P*%l"#*l? e)te "nte!e) t (e e"olutiile recente *i tendintele legate de 'ro*'eritatea entitatii *i a * erei de acti"itate a ace*teia. Re*'on*abilitatea 'rinci'ala de a intocmi *i 're+enta *ituatiile inanciare ale entitatii re"ine conducerii ace*teia. %onducerea e*te intere*ata de in ormatiile cu'rin*e in *ituatiile inanciare, c7iar daca are acce* la in ormatiile inanciare *i de ge*tiune *u'limentare, care a,uta la in a'tuirea 'roce*elor de 'lani icare, luare a deci+iilor *i control, a"and ca'acitatea de a determina orma *i continutul unor a*t el de in ormatii *u'limentare 'entru a *ati* ace 'ro'riile nece*itati. %adrul general al IASB abordea+a caracteri*tici calitati"e care determina utilitatea in ormatiilor din *ituatiile inanciare o erite de *ituatiile inanciare. %ele 'atru caracteri*tici 'rinci'ale *unt4 Intel"g"%"l"t te e*te calitatea e*entiala a in ormatiilor 're+entate in *ituatiile inanciare *i 're*u'une 're+entarea ace*tora intr$un mod coerent, clar, 're*u'unandu$*e ca utili+atorii di*'un de cuno*tinte *u iciente 'ri"ind de* a*urarea acti"itatii entitatii re*'ecti"e. -entru a i utile, in ormatiile trebuie *a ie !ele' nte 'entru luarea deci+iilor de catre utili+atori. Rele' nt .In ormatiile *unt rele"ante atunci cand in luentea+a deci+iile economice ale utili+atorilor, a,utandu$i 'e ace*tia *a e"alue+e e"enimentele trecute, 're+ente *au "iitoare, con irmand *au corectand e"aluarile lor anterioare. C!e("%"l"t te re're+inta calitatea in ormatiei de a nu contine erori *emni icati"e, nu e*te 'artinitoare, iar utili+atorii 'ot a"ea incredere ca acea*ta re're+inta corect ceea ce *e a*tea'ta, in mod re+onabil, *a re're+inte. Pent!* +" #!e("%"l ? "n+$!m t" trebuie *a inde'linea*ca urmatoarele caracteri*tici 4 S !e&!e."nte #* +"(el"t te t! n. #t""le *i alte e"enimente 'e care acea*ta ie *i$a 'ro'u* *a le re're+inte, ie ceea ce ar 'utea i de a*te'tat, in mod re+onabil, *a re're+inte S +"e ne*t! , adica li'*ita de in luente.Situatiile inaciare nu *unt neutre daca, 'rin *electarea *i 're+entarea in ormatiei, in luentea+a luarea unei deci+ii *au ormularea unui rationament 'entru a reali+a un re+ultat *au obiecti" 'redeterminat S +"e &!*(ent . Ace*ta in*eamna includerea unui grad de 'recautie in e1ercitarea rationamentelor nece*are 'entru a ace e*timarile cerute in conditii de incertitudine, a*t el incat acti"ele *i "eniturile *a nu ie *u'rae"aluate, iar datoriile *i c7eltuielile *a nu ie *ube"aluate S +"e #$m&let in limitele re+onabile ale 'ragului de *emni icatie *i ale co*tului obtinerii acelei in ormatii. O omi*iune 'oate ace ca in ormatia *a ie al*a *au *a induca in eroare *i, a*t el, *a nu aiba un caracter credibil *i *a de"ina de ectoa*a din 'unct de "edere al rele"antei.

A'licarea caracteri*ticilor calitati"e 'rici'ale *i a *tandardelor adec"ate de contabilitate are, in mod normal, ca re+ultat intocmirea unor *ituatii inanciare care re lecta, in general, o imagine idela a 'o+itiei inanciare, 'er ormantei *i modi icarilor 'o+itiei inanicare a unei entitati C$m& ! %"l"t te . @tili+atorii trebuie *a 'oata com'ara *ituatiile inanciare ale unei entitati in tim' 'entru a identi ica tendintele in 'o+itia inanciara *i 'er ormantele *ale.
31

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

5e"oia de com'arabilitate nu trebuie con undata cu *im'la uni ormitate *i nu trebuie la*ata *a de"ina un im'ediment de *tandarde de contabilitate imbunatatite. Limitele ce 'ri"e*c in ormatia rele"anta *i credibila O&$!t*n"t te "i+ea+a ra'ortarea la tim' a in ormatiilor 'entru a$*i reali+a utilitatea *a in deci+iile economice. R &$!t #$)t1%ene+"#"* < bene iciile de 'e urma in ormatiei ar trebui *a de'a*ea*ca co*tul urni+arii ace*teia. &"aluarea bene iciilor *i co*turilor re're+inta, in ond, re+ultatul unui rationament 'ro e*ional, deoarece co*turile nu *unt *u'ortate, nea'arat, de acei utili+atori care *e bucura *i de bene icii, du'a cum de bene icii *e 'ot bucura *i alti utili+atori decat aceia 'entru care in ormatia e*te 'regatita. !e e1em'lu, o erirea de in ormatii *u'limentare creditorilor 'oate reduce co*turile indatorarii entitatii. Situatiile inanicare de*criu re+ultatele inanciare ale tran+actiilor *i ale altor e"enimente, gru'andu$le in categorii cu'rin+atoare con orm caracteri*ticilor economice numite E)t!*#t*!"le )"t* t""l$! +"n n#" !eI. Strucuturile bilantului direct legate de e"aluarea 'o+itiei inanciare *unt acti"ele, datoriile *i ca'italurile 'ro'rii. Structura contului de 'ro it *i 'ierdere legate in mod direct de e"aluarea 'er ormantei *unt "eniturile *i c7eltuielile. Situatia modi icarilor 'o+itiei inanciare re lecta, de obicei, *tructurile din contul de 'ro it *i 'ierdere *i modi icarile *tructurilor din bilant, ara *a indenti ice *tructurile *'eci ice ace*tei *ituatii. %adrul general o era in com'letare elemente legate de e"aluarea 'o+itiei inanicare2recuno*atrea acti"elor, datoriilor *i ca'italului 'ro'riu3, a re+ultatelor, "eniturilor *i c7eltuielilor, 'recum *i 'rinci'alele ba+e de e"aluare a *tructurilor inanicare2 co*tul i*toric, co*tul curent, "aloarea reali+abila, "aloarea actuali+ata3. %on orm %adrului general recunoa*terea e*te 'roce*ul incor'orarii in bilant *au in contul de 'ro it *i 'ierdere a unui element care inde'line*te criteriile de recunoa*tere. @n element care core*'unde de initei unei *tructuri a *ituatiei inanicare trebuie recuno*cut in ca+ul in care e*te 'robabil ca orice bene iciu economic "iitor a*ociat *a intre *au *a ia*a in *au din entitate *i elementul are un co*t *au o "aloare, care 'oate i e"aluat2a3 in mod credibil. %once'tual de 'robabilitate *e undamentea+a 'e incertitudinea in reali+area unui bene iciu economic "iitor, a*ocial unui element *i ia in ormatia di*'onibila in momentul intocmirii *ituatiilor inanciare. E' l* !e e*te 'roce*ul 'rin care *e determina "alorile la care *tructurile *ituatiilor inanciare "or i recuno*cute in bilant *i in contul de 'ro it *i 'ierdere. Acea*ta 're*u'une alegerea unei anumite ba+e de e"aluare. 0#$)t*l ")t$!"#5Acti"ele *unt inregi*trate la *uma 'latita in numerar *au in ec7i"alente ale numerarului *au la "aloarea ,u*ta din momentul cum'ararii lor. !atoriile *unt inregi*trate la "aloarea ec7i"alentelor obtinute in *c7imbul obligatiei *au, in anumite im're,urari, la "aloarea ce *e a*tea'ta *a ie 'latita in numerar *au ec7i"alente ale numerarului 'entru a *tinge datoriile, 'otri"it cur*ului normal al a acerilor6 %0#$)t*l #*!ent5Acti"ele *unt inregi*trate la "aloarea in numerar *au in ec7i"alente ale numerarului, care ar trebui 'latita daca acela*i acti" *au unul a*emanator ar i ac7i+itionat in 're+ent.!atoriile *unt inregi*trate la "aloarea neactuali+ata in numerar *au in ec7i"alente ale numerarului,nece*ara 'entru a deconta in 're+ent obligatia6

32

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

#0' l$ !e !e l". %"l 5 Acti"ele *unt inregi*trate la "aloarea in numerar *au in ec7i"alente ale numerarului, care 'oate i obtinuta in 're+ent 'rin "an+area normala a acti"elor. !atoriile *unt inregi*trate la "aloarea lor de decontare6 acea*ta re're+inta "aloarea neactuali+ata in numerar *au in ec7i"alente ale numerarului, care trebuie 'latita 'entru a ac7ita datoriile 'otri"it cur*ului normal al a acerilor6 (0' l$ !e #t* l". t 5Acti"ele *unt inregi*trate la "aloarea actuali+ata a "iitoarelor intrari nete de numerar, care urmea+a *a ie generate in derularea normala a acti"itatii intre'rinderii. !atoriile *unt inregi*trate la "aloarea actuali+ata a "iitoarelor ie*iri de numerar, care *e a*tea'ta *a ie nece*are 'entru a deconta datoriile, 'otri"it cur*ului normal al a acerilor. Ba+a de e"aluare cel mai rec"ent ado'tata de intre'rinderi in elaborarea *ituatiilor inanciare e*te co*tul i*toric. &l e*te de obicei combinat cu alte ba+e de e"aluare. %on orm art. 7 8i art. 9 din Legea contabilit()ii nr. 82/1991, re'ublicat(, modi icat( 8i com'letat( 'rin Ordonan)a Au"ernului nr. ;1/2001 elementele 'atrimoniale "or i *u'u*e urm(toarelor t! t mente #$nt %"le5 0 l ( t "nt!3!"" 2n *n"t te $ bunurile *e e"aluea+( 8i *e 0nregi*trea+( 0n contabilitate la "aloarea de intrare, denumit( "aloare contabil(, care *e *tabile8te a*t el4 bunurile re're+ent>nd a'ortul de ca'ital *ocial, la "aloarea de a'ort, *tabilit( 0n urma e"alu(rii6 bunurile ob)inute cu titlu gratuit, la "aloarea ,u*t(6 7 l$ !e B*)t3 J e*te *uma 'entru care un acti" ar 'utea i *c7imbat de bun("oie 0ntre dou( '(r)i a late 0n cuno8tin)( de cau+(, 0n cadrul unei tran+ac)ii, cu 're)ul determinat obiecti". bunurile 'rocurate cu titlu onero*, la co*t de ac7i+i)ie6 C$)t*l (e #4".","e < e*te egal cu 're)ul de cum'(rare, ta1ele nerecu'erabile, c7eltuielile de tran*'ort < a'ro"i+ionare 8i alte c7eltuieli acce*orii nece*are 'entru 'unerea 0n *tare de utili+are *au intrarea 0n ge*tiune a bunului re*'ecti". Reducerile comerciale 8i alte elemente *imilare acordate de urni+or nu ac 'arte din co*tul de ac7i+i)ie. bunurile 'rodu*e 0n unitate, la co*tul de 'roduc)ie6 C$)t*l (e &!$(*#,"e J cu'rinde co*tul de ac7i+i)ie al materiilor 'rime 8i con*umabilelor, celelalte c7eltuieli directe de 'roduc)ie, 'recum 8i cota c7eltuielilor indirecte de 'roduc)ie alocate 0n mod ra)ional ca iind legate de abrica)ia bunului. =n co*tul unui acti" cu ciclu lung de abrica)ie 'ot i inclu*e 8i dob>n+ile 'l(tite la creditele bancare contractate 'entru ac7i+i)ia, con*truc)ia *au 'roduc)ia ace*tuia, direct atribuibile acti"ului, '>n( la inali+area *a, a erente aceleia8i 'erioade. A#t"'*l #* #"#l* l*ng < e*te un acti" care *olicit( 0n mod nece*ar o 'erioad( *ub*tan)ial( de tim' 'entru a i gata 0n "ederea utili+(rii *au 'entru ">n+are. %0 e' l* !e elementel$! (e #t"' @" (e & )"' #* $# ." "n'ent !"e!"" *e ace la "aloarea actual( a iec(rui element, denumit( ' l$ !e (e "n'ent !, *tabilit( 0n unc)ie de utilitatea bunului, *tarea ace*tuia 8i 're)ul 'ie)ei. =n ca+ul crean)elor 8i datoriilor, acea*t( "aloare *e *tabile8te 0n unc)ie de "aloarea lor 'robabil( de 0nca*at, re*'ecti" de 'lat(.

33

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

#0 l 2n#4e"e!e e:e!#","*l*", elementele de acti" 8i de 'a*i" de natura datoriilor *e e"aluea+( 8i *e re lect( 0n *itua)iile inanciare anuale *im'li icate la "aloarea de intrare, re*'ecti" "aloarea contabil(, 'u*( de acord cu re+ultatele in"entarierii. =n ace*t *co', "aloarea de intrare *au contabil( *e com'ar( cu "aloarea *tabilit( 0n ba+a in"entarierii a*t el4 &ent!* elementele (e #t"'5 di eren)ele con*tatate 0n 'lu* < 0ntre "aloarea de in"entar 8i "aloarea de intrare < nu *e 0nregi*trea+( 0n contabilitate, ace*te elemente men)ion>ndu$*e la "aloarea lor de intrare6 di eren)ele con*tatate 0n minu* < 0ntre "aloarea de in"entar 8i "aloarea contabil( net( < *e 0nregi*trea+( 0n contabilitate 'e *eama4 unei amorti+(ri *u'limentare < 0n ca+ul acti"elor amorti+abile, 'entru care de'recierea e*te ire"er*ibil(6 *au con*tat(rii unui 'ro"i+ion < atunci c>nd de'recierea e*te re"er*ibil(. &ent!* elementele (e & )"'5 di eren)ele con*tatate 0n 'lu* < 0ntre "aloarea de in"entar 8i "aloarea de intrare < *e 0nregi*trea+( 0n contabilitate 'rin con*tituirea unui 'ro"i+ion. di eren)ele con*tatate 0n minu* < 0ntre "aloarea de in"entar 8i "aloarea de intrare nu *e 0nregi*trea+( 0n contabilitate. L +"e# !e ( t %"l n,*l*"4 - elementele monetare e1'rimate 0n "alut( trebuie ra'ortate utili+>nd cur*ul de *c7imb de la data 0nc7eierii e1erci)iului. !i eren)ele de cur* "alutar, a"orabile *au ne a"orabile, *e 0nregi*trea+( la "enituri *au c7eltuieli, du'( ca+, la el 'roced>ndu$*e 8i 0n ca+ul crean)elor *au datoriilor 0n "alut(6 elementele monetare de ti'ul imobili+(rilor, *tocurilor ac7i+i)ionate cu 'lata 0n "alut( 8i 2n!eg")t! te l #$)t ")t$!"# trebuie ra'ortate utili+>nd cur*ul de *c7imb de la data e ectu(ri tran+ac)iei6 8i elementele nemonetare de ti'ul imobili+(rilor, *tocurilor ac7i+i)ionate cu 'lata 0n "alut( 8i 0nregi*trate la ' l$ !e B*)t3 trebuie ra'ortate utili+>nd cur*ul de *c7imb e1i*tent 0n momentul determin(rii "alorilor re*'ecti"e.

(0 l ( t "e@"!"" ("n *n"t te *au la darea 0n con*um, bunurile *e e"aluea+( 8i *e *cad din ge*tiune la "aloarea lor de intrare.

2.1.C$nt %"l"t te #!e t"'


%once'tul de contabilitate creati"a *e utili+ea+a 'entru a de*crie 'roce*ul 'rin care 'ro e*ioni*tii contabili i*i olo*e*c cuno*tintele in *co'ul mani'ularii ci relor inclu*e in conturile anuale. !e initia cea mai *ub*tantiala ii a'artine lui 5a*er. %on orm ace*tuia, contabilitatea creati"a e*te F'roce*ul 'rin care, date iind e1i*tenta unor bre*e in reguli, *e mani'ulea+a ci rele contabile *i, 'ro itand de le1ibilitate, *e aleg acele 'ractici de ma*urare *i in ormare ce 'ermit tran* ormarea documentelor de *inte+a din ceea ce ele ar trebui *a ie in ceea ce managerii dore*c 6 'roce*ul 'rin care tran+actiile *unt *tructurate de a*emenea maniera incat *a 'ermita 'roducerea re+ultatului contabil doritJJ. @tili+area te7nicilor de contabilitate creati"a "a a"ea ca e ect4 M B$! !e ) * ("m"n* !e #4elt*"el"l$!.
34

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

5ormele contabile la*a o anumita mar,a de mane"ra in cuanti icarea c7letuielilor care a'artin unui e1ercitiu.!e e1em'lu, 'entru anumite acti"e *e indica doar numarul ma1im de ani in care trebuie amorti+ate. O durata mai mare *au mai mica de amorti+are a ectea+a marimea re+ultatului. In mod *imilar, *e 'ot anali+a 'ro"i+ioanele *i 'o*ibilitatea acti"arii anumitor c7eltuieli. M B$! !e ) * ("m"n* !e 'en"t*!"l$!. In anumite ca+uri, *e 'oate grabi *au incetini recunoa*terea "eniturilor 'rin a'licarea 'rinci'iului conectarii c7eltuielilor la "enituri. M B$! !e ) * ("m"n* !e #t"'el$!. &1i*tenta unei le1ibilitati, in ceea ce 'ri"e*te calculul amorti+arii *i 'ro"i+ioanelor, creea+a 'o*ibilitatea ma,orarii *au diminuarii "alorii nete a acti"elor. !e a*emenea, *tocurile *e 'ot e"alua 'rin di erite metode *i, ca urmare, "aloarea lor 'oate i di erita, cu e ecte core*'un+atoare a*u'ra contului de 'ro it *i 'ierdere. .odi icarile re*'ecti"e a ectea+a marimea acti"elor curente *i necurente, 'recum *i indicatorii calculati 'e ba+a ace*tora. M B$! !e ) * ("m"n* !e +$n(*!"l$! &!$&!"et !"l$!. .odi icarea "eniturilor *i c7eltuielilor a ectea+a marimea re+ultatului *i, in con*ecinta, marimea re+er"elor. Se modi ica, a*t el, "aloarea ondurilor 'ro'rietarilor *i toate ratele calculate 'e ba+a ace*tora. M B$! !e ) * ("m"n* !e ( t$!""l$!. In unele tari, normele contabile la*a 'o*ibilitatea regulari+arii anumitor datorii 'recum cele legate de 'en*ionare, 'e un inter"al de tim'. %a urmare, o intre'rindere intere*ata in ma,orarea re+ultatului "a 'roceda la re'arti+area datoriei 'e o 'erioada ma1im 'ermi*a. Re#l )"+"# !e #t"'el$! ) * ( t$!""l$!. @neori, 'ot e1i*ta dubii in ceea ce 'ri"e*te incadrarea unui element intr$o categorie *au alta. &*te, de e1em'lu, ca+ul titlurilor care, in unctia de intentia intre'rinderii, trebuie in*cri*e in acti"ele curente *au in acti"ele necurente. In*crierea intr$o categorie *au alta a ectea+a ratele calculate 'e *eama ace*tora. M n"&*l !e "n+$!m t""l$! &!e.ent te "n ne: . &1i*ta 'arti in ane1a in care *e 'ot include mai multe *au mai 'utine in ormatii. Li'*a unor in ormatii rele"ante 'oate a ecta deci+iile utili+atorilor e1terni.

P!e.ent !e "n+$!m t""l$!. %riteriile utili+ate in 're+entarea in ormatiilor contabile 'ot *a ie o 'ortita 'entru mani e*tarea creati"itatii. !e e1em'lu, alegerea unei *cale ori+ontale *au "erticale intr$un tabel 'oate modi ica *ub*tantial im're*ia de*'re datele *tructurale in ace*ta. !e*i e1i*ta o di erenta clara intre contabilitatea creati"a *i incalcarea deliberata a legii2 rauda3, ambele enomene a'ar in conditiile de di icultate inanciara a intre'rinderilor *i au la ba+a intentia de a in*ela. In con*ecinta, c7iar daca utili+area contabilitatii creati"e nu e*te ilegala, ea indica a'tul ca managerii, a lati *ub 're*iune inanciara, cauta *olutii ara a$*i ma 'une 'roblema re*'ectarii unor *tandarde etice. .oti"ul 'entru care managerii *unt tentati *a utili+e+e te7nicile de contabilitate creati"a e*te reducerea co*turilor contractuale.

35

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

2.2. Int$#m"!e )" &!e.ent !e )"t* t""l$! +"n n#" !e l SC ENID IMPEK SRL J )t*("* (e # . 2.2.1 P!e.ent !e )$#"et3,"" ENID IMPEK SRL
Societatea comerciala ENID IMPEK SRL *$a in iintat in data de ; decembrie 1999 *i e*te 'er*oana ,uridica romana care i*i de* a*oara acti"itatea in con ormitate cu di*'o+itiile legii 'ri"ind *ocietatiile comerciale *i cu di'o+itiile legi*latiei romane ce$i *unt a'licabile , 'recum *i cu 're"ederile *tatutului *i ale contractului de *ocietate . Societatea comerciala &5I! I.-&H SRL e*te con*tituita *ub orma unei *ocietati cu ra*'undere limitata .In toate actele , acturile , anunturile 'ublicitare *i alte documente emanand de la *ocietate, *e "a indica in mod obligatoriu denumirea *ocietatii , urmata de cu"intele QQ SRLQQ, ca'italul *ocial, *ediul *i numarul de ordine din regi*trul comertului. Sediul *ocietatii e*te in Romania , ora* Bucure*ti , *o*.5.?itule*cu , nr.1;:, durata de unctionare a *ocietatii iind nelimitata. O%"e#t*l (e #t"'"t te l )$#"et t"" e)te5 Im'ort$e1'ort de 'rodu*e indu*triale , agro$alimentare *i me*te*ugare*ti , comerciali+area ace*tora *i intermedierea unor a*emenea o'eratiuni %omert intern cu 'rodu*e indu*triale , agroalimentare *i me*te*ugare*ti -roductie de mobilier *i alte 'rodu*e din lemn -re*tari *er"icii in domeniul turi*mului , de agrement <baruri, cluburi, alimentatie 'ublic A"em *ati* actia de a i 'ionerii lan*arii cu *ucce* 'e 'iata romanea*ca a unor materiale 'entru i+olatii care in +ilele noa*tre au de"enit materiale de u+ curent. In 'erioada actuala, domeniul i+olatiilor e*te in *tadiul de con*olidare. ?endinta dominanta e*te de a *e reali+a EeconomieF la materiale, cantitati" *i calitati". 5u e*te *u icient de *erio* a'reciata economia reala, 'e termen lung, obtinuta 'rintr$o i+olatie core*'un+atoare. Suntem incre+atori ca materialele 'entru i+olatii in con*tructii *i in*talatii i*i "or do"edi utilitatea *i e icienta in tim', iar cei im'licati in ace*t domeniu "or aborda cu intere* cre*cut nece*itatea de a utili+a 'rodu*e core*'un+atoare, 'er ormante atit in con*tructiile noi cit *i reabilitarea cladirilor "ec7i. @n a*'ect im'ortant care trebuie luat in con*iderare e*te de natura ecologica6 con*umul mai mic de energie contribuie la reducerea 'oluarii, care e*te o im'ortanta 'roblema a +ilelor noa*tre, indelung *i *erio* de+batuta 'e 'lan mondial. #enim in intam'inarea clientilor cu *olutii e iciente 'entru termo onoi+olatii *i 7idroi+olatii la con*tructii
ci"ile *i indu*triale 'recum *i la in*talatii te7nologice, ba+ate 'e urmatoarele categorii de 'rodu*e4

"ata de *ticla R "ata ba+altica 'oli*tiren e1trudat 'oli*tiren e1'andat membrane bituminoa*e *indrila bituminoa*a 'laci ondulate bituminoa*e tubulatura le1ibila *i 'laci din cauciuc ela*tomeric *i 'olietilena e1'andata 'entru i+olatii te7nologic acce*orii 'entru montarea categoriilor de 'rodu*e enumerate mai *u*

&c7i'a de "an+ari *ta la di*'o+itie cu in ormatii *i caracteri*tici te7nice re eritoare la intreaga gama de 'rodu*e
'recum *i la modul de 'unere in o'era.

36

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

-rinci'iul no*tru de re erinta e*te *a o erim clientilor no*trii 'rodu*e de buna calitate. Suntem con"in*i ca
acea*ta e*te o obligatie 'entru a i com'etiti" 'e termen lung. O erta noa*tra cu'rinde 'rodu*e reali+ate *ub marci de renume recuno*cute 'e 'lan mondial iind, 'rin numele lor, o do"ada a calitatii.

Se!'"#"" O erim bene iciarilor no*trii o gama de 'rodu*e termo$ ono$7idroi+olatoare a"ind marca urni+orilor celor mai cun*ocuti in domeniu. -rodu*ele *unt at>t materiale *i *i*teme con*tructi"e u+uale, acce*ibile *i com'etiti"e, cit *i 'rodu*e *'eciale cu a'licatii indu*triale. -ac7etul de 'rodu*e o erit de &5I! e*te com'letat cu o gama di"er*a de acce*orii in domeniu. &c7i'a de "an+ari *ta la di*'o+i)ie 'rin con*iliere cu 'ri"ire la alegerea 'rodu*ului dorit, calculul nece*arului de materiale *i 'rin 0ndrum(ri te7nice 'entru a'licarea corecta a ace*tora. O erta &5I! include *er"icii de a'ro"i+ionare 'rom'te, tran*'ortul e ectuat in tim'ul cel mai *curt, o erit gratuit de noi, iind do"ada *erio+itatii cu care 'ri"im a acerile bene iciarilor no*trii. Re l". !" #a in ormam ca in decur*ul tim'ului irma a 'artici'at 'rin 'rodu*ele *i *er"iciile noa*tre, intr$o ma*ura mai mica *au mai mare, la reali+area unor obiecti"e de am'loare in domeniul con*tructiilor, lucrari re're+entati"e 'entru acti"itatea de* a*urat( 'ana in 're+ent. #a "om 're+enta in cele ce urmea+a cate"a din cele mai im'ortante 'roiecte4

%entrul comercial Bucure*ti .all Sediul BR! !orobanti Sediul BR! #ictoriei Ootel OoCard Son*on < Bucure*ti Oi'ermarNetul %ora < Bucure*ti %entrul inanciar IRI!E J /*#*!e)t" .aga+inele Brico*tore < Bucure*ti Ootelul O1 ord < %on*tanta Oala in incinta Aero'ortului International Oto'eni Sediul %O55&H A"iatorilor < Bucure*ti %entrul comercial .all Romania $ Bd ?imi*oara < Bucure*ti

!e a*emenea, 'rintre 'roiectele la care am 'artici'at *e numara *i unitati de 'roductie care nece*ita i+olatii re+i*tente in conditii *'eciale de umiditate *i tem'eratura. In acea*ta categorie am 'utea include /abrica de Bere $ Bu+au a'artinand %om'aniei de Bere Romania, o *erie de unitati de 'roductie in indu*tria la'telui, 7ale indu*triale 'recum *i lucrari de* a*urate in cadrul *antierelor na"ale Aalati *i %on*tanta. O!g n"g! m )$#"et t"" )e &!e."nt )t+el5

AGA

!irector general

Auditor

!irector te7nic Sector A'ro"i+$ %om'artim. Ser"iciul ?ran*'ort !e* acere A'ro"i+.

Sector 37 Re*ur*e !irector comercial @mane

!irector economic O iciul de %alcul

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

Sector /inanciar.

%ontab.

%om'artim -er*onal

Ser". /inanciar

O iciul /acturari

!e* acere

Salari+are

Ser" %ontabilitate

%ontrol /inanc. intern

%omer)

.arNeting Admini*trati" -a+a

C &"t l*l )$#" l al *ocietatii e*te de 200 lei *i *$a con*tituit 'rin a'ortul 'artilor in numerar in urmatoarea 'ro'ortie4 .i7aela Ste ane*cu $ 50P adica *uma de 100 lei 'entru care ii re"in 10 'arti *ociale Stanca #a** Ae+a $$ 50P adica *uma de 100 lei 'entru care ii re"in 10 'arti *ociale A'ortul de ca'ital *ocial in lei al a*ociatilor a o*t de'u* in contul curent de*c7i* la Banca ?ran*il"ania < *ucur*ala Li'*cani 'e numele *i la di*'o+itia *ocietatii. -artile *ociale 'ot i tran*mi*e intre actionarii, iar tran*miterea lor catre 'er*oane din a ara *ocietatii e*te 'ermi*a numai daca a o*t a'robata de a*ociati , re're+entand cel 'utin T din ca'italul *ocial.?ran*miterea 'artilor *ociale trebuie in*cri*a in regi*trul comertului *i in regi*trul de a*ociati ai *ocietatii . Admini*tratorul "a elibera , la cerere , un certi icat con*tatator al dre'turilor a*u'ra 'artilor *ociale cu mentiunea ca nu 'oate *er"i 'entru tran*miterea dre'turilor , *ub *anctiunea nulitatii tran*miterii. Societatea are de*c7i*e conturi bancare la Banca ?ran*il"ania *i la @nicredit Romania , 'rin care *e e ectuea+a inca*arile *i 'latile in lei *i "aluta . S"t* ,""le +"n n#" !e n* le &ent!* n"" 2FF-? 2FF>? 2FFA
38

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

2FFA A#t"'e "m$%"l". te Imobili+(ri necor'orale Imobili+(ri cor'orale Imobili+(ri inanciare TOTAL ACTI7E IMO/ILIZATE A#t"'e #"!#*l nte Stocuri %reante In"e*titii inanciare 'e termen *curt %a*a *i conturi la banci TOTAL ACTI7E CIRCULANTE C4elt*"el" "n ' n) D t$!"" #e t% &l3t"te & n l 1 n A#t"'e #"!#*l nte nete6D t$!"" #*!ente nete T$t l A#t"'e 1 D t$!"" C*!ente D t$!"" #e t% &l3t"te (*& l 1 n P!$'"."$ ne 7en"t*!" "n ' n) C &"t l )" !e.e!'e %a'ital *ub*cri* *i "(r*at -rime de ca'ital Re+er"e *in ree"aluare Re+er"e -ro it *au 'ierdere re'ortat -ro it *au 'ierdere e1erc inanciar C &"t l*!" &!$&!""

2FF>

2FFA
5,95: 9,058,90; :,000 -?FAA?G>L

9,787 :,891 1,:27,555 2,582,::0 :,000 1?332?3-2 2?>GL?171

/ 1 2 3 C D E = G M I N 1 2 3 > A

2,889,820 2,::;,281 5,152,:01 2,:55,709 2,718,:81 :,79:,707 19;,975 18:,92; 188,2:0 >?3GA?LLL >?23G?>GG L?13-?23G 9,920,017 9,801,959 8,290,5:1 -AA?LG2 -37?13- GL3?7F7 1?7LL?32- 3?F2A?3F> -?LAF?>AA 791,17;

200 8;,997

200 8;,997

200 8;,997

1,:57,25: 1,712,177 2,9:9,158 2,779,990 1?7LL?32- 3?F2A?3F> -?21L?3LF

2.2.2 An l". )t!*#t*!"" & t!"m$n" le


Analiza structurii activului Ratele de *tructura ale acti"ului *unt in luentate de urmatoarele categorii de actori4 actori te7nici < *'eci icul acti"itatii derulate in luentea+a in mod *emni icati" *tructura acti"ului unei intre'rinderi actori economici *i ,uridici -rinci'alele rate ale *tructurii acti"ului *unt4 a3 R t #t"'el$! "m$%"l". te U Acti"e imobili+ate 1 100 ?otal Acti"

Ace*ta rata ma*oara im'ortanta relati"a a acti"elor 'e termen lung in totalul acti"elor intre'rinderii *i 'ermite a'recierea le1ibilitatii inanicare a irmei in ma*ura in care e"identia+a com'onenta de ca'ital in"e*tit in acti"e i1e.

39

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

S&e#"+"# t"e 2FF2FF> A#t"'e "m$%"l". te 1L.G3 33.FG a3necor'orale 0.07 0.05 b3cor'orale 19.7; :2.99 c3 inanciare 0.00 0.09 Se ob*er"a 'onderea mare a ratei imobili+arilor deoarece in cadrul *ocietatii e1i*ta "alori mari la 'entru di*tributia mar urilor . %0 R t

2FFA 3F.G> 0.08 :0.79 0.02 cor'orale in totalul ratei acti"elor imobili+ate terenuri , ec7i'amente de 'roductie , ma*ini

#t"'el$! #"!#*l nte U Acti"e circulante 1 100 ?otal Acti"e

Acea*ta rata re lecta 'onderea acti"elor circulante in totalul acti"elor *ocietatii , iind o ma*ura a le1ibilitatii inanciare , care e"identia+a im'ortanta relati"a a acti"elor u*or de tran* ormat in bani.

S&e#"+"# t"e Rata *tocurilor Rata creantelor comerciale Rata di*'onibilitatilor

2FF92.9: :5.0; 2.18

2FF> 29.85 :9.7: 1.:9

2FFA :9.0: 28.79 1.9:

Rata *tocurilor U are un ni"el ridicat deoarece *ocietatea "inde mar uri *i are in ace*t *en* *tocuri mari de mar uri 6 *e ob*er"a ca in anul 2009 indicele era mare in com'aratie cu anul 200; *i 2005 cand era mai mic. Rata creantelor comerciale U e"identia+a im'ortanta 'orto oliului de creante comerciale in 'atrimoniul *ocietatii 6 *e ob*er"a ca ace*ta a *ca+ut in iecare an ata de anul 'recedent ceea ce e un lucru 'o+iti" in 'olitica de "an+ari a *ocietatii , a *ca+ut 'erioada de e ectuare a 'latilor de catre clienti . Rata di*'onibilitatilor U re're+inta o ma*ura a lic7iditatii interne a intre'rinderii Ob*er"am ca rata *e incadrea+a in 'rocentul de 1$2P care arata un ni"el o'tim al ace*tui indicator, el "aria+a in unctie de di*'onibilul e1i*tent la un momemnt dat in irma. Analiza structurii surselor de !inantare -rinci'alele rate de *tructura ale *ur*elor de inan)are *unt4 a3 R t )t %"l"t t"" +"n n"# !eU %a'ital 'ermanent 1100 ?otal -a*i" S&e#"+"# t"e R t )t %"l"t t"" +"n n"# !e 2FF2A.7G 2FF> 3G.AA 2FFA 37.>G

Acea*ta rata e"identia+a im'ortanta relati"a a *ur*elor de inantare 'e termen lung *i trebuie corelat cu marimea acti"elor 'e termen lung. b3 R t *t$n$m"e" gl$% le U %a'ital 'ro'riu 1100
40

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

?otal -a*i" S&e#"+"# t"e Rata autonomiei globale 2FF2;.78 2FF> :8.;; 2FFA :1.9;

A'recierea generala e*te ca un ni"el de 'e*te ::P re're+inta o *ituatie de normalitate , in*a trebuie tinut *eama *i de a'tul ca indicatorul e*te in luentat *en*ibil de *'eci icul irmei *i de 'olitica inanciara 'romo"ata de management. c3 R t ( t$!""l$! &e te!men )#*!t U !atorii 'e termen *curt 1 100 ?otal -a*i" S&e#"+"# t"e Rata datoriilor 'e termen *curt 2FF7:.22 2FF> ;1.:9 2FFA ;2.92

Rata ma*oara 'onderea datoriilor e1igibile 'e termen *curt in totalul acti"elor *i trebuie corelat cu rata acti"elor circulante 'entru a e"identia gradul de ec7ilibru inanciar 'e termen *curt 6 *e ob*er"a o 'ondere in*emnata a indicatorul . d3 R t ( t$!""l$! t$t le U !atorii totale 1100 ?otal -a*i" S&e#"+"# t"e Rata datoriilor totale 2FF7:.22 2FF> ;1.:9 2FFA ;8.09

Indicatorul m(*oar( im'ortanta relati"a a datoriilor indi erent de 'erioada de e1igibilitate . Analiza activului net Acti"ul net re're+inta intere*ul re+idual al 'ro'rietarilor in acti"ele intre'rinderii du'a deducerea tuturor datoriilor *ale, iind a*imilat a"utiei ace*tora ca urmare a alocarii *i im'licarii ca'italurilor in acti"itatea *a. Acti"ul netU Acti"e ?otale$ !atorii ?otale S&e#"+"# ,"e Acti"ul net 2FF1,799,:29 2FF> :,02;,:05 2FFA 9,219,:90

&"olutia acti"ului net *e 'oate e1'lica 'rin com'ararea dinamicii acti"elor totale cu cea a datoriilor totale , 'recum *i 'rin modi icarile inter"enite in *tructura ace*tora. Se ob*er"a o cre*tere a acti"ului net de la un e1ercitiu inanciar la altul , ceea ce e un lucru 'o+iti" in acti"itatea irmei deoarece nu e*te ne"oie de a'orturi noi din 'artea actionarilor , nu *e a'elea+a la di"er*e alte *ur*e de inanciare in unctie de co*tul , acce*ul *i di*'onibilitatea ace*tora generand a*t el e ecte directe a*u'ra 'artimoniului net.
41

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

Analiza corelatiei dintre !ondul de rulment8 nevoia de !ond de rulment si trezorerie neta
=$n(*l (e !*lment & t!"m$n" l

/ondul de rulment 'atrimonial e1'rima lic7iditatea 0ntre'rinderii 'e termen *curt FR3 6a#italuri #ermanente Active imobilizate S * FR3 Active circulante Datorii #e termen scurt S&e#"+"# ,"e 2FF2FF> 2FFA /ondul de rulment 9;;,982 9:7,1:9 89:,707 Se ob*er"a o cre8tere a ondului de rulment in anul 200; ceea ce e un lucru 'o+iti" 'entru buna de* (8urare a acti"itatii *ocietatii, el "a inanta acti"ele circulante /ondul de rulment 'atrimonial 'oate i 'ri"it, 'rin 'ri*ma *ur*elor de inan)are ca 4 a) Fond de rulment #ro#riu 3 6a#italuri #ro#rii Active imobilizate S&e#"+"# ,"e /ondul de 'ro'riu 2FFrulment 9;;,982 9:7,1:9 152,5:1 2FF> 2FFA

b) Fond de rulment 9m#rumutat 3 Datorii #e termen lung S&e#"+"# ,"e /ondul de rulment 0m'rumutat
Ne'$" (e +$n( (e !*lment

2FF0

2FF> 0

2FFA 791,17;

5e"oia de ond de rulment re're+int( acea 'arte a acti"elor circulante care trebuie inan)ate 'e *eama ondului de rulment 1FR 3 4Active circulante Dis#onibiliti : Investiii !inanciare) ;bligaii #e termen scurt Sau 1FR 3 4Stocuri 5 6reane) 4Datorii #e termen scurt :6redite #e termen scurt) S&e#"+"# ,"e 5e"oia de ond de rulment 2FF:20,507 2FF> 25:,208 2FFA 705,977

T!e.$!e!" net3

?re+oreria net( re're+int( indicatorul care 'une in corela)ie ondul de rulment cu nece*arul de ond de rulment *i e1'rima 4 - daca e*te 'o+iti"a e1'rima e1cedentul de numerar la * >r8itul unui e1erci)iu inanciar - daca e*te negati"( e1'rim( ne"oia de numerar la inalul unui e1erci)iu , aco'erita 'e *eama creditelor de tre+orerie 2 'e termen *curt3

42

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

/13 FR1< 1FR S&e#"+"# ,"e ?re+oreria neta 2FF19;,975 2FF> 18:,92; 2FFA 188,2:0

Se ob*er"a o tre+orerie neta 'o+iti"a *i de la un e1erci)iu inanciar la altul are "alori mai mari , ceea ce e un lucru 'o+iti" 'entru irma e1'licate 'rin aceea ca re*ur*ele *tabile con*tituite *unt *u iciente 'entru aco'erirea nece*arului de inan)at a erent acti"it()ilor de e1'loatare 8i 0n a ara e1'loat(rii, ne iind nece*ar *a *e a'ele+e la credite bancare 'e termen *curt.

2.2.3 An l". l"#4"("t3,"" )" )$l' %"l"t3,""


L"#4"("t te Re're+int( 4 abilitatea unui acti" de a i tran* ormat in bani ra'id *i cu o 'ierdere minima de "aloare 2lic7iditate e1terna3 abilitatea unei 0ntre'rinderi de a$*i onora la *cadenta obliga)iile de 'lata a*umate 'e *eama acti"elor curente2lic7iditate interna3 S$l' %"l"t te re're+int( ca'acitatea unei 0ntre'rinderi de a < *i aco'eri datoriile totale. -rinci'alele rate de lic7iditate *i *ol"abilitate *unt5 a3 Rata lic7iditii curente 4generala) U Acti"e curente !atorii curente2'e termen *curt3 S&e#"+"# ,"e Rata lic7idit()ii curente 2FF1.09 2FF> 1.09 2FFA 1.11

Se ob*er"a o cre8tere a ratei lic7idit()ii curente ceea ce re're+int( ca *ocietatea 'oate onora obliga)iile *cadente 'e termen *curt. %0 Rata lic7iditii intermediare4 ra#ida8 redusa) U Acti"e curente $ Stocuri !atorii curente S&e#"+"# ,"e Rata lic7idit()ii ra'ide 2FF0.51 2FF> 0.;0 2FFA 0.98

Acea*ta rata inanciara m(*oar( c>te unit()i monetare de acti"e a'roa'e lic7ide re"in la o unitate monetara de datorii 'e termen *curt. Se ob*er"a o cre8tere *i o de*cre8tere a ratei in cele trei e1erci)ii inanciare , iar in anul 200; ni"elul ratei e*te mai mic de 0.5 *i e"iden)ia+( ca irma 'oate a"ea 'robleme de onorare a 'la)ilor *cadente, *e im'une o 'olitica riguroa*a la ni"elul managementului . #0 Rata lic7iditii la vedere U !i*'onibil G In"e*ti)ii inanciare 'e termen *curt !atorii curente S&e#"+"# ,"e Rata lic7idit()ii "edere 2FFla 0.0: 0.09
43

2FF>

2FFA 0.02

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

(0 Rata solvabilitii generale U Acti" ?otal !atorii ?otale S&e#"+"# ,"e Rata *ol"abilit()ii generale 2FF1.:7 2FF> 1.;: 2FFA 1.97

#aloarea minima a ratei *ol"abilit()ii globale *e con*idera 1,9 , iar in ca+ul in care e*te mai mica dec>t 1 , irma e*te in*ol"abila. Se ob*er"a ca irma are o rata de *ol"abilitate in 'rea,ma indicelui de 1,9 ceea ce e un lucru 'o+iti" , nu *e 'une 'roblema ca irma *a ie in*ol"abila. e0 Rata solvabilitii #atrimoniale U S&e#"+"# ,"e Rata *ol"abilit()ii 'atrimoniale %a'ital 'ro'riu %a'. 'ro'riu G %redite bancare 2FF1.00 2FF> 1.00 2FFA 0.;8

Rata *ol"abilit()ii 'atrimoniale are un ni"el bun deoarece de'(8e8te "aloarea de 0,5 , nu e1i*ta un ri*c 'entru inan)atorii *ociet()ii. An l". e#4"l"%!*l*" e#$n$m"#$1+"n n"#" ! &!"n met$( ! tel$! &c7ilibrul economico$ inanciar e*te a*igurat de un an*amblu de corela)ii ce *e ormea+( in 'roce*ul de rota)ie a ca'italului. -rinci'alele rate inanciare utili+ate *unt4 R tele (e 2n( t$! !e 8& t!"m$n" le0 0 Rata de 9ndatorare a ca#italului #ro#riu U ?otal !atorii 'e termen lung %a'italul 'ro'riu S&e#"+"# ,"e Rata de 0ndatorare a ca'italului 'ro'riu %0 Rata globala de 9ndatorare U?otal !atorii ?otal Acti"e S&e#"+"# ,"e Rata globala de 0ndatorare 2FF0.7: 2FF> 0.;1 2FFA 0.;8 2FF0.00 2FF> 0.00 2FFA 0.18

Se ob*er"a o rata de 0ndatorare *c(+ut( ceea ce e un lucru 'o+iti" 'entru irma , nu e1i*ta ri*c inanciar mare , iar in"e*titorii *unt de acord *a acce'te un ri*c inanciar mai ridicat daca ri*cul o'era)ional al irmei e*te redu*. Alte ! te (e e#4"l"%!* e#$n$m"#$1+"n n#" !

44

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

0 R t (e *t$+"n n, !e

#t"'el$! U

%a'ital 'ro'riu Acti"e totale 2FF2;.78

1100

S&e#"+"# ,"e Rata de auto inan)are a acti"elor %0 R t (e +"n n, !e S&e#"+"# ,"e Rata de inan)are a imobili+(rilor 'rin ca'ital 'ro'riu

2FF> :8.;;

2FFA :1.9;

"m$%"l".3!"l$! &!"n # &"t l &!$&!"* U %a'ital 'ro'riu 1100 Acti"e imobili+ate 2FF1:5.05 2FF> 11;.88 2FFA 10:.75

#0 R t

*t$n$m"e" +"n n#" !e U

%a'ital 'ro'riu 1100 %a'ital 'ermanent 2FF100.00 2FF> 100.00 2FFA 85.0;

S&e#"+"# ,"e Rata autonomiei inanciare

45

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

REZULTATE =INANCIARE N!. #!t In("# t$!" 1 7en"t*!" t$t le ("n # !e5 1.1 7en"t*!" ("n e:&l$ t !e 1.2 7en"t*!" +"n n#" !e 2 C4elt*"el" t$t le ("n # !e5 2.1 C4elt*"el" ("n e:&l$ t !e 2.2 C4elt*"el" +"n n#" !e 3 P!$+"t %!*t - Im&$."t &!$+"t > P!$+"t net A CA 2FF21.27A.GFG 21.081.19: 195.;15 1G.LLA.F31 18.897.922 98.109 2.2GF.777 >AG.AFF 1.712.177 21.FG1.1L3

2FF>
2A.-G7.-FG 2;.197.90: ::9.505 22.LG2.FFF 22.775.975 20;.525 3.>F>.-FG >AA.2>F 2.L3L.1>G 2A.1-7.122

2FFA
3F.>3G.3GG :0.189.22: :99.1;5 27.232.2A2 2;.9;0.95: 271.:09 3.3FA.12A >31.13A 2.77-.LLF 3F.1G-.L72

&"olu)ia 'rinci'alilor indicatori ai re+ultatelor inanciare 'entru 'erioada 2009$200; *intetic *e 're+int( a*t el 4
In("# t$!" 7en"t*!" t$t le C4elt*"el" t$t le P!$+"t %!*t Im&$."t &!$+"t P!$+"t net 2FF>12FFP

2FFA12FF>
P

12121 1>3 LL 172

11> 11G LLL-

Se ob*er"a o cre*tere a "eniturilor iecarui an ata de anul 'recedent, ceea ce a du* *i la o cre*tere a ci rei de a aceri *i im'licit la intarirea 'o+itiei inanciare 'e care irma o are 'e 'iata de de* acere din tara. %7eltuielile e ectuate 'entru reali+area "eniturilor *e incadrea+a in limitele normale cu *'eci icatia ca in anul 200; c7eltuielile inanciare au o*t mai mari datorita doban+ilor a erente creditelor luate de la banci 'entru de+"oltarea a acerii, ceea ce a du* la *caderea 'ro itului . La inc7iderea e1ercitiului anului inanciar 200; la S% &5I! I.-&H SRL elementele de acti" *i de 'a*i" de natura datoriilor *$au e"aluat *i *e re lecta in *ituatiile inanciare intocmite la "aloarea de intrare , re*'ecti" "aloarea contabila 'u*a de acord cu re+ultatele in"entarierii. A*t el4

46

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

la in"entariere *$au con*tatat minu*uri neim'utabile la *tocurile de mar a in "aloare de ;.1:1 lei 'entru *tocurile de mar a con*tate li'*a la in"entar *$a colectat ?#A in "aloare de 1.1;9 lei Ace*te *ume au o*t trecute ca c7eltuieli nedeductibile la calculul im'o+itului 'e 'ro it con orm 're"ederilor %odului i*cal 'entru clienti *$au luat con irmari de *old iar 'entru clientii rai 'latnici nu *$au con*tituit a,u*tari 'entru de'reciere deoarece managementul *ocietatii dore*te recu'erarea creantelor ara a *e con*titui a,u*tari *oldul la banci e1i*tent in moneda *traina 2dolari *i euro3 au o*t e"aluate la cur*urile comunicate de B5R 'entru data de :1.12.200; *i *$a inregi*trat o c7eltuiala din di erentele de cur* "alutar in "aloare de :.;88 lei 'entru di'onibilitatile e1i*tente la banci *$au con runtat e1tra*ele de cont din data de :1.12.200; cu *oldul e1i*tent in i*a de cont *i balanta de "eri icare$ nu au e1i*tat di erente 'entru urni+ori *$au con runtat con irmarile de *old cu e"identa analitica a *ocietatii < nu au e1i*tat di erente 'entru urni+orii e1terni *$a 'rocedat la ree"aluarea datoriilor in "aluta la cur*ul B5R re+ultand un "enit din di erentele de cur* "alutar in "aloare de 15:.919 lei &"aluarea imobili+arilor *e e ectuea+a la "aloarea lor rama*a neamorti+ata, cu e1ce'tia celor con*tatate ca iind de'reciate, care *e "or e"alua la "aloarea lor actuala. In ca+ul imobili+arilor cor'orale, corectarea "alorii contabile a ace*tora *i aducerea lor la ni"elul "alorii de in"entar in*cri*e in li*tele de in"entariere *e ace ie 'rin inregi*tarea unei amorti+ari e1ce'tionale, in ca+ul in care *e con*tata o de'reciere ire"er*ibila , ie 'rin con*tituirea unor a,u*tari in ca+ul in care *e con*tata o de'reciere relati"a a ace*tora ca urmare a unor cau+e cum *unt 4 a'aritia unei u+uri morale de care nu *$a tinut *eama cu oca+ia amorti+arii 6 *u'rae"aluarea imobili+arilor cor'orale , 'rin a'licarea unor coe icienti neadec"ati cu oca+ia ree"aluarii lor 6 li'*a de utilitate a ace*tora in momentul in"entarierii 6 alte cau+e care determina o "aloare actuala mai *ca+uta a imobili+arilor cor'orale decat "aloarea cu care ace*tea igurea+a in contabilitate. A*t el in ca+ul con*tituirii a,u*tarilor 'entru de'recierea imobili+arilor , ace*tea "or a'area in *ituatiile inanciare cu o "aloare mai mica , "aloare ce re lecta realitatea. Stocurile trebuie e"aluate cu re*'ectarea 'rinci'iului 'ermanentei metodelor, la cea mai mica "aloare dintre co*t *i "aloarea reali+abila neta. !aca "aloarea reali+abila neta a unui acti" circulant e*te mai mica decat co*tul de ac7i+itie *au co*tul de 'roductie , atunci acea "aloare reali+abila neta core*'un+atoare acti"ului circulant e*te cea care trebuie 're+entata in *ituatiile inanciare, re*'ecti"e "aloarea acti"ului mai 'utin a,u*tarea 'entru de'reciere con*tituita. A*t el in ca+ul con*tituirii de a,u*tari 'entru de'recierea acti"elor circulante 4 - 'entru *tocuri < c7eltuiala con*tiuita 'entru a,u*tari "a duce la o *cadere a 'ro itului brut *i la o cre*tere a im'o+itului 'e 'ro it, acea*ta c7eltuiala iind con*iderata nedeductibila din 'unct de "edere i*cal, iar in bilant *tocurile "or a'area la "aloarea reali+abila neta ca di erenta intre "aloarea de intare *i a,u*tarea con*tituita.#aloarea care trebuie in*cri*a in bilant "a i determinata 'rin utili+area metodei /I/O. - 'entru clienti $ daca *e con*tata o de'reciere *e "a con*titui o a,u*tare, iar acea*ta a,u*tare "a a"ea acelea*i in luente ca *i in ca+ul con*tituirii a,u*tarilor 'entru de'recierea *tocurilor

47

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

In ca+ul con*tituirii de 'ro"i+ioane 'entru ri*curi *i c7eltuieli ace*tea "or duce la *caderea 'ro itului im'o+abil a erent e1ercitiului inanciar in care *$au con*tituit re lectand idel *ituatia inanciara a *ocietatii. La ree"aluarea datoriilor in "aluta la cur*ul de *c7imb de la data inc7iderii e1ercitiului inanciar, ace*tea 'ot genera "enituri din di erente de cur* "alutar atunci cand cur*ul de *c7imb de la data inc7iderii e1ercitiului inanciar e*te mai mic decat cur*ul la care au o*t inregi*trate datoriile a*t el in luentand in mod 'o+iti", al cre*terii 'ro itului im'o+abil 6 in *c7imb daca cur*ul de la data inc7iderii e1ercitiului e*te mai mare decat cur*ul la care au o*t inregi*trate in contabilitate datoriile , "a genera o c7eltuiala cu di erentele de cur* "alutar care "a in luenta in mod negati" < o *cadere a 'ro itului im'o+abil al e1ercitiului inanciar. -entru un *i*tem contabil modern *unt nece*are urmatoarele caracteri*tici 'rinci'ale 4 - in ormatii inanciare con orme cu normele internationale - trebuie *a e1i*te in ormatii de ge*tiune du'a unctie - o *tructura a conturilor *tandardi+ata la care *e adauga un nomenclator *tandardi+at oarte bine ada'tat in tarile de tran+itie - trebuie *a ie 'rodu*e in ormatii i*cale con orm normelor *i *tati*ticii nationale. /ara a 'ierde din *u'lete, un tablou de trecere intre re+ultatul contabil *i cel i*cal trebuie *a 'ermita autoritatilor i*cale *a *e *'ri,ine 'e documente i*cale con orm normelor emi*e de *i*temul contabil. -ornind de la ace*te documente *tandardi+ate, organi*mele *tati*tice 'ot *a e1traga in ormatiile nece*are 'entru elaborarea unor agregate iabile.

48

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

/I/LIOGRA=IE
1. /eleaga 2.alciu3 Liliana, /eleaga 5iculae $ Contabilitate financiara, o abordare europeana si internationala, !ol I si II, &ditura In omega, Bucure*ti, 2005 2. /eleaga Liliana, .alciu 5iculae < Politici si *ptiuni contabile, &ditura &conomica, 2002 :. /eleaga Liliana, /eleaga 5iculae $ +e(lementare si practici de consolidare a conturilor $ &ditura %&%%AR, Bucure*ti , 2009 5. /eleaga 5iculae, Iona*cu Ion $ Tratat de contabilitate financiara, &ditura &conomica, Bucure8ti,1998 ;. O'rea %alin, Ri*tea .i7ai $ ,azele contabilitatii , &ditura !idactica *i -edagogica, RA Bucure*ti, 200: 7. Ri*tea .i7ai *i colecti"ul < Contabilitatea financiara a intreprinderii, &ditura @ni"er*itara, Bucure*ti, 2005 8. Ri*tea .i7ai, !umitru %orina Ara+iella $ Contabilitate aprofundata, &ditura @ni"er*itara, Bucure*ti, 2005 9. #alceanu A7eorg7e, Robu #a*ile, Aeorge*cu 5icolae $ Analiza economico-financiara, &ditura &conomica, 2005 10.VVVIAS, Standarde Internationale de +aportare 'inanciara, &ditura %&%%AR, Bucure*ti, 2005 11.VVVLe(ea contabilitatii nr ./01221 12.VVV*rdinul 3inisterului 'inanelor Publice nr 145/014 11 /665 1:..VVV+e(lementari contabile din 14 11 /665 conforme cu 7irecti!a a IV-a a Comunitatii $conomice $uropene

49

Intocmirea situaiilor financiare lucrare de licen

19.VVV+e(lementari contabile din 14 11 /665 $conomice $uropene

conforme cu 7irecti!a a VII-a Comunitatii

50

S-ar putea să vă placă și