Sunteți pe pagina 1din 1

Facultatea de Arhitectura si Urbanism Disciplina ELEMENTE DE CONSTRUC!II ANUL II Sem. 1 LUCRAREA NR 2 Exerci!

iu structural - experiment pe machet" Obiective: acest exerci"iu urm#re$te dobndirea ctorva cuno$tin"e elementare asupra sistemelor stabile $i recunoa$terea sistemelor structurale folosite n arhitectur#. Exerci"iul const# n producerea unei machete a c#rei realizare, analiz# $i experimentare permite n"elegerea unor no"iuni ca: stabilitate, echilibru, forma rezistenta, articula"ie, ncastrare, contravntuire, hobanare, ancorare Toate aceste no"iuni se grupeaz# n jurul categoriilor fundamentale - for"e, solicit#ri, deforma"ii. Exerci"iul trebuie s# eviden"ieze scurgerea eforturilor, comportamentul general. Macheta va reproduce o structur# cu cabluri ce acoper# un spa"iu multifunc"ional avnd o suprafa"# orientativ# de 300 mp. Se pot folosi sisteme hobanate, ferme din cabluri, din cabluri $i bare, roata de biciclet# sau structuri de semitensegritate derivate din aceasta, suprafe"e din cabluri bidirec"ionale, suprafe"e ntinse tip cort. Cerin!e: - macheta (la o scara adecvat# complexit#"ii) - notat" separat - scurt memoriu n care se va descrie, folosind no"iuni tehnice: tipul de structur#, elementele componente, felul n care este asigurat# stabilitatea - notat separat - cteva imagini fotografice ale machetei Memoriul va fi prezentat pe plan$e format A4 $i pe suport electronic, al#turi de imaginile machetei. Se poate lucra n colectiv de cte doi studen"i, n func"ie de complexitatea machetei.

Bibliografie: - Exploration in Arhitecture Teaching design, Research, Ed. Swiss Federal Oficce Of. Culture, Berne 2008; - Joseph LIM, Bio-Structural Analogues in Arhitecture, Ed. Bis Publishers, Amsterdam, 2009; - Heino ENGEL, Structure Systems, Deutsche Verlag Anstalt.

Responsabil disciplin# Conf. Dr. Arh. Cornelia B#rbulescu Colectiv disciplin# Asist. Drd. Arh. Daniel %erban Prep. Drd. Arh. Dana Pop

S-ar putea să vă placă și