Sunteți pe pagina 1din 13

DREPT INTERNAIONAL PRIVAT Curs pentru nvmnt la distan PARTEA SPECIAL Aparatul tehnico-aplicativ a fost prelucrat de: Asist.univ.

Drd. Ni Maria Carolina

BUCURETI - 2012

TEMA XX NORMELE CONFLICTUALE PRIVIND OBLIGAIILE CONTRACTUALE N MATERIE CIVIL I COMERCIAL 1. Normele conflictuale aplicabile obligaiilor contractuale 1.1 Domeniu de aplicare al egulamentului !C"# nr. $%&'())* 1.( +ibertatea de alegere 1.& +imitele libertii de alegere a legii aplicabile 1., +egea aplicabil -n absena alegerii 1.$ +egea aplicabil condiiilor de validitate a contractelor 1.. +egea aplicabil condiiilor de form a contractelor 1./ 1.* 1.% 1.1) 1.11 1.1( 1.1& 1.1, "0cluderea retrimiterii +egea aplicabil interpretrii cntractului +egea aplicabil efectelor contractului +egea aplicabil e0ecutrii contractului +egea aplicabil rspunderii contractuale +egea alicabil stingerii obligaiilor contractuale i prescrip iei +egea aplicabil modului de transmitere1 transformare i stingere a obligaiilor contractuale +egea aplicabil unor contracte speciale 1.1..1 Contractele de transport 1.1..( Contractele -ncheiate cu consumatorii 1.1..& Contractele de asigurare 1.1.., Contractele individuale de munc 1.1$ 2iducia 1.1$.1 Determinarea legii aplicabile 1.1$.( Domeniul legii aplicabile. (. Normele conflictuale privind contractele comerciale internaionale -n general (.1 Condiiile de fond ale contractului (.( Condiiile de form ale contractului &. 3ntrebri 4i e0erciii ,. e5olvai urmtoarele grile $. 6ibliografie

OBIECTIVE: Dete !"#$ e$ %e&"" $'%"($)"%e *)%"&$""%* (*#t $(t+$%e, #e%e&e e$ e-e(te%* Re&+%$!e#t+%+" .CE/ # , 01232004 ' "5"#6 %e&e$ $'%"($)"%7 *)%"&$8""%* #$"*#$%e, A#$%";$ 6*!e#"+%+" 6e $'%"($ e $ Re&+%$!e#t+%+" .CE/ # , 01232004 ' "5"#6 %e&e$ $'%"($)"%7 *)%"&$8""%* (*#t $(t+$%e .R*!$ I/, St+6"+% $:+' $ $:'e(te%* :'e("-"(e ' "5"#6 %e&e$ $'%"($)"%7 *)%"&$ ""%* (*#t $(t+$%e, 1, N* !e%e (*#-%"(t+$%e $'%"($)"%e *)%"&$8""%* (*#t $(t+$%e
3n materia raporturilor contractuale1 cu -ncepere 1/ decembrie ())%1 se aplic Re&+%$!e#t+% .CE/ # , 01232004 al 7arlamentului "uropean 4i al Consiliului1 din 1/.)..())* privind legea aplicabil obligaiilor contractuale ! oma 8#. Art. (.,) Cod civ. consacr aceast regul1 -n sensul c menionea5 ca lege aplicabil obligaiilor contractuale reglementrile dreptului 9niunii "uropene.

(*#t $(t+$%e .R*!$ I/9 $:+' $ 6":'*;" ""%*

1,1

D*!e#"+ 6e $'%"($ e $% Re&+%$!e#t+%+" .CE/ # , 01232004

O)%"&$8""%e (*#t $(t+$%e <# !$te "e ("5"%7 =" (*!e ("$%7 1 -n situaiile -n care e0ist conflict de legi. egulamentul #+ se aplic -n materie fiscal, vamal sau administrativ. Nu intr -n domeniul su de aplicare: aspectele privind starea sau capacitatea persoanelor fi5ice: obligaiile re5ultate din relaii de familie 4i din relatiile care1 -n conformitate cu legea care le este aplicabil1 sunt considerate ca av;nd efecte comparabile1 inclusiv obligaii de -ntretinere: obligaiile re5ultate din aspectele patrimoniale ale regimurilor matrimoniale1 din aspectele patrimoniale ale relatiilor care sunt considerate1 -n conformitate cu legea care le este aplicabil1 ca avand efecte comparabile cu cele ale cstoriei1 precum 4i obligaiile care decurg din testamente 4i succesiuni: obligaiile re5ultate din cambii1 cecuri 4i bilete la ordin1 precum 4i alte instrumente negociabile1 -n msura -n care obligaiile care decurg din astfel de instrumente negociabile deriv din caracterul lor negociabil: conveniile de arbitra< 4i conveniile privind alegerea instanei competente: aspectele reglementate de dreptul societilor comerciale 4i al altor organisme1 constituite sau nu ca persoane <uridice1 precum constituirea1 prin -nregistrare sau -n alt mod1 capacitatea <uridic1 organi5area intern sau di5olvarea societilor 4i a altor organisme1 constituite sau nu ca persoane <uridice1 4i raspunderea personal a asociailor 4i membrilor acestora pentru obligaiile societii sau ale organismului: chestiunea de a 4ti dac un repre5entant poate anga<a fa de teri rspunderea persoanei pe seama creia pretinde c acionea5 sau dac un organ al unei societi sau al altui organism1 constituit sau nu ca persoan <uridic1 poate anga<a fa de teri raspunderea respectivei societi sau a respectivului organism: constituirea de trusturi 4i raporturile dintre fondatorii1 administratorii 4i beneficiarii acestora:

obligaiile care decurg din -nelegeri care au avut loc -nainte de semnarea unui contract: contractele de asigurare ce decurg din activiti desf4urate de organi5aii1 altele dec;t -ntreprinderile menionate la articolul ( din Directiva ())('*&'C" a 7arlamentului "uropean 4i a Consiliului din $ noiembrie ())( privind asigurarea de via1 al caror obiect este de a plti indemni5aii persoanelor anga<ate sau liber-profesioniste care aparin unei -ntreprinderi sau grup de -ntreprinderi1 ori unui sector profesional sau interprofesional1 -n ca5 de deces1 supravieuire1 -ntrerupere sau reducere a activitii1 sau -n ca5 de boal profesionala sau provocat de accidente de munc.

1,2 L")e t$te$ 6e $%e&e e


C*#t $(t+% > este guvernat de %e&e$ $%e$:7 6e (7t e '7 8" !lex voluntatis#. Modaliti de e0primare a libertii de voin: $%e&e e e?' e:7 a legii aplicabile fie prin inserarea unei clauze n actul juridic principal fie printr-un act separat !pactum de lege utenda'clau5a de electio juris#. $%e&e e t$("t7 a legii aplicabile trebuie s rezulte, cu un grad rezonabil de certitudine, din clauzele contractuale sau din imprejurarile cauzei . 7rin alegerea lor1 prile pot desemna legea aplicabil <#t e&+%+" (*#t $(t sau numai unei '7 8" 6"# $(e:t$. 7rile vor putea conveni1 -n orice moment1 s supun contractul altei legi dec;t cea care -l guverna anterior. =rice modificare efectuat de ctre pri cu privire la legea aplicabil1 care intervine ulterior -ncheierii contractului1 nu va aduce atingere validitii formei contractului 4i nu va afecta n mod negativ drepturile terilor.

+ibertatea de alegere a legii aplicabile cunoate anumite limite: nu pot fi nlturate dispoziiile legii rii care nu permit derogarea prin acord 1 atunci c;nd elementele relevante ale situaiei respective se afl la data alegerii -n acea ar1 chiar dac prile au desemnat o alt lege ca fiind aplicabil. nu pot fi nlturate dispoziiile de drept comunitar de la care nu se poate deroga prin convenie, atunci c;nd elementele relevante ale situaiei respective se afl la momentul alegerii -n unul sau mai multe state membre1 chiar dac prile au desemnat ca fiind aplicabil legea unui stat ter.

1,2 L"!"te%e %")e t7"" 6e $%e&e e $ %e&"" $'%"($)"%e

1., Le&e$ $'%"($)"%7 <# $):e#8$ $%e&e ""


3n lips de lex voluntatis1 legea aplicabil contractului se determin dup criteri obiective1 dup cum urmea5: contractul de vnzare cumprare de bunuri > este supus %e&"" 87 "" <# ($ e <=" $ e e=e6"#8$ *)"=#+"t7 5@#;7t* +% contractul de prestri servicii > este supus %e&"" 87 "" <# ($ e <=" $ e e=e6"#8$ *)"=#+"t7 ' e:t$t* +% 6e :e 5"("": contractul privind un drept real imobiliar sau privind dreptul de locaiune asupra unui imobil > este supus %e&"" 87 "" <# ($ e e:te :"t+$t "!*)"%+%: contractul de locaiune avnd drept obiect folosina privat i temporar a unui imobil pe o perioad de maximum ase luni consecutiv > este reglementat de %e&e$ 87 "" <# ($ e <=" $ e e=e6"#8$ *)"=#+"t7 ' *' "et$ +%9 (+ (*#6"8"$ ($ %*($t$ +% :$ -"e * 'e :*$#$ -";"(7 =" :7 ":" $")7 e=e6"#8$ *)"=#+"t7 <# $(ee$=" 8$ 7: contractul de franciz > este supus %e&"" 87 "" <# ($ e <=" $ e e=e6"#8$ *)"=#+"t7 )e#e-"("$ +% - $#(";e"A

contractul de distribuie > este reglementat de %e&e$ 87 "" <# ($ e <=" $ e e=e6"#8$ *)"=#+"t7 6":t ")+"t* +%A contractul de vnzare-cumprare de bunuri la licitaie > este reglementat de %e&e$ 87 "" <# ($ e $ e %*( %"("t$8"$1 dac se poate stabili care este acest loc: orice contract nc!eiat n cadrul unui sistem multilateral, care reune te sau faciliteaz reunirea de interese multiple de vnzare-cumprare de instrumente financiare ale terilor1 astfel cum sunt definite la articolul , alineatul !1# punctul 1/ din Directiva ()),'&%'C"1 -n conformitate cu normele nediscreionare1 4i care este e&%e!e#t$t 6e * %e&e +#"(7 > este reglementat de %e&e$ e:'e(t"57, cnd legea aplicabil nu poate fi stabilit prin ncadrarea contractului ntr-unul din tipurile specificate mai sus > se aplic %e&e$ 87 "" <# ($ e <=" $ e e=e6"#8$ *)"=#+"t7 '$ te$ (*#t $(t$#t7 ($ e e-e(t+e$;7 ' e:t$8"$ ($ $(te ":t"(7, cnd legea aplicabil nu poate fi stabilit nici ca fiind legea rii n care partea care trebuie s efectueze prestaia caracteristic din contract i are re edina " se aplic %e&e$ 87 "" <# (+ ($ e (*#t $(t+% $ e (e%e !$" :t @#:e %e&7t+ ",

1,0 Le&e$ $'%"($)"%7 (*#6"8""%* 6e 5$%"6"t$te $ (*#t $(te%*


#xistena consimmntului 4i validitatea contractului sau a oricrei clauze contractuale > sunt supuse %e&"" ($ e %-$ e&%e!e#t$ (*#-* ! e&+%$!e#t+%+"9 6$(7 (*#t $(t+% :$+ (%$+;$ e:'e(t"57 $ -" 5$%$)"%e, Prin excepie: pentru a dovedi faptul ca nu i-a dat consimmntul 1 o parte poate invoca %e&e$ 87 "" <# ($ e <=" $ e e=e6"#8$ *)"=#+"t71 dac din circumstane reiese faptul c nu ar fi re5onabil s se stabileasc efectul comportamentului su -n conformitate cu legea aplicabil potrivit regulamentului.

1,B Le&e$ $'%"($)"%7 (*#6"8""%* 6e -* !7 $ (*#t $(te%*


Condiiile de form ale contractului nc!eiat ntre persoane, sau reprezentani ai acestora, care se afl n aceea i ar n momentul nc!eierii sunt supuse: > %e&"" ($ e e&%e!e#te$;7 (*#6"8""%e 6e -*#69 <# (*#-* !"t$te (+ e&+%$!e#t+%1 sau > %e&"" 87 "" <# ($ e :e <#(Ce"e (*#t $(t+% Condiiile de form ale contractului nc!eiat ntre persoane, sau reprezentani ai acestora, care se afl n ri diferite la momentul nc!eierii sunt supuse: > %e&"" ($ e e&%e!e#te$;7 (*#6"8""%e 6e -*#69 <# (*#-* !"t$te (+ e&+%$!e#t+%1 sau > %e&"" * "(7 e" 87 "" <# ($ e :e $-%7 * "($ e 6"#t e '7 8" :$+ e' e;e#t$#8"" $(e:t* $ sau > %e&"" 87 "" <# ($ e9 %$ 6$t$ e:'e(t"579 <=" $5e$ e=e6"#8$ *)"=#+"t7 * "($ e 6"#t e '7 8"%e (*#t $(t$#te, $ctul juridic unilateral menit s produc efecte juridice aflat n legtur cu un contract nc!eiat sau care urmeaz s se nc!eie este considerat valabil dac -ndepline4te condiiile de form prev5ute de: > %e&e$ ($ e e&%e!e#te$;7 :$+ $ e&%e!e#t$ (*#t $(t+% 'e -*#6 <# (*#-* !"t$te (+ e&+%$!e#t+% sau > %e&e$ 87 "" <# ($ e $ -*:t <#(Ce"$t $(t+% sau > %e&e$ 87 "" <# ($ e $+t* +% $(t+%+" <=" $5e$ e=e6"#8$ *)"=#+"t7, Contractul privind un drept real imobiliar sau un drept de locaiune asupra unui imobil este supus condiiilor de form prev5ute de: > %e&e$ 87 "" <# ($ e :e $-%7 :"t+$t "!*)"%+% <# !7:+ $ <# ($ e: a# condiiile -n cau5 sunt aplicate indiferent de ara -n care este -ncheiat contractul 4i indiferent de legea care -l reglementea5: b# de la dispo5iiile respective nu se poate deroga prin convenie.

1,D E?(%+6e e$ et "!"te ""


etrimiterea este e0clus de art. () egulamentului !C"# nr. $%&'())*1 care prevede c : ? prin legea determinat ca fiind aplicabil1 se -nelege -ntregul sistemul de drept al statului respectiv1 cu e0cepia normelor de drept internaional privat1 e0clu5andu-se acele situaii -n care -nsa4i regulamentul dispune altfel.

1,4 Le&e$ $'%"($)"%7 "#te ' et7 "" (*#t $(t+%+"


8nterpretarea contractului se reali5ea5 dup regulile legii aplicabile contractului. Art. 1( alin. !1# lit. a# din egulament prevede c legea aplicabil contractului reglementea5 i interpretarea acestuia.

1,1 Le&e$ $'%"($)"%7 e-e(te%* (*#t $(t+%+"


"fectele contractului sunt reglementate de lex contractus. +egea contractului guvernea5 : drepturile i obligaiile prilor contractante1 principiile efectelor contractelor1 riscul contractului1 e0cepia de nee0ecutare i re5oluiunea contractului.

1,10

Le&e$ $'%"($)"%7 e?e(+t7 "" (*#t $(t+%+"

"0ecutarea obligaiilor nscute din contract este reglementat1 -n principiu1 de legea contractului1 conform art. 1( alin. !1# lit. b# din egulament. De la regula aplicrii le0 contractus1 se admite o e0cepie1 -n ceea ce privete modalitatea de e0ecutare i msurile care pot fi luate -n ca5ul unei e0ecutri defectuoase1 situaie -n care se va aplica legea rii n care are loc executarea @art. 1( alin. !(# din egulamentA,

1,11 Le&e$ $'%"($)"%7 7:'+#6e "" (*#t $(t+$%e spunderea contractual este guvernat de lex contractus @art.1( alin. !1# lit. c# din egulamentA. +egea contractului se aplic consecin elor nee0ecutrii totale sau pariale a obligaiilor1 inclusiv evalurii pre<udiciului -n msura -n care aceasta este reglementat de norme de drept1 -n limitele competen ei conferite oinstan ei sesi5ate de legea sa procedural. +egea contractului reglementea5: consecin ele nee0ecutrii sau e0ecutrii necorespun5toare a contractului1 condi iile rspunderi contractuale1 regimul for ei ma<ore i a celorlalte cau5e de e0onerare de rspundere1 evaluarea pre<udiciului generat de nee0ecutarea sau e0ecutarea necorespun5toare a contractului. 1,12 Le&e$ $%"($)"%7 :t"#&e "" *)"&$""%* (*#t $(t+$%e " ' e:( "' "e" Btingerea obligaiilor contractuale ca i prescrip ia1 sunt crmuite de legea contractului1 conform art. 1( alin. !1# lit. d# din egulament potrivit cruia1 lex contractus se aplic diferitelor moduri de stingere a obliga iilor1 precum i prescripiei i decderii din drepturi. 1,12 Le&e$ $'%"($)"%7 !*6+%+" 6e t $#:!"te e9 t $#:-* !$ e " :t"#&e e $ *)%"&$""%* (*#t $(t+$%e " :+) *&$"e" Cesiunea de crean repre5int mi<locul specific de transmitere a obligaiilor const;nd -n acordul de voin prin care creditorul numit cedent transmite -n mod voluntar1 cu titlu oneros sau cu titlu gratuit1 dreptul su de crean unei alte persoane numit cesionar care va deveni astfel creditor -n locul su1 i care va putea -ncasa creana cedat de la debitor.

3n sensul egulamentului1 noiunea de cesiune include: transferurile de creane pure i simple1 transferurile de creane cu titlu de garan ie1 precum i ga<ul sau alte drepturi de garanie constituite asupra crean elor. aporturile dintre cedent i cesionar cu privire la o crean fa de un ter debitor -n cadrul unei cesiuni de crean sunt reglementate de legea care se aplic, n temeiul %egulamentului, contractului dintre cedent i cesionar. +egea care reglementea5 creana cedat sau cu privire la care a avut loc subrogaia determin caracterul cesionabil al acesteia1 raporturile dintre cesionar i debitor1 condiiile -n care cesiunea sau subroga ia -i este opo5abil debitorului1 precum i caracterul liberator al prestaiei e0ecutate de ctre debitor. &ubrogaia este acel mod de transmitere a obligaiilor care const -n -nlocuirea creditorului dintr-un raport <uridic obliga ional cu o alt persoan care1 pltind datoria debitorului1 devine creditor ale acestuia din urm1 dob;ndind toate drepturile creditorului pltit. 3n funcie de i5vorul ei1 subroga ia este: conven ional sau legal. Conform art. 1, alin. !1# din egulament1 -n materia subrogaiei convenionale, raporturile dintre creditor i subrogat cu privire la o crean fa de un ter debitor1 sunt reglementate de legea care se aplic, n temeiul %egulamentului, contractului dintre creditor i subrogat. Bubrogaia legal intervine de drept1 -n anumite ca5uri1 independent de voina creditorului i a debitorului. 3n cadrul unor asemenea raporturi1 dac creditorul1 are o crean fa de o alt persoan !debitor# i dac un ter are obligaia de a-l de5interesa pe creditor sau l-a de5interesat pe creditor -n e0ecutarea obligaiei respective1 legea care reglementeaz obligaia terului de a-l dezinteresa pe creditor determin dac ter ul este ndrept it s exercite, n tot sau n parte, mpotriva debitorului, drepturile pe care creditorul le avea n temeiul legii aplicabile raporturilor dintre acetia. 1,1E Le&e$ $'%"($)"%7 +#* (*#t $(te :'e("$%e 1,1E,1 C*#t $(te%e 6e t $#:'* t Contractele de transport

'egea aplicabil contractului de transport de mrfuri 3n principal > contractul de transport de mrfuri este guvernat de %e&e$ $%e$:7 6e '7 8" !lex voluntatis#. 3n lips de lex voluntatis > contractul de transport de mrfuri peste supus legii rii n care i are reedina obinuit transportatorul, cu condiia ca locul de ncrcare sau cel de livrare sau reedina obinuit a expeditorului s fie, de asemenea, situate n ara respectiv. Dac aceste cerine nu sunt -ndeplinite se va aplica legea rii n care este situat locul de livrare convenit de pri C art.$ alin. !1# din egulamentul !C"# nr. $%&'())*: 'egea aplicabil contractului de transport de pasa eri 3n principal > contractul de transport de pasageri este guvernat de %e&e$ $%e$:7 6e '7 8" !lex voluntatis#. +ibertarea de alegere este -ns limitat. 7otrivit art. $ alin. !(# din egulament1 prile pot alege ca lege aplicabil contractului de transport de pasageri numai una din urmtoarele legi: - legea rii -n care se afl reedina obinuit a pasagerului: sau - legea rii -n care se afl reedina obinuit a transportatorului: sau - legea rii -n care se afl sediul administraiei centrale al transportatorului: Bau - legea rii unde este situat locul de plecare: sau - legea rii este situat locul de sosire.

3n unele ca5uri1 -n lipsa unei alegeri a legii aplicabile1 poate re5ulta fr echivoc din ansamblul circumstanelor cau5ei c respectivul contract are -n mod vdit o legtur mai str;ns cu o alt ar dec;t cea menionat anterior1 ca5 -n care se ca aplica legea din acea alt ar. 3n lips de lex voluntatis > contractul de transport de pasageri peste supus legea aplicabil este legea rii n care i are reedina obinuit pasagerul, cu condiia ca locul de plecare sau cel de sosire s fie, de asemenea, situate n ara respectiv . Dac aceste cerine nu sunt -ndeplinite se va aplica se aplic legea rii n care i are reedina obinuit transportatorul.C art.$ alin. !(# din egulamentul !C"# nr. $%&'())*:

1,1E,2 C*#t $(te%e <#(Ce"$te (+ (*#:+!$t* ""


Contractele cu consumatorii au natur diferit !v;n5are C cumprare1 prestri servicii1 etc#1 -ns ceea ce le caracteri5ea5 este calitatea de consumator a uneia dintre pri. Contractul -ncheiat de o persoan fi5ic -ntr-un scop care poate fi considerat ca neav;nd legtur cu activitatea sa profesional !DconsumatorulE# cu o alt persoan1 care acionea5 -n e0ercitarea activitii sale profesionale !DprofesionistulE# > este reglementat de legea statului n care i are reedina obinuit consumatorul. 7entru ca legea statului -n care -i are reedina obinuit consumatorul s fie aplicabil1 trebuie -ndeplinite urmtoarele cerine : a( profesionistul s-i desfoare activitatea comercial sau profesional n ara n care i are reedina obinuit consumatorul sau b( profesionistul s-i direcioneze prin orice mijloace activitile ctre ara n cauz sau ctre mai multe ri, printre care i ara n cauz, i c( ca respectivul contract s se nscrie n sfera activitilor respective. Dac cerinele specificate sunt -ndeplinite1 -n aplicarea principiului autonomiei de voin1 prile au libertatea de a alege i o alt lege aplicabil contractului dect cea a reedinei obinuite a consumatorului !-n conformitate cu art. & din egulament#. Cu toate acestea1 o astfel de alegere nu poate priva consumatorul de protecia acordat acestuia prin dispo5iii de la care nu se poate deroga prin convenie1 -n temeiul legii care1 -n lipsa unei alegeri1 ar fi fost aplicabil contractului. Dac cerinele specificate nu sunt respectate, legea aplicabil unui contract nc!eiat ntre un consumator i un profesionist se stabilete potrivit regulilor generale ale %egulamentului. Din domeniul de aplicare a legii aplicabile contractelor -ncheiate cu consumatorii sunt e0cluse: !a# contractele de prestri servicii -n temeiul crora serviciile sunt prestate consumatorului e0clusiv -ntr-o alt ar dec;t -n cea -n care acesta -i are reedina obinuit: !b# contractele de transport1 altele dec;t contractele privind pachetele de servicii turistice !c# contractele privind un drept real imobiliar sau privind dreptul de locaiune asupra unui bun imobil1 altele dec;t contractele referitoare la dreptul de folosin pe o perioad determinat: !d# drepturile i obligaiile care constituie un instrument financiar i drepturilor i obligaiilor care constituie clau5elefinanciar i drepturile i obligaiile care constituie clau5ele i condiiile care reglementea5 emisiunea sau oferta public i ofertele publice de preluare de valori mobiliare negociabile i subscrierea i rscumprarea de uniti ale organismelor de plasament colectiv cu condiia ca aceste activiti s nu constituie prestri de servicii financiare:

!e# contractele -ncheiate -n cadrul unui sistem multilateral1 care reunete sau facilitea5 reunirea de interese multiple de v;n5are C cumprare de instrumente financiare ale terilor.

1,1E,2 C*#t $(te%e 6e $:"&+ $ e


7rin contractul de asigurare asiguratul se oblig s plateasca o prima asiguratorului1 iar acesta se oblig ca1 la producerea unui anume risc1 s plteasc asiguratului sau beneficiarului1 despgubirea sau suma asigurat1 denumit indemni5aie1 -n limitele i -n termenele convenite. 7entru contractele de asigurare care acoper riscuri majore > se aplic legea aleas de pri n conformitate cu regulile generale din %egulament . Dac legea aplicabil nu a fost aleas de pri > se va aplica legea rii n care i are reedina obinuit asigurtorul. Atunci c;nd din ansamblul circumstanelor cau5ei re5ult fr echivoc faptul c respectivul contract are -n mod vdit legturi mai str;nse cu o alt ar1 se aplic legea acelei alte ri. 3n ca5ul altor contracte de asigurare1 autonomia de voin a prilor este limitat1 -n sensul c ele pot alege ca lege aplicabil contractului de asigurare1 numai una dintre urmtoarele legi: > legea oricrui stat membru n care este situat riscul n momentul nc!eierii contractului) > legea rii n care i are reedina obinuit titularul poliei de asigurare: > -n ca5ul asigurrilor de via1 legea statului membru al crui cetean este titularul poliei de asigurare) > pentru contractele de asigurare care acoper riscuri limitate la evenimente care survin -ntr-un alt stat membru dec;t cel -n care este situat riscul1 legea respectivului stat membru) > -n ca5ul -n care titularul poliei dintr-un contract cruia i se aplic pre5entul alineat e0ercit o activitate comercial sau industrial ori o profesie liberal1 iar contractul de asigurare acoper dou sau mai multe riscuri legate de respectivele activit i i sunt situate -n state membre diferite1 legea oricruia dintre statele membre n cauz sau legea rii n care i are reedina obinuit titularul poliei. Dac legea aplicabil nu a fost aleas de pri > se aplic legea statului membru n care este situat riscul n momentul nc!eierii contractului. 7entru contractele de asigurare care acoper riscuri pentru care un stat membru impune obligativitatea asigurrii li se aplic urmtoarele norme suplimentare: contractul de asigurare nu -ndeplinete obligaia de asigurare1 dec;t -n ca5ul -n care respect dispo5iiile specifice stabilite -n legtur cu asigurarea respectiv de statul membru care impune obligaia. 3n ca5ul -n care legea statului membru -n care este situat riscul conine dispo5iii contrare celor ale legii statului membru care impune obligaia de a -ncheia o asigurare1 prevalea5 cea din urm. 7rin derogare1 un stat membru poate stabili ca reglementarea contractului de asigurare s se reali5e5e -n conformitate cu legea statului membru care impune obligaia de asigurare. contractul de asigurare care acoper riscuri situate -n mai multe state membre se consider a constitui mai multe contracte1 fiecare av;nd legtur cu un singur stat membru. 7otrivit egulamentului ara -n care este situat riscul se determin -n conformitate cu articolul ( litera !d# din a Doua Directiv **'&$/'C"" a Consiliului din (( iunie 1%** de coordonare a actelor cu putere de lege i actelor administrative privind asigurarea general direct1 alta dec;t asigurarea de via1 de stabilire a dispo5iiilor destinate s facilite5e e0ercitarea efectiv a libertii de a presta servicii !1#1 iar1 -n ca5ul asigurrilor de via1 ara -n care este situat riscul este ara anga<amentului -n sensul articolului 1 alineatul !1# litera !g# din Directiva ())('*&'C".

1,1E,E C*#t $(te%e "#6"5"6+$%e 6e !+#(7


Contractul individual de munc este internaional dac: anga<atorul este o -ntreprindere cu sediul -n om;nia1 iar anga<atul este cetean strin sau persoan cu domiciliul -n strintate: anga<atorul este o -ntreprindere rom;n1 iar anga<atul este cetean rom;n dar locul muncii este -n strainatate: anga<atorul este o -ntreprindere strina1 iar anga<atul este cetean strin1 dar locul muncii este -n om;nia. 'egea aplicabil contractului de munc * 3n principal > contractul individual de munca este guvernat de %e&e$ $%e$:7 6e '7 8" !lex voluntatis#. Alegerea nu poate priva -ns anga<atul de protecia acordat de dispo5iiile de la care nu se poate deroga -n virtutea legii prin convenie1 ale legii statului ce ar fi competent aplicabil -n absena alegerii - art. * alin !1# din egulamentului!C"# nr. $%&'())*. 3n lips de lex voluntatis contractul individual de munc este supus: %e&"" :t$t+%+" 'e $% (7 +" te "t* "+ :$%$ "$t+% <=" 6e:-7=*$ 7 <# !*6 *)"=#+"t $(t"5"t$te$ !le0 loci laboris# C art.* alin. !(# din egulamentul !C"# nr. $%&'())*: %e&e$ 87 "" <# ($ e e:te :"t+$t7 +#"t$te$ $#&$F$t*$ e9 atunci c;nd legea aplicabil nu poate fi determinat dup criteriul locului -n care anga<atul -4i desf4oar -n mod obi4nuit activitateaA %e&e$ 87 "" (+ ($ e (*#t $(t+% "#6"5"6+$% 6e !+#(7 $ e * %e&7t+ 7 !$" :t @#:7 atunci c;nd din circumstanele ca5ului respectiv re5id c e0ist o legtur mai str;ns cu aceast lege dec;t cu legea statului pe al crui teritoriu salariatul -4i desf4oar -n mod obi4nuit activitatea sau cu legea rii -n care este situat unitatea anga<atoare.

1,10

F"6+("$ 1,10,1 Dete !"#$ e$ %e&"" $'%"($)"%e

2iducia este operaiunea <uridic prin care un constituitor transfer drepturi patrimoniale unui fiduciar1 care le e0ercit cu un scop determinat1 -n folosul unui beneficiar. =peraiunea fiduciei este e0pres i se reali5ea5 -n temeiul legii sau a unui contract. Contractul de fiducie se -ncheie -n form autentic. 2iducia > este supus legii alese de constituitor. Condiiile de fond ale contractului de fiducie sunt guvernate de lex contractus @art.(.$% alin. !(# Cpd civA. 3n lipsa alegerii legii aplicabile precum i -n ca5ul -n care legea aleas nu cunoate instituia fiduciei > se aplic legea statului cu care fiducia prezint cele mai strnse legturi. 3n determinarea acestor legturi1 art. (..) stabilete mai multe criterii1 statuate cu titlu e0emplificativ1 i anume: a# locul de administrare a masei patrimoniale fiduciare1 desemnat de constituitor: b# locul siturii bunurilor fiduciare: c# locul unde fiduciarul -4i are re4edina obi4nuit sau1 dup ca51 sediul social: d# scopul fiduciei 4i locul unde acesta urmea5 s se reali5e5e.

1,10,2 D*!e#"+% %e&"" $'%"($)"%e


+egea aplicabil fiduciei reglementea5 condiiile de validitate1 interpretarea1 efectele fiduciei1 precum i administrarea ei. Domeniul legii aplicabile vi5ea5 -n special: a# desemnarea1 renunarea 4i -nlocuirea fiduciarului1 condiiile speciale pe care trebuie s le -ndeplineasc o persoan pentru a fi desemnat fiduciar1 precum 4i transmiterea puterilor fiduciarului: b# drepturile 4i obligaiile dintre fiduciari:

c# dreptul fiduciarului de a delega -n tot sau -n parte e0ecutarea obligaiilor sale sau e0ercitarea puterilor care -i revin: d# puterile fiduciarului de a administra 4i de a dispune de bunurile din masa patrimonial fiduciar1 de a constitui garanii 4i de a dob;ndi alte bunuri: e# puterile fiduciarului de a face investiii 4i plasamente: f# -ngrdirile cu privire la durata fiduciei1 precum 4i cele cu privire la puterile fiduciarului de a constitui re5erve din veniturile re5ultate din administrarea bunurilor: g# raporturile dintre fiduciar 4i beneficiar1 inclusiv rspunderea personal a fiduciarului fa de beneficiar: h# modificarea sau -ncetarea fiduciei: i# reparti5area bunurilor ce alctuiesc masa patrimonial fiduciar: <# obligaia fiduciarului de a da socoteal de modul cum a fost administrat masa patrimonial fiduciar. Dac un element al fiduciei este susceptibil de a fi i5olat1 -n special administrarea acestuia1 atunci el poate fi supus unei legi distincte.

2, N* !e%e (*#-%"(t+$%e ' "5"#6 (*#t $(te%e (*!e ("$%e "#te #$8"*#$%e <# &e#e $%
2,1 C*#6"8""%e 6e -*#6 $%e (*#t $(t+%+" 3n principal > se aplic lex voluntatis. Autonomia de voin a prilor poate fi restr;ns c;nd e0ist clau5e prestabilite !e0: contracte tip1 contracte de ade5iune1 condiii generale1 etc# ceea ce se -ntampl relativ des -n materia contractelor bancare1 de transport1 asigurare. Dac prile au facut trimitere -n contractul -ncheiat la uzanele comerciale internaionale1 acestea trebuie considerate1 -n principiu1 ca recepionate contractului. 3n domeniul comerului internaional1 -n scopul simplificrii operaiunilor comerciale 4i pentru a evita apariia situaiilor conflictuale generate de unele aspecte ce nu au fost suficient reglementate prin acordul prilor1 au fost stabilite clau5e tip care sunt inserate1 de regul1 -n contractele de comer e0terior.

Camera 8nternationala de Comert de la 7aris a edictat in 1%&. egulile 8NC=F" MB !+nternational Commercial ,erms # modificate 4i completate ulterior1 ce cuprind e0plicarea clau5elor utili5ate -n mod frecvent -n contractele de comer e0terior 4i e0primate prin simboluri. Daca prile unui contract intenionea5 s utili5e5e o anumita clau5 tip1 vor indica simbolul respectiv -nsoit de cuv;ntul 8NC=F" MB 4i anul codificrii1 simplific;nd astfel coninutul contractului. De e0emplu : - dac -ntr-un contract se stipulea5 c marfa urmea5 s fie v;ndut G 2=6 Constana H1 prile au vrut s spun c: v;n5atorul trebuie s -ncarce 4i s e0pedie5e marfa p;n -n portul Constana: s suporte cheltuielile de -ncrcare: s e0pedie5e marfa folosind transportul maritim: s suporte riscurile p;n -n momentul -mbarcrii1 -n timp ce cumprtorului -i incumb urmtoarele obligaii: s plteasc cheltuielile de navlosire1 s suporte riscurile din momentul -mbarcrii mrfii.

Fot -n planul relaiilor comerciale internaionale1 se admite 4i posibilitatea ca un contract s nu fie supus niciunui sistem de drept al vreunui stat. 8n acest ca51 se consider ca aplicabila lex mercatoria care e0prim1 -n esen1 ansamblul de u5ane comerciale internaionale practicate de comunitatea comercianilor.

3n lips de elegere > contractul este supus %e&"" :t$t+%+" (+ ($ e ' e;"#t7 %e&7t+ "%e (e%e !$" :t @#:e, Be consider ca e0ist atare legturi cu legea statului -n care debitorul prestaiei caracteristice1 are la data -ncheierii contractului1 domiciliul sau1 -n lips1 re4edina ori fondul de comer sau sediul statutar. 2,2 C*#6"8""%e 6e -* !7 $%e (*#t $(t+%+" Re&+%$ > forma contractului comercial internaional este supus %e&"" $'%"($)"%e (*#6"8""%* 6e -*#6 $%e $(e:t+"$, Contractul se consider totu4i valabil din punct de vedere al formei dac: a# prile care se gsesc la data c;nd l-au -ncheiat -n state diferite1 au -ndeplinit condiiile de form prev5ute de legea unuia dintre aceste state: b# repre5entantul prii a -ndeplinit condiiile de form ale statului unde s-a aflat -n momentul -ncheierii contractului.

2, #t e)7 " =" e?e ("8"" Artai care este domeniul de aplicare al legii1 potrivit art.1( din regulamentul nr.$%&'())* Care sunt limitele libertii de alegere a legii aplicabileI Determinai legea aplicabil condiiilor de form a contractelor Care este legea aplicabil condiiilor de fond ale contractului internaional comercial Care sunt condiiile pentru a califica un contract de munc ca fiind internaionalI Care este legea aplicabil contractului de muncI E, Re;*%5$8" + !7t*$ e%e & "%e 1. Nu intr -n domeniul de aplicare al egulamentului !C"# nr. $%&'())*: a. obligaiile re5ult;nd din relaiile de cstorie b. obligaiile re5ult;nd din conveniile de arbitra< c. obligaiile re5ult;nd din contractele de prestri C servicii (. 8ntr -n domeniul de aplicare al egulamentului!C"# nr. $%&'())* : a. obligaiile care decurg din -nelegeri perfectate anterior -ncheierii unui contract: b. obligaiile nscute din raporturile cu autoritile administrative: c. obligaiile re5ult;nd din contractele individuale de munc &. +ibertatea de alegere e0clude posibilitatea prilor: a. de a determina legea aplicabil doar pentru o parte din contract: b. de a determina o alt lege aplicabil dup -ncheierea contractului: c. de a afecta -n mod negativ drepturile terilor prin modificarea legii aplicabile ,. 3n lips de alegere1 contractul de v;n5are C cumprare a unui teren este supus :

a. legii locului siturii terenului potrivit regulii lex rei sitae: b. legii statului -n care -4i are re4edina obi4nuit v;n5torul c. legii locului -ncheierii contractului potrivit regulii locus regit actum $. 3n ca5 de alegere a legii aplicabile1 condiiile de validitate a unui contract de v;n5are - cumprare este reglementat de: a. lex domicilii al v;n5torul dac bunul nu este un imobil: b. locul siturii bunului dac este vorba de un imobil: c. le0 voluntatis .. Dac prile unui contract se afl -n ri diferite1 condiiile de form ale contractului sunt supuse: a. legii rii aleas de pri b. legii rii -n care -4i are re4edina obi4nuit oricare dintre prile contractante: c. legii rii -n care se afl oricare dintre pri /. Condiiile de fond ale contractului internaional comercial1 -n ca5 de convenie a prilor1 sunt reglementate de: a. le0 voluntatis b. legea statului cu care contractul pre5int legturile cele mai str;nse c regulile 8NC=F" MB

E, B")%"*& $-"e
8oan Macovei1 -rept internional privat1 "d. C.J.6ecK1 6ucureti1 ()111 pg. 1%. C (1/

egulamentului !C"# nr. $%&'())* privind legea aplicabil obligaiilor

contractuale ! oma 8#.