Sunteți pe pagina 1din 38

Obiectivul unic fixat de intreprindere in contextul conceptului de valoare

maximizarea procesului de creare a valorii pentru actionari

Factori care determina valoarea de piata a unei intreprinderi


previziuni pe termen lung de cash-flow

cash-flow

Valoarea de piata

costul capitalului

Fluxurile de cash-flow asteptate de un investitor

determina

Valoarea strategica sau valoarea economica a unei intreprinderi

Valoare actuala a pietei


= valoarea unei intreprinderi perceputa de pietele financiare, adica capitalizarea bursiera este fundamentala, deoarece serveste ca referinta pentru masurarea riscului unui control ostil

Valoare "in aceeasi stare"


= valoare economica actuala a cash-flow-urilor viitoare disponibile (actualizate la costul capitalului), determinata intr-un perimetru de activitate constant, fara a schimba aspectele operationale si financiare ale intreprinderii. trebuie s fie, in mod relativ, apropiata de valoarea actuala de piata

Valoarea interna potentiala


= valoarea economica intrinseca, rezultanta ansamblului ameliorarilor operationale, care este posibil de a pune in valoare perimetrul de activitate constant

Valoarea externa potentiala


= valoarea susceptibila de a fi degajata printr-o politica optima de redezvoltare sau recentrare a portofoliului de activitati

Valoarea dupa restructurare


= valoarea rezultata din ansamblul oportunitatilor de restructurare accesibile intreprinderii

Modele ale fluxurilor de trezorerie disponibile pentru valoarea actionariala


Valoarea actionariala = valoarea unei intreprinderi dupa deducerea datoriilor sale
creterea cifrei de afaceri

intrari lichiditati

marja de exploatare rata efectiva de impozit investitii nevoia in fonduri de rulment

iesiri lichiditati

Valoarea intreprinderii =

cash flow-uri viitoare actualizate la costul mediu ponderat al capitalului

CMPC

costul capitalurilor proprii costul indatoririi structura financiara

1. rata cresterii cifrei de afaceri 2. marja de exploatare inaintea cheltuielilor financiare, impozite, amortizari si provizioane (EBITDA) 3. rata efectiva de impozit

"Determinantii cheie" ai valorii


4. necesarul in fond de rulment (NFR)
5. investitiile in activele imobilizate 6. costul mediu ponderat al capitalului ajustat la risc i inflaie (CMPC) 7. perioada de previziune a cash-flow-ului sau de avantaj concurential

Calculul costului capitalului


costuri imprumut (rata fara risc)

+(

prima de risc a fondurilor proprii

factor beta

)=

cost fonduri proprii

costuri imprumut (rata fara risc)

prima asupra ratei fara risc

cost imprumut

cost fonduri proprii

fonduri proprii % valoarea de piata a capitalului total

CMP fonduri proprii

+
cost imprumut x (1 - rata de impozit)

CMPC

imprumut % valoarea de piata a capitalului total

CMP mprumut

Formarea indicelui Iv
rezultate nainte de cheltuieli financiare cifra de afaceri active economice dobnzi datoria total medie capitaluri proprii medii (1 - t) rata fr risc km kf x i ki=E(r) marja comercial x rotaia activelor rentabilitate economic

re

(re-i)

re+(re-i)

cost mediu datorie

(re-i) x nivel ndatorire r

Iv
(1 - t)

prima de risc

Comunicarea asupra valorii (I)


Realizarea unei evaluarii preliminare a determinantilor financiari ai societatii (levierele valorii actionariale) (in SUA si, intr-o maniera din ce in ce mai frecventa, in Europa, directiile intreprinderii efectueaza deja acest tip de analiza) Determinarea modalitatii in care acesti vectori sunt integrati obiectivelor intreprinderii si influenteaza activitatile sale. (informatiile cantitative sunt in mod obisnuit cele mai utilizate in comunicarea obiectivelor intreprinderii)

Intelegerea modalitatii in care directia ntreprinderii a elaborat


strategii care sa permita atingerea obiectivelor (de exemplu, concentrarea asupra clientilor importanti, investitiile in noile produse, rationalizarea procesului de cercetare si dezvoltare etc.)

Comunicarea asupra valorii (II)


Identificarea unor eventuali indicatori ai performantelor care sa insoteasca obiectivele si strategiile adoptate si evaluarea calitatii informatiilor furnizate directiei intreprinderii Determinantii financiari trebuie sa se regasesca intr-o grila echilibrata a indicatorilor financiari si nefinanciari

care defineste valoarea actionariala la toate nivelurile intreprinderii


Evaluarea procesului de gestiune din punct de vedere al obiectivelor de creare a valorii

determinarea obiectivelor
planificarea investitiilor si achizitiilor planificarea produselor remunerarea membrilor directiei intreprinderii

Comunicarea asupra valorii (III)


Realizarea unei sinteze a tuturor acestor componente si selectionarea elementelor cele mai importante pe baza carora sa se realizeze comunicarea cu investitorii strategii de creare a valorii procese, obiective si rezultate

Revizuirea periodica a eficacitatii principalelor procese ale intreprinderii planificarea investitiilor si achizitiilor procesul bugetar planificarea strategica planificarea produselor / serviciilor etc.

Modalitati de control a intreprinderilor


PROPRIETATE PRIVATA proprietate straina: >50% din active = investitii straine directe control extern majoritar
- banci - fonduri de investitii private - intreprinderi, inclusiv intreprinderile mici private control intern majoritar - salariati - manageri

STATUL

ALTE MODALITATI DE CONTROL

CONTROLUL INTREPRINDERII

Conceptul de guvernare corporativa


elaborat in tarile membre ale Organizatiei pentru Dezvoltare si Cooperare Economica (OECD), state cu economii de piata puternic dezvoltate

defineste totalitatea principiilor, regulilor si normelor prin care se asigura administrarea si gestionarea de catre manageri a companiilor in interesul investitorilor, respectiv al actionarilor firmei.

Australia (1961)

Austria (1961)

Belgia (1961)

Canada (1961)

Cehia (1995)

Danemarca (1961)

Finlanda (1969)

Franta (1961)

Germania (1961)

Grecia (1961)

Ungaria (1996)

Islanda (1961)

Irlanda (1961)

Italia (1961)

Japonia (1964)

Korea de Sud (1996)

Luxemburg (1961)

Mexic (1994)

Olanda (1961)

Noua Zeelanda (1973)

Norvegia (1961)

Polonia (1996)

Portugalia (1961)

Slovacia (2000)

Spania (1961)

Suedia (1961)

Elvetia (1961)

Turcia (1961)

Marea Britanie (1961)

Statele Unite ale Americii (1961)

Scopul principiilor Organizatiei pentru Dezvoltare si Cooperare Economica


Sa asiste tarile membre si guvernele din tarile nemembre

sa isi evalueze si imbunatateasca cadrul legal, institutional


si de reglementare a guvernantei corporative in tarile lor

furnizind indrumari si sugestii pentru bursa de valori,


investitori, corporatii si alte parti interesate

Nu se substituie inititivelor sectorului privat


de a dezvolta coduri de bune practici in domeniu.

Principiile OCDE privind guvernanta corporativa


drepturile actionarilor

OCDE

tratamentul echitabil al acionarilor rolul grupurilor de interes in guvernanta corporativa prezentarea si transparenta informatiei responsabilitatile consiliului de administratie

Drepturile actionarilor (I)Sa se asigure metode de inregistrare a proprietatii
Transmiterea de actiuni Sa obtina informatii corecte, relevante si la timp pe o baza regulata Sa aleaga membrii consiliului de administratie Sa beneficieze de dividende Sa participe la luarea deciziilor fundamentale pentru intreprindere:
Amendamente la statut sau alte acte constitutive Autorizarea majorarii de capital Sa fie informati cu privire la tranzactiile extraordinare care au ca rezultat vanzarea companiei

Drepturile actionarilor (II)


Dreptul sa participe la vot in cadrul adunarii generale a actionarilor
si sa fie informati corect si la timp cu privire la reguli, inclusiv proceduri de votare in adunarea generala a actionarilor, data, locul si ordinea de zi Posibilitatea de a adresa intrebari si de a face propuneri consiliului referitoare la ordinea de zi Posibilitatea de a vota personal sau in caz de absenta (proxy vote) Sa fie informati cu privire la orice situatie care ar permite unor anumiti actionari sa detina o putere de control disproportionata in comparatie cu participarea la capitalul social Sa cunoasca regulile si procedurile care guverneaza achizitiile si tranzactii precum fuziuni sau vanzare de fractii substantiale din active

Tratamentul echitabil al actionarilor


Actionari majoritari - minoritari Actionari straini sau din tara respectiva

Toti actionarii trebuie sa aiba


posibilitatea unor reparatii efective in caz de violare a drepturilor lor

Tranzactiile intre cei din interiorul companiei


precum si tranzactiile abuzive sunt prohibite

Membrii consiliului de administratie


si managerii trebuie sa-si declare
interesele materiale personale in tranzactiile care afecteaza compania

Rolul categoriilor mai largi de constituienti


Sa se recunoasca drepturile unor categorii mai largi de constituienti
sau actori implicati

Sa se incurajeze cooperarea in
crearea de locuri de munca,

bunastarea si durabilitatea
din punct de vedere financiar a companiei

Furnizarea de informatii si transparenta


Sa se asigure furnizarea de informatii corect si la timp
cu privire la situatia financiara, indicatorii de performanta, structura de proprietate si raporturile de putere

Informatiile trebuie pregatite, expertizate si furnizate in


conformitate cu standardele contabile si de auditare si se refera la:

Rezultatele operationale si financiare ale companiei Obiectivele companiei Structura de proprietate


si drepturile de vot Membrii consiliului (executivi, non-executivi) plus remuneratiile lor Factorii de risc si predictibilitatea Aspectele materiale referitoare la salariati si alti constituenti

Responsabilitatile consiliului de administratie


Membrii trebuie sa actioneze in conditii de informare completa
cu buna credinta si in interesul actionarilor si al companiei

Cand deciziile consiliului afecteaza diferitele categorii de actionari,


membrii trebuie sa asigure tratamentul corect si echitabil

Consiliul trebuie sa asigure indeplinirea tuturor


prevederilor legale aplicabile si sa ia in considerare interesele constituientilor

Traducerea "Corporate Governance"


engl. "corporate governance
corporate governance

fr. "gouvernement de l'entreprise

"gouvernement des entreprises


traducere

it. "autodisciplina delle societ

quotate rivisitato
sp. "gobierno corporativo port. "governana corporativa ro. "guvernarea ntreprinderii

"guvernarea corporativ "guvernana coporativ

Traducerea in limba romana


Traducerea fidela a termenilor noi din domeniul economic anglo-saxon este deseori dificila, deoarece cuvintele poarta amprenta timpului, utilizarii si a culturii in care sunt folosite. "corporate nu este substantiv echivalent cu intreprinderea, ci adjectiv care se traduce n ro. prin asociat, unit, comun, cu semnificatie institutionala, de apartenenta la intreprindere governance are semnificatie mai mult de autoritate decat de guvernare, care se traduce mai degraba prin government traducerea guvernarea intreprinderii provine din fr. gouvernement d'entreprise, avand in vedere traditia neologismelor de origine fr. nu este pe deplin satisfacatoare din punct de vedere managerial traducerea "guvernanta corporativa asemanatoare traducerii port. "governana corporativa pare a se impune prin adaptarea termenului anglo-saxon adaugarea de nuante si valente noi cuvintelor preexistente in ro.

Guvernarea intreprinderilor - Guvernanta corporativa = domeniu al economiei care investigheaza modul de a motiva si asigura managementul eficient al intreprinderilor si care implica: un set de reguli formale sau informale care stabilesc anumite relatii intre conducerea executiva a unei societati, consiliul de administratie si actionarii acestei societati, precum si cu alte persoane sau grupuri de interes care au legaturi cu societatea mecanismele prin care sunt fixate obiectivele societatii si sunt stabilite mijloacele de atingere a acestor obiective si de monitorizare a performantei sistemul de stimulente intrebuintat pentru a face ca administratorii si conducerea executiva a unei societati sa urmareasca acele obiective care sunt in interesul actionarilor si sa faciliteze monitorizarea acestora, ncurajand utilizarea mai eficienta a resurselor.

Guvernarea intreprinderilor - Guvernanta corporativa = domeniu al economiei care investigheaza modul de a motiva si asigura managementul eficient al intreprinderilor si care implica: un set de reguli formale sau informale care stabilesc anumite relatii intre conducerea executiva a unei societati, consiliul de administratie si actionarii acestei societati, precum si cu alte persoane sau grupuri de interes care au legaturi cu societatea mecanismele prin care sunt fixate obiectivele societatii si sunt stabilite mijloacele de atingere a acestor obiective si de monitorizare a performantei sistemul de stimulente intrebuintat pentru a face ca administratorii si conducerea executiva a unei societati sa urmareasca acele obiective care sunt in interesul actionarilor si sa faciliteze monitorizarea acestora, ncurajand utilizarea mai eficienta a resurselor.

Guvernarea intreprinderilor - Guvernanta corporativa = domeniu al economiei care investigheaza modul de a motiva si asigura managementul eficient al intreprinderilor si care implica: un set de reguli formale sau informale care stabilesc anumite relatii intre conducerea executiva a unei societati, consiliul de administratie si actionarii acestei societati, precum si cu alte persoane sau grupuri de interes care au legaturi cu societatea mecanismele prin care sunt fixate obiectivele societatii si sunt stabilite mijloacele de atingere a acestor obiective si de monitorizare a performantei sistemul de stimulente intrebuintat pentru a face ca administratorii si conducerea executiva a unei societati sa urmareasca acele obiective care sunt in interesul actionarilor si sa faciliteze monitorizarea acestora, ncurajand utilizarea mai eficienta a resurselor.

Guvernarea intreprinderilor - Guvernanta corporativa = domeniu al economiei care investigheaza modul de a motiva si asigura managementul eficient al intreprinderilor si care implica: un set de reguli formale sau informale care stabilesc anumite relatii intre conducerea executiva a unei societati, consiliul de administratie si actionarii acestei societati, precum si cu alte persoane sau grupuri de interes care au legaturi cu societatea mecanismele prin care sunt fixate obiectivele societatii si sunt stabilite mijloacele de atingere a acestor obiective si de monitorizare a performantei sistemul de stimulente intrebuintat pentru a face ca administratorii si conducerea executiva a unei societati sa urmareasca acele obiective care sunt in interesul actionarilor si sa faciliteze monitorizarea acestora, ncurajand utilizarea mai eficienta a resurselor.

Guvernarea intreprinderilor - Guvernanta corporativa = domeniu al economiei care investigheaza modul de a motiva si asigura managementul eficient al intreprinderilor si care implica: un set de reguli formale sau informale care stabilesc anumite relatii intre conducerea executiva a unei societati, consiliul de administratie si actionarii acestei societati, precum si cu alte persoane sau grupuri de interes care au legaturi cu societatea mecanismele prin care sunt fixate obiectivele societatii si sunt stabilite mijloacele de atingere a acestor obiective si de monitorizare a performantei sistemul de stimulente intrebuintat pentru a face ca administratorii si conducerea executiva a unei societati sa urmareasca acele obiective care sunt in interesul actionarilor si sa faciliteze monitorizarea acestora, ncurajand utilizarea mai eficienta a resurselor.

Guvernarea intreprinderilor este utila

investitorilor
care prin mecanismele guvernantei corporative isi pot supraveghea si proteja investitia

pietelor de capital
care nu ar putea sa existe in lipsa mecanismelor de protectie asigurate de cadrul guvernantei corporative

tertilor aflati in relatie cu entitatea economica


(salariati, creditori, furnizori, clienti etc.) care isi pot proteja interesele

autoritatilor publice
care prin promovarea unor standarde optime de guvernanta corporativa urmaresc ameliorarea mediului de afaceri si stimularea investitiilor

asociatiilor profesionale, organismelor non-guvernamentale


care au interes in promovarea transparentei, combaterea coruptei si promovarea unor relatii sociale normale

Factori care influenteaza rolul guvernantei corporative in Romania


reforma economica si tranzitia la economia de piata
reforma institutionala (in special reforma intreprinderii) decalajele dintre diferite componente ale reformei
(in special aparitia tardiva a reglementarilor privind pietele de capital)

deficientele institutionale si criza economica

procesul de privatizare
universul corporativ in Romania structura de proprietate a societatilor comerciale impactul proprietatii dispersate asupra guvernantei corporative rolul investitiilor straine

Factori care influenteaza implementarea guvernantei corporative in Romania


factori interni
activismul actionarilor influenta organizatiilor profesionale procesul legislativ

factori externi
institutiile financiare internationale agentiile de rating competitia pe pietele de capital OCDE si codurile de guvernanta corporativa

Remarca finala "Cinci broscute pe un butuc"

"Patru se decid sa sara"


sar ! sar !

Cate raman pe butuc ?

sar !

sar !

"Raspuns : cinci !"

Explicatie: intre DECIZIE si ACTIUNE exista diferenta

Pentru succesul implementarii guvernarii corporative in Romania e nevoie de ceva mai mult decat dorinta si decizie ... .... de actiune !