Sunteți pe pagina 1din 13

Text extras din aplicatia WebEurolex dezvoltata de G&G Consulting SRL

Parlamentul Romniei LEGE Nr. 188 Republicat* din 1 noiembrie 2000 privind executorii udectore!ti Publicat "n# $a%a de date &E'R(LE)& ** +eclinare de r,pundere# -extul pre%entei .orme actuali%ate nu are caracter o.icial. *** Not# -ext reali%at la G/G 0(N1'L-2NG3 +epartamentul uridic 45.G.* 0uprinde modi.icrile prev%ute "n# Le6ea Nr. 7892:.0;.2012 Publicat "n <.(.. Nr. =8;9=0.0;.2012 >rticolele care au ,u.erit modi.icri ,unt marcate cu alba,tru "n 0uprin,. Pentru a le vi%uali%a3 ,electa?i articolul !i da?i clic@ pe butonul 2,toric. **** Not important# Pre%enta le6e3 a,t.el cum a .o,t modi.icat prin L. nr. 78920123 intr "n vi6oare la data de 1; .ebruarie 201=. 4a ,e vedea art. 81 !i 82 din L. nr. 78920123 a,t.el cum au .o,t modi.icate prin (.'.G. nr. :9201=* ****) Trimiterile la Codul de procedur civil din 1865 se consider a fi fcute, atunci cnd este cazul, la dispoziiile corespunztoare care le nlocuiesc din noul Cod de procedur civil a se vedea art! " din #e$ea nr! %6&"'1")! *****) Republicat n temeiul art. II din Legea nr. 151/2011 privind aprobarea Ordonan ei de urgen a !uvernului nr. 1""/200# pentru modi$icarea alin. %1) al art. &# din Legea nr. 1''/2000 privind e(ecutorii )udectore*ti+ publicat n ,onitorul O$icial al Rom-niei+ .artea I+ nr. "/& din 11 iulie 2011+ d-ndu01e te(telor o nou numerotare. Legea nr. 1''/2000 privind e(ecutorii )udectore*ti a $o1t publicat n ,onitorul O$icial al Rom-niei+ .artea I+ nr. 55/ din 10 noiembrie 2000 *i a mai $o1t modi$icat *i completat prin2 0 Ordonan a de urgen a !uvernului nr. 1'/2001 pentru modi$icarea Legii nr. 1''/2000 privind e(ecutorii )udectore*ti+ publicat n ,onitorul O$icial al Rom-niei+ .artea I+ nr. 3" din 3 $ebruarie 2001+ aprobat prin Legea nr. &30/2001+ publicat n ,onitorul O$icial al Rom-niei+ .artea I+ nr. &'2 din 12 iulie 20014 0 Ordonan a de urgen a !uvernului nr. 3"/2001 pentru modi$icarea *i completarea Legii nr. 1''/2000 privind e(ecutorii )udectore*ti+ publicat n ,onitorul O$icial al Rom-niei+ .artea I+ nr. 2&& din / mai 2001+ aprobat cu modi$icri *i completri prin Legea nr. 5"0/2001+ publicat n ,onitorul O$icial al Rom-niei+ .artea I+ nr. 352 din 1# octombrie 20014 0 Ordonan a !uvernului nr. #/2001 privind impo5itul pe venit+ publicat n ,onitorul O$icial al Rom-niei+ .artea I+ nr. "&5 din & augu1t 2001+ aprobat cu modi$icri *i completri prin Legea nr. "/&/2002+ publicat n ,onitorul O$icial al Rom-niei+ .artea I+ nr. 5"& din 25 iulie 2002+ *i abrogat ulterior prin Legea nr. 5#1/200& privind 6odul $i1cal+ publicat n ,onitorul O$icial al Rom-niei+ .artea I+ nr. /2# din 2& decembrie 200&+ cu modi$icrile *i completrile ulterioare4 0 Ordonan a de urgen a !uvernului nr. 1/0/2005 pentru reali5area unor m1uri nece1are n proce1ul de integrare european+ publicat n ,onitorul O$icial al Rom-niei+ .artea I+ nr. 1.1#/ din 2' decembrie 2005+
1

aprobat cu modi$icri *i completri prin Legea nr. &&2/2003+ publicat n ,onitorul O$icial al Rom-niei+ .artea I+ nr. 32/ din 20 iulie 20034 0 Legea nr. 2#'/2003 pentru modi$icarea *i completarea 6odului penal+ precum *i pentru modi$icarea *i completarea altor legi+ publicat n ,onitorul O$icial al Rom-niei+ .artea I+ nr. 301 din 12 iulie 20034 0 Ordonan a de urgen a !uvernului nr. 1""/200# pentru modi$icarea *i completarea Legii nr. 1''/2000 privind e(ecutorii )udectore*ti+ publicat n ,onitorul O$icial al Rom-niei+ .artea I+ nr. ''0 din 21 decembrie 200#+ aprobat cu modi$icri *i completri prin Legea nr. 151/2011+ publicat n ,onitorul O$icial al Rom-niei+ .artea I+ nr. "/& din 11 iulie 20114 0 Legea nr. 202/2010 privind unele m1uri pentru accelerarea 1olu ionrii proce1elor+ publicat n ,onitorul O$icial al Rom-niei+ .artea I+ nr. #1" din 23 octombrie 20104 0 Legea nr. 15"/2011 pentru completarea Legii nr. 1''/2000 privind e(ecutorii )udectore*ti+ publicat n ,onitorul O$icial al Rom-niei+ .artea I+ nr. 510 din 1/ iulie 2011. 0ap. 2 +i,po%i?ii 6enerale >rt. 1 0 %1) ()ecutarea silit a oricrui titlu e)ecutoriu, cu e)cepia celor care au ca o*iect venituri datorate *u$etului $eneral consolidat, *u$etului +niunii (uropene ,i *u$etului Comunitii (uropene a (ner$iei -tomice, se realizeaz numai de ctre e)ecutorul .udectoresc, c/iar dac prin le$i speciale se dispune altfel! %2) 7(ecutorii )udectore*ti ndepline1c *i alte atribu ii date prin lege n competen a lor. >rt. 2 0 %1) 7(ecutorii )udectore*ti 1unt nve1ti i 1 ndeplinea1c un 1erviciu de intere1 public. %2) 8ctul ndeplinit de e(ecutorul )udectore1c+ n limitele competen elor legale+ purt-nd *tampila *i 1emntura ace1tuia+ precum *i numrul de nregi1trare *i data+ e1te act de autoritate public *i are $or a probant prev5ut de lege. >rt. = 0 *** -*ro$at prin #e$ea nr! %6&"'1" >rt. : 0 6oordonarea *i controlul activit ii e(ecutorilor )udectore*ti 1e e(ercit de ctre ,ini1terul 9u1ti iei. >rt. ; 0 8ctivitatea e(ecutorilor )udectore*ti 1e n$ptuie*te n condi iile legii+ cu re1pectarea drepturilor *i intere1elor legitime ale pr ilor *i ale altor per1oane intere1ate+ $r deo1ebire de ra1+ de na ionalitate+ de origine etnic+ de limb+ de religie+ de 1e(+ de apartenen politic+ de avere 1au de origine 1ocial. >rt. 8 0 7(ecutorii )udectore*ti nu pot re$u5a ndeplinirea unui act dat n competen a lor dec-t n ca5urile *i n condi iile prev5ute de lege. 0ap. 22 0ompeten?a executorilor udectore!ti >rt. 7 0 7(ecutorul )udectore1c are urmtoarele atribu ii2 a) punerea n e(ecutare a di1po5i iilor cu caracter civil din titlurile e(ecutorii4 b) noti$icarea actelor )udiciare *i e(tra)udiciare4 c) comunicarea actelor de procedur4 d) recuperarea pe cale amiabil a oricrei crean e4 e) aplicarea m1urilor a1igurtorii di1pu1e de in1tan a )udectorea1c4 $) con1tatarea unor 1tri de $apt n condi iile prev5ute de 6odul de procedur civil4 g) ntocmirea proce1elor0verbale de con1tatare+ n ca5ul o$ertei reale urmate de con1emnarea 1umei de ctre debitor+ potrivit di1po5i iilor 6odului de procedur civil4 :) ntocmirea+ potrivit legii+ a prote1tului de neplat a cambiilor+ biletelor la ordin *i a cecurilor+ dup ca54 i) orice alte acte 1au opera iuni date de lege n competen a lui. >rt. 8 0 7(ecutorii )udectore*ti *i ndepline1c atribu iile n circum1crip ia cur ii de apel n ra5a creia 1e a$l )udectoria pe l-ng care $unc ionea5+ dac prin lege nu 1e di1pune alt$el. >rt. A 0 1) 0n cazul prevzut la art! % lit! a) este competent e)ecutorul .udectoresc din circumscripia curii de apel n a crei raz teritorial urmeaz s se fac e)ecutarea, n condiiile prevzute de Codul de procedur civil!
2

") 0n cazul prevzut la art! % lit! f) este competent e)ecutorul .udectoresc din circumscripia curii de apel n a crei raz teritorial se va face constatarea! 1) 0n celelalte cazuri prevzute la art! % este competent orice e)ecutor .udectoresc nvestit de partea interesat, n condiiile le$ii! >rt. 10 0 %1) ()ecutorii .udectore,ti pot fi recuzai n cazurile ,i n condiiile prevzute de Codul de procedur civil! %2) 7(ecutorul )udectore1c pentru care e1te cerut recu5area poate declara c 1e ab ine. %&) 2artea interesat poate cere instanei de e)ecutare recuzarea e)ecutorului .udectoresc imediat ce a aflat despre una dintre situaiile prevzute la alin! 1), dar numai pn la ncetarea e)ecutrii silite! 0nc/eierea instanei prin care s3a ncuviinat ori s3a respins a*inerea, precum ,i cea prin care s3a ncuviinat recuzarea nu sunt supuse niciunei ci de atac! %") 0nc/eierea prin care s3a respins recuzarea poate fi atacat numai cu apel n termen de 5 zile de la comunicare! %5) ;nc:eierea prin care 10a :otr-t recu5area va arta n ce m1ur actele ndeplinite de e(ecutorul )udectore1c recu5at vor $i p1trate. >rt. 11 0 1) Conflictele de competen ntre *irourile e)ecutorilor .udectore,ti situate n aceea,i circumscripie a unei curi de apel se soluioneaz de acea curte de apel, la sesizarea prii interesate! ") Cnd conflictul intervine ntre *irouri de e)ecutori .udectore,ti situate n circumscripii diferite, competena aparine curii de apel n a crei circumscripie se afl *iroul e)ecutorului .udectoresc cel dinti sesizat! 1) Conflictele de competen se soluioneaz de ur$en ,i cu precdere! 4) 5nstana se pronun n toate cazurile, motivat, prin nc/eiere definitiv! 0ap. 222 (r6ani%area activit?ii executorilor udectore!ti Seciunea 1 Organizarea i funcionarea birourilor executorilor judectoreti >rt. 12 0 %1) 8ctivitatea e(ecutorilor )udectore*ti 1e de1$*oar n cadrul unui birou n care pot $unc iona unul 1au mai mul i e(ecutori )udectore*ti a1ocia i+ cu per1onalul au(iliar core1pun5tor. %2) .rin a1ocierea n cadrul unei 1ociet i pro$e1ionale e(ecutorul )udectore1c nu *i pierde dreptul la biroul individual. %&) 7(ecutorul )udectore1c 1au e(ecutorii )udectore*ti a1ocia i+ titulari ai unui birou+ pot anga)a e(ecutori )udectore*ti 1tagiari+ alt per1onal de 1pecialitate+ precum *i per1onal au(iliar core1pun5tor+ nece1ar pentru de1$*urarea activit ii biroului. >rt. 1= 0 %1) ,ini1terul 9u1ti iei+ prin direc ia de 1pecialitate+ ntocme*te eviden a birourilor de e(ecutori )udectore*ti *i lucrrile privind numirea *i ncetarea $unc iei de e(ecutor )udectore1c. %2) <umrul e(ecutorilor )udectore*ti 1e 1tabile*te *i 1e actuali5ea5 anual de mini1trul )u1ti iei+ cu con1ultarea 6on1iliului =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti+ n $unc ie de cerin ele locale determinate de ntinderea teritoriului+ de volumul de activitate *i de numrul locuitorilor+ n a*a $el nc-t la 15.000 de locuitori 1 revin cel pu in un e(ecutor )udectore1c. <umrul e(ecutorilor )udectore*ti din circum1crip ia unei in1tan e nu va $i mai mic de &. >e a1emenea+ la 1tabilirea numrului e(ecutorilor )udectore*ti 1e va avea n vedere *i numrul e(ecutorilor )udectore*ti 1tagiari care au promovat e(amenul de de$initivat. >rt. 1: 0 ;n circum1crip ia unei )udectorii pot $unc iona unul 1au mai multe birouri de e(ecutori )udectore*ti+ a cror competen 1e ntinde pe tot cuprin1ul cur ii de apel n a crei ra5 teritorial 1e a$l )udectoria. >rt. 1; 0 7(ecutor )udectore1c poate $i per1oana care ndepline*te urmtoarele condi ii2 a) are cet enia rom-n *i domiciliul n Rom-nia4 b) are capacitatea deplin de e(erci iu4 c) e1te licen iat n drept4 d) nu are antecedente penale *i 1e bucur de o bun reputa ie4
3

e) cunoa*te limba rom-n4 $) e1te apt din punct de vedere medical pentru e(ercitarea $unc iei4 g) a ndeplinit timp de 2 ani $unc ia de e(ecutor )udectore1c 1tagiar *i a promovat e(amenul de de$initivat 1au+ dup ca5+ a e(ercitat timp de & ani o $unc ie de 1pecialitate )uridic *i a promovat concur1ul 1au e(amenul de admitere n pro$e1ie. ?unt 1cutite de e(amen per1oanele care au e(ercitat timp de 5 ani $unc ia de )udector+ procuror 1au avocat+ cu condi ia 1 $i promovat e(amenul de de$initivat n pro$e1ia din care provin. >rt. 18 0 %1) 7(ecutorul )udectore1c e1te numit de mini1trul )u1ti iei+ n circum1crip ia unei )udectorii+ n ba5a cererii celui intere1at *i dup veri$icarea ndeplinirii condi iilor prev5ute la art. 15. %2) @abloul e(ecutorilor )udectore*ti 1e ntocme*te *i 1e actuali5ea5 anual de 6on1iliul =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti. @abloul e(ecutorilor )udectore*ti 1e public n ,onitorul O$icial al Rom-niei+ .artea I+ *i 1e tran1mite in1tan elor )udectore*ti. >rt. 17 0 1) 0n termen de 6' de zile de la comunicarea ordinului ministrului .ustiiei prin care a fost numit n funcie, e)ecutorul .udectoresc este o*li$at s ,i nre$istreze numirea la curtea de apel n a crei circumscripie ,i are *iroul individual sau constituit n asociere! 2entru aceast nre$istrare, e)ecutorul .udectoresc va prezenta ,tampila ,i specimenul de semntur personale! ") 7inistrul .ustiiei poate, n cazuri temeinic .ustificate, s prelun$easc acest termen pe perioade ce nu pot dep,i 6' de zile fiecare! 1) 8endeplinirea o*li$aiei prevzute la alin! 1) privind nre$istrarea la curtea de apel atra$e de drept suspendarea e)ecutorului .udectoresc din e)erciiul funciei! 4) 0nre$istrarea unei cereri de emitere a ordinului ministrului .ustiiei de apro*are a asocierii e)ecutorului .udectoresc, urmat de emiterea ordinului ministrului .ustiiei de apro*are a asocierii, ntrerupe cur$erea termenului! 5) 0nre$istrarea unei cereri de suspendare nainte de e)pirarea termenului prevzut la alin! 1) sau "), urmat de emiterea ordinului ministrului .ustiiei de suspendare a e)ecutorului .udectoresc din e)erciiul funciei, ntrerupe cur$erea termenului! AAAAAAAAAAAAA *) 9ispoziiile prezentului articol se aplic ,i cazurilor de nendeplinire a o*li$aiei prevzute la alin! 1), pentru care nu s3a emis, pn la data de 15 fe*ruarie "'11, ordinul ministrului .ustiiei de revocare din funcie a e)ecutorului .udectoresc! a se vedea art! %8 din #e$ea nr! %6&"'1")
*)

>rt. 18 0 %1) >up numirea n $unc ie e(ecutorul )udectore1c va depune )urm-ntul n $a a mini1trului )u1ti iei *i a pre*edintelui =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti 1au a repre5entan ilor ace1tora. %2) 9urm-ntul are urmtorul con inut2 B9ur 1 re1pect 6on1titu ia *i legile rii+ 10mi ndepline1c cu onoare *i probitate+ cu con*tiin *i $r prtinire atribu iile ce0mi revin *i 1 p1tre5 1ecretul pro$e1ional. 8*a 10mi a)ute >umne5euCB %&) Re$erirea la divinitate din $ormula )urm-ntului 1e 1c:imb potrivit credin ei religioa1e a e(ecutorului )udectore1c. 7(ecutorul )udectore1c $r con$e1iune va depune )urm-ntul $r $ormula religioa1+ pe con*tiin *i onoare. %") La depunerea )urm-ntului 1e nc:eie un proce10verbal n dou e(emplare+ 1emnate de per1oanele men ionate la alin. %1) *i de cel intere1at. =n e(emplar al proce1ului0verbal 1e p1trea5 la gre$a cur ii de apel *i cellalt e(emplar 1e nm-nea5 e(ecutorului )udectore1c re1pectiv. %5) 7(ecutorii )udectore*ti intr n e(erci iul $unc iunii numai dup depunerea )urm-ntului. >rt. 1A 0 .oate $i e(ecutor )udectore1c 1tagiar cel care2 a) ndepline*te condi iile cerute la art. 15 lit. a) 0 $)4 b) a promovat concur1ul 1au e(amenul de admitere n pro$e1ia de e(ecutor )udectore1c+ organi5at de =niunea <a ional a 7(ecutorilor 9udectore*ti+ 1ub coordonarea *i controlul ,ini1terului 9u1ti iei4 c) 1e a$l n perioada de 1tagiu+ p-n la promovarea e(amenului de capacitate4 d) e1te anga)at ntr0un birou de e(ecutor )udectore1c. >rt. 20 0 %1) 6oncur1ul 1au e(amenul de admitere n pro$e1ia de e(ecutor )udectore1c 1e organi5ea5 anual 1au ori de c-te ori e1te nece1ar+ de =niunea <a ional a 7(ecutorilor 9udectore*ti+ 1ub coordonarea *i controlul ,ini1terului 9u1ti iei.
4

%2) >ata *i locul de de1$*urare a concur1ului 1au e(amenului 1e 1tabile1c prin ordin al mini1trului )u1ti iei+ cu con1ultarea =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti. >rt. 21 0 %1) 6oncur1ul 1au e(amenul de admitere n pro$e1ia de e(ecutor )udectore1c *i e(amenul de de$initivat 1e vor de1$*ura n $a a unei comi1ii din care $ac parte+ n mod obligatoriu+ repre5entan i ai =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti+ ai ,ini1terului 9u1ti iei *i cadre didactice din nv m-ntul 1uperior de 1pecialitate. %2) 6ondi iile de de1$*urare a ace1tor concur1uri 1au e(amene 1e 1tabile1c prin regulamentul de aplicare a pre5entei legi*)+ aprobat prin ordin al mini1trului )u1ti iei. AAAAAAAAAAAAA *) 8 1e vedea Ordinul mini1trului )u1ti iei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere n aplicare a Legii nr. 1''/2000 privind e(ecutorii )udectore*ti+ publicat n ,onitorul O$icial al Rom-niei+ .artea I+ nr. 3" din 3 $ebruarie 2001+ cu modi$icrile *i completrile ulterioare. >rt. 22 0 %1) 7(ecutorul )udectore1c e1te obligat 1 nc:eie contract individual de munc cu e(ecutorul )udectore1c 1tagiar *i 1 a1igure $ormarea pro$e1ional a ace1tuia. %2) 7(ecutorul )udectore1c poate delega e(ecutorul )udectore1c 1tagiar 1 ndeplinea1c atribu iile prev5ute la art. # lit. a) 0 e). %&) Deri$icarea $ormrii pro$e1ionale *i a condi iilor de nc:eiere a contractului individual de munc al e(ecutorului )udectore1c 1tagiar e1te n 1arcina 6amerei e(ecutorilor )udectore*ti *i 1e 1tabile*te prin ?tatutul =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti*). AAAAAAAAAAAAA *) 8 1e vedea Eotr-rea =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti nr. 1//2010 pentru aprobarea ?tatutului =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti *i al pro$e1iei de e(ecutor )udectore1c+ publicat n ,onitorul O$icial al Rom-niei+ .artea I+ nr. #1& din 23 octombrie 2010+ cu modi$icrile ulterioare. >rt. 2= 0 %1) 6alitatea de e(ecutor )udectore1c ncetea52 a) la cerere4 b) prin pen1ionare 1au n ca5ul con1tatrii incapacit ii de munc+ n condi iile legii4 c) prin de1$iin area biroului e(ecutorului )udectore1c+ urmat de nee(ercitarea $r )u1ti$icare de ctre titularul ace1tuia a pro$e1iei+ n condi iile legii+ ntr0un alt birou+ n termen de 3 luni4 d) prin e(cluderea din pro$e1ie+ di1pu1 ca 1anc iune di1ciplinar+ n condi iile pre5entei legi4 e) n ca5ul condamnrii de$initive pentru 1v-r*irea cu inten ie a unei in$rac iuni care aduce atingere pre1tigiului pro$e1iei4 $) n ca5ul con1tatrii vditei 1ale incapacit i pro$e1ionale+ e(primat *i prin anularea 1au de1$iin area irevocabil de ctre in1tan a de )udecat a unui numr de e(ecutri 1ilite repre5ent-nd 10F din do1arele de e(ecutare in1trumentate 1au a unor acte de e(ecutare ntocmite n cel mult 20F din do1arele de e(ecutare in1trumentate ntr0un an calendari1tic4 g) n ca5ul n care e(ecutorul )udectore1c nu mai ndepline*te condi iile prev5ute la art. 15 lit. a)+ b)+ d)+ e) *i $)4 :) prin dece1. %2) ;ncetarea calit ii de e(ecutor )udectore1c 1e con1tat 1au 1e di1pune+ dup ca5+ de mini1trul )u1ti iei+ la 1olicitarea 6on1iliului =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti 1au din o$iciu. >rt. 2: 0 7(erci iul $unc iei de e(ecutor )udectore1c 1e 1u1pend2 a) n 1itua iile prev5ute la art. "/ lit. d) *i la art. 50 alin. %1)4 b) n ca5urile de incompatibilitate prev5ute la art. "2+ precum *i n ca5ul interdic iilor prev5ute de lege4 c) n ca5 de neplat a contribu iilor bne*ti pro$e1ionale+ timp de & luni de la 1caden a ace1tora+ p-n la ac:itarea lor integral4 d) n ca5 de incapacitate temporar de munc4 e) la cererea e(ecutorului )udectore1c+ pentru motive ntemeiate. >rt. 2; 0 %1) ;n ca5urile prev5ute la art. 2" lit. a)+ b) *i c) 1u1pendarea 1e di1pune de mini1trul )u1ti iei+ din o$iciu 1au la cererea 6on1iliului =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti.

%2) ;n ca5ul prev5ut la art. 2" lit. d) e(ecutorul )udectore1c are obliga ia de a in$orma de ndat 6amera e(ecutorilor )udectore*ti din care $ace parte+ care va 1olicita mini1trului )u1ti iei 1 ia act de acea1t mpre)urare. %&) ;n ca5ul prev5ut la art. 2" lit. e) 1u1pendarea 1e aprob de mini1trul )u1ti iei+ cu avi5ul 6on1iliului =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti. %") ?u1pendarea ncetea5 dac au di1prut mpre)urrile care au determinat0o+ di1po5i iile privind luarea m1urii $iind aplicabile n mod core1pun5tor. Seciunea a 2-a Camera executorilor judectoreti >rt. 28 0 %1) ;n circum1crip ia $iecrei cur i de apel $unc ionea5 c-te o 6amer a e(ecutorilor )udectore*ti+ cu per1onalitate )uridic. %2) >in 6amera e(ecutorilor )udectore*ti $ac parte to i e(ecutorii )udectore*ti din circum1crip ia cur ii de apel re1pective. >rt. 27 0 %1) 6amera e(ecutorilor )udectore*ti e1te condu1 de un colegiu director $ormat dintr0un pre*edinte+ un vicepre*edinte *i & 0 # membri. %2) 6olegiul director e1te ale1+ potrivit 1tatutului+ de adunarea general a e(ecutorilor )udectore*ti+ pentru o perioad de & ani+ dintre membrii acelei 6amere a e(ecutorilor )udectore*ti. %&) .re*edintele colegiului director repre5int 6amera e(ecutorilor )udectore*ti n raporturile ace1teia cu ter ii. 7l prime*te pentru activitatea depu1 o indemni5a ie al crei cuantum e1te 1tabilit de adunarea general. %") 6olegiul director are un 1ecretar 1alari5at *i per1onal au(iliar+ n numrul *i 1tructura 1tabilite de adunarea general. >rt. 28 0 6olegiul director al 6amerei e(ecutorilor )udectore*ti are urmtoarele atribu ii principale2 a) re5olv pl-ngerile pr ilor mpotriva e(ecutorilor )udectore*ti *i e(ecutorilor )udectore*ti 1tagiari+ lu-nd m1urile core1pun5toare+ pe care le aduce la cuno*tin a =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti4 b) deleag+ n ca5uri e(cep ionale+ pentru o perioad determinat de cel mult 3 luni+ un e(ecutor )udectore1c pentru a a1igura $unc ionarea unui alt birou de e(ecutor )udectore1c+ cu ncuno*tin area pre*edintelui =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti *i a pre*edintelui cur ii de apel n a crei circum1crip ie urmea5 1 *i e(ercite atribu iile4 delegarea nu poate $i repetat dec-t dup un an+ n a$ara ca5ului n care e(ecutorul )udectore1c delegat *i d acordul4 c) in$ormea5 =niunea <a ional a 7(ecutorilor 9udectore*ti n legtur cu activitatea birourilor e(ecutorilor )udectore*ti *i a1upra nece1arului de e(ecutori )udectore*ti *i e(ecutori )udectore*ti 1tagiari4 d) ntocme*te documentarea )uridic *i a1igur con1ultarea *i in$ormarea curent a e(ecutorilor )udectore*ti4 e) ine eviden a veniturilor *i c:eltuielilor 6amerei e(ecutorilor )udectore*ti *i a contribu iei membrilor 1i4 $) procur datele *i lucrrile nece1are pentru Guletinul e(ecutorilor )udectore*ti *i a1igur di$u5area ace1tuia4 g) ndepline*te alte atribu ii prev5ute de pre5enta lege+ de regulamentul de aplicare a ace1teia *i de ?tatutul =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti. Seciunea a 3-a niunea !aional a "xecutorilor #udectoreti >rt. 2A 0 %1) 7(ecutorii )udectore*ti din Rom-nia 1e con1tituie n =niunea <a ional a 7(ecutorilor 9udectore*ti+ organi5a ie pro$e1ional cu per1onalitate )uridic+ $ormat din to i e(ecutorii )udectore*ti numi i potrivit art. 13. %2) Organele de conducere ale =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti 1unt2 congre1ul+ con1iliul *i pre*edintele.
6

%&) 6ongre1ul =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti e1te con1tituit din delega i ai $iecrei 6amere a e(ecutorilor )udectore*ti+ potrivit normei de repre5entare 1tabilite prin 1tatut+ pre*edin ii 6amerelor e(ecutorilor )udectore*ti *i ceilal i membri ai 6on1iliului =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti. %") 6ongre1ul =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti 1e ntrune*te anual la convocarea con1iliului ace1teia. >rt. =0 0 %1) 6onvocarea 6ongre1ului =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti 1e $ace n termen de # 5ile de la data :otr-rii 6on1iliului =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti *i 1e va ine n termen de cel pu in o lun *i de cel mult dou luni de la data convocrii. 6amerele e(ecutorilor )udectore*ti vor $i n*tiin ate n 1cri1 *i prin publicarea ntr0un 5iar central. 6amerele e(ecutorilor )udectore*ti 1unt obligate 1 a$i*e5e data convocrii *i ordinea de 5i la 1ediul lor *i la in1tan ele )udectore*ti din circum1crip ia n care $unc ionea5. %2) 6amerele e(ecutorilor )udectore*ti 1unt obligate 1 *i aleag delega ii cu cel pu in 10 5ile nainte de 6ongre1ul =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti. %&) 6ongre1ul =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti e1te legal con1tituit n pre5en a a dou treimi din numrul membrilor *i adopt :otr-ri cu votul ma)orit ii membrilor pre5en i. %") ;n ca5ul n care nu 1e reali5ea5 cvorumul cerut la alin. %&) 1e $ace o nou convocare a 6ongre1ului =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti n acelea*i condi ii+ pe1te cel mult o lun. La acea1t convocare 6ongre1ul =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti e1te legal con1tituit prin pre5en a ma)orit ii delega ilor. >ac nici atunci nu 1e reali5ea5 cvorumul legal+ 6ongre1ul =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti 1e am-n din nou *i va $i reconvocat de $iecare dat p-n la reali5area cvorumului prev5ut n pre5entul alineat. >rt. =1 0 %1) 6on1iliul =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti va convoca un congre1 e(traordinar la cererea unei treimi din numrul membrilor 6amerelor e(ecutorilor )udectore*ti 1au la cererea ma)orit ii colegiilor directoare ale 6amerelor e(ecutorilor )udectore*ti. %2) 6onvocarea congre1ului e(traordinar 1e $ace n termen de # 5ile de la data ndeplinirii condi iilor prev5ute la art. &0 alin. %"). %&) 6ongre1ul e(traordinar 1e va ine n cel mult &0 de 5ile de la data convocrii. >rt. =2 0 %1) 6ongre1ul =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti are urmtoarele atribu ii2 a) adopt ?tatutul =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti *i pe cel al 6a1ei de a1igurri4 b) alege pre*edintele *i vicepre*edin ii 6on1iliului =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti+ precum *i alte organe 1tabilite prin 1tatut4 c) alege 6omi1ia de cen5ori *i 6on1iliul de conducere ale 6a1ei de a1igurri4 d) alege *i revoc membrii 6omi1iei 1uperioare de di1ciplin+ $iecare 6amer a e(ecutorilor )udectore*ti av-nd dreptul la c-te un repre5entant4 e) anali5ea5 *i aprob raportul anual al 6on1iliului =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti4 $) aprob bugetul =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti *i al 6a1ei de a1igurri4 g) ndepline*te orice alte atribu ii prev5ute de pre5enta lege+ de regulamentul de aplicare a ace1teia 1au de 1tatut. %2) Eotr-rile 6ongre1ului =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti 1unt obligatorii pentru to i membrii ace1teia. >rt. == 0 %1) 6on1iliul =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti e1te con1tituit din repre5entan i ai $iecrei 6amere a e(ecutorilor )udectore*ti+ potrivit normei de repre5entare 1tabilite prin 1tatut+ dintre care 1unt ale*i de ctre 6ongre1ul =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti pre*edintele *i 2 vicepre*edin i. %2) .re*edintele repre5int =niunea <a ional a 7(ecutorilor 9udectore*ti n raporturile cu ter ii+ pe plan intern *i interna ional. >rt. =: 0 6on1iliul =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti ndepline*te urmtoarele atribu ii2 a) 1olicit mini1trului )u1ti iei 1u1pendarea+ revocarea ori ncetarea $unc iei de e(ecutor )udectore1c4 b) aprob cotele de contribu ie ale birourilor e(ecutorilor )udectore*ti la 6amera e(ecutorilor )udectore*ti+ precum *i pe cele ale 6amerelor e(ecutorilor )udectore*ti la =niunea <a ional a 7(ecutorilor 9udectore*ti+ potrivit 1tatutului ace1teia4 c) propune mini1trului )u1ti iei condi iile de de1$*urare a concur1ului 1au e(amenului de admitere n pro$e1ia de e(ecutor )udectore1c *i a e(amenului de de$initivat4
7

d) ndepline*te alte atribu ii prev5ute de pre5enta lege+ de regulamentul de aplicare a ace1teia 1au de 1tatut. >rt. =; 0 %1) ;n cadrul =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti 1e va organi5a *i va $unc iona o ca1 de a1igurri pentru a1igurarea de r1pundere civil a e(ecutorilor )udectore*ti+ cu per1onalitate )uridic+ n condi iile 1tabilite prin 1tatutul propriu aprobat de 6ongre1ul =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti. %2) =niunea <a ional a 7(ecutorilor 9udectore*ti va n$iin a *i va admini1tra+ n termen de cel mult un an de la intrarea n vigoare a pre5entei legi*)+ Regi1trul electronic de publicitate a v-n5rii bunurilor 1upu1e e(ecutrii 1ilite+ ce va $unc iona ca un 1i1tem in$ormatic prin intermediul cruia to i e(ecutorii )udectore*ti vor e$ectua publicitatea la nivel na ional a v-n5rii bunurilor mobile cu valoare mai mare de 2.000 de lei *i a bunurilor imobile a$late n procedura de e(ecutare 1ilit. .rin :otr-re a 6on1iliului =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti va $i 1tabilit procedura de implementare a 1i1temului *i de raportare a datelor. AAAAAAAAAAAAA *) 8lineatul %2) a $o1t introdu1 prin Legea nr. 15"/2011 pentru completarea Legii nr. 1''/2000 privind e(ecutorii )udectore*ti. 0ap. 2B +repturile !i "ndatoririle executorului udectore,c Seciunea 1 $re%turile executorilor judectoreti >rt. =8 0 7(ecutorii )udectore*ti *i e(ercit per1onal atribu iile *i 1e bucur de 1tabilitate n $unc ie+ neput-nd $i tran1$era i n alt localitate+ $r acordul lor+ cu e(cep ia ca5urilor prev5ute de lege. >rt. =7 0 8ctivitatea e(ecutorului )udectore1c+ care ndepline*te condi iile prev5ute la art. 15 lit. c)+ e1te con1iderat vec:ime n $unc ie )uridic de 1pecialitate. >rt. =8 0 %1) ;n e(ercitarea pro$e1iei e(ecutorii )udectore*ti 1unt ocroti i de lege. %2) Lovirea 1au alte acte de violen 1v-r*ite mpotriva e(ecutorului )udectore1c n timpul e(ercitrii pro$e1iei *i n legtur cu acea1ta 1e pedep1e1c cu nc:i1oare de la 3 luni la & ani. >rt. =A 0 %1) 7(ecutorii )udectore*ti au dreptul+ pentru 1erviciul pre1tat+ la onorarii minimale *i ma(imale 1tabilite de mini1trul )u1ti iei+ cu con1ultarea 6on1iliului =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti. ;n ca5ul e(ecutrii 1ilite a crean elor av-nd ca obiect plata unei 1ume de bani+ onorariile ma(ime 1unt urmtoarele2 a) pentru crean ele n valoare de p-n la 50.000 lei inclu1iv+ onorariul ma(im e1te de 10F din 1uma repre5ent-nd valoarea crean ei ce $ace obiectul e(ecutrii 1ilite4 b) pentru crean ele n valoare de pe1te 50.000 lei+ dar p-n la '0.000 lei inclu1iv+ onorariul ma(im e1te de 5.000 lei plu1 un procent de p-n la &F din 1uma care dep*e*te 50.000 lei din valoarea crean ei ce $ace obiectul e(ecutrii 1ilite4 c) pentru crean ele n valoare de pe1te '0.000 lei+ dar p-n la 100.000 lei inclu1iv+ onorariul ma(im e1te de 5./00 lei plu1 un procent de p-n la 2F din 1uma care dep*e*te '0.000 lei din valoarea crean ei ce $ace obiectul e(ecutrii 1ilite4 d) pentru crean ele n valoare de pe1te 100.000 lei+ onorariul ma(im e1te de 3.&00 lei plu1 un procent de p-n la 1F din 1uma care dep*e*te 100.000 lei din valoarea crean ei ce $ace obiectul e(ecutrii 1ilite. %2) ,ini1trul )u1ti iei va 1tabili onorarii minimale *i ma(imale pentru per1oanele cu venituri 1ub 1alariul de ba5 minim brut pe ar garantat n plat+ precum *i po1ibilitatea ac:itrii ace1tora n mai multe tran*e. %&) 7(ecutorii )udectore*ti nu pot condi iona punerea n e(ecutare a :otr-rilor )udectore*ti de plata anticipat a onorariului. %") *i %5) *** -*ro$ate de #e$ea nr! %6&"'1" >rt. :0 0 7(ecutorul )udectore1c are dreptul la concediu de odi:n+ n condi iile 1tabilite prin 1tatut. >rt. :1 0 7(ecutorii )udectore*ti bene$icia5 de drepturi de a1igurri 1ociale+ pe ba5a contribu iilor la 1i1temele de a1igurri 1ociale+ n condi iile legii. >rt. :2 0 7(ercitarea $unc iei de e(ecutor )udectore1c e1te incompatibil cu2 a) activitatea 1alari5at n cadrul altor pro$e1ii+ e(cept-nd activitatea didactic univer1itar+ activitatea arti1tic+ literar *i publici1tic4
8

b) calitatea de deputat 1au de 1enator ori de con1ilier n con1iliile )ude ene 1au locale+ pe durata mandatului4 c) de1$*urarea unor activit i comerciale+ direct 1au prin per1oane interpu1e4 d) calitatea de a1ociat ntr0o 1ocietate n nume colectiv+ a1ociat comandidat n 1ociet ile n comandit 1impl 1au pe ac iuni+ admini1trator al unei 1ociet i cu r1pundere limitat+ pre*edinte al unui con1iliu de admini1tra ie+ membru al con1iliului de conducere+ director general 1au director al unei 1ociet i pe ac iuni+ admini1trator al unei 1ociet i pro$e1ionale. Seciunea a 2-a &ndatoririle i r'%underea executorilor judectoreti >rt. := 0 7(ecutorii )udectore*ti *i per1onalul birourilor de e(ecutori )udectore*ti au obliga ia 1 p1tre5e 1ecretul pro$e1ional cu privire la actele *i $aptele de1pre care au luat cuno*tin n cadrul activit ii lor+ c:iar *i dup ncetarea $unc iei+ cu e(cep ia ca5urilor n care legea 1au pr ile intere1ate i eliberea5 de acea1t obliga ie. >rt. :: 0 %1) 7(ecutorii )udectore*ti au obliga ia 1 participe+ cel pu in o dat la & ani+ la programe de $ormare pro$e1ional continu organi5ate de =niunea <a ional a 7(ecutorilor 9udectore*ti+ de camerele e(ecutorilor )udectore*ti de pe l-ng cur ile de apel+ de in1titu ii de nv m-nt 1uperior din ar 1au din 1trintate ori la alte $orme de per$ec ionare pro$e1ional. %2) =niunea <a ional a 7(ecutorilor 9udectore*ti aprob anual+ la propunerea camerelor e(ecutorilor )udectore*ti de pe l-ng cur ile de apel+ programul de $ormare pro$e1ional continu a e(ecutorilor )udectore*ti. %&) ,odul de organi5are a activit ilor de $ormare pro$e1ional continu+ precum *i modalit ile de evaluare a ndeplinirii ace1tei obliga ii 1unt prev5ute de regulamentul de aplicare a pre5entei legi *i de 1tatutul pro$e1iei. >rt. :; 0 %1) R1punderea civil a e(ecutorului )udectore1c poate $i anga)at+ n condi iile legii civile+ pentru cau5area de pre)udicii prin nclcarea obliga iilor 1ale pro$e1ionale. %2) 81igurarea de r1pundere pro$e1ional a e(ecutorului )udectore1c 1e reali5ea5 prin 6a1a de a1igurri con1tituit n ace1t 1cop+ potrivit art. &5 alin. %1). >rt. :8 0 71te inter5i1 e(ecutorilor )udectore*ti 1 dob-ndea1c direct 1au prin per1oane interpu1e+ pentru ei 1au pentru al ii+ bunurile ce au $cut obiectul activit ii de e(ecutare 1ilit. >rt. :7 0 R1punderea di1ciplinar a e(ecutorului )udectore1c intervine pentru urmtoarele abateri2 a) nere1pectarea 1ecretului pro$e1ional4 b) nclcarea incompatibilit ilor *i interdic iilor prev5ute de lege4 c) 1v-r*irea unor $apte care aduc atingere onoarei+ probit ii pro$e1ionale ori bunelor moravuri4 d) nendeplinirea obliga iilor privind $ormarea pro$e1ional a e(ecutorilor )udectore*ti 1tagiari+ anga)a i pe ba5 de contract4 e) nt-r5ierea 1i1tematic *i negli)en a n e$ectuarea lucrrilor4 $) ab1en a ne)u1ti$icat de la birou4 g) omi1iunea de a e$ectua publicitatea v-n5rii prin Regi1trul electronic de publicitate a v-n5rii bunurilor 1upu1e e(ecutrii 1ilite+ con$orm prevederilor art. &5 alin. %2). >rt. :8 0 %1) 8c iunea di1ciplinar 1e e(ercit de mini1trul )u1ti iei 1au de 6olegiul director al 6amerei e(ecutorilor )udectore*ti *i 1e )udec de 6on1iliul de di1ciplin al ace1teia+ $ormat din & membri ale*i de adunarea general a 6amerei e(ecutorilor )udectore*ti+ pe o perioad de & ani. %2) .entru 1u1pendarea din $unc ie 1au e(cluderea din pro$e1ie e1te obligatorie cercetarea prealabil+ care 1e e$ectuea5 de in1pectori generali din cadrul direc iei de 1pecialitate din ,ini1terul 9u1ti iei 1au de 6olegiul director al 6amerei e(ecutorilor )udectore*ti. %&) 8udierea celui n cau5 e1te obligatorie+ ace1ta $iind ndrept it 1 ia cuno*tin de con inutul do1arului *i 10*i $ormule5e aprarea. %") 6on1iliul de di1ciplin al 6amerei e(ecutorilor )udectore*ti citea5 pr ile *i pronun o :otr-re motivat care 1e comunic ace1tora. %5) 0mpotriva /otrrii Consiliului de disciplin al Camerei e)ecutorilor .udectore,ti prile pot face contestaie, n termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia superioar de disciplin a +niunii 8aionale
9

a ()ecutorilor :udectore,ti, care .udec n complet de 5 mem*ri! ;otrrea Comisiei superioare de disciplin este definitiv ,i poate fi atacat cu contestaie la curtea de apel! %3) .rocedura )udecrii abaterilor di1ciplinare 1e 1tabile*te prin regulamentul de aplicare a pre5entei legi. >rt. :A 0 ?anc iunile di1ciplinare 1e aplic n raport cu gravitatea $aptelor *i con1tau n2 a) mu1trare4 b) averti1ment4 c) amend de la 500 lei la &.000 lei+ care 1e $ace venit la bugetul 6amerei e(ecutorilor )udectore*ti n a crei ra5 teritorial e1te 1ituat biroul e(ecutorului )udectore1c re1pectiv. <eac:itarea amen5ii n termen de &0 de 5ile de la data rm-nerii de$initive a :otr-rii prin care 10a 1tabilit 1anc iunea di1ciplinar atrage 1u1pendarea de drept din $unc ie a e(ecutorului )udectore1c p-n la ac:itarea 1umei. Eotr-rea de$initiv con1tituie titlu e(ecutoriu4 d) 1u1pendarea din $unc ie pe o durat de la o lun la 3 luni4 e) e(cluderea din pro$e1ie. >rt. ;0 0 %1) ;n ca5ul n care mpotriva e(ecutorului )udectore1c 10a luat m1ura are1trii preventive 1au n ca5ul n care 10a pronun at o :otr-re )udectorea1c de condamnare la o pedeap1 privativ de libertate+ n prim in1tan + mini1trul )u1ti iei+ din o$iciu 1au la propunerea 6on1iliului =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti+ va lua m1ura 1u1pendrii din $unc ie a ace1tuia p-n la 1olu ionarea proce1ului penal+ potrivit legii. %2) ,ini1trul )u1ti iei di1pune e(cluderea din pro$e1ie a e(ecutorului )udectore1c condamnat n condi iile prev5ute la art. 2& alin. %1) lit. e)+ ncep-nd cu data rm-nerii de$initive a :otr-rii )udectore*ti de condamnare. >rt. ;1 0 ;n ca5 de 1u1pendare 1au e(cludere din pro$e1ie *tampila+ legitima ia+ regi1trele *i lucrrile e(ecutorului )udectore1c 1u1pendat 1au e(clu1 vor $i depu1e+ n termen de 5 5ile+ 1ub luare de 1emntur+ la 6amera e(ecutorilor )udectore*ti n a crei ra5 teritorial e1te 1ituat biroul ace1tuia. 6amera e(ecutorilor )udectore*ti are obliga ia de a a1igura continuarea lucrrilor nee(ecutate. 0ap. B +e,.!urarea activit?ii executorilor udectore!ti >rt. ;2 0 %1) 7(ecutarea 1ilit *i celelalte acte care 1unt de competen a e(ecutorului )udectore1c 1e ndepline1c la cerere+ dac legea nu di1pune alt$el. %2) @oate actele e$ectuate de e(ecutorul )udectore1c 1e redactea5 n limba rom-n. %&) .er1oanele intere1ate care nu vorbe1c 1au nu n eleg limba rom-n au dreptul 1 ia cuno*tin de cuprin1ul actului prin intermediul unui interpret 1au traductor. >rt. ;= 0 %1) 0n ndeplinirea atri*uiilor ,i ndatoririlor sale, e)ecutorul .udectoresc va ntocmi nc/eieri, procese3ver*ale ,i alte acte de procedur, cu formele ,i n termenele prevzute de le$e! %2) *** -*ro$at prin #e$ea nr! %6&"'1" %&) La cerere+ n termen de cel mult 5 5ile+ e(ecutorul va elibera copii de pe actele ntocmite n ndeplinirea atribu iilor 1ale oricrei per1oane care )u1ti$ic un intere1. >rt. ;: 0 7(ecutorul )udectore1c *i ndepline*te atribu iile cu re1pectarea di1po5i iilor pre5entei legi+ a 1tatutului pro$e1iei *i a regulamentului de aplicare a pre5entei legi+ precum *i ale 6odului de procedur civil *i ale altor legi aplicabile n materie. >rt. ;; 0 %1) 8ctele privind e(ecutarea 1ilit 1e ndepline1c la 1ediul biroului e(ecutorului )udectore1c+ n timpul programului de lucru a$i*at n mod core1pun5tor 1au la locul e$ecturii e(ecutrii. %2) ;n ca5ul n care ntocmirea unui act nu 1u$er am-nare din motive obiective+ ace1ta va putea $i ndeplinit *i n a$ara programului de lucru. >rt. ;8 0 %1) <efuzul e)ecutorului .udectoresc de a ndeplini atri*uiile prevzute la art! % lit! *) 3 i) se motiveaz, dac prile struie n cererea de ndeplinire a acestora, n termen de cel mult 5 zile de la data refuzului! %2) 0n cazul refuzului ne.ustificat de ndeplinire a atri*uiilor prevzute la alin! 1), partea interesat poate introduce pln$ere, n termen de 5 zile de la data la care a luat cuno,tin de acest refuz, la .udectoria n a crei raz teritorial ,i are sediul *iroul e)ecutorului .udectoresc! %&) :udecarea pln$erii se face cu citarea prilor!
10

%") ;otrrea .udectoriei este supus numai apelului! %5) ()ecutorul .udectoresc este o*li$at s se conformeze /otrrii .udectore,ti rmase definitiv! %3) <ere1pectarea+ cu rea0credin + de ctre e(ecutorul )udectore1c a obliga iei 1tabilite n alin. %5) con1tituie in$rac iune *i 1e pedep1e*te cu nc:i1oare de la unu la & ani+ iar dac $apta a $o1t 1v-r*it din culp+ cu nc:i1oare de la & luni la un an 1au cu amend. >rt. ;7 0 8ctele ndeplinite de e(ecutorii )udectore*ti+ care pre5int erori materiale 1au omi1iuni vdite+ vor $i ndreptate 1au completate de ctre ace*tia+ la cerere 1au din o$iciu+ cu citarea pr ilor+ dac lucrrile cuprind date care $ac po1ibil ndreptarea gre*elilor 1au completarea omi1iunilor. 6ererea de ndreptare a erorii materiale 1au de completare 1e va 1olu iona de urgen . >e1pre ndreptarea 1au completarea e$ectuat 1e $ace men iune pe toate e(emplarele actului. >rt. ;8 0 %1) La cererea pr ii de a i 1e elibera un duplicat al actului original biroul e(ecutorului )udectore1c care a ntocmit acel act va elibera duplicatul n termen de cel mult 5 5ile. %2) ;n te(tul duplicatului 1e reproduce+ cuv-nt cu cuv-nt+ cuprin1ul actului. ;n locul 1emnturilor originale 1e men ionea5 numele *i prenumele $iecrui 1emnatar. %&) >uplicatul are aceea*i $or probant ca *i originalul. >rt. ;A 0 ;n ca5ul ndeplinirii atribu iilor prev5ute la art. # lit. d) raporturile dintre e(ecutorul )udectore1c *i client 1unt 1upu1e+ prin a1emnare+ regulilor mandatului. Remiterea de ctre client a n1cri1ului original con1tatator al crean ei con1tituie mandat de nca1are a ace1teia. >rt. 80 0 %1) 8ctele e(ecutorilor )udectore*ti 1unt 1upu1e+ n condi iile legii+ controlului in1tan elor )udectore*ti competente. %2) 8ctivitatea e(ecutorilor )udectore*ti e1te 1upu1 controlului pro$e1ional+ n condi iile pre5entei legi. >rt. 81 0 6ei intere1a i 1au vtma i prin actele de e(ecutare pot $ormula conte1ta ie la e(ecutare+ n condi iile prev5ute de 6odul de procedur civil. >rt. 82 0 %1) 6ontrolul pro$e1ional 1e e(ercit de ,ini1terul 9u1ti iei+ prin in1pectori generali de 1pecialitate+ *i de =niunea <a ional a 7(ecutorilor 9udectore*ti+ prin con1iliul 1u de conducere+ *i va avea n vedere2 a) organi5area *i $unc ionarea camerelor e(ecutorilor )udectore*ti *i a birourilor e(ecutorilor )udectore*ti4 b) calitatea actelor *i lucrrilor e$ectuate de e(ecutorii )udectore*ti4 c) comportarea e(ecutorilor )udectore*ti n raporturile de 1erviciu+ cu autorit ile publice *i cu per1oanele $i5ice *i )uridice. %2) 6on1iliul =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti poate delega 6olegiului director al 6amerei e(ecutorilor )udectore*ti e(ercitarea controlului prev5ut la alin. %1) lit. b) *i c) n circum1crip ia 1a. >rt. 8= 0 %1) Giroul e(ecutorului )udectore1c va avea ar:iv *i regi1tratur proprii. %2) 8r:iva activit ii e(ecutorilor )udectore*ti e1te proprietatea 1tatului+ 1e p1trea5+ 1e con1erv *i 1e pred n condi iile legii. %&) ?ecretariatul va e$ectua opera iuni privind primirea+ nregi1trarea *i e(pedierea core1ponden ei+ nregi1trarea *i ndo1arierea actelor+ p1trarea regi1trelor+ precum *i alte lucrri cu caracter au(iliar nece1are pentru buna de1$*urare a activit ii e(ecutorului )udectore1c. >rt. 8: 0 8ctivitatea de ar:iv *i de 1ecretariat a birourilor e(ecutorilor )udectore*ti 1e reglementea5 prin regulamentul de aplicare a pre5entei legi. >rt. 8; 0 Girourile de e(ecutori )udectore*ti trebuie 1 in eviden a $inanciar0contabil+ potrivit legii. 0ap. B2 +i,po%i?ii tran%itorii !i .inale >rt. 88 0 %1) La cerere+ e(ecutorii )udectore*ti n $unc ie+ care la data nceperii activit ii potrivit art. 3/ alin. %") au o vec:ime n acea1t activitate de cel pu in 2 ani+ precum *i cei care au o vec:ime de pe1te 2 ani n $unc ii de 1pecialitate )uridic indi$erent de vec:imea n activitatea de e(ecutor )udectore1c+ vor $i numi i e(ecutori )udectore*ti+ cu re1pectarea di1po5i iilor art. 15 lit. a)+ b)+ d)+ e) *i $). %2) 7(ecutorii )udectore*ti n $unc ie+ care nu optea5 n termen de 120 de 5ile de la data intrrii n vigoare a pre5entei legi*) pentru continuarea activit ii ca e(ecutor )udectore1c+ pot $i tran1$era i n intere1ul 1erviciului n alte $unc ii din 1i1temul )u1ti iei+ pentru care ndepline1c condi iile cerute de lege.
11

%&) 7(ecutorii )udectore*ti n $unc ie+ care la data nceperii activit ii potrivit di1po5i iilor pre5entei legi nu ndepline1c condi iile prev5ute la alin. %1)+ vor $i anga)a i+ prin gri)a camerelor e(ecutorilor )udectore*ti+ ca e(ecutori )udectore*ti 1tagiari n cadrul unui birou din circum1crip ia teritorial a ace1tora. AAAAAAAAAAAAA *) 8lineatul %2) a $o1t modi$icat prin Ordonan a de urgen a !uvernului nr. 3"/2001 pentru modi$icarea *i completarea Legii nr. 1''/2000 privind e(ecutorii )udectore*ti+ aprobat cu modi$icri *i completri prin Legea nr. 5"0/2001. >rt. 87 0 ?umele provenind din impo5itele nca1ate din onorariile e(ecutorilor )udectore*ti con1tituie venituri la bugetul de 1tat *i 1e cuprind di1tinct n bugetul de venituri *i c:eltuieli al ,ini1terului 9u1ti iei+ n condi iile *i cu de1tina ia prev5ute de lege+ pentru ta(ele )udiciare de timbru. >rt. 88 0 %1) .re5enta lege intr n vigoare la data publicrii ei n ,onitorul O$icial al Rom-niei+ .artea I+ *i 1e pune n aplicare la /0 de 5ile de la acea1t dat. %2) Regulamentul de punere n aplicare a pre5entei legi**) va $i adoptat de ,ini1terul 9u1ti iei n termen de /0 de 5ile de la data publicrii pre5entei legi n ,onitorul O$icial al Rom-niei+ .artea I. AAAAAAAAAAAAA **) 8 1e vedea a1teri1cul core1pun5tor art. 21 alin. %2). >rt. 8A 0 %1) ;n termen de 150 de 5ile de la data intrrii n vigoare a pre5entei legi***) e(ecutorii )udectore*ti vor proceda la con1tituirea camerelor e(ecutorilor )udectore*ti *i a =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti. %2) ;n termen de &0 de 5ile de la con1tituirea camerelor e(ecutorilor )udectore*ti *i a =niunii <a ionale a 7(ecutorilor 9udectore*ti 6ongre1ul =niunii va adopta ?tatutul pro$e1iei de e(ecutor )udectore1c. %&) ?tatutul prev5ut la alin. %2) 1e va publica n ,onitorul O$icial al Rom-niei+ .artea I. %") 7(ecutorii )udectore*ti *i vor ncepe activitatea n birouri+ con$orm pre5entei legi+ dup 3 luni de la data intrrii n vigoare a ace1teia. AAAAAAAAAAAAA ***) 8lineatul %1) a $o1t modi$icat prin Ordonan a de urgen a !uvernului nr. 1'/2001 pentru modi$icarea Legii nr. 1''/2000 privind e(ecutorii )udectore*ti+ aprobat prin Legea nr. &30/2001. >rt. 70 0 %1) La data nceperii activit ii birourilor de e(ecutori )udectore*ti potrivit art. 3/ alin. %") birourile de e(ecutori )udectore*ti de pe l-ng )udectorii *i tribunale *i ncetea5 activitatea. %2) >o1arele de e(ecutare 1ilit a$late n cur1 de 1olu ionare la data nceperii activit ii e(ecutorilor )udectore*ti potrivit di1po5i iilor pre5entei legi vor $i reparti5ate ntre birourile con1tituite+ de ctre un )udector delegat de la $iecare in1tan + cu re1pectarea di1po5i iilor art. ' *i /. O copie de pe do1ar 1e p1trea5 1au+ dup ca5+ 1e trimite de ctre )udectorul delegat la in1tan a de e(ecutare competent. %&) ;n ca5ul n care dou 1au mai multe birouri de e(ecutori )udectore*ti 1unt deopotriv competente 1 preia do1arele prev5ute la alin. %2)+ )udectorul delegat va proceda dup cum urmea52 a) reparti5area 1e $ace biroului e(ecutorului )udectore1c care a ndeplinit acte de e(ecutare n acel do1ar+ cu e(cep ia ca5ului n care creditorul mani$e1t alt op iune4 b) c-nd reparti5area nu e1te po1ibil potrivit lit. a)+ acea1ta 1e $ace n mod ec:itabil ntre birourile competente. %") 8ctele de e(ecutare ndeplinite nainte de reparti5area do1arelor potrivit alin. %2) *i %&)+ cu re1pectarea di1po5i iilor legale n vigoare la data e$ecturii lor+ rm-n valabile. >rt. 71 0 Re$u5ul e(ecutorului )udectore1c de a prelua do1arele reparti5ate de ctre )udectorul delegat *i de a ndeplini actele de procedur privind e(ecutarea 1ilit n condi iile *i la termenele 1tabilite de lege con1tituie abatere di1ciplinar *i 1e 1anc ionea5 potrivit di1po5i iilor art. "/ lit. d)+ dac nu a $o1t 1v-r*it n a1t$el de condi ii nc-t+ potrivit legii penale+ 1 con1tituie in$rac iune. >rt. 72 0 .re5enta lege 1e completea5 cu di1po5i iile 6odului de procedur civil. >rt. 7= 0 La data nceperii activit ii birourilor de e(ecutori )udectore*ti potrivit art. 3/ alin. %") 1e abrog prevederile art. 1&' *i 1&/ din Legea nr. /2/1//2 pentru organi5area )udectorea1c+ republicat n ,onitorul O$icial al Rom-niei+ .artea I+ nr. 25/ din &0 1eptembrie 1//#+ cu modi$icrile *i completrile ulterioare+ di1po5i iile re$eritoare la 1alari5area e(ecutorilor )udectore*ti din Legea nr. 50/1//3 privind 1alari5area *i
12

alte drepturi ale per1onalului din organele autorit ii )udectore*ti****)+ republicat n ,onitorul O$icial al Rom-niei+ .artea I+ nr. 53& din 1' noiembrie 1///+ cu modi$icrile *i completrile ulterioare+ precum *i orice alte di1po5i ii contrare. AAAAAAAAAAAAA ****) 8brogat ulterior prin Ordonan a !uvernului nr. '/200# privind 1alari5area per1onalului au(iliar din cadrul in1tan elor )udectore*ti *i al parc:etelor de pe l-ng ace1tea+ precum *i din cadrul altor unit i din 1i1temul )u1ti iei+ publicat n ,onitorul O$icial al Rom-niei+ .artea I+ nr. #2 din &1 ianuarie 200#+ aprobat cu modi$icri prin Legea nr. 2"#/200#+ cu modi$icrile *i completrile ulterioare. AAAAAAAAAAAAA

13