Sunteți pe pagina 1din 39

ACEDEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA BUISINESS I ADMINISTRAREA AFACERILOR CATEDRA MANAGEMENT

http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/sica/3.htm http://www.apubb.ro/wp-content/uploads/2011/02/Marketing suport de curs.pd! http://www.locomarkid.ro/site/Suport"20#urs"20$usiness/#ap 2.pd! http://www.re!eratele.com/re!erate/economie/online10/Mediul-e%tern---anali&a-mediului-e%ternre!eratele-com.php

PROIECT ECONOMIC Mediul extern l !r" ni# $iei

Aut!r% &tudent "ru'ei A((( )n*+t+,-nt .u /re.*en$ l #i Leahu Marcela C!ndu. t!r 0tiin$i/i.%

C1i0in+u De.e,2rie3 45(6

Cu'rin&
Intr!du.ere CAPITOLUL I7 B #ele te!reti.e le ,ediului extern (7(7 C!n.e'tul de ,ediu extern l /ir,ei 0i ne.e&it te lui (747 C!,'!nenetele ,ediului extern 0i . r .teri&ti.ile lui CAPITOLUL II7 An li# ,ediului extern 47(7 An li# , .r!,ediului /ir,ei 4747 An li# ,i.r!,ediului /ir,ei 4767 Re.!, nd+ri 'entru ),2un+t+$ire rel $iil!r /ir,ei .u ,ediul extern C!n.lu#ii 0i re.!, nd+ri Bi2li!"r /ie 2!rd+rii

'

Introducere Actualitatea temei. Ori.e )ntre'rindere /un.$i!ne #+ )n .!ndi$iile .!n.rete 'e . re i le !/er+ ,ediul &+u extern7 A&t )n&e ,n+ .+ re#ult tele .ti*it+$ii & le *!r de'inde3 'e de ! ' rte3 de ,+&ur .un! 0terii &tru.turii 0i ,e. ni&,ului de /un.$i!n re de '!&i2ilit+$ile 0i 'ri.e'ere )ntre'rinderii de ,ediului3 i r 'e de lt+ ' rte3 e*it 'ri,e8diile /ru.ti/i. !'!rtunit+$ile 0i de

'e . re .e&t i le /urni#e #+7 ( Mediul exten )n . drul .+rui )ntre'rinderile )0i de&/+0! r+ .ti*it te 3 .u'rinde un n& ,2lu de / .t!ri l.+tuind ! &tru.tur+ .!,'lex+7 De re"ul+3 e&te *!r2 de / .t!ri de n tur+ e.!n!,i.+3 de,!"r /i.+3 &!.i l+3 .ultur l3 8uridi.+3 '!liti.+3 e.!l!"i.+3 et.7( R '!rt re e/i.ient+ l ,ediul extern 're&u'une din ' rte )ntre'rinderii .er.et re .!,'!nentel!r .e&tui 3 &u'r .ee 0i ,+&ur+ &u'r inter .$iunii dintre .e&te 're.u, 0i tent+ i,' .tului l!r &u'r 'ie$ei 0i

.ti*it+$ii )ntre'rinderii7 F .t!rii ,ediului nu .$i!ne #+ )n&+ .u .ee 0i inten&it te 0i )n .ti*it+$ii )ntre'rinderii7 Cu unii dintre ei3 )ntre'rindere intr+ )n le"+turi

dire.te3 i,'u&e de ne.e&it te re li#+rii !2ie.ti*el!r e.!n!,i.e 'r!'u&e3 in/luen$ele /iind de re"ul+ re.i'r!.e7 A.e0ti /!r,e #+ ,i.r!,ediul )ntre'rinderii7 Cu l$i / .t!ri3 . re l.+tuie&. , .r!,ediul )ntre'rinderii3 rel $iile &unt , i )nde'+rt te3 , i &l 2e3 in/luen$ tre2uie &+ &e $in+ .!nt de .ee .e &e )nt-,'l+ )n ,ediul re&'e.ti* 'entru .e&t!r /iind une!ri indire.t+ 9de re"ul+ 'rin in/luen$ .!,'!nentel!r ,i.r!,ediului:7 Din .e&te .!n&iderente &e 'ute lu de.i#ii .!re.te7 E&te /! rte i,'!rt nt 'er.e'ere in/luen$ei '!#iti*+ & u ne" ti*+ 'e . re ! '! te *e /ie. re dintre .!,'!nentele , .r!,ediului & u ,i.r!,ediului &u'r /ir,ei 0i .$iunil!r ei7 Scopul .er.et+rii e&te de /ir,ei3 d r 0i de &u'r *ie$ui7 Obiectivele 'r!'u&e )n . drul .e&tei lu.r+ri &unt% ; deter,in re .!n.e'tului de ,ediu extern l /ir,ei 0i l .!,'!nentel!r .e&tui 7 ; e*iden$iere 'i $+ /ir,ei7
)

&e&i# !'!rtunit+$ile 0i ,enin$+rile ,ediului extern &u'r

identi/i. / .t!rii .1eie de &u..e&& i &e.t!rului de .ti*it te3 * ri 2ile

&tr te"i.e externe 'e . re t! te /ir,ele tre2uie &+ le .un! &.+ 0i &+ le &t+'-ne &.+ 'entru

0i )n$ele"ere

e&en$ei 'rin.i' lel!r /!r$e . re

l.+tuie&. ,ediul de &u'r .ti*it+$ii de

, r<etin" 're.u, 0i exe,'le . re & ilu&tre#e '!ten$i lul i,' .t l .e&t!r

; 're#ent re ,!d lit+$il!r 'rin . re /ir, '! te &u'r *e"1e ,!di/i.+rile de ,ediu 0i .el!r 'rin . re '! te re .$i!n l 'i $+ 0i .el!r de .!n.uren$+7 =n *edere el 2!r rii .e&tei te#e u /!&t .!n&ult te ! &erie de surse bibliografice3 ,ulte din .e&te /iind &e,n te de ut!ri re'ut $i > Ni.!le&.u O73 Ver2!n.u I73 ?!tler P173 B r2ule&.u C73 Burdu0 I73 Vintil+ G73 Dru.<er P73 St n.iu S7 et.7 Lu.r re e&te &tru.tur t+ )n d!u+ . 'it!le7 Pri,ul . 'it!l I denu,it B #ele te!reti.e le ,ediului extern tr te #+ in/luen$ .!,'!nentel!r ,ediului &u'r /ir,ei 0i n li#e #+ )n det liu .!,'!nentele ,i.r!,ediului 9/urni#!rii3 .!n&u, t!rii /in li 0i inter,edi rii3 .!n.uren$ii3 !r" ni&,ele 'u2li.e: 0i .!,'!nentele , .r!,ediului 0i r!lul l!r )n de,er&ul &tr te"i. l /ir,ei7 Fir, '! te &+ de&/+0! re ! .ti*it te n!r, l+ 0i e/i.ient+ nu, i )n ,+&ur )n . re .un! 0te / .t!rii ,ediului extern3 ,!di/i.+rile . re inter*in3 d 't-ndu;&e .!ntinuu l .erin$ele .e&tui 7 C 'it!lul II intitul t An l#i ,ediului extern e&te dedi. t n li#ei ,ediului extern7 =n . drul .e&tui . 'it!l &unt .er.et te .!,'!nentele 0i tendin$ele , .r!,ediului 0i ,i.r!,ediului /ir,ei3 &u2liniind / 'tul .+ tre2uie .!rd t+ ! ten$ie de!&e2it+ ,!di/i.+ril!r inter*enite )n . drul .e&t!r 'entru 'ute el 2!r 0i utili# &tr te"ii .u 8ut!rul . r!r &+ /ie * l!ri/i. te !'!rtunit $ile 0i ,ini,i# te & u eli,in te ,enin$+rile7 Met!dele .er.et+rii &unt .ele "ener l > 0tiin$i/i.e% ,et!d "r /i.+3 ,et!d &i&te,i.+3 ,et!d &itu$i!n l+3 ,et!d ,!n!"r /i.+3 ,et!d ex'eri,entului3 ,et!de &!.i!l!"i.e3 ,et!d de ,!del re3 're.u, 0i ,!dele de n li#+ &e , ,ediului extern% ,!delul PEST3 n li# S@OT 0i in/luen$ei l!r3 de e*!lu$iile ,!delul n li#ei .!n.uren$i le7 =n *edere el 2!r rii unei &tr te"ii !'ti,e3 /ir,ele tre2uie & $in+ de t! te .!,'!nentele ,ediului extern3 de inten&it te .e&t!r 0i de interde'enden$ele exi&tente )ntre ' ri$i un!r / .t!ri 0i .ti*it te 're#ent+3 d r 0i de 'er&'e.ti* /ir,ei7 =n . drul n li#ei ,i.r!,ediului /ir,ei &; ur,+rit re li# re unei n li#e det li te /ie. rui .!,'!nent l ,i.r!,ediului re&'e.ti*3 /ir, )n&+0i3 /urni#!rii3 .lien$ii3 inter,edi rii3 .!n.uren$ii 0i l$i de$in+t!ri de intere&e .un!&.u$i &u2 denu,ire de 'u2li.ul /ir,ei7 An li# ,i.r!,ediului /ir,ei e&te ! n li#+ extre, de .!,'lex+ d t!rit+ ,ultitudinii &'e.tel!r in*e&ti" te 0i tre2uie &+ i2+ un "r d ridi. t de !2ie.ti*it te3 *-nd )n *edere .+ in/!r, $iile !2$inute &unt utili# te )n . drul 'r!.e&ului de 'l ni/i. re &tr te"i.+7 Prin inter,ediul .e&tei &e re li#e # ! in/!r, re 'ie$ei 0i &u'r 'ie$ei 0i .!n.uren$il!r )n n& ,2lul l!r3 &e deter,in+ tr .ti*it te '!ten$i lil!r ' rti.i' n$i3 &e identi/i.+ 'rin.i' lele !'!rtunit $i 0i ,enin$+rile3 &unt identi/i. te
*

.e&te ,!di/i.+ri7 rel $iil!r dire.te de

; )n$ele"ere .!n$inutului rel $iil!r /ir,ei .u ,ediul &+u extern3

,enin$+ri 'r!*enite din ,ediul extern3 &e identi/i.+ .+ile 'rin . re '!t /i * l!ri/i. te !'!rtunit+$ile !/erite de 'i $+ 0i e*it te & u .!ntr . r te

'rin.i' lele * nt 8e )n r '!rt .u .lien$ii . re '!t .!n&!lid & u de#*!lt '!#i$i /ir,ei 'e 'l n extern 0i deter,in in/!r, $iile ne.e& re . re &t u l 2 # de.i#iil!r &tr te"i.e 'ri*ind e*!lu$i /ir,ei7

CAPITOLUL I.

a!ele teoretice ale mediului e"tern

#.#. Conceptul de mediu e"tern al firmei $i necesitatea abord%rii lui =n ulti,ii ni3 & * n$ii )n d!,eniu &; u !.u' t3 dire.t & u indire.t3 de 'r!2le, ti. ,ediului extern l /ir,ei3 de i,' .tul 'e . re .e&t )l re &u'r unit+$ii e.!n!,i.!;&!.i le7 Un &'e.t )n.+ in&u/i.ient elu.id t 'e 'l n te!reti. )l .!n&tituie de/inire ,ediului extern3 . te"!rie de!&e2it de .!,'lex+3 d te /iind ,ulti'lele & le .!,'!nente 0i interde'enden$ele dintre ele7 A2!rd+rile di/er+ &en&i2il de l un ut!r l 07 7 =n .ee .e ne 'ri*e0te3 're.ie, .+ ! de/ini$ie .!,'lexit te 0i ,ultidi,en&i!n lit te ,ediului extern tre2uie &+ &ur'rind+ .e&tui 3 .!n.!,itent .u relie/ re din ,i&,ului &+u3 ltul7 P17 ?!tler3 C7 Pintilie3 A7 I n.u3 M7 Dr+"+ne&.u

"ener t )n 'rin.i' l de re*!lu$i te1ni.!;0tiin$i/i.+ .!nte,'!r n+7 A&t/el3 ,ediul extern in.lude t! te ele,entele ex!"ene /ir,ei3 de n tur+ e.!n!,i.+3 te1ni.+3 '!liti.+3 de,!"r /i.+3 .ultur l+3 0tiin$i/i.+3 !r" ni# t!ri.+3 8uridi.+3 '&i1!;&!.i!l!"i.+3 edu. $i!n l+ 0i e.!l!"i.+ .e , r.1e #+ &t 2ilire !2ie.ti*el!r .e&tei 3 !2$inere re&ur&el!r ne.e& re3 d!'t re 0i 'li. re de.i#iil!r de re li# re l!r. Printr;! &e,ene de/inire re#ult+ ne.e&it te 2!rd+rii ,ediului exteri!r )ntr;! *i#iune .ti*it+$il!r din ,i.+3 .u'rin#+t! re3 . ' 2il+ &+ &ur'rind+ t)t e*!lu$iile .!n*er"ente3 .)t 0i di*er"ente dintre .!,'!nentele & le3 de n tur+ &+ / *!ri#e#e & u &+ ),'iedi.e derul re ,i.r!e.!n!,i.e7 Cun! 0tere . r .teri&ti.il!r 0i .!ndi$ie /und ,ent l+ ,ut $iil!r inter*enite )n &tru.tur ,ediului extern e&te ! unei nu,ite . te"!rii de tre2uin$e & ti&/ .erii . ntit ti*e 0i . lit ti*e

de .+tre )ntre'rindere3 ne.e&it+$i /l te )n .!ntinu+ .re0tere 0i di*er&i/i. re3 . re tre2uie &+ &te l 2 # el 2!r+rii un!r &tr te"ii re li&te3 2ine /und ,ent te 0tiin$i/i.. C &i&te, din ,i.3 &!.i!;e.!n!,i.3 /ir, 'rei din ,ediul extern re&ur&ele de . re re ne*!ie3 le intr!du.e )n 'r!.e&e &'e.i/i.e din . re re#ult+ 'r!du&e3 &er*i.ii & u lu.r+ri . re *!r /i tr n&/er te .elui 0i ,ediu exteri!r7 =n .e&t &en&3 /ir, e&te ! .!,'!nent+ de 2 #+ intr+ri3 /ir, &e d 'te #+ l ,ediu3 i r 'rin ie0iri .e &t * in/luen$ ,ediul7 D t!rit+ .!,'lexit+$ii 0i ,ultidi,en&i!n lit+$ii ,ediului )n . re /ir, )0i de&/+0! r+ .ti*it te )n liter tur de &'e.i lit te exi&t )n.+ nu,er! &e 'un.te de *edere .u 'ri*ire l
+

,ediului

extern3 . un &i&te, de intr+ri 9din ,ediul extern:3 'r!.e&e 0i ie0iri 9.+tre ,ediul3 extern:7 Prin

.!n.e'tul de ,ediu extern7 A&t/el l ,!dul .el , i "ener l P17 ?!tler .!n&ider+ . ,ediul re're#int+ t!t lit te /!r$el!r ne.!ntr!l 2ile l . re )ntre'rindere tre2uie &+;0i d 'te#e '!liti. 0i &e .!n&tituie din ' rti.i' n$ii 0i /!r$ele externe . re in/luen$e #+ &u'r '!&i2ilit+$il!r )ntre'rinderii de de#*!lt 0i ,en$ine tr n# .$ii * nt 8! &e7 AB3 ' "7 BCD L r-ndul &+u3 un lt ut!r in&i&t+ 'e ne.e&it te tr t+rii ,ediului extern )n &tr-n&+ .!rel re .u . lit te *ie$ii 'e . re3 de lt/el3 ! .!ndi$i!ne #+ de.i&i*7 Du'+ .u, . lit te *ie$ii e&te de/init+ 'rintr;! ,ultitudine de .!,'!nente3 l /el 0i ,ediul extern tre2uie de/init 'rin ,ultitudine ele,entel!r & le .!,'!nente3 nu,ite / .t!ri de ,ediu3 . re in/luen$e #+ )ntr;un ,!d &'e.i/i. . lit te *ie$ii7 A43 ' "7 CED De0i .e&te de/eni$ii u /!&t di/erit &ele.t te &e '! te de ,en$i!n t .+ F,ediul extern ex'ri,+ n& ,2lu unit+$il!r e.!n!,i.e in&titu$iil!r /in n.i r; 2 n. re3 8uridi.e3 !r" ni# $iil!r '!liti.e de !.r!tire &+n+t+$ii3 de )n*+$+,)nt 0i tutur!r ele,entel!r ex!"ene . re in/(uien$e #+ .e&t . dru de de&/+0ur re 0i &unt in/luien$ te de .ti*it te )ntre'rinderii7 AG3 ' "7 (BD D .+ *e, )n *edere l!.ul 0i r!lul ' rti.i' n$il!r l .ti*it+$ii )ntre'rinderii3 inter .$iune 0i inten&it te .u . re .$i!ne #+ /!r$ele .!n&tituti*e3 in/luen$ele 'e . re le exer.it+3 'ute, deli,it d!u+ .!,'!nente3 ,ediul intern & u ,i.r!,ediul 0i ,ediu extern & u , .r!,ediul7 AB3 ' "7 BCD Unii / .t!ri * ri 2ili de ,ediu /e.te # t! te r ,urile 0i )ntre'rinderile e.!n!,i.e 0i nu '!t /i &t+')ni$i & u 're*eni$i 'rin .ti*it+$ile /ir,el!r7 A.e0ti / .t!ri l.+tuie&. , .r!,ediul7 O /ir,+ '! te / .e /! rte 'u$in3 'r! 'e ni,i. 'entru ;0i in/luen$ , .r!,ediul7 Tre2uie )n&+ &+;0i ,!nit!ri#e#e ,ediul 0i &+ &e 're"+te&. 'entru ine*it 2ilit te &.1i,2+ril!r7 A.e &t )n&e ,n+ intuire n turii 0i di,en&iunii '!ten$i lel!r &.1i,2+ri 0i )nt!.,ire de &tr te"ii 0i 'r!"r ,e 'entru r &'unde .!re.t tun.i . nd ele &e *!r 'r!du.e7 Un exe,'lu intere& nt )n .e&t &en& r /i &tru.tur '!'ul $iei dintr;! nu,it $ r & u #!n 7 D .+ )n .e #!n+ & u $ r &e )nre"i&tre #+ ! &.+dere n t lit+$ii3 / 2ri. n$ii de 8u.+rii &e *!r /l ; /+r+ *!i l!r ; )n / $ unei redu.eri tre't te 'ie$ei de de&/ .ere7 Pe , &ur tre.erii ti,'ului * &. de 0i .erere de ,+r/uri de&tin te d!le&.en$il!r 9 ' r tur ele.tr!ni. 0i ),2r+. ,inte3 de exe,'lu:3 tineril!r .+&+t!ri$i 9l!.uin$e 0i !2ie.te de ,en 8:3 dul$il!r 9 ut!,!2ile: et.7 A.e&te tendin$e nu '!t /i !'rite de ni.i ! /ir,+3 )n&+ ..e't)nd ine*it 2ilul3 t! te &e '!t 're"+ti 'entru &.1i,2+ri 'rin extindere "ru'ului $int+ 0i re.!n&ider re .ti*it+$il!r de , r<etin"7 Al$i / .t!ri de ,ediu3 )n&+3 '!t /e.t unele /ir,e , i ,ult de.)t 'e ltele7 A.e0ti / .t!ri l.+tuie&. ,i.r!,ediul7 Un exe,'lu &unt .!n.uren$ii7 S.1i,2+rile )n &tr te"i unei /ir,e dintr;! r ,ur+ ! re. re *!r /e.t )n ,!d &i"ur .!n.uren$ii3 'e , &ur .e .lien$ii .e&t!r &unt .!n*in&i & de*in+ .lien$ii &+i7 D r 0i /ir,ele .elel lte '!t de#*!lt &tr te"ii 'entru .!ntr . r i,' .tul
,

&.1i,2+ril!r .!n.urentului l!r7 =n .e&t . #3 /ir,ele '!t / .e .e* , i ,ult de. t &+ nti.i'e#e 0i &+ r+&'und+ &.1i,2+ril!r din ,i.r!,ediuH ele '!t in/luen$ E*ident3 )ntre .ele d!u+ .!,'!nente inter.!ndi$i!n re 0i3 de de&/+0ur re .ee 3 'entru )n$ele"ere &.1i,2 rile 0i '!t .!ntr!l di,en&iunile inter/eren$ei l!r .u d*er& rii din .ee 0i r ,ur+ de .ti*it te7 le ,ediului exi&t+ &tr-n&e rel $ii de )ntre"ului ,e. ni&, de !r" ni# re 0i .$i!ne #+3

.ti*it+$ii /ir,ei e&te 2&!lut ne.e& r+ .un! 0tere ,ediului )n . re e

)ntru.-t in/!r, $iile ,'le &u'r ,ediului extern de . re di&'une )ntre'rindere ,!dern+ )i !/er+ '!&i2ilit te nu nu, i &+;0i ,en$in+ l!.ul 'e 'i $+3 d r &+;0i dete.te#e 0i &+ .u.ere &.+ lte 'ie$e 0i .1i r &+ .ree#e n!i 'ie$e de de&/ .ere3 ne*!i de .!n&u,3 de.i &+ du.+ &.1i,2+ri )n )n&+0i &tru.tur ,ediului7 Pentru .e &t &e i,'une ! &tri.t+ 0i .!ntinu+ &u'r *e"1ere i,' .t 'r!/und &u'r le .e&tui .ti*it+$ii /ir,ei7 / .t!ril!r ex!"eni 0i end!"eni i ,ediului /ir,ei3 de! re.e ,!di/i.+rile )n &tru.tur 0i e*!lu$i l!r '!t *e Studiere 'r!2le, ti.ii ,ediului ,2i nt 0i 're.i# re ,ulti'lel!r ele,ente de i,' .t &u'r /ir,el!r &unt de n tur+ &+ / .ilite#e3 'e de ! ' rte3 )n$ele"ere ,e. ni&,ului .e&t!r 0i3 'e de lt+ ' rte3 de'enden$ele .!,'lexe le de .!n&tituire3 /un.$i!n re 0i de#*!lt re

unit+$il!r e.!n!,i.!;&!.i le / $+ de ,ediu7 C!n.!,itent3 '! te /i relie/ t+ in/luen$ , 8!r+ 'e . re ,ediul ,2i nt ! re &u'r /ir,ei3 &u'r e/i.ien$ei e.!n!,i.!;&!.i le3 in/luen$+ t!t , i e*ident+ )n 're#ent 0i de . re tre2uie &+ &e $in+ .!nt )n /und ,ent re &tr te"iil!r 0i '!liti.il!r ,i.r!e.!n!,i.e7 =n lt+ !rdine de idei3 r '!rturile dintre ,ediu 0i /ir,+ &e , ni/e&t+ .u inten&it te 0i )n .ee .e 'ri*e0te .!n.e'ere 0i exer.it re 'r!.e&ului de , n "e,ent )ntr;! *i#iune de&.1i&+3 . ' 2il+ &+ &i"ure ! * l!ri/i. re &u'eri! r+ '!ten$i lului ,ediului7 Ori.e /ir,+ e.!n!,i. /un.$i!ne # )n .!ndi$iile 'e . re i le !/er+ ,ediul &+u extern3 . rui i &e , i &'une 0i ,ediu de , r<etin"7 Pentru )ntre'rindere3 ,ediul de , r<etin" &e .!n&tituie )ntr;un n& ,2lu de !'!rtunit+$i3 d r 0i de 'ri,e8dii7 Pentru &+u !'!rtunit+$ile3 d r 0i 'entru .!,'!nentele3 /i#i!n!,i 0i ,e. ni&,ul de /un.$i!n re E*!lu$i )ntre'rinderii ,!derne e&te * l!ri/i. )n intere&ul &e /eri de 'ri,e8dii3 'ri, .!ndi$ie e&te . /ir, &+ .un! &. ,ediului3 / .t!ri . re )i in/luen$e # )n 're#ent3 de ,'li/i. re

.ti*it te de , r<etin" 0i /!r$ele .e /e.te # ni*elul 'er/!r, n$el!r & le e.!n!,i.e7 , r. t+3 interde'enden$el!r .u ,ediul )n . re )0i de&/+0! r+ .ti*it te H ex're&i .e&tei e*!lu$ii !

re're#int+ ..entu re . r .terului de&.1i& l /ir,ei .!n.e'ute . &i&te,3 re/le.t t t)t 'e 'l nul intr+ril!r ; / .t!ri de 'r!du.$ie 0i in/!r, $ii ;3 .)t 0i 'e .el l ie0iril!r ; 2unuri , teri le3 in/!r, $ii 0i &er*i.ii ; 'rin . re &e inte"re #+ )n ,ediul extern n $i!n l 0i intern $i!n l 0i . re .un! 0te ! * riet te 0i inten&it te .u ,ult &'!rite / $+ de 'eri! d =n 'ri,ul r-nd3 lu re )n .!n&ider re nteri! r+7 e*!lu$iil!r ,ediului extern re're#int+ ! .!ndi$ie
-

/und ,ent l+ & ti&/ .erii3 . ntit ti*e 0i . lit ti*e3 unei nu,ite . te"!rii de tre2uin$e de .+tre

)ntre'rindere re&'e.ti*+7 Inte"r re di*er&i/i. re3 i r )nde'linire

r,!ni! &+

.e&tei )n ,e#!&i&te,e3 , .r!&i&te, 0i /un.$iil!r & le e.!n!,i.!;&!.i le nu e&te

,!nd!&i&te, i,'li.+ ! r '!rt re 'er, nent+ l .erin$ele u, ne3 /l te )ntr;! .!ntinu+ .re0tere 0i .!re&'un#+t! re '!&i2il+ /+r+ .un! 0tere 0i * l!ri/i. re 3 'e un 'l n &u'eri!r3 / .t!ril!r de ,ediu7 Pe .e &t+ 2 #+ &e &i"ur+3 de lt/el3 0i el 2!r re de &tr te"ii 0i '!liti.i de /ir,+ re li&te .u un "r d ridi. t de /und ,ent re 0tiin$i/i.+7 De&/+0ur re de.* te3 )n . re e*!lu$i .ti*it+$il!r /ir,ei )n .!ndi$ii de . lit te 0i 'r!/it 2ilit te ridi. te nu e&te '!&i2il+ /+r+ .!n.e'ere 0i re li# re un!r &tr te"ii / .t!ril!r de ,ediu e&te F'rin&+F .!re&'un#+t!r3 du'+ .u, /und ,ent re un!r '!liti.i re li&te e&te &en&i2il / .ilit t+ de exi&ten$ un!r &tr te"ii de.* te7 =ntr;! lt+ idee &e '! te de relie/ t 0i un lt ele,ent 0i nu,e / 'tul .+ &i"ur re re&ur&el!r u, ne3 , teri le3 /in n.i re 0i in/!r, $i!n le de . re /ir, re ne*!ie 'entru /un.$i!n re 0i de#*!lt re & nu e&te '!&i2il+3 . ntit ti* 0i . lit ti*3 /+r+ lu re )n .!n&ider re / .t!ril!r de ,ediu7 V l!ri/i. te )n 'r!.e&e .!,'lexe &u2 /!r, '!ten$i lului tr & )n .ir.uitul e.!n!,i.3 .e&te ; de*enite / .t!ri de 'r!du.$ie ; 'er,it !2$inere de 'r!du&e3 lu.r+ri .u . r .ter indu&tri l !ri &er*i.ii 'rin . re )ntre'rindere r+&'unde ne.e&it+$il!r e.!n!,iei n $i!n le3 &!.iet+$ii )n n& ,2lul &+u 0i .1i r ,!nd!&i&te,ului7 =n l ' trule r-nd3 e*!lu$iile / .t!ril!r de ,ediu .!n&tituie ! i,'!rt nt+ 're,i&+ t-t 'entru &i"ur re un!r &u2&i&te,e !r" ni# t!ri.e 0i in/!r, $i!n le e/i. .e3 .-t 0i 'entru d!*edit .+ nu, i )n ,+&ur )n . re &e d!'t re 0i 'li. re de de.i#ii 0i .$iuni . re &+ re/le.te ne.e&it+$ile 0i !'!rtunit+$ile 're#ente 0i de 'er&'e.ti*+ le ,ediului extern7 Pr .ti. e.!n!,i.+ .un!&. 0i &e * l!ri/i.+ e*!lu$iile / .t!ril!r de ,ediu &e '!t .!n.e'e 0i /un.$i!ne #+ .!re&'un#+t!r t! te &u2&i&te,ele , n "e,entului ,i.r!e.!n!,i.3 'rin inter,ediul .+r!r &e &i"ur+ le"+tur .u ,ediul7 #.&. Componenetele mediului e"tern $i caracteristicile lui Mediul exteri!r '!&ed+ un 0ir de . r .teri&ti.i3 'rin.i' lele din ele &unt% (7 Interdependena factorilor mediului exterior > r '!rtul )n . re &.1i,2 re unui / .t!r .$i!ne #+ &u'r lt!r / .t!ri7 Ex. L .re0tere ni*elului 're$ului l , teri 'ri,+ )n /ir,e .re0te intere&ul / $+ de te1ni. 0i te1n!l!"i , i e.!n!,i.+7 47 Complexitatea mediului extern > nu,+rul / .t!ril!r l . re /ir, e&te !2li" t+ &+ re .$i!ne#e 0i de &e,ene ni*elul * riet+$ii /ie.+rui / .t!r7 67 Mobilitatea mediului > *ite# .u . re u l!. &.1i,2+rile )n exteri!rul /ir,ei7 M 8!rit te & * n$il!r &unt de '+rere .+ ,ediul /ir,el!r .!nte,'!r ne &e ,!di/i.+ .u ! *ite#+ )n .re0tere7 M!2ilit te ,ediului 'entru di/erite !r" ni# $ii e&te di/erit+7 Cele , i )n lte rit,uri >
10

)n indu&tri ele.tr!ni.+3 *i .!&,i.+3 2i!te1n!l!"i.+3 tele.!,uni. $iiH , i lente > 'r!du.$i de , 0ini3 li,ent r+7 =n / r+ de .e &t 3 ,!2ilit te ,ediului '! te /i , i )n lt+ 'entru unele &u2di*i#iuni le !r" ni# $iei 9&e.$i .er.et+ri: 0i , i ,i.+ 'entru ltele 9&e.$ii de 'r!du.$ie:7 D .+ )n&+ /ir, e&te intern $i!n l+ 0i / 2ri. re &e e/e.tue #+ )n di/erite $+ri > ,ediul 'entru &e.$iile de 'r!du.$ie e&te , i din ,i.7 B7 Certitudinea mediului > . ntit te 0i . lit te in/!r, $iei de . re di&'une /ir, )n 'ri*in$ unui / .t!r .!n.ret 0i3 de &e,ene 3 &i"ur n$ )n ex .tit te ei7 D .+ in/!r, $ie e in&u/i.ient+ 0i &unt )nd!ieli )n ex .tit te ei3 ,ediul de*ine , i in.ert de.-t )n &itu $i .)nd '!&ed+, in/!r, $i de.* t+ 0i &i"ur+7 Cu .-t ,ediul e&te , i in.ert > .u t-t e , i di/i.il+ 'ri,ire de.i#iil!r e/e.ti*e7 De0i ,'l+ 0i di*er&+3 inter .$iune ,ediu;/ir,+3 &e '! te &inteti# &u2 /!r, .el!r .in.i ti'uri de ,ediu 're#ent te )n nex (7 Du'+ .u, , , i ,en$i!n t ,ediul extern &e di*i#e #+ )n ,i.r!,ediu 0i , .r!,ediu7 Micromediul /ir,ei .u'rinde un n& ,2lu de / .t!ri externi . re /e.te #+ )n ,!d dire.t 0i &u'r .+r!r &e '! te exer.it un nu,e .!ntr!l7 In/luen$)nd de.i#iile3 &tr te"iile3 0i t .ti.ile de , r<etin"3 &.1i,2+rile din .e&t ,ediu u ! de!&e2it+ &e,ni/i. $ie 'entru , r<eteri7 C!,'!nen$ii 'rin.i' li i ,i.r!,ediului &unt% /urni#!rii3 .lien$ii3 inter,edi rii3 .!n.uren$ii 0i lti detin t!ri de intere&e 9indi*i#i & u "ru'uri .e u nu,ite intere&e intr;! intre'rindere:7 a' (urni!orii &unt !r" ni# $iile 0i indi*i#ii . re !/er+ /ir,ei re&ur&ele ne.e& re de&/+0ur+rii n!r, le .ti*it+$ii e.!n!,i.e3 d r 0i .!n.uren$il!r7 Sunt re're#ent $i3 'rin di*er&e /ir,e de / .eri & u 'er&! ne ' rti.ul re3 . re 'e 2 # rel $iil!r de *-n# re;.u,'+r re3 'un l di&'!#i$ie , teriile 'ri,e 0i , teri lele3 .!,2u&ti2ilul3 ener"i 3 ' 3 e.1i' ,entul te1ni.3 & u exe.ut+ ! l r"+ " ,+ de &er*i.ii3 de!&e2it+ )n&e,n+t te *-nd &er*i.iile 2 n. re7 Un l!. ' rte )l u rel $iile .u /urni#!rii de 'er&!n l3 re're#ent $i 'rin unit+$i de )n*+$+,-nt3 !/i.iile de /!r$+ de ,un.+3 'er&! nele /l te )n .+ut re un!r l!.uri de ,un.+3 're.u, 0i )ntre'rinderi ' rti.ul re . re u . !2ie.t de .ti*it te 'l & re /!r$ei de ,un.+ di&'!ni2ile7 =n rel $iile .u /urni#!rii3 /ir, tre2uie &+ i2 )n *edere 0i un nu,it ri&. .u /ie. re )n ' rte3 . re '! te &+ ' r d . % /urni#!rul de$ine ' tentul &u'r 'r!du&ului . re .!n&tituie in'utul e&en$i l 'entru /ir,+H 'r!du&ul .e .!n&tituie in'utul e&en$i l nu e&te &u2&titui2ilH )n . #ul /ir,el!r de .!,er.i li# re 9, " #in3 &u'er, r<et et.: .lien$ii &!li.it+ )n ,!d ex're& 'r!du&e re li# te nu, i de ! nu,it+ /ir,+H &.1i,2 re /urni#!rului e&te 're .!&ti&it! reH

11

/urni#!rul e&te , i 'uterni. de.)t .u,' r t!rulH ! /ir, ,i.+3 . re &e 'r!*i#i!ne # de l un , re /urni#!r e&te in de# * nt 8 9/ir,ele , ri !/er+3 de re"ul+ 'r!du&e de , i &l 2+ . lit te l 're$uri de# * nt 8! &e /ir,el!r . re u .!,en#i ,i.i: et.7 S'e.i l0tii )n , r<etin" i /ir,ei tre2uie &+ ,!nit!ri#e#e .ti*it te /urni#!ril!r3 de! re.e 'r!2le,ele .e&t!r 3 nere#!l* te l ti,'3 '!t 'r!du.e "r *e 'ertur2+ri )n 'r!du.$i 'r!'rie 0i i,'li.it l .re0tere .!&turil!r 'r!du&el!r & le .u .!n&e.in$e dr , ti.e )n 'l nul 'r!/it 2ilit+$ii7 =n .e&te .!ndi$ii3 'r!'rii .lien$i '!t tre.e l /ir,ele .!n.urente7 b' Clien)ii ; .e l.+tuie&. .er.ul "en$il!r e.!n!,i.i 9/ir,e 0i in&titu$ii: 0i l 'er&! nel!r indi*idu le .+r!r le &unt dre& te 'r!du&ele 9&er*i.iile: /ir,ei ; .!n&tituie .e , i i,'!rt nt+ .!,'!nent+ ,i.r!,ediului7 C!,'!nen$ii .lientelei unei /ir,e3 "ru' $i du' n tur l!r )n "ru'uri !,!"ene '!t /!r, % * pie)ele de consum /!r, te din .!n&u, t!rii indi*idu li3 di. din 'er&! ne . re /!l!&e&. )n ,!d e/e.ti* un 2un & u &er*i.iu7 Tre2uie / .ut+ de!&e2ire indi*idu l /in l 0i .el /re.*entH * pie)ele industriale /!r, te din /ir,e 'r!du.ti*e . re .1i#i$i!ne # 2unuri 0i &er*i.ii 'entru 'r!du.e n!i 2unuri 0i &er*i.iiH * pie)ele de distribu)ie /!r, te din .!,er.i n$i 9 n"r!&i0ti & u det ili0ti: . re .u,' r+ 2unuri 0i &er*i.ii 'entru le re*inde l un 're$ , i , reH * pie)ele guvernamentale u dre't .u,'+r+t!ri !r" ni&,ele 'u2li.e 90.!li3 &'it le3 're&t &er*i.ii in&titu$iile ,ilit re et.7: . re .1i#i$i!ne # 2unuri 0i &er*i.ii .u &.!'ul de 'u2li.e & u de le 'une l di&'!#i$i .el!r . re u ne*!ie de eleH * pie)ele interna)ionale /!r, te din .lien$i din / r "r ni$el!r $+rii7 S r.in .!,' rti,entului de , r<etin" dintr;! /ir,+ e&te de , xi,i# .erere re li# 'entru .e&te 'r!du&ele 9&er*i.iile: 'e . re le !/er+ .lien$il!r3 &+ 0tie &+ ,en$in+ .lien$ii exi&ten$i 0i &+ tr "+ n!i .lien$i din r)ndul n!n;.!n&u, t!ril!r rel ti*i 0i l .!n.uren$ei7 Pentru !2ie.ti*e3 &'e.i li0tii )n , r<etin" tre2uie &+ .un! &.+% C r .teri&ti.ile .lien$il!r% unde tr+ie&.3 &tilul de *i $+3 *)r&t 3 ni*elul edu. $iei3 !.u' $i 3 *eniturile et.7 T! te .e&te . r .teri&ti.i /!r,e # 'r!/ilul .lientului3 . re tre2uie .!,' r t .u 'r!/ilul 'ie$ei 'entru identi/i. 'r!du&ele /ir,ei . re 'l . , i ,ult nu,it!r ti'uri de .lien$i7 Pe .e &t 2 # &e de.id . r .teri&ti.ile n!il!r 'r!du&e3 're$urile 0i ,e& 8ele 'r!,!$i!n le .ele , i '!tri*ite 'entru 'i $ $int 7 Ce ne*!i )0i & ti&/ . .lien$ii .u 'r!du&ul re&'e.ti* 0i . re &unt * nt 8ele !2$inute de 'e ur, lui3 .!,' r ti* .u lte 'r!du&e . re & ti&/ . .ele 0i ne.e&it+$i7 A.e &t de! re.e3 de exe,'lu3 lu,e nu .u,'+r+ 2ilete l un &'e.t .!l3 .i ! &e r+ di&tr .ti*+ & u "!&'!dinele nu .u,' r+ deter"en$i3 .i &'er n$ un!r 1 ine , i .ur te 0i , i 'u$in u# te 'rin &'+l re7 D .+ ' re
12

)ntre .!n&u, t!r

)n&+ un ,i8l!. , i 2un 'entru & ti&/ .ere unei din ne*!ile l!r3 .!n&u, t!rii )l *!r d!'t i,edi t7 Ce .riterii /!l!&e&. .u,'+r+t!rii 'entru ,'l & re , " #inului et.7:7 I,'!rt n$ 'r!du&ului 'entru nu,ite . te"!rii de utili# t!ri & u .!n&u, t!ri 9d . 'r!du&ul e&te indi&'en& 2il 'entru ! /ir,+3 .el .lient e&te " t &+ 'l+te &. 're$uri , i , ri3 exi&t)nd !'!rtunit te unei / .eri * nt 8! &e:7 De unde 'r!*in in/!r, $iile . re in/luen$e # de.i#iile de .u,'+r re le .lien$il!r et.7 c' Intermediarii7 A.e0ti &unt "en$i e.!n!,i.i i,'li. $i )n 'r!,!* re 3 di&tri2uire 0i *)n# re 'r!du&el!r unei /ir,e .+tre .!n&u, t!rii /in li3 re&'e.ti* .!,er.i n$ii de "r!& 0i det il3 d r 0i lte . te"!rii3 , i 'u$in i,'!rt nte3 . % 2r!<eri3 8!22eri3 .urieri3 .!,i&i!n ri et.3 &!.iet+$i de tr n&'!rt3 de &i"ur+ri & u "en$ii de 'u2li.it te3 de &!nd re & u de .!n&ult n$+ de , r<etin"7 Sunt trei ti'uri de inter,edi ri . re &e '!t i,'li. )n e/!rturile de , r<etin" le unei .!,' nii% +esellerii 9re*)n#+t!rii:3 )n . re intr n"r!&i0tii3 det ili0tii3 ,i.ii .!,er.i n$i3 "en$ii de *)n#+ri7 Tre2uie &+ &e .!l 2!re#e nu, i .u .ei re&elleri . re 8ut+ /ir, &+;0i , xi,i#e#e "r dul )n . re 'r!du&ele & le & ti&/ . .!n&u, t!rul /in l7 Exi&t+3 )n&+3 'eri.!lul . ; d t!rit+ rel $iei dire.te 'e . re ! re .u .!n&u, t!rul /in l ; re&ellerul . re;i .!,er.i li#e # 'r!du&ele &+ de*in+ , i 'uterni. de.)t /ir, 'r!du. t! re 0i &t/el &+;i di.te#e ter,enii &.1i,2ului3 . re;i de*in ne/ *!r 2ili7 ,istribuitorii fi!ici3 . re &unt de re"ul+ !'er t!rii de'!#itel!r de ,+r/uri 0i /ir,ele de tr n&'!rt i,'li. te )n tr n&'!rt re ,+r/uril!r de l 'r!du. t!ri l .!n&u, t!ri7 D .+ 'r!du&ele nu &e , i "+&e&. din . u# .+ .ei de l de'!#ite nu u ur, rit .u ten$ie ni*elul &t!.uril!r3 /ir, '! te 'ierde .lien$ii7 De &e,ene 3 d . 'r!du&ele &unt li*r te .u )nt)r#iere & u deteri!r te3 e&te 're 'utin 'r!2 2il . /ir, & ;0i , i '+&tre#e .!n&u, t!rii 'e . re;i re7 Agen)iile prestatoare de servicii de mar-eting 9&!nd re3 .!n&ult n$+3 'u2li.it te:7 Ele 8ut+ /ir,ele &+;0i identi/i.e .!n&u, t!rii 0i &+ .!,uni.e .u ei3 & .un! &.+ 'ie$ele 0i ,ediul .!n.uren$i l7 d' Concurentii7 A.e0ti &unt /ir,e &i,il re . re ur,+re&. &+ & ti&/ .+ .ele 0i ne*!i le .lien$il!r3 /iind 'er.e'ute de .!n&u, t!ri . ltern ti*e 'entru & ti&/ .ere ne*!il!r l!r7 C!n.uren$ii unei /ir,e '!t ' r$ine3 /ie. re3 unei din .ele ' tru . te"!rii% ; C!n.uren$ii dire.$i .u'rind /ir,ele . re !/er+ .el 0i ti' de 'r!du&e & u &er*i.ii 'entru & ti&/ .e .ele 0i ne*!i7 C exe,'lu '!t /i lu te .un!&.utele /ir,e de 2+uturi r+.!rit! re% C!. ;C!l 0i Pe'&i & u '!'ul rele /ir,e de deter"en$i% Ariel 0i Per&il7 C!n.uren$ii dire.$i / . e/!rturi /in n.i re de!&e2ite .u re.l ,+3 )n )n.er. re de r+t &u'eri!rit te 'r!du&ului l!r )n tr "e !
13

le"e )ntre di/erite 'r!du&e 9. lit te3 're$3

r '!rt .u l ri* lil!r7 F! rte de&3 )n .e &t lu't+ &e utili#e # 0i 're$ul )n )n.er. re de

' rte din .u,'+r+t!rii ri* lil!r7 Fiind /! rte .!&ti&it! re3 .!n.uren$

dire.t+ nu

8ut+ l

&u'r *ie$uire de.)t /ir,ele /! rte 'uterni.e3 .u &u/i.iente ,i8l! .e /in n.i re7 ; C!n.uren$ii indire.$i &unt /ir,ele . re !/er+ .!n&u, t!ril!r un 'r!du& &i,il r d r .u . r .teri&ti.i di/erite3 & ti&/+.)nd lte ne*!i & u 're/erin$e7 De exe,'lu3 d!u /ir,e 'r!du. 1)rtie i"ieni.+3 d r un &e dre&e # in&titu$iil!r i r .e l lt ,en 8el!r7 ; =nl!.uit!rii &unt .!n.uren$ii . re *in .u 'r!du&e /! rte di/erite . /!r,+ 0i .!n$inut3 d r . re & ti&/ . .ee 0i ne*!ie .!n&u, t!ril!r7 I 1+rul 0i # 1 rin 3 de exe,'lu3 'r!du&e de /ir,e di/erite3 & ti&/ . ne*!i de dul.e .!n&u, t!ril!r7 ; N!u *eni$ii &unt /ir,ele . re de8 *)nd unui nu,it "ru' de .!n&u, t!ri 0i &e de.id &+; 0i extind+ " , de 'r!du&e 'e . re le !/er & u /ir,ele 'r!du. t! re . re .1i#i$i!ne # 0i ! re$e de di&tri2u$ie7 F 2ri. ntul de 1)rtie3 de exe,'lu3 .1i#i$i!ne # ! .!,' nie de di&tri2u$ie 'entru /i .)t , i 'r! 'e de .!n&u, t!rul /in l 0i ;l in/luen$ 7 =n /un.$ie de nu,+rul .!n.uren$il!r 0i )n /un.$ie de "r dul de di/eren$iere '!t /i identi/i. te trei &itu $ii 'rin.i' le% ; C!n.uren$ 'ur+ 0i 'er/e.t+% e&te &itu $i )n . re .u,'+r+t!rul re ! 'er/e.t+ in/!r, re &u'r 'ie$ei 0i e&te intere& t de !2$inere .elui , i &.+#ut 're$ '!&i2il7 Pre$ul nu '! te /i .!ntr!l t de /ir,+7 Fir, ..e't 're$ul 'ie$ei7 Lu.rul .e&t re#ult+ din .!n/runt re unui nu,+r , re de !/ert n$i 0i unui nu, r , re de .u,' r t!riH ; M!n!'!lul% e&te &itu $i de .!n.uren$+ . r .teri# t+ 'rin 'utere unei /ir,e . re d!,in+ 'i $ 7 A.e &t .!re&'unde ,!n!'!luril!r &t tului3 d r 0i 'eri! del!r de l n& re unui 'r!du& 'e 'i $ 7 Exi&t+ ! .!n.uren$+ ,!n!'!li&t+ 'e 'eri! d de 2&!lut+ '!&e&ie unui 2re*etH ; Oli"!'!lul% e&te ti'ul de .!n.uren$+ )n . re .!,'etit!rii &unt 'u$ini nu,er!0i3 &e .un!&. 2ine unii 'e l$ii &u2 &'e.tul t .ti.il!r 0i re .ti!ne #+ l .$iunile lt!r 7 e' Organismele publice% 'rin 'u2li. &e )n$ele"e un "ru' de 'er&! ne . re u in/luen$+ & u intere& .tu l & u *iit!r &u'r /ir,ei7 Ori.e /ir,+ )0i de&/+0! r+ .ti*it te )ntr;un 'u2li. 0i intr+ )n rel $ii .u .e&t 'u2li.7 S.!'ul 'rin.i' l )n rel $iile .u 'u2li.ul .!n&t+ )n .re re 3 &u&$inere 0i .!n&!lid re unei i, "ini / *!r 2ile 0i &unt% ; Ac)ionarii firmei ; .$i!n ri tul e&te intere& t3 'e de;! ' rte de , xi,i# re * l!rii ' tri,!niului )ntre'rinderii )n . 'it lul .+rei de$ine .$iuni3 i r 'e de lt+ ' rte de rent 2ilit te . 'it lului in*e&tit3 tr du&+ )n di*idendele )n. & te & u in. & 2ile7 ; Investitorii de capital. ; Publicul financiar. ; Mass media.
1'

'r!du&el!r3

unei re'ut $ii 2une )n . drul 'u2li.ului3

)n&+ 'u2li.ul nu e&te !,!"en3 .i e&te 'uterni. &e",ent t7 Prin.i' lele &e",ente le 'u2li.ului

; Organi!a)ii cet%)ene$ti /sindicate' * &indi. tele &unt intere& te de 'r!/it 2ilit te )ntre'rinderii 're.u, 0i de ,!dul )n . re &e re/le.t+ .e&te )n .)0ti"urile 'er&!n lului 0i de &i"ur n$ l!.uril!r de ,un.+7 ; Personalul propriu al firmei. Pentru /ie. re &e",ent .!,uni. re 0i de#*!lt re '! te .!ntri2ui l l 'u2li.ului tre2uie&. &ele.t te . n le 0i .+i &'e.i/i.e de un!r rel $ii / *!r 2ile7 O i, "ine / *!r 2il+ din ' rte 'u2li.ului tr "ere /!r$ei de ,un.+ de )n lt+ . li/i. re 0i .!,'eten$+H l

tr "ere in*e&ti$iil!r de . 'it lH l .redi2ilit te )n rel $iile .u ' rteneriiH l

/ .ilit+$i )n !2$inere de .rediteH l

&ti,ul re *)n#+ril!rH l &'!rire l!i lit+$ii .lien$il!rH l / .ilit+$i )n l n& re 0i ..e't re n!il!r 'r!du&e 'e 'i $+H l !2$inere 0 n&el!r &'!rite de .u.erire n!il!r &e",ente de 'i $+7 Macromediul /ir,ei re're#int+ n& ,2lul de * ri 2ile3 / .t!ri 0i /!r$e3 ne.!ntr!l 2ile de .+tre /ir,+ 0i . re ),'reun+ .!n&tituie .li, tul "ener l )n . re )0i de&/+0! r+ .ti*it te O /ir,+ '! te / .e /! rte 'u$in3 'r! 'e ni,i.3 'entru . r .terul 0i di,en&iune e*entu lel!r ,!di/i.+ri 'entru de#*!lt+rii '+r$ii & le de 'i $+7 Fi"ur (7(7 ilu&tre #+ 'rin.i' lele . te"!rii de / .t!ri de ,ediu . re u ! in/luen$+ , 8!r+ &u'r !r" ni# $iei & u un!r .!,'!nente l .e&tei 7 A&e,ene / .t!ri e&te re.!, nd 2il &+ /ie 2!rd $i )ntr;! *i#iune &i&te,i.+3 d te /iind ,ulti'lele interde'enden$e .e &e &t 2ile&. )ntre ei 0i .!,unit te d!,eniului in/luen$ t7 Fie. re din . te"!riile de / .t!ri relie/ te de /i"ur re&'e.ti*+3 d t!rit+ n turii 0i . r .teri&ti.il!r 'r!'rii3 in/luen$e #+ !r" ni# $i 0i , n "e,entul .e&tei )ntr;un ,!d &'e.i/i.7 re/erit!ri l , .r!,ediu7 Ce tre2uie &+ / .+ e&te &+ ,!nit!ri#e#e e*!lu$i .e &t 7 in/luen$ / .t!rii .u .$iune "ener l+ .e&t!r 0i &+ intui &.+ &e 're"+ti )n &.!'ul ,en$inerii 0i

Fig. 1.1. Factorii mediului ambiant


1)

(actorii economici Pri, &e,ni/i. ti* 0i .e &u'r , i i,'!rt nt+ . te"!rie de / .t!ri i ,ediului ,2i nt3 .u i,' .t /ir,ei3 ! re're#int+ / .t!rii e.!n!,i.i7 F .t!rii e.!n!,i.i re're#int+ intern+3 'i $ extern+3 ')r"1iile e.!n!,i.!;/in n.i re3

n& ,2lul ele,entel!r de n tur+ e.!n!,i.+ din ,ediul ,2i nt .u .$iune dire.t+ &u'r .ti*it+$il!r ,i.r!e.!n!,i.e% 'i $ &i&te,ul 2 n. r3 2ur& de * l!ri3 re"i,ul in*e&ti$iil!r7 F .t!rii e.!n!,i.i ; .e deter,in+ ,ediul e.!n!,i. )n . re i0i de&/+0! r+ .ti*it+$ile /ir,ele ; in/luen$e #+ de.i&i* t)t .!n&tituire 3 .)t 0i /un.$i!n re 0i de#*!lt re .e&t!r 7 Pun.tul de 'le. re )n 2!rd re un!r &e,ene &t dii &'e.i/i.e *ie$ii unei /ir,e )l re're#int+ &tudiul 'ie$ei3 . re /urni#e #+ in/!r, $ii rele* nte re/erit! re l ni*elul 0i &tru.tur .ererii3 ni*elul 're$uril!r3 .!n.uren$+ et.7 Pe .e;i &unt &'e.i/i.e7 Cele , i i,'!rt nte * ri 2ile e.!n!,i.e 'e . re !'er t!rii de , r<etin" tre2uie &+ le ur, re &.+ ten$i 'entru 'ute lu de.i#ii .!re.te l ti,'ul '!tri*it &unt ur, t! rele% ; Veniturile 0i 'utere de .u,'+r re% Cei .u *enituri , ri u lte intere&e3 ne*!i 0i 're/erin$e de.)t .ei .u *enituri ,i.i7 I t+ de .e3 !'er t!rii de , r<etin" tre2uie &+ .un! &.+ /!r, re' rti$iei *enituril!r 'e .l &e &!.i le 0i 'e . te"!rii de '!'ul $ie7 ; Stru.ur 2u"etului de .1eltuieli% Atun.i .)nd *eniturile &unt )n .re0tere3 '!ndere )n 'r!.ente 2 nil!r .1eltui$i 'entru li,ente &. de3 .re&.)nd 'r!.entul &u,el!r l!. te 'entru 'r!du&e de lux7 A&t/el e.!n!,i e&te . r .teri# t+ de d!u ti'uri di&tin.te de .!n&u, t!ri7 Unul3 de !2i.ei .el , i nu,er!&3 re ! , re re .$ie 0i el &ti.it te / $+ de 're$3 . ut)nd 'r!du&e l 're$uri &.+#ute . re le 'er,it &+ / .+ .u,'+r+tur 3 i r .el+l lt di&'u& &+ 'l+te &.+ &u,e .!n&ider 2ile 'entru ! . lit te &'!rit+7 ; Re.e&iune % e&te / # .i.lului e.!n!,i.3 . nd *eniturile 0i .1eltuielile )ntr;! e.!n!,ie &e redu.7 Cu,'+r+t!rii '!ten$i li &e li,ite # nu, i l 2unurile &tri.t ne.e& re3 din . u# .re0terii 0!, 8ului7 S. d .u,'+r+turile de 2unuri de /!l!&in$+ )ndelun" t+7 S'e.i li0tii )n , r<etin" tre2uie &+ 'un+ /un.$i!n lit te ..entul nu t)t 'e . lit+$ile &u'eri! re le 'r!du&el!r3 .i 'e .e&t!r 3 'entru de'+0i re#i&tent '&i1!l!"i.+ .u,'+r+t!ril!r '!ten$i li7 tr n&/er 2 nii din &e.t!rul 'ri* t )n .el 'u2li.7 .e &t+ 2 #+3 .!ndu.ere /ir,ei /und ,ente #+ de.i#iile de 'r!*i#i!n re3 'r!du.$ie 0i *)n# re3 l+turi de lte ele,ente le &tr te"iil!r 0i '!liti.il!r "ener le

; T x re % e&te !'$iune "u*ernel!r de

=n &itu $i un!r e.!n!,ii .entr li# te3 t xele indire.te3 .u, e&te TVA3 ,+re&. 're$ul 2unuril!r 0i &er*i.iil!r 'entru .!n&u, t!r7 A&t/el3 &'e.i li&til!r )n , r<etin" le r+,)n 're 'u$ine '!&i2ilit+$i de in/luen$ 're$urile7 ; R tele d!2)n#il!r% in/luen$e # di&'!ni2ilul de 2 ni d!2)n#il!r li,ite # .!n&u, t!ril!r7 R tele , ri le
1*

.1eltuielile .urente3 i r &u,ele t!t le 'entru 2unuri de lux 0i 2unuri

nee&en$i le &unt redu&e dr &ti.7 Cre0tere d!2)n#il!r '! te 'une &'e .i li0til!r )n , r<etin" &eri! &e 'r!2le,e3 de! re.e .erere &. de 0i * .re0te tun.i .)nd r tele d!2 n#il!r *!r /i ,i.i7 ; In/l $i % in/luen$e # , r<etin"ul de ex'!rt7 D .+ un 'r!du& de*ine 're &.u,'3 e&te '!&i2il+ ! &.+dere *)n#+ril!r )n $+rile . re nu &e .!n/runt+ .u 're&iuni in/l $i!ni&te3 .!n&u, t!rii de .!l! !rient)ndu;&e &'re /urni#!ri , i ie/tini7 ; Cur&ul de &.1i,2 * lut r (actorii de management Al+turi de / .t!rii e.!n!,i.i3 / .t!rii de , n "e,ent ex!"eni !r" ni# $iei u ! in/luen$+ .!n&ider 2il+ &u'r Din . te"!ri .e&tei 7 / .t!ril!r , n "eri lei / . ' rte3 'rintre l$ii3 &tr te"i n $i!n l+ re&'e.ti*+3 e.!n!,iei n $i!n le3 ,!d lit+$ile de .!!rd!n re3

e.!n!,i.+3 &i&te,ul de !r" ni# re ,e. ni&,ele de .!ntr!l 0tiin$+7 M nier

le &u'r &i&te,el!r din . re / .e ' rte !r" ni# $i

,e. ni&,ele ,!ti* $i!n le3 . lit te &tudiil!r3 ,et!del!r 0i te1ni.il!r , n "eri le /urni# te de de .!n.e'ere 0i !'er $i!n li# re / .t!ril!r de , n "e,ent in/luen$e #+ .e&t!r 7

're.i 2il t)t .!n&tituire !r" ni# $iil!r3 . t , i le& /un.$i!n lit te 0i e/i. .it te

Re"+&ire / .t!ril!r de , n "e,ent )ntr;! '!ndere din .e )n .e , i , re )n n& ,2lul / .t!ril!r de ,ediu . re in/luen$e #+ /ir, e&te deter,in t+3 )n , re ,+&ur+3 de ,ut $iile "ener te de tr n#i$i l e.!n!,i de 'i $+3 de ,'li/i. re . r .terului e.!n!,i. l , n "e,entului 0i .el!rl lte .ti*it+$i ,i.r!e.!n!,i.e7 (actorii tehnici $i tehnologici Cu'rin#)nd n& ,2lul ele,entel!r .u . r .ter te1ni. 0i te1n!l!"i. din ,ediul ,2i nt3 .u i,' .t &u'r /ir,ei7 Prin.i' lii / .t!rii te1ni.i 0i te1n!l!"i.i &unt ni*elul te1ni. l util 8el!r di&'!ni2ile 'entru .u,'+r re3 . lit te te1n!l!"iil!r .e '!t /i .1i#i$i!n te3 . lit te .er.et+ril!r te1ni.e l . re )ntre'rindere Mediul te1n!l!"i. re ..e&3 nu,+rul 0i ni*elul li.en$el!r 0i 2re*etel!r )nre"i&tr te3 /e.te # t)t 'e 'r!du. t!ri .)t 0i 'e .!n&u, t!ri3 . e/e.t l . ' .it te .re ti*;in!* ti*+ &i&te,ului de .er.et re;'r!ie.t re 07 7 &.1i,2+ril!r te1n!l!"i.e . re u l!. )ntr;un rit, t!t , i r 'id7 Pentru .!n&u, t!ri3 &.1i,2+rile te1n!l!"i.e !/er+ e.!n!,ie de ti,' 0i !r" ni# re ,i.r!unde3 r!2!$ii de 2u.+t+rie3 .!n"el t! re et.7:7 A.e &t+ . te"!rie de / .t!ri )0i 'une ,'rent 3 )n 'rin.i' l3 'e "r dul de )n#e&tr re te1ni.+ 0i 'e rit,ul ,!derni#+rii 'r!du&el!r 0i te1n!l!"iil!r7 Cele d!u+ &'e.te u un r!l de.i&i* )n &u&$inere 'r!.e&ului de re/!r,+ d .+ &e $ine .!nt de &itu $i de!&e2it de .riti.+ din .e&t 'un.t de *edere7
1+

ti,'ului 9de exe,'lu% .u't! re .u

e.!n!,iei

Pentru &'e.i li0tii )n , r<etin" n!ile te1n!l!"ii &unt i,'!rt nte din ,!ti*ele &'e.i/i. te )n nex 47 (actorii demografici F .t!rii de,!"r /i.i in.lud t!t lit te ele,entel!r de,!"r /i.e .e .$i!ne #+ &u'r /ir,ei3 dire.t & u indire.t7 Din &i,'l enu,er re 'rin.i' lil!r / .t!ri de .e&t "en > nu,+rul '!'ul $iei3 &tru.tur &!.i!;'r!/e&i!n l+ in/luen$e #+ unit te e.!n!,i.+7 O &e,ene &itu $ie e&te deter,in t+ de '!#i$i 'ri!rit r+ 'e . re re&ur&ele u, ne le !.u'+ )n . drul /ir,ei3 de . lit te l!r de'in#)nd . lit te .ti*it+$il!r ,i.r!e.!n!,i.e7 Mut $iile '!'ul $iei !.u' te ne*!il!r de din 'eri,etrul .e&t!r / .t!ri &unt nu,er! &e% de l de'l & re &u2&t n$i l+ .e&tei 3 '!ndere '!'ul $iei !.u' te3 '!'ul $i .ti*+3 r t n t lit+$ii 0i ,!rt lit+$ii3 dur t ,edie *ie$ii ; ne d+, &e , de , nier .!,'lex+ )n . re

&'re &/er &er*i.iil!r l !rient re 0.!lii &'re &i"ur re . ntit ti*+ 0i . lit ti*+ .ti*it+$i ,i.r!e.!n!,i.e rent 2ile3 de )n lt+ .!,'etiti*it te7 (actorii socio * culturali

. dre le e.!n!,iei3 t! te tre2uie .!n.e'ute 0i !'er $i!n li# te )n. t &+ / .ilite#e derul re un!r

T!t lit te ele,entel!r de n tur+ &!.i!;.ultur l+ din ,ediul ,2i nt ; &tru.tur &!.i l+ '!'ul $iei3 !.r!tire &+n+t+$ii3 )n*+$+, ntul3 .ultur 3 0tiin$ 3 ,ent lit te ; .u in/luen$+ dire.t+ & u indire.t+ &u'r /ir,ei re're#int+ / .t!rii &!.i!;.ultur li7 Ex ,in)nd &t ti&ti.ile 0i ti'ul ! ,enil!r dintr;! &!.iet te3 trendurile 0i ,!di/i. re &tru.turii '!'ul $iei3 &e '!t / .e nti.i'+ri &u'r .!,'!rt+rii .!n&u, t!ril!r de 'e ! nu,it 'i $+3 de&i"ur nu, i )n ,+&ur )n . re ne*!ile3 d!rin$ele 0i 're/erin$ele .e&t!r &unt .!rel te .u . r .teri&ti.ile de,!"r /i.e le .e&t!r % *)r&t 3 &exul3 &t re .i*il 3 !.u' $i 0i r & 7 M!di/i.+rile de,!"r /i.e &unt 're#ent te )n nex 67 Prin n li# re "r dului de .ultur+ l unei &!.iet+$i &e '!t identi/i. 'rin.i' lele .redin$e3 * l!ri 0i n!r,e .!,'!rt ,ent le du'+ . re &e .!ndu.e &!.iet te 3 .e&t lu.ru !/erind ! &erie de indi.i &u'r 're/erin$el!r '!'ul $iei 'entru 'r!du&e & u &er*i.ii7 Unele .redin$e &unt rel ti* &t 2ile3 ne,!di/i.)ndu;&e &e,ni/i. ti* de l ! "ener $ie l lt 3 d t!rit+ e/!rtului de'u& de in&titu$iile edu. $i!n le 90.! l 3 2i&eri. 3 8u&ti$i et.7:7 De exe,'lu3 i,'!rt n$ !ne&tit+$ii 0i * l! re *ie$ii u, ne ; .e $in de .redin$ ,!r l ; &e ,en$in de ,ilenii )n .* &it!t lit te &!.iet+$il!r7 Multe din .elel lte n!r,e .ultur le3 )n&+3 &; u &.1i,2 t dr , ti.7 A&t/el3 in/luen$ reli"iei re.+&+t!ri &.+#ut3 , ri 8ul nu , i e&te ! .!ndi$ie 're l 2il+ 'entru l.+tuire / ,iliei3 di*!r$ul 0i u .re t n!i ti'uri de / ,ilie3 07 7 (actorii politici F .t!rii '!liti.i din ,ediul ex!"en !r" ni# $iei .u'rind n& ,2lul ele,entel!r de n tur+ .e in/luen$e #+ dire.t & u indire.t /un.$i!n lit te 0i 'er/!r, n$ele & le7
1,

F .t!rii '!liti.i .$i!ne #+ dire.t & u indire.t &u'r /ir,el!r3 re"+&indu;&e3 )n 'rin.i' l3 )n '!liti. e.!n!,i.+3 '!liti. &!.i l+3 '!liti. 0tiin$ei3 '!liti. )n*+$+, ntului3 '!liti. extern+3 .u in/luen$+ )n .ee .e 'ri*e0te &ur&ele 0i ,!d lit+$ile de .!n&tituire3 .)t 0i !2ie.ti*ele 0i ,i8l! .ele de re li# re l!r7 M n "e,entul ,i.r!e.!n!,i. e&te3 l r)ndul &+u3 in/luen$ t ne,i8l!.it de / .t!rii '!liti.i 'rin i,' .tul 'e . re )l "enere #+ &u'r /und ,ent+rii &tr te"iil!r 0i '!liti.il!r /ir,el!r3 de.i#iil!r de re li# re !2ie.ti*el!r 're*+#ute de .e&te 7 C!n.!,itent .u / .t!rii , i &u&;,en$i!n $i3 )n . te"!ri / .t!ril!r '!liti.i &e in.lude 0i '!liti. lt!r &t te . re3 (actorii naturali F .t!rii n tur li > &unt re're#ent $i de .!,'!nentele ,ediului )n.!n8ur+t!r !,ului% relie/3 .li,+3 /l!r+3 / un+3 re&ur&ele &u2&!lului3 )n "ener l . drul n tur l de de&/+0ur re , teri le7 =n.+ din / # de 'r!ie. tre unei )ntre'rinderi 0i '!i )n / # de .!n&tru.$ie &e $ine &e , de .!ndi$iile de relie/3 .li,+3 de ne.e&it te exi&ten$ ,'l &+rii )n 'r!'iere &ur&el!r de , terii 'ri,e3 /un.$i!n re )ntre'rinderii de'in#-nd )n 'ri,ul r-nd de re&ur&ele de , terii 'ri,e7 A&t/el3 un!r , terii 'ri,e indi"ene re're#int+ .!ndi$iile / *!r 2ile de#*!lt+rii unei )ntre'rinderi dintr;un nu,it d!,eniu 'rin in/luen$ / *!r 2il+ &u'r e/i.ien$ei7 De &e,ene 3 le"ere ,i8l!.el!r de tr n&'!rt . re &e *!r utili# )ntr;! nu,it+ #!n+ "e!"r /i.+ * de'inde de .!ndi$iile de relie/3 de .li,+7 Dintre / .t!rii e.!l!"i.i3 re&ur&ele n tur le )n &'e.i l3 'ele u .e , i , re in/luen$+ de *-n# re Prin .ti*it te de&/+0ur t+ /ir, in/luen$e #+ 0i e ,ediul )n.!n8ur+t!r )n &en&ul ,en$inerii 0i 'r!te.$iei ,ediului )n.!n8ur+t!r & u 'rin de"r d re 0i '!lu re lui7 A&t/el3 &e i,'une ! .re0tere 're!.u'+ril!r 'entru .$iuni 'e ter,en ,ediu 0i lun" )n *edere .un! 0terii 0i 'r!te8+rii ,ediului )n.!n8ur+t!r% /!l!&ire un!r te1n!l!"ii . re redu. '!lu re 3 ,en$inere e.1ili2rului e.!l!"i.3 el 2!r re de &tr te"ii 2 # te 'e re&ur&e re"ener 2ile7 (actorii 0uridici F .t!rii 8uridi.i3 &e .!n&tituie din n& ,2lul re"le,ent+ril!r 8uridi.e .u in/luen$+ dire.t+ & u indire.t+ &u'r /ir,ei 0i , n "e,entului &+u7 Dre'tul de derul / .eri e&te " r nt t 'rin .tele n!r, ti*e )n *i"! re )n $ r &!.iet+$ii3 .!n.uren$ii 0i l
1-

l+turi de '!liti.

!r" ni&,el!r '!liti.e intern $i!n le3 exer.it+ !

in/luen$+ 're.i 2il+ &u'r

.ti*it+$il!r ,i.r!e.!n!,i.e7

*ie$ii

&u'r

)ntre'rinderii7 C r .terul 'r .ti. nere"ener 2il

l un!r re&ur&e3

.!,2in t .u .re0tere " l!' nt+ 're$uril!r in/luen$e #+ .!&tul 'r!du.$iei3 rent 2ilit te 0i 're$ul

re&'e.ti*+3 'rin de.i#iile "u*ern ,ent le 0i 'rin *!in$ '!liti.+ /!r$el!r .!ndu.+t! re )n &t t7 Mediul le"i&l ti* &e re/er+ l 'r!te.$i % .!n&u, t!ril!r3 ut!re"le,ent+ri7

Pr!te.ti .!n&u, t!ril!r% !2li"+ /ir,ele &+ &i"ure un &t nd rd . lit ti* 0i . ntit ti* ,ini, l 'r!du&el!r 0i &er*i.iil!r !/erite7 C ntit te tre2uie , r. t+ .l r 0i *i#i2il 'e ,2 l 87 T!t!d t 3 'r!du&ele tre2uie &+ /ie de ! . lit te re#!n 2il+3 i r 2unurile &+ /ie '!tri*ite 'entru &.!'ul3 0 .u, /!&t / .ut+ re.l , 7 =n .e 'ri*e&te .!ntr!lul &u'r 're$uril!r3 .!n&u, t!rul nu tre2uie indu& )n er! re7 Un 're$ indu.e )n er! re d .+ indi.+ ! * l! re ,ult , i ,i.+ de.)t 're$ul re l7 Pentru . 're$ul &+ /ie re l e&te ne.e& r . )n . drul unei tr n# .$ii de&.riere .!,er.i l+ &+ nu .!n$in+ er!ri7 Pr!te.$i &!.iet+$ii% &e re/er+ l '+r re .!n&u, t!ril!r 0i ,ediului l!r3 de .!n&e.in$ele 'r!'riil!r l!r de.i#ii7 Sunt 'r!te8 $i .!'iii de 'r!du&ele . re r 'ute &+ le / . r+u 9tutunul & u l.!!lul: 0i nu li &e 'er,ite &+ .!ndu.+ un ut!*e1i.ul ')n l *)r&t l . re )l '!t .!ntr!l )n ,!d re&'!n& 2il7 A&i"ur+rile !2li" t!rii 'r!te8e # .!ndu.+t!rii ut! . )n . #ul ..identel!r &+ '! t+ .!,'en& d unele 'r!du&e lt!r 7 Sunt intr!du&e le"i 'ri*ind .!ntr!lul '!lu+rii de .+tre ltele re're#int+ !'!rtunit+$i 'entru ut!*e1i.ule3 de unele indu&trii3 i r )n unele $+ri e&te inter#i&+ ,2 l re )n 'l &ti.7 A&e,ene le"i .re #+ ,enin$+ri 'entru unele /ir,e3 d r 'entru , r<etin"7 Pr!te.$i &!.iet+$ii &e re/er+ 0i l 'r!,!* re *)n#+ril!r3 tr "erile l &!r$i .u 're,ii3 8!.urile de n!r!.3 . d!urile3 et.7 C ,' niile de 'r!,!* re nu tre2uie &+ .!n$in+ de&.rieri / l&e3 nu tre2uie &+ de indi. $ii er!n te de 're$3 i r 2unurile /urni# te tre2uie & /ie &i"ure din t! te 'un.tele de *edere7 =n . #ul .!n.ur&uril!r tre2uie *e"1e t . ele &+ nu &e tr n&/!r,e )n l!terii ile" le7 =n . #ul . d!uril!r3 l !ri.e !/ert+ "r tuit+ e&te /! rte i,'!rt nt . 'r!du&ele /urni# te & 2&!luti#e#e ter,enul J"r tuit7 Pr!te.$i .!n.uren$ei% =n inte de l n& re unui 'r!du& n!u3 e&te e&en$i l &+ &e i )n . l.ul d .+ exi&t+ &'e.te !ri"in le . re '!t /i 2re*et te7 Un 2re*et e&te un ,!n!'!l .!rd t 'e ! 'eri! d li,it t+ de ti,' de .+tre "u*ern 'rin inter,ediul !/i.iului de 2re*ete 'entru ! idee n!u+ 0i in*enti*+ )n d!,eniul 'r!du.ti*7 Nu t! te in*en$iile '!t /i 2re*et te7 C!ndi$ii de 2re*et re% tre2uie &+ /ie !ri"in l+3 &+ .u'rind+ ! .!,'!nent+ in!* ti*+ )n d!,eniul &+u3 &+ '! t+ /i 'li. t l &. r indu&tri l+3 & nu intre )ntr;! . te"!rie ex.lu&+7 Pr!te.$i .!n.uren$ei &e re/er+ 0i l &'e.te .u, &unt% dre'tul de de&i"n3 de ut!r3 , r. / 2ri.ii7 Aut!re"le,ent re % .$i!ne # 'e d!u /r!nturi% re.l , )n , &&;,edi 0i .er.et+rile de 'i $+7 =n d!,eniul 'u2li.it+$ii3 ut!re"le,ent re reu0it &+ e*ite inter#i.ere re.l ,ei l $i"+ri *inde .ui* un 'r!du& &tr)n"e /!nduri 0i 2+uturi l.!!li.e7 Cer.et re de 'i $+ &e .!n/runt+ .u /en!,enele de &u2 'retextul unei .er.et ri de , r<etin" 9J/ru""in"ul:7

&u2 'retextul ' rti.i'+rii l un ex'eri,ent de , r<etin" 9J&u""in"ul: & u de

20

CAPITOLUL II. Anali!a mediului e"tern &.#. Anali!a macromediului firmei Studiul , .r!,ediului )ntre'rinderii 'er,ite de'+0ire !ri#!ntului ,ediului .!n.uren$i l de! re.e n li#e #+ ! &erie de / .t!ri externi . re /e.te #+ )n ,!d uni/!r, un , re nu,+r de &i&te,e de / .eri 9nu nu, i /ir,ele din &e.t!r:7 A.e0ti / .t!ri3 . re l 'ri, *edere ' r /! rte )nde'+rt $i 0i /+r+ re'er.ur&iuni indire.t+ &u'r &u'r *iit!rului )ntre'rinderii3 u )n re lit te ! in/luen$+ .e&tei 3 )n ti,' .e in/luen$ in*er&+ e&te li,it t+7

: Categoriile de factori ai macromediului 9 elementele analizei PEST) V riet te 0i ,ulti'li.it te / .t!ril!r .e inter*in )n , .r!,ediul )ntre'rinderii i,'une "ru' re 0i n li# l!r )n .el 'u$in ' tru . te"!rii .l &i.e di&tin.te% '!liti.!;le" li 9P:3 e.!n!,i.i 9E:3 &!.i!;.ultur li 9S: 0i te1n!l!"i.i 9T:7 P. Factorii politico-legali &unt .ei . re /!r,e #+ ,ediul '!liti.;8uridi.; d,ini&tr ti* extern l !r" ni# $iei7 Ei 'r!*in din )ntre" &i&te,ul de rel $ii &t 2ilit )ntre 'utere '!liti.+3 d,ini&tr $i l!. l+ K re"i!n l+ K n $i!n l+ 0i lu,e re"le,ent+ril!r le" le7 St 2ilit te '!liti.!;le" l+ &.ute0te lu,e / .eri7 C-$i* / .t!ri '!liti.!;le" li .+r!r in/luen$+ tre2uie n li# t+% ; ; ; r!lul 'uterii 'u2li.e )n *i $ / .eril!r 9re"le,ent+ri 0i dere"le,ent+ri "u*ern ,ent le:H "r dul de &t 2ilit te '!liti.+ 9e.1ili2rul 'uteril!r )n &t t3 ' .tul &!.i l:H e*!lu$i 0i .!n&e.in$ele ri&.ului '!liti. 9e* lu re ri&.ului '!liti. &e '! te / .e )n 2 # u )n *edere &tru.tur &!.i l+3 in&titu$iile ; .!n&titu$ie3 2ir!.r $ie3 / .eril!r de 0!.uri i,'!rt nte3 i r un .li, t '!liti. . re &i"ur+ " r n$i 0i redu.e ri&.ul e&te un / .t!r din ,i# t!r 'entru !ri.e ini$i ti*+ de / .eril!r3 )n &'e.i l )n d!,eniul le"i&l $iei 0i

un!r .riterii '!liti.e .e reli"i! &e:H ; ; ; ;

&indi. te3 ; liderii 0i 'er&!n lit+$ile3 .!ru'$i 3 .!n/li.tele interne 0i externe3 ten&iunile etni.e & u '!liti. ,!net r+3 * lut r+3 2u"et r+ & u /i&. l+ &t tuluiH ,!di/i.+ri )n .ur& & u de 'er&'e.ti*+ un!r texte le" le & u 8uridi.eH .ti*it te l!22L;uril!rH !'!rtunit+$ile 0i 'eri.!lele inte"r+rii eur! tl nti.e7 1. Factorii economici &unt .ei . re /!r,e #+ ,ediul e.!n!,i. )n . re !'ere #+ !r" ni# $i 7 An li# ,ediului e.!n!,i. unei $+ri 're&u'une3 de exe,'lu3 &tudiere 'rin.i' lel!r * ri 2ile , .r!e.!n!,i.e% r t .re0terii e.!n!,i.e3 &!ldul .!ntului .urent3 d t!ri extern+3 de'enden$ de ex'!rturi3 in/l $i 3 r t d!2-n#ii3 r '!rturile dintre e.!n!,ii 0i in*e&ti$ii3 r '!rtul dintre &er*i.iul d t!riei externe 0i PIB7 A"en$iile de ri&. utili#e #+ .e&te .riterii
21

e.!n!,i.e3 l+turi de .ele '!liti.e3 )n . l.ul re indi.elui de ri&. de $ r+3 indi. t!r &inteti. l !'!rtunit+$il!r 0i ,enin$+ril!r .e&tui &i&te,7 Prin.i' lii / .t!ri e.!n!,i.i .e '!t /i n li# $i &unt de.i% r t in/l $iei 0i d!2-n#ii3 .ur&urile de &.1i,2 * lut r3 PIB 0i de/i.itul 2u"et r3 r t 0!, 8ului3 'r!du.ti*it te ,un.ii l ni*el , .r! 0i ,e#!e.!n!,i.3 tendin$ele 2ur&iere3 /lu.tu $i 're$uril!r3 r t &+r+.iei 0i .!n&u,ul '!'ul $iei7 S. Factorii socio-culturali &unt .ei . re /!r,e #+ .el ,ediu &'e.i/i. 9,ediul de,!; '&i1!;lin"*i&ti.3 ,ediul &!.i!;.ultur l: .!n&tituit din ,!dele de .!,'!rt ,ent indi*idu le 0i de "ru' . re re/le.t+ titudini3 * l!ri 0i !2i.eiuri7 Si&te,ul de * l!ri l &!.iet+$ii3 . 0i .!,'!rt ,entele .e ,!ti*e #+ .e&t &i&te,3 *!r .!n&titui un ele,ent &'e.i/i. de dire.$i!n re 'entru &i&te,ul de / .eri7 Atitudine '!'ul $iei / $+ de ,un.+3 &tilul de *i $+3 &e.urit te &!.i l+3 titudine etni.+3 reli"i! &+ 0i e.!l!"i.+3 ni*elul edu. $i!n l3 ,!2ilit te '!'ul $iei 0i &tru.tur 'e *-r&te3 re"le,ent+rile de n tur+ eti.+3 / .eril!r /erente7 , .r!,ediului re're#ent t+ &u'r .re0terii 0i , turit+$ii titudine / $+ de . lit te 'r!du&el!r 0i .e de e.!n!,i&ire ; &unt .-$i* din / .t!rii &!.i!; .ultur li . re '!t in/luen$ &itu $i un!r &e.t! re e.!n!,i.e 0i T. Factorii tehnologici &unt .ei . re &t u l !ri"ine /!r,+rii ,ediului te1n!l!"i.7 Te1n!l!"i 3 )n &en&ul l r" l n!$iunii3 .!n&tituie .e .!,'eten$+ .e&tui 7 A, *+#ut de8 .+ e*!lu$iile te1n!l!"i.e u e/e.t de un &et de 'r!.e&e 'rin . re ! .!,2in $ie ! re. re de re&ur&e &unt tr n&/!r, te )n 'r!du&e le &e.t!rului3 .+ in/luen$e #+ /r!ntierele dintre &e",entele &tr te"i.e 'rin ,!di/i. re / .t!ril!r l!r .1eie de &u..e&3 .+ &t u une!ri l !ri"ine un!r / .eri n!i 9nu &e 'r!du.e .ee .e .ere 'i $ 3 .i &e 'r!du.e .ee .e re#ult+ din exer.it re 're&iunii te1n!l!"i.e3 ur,-nd . ulteri!r &+ &e "enere#e 'i $ : & u l di&' ri$i un!r din .ele exi&tente 9'eri.!lul &u2&tituirii '! te du.e l di&' ri$i .ererii: 0i .+ )n de&e r-nduri / . di/eren$iere )ntre .!,'etit!ri 9re're#ent-nd ! &ur&+ * nt 8ului .!,'etiti*:7 A.e &t i,'une . de&.!'erire 0i * l!ri/i. re !'!rtunit+$i(!r te1n!l!"i.e exi&tente )n ,ediul te1n!l!"i. l )ntre'rinderii &+ de*in+ ! .ti*it te 'er, nent+ , n "erului &u'eri!r 0i .el!r . re ' rti.i'+ l /und ,ent re &tr te"iei !r" ni# $iei7 Cele , i i,'!rt nte &e,n le te1n!l!"i.e . re tre2uie in*ent ri te &unt r t in!* $iei te1n!l!"i.e 0i "r dul rel ti* de ri&.7 Ele &unt deter,in te )n 'rin.i' l de ur,+t!rii / .t!ri te1n!l!"i.i% .1eltuielile "u*ern ,ent le 'entru .er.et re3 *ite# de tr n&/er tr .$i te1n!l!"i.+ &e.t!rului3 r t de )nn!ire 'r!du&el!r3 rit,ul de ' ri$ie . lit te &i&te,ului de tele.!,uni. tii7 2: Etapele analizei macromediului =ntr;! 'ri,+ et '+ tre2uie le& cadrul analizei &t/el )n.-t 'rintr;! deli,it re "e!"r /i.+
22

te1n!l!"iil!r3 in*en$iil!r3

de.* t+ &+ 'ute, de/ini ni*elul , xi, de n li#+ l e/e.tel!r7 A&t/el3 /ie. re !r" ni# $ie '! te

"ru' 0i n li# / .t!ri de in/luen$+ l .!ntextului "ener l3 )n /un.$ie de &'e.i/i.ul 'r!'riu3 'e unul din ur,+t! rele ni*eluri% l!. l3 n $i!n l3 re"i!n l 0i ,!ndi l7 Od t+ le& .e&t . dru3 l /ie. re ni*el de n li#+ tre2uie '!i deter,in $i 0i li&t $i factorii de influen! reprezentati"i. Nu,+rul .e&t!r '! te /i extre, de ridi. t3 de .ee 3 'entru nu .!,'li. &inte# /in l+3 &e &ele.te #+ un nu,+r re're#ent ti* de / .t!ri 9G;(5: din /ie. re . te"!rie7 =ntr;! et '+ ulteri! r+3 * ri 2ilele &tr te"i.e &ele.$i!n te *!r /i n li# te &u2 &'e.tul influenei lor asupra parametrilor strategici i !r" ni# $iei7 A.e&te e&ti,+ri &t u l 2 # deter,in+rii indicelui de influen! 9Ii:3 indi.e . re &e . l.ule #+ 'rin &.+dere '!nderii

,!di/i.+ril!r de &en& ne" ti* din .ele de &en& '!#iti*7 Cu, .e&t indi.e re/le.t+ d! r "l!2 l &en&ul ,!di/i.+ril!r 9el e&te / *!r 2il .-nd di/eren$ e&te '!#iti*+3 re&'e.ti* ne/ *!r 2il .-nd e e&te ne" ti*+:3 e&te i,'!rt nt 'entru n li&t &+ tr "+ .!n.lu#ii )n ter,eni de !'!rtunit+$i 0i ,enin$+ri l ni*elul /ie.+rei * ri 2ile &tr te"i.e &ele.$i!n te3 'entru l in/luen$ei ,ediului "ener l l /ir,ei7 An li# '!&i2ilel!r .$iuni .!re.ti*e le / .t!ril!r re're#int+ ulti, et '+ )n . drul .e&tui de,er&3 e *-nd . 'rin.i' lul &.!' deter,in re '!&i2ilel!r .$iuni de in/luen$+ u ! rele* n$+ ne&e,ni/i. ti*+7 A.e&te in*er&+3 .1i r d .+ )n .ele , i de&e . #uri .e&te et 'ele nteri! re7 &.&. Anali!a micromediului firmei S.1i,2+rile ,ediului de , r<etin" l unei /ir,e '!t /i / *!r 2ile & u ne/ *!r 2ile .ti*it+$ii & le 'e 'i $+3 '!t .re !'!rtunit+$i de S'e.i li0tii )n , r<etin" tre2uie &+ &.1i,2+ril!r de ,ediu 'rin% Observarea .!ntinu+ in.i'ient+3 'entru in inte .!n.uren$il!r7 Monitori!area in/!r, $iil!r de&'re n tur 3 /!r,ele3 tendin$ele 0i dur t &.1i,2+ril!r 'entru &e re li# ! i, "ine .)t , i .l r+ 0i re l+ &u'r l!r7 =n unele . #uri3 &.1i,2+rile '!t /i de &.urt+ dur t+ 0i ne&e,ni/i. ti*e3 i r )n ltele3 )n&+3 &e '!t de#*!lt ')n+ l &t dii . re /e.te #+ .ti*it te /ir,ei3 deter,in)nd /ie ! !'!rtunit te3 /ie ! ,enin$ re7 Progno!area deli,it+rii riei3 *ite#ei 0i inten&it+$ii &.1i,2+ril!r rele* nte7 Se / .e )n &.!'ul el 2!r+rii un!r &tr te"ii '!&i2ile de d 't re /ir,ei l re&'e.ti*ele &.1i,2+ri7
23

!2$ine un t 2l!u .!,'let

re're#int+ !'$iuni &tr te"i.e 'entru /ir,+3 .!,'let-nd &t/el li&t de !'$iuni de&.1i&+ de n li&t )n

/ .e n!i / .eri .u .lien$ii exi&ten$i 0i de d!'te un 'r!.e& &i&te, ti. de ur,+rire

tr "e l$ii & u3 di,'!tri*+3 '!t di,inu . ' .it te /ir,ei de ;0i & ti&/ .e .lien$ii7

&t+rii ,ediului3 &t/el )n.)t &.1i,2+rile &+ /ie de'i&t te )n &t re

lu ,+&uri )n inte . &.1i,2+rile &+ /e.te#e .ti*it te /ir,ei3 lu nd;!

Anali!a '!ten$i lel!r in/luen$e3 de e/e.tul 'r!2 2il l .e&tei

i,' .tului &.1i,2+ril!r de ,ediu &u'r . ' .it+$ii

/ir,ei de ;0i & ti&/ .e .lien$ii7 =n /un.$ie de 'r!2 2ilit te .+ &.1i,2 re de ,ediu &+ i2 l!. 0i &u'r /ir,ei3 &e '!t )nt lni ' tru . te"!rii de i,' .t 9/i"ur 47(:7 &u'r .ti*it tii de 'i $+ /ir,ei3 'r!/it 2ilit+$ii ei7 De /ir,ei Nu, i 'rintr;un , r<etin" .ti* &e '!t nti.i' 0i une!ri3 .1i r in/luen$ &.1i,2+rile ,ediului3 're.u, 0i e/e.tele .e&t!r &e,ene 3 , r<etin"ul .ti* 'er,ite d!'t re de &tr te"ii 0i 'r!"r ,e de d 't re .)t '!&i2il3 'ri,e8diile3 e/e.tele ne" ti*e le .e&t!r 7

tun.i .)nd &.1i,2+rile u i,' .t &e,ni/i. ti* ,enite & * l!ri/i.e !'!rtunit+$ile 0i &+ e*ite3 'e

Fig.#.1. $ipuri de impact %i de r!spuns la schimb!rile de mediu Anali!a conte"tului concuren)ial pentru 2ntreprindere An li# .!ntextului 9,ediului: .!n.uren$i l e&te util+ )n e* lu re !'!rtunit+$il!r 0i ,enin$+ril!r "ener te de .ele ele,ente 9indi*i#i3 "ru'uri & u !r" ni# $ii: . re in/luen$e #+ dire.t )ntre'rindere 3 & u '!t /i in/luen$ te &e,ni/i. ti* de .+tre .e &t 7 E 're&u'une3 )ntr;! 'ri,+ / #+3 de/inire . drului de re/erin$+ )n . re &e *!r de&/+0ur le"ere .!re.t+ & le '!ten$i le7 Definirea cadrului de referin De/inire . drului de re/erin$+ 're&u'une )n 'ri,ul r-nd ! deli,it re 're.i&+ indi.il!r de i,'!rt 0i .el!r de ex'!rt3 . l.ul $i .u /!r,ulele% Ii M
import ex' ort

n li#ele ur,+t! re3 de.i x '!i 'e &tudiul

.-,'ului de lu.ru7 Od t+ .e&t . dru le&3 n li# &e *

/!r$el!r .!n.uren$i le . re;l /e.te #+3 de! re.e re#ult nt

.e&t!r /!r$e deter,in+ 'er/!r, n$ele

'ie$ei

"e!"r /i.e de re/erin$+7 M7P!rter .!n&ider+ .+ 'i $ de re/erin$+ '! te /i identi/i. t+ .u 8ut!rul
ex' ort productie

x (553

re&'e.ti* Ie M

x (55

947(: /ir,ei ! re're#int+

D .+ .ei d!i indi.i &unt in/eri!ri * l!rii de (5N3 'i $ de re/erin$+

&' $iul n $i!n lH )n . #ul )n . re ei u * l!ri .u'rin&e )ntre (5 0i G5N3 n li# tre2uie e/e.tu t+ t-t l ni*el n $i!n l .-t 0i l ni*el re"i!n l & u ,!ndi lH l * l!ri le indi.il!r &u'eri! re lui G5N3 'i $ n li# t+ tre2uie &+ /ie .e ,!ndi l+7

2'

O d t+ de/init+ 'i $ de re/erin$+3 tre2uie '!i re li# t un de,er& de &e",ent re extern+3 de,er& . re *i#e #+ deter,in re renei3 &e.t! rel!r 0i &e",entel!r &tr te"i.e )n . re /ir, .$i!ne #+3 'er,i$-nd de.i ! *i#u li# re ' n!r ,ei &tr te"i.e /ir,ei7 An li# .!ntextului .!n.uren$i l tre2uie .!ndu&+ du'+ un 'r!.e& iter ti*% )nt-i "l!2 l 'e )ntindere &e.t! rel!r *i# te3 8un"-nd )n .ele din ur,+ l &tr te"i. identi/i. t7 Analiza forelor concureniale / analiza structural) Modelul lui Michael Porter de diagnosticare strategic a domeniului de activitate n care opereaz firma =n ,ediul &+u .!n.uren$i l3 /ir, e&te &u'u&+ unui &i&te, de /!r$e du'+ .ele 0i 'rin.i'ii du'+ . re3 )n ,e. ni.+3 un n& ,2lu de /!r$e .$i!ne #+ &u'r unui &i&te, de 'un.te , teri le7 E * /i de.i in/luen$ t+ t-t de un &i&te, de /!r$e interi! re3 re're#ent)nd .$iunile ,utu le 'e . re di/eritele ele,ente le &i&te,ului le exer.it+ &u'r & 3 .)t 0i de un &i&te, de /!r$e exteri! re3 . re .$i!ne #+ &u'r &i&te,ului d t!rit+ lt!r ele,ente .e nu ' r$in .u, .e&tui 3 d r 'e . re el le '! te &i,il )n *iit!r7 =n 'rin.i' l3 n li# /!r$el!r .!n.uren$i le re )n *edere nti.i' re ,!dului )n . re &e *!r de'l & / .t!rii /l $i l 2 # .e&t!r /!r$e 0i de re .$i!n .!re&'un#+t!r l de'l & re l!r7 An li# tre2uie !rient t+ .+tre deter,in re /!r$el!r e&en$i le le &e.t!rului n li# t3 .+tre &tudiul ,+ri,ii 0i &en&ului .e&t!r /!r$e3 .-t 0i &'re .un! 0tere '!&i2ilit+$il!r 'e . re le re /ir, de le in/luen$ 7 A2!rd re &tr te"i.+ lui Mi.1 el P!rter 'r!/unde #+ din ,i. .!n.uren$i l+ ,ediului 0i .!n.e'e , ne*re &tr te"i.e &'e.i/i.e ' rti.ul rit+$il!r /ie.+rei /ir,e7 =n .!n.e'$i & 3 le"ere unei &tr te"ii de'inde3 )n 'ri,ul r-nd3 de n tur 0i inten&it te .!n.uren$ei . re &e , ni/e&t+ )n &e.t!rul de .ti*it te .!n&ider t7 =n .el 0i ti,'3 P!rter de/ine0te &tr te"iile "eneri.e . re .!n&tituie 'un.te de '!rnire )n .!n&tru.$i ' rti.ul r+3 .u . r .ter !ri"in l3 /ie.+rei /ir,e7 M!delul &e 2 #e #+ 'e n li# .in.i /!r$e . re )0i exer.it+ in/luen$+ )n ,ediul .!n.uren$i l &'e.i/i. /ie.+rui &e.t!r de .ti*it te7 A.e&te /!r$e &unt% "r dul de ri* lit te )ntre .!n.uren$ii exi&ten$i3 ,enin$ re n!il!r intr $i3 're&iune exer.it t+ de 'r!du&ele de &u2&titu$ie3 'utere de ne"!.iere .lien$il!r 0i .e de ne"!.iere /urni#!ril!r7 (: &radul de ri"alitate 'ntre concurenii existeni C!n/runt $i .u .ele 0i 'r!2le,e 0i ex'u0i )n "ener l .el!r 0i ri&.uri3 .!n.uren$ii dintr; un &e.t!r lu't+ unii ),'!tri* lt!r 'entru !2$inere un!r '!#i$ii * nt 8! &e3 i r ri* lit te l!r '! te ),2r+. di*er&e /!r,e% .!n.uren$+ 'rin 're$3 2+t+lii 'u2li.it re3 intr!du.ere de 'r!du&e &tr te"iei n li#e 're.i&e 'e /ie. re &e",ent

2)

n!i3 ,eli!r re &er*i.iil!r & u " r n$iil!r 'entru .lien$i7 O ri* lit te inten&+ e&te )n 2ene/i.iul .lien$il!r 0i e*ident )n detri,entul rent 2ilit+$ii .!n.uren$il!r exi&ten$i7 Ri* lit te inten&+ e&te du'+ P!rter re#ult tul .$iunii unui .!,'lex de / .t!ri &tru.tur li3 . re &e "+&e&. )n &tr-n&+ le"+tur+ unii .u l$ii% ; 're#en$ unui nu,+r ridi. t de .!n.uren$i & u *!r /i !2&er* te de /ir,ele ri* le H ; rit,ul lent de de#*!lt re l &e.t!rului3 . re deter,in+ /ir,ele .!n.urente &+ &e n" 8e#e )ntr;! lu't+ 'ri"+ 'entru .!te de 'i $+ H ; .!&turile /ixe )n lte !2li"+ /ir,ele & ;0i utili#e#e .!,'let . ' .it+$ile de . re di&'un3 .ee .e du.e de&e!ri l di,inu re &en&i2il+ . ' .it teH ; li'& di/eren$ierii deter,in+ de&e!ri .u,'+r+t!rii . )n le"erile l!r &+ &e xe#e 'e 're$ 0i . lit te3 "ener-nd &t/el ! .!n.uren$+ 'ute,i.+ H ; di*er&i/i. re di/erite )n &e.t!r H ; 2 rierele )n lte de ie0ire din &e.t!r !2li"+ unele /ir,e &+ r+,-n+ 0i &+ .!ntinue lu't i.i3 .1i r d .+ .-0ti"ul l!r e&te redu& & u )nre"i&tre #+ 'ierderi7 4: (meninarea noilor intrai N!ii intr $i re're#int+ /ir,e . re '!t intr & u . re u intr t de8 )n &e.t!r3 .!n.ur)nd .u /ir,ele exi&tente7 A.e0ti du. .u ei n!i . ' .it+$i &tr te"i.e 0i d!rin$ de .u.eri '+r$i de 'i $+7 .!&turil!r ,edii 'e /ir,el!r Du'+ P!rter3 'rin.i' lele ti'uri de 2 riere de intr re )ntr;un &e.t!r &unt% ; e.!n!,iile de &. r+ 9& u de t lie:3 di.+ /en!,enul de &.+dere ter,en lun" d t!r t .re0terii *!lu,ului 'r!du.$iei 0i *-n#+rii3 . re;l !2li"+ 'e n!ul intr t &+ '+trund+ 'e 'i $+ /ie 'e &. r+ , re3 . # )n . re e&te '!&i2il+ ! re .$ie 'uterni.+ ,2ele * ri nte /iind de.i inde#ir 2ile H ; di/eren$iere 'rin 'r!du& re li# t+ de /ir,ele .e !'ere #+ 'e 'i $+ H ; ne*!i de . 'it l3 de.i ne.e&it te de .er.et re;de#*!lt re nu , i '!t /i re.u'er teH ; .!&turile de &.1i,2 re ; ' rtenerului de / .eri3 di.+ .!&turile .u . re &e .!n/runt+ .u,'+r+t!rul tun.i .-nd tre.e de l 'r!du&ul unui /urni#!r l 'r!du&ul ltui /urni#!rH ..e&ul l . n lele de di&tri2u$ieH
2*

un!r .!n.uren$i de di,en&iuni rel ti*

e" le3 / .e de&e!ri ne!2&er* t+ &'!rire nu,+rului Fre2elil!rF3 . re .!n&ider+ .+ .$iunile l!r nu

're$uril!r3 , i le& )n .!ndi$iile unui ex.e& de

.!n.uren$il!r 0i ,i#ele &tr te"i.e )n lte "enere #+ .!,'!rt ,ente

.!n.urente3 /ie 'e &. r+ redu&+3 . # )n . re el e&te ne*!it &+ ..e'te un de# * nt 8 de .!&t3

in*e&ti re&ur&e /in n.i re .!n&ider 2ile '!t

.!n&titui 2 riere &eri! &e )n &'e.i l )n &e.t! rele )n . re .!&turile ridi. te de 'u2li.it te & u

; de# * nt 8e de .!&t / $+ de .lien$ii exi&ten$i 'e 'i $+H

; '!liti.

"u*ern ,ent l+ du&+ de &t t )n d!,eniul eli2er+rii li.en$el!r3 li,it+rii

..e&ului l , teriile 'ri,e3 re"le,ent+rii 0i re&tri.$i!n+rii nu,it!r .ti*it+$i '! te *e e/e.te dire.te & u indire.te &u'r n!il!r intr $i3 li,it-nd & u ),'iedi.-nd intr re )n &e.t!r7 6: )resiunea exercitat! de produsele de substituie Pr!du&ele de &u2&titu$ie &unt .ele . re )nde'line&. ! /un.$ie identi.+ .u .e n li# t7 Cele , i )nt-lnite &t/el de 'r!du&e &unt% ; .ele unde e*!lu$i ,er"e )n &en&ul unei ,eli!r+ri r '!rtului . lit te;'re$ )n .!,' r $ie .u .e 'r!'une .tu l,ente &e.t!rul H ; .ele . re &unt / 2ri. te de &e.t! re .u 'r!/ituri ridi. te 0i unde , r8 &.+derii 're$ului de*ine i,'!rt nt+7 B: )uterea de negociere a clienilor Clien$ii )n.e r.+ &+ !2$in+ redu.eri de 're$ ne"!.iind &er*i.ii , i )ntin&e 0i de , i 2un+ . lit te 0i $)$)nd ri* lit te )ntre .!n.uren$ii exi&ten$i7 A.$iunile l!r '!t *e un e/e.t &u2&t n$i l &u'r rent 2ilit+$ii &e.t!rului3 i r inten&it te l!r e&te )n /un.$ie de 'utere de$inut+ de /ie. re "ru'7 Du' P!rter3 un "ru' de .u,'+r+t!ri '! te /i .!n&ider t 'uterni. d .+ &e )nde'line&. ur,+t! rele .!ndi$ii% ; e&te un "ru' .!n.entr t & u .1i#i$i!ne #+ ! . ntit te , re din 'r!du&ele *-n#+t!ruluiH ; 'r!du&ul .1i#i$i!n t ne.e&it+ i,'!rt nte .1eltuieli de 'r!*i#i!n re & u re ! '!ndere &e,ni/i. ti*+ )n t!t lul .1i#i$iil!r /+.ute de .u,'+r+t!rH ; 'r!du&ele .1i#i$i!n te din &e.t!rul de .ti*it te &unt &t nd rde & u nedi/eren$i teH ; .-nd &e .!n/runt+ .u un .!&t redu& de &.1i,2 re l ' rtenerului de / .eriH ; .-nd !2$ine 'r!/ituri redu&e 0i *re de.i & ;0i redu.+ .1eltuielile de 'r!*i#i!n reH ; .-nd 'r!du&ul re li# t de &e.t!rul de .ti*it te nu e&te i,'!rt nt 'entru . lit te 'r!du&el!r &er*i.iil!r .u,'+r+t!ruluiH ; .-nd .u,'+r+t!rul di&'une de in/!r, $ii .!,'lete de&'re .erere3 're$urile de 'e 'i $+ 0i .1i r .!&turile /urni#!rului 9el di&'un-nd &t/el de ! 'utere , i , re de ne"!.iere:7 G: )uterea de negociere a furnizorilor Furni#!rii3 .re&.)nd 're$ul3 redu.-nd . lit te 'r!du&el!r l!r3 u '!&i2ilit te de &e,ene .!n&ider t+ . un /urni#!r . ' 2il de 0i ,!di/i.-nd .!ndi$iile de li*r re redu.e rent 2ilit te &e.t!rului7 M)n de lu.ru '! te /i de exer& ! , re in/luen$+ )n di/erite &e.t! re7 'r!du&ului

An" 8 $i extre, de .!,'eten$i &unt "reu de "+&it 'e 'i $+3 .u, de lt/el ! ,-n+ de lu.ru &indi. li# t+ '! te3 'rin ne"!.ieri3 & ;0i 're* le#e ! ' rte &u2&t n$i l+ din 'r!/itul &e.t!rului7 Un "ru' de /urni#!ri de*ine 'uterni. d .+%
2+

; e&te d!,in t de un nu,+r re&tr-n& de /ir,e 0i e&te , i .!n.entr t de.-t &e.t!rul de .ti*it te )n . re;0i *inde 'r!du&eleH ; nu e&te !2li" t &+ / .+ / $+ un!r 'r!du&e &u2&titui2ile . re &e dre&e #+ .elui 0i &e.t!r de .ti*it teH ; &e.t!rul de .ti*it te nu .!n&tituie un .lient i,'!rt nt l "ru'ului de /urni#!riH ; 'r!du&ul &+u .!n&tituie ! intr re i,'!rt nt+ 'entru .ti*it te derul t+ de .u,'+r+t!rH ; 'r!du&ele "ru'ului &unt di/eren$i te & u i,'un .!&turi de &.1i,2 re / .eri7 *tatu1 este %i el o for! care poate influena structura concurenial! a sectorului dar este mai adec"at de studiat aceast! for! prin intermediul celor cinci fore descrise anterior dec't consider+ndu-l o for! aparte. ,ricum importana celor cinci fore prezentate este diferit! de la caz la caz datorit! condiiilor specifice. E&te i,'!rt nt )n&+ 'entru n li&t &+ )n$ele "+ / 'tul .+ .e&te /!r$e nu &unt inde'endente 0i .+ ele &e in/luen$e #+ re.i'r!.7 De exe,'lu3 ! 'utere /urni#!ril!r 're , re '! te re're#ent ! ,!ti* $ie &u'li,ent r+ 'entru .+ut re un!r 'r!du&e de &u2&titu$ie 0i )n .el 0i ti,' ! de&.ur 8 re e*ident+ 'entru n!ii intr $i7 In*er&3 d .+ exi&t+ 'r!du&e de &u2&titu$ie &e,+n+t! re3 tun.i 'e /ilier /urni#!r;'r!du.+t!r;2ene/i.i r * exi&t ! &ti,ul re &u'li,ent r+ 'entru ! di&tri2uire e.1it 2il+ &e.t!rului7 Identificarea grupurilor i segmentelor strategice atractive ! analiza structural n interiorul sectorului de activitate" An li#ele /!r$el!r .!n.uren$i le 'er,it un 'ri, di "n!&ti. l &tru.turii unui &e.t!r7 D r &e.t!rul &e .!,'une dintr;! di*er&it te de &e",ente . re nu &e &u'un /!r$el!r .!n.uren$ei )n .ee 0i , nier+ 0i .u .ee 0i inten&it te7 =n 'lu&3 )n . drul &e.t!rului3 un nu,it nu,+r de /ir,e re li#e #+ .ele 0i 'r .ti.i &tr te"i.e3 ur,+rind .ee 0i &tr te"ie & u ! &tr te"ie *e.in+ 'e un nu,it nu,+r de di,en&iuni &tr te"i.e7 E&te i,'!rt nt de.i &+ &e &.inde#e entit te F&e.t!rF )n unit+$i de n li#+ , i /ine 0i , i !,!"ene 9&e",ente & u "ru'uri &tr te"i.e:3 &tudiind .e&t ni*el7 inten&it te lu'tei .!n.uren$i le 0i deter,in-nd tr .ti*it te /ir,ei l .-0ti"ului 0i ! .!n.ert re e/!rturil!r 'e lini .!n&er*+rii tr .ti*it+$ii ' rtenerului de

Re#ult t l &e",ent+rii &tr te"i.e3 1 rt "ru'uril!r &tr te"i.e re're#int+ un in&tru,ent 'ertinent 'entru . r .teri# re unui &e.t!r7 E 'er,ite n li# .!ntextului .!n.uren$i l ( d!u+ ni*eluri di&tin.te% ; .el l inten&it+$ii .!n.uren$i le din interi!rul /ie.+rui "ru' &tr te"i.H ; .el l lu'tei .!n.uren$i le dintre "ru'urile &tr te"i.e7 =n ur, n li#ei ,ediului extern3 , i ,ulte &!lu$ii '!&i2ile &e !/er+ /ir,ei3 i r ri&.urile
2,

inerente le"erii unei nu,ite !'$iuni &tr te"i.e &unt , i 2ine identi/i. te7

*oluii posibile-

.re un n!u "ru' &tr te"i. 'entru

ex'l! t ! ni0+ ne'er.e'ut+ de ,eli!r '!#i$i )nt+ri '!#i$i

.!n.uren$ii .tu liH intr )ntr;un "ru' &tr te"i. )n &itu $i .e , i / *!r 2il+H )ntre'rinderii )n "ru'ul &+u de ' rtenen$+H &tru.tur l+ .e&tui 7 *ede .iscuri identificabile- ri&.uri de re're#ent te de l$i / .t!ri &u&.e'ti2ili de )n&!$e&. t! te in*e&ti$iile de&tin te intr )ntr;un "ru' n!u 'entru

lte /ir,e intr-nd )n "ru'ul &tr te"i.H ri&.uri "ru'uluiH ri&.uri . re

deteri!r '!#i$i &tru.tur l+

,eli!r !2&t .!lele de ,!2ilit te7

Analiza cererii specifice i evaluarea concurenei !analiza pieei i concurenei" A.e &t+ et '+ de n li#+ 're&u'une d-n.ire &tudiului 'entru d!u+ din /!r$ele 'rin.i' le identi/i. te . exi&t-nd )n &e.t!r% .lien$ii 0i .!n.uren$ii7 E&te e*ident .+ /ir,ele tre2uie &+ &e d 'te#e l .ee .e .lien$ii d!re&. 0i l n!ile &tr te"ii le .!n.uren$il!r 'entru 'r .ti.+ ! de*+r t+ !rient re &'re 'i $+7 a) (naliza cererii specifice (naliza clienilor 'er,ite . utili#-nd ,et!de tr di$i!n le de , r<etin" 'entru &tudiul .!n&u, t!ril!r3 &+ re li#+, ! 'ri,+ i, "ine "l!2 l+ 'ri*ind di,en&iune .ererii )n &e.t!r 0i &+ nti.i'+, '!&i2ilit+$ile n!i de de#*!lt re & u ri&.urile , 8!re .u . re )ntre'rinderile de i.i &e '!t .!n/runt 7 A.e &t+ i, "ine 'ri*e0te t-t n tur 0i . r .teri&ti.ile .ererii .-t 0i e*!lu$i .ereri7 2: (naliza %i e"aluarea concurenei Anteri!r3 analiza competitorilor /urni# t ! i, "ine "l!2 l+ &u'r . ' .it+$ii &e.t!rului 'er,i& &+ ne &itu+, )n r '!rt .u n li#ei 0i "r dului &+u de .!n.entr re3 i r 1 rt "ru'uril!r &tr te"i.e .e&tei & ti&/ .e .e&te .erin$e7 Fir,ele . re 'r .ti.+ un e.1ili2ru )ntre !rient re &'re .!n&u, t!r 0i .e &'re .!n.uren$+

*erit 2ilii .!n.uren$i 0i &+ nti.i'+, ,enin$+rile , 8!re7 E&te )n&+ ne.e& r+ d-n.ire

.!,'etit!ril!r 'rin e* lu re 'rin.i' lil!r .!n.uren$i3 de! re.e &u..e&ul & u e0e.ul )ntre'rinderii 'e 'i $+ de'inde3 )n , re ' rte3 de de.i#iile &tr te"i.e 'e . re .e0ti le '!t lu 7 E&te r $iune 'entru . re tre2uie n li# te 'un.tele n! &tre t ri 0i &l+2i.iunile )n r '!rt .u .!n.uren$ 3 )n &.!'ul deter,in+rii '!ten$i lului de lu't+ .u .e &t 0i e* lu+rii !'$iunil!r . re ni &e de&.1id7 =n .e&t &t diu e&te i,'!rt nt de ur,+rite de .!n.uren$i3 d r 0i de *e ! idee 're.i&+ &u'r !2ie.ti*el!r &tr te"i.e 'ute )n$ele"e d-n. .!n.e'$i l!r .!n.uren$i l+ 'entru

nti.i' e*entu lele l!r .$iuni 0i lu l ,!,entul !'!rtun de.i#iile .!re&'un#+t! re7 Analiza profilului i nivelului concurenial / analiza comparativ ' A.e &t+ ulti,+ n li#+ .!ntextului .!n.uren$i l3 &itu t+ ex .t l inter/ $ di "n!&ti.ului .!,'etiti*it+$ii7 E ur,+re0te trei !2ie.ti*e 'rin.i' le%
2-

n li#ei

interne .u .e extern+3 re're#int+ et ' .u .ele , i , ri . 0ti"uri din 'un.tul de *edere l

: de externe :H

.erti/i.

nu,ite re#ult te le n li#ei interne 'rin 'ri&, unei *i#iuni externe

9'un.tele t ri 0i .ele &l 2e le )ntre'rinderii &unt * lid te !d t+ .u re li# re .!,' r $iil!r 2: de identi/i. .ei / .t!ri .1eie exi&ten$i )n &e.t!r .+r!r &t+'-nire &i"ur+ )ntre'rinderii nteri! re3 deter,in re

! '!#i$ie &u'eri! r+ din 'un.t de *edere .!,'etiti*H .: 0i )n /in l3 'rin &inte# ele,entel!r re#ult te din n li#ele "r dului de .!,'etiti*it te l )ntre'rinderii n li# te7 Ori.e &e.t!r e.!n!,i. '! te /i . r .teri# t 'rintr;un l n$ l * l!rii d+u" te3 l n$ . re ' r.ur"e /ilier tr di$i!n l+ F/urni#!r;'r!du.+t!r;di&tri2uit!r7 L ni*elul /ie.+rei &t/el de *eri"i &e '!t derul / .eri di&tin.te3 / .eri 'l & te 'e &e",ente &tr te"i.e di/erite le &e.t!rului7 Ur,+rind .l &i/i. re lui P!rter3 .ti*it+$ile &'e.i/i.e unui &e",ent &tr te"i. n li# t &unt% A(7 De#*!lt re te1n!l!"i.+ A47 Ge&tiune re&ur&el!r u, ne A67 Ad,ini&tr re "ener l+ AB7 A'r!*i#i!n re AG7 L!"i&ti.+ intern+ 9re.e'$ie3 &t!. 83 .!ntr!l de &t!.: AO7 F 2ri. $ie AC7 L!"i&ti.+ extern+ 9&t!. 8 0i di&tri2u$ie /i#i.+ 'r!du&el!r l .lien$i: AP7 C!,er.i li# re 0i *-n# re 9'u2li.it te3 'r!,!$ie3 &ele.$i di&tri2uit!ril!r3 /ix re 're$: O &t/el de n li#+ 'er,ite &+ identi/i.+, .ele .ti*it+$i le )ntre'rinderii .+r!r li &e .!rd+ ! i,'!rt n$+ 're , re & u 're ,i.+ .!,' r ti* .u 'rin.i' lii .!n.uren$i de 'e &e",ent3 &'e.t . re * i,'une nu,ite !'$iuni &tr te"i.e le" te de ,!dul de l!. re . ' .it+$il!r7 An li# 'r!/iluril!r &tr te"i.e 'er,ite deter,in re re&ur&el!r 0i .ti*it+$il!r &e",entului . re

u un "r d , i , re de i,'!rt n$+ 0i &+ identi/i.+, )n .e&te F .ti*it ti .1eieF .ei / .t!ri .1eie de &u..e& . re ex'li.+ &ur&ele * nt 8ului .!,'etiti*7 O d t+ / .t!rii .1eie de &u..e& &t/el identi/i. $i3 &e '! te 're.i i,'!rt n$ l!r )n &i"ur re .!,'etiti*it+$ii 'rin utili# re un!r .!e/i.ien$i de '!nder re7 E* lu-nd 'e ! &. r de l 5 l ( ni*elul . ' .it+$il!r &tr te"i.e le /ir,ei 0i liderului din &e",ent )n & ti&/ .ere & ti&/ .ere .!,' r te7 Pr .ti. .e&t!r / .t!ri3 &e '! te deter,in t-t 3"r dul de /ie.+rui / .t!r .1eie de &u..e& .-t 0i .el de .!,'etiti*it te 'entru .ele d!u+ /ir,e r+t t .+ .el , i &i"ur dru, &'re &u..e& e&te .!n.entr re re&ur&el!r 'e !

&in"ur+ .ti*it te .1eie3 unde de*enind .!,'etiti*+3 /ir, '! te &+ !2$in+ 'er/!r, n$e . re '!i &+;i 'er,it+ .!n&!lid re &t tutului de lider 0i )n lte .ti*it+$i7 L '!lul !'u&3 /ir,ele 'erd nte u /!&t .ele . re n; u /!&t . ' 2ile & ;0i 'er/e.$i!ne#e .ti*it+$ile .1eie 'entru ex'l! te#e de'lin7
30

tin"e i.i / .t!rii

.1eie de &u..e&3 / .t!ri 'e . re de0i i; u re.un!&.ut n; u *ut .ur 8ul 0i 'er&e*eren$ &+;i

&.4. +ecomand%ri pentru 2mbun%t%)irea rela)iilor firmei cu mediul e"tern Mediul /ir,ei nu e&te !r" ni# t 'entru r+&'unde *i#iunii 0i intere&el!r .e&tei .i di,'!tri*+3 ,ulte .!,'!nente le ,ediului )i '!t /i '!tri*ni.e 0i de .ee /ir, e&te .e . re tre2uie &+ &e d 'te#e 'er, nent l &.1i,2+rile de ,ediu3 i r d 't re 're&u'une )n 'ri,ul r nd .un! 0tere 0i in/!r, $ie7 E&te de re, r. t / 'tul .+ /!r$ele , .r!,ediului 0i .ele ,i.r!,ediului &e )ntre'+trund de&e 0i &e '!ten$e #+ re.i'r!. )n in/luen$ l!r &u'r /ir,ei7 =ntre )ntre'rindere &i&te, de&.1i& 0i ,ediul &+u exteri!r &e &t 2ile&. ! &erie de rel $ii 'rin . re &e in/luen$e #+ re.i'r!.7 Fir, in/luen$e #+ ,ediul 'rin% 'r!du&ele 0i &er*i.iile & le 'e . re le di/u#e #+ )n . drul .e&tui H nu.leul de & l ri $i &'e.i li# $i 'e . re )i .u'rinde 0i . re .!ntri2uie l /!r, re unei .ulturi 'r!/e&i!n le 0i l di/u# re .e&tei )n ,ediuH / 'tul .+3 &i"ur)nd l!.uri de ,un.+ 'r!'riil!r & l ri $i3 )0i extinde e/e.tele 2ene/i.e 0i &u'r / ,iliil!r .e&t!r H .$iunile &!.i!;.ultur le 'e . re le ' tr!ne #+ & u l . re ' rti.i'+H in/!r, $iile 'e . re le di/u#e #+ 'ri*it! re l 'r!'ri &!.i le3 .ultur le3 et.7 Mediul exteri!r in/luen$e #+ /ir, .e .$i!ne #+ in . drul lui 0i .ti*it te .e&tei 'rin in/!r, $iile .u . re &e li,ente #+ 9'ri*ind .ererile 'ie$ei3 !/ert de / .t!ri de 'r!du.$ie3 tendin$ele exi&tente & u . re &e 're/i"ure #+ et.7:3 re&ur&ele 'e . re i le 'une l di&'!#i$ie3 .erin$ d!'t+rii un!r /!r,e !r" ni# t!ri.e 0i ,et!de de .!ndu.ere de.* te /re.*en$ei3 .!,'lexit+$ii 0i ,'litudinii &.1i,2+ril!r3 ne.e&it te ,ulti'li.+rii 'un.tel!r de .!nt .t )ntre .!,' rti,entele 0i & l ri $ii )ntre'rinderii 0i !r" ni&,ele 0i "en$ii e.!n!,i.i . re /!r,e #+ ,ediul re&'e.ti*3 / 't .e deter,in+ ni*elul "ener l de .ultur+3 de .!n0tiin$+ 'r!/e&i!n l+ 0i .i*i.+3 de 'r!/e&i!n li# re & l ri $il!r )ntre'rinderii7 Mi0.+rile 'er, nente de 2unuri , teri le 0i &er*i.ii3 de re&ur&e e.!n!,i.e3 di&'!ni2ilit+$i 2+ne0ti3 et.7 )ntre "en$ii e.!n!,i.i 0i ,ediul exteri!r )n . lit te de ' rti.i' n$i l e.!n!,i.+ .!n.reti#e #+ /luxurile e.!n!,i.e /i"74747 .ti*it te .ti*it teH /!ndurile 2+ne0ti . re i &e 'er.e' &u2 /!r,+ de i,'!#ite3 t xe3 ,en#i3 et.7 & u 'e . re le !/er+ 'entru /in n$ re un!r .$iuni e.!n!,i.e3 le

Fig. #.#. .elaia 'ntreprinderii cu mediul exprimat! prin fluxuri AC3 ' "7CD
31

Mediul e"tern poate determina o multitudine de efecte asupra firmei3 cum sunt% Q d!'t re de &tru.turi !r" ni# t!ri.e &u'le3 de.* te /re.*en$ei 0i .!,'lexit+$ii &.1i,2+ril!rH Q ,ulti'li. re 'un.tel!r de .!nt .t )ntre )ntre'rindere 0i ,ediul exteri!r3 'entru &e&i# re !'er ti*+ 0i .!re.t+ &.1i,2+ril!rH Q di/eren$iere ,!dului de de/inire /e.t re tri2u$iil!r )n . drul .ti*it+$il!r3 )n /un.$ie de "r dul de .e&t!r de &.1i,2+rile ,ediuluiH

Q &'!rire i,'!rt n$ei .ti*it+$il!r de 'r!"n!# 9de nti.i' re : &.1i,2+ril!r7 Principala component% a mediului 2n care o firm% apare at5t 2n calitate de produc%tor /ofertant'3 c5t $i de consumator /cumparator' este pia)a. Pi t le" turile ,ulti'le le )ntre'rinderii .u ,ediul &+u7 9/i"7476: ,i8l!.e0te

Fig.#./. .elaia 'ntreprindere 0 piaa =n rel $i .!,'lex+ 'ntreprindere-mediu )n "ener l3 re&'e.ti* 'ntreprindere0pia! )n )ntre'rinderii7 &itu $iei ' rti.ul r3 tre2uie *ute )n *edere ! &erie de &'e.te 0i ,+&uri3 .u, r /i% a' Studiul 'ie$ei .!n&tituie 're,i& 3 'un.tul de 'le. re )n .ti*it te Me. ni&,ul 'ie$ei re're#int+ 'entru )ntre'rindere ,!dern terenul de .!n/runt re exi&tente3 ,ediul de te&t re 'r!,!* re &tru.tur un!r 'r!du&e n!i3 /!r,el!r 0i

're#ente .u .e de 'er&'e.ti*+3 &ur& de idei 'entru 'r!du&ele n!i & u 'entru ,!derni# re .el!r ,et!del!r n!i de di&tri2u$ie 0i 'r!du&el!r7 In/!r, $iile re/erit! re l 'i $+3 l .!n&u, t!rii .tu li 0i '!ten$i li3 l )ntre'rinderile .!n.urente 9" ,

0i . r .teri&ti.ile . n lel!r de di&tri2u$ie3 l

'r!du&el!r !/ert te3 &e",entele de .!n&u, t!ri et.7:3 l . te"!riile de 're$uri 'r .ti. te et.73 &unt 2&!lut ne.e& re 'entru /und ,ent re de.i#iil!r 'ri*ind .ti*it te de 'r!*i#i!n re ; 'r!du.$ie ; de&/ .ere7 b' =n /luxul 'r!*i#i!n re > 'r!du.$ie ; de&/ .ere3 'ri,ul &t diu 9 'r!*i#i!n re : 0i ulti,ul 9de&/ .ere : re/le.t+ le"+tur )ntre'rinderii .u 'i $ 7
32

c' Su..e&iune l!"i.+ )n /und ,ent re

.ti*it+$ii )ntre'rinderii tre2uie &+ /ie% de&/ .ere ; &i"ur t+:7 Se * /und ,ent 3 de.i3

'r!*i#i!n re > 'r!du.$ie ; de&/ .ere. Ini$i l3 tre2uie &+ /ie identi/i. te .ererile ne& ti&/+.ute le 'ie$ei 9'r!du&e3 &er*i.ii et.73 .u .erere .ert+ 0i de&/ .ere ini$i l 'l nul de de&/ .ere3 '!i 'l nul de 'r!*i#i!n re 0i 'r!"r ,ele .!re&'un# t! re de 'r!du.$ie3 . re *!r &i"ur re li# re 'r!"r ,el!r de de&/ .ere7 =n "ener l3 'entru &unt% ; #e piee ofer cele mai $une perspective pentru produsul respectiv % ; #e modificri tre$uie aduse produsului pentru a se vinde mai $ine % ; #e pre tre$uie fi&at pentru produsul respectiv % ; #e venituri se o$in prin e&portul produsului % d' Orient re )n .!ndi$ii &u'eri! re .ti*it+$ii )ntre'rinderii .+tre !2ie.ti*ele 'ri!rit re3 .u, &unt% & ti&/ .ere ne*!il!r .!n&u, t!ril!r3 'rin 'r!du&ele .re te 0i !/eriteH .re0tere /i e/i.ient+3 .er.et re de 'i $+ tre2uie &+ r &'und+ l )ntre2+ri3 .u,

e/i.ien$ei e.!n!,i.e3 'e 2 # &'!ririi *-n#+ril!r t!t le 0i 'r!/itului re li# t 'e /ie. re 'r!du&7 A.e&te !2ie.ti*e de/ine&. &.!'ul 0i )n&+0i r $iune exi&ten$ei )ntre'rinderii3 i r re li# re l!r e&te )n /un.$ie de &'!rire &u'le$ei3 d 't 2ilit+$ii &i /lexi2ilit+$ii /ir,el!r )n r '!rt .u ,ediul l!r ,2i nt7 =n .e&t .!ntext &e i,'une 'r!,!* re unui , n "e,ent nti.i' ti*3 're*edere 0i .un! &tere 'er, nent+ ,!di/i.+ril!r )n 'er&'e.ti*+ le 'ie$ei3 identi/i. re &tr te"iil!r !'ti,e .i/rei de / .eri3 'r!/itului3 l ,en$inere 0i .u.erire de de .$iune7 O /ir,+ 2ine .!ndu&+ tre2uie &+ /ie 'uterni. '!l ri# t+ .+tre !2ie.ti*e . re &+ .!ntri2uie l ,+rire &!l* 2ilit+$ii3 n!i 'ie$e7 =n .!ndi$iile .tu le3 &u2 r '!rtul !2ie.ti*el!r3 )ntre'rindere nu &e '! te redu.e l un !r" ni&, &i,'lu3 *-nd . uni. !2ie.ti* , xi,i# re 'r!/itului7 E e&te un !r" ni&, .!,'lex . re &e .!n/runt+ .u ! ,ultitudine de !2ie.ti*e .!ntr di.t!rii .e $in de t .ti. 0i &tr te"i de#*!lt+rii 0i de & ti&/ .ere intere&el!r 'r!'riet ril!r 0i le , n "eril!r3 intere&e . re '!t /i une!ri di*er"ente7 Fir,ele u &t/el .!,'!nente di/erite 0i )n /un.$ie de nu,+rul l!r3 de'inde 'utere l!r e.!n!,i.+ de in/luen$ 'i $ 7 An li# .!n.uren$ei 0i / .t!ril!r de ,!n!'!l nu '! te "r *it d! r )n 8urul 'r!2le,ei 're$ului7 Pr!/itul nu '! te /i .!n&ider t . /iind &in"ur ,!ti* $ie )n /un.$i!n re ,e. ni&,ului e.!n!,iei de 'i $+3 !ri.-t r /i el de i,'!rt nt7 C!n.uren$ .!n&t dintr;! ,ultitudine de /!r,e de .!,'!rt ,ent .e &e , ni/e&t+ )n . drul rel $iil!r dintre /urni#!ri 'entru . 't re intere&ului unei .lientele .-t , i nu,er! &e7 Pentru de/inire ur, t! rele &'e.te% .e&t!r /!r,e tre2uie *ute )n *edere

33

Q interesele i aspiraiile clientelei in+nd seama de faptul c! aceasta este eterogen!. Clientela format! din consumatori producti"i %i neproducti"i cu ni"eluri diferite de disponibilit!i financiare creeaz! segmente de pia! difereniate. Q li$ertatea de a aciona' interesele i aspiraiile productorilor 'n calitate de ofertani. Firmele acioneaz! nu dup! principiul primului impuls ci pe baza unor scenarii strategice. Ele caut! s! 'ndeplineasc! interesele curente de asigurare a "eniturilor cu cele "iitoare de dez"oltare %i consolidare a poziiei lor pe pia! recurg+nd pentru aceasta la un set di"ersificat de c!i %i metode. Q e&istena n mediul economic a unor reglementri (uridice a unor reguli cutumiare %i a unei st!ri psihosociale care impun sau fa"orizeaza anumite aciuni sau comportamente din partea agenilor economici 7 6n economia de pia)% concuren)a apare ca o necesitate obiectiv%3 face parte din 7regulile de (oc8 ale pie)ei. A.ti*it te de 'i $+ /ir,ei e&te , r. t+ de 're#en$ /ir,el!r .!n.urente3 . re )0i di&'ut+ !'!rtunit+$ile !/erite de .ele 0i 'ie$e7 =n du2l l!r i'!&t #+ de .u,'+r+t!ri 0i *)n# t!ri3 /ir,ele )0i 'l &e # .!,'eti$i dintre ele )n d!u 'l nuri% pe de o parte3 )0i di&'ut+ /urni#!rii3 're&t t!rii de &er*i.ii3 di&'!ni2ilit+$ile de /!r$+ de ,un.+ et.73 i r pe de alt! parte )&i di&'ut+ .lien$ii3 ur,+rindu;&e !2$inere .el!r , i * nt 8! &e .!ndi$ii )n &i"ur re re&ur&el!r 0i )n 'l & re 'r!du&el!r 'r!'rii 'e 'i $+7 Statul trebuie s% se implice 2n asigurarea unui cadru $i climat concuren)ial normal3 ceea ce presupune% Q autonomia 'ntreprinderii1 Q libertatea de 'nfiinare a oric!rui tip de 'ntreprindere1 Q promo"area celor mai rentabile produse din punct de "edere a intereselor fiec!rei firme1 Q reglement!ri economico-financiare egale pentru toi agentii economici indiferent de forma de proprietate m!rime etc.1 Q formarea liber! a preurilor1 Q stabilirea prin reglement!ri bugetare a obligaiilor fa! de stat1 Q m!suri pentru fa"orizarea particip!rii 'ntreprinderii pe piaa externa1

3'

Competitivitatea unei firme e&te deter,in t+3 )n 'rin.i' l3 de trei , ri,i . r .teri&ti.e3 & .u, &e r t )n /i"ur 747B7

Fig.#.2. 3ntreprinderea %i factorii de competiti"itate A4(3 ' "7 BPD An& ,2lul r '!rturil!r de inter .$iune )n . re intr+ "en$ii e.!n!,i.i )n lu't+ 'entru &i"ur re &ur&el!r de 'r!*i#i!n re 0i .!n.uren$+7 Gr dul de inten&i/i. re e.!n!,i.i3 'e de lt+ ' rte7 =n "ener l 3 ,i8l! .ele 0i in&tru,entele utili# te )n rel $iile de .!n.uren$+ &e '!t deli,it )n 8urul .el!r ' tru 'il!ni i '!liti.ii de , r<etin"3 re&'e.ti*% 'r!du&ul3 're$ul3 'r!,!* re 3 di&tri2u$i 7 C!n.uren$ .e , i e*ident+ e&te direct! 0i &e , ni/e&t+ )ntre )ntre'rinderile . re ' r 'e 'i $ .u 2unuri identi.e & u .u ,i.i di/eren$ieri3 de&tin te & ti&/ .erii .el!r 0i " ,e de ne*!i7 =n .e&t . #3 di/eren$iere dintre .!n.uren$i &e re li#e #+ 'rin i, "ine de , r.+3 'rin .!n.uren$ )ntre ,+r.i7 Se '! te , ni/e&t 0i ! .!n.uren$+ indire.t+3 .)nd )ntre'rinderile &e dre&e # .el!r 0i ne*!i & u un!r ne*!i di/erite3 'rin !/ert unei " ,e * ri te de 2unuri7 F!r$ .!,'eti$iei 0i i,'li. $iile ei &u'r re#ult tel!r .ti*it+$ii )ntre'rinderii de'ind de ,+ri,e 0i '!#i$i e.!n!,i.+ .el!r . re &e .!n/runt+7 .!n.uren$ei e&te i,'u& de r '!rtul .erere > !/ert+3 de , &ur e.1ili2r+rii .e&tui 3 'e de ! ' rte3 0i de r '!rtul de /!r$e )n . re &e 'l &e # 'e 'i $+ "en$ii 'ie$ei de de&/ .ere /!r,e # &i&te,ul rel $iil!r de

3)

Conclu!ii $i recomand%ri Cer.et re te,ei 'er,i& /!r,ul re un!r conclu!ii . re ..entui #+ i,'!rt n$ .un! 0terii . r .teri&ti.il!r 0i &.1i,2+ril!r din ,ediul extern )n , n "e,entul /ir,ei% (7 Re're#int+ ! .!ndi$ie /und ,ent l+ 47 C!ntri2uie l 0tiin$i/i.+7 67 Per,ite re li# re un!r &i&te,e !r" ni# t!ri.e de.* te .!ndi$iil!r .tu le 0i &i"urR in/!r, $iile . re &+ 'er,it+ 'li. re un!r de.i#ii 0i .$iuni )n .!n.!rd n$+ .u ne.e&it+$ile 0i !'!rtunit+$ile ,ediului ,2i nt7 B7 A&i"ur re !r" ni# $i re&ur&el!r u, ne3 , teri le3 /in n.i re 0i in/!r, $i!n le de . re re ne*!ie 'entru /un.$i!n re 0i de#*!lt re & nu e&te '!&i2il+3 . ntit ti* 0i ,ediului de .ti*it te !r" ni# $iei e&te .ru.i l+ )n .re re identi/i.+rii 0i & ti&/ .erii3 . ntit ti*e 0i . lit ti*e tre2uin$el!r .!n&u, t!ril!r 'e 'i $ 'e . re .$i!ne #+7 un!r &tr te"ii 0i '!liti.i re li&te3 .u ! 2un+ /und ,ent re

. lit ti*3 /+r+ lu re )n .!n&ider re / .t!ril!r de ,ediu7 ). E/e.tu re unei n li#e ,'le 'r!.e&ul de &t 2ilire .ti*it te !r" ni# $iei7 Studiile e/e.tu te &u'r ,ediului extern l /ir,ei u du& l identi/i. re un!r recomand%ri de 'er/e.$i!n re rel $iil!r /ir,ei .u ,ediul extern7 A.e&te $in de i,'le,ent re )n .ti*it te ur,+t! rel!r !'$iuni el 2!r te de ut!rii St n.i!iu I7 0i Milit ru G7%
1.

&tr te"iil!r de de#*!lt re .i )n &.!'ul deter,in+rii &itu $iei 'ri*ind

Adaptarea 're&u'une &.1i,2 re ,!dului de de&/R0ur re

.ti*itR$ii unei /ir,e .e&t

&t/el )n.-t &R de*inR , i .!,' ti2ilR .u . r .teri&ti.ile ,ediului7 A.e &tR 'r!.edurR ..e'tR ,ediul extern 0 .u, e&te 0i . utR &R "R&e &.R ,et!de 'entru d 't re /ir,ei l )n.er. re de
.

&. Influen)area factorilor de mediu. =n !'!#i$ie .u d 't re 3 .e &tR !'$iune i,'li.R in/luen$ / .t!rii de ,ediu 'entru ;i / .e , i .!,' ti2ili .u .ti*it te /ir,ei7 t re3 ! /ir,R '! te )n.er. &R;i ,!di/i.e &t/el )n.-t .e&tei !'$iuni7 Cele , i in/luen$ ,ediul / .e 'u2li.it te =n l!. &R ..e'te / .t!rii de ,ediu . de& /!l!&ite &unt%
a. Promovarea produselor i relaiile cu pu$licul 7 O ,!d lit te de

.e0ti &R de*inR / *!r 2ili /ir,ei7 Exi&tR .-te* ,et!de de re li# re

extern e&te 'r!,!* re 3 di.R utili# re .!,uni.Rrii 'rin , &&;,edi 'entru 9'u2li. rel ti!n&:3 . re i,'li.R utili# re .!,uni.Rrii )n , &&;,edi 0i .u 'u2li.ul '!t du.e l in/luen$ re )n 2ine uni*er&itR$i & u ' rti.i'R l .$iuni . rit 2ile7

'r!du&el!r 0iK& u &er*i.iil!r !/erite de /ir,R7 =nrudite .u 'r!,!* re &unt rel $iile .u 'u2li.ul .ti*itR$il!r &!.i te 'entru .re re unei i, "ini / *!r 2ile de&'re /ir,R )n r-ndul 'u2li.ului7 Pr!,!* re 0i rel $iile / .t!ril!r de ,ediu7 De &e,ene 3 )n 'lu& / $R de .ti*itR$i &'!rti*e3
3*

. ,' niile 'u2li.it re !2i0nuite3 nu,er! &e /ir,e &'!n&!ri#e #R di/erite

b. Persoanele de interfa)7 O ltR ,et!dR de in/luen$ re )n 2ine

/ .t!ril!r de ,ediu e&te

.re re unui &i&te, de inter/ $R )ntre /ir,R 0i 'rin.i' lele ele,ente le ,ediului7 Per&! nele . re u r!lul de ; ; &i"ur inter/ $ .u ,ediul )nde'line&. d!uR /un.$ii% '!t .!le.t in/!r, $ii din ,ediul extern 0i '!t /iltr .ee .e e&te i,'!rt nt 0i tr n&,ite '!t rR&'-ndi in/!r, $ii / *!r 2ile de&'re /ir,R )n exteri!r7 A.e&te 'er&! ne '!t /i% "en$i de *-n#Rri3 &'e.i li0ti )n *-n#Rri3 )n re.rut re 'er&!n lului3 re.e'$i!neri3 *!. $i3 ! ,eni de 0tiin$R7
c. *ecrutarea personalului. Re.rut re e&te 'r!.e&ul de identi/i. re 0i tr "ere )n /ir,R

in/!r, $iile i,'!rt nte )n interi!rH

. ndid $il!r . ' 2ili &R !.u'e l!.urile * . nte7 Se . utR . ndid $ii .e u .un!0tin$e 0i le"Rturi &tr-n&e .u di/eri$i / .t!ri de ,ediu7 De exe,'lu ,ulte /ir,e n" 8e #R & l ri $i i /ir,el!r .!n.urente7 d+ ,egocierea contractelor+ =n unele . #uri .e &t '! te *e ! in/luen$R &e,ni/i. ti*R3 d .R &e ur,Rre0te !2$inere un!r .!rduri / *!r 2ile )n d!,enii i,'!rt nte7 P rteneri tele .u /urni#!rii 0i .lien$ii &unt ,i8l! .e de& )nt-lnite 'entru ),2unRtR$ire rel $iil!r .u ,ediul7 e+ #ooptarea e&te ! ltR ,et!dR de in/luen$ re )n 2ine / .t!ril!r de ,ediu7 A.e &t 're&u'une tr "ere de 'er&! ne din ,ediul extern )n /un.$ii de .!ndu.ere )ntr;! /ir,R7 De exe,'lu tr "ere de 'er&! ne i,'!rt nte le *ie$ii '!liti.e3 .ultur le3 0tiin$i/i.e )n C!n&iliul de Ad,ini&tr $ie l unei /ir,e7 O ,et!dR )nruditR e&te inter.!nexiune .!ndu.erii3 . # )n . re /ir,e di/erite u ,e,2rii .!,uni )n C!n&iliul de Ad,ini&tr $ie7 f+ Aciuni pe plan politic+ Mediul extern '! te /i in/luen$ t 0i de .ti*it te '!liti.R 'rin . re .!,er.i n$ii )n.e r.R &R in/luen$e#e le"i&l $i nu,ele , i ,ult!r /ir,e7 g+ Societ)ile mi&te !(oint ventures". Un /en!,en .e i ,'l! re e&te .re re .e&t!r &!.ietR$i7 O &!.iet te ,ixtR i n 0tere tun.i .-nd d!uR & u , i ,ulte /ir,e 1!tRrR&. &R 'r!du.R )n .!,un 2unuri & u &er*i.ii7 S!.ietR$ile ,ixte !/erR nu,ite * nt 8e re.i'r!.e .e r /i "reu de tin& )n lte .!ndi$ii 9redu.ere .!&turil!r3 extindere 'e 'i $R3 'er/e.$i!n re te1n!l!"iil!r3 .re0tere e/i.ien$ei:7 4. Schimbarea domeniului de activitate e&te ! ltR !'$iune 'entru re#!l* re 'r!2le,el!r de ,ediu3 .e 're&u'une ,!di/i. re 'r!du&el!r 0i &er*i.iil!r !/erite de /ir,R3 &t/el )n.-t &R 2ene/i.ie#e de / .t!ri de ,ediu , i / *!r 2ili7 O /ir,R )0i '! te &.1i,2 )n t!t lit te d!,eniul de .ti*it te & u '! te d! r &R;0i di*er&i/i.e !/ert de 2unuriK&er*i.ii7 0i .!,'!rt ,entul ut!ritR$il!r &t tului7 A.ti*it te '!liti.R '! te /i .!ndu&R de /ie. re /ir,R )n ' rte & u de ! &in"urR !r" ni# $ie )n

3+

ibliografie (7 Ni.!le&.u3 O73 Ver2!n.u3 I7 Fund ,entele , n "e,entului !r" ni# $iei > Bu.ure0ti3 Editur Tri2un E.!n!,i.+3 4554 47 Ni.!le&.u3 O7 M n "e,ent > Bu.ure0ti3 Editur E.!n!,i.+3 (EEE 67 ?!tler3 P17 M n "e,entul , r<etin"ului > Bu.ure0ti3 Editur Te!r 3 (EEC B7 C!rne&.u3 V7 M n "e,entul3 B #ele "ener le > Editur A.t ,i3 (EEP G7 Burdu03 E7 Fund ,entele , n "e,entului !r" ni# $iei > Bu.ure0ti3 Editur E.!n!,i.+3 (EEE O7 C-r&te 3 G17 An li# &tr te"i.+ 4554 C7 Ser2ei3 M7 E.1ili2rul /in n.i r l /ir,ei > Ti,i0! r 3 Editur Mirt!n3 (EEP7 P7 B+r2ule&.u3 C7 E.!n!,i 0i "e&tiune )ntre'rinderii > Bu.ure0ti3 Editur E.!n!,i.+3 (EEE7 E7 De .!nu3 A7 E.!n!,i )ntre'rinderii > Bu.ure0ti3 Editur Did .ti. 0i Ped "!"i. 7 (57 De .!nu3 A7 Di "n!&ti.ul 0i e* lu re )ntre'rinderii > De* 3 Editur Intel.red!3 4555 ((7 Vintil+3 G7 Ge&tiune /in n.i r+ Ped "!"i. 3 (EEC (47 Giur"iu3 A7 I7 Me. ni&,ul /in n.i r l )ntre'rin#+t!rului > Clu8;N '!. 3 Editur D .i 3 (EEG7 (67 G *ril+3 T7 M n "e,entul "ener l l /ir,ei > Editur E.!n!,i.+3 4554 (B7 Burl .u3 N7 M n "e,ent > C1i0in+u3 ASEM 4555 (G7 Sri&.e*3 E7 M n "e,entul /ir,ei > C1i0in+u3 ASEM (EEP (O7 Ni.!le&.u3 O7 M n "e,entul )ntre'rinderil!r ,i.i 0i ,i8l!.ii > Bu.ure0ti3 Editur E.!n!,i.+3 455( (C7 B-"u3 C73 De . V7 Str te"i /ir,ei > Bu.ure0ti3 Editur E/i.ient3 4555 (P7 C-r&te 3 G173 P)r*u3 Fl7 E.!n!,i 0i "e&tiune )ntre'rinderii > Bu.ure0tu3 Editur E.!n!,i.+3 (EEE (E7 Dinu3 E7 Str te"i /ir,ei7 Te!rie 0i 'r .ti.+ > Bu.ure0ti3 Editur E.!n!,i.+3 4555 457 Dru.<er3 P7F7 In!* re 0i &'irit )ntre'rin# t!r > Bu.ure0ti3 Editur Te!r 3 4555 4(7 Bre&&L3 G73 ?!n<uLt3 C7 TUe.!n!,ie dUentre'ri&e > P ri&3 Editur SIREV3 (EEP 447 St n.iu3 S7 M n "e,entul Or" ni# $iei > Edi$i I3 4556 467 Di,itre&.u3 M7 M n "e,ent ,!dern )ntre ut!rit te 0i in/luen$+ > Edi$i II; 3 455P 4B7 C1 tter8ee3 S7 Str te"ii de e*it re e0e.ului > Editur ALL3 455E 4G7 St n.i!iu3 I73 Milit ru3 G7 M n "e,ent7 Ele,ente /und ,ent le > Bu.ure0ti3 Editur Te!r 3 (EEP
3,

,ediului ,2i nt > Bu.ure0ti3 Editur E.!n!,i.+3

)ntre'rinderii > Bu.ure0ti3 Editur Did .ti. 0i

Ane"a # Tabelul #. Ti'urile de ,ediu extern l /ir,ei Criteriul de clasificare (7 (7 Din 'un.t de *edere l "r dului de &t 2ilit te ; &t 2il Tipul de mediu Carcteristicile tipului de mediu ; di/i.ult+$i l &.1i,2+rile ne 0te't te le 'ie$eiH ; ne*!ile .lien$il!r .!n&t nteH ; r!lul .er.et+ril!r 0i n!il!r te1n!l!"ii > redu&H ; 'r!.edurile > &t nd rd# teH ; &tru.turile > ri"ide3 .u ier r1ie 0i re"le,ent+ri &tri.t &t 2ilite7 ; n!i .!ndi$ii le 'ie$iiH ; &.1i,2+ri /re.*ente le ne.e&it+$il!r .lien$il!rH ; n!i de#*!lt+ri te1n!l!"i.eH ; &tru.turi d 'ti*eH ; "e&tiune .!' rt.i' ti*+ .u un nu,+r &'!rit de rel $ii t n"ente7 ; &.1i,2+ri extre, de /re.*ente le ,ediuluiH ; l n& re n!il!r 'r!du&e de / 2ri. $ieH ; i,'une ! .re0tere d 't 2ilit+$ii 0i el &ti.it+$ii &tru.turil!r /un.$i!n leH ; 'er/e.$i!n re ,et!del!r de 'r!&'e.t reH ; un din ,i&, de!&e2it )n )ntre " .ti*it te /ir,ei ; &t nd rdi# re 'r!.e&el!r de ,un.+H ; &tru.turi .entr li# te7 ; &t nd rdi# re .un!0tin$el!r ne.e& re 0i . li/i.+rii 'er&!n luluiH ; &tru.turi de&.entr li# te

in&t 2il

tur2ulent

47 =n /un.$ie de .!,'lexit te &

; ;

&i,'lu .!,'lex

Sur& % A B3 ' "7 6C D

Ane"a &
3-

Tabelul &. M!ti*ele i,'!rt nte )n le"ere n!il!r te1n!l!"ii Motivul Cre #+ n!i ,!duri de & ti&/ .e ne*!ile 1"emple De exe,'lu% ne*!i de &.ult ,u#i.+ de ! . lit te , i 2un 3 de / .e . l.ule , i r 'id &i de eli,in t! te 'etele de ,urd rie de 'e 1 inele &'+l te /!&t & ti&/ .ut ; "r $ie n!il!r te1n!l!"ii ; 'rin )nl!.uire , "net!/!nului .u CD;ul3 ri"lei de . l.ul .u . l.ul t!rul 0i3 re&'e.ti*3 deter"en$il!r !2i&nui$i .u deter"en$i 2i!l!"i.i7 Un exe,'lu )n .e&t &en& '! te /i ti" i te/l!n 9. re3 &'re de!&e2ire de ti" i .l &i.03 nu li'e0te 'r!du&ele 're' r te:3 r!dul unui 'r!"r , &' $i l l S7U7A7H ini$i l te/l!nul /!&t .re t 'entru n *etele &' $i le7 Te1n!l!"iile *iit!rului 're*e&te&. re)nt! r.ere l ! e.!n!,ie de ti' . &ni.3 ,ul$i ! ,eni ur,)nd &+ de*in+ 'r!du.+t!ri inde'enden$i de J2unuri in/!r, ti.e 0i , i 'utin de ,+r/uri .l &i.e7 =n .e&te .!ndi$ii3 'i $ tr n&'!rturil!r de .+l+t!ri3 'i $ ,!2ilei 'entru 2ir!uri3 'i $ 'r!du&el!r de . terin" &e *!r redu.e dr , ti.7 C+r$ile de .redit 0i 2 n.!, tele3 de exe,'lu3 &unt ,ult , i .!,!de 'entru utili# t!ri de.)t .!#ile l 2 n.iH internetul redu.e .erere 'entru &er*i.ii '!0t le7 Nu * tre.e ,ult ')n+ .e ele*ii *!r in*+$ &in"uri3 . & 3 .u 8ut!rul un!r 'r!"r ,e &'e.i le 0i nu .u 8ut!rul 'r!/e&!ril!r7 Se )n$ele"e .+3 )n .e&te .!ndi$ii .!n.uren$ 'r!*ine )n ,!d indire.t de l 'r!"re&ul te1ni.!;0tiin$i/i.3 de l ne*!il te1n!l!"iei7 Prin n!ile te1n!l!"ii de .!n"el re3 de exe,'lu3 &; reu0it d u" re .i!.!l tei l in"1e$ t+ 9nu d! r "u&tului de .i!.!l t :3 reu0indu;&e ; d t!rit n!ului 'r!du& ; & /ie tr 0i n!i .!n&u, t!ri7

P!t identi/i. 0i & ti&/ .e ne*!i l tente

M!di/i.+ ,!delele .ererii

P! te ,!di/i. n tur .!n.uren$ei

P! te 8ut l de&.!'erire de n!i .!n&u, t!ri

Sur& % A (63 ' "7 G4 D

Ane"a 4 Tabelul 4. M!di/i.+rile de,!"r /i.e . / .t!r l ,ediului extern


'0

Modificarea demografic% Di&tri2u$i 'e "ru'e de *)r&t+ '!'ul $iei

Caracteristica modific%rii demografice De exe,'lu3 &.+dere r tei n t lit+$ii )n ulti,ii (5 ni e&te re&'!n& 2il+ 'entru de.linul 'ie$ei 'entru .!'iiH .re0tere "ru'ului de *)r&t+ )ntre (G ; 4G ni du& l ! &u2&t n$i l+ ex' n&iune 'ie$ei . &etel!r udi! 0i CD;uril!r7

Min!rit+$ile n $i!n le

Vi# re .e&tui &e",ent &u2.ultur l de*enit din .e )n .e , i i,'!rt nt+ .!l! unde di/eren$ele etni.e /e.te #+ ne*!ile .u,'+r+t!rului7 C &ele de di&.uri3 . &+ lu+, . exe,'lu t!t d!,eniul ,u#i.ii3 u .re t &t/el de 'r!du&e &'e.i le 'entru ei3 /iind /! rte 'r!/it 2ile7 S u )n An"li 3 'r!du. t!rii de .!&,eti.e u .re t 'r!du&e &'e.i le . re u . $int+ "ru'urile &u2.ultur le3 de*enind ,+r.i /! rte .un!&.ute 0i 'r!/it 2ile7

F ,ili ,edie 9,en 8ul ,ediu:

Cre0tere r tei di*!r$uril!r3 , ri 8ul l *)r&te t!t , i )n int te 0i ! r t &.+#ut+ n t lit+$ii u du& l redu.ere di,en&iunii ,edii / ,iliei 0i3 i,'li.it3 l .re0tere nu,+rului de ,en 8e7 Pentru &'e.i li0tii )n , r<etin"3 de un intere& de!&e2it &e 2u.ur+ ,en 8ele .u *enituri , ri 0i !2li" $ii /in n.i re ,i.i3 'redi&'u&e .1eltui 2 ni 'entru 2unuri lux! &e 0i dur 2ile 0i &er*i.ii de . lit te7 Ele re're#int+ ! $int+ i,'!rt nt+ 'entru 'r!du. t!rii 1i;/i3 !'er t!rii de turi&, 0i re&t ur nte3 . &ele de ,!d+ et.7

Sur& % A P3 ' "7BG D

'1

S-ar putea să vă placă și