Sunteți pe pagina 1din 116

Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie Nicolae Testemianu Catedra Anatomie topografic i C irurgie operatorie

Set de teste la Anatomie topografic

C iinu ! "#$%

&'tremitatea superioar (egiunea infraclavicular $) a, -, c, d, e, ") a, -, c, d, e, %) a, -, c, d, e, 6) a, -, c, d, e, 7) a, -, c, d, e, 9) a, -, c, d, e, :) a, -, c, d, e, ;) a, -, c, d, e, *imitele regiunii infraclaviculare sunt+ marginea inferioar a m) pectoral mare marginea lateral a sternului marginea anterioar a muc iului deltoid marginea inferioar a .laviculei o linie imaginar ce trece prin coasta a ///0a 1up prerea 1mv care fascie formea2 capsula glandei mamare3 fascia pectoral fascia clavipectoral fascia superficial fascia transversal fascia endotoracica 1up prerea 1mv care din afirmaiile de mai 4os s5nt corecte3 teaca pentru m) pectoral mare formea2 fascia superficial teac pentru m) pectoral mare formea2 fascia proprie m) pectoral mare nu are teac m) pectoral mare formea2 peretele anterior al spaiului su-pectoral superficial m) pectoral mare este 5ncon4urat de fascia clavipectoral Cum se numete foia profund a fasciei pectorale+ fascia coracoclavicostalis fascia pectorl fascia endocervical fascia clavipectoral fascia a'ilar Care din urmtoarele afirmaii sunt corecte+ trigonul deltoidopectoral este limitat de+ clavicul8 m) deltoid i m) pectoral mare prin trigonul deltoidopectoral trece vena cefalica 5n stratul su-cutanat infraclavicular sunt situai nn) supraclaviculari fascia superficial formea2 ligamentul suspensor al glandei mamare vena cefalica se vars 5n vena -a2ilic Teaca crui muc i este format de fascia clavipectoral3 m) pectoral mare m) pectoral mic m) dinat anterior m) deltoid mm) intercostali Spaiul su-pectoral superficial este limitat de+ posterior de m) pectoral mare anterior de m) pectoral mic i fascia clavipectoral posterior de fascia superficial anterior de fascia proprie esutul celuloadipos su-cutanat Care sunt limitele spaiului su-pectoral profund+ fascia pectoral m) pectoral mare fascia clavipectoral m) pectoral mic lamela profund a fasciei clavipectorale

<) =rocesele purulente din spaiul su-pectoral superficial se rsp5ndesc 5n cavitatea a'ilar pe traiectul urmtoarelor formaiuni+ a, ligamentului coraco umeral -, artera toracic suprem c, venei cefalice d, arterei toracoacromiale i nervilor toracici anteriori

e, artera tocacic lateral $#) Fascia clavipectoral se inser pe urmtoarele formaiuni anatomice+ a, clavicul -, procesul coracoid al scapulei c, marginea medial a sternului d, coasta / ! > e, m) pectoral mare $$) Sursa de inervaie pentru glanda mamar este constituit de+ a, ramuri ale nn) intercostali // ! >// -, ramurile ple'ului cervical c, ramurile toracale anterioare a ple'ului -ra ial d, nn) frenici i nervul intercosto-ra ial e, nn) vagi i nervul coraco-ra ial $") Ce formaiuni neurovasculare traversea2 spaiul su-pectoral superficial3 a, ramurile trunc iului toracoacromial -, nervii toracali anteriori c, nervii i arterele toracale laterale d, artera toracic suprem e, artera toracodorsal i artera descendent a scapulei $%) Unde se revars vena cefalica3 a, 5n vena a'ilara -, 5n vena su-clavicular c, 5n vena -a2ilica d, 5n vena 4ugular e, 5n vena -ra ial $6) Care este proiecia arterei a'ilare 5n regiunea infraclavicular3 a, linia trasat de la otarul dintre partea medial i treimea mi4locie a claviculei spre partea intern a musc iului coraco0-ra ial 5n a-ducia -raului -, linia trasat de la marginea parii laterale a sternului spre tu-erculul mare al umerusului 5n adduc ia -ratului c, linia trasat de la manu-riul sternal spre tu-eruculul mare al umersului 5n adducia -raului d, lina trasat de la marginea parii laterale a sternului spre tu-erculul mare al umersului 5n a-duc ia -ra ului) e, linia trasata de la otarul dintre partea medial5 i treimea mi4locie a claviculei spre partea intern a musc iului coraco0-ra ial 5n aducia -raului $7) ?n trigonul clavi0pectoral vasele i nervii sunt plasai 5n urmatoarea consecutivitate+ a, inferior v) a'ilar8 mai sus a) a'ilara i mai sus ple'ul -ra ial -, inferior a) a'ilar8 mai sus v) a'ilara i mai sus ple'ul -ra ial c, inferior v) a'ilar8 mai sus ple'ul -ra ial i mai sus a) a'ilar d, inferior a) a'ilar8 mai sus ple'ul -ra ial i mai sus v) a'ilar e, inferior ple'ul -ra ial8 mai sus v) -ra ial i mai sus a) -ra ial $9) ?n trigonul clavi0pectoral de la artera a'ilar pornesc urmatoarele ramuri+ a, a) toracica superioar -, a) toracoacromial c, a) clavipectoral d, ramura pectoral e, ramura deltoidian $:) 1rena4ul limfatic din regiunea infraclavicular are loc 5n+ a, nodulii limfatici infraclaviculari -, nodulii limfatici a'ilari c, nodulii limfatici -ra iali d, nodulii limfatici sternali e, nodulii limfatici prescapulari $) a, -, c, (egiunea scapular Fascia proprie a regiunii scapulare formea2 teac pentru urmtorii muc i+ m) supraspinatus et m) seratus posterior sup) m) infraspinatus et m) rom-oidei m) teres minor et teres ma4or

d, m) latissimus dorsi e, m) trapesius ") @rupul de muc i superficiali ai regiunii scapulare s5nt+ a, m) teres ma4or et m) seratus posterior sup) -, m) teres minor et teres ma4or c, m) latissimus dorsi d, m) supraspinatus et m) rom-oidei e, m) trapesius %) a, -, c, d, e, 6) a, -, c, d, e, 7) a, -, c, d, e, 9) a, -, c, d, e, :) a, -, c, d, e, ;) a, -, c, d, e, <) a, -, c, d, e, $) a, -, c, d, Care din urmtoarele formaiuni ocup tecile osteofi-roase scapulare+ m) trapesius et m) seratus posterior sup) m) supraspinatus m) latissimus dorsi et m) rom-oidei m) infraspinatus mm) teres minor et ma4or Care artere principale particip la formarea anastomo2ei arteriale scapulare+ a) suprascapularis a) a'ilaris et a) circumfle'a umeris anterior a) toracoacromialis et a) toracica lateralis a) circumfle'a scapulae r) descendens a) transversae colli (egiunea scapular este inervat de urmtorii nervi+ n) suprascapular n) infrascapular i n) a'ilar n) su-scapular n) toracic lateral i n) infraclavicular n) dorsal al scapulei Care este segmentul optim pentru ligaturarea arterei a'ilare3 mai distal de locul de emergen a arterei su-scapulare mai pro'imal de locul de emergen a trunc iului tireocervical mai distal de originea arterelor circumfle'e umerale anterioar i posterioar 5n segmentul cuprins 5ntre artera su-scapular i artera toracic suprem 5n segmentul dintre artera su-scapular i trunc iul tireocervical Care este segmentul critic 5n ligaturarea arterei a'ilare3 mai pro'imal de locul de emergen a trunc iului tireocervical 5n segmentul cuprins 5ntre artera su-scapular i artera toracic suprem 5n segmentul dintre artera su-scapular i trunc iul tireocervical 5n segmentul dintre artera su-scapular i artera profund a -raului 5n segmentul dintre artera toracic lateral i artera toracic suprem Care sunt lo4ele osteofasciale 5n limitele regiunii scapulare3 lo4a supraspinat A5ntre fosa supraspinat i fascia supraspinat, lo4a medie A5ntre fosa supraspinat i fascia infraspinat, lo4a infraspinat A5ntre fosa infraspinat i fascia infraspinat, ce se situia2 anterior de scapul A5ntre fosa su-scapular i fascia ce acoper m) su-scapular, lo4a su-scapular A5ntre fascia infraspinat i fosa supraspinat, =rocesul supurativ din spaiul celular situat 5ntre m) trape2 i muc iul supraspinat poate s se rasp5ndeasc spre+ fosa a'ilar spaiul su-deltoidian triung iul lateral al g5tului 5n lo4a supraspinat 5n lo4a infraspinat (egiunea deltoidean *a ce nivel poate fi le2at n) a'ilar 5n limitele regiunei deltoidiene+ la nivelul apofi2ei acromiale a scapulei pe marginea posterioar a m) deltoid la 9 cm inferior de acromion pe marginea anterioar a m) deltoid la 9 cm inferior de coracoid la limita inferioar a m) deltoid cu % cm superior de tu-erio2itatea deltoidian

e, la limita superioar a m) deltoid cu % cm inferior de acromion ") a, -, c, d, e, %) a, -, c, d, e, 6) a, -, c, d, e, 7) a, -, c, d, e, $) a, -, c, d, e, ") a, -, c, d, e, %) a, -, c, d, e, 6) a, -, c, d, e, 7) a, -, c, d, e, Ce vase i nervi s5nt situate 5n spaiul su-deltoidian3 a) circumfle' umeral anterioar a) circumfle' umeral posterioar n) dorsal scapular i artera dorsal a scapulei n) a'ilar a) su-scapular cu n) suprascapular =lag tiat pe marginea posterioar a m) deltoid) &ste dereglat a-ducia -raului) =ro-a-il este le2at+ ple'ul -ra ial n) suprascapular cu nn)supraclaviculari n) a'ilar n) musculocutanat cu n) median n) radial cu n) ulnar *a fracturarea colului c irurgical a osului umeral pot fi le2ate+ tendonul lung i scurt al m) -iceps -rac ial a) circumfle'a umeris posterior n) a'ilar n) radial i n) median a) circumfle'a umeri anterior Care vase vasculari2ea2a muc iul deltoid3 ramura deltoidean a arterei toracoacromiale artera circumfle'a umeri posterior artera circumfle'a umeri anterior artera scapulara artera circumfle'a scapule (egiunea a'ilar Care din urmtoarele limite ale fosei a'ilare s5nt numite corect3 marginea inferioar a m) pectoral mare marginea inferioar a pectoralului mic cu m) teres ma4or marginea inferioar a m) latissimus dorsi liniile convenionale ce unesc pectoralul mare i latissimus dorsi lateral i medial marginea inferioar a m) su-scapular cu m) coraco-ra ial =eretele posterior al cavitii a'ilare este constituit de urmtoarele formaiuni+ m) su-scapularis mm) teres ma4or et minor m) latissimus dorsi caput longus et -revis m) triceps -ra ii mm) pectoralis ma4or et minor =rin orificiul patrulater al peretelui posterior al cavitii a'ilare trece+ a) a'ilar cu n) radial n) su-scapular cu artera descendent a scapulei a) circumfle' scapular cu nervul su-scapular n) a'ilar a) circumfle' umeral posterioar =rin orificiul trilater al peretelui posterior al cavitii a'ilare trece+ a) su-scapular cu n) radial n) su-scapular cu artera descendent a scapulei a) circumfle' scapular a) circumfle'a umeris posterior i n) a'ilar a) toracodorsal cu artera descendent a scapulei =eretele anterior al cavitii a'ilare este format din+ m) pectoralis minor cu fascia clavipectoralis fascia a'ilaris i pectoralul mare spaiul su-pectoral profund i muc ii intercostali superficiali m) pectoral mare m) dinat anterior i muc ii intercostali superficiali

9) a, -, c, d, e, :) a, -, c, d, e, ;) a, -, c, d, e, <) a, -, c, d, e,

=eretele lateral al cavitii a'ilare este constituit din+ m) coraco-ra ial i capul scurt al m) -iceps -ra ial m) triceps -ra ial capul medial osul umeral fascia proprie i capul medial a m) triceps -ra ial m) -ra ioradial i m) -ra ial =eretele medial al cavitii a'ilare este constituit din+ fascia clavipectoral i ligamentul suspensor al a'ilei peretele toracic m) dinat anterior m) pectoral mic cu fascia coracoclavicostal m) pectoral mare i ligamentul suspensor al a'ilei *inia de proiecie pentru artera a'ilar este linia trasat 5ntre urmtoarele formaiuni+ treimea anterioar i medie a fosei a'ilare pe marginea inferioar a muc iului pectoral mare treimea medie i posterioar a fosei a'ilare pe mi4locul distanei 5ntre m) pectoral mare i m) lat al spatelui apofi2a coracoid i epicondilul medial al umerusului Brificiul patrulater al fosei a'ilare este delimitat de urmtoarele formaiuni anatomice+ m) rotund mare m) coraco-ra ial i infraspinos m) rotund mic i su-scapular osul umeral capul lung al m) triceps -ra ii

$#) Brificiul trilater al fosei a'ilare este delimitat de urmtoarele formaiuni anatomice+ a, m) rotund mare -, m) coraco-ra ial i m) infraspinos c, m) rotund mic i su-scapular d, osul umeral i procesul coracoid e, capul lung al m) triceps -ra ial $$) Ape'ul cavitii a'ilare este proiectat 5ntre urmtoarele formaiuni anatomice+ a, elementele articulaiei centurii scapulare -, coasta / c, clavicul d, m) pectoral mic i coasta / e, m) deltoid i procesul coracoid $") Sintopia pac etului vasculonervos a'ilar la nivelul triung iului clavipectoral 5n raport cu a) a'ilar este+ a, medial ! vena a'ilar -, lateral ! ple'ul -ra ial c, medial ! fascicolul medial al ple'ului -ra ial d, lateral ! fascicolul nervos lateral e, medial ! v)cefalic i n) musculocutanat $%) ?n triung iul pectoral de la a) a'ilar pornesc urmtoarele ramuri+ a, a) toracic suprem i a) suprascapular -, a) toracoacromial i a) toracic lateral c, a) toracic lateral8 a) circumfle'a umeris posterior i a) circumfle'a scapular d, a) toracic lateral e, toate rspunsurile sunt eronate $6) ?n triung iul su-pectoral de la a) a'ilar pornesc urmtoarele ramuri+ a, a) toracoacromial i a toracica lateral -, a) circumfle'a umeri posterior c, a) circumfle'a scapul i a) suprascapular d, a) su-scapular e, a) circumfle'a umeri anterior $7) Circuitul sangvin colateral va fi mai -enefic 5n ca2ul ligaturrii a) a'ilare la nivelul3

a, -, c, d, e,

pro'imal de a) toracic intern i distal de a) circumfle'a umeral post) distal de a) circumfle'a umeri posterior pro'imal de a) su-scapular distal de a) su-scapular i pro'imal de a) circumfle'a umeral post) pro'imal de a) toracoacromial i distal de a) circumfle'a umeral post)

$9) ?n limitele triung iului su-pectoral8 artera a'ilar este 5ncon4urat de urmtoarele formaiuni+ a, n) median -, n) musculocutanat c, n) ulnar8 cutanat medial al -raului i ante-raului d, n) radial8 n) a'ilar e, n) suprascapular8 n) su-scapular $:) Care sunt direciile posi-ile directe de difu2are ale puroiului din cavitatea a'ilar3 a, spre spaiul celular su-deltoidian -, spre spaiul celular su-pectoral superficial c, spre spaiile celulare interscalen i antescalen d, spre lo4a infraspinat i spaiile celulare prescapulare e, spre lo4a supraspinat $;) Cavitatea a'ilar este cptuit cu+ a, 7 grupe de ganglioni limfatici -, esut celular adipos c, pac etul neurovascular a'ilar d, ramurile generate de ctre artera a'ilar e, artera suprascapular i n) suprascapular $<) Care din urmtoarele afirmaii referitor la ganglionii limfatici a'ilari sunt corecte+ a, toate grupele de ganglioni limfatici a'ilari se drenea2 5n trunc iul limfatic su-clavicular -, grupul medial colectea2 limfa de la peretele antero0lateral al a-domenului i toracelui superior de om-ilic8 glanda mamar c, ganglionul limfatic de la nivelul coastei a ///0a8 care primul se afectea2 5n metasta2area cancerului de gland mamar ! gang) Corg ius d, ganglionii posteriori ce se afl pe traiectul arterei su-scapulare colectea2 limfa de la partea superioar a spatelui i suprafaa cervical posterioar e, toate grupele de ganglioni limfatici a'ilari se drenea2 5n trunc iul limfatic 4ugular "#) Care este calea posi-il de difu2are a puroiului din cavitatea a'ilar spre spaiul su-pectoral superficial3 a, pe traiectul n) a'ilar i artera circumfle' umeral posterioar -, pe traiectul arterei su-scapulare i ramura descendent a a) transversale cervicale c, pe traiectul arterei toracice laterale i artera circumfle' umeral anterioar d, pe traiectul arterei toracodorsale e, pe traiectul trunc iului toracoacromial "$) Care este calea posi-il de difu2are a puroiului din cavitatea a'ilar spre spa iile celulare adipoase interscalen i antescalen3 a, pe traiectul arterei circumfle' a scapulei i nervului a'ilar -, pe traiectul arterei toracice laterale i artera toracica suprema c, pe traiectul venei cefalice i nervului cutanat lateral al -raului d, pe traiectul pac etului neurovascular a'ilar 5n direcie pro'imal e, pe traiectul arterei toracoacromiale i ale ramurilor musculare pectorale "") Care este calea posi-il de difu2are a puroiului din cavitatea a'ilar spre spaiul su-deltoidian3 a, pe traiectul n) radial i artera su-scapular -, pe traiectul n) a'ilar i arterelor circumfle' umeral anterioar i posterioar c, pe traiectul n) ulnar i n) musculocutanat d, pe traiectul n) median i n)radial e, pe traiectul arterei circumfle' scapular "%) Care sunt limDtele trigonului su-pectoral3 a, este locali2at 5ntre marginea inferioar a pectoralului mic i marginea inferioar a pectoralului mare -, liniile trasat prin marginele muc iului pectoral mic c, linia trasat prin marginea inferioar a musc iului pectoral mare d, linia trasat prin marginea inferioar a claviculei i marginea inferioar a pectoralului mic e, linia trasat prin marginea inferioar a pectoralului mare i coasta E//

"6) Care sunt limitele trigonului pectoral a, corespunde cu marginea inferioar a pectoralului mic i marginea inferioar a pectoralului mare -, corespunde limitei muc iului pectoral mic c, corespunde limitei muc iului pectoral mare d, corespunde cu marginea inferioar a claviculei i marginea inferioar a pectoralului mic e, corespunde cu marginea inferioar a pectoralului mare i coasta E// "7) =osterior esutul celular al cavitatii a'ilare comunica cu 3 a, cu estul celular al regiunii scapulare prin fisura format dintre peretele medial i posterior al cavita ii a'ilare -, cu esutul celular su-deltoidian prin orificiul patrulater pe traiectul nervului a'ilar i artera circumfle'a umeri posterior c, cu lo4a osteo0fi-roas infraspinat prin orificiul trilater d, cu testul celular infraclavicular pe traiectul venei cefalica e, cu tesutul celular -rac ial pe traiectul n) a'ilar "9) Care din afirmaiile referitoare la artera a'ialar sunt adevarate+ a, a a'ilara este continuarea arterei suclavie -, prima portiune a arterei a'ilare trece de la marginea laterala a i coaste p5na la musc iul pectoral mic A5n limita triung iului clavipectoral, c, a doua poriune a arterei a'ilare se situea2 posterior de musc iul pectoral mic A5n limita triung iului pectoral, d, a treia poriune a arterei a'ilare se gasete 5n limitele triung iului su-pectoral e, a patra poriune a arterei a'ilare trece prin orificiul patrulater ":) 1e unde se colectea2 limfa 5n ganglionii limfatici a'ilari mediali3 a, de la glanda mamar -, de la peretii toracici antero0laterali c, de la mem-rul superior d, din regiunea gFtului e, de la pereii a-dominali antero0laterali ";) Unde se efectuea2 dreanu4ul limfatic din nodulii limfatici a'ilari3 a, 5n nodulii limfatici su-claviculari -, 5n nodulii limfatici -ra iali c, 5n nodulii limfatici a-dominali d, 5n nodulii limfatici mediastinali e, nici unul din variantele sus numite nu se refer la nodulii limfatici a'ilari "<) Care din afirmaiile de mai 4os sunt adevarate3 a, fosa a'ilara este delimitat5 de cavitatea a'ilar prin fascia proprie -, musc iul dinat anterior alcatuiete peretele medial al cavitaii a'ilare c, musc iul latisimus dorsi8 teres ma4or i muc iul su-scapular alacatuiesc peretele lateral al cavita ii a'ilare d, orificiul patrulater se gaseste pe pertele posterior al cavitatii a'ilare e, orificiul trilater se gseste pe peretele posterior al cavitaii a'ilare %#) Care din afirmaiile de mai 4os sunt false3 a, trigonul pectoral i su-pectoral se situea2 pe peretele anterior al cavitaii a'ilare -, nervul ulunar se trece pe peretele medial al cavitaii a'ilare c, vena a'ilar se situea2 anterior i lateral de artera a'ilar d, vena a'ilar se situea2 anterior i lateral de artera a'ilar e, artera circumfle'a scapule trece prin orificiul patrulater $) a, -, c, d, e, ") a, -, c, d, Articulaia umrului Care compartiment a articulaiei umerale nu este 5ntrit de muc i3 compartimentul anterioar compartimentul posterior compartimentul e'terior compartimentul medial este 5ntrit din toate prile de muc i ?n ca2 de lu'are a umrului 5n direcie antero0inferioar ce nerv poate fi le2at3 n) median i n) musculocutanat n) radial i n)cutanat medial al -raului n) ulnar i n) intercosto-ra ial n) a'ilar

e, poate fi le2at orice nerv %) a, -, c, d, e, 6) a, -, c, d, e, $) a, -, c, d, e, ") a, -, c, d, e, %) a, -, c, d, e, 6) a, -, c, d, e, 7) a, -, c, d, e, 9) a, -, c, d, e, :) a, -, c, d, e, *u'aiile umerusului se 5nt5lnesc mai frecvent 5n ca2ul lipsei sau su-de2voltrii ligamentului3 ligamentul coraco umeral ligamentul coracoacromial tendonului capului lung al m) -iceps -ra ii ligamentul gleno umeral mediu ligamentul gleno umeral superior Suprafata articulara dintre capul osului umeral si fosa articulara a scapulei e marita pe contul+ ligamentului gleno umeral superior ligamentului gleno umeral inferior la-rum glenoidale epicondilului lateral epicondilului medial (egiunea -ra ial =roiecia a) -ra iale i a n) median pe -ra este linia trasat dintre3 treimea anterioar i medie a fosei a'ilare treimea posterioar a fosei a'ilare mi4locul plicii cu-itale epicondilul medial al umerusului epicondilul lateral al umerusului *inia de proiecie a n) ulnar pe -ra 5n treimea inferior8 unete urmtoarele puncte+ otarul treimii medii i inferioare a anului -icipital medial epicondilul medial al umerusului epicondilul lateral al umerusului mi4locul plicii cu-itale anul -icipital lateral Nervul radial 5n regiunea anterioar a -raului corespunde cu+ treimea inferioar a anului -icipital lateral treimea inferioar a anului -icipital medial coincide cu anul -icipital medial coincide cu proiecia nervului ulnar nu se proiectea2 5n regiunea anterioar a -raului ?n esutul su-cutanat al regiunii anterioare a -raului se situia2+ v) cefalic v) -a2ilic n) median i n) cutanat lateral al -raului n) cutanat medial al -raului i ante-raului n) radial i n) cutanat lateral al ante-raului *a nivelul treimei pro'imale a -raului lo4a anterioar conine+ m) triceps -ra ial i n) radial m) coraco-ra ial8 m) -iceps -ra ial i m) -ra ial a) i v) -ra ial8 n) median i n) musculocutanat n) ulnar m) rotund mare i mic ?n treimea distal a -raului 5n limitele lo4ei anterioare se conine+ m) coraco-ra ial8 n) radial i v) -asilic capul lung al m) -iceps -rac ial i n) cutanat -ra ial lateral m) -iceps -ra ial8 m) -ra ial8 a) i v) -ra ial i a) colateral ulnar inferioar n) median i n) musculocutanat n) cutanat ante-ra ial medial i n) cutanat -ra ial medial Componena pac etului neurovascular principal al -raului 5n treimea inferioar este repre2entat de+ n) ulnar8 n) median8 v) -ra ial8 a) -ra ial n) median8 v) -ra ial8 a) -ra ial v) -ra ial8 n) radial8 a) -ra ial n) ulnar8 n) musculocutanat8 v) -ra ial a) -ra ial8 n) cutaneus ante-ra ii medialis8 v) -asilica

;) a, -, c, d, e, <) a, -, c, d, e,

N) ulnar 5n treimea superioar a -raului este locali2at3 medial i posterior de n) median lateral de a) -ra ial medial de a) -ra ial lateral de v) -asilica medial de v) -asilica N) ulnar 5n treimea inferioar a -raului este locali2at3 anterior i medial de a) -ra ial 5ntre epicondilul medial al osului umeral i olecranon 5n lo4a muc iului triceps -ra ial locali2at 5ntre muc iului -ra ial i -iceps -ra ial 5n lo4a muc iului -iceps -ra ial

$#) Segmentul critic al trunc iului arterial 5n limitele mem-rului superior este locali2at 5ntre+ a, a) profunda -ra ii -, a) circumfe'a umeri anterior c, a) circumfle'a scapule d, a) circumfle'a umeri posterior e, a) su-scapularis $$) Nervul musculocutanat 5n treimea medie a -raului este locali2at 5ntre urmtorii mu c i+ a, muc iul coraco-ra ial i capul medial al tricepsului -, muc iul -ra ial c, muc iul -ra ioradial i pronator rotund d, muc iul triceps capul medial e, muc iul -iceps -ra ial $") /dentificai formaiunile anatomice locali2ate 5n lo4a posterioar 5n limitele treimii medii a -raului3 a, m) triceps -ra ial -, n) radial c, a) profund -ra ial d, n) musculocutanat i a) colateral ulnar medial e, a) colateral ulnar superioar i n) musculocutanat $%) *inia de proiecie n) radial pe -ra este linia ce unete3 a, marginea posterioar a muc iului deltoid -, treimea inferioar a anului -icipital lateral c, tu-erculul mare al osului umeral d, epicondilul lateral al umerusului e, treimea inferioar a anului -icipital medial $6) Canalul umeromuscular este traversat de urmtoarele formaiuni anatomice3 a, n) a'ilar i a) colateral ulnar lateral -, a) circumfle' umeral posterioar c, n) musculocutanat i a) colateral ulnar medial d, n) radial e, a) i v) profund -ra ial $7) ?n limitele canalului format de epicondilul medial al umerusului i olecranon se locali2ea2+ a, n) ulnar -, a) colateral ulnar superioar c, a) colateral ulnar inferioar d, a) recurent ulnar anterioar e, a) profund a -raului $9) Canalul umeromuscular este situat 5n limitele3 a, lo4ei posterioare a -raului -, lo4ei anterioare a -raului c, 5ntre umerus i m) triceps d, 5ntre umerus i m) -ra ial e, acest canal este situat 5n alt regiune $:) (amurile terminale ale a) profund a -raului 5n limitele lo4ei posterioare s5nt+

a, -, c, d, e,

a) colateral radial a) colateral medie a) colateral ulnar superioar a) colateral ulnar inferioar nici un rspuns nu este corect

$;) 1eterminai care din afirmaiile enumerate sunt corecte3 a, la fracturarea osului umeral 5n treimea medie poate fi le2at n) radial -, n) radial trece prin canalul umeromuscular c, ligaturarea a) -ra iale este mai -ine de efectuat pro'imal de a) profund a -raului d, n) ulnar 5n treimea inferioar a -raului se locali2ea2 5n lo4a posterioar e, n) radial se ramific 5n treimea medie a ante-raului) $<) *a fracturarea osului umeral pro'imal de inseria m) deltoidian fragmentele osoase se deplasea23 a, fragmentul pro'imal este rotat e'tern su- aciunea mm) infraspinatus i teres minor -, fragmentul pro'imal este deplasat anterior lateral su- aciunea mm) supraspinatus i m) deltoid c, fragmentul pro'imal este deplasat medial su- aciunea mm) teres i pectoral mare d, fragmentul distal este deplasat lateral i superior su- aciunea m) deltoid e, fragmentul distal este deplasat posterior su- aciunea m) -iceps -ra ial "#) Care dintre urmtoarele afirmaii despre vena -a2ilic 5n treimea distal a -raului sunt corecte3 a, este dispus mai superficial de fascia proprie -, este 5nsoit de nervul cutanat medial al ante-raului c, este dispus su- fascia superficial d, este dispus 5ntre lamelele fasciei superficiale Acanalul =irogov, e, este dispus corespu2tor anului -icipital medial "$) >ena cefalic este locali2at pe -ra 5n+ a, 5ntre lamelele fasciei proprii -, su- fascia proprie c, 5n esutul adipos su-cutanat d, 5n treimea medie este 5n canalul =irogov e, 5n treimea pro'imal este su- fascia proprie "") >ena -a2ilic 5n treimea medie a -raului este dispus+ a, su- fascia proprie -, su- fascia superficial c, 5ntr0o duplicatur a fasciei proprii Acanalul =irogov, d, 5n esutul adipos su-cutanat e, 5ntre fascia superficial i fascia proprie "%) Care din urmtoarele afirmaii referitoare la sintopia pac etului neurovascular -ra ial sunt incorecte+ a, nervul median 5n treimea pro'imal a -raului este dispus mai lateral de arter -, nervul median 5n treimea pro'imal a -raului este dispus posterior de artera -ra ial c, nervul median 5n treimea medie intersectea2 din anterior artera -ra ial d, nervul median 5n treimea medie intersectea2 din posterior artera -ra ial e, nervul median 5n treimea distal a -raului este dispus medial fa de artera -ra ial "6) *a otar cu regiunea cu-ital n) radial este locali2at 5ntre urmtoarele formaiuni+ a, muc iul -iceps -ra ial -, muc iul -ra ioradial c, muc iul triceps -ra ial d, muc iul pronator rotund e, muc iul -ra ial "7) Care din urmtoarele afirmaii referitoare la topografia n) ulnar pe -ra sunt corecte+ a, n) ulnar la otar 5ntre treimea pro'imal i medie prse te lo4a anterioar a -ra ului penetrFnd septul intermuscular medial -, 5n limitele treimii medii se dispune 5n lo4a anterioar a -raului c, 5n limitele treimii medii se locali2ea2 paralel septului intermuscular medial 5n lo4a posterioar a -ra ului d, este 5nsoit 5n treimea medie i inferioar de ctre artera colateral ulnar superioar e, 5n treimea distal a -raului este locali2at 5n lo4a m) triceps -ra ial "9) Care din urmtoarele afirmaii referitoare la topografia n) musculocutanat pe -ra sunt corecte+ a, 5n treimea pro'imal strpunge m) coraco-ra ial

-, c, d, e,

5n treimea pro'imal strpunge m) -iceps -ra ial 5n treimea medie se aran4ea2 5ntre m) -iceps -ra ial i m) -ra ial 5n treimea inferioar Fnete de su- marginea lateral a m) -iceps -ra ial penetrFnd fascia -ra ial 5n treimea inferioar se locali2ea2 5ntre m) triceps -ra ial i m) -ra ioradial

":) Care ven cutant 5nsotete nervul cutant medial pe -ra a, vena -a2ilica -, vena cefalica c, vena a'ilar d, vena -ra ial e, vena cu-ital ";) =ulsatia arterei -ra iale poate fi determinata a, la 4umtatea marginii mediale a -raului -, la marginea medial a muc iului deltoid c, la marginea lateral a muc iului -iceps d, 5n punctul de fi'are pe -ra a muc iului deltoid e, pulsaia arterei nu poate fi apreciat pe -rat "<) Care este locul optiml al ligaturarii arterei -ra iale 5n treimea superioar a -raului a, ligaturarea distal de originea arterei -ra iale profunde -, ligaturarea pFna la artera -ra ial profund c, am-ele metode sunt pos-ile d, nici una din cele enumerate nu este prefera-ila 5n ligaturare e, ligaturarea numai a arterei -ra iale profunde %#) =ielea regiunii posterioare a -raului este inervat de nervul cutaneus -ra ii posterior care0i originar din+ a, nervul radial -, nervul ulunar c, nervul a'ilar d, nervul musculo0cutanat e, nervul median %$) *a ce nivel v) -a2ilica trece prin stratul celular su-cutant al regiunii -ra iale3 a, 5n $G% inferioara -, 5n $G% medie c, 5n $G% superioar d, vena -a2ilica nu trece 5n spatiul celular su-cutanat al regiunii -ra iale e, din regiunea cu-itala imediat se amplasea2 5n canalul su fascial %") *a compresia crui nerv se instalea2 pareste2ia dupa aplicarea garoului 5n treimea medie a -ratului3 a, nervului median -, nervului musculo0cutanat c, nervului ulunar d, nervului radial e, nervului a'ilar $) a, -, c, d, e, ") a, -, c, d, e, (egiunea cu-ital ?n esutul su-cutanat al regiunii cu-itale anterioare s5nt situate3 vv) -a2ilic i cefalic nn) cutanai ai ante-raului mediali i laterali v) intermedia cu-iti 5n ca2ul pre2enei anastomo2ei de tip HIH vv) mediana cefalica i mediana -a2ilica 5n ca2ul pre2enei anastomo2ei de tip HMH n) cutanat anterior al ante-raului ?n fosa cu-ital artera -ra ial este situat+ mai medial de tendonul muc iul -iceps -ra ii mai lateral de tendonul m) -iceps 5nsoit de nervul median 5nsoit de nervul musculocutanat mai superficial de fascia proprie

%) Care muc i formea2 eminena lateral a regiunii cu-itale cu-itale3 a, muc iul -ra ioradialis -, muc iul -iceps -ra ialis

c, muc iul -ra ialis d, muc iul supinator e, muc iul pronator teres 6) a, -, c, d, e, 7) a, -, c, d, e, 9) a, -, c, d, e, :) a, -, c, d, e, Care muc i formea2 eminena medial a regiunii cu-itale3 muc iul pronator teres muc iul palmaris longus muc ii fle'ori ai degetelor muc iul supinator i pronator patrat toi muc ii enumerai contri-uie la formarea eminenei cu-itale mediale ?n limitele fosei cu-itale n) radial se afl 5n3 5n anul cu-ital anterior lateral8 5ntre m) -ra ioradial i m) -ra ial 5ntre lamelele septului intermuscular lateral 5n septul intermuscular lateral8 5ntre m) -ra ial i m) -ra ioradial 5n septul intermuscular medial al ante-raului ader la capsula articular a cotului 5n grosimea m) pronator teres pe colul osului ulnar Care din afirmaiile enumerate mai 4os sunt corecte3 5n fosa cu-ital ramura superficial a n) radial este situat 5ntre mm) -ra ioradial i supinator ramura profund n) radialis intr 5n canalul supinator n) radial are numai o singur ramur 5n limitele ante-raului ramura superficial a n) radial este 5nsoit de a) radial ramura profund a n) radial este 5nsoit de a) radial 1espre topografia a) radiale 5n regiunea cu-ital se poate spune c+ se situia2 5ntre m) pronator teres i m) -ra ioradial se situia2 su- m) palmaris longus 5n $G% inferioar este 5nsoit de n) median pe tot traiectul su de la -ifurcaie trece anterior de tendonul m) -iceps -ra ial este 5nsoit de n) ulnar pentru "G% inferioare ale ante-raului

;) 1espre topografia a) ulnare 5n regiunea cu-ital se poate spune c+ a, este situat 5ntre mm) fle'ori digitali superficiali i profund -, este 5nsoit de ramura profund a n) radial pentru $G% inferioar a regiunii c, de la a) ulnar pornete a) recurent ulnar d, este situat superficial deasupra m) pronator teres 5n limitele fosei cu-itale e, trece pe su- m) pronator teres <) a, -, c, d, e, (eeaua arterial a regiunii cu-itale este format de urmtoarele anastomo2e arteriale+ a) circumfle'a umeri posterior i a) recurent interosea a) colateral ulnar superioar i a) profunda -rac ii a) colateral ulnar superioar i a) recurent ulnar posterioar a) colateral radial i a) recurent radial a) colateral ulnar inferioar i a) recurent ulnar anterioar

$#) Canalul osteofi-ros prin care trece n) ulnar la nivelul regiunii cu-itale este format din+ a, epicondilul medial al umerusului -, epicondilul lateral al umerusului c, olecranon d, fascia proprie i esuturile superficiale e, capul osului radial $$) =rin canalul n) ulnar din regiunea cu-ital posterioar trece+ a, nervul ulnar -, nervul radial c, nervul median d, artera colateral ulnar superioar e, artera colateral ulnar inferioar $") >ena -a2ilica 5n regiunea cu-ital se gasete a, 5n spaiul celualar su-cutanat -, 5ntre musc i c, su- fascia propria d, 5ntre fascia superficialis i fascia propria

e, 5n duplicatura fasciei superficiale $%) Care din venele su-cutanate ale regiunii cu-itale este mai comod pentru veno0punctie) a, vena cefalica -, vena -a2ilica c, vena radial d, vena ulunar e, anastomo2a dintre vena cefalica si -a2ilica $6) ?n timpul masurarii tensiunii arteriale capsula fonendoscopului 5n fosa cu-ital tre-uie po2itionat3 a, la marginea lateral a tendonului -iceps -ra ii -, la marginea medial a tendonului -iceps -ra ii c, pe tendonul -iceps -ra ii d, la marginea medial a epicondilului radial e, 5n nici unul din punctele sus numite $7) /n fosa cu-ital nervul median se afla 5n raport cu artera -ra ial3 a, posterior de artera -ra ial -, medial de artera -ra ial c, anterior de artera -ra ial d, lateral de artera -ra ial e, aceste doua formaiuni anatomice merg separat $) a, -, c, d, e, ") a, -, c, d, e, %) a, -, c, d, e, 6) a, -, c, d, e, 7) a, -, c, d, e, 9) a, -, c, d, e, (egiunea ante-raului =roiecia pac etului neurovascular ulnar pe ante-ra este linia ce unete+ tendonul m) -iceps -ra ial apofi2a stiloid a ulnei epicondilul medial al umerusului osul pisiform olecranonul =roiecia pac etului vasculonervos radial pe ante-ra este linia ce unete3 tendonul m) -iceps -ra ial mi4locul fosei cu-itale apofi2a stiloid a radiusului epicondilul lateral al osului -ra ial osul scafoid *inia de proiecie a nervului median pe ante-ra unete3 tendoanele m) -iceps -ra ial mi4locul fosei cu-itale mi4locul dintre apofi2ele stiloide a radiusului i ulnei epicondilul medial al osului -ra ial este mi4locul dintre tendonul m) fle'or carpi radial i m) palmar lung ?n esutul su-cutanat al regiunii anterioare a ante-raului s5nt situate urmtoarele formaiuni+ vv) cefalica i -a2ilica nn) cutanai ai ante-raului mediali i laterali aa) radial i ulnar n) median a) median Care din afirmaiile enumerate mai 4os s5nt corecte3 de la fascia proprie 5n regiunea ante-raului pornesc dou septuri 5n partea anterioar a ante-raului muc ii s5nt dispui 5n trei straturi stratul patru este repre2entat de m) pronator Juadratus fasciculele neurovasculare principale ale ante-raului s5nt situate 5n stratul su-cutanat spaiul =aron0=irogov este situat 5ntre straturile % i 6 de muc i fle'ori ai ante-raului /ndicai 5ntre care muc i este locali2at a) radial 5n treimea medie a ante-raului3 m) -ra ioradial m) pronator rotund m) fle'or carpi radial m) fle'or superficial al degetelor m) supinator

:) a, -, c, d, e, ;) a, -, c, d, e, <) a, -, c, d, e,

N) median 5n treimea medie pe ante-ra este locali2at 5ntre+ m) fle'or superficial al degetelor m) fle'or profund al degetelor m) palmar lung m) fle'or carpi ulnar m) fle'or carpi radial Spaiului celuloadipos =aron0=irogov pe ante-ra este delimitat de+ m) fle'or profund al degetelor m) fle'or lung al policelui m) fle'or superficial al degetelor mem-rana interosea m) pronator patrat Fascicolul neurovascular lateral al ante-raului este format din+ a) i v) radiale n) radial n) median r) superficial a n) radial r) profund a n) radial

$#) Fasciculul neurovascular medial al ante-raului este format din+ a, a) radial -, a) i v) ulnar c, n) radial d, n) median e, n) ulnar $$) Nervul median este 5nsoit pe ante-ra de+ a, a) comitans -, a) median c, a) ulnar d, a) radial e, nici un rspuns nu este corect $") ?n treimea medie a ante-raului n) median se afl+ a, su- fascia proprie -, 5ntre mm) carpi radialis i palmaris longus c, 5ntre mm) -ra ioradialis i fle'or carpi radialis d, 5ntre mm) fle'or digitorum superficialis i fle'or carpi ulnaris e, 5ntre mm) digitorum superficialis i digitorum profundus $%) Kanul radial al ante-raului 5n treimea medie i inferioar este limitat de+ a, m) -ra ioradial -, m) fle'or carpi radialis c, m) pronator teres d, m) palmaris longus e, m) pronator Juadratus $6) Kanul ulnar al ante-raului este limitat de+ a, m) fle'or carpi ulnaris -, m) fle'or digitorum superficialis c, m) -ra ioradial d, m) palmaris longus e, m) pronator teres $7) =rin canalul supinator trec+ a, n) radial -, r) profund a n) radial i a) colateral radial c, r) profund a n) radial d, r) posterioar a n) interosos e, a) radial $9) Canalul supinator este delimitat de+

a, -, c, d, e,

lig) anular radial m) supinator m) -ra ioradial mi4locul diafi2ei osului radial colul osului radial

$:) =rin ce se poate manifesta evoluarea sindromului canalului supinator3 a, scderea sensi-ilitii pielii regiunii antero0laterale a ante-raului -, scderea sensi-ilitii pielii regiunii posterioare a ante-raului c, diminuarea forei de e'tensie a mFinii i degetelor d, lipsa fle'iei mFinii i degetelor e, isc emia esuturilor regiunii posterioare a ante-raului $;) =ac etul vasculonervos al regiunii posterioare a ante-raului este format de+ a, n) posterior al ante-raului -, ramura terminal a r) profunde a n) radial c, a) interosoas posterioar i dou vene omonime d, a) radial e, a) posterioar a ante-raului $<) Stratul celular din regiunea posterioar a ante-raului comunic cu spaiul =aron0=irogov+ a, pe traectul esutului perivascular al arterelor interosoase -, prin canalul supinator c, prin orificiile 5n mem-rana interosoas d, prin anul ulnar e, prin anul radial "#) Spaiul celular adipos din regiunea posterioar a ante-raului se afl+ a, 5ntre stratul superficial i profund de muc i -, 5ntre stratul profund de muc i i mem-rana interosoas c, deasupra stratului superficial d, 5ntre muc ii superficiali e, 5n aceast regiune spaiu celular adipos intermuscular nu e'ist "$) Kanul median 5n treimea distal a ante-raului este delimitat de+ a, tendonul m) fle'or carpi radialis -, m) fle'or carpi ulnaris c, tendonul m) palmaris longus d, m) fle'or digitorum profundus e, m) pronator teres "") Fasciculul neurovascular interosos anterior din regiunea ante-raului repre2int ramuri a+ a, n) median -, n) ulnar c, a i v) ulnare d, a) i v) radiale e, n) radial "%) Stratul trei de muc i din regiunea anterioar a ante-raului este format din+ a, m) fle'or pollicis longus -, m) fle'or digitorum profundus c, m) fle'or digitorum superficialis d, m) pronator teres e, m) pronator Juadratus "6) Care din urmtoarele afirmaii referitore la topografia n) median 5n treimea pro'imal a ante-raului este corect+ a, trece pe su- muc iul pronator teres -, trece pe su- muc iul supinator c, trece printre capetele m) pronator teres d, trece pe su- m) fle'or digitorum superficialis e, trece 5ntre mm) fle'or digitorum superficialis i profundus "7) Care din urmtoarele afirmaii referitore la topografia n) ulnar 5n treimea pro'imal a ante-raului sunt corecte+ a, la otar cu treimea medie se dispune 5n canalul ulnar al ante-raului -, 5n limitele treimii pro'imale trece pe su- muc iul fle'or carpal ulnar

c, trece prin m) fle'or carpal ulnar d, trece printre m) fle'or carpal ulnar i m) pronator teres e, trece pe su- muc iul pronator teres "9) Care din urmtoarele afirmaii referitore la topografia a) ulnare 5n treimea pro'imal a ante-raului sunt corecte+ a, de la locul -ifurcaiei trece pe su- m) pronator teres -, de la locul -ifurcaiei trece pe su- muc iul fle'or carpal ulnar c, trece pe su- m) fle'or superficial al degetelor d, trece pe su- m) fle'or profund al degetelor e, trece printre mm) fle'or superficial i profund al degetelor ":) Care dintre urmtoarele afirmaii descriu topografia pac etului neurovascular radial 5n regiunea ante-raului+ a, 5n treimea pro'imal a ante-raului se locali2ea2 5ntre m) pronator teres i m) -ra ioradial -, 5n treimea medie i distal se locali2ea2 5ntre m) fle'or carpal radial i m) -ra ioradial c, ramura superficial a n) radial este dispus mai lateral fa de arter d, ramura superficial a n) radial este dispus mai medial fa de arter e, n) radial este dispus mai lateral fa de arter ";) =ac etul neurovascular ulnar 5n limitele ante-raului are urmtoarea topografie+ a, pac etul neorovascular ulnar propriu 2is este pre2ent 5n toate cele trei treimi ale ante-raului -, pac etul neurovascular ulnar propriu 2is este pre2ent doar 5n treimea medie i distal a ante-raului c, nervul ulnar este dispus mai lateral fa de artera ulnar d, nervul ulnar este dispus mai medial fa de artera ulnar e, nervul ulnar 5n limitele treimii pro'imale a ante-raului trece pe su- m) fle'or carpal ulnar "<) ?ntre tendoanele cror muc i se afla n) median 5n treimea inferioar a ante-raului a, 5ntre pronator teres -, 5ntre m) fle'or carpi radialis c, 5ntre m) palmaris longus d, 5ntre m) fle'or carpi ulunaris e, 5ntre fle'or digitorum superficialis %#) *a pacientul L) 5n treimea inferioar a ante-ratului pe partea anterioara se vi2uali2ea2a o plag tiat) *a e'aminare se determin8 lipsa fle'iei a degetelor $8 " i %8 pierderea sensi-ilitaii cutanate 5n regiunea palmar a degetelor $8 "8 %8 care nerv este le2at3 a, a fost le2at nervul median -, a fost le2at nervul ulunar c, a fost le2at ramura superficial a nervului radial d, a fost le2at ramura profund a nervului radial e, a fost le2at nervul cutanat lateral al ante-ratului %$) ?ntre capetele crui muc i trece nervul median 5n treimea superioar a ante-raului3M a, m) -ra ioradial -, m) fle'or carpi ulunaris c, m) fle'ori carpi radialis d, m) pronator teres e, m) palmar lung %") Ce muc i acoper pac etul neuro0vacular anterior interosos 5n treimea inferioar a ante-raului3 a, m) pronator rotun -, m) pronator patrat c, fle'orul profund al degetelor d, fle'orul carpi ulunaris e, fle'orul carpi radialis %%) &numerai care elemente intra 5n componena fascicolului neuro0vascular interosos anterior al ante-ratului3 a, nervul median -, artera radial c, artera anterioar interosoas d, nervul interosos anterior e, vena interosoas poserioar %6) =entru apreciera pulsului 5n treimea inferioar a ante-raului artera radial este cea mai optimal8 crui fapt se datorea2 aceasta3 a, locali2area arterei imediat su- fascia proprie a ante-raului

-, c, d, e,

locali2area arterei pe suprafaa e'tern a osului radial diametrului mare al arterei radiale lipsa colateralelor arteriale i a nervilor locali2area arterei 5n spaiul celular su-cutanat

%7) =ielea suprafeei laterale a ante-raului este inervat de nervul cutanat lateral8 care este originea acestui nerv3 a, din nervul muculo0cutanat -, din nervul median c, din nervul radial d, din fascicolului lateral al ple'ului -ra ial e, din fascicolul medial al ple'ului -ra ial $) a, -, c, d, e, ") a, -, c, d, e, %) a, -, c, d, e, 6) a, -, c, d, e, 7) a, -, c, d, e, 9) a, -, c, d, e, :) a, -, c, d, e, (egiunea mFinii ?n esutul su-cutanat al regiunii carpiene s5nt situate urmtoarele formaiuni+ v) cefalica i -a2ilica v) intermedian cu-ital n) cutaneus ante-ra ii medialis n) radialis n) cutaneus ante-ra ii lateralis Canalul carpal conine urmtoarele formaiuni anatomice+ n) ulnar ramura superficial a n) radial tendoanele mm) fle'or superficial i profund al degetelor tendonul m) fle'or lung al policelui n) median Canalul carpiulnar A@uNon, conine urmtoarele formaiuni anatomice+ tendonul m) fle'or carpi ulnar artera i vena ulnar nervul ulnar tendonul m) fle'or al degetului mic tendonul m) palmar lung Sintopia elementelor anatomice 5n canalul carpiulnar A@uNon, este urmtoarea+ artera este situat medial de nerv nervul este situat superficial artera este situat superficial i lateral nervul este situat medial i profund de arter vena este situat medial de nerv Canalul carpiradial conine urmtoarele formaiuni anatomice+ artera i vena radial nervul radial tendonul m) fle'or carpi radial nervul median ramura superficial a n) radial Sindromul de compresie a n) median 5n regiunea carpian este determinat de+ locali2area nervului 5ntre structuri fi-roase dense care au un grad sc2ut de elasticitate locali2area a) comitans a n) median locali2area limitrof a osului pisiform 5ngroarea lig) carpal volar grosimea n) median ?n esutul su-cutanat al regiunii posterioare carpiene s5nt situate urmtoarele formaiuni+ v) cefalica i v) -a2ilica tendoanele e'tensorilor n) cutaneus ante-ra ii lateralis i medialis n) cutaneus ante-ra ii posterior r) superficialis n) radialis8 r) dorsalis n) ulnaris

;) Articulaia radiocarpian este format din+ a, osul radial -, osul trape2oid

c, osul ulnar cu discul articular d, oasele carpului8 rFndul pro'imal e, osul pisiform <) a, -, c, d, e, 1in r5ndul pro'imal al carpului fac parte urmatoarele oase+ scafoidul semilunarul tricvetrul trape2ul pisiformul

$#) Aponeuro2a palmar este repre2entat de+ a, prelungirea tendonului m) palmaris -revis -, prelungirea tendonului m) palmaris longus c, 5ngroarea fasciei superficiale d, confluierea tendoanelor fle'orilor e, o plac triung iular de esut con4unctiv dens8 groas i solid $$) Arcada arterial palmar superficial se proiectea2+ a, pe plica palmr transversal pro'imal -, 5n mi4locul oaselor metacarpiene c, plica palmar transversal distal d, plica metacarpofalangian e, plica palmar longitudinal $") Arcada arterial palmar profund+ a, este situat mai pro'imal de cea superficial -, este situat mai distal de cea superficial c, la acelai nivel ce cea superficial d, este situat 5n lo4a tenar e, este situat 5n lo4a me2otenar $%) ?n lo4a me2otenar sunt locali2ate urmtoarele formaiuni anatomice+ a, tendoanele mm) fle'ori superficial i profund al degetelor -, nn) digitali palmari comuni8 arcada palmar arterial superficial c, tendonul m fle'or policis longus d, spaiul celular su-aponeurotic i spaiul celular su-tendinos e, mm) lum-ricali $6) /ndicai cile posi-ile de rspFndire a puroiului din spaiul su-aponeurotic a lo4ei me2otenare a mFinii+ a, pe traiectul pac etelor neurovasale digitale 5n esutul su-cutanat al degetelor -, pe traiectul rr) profunde a n) ulnar i a) ulnare din spaiul celular su-tendinos c, prin canalul carpal pe ante-ra 5n spaiul =aron0=irogov d, pe traiectul mm) lum-ricali 5n regiunea dorsal a degetelor e, pe traiectul arcadei palmare profunde 5n regiunea dorsal a mFinii $7) Lursa sinovial ulnar include 5n sine tendoanele urmtorilor muc i+ a, fle'or superficial al degetelor -, fle'or carpi radial c, fle'or profund al degetelor d, fle'or lung al policelui e, fle'or carpi ulnar $9) (amura motorie a nervului median inervea2 urmtorii muc i a eminenii tenare+ a, m) adductor policis -, m) fle'or policis -revis Acapul profund, c, m) a-ductor policis -revis d, m) oponens policis e, m) fle'or policis -revis Acapul superficial, $:) (amura profund a nervului ulnar inervea2 urmtorii muc i+ a, m) palmaris -revis -, mm) interossei c, m) adductor policis d, m) fle'or policis -revis Acapul profund,

e, m) fle'or policis -revis Acapul superficial, $;) Ce ramuri inervea2 partea palmar a degetelor3 a, n) ulnaris8 ramus superficialis ! degetul 7 i 6 partea ulnar -, n) median degetele ! $8 "8 % i 68 partea radial c, n) radial ! degetele $8 "8 % i 6 partea radial d, n) radial ! degetul $8 median ! "8 %8 6 i ulnar ! 7 e, toate rspunsurile s5nt greite $<) =artea dorsal a degetelor este inervat 5n felul urmtor+ a, r) superficialis n) radialis ! "87 degete din partea radial -, n) median8 degetele $8 "8 % i 6 din partea radial c, r) dorsalis n) ulnaris ! "87 degete din partea ulnar d, n) radialis degetul 7 i 6 din partea radial e, n) median degetul %8 6 "#) Arcada palmar superficial este format de+ a, a) radial i ramura profund a a) ulnare -, a) ulnar i ramura profund a a) radiale c, aa) metacarpiene d, aa) digitale e, anastomo2a dintre a) ulnar i r) superficial a a) radiale "$) *imitele lo4ei me2otenare s5nt+ a, ligamentele fle'orilor -, aponeuro2a palmar c, septurile intermusculare lateral i medial d, spaiul su-ligamentar e, fascia profund interosoas "") =rocesele purulente ale -urselor sinoviale din regiunea palmar se pot propaga+ a, dintr0o -urs 5n alta -, lo4a ipotenar c, spaiile celulare ale me2otenarului d, spaiul =aron0=irogov e, articulaia radiocarpian "%) =anariiile periung ial si su-ung ial ale degetelor mFinii se refer la panariiile+ a, cutanate -, su-cutanate c, ung iale d, pandactilit e, tendineale "6) Canalele osteofi-roase pe degete s5nt formate din+ a, periostul falangelor -, fascia palmar a degetelor c, foia parietal a tecii sinoviale d, foia visceral a teci sinoviale e, ligamentele fle'orilor "7) Tendonul m) fle'or profund al degetelor se inser pe+ a, -a2a falandei medii -, -a2a falangei distale c, tu-ero2itatea falangei distale d, mi4locul falangei medii e, de marginea pro'imal a ung iei "9) =icioruele tendonului m) fle'or superficial al degetelor se inser pe+ a, -a2a falangei medii -, -a2a falangei distale c, tu-ero2itatea falangei distale d, mi4locul falangei medii e, nici un rspuns nu este corect

":) Tecile sinoviale a fle'orilor pe degete s5nt formate din urmtoarele componente+ a, canalul fi-ros -, peritenon c, periostul falangelor d, epitenon e, me2otenon ";) /nterlinia articular a articulaiei metacarpofalangiene se proiectea2 la distana de c5i mm distal de proeminena capului osului metacarpian3 a, $# ! $" mm -, ; ! $# mm c, 9 ! ; mm d, 6 ! 9 mm e, " ! 6 mm "<) /nterlinia articular a articulaiei interfalangee pro'imale se proiectea2 la distana de c5i mm distal de eminena capului falangei pro'imale3 a, $# ! $" mm -, ; ! $# mm c, 9 ! ; mm d, 6 ! 9 mm e, " ! 6 mm %#) /nterlinia articular a articulaiei interfalangee distale se proiectea2 la distana de c5i mm distal de eminena capului falangei medii3 a, " ! 6 mm -, 6 ! 9 mm c, 9 ! ; mm d, ; ! $# mm e, $# ! $" mm %$) *a medic se adresea2 un pacient dup un traumatism al mFinii drepte) ?n timpul e'aminrii se determin edem i dureri la palpaie 5n ta-ac iera anatomic) Se presupune fractura unui os) Care poate fi el3 a, osul trape2 -, osul scafoid c, osul trape2oid d, osul semilunar e, osul pisiform %") *a un pacient cu tendosinovit a degetului //8 la a 60a 2i de la 5nceputul -olii este apreciat necro2a tendonului m) fle'or profund al degetelor) Care este cau2a posi-il a necrosei tendonului3 a, comprimarea arterelor digitale -, comprimarea me2otenonului de ctre lic idul acumulat 5n teaca sinovial c, comprimarea tendonului d, comprimarea muc ilor digitali e, comprimarea nervilor digitali %%) =uroiul din teaca sinovial 5n tendosinovita degetului > a mFinii se poate rsp5ndi 5n+ a, spaiul celular su-cutanat falanga distal -, spaiul celular =aron0=irogov din lo4a me2otenar prin canalul carpal c, lo4a me2otenar d, regiunea dorsal a m5nii pe traiectul muc ilor lum-ricali e, regiunea dorsal a ante-raului %6) =e desen este repre2entat panariiul+

a, -, c, d, e,

su-cutanat periung ial osos su-ung ial tendineal

%7) =e desen este repre2entat panariiul+

a, -, c, d, e,

cutanat articular su-epidermic tendineal su-cutanat

%9) =e desen este repre2entat panariiul+

a, -, c, d, e,

cutano0su-cutanat 5n -utonier periung ial tendineal su-ung ial su-cutanat

%:) =e desen este repre2entat panariiul+

a, -, c, d, e,

cutanat periung ial su-cutanat su-ung ial tendineal

%;) =e desen este repre2entat panariiul+

a, -, c, d, e,

su-cutanat pandactilit osos su-ung ial tendineal

%<) =e desen este repre2entat panariiul+

a, -, c, d, e,

cutanat periung ial osos su-ung ial tendineal

6#) =e desen este repre2entat panariiul+

a, -, c, d, e,

cutanat periung ial osos su-ung ial su-cutanat

6$) =e desen este repre2entat panariiul+

a, -, c, d, e,

cutanat periung ial su-cutanat su-ung ial tendineal

6") =e desen este repre2entat panariiul+

a, -, c, d, e,

su-periostal articular osos su-ung ial su-cutanat

6%) /n ca2ul tendo0vaginitelor i tendo0-ursitelor degetului / al m5inii procesul purulent poate s se rspFndeasc+ a, pe 5ntregul traiect al primului deget -, pe suprafaa palmar a regiunii metacarpiene c, 5n treimea inferioar a regiunii anterioare a ante-ratului d, 5n teaca muc iului e'tensor carpi ulnaris e, 5n teaca sinovial a degetului > 66) Spaiul celular su-aponeurotic al regiunii metacarpiene se afl 5ntre+ a, 5ntre piele i aponeuro2a palmar -, 5ntre aponeuro2a palmar i fle'or superficial al degetelor c, 5ntre fle'or profund i superficial al degetelor d, 5ntre fle'or profund al degetelor i fascia palmar profund e, 5ntre fascia palmar profund i muc ii palmari interosoi 67) Spaiul celular su-aponeurotic din lo4a mediana a m5inii contine urmtoarele formaiuni anatomice+ a, arterele digitale comune i nervii digitali comuni -, ramurile musculare ale nervului median c, arcul pamar superficial d, ramurile musculare ale nervului ulnar e, esut celular la' 69) Spaiul celular su-tendinos al lo4ei mediane a m5inii comunic cu spaiul celular =irogov0=aron prin+ a, orificiile comisurale -, canalele muc ilor lum-ricali c, muc iii interosoi d, tendoanele fle'orilor lungi ai degetelor e, prin arterele radiale i ulunare 6:) *o4a fascial a degetului / al m5inii comunic cu spaiul celular =irogov0=aron prin+ a, m) e'tensor digitorum longus -, m) a-ductor policis longus c, m) a-ductor policis -revis d, m) fle'or policis -revis e, m) fle'or policis longus &'tremitatea inferioar $) a, -, c, d, (egiunea fesier =roiecia a) glutea superior este+ cadranul superior al regiunii fesiere mi4locul regiunii fesiere pe linia ce unete spina iliac posterior0superior cu tro anterul mare8 punctul dintre treimea superioar i medie mi4locul liniei ce unete spina iliac posterior0superior cu tu-ero2itatea isciatic

e, nici un rspuns nu este corect ") a, -, c, d, e, %) a, -, c, d, e, 6) a, -, c, d, e, 7) a, -, c, d, e, =roiecia a) glutea inferior este+ pe linia ce unete spina iliac posterior0superior cu tro anterul mare8 punctul dintre treimea superioar i medie mai inferior i mai e'tern de mi4locul liniei ce unete spina iliac posterior superior cu tu-ero2itatea isciatic regiunea tu-ero2itii isciatice linia e'tern a sacrului cadranul superior0interior =roiecia nervului sciatic este o linie care unete+ punctul ce se afl la mi4locul distanei dintre tu-ero2itatea isc iadic i ape'ul tro anterului mare mi4locul fosei poplitea tu-ero2itatea isc iadic $G% medie a plicei fesiere orificiul suprapiriform Ce muc i nu face parte din stratul mediu al regiunii fesiere3 m) fesier mediu m) piriform m) o-turator intern m) o-turator e'tern m) ptrat al femurului Ce muc i fac parte din stratul profund al regiunii fesiere3 mm) gemeni m) o-turator intern m) o-turator e'tern m) fesier mic m) piriform

9) Spaiul celular de su- m) fesier mare comunic cu+ a, cavitatea -a2inului mic -, fosa isc iorectal c, lo4a posterioar a coapsei d, partea anterioar a coapsei e, lo4a anterioar a coapsei :) a, -, c, d, e, ;) a, -, c, d, e, <) a, -, c, d, e, Spaiul celular din regiunea fesier comunic cu cavitatea -a2inului mic prin intermediul+ orificiului sciatic minor orificiului suprapiriform partea pro'imal a ligamentului m) fesier mare orificiului infrapiriform toate rspunsurile s5nt corecte =rin orificiul suprapiriform trec urmtoarele formaiuni+ a i v) glutea superior n) gluteu superior n) sciatic a) glutea inferior n) pudent e'tern =rin orificiul infrapiriform trec urmtoarele formaiuni anatomice+ a)8 v)8 n) gluteu inferior n) sciatic8 n) cutanat femural posterior n) cutanat femural lateral a)8 v) pudenda interna8 n) pudend pac etul vasculo0nervos pudent e'tern

$#) Brificiul sciatic mare este delimitat de urmtoarele formaiuni+ a, lig) sacrotu-eral -, lig) sacrospinal c, inci2ura isc iadic mic d, inci2ura isc iadic mare e, sacrul

$$) Brificiul is iadic mic este delimitat de+ a, incisura isc iadica mare -, lig) sacrospinal c, lig) sacrotu-eral d, inci2ura isc iadic mic e, sacrul $") N) gluteu superior iese din pelvis prin+ a, foramenul isc iadic mare -, foramenul isc iadic mic c, foramenul o-turator d, foramenul suprapiriform e, foramenul infrapiriform $%) Canalul AlcocO conine3 a, a) v) n) o-turator -, a) v) n) pudend c, a)8 v) pudend intern d, n) pudend e, a)8 v)8 n) glutee inferioare $6) Care muc i din cei enumrai mai 4os se inser pe tro anterul mare a osului femural3 a, m) piriform -, m) gluteu mare c, m) gluteu mic d, m) patrat femural e, m) iliopsoas $7) M) piriform 5i are originea de pe urmtoarea formaiune3 a, spina iliac superioar posterioar -, aripa osului iliac c, osul coccis d, faa anterioar a osului sacru e, spina iliac anterioar superioar $9) Care este sintopia nervului sciatic 5n orificiul infrapiriform3 a, mai lateral de toate formaiunile -, mai medial de toate formaiunile c, 5ntre pac etul neurovacular pudent i fesier inferior d, mai medial de a) glutea inferior e, 5n general trece prin orificiul suprapiriform $:) Unde a4unge a)8 v) pudent intern i n) pudent din regiunea fesier3 a, spaiul parietal al pelvisului -, lo4a posterioar a femurului c, fosa isc iorectal d, partea anterioar a femurului e, spaiul retrorectal al pelvisului $;) Care dintre urmtoarele formaiuni sunt corecte referitor la topografia pac etului neurovascular pudent intern+ a, prsete -a2inul prin orificiul suprapiriform -, iese din -a2in prin orificiul infrapiriform c, este situat mai medial 5n raport cu celelalte formaiuni d, 5ncon4oar ligamentul sacrospinal i ptrunde 5napoi 5n -a2in prin orificiul isc iadic mic e, se situia2 5n duplicatura mem-ranei o-turatorii Acanalul AlcocO, i ptrunde 5n fosa isc eorectal $<) =e traiectul cror formaiuni comunic spaiul de esut celular adipos al regiunii gluteale cu spa iul lo4ei mediale a coapsei3 a, pe traiectul anastomo2ei dintre artera gluteal superioar i artera o-turatorie -, pe traiectul anastomo2ei dintre artera gluteal inferioar i artera o-turatorie c, pe traiectul anastomo2ei dintre artera gluteal superioar i artera circumfle' femural medial d, pe traiectul anastomo2ei dintre artera gluteal superioar i artera circumfle' femural lateral e, pe traiectul anastomo2ei dintre artera gluteal superioar i artera pudent intern "#) Care din urmatoarele limite se refera la regiunea fesiera3

a, -, c, d, e,

linia mediana a sacrului si a coccisului ligamentul ing inal linia ce uneste simfi2a pu-iana cu condilul medial al femurului plica fesiera linia ce uneste simfi2a pu-iana cu spina iliaca antero0superioara

"$) Brificul sciatic mare 5n regiunea gluteala este traversat de urmatorul musc i+ a, m) iliopsoas -, m) o-turator intern c, m) o-turator e'tern d, m) piriform e, m) gluteu medial "") Spatiul celular superficial gluteal se locali2ea2a 5ntre+ a, 5ntre foia superficial i profund a fasciei gluteale -, 5ntre piele i foita superficial a fasciei gluteale c, 5ntre m) gluteus ma'imus i foia superficial a fasciei proprii d, 5ntre m) gluteus ma'imus i foia profund a fasciei proprii e, 5ntre m) gluteus ma'imus i m) piriform "%) Ctre musc iul fesier mi4lociu ader din inferior urmtorul musc i+ a, musc iul o-turator e'tern -, musc iul piriform c, musc iul o-turator intern d, musc iul patrat lom-ar e, musc iul gemelus "6) =rin orificiul suprapiriform 5n regiunea fesier trec urmatoarele formatiuni anatomice 5n afar de+ a, esut cellular adipos -, nervul sciatic c, nervul femural d, venele fesiere inferioare e, artera pudenta intern "7) Cea mai mediala formaiune anatomica care prsete orificiului infrapiriform+ a, nervul pudend -, nervul gluteal superior c, nervul gluteal inferior d, nervul sciatic e, nervul cutaneus femoris posterior "9) Spaiul celular profund gluteal se locali2ea2 5ntre urmatorii muc i+ a, intre m) fesieri mare i mic -, intre m) piriform i m) o-turator intern c, intre m) o-turator intern i e'tern d, intre m) o-turator inter i m) patrat lom-ar e, nici una din variantele sus numite ":) Spaiul celular gluteal superficial comunic cu lo4a posterioar a coapsei pe traiectul+ a, arterei o-turatorii -, nervului sciatic c, nervului femural d, arterei gluteale superioare e, nervului pudend ";) Spaiul celular gluteal superficial comunica cu lo4a muc ilor a-ductori ai coapsei pe traiectul+ a, nervului sciatic -, tendonului m) o-turator intern c, tendonului m) o-turator e'tern d, nervului femoral e, arterei i venei o-turatorie "<) Spaiul celular gluteal superficial comunic cu spaiul celular parietal al -a2inului mic pe traiectul+ a, nervului sciatic -, vaselor o-turatorii

c, musc iului iliopsoas d, musc iului piriform e, canalului femural %#) Spaiul celular gluteal superficial comunic cu fosa isc iorectala pe traiectul+ a, vaselor pudente -, nervului sciatic c, vaselor o-turatorii d, venei femurale e, lacunei musculare %$) Flegmonul profund al regiunii gluteale de cele mai dese ori se situea2+ a, 5ntre musc ii gluteali mare8 mediu si mic -, 5ntre piele i fascia superficial c, 5ntre muc ii gluteali mare si mediu d, 5ntre fascia superficiala i cea proprie e, 5ntre foita superficiala i profund a fasciei proprii $) a, -, c, d, e, ") a, -, c, d, e, Articulaia co'ofemural Care s5nt ligamentele interne ale articulaiei femurale3 lig) iliofemoral lig) pu-ofemoral lig) isc iofemoral lig) capitis femoris 2ona or-icular Care sunt locurile sla-e ale capsulei articulaiei co'ofemurale3 capsula articulaiei co'ofemurale nu are locuri sla-e coleciile purulente se pot propaga prin orice 2on a capsulei articulare anterior 5ntre ligamentele pu-ofemural i iliofemural posteroinferior su- marginea inferioar a ligamentului isc iofemural partea lateral a articulaiei co'ofemurale

%) Colecia purulent din articulaia co'ofemural se poate propaga anterior prin ligamentele pu-ofemural i iliofemural 5n urmtoarele direcii3 a, teaca fascial a m) iliopsoas -, -ursa iliopectineal c, regiunea fesier d, regiunea medial a coapsei e, regiunea antero0lateral a a-domenului 6) a, -, c, d, e, >asculari2area articulaiei co'ofemurale este asigurat de urmtoarele artere3 a) pudend intern r) ascendent a a) circumle'e lateral a femurului r) aceta-ular a a) o-turatorii a) glutee inferioar a) circumfel' medial a femurului

7) (eeaua arterial Acolateralele arteriale, a regiunii articulaiei oldului este format de urmtoarele anastomo2e arteriale+ a, a) fesier superioar cu r) ascendent a a) circumfle'e femural lateral -, a) fesier inferioar cu r) ascendent a) circumfle' femural lateral c, a) fesier superioar cu a) o-turatorie d, a) o-turatorie cu a) circumfle' femural lateral e, a) o-turatoria cu a) circumfle' femural medial 9) a, -, c, d, e, /n ca2ul afectrii purulente a articulaiei co'o0femurale e'udatul se rsp5ndete 5n regiunea gluteal pe traiectul+ muc iului gluteal mediu nervului sciatic muc iului iliopsoas muc iului o-turator e'tern canalului o-turator

:) ?n ca2ul afectrii purulente a articulatiei co'o0femurale e'udatul se raspFndete 5n cavitatea -a2inului mic pe traiectul+

a, -, c, d, e, $) a, -, c, d, e,

musc iului o-turator e'tern canalului femural arterei femurale lacunei musculare musc iului o-turator intern (egiunea antero0medial a coapsei =rin lacuna muscular trece+ ramura femural a nervului genitofemural a) v) femural la 7 cm inferior de lig) ing inal m) iliopsoas n) femural n) cutanat lateral al coapsei

") =rin lacuna vascular trece+ a, n) cutanat lateral al coapsei inferior i medial cu $87 de spina iliac anterioar superioar -, m) iliopsoas 0 lateral c, n) femural lateral de arter d, a) i v) femural e, ramura femural a nervului genitofemural %) a, -, c, d, e, 6) a, -, c, d, e, 7) a, -, c, d, e, 9) a, -, c, d, e, :) a, -, c, d, e, ;) a, -, c, d, e, /nelul femoral profund se proiectea2+ 5n treimea medial a ligamentului ing inal 5n treimea e'tern a ligamentului ing inal 5n mi4locul ligamentului ing inal lateral de vena femural medial de vena femural =roiecia a) femurale este linia ce unete urmtoarele puncte+ mi4locul ligamentului ing inal epicondilul medial al osului femural e'tremitatea pro'imal a rotulei spina iliac anterioar0superioar e'tremitatea distal a rotulei Nervul femural se proiectea2+ lateral de artera femural cu $ ! "cm interior de artera femural cu $ ! "cm posterior de artera femural cu $ ! "cm anterior de artera femural cu $ ! "cm 5ntre artera femural i vena femural *imitele triung iului femural AScarpe, sunt+ ligamentul ing inal m) adductor lung m) vast lateral m) croitor m) gracilis =laneul triung iului femural este o repre2entat de+ m) iliopsoas m) vast lateral m) adductor lung m) pectineu m) gracillis (amurile superficiale ale a) femurale sunt+ a) pudend intern a) epigastrica inferioar a) pudend e'tern a circumfle' iliac superficial a) epigastric superficial

<) ?n esutul su-cutanat a regiunii femurale s5nt urmtorii nervi+ a, n) genitofemural Aramura femural,

-, c, d, e,

n) cutanat femural lateral n) femural8 rr) cutanate anterioare n) o-turator8 rr) cutanate n) pudent

$#) ?n treimea pro'imal a coapsei lo4a anterioar conine urmtoarele formaiuni anatomice+ a, m) croitor -, a)8v)8 n) femural8 m) tensor fascia lat c, m) adductor lung d, m) cvadriceps femural e, m) articulaiei genunc iului $$) /dentificai formaiunile anatomice locali2ate 5n lo4a medial a coapsei+ a, m) adductor scurt8 m) pectineu -, m) adductor lung c, m) adductor mare d, m) gracilis e, m) sartorius $") Care afirmaii8 din cele enumerate mai 4os s5nt corecte3 a, fascia lata formea2 tractus ilioti-ialis -, fascia lata formea2 septul intermuscular lateral i medial c, are " foie 5n triung iul femural d, vasele femurale sunt situate su- foia profund a fasciei lata e, lamina cri-rosa este partea component a fasciei lata $%) Care din afirmaiile unumerate mai 4os sunt corecte3 a, marginea falciform este situat deasupra m) sartorius -, marginea falciform este situat deasupra nervului femural c, fascia cri-roas este situat deasupra venei femurale d, fascia cri-roas este situat su- artera femural e, marginea falciform i fascia cri-roas sunt o poriune a foiei superficiale a fasciei lata $6) Spaiul celular din triung iul femural AScarp, comunic cu+ a, spaiul retroperitoneal i su-peritoneal prin lacuna vasorum i musculorum -, esutul su-cutanat adipos al femurului prin lamina cri-rosa c, canalul adductor pe parcursul fascicolului neurovascular femural d, lo4a fascial medial a coapsei pe parcursul arterei circumfle' femural medial e, canalul femural pe parcursul v) femurale $7) *imitele inelului femural profund sunt+ a, ligamentul ing inal -, ligamentul pectineal c, ligamentul lacunar d, arcul iliopectineal e, teaca venei femurale $9) *imitele inelului femural superficial+ a, margina medial a m) sartorius -, margina falciform8 cornul superior i inferior c, nervul femural d, teaca arterei femurale e, nici un rspuns nu este corect $:) Canalul femural are urmtoarele laturi+ a, lamela superficial a fasciei lata8 cornul superior ! din anterior -, teaca arterei femurale c, vena femural ! lateral d, foia profund a fasciei lata ! posterior e, fascia transversa $;) =rin canalul femural trec urmtoarele formaiuni anatomice+ a, artera femural -, erniile femurale c, n) femural

d, vena femural e, n) safen $<) Coninutul canalului femural este+ a, v) i a) femural i n) femural -, v) safena mare i n) genitofemural c, sacul ernial d, esut con4unctiv la' i ganglionul limfatic lacunar e, ganglioni limfatici ing inali superficiali "#) >asul principal ce formea2 corona mortisH este+ a, a) i v) pudend e'tern -, a) i v) femural c, a) o-turatorie din a) epigastric inferioar d, a) i v) epigastric inferior e, a) i v) o-turatorie din a) iliaca interna "$) Canalul adductor se situia2 5ntre urmtoarele formaiuni anatomice+ a, m) adductor magnus -, m) adductor longus et -revis c, vastus medialis d, mm) gracilis et semimem-ranosus e, lamina vastoadductoria "") Citii atent i o-servai care dintre urmtoarele afirmaii sunt incorecte+ a, prin orificiul superior al canalului Iunter trec vasele femurale i n) safen -, prin orificiul anterior al canalului Iunter trec n) safen i a) i v) genus descendens c, prin orificiul inferior al canalului Iunter trec vasele sangvine femurale i n) femural d, prin orificiul inferior al canalului Iunter vasele sangvine femurale trec 5n fosa poplitea e, prin orificiul superior al canalului Iunter trec vasele sangvine femurale i n) femural "%) 1eterminai care din afirmaiile de mai 4os este corect3 a, lacuna muscular este delimitat de cea vascular prin arcul iliopectineu -, margina falciform delimitea2 iatul safen c, a) epigastric superficial particip la formarea Pcorona morii d, n) safen iese prin orificiul anterior al canalului Iunter e, vena safena mare confluia2 5n vena femural "6) =rin canalul adductor AIunter, trec urmtoarele formaiuni anatomice+ a, artera femural -, sacul erniar prola-at 5n erniile femurale c, n) femural i ganglionul limfatic lacunar d, vena femural e, n) safen "7) *a fracturarea osului femural 5n treimea distal Aepicondiloidal, fragmentul distal de o-icei se deplasea2+ a, medial fa de cel pro'imal -, lateral fa de cel pro'imal c, posterior8 su- aciunea m) gastrocnemius d, medial i anterior su- aciunea m) Jvadriceps al femurului i m) croitor e, lateral i anterior fa de cel pro'imal "9) ?n fractura de col femural mem-rul pelvin ocup urmtoarea po2iie+ a, rotit uor intern -, rotit e'tern c, semiflectat 5n articulaia oldului i genunc iului d, 5n a-ducie uoar e, nu are o po2iie -ine determinat ":) N) femural 5n treimea superioara a coapsei se locali2ea2 5ntre umtoarele formaiuni anatomice+ a, 5ntre m) iliac -, 5ntre m) iliopsoas c, 5ntre v) femural d, 5ntre a) femural e, 5ntre m) croitor

";) *inia Quenu repre2inta proiectia+ a, arterei poplitee -, nervului sciatic c, venei femurale d, arterei femurale e, arterei femurale profunde "<) >ena femural 5n raport cu artera femural este situat 5n lacuna vasculara+ a, posterior de arter -, lateral de arter c, anterior de arter d, antero0lateral de arter e, medial de arter %#) Medial de vena femurala 5n limitele orificiului femoral profund se afla+ a, artera femural -, nervul femural c, artera o-turatorie d, esut celular i ganglioni limfatici e, nervul genito0femural %$) Artera femural 5n limitele triung iului femural este acoperit din anterior de+ a, lamina cri-rossa -, iatus sap enus c, foia profund a fasciei late d, foia superficial a fasciei late e, fascia superficial %") Nervul femural 5n limitele lacunei musculare se afl 5n+ a, teaca m) croitor -, teaca m) drept femoral c, teaca m) iliopsoas d, teaca m) pectineal e, teaca m) adductor -revis %%) /n ca2ul ligaturrii arterei femurale mai 4os de plecarea a) femurale profunde8 5n vasculari2area colateral particip+ a, R) circumfle'a femoris medialis -, ramus ascendens a) perforantes c, R) poplitea d, R) circumfle'a ilium profunda e, toate variantele sus numite $) a, -, c, d, e, ") a, -, c, d, e, %) a, -, c, d, e, (egiunea posterioar a coapsei =roiecia n) sciatic corespunde liniei ce unete urmtoarele puncte+ tu-ero2itatea osului isc iadic mi4locul fosei poplitee mi4locul distanei 5ntre tro anterul mare i tu-ero2itatea isc iadicului marginea medial a capului fi-ulei marginea lateral a capului fi-ulei /dentificai formaiunile anatomice locali2ate la nivelul treimei medii a regiunii posterioare a coapsei+ m) gracilis m) semimem-ranos8 m) semitendinos m) -iceps femural n) sciatic8 aa) perforante8 r) descendent a) circumfle' femoral lateral mm) pectineu8 adductor mare N) sciatic 5n lo4a posterioar a coapsei se afl+ la nivelul plicii glutea ! su- fascia lata 5n treimea superioar ! acoperit de capul lung a m) -iceps femoris 5n treimea medie ! posterior de adducror magnus treimea inferioar 5ntre -iceps femoris i semimem-ranos treimea inferioar 5ntre mm)semimem-ranos i semitentinos

6) a, -, c, d, e, 7) a, -, c, d, e, 9) a, -, c, d, e, $) a, -, c, d, e, ") a, -, c, d, e, %) a, -, c, d, e, 6) a, -, c, d, e, 7) a, -, c, d, e, 9) a, -, c, d, e,

Spaiul celular adipos din regiunea posterioar a coapsei comunic direct cu+ cu regiunea fesier cu partea anterio0medial a mem-rului cu fosa poplitea cu regiunea lateral a coapsei toate rspunsurile s5nt corecte (otaia e'tern a gam-ei este determinat de ctre+ m) -iceps al femurului mm) semimem-ranos8 semitendinos8 gracilis8 croitor8 popliteu m) vast medial poriunea medial a ligamentului rotulian m) vast lateral (otaia intern a gam-ei este determinat de ctre+ m) -iceps al femurului mm) semimem-ranos8 semitendinos8 gracilis8 croitor8 popliteu m) vast medial poriunea medial a ligamentului rotulian m) vast lateral (egiunea genunc iului Lursele regiunii anterioare a genunc iului sunt urmtoarele+ -ursa prepatellaris su-cutanea8 su-fascialis i su-tendinea -ursa infrapatelaris superficialis -ursa infrapatelaris profund -ursa suprapatallaris -ursa poplitea Ce formaiuni consolidea2 fascia proprie a regiunii anterioare a genunc iului3 retinaculum patellae mediale retinaculum patellae anterior retinaculum patellae laterale ligamentul popliteu o-lic lig) patellae proprium Care artere nu particip la formarea reelei articulare patelare3 a) genus descendens a) popliteea cu ramurile sale a) recurrens ti-ialis anterior r) circumfle'us fi-ulae a) peronea Care sunt limitele fosei poplitea+ tendonul m) -iceps femural mm) semimem-ranos i semitendinos m) adductor magnus m) gastrocnemius m) gracilis Care s5nt liniile de proiecie a formaiunilor din regiunea fosei popliteea3 vasele poplitea i n) ti-ial ! o linie ce unete ung iul superior al fosei popliteea i trece prin mi4locul ei vasele popliteea i n) ti-ial ! marginea medial a tendonului -icepsului femural n) peroneu comun ! marginea medial a tendonului -icepsului femural n) peroneu comun ! marginea lateral a -icepsului femural n) peroneu comun ! marginea medial a m) semimem-ranos Ce formaiuni se gsesc 5n stratul su-cutanat al fosei popliteea3 v) safena parva n cutaneus femoris posterior n) ti-ial et v) safena magna a) poplitea et n) safenus n) peroneu comun

:) Sintopia fasciculului neurovascular popliteal din posterior spre anterior+

a, -, c, d, e, ;) a, -, c, d, e, <) a, -, c, d, e,

n) ti-ial 8 v) poplitea8 a) poplitea a) poplitea8 n) sciatic8 v) poplitea n) sciatic8 a) poplitea8 v) poplitea v) poplitea8 n) sciatic8 a) poplitea nici un rspuns corect Care din afirmaiile de mai 4os este corect3 a) poplitee este situat lateral de v) poplitee v) poplitea este situat lateral de n) ti-ial a) poplitea este situat medial i mai profund de v) poplitea i n) ti-ial a) poplitea este situat lateral de n) peronier comun toate sunt incorecte N) sural este3 prelungire a n) safen prelungire a n) femural prelungire a n) cutanat surae lateralis prelungire a n) cutanat surae medialis toate rspunsurile s5nt corecte

$#) (amurile a) poplitea 5n fosa poplitea s5nt+ a, a) ti-ialis anterior -, a) ti-ialis posterior c, aa) genus superiores lateralis i medialis d, a) genus media e, aa) genus inferiores mediales i laterales $$) A-ordul c irurgical asupra a) poplitee este mai convena-il de efectuat prin acces+ a, a-ord posterior poplitean -, a-ord medial8 prin fosa So-ert c, a-ord lateral d, a-ord transarticular e, a-ord transligamentar $") Fosa So-er este delimitat de urmtoarele formaiuni+ a, condilul medial al femurului i capul medial al m) gastrocnemian -, $G% distal a m) gracilis c, tendoanele mm) aductor mare8 semimem-ranos i semitendinos d, $G% distal a m) croitor e, $G% distal a m) popliteu $%) Cile de rsp5ndire a coleciilor purulente din spaiul celular al fosei popliteea poate fi spre+ a, reguiunea anterioar a coapsei -, lo4a lateral a gam-ei c, canalul o-turator i canalul AlOoO d, regiunea posterioar a coapsei e, regiunea posterioar i anterioar a gam-ei Articulaia genunc iului $) a, -, c, d, e, ") a, -, c, d, e, Articulaia genunc iului este format din3 osul femural osul fi-ul osul ti-ia osul rotul toate rspunsurile s5nt corecte Care din urmtoarele ligamente din regiunea articulaiei genunc iului s5nt e'traarticulare3 lig) cruciat anterior lig) colateral fi-ular lig) colateral ti-ial lig) popliteu o-lic lig) cruciat posterior

%) Care ligamente fortific poriunea anterioar a articulaiei genunc iului3 a, lig) patelar

-, c, d, e, 6) a, -, c, d, e, 7) a, -, c, d, e, 9) a, -, c, d, e, $) a, -, c, d, e, ") a, -, c, d, e, %) a, -, c, d, e, 6) a, -, c, d, e, 7) a, -, c, d, e,

lig) colateral ti-ial lig) colateral fi-ular lig) cruciform anterior i posterior retinaculul patelar medial i lateral B rela'are ma'im a ligamentelor articulaiei genunc iului se o-ine 5n+ fle'ia ma'imal a articulaiei e'tensia ma'imal a articulaiei semifle'ie rotaie intern imposi-il de o-inut o rela'are concomitent a ligamentelor *igamentele intraarticulare ale articulaiei genunc iului s5nt+ lig) cruciform anterior lig) meniscofemoral posterior lig) popliteu arcuat lig) cruciform posterior lig) transversum genus *igamentul popliteu o-lic este prelungirea tendonului muc iului+ muc iului semimem-ranos muc iului semitentinos muc iului sartorius muc iului gracilis muc iului adductor magnus (egiunea gam-ei =roiecia a) ti-iale anterioare i n) peroneu profund este linia ce unete+ mi4locul distanei 5ntre capul fi-ulei i tu-ero2itatea ti-iei mi4locul distanei -imaleolare maleola medial tu-ero2itatea ti-iei capul superior al fi-ulei =roiecia a) ti-iale posterioare i n) ti-ial corespunde liniei ce unete+ mi4locul distanei dintre capul fi-ulei i tu-ero2itatea ti-iei marginea medial a ti-iei mi4locul distanei 5ntre tendonul A ile i maleola medial $cm posterior de marginea medial a ti-iei maleola medial ?n stratul su-cutanat al gam-ei sunt situate urmtoarele formaiuni+ v) safena parva n) cutanai surali v) ti-ial anterioar v) safena magna i n) safenus a) ti-ial anterior *a nivelul treimei pro'imale a gam-ei lo4a anterioar conine urmtoarele formaiuni anatomice+ a)8 v) ti-ial anterioar i n) peronier profund m) peronier scurt i lung m) ti-ial anterior m) e'tensor lung al degetelor n) peronier comun Canalul musculoperonier superior este format din+ m) peroneu lung colul fi-ulei m) peroneu scurt m) ti-ial anterior m) e'tensor alucis longus

9) /dentificai formaiunile anatomice locali2ate 5n treimea medie a lo4ei laterale a gam-ei a, m) peronier lung -, n) peronier superficial

c, m) peronier scurt d, a) i v) peroniere e, n) peronier profund :) a, -, c, d, e, ;) a, -, c, d, e, <) a, -, c, d, e, Nervul peroneu profund are urmtoarea po2iie fa de a) ti-ial anterioar+ 5n treimea superioar ! lateral 5n treimea superioar ! medial 5n treimea medie ! anterior 5n treimea medie ! posterior treimea inferioar ! medial Sintopia pac etului vasculonervos al regiunii anterioare a gam-ei este+ 5n treimea superioar ! 5ntre m) ti-ialis anterior i m) e'tensor digitorum longus 5n treimea superioar ! 5ntre m) e'tensor digitorum longus i m) e'tensor allucis longus 5n treimea inferioar ! 5ntre m) ti-ialis anterior i m) e'tensor allucis longus 5n treimea inferioar ! 5ntre m) e'tensor digitorum longus i m) e'tensor allucis longus posterior de toi muc ii ?ntre care muc i se locali2ea2 n) peroneu profund 5n treimea inferioar a gam-ei3 mem-rana interosee muc iul ti-ial anterior muc iul e'tensor lung al alucelui muc iul e'terior lung al degetelor muc iul peroneu lung

$#) Traiectul n) peroneu superficial este+ a, 5n treimea superioar i medie trece printe fi-rele m) peroneu lung8 paralel cu septul intermuscular anterior -, 5n limita treimei superioare i medii trece printre fi-rele m) peroneu scurt c, 5n treimea inferioar paralel cu septul intermuscular posterior d, printre fi-rele m) ti-ial anterior e, 5n treimea inferioar se afl 5n esutul su-cutanat $$) Care s5nt muc ii lo4ei superficiale din regiunea posterioar a gam-ei3 a, muc iul gastrocnemius -, muc iul ti-ial posterior c, muc iul soleus d, muc iul fle'or digitorum longus e, muc iul plantaris $") Muc ii lo4ei profunde din regiunea posterioar a gam-ei s5nt+ a, muc iul fle'or digitorum longus -, muc iul fle'or alucis longus c, muc iul soleus d, muc iul plantaris e, muc iul ti-ialis posterior $%) Tendonul calcanean Ac illes se formea2 la unirea cror formaiuni3 a, tendonul muc iului soleu -, tendonul muc iului ti-ial posterior c, tendonul muc iului gastrocnemian d, tendonul muc iului plantar e, tendonul muc iului fle'or allucis longus $6) *imitele canalului cruropopliteu A@ru-er, constituie urmtoarele formaiuni+ a, mem-rana interosoas -, muc iul ti-ial posterior din anterior c, muc iul soleu din posterior d, muc iul fle'or alucis longus din lateral8 m) fle'or digitorum longus din medial e, muc iul plantar din posterior $7) ?n canalul cruropopliteu A@ru-er, s5nt situate urmtoarele formaiuni+ a, a) i v) ti-ial posterioar -, a) i v) ti-ial anterioar c, n) ti-ial d, n) peroneu comun

e, vasele peroneale $9) *imitele canalului musculoperonier inferior+ a, m) peroneu lung -, m) peroneu scurt c, m) ti-ial posterior d, m) fle'or allucis longus e, fi-ul $:) ?n canalul musculoperonier inferior este situat+ a, n) peroneu comun -, n) ti-ial c, a) ti-ial posterioar d, a i v) peronea e, m) peroneu scurt $;) /dentificai formaiunile anatomice locali2ate la nivelul treimei medii a gam-ei 5n lo4a posterioar+ a, m) peronier lung -, m) soleu8 m) gastrocnemian c, m) fle'or lung al degetelor8 m) fle'or lung al alucelui8 a) v) ti-ial posterioar i n) ti-ial d, m) ti-ial posterior8 m) plantar lung8 a)8 v) peronier e, m) anconeu $<) Care din afirmaiile enumerate mai 4os sunt corecte3 a, canalul musculoperonier superior este format de colul fi-ulei i m) peronier lung -, canalul musculoperonier inferior este format de fi-ul i m) peronier scurt c, canalul musculoperonier inferior conine a) v) i n) peronier d, canalul musculoperonier superior conine n) peronier comun e, canalul musculoperonier inferior este limitat de fi-ul i m) peronier lung "#) /dentificai afirmaiile greite+ a, trunc iurile arteriale pot fi comprimate 5n treimea pro'imal a coapsei -, pseudoartro2ele treimea distal a ti-iei sunt determinate de vasculari2area insuficient c, sistemul venos profund i superficial al gam-ei comunic prin venele comunicante d, vena safen mic confluia2 cu v) femural 5n treimea distal a coapsei e, n) sural este un nerv motor "$) A) ti-ial posterioar si n) ti-ial 5n treimea medie a gam-ei sunt locali2ate 5ntre muc ii+ a, soleu -, gastrocnemian c, ti-ial posterior d, fle'orul lung al alucelui e, m) ti-ial anterior "") 1irecia de fu2are a puroiului din canalul cruropopliteu+ a, fosa poplitea -, canalul maleolar medial c, lo4a anterioar a gam-ei d, lo4a lateral a gam-ei e, regiunea anterioar a genunc iului "%) Afectarea nervului ti-ial compromite+ a, fle'ia dorsal a piciorului i e'tensia degetelor -, fle'ia plantar a piciorului c, fle'ia degetelor d, fle'ia dorsal a piciorului i fle'ia degetelor e, vasculari2area gam-ei $) a, -, c, d, e, (egiunea articulaiei talocrurale Ce structuri iau parte 5n formarea articulaiei gle2nei3 osul ti-ial osul fi-ula osul astragalul Atalus, osul calcaneu osul navicularul

") Ce formaiuni s5nt situate 5ntre fascia superficial i proprie 5n regiunea articulaiei talocrurale3 a, v) safena magna i n) safenus8 anterior de maleola medial -, v) safena parva i n) suralis8 posterior de maleola lateral c, v) safena magna i n) safenus8 posterior de maleola lateral d, n) peroneu superficial 5n partea anterioar a articulaiei e, v) safena parva i n) suralis8 anterior de maleola madial %) a, -, c, d, e, 6) a, -, c, d, e, 7) a, -, c, d, e, 9) a, -, c, d, e, :) a, -, c, d, e, ;) a, -, c, d, e, $) a, -, c, d, e, ") a, -, c, d, e, Canalul maleolar medial este format din+ retinaculum mm) fle'orum partea medial a osului calcaneu retinaculum mm) e'tensorum superius partea lateral a osului calcaneu retinaculum mm) e'tensorum inferius Canalul maleolar medial conine urmtoarele formaiuni anatomice+ tendonul muc ilui ti-ial posterior m) fle'or lung al degetelor8 m) fle'or lung al alucelui tendonul ac ile a)8 v) ti-iale posterioare i n) ti-ial tendonul muc iului soleu Sintopia formaiunilor anatomice din canalul maleolar medial 5ncep5nd cu m) ti-ial posterior este+ tendonul m) fle'or digitorum longus cel mai posterior se afl tendonul m) fle'or alucis longus fasciculul neurovascular se gsete 5ntre tendoanele mm) fle'or digitorum i alucis longus pac etul neurovascular se gsete imidiat posterior de maleola medial posterior de tendonul m) ti-ial posterior se afl tendonul m) fle'or alucis longus Notai rspunsurile corecte+ su- retinaculum peroneorum superius mm) peronei s5nt situai 5n teac osteofi-roas comun la nivelul retinaculum peroneorum inferius mm) peronei au teac osteofi-roas separat mm) peronei pe tot traiectul au teac osteofi-roas separat mm) peronei pe tot traiectul au teac ostofi-roas comun nu e'ist retinaculum peroneorum superior i inferior8 doar unul singur ?n stratul su-cutanat al regiunei maleolare laterale se gsete+ v) safena parva n) sural v) safena magna n) peroneu profund n) ti-ial *igamentele articulaiei talocrurale sunt3 lig) medial deltoid lig) calacaneofi-ular tendonul A ile lig) talofi-ular anterior lig) talofi-ular posterior (egiunea piciorului =roiecia pac etului neurovascular dorsal al piciorului propriu02is este linia trasat 5ntre+ capul osului metatarsian / capul osului metatarsian // spaiul interdigital // mi4locul distanei -imaleolare spaiul interdigital / ?n esutul su-cutanat al regiunii dorsale a piciorului se gsesc+ reeaua venoas dorsal a) dorsal a piciorului n) peroneu superficial n) sural i safen a) peronea

%) a, -, c, d, e, 6) a, -, c, d, e, 7) a, -, c, d, e, 9) a, -, c, d, e, :) a, -, c, d, e, ;) a, -, c, d, e, <) a, -, c, d, e,

Su- fascia proprie a regiunii dorsale a piciorului s5nt urmtoarele formaiuni+ m) e'tensor digitorum -revis m) e'tensor alucis -revis a) dorsal a piciorului i n) peroneu profund m) ti-ial anterior n) peroneu superficial (amurile arterei dorsale a piciorului s5nt+ a) arcuata ramus plantaris profundus a) tarsea medialis et lateralis a) plantaris lateralis a) plantaris medialis ?ntre care dou formaiuni este locali2at a) dorsal a piciorului3 tendonul m) ti-ial anterior tendonul m) e'tensor lung al alucelui m) e'tensor scurt al alucelui m) e'tensor lung al degetelor m) e'tensor scurt al degetelor Nervul peroneu profund inervea2+ pielea spaiului interdigital /> pielea spaiului interdigital / pielea regiunii maleolei mediale m) e'tensor digitorum -revis mm) fle'ori Ce muc i s5nt situai 5n lo4a medie a plantei3 m) fle'or digitorum -revis m) Juadratus plantae m) adductor alucis m) a-ductor alucis mm) lum-ricali Ce formaiuni anatomice sunt situate 5n lo4a medial a plantei3 m) fle'or alucis -revis m) a-ductor alucis tendonul m) fle'or alucis longus tendonul m) fle'or digitorum longus tendonul m) ti-ial posterior ?n lo4a lateral a plantei s5nt+ m) a-ductor digiti minimi m) fle'or digitorum -revis m) fle'or digiti minimi m) Juadratus plantae mm) lum-ricali

$#) =ereii canalului plantar sunt+ a, septurile intermusculare medial i lateral -, liamentul plantare longum c, fascia profund a plantei d, fascia superficial a plantei e, m) Juadratus plantae $$) Coninutul canalului plantar este+ a, m) Juadratus plantae -, m) fle'or alucis -revis c, tendoanele fle'orilor lungi a alucelui i degetelor d, pac etele neurovasculare lateral i medial e, m) fle'or digitorum -revis $") *imitele canalului calcaneu+ a, osul calcaneu

-, c, d, e,

m) a-ductor alucis m) adductor alucis m) Juadratus plantae m) fle'or alucis -revis

$% ?n canalul calcaneu este situat+ a, fasciculul neurovascular medial -, tendonul m) fle'or digitorum longus c, tendonul m) peroneu lung d, tendonul m) fle'or alucis longus e, tendonul m) ti-ial posterior $6) Nervul plantar medial inervea2 urmtoarele formaiuni+ a, mm) degetului / i fle'or digitorum -revis -, m) adductor alucis c, " m) lum-ricali mediali d, " m) lum-ricali laterali e, pielea degetelor /8 //8 /// i />8 partea intern $7) Formaiunile inervate de nervul plantar lateral+ a, mm) degetului 78 Juadratus plantae -, m) adductor alucis c, " mm) lum-ricali laterali i mm) interosoi d, pielea degetelui 7 i 68 partea e'tern e, m) fle'or dgitorum -revis $9) =e partea dorsal a degetelor tendoanele e'tensorilor lungi se inser 5n urmtorul mod+ a, poriunele laterale la -a2ele falangelor distale -, poriunile medie la -a2ele falangelor medii c, poriunele laterale la -a2ele falangelor pro'imale d, poriunele medii la -a2ele flangelor distale e, se inser toate prile la -a2a falangei distale $:) Notai afirmaiile corecte+ a, tendoanele fle'orilor din regiunea degetelor piciorului sunt 5nglo-ate 5n canale osteofi-oase -, tendoanele fle'orilor posed teci sinoviale c, tecile sinoviale ale fle'orilor se 5ncep la nivelul oaselor metatarsiene d, tecile sinoviale se 5ncep la nivelul osului calcaneu e, tecile sinoviale ale fle'orilor se termin la nivelul -a2ei falangei distale $; Articulaia C opart este format de+ a, capul oaselor metatarsiene -, -a2a falangelor pro'imale c, osul cu-oid d, astragal Atalus, i calcaneu e, navicular $<) Articulaia tarsometatarsian *isfranc este format de+ a, capul oaselor metatarsiene -, -a2a falangelor pro'imale c, cu-oid i cele trei oase cuneiforme d, -a2ele oaselor metatarsiene e, astragalul Atalus, i calcaneul "#) Care dintre urmtoarele afirmaii referitor la propagarea purulenelor din lo4a medie a plantei sunt corecte+ a, 5n lo4a posterioar a gam-ei prin canalul calcaneu i maleolar medial -, 5n lo4a medial a plantei pe traiectul tendonului m) fle'or lung al alucelui c, 5n spaiile interdigitale pe traiectul mm) lum-ricali d, 5n partea dorsal a piciorului pe traiectul a) plantare profunde e, 5n lo4a lateral a plantei pe traiectul m) fle'or scurt al degetelor "$) Care dintre urmtoarele afirmaii referitoare la topografia poriunii medie a plantei sunt corecte+ a, muc ii sunt dispui 5n trei straturi -, muc ii sunt dispui 5n patru straturi c, sunt pre2ente dou spaii de esut celular 5ntre $0" strat i "0% strat de muc i

d, stratul trei de muc i este repre2entat de m) adductor alucis i tendonul m) peroneu lung e, primul strat este repre2entat de ctre m) fle'or scurt al degetelor "") /ndicati locul palparii pulsului pentru artera dorsalis pedis) a, posterior de maleola mediala -, anterior de maleola laterala c, intre $ si al "0lea metatarsian d, intre al %0lea si al 60lea metatarsian e, la mi4locul distantei intermaleolare $) a, -, c, d, e, ") a, -, c, d, e, %) a, -, c, d, e, 6) a, -, c, d, e, 7) a, -, c, d, e, 9) a, -, c, d, e, :) a, -, c, d, e, ;) a, -, c, d, (egiunea capului Cu ce scop inci2iile pe fa se e'ercit 5n direcie radial3 s o-inem un a-ord mai larg s nu traumm ramurile nervului trigemen s nu le2m muc ii mimici s nu afectm ramurile arterei i venei faciale s evitm le2iunea ramurilor n) facial Ce ematom se formea2 5n ca2ul le2rii arterei meningeale medii3 ematom epidural ematom su-dural ematom su-ara noidal ematom su-pial ematom intracere-ral Care este cau2a emoragiilor am-undente 5n ca2ul le2rii esuturilor epicraniene3 vasele epicraniului sunt amplasate de asupra aponeuro2ei craniene adeventiia vaselor este intim fi'at de septurile fi-roase verticale vasele epicraniului sunt amplasate su- aponeuro2a cranian vasele epicraniene nu cola-ea2 intima vaselor este la' fi'at de septurile fi-roase verticale Nervul auricular posterior este ramura3 n) trigemen) n) facial) n) tro lear) n) oculomotor) n) 2igomatic) *aturile trigonului de trepanaie C ipaut3 linia trasat de la spina suprameatum la v5rful mastoidului) canalului facial) linia care continua arcul 2igomatic pe mastoid) sinusul sigmoidian) marginea anterioar a crestei mastoidiene) *aturile patrulaterului de atac sunt3 latura posterioar este -isectrisa triungiului de trepanaie) ori2ontala inferioar este linia paralel celei superioare prin porul acustic e'tern) ori2ontala superioar este linia care continua arcul 2igomatic pe mastoid) latura anterioar este canalul nervului facial) linia trasat de la spina suprameatum la v5rful mastoidului8 T superior) Nerespectarea crei laturi 5n trepanaia procesului mastoid este posi-il le2area nervului facial 3 latura medial latura anterioar latura posterioar latura superioar latura inferioar >enele oftalmice superioar i inferioar confluiea2 5n+ sinusul sagital superior sinusul cavernos sinusul sagital inferior poriunea posterioar a or-itei

e, nu confluea2 <) a, -, c, d, e, Ce formaiuni anatomice trec prin fisura or-ital superioar3 n) ma'ilar nn) oculomotor i oftalmic nn) tro lear i n) a-ducens vena oftalmic superioar n) 2igomatic

$#) Ce formaiune anatomic trece prin orificiul oval3 a, n) ma'ilar -, n) facial c, n) mandi-ular d, n) accesor e, r) meningial accesorie a arterei meningea medie $$) (eflu'ul venos din sinusul cavernos are loc 5n+ a, 5n sinusul petros superior -, 5n sinusul transvers c, 5n sinusul petros inferior d, 5n ple'ul venos al canalului carotid e, 5n sinusul sigmoid $") Unde se vars vena cere-ral mare3 a, 5n sinusul sagital -, 5n sinusurile -a2ei craniene c, 5n sinusul rect d, 5n sinusul transversal e, 5n sinusul occipital $%) Ce se proiectea2 pe mi4locul arcadei 2igomatice3 a, sulcus centralis cere-ri (olando -, trunc iul a) meningea medie c, a) cere-ral anterioar d, a) carotid intern e, sulcus lateralis cere-ri SNlvii $6) 1e unde 5i ia originea a) facial3 a, din a) carotid e'tern -, din a) carotid intern c, din a) -a2ilar d, din a) carotid comun e, din a) ma'ilar $7) Care este originea arterei dorsale a nasului3 a, din a) oftalmic -, din a) angular c, din ramurile etmoidale anterioare d, din ramurile etmoidale posterioare e, din ramurile terminale a) temporal superficial $9) Ce trece prin canalul mandi-ular3 a, a) mental) -, a) i v) alveolare inferioare) c, a) alveolar superioar) d, a) la-ial inferioar) e, n) alveolar inferior) $:) /nervaia sen2itiv a pielii feei se reali2ea2 de+ a, n) facial) -, ramurile n) trigemen) c, n) glosofaringian) d, ramura anterioar a n) auricular mare) e, n) petros mare)

$;) =rin ce formaiuni trece nervul facial3 a, orificiul rotund) -, orificiul spinos) c, canalul carotic) d, canalul facial Falloppio) e, orificiul stilomastoidian) $<) Care sunti ramurile terminale ale n) facial dup ieire din orficiul stilomastoid) a, rr) temporale) -, rr) 2igomatice i -ucale) c, rr) marginal a mandi-ulei i colli) d, rr) faringiene) e, n) auricular posterior) "#) Unde este locali2at ganglionul n) trigemen3 a, pe suprafaa posterioar a piramidei osului temporal) -, 5n canalul carotid al piramidei osului temporal) c, 5n regiunea aripilor mici ale osului sfenoid) d, 5n regiunea aripelor mari ale osului sfenoid) e, pe suprafaa superioar a piramidei osului temporal Acavum MecUeli,) "$) Ce regiuni sunt inervate de n) ma'ilar3 a, temporal -, suprafaa lateral a nasului i a o-ra2ului c, -u2a superioar d, mucoasa septului na2al e, mucoasa sinusului frontal i ma'ilar "") Care ramuri 5ncep de la n) ma'ilar 5n fosa pterigopalatin3 a, n) 2igomatic -, n) lacrimal c, rr) alveolare superioare posterioare d, n) infraor-ital e, n) petros profund "%) Care formaiuni sunt inervate de poriunea motorie a n) mandi-ular3 a, m) milo ioidian -, mm) maseter i pterigoi2i c, venterul posterior al m) digastric d, venterul anterior al m) digastric e, m) digastric 5n 5ntregime "6) =e parcursul su n) auriculotemporal este 5nsoit de+ a, a) meningee medie -, a) i v) temporal profund c, v) temporal superficial d, a) temporal superficial e, m) pterigoidian lateral "7) Traectul n) lingual este+ a, spaiul interpterigoidian -, spaiul temporopterigoidian c, spaiul su-mucos al planeului cavitii -ucale d, triung iul su-mandi-ular e, su- mucoasa frFului lim-ii "9) =rin ce formaiune or-ita comunic cu cavitatea cranian3 a, fisura or-ital superioar -, fisura or-ital inferioar c, canalul optic d, prin sinusul sfenoidal e, prin orificiile etmoidale anterioare i posterioare ":) Unde se vars v) oftalmic superioar3 a, 5n ple'ul venos pterigoidian

-, c, d, e,

5n vena 4ugular intern 5n sinusul cavernos 5n sinusul sagital superior 5n sinusul petros superior

";) ?n ce ganglioni se vars limfa din regiunea -u2elor3 a, ganglionii su-mandi-ulari -, ganglionii -ucali c, ganglionii retroauriculari d, ganglionii su-mentonieri e, ganglionii supraclaviculari "<) Care muc i constituie diafragma cavitii -ucale3 a, m) genioglos -, m) ioglos c, m) milo ioideu d, m) genio ioideu e, m) palatoglos %#) >asculari2area lim-ii este reali2at de+ a, a) lingual -, a) palatin descendent c, a) palatin ascendent d, a) faringian ascendent e, a) sfenopalatin %$) Unde este drenat limfa de la lim-3 a, ganglionii su-mentonieri -, ganglionii su-mandi-ulari c, ganglionii retrofaringieni d, ganglionii mastoidieni e, ganglionii cervicali profun2i %") Numii nervii motori pentru muc ii lim-ii+ a, n) mandi-ular -, n) ipoglos c, n) glosofaringian d, n) intermedius e, n) laringeu superior %%) Iotarul 5ntre cap i gFt este3 a, linia ori2ontal imaginar care trece prin osul ioid) -, linia imaginar care unete marginea superioar a cartila4ului tiroid cu linia nuc ae superior) c, linia ce trece pe marginea inferioar a mandi-ulei) d, ape'ul procesului mastoid) e, linia nuc ae superior i protu-erana occipitalis e'terna) %6) Iotarul 5ntre craniu visceral i craniu cere-ral trece prin+ a, marginea superioar a or-itei8 osul i arcul 2igomatic8 pFn la orificiul acustic e'tern) -, margina infraor-ital8 arcul 2igomatic8 ape'ul mastoidului8 protu-erana occipital e'tern) c, atlantul8 ape'ul mastoidului8arcada 2igomatic8 marginea infraor-ital) d, atlantul8 ape'ul mastoidului8arcada 2igomatic8 marginea supraor-ital) e, atlantul8 ape'ul stiloidului8arcada 2igomatic8 marginea supraor-ital) %7) Iotarul 5ntre -a2a i -olta craniului trece prin+ a, protu-erana occipital e'tern8 linia nuc ae inferior8 ape'ul mastoidului8 crista infratemporalis -, protu-erana occipital e'tern8 linia nuc ae superior8 -a2a procesului mastoid8 crista infratemporalis c, protu-erana occipital intern8 linia temporalis inferior8 ape'ul mastoidului8 crista infratemporalis d, protu-erana occipital intern8 linia temporalis superior8 -a2a mastoidului8 crista infratemporalis e, protu-erana occipital intern8 linia nuc ae inferior8 ape'ul mastoidului8 crista infratemporalis %9) ?n limitele forni'ului cere-ral deose-im urmtoarele regiuni+ a, regio frontoparietoccipitalis -, regio frontotemporomastoideus c, regio temporalis

d, regio mastoidea e, regio occipitotemporalis %:) Ce straturi celuloadipoase includ esuturile epicraniene3 a, su-cutan8 su-aponeurotic8 su-periostal) -, intradermal8 su-cutan8 su-aponeurotic8 su-periostal) c, intradermal8 parava2al8 su-periostal) d, intradermal8 su-cutan8 su-aponeurotic) e, su-cutan8 parava2al8 su-aponeurotic) %;) @alea aponeurotica unete urmtorii muc i+ a, muc iul frontal) -, muc iul temporal) c, muc iul occipital) d, muc iul nucal) e, muc iul trape2) %<) ?n regiunea temporal deose-im urmtoarele straturi celuloadipoase+ a, spaiu celular su-cutanat -, spaiu celular interaponeurotic c, spaiu celular su-aponeurotic d, spaiu celular intermuscular e, spaiu celular su-periostal 6#) Care sunt particularitile anatomo0clinice ale vaselor situate 5n esuturile epicraniene3 a, sunt amplasate deasupra aponeuro2ei -, sunt fi'ate de septuri fi-roase c, au traiect radial d, rmFn -iante la le2iune e, arterele fac anastomo2e prin orificiile emisare cu a) meningea media 6$) &ta4ele venoase ale poriunii cere-rale sunt+ a, vv) su-cutane8 diploice8 sinusurile durei mater -, vv) intradermale8 periostale8 cere-rale c, vv) su-cutane8 perforante8 sinusurile durei mater d, vv) diploice8 emisare8 cere-rale e, vv) diploice8 emisare8 perforante 6") Ce vene emisarii sta-ile cunoatei3 a, vene emisarii parietale -, vene emisarii mastoidiene c, vene emisarii occipitale d, vene emisarii frontale e, vene emisarii temporale 6%) >enele emisarii mastoide se desc id 5n+ a, sinus transversus -, sinus sigmoideus c, sinus sagitalis superior d, sinus petrosus superior e, vena cere-ri magna 66) >enele emisarii parietale confluea2 5n+ a, sinus sagitalis inferior -, sinus sagitalis superior c, sinus sigmoideus d, sinus rectus e, sinus occipitalis 67) ?n traumatisme craniocere-rale mai frecvent se fracturea2 pe o arie mai e'tins+ a, lamela intern -, stratu diploic c, lamela e'tern d, periostul e, procesul mastoid

69) Traiectul fasciculelor neurovasculare 5n regiunea capului este+ a, radial -, paralel c, o-lic d, perpendicular e, erpuitor 6:) (amurile terminale ale a) op t almice sunt+ a, a) frontal -, a) supraor-ital c, a) temporal superficial d, a) transvers a feii e, a) angular 6;) @sii afirmaiile corecte) a, a) frontalis trece la "cm de linia median prin inci2ura frontalis -, a) supraor-italis trece la "87cm de linia median prin inci2ura supraor-italis c, a) frontalis trece prin inci2ura supraor-italis la "cm de linia median d, a) supraor-italis trece la 7cm de linia median e, a) supraor-italis trece prin inci2ura frontalis 6<) >asele limfatice din regiunea frontoparietooccipital se vars 5n+ a, nodi limp atici auricularis anteriores -, nodi limp atici auricularis posteriores c, nodi limp atici occipitalis d, nodi limp atici frontalis e, nodi limp atici -uccalis 7#) Sinus sagitalis inferior se vars 5n+ a, sinus rectus -, sinus petrosus superior c, confluens sinus d, sinus sigmoideus e, vena cere-ri magna 7$) 1in cFte lamele este format fascia temporalis3 a, una -, dou c, trei d, patru e, nu are lamele8 este o aponeuro2 7") CFte straturi celuloadipoase 5n regiunea temporal deose-im3 a, unul -, dou c, trei d, patru e, cinci 7%) @sii afirmaia corect+ a, a) meningeia media este sursa de vasculari2are a durei mater8 5ncepe de la a) ma'ilaris8 trece prin foramen spinosum8 5n craniu cedea2 dou ramuri -, a) meningeia media este sursa de vasculari2are a ara noideii8 5ncepe de la a) ma'ilaris8 trece prin foramen lacerum8 5n craniu cedea2 dou ramuri c, a) meningeia media este sursa de vasculari2are a pia mater8 5ncepe de la a) ma'ilaris8 trece prin foramen ovale8 5n craniu cedea2 trei ramuri d, a) meningeia media este sursa de vasculari2are a ara noideii8 5ncepe de la a) carotis interna8 trece prin foramen lacerum8 5n craniu cedea2 dou ramuri e, a) meningeia media este sursa de vasculari2are a or-itei8 5ncepe de la a) carotis interna8 trece prin foramen rotundum8 5n craniu cedea2 dou ramuri 76) Ce muc i se inser pe procesul mastoid3 a, m) logisimus capitis i splenius

-, c, d, e,

m) sternocleidomastoideus venterul posterior al m) digastricus m) omo ioid m) pterigoid lateral

77) Comunicarea 5ntre cavum tNmpani i celule mastoidiene este asigurat prin+ a, aditus ad antrum -, recessus epitimpanicus c, tegmen tNmpani d, sinus sigmoideus e, trompa &ustac e 79) Bscioarele auditive sunt situate 5n+ a, recessus epitimpanicus -, cavum tNmpani c, antrum tNmpanicum d, antrum mastoideum e, celullae mastoidea 7:) =e care latur a triung iului de trepanaie se proiectea2 sinus sigmoideus3 a, latura posterioar -, latura superioar c, latura anterioar d, latura anterioar i superioar e, nu are tangen laturilor triung iului 7;) *a ce ad5ncime i pe care latur a triung iului de trepanaie poate fi le2at n) facial3 a, latura anterioar8 la ad5ncimea de $87 ! " cm -, superior de porus acusticus e'ternum8 la $cm c, posterior de spina suprameatum8 su-periostal d, latura anterioar8 la #87 ! $8# cm e, n) facial nu se proectea2 5n aceast regiune 7<) CFte formaiuni pot fi le2ate la trepanaia procesului mastoid3 a, una -, dou c, trei d, patru e, cinci 9#) Ce orificii se gsesc 5n fosa cranian anterior3 a, foramen caecum -, orificii ale laminei cri-rosa c, foramen rotundum d, fisura or-italis superior e, foramen opticum 9$) Ce trece prin orificiile din fossa cranian anterior3 a, filea olfactoria -, a) et moidalis anterior c, a) et moidalis posterior d, a) et moidalis media e, a) meningeia media 9") =rin sinusul cavernos trece+ a, a) carotis interna -, n) a-ducens c, n) troc learis d, ple'ul pterigoideus e, n) oculomotorius 9%) =rin peretele e'tern al sinusului cavernos trec urmtoarele formaiuni+ a, n) oculomotor -, n) troc learis c, n) op talmicus

d, a) carotis interna e, n) ma'ilar 96) =rin fisura op talmic superior trece+ a, n) op talmic -, n) troc learis c, n) a-ducens d, n) facial e, n) oculomotor 97) Care formaiuni sunt situate 5ntre lamela e'tern i intern a oaselor craniului3 a, lamina vitrea -, esut osos spongios c, vene diploice d, vene epidurale e, artera meningea medie 99) (amur a crui nerv este n) frontalis3 a, n) infraor-italis -, n) supratroc learis c, n) troc learis d, n) op t almicus e, n) supraor-italis 9:) Ce este situat 5ntre lamelele aponeuro2ei temporale a, a) temporalis superficialis -, esut celuloadipos interaponeurotic c, aa) temporalis profundae d, m) temporalis e, n) auriculotemporal 9;) *a nerespectarea regulilor de trepanaie a triung iului C ipaut se poate nimeri 5n fossa cranian medie3 a, pe latura superioar ! linia ce constitue prelungirea arcadei 2igomatice pe apofi2a mastoidian -, pe latura anterioar ! linia ce trece posterior de porus acusticus e'ternus c, 5n aditus ad antrum d, pe latura posterior ! la marginea anterioar a tu-erositii mastoidiene e, nici un rspuns nu este corect 9<) Ce formaiuni trec prin osul etmoid3 a, v) op talmica superior -, fila olfactoria c, n) et moidalis anterior d, n) et moidalis posterior e, v) emissariae :#) Ce trece prin foramen rotundum3 a, n) ma'ilaris -, n) petrosus minor c, vv) emissariae d, n) vagus e, ramus meningeus n) mandi-ularis :$) 1ura mater concrete cu urmtoarele poriuni ale craniului+ a, -olta craniului -, osul sfenoidal8 circular de aua turceasc c, lamela cri-roas a etmoidului d, piramida temporalului e, partea scuamoas a temporalului :") ?n ce structur anatomic confluea2 sinus sagital inferior3 a, sinus sagitalis superior -, sinus rectus c, sinus sigmoideus d, sinus transversus e, sinus occipitalis

:%) Ce arter se formea2 la confluena aa) verte-ralis de'tra et sinistrsa3 a, a) communicantes posterior -, a) communicantes anterior c, a) -a2ilaris d, a) cere-ri media e, a) carotis interna :6) Care nerv inervea2 musculatura mimic3 a, n) trigemenus -, n) facialis c, n) oculomotorius d, n) accessorius e, n) troc learis :7) ?n ce se -ifurc a) temporalis superficialis la nivelul marginei superioare a or-itei3 a, r) parietalis -, rr) parotidei c, a) auriculares posterior d, rr) auriculares anterior e, r) frontalis :9) Ce arter traversea2 spaiul temporopterigoid3 a, a) meningeia media -, a) alveolaris inferior c, a) ma'ilaris d, a) auricularis profunda e, a) tNmpanica anterior ::) =rin care orificiu ptrunde a) meningeia media 5n cavitatea craniului3 a, foramen rotundum -, foramen spinosum c, foramen ovale d, foramen magnum e, foramen stilomastoideum :;) Cu care vene comunic ple'ul venos pterigoidian3 a, cu v) facialis prin v) faciei profunda -, cu v) retromandi-ularis prin v) ma'illares c, cu sinusul sigmoidian d, cu sinusul cavernos prin venele emisarie din foramena spinosum8 ovale8 lacerum e, sinusul rect :<) Care nerv inervea2 muc ii masticatori3 a, n) troc learis -, n) facialis c, n) glossop arNngeus d, n) accesorius e, n) trigemenus ;#) Ce nervi 5ncep de la ganglionul semilunar A@asser,3 a, n) opt almicus -, n) auricularis posterior c, n) 2igomaticus d, n) ma'illaris e, n) mandi-ularis ;$) Ce structuri se afl 5n fosa sfenopalatin3 a, n) auriculotemporal -, n) 2igomaticus c, rr) ganglionares a n) ma'ilar d, ganglion pterigopalatinum e, ganglion ciliare ;") =rin care orificiu prsete cavitatea craniului n) mandi-ularis3

a, -, c, d, e,

foramen ovale foramen spinosum foramen rotundum foramen stNlomastoideum nici un rspuns corect

;%) =roecia sinusului transvers corespunde+ a, liniei temporale inferioar -, liniei nuc ae superior c, liniei nuc ae inferior d, linia ce unete lam-da cu asterion e, arcadei 2igomatice ;6) =rin porul acustic intern trec urmtoarele formaiuni+ a, a) auditiva interna -, n) facialis c, n) vesti-uloc o learis d, n) petros maior e, n) petros minor ;7) =rin foramen 4ugulare trec urmtoarele formaiuni+ a, n) glossop arNngeus -, n) vagus c, n) accesorius d, v) 4ugular intern e, n) Npoglossus ;9) =oriunea intracranian a n) facial este amplasat 5n grosimea osului+ a, temporal -, parietal c, sp enoidal d, occipital e, frontal ;:) Cisternele intracere-rale se formea2 5n spaiul+ a, su-ara noidean -, su-dural c, epidural d, 5n ventriculele cere-rale e, nici un rspuns corect ;;) ?n ce spaiu e locali2at circulus arteriosus Villissii3 a, su-ara noidian -, su-dural c, epidural d, su-periostal e, e'tracranian ;<) Compartimentul lateral a feei include urmtoarele regiuni3 a, -ucal Aoralis, -, parotidomasseteric c, facial profund d, genian e, regio na2ola-ialis <#) @anglionul nervului trigemen este locali2at+ a, pe impressio trigemeni a piramidei 5n duplicatura durei mater Acavum MecOeli, -, su-dural pe impressio trigemeni a piramidei c, epidural pe impressio trigemeni a piramidei d, pe impressio trigemeni a piramidei 5n duplicatura pia mater e, nici un rspuns corect <$) Ce limitea2 aponeurosis p arNngopraevete-ralis3 a, spatium retrop arNngeale de spatium parap arNngeale -, spatium parap arNngeale anterior de spatium parap arNngeale posterior

c, spatium retrop arNngeale de spatium pterNgomandi-ulare d, spatium retrop arNngeale de spatium cervicale preverte-rale e, spatium cervicale previscerale de spatium neurovasculare cervicale <") *imitele regiunii parotideomaseterica+ a, anterior ! marginea anterioar a m) masseter -, posterior ! marginea anterioar a m) sternocleidomastoidean8 porus acusticus e'ternus i procesul mastoidian c, anterior ! marginea anterioar a glandei parotide d, inferior ! marginea mandi-ulei e, superior ! arcul 2igomatic <%) CFte locuri sla-e are capsula glandei parotide3 a, unul 0 infratemporal -, dou ! auricular i faringian c, trei ! mastoidian8 interpterigoidian i faringian d, patru ! mastoidian8 temporopterigoidian8 interpterigoidian i faringian e, nici unul <6) Spaiul celuloadipos al glandei su-linguale este limitat de+ a, superior ! mucoasa cavitii -ucale -, lateral ! mandi-ula c, medial ! muc ii geniogloi i genio ioidei d, inferior ! m) mNlo Noideus i m) Noglosus e, inferior ! m) platisma <7) Care muc i inervea2 n) facial3 a, mm) mimici -, mm) frontal i occipital c, m) stNlo Noideus i venterul posterior al m) digastricus d, m) platisma e, m) mNlo Noideus <9) Care muc i inervea2 ramura /// a n) trigemen3 a, m) masseter -, m) temporalis c, mm) pterNgoidei medial i lateral d, m) mNlo Noideus i venterul anterior a m) dNgastrNcus e, m) frontal <:) Unde se desc ide sinusul sfenoidal3 a, deasupra cornetului nasal superior -, 5n meatul na2al mediu c, 5n meatul na2al inferior d, 5n mesofaringe e, 5n sinusul ma'ilar <;) Sinusul ma'ilar se desc ide 5n+ a, meatul na2al mediu -, meatul na2al inferior c, meatul na2al superior d, -ulla et moidalis e, na2ofaringe <<) Canalul na2olacrimal se desc ide 5n+ a, meatul na2al mediu -, meatul na2al inferior c, meatul na2al superior d, na2ofaringe e, cavitatea -ucal $##) Care muc i 5mplinete arcul mandi-ulei i contri-uie la formarea diafragmei -ucale3 a, m) mNlo Noideus -, mm) digastrici c, m) genio Noidei d, m) genioglossus

e, m) Noglossus $#$) Care muc i formea2 palatul moale3 a, m) uvulae -, m) levator veli palatini c, m) tensor veli palatini d, m) pterigoideu lateral e, m) pterigoideu medial $#") Marginea posterioar a palatului moale trece 5n peretele lateral al faringelui prin dou plici care conin urmtorii muc i+ a, m) palatoglossus -, m) palatop arNngeus c, m) uvulae d, m) levator veli palatini e, m) tensor veli palatini $#%) *imitele regiunii geniene+ a, superior ! maginea inferioar a or-itei -, inferior ! margina mandi-ulei c, posterior ! marginea anterioar a m) masseter d, anterior ! plica na2ola-ial i na2o-ucal e, posterior ! ramura mandi-ulii $#6) Unde e locali2at corpus adiposum -uccae3 a, pe m) -ucal8 anterior de m) maseter -, su- m) -ucal c, su- osul 2igomatic d, pe glanda parotid e, su- fascia -ucofaringian $#7) Ce formaiuni sunt 5n tangen direct cu locurile sla-e ale glandei parotide3 a, parafaringele -, partea cartilaginoas a porului acustic e'tern c, canalul n) facial d, retrofaringele e, capsula glandei su-mandi-ulare $#9) Unde se -ifurc 5n ramuri terminale a) carotid e'tern3 a, 5n grosimea glandei parotide -, posterior de glanda parotid c, la 5ntrare 5n glanda parotid d, de asupra arcului 2igomatic e, intre muc ii pterigoi2i $#:) Care sunt ramurile terminale ale a) carotide e'terne3 a, a) temporalis superficialis -, a) ma'ilaris c, a) facialis d, a) temporalis profunda e, a) meningeia madia $#;) Numii ramurile n) facial ce devia2 de la ple'ul parotidean+ a, temporal i 2igomatic -, -ucal c, marginal a mandi-ulei d, cervical e, auriculotemporal $#<) Numii formaiunile situate 5n canalul facial+ a, n) facial) -, a i v) stilomastoidian) c, nn) petros superficial mare i mic) d, c orda tNmpani) e, n) auriculotemporal)

$$#) Ce trece prin spaiul parafaringian anterior3 a, ramurile a) palatine ascendente) -, a) ma'ilar) c, n) vag) d, v) retromandi-ular) e, n) ma'ilar) $$$) Ce trece prin spaiul parafaringian posterior3 a, v) 4ugular intern i a) carotid intern) -, a) carotid e'tern) c, nn) glosofaringian8 vag i accesor) d, nn) ipoglos i simpatic) e, n) mandi-ular) $$") *imitele spaiului retrofaringian sunt+ a, fascia retrofaringian) -, fascia preverte-ral) c, foia fascial dintre faringe i fascia preverte-ral) d, fascia endocervical) e, fascia parotid) $$%) ?n ce direcie se pot propaga coleciile purulente situate 5n corpul adipos al o-ra2ului3 a, spaiul celular temporal -, spaiul celular infratemporal c, spaiul celular al or-itei d, spaiul celular al planeului cavitii -ucale e, spaiul celular parafaringian $$6) Coleciile purulente din spaiul temporopterigoidian se pot propaga spre+ a, cavitatea cranian -, or-ital i na2al c, cavitatea -ucal d, corpul adipos al o-ra2ului e, nici un rspuns nu este corect $$7) Coleciile purulente din spaiul interpterigoidian se pot propaga spre+ a, spaiul temporopterigoidian i parafaringian -, cavitatea cranian c, cavitatea -ucal d, spaiul retrofaringian e, nici un rspuns nu este corect $$9) Care sunt limitele spaiului parafaringian lateral3 a, medial ! faringele cu fascia sa -, lateral ! capsula glandei parotide i m)pterigoid medial c, superior ! -a2a craniului d, lateral ! capsula glandei parotide i m) pterigoid lateral e, medial ! faringele i glanda parotid $$:) Ce formaiuni anatomice sunt situate 5n poriunea anterioar a spaiului parafaringian3 a, a) i v) palatin ascendent -, trunc iul simpatic c, n) vag d, n) ipoglos e, n) facial $$;) Ce formaiuni anatomice sunt situate 5n poriunea posterioar a spaiului parafaringian3 a, a) i v) palatin ascendent -, v) 4ugular intern i a) carotid intern c, nn) glosofaringian i vag d, nn) accesor8 ipoglos i trunc iul simpatic e, nn) facial i mandi-ular $"#) Spaiul retrofaringian se situai2 5ntre+

a, -, c, d, e,

faringe i fascia preverte-ral faringe i fascia endocervical faringe i capsula glandei parotide faringe i mm) pterigoi2i nici un rspuns nu este corect

$"$) Selectati reperele prin care trece limita intre portiunea cere-rala a capului si portiunea faciala a capului) a, linia temporala superficiala -, marginea supraor-itala a osului frontal c, marginea superioara a arcadei 2igomatice d, linia nucalasuperioara e, marginea inferioara a or-itei $"") Selectati oasele care formea2a peretele lateral al or-itei) a, apofi2a frontala a osului ma'ilar -, osul lacrimal c, aripa mare a osului sfenoid d, aripa mica a osului sfenoid e, osul 2igomatic $"%) Selectati oasele care formea2a peretele superior al or-itei) a, osul etmoid -, osul frontal c, aripa mare a osului sfenoid d, osul 2igomatic e, aripa mica a osului sfenoid $"6) Selectati musc ii inervati de nervul oculomotor) a, o-lic superior -, levator al palpe-rei c, drept superior d, drept inferior e, o-lic inferior $"7) Selectati e'pansiunile durei mater) a, fal' sella -, fal' cere-ri c, tentorium cere-elli d, diap ragma sella e, tentorium rectus $"9) Selectati cisternele care derivate din pia mater) a, cisterna temporala -, cisterna interpedunculara c, cisterna c iasmatica d, cisterna fosei cere-rale anterioare e, cisterna medulara $":) Selectati arterele care vasculari2ea2a encefalul) a, artera carotida interna -, artera verte-rala c, artera meningea posterioar d, artera oftalica e, artera meningea medie $";) (amurile arterei meningee medii sunt urmatoarele) a, anterioara -, superioara c, inferioara d, laterala e, posterioara $"<) (amurile nervului facial sunt) a, n) pietros mare -, n) stapedius

c, n) supraor-ital d, c orda tNmpani e, n) lacrimal $%#) Sinusul frontal se desc ide in+ a, meatul na2al superior -, meatul na2al mediu c, nasul e'tern d, cavitatea -ucala e, meatul na2al inferior $%$) /nelul limfatic =irogov0ValdeNer e format din urmatoarele elemente+ a, amigdala laringiana -, amigdalele palatine c, amigdalele linguale d, amigdalele tu-are e, amigdalele faringiene $%") 1uctul e'cretor al glandei parotide se desc ide la nivelul+ a, meatului na2al inferior -, primilor " molari inferiori c, la nivelul incisivilor superiori d, primilor " molari superiori e, caninilor superiori $%%) Componentele septului na2al sunt+ a, partea mem-ranoasa -, partea cartilaginoasa c, partea spongioasa d, partea cutanata e, partea osoasa $%6) =rin orificiul rotund al aripelor mari ale osului sfenoid trece+ a, prima ramura a nervului trigemen -, a doua ramura a nervului trigemen c, a treia ramura a nervului trigemen d, artera meningeala medie e, artera verte-rala $%7) Meatul na2al superior comunica cu+ a, celulele etmoidale posterioare -, sinusul sfenoidal c, sinusul ma'ilar d, sinusul fronal e, cavitatea -ucala $%9) 1rena4ul limfatic din regiunea laterala a feei se efectuea2 5n urmatorii noduli limfatici+ a, noduli limfatici -uccinatori -, noduli limfatici profun2i faciali c, noduli limfatici parafaringieni i retrofaringieni d, noduli limfatici para0auriculari e, nici unu din variantele sun numite $%:) Nodulii limfatici -uccinatori se situea2+ a, la marginea anterioara a muc iului maseter -, 5n grosimea parenc imului glandei parotide c, su- capsula glandei parotide d, pe suprafaa intern a muc iului -uccinator e, pe traiectul venei faciale $%;) Nodulii limfatici paraauriculari se situea2a+ a, imediat su- capsula glandei parotide -, posterior de glanda paratiroid c, pe marginea anterioar a muc iului maseter d, lateral de capsula musc iului maseter

e, pe traiectul arterei carotide interne $%<) =rin fisura or-ital superioar or-ita comunic cu+ a, fosa pterigopalatina -, fosa cere-ral medie c, fosa su-temporal d, cu celulele osului mastoid e, fosa temporal $6#) =rin fisura or-ital inferioar8 or-ita comunic cu+ a, fosa pterigopalatin8 temporal i infratemporal -, celulele etomidale anterioare c, celulele etmoidale posterioare d, meatul nasal inferior e, fosa cranii medie $6$) Canalul etmoidal posterior unete celulele etmoidale posterioare cu+ a, celulele etomoidale anterioare -, or-ita c, fosa cranii medie d, fosa cranii anterior e, sinusurile parana2ale $6") Caile de propagare a e'sudatului din la-irintul etmoidal+ a, spre meatul na2al inferior -, spre or-it c, spre dura mater d, spre sinusul ma'ilar e, spre esutul celular parafaringian $6%) =eretele anterior al sinusului frontal este format de+ a, procesul na2al i preocesele frontale ale oaselor na2ale -, sinusurile parana2ale c, meatul na2al inferior d, radi' na2i i arcada supraciliar e, toate variantele sus numite sunt corecte $66) Ctre sinusul sfenoid din superior ader urmatoarele formaiuni anatomice+ a, aua turceasc -, corpul osului sfenoid c, ipofi2a d, c ia2ma optic e, sinusul cavernos al durei mater $67) Ctre sinusul sfenoid din inferior ader urmatoarele formaiuni anatomice+ a, corpul ma'ilarului superior -, corpul osului sfenoid c, partea posterioar a meatului na2al superior d, partea posterioar a meatului na2al mediu e, amigdalele faringiene $69) Ctre sinusul sfenoid din partea posterioar ader urmatoarele formaiuni anatomice cu e'ceptia+ a, aua turceasc -, corpul ma'ilarului superior c, sinusul cavernos d, vena oftalmic c, dura mater $6:) Ctre sinusul sfenoid -ilateral ader urmatoare formaiuni anatomice cu e'cepia+ a, corpul ma'ilarului superior -, sinusul cavernos c, nervul ma'ilar i pereii foramenului rotund d, venei oftalmice e, fata anterioara a clivusului osului occipital

$6;) Ctre sinusul ma'ilar din inferior ader urmatoarele formaiuni anatomice+ a, corpul ma'ilarului superior -, ramura arterei i nervului infraor-ital c, tu-ero2itatea ma'ilar d, procesele alveolare a ma'ilarului superior e, ganglionul pterigopalatin $6<) Ctre sinusul ma'ilar din posterior ader urmatoarele formaiuni anatomice cu e'cepia+ a, corpul i tu-ero2itatea ma'ilarului superior -, artera pterigopalatin c, nervii alveolari superiori d, ganglionul pterigopalatin e, procesul 2igomatic al ma'ilarului superior $7#) @rupul de ganglioni limfatici superficiali din regiunea parotidomaseteric este situat+ a, 5ntre piele i estul celular su-cutanat -, 5ntre estul celular su-cutanat i fascia superficial c, 5ntre fascia superficial i parenc imul glandei parotide d, 5ntre septurile parenc imului glandei parotide e, 5ntre parenc imul glandei i foia intern a fasciei proprii $7$) =arenc imul glandei parotide contine urmatoare formatiuni anatomice cu e'ceptia+ a, vena 4ugulara e'terna -, trunc iul principal al nervului facial c, vena su-lingvala d, artera carotida e'terna e, artera ma'ilar $7") =arenc imul glandei parotide contine urmatoare formatiuni anatomice cu e'ceptia+ a, artera carotida e'terna -, artera ma'ilara c, nervul alveolar superior d, grupul profund al ganglionilor limfatici e, artera temporala superficiala $7%) Spatial celular profund su-pterigoidian al regiunii profunde a feei se afl 5ntre+ a, muc iul temporal i musc iul pterigoid lateral -, 5ntre muc iul pterigoid medial i lateral c, 5ntre mandi-ul i muc iul pterigoid medial d, 5ntre tu-ero2itatea ma'ilar i procesul pterigoid e, nici una din variantele sus numite $76) Cile posi-ile de propagare a e'sudatului infectat din 2ona parotido0maseteric sunt+ a, esutul celular temporo0pterigoidian -, esutul celular interpterigoidian c, esutul celular parafaringian d, canalul aduitv e'tern e, sinusul ma'ilar $77) Spatiul celular interpterigoidian al regiunii profunde a feei contine+ a, nervul mandi-ular cu ramurile sale -, artera carotid intern c, vena 4ugular intern d, /E perec e de nervi cranieni e, toate variantele sus numite $79) (amura a treia a nervului trigemen se situea2 5n+ a, esutul celuar su- muc iul masticator -, esutul celular su- muc iul -uccinator c, spaiul celular temoro0pterigoidean d, spaiul celular interpterigoid e, spaiul celular pterigomandi-ular $7:) Ctre sinusul ma'ilar din posterior adera urmatoarele formaiuni anatomice cu e'cepia+ a, corpul si tu-ero2itatea ma'ilarului superior

-, c, d, e,

meatul na2al mi4lociu ganglionului pterigopalatin muc ilor pterigoi2i procesului pterigopalatin

$7;) Nervul mental este o ramura a nervului+ a, a nervului ma'ilar Aramura a "0a a nervului trigemen, -, a nervului tro lear A/> perec e de nervi cranieni, c, nervul optic A// perec e de nervi cranieni, d, nervul alveolar inferior Aramura a % a nervului trigemen, e, nervul oculomotor $7<) Spaiul celular interaponeurotic al regiunii temporale comunic cu urmatoarele spaii celulare 5nvecinate+ a, spaiul celular su-cutanat al regiunii temporale -, esutul celular al regiunii temporo0pterigoidiene c, esutul celular interpterigoidean d, cu esutul celular al regiunii -ucale e, nu comunica $9#) /mportana clinic a venelor emisare+ a, propagarea procesului inflamator 5n profun2ime -, reglarea compensatorie a presiunii intracere-rale c, declanea2 untul arterio0venos la mrirea ITA d, declanea2 untul veno0venos la mrirea ITA e, nu au importan ma4or din considerentul cali-rului mult prea mic $:#) Care tip de ematoame pre2int aspect lenticular+ a, su-aponevrotic epicranian -, su-dural c, epidural d, su-ara noidian e, intraparenc imatos $:$) Traumatismul regiunii temporale este agravat de urmtoarele particulariti regionale+ a, pre2ena pe faa intern a art) menigea media -, pre2ena pe faa intern a art) cere-ri media c, a-sena diploei d, vecintatea cu art) sp enopalatin e, grosimea finisim de " mm a scuamei temporale $:") Numii varietatea posi-il de ematoame ale reg) fronto0parieto0occipitale+ a, intradiploic -, su-cutanat c, su-periostal d, su-aponevrotic e, intraparenc imatos $:%) Sugerai metoda de emosta2 vala-il 5n ca2ul le2iunii venelor diploice+ a, ligatura -, ligatura endoscopic c, aplicarea penselor emostatice d, tratarea cu cear a marginilor defectului e, administrarea iGv a medicaiei procoagulante $:6) *e2iunea prin scalpare repre2int+ a, decolarea esuturilor epicraniene 5mpreuna cu 5nveliul periostal -, decolarea esuturilor epicraniene cu includerea aponevro2ei c, le2iune de gravitate 5nalt8 potenial regenerativ 5nalt d, le2iune de gravitate medie8 potenial regenerativ sc2ut e, asocierea o-ligatorie a fracturii osoase $:7) =re2ena afeciunilor inflamatoriiGpurulente la nivelul triung iului na2o0la-ial poate genera+ a, compresia v) faciale prin edemul esuturilor moi -, migrarea em-olilor septici prin v) angular c, rsp5ndirea procesului prin v) lingval

d, trom-o2a ple'ului venos pterigodian e, tromo2a sinusului cavernos $:9) 1iferenierea sinusurilor i cisternelor cere-ral presupune+ a, sinusurile !e'pansiuni ale dura mater -, sinusurile ! sistem circulator pentru *C( c, cisternele ! asigur calea de returului venos cere-ral d, cisternele ! sistem circulator pentru *C( e, cistenrele ! e'pansiuni sectorale a spaiului su-ara noidian $::) *e2iunea nervului facial are drept consecin+ a, parali2ia ipsilateral muc ilor mimici -, pto2a ipsilateral a pleoapei8 ipersecreie lacrimal c, pto2a contralateral a pleoapei8 iposecreie lacrimal d, deplasarea colului gurii spre partea sntoas e, atenuarea plinului na2o0la-ial pe partea sntoas $:;) Furtul circulaiei cere-rale Asindrom Steal, poate a avea loc prin+ a, o-strucia trunc iului -ra iocefalic arterial -, o-strucia art) a'ilare c, o-strucia art) su-claviculare pro'imal de emergena art) verte-rale d, compensare circulatorie prin poligonul arterial Villis e, untarea circulaiei cere-rale $:<) /mportana clinic a fontanelelor+ a, permit creterea 5n volum a neuronilor 5n perioada lor activ de divi2iune -, permit trecerea e'tremitii cefalice prin canalul de natere c, cresc o'igenarea esutului cere-ral d, servesc drept indiciu diagnostic tardiv 5n ca2ul afeciunilor inflamatorii ale meningelui e, permit a-ordul venos al sinusului sagital superior $;#) Forma cefalic 5n turn8 5nt5lnit 5n cadrul patologiilor ereditare ale emoglo-inei este denumit+ a, dolicocefalic -, platicefalic c, -raficefalic d, ortocefalic e, ipsicefalic $;$) >olumul o-inuit de ventilare a cavitii na2ale include+ a, meatul mediu W meatul superior -, meatul mediu c, meatul superior d, meatul inferior W meatul mediu e, toate meaturile na2ale sunt incluse $;") *ocali2area mucoasei olfactive este delimitat de+ a, marginea superioar a cornetului na2al superior -, marginea superioar a cornetului na2al mediu c, marginea superioar a cornetului na2al inferior d, -olta cavitii na2ale e, linia ori2ontal trasat prin orificiul etmoidal anterior $;%) Meatul na2al superior poate servi drept cale de acces 5n+ a, tratamentul miniinva2iv al neoplasmelor cu locali2area 5n sella turcica -, reali2area ventriculostomiei laterale c, decompresia c iasmei optice d, puncia sinusului ma'ilar e, meatul este doar segmentul superior al cavitii na2ale $;6) Afectarea esutului adipos retroocular este 5nt5lnit 5n+ a, ipoparatiroidism -, iperparatiroidism c, ipotiroidism d, ipogonadism e, ipertiroidism

(egiunea gFtului $) Alegei rspunsul corect a limitei dintre gFt i cap+ a, marginea inferioar a mandi-ulei8 vFrful apofi2ei mastoidiene8 linia nuc al superioar8 protu-erana occipital e'tern -, planul ori2ontal care trece prin marginea inferioar a mandi-ulei c, planul frontal ce trece prin apofi2ele transversale a verte-relor cervicale d, planul ori2ontal care trece la nivelul C: i incisura sternal e, planul ori2ontal care trece prin incisura sternal i marginea superioar a claviculei ") a, -, c, d, e, %) a, -, c, d, e, 6) a, -, c, d, e, 7) a, -, c, d, e, 9) a, -, c, d, e, :) a, -, c, d, e, ;) a, -, c, d, e, <) a, -, c, d, e, *imitele triung iului medial al gFtului sunt+ marginea mandi-ulei8 marginea anterioar a muc iul sternocleidomastoidian8 linia median a gFtului venterul posterior al muc iului digastric8 muc iul sternocleidomastoidian8 linia median a gFtului marginea mandi-ulei8 muc iul sternocleidomastoidian8 venterul superior al muc iului omo ioid venterul posterior a muc iului digastric8 muc iul sternocleidomastoidian8 venterul inferior al muc iului omo ioid linia ori2ontal ce traversea2 osul ioid8 linia al- a gFtului8 muc iul trape2 *imitele triung iului lateral al gFtului sunt+ marginea inferioar a mandi-ulei8 marginea posterioar a m) sternocleidomastoidian8 m) trape2 venterul posterior al m) digastric8 m) sternocleidomastoidian8 m) trape2 marginea inferioar a mandi-ulei8 m) sternocleidomastoidian8 m) omo ioid clavicula8 marginea posterioar a m) sternocleidomastoidian8 m) trape2 linia ori2ontal trasat pe osul ioid8 m) sternocleidomastoidian8 m) trape2 /ndicai elementele pac etului vasculonervos medial al gFtului) artera carotid comun nervul vag vena 4ugular intern nervii supraclaviculari mediali nervii supraclaviculari anteriori /ndicai elementele pac etului vasulonervos lateral al gFtului) artera su-clavicular artera carotid e'tern vena su-clavicular ple'ul neural -ra ial ramurile ple'ului cervical Care din formaiunile anatomice limitea2 triung iul su-mandi-ular3 marginea inferioar a mandi-ulei marginea anterioar a muc iului sternocleidomastoidian venterul superior a muc iului omo ioid am-ii venteri ai muc iului digastricus marginea li-er a muc iului milo ioid Care formaiuni anatomice delimitea2 triung iul carotidian3 venterul posteroior al muc iului digastric marginea anterioar a muc iului sternocleidomastoidian marginea posterioar a muc iului sternocleidomastoidian marginea inferioar a mandi-ulei venterul superior al muc iului omo ioid Care structuri anatomice delimitea2 triung iul omotrape2oid3 clavicula muc iul trape2 venterul inferior al muc iului omo ioid muc iul sternocleidomastoidian venterul posteroior al muc iului digastric Care formaiuni sunt situate 5n spaiul interaponevrotic suprasternal3 venele 4ugulare e'terne ganglionii limfatici venele 4ugulare anterioare arcul venos 4ugular anterior nn) supraclaviculari anteriori

$#) /ndicai limitele spaiului previsceral+ a, de la marginea mandi-ulei pFn la incisura sternului i claviculei -, de la marginea mandi-ulei pFn la osul ioid c, de la osul ioid pFn la marginea superioar a sternului d, de la marginea superioar a cartila4ului tiroid pFn la incisura sternului i a claviculei e, de la marginea mandi-ulei pFn la marginea superioar a cartila4ului tiroid $$) Care spaii celulare ale gFtului comunic cu mediastinul anterior3 a, spaiul interaponevrotic suprasternal -, spaiul previsceral c, spaiul retrovisceral d, spaiul retrofaringian e, spaiul parava2al al fasciculului neurovascular principal al gFtului $") *imitele regiunii infra ioidiene+ a, osul ioid i venterul posteroior al muc iului digastric -, marginea anterioar a muc iului sternocleidomastoidian c, linia ori2ontal trasat la nivelul cartila4ului tiroid d, marginea inferioar a mandi-ulei e, sternul i clavicula $%) Sintopia poriunii cervicale a tra eei+ a, anterior ! istmul glandei tiroide -, anterior i -ilateral ! lo-ii glandei tiroide c, posterior ! esofagul d, la nivelul incisurii 4ugulare ! arterele carotide comune e, arterele carotide interne $6) /ndicai arterele ce vasculari2ea2 glanda tiroid+ a, arterele tiroidiene superioare -, arterele tiroidiene inferioare c, arterele tiroidiene medii d, artera recurent tiroidian e, artera tiroidian ima $7) Care formaiuni formea2 inelul limfoepitelial faringian+ a, tonsila faringian -, tonsila palatin c, tonsila tu-ar d, tonsila su-mandi-ular e, tonsila lingval $9) Sursa de inervaie a poriunii cervicale a esofagului constituie+ a, nervul vag -, nervul accesor c, ganglionii cervicali ai trunc iului simpatic d, nervul Npoglos e, nervii recureni $:) /ndicai trei niveluri posi-ile a -ifurcaiei arterei carotide comune+ a, marginea superioar C7 -, marginea superioar C9 c, marginea superioar a cartila4ului tiroid d, la nivelul cartila4ului cricoid e, marginea inferioar C6 $;) /ndicai semnele distinctive dintre aa) carotid e'tern i intern pe gFt+ a, artera carotid e'tern este situat anterior i medial de artera carotid intern -, artera carotid e'tern se ramific8 carotid intern nu se ramific pe gFt c, artera carotid intern se 5ncepe cu o dilataie ! sinus caroticus d, comprimarea a) carotide e'terne 5n plag8 stopea2 pulsaia a) temporale superficiale8 palpatoare pe arcul 2igomatic e, de la a) carotid intern 5i are originea a) tiroid superioar $<) Unde este situat 2ona refle'ogen carotidian3

a, -, c, d, e,

la nivelul osului ioid la nivelul marginii superioare a glandei tiroide 5n regiunea manum-riului sternal 5n regiunea cartila4ului cricoid 5n regiunea -ifurcaiei arterei carotide comune

"#) /ndicai limitele spaiului interscalen+ a, muc iul sternotiroid -, muc iul scalen anterior c, muc iul scalen posterior d, muc iul omo ioid e, muc iul scalen mediu "$) Care structuri anatomice particip la formarea ung iului venos 4ugular =irogov3 a, vena su-clavicular -, vena 4ugular intern c, vena 4ugular anterioar d, vena 4ugular e'tern e, vena -ra iocefalic "") Care structuri anatomice se afl 5n triung iul scalenoverte-ral+ a, artera su-clavicular8 trunc iul tiriocervical8 a) verte-ral -, ductul toracic Alimfatic, c, vena 4ugular intern d, ganglionul cervical mediu al trunc iului simpatic e, ganglionul cervical inferior al trunc iului simpatic "%) Care ramuri devia2 de la a) su-claviculare+ a, artera verte-ral -, artera transversal a gFtului c, artera su-scapular d, trunc iul tireocervical e, artera toracic intern "6) Unde se vars ductul toracic Alimfatic,3 a, 5n artera su-clavicular dreapt -, 5n vena -ra iocefalic dreapt c, 5n vena 4ugular intern dreapt d, 5n vena 4ugular e'tern stFng e, 5n ung iul venos 4ugular stFng "7) 1in spaiile celuloadipoase a gFtului puroiul se poate propaga+ a, 5n mediastinul posterior -, 5n cavitatea peritoneal c, 5n spaiul retroperitoneal d, 5n mediastinul anterior e, 5n cavitatea pleural "9) ?n limitele crui triung i se ligaturea2 artera lingval3 a, lingval A=irogov, -, mentonier c, su-mandi-ular d, lateral al gFtului e, 5n limita triung iului medial al gFtului ":) *aturile triung iului omoclavicular+ a, venterul superior al m) omo ioidian -, m) sternocleidomastoidian c, clavicula d, venterul inferior al muc iului omo ioidian e, linia median a gFtului ";) Care este sintopia ganglionului stelat3 a, inferior ! cupola pleurei -, anterior ! artera verte-ral i artera su-clavicular

c, de la ganglion originea2 nervul verte-ral d, medial ! nervul frenic e, posterior ! muc iul lung al gFtului "<) Alegei formaiunile pentru care formea2 teac prima fascie a gFtului+ a, muc iul sternocleidomastoidian -, glanda su-mandi-ular c, glanda parotid d, muc iul platisma e, venterul posterior al muc iului digastric %#) Unde se proiectea2 tu-erculul carotic pe gFt3 a, la mi4locul margini anterioare a m) sternocleidomastoideus -, capul rotit lateral la mi4locul m) sternocleidomastoideus c, la nivelul cartila4ului cricoid d, capul 5n e'tensie ma'im la mi4locul m) sternocleidomastoideus e, nici un rspuns corect %$) Ce se palpea2 su- mar4inea inferioar a mandi-ulei3 a, glanda su-mandi-ular -, ganglioni limfatici c, artera carotid d, artera lingval e, osul ioid %") Ce vas itersectea2 din e'terior m) sternocleidomastoidian+ a, v) 4ugular e'tern -, v) 4ugular intern c, v) 4ugular anterioar d, arcul venos 4ugular e, vena t iroideia ima %%) Coardele vocale se proiectea2+ a, la nivelul marginei inferiore a cartila4ului tiroid -, la nivelul osului ioid c, la nivelul me-ranei cricotiroide d, la nivelul ung iul mandi-ulei e, la nivelul cartica4ului cricoid %6) Ape'ul cupolei pleurale se proiectea2+ a, 5n fosa supraclavicular -, 5n fosa infraclavicular c, inci2ura 4ugular d, nu iese din limitele toracelui e, 5n fosa deltopectoral %7) =otrivit lui >) N) KevOunenOo cFte fascii cervicale deose-im3 a, una -, dou c, trei d, patru e, cinci %9) Care fascii limitea2 spaiul interaponeurotic suprasternal3 a, fascia superficialis colli i lamina superficialis fasciae colli propriae -, lamina superficial i profund a fasciei colli proprie c, aponeurosis omoclavicularis i fascia endocervicalis d, fascia endocervicalis i fascia preverte-ralis e, foia parietal i foia visceral a fasciei endocervicale %:) Aria de e'tindere pentru spaiul cervical retrovisceral este cuprins 5ntre+ a, -a2a craniului i diafragmul -, -a2a craniului i os ioid c, -a2a craniului i inci2ura 4ugular d, -a2a craniului i T 7

e, -a2a craniului i T

%;) Spatiul preverte-ral este limitat de+ a, verte-rele cervicale i fascia preverte-ral -, mm) longus capitis i fascia preverte-ral c, mm) longus colli i fascia preverte-ral d, lamina superficialis fasciae colli propriae i fascia preverte-r e, fasciile parietal i preverte-r %<) Spatiul preverte-ral conine+ a, mm) longus capitis -, mm) longus colli c, lanul simpatic d, n vag e, mm) splenius capitis 6#)>ena 4ugular e'tern se formea2 la confluena cror vene3 a, v) retromandi-ular -, v) auricular posterioar c, v) facial d, v) facial profund e, v) angular 6$) Nervii cutanai ai gFtului apar 5n straturile superficiale la+ a, mi4locul marginii posterioare a m) sternocleidumastoidian -, mi4locul marginii anterioare a m) sternocleidumastoidian c, ung iul mandi-ulei d, nivelul osului ioid e, nivelul C% 6") >asele i nervii su-cutanai ai gFtului sunt locali2ai+ a, su-cutanat -, 5ntre fascia / i // c, 5ntre fascia // i /// d, 5ntre fascia / i /// e, nici un rspuns corect 6%) Care fascie cervical formea2 capsul pentru glanda su-mandi-ular3 a, fascia / -, fascia // c, fascia /// d, fascia >/ e, fascia > 66) Unde se fi'ea2 lamelele fasciei cervicale // ce formea2 capsul pentru glanda su-mandi-ular3 a, marginea inferioar a mandi-ulei -, linea mNlo Noidea c, maginea superioar a mandi-ulei d, corpul osului ioid e, ductului su-mandi-ular 67) Care sunt limitele triungiului ligual A=irogov,3 a, superior ! n) Npoglossus -, inferior ! tendonul intermediar al m) digastric c, medial ! marginea li-er a m) mNlo Noideus d, superior ! n) lingual e, anterior ! marginea li-er a m) Noglossus 69) =laneul triungiului lingual A=irogov, 5l formea2+ a, m) Noglossus -, m) mNlo Noideus c, m) digastric d, lamela profund a fasciei // e, m) stNlo Noideus

6:) A cFta ramur este a) lingual la originea ei din a) carotid e'tern3 a, prima -, a doua c, a treia d, a patra e, nu este originar din a) carotid e'tern 6;) Care fascii particip la formarea linea al-a colli3 a, fascia / -, fascia // c, fascia /// d, fascia >/ e, fascia > 6<) =entru care muc i formea2 teac aponeuro2a omoclavicular3 a, pretra eali -, preverte-rali c, supra ioi2i d, scaleni e, su-mandu-ulari 7#) 1e care nervi sunt inervai muc ii pretra eali3 a, ansa cervical -, n) vagus c, n) p renicus d, n) recurrens de'te e, ganglion stellatum 7$) Care este sintopia elementelor fasciculului neurovascular principal al gFtului3 a, medial ! a) carotis communis8 lateral ! v) 4ugularis interna8 5ntre ven i arter8 i posterior ! n) vagus -, lateral ! a) carotis communis8 medial ! v) 4ugularis interna8 5ntre vase ! n) vagus c, medial ! a) carotis communis8 5ntre arter i nerv ! v) 4ugularis interna8 lateral ! n) vagus d, 5ntre v) 4ugular interna i n) vagus ! a) carotis communis8 medial ! n) vagus e, lateral ! a) carotis communis8 5ntre arter i nerv ! v) 4ugularis interna 7") Briginea arterelor su-claviculare este+ a, dreapta ! din trunc iul arterial -ra iocefalic8 stFnga ! din arcul aortei -, stFnga ! din trunc iul arterios -ra iocefalic8 dreapta ! din arcul aortei c, stFnga ! din trunc iul -ra iocefalic8 dreapta 0 trunc iul arterios -ra iocefalic d, stFnga ! din arcul aortei8 dreapta ! din arcul aortei e, nici un rspuns corect 7%) ?n ce ca2uri se afectea2 spaiul interaponeurotic suprasternal+ a, 5n ca2 de mio2ite purulente -, 5n ca2 de osteomielit a manum-riului sternal c, 5n ca2 de osteomielit a claviculelor d, 5n ca2ul afeciunilor tra eii e, 5n ca2ul afectrii laringelui 76) ?n ce ca2uri se afectea2 spaiul previsceral din regiunea cervical+ a, 5n ca2 de afeciuni ale faringelui -, 5n ca2 de afeciuni ale tra eii c, 5n ca2 de afeciuni ale laringelui d, 5n ca2 de afeciuni ale esofagului e, 5n ca2 de afeciuni ale glandei tiroide 77) ?n ce ca2uri se afectea2 spaiul retrovisceral3 a, 5n le2iunile glandei tirioide -, 5n le2iunile tra eii c, 5n le2iunile laringelui d, 5n le2iunile segmentului cervical al ductului toracic e, 5n le2iunile Aiatrogene8 postcom-ustionale, ale esofagului 79) Ce separ spaiul previsceral de ctre mediastinul anterior3 a, fascia proprie

-, c, d, e,

fasia omoclavicular lamela profund a fasiei proprii a gFtului trecerea lamelei parietale 5n cea visceral a fasciei endocervicale Afiind penetrat de vase i nervi, fascia preverte-ral

7:) ?n ce ca2uri se afectea2 spaiul de esut celular al tecii m) sternocleidomastoidian3 a, 5n unele forme de mastoidit -, 5n mio2ite purulente c, 5n afectarea purulent a glandei parotide d, 5n afeciuni purulente ale glandei su-mandi-ulare e, 5n afeciuni ale timusului 7;) Care dintre urmtoarele afirmaii referitoare la spaiul de esut celular superficial locali2at 5n triung iul lateral al gFtului sunt corecte3 a, este dispus 5ntre fascia // i a /// -, este dispus 5ntre fascia // i a > 5n limitele triung iuluii omotrape2oidian c, este dispus 5ntre fascia /// i a > 5n limitele triung iului omoclavicular d, pe traiectul arterei suprascapulare comunic cu spaiile profunde ale regiunii scapulare e, pe traiectul elementelor pac etului neurovascular lateral al gFtului comunic cu cavitatea a'ilar 7<) Care dintre urmtoarele afirmaii referitoare la spaiul de esut celular profund locali2at 5n triung iul lateral al gFtului sunt corecte3 a, este dispus 5ntre fascia // i a /// -, este dispus 5ntre fascia // i a > 5n limitele triung iuluii omotrape2oidian c, este dispus mai profund de fascia > 5n 4urul elementelor pac etului neurovascular lateral al gFtului d, pe traiectul arterei suprascapulare comunic cu spaiile profunde ale regiunii scapulare e, pe traiectul elementelor pac etului neurovascular lateral al gFtului comunic cu cavitatea a'ilar 9#) Citii atent urmtoarele afirmaii i enumraile pe cele corecte+ a, n) accesor penetrea2 fascia // cu $)7 cm mai superior de mi4locul marginii posterioare a m) sternocleidomastoidian -, n) accesor 5n limitele triung iului lateral al gFtului este locali2at pe m) ridictor al scapulei c, tumorile cu locali2are 5n triung iul lateral al gFtului pot comprima ramurile ple'ului cervical fiind 5nso ite de dureri radiante 5n toate direciile d, pulsaia arterei carotide comune poate fi perceput 5ntre marginea anterioar a m) sternocleidomastoidian i viscerele cervicale e, artera su-clavicular traversea2 spaiul antescalen 9$) Care dintre urmtoarele afirmaii referitoare la topografia n) laringeu superior sunt corecte3 a, trece 5n limitele triung iului carotidian -, trece posterior de elementele de -a2 ale pac etului neurovascular medial al gFtului8 o-lic8 de sus 5n 4os c, se ramific 5n ramura e'tern Acare 5mpreun cu alt ramur a n) vag particip la formarea n) ion ! n) depresor cordis, i ramura intern d, este o ramur a n) vag e, trece anterior de elementele de -a2 ale pac etului neurovascular medial al gFtului 9") ?n ca2 de interveii c irurgicale pe glanda tiroid A5n timpul ligaturrii a) tireoidea inferior 5n apropierea glandei tiroide, ce nerv poate fi le2at3 a, n) laringian recurent -, n) laringeu inferior c, n) laringeu superior d, n) vag e, trunc iul simpatic 9%) Care dintre urmtoarele afirmaii sunt corecte referitor la topografia ansei cervicale3 a, ramura superioar co-oar 5n componena n) ipoglos8 de la care se desprinde 5n limitele triung iului carotidian -, ramura superioar se 5ncepe de la n) spinal cervical // c, ramura inferioar se 5ncepe de la nn) cervicali /// i /> d, inervea2 grupul de muc i pretra eali deci este o ramur motorie e, este o ramur sen2itiv 96) Care dintre urmtoarele afirmaii referitor la topografia trunc iului simpatic 5n regiunea cervical sunt corecte3 a, are ganglionii superior i inferior Apermaneni,8 mediu i intermediar Anepermanen i, -, este locali2at mai frecvent mai profund de fascia > pe mm) preverte-rali c, ganglionul superior este locali2at la nivelul apofi2elor transversale ale verte-relor cervicale //0/// d, ganglionii mediu8 intermediar i inferior sunt locali2ai 5n limitele triung iului scalenoverte-ral

e, ganglionii mediu8 intermediar i inferior sunt locali2ai 5n limitele spaiului intescalen 97) Uurmtoarea triad de simptome+ mio2a8 5ngustarea fantei palpe-rale i enoftalmul pot s apar la+ a, afectarea n) vag 5n regiunea cervical -, afectarea n) ipoglos c, afectarea trunc iului simpatic Atraume ale coloanei cervicale8 comprimarea de ctre tumori 5n regiunea cervical, d, afectarea n) frenic e, afectarea nn) laringieni superior i inferior 99) ?n timpul interveniilor c irurgicale efectuate pe ductul toracic 5n limitele regiunii cervicale poate fi le2at+ a, n) vag -, n) laringeu inferior c, n) laringeu recurent d, n) frenic e, trunc iul simpatic 9:) ?n ce ca2uri se afectea2 spaiul profund de esut celular adipos Amai profund de fascia >,3 a, 5n ca2 de afeciuni ale tra eii -, 5n ca2 de afeciune tu-erculoas a verte-relor cervicale Aa-cese reci, c, 5n ca2 de afeciuni ale esofagului d, 5n ca2 de mio2ite e, 5n ca2 de afeciuni ale laringelui 9;) *imitele triung iului su-mandi-ular+ a, marginea inferioara a mandi-ulei -, musc iul milo ioid c, musc iul strenocleidomastoidian d, venterele anterior si posterior ale musc iului digastric e, osul Noid 9<) Fascia nr)% a gFtului se numeste+ a, fascia endocervicala -, fascia su-mandi-ulara c, fascia omoclaviculara d, fascia proprie e, fascia superficiala :#) Sacul glandei su-mandi-ulare contine+ a, glanda su-mandi-ulara -, artera facial c, nervul trigemen d, artera lingual e, arterele tiroidiene :$) *imitele regiunii sternocleidomastoidiene sunt urmatoarele+ a, marginea anterioar a musc iului trape2 -, marginea inferioar a mandi-ulei c, marginea superioar a claviculei d, corespund musc iului sternocleidomastoidian e, marginea superioar a manum-riului sternal :") *o-ul suplimentar al glandei tiroide se numeste+ a, lo- piramidal -, lo- -a2al c, lo- paratiroidian d, lo- tra eal e, lo- lingual :%) &sofagul incepe la nivelul verte-rei+ a, C % -, C " c, C : d, C 9 e, C 7

:6) Fascia superficial dup clasificarea S evOunenOo se afla 5ntre+ a, piele i esutul adipos su-cutanat -, piele i musc iul platisma c, musc iul platisma i musc iuil sternocleidomastoidian d, musc iul sternocleidomastoidian i muc iul scalen anterior e, musc iul sternoclediomastoidian i artera carotid comun :7) Foia superficial a fasciei proprii a gtului formea2 teac pentru+ a, glanda su-mandi-ular -, muc iul platisma c, muc iul sternotiroidian d, artera carotid comun e, vena 4ugular intern :9) Foita viscerala a fasciei gtului acopera urmatoarele formatiuni+ a, glandele parotiroide -, nervul laringian recurent c, esofagul d, glanda su-mandi-ular e, glanda tiroid ::) Spaiul celular interaponeurotic suprasternal contine+ a, artera carotida comuna -, vena 4ugulara interna c, vena 4ugulara e'terna d, arcul venos 4ugular Aarcus venos 4uguli, e, arcul aortei :;) esutul celular su-cutantat 5n limitele triung iului carotidian contine+ a, musc iul platisma -, vena 4ugular e'tern i ramurile ple'ului cervical c, vena 4ugular intern d, vena facial e, ramura descendent a nervului su-lingval :<) Nervul vag 5n raport cu artera carotid 5n regiunea triung iului carotidian se afl+ a, anterior i medial -, posterior si medial c, anterior si lateral d, posterior si lateral e, anterior 5ntre arter i ven ;#) /n limitele triung iului su-mandi-ular posterior de musc iul platisma se afl+ a, nervul inframandi-ular -, nervul su-lingval c, nervul lingval d, nervul facial Aramura cervicala, e, ple'ul cervical ;$) ?n triung iul omoclavicular vena 4ugular e'tern se afl 5n+ a, 5n esutul adipos su-cutanat -, 5n grosimea musc iului platisma c, 5n fascia preverte-ralis d, 5n foia profund a fasciei superficiale e, nici una din variantele sus numite ;") ?n triung iul omoclavicular nervul diafragmal se situea2 5ntre+ a, foia superficial i profund a fasciei proprii -, musc iul scalen anterior i fascia preverter-al c, muc iul scalen anterior i mediu d, muc iul scalen mediu i posterior e, fascia superficiala i fascia propria ;%) Sc eletotopic laringele corespunde verte-relor cervicale+ a, T " 0 T 6

-, c, d, e,

T $0T T %0T T 70T T :0T

% 6 9 ;

;6) =osterior de tra ee ader intim urmtorul organ+ a, poriunea cervical a esofagului -, faringele cu lo-ul faringian al glandei parotide c, artera carotid comun d, ple'ul venos tiroidian impar e, verte-rele cervicale ;7) Spaiul celular pretra eal a regiunii gFtului comunic cu esutul celular al+ a, spatial interaponeurotic suprasternal -, mediastinului anterior c, mediastinului posterior d, retroesofagian e, nici una din variantele sus numite ;9) *igatura arterei lingvale 5n triung iul =irogov+ a, asigur emosta2a intraoperatorie postle2ional -, utli2at 5n re2ecia neoplasmelor lingvale c, contri-uie la micorarea organului 5n volum d, nu se utili2ea2 ligaturarea arterei lingvale 5n triung iul lingval e, toate rspunsurile sunt corecte ;:) /nervaia sinusului carotidian An) Iering,8 este reali2at de+ a, n) mandi-ular -, n)ciliari scuri i lungi c, n) vag d, n) glosofaringian e, n) sp enopalatin ;;) Semnul clinic ma4or de le2iune a nervului laringian recurent+ a, inapeten -, disfagie c, dispnee d, afonie e, euforie ;<) Cau2a afoniei 5n le2iunea n) laringian recurent+ a, spasmul reflector al coardelor vocale -, pare2a musculaturii vocale c, contractura epiglotei d, regurgitarea alimentelor cu aspiraie e, dilatarea acut laringian <#) (amurile arterei su-claviculare 5n segmentul prescalen sunt+ a, artera verte-ral -, artera transversa coli c, artera toracic intern d, trunc iul costocervical e, trunc iul tireocervical <$) (amurile arterei su-claviculare 5n segmentul interscalen sunt+ a, artera verte-ral -, artera traversa coli c, artera toracic intern d, trunc iul costocervical e, trunc iul tireocervical <") (amurile arterei su-claviculare 5n segmentul postscalen sunt+ a, artera verte-ral -, artera traversa coli c, artera toracic intern

d, trunc iul costocervical e, trunc iul tireocervical <%) (iscul ma4or al plgilor cu locali2are cervical este condiionat de+ a, pre2ena trunc iurilor arteriale magistrale -, presiunea negativ a sistemului venos la acest nivel c, le2iunea cilor magistrale limfatice d, posi-ilitatea de difu2iune a procesului inflamator spre mediastin e, -eana venelor datorit fi'rii parietale prin fascii <6) A-ordul venos central este reali2at prin cateteri2area+ a, v) 4ugulara anterioar -, v) 4ugular e'tern c, v) 4ugular intern d, arcul venos 4ugular e, v) su-clavicular <7) Care fascie formea2 teaca muc ilor sternocleidomastoidian i trape2+ a, fascia superficial -, lamina superficial a fasciei colli proprie c, lamina profund a fasciei colli proprie d, fascia endocervicalis e, fascia preverte-ralis <9) Care din fasciile cervicale formea2 teaca muc ilor infra ioidieni+ a, fascia superficial -, lamina superficial a fasciei colli proprie c, lamina profund a fasciei colli proprie d, fascia endocervicalis e, fascia preverte-ralis <:) Brganul cu cel mai 5nalt indice de vasculari2are A7mlGminGg, este+ a, miocardul -, timusul c, esutul cere-ral d, tiroida e, paratiroidele $) a, -, c, d, e, ") a, -, c, d, e, %) a, -, c, d, e, 6) a, -, c, (egiunea toracelui Cavitatea toracic este delimitat de+ coaste8 stern i coloana verte-ral stern8 coloana verte-ral i coaste coaste8 stern8 coloana verte-ral i diafragmul cavitatea delimitat de cutia toracic i diafragmul spaiul 5ntre apertura toracelui superioar i inferioar Ce repre2int cavitatea pleural3 spaiu dintre pleura visceral i parietal spaiul 5ntre pulmoni i mediastin cavitatea 5ntre pulmoni8 diafragmul i mediastin cavitatea delimitat de foiele pleurei parietale o poriune a cavitii toracice unde trec vasele magistrale Care din afirmaii sunt corecte considerFnd reflu'ul limfatic de la glanda mamar+ e'ist reflu' limfatic superficial i profund ganflionii limfatici parasternali primesc limfa de la ganglionii limfatici a'ilari ganglionul limfatic de / etap ASorg ius, din cadranul superior0intern limfa nimerete 5n ganglionii epigastrali colectorul limfatic de -a2 sunt ganglionii limfatici a'ilari Sistemul venos al glandei mamare este constituit din+ reeaua venoas superficial reeaua venoas profund venele intercostale

d, vena su-lavicular e, vena a'ilar 7) a, -, c, d, e, 9) a, -, c, d, e, :) a, -, c, d, e, ;) a, -, c, d, e, <) a, -, c, d, e, Ce fascie formea2 capsula glandei mamare la femei3 fascia pectoral fascia clavipectoral fascia superficial fascia transfersal fascia endocervical Ce artere vasculari2ea2 glanda mamar3 artera toracic intern artera toracic lateral arterele intercostale artera epigastric inferioar artera su-clavicular @landa mamar este inervat de+ ramurile ale nn) intercostali // ! >// ramurile ple'ului cervical ramurile anterioare a ple'ului -ra ial nn) frenici nn)vagi *amela profund a fasciei pectorale se numete+ fascia coracoclavicostalis fascia pectorl fascia endocervical fascia clavipectoral fascia a'ilar Teaca crui muc i este format de fascia clavipectoral3 m) pectoral mare m) pectoral mic m) dinat anterior m) deltoid mm) intercostali

$#) Spaiul su-pectoral superficial se afl+ a, posterior de m) pectoral mare -, anterior de m) pectoral mic i fascia clavipectoral c, posterior de fascia superficial d, anterior de fascia proprie e, 5n esutul celuloadipos su-cutanat $$) Spaiul su-pectoral profund se afl+ a, anterior de m) pectoral mare -, posterior de m) pectoral mare c, anterior de m) pectoral mic d, posterior de m) pectoral mic e, anterior de fascia clavipectoral $") Care sinus pleural este cel mai profund3 a, sinusul costodiafragmatic -, sinusul costomediastinal c, sinusul diafragmomediastinal d, sinusul costal e, sinusul mediastinal $%) Spaiul 5ntre poriunea sternal i poriunea costal ale diafragmului pe dreapta se numete3 a, triung iul =irogov -, triung iul *areN c, triung iul Morgani d, triung iul Lo dalec e, triung iul Iessel-a

$6) Spaiul 5ntre poriunea sternal i poriunea costal ale diafragmului pe stFnga se numete3 a, triung iul =irogov -, triung iul *areN c, triung iul Morgani d, triung iul Lo dalec e, triung iul Iesell-ac $7) 1iafragmul este vasculari2at de+ a, artera musculofrenic -, arterele intercostale c, artera frenic superioar d, artera frenic inferioar e, artera epigastrica superioar $9) Muc iul respirator principal este+ a, m) drept al a-domenului -, m) o-lic e'tern c, m) o-lic intern d, mm) intercostali e, diafragmul $:) Ctre anomaliile congenitale ale cordului se refer tot8 5n afar de+ a, persistena ductului Lotallo -, neconcreterea septului interatrial c, de'trapo2iia cordului d, steno2 mitral do-Fndit e, neconcreterea septului interventricular $;) ?n vena a2igos se vars+ a, v) emia2igos -, vv) intercostale stFngi c, vv) esofagiene d, vv) -ron iale posterioare e, vv) mediastinale $<) Crei coaste corespunde ung iul sternal A*udovic,+ a, / -, // c, /// d, /> e, > "#) ?n fisura intercostal se gsesc+ a, muc ii intercostali superficiali i profun2i -, arterele intercostale c, venele intercostale d, nervii intercostali e, fascia endotoracic "$) Sintopia fascicolului neurovascular intercostal+ a, superior ! a) intercostal8 inferioir ! nervul i mai inferior ! vena -, superior ! nervul8 inferior ! vena i mai inferior ! a) intercostal c, superior ! vena8 inferior ! a) intercostal i mai inferior ! nervul d, nervul se afl medial8 vasele ! lateral e, lateral se afl nervul8 medial ! vasele "") Ce repre2int ligamentul pulmonar3 a, ligamentul ce unete pulmonul drept cu cel stFng -, ligamentul 5ntre artera i vena pulmonar c, duplicatura pleurei viscerale8 ce trece de pe ilul pulmonar spre diafragm d, duplicatura pleurei parietale8 5n care se afl vasele pulmonului e, ligamentul 5ntre arcul aortei i artera pulmonar "%) =e ce linie i la nivelul crei coaste se afl marginea inferioar a pulmonului drept3

a, -, c, d, e,

pe linia medioclavicular ! la nivelul coastei a > pe linia a'ilar anterioar ! la nivelul coastei a E pe linia scapular ! la nivelul coastei a E pe linia paraverte-ral ! la nivelul coastei a E/ pe linia mediana ! la nivelul coastei a /E

"6) Ce formaiune intersectea2 din posterior -ron ia -reapt+ a, ventriculul drept -, a) toracica interna c, vena cava superioar d, atriul stFng e, vena a2igos "7) Sintopia elementelor pediculului pulmonar drept din superior 5n inferior+ a, artera8 -ron ul8 vena -, -ron ul8 vena8 artera c, vena8 artera8 -ron ul d, -ron ul8 artera8 vena e, artera8vena8 -ron ul "9) Ce se intersectea2 cu -ron ul stFng3 a, aorta descendent -, nervul vag stFng c, nervul frenic stFng d, vena emia2igos e, vena pulmonar stFng ":) Ce ramuri mari 5ncep de la arcul aortei Ade la dreapta spre stFnga,3 a, a) carotid comun dreapt8 a) su-clavicular dreapt -, a) carotid comun stFng8 a) su-clavicular stFng c, trunc iul -ra iocefalic arterial8 a) carotid comun stFng8 a) su-lavicular stFng d, a) su-clavicular stFng8 a) carotid comun stFng8 a) ima e, a) carotid comun dreapt8 a) carotid comun stFng8 a) su-lavicular stFng ";) Ce nerv traversea2 peretele anterior al arcului aortei3 a, n) frenic drept -, n) vag drept c, n) frenic stFng d, n) splan nic stFng e, n) vag stFng "<) Unde este locali2at canalul arterial Lotallo3 a, 5ntre aort i v) cava superioar -, 5ntre v) cava inferioar i aort c, 5ntre a) pulmonar i arcul aortei d, 5ntre auriculul drept i v) cava superioar e, 5ntre a) carotid comun stFng i a) su-clavicular %#) Briginea nervilor laringieni recureni drept i stFng este urmtoarea+ a, drept ! la nivelul a) su-claviculare drepte -, stFng ! la nivelul trunc iului -ra iocefalic stFng c, stFng ! la nivelul arcului aortal d, drept ! la nivelul -ifurcaiei tra eei e, drept i stFng ! la nivelul verte-rei cervicale /> %$) =e unde traversea2 n) frenic drept mediastinul anterior mai sus de ilul pulmonar3 a, 5ntre aort i v) cava superioar -, 5ntre v) cava superioar i a) carotid comun dreapt c, 5ntre v) cava superioar i pleura mediastinal d, 5ntre trunc iul -ra iocefalic i v) cava superioar e, anterior de arcul aortei %") Anterior de tra ee la nivelul manu-riului sternal se afl+ a, v) cava superuioar -, a) su-clavicular stFng

c, trunc iul simpatic d, n) laringian recurent e, arcul aortei cu trunc iul -ra iocefalic8 a) carotid comun stFng8 vena -rac iocefalic stFng %%) Ce trece imediat posterior de -ron ul drept3 a, n) vag drept i v) a2igos -, a) pulmonar dreapt c, v) pulmonar dreapt d, trunc iul simpatic e, v) cava inferioar %6) Ce criterii corespund arterelor pulmonare3 a, duc sFngele o'igenat spre cord -, duc sFngele o'igenat spre esutul pulmonar c, duc sFngele neo'igenat de la inim spre plmFni d, sunt paralele cu -ron iile e, vasculari2ea2 parenc imul pulmonar pFn la sacii alveolari %7) Mediastinul anterior conine tot8 5n afar de+ a, timus -, aorta ascendent8 arcul aortei c, vasele magistrale d, ductul limfatic toracic e, tra eia %9) Mediastinul posterior conine tot 5n afar de+ a, esofag -, aorta descendent c, ductul limfatic toracic d, ilul pulmonar8 -ifurcaia tra eei8 arcul aortei e, vv) a2igos i emia2igos %:) Mediastinul posterior conine+ a, v) a2igos i trunc iul simpatic -, ductul toracic8 aorta toracic8 v) emia2igos8 vasele intercostale c, esofagul8 nn) vagi d, arteriile i venele pulmonare e, v) cava inferior i v) port %;) *a nivelul verte-rei toracice >8 esofagul devia2+ a, 5n stFnga -, 5n dreapta c, posterior d, anterior e, locali2at strict pe linia median8 anterior de coloana verte-ral %<) *a nivelul crei verte-re esofagul intersectea2 aorta din anterior3 a, T % -, T 7 c, T 9 d, T : e, T ; 6#) (eflu'ul venos din treimea inferioar a esofagului se reali2ea2 5n+ a, v) cava inferior -, v) cava superior c, vv) a2igos i emia2igos d, v) gastric stFng e, v) port 6$) =rin care orificiu al diafragmului trece ductul limfatic toracic 3 a, prin iatul esofagian a diafragmului -, prin iatul aortic al diafragmului c, prin triung iul costo0lom-ar d, prin iatul v) cava inferioare

e, prin iatul v) a2igos 6") CFte 5ngustri deose-im pe traiectul esofagului+ a, o singur 5ngustare -, doua 5ngustri c, trei 5ngustri d, patru 5ngustri e, nu are pe traiectul su 5ngstri 6%) *e2area crui organ este criteriu pentru sta-ilirea traumatismului toracoa-dominal3 a, pulmonului -, ficatului c, splinei d, diafragmului e, cordului i pericardului 66) Care nerv flectea2 crosa aortei i ascendea2 cranian3 a, n) diafragmal -, n) vag c, n) intercostal d, n) trunc iul simpatic e, n) laringeu recurent stFng 67) Care afirmaie este corect privind stratigrafia peretelui toaracic3 a, pielea8 stratul adipos8 fascia superf)8 m) intercostal e't)8 pac etul v)0n)8 m) intercostal int)8 f) endotoracica8 esut prepleural8 pleura) -, pielea8 stratul adipos8 f) superf)8 f) propria8 m) intercostal e't)8 pac etul v)0n)8 m) intercostal int)8 f) endotoracica8 esut prepleural8 pleura) c, pielea8 stratul adipos8 f) superf)8 f) propria8 m) intercostal e't)8 pac etul v)0n)8 m) su-costalcostal8 f) endotoracica8 esut prepleural8 pleura) d, pielea8 stratul adipos8 f) superf)8 f) propria8 m) intercostal e't)8 pac etul v)0n)8 m) intercostal int)8 f) endocervical8 esut prepleural8 pleura) e, -, pielea8 stratul adipos8 f) superf)8 f) propria8 m) intercostal e't)8 pac etul v)0n)8 m) intercostal int)8 f) endotoracica8 esut preperitoneal8 pleura) 69) Care nervi inervea2 diafragma3 a, nn) frenici -, ramuri de la nn) vagi i simpatici c, 9 perec i de nn) intercostali inferiori d, ramurile ple'ului lom-ar e, nn) infraclaviculari 6:) Care sunt ramurile arterei toracice interne3 a, a) pericardiacofrenic -, a) epigastric superioar c, a) musculofrenic d, rr) mediastinale e, aa) diafragmatice superioare 6;) Care este ramura terminal a arterei toracice interne3 a, a) pericardiacofrenic -, a) epigastric superioar c, a) musculofrenic d, rr) mediastinale e, aa) diafragmatice superioare 6<) Care din urmtoarele afirmaii referitor la trunc iul toracoacromial sunt corecte+ a, tr) arterial toracoacromial pornete de la artera su-clavicular -, tr) toracoacromial este o ramur a) arterei a'ilare c, tr) toracoacromial penetrea2 fascia coracoclavipectoral d, ptrunde 5n spaiul de esut celular adipos su-pectoral superficial e, d ramuri pectorale8 acromiale i deltoidiene 7#) Care din urmtoarele afirmaii ce se refer la sinusul costodiafragmatic sunt greite+ a, are o 5nlime de 7 ! : cm

-, c, d, e,

se 5ntinde de la coasta >// pFn la E 5n norm plmFnul la un inspir profund ptrunde 5n acest sinus se formea2 5n re2ultatul trecerii pleurei costale 5n cea diafragmatic in ca2 de idrotora'8 emotora'8 c ilotora' i piotora' 5n acest sinus nu se acumulea2 lic id

7$) Sintopia pedicolului pulmonar drept de sus 5n 4os este urmtoarea+ a, AL> -, L>A c, LA> d, >AL e, >LA 7") Sintopia pedicolului pulmonar stFng de sus 5n 4os este urmtoarea+ a, AL> -, L>A c, LA> d, >AL e, >LA 7%) Sintopia pedicolului pulmonar drept i stFng din anterior 5n posterior+ a, stFnga ! >AL -, drept ! >AL c, stFng ! A>L d, drept ! >LA e, drept ! A>L 76) Care sunt sinusurile pericardiace3 a, transversal -, vertical c, o-lic d, antero0inferior Aapical, e, anterior 77) Artera toracic intern se locali2ea2 5ntre urmtoarele straturi ale peretelui toracic+ a, fascia endotoracic -, pleura parietal c, m) toracic transversal d, faa intern a coastelor i a mm) intercostali interni e, esutul parapleural 79) Care din urmtoarele afirmaii referitor la topografia nn) frenici 5n mediastinul anterior sunt corecte+ a, ptrund 5n mediastinul anterior 5ntre artera i vena su-claviculare -, n) frenic drept iniial este situat 5ntre peretele lateral al venei cave superioare i pleura mediastinal c, trec anterior de ilul pulmonar d, trec posterior de ilul pulmonar e, cel stFng trece pe suprafaa anterioar a esofagului8 iar cel drept pe cea posterioar 7:) >ena a2igos se vars 5n+ a, vena cav inferioar -, vena -ra iocefalic dreapt c, vena cav superioar d, vena toracic intern e, vena emia2igos 7;) *ocurile sla-e ale diafragmului sunt+ a, iatul esofagian -, iatul aortic c, centrul tendinos d, triung iurile sterno0costale e, triung iurile lum-o0costale 7<) *ocurile sla-e ale diafragmului sunt+ a, iatul esofagian -, iatul aortic c, centrul tendinos

d, triung iurile sterno0costale e, triung iurile lum-o0costale 9#) Cel mai frecvent sursa coleciilor purulente din mediastin este+ a, spaiul pretra eal -, spaiul pac etului neurovascular al gFtului c, spaiul antescalen d, spaiul retrovisceral e, spaiul sterno0cleido0mastoidian 9$) ?n ca2 de mediastinit anterioar purulenele se pot propaga 5n urmtoarele direcii+ a, e'tern prin spaiile intercostale -, pleur c, centrul tendinos d, pericard e, triung iurile lum-o0costale 9") ?n ca2 de mediastinit posterioar purulenele se pot propaga 5n urmtoarele direcii+ a, spaiul celular su-pleural -, spaiul celular retroperitoneal c, pulmoni d, triung iurile sterno0costale e, pericard 9%) Ce spaii celulare din mediastin cunoatei3 a, prepericardial -, iatul aortic c, centrul tendinos d, pretra eal e, paraesofagian 96) Spaiul prepericardial are urmtoarele limite+ a, anterior 0 fascia endotoracic -, posterior ! timus i pericard c, anterior ! pleura costal d, posterior ! pleura mediastinal e, inferior ! fascia pleuro 0 diafragmal 97) Spaiul pretra eal are urmtoarele limite+ a, anterior ! timus i peretele posterior al pericardului -, posterior ! tra eea i fascia dintre -ronii c, dreapta ! pleura costal i vena emia2igos d, stFnga ! arcul aortei i ramurile sale e, dreapta ! pleura mediastinal i vena a2igos 99) Spaiul paraesofagian comunic cu+ a, spaiul retrovisceral cervical -, spaiul previsceral cervical c, spaiul retroperitoneal d, spaiul preperitoneal e, spaiul paranefral 9:) Care sunt factorii ce contri-uie la rspFndirea purulenelor 5n mediastin3 a, spaiile celulare mediastinale nu sunt strict delimitate -, micarea permanent a diafragmei i pleurei c, spaiile celulare -ine de2voltate d, volumul sc im-tor al organelor mediastinale e, afirmaiile sunt greite 9;) ?n ce direcie se pot propaga purulenele din spaiul prepericardial3 a, spaiul retrofaringian -, spaiul preperitoneal c, paracolon d, spaiul previsceral cervical e, esututl celular parapleural

9<) Ce ramuri ale trunc iului simpatic particip la formarea 2onelor refle'ogene din regiunea toraco0a-dominal3 a, nn) spla nic mare i mic -, nn) cardiaci toracici i splac nicus imus c, nn) vagi d, nn) frenici e, ramuri esofagiene i pulmonare :#) =oriunea toracic a nn) vagi au urmtoarele ramuri+ a, -roniale -, diafragmale c, esofagiene d, pericardiace e, mediastinale :$) Ce ple'uri nervoase sunt situate 5n regiunea cordului3 a, ple'ul anterior drept i stFng -, ple'ul posterior drept i stFng c, ple'ul atrial drept i stFng d, ple'ul ventricular drept i stFng e, ple'ul antero0inferior :") Ce afirmaii despre ductul toracic sunt corecte3 a, se formea2 la nivelul T ) $" ! *)$ -, se formea2 la nivelul *)" ! *)% c, se formea2 la confluierea a dou colectoare limfatice lom-are d, 5nceputul ductului are o dilatare e, 5nceputul ductului nu are nici o particularitate :%) =lanul care desparte mediastinul superior de cel inferior trece prin+ a, manum-riul sternal -, -ifurcatia tra eei c, verte-ra toracala $ d, arcul aortei e, apofi2a 'ifoida :6) @landa mamara e situata intre coastele+ a, coasta " -, coasta % c, coasta 9 d, coasta : e, coasta 7 :7) *ocali2area ganglionului Corg ius corespunde+ a, marginea e'tern a sternului -, spatiul intercostal $8 medioclavicular c, marginea anterioar a musc iului sternocleidomastoidian d, musc iul dintat anterior e, su- musc iul pectoral mic :9) Coaste adevarate sunt+ a, primele 6 -, ultimele " c, primele $# d, primele : e, toate coastele sunt adevrate ::) Apertura superioara a cutiei toracice este limitat de+ a, verte-ra toracica T$ -, verte-ra cervicala C: c, inci2ura manum-riului sternal d, primele coaste e, clavicula :;) =ortiunea musculara a diafragmului se imparte 5n+

a, -, c, d, e,

portiunea verte-rala portiunea sternala portiunea costala portiunea lom-ara portiunea pulmonara

:<) *o-ul superior al plamFnului drept are urmatoarele segmente+ a, segmentul apical -, segmentul posterior c, segmentul mediu d, segmentul inferior e, segmentul anterior ;#)CFi lo-i are glanda timus3 a, 6 lo-i -, % lo-i c, $ lod, " lo-i e, 9 lo-i ;$) Fosa ovala e situata pe+ a, septul interventricular -, portiunea incipienta a aortei c, septul interatrial d, peretele atriului stFng e, portiunea incipienta a trunc iului pulmonar ;") *imita inferioar a plaminului drept pe linia a'ilara medie corespunde+ a, cartila4ului coastei : -, marginea superioara a coastei $$ c, marginea inferioara a coastei < d, coasta 9 e, spatiul intercostal 7 ;%) *imita inferioar a plaminului stFng pe linia medioclaviculara corespunde+ a, coastei : -, coastei 7 c, coastei ; d, coastei < e, spatiului intercostal 9 ;6) =laminul drept este impartit 5n lo-i de catre urmatoarele fisuri+ a, fisura o-lica -, fisura transversala c, fisura ori2ontala d, fisura laterala e, fisura sagitala ;7) Mediastinul mi4lociu contine+ a, inima -, portiunea inferioara a venei cave superioare c, aorta ascendenta d, arterele si venele pulmonare e, esofagul ;9) Nodulul atrioventricular este locali2at in+ a, peretele atriului drept -, peretele atriului sting c, 5n portiunea inferioara a septului interatrial d, 5n portiunea superioara a septului interventricular e, 5n peretele ventricolului sting ;:) Triung iul diafragmatic *areN + a, poate fi utili2at drept acces c irurgical spre pediculul pulmonar -, poate fi utili2at pentru puncia transepigastric a pericardului

c, repre2int un loc forte8 corespunde centrului tendinos d, repre2int un loc sla- al diafragmei e, corespunde iatului esofagian ;;) Cele mai frecvente ernii diafragmale au drept locali2are+ a, triung iul lom-ocostal LogdaleO -, triung iul sternocostal *areN c, iatus aorticus d, iatus esofageus e, centrul tendinos ;<) =uncia cavitii pleurale se reali2ea2 5ntre liniile+ a, a'ilar anterioar -, a'ilar medie c, a'ilar posterioar d, scapular e, paraverte-ral <#) Nivelul vertical de puncie a cavitii pleurale corespunde+ a, spaiul intercostal > -, spaiul intercostal >/ c, spaiul intercostal >// d, spaiul intercostal >/// e, spaiul intercostal /E <$) ?n norm8 sinusul costodiafragmatic+ a, conine "#07# ml lic id pleural -, are ad5ncimea de 90; cm c, este ocupat 5n totalitate de plm5n la ma'imum de inspir d, este ocupat parial de plm5n c iar i 5n ma'imum inspir e, devine evident 5n acumularea coleciilor patologice <") =uncia spaiilor intercostale se efectuea2 prin regul a-solut la nivelul+ a, marginii costale superioare -, mi4locului spaiului intercostal c, marginii costale inferioare d, ung iului costal e, mem-ranei aponevrotice intercostale <%) Conform particularitilor anatomice8 locali2area corpilor strini are loc mai des la nivelul+ a, segmentului mediu al tra eii -, -ifurcaiei tra eii c, -ron ului drept d, -ron ului st5ng e, 5ngustrii fi2iologice a tra eii 5n treimea inferioar <6) Anastomo2a cavo0portal prin v) esofagiene i v) gastrice capt ma'imum valoare clinic 5n+ a, esofagita ero2iv -, pancreatita acut c, distrofia gras a ficatului d, ciro2a epatic e, colecistita calculoas <7) Separarea mediastinului anteriorGposterior se efectuea2 printr0un plan+ a, sagital dus prin originea trunc iului pulmonar -, frontal dus prin -ifurcaia trunc iului pulmonar c, sagital dus prin -ifurcaia tra eii d, frontal dus prin -ifurcaia tra eii e, ce reunete -ifurcaia tra eii cu originea trunc iului pulmonar <9) Selectai elementele mediastinului anterior+ a, partea toracic a aortei -, trunc iul pulmonar c, art) toracic intern d, vena cav superioar

e, v) emia2igos <:) Selectai elementele mediastinului posterior+ a, poriunea ascendent a aortei -, arcul aortei c, vena emia2Ngos d, ductul toracic e, vena toracic intern <;) Selectai elementele mediastinului anterior+ a, n) diafragmatic -, n) vag c, lanul simpatic d, gang) limfatici parasternali e, gang) limfatici preverte-rali (egiunea a-domenului $) a, -, c, d, e, ") a, -, c, d, e, %) a, -, c, d, e, 6) a, -, c, d, e, 7) a, -, c, d, e, 9) a, -, c, d, e, =eretele antero0lateral al a-domenului ?n ernia ing inal direct este sc2ut re2istena peretelui canalului ing inal+ posterior anterior superior inferior toi pereii Iernia ing inal congenital este+ prin alunecare direct strangulat o-lic prin alunecare i direct Care este cau2a apariiei erniei ing inale congenitale+ 5ncordarea muc ilor presului a-dominal creterea presiunii intraa-dominale persistena procesului peritoneo0vaginal criptor idia dilatarea spaiului ing inal Care nervi asigur inervarea regiunii ing inale3 n) ilio ipogastric n) ilioing inal n) genitofemural n) su-costal toate sunt corecte Care formaiuni alctuiesc orificiul e'tern al canalului ing inal3 muc iul o-lic e'tern a-dominal i simfi2a pu-ian muc iul o-lic intern a-dominal i tu-erculul pu-ian fisura aponeuro2ei muc iului o-lic e'tern ligamentul refle' de la ligamentul ing inal fascia superficial i tu-erculul pu-ian Ce vas formea2 Hcorona mortisH3 a) o-turatorie a) epigastrica inferior r) o-turatorie a a) epigastrice inferioare v) femoral v) o-turatorie

:) Care foset de pe suprafaa intern a peretelui a-dominal corespunde orificiului intern al canalului ing inal3 a, foseta ing inal medial -, foseta suprave2ical

c, foseta ing inal lateral d, foseta femoral e, foseta om-ilical ;) a, -, c, d, e, <) a, -, c, d, e, Ce formaiune alctuiete peretele anterior al canalului ing inal la purttori de ernii3 fascia superficial aponeuro2a m) o-lic a-dominal e'tern aponeuro2a m) transvers a-dominal aponeuro2a m) o-lic a-dominal e'tern ligamentul ing inal Ce formaiune alctuiete peretele posterior al canalului ing inal3 fascia transversal marginea interioar a m) o-lic e'tern ligamentul lacunar ligamentul ing inal marginea osului iliac

$#) Ce formaiune alctuiete peretele inferior al canalului ing inal3 a, fascia transversal -, marginea interioar a m) o-lic e'tern c, ligamentul lacunar d, ligamentul ing inal e, marginea osului iliac $$) Ce formaiune delimitea2 foseta lateral de cea medial8 locali2ate pe faa posterioar a peretelui a-dominal3 a, plica om-ilical median -, plica om-ilical medial c, plica om-ilical lateral d, a) om-ilical e, plica peritoneal transvers $") Care foset ing inal este implicat 5n co-orFrea testiculului3 a, medial -, lateral c, suprave2ical d, lateral i medial e, triung iul lom-ar A=etit, $%) =rin orificiul e'tern al canalului ing inal ies urmtorii nervi+ a, n) ilio ipogastric -, n) ilioing inal i genitofemural c, n) ilioing inal i ramura genital a n) genitafemural d, n) o-turator i n) spermatic e'tern e, nn) ilioing inal i spermatic e'tern $6) Care sunt laturile triung iului ing inal3 a, inferior0lateral ! ligamentul ing inal -, medial ! ligamentul pectineal c, medial ! marginea lateral a m) drept a-dominal d, superior ! linia ce unete om-ilicul cu spina ileac anterioar0superioar e, superior ! linia ce unete punctul dintre treimea lateral i cea medie a ligamentului ing inal $7) Ce repre2int spaiul ing inal3 a, spaiul dinre peretele anterior i cel posterior al canalului ing inal -, spaiul dintre peretele superior i cel inferior al canalului ing inal c, spaiul dintre peretele anterior i cel superior al canalului ing inal d, spaiul dintre peretele posterior i cel inferior al canalului ing inal e, spaiul dintre ligamentul ing inal i cel pectineal $9) &lementele funiculului spermatic sunt8 cu e'cepia+ a, artera testicular -, ple'ul pampiniform c, ductul deferent d, artera ductului deferent

e, ramura genital a nervului genitofemural $:) Care din urmtoarele afirmaii referitor la procesul de descendare a testicolului sunt corecte3 a, testicolul 5ncepe s co-oare 5n 4os su- aciunea gu-ernaculum testis8 5ncepFnd cu luna a 6 de de2voltare intrauterin -, 5n luna :0a8 testicolul se afl la nivelul viitorului orificiu ing inal intern c, iniial se afl 5n regiunea lom-ar lFng rinic iul primar d, 5n luna <0a co-oar 5n scrot e, 5n luna :0a co-oar 5n scrot $;) =ereii canalului ing inal la purttori de ernii sunt+ a, anterior ! aponeuro2a m) o-lic a-dominal e'tern -, superior ! marginile li-ere ale mm) o-lic a-dominal intern i transvers a-dominal c, inferior ! ligamentul ing inal d, posterior ! aponeuro2a m) o-lic a-dominal intern e, posterior ! fascia transversal $<) Care din urmtoarele afirmaii sunt greite3 a, canalul ing inal este un loc sla- al peretelui antero0lateral al a-domenului -, ernia ing inal direct prola-ea2 prin foseta lateral c, sacul ernial 5n ernia ing inal o-lic se afl 5n componena funiculului spermatic d, sacul ernial 5n ernia ing inal direct poate co-or5 5n scrot A ernie ing inoscrotal, e, ernia ing inal congenital este o-lic "#) 1in ce este constituit peretele anterior al canalului ing inal la nepurttori de ernii Ala sntoi,3 a, aponeuro2a m) o-lic a-dominal intern -, aponeuro2a m) o-lic a-dominal e'tern c, fi-rele m) transvers a-dominal d, fi-rele m) cremaster e, fi-rele m) o-lic a-dominal intern "$) Ce formaiuni anatomice consolidea2 planeul spaiului ing inal Afascia trasversal,3 a, fal' aponeurotica inguinalis -, fal' aponeurotica femoralis c, fi-rele m) cremaster d, lig) interfoveolare e, fi-rele m) transvers a-dominal "") Tunica vaginal comun a testicolului i a funiculului spermatic se formea2 5n re2ultatul+ a, penetrrii funicolului spermatic prin fascia transversal -, descendrii testicolului c, prola-rii infundi-ulare a fasciei transversale de ctre funiculului spermatic d, prola-rii peritoneului parietal e, toate rspunsurile sunt corecte "%) Ce constituie limita lateral a peretelui antero0lateral al a-domenului3 a, o linie ce repre2int continuarea liniei a'ilare anterioare 5n 4os -, o linie ce unete mi4locul coastei E// cu spina ileac anterioar superioar c, o continuare a liniei a'ilare medii 5n 4os ! linia *esgaft d, liniile paraverte-rale dreapt i stFng e, o linie ce repre2int continuarea liniei a'ilare posterioare 5n 4os "6) Ce formaiuni delimitea2 din inferior i superior regiunea peretelui anterolateral al a-domenului3 a, o linie ce trece prin marginea superioar a pu-isului8 ligamentul inguinal i creasta ileac -, o linie ce unete spina ileac anterioar i om-ilicul c, o linie trasat perpendicular de la spina ileac anterioar superioar spre marginea lateral a m) drept a-dominal d, o linie ce trece prin apofi2a 'ifoid i re-ordul costal e, o linie ce trece prin coasta E/ "7) Ce nervi sunt antrenai 5n inervaia pielii din regiunea ipogastric a peretelui anterolateral al a-domenului3 a, n) intercostal >0>/// -, n) intercostal /E ! E/ c, n) intercostal E// An) su-costalis, d, n) ileo ipogastric e, n) ileoing inal

"9) Ce nervi sunt antrenai 5n inervaia pielii din regiunea me2ogastric3 a, n) intercostal E ! E/ -, n) intercostal /E c, n) intercostal E// An) su-costalis, d, n) ileo ipogastric e, n) ileoing inal ":) Ce nervi sunt antrenai 5n inervaia pielii din regiunea epigastric3 a, n) ilio ipogastric -, n) intercostal E ! E/ c, n) intercostal E// An) su-costalis, d, nn) intercostali >/ ! /E e, n) ileoing inal ";) Ce vene su-cutanate particip la formarea anastomo2ei cavo0cavale 5n 4urul om-ilicului3 a, vena toracoepigastric -, venele paraom-ilicale c, vena epigastric inferioar d, vena epigastric superficial e, vena epigastric superioar "<) Ce vene su-cutanate particip la formarea anastomo2ei porto0cave 5n 4urul om-ilicului3 a, vena epigastric superficial -, venele paraom-ilicale c, vena epigastric inferioar d, vena toracoepigastric e, vena epigastric superioar %#) Ce formaiuni anatomice delimitea2 orificiul femural intern3 a, medial ! ligamentul lacunar A@im-ernati, -, lateral ! artera femural c, lateral ! teaca venei femurale d, anterior i superior ! ligamentul ing inal A=oupart, e, posterior i inferior ! ligamentul pectineal ACooperi, %$) &numerai straturile la nivelul inelului om-ilical3 a, pielea -, esut adipos su-cutanat c, esut cicatricial d, fascia om-ilical e, peritoneul parietal %") Unde sunt locali2ate trunc iurile principale ale arterelor intercostale pe peretele a-dominal antero0lateral3 a, 5ntre muc ii o-lic intern i transvers a-dominal -, 5ntre muc ii o-lic e'tern i intern a-dominali c, 5ntre foiele aponeurotice ale muc ilor o-lic intern i e'tern d, 5ntre esutul su-cutanat adipos i muc iul o-lic e'tern a-dominal e, 5n teaca mm) drepi a-dominali %%) Unde este locali2at a) epigastric inferioar 5n limitele ipogastrului3 a, 5ntre muc iul o-lic intern i transvers a-dominal -, 5ntre muc iul transvers i peritoneu c, 5ntre fascia transversal i peritoneul parietal A5n esutul preperitoneal, d, 5ntre aponeuro2ele muc iului o-lic e'tern i intern e, 5n esutul adipos su-cutan %6) ?n grosimea crei plici om-ilicale este dispus artera epigastric inferioar3 a, plica om-ilical medial -, plica om-ilical median c, plica ve2ical transversal d, plica om-ilical lateral e, plica epigastric inferioar %7) Care din urmtoarele afirmaii sunt corecte3

a, lamela profund a fasciei superficiale a peretelui anterolateral al a-domenului 5n limitele ipogastrului se numete ! fascia Tomson -, lamela superficial a fasciei superficiale a peretelui anterolateral al a-domenului 5n limitele ipogastrului se numete ! fascia Tomson c, 5n sindromul ipertensiunii portale se dilat reeaua venoas superficial din 4urul om-ilicului8 numindu0se 5n clinic capul medu2ei d, 5n re2ultatul o-literrii venei om-ilicale 5n perioada postnatal apare ligamentul rotund al ficatului e, mai frecvent erniile om-ilicale prola-ea2 prin semicercumferina superioar a canalului om-ilical %9) a, -, c, d, e, ?n tratamentul c irurgical al crei tip de ernie poate fi le2at Hcorona mortisH3 ernie ing inal o-lic ernie ing inal direct strangulat ernie femoral strangulat ernie o-turatorie ernie ing inal o-lic strangulat

%:) Cone'iunea 5ntre v) port i venele peretelui a-dominal este asigurat de+ a, vv) paraom-ilicale -, v) testicular c, v) epigastric inferioar d, v) epigastric superioar e, v) intercostal %;) Ce muc i alctuiesc peretele a-dominal anterolateral3 a, mm) reci a-dominali i piramidal -, mm) transveri a-dominali c, mm) o-lici e'terni d, mm) o-lici interni e, m) iliopsoas %<) 1e la ce arter 5i ia originea a) epigastrica superficial3 a, a) femural -, a) iliac e'tern c, a) iliac intern d, a) profund a femurului e, a) o-turatorie 6#) >asculari2aia peretelui anterolateral a-dominal este asigurat de+ a, a) epigastric superficial8 a) epigastric inferioar -, a) epigastric superioar8 aa) intercostale c, a) gastric stFng8 a) pudend e'tern d, a) pudend intern8 a) iliac e'tern e, aa) lum-ale 6$) A) epigastric inferioar pornete de la+ a, a) femural -, a) iliac intern c, a) iliac e'tern d, a) o-turatorie e, a) femural profund 6") Xesutul celular preperitoneal comunic imidiat cu+ a, esutul parametral -, esutul preve2ical c, esutul paranefral d, retroperitoneal e, pararectal 6%) Ce formaiune acoper din posterior m) drept a-dominal mai 4os de linia arcuat 1uglas3 a, peritoneul parietal -, peritoneul parietal i aponeuro2a m) transvers c, fascia transversal d, fascia pelvian parietal e, aponeuro2a m) transvers

66) Teaca anterioar a m) drept a-dominal mai sus de linia arcuat 1uglas este format din+ a, aponeuro2a m) transvers a-domenal -, aponeuro2a m) o-lic a-dominal e'tern c, fascia transversal d, lamela anterioar a aponeuro2ei m) o-lic a-dominal intern e, aponeuro2a m) o-lic a-dominal intern 67) =eretele anterior al tecii m) drept a-dominal mai 4os de linia arcuat 1uglas este format din+ a, aponeuro2a m) transvers a-dominal -, aponeuro2a m) o-lic a-dominal e'tern c, fascia transversal d, lamela anterioar a aponeuro2ei m) o-lic a-dominal intern e, aponeuro2a m) o-lic a-dominal intern 69) =eretele posterior al tecii m) drept a-domenal mai sus de linia arcut 1uglas este format din+ a, aponeuro2a m) transvers a-dominal -, aponeuro2a m) o-lic a-domenal e'tern c, fascia transversal d, lamela posterioar a aponeuro2ei m) o-lic a-dominal intern e, aponeuro2a m) o-lic a-dominal intern 6:) Ce repre2int linia arcuat 1uglas3 a, limita de trecere din anterior 5n posterior a aponeuro2ei m) o-lic a-dominal e'tern -, limita de trecere din anterior 5n posterior a aponeuro2ei m) transvers a-dominal c, limita de trecere din posterior 5n anterior a aponeuro2ei m) transvers a-dominal d, limita de trecere din posterior 5n anterior a lamelei posterioare a aponeuro2ei m) o-lic a-dominal intern e, limita de trecere din posterior 5n anterior a fasciei transversale 6;) Artera epigastric superioar i cea inferioar sunt locali2ate+ a, 5ntre muc iul o-lic a-dominal intern i cel e'tern -, 5n esutul su-cutanat adipos c, posterior de m) drept a-dominal d, 5n teaca m) drept a-dominal e, 5ntre mm) o-lic a-dominal intern i cel transversal 6<) Arterele superficiale 5n regiunea ipogastrului+ a, artera epigastric superficial -, artera epigastric superioar c, artera circumfle' ileac superficial d, artera epigastrica inferioar e, arterele pudende e'terne 7#) Ce repre2int linia semilunaris Spigel3 a, limita de trecere a m) o-lic a-dominal intern 5n aponeuro2a sa -, limita de trecere a m) o-lic a-dominal e'tern 5n aponeuro2a sa c, limita de trecere a regiunii me2ogastrice 5n regiunea ipogastric d, o linie ce se afl cu " ! %cm mai 4os de om-ilic e, limita de trecere a m) transvers a-dominal 5n aponeuro2a sa 7$) Care din urmtoarele afirmaii referitor la inelul om-ilical sunt corecte3 a, este un loc sla- al peretelui antero0lateral al a-domenului -, 5n perioada intrauterin prin 4umtatea inferioar a inelului trece ura usul i dou artere om-ilicale c, este o regiune unde lipsete esutul adipos su-cutanat i esutul preperitoneal d, 5n perioada intrauterin prin 4umtatea superioar a inelului trece artera om-ilical e, 5n stratigrafie are 9 straturi 7") ?n cFte regiuni antomo0topografice este divi2at peretele antero0lateral al a-domenului3 a, 9 -, ; c, < d, 6 e, $# 7%) *imita inferioara a peretelui a-dominal anterolateral trece prin+ a, marginea superioar a simfi2ei pu-iene

-, c, d, e, $) a, -, c, d, e, ") a, -, c, d, e, %) a, -, c, d, e, 6) a, -, c, d, e, 7) a, -, c, d, e, 9) a, -, c, d, e, :) a, -, c, d, e, ;) a, -, c, d, e,

creasta iliaca linia arcuata 1uglas ligamentul ing inal linia semilunara Spigel Cavitatea peritoneal Ce vene alctuiesc v) port3 vv) gastric stFng i me2enteric superioar vv) me2enteric inferioar i renal vv) me2enteric inferioar i testicular Aovaric, stFng vv) me2enterice superioar8 inferioar i lienal vv) renale i me2enteric superioar Unde este situat v) port3 5n cavitatea -ursei omentale iniial 5n spaiul retroperitoneal8 posterior de capul pancreasului anterior de capul pancreasului 5ntre foiele ligamentului epatoduodenal posterior de stomac >ena port trece posterior de care parte a duodenului3 superioar descendent inferioar ori2ontal ascendent nu trece posterior de duoden 1uctul -iliar comun Acoledocul, este situat fa de v) port+ anterior posterior din dreapta din stFnga deasupra Spre stFnga de v) portae trece+ a) gastroepiploic dreapt a) gastroepiploic stFng a) gastric stFng a) epatic proprie a) epatic comun 1e unde 5ncepe lig) epatoduodenal3 de la lo-ul stFng epatic de la lo-ul drept epatic de la lo-ul ptrat al ficatului de la ilul epatic de la lo-ul caudat al ficatului Ce formaiuni conine lig) epatoduodenal3 a) epatic comun8 ductul coledoc8 a) lienal ductul coledoc8 v) port8 a) epatic proprie a) gastric st5ng8 vv) epatice8 ductul coledoc a) epatic comun8 a) gastric dreapt8 a) lienal v) port8 a) lienal8 ductul coledoc Ce formaiuni contri-uie la formarea lig) epatoduodenal3 fascia a-dominal i transvers peritoneul parietal " foie ale peritoneului visceral din componena omentului mic fascia transvers i aponeuro2a m) transvers fascia transvers i peritoneul visceral

<) *ig) epatoduodenal delimitea2 orificiul epiploic din partea+ a, anterioar -, posterioar

c, superioar d, inferioar e, medial $#) ?ntre foiele omentului mic trec urmtoarele formaiuni+ a, a) epatica proprie8 a) lienal8 a) gastric stFng -, a) lienal8 aa) gastrice scurte c, a) epatic proprie8 a) colic medie d, a) epatic proprie8 a) gastroduodenal e, a) gastric stFng8 a) gastric dreapt8 a) epatic proprie $$) 1e unde 5ncepe a) gastric stFng3 a, a) me2enteric superioar -, a) me2enteric inferioar c, trunc iul celiac d, a) lienal e, a) epatic $") 1e unde 5i are originea a) gastric dreapt3 a, trunc iul celiac -, a) epatic comun c, a) epatic proprie d, a) lienal e, aorta a-dominal $%) Unde este locali2at trunc iul principal al a) gastrice stFngi3 a, lig) epatogastric -, lig) frenicocolic c, lig) frenicogastric d, lig) gastrocolic e, lig) epatoduodenal $6) &piploonul Aomentul, mic este format din ligamentele+ a, gastrocolic8 epatogastric8 gastrolienal -, gastrolienal8 ing inal8 lacunar c, epatoduodenal8 epatogastric8 frenicogastric d, epatogastric8 gastropancreatic e, gastrolienal8 pectinal $7) *igamentul epatoduodenal pornete ctre+ a, partea descendent a duodenului -, partea ascendent a duodenului c, partea superioar a duodenului d, cur-ura mic a stomacului e, -ursa omental $9) *igamentul epatoduodenal este parte component a+ a, omentului mare -, omentului mic c, lig) gastropancreatic d, lig) duodenorenal e, lig) epatogastric $:) Care structuri delimitea2 orificiul -ursei omentale3 a, inferior ! duodenul -, superior ! lo-ul caudat epatic c, anterior ! ligamentul epatoduodenal d, posterior ! peritoneul parietal ce acoper vena cav inferioar e, lateral ! stomacul $;) ?ntre foiele ligamentului epatogastric se afl urmtoarele formaiuni+ a, artera gastric stFng -, artera epatic proprie c, artera gastric dreapt d, v) coronaria ventriculi

e, vena lienal $<) =eretele posterior al -ursei omentale este format de+ a, splin -, lo-ul stFng epatic c, peritoneul parietal ce acoper pancreasul8 aorta8 vena cav inferioar8 rinic iul stFng d, peritoneul visceral e, lo-ul caudat epatic "#) Ce structuri formea2 peretele superior al -ursei omentale+ a, diafragma -, suprafaa inferioar a lo-ului caudat c, peretele posterior al stomacului d, partea posterioar a lo-ului stFng epatic e, partea inferioar a duodenului "$) A) gastroepiploic dreapt pornete de la+ a, a) lienal -, a) me2enteric superioar c, a) gastroduodenal d, a) me2enteric inferioar e, a) gastric stFng "") Care este raportul stomacului cu peritoneul3 a, retroperitoneal -, intraperitoneal c, me2operitoneal d, peretele posterior este retroperitoneal e, peretele anterior este me2operitoneal "%) =oriunea a-dominal a esofagului poate fi situat+ a, retroperitoneal -, intraperitoneal c, me2operitoneal d, 5n mediastinul posterior e, 5n mediastinul anterior "6) >ena port se gsete 5n componena ligamentului+ a, epatogastric -, gastropancreatic c, epatoduodenal d, gastrocolic e, gastrolienal "7) Ce ducturi sunt locali2ate 5n lig) epatoduodenal+ a, epatic drept i stFng -, ductul cistic c, coledoc d, pancreatic e, accesor pancreatic "9 SFngele din ficat este drenat 5n+ a, v) cav inferioar -, v) cav superioar c, v) lienal d, v) me2enteric superioar e, v) gastric dreapt ":) Care este raportul ve2icii -iliare fa de peritoneu3 a, intraperitoneal -, retroperitoneal c, me2operitoneal d, 5n cavitatea peritoneal e, posterior de peritoneu

";) >enele esofagului se vars 5n+ a, v) port -, v) a2igos8 v) emia2igos c, v) gastrica sinistra d, c) cava inferior e, v) me2enteric superioar "<) Unde este amplasat n) *atarget Aramura piloricGmotorie a n) vag,3 a, 5n apropierea cur-urii mari gastrice -, 5n componena epiplonului Aomentului, mic paralel pe cur-ura mic gastric c, 5n apropierea fundului gastric d, de0a lungul duodenului e, de0a lungul lig) gastrolienal %#) A) gastroepiploic stFng 5i ia originea de la+ a, a) gastric stFng -, a) gastric dreapt c, a) lienal d, a) me2enterica superioar e, a) epatic proprie %$) >asculari2area cur-urii mari a stomacului este asigurat de+ a, a) me2enteric superioar -, a) gastroepiploic dreapt c, a) lienal d, a) gastroepiploic stFng e, aa) gastrice scurte %") 1e care nervi este 5nsoit poriunea a-dominal a esofagului+ a, n) splan nici -, n) diafragmali c, n) laringieni recureni d, trunc iurile vagale anterior i posterior e, nervii intercostali inferiori %%) Ce formea2 peretele anterior al -ursei omentale3 a, epiploonul mic i splina -, epiploonul mic i splina8 stomacul8 lo-ul caudat epatic c, lig) epatogastric8 peretele anterior gastric d, lo-ul drept epatic8 epiploonul mic e, epiplonul mic8 peretele posterior gastric8 lig) gastrocolic %6) Brificiul omental formea2 o comunicare 5ntre+ a, eta4ul superior i inferior al cavitii a-dominale -, cavitatea a-dominal i spaiul retroperitoneal c, recesul su- epatic i -ursa omental d, cavitatea a-dominal i cavitatea -a2inului mic e, cavitatea a-dominal i mediastinul posterior %7) 1uctul epatic comun se formea2 prin contopirea+ a, d) cistic i epatic stFng -, d) cistic i epatic drept c, d) epatic drept i stFng d, d) epatic stFng i coledoc e, d) coledoc i d) pancreatic %9) 1uctul -iliar comun Acoledocul, se formea2 prin unirea+ a, d) cistic i epatic comun -, d) cistic i epatic drept c, d) epatic drept i stFng d, d) epatic stFng i coledoc e, d) coledoc i d) pancreatic %:) >e2ica -iliar este situat pe suprafaa epatic+ a, posterioar

-, c, d, e,

anterioar diafragmal visceral medial

%;) A) cistica devia2 mai frecvent de la3 a, a) epatic comun -, a) epatic proprie c, a) lienal d, a) epatic dreapt e, a) gastric stFng %<) *aturile tring iului Ludde sunt+ a, superior ! ficatul -, inferior ! ductul cistic c, medial ! ductul epatic comun d, superior ! artera epatica dreapt e, medial ! ductul coledoc 6#) &ta4ul superior al cavitii a-dominale e delimitat de cel inferior prin+ a, omentul mic -, omentul mare c, colonul transvers d, me2oul colonului transvers e, intestinul su-ire 6$) Sunt situate retroperitoneal urmtoarele poriunii ale duodenului+ a, partea superioar -, partea descendent c, inferioar ori2ontal d, ascendent e, tot duodenul 6") 1uctul -iliar se vars 5n+ a, intestinul su-ire -, ampula epatopancreatic c, 5n duodenul descendent d, colonul transvers e, partea superioar a duodenului 6%) (aportul splinei cu peritoneul+ a, retroperitoneal -, intraperitoneal c, ilul lienal nu e acoperit cu peritoneu d, me2operitoneal e, parial acoperit cu peritoneul 66) =ancreasul este locali2at+ a, 5n -ursa epatic -, 5n eta4ul inferior al cavitii peritoneale c, retroperitoneal d, 5n recesul duodeno4e4unal e, 5n cavitatea -ursei omentale 67) 1uctul pancreatic se desc ide 5n+ a, poriunea ori2ontal inferioar a duodenului -, poriunea descendent a duodenului c, papila duodenului mare d, ampula epatopancreatic e, -ursa omental 69) Ampula epatopancreatic se desc ide 5n+ a, poriunea ori2ontal inferioar a duodenului -, duodenul descendent c, 5n duodenul ori2ontal supeior

d, ductul pancreatic e, -ursa omental 6:) Lursa epatic este delimitat de+ a, din posterior ! lig) coronar drept -, din dreapta ! lig) falciform c, din stFnga ! lig) falciform d, superior ! diafragmul e, inferior ! lo-ul drept al ficatului 6;) Ce repre2int spaiul su-diafragmatic drept3 a, cel mai declin loc al recesului su- epatic -, cel mai declin loc al -ursei epatice c, se afl posterior de suprafaa superioar a lo-ului drept al ficatului d, poate servi ca loc de acumulare a lic idelor patologice e, nu pre2int nici o importan practic 6<) *imitele -ursei pregastrice+ a, posterior ! de omentul mic i peretele anterior al stomacului -, superior ! diafragma c, anterior ! peretele antero0lateral a-dominal d, superior ! de ilul epatic e, inferior comunic li-er cu spaiul preepiploic 7#) *imitele spaiului preepiploic sunt+ a, posterior ! de omentul mare -, anterior ! peritoneul visceral c, anterior ! peretele antero0lateral a-dominal d, posterior! omentul mic e, inferior comunic li-er cu eta4ul inframe2ocolic 7$) Care din urmtoarele afirmaii referitor la -ursa omental sunt corecte3 a, se afl posterior de stomac i omentul mic -, servete ca o cale de acces spre pancreas c, servete loc de acumulare a e'udatului 5n pancreatite sau a coninutului gastric 5n perforaii gastrice d, are trei recesuri ! inferior8 superior i stFng e, nici un rspuns nu este corect 7") Care sunt limitele triung iului Callot3 a, din stFnga ! artera epatic proprie -, din dreapta ! ductul epatic -iliar comun c, din stFnga ! ductul epatic -iliar comun d, inferior0lateral ! ductul cistic e, la -a2 !a) epatic dreapt 7%) Coledocul are urmtoarele poriuni+ a, ilar -, supraduodenal c, retroduodenal d, pancreatic e, intramural 76) ?n ca2 de cancer de cap pancreatic mai 5ntFi se compresea2 urmtoarea poriune a coledo ului+ a, ilar -, supraduodenal c, retroduodenal d, pancreatic e, intramural 77) &numerai ligamentele superficiale ale stomacului+ a, lig) epatogastric -, lig) gastropancreatic c, lig) frenicogastric d, lig) gastrocolic e, lig) gastrolienal

79) &numerai ligamentele profunde ale stomacului+ a, lig) epatogastric -, lig) gastrocolic c, lig) gastropancreatic stFng d, lig) gastrolienal e, lig) gastropancreatic drept 7:) Ce vene sunt antrenate 5n formarea anastomo2ei porto0cavale la nivelul esofagului a-dominal3 a, vena diafragmatic inferioar -, vena diafragmatic medie c, vena gastric stFng d, vena gastric dreapt e, venele esofagiene 7;) Care sunt ramurile trunc iului celiac3 a, artera gastric stFng -, artera gastric dreapt c, artera epatic comun d, artera epatic proprie e, artera lienal 7<) Care din urmtoarele afirmaii referitor la n) *atar4e sunt corecte+ a, este o ramur lung a nervului vag -, este o ramur ce inervea2 poriunea cardial a stomacului c, este o ramur ce inervea2 poriunea antral i piloric a stomacului d, trece pe cur-ura mic a stomacului 5ntre foiele ligamentului epatogastric e, trece 5ntre foiele ligamentului frenicogastricum 9#) 1e la a) lienal pornesc urmtoarele vase+ a, a) gastric st) -, a) gastric dr) c, a) gastroepiploic stFng d, aa) gastrice scurte e, epatic i gastroepiploic dreapt 9$) Traseul a) lienale este+ a, de0a lungul marginii posterioare a pancreasului -, de0a lungul marginii inferioare a pancreasului c, de0a lungul marginii superioare a pancreasului d, prin parenc imul pancreatic e, nu are legtur cu pancreasul 9") Sinusul me2enteric drept este delimitat de+ a, me2oul colonului sigmoid -, superior ! colonul transvers i me2ocolonul lui c, din dreapta ! colonul ascendent d, medial ! colonul descendent e, din stFnga i inferior ! me2eoul intestinului su-ire 9%) Care poriuni ale intestinului gros sunt situate intraperitoneal3 a, cecul -, colonul ascendent c, apendicele8 colonul transvers i sigmoid8 poriunea supraampular a rectului d, colonul descendent e, poriunea ampular a rectului 96) Care poriuni ale intestinului gros sunt situate me2operitoneal3 a, cecul -, colonul ascendent c, apendicele8 colonul transvers i sigmoid d, colonul descendent e, poriunea ampular a rectului 97) Care din urmtoarele afirmaii referitor la intestinul su-ire sunt greite3

a, -, c, d, e,

este situat me2operitoneal este situat intraperitoneal este vasculari2at din -a2inul a) me2enterice superioare este vasculari2at din -a2inul a) me2enterice inferioare aa) ileale i aa) 4e4unale pornesc de la semicercumferina stFng a arterei me2enterice superioare

99) =oriunea dreapt a intestinului gros este vasculari2at de ramurile+ a, a) lienale -, aa) gastroepiploice c, a) me2enteric inferioar d, a) me2enterice superioare e, a) apendiculare 9:) Calea predilect de rspFndire a puroiului 5n apendicita perforativ este+ a, -ursa omental -, recesul duodeno4e4unal Trei c, spaiul su-diafragmal d, -ursa pregastric e, -a2inul mic 9;) Ce vene unesc v) port cu v) cav inferior+ a, v) gastric stFng8 vv) esofagiene8 vv) a2igos i emia2ogos -, v) rectal superioar8 vv) medie rectal8 v) iliac intern c, vv) paraom-ilicale8 v) epigastric inferioar8 v) iliac e'tern d, v) epigastrica superioar8 v) toracic intern e, toate rspunsurile sunt incorecte 9<) Artera apendicular trece+ a, retroperitoneal -, prin me2oul intestinului su-ire c, prin me2oul apendicelui d, pe suprafaa posterioar a cecului e, posterior de ilion :#) Artera apendicular este o ramur a+ a, a) colice drepte -, a) ileocolice c, a) colice medii d, a) ileale e, a) ileace e'terne :$) Care nervi constituie ple'ul celiac3 a, nn) splan ici mic i mare -, nn) vagi i frenic drept c, ple'ul epatic d, ple'ul lom-ar e, nn) intercostal i su-costal :") Care din urmtoarele afirmaii referitor la canalul lateral drept sunt corecte3 a, din dreapta este delimitat de peretele antero0lateral al a-domenului -, din stFnga este delimitat de colonul ascendent c, superior comunic cu -ursa su- epatic i -ursa epatic dreapt d, inferior comunic cu fosa ileac dreapt i cavitatea -a2inului mic e, este situat mai medial de colonul ascendent :%) Care din urmtoarele afirmaii se refer la topografia canalului lateral stFng3 a, din stFnga este delimitat de peretele antero0lateral al a-domenului -, din dreapta de colonul descendent i colonul sigmoid c, superior de lig) frenicocolic d, inferior comunic cu cavitatea -a2inului mic e, inferior nu comunic cu cavitatea -a2inului mic :6) Care din urmtoarele recese sunt locali2ate 5n ung iul ileocecal al intestinului3 a, su- epatic -, ileocecal superior

c, ileocecal inferior d, retroapendicular e, retrocecal :7) (amurile crei artere vasculari2ea2 4umtatea stFng a colonului3 a, a) me2enteric superioar -, a) me2enteric inferioar c, tr) celiac d, aa) lom-are e, aa) renale :9) Arcada (iolani se formea2 5n re2ultatul anastomo2rii nemi4locite a urmtoarelor artere+ a, a) colic medie i a) colic dreapt -, a) ileocolic i a) colic dreapt c, a) colic medie i a) colic stFng d, a) colic stFng i aa) sigmoidiene e, a) colic medie i a) ileocolic ::) Segmenetele critice 5n vascularti2area colonului sunt+ a, poriunea incipienta a 4e4unului -, ileonul terminal i ung iul iliocecal ATrave, c, fle'ura lienal a colonului A@riffit s, d, ung iul epatic al colonului e, poriunea rectosigmoid a colonului ACudecO, :;) &numerai ramurile a) me2enterice superioare+ a, a) ileocolic -, a) colic dreapt c, a) colic stFng d, aa) sigmoidiene e, a) colic medie :<) =eritoneul acopera ficatul din toate prtile 5n afara de+ a, partea superioara -, partea posterioara c, partea inferioara d, partea anterioara e, nici un raspuns nu e corect ;#) C5te segmente deose-im la duoden3 a, " -, 6 c, 7 d, % e, : ;$) =unctul de proiectie a apendicelui constituie+ a, punctul Moris C immel -, punctul McLurneN c, punctul 1uglas d, punctul Sonnem-urg e, punctul *an2 ;") Sfincterul Bddi este compus din+ a, " portiuni -, 6 portiuni c, $ portiune d, % portiuni e, nici un raspuns nu e corect ;%) Iernia *ittre repre2inta ernia+ a, apendicelui vermicular -, peretelui intestinal c, diverticolului MeOel d, epiplonului

e, intestinului gros ;6) (inic iul st5ng sc eletotopic se proiectea2 la nivelul+ a, verte-relor $$ 0 $" toracice -, verte-relor $# 0 $$ toracice c, verte-relor $ 0 " lom-are d, verte-relor $" toracica i $0lom-ar e, verte-relor " 0 % lom-are (egiunea ra idian8 lom-ar i spaiul retroperitoneal $) a, -, c, d, e, ") a, -, c, d, e, %) a, -, c, d, e, 6) a, -, c, d, e, 7) a, -, c, d, e, 9) a, -, c, d, e, :) a, -, c, d, e, (egiunea ra idian Apreciai cur-urile fi2iologice ale coloanei verte-rale orientate anterior 5n plan sagital+ cur-ura cervical ! lordo2 cur-ura toracic ! lordo2 cur-ura lom-ar ! cifo2 cur-ura sacral ! cifo2 cur-ura lom-ar ! lordo2 Care ligamente se situea2 pe corpurile verte-relor pe parcursul coloanei verte-rale3 ligamentele interspinale ale verte-relor ligamentul longitudinal anterior ligamentul longitudinal posterior ligamentele gal-ene ligamentele trasnversale Consecutivitatea corect a tunicelor mduvii spinrii de la e'terior spre interior+ pia mater8 ara noida8 dura mater dura mater8 ara noida8 pia mater ara noida8 dura mater8 pia mater ara noida8 pia mater8 dura mater dura mater8 pia mater8 ara noida 1eterminai care din definiiile enumerate repre2int cifo2+ cur-ura segmentului coloanei verte-rale cu conve'itatea 5n posterior cur-ura segmentului coloanei verte-rale cu conve'itatea 5n anterior cur-ura segmentului coloanei verte-rale cu conve'itatea 5n lateral cur-ura segmentului coloanei verte-rale cu conve'itatea 5n medial coloana verte-ral este fr cur-uri 1eterminai care din definiiile enumerate repre2int scolio2+ cur-ura segmentului coloanei verte-rale cu conve'itatea 5n posterior cur-ura segmentului coloanei verte-rale cu conve'itatea 5n anterior cur-ura segmentului coloanei verte-rale cu conve'itatea 5n lateral cur-ura segmentului coloanei verte-rale cu conve'itatea 5n medial coloana verte-ral este fr cur-uri 1eterminai care din definiiile enumerate repre2int lordo2+ cur-ura segmentului coloanei verte-rale cu conve'itatea 5n posterior cur-ura segmentului coloanei verte-rale cu conve'itatea 5n anterior cur-ura segmentului coloanei verte-rale cu conve'itatea 5n lateral cur-ura segmentului coloanei verte-rale cu conve'itatea 5n medial coloana verte-ral fr cur-ur Apreciai denumirea incorect ale cur-urilor fi2iologice ale coloanei verte-rale+ cur-ura cervical cu conve'itatea 5n anterior ! lordo2 cur-ura toracic cu conve'itatea 5n posterior ! cifo2 cur-ura lom-ar cu conve'itatea 5n anterior ! cifo2 cur-ura sacral cu conve'itatea 5n posterior ! lordo2 cur-ura lom-ar cu conve'itatea 5n anterior ! lordo2

;) Care artere particip la vasculari2area verte-relor cervicale3 a, aa) verte-rale -, aa) cervicale ascendente

c, aa) cervicale profunde d, aa) carotide e'terne e, aa) caratide interne <) a, -, c, d, e, Care artere particip la vasculari2area verte-relor toracale3 aa) epigastral inferioare aa) intercostales suprema aa) intercostale aa) transversale ale gFtului aa) cervicale superficiale

$#) Care arterii particip la vasculari2area verte-relor lom-are i sacrale3 a, aa) lom-are -, aa) sacrale laterale c, a) sacral median d, a) rectal superioar e, a) rectal inferioar $$) =uncia lom-ar la aduli se recomand+ a, 5ntre apofi2ile spinoase ale verte-relor T $$ ! $" -, 5ntre apofi2ele spinoase ale verte-relorT $"!*$ c, 5ntre apofi2ile spinoase ale verte-relor *$ ! " d, 5ntre apofi2ile spinoase ale verte-relor *"0% e, 5ntre apofi2ile spinoase ale verte-relor *% ! 6 sau *6 ! 7 $") =uncia lom-ar la copii se recomand+ a, 5ntre apofi2ele spinoase ale verta-relorT $"!*$ -, 5ntre apofi2ile spinoase ale verte-relor *$ ! " c, 5ntre apofi2ile spinoase ale verte-relor *" ! % d, 5ntre apofi2ile spinoase ale verte-relor *% ! 6 e, 5ntre apofi2ile spinoase ale verte-relor *6 ! 7 $%) Unde se afl spaiul epidural spinal3 a, 5ntre dura mater i ara noid -, 5ntre periostul canalului verte-ral Aendora is, i dura mater c, 5ntre ara onid i pia mater d, su- dura mater e, su- pia mater $6) Unde se afl spaiul su-dural3 a, su- pia mater -, su- ara noid c, 5ntre dura mater i ara noid d, 5ntre dura mater i periostul canalului verte-ral e, 5ntre ara noid i pia mater $7) Unde se afl spaiul su-ara noidean3 a, su- pia mater -, su- ara noid c, 5ntre dura mater i ara noid d, 5ntre dura mater i periostul canalului verte-ral e, 5ntre ara noid i pia mater $9) CFte perec i de nervi spinali cu originea 5n mduva spinrii distingem3 a, C ! :8 T ! $"8 * ! 78 S ! 78 Co ! $ Y %# de perec i -, C ! ;8 T ! $"8 * ! 78 S ! 78 Co ! $ Y %$ de perec i c, C ! ;8 T ! $"8 * ! 78 S ! 78 Co ! " Y %" de perec i d, C ! <8 T ! $%8 * ! 98 S ! 68 Co ! $ Y %% de perec i e, C ! $#8 T ! $"8 * ! 78 S ! 78 Co ! % Y %7 de perec i $:) /ndicai rspunsul corect+ a, linia imaginar ce unete am-ele ung iuri ale scapulei corespunde apofi2ei spinoase T )>// -, linia imaginar ce unete am-ele ung iuri ale scapulei corespunde apofi2ei spinoase T )> c, linia ori2ontal imaginar ce trece prin spina scapulae corespunde T ) /// d, linia imaginar ce unete am-ele creste iliace corespunde *) /> ! *)>

e, linia imaginar ce unete am-ele creste iliace corespunde *) /// 0 *)/> $;) Ce straturi sunt parcurse cu acul pentru e'tragerea lic idului cefalo0ra idian3 a, pielea i stratul sGc -, ligamentele+ supraspinal8 interspinal i gal-ene c, dura mater i ara noid d, dura mater i pia mater e, ligamentele+ supraspinal8 intertransversal i gal-en $<) Spaiul epidural conine+ a, esut celular -, artere c, ple' venos d, fascii e, lic id cefalo0ra idian "#) Unde se afl spaiul su-dural3 a, su- pia mater -, su- ara noid c, 5ntre dura mater i ara noid d, 5ntre dura mater i periostul canalului verte-ral e, 5ntre ara noid i pia mater "$) ?n ce spaiu se afl lic idul cefalo0ra idian3 a, epidural -, su-dural c, su-ara noidian d, 5ntre foiele durei mater e, nici un rspuns nu este corect "") Care afirmaie este corect3 a, diametrul canalului coloanei verte-rale 5n mediu este de "87cm " -, regiunea lom-ar a canalului coloanei verte-rale are diametrul de %87cm " c, regiunea cervical a canalului coloanei verte-rale are diametrul de "8<cm " d, regiunea lom-ar a canalului coloanei verte-rale are diametrul de "87cm " e, diametrul canalului coloanei verte-rale 5n mediu este de %87cm " "%) Care este relaia dintre nivelul de ieire a rdcinilor din mduva spinrii i a nervilor spinali din canalul verte-ral 5n regiunea cervical3 a, regiunea cervical superioar ! rdcinele au o direcie ori2ontal -, regiunea cervical superioar ! rdcinele au o direcie o-lic c, regiunile cervical inferioar i toracic superioar ! segmentele nervoase sunt situate cu o verte-r mai sus fa de nivelul de ieire d, regiunile cervical inferioar i toracic superioar ! segmentele nervoase sunt situate cu dou verte-e mai sus fa de nivelul de ieire e, regiunile cervical inferioar i toracic superioar ! segmentele nervoase corespund verte-relor "6) Care este relaia dintre nivelul de ieire a rdcinilor din mduva spinrii i a nervilor spinali din canalul verte-ral 5n regiunea toracic i lom-ar3 a, regiunea toracic medie ! segmentele nervoase sunt situate cu dou verte-re mai sus fa de nivelul de ieire -, regiunea toracic inferioar ! segmentele nervoase sunt situate cu dou verte-re mai sus fa de nivelul de ie ire c, regiunile toracic inferioar 0 segmentele nervoase sunt situate cu trei verte-re mai sus d, nivelul de ieire a segmentelor nervoase lom-are este T ) E8 E/ i parial T ) E// e, nivelul de ieire a segmentelor nervoase lom-are este *)/8 // i /// "7) *egtura dintre trunc iul simpatic i nervii spinali se reali2ea2 prin3 a, ramurile meningiene -, ramurile postganglionare c, ramurile comunicante d, ramurile preganglionare e, ganglionii spinali "9) /ndicai afirmaiile corecte+ a, artera Adamc evici vasculari2ea2 practic "G% inferioare ale mduvei spinrii -, artera Adamc evici ptrunde 5n :7 Z ca2uri din stFnga

c, artera Adamc evici ptrunde 5n "7 Z ca2uri din stFnga d, artera Adamc evici are un diametru apro'imativ de "mm e, artera Adamc evici are un diametru apro'imativ de ;mm $) a, -, c, d, e, ") a, -, c, d, e, %) a, -, c, d, e, 6) a, -, c, d, e, 7) a, -, c, d, e, 9) a, -, c, d, e, :) a, -, c, d, e, ;) a, -, c, d, e, <) a, -, c, (egiunea lom-ar *imitele regiunii lom-are+ superior ! coasta E// inferior ! crestele iliace i osul sacral medial ! linia paraverte-ral medial ! linia verticala trasat pe apofi2ele spinoase ale verte-relor lom-are lateral ! linia medie a'ilar trasat pFn la creasta iliac Care muc i sunt situai 5n poriunea medial a regiunii lom-are3 m) psoas m) erector spinae m) patrat lom-ar m) a-dominal o-lic intern m) a-dominal o-lic e'tern Care muc i se afl 5n poriunea lateral a regiunii lom-are3 m) transvers a-dominal m) a-dominal o-lic intern m) a-dominal o-lic e'tern m) psoas m) patrat lom-ar 1edu-larea crei aponevro2ei face teac pentru m) erector spinae3 fascia t oracolum-alis fascia m) a-dominal o-lic e'tern fascia m) a-dominal o-lic intern fascia m) a-dominal transvers fascia m) trape2ius *aturile triung iului lom-ar =etit+ marginea m) latissimus dorsi margina m) a-dominal o-lic e'tern margina m) a-dominal o-lic intern creasta iliac m) a-dominal transvers =laneul triung iului lom-ar =etit+ m) latissimus dorsi m) a-dominal o-lic e'tern m) a-dominal o-lic intern creasta iliac m) a-dominal transvers =rintre limitele i planeul triung iului lom-ar =etit trece+ a) lom-ar fasciculul neurovascular su-costal n) ilio ipogastric n) ilioing inal nici un rspuns nu este corect *aturile spaiului lom-ar *esg aft0@rNnfelt+ m) serratus posterior inferior coasta E// m) a-dominal o-lic intern m) erector spinae aponevro2a m) trasversus a-dominis =laneul spaiului lom-ar *esg aft0@rNnfelt e constituit de+ m) serratus posterior inferior coasta $" m) a-dominal o-lic intern

d, m) erector spinae e, aponeuro2a m) trasversus a-dominis $#) Spaiului lom-ar *esg aft0@rNnfelt este locali2at su-+ a, m) serratus posterior inferior -, m) trapetius c, m) a-dominal o-lic intern d, m) erector spinae e, m) latissimus dorsi $$) =laneul spaiului lom-ar *esg aft0@rNnfelt este strpuns de+ a, fascicolul neurovascular su-costal -, coasta $" c, n) ilio ipogastric d, a) lom-ar e, m) psoas minor $") Triung iul lom-ar =etit i spaiul lom-ar *esg aft0@rNnfelt pre2int interes deoarece+ a, sunt locuri sla-e i aici pot aprea ernii lom-are -, pot servi cale de acces miniinva2iv Aendoscopic, c, loc pentru ieirea purulenelor din spaiul retroperitoneal d, servesc ca puncte de reper e'tern e, se evedenia2 -ine antomic8 dar nu au valoare clinic $%) *igamentul lom-ocostal este format pe -a2a crei formaiuni anatomice+ a, aponeuro2a muc iului transvers a-dominal -, fascia lom-odorsal c, fascia proprie d, fascia Juadrata e, nici un rspuns nu este corect $6) Ce nervi trec 5ntre muc iul patrat lom-ar i fascia ce 5l acoper din anterior+ a, n) su-costal -, n) ilio ipogastric c, n) ilioing inal d, n) femoral e, n) sciatic $) a, -, c, d, e, ") a, -, c, d, e, %) a, -, c, d, e, 6) a, -, c, d, Spaiul retroperitoneal Spaiul retroperitopneal este delimitat+ posterior ! de fascia endoa-dominal posterior ! de fascia retroperitoneal anterior ! de fascia retroperitoneal anterior ! lamela posterioar a peritoneului parietal anterior ! de fascia prerenal ?n spaiul retroperitoneal deose-im urmtorele fascii+ fascia retroperitonealis fascia prerenalis fascia retrorenalis fascia retrocolica AToldti, fascia endoretroperitonealis Stratul celuloadipos retroperitoneal propriu 2is este delimitat de+ fascia endoa-dominalis Atransversa, fascia retrorenalis fascia prerenalis fascia retroperitonealis peritoneul parietal Stratul celuloadipos paranefral este delimitat de+ fascia endoa-dominalis fascia retrorenalis fascia prerenalis fascia retroperitonealis

e, peritoneul parietal 7) a, -, c, d, e, 9) a, -, c, d, e, :) a, -, c, d, e, ;) a, -, c, d, e, <) a, -, c, d, e, Stratul celuloadipos paracolon este delimitat de+ fascia endoa-dominalis fascia retrorenalis fascia prerenalis fascia retroperitonealis fascia retrocolica AToldti, i peritoneul parietal ?n stratul celuloadipos retroperitoneal propriu 2is sunt situate + ramurile ple'ului lom-ar trunc iul neural simpatic ganglioni limfatici ple'ul celiac ple'ul mesenterial superior ?n stratul celuloadipos paranefral sunt situate+ rinic ii i pedicolii renali glanda suprarenal aorta a-dominal vena cava inferioar vena porta ?n stratul celuloadipos paracolon sunt situate+ ureterul duodenul8 poriunea descendent i ori2ontal inferioar pancreasul glanda suprarenal aorta i v) cava inferior Teac pentru glanda suprarenal face+ fascia endoa-dominalis fascia retrorenalis fascia prerenalis fascia retroperitonealis fascia retrocolic

$#) (spFndirea primar a purulenilor din stratul celular adipos retroperitoneal propriu 2is are loc+ a, 5n stratul celuloadipos paranefral -, 5n stratul celuloadipos paracolic c, 5n spaiul parapleural prin locurile sla-e ale diafragmului d, 5n regiunea infraing inal prin lacuna muscular e, 5n spaiul paraureteral $$) (spFndirea primar a purulenilor din stratul celuluadipos paranefral are loc+ a, 5n stratul celuloadipos retroperitoneal propriu 2is -, 5n stratul celuloadipos paracolic c, nu e posi-il rspFndirea primar8 deoarece purulena se delimitea2 de septuri fasciale indurate d, 5n spaiul celuloadipos parietal al pelvisului e, 5n spaiul paraureteral $") (spFndirea primar a purulenilor din stratul celuluadipos paracolic are loc+ a, 5n spaiul su-diafragmal e'traperitoneal i parapleural -, 5n stratul celuloadipos retroperitoneal propriu 2is c, 5n spaiul parapleural d, 5n spaiul celuloadipos parietal al pelvisului e, 5n spaiul paraureteral $%) (aportul ureterului cu structurile spaiului retroperitoneal sunt+ a, posterior de arterele i venele lom-are -, posterior de vasele testiculare Aovariene, c, anterior de nervul genitofemorali d, ataat de peritoneul parietal la nivelul liniei terminale e, lateral de m) patrat lom-ar

$6) N) femoral este situat 5ntre3 a, mm) psoas mare i patrat lom-ar -, mm) iliac i psoas mare c, mm) psoas mare i mic d, mm) patrat lom-ar i fascia lui e, mm) psoas i vasele iliace comune $7) Unde este situat n) genitofemoral3 a, perforea2 fascia psoat i trece pe faa anterioar a m) psoas mare -, pe faa posterioar a m) psoas mare c, 5ntre mm) psoas mare i lom-ar patrat d, 5ntre mm) psoas mare i iliac e, 5ntre fascia tranversa i peritoneul parietal $9) Artera renal a-erant+ a, poate cau2a idronefro2 -, 5i ia originea din a) renal sau aort c, ma4oritatea arterelor a-erante vasculari2ea2 polul inferior d, ignorarea acestei artere provoac emoragii a-undente sau necro2a polului inferior al rinic iului e, nu pre2int interes clinic $:) Ureterul 5n spaiul retroperitoneal intersectea2+ a, din stFnga ! a) iliaca communis -, din dreapta ! a) iliaca e'terna c, din stFnga ! a) iliaca e'terna d, din dreapta ! a) iliaca communis e, din stFnga i din dreapta ! a) iliaca communis $;) =roiecia rinic ilor pe peretele a-dominal anterolateral+ a, 5n epigastrium i ipocondrele drept i stFng -, 5n 2ona me2ogastric i regiunile a-dominale laterale c, 5n 2onele epigastric i me2ogastric d, 5n 2ona ipogastric e, 5n 2ona om-ilical $<) =roiecia ilului renal pe peretele a-dominal anterior+ a, la intersecia m) drept a-dominal cu arcul costal -, cu $# cm mai inferior de intersecia m)drept a-dominal cu arcul costal c, la nivelul arcului costal i apendicile 'ifoid d, la nivelul om-ilicului e, la nivelul ape'ului apendicelui 'ifoid "#) =roiecia ilului renal pe peretele a-dominal posterior+ a, la intersecia marginii laterale a m) erector spine cu coasta E// -, cu $# cm mai inferior de marginea lateral a m) erector spine cu coasta E// c, la intersecia m) erector spine cu coasta E/ d, la intersecia m) erector spine cu coasta E e, la intersecia m) erector spine cu coasta /E "$) (aportul formaiunilor anatomice ale ilului renal din anterior spre posterior+ a, artera8 vena8 ureterul -, vena8 artera8 ureterul c, artera8 ureterul8 vena d, ureterul8 artera8 vena e, vena8 ureterul8 artera "") (aportul rinic iului drept cu organele limitrofe8 din anterior sunt situate+ a, lo-ul drept al ficatul -, poriunea descendent a duodenului c, poriunea superioar a colonului ascendent i ansele intestinului su-ire d, aorta e, stomacul "%) (aportul rinic iului stFng cu organele limitrofe8 din anterior sunt situate+ a, coada pancreasului i splina

-, c, d, e,

poriunea superioar a colonului descendent ansele intestinului su-ire peretele posterior a -ursei omental colonul sigmoid

"6) (aportul glandei suprarenale din dreapta cu formaiunile anatomice limitrofe+ a, lo-ul drept al ficatului din anterior -, diafragmul din posterior c, aorta a-dominal d, vena cav inferioar e, ganglionii ple'ului celiac "7) (aportul glandei suprarenale din stFnga cu organele limitrofe+ a, corpul pancreasul -, perete posterior al -ursei omentale c, vena cav inferioar d, aorta a-dominal et ple'us coeliacus e, diafragmul din posterior "9) =roiecia ureterelor pe peretele a-dominal anterolateral+ a, pe marginea lateral a mm) drepi a-dominali -, pe marginea medial a mm) drepi a-dominali c, cu 9 cm mai lateral de marginea mm) drepi a-dominali d, cu 9 cm mai medial de marginea medial a mm) drepi a-dominali e, pe linia al- a a-domenului ":) =roiecia ureterelor pe peretele posterior al a-domenului+ a, paralel apofi2elor spinoase ale verte-relor lom-are -, linia ce unete apofi2elor transversale ale verte-relor lom-are c, corespund liniilor scapulare d, corespund liniilor a'ilare posterioare e, corespund liniilor a'ilare mediale ";) (amurile viscerale ale aortei a-dominale3 a, trunc iul celiac -, arterele testiculare Aovarice, c, arterele mesenterice8 superior i inferioar d, arterele renale i suprarenale medie e, arterele frenice inferioare "<) (amurile parietale ale aortei a-dominale3 a, arterele frenice inferioare -, arterele lom-are c, artera sacral median d, arterele testiculare Aovarice, e, arterele suprarenale medie %#) Care formaiuni anatomice intersectea2 vena cav inferioar din posterior3 a, artera renal dreapt -, artera renal stFng c, arterele lom-are din dreapta d, artera testicular dreapt Aovaric dreapt, e, artera frenic superior %$) Care sunt afluienii viscerali ai venei cave inferioare3 a, venele lom-are -, venele epatice c, vena me2enteric superioar i inferioar d, vena testicular Aovaric, drept e, venele renale i suprarenale %") Care sunt afluienii parietali ai venei cave inferioare3 a, venele frenice inferioare -, venele testiculare Aovarice, c, venele renale

d, vena sacral medie e, venele lom-are %%) CFte 5ngustri are ureterul3 a, una -, dou c, trei d, patru e, cinci %6) CFte poriuni sunt considerate aproape egale ale ureterului3 a, nici una -, dou c, trei d, patru e, cinci %7) Anterior de aorta a-dominal sunt situate+ a, pancreasul -, poriunea ascendent a duodenului c, rdcina me2oului intestinului su-ire d, v) renalis sinistra e, v) testicularis Aovaris, sinistra %9) Ureterul8 pro'imal de vasele iliace8 este situat posterior de+ a, portiunea terminala a ilionului ! din dreapta -, intestinul cec ! din dreapta c, rdcina me2oului sigmoid ! din stFnga d, colonul descendent ! din stFnga e, poriunea rectosigmoid a colonului ! din stFnga %:) Coasta E// intersectea2 rinic ii 5n felul urmtor+ a, rinic iul stFng este intersectat apro'imativ la mi4loc -, rinic iul stFng+ $G% mai superior i "G% inferior c, rinic iul drept+ $G% mai superior i "G% inferior d, rinic iul drept este intersectat la mi4loc e, coasta E// nu intersectea2 rinic ii %;) Care sunt formaiunile anatomice i factorii ce menin rinic ii 5n po2iia sa+ a, ligamentele epato0duodeno0i lienorenal -, capsula adipoas i e'tern c, pedicolul renal d, presiunea intraa-dominal e, peritoneul visceral %<) =aracolitele Aafectarea paracolonului, se pot de2volta ca urmare a proceselor patologice din+ a, pancreas i duoden -, intestinul cec i apendice c, colonul ascendent i descendent d, colonul transevers e, intestinul su-ire 6#) Coleciile purulente din rinic i i uretere duc la apariia+ a, paranefritelor -, paraureteritelor c, paracolitelor d, retroperitonitelor e, peritonitelor 6$) (etroperitonitele Aflegmonele retroperitoneale, se de2volt 5n urma afectrii+ a, spaiului parapleural -, colonului transvers c, spaiului celular din -a2inul mic d, duodenului e, spaiul celular din 4urul rinic ilor

$) a, -, c, d, e, ") a, -, c, d, e, %) a, -, c, d, e, 6) a, -, c, d, e, 7) a, -, c, d, e, 9) a, -, c, d, e, :) a, -, c, d, e, ;) a, -, c, d, e, <) a, -, c, d, e,

(egiunea pelvisului *inia terminal la intrarea 5n -a2in este trasat pe+ ramurile superioare a oaselor pu-iene marginea superioar a simfi2ei pu-iene ligamentele sacro0spinale8 sacro0tu-erale i osul sacral marginea inferioar a simfi2ei pu-iene8 oasele is iadice i coccisul promontoriul sacral Basele -a2inului din interior sunt tapetate de urmtorii muc i+ m) o-turator e'tern m) piriform m) gemeni m) gluteu mic i m) iliopsoas m) o-turator intern /eirea din -a2in se 5nc eie cu+ mm) gluteu mare i mi4lociu m) transvers perineal profund Adiafragmul urogenital, mm) isc iocavernos i -ul-ocavernos m) levator ani Adiafragmul anal, m) transvers perineal superficial Brificiul sciatic mare este delimitat de+ lig) sacrotu-eral lig) sacrospinal lig) sacrococigian inci2ura isc iadic mare osul sacral Brificiul sciatic mic este delimitat de+ lig) sacrococigian lig) sacrospinal lig) sacrotu-eral inci2ura isc iadic mic osul sacral M) piriform 5i are originea de la urmtoarea formaiune+ spina iliac posterioar superioar aripa osului iliac os coccis faa anterioar a osului sacral spina iliac anterioar superioar M) levator al anusului 5i are originea de la+ linia terminal a -a2inului aripile osului iliac arcul tendinos al fasciei pelviene oasele isc iatice ligamentul sacrospinal N) gluteu superior prsete pelvisul prin+ orificiul sciatic mic canalul o-turator canalul pudendal orificiul suprapiriform orificiul infrapiriform Muc ii viscerali ai pelvisului sunt+ m) sfincter anal e'tern m) o-turator intern m) sfincter anal intern m) levator ani m) piriform

$#) Fascia pelvin este o prelungire a fasciei+ a, late a coapsei -, o-turatorie c, aponeuro2ei m) transvers a-dominal d, endoa-dominale e, retroperitoneale $$) ?n compartimentul anterior al spaiului su-peritoneal al pelvisului la -r-ai se afl+ a, ve2ica urinar i poriunile pelvine ale ureterelor -, prostata c, ve2iculele seminale d, rectul e, ampulele canalelor deferente $") ?n poriunea anterioar a spaiului su-peritoneal al pelvisului la femei se afl+ a, colul uterului -, glandele vesti-ulare mari Lart olin c, poriunea ampular a rectului d, poriunea e'traperitoneal a ve2icii urinare e, poriunea incipient a vaginului $%) [e se afl posterior de aponevro2a peritoneo0perineal 1enonvillier la femei3 a, vaginul -, forni'ul posterior al vaginei c, intestinul rect d, a) iliaca intern e, ple'ul lom-ar $6) Arcul tendinos al fasciei endopelviene este 5ntins dintre+ a, tu-erculul sciatic -, marginea inferioar a simfi2ei pu-iene c, marginea superioar a simfi2ei pu-iene i tu-erculul isc iadic d, marginea inferioar a simfi2ei pu-iene i osul sacru e, spina sciatic $7) Brganele sistemului urogenital 5n pelvis sunt separate de intestinul rect prin+ a, capsula prostatei (et2ius0=irogov -, capsula rectului Ammussat c, fascia o-turatorie d, fascia endopelvina e, aponeuro2a peritoneo0perineal 1enonvillier $9) Coleciile purulente din spaiul celular lateral al pelvisului se pot rspFndi 5n regiunea fesier prin+ a, orificiul suprapiriform -, orificiul infrapiriform c, prin canalul pudendal AlcocO d, prin canalul o-turator e, pe traiectul ligamentului rotund al uterului $:) Coleciile purulente din spaiul celular lateral al pelvisului se pot rsp5ndi 5n lo4a medial a coapsei prin+ a, pe traiectul ramurei femurale a n) genitalfemural -, pe traiectul n) cutanat femural lateral c, prin canalul AlcocO d, prin canalul o-turator e, pe traiectul ligamentului rotund al uterului $;) Spaiul celular parametral este locali2at+ a, 5ntre foiele ligamentului lat al uterului -, circular fa de colul uterin c, pe m) transvers profund al perineului d, 5n depresiunea recto0uterin e, nici un rspuns corect $<) Coleciile purulente din spaiul celular parametral se pot rspFndi 5n+ a, regiunea anterioar a coapsei pe traiectul ramurei femurale a n) genitofemural

-, c, d, e,

spaiul retrove2ical spaiul celular retroperitoneal spaiul celular retrorectal spaiul celular lateral al pelvisului

"#) ?n spaiul celular parametral se locali2e2+ a, arterele uterine i ureterele -, ple'ul nervos sacral c, ple'urile venos i nervos uterine d, ligamentul cardinal al uterului MacOenrodt e, ovarele "$) CFte eta4e deose-im 5n pelvis+ a, unul -, dou c, trei d, patru e, nu este separat 5n eta4e "") &ta4ul peritoneal al pelvisului repre2int+ a, spaiul 5ntre aripile oaselor iliace -, diafragma pelvin i peritoneu c, spaiul 5ntre peritoneu i fascia 1enonvillier d, diafragma urogenital i peritoneul e, poriunea organelor pelviene acoperite de peritoneu "%) /ndicai pliurile i deprisiunile peritoneului 5n eta4ul peritoneal al pelvisului la femei+ a, pliul ve2ical transvers -, pliurile ve2icouterine c, pliurile ve2icorectale d, pliurile sacrouterine8 e'cavatia rectouterin e, e'cavaia ve2icouterin "6) /ndicai pliurile i deprisiunile peritoneului 5n eta4ul peritoneal al pelvisului la -r-ai+ a, pliul ve2ical transvers -, pliurile ve2icorectale c, pliurile sacrorectale d, pliurile um-ilicale laterale e, e'cavaia ve2icorectal "7) &ta4ul su-peritoneal al pelvisului este locali2at 5ntre+ a, aripile oaselor iliace -, fascia ce acoper m) levator al anusului c, fascia 1enovillier d, fundul sacului peritonial e, repre2int poriunea organelor pelviene acoperite de peritoneu "9) &ta4ul su-cutanat al pelvisului este locali2at 5ntre+ a, aripile oaselor iliace -, piele i diafragma pelvisului c, piele i fascia superficial d, mm) perineali transvers superficial i profund e, peritoneul i m) levator ani ":) *imitele fosei isc iorectale+ a, aripa osului iliac -, intestinul rect c, piele d, m) levator ani e, tu-erul osului isc iatic i m) o-turator intern ";) (aportul venei iliace interne fa de artera iliac intern3 a, medial -, lateral c, posterior

d, superior e, anterior "<) Anastomo2ele portocave 5n pelvis se formea2 5ntre venele+ a, vv) rectale superioare i vv) rectale medii -, vv) rectale inferioare i rectale superioare c, vv) rectale medii i rectale inferioare d, 5n pelvis nu sunt anastomo2e portocave e, ple'ului venos vesical %#) Unde se locali2ea2 ple'ul sacral3 a, pe m) o-turator intern -, pe m) o-turator e'tern c, pe m) gemeni d, pe m) piriform e, pe faa anterioar a osului sacru %$) Unde este locali2at trunc iul simpatic 5n -a2in3 a, pe m) o-turator intern -, medial de orificiile sacrale anterioare c, pe m) gemeni d, pe m) piriform e, lateral de orificiile sacrale anterioare %") *imfa de la organele genitale e'terne se scurge 5n ganglionii limfatici locali2ai pe traiectul+ a, aa) iliace comune -, a) iliac intern c, suprafaa anterioar a sacrului d, aa) iliace e'terne e, aa) o-turatorii %%) Canalul pudendal AAlcocO, este delimitat de+ a, tu-ero2itatea isc iatic i mem-rana o-turatorie -, dedu-larea fasciei a m) o-turator intern c, mem-rana o-turatorie i m) o-turator intern d, tu-ero2itatea isc iatic i m) o-turator intern e, lig) sacrospinal i m) o-turator intern %6) Canalul AlcocO conine+ a, a)8v)8 n) o-turator -, n) pudend c, a)8 v) pudend intern d, a)8v)8 n) glutee inferioare e, a)8 v) pudend e'terne %7) Ce se locali2ea2 imediat anterior de intestinul rect la femei3 a, aponeuro2a peritoneo0perineal 1enonvillier -, trompele uterine c, colul uterin d, forni'ul posterior al vaginului e, uterul %9) [Fte artere vasculari2ea2 intestinul rect3 a, una -, dou c, trei d, patru e, cinci %:) CFte poriuni ale intestinului rect deose-im3 a, una -, dou c, trei d, patru e, cinci

%;) Cea mai larg poriune a rectului este+ a, ampula -, poriunea rectosigmoidian c, canalul anal d, sigma e, colonul transvers %<) Ce formaiune anatomic este locali2at imediat anterior de intestinul rect la -r-ai3 a, aponeuro2a peritoneo0perineal 1enonvillier -, ureterul c, uretra d, ducturile deferente e, prostata8 ve2iculele seminale 6#) (ectul 5n plan sagital formea2 urmtoarele cur-uri+ a, una Asacral, -, dou Asuperioar sacral i inferioar perineal, c, una Aperineal, d, trei Asuperioar sacral8 medie coccigian i inferioar perineal, e, nu formea2 cur-uri 6$) /ndicai sfincterele intestinului rect3 a, e'tern -, intern c, terian d, longitudinal e, transvers 6") Care din afirmaiile de mai 4os sunt corecte3 a, peritoneul acoper fundul i corpul uterului8 suprafaa posterioar al colului uterin i o poriune a peretelui posterior al vaginului -, a'a longitudinal a uterului este 5nclinat anterior Aanteversio, c, corpul uterului 5n raport cu colul este 5n antefle'ie Aantefle'io, d, pe suprafaa ve2ical a uterului peritoneul a4unge pFn la forni'ul anterior al vaginului e, uterul este lipsit de me2ou 6%) ?n care formaiune anatomic se locali2ea2 me2ourile tu-ului uterin i a ovarului3 a, lig) rotund al uterului -, lig) cardinal c, lig) pu-osacral d, lig) lat al uterului e, spaiul celular parietal 66) Tu-ul uterin este locali2at+ a, 5n ligamentul rotund al uterului -, longitudinal pe lig) cardinal c, pe marginea inferioar a lig) pu-osacrale d, pe marginea superioar 5n lig) lat al uterului e, 5n spaiul celular parietal 67) Ce formaiuni anatomice fi'ea2 colul uterin3 a, lig) rotund al uterului -, lig) infundi-ulopelvic c, lig) sacrouterin d, lig) lat al uterului e, lig) cardinal al uterului MacOenrodt 69) Trompa uterin include urmtoarele segmente+ a, segmentul uterin -, istmul c, segmentul intermediar d, ampula i pavilionul trompei e, segmentul ovarian

6:) CFte ligamente de -a2 are ovarul3 a, unul -, dou c, trei d, patru e, nu are ligamente 6;) Numii ligamentele de -a2 ale ovarului) a, lig) suspensor al ovarului -, lig) propriu al ovarului c, lig) rotund d, lig) cardinal e, lig) lat al ureterului 6<) CFte ligamente proprii are ovarul3 a, unul -, dou c, trei d, patru e, nu are ligamente 7#) Bvarul 5n pelvis se locali2ea2+ a, pe lig) lat al uterului -, 5ntre foiele lig) lat al uterului c, pe ampula tu-ului uterin d, pe foia posterioar a lig) lat al uterului e, pe foia anterioar a lig) lat al uterului 7$) Ce formaiuni conine ligamentul suspensor al ovarului3 a, lig) cardinal -, v) ovarian c, a) ovarian d, a)8 v) u-ar e, a)8 v) uterin 7") Traiectul ligamentului cardinal al uterului este+ a, pe traiectul vaselor uterine -, prin me2oul tu-ar c, prin me2oul ovarian d, pe traiectul a) ovariene e, pe peretele posterior al vaginului 7%) [e compartimente include forni'ul vaginului3 a, anterior -, posterior c, stFng d, drept e, nu sunt compartimente 76) =roiecia centrului tendinos al perineului pe piele3 a, pe linia trasat de la simfi2a pu-ian spre osul sacral -, mi4locul liniei ce unete tu-erculii isc iatici c, 5ntre ureter i vagin d, posterior de intestinul rect e, mi4locul liniei terminale 77) 1iafragma urogenital este constituit din+ a, m) levator al anusului -, m) transvers al perineului superficial i fascia superficial c, m) transvers perineal profund i m) transvers perineal superficial d, m) transvers perineal profund i fasciile care 5l acoper e, m) -ul-ocavernos 79) =rin diafragma urogenital la femei trec+ a, ducturile glandelor Lart olin

-, c, d, e,

ramura genital a n) genitofemural uretra vaginul lig) rotund al uterului

7:) =rin diafragma urogenital la -r-ai trec+ a, ducturile seminale -, ramura genital a n) genitofemural c, uretra d, a) o-turatorie 5n ca2ul cFnd nu formea2 Pcoroana morii e, funiculul spermatic 7;) /nervaia cutanat a perineului la femeie este asigurat de urmtorii nervi+ a, n) genitofemural -, n) ilioing inal c, n) ilio Npogastric d, n) pudend e, n) cutanat posterior al femurului 7<) ?ntre ce formaiuni este plasat a) dorsal a penisului3 a, capul spongios -, pielea c, tunica al-uginee d, 5ntre corpurile cavernoase e, fascia proprie 9#) CFte segmente evideniem 5n uretr la -r-ai3 a, unul -, dou c, trei d, patru e, cinci 9$) [e segmente evideniem 5n uretr la -rai) a, partea mem-ranoas -, partea spongioas c, partea terminal d, partea ve2ical e, partea prostatic 9") CFte segmente evideniem 5n uretr la femei3 a, unul -, dou c, trei d, patru e, cinci 9%) Cu ce contactea2 direct peretele inferior al ve2icii urinare la -r-ai+ a, prostata -, ve2iculele seminale i ampulele ale ducturilor deferente c, peretele posterior al intestinului rect d, uretra e, ureterele 96) Cu ce contactea2 direct peretele lateral al ve2icii urinare la -r-ai+ a, prostata -, ducturile deferente c, peretele posterior al intestinului rect d, uretra e, ureterele 97) Sfincterul involuntar al ve2ici urinare este locali2at+ a, poriunea terminal8 intramural a ureterelor -, poriunea mem-ranoas a uretrei c, poriunea incipient a uretrei

d, poriunea spongioas e, toate sfincterele ve2icii urinare sunt voluntare 99) Sfincterul voluntar al ve2ici urinare este locali2at+ a, poriunea terminal8 intramural a ureterelor -, poriunea mem-ranoas a uretrei c, poriunea incipient a uretrei d, poriunea spongioas e, toate sfincterele ve2icii urinare sunt voluntare 9:) Care din afirmaii sunt corecte3 a, lungimea poriunii pelviene a ureterului este de $7 ! $9 cm -, poriunea pelvian a ureterului se devide 5n cea rectal i cea visceral c, la nivelul liniei terminale pe stFnga ureterul intersectea2 a) iliac comun stFng d, la nivelul liniei terminale pe dreapta ureterul intersectea2 a) iliac e'tern dreapt e, anterior de ureter pe dreapta se proiectea2 ileonul8 pe stFnga ! me2oul colonului sigmoid 9;) Unde ureterul formea2 prima 5ncruciare cu a) uterin3 a, 5n locul pornirii ei de la a) iliac intern8 aflFndu0se anterior de ea -, 5n locul pornirii ei de la a) iliac intern8 aflFndu0se mai posterior de ea c, 5n apropierea uterului8 la nivelul colului uterin8 fiind locali2at posterior de a) uterin d, 5n apropierea uterului8 la nivelul colului uterin8 fiind locali2at anterior de a) uterin e, la nivelul liniei terminale8 la intrarea in pelvis8 locali2Fndu0se lateral de a) uterin 9<) Unde ureterul formea2 a doua 5ncruciare cu a) uterin3 a, 5n locul pornirii ei de la a) iliac intern8 aflFndu0se anterior de ea -, 5n locul pornirii ei de la a) iliac intern8 aflFndu0se mai posterior de ea c, la nivelul colului uterin8 fiind locali2at posterior de a) uterin d, 5n apropierea uterului8 la nivelul colului uterin8 fiind locali2at anterior de a) uterin e, la nivelul liniei terminale8 la intrarea in pelvis8 locali2Fndu0se lateral de a) uterin :#) Care din afirmaiile numite pot fi atri-uite descrierii prostatei3 a, este un organ musculoglandular8 care are forma unui castan -, 5n gland se determin ape'ul8 -a2a8 suprafeele anterioar8 posterioar i inferiolateral c, este 5ncon4urat de o foi fascial dens Acapsula (et2ius0=irogov, d, glanda este separat de ve2ica urinar printr0un strat celulo0adipos e, ple'ul venos al prostatei este locali2at 5n afara capsulei fi-roase a prostatei :$) Care din afirmaiile de mai 4os caracteri2ea2 corect locali2area vesiculelor seminale3 a, este un organ glandular8 care are forma unui castan -, sunt situate 5n pelvis mai sus de prostat c, ader la peretele posterior al ve2ici urinare d, se afl 5ntre dou formaiuni+ ductul deferent ! medial8 ureterul ! lateral e, ader de aponeuro2a peritoneo0perineal 1enonvillier :") Care din muc ii enumrai mai 4os se inser pe centru tendinos Acorp perineal, al perineului la femei3 a, -ul-ospongios -, sfincterul anal e'tern8 doi levatori ai anusului c, sfincterul anal intern d, doi muc i transversali superficiali i doi transversali profun2i e, isc iocavernoi :%) *igamentele rotunde ale uterului se termin 5n+ a, la-iile mici -, simfi2a pu-ian c, peretele anterior al vaginului d, la-iile mari e, aponeuro2a m) o-lic a-dominal e'tern :6) Care sunt regiunile perineului3 a, regiunea anal -, regiunea perianal c, regiunea genital d, regiunea urinar e, regiunea urogenital

:7) Care din afirmaii este corect3 a, perineul constituie peretele superior al cavitii pelviene -, perineul constituie peretele inferior al cavitii pelviene c, perineul constituie peretele anterior al cavitii pelviene d, perineul constituie peretele posterior al cavitii pelviene e, nici un rspuns corect :9) =unctele de reper pentru determinarea limitelor perineului sunt+ a, anterior ! marginea inferioar a simfi2ei pu-iene -, posterior ! coccisul c, posterior0lateral ! ligamentele isc io0sacrale d, lateral ! tu-erculii isc iadici e, nici un rspuns corect ::) ?n esutul su-cutanat adipos al regiunii anale trec+ a, nn) perineali -, ramurile perineale a n) cutaneus femoris posterior c, ramurile cutanate ale a) i v) glutea inferior d, ramurile a) i v) rectale inferioare e, nn) clunium superior :;) Fascia e'tern a cordonului spermatic este o prelungire a+ a, fasciei superficiale a peretelui a-dominal -, aponeuro2ei m) o-lic a-dominal e'tern c, fasciei transversale d, peritoneului e, fasciei proprie a peretelui a-dominal :<) Fascia intern a cordonului spermatic este prelungire a+ a, fasciei superficiale a peretelui a-dominal -, aponeuro2ei m) o-lic a-dominal e'tern c, fasciei transversale d, peritoneului e, Fascia intern a cordonului spermatic este prelungire a+ ;#) Fascia cremasterica este o prelungire a+ a, fasciei superficiale a peretelui a-dominal -, fasciei proprii a peretelui a-dominal c, fasciei transversale d, peritoneului e, nici un raspuns corect ;$) Tunica vaginala a testiculului este o prelungire a+ a, fasciei superficiale a-dominale -, aponeuro2ei m) o-lic a-dominal e'tern c, fasciei transversale d, peritoneului e, fasciei pelviene ;") &m-riogene2a testiculului are loc 5n+ a, cavitatea peritoneal -, cavitatea -a2inului mic c, spaiul retroperitoneal d, scrot d, nici un rspuns corect ;%) &lementele funiculului spermatic+ a, ductul deferent8 a) i v) ductului deferent -, a) i v) testicular c, a) i v) cremasteric d, procesul vaginal peritoneal e, a) pudenda e'terna ;6) Artera testicular este ramur a arterei+

a, -, c, d, e,

pudenda intern perineala pudenda e'tern aorta a-dominal me2enteric inferioar

;7) Ce formea2 venele testiculare3+ a, ple'ul prostatic -, ple'ul pampiniform c, ple'ul perineal d, ple'ul sacral e, ple'ul scrotal ;9) Care din rspunsuri sunt corecte+ a, am-ele vene testiculare se vars 5n vena cava inferioar -, vena testicular dreapt se vars su- ung i ascuit 5n vena cava inferioar c, vena testicular stFng se vars su- ung i drept 5n vena renal stFng d, vena testicular dreapt se vars su- ung i drept 5n vena renal dreapt e, am-ele vene se vars 5n venele renale ;:) Care din rspunsuri sunt corecte+ a, vena testicular dreapt se vars su- ung i ascuit 5n vena cava inferioar -, vena testicular stFng se vars su- ung i ascuit 5n vena cav inferioar c, vena testicular stFng se vars su- ung i drept 5n vena cava inferioar d, am-ele vene se vars 5n venele renale e, am-ele vene testiculare se vars 5n vena cava inferioar ;;) *ungimea uretrei prostatice este de+ a, "cm -, 6cm c, ;cm d, $"cm e, $7cm ;<) *ungimea uretrei 5n poriunea meme-ranoas este de+ a, "cm -, 6cm c, ;cm d, $"cm e, $7cm <#) *ungimea uretrei 5n poriunea spongioas este de+ a, "cm -, 6cm c, ;cm d, $"cm e, $7cm <$) @landele vesti-ulare mari ALart olin, sunt situate3 a, pe faa mediala a la-iilor mici -, pe partea posterioara a -a2ei la-iilor mari c, 5n vesti-ulul vaginului d, 5n grosimea m) -ul-ocavernos e, 5n fosa isc iorectal <") Unde se desc id orificiile glandelor vesti-ulare mari ALart olin,3 a, 5ntre la-iile mici i imen -, la -a2a la-iilor mari c, 5ntre la-iile mici i mari d, pe clitoris e, 5n meatul uretral <%) Care dintre urmtoarele afirmaii referiotare la fasciile -a2inului sunt corecte+ a, lamela parietal acoper mm) parietali ai -a2inului -, se continuie pe suprafaa superioar a m) levator ani

c, fascia o-turatorie repre2int o poriune mai compact a fasciei parietale i formea2 arcurile tendinoase ale fasciei -a2inului d, lamela visceral acoper poriunile intraperitoneale ale organelor pelviene e, lamela visceral acoper poriunile e'traperitoneale ale organelor pelviene la -r-ai <6) Care dintre urmtoarele capsule sunt formate de ctre fascia -a2inului+ a, capsula Amiuss -, capsula =irogov0(etsius c, capsula *ittre d, capsula Anderson e, capsula =aron <7) =entru fascia preve2ical este caracteristic+ a, are form triung iular -, este 5ntins 5ntre plicile om-ilicale laterale c, rupturile su-peritoneale ale ve2icii urinare sunt 5nsoite de rupturile fasciei preve2icale8 ceea ce duce la infiltrarea urinar nu doar a spaiului preperitoneal dar i a spaiulu preve2ical d, desparte cele dou spaii de esut adipos situate 5ntre osul pu-ian i ve2ica urinar e, fascia preve2ical este 5ntins 5ntre plicile om-ilicale mediale <9) Care dintre urmtoarele afirmaii sunt corecte referitoare la limitele spaiului retrove2ical+ a, este delimitat anterior de fascia visceral care acoper ve2ica urinar -, este delimitat lateral de septurile longitudinale ale fasciei viscerale pelviene c, posterior este delimitat de aponeuro2a peritoneo0perineal d, inferior este delimitat de fascia superioar adiafragmei urogenitale e, anterior este delimitat de peretele ve2icii urinare <:) Ce formaiuni se conin 5n spaiul de esut celular retrove2ical la -r-ai3 a, prostata -, ve2iculel seminale c, ductul deferens d, ureterul e, uretra <;) Ce formaiuni se conin 5n spaiul de esut celular retrove2ical la femei3 a, vaginul -, colul uterin c, uterul d, ureterul e, uretra <<) Cile posi-ile de difu2are a puroiului din spaiul retrove2ical sunt urmtoarele+ a, pe traiectul ductului deferens 5n canalul ing inal -, pe traiectul arterelor ve2icale 5n spaiul parietal al -a2inului c, pe traiectul ureterului 5n spaiul retroperitoneal d, pe traiectul venelor ve2icale 5n spaiul parietal al -a2inului e, puroiul nu difu2ea2 $##) Care dintre urmtoarel afirmaii referitoare la spaiul retrorectal sunt greite+ a, este locali2at 5ntre capsula rectului i sacru -, conine poriunea sacral a trunc iului simpatic8 arterele sacrale i median c, conine arterele rectale superioare pe teraiectul crora puroiul se poate rspFndi 5n spa iul retroperitoneal i 5n spaiul parietal al -a2inului d, este locali2at 5ntre capsula i peretele rectului e, conine aorta i vena cav inferioar $#$) &numerai prile componente a epididimului+ a, cap -, corp c, gFt d, coad e, -ul$#") &numerai prile componente a penisului+

a, -, c, d, e,

doua corpuri cavernoase un corp spongios un corp cavernos doua corpuri spongioase doua corpuri mem-ranoase

$#%) 1istingem urmatoarele parti ale salpingelui+ a, partea uterinaa -, istmul salpingelui c, ampula salpingelui d, partea ve2ical e, pavilionul salpingelui $#6) *imita dintre organele genitale feminine e'terne si cele interne o repre2inta+ a, la-iile mici -, la-iile mari c, portiunea incipienta a vaginului d, imenul e, colul uterin $#7) =unctele de insertie pentru musc iului coccigian sunt+ a, spina isc ionului -, marginea laterala a coccisului c, v5rful sacrului d, osul pu-is e, creasta iliac $#9) =erineul e compus din urmtoarele compartimente+ a, diafragmul urogenital -, diafragmul tendinos c, diafragmul superficial d, diafragmul pelvin e, diafragmul coccigian $#:) *imitele regiunii perineului sunt+ a, anterior de marginea inferioar a simfi2ei pu-iene -, posterior de v5rful coccisului c, anterior de linia trasat 5ntre spinele iliace anterioare superioare d, lateral de ligamentele sacrotu-erale e, lateral de ramurile inferioare ale oaselor pu-iene si isc iadice $#;) *ungimea uretrei feminine este de+ a, 7 0 9 cm -, %87 0 6 cm c, 687 ! 787 cm d, " 0 % cm e, : 0 ; cm $#<) Alegei afirmaiile corecte referitor la la-iile mici) a, conin un numr mare de fi-re elastice -, s5nt alctuite din esut con4unctiv c, marginile posterioare formea2a frenulul la-iilor mici d, au lungimea de : 0 ; cm e, constituie un pliu cutanat $$#) Care forni' vaginal se punctea2a pentru a e'trage lic id patologic din cavitatea peritoneal) a, forni'ul anterior -, forni'ul posterior c, forni'ul lateral stFng d, forni'ul lateral drept e, 5n acest ca2 nu se efectuea2a punctia forni'ului

Li-liografie $) ") %) 6) 7) 9) :) ;) <) $#) $$) $") $%) $6) $7) Materialele cursurilor) \ulciOi \)/) Ared),8 Lo-riO /)/) Ared), GGC irurgie operatorie i anatomie topograficGG \iev8 $<<" Atraducere din lim-a rus,) /on Al-u8 (adu @eorgia GGAnatomie topograficGG Lucureti8 $<<6) ].^_`ab_c`a d)e)A. .`Ra^), GGfg_. `hb_R^iaj`k ci_g_lii i ^`h`l_Rminb.U`k RjR^`oiiGG p)8 $<:") f`aRj`a q)q) A_br), GG ]hb_R^iajRs ci_g_lis i ^`h`l_Rminb.URs RjR^`oisGG p)8 $<:;8 $<;7) f`aRj`a q)q)8 t`oRu v)p GGw_RU^inb.U`b _gU`a`r.^a` h` ^`h`l_Rminb.U`k RjR^`oiiGG p)8 $<9:) KevOunenOo >)N) Ared), GG C irurgia operatorie i anatomia topograficGG Lucureti8 $<76 Atraducere din lim-a rus,) 6) f`aRj`a q)q)8 x_Raij y)y) GGzi_g_linb.URs RjR^`ois U`jbnj`.^bk nb{`abURGG p)8 $<;%) 7) |.RU`a v)})8 ~`hgcij v)p) A_br, GG]hb_R^iajRs ci_g_lis . ^`h`l_Rminb.U`k RjR^`oii rb^.U`l` a`_R.^RGG p)8 $<;<) f`aRj`a q)q)8 yjiUijR x)|) GGzi_g_linb.URs RjR^`ois mR.ik i U{b^nR^`njc h_`.^_Rj.^a nb{`abURGG p)8 $<:#) ~`hgcij v)p)8 p`{`rbjU`a p)) GGw_RU^iUgo h` `hb_R^iaj`k ci_g_liiGG p)8 $<9:) $%) `{`^U` v)~) GGy^{R. ^`h`l_Rminb.U`k RjR^`oiiGG p)8 $<9:) $7) &rnst V8 April GGClinical AnatomNGG8 Ne orO8 $<<:) $:) )y) wb^_`.sj8 q)|) [b_libjU`8 |)q) }_Rgni x`h`l_Rminb.URs yjR^`ois i ]hb_R^iajRs zi_g_lis nbjiU {s pbriij.Uic qg`a w`r brRUibk yURrboiUR Roj v)p) ~`hgcijR p`.UaR8 "###) $<) FranO I) Netter8 M)1) Iuman AnatomN) T ird &dition) "##%)

S-ar putea să vă placă și