Sunteți pe pagina 1din 5

Teste grila Gabriela Raducan,Marius Voineag Editura Hamangiu 2012 1.Actiunea civila a!

! nu e"ista in li#sa sesi$arii instantei de catre titularul dre#tului subiectiv b!re#re$int auna dintre %ormele concrete de mani%estare a cererii de c&emare in 'udecata c! se #une in miscare #rin cererea de c&emare in 'udecata Ras#uns corect c 2.(unt conditii #entru e"ercitarea actiunii civile a!e"istenta unui dre#t,interesul,ca#acitatea #rocesuala si calitatea #rocesuala b!ca#acitatea #rocesuala c!interesul actual sau viitor R b )a a%irmarea unui dre#t nu doar e"istenta acestuia! *.+a#acitatea #rocesuala de %olosinta a!consta in a#titudinea unei #ersoane de a sta in 'udecata b!consta in a#titudinea unei #ersoane de a avea dre#turi si obligatii #e #lan #rocesual c!niciuna din variantele de mai sus Rb ,.+alitatea #rocesuala #asiva a!trebuie 'usti%icata de #arat b!a#artine #ersoanei care se #retinde a %i titularul dre#tului a%irmat c!trebuie 'usti%icata de reclamant Rc -.(anctiunea ine"istentei dre#tului #retins de reclamant, constatata in urma #robelor administrate si du#a de$baterii contradictorii este a!res#ingerea cererrii de c&emare in 'udecata ca #rematura %ara a mai %i cercetata #e %ondul #retentiei b!res#ingerea cerererii de c&emare in 'udecata ca %iind introdusa de o #ers %ara calitate #rocesuala activa c!res#ingerea cererii de c&emare in 'udecata ca neintemeiata )ne%ondata! Rc ..Va %i res#insa ca #rematura cererea de c&emare in 'udecata a!c&iar daca data im#linirii termenului sus#ensiv care a%ectea$a dre#tul este %oarte a#ro#iata momentului %ormularii cererii b!c&iar si atunci cand in momentul in care instanta urmea$a a se #ronunta asu#ra e"ce#tiei,conditia sus#ensiva s a reali$at c!#rin care se urm constatarea unui dre#t subiectiv a%ectat de o conditie sus#ensiva Ra

/.Veri%icarea calitatii #rocesuale active si #asive de catre instanta are loc a!intotdeauna inaintea ince#erii de$baterilor asu#ra %ondului dre#tului b!%ie inaintea ince#erii de$baterilor,daca acest lucru este #osibil %ie in cadrul de$baterilor asu#ra %ondului c!intotdeauna in cadrul de$baterilor asu#ra %ondului dre#tului Rb 0.Este li#sita de interes actiunea #rin care a!reclamantul invoca citarea nelegala a #aratului la 'udecata in #rima instanta b!reclamantul ataca o inc&eiere #rin care #rima instanta a luat act de renuntarea la 'udecata c! reclamantul sau #aratul %ormulea$a a#el im#otriva &otararii de e"#edient Ra 1.E"ce#tia li#sei calitatii #rocesuale active a!trebuie reunita cu %ondul #entru a %i solutionata b!este o e"ce#tie de %ond,absoluta,dilatorie c!#oate %i invocata de instanta din o%iciu Rc 10.E"ista identitate de #arti ca element al #uterii de lucru 'udecat a!numai daca in cel de al doilea #roces,#artile au aceeasi calitate #rocesuala ca si in #rimul b!c&iar daca #aratul din cel de al doilea #roces este succesorul cu titlu universal al reclamantului din #rimul #roces c!in ca$ul reclamantului din cel de al doilea #roces care este creditorul c&irogra%ar al reclamantului din #rimul #roces Rb 11.2n ca$ de co#artici#are #rocesuala a!renuntarea la 'udecata a unuia dintre co#artici#anti #roduce e%ecte si asu#ra celorlalti b!renuntarea la 'udecata a unuia dintre reclamanti %ata de unul dintre #arati #roduce automat e%ecte %ata de toti #aratii c!renuntarea la 'udecata a unuia dintre reclamanti nu #roduce e%ecte %ata de ceilalti reclamanti Rc 12.3aca instanta ar constata ca este necom#etenta relativ a!nu va #utea sa si decline com#etenta din o%iciu b!#rocurorul #oate invoca oricand necom#etenta c!eventual instranta ar #utea sa ii #una in vedere #aratului %a#tul ca are #osibilitate sa decline com#etenta urmand ca acesta sa decida daca este mai convenabil #entru el sa se 'udece la instanta sesi$ata de reclamant sau la cea com#etenta #otrivit legii R a,c

1*.4ecom#etenta relativa a!#oate %i invocata numai in limine litis,adica #rin intam#inare sau cel mai tar$iu la #rima $i de in%atisare cu #reci$area ca in acest din urma ca$ este necesar sa nu se %i intrat in cercetarea %ondului b!#oate %i invocata cel mai tar$iu la #rima $i de in%atisare neavand relevanta daca in acest din urma ca$ s ar %i intrat ori nu in cercetarea %ondului c! daca nu este invocata in termen are dre#t consecinta decaderea #aratului din dre#tul de a mai invoca necom#etenta. R a,c 1,.+om#etenta materiala a!#resu#une o delimitare intre instante de grad egal sau di%erit b!#resu#une o delimitare numai intre instante de grad di%erit c!este reglementata de norme de la care #artile #ot conveni sa deroge numai cu autori$area e"#resa a instante Rb 1-.Res#ingerea e"ce#tiei #rocesuale ca neintemeiata se #ronunta #rin a!inc&eiere interlocutorie atacabila cu recurs b!inc&eiere interlocutorie sau &otarare du#a ca$ c!inc&eiere care de regula #oate %i atacata numai odata cu &otararea #ronuntata #e %ond R b,c 1..+ererea de c&emare in garantie trebuie a!de#usa de reclamant sau #arat #ana la ince#erea de$baterilor asu#ra %ondului b!solutionata in %unctie de solutia data cererii #rinci#ale c!incuviintata in #rinci#iu de instanta Rb 1/.(c&imbarea domiciliului #aratului in cursul 'udecatii a!trebuie adusa la cunostinta instantei si a #artii #otrivnice sub #edea#sa neluarii ei in seama b!determina sc&imbarea com#etentei #otrivit noului domiciliu al #aratului in ca$urile in care e vorba de com#etenta teritoriala alternativa c!daca intervina du#a #rima $i de in%atisare nu mai e necesara aducerea la cunostinta Ra 10.+ererea de indre#tare a unei erori materiale a!s#re deosebire de cererea de com#letare a &otararii se #oate %ormula oricand b!se solutionea$a in camera de consiliu in toate ca$urile #rin inc&eiere irevocabila c!nu #oate %i %ormulata de #arat Ra

11.4u constituie o %orma de #artici#are a #rocurorului la #rocesul civil a!e"ercitarea actiunii civile in numele inca#abilului b! e"ercitarea cailor de atac c!semnarea &otararii redactate ulterior Rc 20.+ererea de interventie voluntara #rinci#ala a!se 'udeca se#arat daca nu este %ormulata in termenul legal dar numai daca cel #utin una din #arti se o#une b!trebuie %ormulata cel mai tar$iu la #rima $i de in%atisare c! se va solutiona c&iar daca cererea de c&emare in 'udecata se anulea$a ca netimbrata R a,c 21.5rocurorul are #osibilitatea de a #artici#a la 'udecata intr un #roces civil a! in litigiile in care intre #artile litigante e"ista si minori b!atunci cand considerea ca este necesar #entru a#ararea ordinii de dre#t c!doar atunci cand este #arte,%iind c&emat in 'udecata Rb 22.3ecaderea intervine a!doar daca legea o #revede e"#res, %iind o sanctiune s#eci%ica a actului de #rocedura civila %acut cu neres#ectarea termenelor #rocedurale b!si #entru nede#unerea in termen a intam#inarii de catre #arat,daca reclamantul se o#une #rimirii acesteia c!numai in ca$ul neres#ectarii termenelor legale,im#erative si absolute. R b,c 2*.5rin #unerea in miscare a actiunii civile se urmareste a!numai reali$area unui dre#t subiectiv civil b!#rotectia 'udiciara )recunoasterea sau du#a ca$ reali$area! a unui dre#t subiectiv civil sau du#a ca$ #rotectia 'udiciara a unei situatii 'uridice #entru a carei reali$are calea 'udecatii este obligatorie c!e"clusiv #rotectia 'udiciara a unei situatii 'uridice #entru a carei reali$are calea 'udecatii este obligatorie )de e" actiunile #osesorii! Rb 2,.3aca in urma #robelor administrate si du#a de$baterile contradictorii instanta constata ca dre#tul subiectiv #retins de reclamant nu e"ista atunci a!cererea de c&emare in 'udecata va %i res#insa ca #rematura %ara a mai %i cercetata #e %ondul #retentiei b! cererea de c&emare in 'udecata va %i res#insa ca neintemeiata )ne%ondata! c!cererea de c&emare in 'udecata va %i res#insa ca nedovedita Rb

2-.2nstanta veri%ica atat calitatea #rocesuala activa cat si calitatea #rocesuala #asiva a!numai daca #aratul invoca e"ce#tia b!%ie inainte de ince#erea debaterilor daca acest lucru este #osibil %ie in cadrul acestora #e %ond c!din o%iciu intotdeauna inainte de ince#erea de$baterilor asu#ra %ondului Rb