Sunteți pe pagina 1din 2

GEOPARCUL DINOZAURILOR TARA HATEGULUI

GeoparculDinozauriloreste un parc natural cecuprindentreagaar a Haeguluii care protejazivalorificnaturaiculturaacestui spaiu. Geoparcul a fostdeclaratarieprotejat de interesnaionaln 2004. Din anul 2005 geoparcul a fostacceptatnReeauaEuropean a GeoparcurilorinReeauaGlobal (sub egida UNESCO). Din anul 2007 are ninteriorulsu o suprafa de 2.3940 ha, protejat sub denumirea de SitulStreiHaeg, ca sit NATURA 2000, nvedereaconservriihabitatelornaturalei a speciilor de planteianimaleslbatice de interescomunitar. Aceastarienaturalprotejat are unstatut special datoritgraduluiridicat de locuire care implic o preocuparedeosebitpentrudezvoltarealocal. Geoparculcuprindeelemente de interes geologic deosebitalturi de elemente de interes ecologic, arheologic, istorici cultural. Factorulcheie care personalizeazacestteritoriuestereprezentat de siturile cu resturi de dinozauri de vrstCretacic Superior. Dinozauriipitici din DepresiuneaHaegsuntunicinlume, importanatiinificiatractivitatealorfiindsporitprindescoperirile de cuiburi cu ouiembrioni de dinozauri, ale unormamiferecontemporanedinozaurilori a unei reptile zburtoare (Hatzegopteryx), din grupulpterosaurilor. ncadrulgeoparculuisuntincluseiurmtoarelerezervaiinaturale: PaleofaunareptilianTutea, Loculfosilifer cu dinozauriSnpetru, Mlatina de la Peteana, Calcarele de la FaaFetii, VrfulPoieni, PdureaSlivu, Fnaele cu Narcise de la Nucoara, FnaelePui. Catevaexemple de ariiprotejate din cadrulGeoparcului: MLASTINA DE LA PESTEANA - rezervatiebotanica, areal protejat de categoria a IV-a, in suprafata de 2 ha, esteamplasatapeteritoriulsatuluiPesteana, ComunaDensus. Mlastinareprezinta o colmataresubrecenta, a unui lac pleistocen. Este unadintrecelemaisudicemlastinioligotrofe din taranoastra, in flora careia se remarcapopulatiile de Droserarotundifolia(Rouacerului). VARFUL POIENII de la Ohaba de sub Piatra, areal protejat de categoria a IV-a, de tip botanic, in suprafata de 0,8 ha, amplasatpeteritoriulSatuluiOhaba de sub Piatra, ComunaSalasu de Sus. StancariiledealuluiPoieniiadapostesc o vegetatiexerica, cu elementefloristiceremarcabile. Este singurastatiunecerta din Romania pentruspeciaPlantagoholosteumiloculclasicpentruAstragallusonobrycnis var. lineariforicus. PADUREA SLIVUT rezervatiebotanica, areal protejat de categoriaa IV-a, in suprafata de 40 ha, situatapeteritoriulorasuluiHateg. In stratulierbos al padurii s-au identificatspeciile: Croccusbanaticus, MelampyrumbiharienseiLembotropisnigricans. Din anul 1958, in zona s-a creat o rezervatie cu zimbri.

FANETELE CU NARCISE DE LA NUCSOARA rezervatiebotanica, de categoria a IV-a, in suprafata de 20 ha, perazaSatuluiNucsoara, ComunaSalasu de Sus. Reprezinta un vestigiu al unorstravechiasociatiihidrofile cu endemiculPeudedanumrochelianum. Aspect peisagisticdesebitdatoratpopulaiilor de narcise(Narcissus stellaris). FANETELE DE LA PUI - rezervatiebotanica, de categoria a IV-a, in suprafata de 5 ha, perazaComuneiPui. Reprezintaun vestigiu al unorasociatiifloristicesi aspect peisager.

GeoparculDinozaurilor araHaegului esteprintrepuineleparcuriprotejate din lume administrate de o unitate de nvmnt, UniversitateaBucureti. Aceasta s-a implicat, nultimiiani, nu doarnconservareapatrimoniului natural i cultural, ci inconsolidareaidentitiicomunitilor locale indezvoltareaeconomic a microregiuniiaraHaegului. Mai mult, Universitateaorganizeaz la Haegicursuri de masterat, petema Geo-biologieaplicatnconservareapatrimoniului natural i cultural. Fra un sprijinfinanciar direct pentruactivitile de management din parteaMinisteruluiMediuluiiPdurilor, elementul fundamental nfuncionareaadministrriigeoparculuilconstituieparteneriatele. Planul de management al Parcului natural al dinozaurilor din araHaeguluipentruanii 2013-2015 include, n total, 12 proiecte.Dintreacestea, trei au fostfinanateiimplementateanulacesta, iarrestulvor fi realizatepeparcursulanuluiviitorin 2015. O analiz a demonstratcpuncteleslabe ale acesteiariiprotejate au fostlipsaimaginiidinozaurilor, lipsaunorproiecte cu implicare din parteacomunitilor, a unorpacheteeducaionalepentrucolile din zon, slabapromovare a geo-tiinelor, lipsaunuibuletininformativ, a expoziiilor locale, a reelelor de voluntari, lipsaunorparteneriate locale inesincronizarea cu activitile de turism din zon. SpecialitiiGeoparcului au ntocmitanulacesta un plan multianual (2013-2015) incearcsrezolvefiecareproblemn parte. Printreacesteproiecte se numara: Promovareaimaginidinozaurilor Casa plantelor carnivore la Pestana Declarareantregii zone araHaegului Retezatdestinaie eco-turistic Amenajareaunuitraseuturisticpebicicleta Amenajareatraseuluituristic ValeaApelori-a Pietrelor Amenajareatraseuluituristic ValeaDinozaurilor - cu dinozaurinmrimenatural Implementareaunorserii de cursuri, sesiuni de training destinateprofesorilor Sustinereacertificariiangajailor care lucreaz la centrele de informareturistic din Ru de Mori, DensuiBaru. Deschidereaexpoziiei Balauri, Dragoni, Dinozauri Amenajareacurtiiinterioarepana in mai 2014 AmenajareainterioruluiCentrului din comuna General Berthelot Spatii de cazarepentru student sicursanti

GeoparculDinozaurilor Tara Hateguluiesteunic in Europa silume caurmare ca siturilor cu dinozauripitici. Este o zonaaflata in plinacercetareasupracareia se incearcaaplicareaunui program de dezvoltaredurabila. Regiuneanecesitao atentiesporitaintrucatdetinesiturinaturaleprotejate, patrimoniiculturalesiistoricece pot fi valorificateturisticmultmaieficientdecat in ziua de azi.