Sunteți pe pagina 1din 8

Cod

PO/ XVI/AMOI/RP 2

MDRT

PO XVI Procedura de monitorizare Emitent: AM POR / DMP

Ediia Revizuire Data

Aprilie 2 !!

PO/ XVI/AMOI/RP Anexa 2 Raportul de progres al beneficiarului


Nr. raport / data de nregistrare

$ Raport Trimestrial $ Raport Final

I.

Prezentare general

Axa prioritar Domeniu major de intervenie Titlu proiect Beneficiar Numr de referin / cod S !S

"erioada de raportare #! / $egiunea de De%voltare

II.

!etalii raportare

Data semnrii contractului __________ Data de ncepere a perioadei de implementare a contractului de finanare_________________________________ Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finanare________________________________ Data de finalizare anticipat (se va completa doar daca se estimeaz ca va fi necesar o prelungire a duratei de execuie)_______________________

III.

!etalii despre beneficiar

Beneficiar ________________________________________ Adresa / sediu (strada, numr, cod po tal, localitate, municipiu, !ude)____________ _________ _____________________________________________________________ "el# _____________ $ax _______________ %&mail _________________________ 'anager (roiect (nume)______________________________________ )eprezentant legal (nume) (altul dec*t Administratorul (roiectului, daca este cazul) ________________________

Pa"ina ! din #

Cod

PO/ XVI/AMOI/RP 2

MDRT
IV.

PO XVI Procedura de monitorizare Emitent: AM POR / DMP

Ediia Revizuire Data

Aprilie 2 !!

Obiecti"ele generale / specifice ale proiectului

+e vor descrie at*t rezultatele propuse prin proiect (at*t cele descrise in cererea de finanare cat si cele trecute in studiul de feza,ilitate/plan de afaceri)

-,iect. %ste proiect care se supune a!utorului de stat1 %ste proiect care se supune regulii de minimis1 %ste proiect generator de venituri1

DA

/0

-,servaii

V. Rezu#at al progresului $nregistrat $n derularea proiectului pana la #o#entul raport rii


descriei rezultatele/realizrile o,inute in proiect p*n la data raportrii (date agregate si date o,inute in perioada de raportare)#

VI.

Acti"it %i derulate in perioada de raportare


+tadiul implementrii (in avans / in termen / nt*rziat) %xplicaii si solutiiii propuse in vederea reducerii nt*rzierilor (daca este necesar)

Activitatea/su,& 3raficul execuiei +tadiul activitatea2 activitilor, activitilor la implementate / conform planificrii data de raportare4 efectuate in perioada de raportare

Progresul fizic al proiectului esti#at de &eneficiar '()* 5mplementarea proiectului progreseaz conform prevederilor contractului apro,at1

........

( DA

( NU

Enumerati de a%emenea toate contractele inc&eiate pentru %ervicii' ac&izitii %i lucrari' numarul %i valoarea contractului %i procedura (olo%ita' includeti dea%emenea actiunile a"reate con(orm Planului de Actiune actualizat de la ultimul Raport privind vizita la (ata locului $daca e)i%ta*+ 2 Realizate' in cur% de e)ecutie' nee(ectuate

Pa"ina 2 din #

Cod

PO/ XVI/AMOI/RP 2

MDRT

PO XVI Procedura de monitorizare Emitent: AM POR / DMP

Ediia Revizuire Data

Aprilie 2 !!

!ac !A+ v rugm prezentai stadiul implementrii proiectului prezint stadiul implementrii in
ta,elul de mai !os

-,iect
%xista posi,ilitatea nefinalizrii proiectului in graficul de implementare si este necesara solicitarea unui act adiional de prelungire a perioadei1 Au existat riscuri, pro,leme n implementarea proiectului, dar situaia a fost remediata1 %xista riscuri, pro,leme n implementarea proiectului care nc persista1

Da

/u

-,servaii

!ac ,-+ v rugm selectai din lista de mai !os principalele motive care au determinat aceasta
situaie si recurgei la csua alturata pentru a furniza informaii suplimentare# Moti"ele $nt.rzierilor/ ( Cauze naturale etc. inundaii in regiune, vijelii 0xplica%ii

(furtuni puternice), condiii de lucru periculoase, etc. ( Dificulti cu antreprenorii ( ro!le"e financiare ( Cereri care nu au corespuns a#teptrilor ( ro!le"e juridice si regle"entari aplica!ile ( $actori econo"ici locali ( ro!le"e deter"inate de lipsa personalului calificat ( %u!esti"are in "o"entul &ntoc"irii graficului de e'ecuie al proiectului( e'. i"ple"entarea unor etape succesive ale contractelor ( $actori neprevzui care afecteaz progresul lucrrilor( e'. condiiile de pe a"plasa"ent, pro!le"e de protecia "ediului ( Altele VII. Rezultatele proiectului
Output 1 Denumire 0' Obiecti"e aprobate+ re"izuite Realiz ri raportate anterior Realiz ri raportate $n perioada curent

Pa"ina , din #

Cod

PO/ XVI/AMOI/RP 2

MDRT

PO XVI Procedura de monitorizare Emitent: AM POR / DMP

Ediia Revizuire Data

Aprilie 2 !!

Rezultat 1 Denumire 0'

Obiecti"e aprobate+ re"izuite

Realiz ri raportate anterior

Realiz ri raportate $n perioada curent

-,servaie indicatorii se utiliza conform instruciunii 67 si 86 a A' (-)

VIII. Varia%ii inter"enite in execu%ia efecti"a+ fata de execu%ia anticipata $n cererea de finan%are Apro,ate
act adiional notificare /r# si data ADD /r# si data notificare -,iect act adiional -,iect notificare

(revizionate
act adiional Data estimata de depunere la -5 Data estimate de depunere la -5 -,iect act adiional

notificare

-,iect notificare

IX. 2tadiul derul rii procedurilor de ac3izi%ii 'confor# capitolul Ac3izi%ii publice din 4ererea de finan%are)
"ipul ac9iziiei (rocedura aplicata :aloarea estimat ;onform sect# 7#6 din ;$ :aloarea contractata Diferena Data pu,licrii in +%A((inclusiv nr# +%A()/Data pu,licrii anun in ziar/Data transmiterii cererii de oferta Data estimata de finalizare a procedurii Data semnrii contractului (5nclusiv nr#+%A( atri,uire) +tadiul aplicrii procedurii 2#$inalizata (/r# contract< +c c* tigtoare) 4# in grafic 7#5ntarziata(,ifeaz motive din ta,el)

Moti"e care au deter#inat $nt.rzieri $n realizarea ac3izi%iei

Pa"ina - din #

Cod

PO/ XVI/AMOI/RP 2

MDRT

PO XVI Procedura de monitorizare Emitent: AM POR / DMP

Ediia Revizuire Data

Aprilie 2 !!

Moti"e ( Nu s)au pri"it oferte ( *eneficiarul de finanare nera"!ursa!ila nu are

0xplica%ii

disponi!ile fonduri necesare cofinanrii


( *eneficiarul de finanare nera"!ursa!ila nu a avut

ti"p sa prepare dosarul de licitaie


( *eneficiarul de finanare nera"!ursa!ila nu a reu#it

sa identifice furnizori adecvai


( $urnizorii de !unuri + prestatorii de servicii

nec,#tigtori au contestat rezultatele procedurii de


atri,uire ( Altele

X 2tadiul respect rii graficelor cererilor de ra#bursare / contractelor de lucr ri/bunuri


X.5. 4ereri de ra#bursare .e prezint/ ultimul "ra(ic revizuit tran%mi% cu noti(icare la AM %i %e indica data la care %0a depu% ultima cerere de ram1ur%are la Oi %i cu %uma %olicitata Explicaiile beneficiarului cum coreleaz graficul de activiti cu graficul de rambursare pentru urmtoarea perioada -,iect A fost depusa o ;erere de ram,ursare in ultima perioada raportata1 Da /u =una ###### :aloare ;) ######

;are este valoarea solicitata la ultima cerere de ram,ursare1 0rmtoarea ;erere de ram,ursare, conform 3raficului de depunere a cererii de ram,ursare, este planificata pentru luna. %xplicaie %xplicaiile ,eneficiarului cum coreleaz graficul de activiti cu graficul de ram,ursare pentru urmtoarea perioada#

Pa"ina 2 din #

Cod

PO/ XVI/AMOI/RP 2

MDRT

PO XVI Procedura de monitorizare Emitent: AM POR / DMP

Ediia Revizuire Data

Aprilie 2 !!

X.2 4ontracte de lucr ri/ec3ipa#ente 2tadiul contractului de lucr ri


Obiect (roiectul prevede ac9iziia de lucrri ######## !A / ,######## Obser"a%ii* ##########

2tadiul contractului de lucr ri ;ategorii de lucrri conform graficului de (erioada +tadiul conform execuie de planificrii realizare 5n avans/5n grafic/Bnt*rziat CCCC CCC##

'otivele nt*rzierii

Progresul "aloric al lucr rilor >(valoare plai efectuate / valoare contract de lucrri) ? 2@@A

"aloare efectuate

pl ti

"aloare contract de lucr ri

Progresul fizic al lucr rilor Descrierea categoriilor de lucrri efectuate

2tadiul contractelor de furnizare de ec3ipa#ente


Obiect (roiectul prevede ac9iziia de ec9ipamente1 ######## ######## 0c3ipa#ente ac3izi%ionate in perioada de raportare anterioara ###### 0c3ipa#ente ac3izi%ionate in perioada de raportare* ######## ######## ######## %c9ipamentele ac9iziionate prin proiect au lipite autocolante cu informarea si pu,licitatea1 !A / ,######## ######## ,r. &ucati ####### ,r. &ucati ######## ######## ######## ######## Obser"atii* ########## ########## 2erie / ,r. in"entar ######### 2erie / ,r. in"entar ########## ########## ########## ##########

Pa"ina 3 din #

Cod

PO/ XVI/AMOI/RP 2

MDRT

PO XVI Procedura de monitorizare Emitent: AM POR / DMP

Ediia Revizuire Data

Aprilie 2 !!

XI.

4erin%e cu pri"ire la publicitatea proiectului

a. 4are din ur# toarele # suri au fost $ntreprinse pentru a face publicitate proiectului/ 'se "or introduce toate mi!loacele de informare i pu,licitate, utilizate conform ;ererii de finanare ) ( -ndicatoare vizi!ile ( laci per"anente pe cldiri ( Difuzri "edia si in presa ( Confir"ri &n toate difuzrile "edia ( rezentri &n toata docu"entaia proiectului ( Altele (va ruga" specificai "ai jos) ,# Publicitatea a fost f cut in confor#itate cu Manualul Identit %ii Vizuale 1 ( Da ( Nu

Obiect

!A / ,-

Obser"a%ii

Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de aciunile de informare i pu,licitate1 %xist comunicate de pres n legtur cu proiectul1 A fost respectat de Beneficiar 'anualul de 5dentitate :izuala1 Au existat activiti de informare i diseminare organizate (conferine, seminarii, t*rguri sau expoziii) n care a fost prezentat investiia i forma sa de finanare1 Bn cazul investiiilor n infrastructur, au existat plci permanente sau panouri de informare1

XII Proble#e $nt.#pinate de beneficiarul de finan%are nera#bursabil i#ple#ent rii proiectului

$n ti#pul

+a fie narativ 5n cazul in care au fost pro,leme in implementarea proiectului, ,eneficiarul le va descrie pe larg in aceasta seciune#

XIII. !eclara%ii pri"ind "eniturile pentru proiectele generatoare de "enit

Pa"ina 4 din #

Cod

PO/ XVI/AMOI/RP 2

MDRT

PO XVI Procedura de monitorizare Emitent: AM POR / DMP

Ediia Revizuire Data

Aprilie 2 !!

XIV.

A6utor de stat/regula de #ini#is

Descriei daca proiectul finanat n cadrul domeniului de intervenie se supun regulilor a!utorului de minimis sau daca proiectul cade su, incidena prevederilor privind a!utorul de stat#

XV 0galitatea de 7anse 'confor# capitol din 4ererea de finan%are)*


XVI Alte infor#a%ii* -,iect A fost notificat A' (-) pentru auditorul declarat c* tigtor1 ;onform D/ota ctre ,eneficiarii de finanare in cadrul (rogramului -peraional )egional 4@@E&4@27 privind 5nstruciuni si termeni de referin pentru ac9iziionarea serviciilor de auditF, din data de 26#@2#4@2@, a A' (-) 'aterialele pu,licitate realizate in cadrul proiectului au fost avizate de ctre Direcia de ;omunicare -5 (-)1 DA /0 -,servaii. /r# adresa. ############

+emntura )eprezentantului =egal. _____________________________ /umele in clar. ____________________________________________ Data. ______________________

Pa"ina # din #