P. 1
Inventarierea Patrimoniului

Inventarierea Patrimoniului

|Views: 29|Likes:
Published by Daniela Gabriela
Atestat
Atestat

More info:

Published by: Daniela Gabriela on Jan 12, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2015

pdf

text

original

Sections

  • I.1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii
  • I.2. Formele inventarierii
  • I.3. Obiectul inventarierii
  • II.1. Pregatirea inventarierii
  • II.2. DESFASURAREA INVENTARIERII
  • II.3. STABILIREA SI INREGISTRAREA IN CONTABILITATE A REZULTATELOR INVENTARIERII

COLEGIUL ECONOMIC CALARASI

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI GENERAL

Elev : Raducanu Catalina Clasa : a XII – a D Profesor coordonator :Paturca Roxana

CUPRINS

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA PATRIMONIULUI...................................................... 2 I.1. Inventarierea-procedeu al metodei contabilitatii…..............2 I.2. Formele inventarierii……………………………….................8 I.3. Obiectul inventarierii……………………………........…..….11 CAPITOLUL II: ETAPELE INVENTARIERII…………......….…...…12 II.1. Pregatirea inventarierii………………………......……....…14 II.2. Desfasurarea inventarierii……………………......….…......16 II.3. Documente financiar-contabile specifice activităţii de inventar.......................................................................21 II.4. Stabilirea si inregistrarea in contabilitate a rezultatelor inventarierii………………...................…...………...25

2

CAPITOLUL I

NOTIUNI GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Contabiliatea trebuie sa asigure informatii reale asupra activitatii unitatii patrimoniale in vederea controlului asupra modului in care sunt gospodarite mijloacele materiale si banesti si a adoptarii de decizii fundamentate din punct de vedere stiintific. Una din conditiile fundamentale ale realizarii acestei cerinte o reprezinta concordanta deplina care trebuie sa existe intre datele inregistarte in conturi si realitatea obiectiva din întreprindere. Existenta si miscarea valorilor materiale si banesti sunt consemnate in documente si apoi inregistrate in evidenta contabila si evidenta operativa, insa aceste date prezentate in contabilitate pot sa fie diferite in raport cu situatia reala patrimoniala. Deoarece in activitatea curenta pot avea loc unele modificari cantitative si valorice ale patrimoniului care nu pot fi consemnate in documente, este necesar ca, periodic, sa se confrunte datele din evidenta contabila cu realitatea , utilizand inventarierea ca procedeu al metodei contabile. I.1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii

Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza.

3

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a patrimoniului fiecarei unitati si cuprinde toate elementele patrimoniale, precum si bunurile si valorile detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii bilantului contabil care trebuie sa asigure o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute. Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului din cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale, institutiilor publice, unitătilor cooperatiste, asociatiilor si celorlalte persoane juridice, precum si al persoanelor fizice care au calitatea de comerciant se efectueaza potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, ale Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii. In temeiul art. 8 alin. (1) din Legea contabilitatii, unitatile patrimoniale au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin o data pe an, de regula la sfarsitul anului, pe parcursul functionarii sale, in cazul fuzionarii, divizarii sau incetarii activitatii, precum si in urmatoarele situatii: a) in cazul modificarii preturilor; b) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege; c) ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune care nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere; d) ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune; e) cu prilejul reorganizarii gestiunilor; f) ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora sau in alte cazuri prevazute de lege. La inceputul activitatii unitatii patrimoniale, inventarierea are ca scop principal stabilirea si evaluarea elementelor patrimoniale ce constituie aportul la capitalul social. Elementele patrimoniale aduse ca aport la capitalul social se inscriu in registrul-inventar, grupate pe conturi. Inventarierea anuala a elementelor

4

inventarierea contribuie la tragerea acestora in circuitul economic. creantele si datoriile cu termene depasite. datele prelucrate din documentele primare pot fi omise cu ocazia inregistrarii lor in contabilitate. 5 . Inventarierea ca procedeu al metodei contabilitatii indeplineste trei functii: 1. in cadrul unei gestiuni pot sa apara furturi. manipularii si depozitarii bunurilor economice. de regula.Functia de control a concordantei dintre informatiile furnizate de contabilitate si realitate Datele prezentate de contabilitate au un caracter relativ deoarece: contabilitatea nu surprinde modificarile cantitative si calitative produse in timpul transportului. avanduse in vedere si specificul activitatii unitatilor patrimoniale. venituri si rezultate si implicit fundamentarea documentelor de sinteza si raportare: bilantul si contul de rezultate. delapidari. pastrarea si manipularea necorespunzatoare a bunurilor permitand stabilira raspunderii si luarea masurilor necesare impotriva celor vinovati pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. Cu ocazia inventarierii se descopera nereguli ca: furturi. risipe si proasta gospodarire a bunurilor.patrimoniale se face. invechite. productia in curs de executie. Pentru faptul ca pe calea inventarierii se identifica stocurile de bunuri neutilizate. inregistrate repetat sau eronat. Prin intermediul inventarierii se infaptuieste un control asupra integritatii si gestionarii patrimoniului intreprinderii. avariate sau degradate. la accelerarea vitezei de rotatie a activelor circulante si la respectarea disciplinei financiare. cu ocazia incheierii exercitiului financiar. Determinarea reala a elementelor patrimoniale are drept consecinta calcularea corecta a indicatorilor economici furnizati de contabilitate: productia finita.

Prin inventarierea generala a patrimoniului se realizeaza identificarea bunurilor care nu pot fi utilizate. pentru cresterea eficientei si intarirea disciplinei decontarilor.- persoanele gestionare ale bunurilor pot da dovada de neglijenta sau nepricepere. creantele vechi neincasate si se iau masuri de preintampinare sau limitare a pagubelor. 2. calamitati naturale. Situatia neta a patrimoniului = active (inventariate)-datorii (inventariate) Rezultatul = net Situatia neta a patrimoniului (de la sfarsitul exercitiului) - Situatia neta ± Aportul asociatilor* (de la sfarsitul exercitiului) (de la inceputul exercitiului) * „+” atunci cand in cursul exercitiului au loc rambursari de capital social „-„ atunci cand in cursul exercitiului au loc majorari de capital social Situatia patrimoniului se determina dupa inventarierea si stabilirea cu exactitate a valorii activelor si obligatiilor firmei. greu vandabile sau in plus. - pot sa apara stocuri fara miscare. la unele bunuri pot sa apara anulari de comenzi datorita renuntarilor efectuate de catre clienti. 6 . cazuri de forta majora. Functia de stabilire a situatiei nete si a rezultatului exercitiului Pe baza inventarierii se poate determina situatia neta a patrimoniului si a rezultatului net.

Stabilirea valorii iesirilor de stocuri dupa formula: Iesiri = Stoc initial + Intrari – Stoc final (determinat prin inventariere) Inventarierea si inventarul joaca un rol de seama si indeplinesc functii importante in contabilitate si in gestiunea patrimoniului: 7 . Aceste stocuri de la sfarsitul lunii se vor anula la inceputul lunii urmatoare prin inregistrarea lor pe cheltuieli. materiale.3. consumurilor si vanzarilor Unitatile patrimoniale mici pot folosi pentru contabilizarea operatiilor privind stocurile de materii prime. metoda inventarului intermitent. marfuri. Inregistrarea intrarilor de stocuri din cursul lunii cu ajutorul conturilor de cheltuieli 3. cu valoare stocului stabilit prin inventariere.La sfarsitul lunii se va determina valoare stocului prin inventariere. Preluarea la cheltuieli a stocului initial prin debitarea conturilor de cheltuieli aferente stocurilor (din clasa a sasea) in corespondenta cu conturile de stocuri respective (clasa a treia) 2. Aplicarea acestei metode presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 1. produse finite. Inregistrarea soldului final stabilit prin inventariere. La sfarsitul fiecarei luni conturile de stocuri se debiteaza in corespondenta cu conturile de cheltuieli aferente. Potrivit acestei metode toate intrarile de stocuri din cursul lunii vor fi evidentiate cu ajutorul conturilor de cheltuieli (clasa a sasea din Planul general de conturi). Functia de calcul si evidenta a stocurilor. 4.

raspunzand cerintelor metodei contabilitatii. De aceea. la insusirea si aplicarea normelor financiar contabile. creantele si angajamentele cu termen expirat. In urma inventarierii pot rezulta concluzii importante cu privire la cresterea operativitatii. Constatarea deprecierilor de bunuri si valori sta la baza provizioanelor. deficitele in pastrarea bunurilor si se stabilesc raspunderile si masurile de recuperare a pagubelor.a) functia de baza consta in verificarea realitatii si integritatii patrimoniului unitatii. inventarierea precede si pregateste elaborarea bilantului contabil anual. b) Prin inventariere se determina si marimea unor indicatori economici cuprinsi in contabilitate si in bilant. in inlaturarea unor deficiente manifestate in acest domeniu si care pot favoriza neajunsuri in gestionarea valorilor materiale. c) Cu prilejul invenatarierii sunt evidentiate si valorile neutilizabile. Pe acesta baza are loc determinarea productiei neterminate si se furnizeaza informatii cu caracter real asupra indicatorilor cuprinsi in bilantul contabil. e) Literatura de specialitate pune in evidenta si rolul pe care il joaca inventarierea in perfectionarea contabilitatii. exactitatii si claritatii in registrarilor in contabilitate. administrarii si pastrarii mijloacelor economice si a surselor corespunzatoare din unitatile economice sau institutiile de stat. 8 . Ea este un mijloc de control al gestionarii. d) Inventarierea este o parghie importanta de control asupra integritatii patrimoniului si a cresterii raspunderii materiale. Cu acest prilej sunt puse in evidenta sustragerile. stocate. avariate sau degradate.

inventarierea poate fi:  generală. Inventarierea anuală a elementelor de activ şi pasiv se face. Inventarierile periodice sunt. Din punct de vedere al sferei de cuprindere. de regulă. adică toate elementele de activ şi pasiv ale entităţii. Inventarierea anuală trebuie organizată şi condusă în aşa fel încât să se stabilească existenţa efectivă a mijloacelor economice pe data de 31 decembrie a anului respectiv. Inventarierea periodică se face la intervale de timp mai mici sau mai mari. decât anul calendaristic. De aceea. Formele inventarierii Functiile. se impune si o clasificare a inventarierii. aparţinând altor persoane juridice sau fizice. lucrarea se execută de mai multe comisii de inventariere.  periodică. rolul si obiectivele inventarierii au determinat utilizarea diferitelor forme de inventariere in practica contabila.  parţială. precum şi toate bunurile deţinu te. Inventarierea generală cuprinde întregul patrimoniu. cu orice titlu. de obicei. cu ocazia încheierii exerciţiului financiar. divizării sau încetării activităţii. Entităţile economice. cu atât inventarierile periodice sunt mai dese. 9 . În cazul unui număr mare de mijloace economice supuse inventarierii. inventarierea este:  anuală. Din punct de vedere al perioadei când se efectuează.I.2. care poate fi facuta folosind diferite criterii: A. inventarieri parţiale. Ele pot fi efectuate ca inventarieri tot ale sau prin sondaj. Inventarierea anuală este o lucrare de inventariere generală şi totală. Cu cât circulaţia unor mijloace materiale este mai intensă. B. precum şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri au obligaţia să efectueze inventarierea elementelor de activ şi pasiv la începutul activităţii. cel puţin o dată pe an şi în cazul fuzionării.

constatându-se faptic numai 10 . . E. .ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune. cântărirea tuturor mijloacelor cuprinse în inventariere. Inventarierea producţiei neterminate se efectuează. Verificarea acestora se face prin constatare faptică şi cantitativă. Acestea se concretizează în situaţii în care se înscriu facturile sau alte documente de decontare cu referire la: numărul şi data lor.cu prilejul reorganizării gestiunilor. care nu pot fi stabilite decât prin inventariere. . Inventarierea prin sondaj. precum şi termenele de decontare.la cererea autorităţilor de control. fie prin metoda contabilă. După natura elementelor supuse inventarierii se disting: Inventarierea mijloacelor materiale şi băneşti. titluri de valoare. Ea se efectuează în următoarele situaţii: . disponibilităţi. alese după anumite criterii. C. După procedeul folosit la inventariere se disting: Inventarierea totală. elemente patrimoniale de natura stocurilor. fie prin constatare faptică la sfârşitul perioadei.ca urmare a calamităţilor naturale sau a unor cazuri de forţă majoră. cântărirea unora dintre mijloacele cuprinse în inventariere. măsurarea. iar în cazul disponibilităţilor în conturi la bănci se face pe baza extrasului de cont. cu prilejul efectuării controlului. respectiv a datoriilor se face pe bază de documente şi punctaje cu personale juridice sau fizice partenere. Această operaţiune se efectuează fără anunţarea prealabilă a gestionarului şi se poate desfăşura fie prin sondaj. etc. valoarea care urmează să se încaseze sau să se plătească. adică: imobilizări corporale.ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune. în funcţie de obiectul sau scopul inventarierii. măsurarea. care constă în numărarea. D. Inventarierea creanţelor. .Inventarierea parţială cuprinde numai anumite elemente patrimoniale sau numai anumite gestiuni şi are caracter ocazional. care constă în numărarea. După rolul pe care îl are inventarierea în activitatea practică a entităţii economice: Inventarierea de control numită şi inventariere inopinată reprezintă o formă a controlului intern asupra modului de gospodărire a bunurilor materiale şi a valorilor băneşti. după caz.

etc. In cazul Romaniei.pentru evitarea încercărilor de acoperire a eventualelor lipsuri din gestiune sau de sustragere a plusurilor. care conduc la creşterea eficienţei inventarierii. iar în cazul mijloacelor materiale şi băneşti.inventarierea să se execute corect. Legea contabilitatii (82/1991) prevede (art. constituie o operaţiune obligatorie în cazul înfiinţării unei gestiuni sau schimbării unui gestionar. trebuie să se respecte caracterul inopinat al acestei operaţiuni păstrându-se secretul asupra datei ei. Inventarierea valorilor materiale se face la locul de depozitare şi păstrare. fie total.inventarierea trebuie să se efectueze într-un timp cât mai scurt în aşa fel încât să nu se împiedice desfăşurarea normală a activităţii economice. În desfăşurarea inventarierii trebuie să se respecte anumite condiţii cu caracter de principii. verificarea să se facă prin constatarea directă a acestor elemente. Inventarierea de predare-primire a gestiunii. Inventarierea ca operaţiune premergătoare întocmirii situaţiilor financiare anuale ale entităţii economice. Ele se stabilesc. . în cadrul unui plan al inventarierii. 8) ca persoanele juridice si fizice care organizeaza contabilitate proprie. precum: .comisiile de inventariere trebuie să aibă o componenţă care să asigure buna desfăşurare a operaţiunilor de inventariere. de catre conducătorul compartimentului financiar-contabil. au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului la inceputul activitatii.. 11 . avându-se în vedere aspectul pregătirii profesionale economice şi tehnice a membrilor ei cu respecta rea principiului incompatibilităţii inventarierii de către gestionar şi contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective.stabilirea cu anticipaţie a elementelor supuse inventarierii. care are ca scop verificarea concordanţei dintre realitatea faptică şi datele inregistrate în contabilitate. cel putin o data pe an pe parcursul functionarii sale. când se supun verificării toate mijloacele materiale încredinţate gestionarului respectiv. in cazul fuzionarii sau incetarii activitatii. precum si in alte situatii prevazute de lege. în funcţie de specificul activităţii. . . . de comercializare. de producţie.anumite categorii sau feluri de mijloace materiale. a limitelor de extindere a acesteia asupra patrimoniului. aprobat de conducerea unităţii şi au la bază obiectivele urmărite prin inventarierea elementelor de activ şi pasiv.

bunurile materiale pot fi inventariate si inaintea datei de 31 decembrie.3. spre vanzare in consignatie Bunurile apartinand altor unitati (inchiriate. cu conditia asigurarii valorificarii si cuprinderii rezultatelor inventarierii in bilantul contabil intocmit pentru anul respectiv. In cadrul agentilor economici cu activitate complexa. cu ocazia incheierii exercitiului financiar.) se inventariaza si se inscriu in liste separate. de regula. in leasing. primite in pastrare sau custodie. Obiectul inventarierii Obiectul inventarierii poate fi reprezentat de:  Elementele patrimoniale proprii Inventarierea anuala a elementelor patrimoniale se face. I. precum si alte informatii utile. spre prelucrare etc.  Bunurile si valorile apartinand altor persoane juridice sau fizice.  Bunurile date la terti (cele date spre prelucrare)  Bunurile in curs de aprovizionare Bunurile achizitionate aflate in curs de aprovizionare se inventariaza de unitatea cumparatoare si se inscriu in liste de inventariere separate. Listele de inventariere pentru bunurile in custodie vor contine informatii cu privire la numarul si data actului de custodie si ale documentului de livrare (factura). avandu-se in vedere si specificul activitatii unitatilor patrimoniale. in custodie. cu vanzare in consignatie.Ministerul Finantelor poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special la propunerea ministerelor de resort. 12 .

11 alin.CAPITOLUL II ETAPELE INVENTARIERII Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere. adaptate la specificul unitatii. formate din cel putin doua persoane. gestiunile supuse inventarierii. de catre o comisie centrala numita. numite prin decizie scrisa. potrivit prevederilor legale. in mod obligatoriu. care are ca sarcina sa organizeze. Comisiile de inventariere sunt coordonate. Comisia de inventariere raspunde de efectuarea tuturor lucrarilor de inventariere. revine administratorului. inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana. sa instruiasca. emisa de persoanele autorizate. 13 . potrivit reglementarilor din prezentele norme. Inventarierea patrimoniului se efectueaza de catre comisii de inventariere. sa supravegheze si sa controleze modul de efectuare a operaţiunilor de inventariere. se intelege: persoanele fizice care au calitatea de comerciant sau societăţile comerciale al căror numar de salariati este de pana la doua persoane. În decizia de numire se mentioneaza. numele responsabilului comisiei. ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii patrimoniului si care elaboreaza si transmite comisiilor de inventariere instructiuni scrise in acest sens. componenta comisiei. modul de efectuare a inventarierii. potrivit prevederilor art. prin decizie scrisa emisa de conducerea societatii. iar valorile materiale care trebuie inventariate nu depasesc plafonul stabilit de administratorii unitatii. de asemenea. Prin unitati mici la care. La unitatile mici. (3) din Legea contabilitatii. data de incepere si terminare a operatiunilor. acolo unde este cazul. inventarierea poate fi efectuata de o singura persoana.

numarare etc. care au obligatia gestionarii patrimoniului trebuie sa ia masuri pentru crearea conditiilor corespunzatoare de lucru comisiei de inventariere. codificarea acestora si intocmirea etichetelor de raft. cantarire. 704/1993. sort.Pentru desfasurarea in bune conditii a operatiunilor de inventariere. in comisii vor fi numite persoane cu pregatire corespunzatoare economica si tehnica.asigurarea participarii la identificarea bunurilor inventariate (calitate. ordonatorii de credite sau alte persoane.. respectiv pentru sortare. cu exceptia unitatilor mici prevazute în prezentele norme. . Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii si nici contabilii care tin evidenta gestiunii respective.organizarea depozitarii valorilor materiale grupate pe sortotipodimensiuni. care au obligatia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor inscrise.tinerea la zi a evidentei tehnico-operative la gestiunile de valori materiale si a celei contabile si efectuarea lunara a confruntarii datelor dintre aceste evidente. care sa asigure efectuarea corecta si la timp a inventarierii patrimoniului. 82/1991. aprobata prin Hotararea Guvernului nr. Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi inlocuiti decat in cazuri bine justificate si numai prin decizie scrisa. pret etc. cat si pe baza de contracte de prestari de servicii incheiate cu persoane fizice sau juridice. emisa de catre cei care i-au numit. 14 . administratorii. .) a unor persoane competente din unitate sau din afara acesteia. la solicitarea responsabilului comisiei de inventariere. In vederea bunei desfasurari a operatiunilor de inventariere. masurare.participarea la lucrarile de inventariere a intregii comisii de inventariere. . asezare. Inventarierea patrimoniului se poate efectua atat prin salariatii proprii. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. inclusiv evaluarea elementelor patrimoniale potrivit pct. prin: . -asigurarea personalului necesar pentru manipularea valorilor materiale care se inventariaza.

responsabilul comisiei de inventariere ridica. primite cu sau fara documente. . dupa care comisia se prezinta la sediul gestiunii ce urmeaza a fi inventariata in vederea efectuarii inventarierii fizice.are in gestiune valori materiale apartinand tertilor. cu mijloace de identificare (cataloage. pentru care s-au intocmit documentele aferente. Pregatirea inventarierii Principalele masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de inventariere sunt urmatoarele: a) solicitarea unei declaratii scrise gestionarului raspunzator al valorilor materiale din care sa rezulte ca: . vizate si parafate de catre acesta. . a contabilului-sef sau a altei persoane numite sa indeplineasca aceasta functie. .gestioneaza valori materiale si in alte locuri de depozitare. cantarire etc..dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor inventariate. sub semnatura directorului economic. sonde etc. mostre. listele de inventariere.are valori materiale nereceptionate sau care trebuie expediate (livrate). precum si cu formularele si rechizitele necesare. Dupa primirea deciziei scrise. 15 . II.are plusuri sau lipsuri in gestiune despre a caror cantitate sau valuare are cunostinta. . depozite etc.dotarea gestiunilor (magazine.a primit sau a eliberat valori materiale fara documente legale.dotarea gestiunii cu aparate si instrumente adecvate si in numar suficient pentru masurare..) cu doua randuri de incuietori diferite. .).1. .

astfel incat situatia scriptica a gestiunii sa reflecte realitatea. de catre responsabilul comisiei de inventariere. cu exceptia locului in care a inceput inventarierea.are documente de predare-eliberare care nu au fost operate in evidenta gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate. acest fapt se va consemna intr-un proces-verbal de desigilare. dulapuri. in fisiere. b) sa identifice toate locurile (incaperile) in care exista valori materiale ce urmeaza a fi inventariate c) sa asigure inchiderea si sigilarea. La reluarea lucrarilor se verifica daca sigiliul este intact. mentionand data la care s-au inventariat valorile materiale. Daca valorile materiale supuse inventarierii.detine numerar sau alte hartii de valoare rezultate din vanzarea bunurilor aflate in gestiunea sa. fisele de magazie. membrii comisiei care efectueaza inventarierea trebuie sa sigileze toate aceste locuri si caile lor de acces. d) sa bareze si sa semneze. numarul si data ultimului document de intrare si iesire a bunurilor in/din gestiune. la ultima operatiune.gestionarul va mai mentiona felul. . ori de cate ori se intrerup operatiunile de inventariere si se paraseste gestiunea. gestionate de catre o singura persoana. care se sigileaza numai in cazul cand inventarierea nu se termina intr-o singura zi. sunt depozitate in locuri diferite sau cand gestiunea are mai multe cai de acces. 16 . in caz contrar. Sigiliul se pastreaza pe durata inventarierii. care se semneaza de catre comisia de inventariere si de catre gestionar. sa dispuna inregistrarea acestora in fisele de magazie si predarea lor in contabilitate.. existente in gestiune dar neinregistrate. sa vizeze documentele care privesc intrari sau iesiri de valori materiale. . in prezenta gestionarului. incuiate si sigilate.. etc. casete. Dodumentele intocmite de comisia de inventariere raman in cadrul gestiunii inventariate.

pe baza de registre sau documente (extrase de cont confirmate de terti). cantarire. Valorile materiale evaluate la valoarea actuala numita si valoare de utilitate se vor inscrie in coloana corespunzatoare din lista de inventariere numai in cazul constatarii deprecierilor. luandu-se din timp masurile corespunzatoare pentru a nu se stanjeni procesul normal de livrare sau de primire a bunurilor. programul si perioada inventarierii vor fi afisate la loc vizibil. pentru bunurile necorporate (nemateriale). aceasta se face la nivelul valorii actuale. f) sa controleze daca toate instrumentele si aparatele de masura sau de cantarire au fost verificate si daca sunt in buna stare de functiune. De aceea. creante si datorii. II. g) sa sisteze operatiile de predare-primire a bunurilor supuse inventarierii.2. sa ridice benzile de control de la aparatele de casa si ştampila unitatii si sa le pastreze in siguranta. solicitand intocmirea monetarului (la gestiunile cu vanzare cu amanuntul) si depunerea numerarului la caseria unitatii. Valuarea de inventar. denumita valuare de inventar.e) sa verifice numerarul din casa si sa stabileasca suma incasarilor din ziua curenta. starea si amplasarea bunurilor. In cazul in care se 17 . DESFASURAREA INVENTARIERII Constatarea existentei elementelor inventariate se face prin observarea directa (prin numarare. utilitatea bunului pentru economia intreprinderii. In ceea ce priveste evaluarea elementelor patrimoniale inventariate. h) sa aranjeze bunurile supuse inventarierii Pe toata durata inventarieri. ca expresie a valorii actuale este estimata in functie de pretul pietei. dupa caz) pentru bunurile corporale (materiale). masurare. Valoarea de inventar se va stabili potrivit principiului prudentei. in mai multe lucrari de specialitate se precizeaza ca valuarea de inventar este egala cu valuarea de intrebuintare. cubare si calcule tehnice.

daca toate cantitatile de bunuri au fost stabilite in prezenta sa. 18 . iar pe ultima fila a listelor de inventariere gestionarul trebuie sa mentioneze: . Acestea se semneaza fila cu fila de catre comisia de inventariere si de catre gestionari. in listele de inventariere se vor inscrie valorile din contabilitate. caracteristicile calitative ale elementelor inventariate si starea lor.daca bunurile respective se afla in pastrarea si raspunerea sa. prin confruntarea exemplarului din aceste liste scrise de comisia de inventariere cu exemplarul scris de gestionar. . Daca valoarea de inventar este mai mica decat cea din contabilitate. utilitatea bunului si starea in care se afla este mai mare decat valoarea din contabilitate a acestor bunuri.constata ca valoarea de inventar. apoi se verifica exactitatea datelor din inventar. corectandu-se eventualele diferente constatate. Constatarile comisiei de inventariere privind stocurile. . in listele de inventariere se va inscrie si valoarea de inventar. pe gestionari si pe categorii de bunuri. stabilita in functie de pretul pietei.daca are bunuri care au ramas neinventariate. . respectiv soldurile bunurilor materiale inventariate si stabilirea diferentelor. In cazul modificarilor ulterioare facute unilateral in fisele de magazie. In listele de inventariere se prezinta cantitatea faptica.eventuale obiectii pe care le are de facut. Constatarile efectuate de comisia de inventariere se inscriu in liste de inventariere care se intocmesc separat pe locuri de depozitare. se consemneaza in listele de inventariere. diferenta reprezentand deprecierea bunurilor respective. Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic si inscrise in listele de inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativa (fisele de magazie) si datelor din contabilitate care sunt verificate mai intai cu ajutorul balantelor de verificare sintetice si analitice. consemnarile vor fi precedate de o ancheta prealabila amanuntita.

compozitie si de alte caracteristici ale lichidelor. specificandu-se persoanele care raspund de pastrarea lor.Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaza la o verificare minutioasa a exactitatii tuturor stocurilor din fisele de magazie si a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. bunurile aflate in posesia angajatilor la data inventarierii se inventariaza si se trec in liste separate. bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariaza cu prioritate pentru a nu intarzia desfacerea acestora. materiale de constructii si produsele agricole se inventariaza pe baza de calcule tehnice. la lichide a caror cantitate efectiva nu se poate stabili prin transvazare si masurare. bunurile apartinand altor unitati se inventariaza si se inscriu in liste separate. cu evidenta tehnico-operativa pentru fiecare pozitie in parte urmand ca pozitiile cu diferente sa fie preluate in lista de inventariere centralizatoare. fie prin masurare sau probe de laborator. densitate. care se constata fie organoleptic.  Particularitati ale inventarierii Urmatoarele particularitati ale inventarierii: bunurile aflate in ambalaje originale intacte nu se desfac decat prin sondaj. acest lucru urmand a fi mentionat si in listele de inventariere respective. Erorile descoperite cu aceasta ocazie trebuie corectate operativ. tinandu-se seama de densitate. dupa caz. 19 . avand in vedere particularitatile acestora. dupa care se procedeaza la stabilirea rezultatelor inventarierii prin confruntarea cantitatilor consemnate in listele de inventariere varianta simplificata. continutul vaselor – stabilit in functie de volum. compozitie – se verifica prin scoaterea de probe din aceste vase.

- creantele fata de terti sunt supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor. prin inspectarea si compararea constatarilor cu datele prevazute in documentele respective. a dosarului acestora. precum si pentru creantele si obligatiile incerte ori in litigiu se intocmesc liste de inventariere separate. artistice. cladirile se inventariaza prin identificarea lor potrivit titlurilor de proprietate. fara miscare sau greu vandabile. abandonate sau sistate. 20 . inclusiv a fondului de carte se face potrivit normelor elaborate de Ministerul Culturii. ale conturilor de clienti si furnizori care detin ponderea in totalul soldurilor acestor conturi. productia in curs de executie se inventariaza prin evidentierea fazei procesului de productie in care se afla aceasta. inutilizabile sau deteriorate. comenzi in curs. mijloacele fixe care in perioada inventarierii se afla in afara unitatii se inventariaza inaintea iesirii lor temporare din unitatea economica. disponibilitatile aflate in conturi la banci se inventariaza prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de banci cu cele din contabilitate. culturale. soldurilor debitoare si creditoare. inventarierea imobilizarilor necorporate se efectueaza prin constatarea existentei si apartenentei acestora. disponibilitatile in lei si in valuta din caseria unitatii se inventariaza in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar. inventarierea terenurilor se face pe baza documentelor care atesta proprietatea acestora si a schitelor de amplasare. la unitatile detinatoare. confruntandu-se soldurile din registrul de casa cu cele din contabilitate. inventarierea bunurilor din patrimoniu. dupa inregistrarea tuturor operatiunilor de incasari si plati privind exercitiul respectiv. pentru bunurile depreciate.

In termen de trei zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere. in conformitate cu dispozitiile legale. in termen de cinci zile. cu exceptia timbrelor cu valoare filatelica.volumul stocurilor depreciate .propuneri pentru scoaterea din uz a obiectelor de inventar.rezultatele inventarierii . Acesta.data inceperii si terminarii operatiunii de inventariere . pentru a se putea stabili cu usurinta integritatea acestora. propunerile cuprinse in procesul verbal al comisie se prezinta administratorului unitatii patrimoniale. casarea mijloacelor fixe. mijloace de transport. instalatii. cu avizul compartimentului financiar-contabil si al compartimentului juridic va decide. Comisia de inventariere va consemna rezultatele inventarierii intr-un proces-verbal dupa ce s-au confruntat aceste date cu soldurile scriptice inscrise in contabilitate.data intocmirii .. utilaje. 21 .gestiunea inventariata . se inventariaza prin verificarea la fata locului a stadiului fizic al acestor lucrari. Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie sa cuprinda: . inscrierile in listele de inventariere a marcilor postale si a timbrelor fiscale se face la valuarea lor nominala.numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere . formularele cu regim special se inscriu in listele de inventariere in ordinea codurilor. asupra solutionarii propunerilor facute in baza dispozitiilor legale.- lucrarile de reparatii capitale la cladiri. etc.concluziile si propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor si ale minusurilor constatate si a persoanelor vinovate .

 angajamentul de plată (cod 14-8-2/a). de compartimentul financiar-contabil al unităţii beneficiare. care restituie unităţii emitente exemplarul 2 semnat 22 .3. Circulă la membrii comisiei de inventariere.II. după sigilarea locurilor de păstrare a valorilor materiale şi băneşti de care răspunde gestionarul respectiv şi se semnează de acesta. Documente financiar-contabile specifice activităţii de inventariere Principalele documente utilizate în activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ şi de pasiv sunt:  decizia de inventariere. rămase neachitate. Se întocmeşte în trei exemplare. Se întocmeşte într-un exemplar. împreună cu lucrările comisiei de inventariere. pe care o prezintă comisiei de inventariere. DECLARAŢIA DE INVENTAR Serveşte ca declaraţie scrisă a gestionarului răspunzător de gestionarea valorilor materiale şi băneşti.  registrul-inventar (cod 14-1-2).  declaraţia de inventar (cod 14-8-1). Circulă la conducătorul compartimentului financiar-contabil şi conducătorul unităţii emitente.  extras de cont (cod 14-6-3). la unitatea debitoare (exemplarele 1 şi 2). Se arhivează la compartimentul financiar-contabil. pe baza datelor din contabilitatea analitică. provenite din relaţii economico-financiare şi ca instrument de conciliere prearbitrală. EXTRAS DE CONT Serveşte la comunicarea şi solicitarea de la debitor a sumelor pretinse.  lista de inventariere (cod 14-3-12). care semnează pentru confirmare că declaraţia a fost dată în faţa acesteia. de către gestionar.  decizia de imputare (cod 14-8-2). pentru semnare (toate exemplarele).

Se întocmeşte într-un exemplar. plusurilor şi a deprecierilor constatate la inventar. contul. precum şi exemplarul 2. felul.  document pentru stabilirea provizioanelor pentru deprecieri. menţionând pe ultima filă a listei că toate cantităţile au fost stabilite în prezenţa sa. precum şi pentru consemnarea în procesul-verbal a rezultatelor inventarierii. de comisia de inventariere.număr). sediul (localitate. semnături şi ştampila. Circulă:  la gestionar. pe gestiuni. aflate asupra personalului unitîţii la data inventarierii şi se semnează de membrii comisiei de inventariere şi de gestionar. eventual grupe sau subgrupe.  document de bază pentru stabilirea minusurilor şi plusurilor de valori materiale (imobilizări. de regulă annual. codul de identificare fiscală. Se arhivează la compartimentul financiar contabil al unităţii emitente (exemplarul 3. denumirea unităţii debitoare.stradă. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: denumirea unităţii creditoare. denumirea formularului. conturi de valori materiale. judeţul. la compartimentul financiar-contabil al unităţii debitoare (exemplarul 1).  document pentru întocmirea registrului-inventar.  document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziilor şi în contabilitate a plusurilor şi minusurilor constatate. banca. LISTA DE INVENTARIERE Serveşte ca:  document pentru inventarierea valorilor materiale aflate în gestiunile unităţii. pentru confirmarea debitului. 23 . explicaţii.  document centralizator al operaţiunilor de inventariere. numărul şi data documentului. stocuri materiale) şi a altor valori (elemente de trezorerie). că bunurile respective se află în păstrarea şi răspunderea sa. prin semnarea fiecărei file. după primirea confirmării).  la comisia de inventariere pentru stabilirea minusurilor. suma. la locurile de depozitare. separat pentru valorile materiale şi mijloacele fixe ale unităţii şi separate pentru cele în custodie.pe verso de conducătorul unităţii şi conducătorul compartimentului financiar contabil.

pentru vizare asupra legalităţii şi realităţii. Circulă:  la persoana desemnată pentru acordarea vizei de control financiar preventiv.  la conducătorul unităţii. a unei sume ce reprezintă o pagubă adusă unităţii patrimoniale. inclusiv persoanele vinovate. împreună cu procesul-verbal al rezultatelor inventarierii pentru a decide asupra soluţionării propunerilor făcute.  la conducătorul unităţii.  la conducătorul compartimentului financiar-contabil şi la oficiul juridic. pentru semnare.  document de înregistrare în contabilitate. DECIZIE DE IMPUTARE Serveşte ca:  document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele încadrate în muncă. precum şi pentru verificarea calculelor efectuate. în caz de nerespectare a angajamentului.  la compartimentul juridic.  titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor. 24 . la compartimentul financiar-contabil.  titlu executoriu din momentul comunicării. împreună cu procesele. pentru calcularea diferenţelor valorice şi semnarea listei privind exactitatea soldului scriptic. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.  titlu executoriu pentru executarea silită.verbale cuprinzând cauzele degradării sau deteriorării bunurilor. ANGAJAMENT DE PLATĂ Serveşte ca:  angajament de plată. precum şi procesul-verbal al rezultatelor inventarierii pentru avizarea propunerilor făcute de comisia de inventariere. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.  la persoana răspunzătoare de paguba adusă unităţii pentru semnare de luare la cunoştinţă şi de primire a deciziei de imputare.

datele actualizate fiind apoi cuprinse în Registrul-inventar. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil. fiind document de înregistrare contabilă. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil. În cazul încetării activităţii. Registrul-inventar se completează cu valoarea elementelor de activ şi pasiv inventariate faptic la acea dată. împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui. după ce a fost numerotat. şnuruit. parafat şi înregistrat în evidenţa unităţii. Se întocmeşte într-un singur exemplar. fără ştersături şi fără spaţii libere. datele rezultate din operaţiunea de inventariere se actualizează cu intrările şi ieşirile din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar. Se întocmeşte la începutul activitîţii. Nu circulă. la sfârşitul exerciţiului financiar sau cu ocazia încetării activităţii. REGISTRUL INVENTAR Serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de activ şi de pasiv. În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului.Circulă la persoana în faţa căreia s-a luat angajamentul pentru semnare. prin gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi. 25 . Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice a elementelor de activ şi de pasiv grupate după natura lor conform posturilor din bilanţ. pe baza datelor cuprinse în listele de inventariere şi procesele-verbale de inventariere a elementelor de activ şi pasiv.

II. Prin compararea celor doua stocuri. aceste elemente mentinanduse la valoarea lor de intrare.diferentele constatate in minus: intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea de intrare se inregistreaza in contabilitate pe seama amortizarii. STABILIREA SI INREGISTRAREA IN CONTABILITATE A REZULTATELOR INVENTARIERII Stabilirea rezultatelor inventarierii se face direct in listele de inventariere. se constata eventualele plusuri sau minusuri la inventariere: Stoc scriptic > stoc faptic = minus inventar Stoc scriptic < stoc faptic = plus inventar In cazul in care se constata diferente intre situatia scriptica si cea faptica se vor analiza cauzele care au dus la aceste rezultate. scriptic si faptic. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabilitatii armonizate cu directiva a-IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standartele Internationale de Contabilitate. in cazul in care deprecierea este ireversibila sau se 26 .3. Aceste rezultate se determina prin compararea masurilor constatate direct prin inventariere cu cele inregistrate in contabilitate. Dupa constatarea plusurilor si minusurilor de inventar se procedeaza la regularizarea diferentelor potrivit Ordinului ministrului finantelor nr. . Pentru elementele de activ: .diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate.

constituie un provizion pentru depreciere. mentinandu-se la valoarea lor de intrare. mentionandu-se la valoarea lor de intrare. dimensiuni. Compensarea se face atat cantitativ cat si valoric. mentionandu-se valoarea lor de intrare. Diferentele constatate cu prilejul inventarierii generale a patrimoniului sunt regularizate prin urmatoarele modalitati: 1.  plusurile si minusurile trebuie sa fie aferente aceleiasi perioade de gestiune si aceleiasi gestiuni. .  compensarile de fac pentru diferentele constatate in cadrul aceluiasi exercitiu. sunt asemanatoare in ceea ce priveste aspectul exterior: culoare. model. Compensarea plusurilor cu minusurile sunt acceptate numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:  bunurile sunt de acelasi fel. ambalaj etc.diferentele constatate in minus: intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate. inregistrarea plusurilor de inventar si imputarea minusurilor de inventar persoanelor vinovate. cand deprecierea este reversibila. Pentru elementele de pasiv: . compensarea plusurilor cu minusuri de inventar 2. 27 .diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se inregistreaza in contabilitate prin constuirea unui provizion.

indiferent ca este cu plus sau cu minus. administratorii vor lua masura imputarii acestora la valoarea de inlocuire. Daca bunurile lipsa imputabile nu pot fi cumparate pe piata. Rezultatele 28 . Pentru lipsuri. format astfel: . si pot rezulta:  plusuri valorice cand cantitatea in plus intrata in compensare a fost epuizata. In cazul constatarii unor lipsuri de gestiune imputabile.pretul de cumparare practicat pe piata (+) taxele nerecuperabile (+) cheltuieli de transport – aprovizionare (+) alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau pentru intrarea in gestiune. valoarea de imputare se stabileste de specialistii in domeniul respectiv. Aceasta reprezinta costul de achizitie al bunului respectiv la data constatarii pagubei. iar minusul valoric se imputa gestionarului. Aceasta pentru a nu ramane necompensate stocuri cu pret mare care se pot inregistra ca perisabilitati. Compensarea porneste de la stocul cu pretul cel mai mare catre stocul cu pretul cel mai mic.  minusuri valorice in situatia inversa. sustrageri si orice alte fapte care produc pagube ce constituie infractiuni.Limita de compensare o constituie cantitatea cea mai mica. dar valoarea plusului nu. Metodologia de compensare: Se aseaza stocurile la care s-au inregistrat plusuri si cele la care s-au inregistrat minusuri in ordinea descrescatoare a preturilor. pana se ajunge la limita cantitativa de compensat. ordonatorul de credite este obligat sa sesizeze organele de urmarire penala in conditiile si la termenele stabilite de lege. In compensare pot intra stocuri cu preturi unitare diferite. Plusul valoric permite recuperarea cheltuielilor cu stocul. pe cheltuialile intreprinderii.

Plusurile cantitativ-valorice se inregistreaza ca o intrare de stoc concomitent cu diminuarea cheltuielilor ce stocul.S.I. intr-un proces-verbal. In urma compensarii pot ramane diferente cantitativ-valorice in plus si/sau in minus denumite diferente nete.S. reprezinta soldul initial . + intrarile de stocuri .I.F reprezinta soldul final Calitatea inventarului ca metoda de evidenta si calcul se extinde si la determinarea unor indicatori economico-financiari sau asigurarea unor date primare de intrare in contabilitate MINUSURILE DE INVENTAR 1. 29 . Cu ocazia stabilirii diferentelor de inventar se inregistreaza si stocurile finale sau variatia stocurilor in cazul metodei inventarului intermitent. iar iesirile prin calcul pe baza relatiei: Iesirile de stocuri = S.F. Marimea stocurilor se determina prin inventarul fizic al acestora.S. Minusurile cantitativ-valorice se inregistreaza prin imputatie unei persoane vinovate.inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere dupa confirmarea de catre compartimentul contabilitate a soldurilor scriptice. minusurile sunt asimilate iesirilor de bunuri (scaderi de activ). MINUSURI CANTITATIVE: Din punct de vedere al categoriei patrimoniale inventariate. Unde .

minusul este tratat ca un venit din productia stocata. TVA 19%: % = 371”Marfuri” 30 . . . A. Exemple:  minusuri de materii prime: 601”Cheltuieli cu materii prime  minusuri de produse finite : 711”Variatia stocurilor” = 345”Produse finite = 301”Materii prime”  minusuri de marfuri la o întreprindere comerciala „en-gross” : 607 „Cheltuieli privind marfurile” = 371”Marfuri”  minusuri de marfuri la o întreprindere comerciala „en -detail” .minusuri pentru care.minusuri cauzate de unele persoane fizice sau juridice.la stocurile din productie. .Contrapartida bunurilor (conturile care se debiteaza) este diferita. in functie de cauzele care au generat minusurile. nu se poate stabili vinovatia unei persoane sau o alta cauza.la stocurile din aprovizionari. . la data terminarii inventarierii. . minusul este tratat ca o cheltuiala inregistrata in acelasi cont la care s-a inregistrat iesirea (consumul).cota de adaos comercial de 20 %.minusuri in cadrul normelor legale de scazamant (perisabilitati). .minusuri generate de calamitati naturale. Minusuri in cadrul normelor legale de scazamant (perisabilitatile) Solutia contabila este opusa cazului plusurilor la inventar.

uzantele romanesti propun utilizarea nediferita a contului de cheltuieli 671 „cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare” Exemple:  minusuri de materii prime : 671”Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare”  minusuri de produse finite 671”Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare”  minusuri de marfuri la o întreprindere comerciala „en-gross” 671”Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare”  minusuri de marfuri la o întreprindere comerciala „en-detail”.607”Cheltuieli privind marfurile” 378”Diferente de pret la marfuri” 4428”TVA neexigibila” B. minusurile generate de calamitati naturale sunt operatii cu caracter exceptional. In acest sens. TVA 19%: 31 = 301”Materii prime” = 345”Produse finite” = 371”Marfuri” .cota de adaos comercial 20%. Minusuri generate de calamitati naturale: Indiferent de categoria patrimoniala.

contrapartida creantei este un venit. fie a contului 461 „debitori diversi”. la mijloacele fixe. daca persoanele vinovate sunt salariatii intreprinderii.% 671”Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare 378”Diferente de pret la marfuri” 4428”TVA neexigibila” = 371”Marfuri”  minusuri de mijloace fixe. solutionata pentru stocuri ca in cazul minusurilor in cadrul normelor legale de scazamant: . la stocurile din aprovizionari minusul este tratat ca o cheltuiala de exploatare . la stocurile din productie. operatia nu are caracter exceptional .imputarea prejudiciului in contul persoanelor vinovate: debitarea fie a contului 428 „alte datorii si creante in legatura cu personalul”. Minusuri de materii prime: 601”Cheltuieli cu materii prime” = 301”Materii prime” 32 . Exemple: 1. Minusuri cauzate de unele persoane fizice sau juridice: Fiecare operatie in parte genereaza doua inregistrari: . aparatura birotica : 671”Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare” = 214”Aparatura birotica” C. in toate celelalte cazuri.evidentierea minusului propriu-zis. minusul este tratat ca un venit din productia stocata .

Imputarea prejudiciului referitor la materii prime. neamortizate integral. TVA 19%: 461”Debitori diversi” = % 758”Alte venituri din exploatare” 4427”TVAcolectata” 33 . ci in proportie de 40%: % 281”Amortizari privind Imobilizarile corporale” 658”Alte cheltuieli de exploatare = 214”Aparatura birotica” 6.2. TVA 19%: 428”Alte datorii si creante in legatura cu personalul’’ = % 758”Alte venituri dinexploatare” 4427”TVA colectata” 3. aparatura birotica. Minusuri de produse finite: 711”Variatia stocurilor” = 345”Produse finite” 4. TVA 19%: 428”Alte datorii si creante In legatura cu personalul” = % 758”Alte venituri din exploatare” 4427”TVAcolectata” 5. Minusuri de mijloace fixe. Imputarea prejudiciuliu referitor la produse finite. Imputarea prejudiciului referitor la mijloace fixe.

Minusuri pentru care la data terminarii inventarierii nu se poate stabili vinovatia unei persoane sau o alta cauza.minusul de semifabricate la o întreprindere industriala. nu se poate determina faptul generator: 473”Decontari din operatii in curs de clarificare” 371”Marfuri” = . contul 473”decontari din operatii in curs de clarificare” se crediteaza. pana la data inventarierii. Exemple: a) minusul de marfuri la o întreprindere comerciala „en-gross” pentru care. Ca atare. nu se poate determina faptul generator: 473”Decontari din operatii in curs de clarificare” 341”Semifabricate” = . pana la data inventarierii. contrapartida activului constatat minus la inventar va fi un cont de asteptare. Cazul este clasificat unul in curs de clarificare.solutionarea ulterioara a cazului: perisabilitati 607”Cheltuieli privind marfurile” = 473”Decontari din operatii in curs de clarificare” b) . pentru care. 34 . in corespondenta cu debitul contului ce reflecta cauza minusului.solutionarea ulterioara a cazului: minus generat de calamitati naturale. Ulterior in urma stabilirii vinovatiei.D.

TVA 19%: 428”Alte datorii si creante in legatura cu personalul” = % 758”Alte venituri din exploatare” 4427”TVAcolectata” 35 . nu se poate determina faptul generator (suma in rosu sau in chenar).700 lei. la inventariere.minusul de produse finite: 473”Decontari din operatii in curs de clarificare” 345”Produse finite” = - solutionarea ulterioara a cazului: imputarea prejudiciului in contul unei persoane vinovate. stornarea operatiei de constatare a minusului.imputarea propriu zisa cu aceeasi valoare de 6.inregistrarea minusului ca o diminuare a variatiei stocurilor 711”Variatia stocurilor” = 345”Produse finite” . pentru care.671”Cheltuieli privind calamitatile” = si alte eveniminte extraordinare” 473”Decontari din operatii in curs de clarificare” c) . 473”Decontari din operatii in curs de clarificare” = 345”Produse finite” .

iar cele ireversibile sub forma unor amortismente suplimentare.500lei = Dupa o perioada se constata o crestere a valorii marfurilor la 6 lei/buc.. stoc faptic 2. Se inregistreaza o depreciere de: (6 lei-5 lei)x2. Cele reversibile se vor inregistra in contabilitate sub forma provizioanelor pentru deprecieri.MINUSURI CALITATIVE (DEPRECIERILE): Minusurile calitative (deprecierile) sunt de doua tipuri: reversibile si ireversibile.. A.500buc..se constata o depreciere a marfurilor stocate. stoc 2. valoarea de piata a marfurilor in momentul inventarierii 5 lei/buc.500. cost achizitie 6lei/buc. lei. MINUSURI REVERSIBILE Exemple: .500 buc. stoc scriptic 2.500 buc..500 buc. 6814 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante” 397 „Provizioane pentru deprecierea marfurilor” 2. anulandu-se provizionul deoarece nu isi mai are obiectul: 397 „Provizioane pentru deprecierea marfurilor” = 7814 „Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante” 2.2.500 lei 36 . pentru care se constituie un provizion in valoare de 2.

probabilitatea de incasare in exercitiul urmator este de 50% (probabilitatea de neincasare este de 100% . N. creanta asupra acestuia fiind de 1.19 x 50% = 500 lei N.O: „ Constituire provizion pentru deprecierea creantei clienti” (exercitiul N) 6814 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante” = 491 „Provizioane pentru deprecierea creantelor clienti” 500 lei In exercitiul urmator clientul intra in procedura de faliment si se inregistreaza pierderea din creante. provizionul constituiundu-se la valoarea fara TVA (19%).. Provizion = valoare creanta /1.190 lei La sfarsitul exercitiului se va inregistra un provizion pentru deprecierea creantelor clienti pentru suma corespunzatoare probabilitatii de neicasare (100%probabilitatea de incasare) a clientilor .O: „Inregistrarea pierderii din creante” (exercitiul N+1) % 654 „Pierderi din creante” 1.190 lei.19 x probabiliatea de neincasare Provizion = 1.190 lei /1.000 4427 „TVA colectata” 190 lei = 4118 „ Clienti incerti” 1.190 lei 37 .O: „ Inregistrare creanta incerta”(exercitiul N ) 4118 „Clienti incerti” = 411 „Clienti” 1.se constata un client rauplatnic.50% = 50% ) N.

B.000 lei. N.000 lei Se constata o depreciere ireversibila a mijlocului de transport in valoare de 4. .000 lei mijloacelor de transport” PLUSURI DE INVENTAR Plusurile de inventar se inregistreaza ca intrari in patrimoniul intreprinderii tinand seama de natura elementelor respective.000 lei.000 lei pentru care se va constitui o amortizare suplimentara.numerarului existent in casierie. Plusurile de inventar se intalnesc in cazul: mijloacelor fixe. 38 .000.000 lei . . valoarea amortizata (VA) 36.O: „Inregistrare amortizare suplimentara” 6811 „Cheltuielei de exploatare privind amortizarea imobilizarilor” = 2813 „ Amortizarea 4. VCI 100. valoarea constatata la inventar (VI) 60.stocurilor.se constata la inventariere o diferenta intre amortizarea rezultata ca urmare a aplicarii gradului de utilizare a mijloacelor fixe astfel: un mijloc de transport cu valoarea contabila de intrare (VCI) 100.000 lei .000 lei VA 36. MINUSURI IREVERSIBILE Exemplu: . VI 60.000 lei VNC 64.000.

Plusuri de inventar in cazul stocurilor: .Plusuri de active imobilizate la valoarea de inventar.plusurile constatate la stocurile din aprovizionari conduc la scaderea cheltuielilor (conturile la care s-ar fi inregistrat consumul) 30. 20. 35. 34 „Conturi de stocuri” = 711 „Variatia stocurilor” Exemple:  plusuri de materii prime constatate la depozite : 301 „Materii prime” = 601 „Cheltuieli cu materii prime” 39 . 37 „Conturi de stocuri” (pe fiecare categorie de stocuri) = = 60 „Ch.trebuie sa realizeze o distinctie intre stocurile rezultate din aprovizionari si stocurile rezultate din productie. cu materii prime. materiale si marfuri” . . 21.plusurile constatate la stocurile in productie conduc la o crestere de venituri (conturile la care s-ar fi inregistrat productia obtinuta) 33. 36.operatiile au in marea lor majoritate un caracter curent. 26 „Conturi de active imobilizate” = 134 „Subventii pentru investitii” A. Contrapartida plusului de mijloace fixe este considerata o subventie pentru investitii. . 23.

= % B. plusuri de marfuri la o întreprindere comerciala „en gros” 371 „Marfuri” = 607 „Cheltuieli privind marfurile”  plusuri de marfuri la o întreprindere comerciala „en detail” din care cota de adaos comercial de 20% si TVA 19 %: 371 „Marfuri” 607 „Cheltuieli privind marfurile” 378 „Diferente de pret la marfuri” 4428 „TVA neexigibila”  plusuri de produse finite:  345 „Produse finite” = 711 „Variatia stocurilor” .  la o întreprindere cu capital privat : 5311 „Casa in lei” 7588 „Alte venituri din exploatare”  la o întreprindere cu capital strain : 5311 „Casa in lei” = 448 „Alte datorii si creante cu bugetul statului” 40 = . Plusurile de inventar in cazul numerarului existent in casierie: -plusul conduce la realizarea unui venit exceptional dar la intreprinderile cu capital de stat el trebuie varsat bugetului de stat.

”Tratatul de contabilitate financiara” Autori: Nicolae FELEAGA Ion IONASCU Editura: Economica 2. Daniela HANGAN.”Contabilitate-manual pentru clasa a-XII-a” Autori: Valentina CAPOTA. Marinel MANOLACHE Editura: Niculescu Anul: 2004 3. Alina DANCESCU.BIBLIOGRAFIA 1.”Contabilitate-monografii contabile” Autori: Valentina CAPOTA Alina DANCESCU Mirela DINESCU Daniela HANGAN Roxana IONESCU Florin LIXANDRU Marinel MANOLACHE Editura: Niculescu 41 . Mirela DINESCU. Florin LIXANDRU.

”Control financiar” Autori: Mircea BOULESCU Marcel GHITA Editura: Eficient Anul: 1997 6.82/1991 modificata si completarile ulterioare” 42 . „Contabilitatea financiara a intreprinderii” Editura : Dacia .”Bazele contabilitatii” Autor: Octavian BOJIA Editura: Eficient Anul: 1997 5.Anul: 2004 4.”Contabilitatea financiara” Coordonator: Mihai RISTEA Editura: Anul: Universitara 2004 7. 2004  „Legea contabilitatii nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->