Sunteți pe pagina 1din 2

Rolul profesorului in formarea elevului

Aproape toate transformarile majore de la inceputul dezvoltarii fiintei umane spunem ca se invata.Despre copil spunem:invata sa mearga,invata sa vorbeasca,sa scrie,sa citeasca.Mai tarziu,spunem mai ales ca invata lucrurile care se refera la achizitionarea de cunostinte:invata matematica,istoria,romana etc.Mai rar gandim despre adult ca a invatat si invata sa iubeasca(sau sa nu iubeasca ,sa lupte pentru visurile lui(sau sa rezunte la ele ,sa isi asume responsabilitatile(sa sa le evite . !unoasterea omului a evouat sufficient de mult ca sa stim ca omul invata aproape tot ce il face om."tim ca omul invata semnale,semnificatii si teorii,preferinte,obisnuinte,interese,atitudini si valorii."tim ca in domeniul cognitiv,omul invata sa perceapa si sa inteleaga lumea,dar si sa o evalueze,sa decida daca o mentine neschimbata sau daca o schimba."tim ca si in sfera motivationala,omul invata,de e#emplu,sa aiba nevoie de o diploma universitara,de o casa,de$biblioteca sau telefon mobil,ca isi diversifica gama motivatiilor pentru diferite activitati(invata pentru a se respect ape sine si pentru a fi respectat sau o restrange(dispar motivele de a acctiona pentru obtinerea licentei..daca licenta intr%un domeniu de specializare nu%& mai asigura practicarea profesiei pentru care s%a specializat .De aceea,un mare teoretician spunea "ingurul lucru cu totul caracteristic ce se poate spune despre fiintele omenesti este ca ele invata.&nvatatul este atat inradacinat in om,incat a devenit aproape involuntar..specializarea noastra ca specie este specializarea in invatare$iar educatia..in face pe cel care invata sa depaseasca simpla invatare. &nsa invatarea nu se poate realize fara comunicarea si interactiunea dintre oameni.!omunicarea reprezinta un transfer comple# prin mai multe canale ale informatilor intre doua entitati(indivizi sau grupuri ce%si asuma simultan sau succesiv rolurile de emitatori si receptori,presupunand si o interactiune de tip feedbac',privind atat informatiile primite,cat si cele adiacente(intentionate sau formate in cursul comunicarii . A fi professor inseamna un risc asumat.(elatia professor )elev reprezinta modalitatea principala de mediere didactica,de ipostaziere a acesteia intr%o varietate umana,subiectiva.Dincolo de continuturile concrete care se transmit,in activitatea didactica este important foarte mult tipul de interactiune care se va statornici intre clasa de elevi si professor,precum si atitudinea acestuia in a se relationa la grup si la fiecare elev.(elatia profesorului cu elevii reprezinta o constructie reciproca,dinamica,ce se repliaza permanent in functie de circumstante si scopuri educative.*a este rezultatatul uneiopere comune ce se definitiveaza in timp,prin implicarea ambelor parti,incepand din mediul scolar.+coala este o ,organiza-ie care .nva-/, dar nu e totdeauna 0i un loc al .nv/-/rii:, organiza-iile care .nva-/ sunt fle#ibile, adaptabile, inovatoare 0i responsabile. (olul profesorului r/m1ne mereu .n prim plan .n opera de formare a personalit/-ii elevilor. !u toate c/ a sporit 0i influen-a altor factori .n procesul educa-iei, profesorul .0i p/streaz/ numeroase prerogative .n acest domeniu. *l r/m1ne principalul modelator al personalit/-ii elevilor, .ncep1nd de la imprimarea unei conduite e#terne, p1n/ la formularea aspira-iilor 0i idealurilor lor de via-/. 2ricare ar fi latura din care privim clasa de elevi, rolul profesorului este

proeminent, iar e#ercitarea concret3 a acestui rol depinde de personalitatea lui si de situatiile educative cu care se confrunt3 si pe care le are de rezolvat. 4rofesorul este lider numit. 4rin hot3r1rea conducerii scolii el primeste un num3r de clase cu care va lucra si o clas3 pe care o va .ndruma ca diriginte. 4rofesorul si elevii nu se aleg unii pe altii. 4rofesorului .i revine sarcina si r3spunderea integr3rii sale .n clas3 si .n colectivul de elevi pe care urmeaz3 s3%l .nchege. 5ntr%un colectiv format, profesorul devine unul din membrii acestuia, dar cu statut special.
4rofesorul integrat conduce si decide, .ncurajeaz/, pune .ntreb/ri, stimuleaz/ participarea, sprijin/ 0i folose0te ideile elevilor, unele decizii le ia .mpreun/ cu elevii6 . *l .si e#ercit3 atributele si calit3tile asupra grupului si asupra

fiec3rui membru al acestuia .n parte pentru obtinerea succesului scolar si formarea comportamentelor dezirabile,

dirijeaz3 relatiile interpersonale din grup .n scopul asigur3rii unui climat psihosocial favorabil dezvolt3rii personalit3tii elevilor si pentru a .mbun3t3tii relatiile interpersonale. 5n timpul pred/rii ) .nv/-/rii ) evalu/rii, profesorul ,, instruie0te, conduce interac-iunile .n clas/, modul de .n-elegere 0i .nv/-are prin indica-ii, aten-ion/ri, demonstra-ii, asigurarea condi-iilor, oferirea punctelor de sprijin aprob/ri 0i dezaprob/ri, stimul/ri, complet/ri, reactualiz/ri, e#emplific/ri, e#plica-ii, comentarii etc. ,urm3reste reactiile elevilor pentru a introduce suplimentar informatie sau a renunta la informatia redundant34rofesorul are rolul cel mai interactiv .n clas/: creeaz/ un climat adecvat, ini-iaz/, orienteaz/, solicit/, antreneaz/, e#emplific/, critic/6 organizeaz3 cadrul adecvat .nv3t3rii elevilor. *l trebuie s3 st3p1neasc3 at1t disciplina pe care o pred3 c1t si strategiile de conducere, curriculum%ul scolar, s3 aib3 abilit3ti psihopedagogice si s3 cunoasc3 personalitatea elevilor.
Un alt rol nou ar putea fi acela de meditator n procesul cunoaterii sau de consiliere, alturi de rolul tradiional de transmitor de informaii, la care nu se renun, dar a crui pondere este, vizibil, n scdere n cadrul nvmntului modern, centrat pe competene. De asemenea, profesorul este astzi un veritabil agent al schimbrii, pregtindu-i elevii n aceast perspectiv, care se constituie tot mai mult ntr-o dimensiune a omului contemporan. 4rofesorul trebuie s3 .nvete s3 tr3iasc3 .mpreun3 cu copiii.4rofesorul structureaz/, organizeaz/ forma 0i con-inutul activit/-ii .n clas/, modul de desf/0urare a interac-iunilor, dar poate 0i delega responsabilit/-i elevilor .n rezolvarea unor decizii, sarcini67rebuie s/ solicite elevii la dialoguri, s/ comenteze r/spunsurile .mpreun/ cu ei, r/spunsurile negative fiind corectate .n sens stimulativ, cu antrenarea grupului6 De aceea e greu s define ti un profesor ,,bun!. "hiar i prin#ii au preri diferite, uneori contradictorii. Unii spun c pregtirea n specialitate e factorul determinant, al#i prin#i pun pe primul plan ,,capacitatea de a se face n#ele i- dragostea de meserie$, chiar dac tot cuno tin#ele acumulate permit reu ita la un e%amen. &ste interesant remarca unora, la categoria de cadre preferate de copii' profesori cu e%perien#, deoarece cei tineri ,,nu sunt n#ele i$. (rofesorul debutant uneori e izolat de colegi sau de comunitate. Un profesor bun folose te cuno tin#ele nu doar de la disciplina respectiv, ci mcar din aria curricular respectiv. )rebuie de asemenea ca profesorul s fie pregtit s i primeasc feed-bac*, nu numai s ofere.