Sunteți pe pagina 1din 4

Curs Sisteme de transport

2005-2006 Titular curs: s.l. ing.ec. Florin Nemtanu Asistent: prep.ing. Monica Robitu Pondere acti itati: Partial 20! - se a considera acti itate pe parcurs si nu poate "i re"acut la eri"icarea "inala #notele peste $ or degre a studentul de materia predata pana la partial%& 'eminar (0! - se or lua in considerare doar notele peste 5& )*amen (0! - pentru promo are se or lua in considerare doar notele peste 5+ de la eri"icarea "inala. ,. -ntroducere. .eneralitati. Transportul si mediul socio-politico-economic: - politicile publice& - in estitiile sectorului pri at& - ba/a industriala #constructia de auto e0icule si na e%& - "orta de munca& - de/ oltarea economica& - in"rastructura pe scara larga 1 impact pe termen lung& - impactul de mediu 1 sisteme durabile. Triada: Te0nologii 1 'isteme 1 -nstitutii Componentele sistemelor de transport pot fi identificate dintr-o viziune interna: ,. -n"rastructura ,.,. 2ai de rulare #cele cu scop special s. cele cu scop general% - autostra/i& - cai "erate& - canale na igabile& - coridoare aeriene& - conducte. ,.2. Terminale3'tatii - tria4e& - porturi pentru containere& - aeroporturi& - statii de autobus& - gari. 2. 5e0icule - automobile& - locomoti e& ,

agoane& - camioane& - na e& - a ioane& - containere. 2aracteristicile e0iculelor: - re/istenta la coli/iuni& - gradul de automati/are& - sursa de energie: interna s. e*terna& - greutate& - materiale constructi e& - aerodinamica& - emisii poluante& 6. (. 5. )c0ipamente macarale pentru incarcarea containerelor& ec0ipamente de intretinere pentru calea de rulare& ec0ipamente pentru mane rarea baga4elor pe aeroporturi& e0icule pentru indepartarea /ape/ii. 'isteme de propulsie motoare cu ardere interna& motoare diesel& motoare electrice& oameni& animale& gra itatie& ant& panouri solare& 2ombustibili: 7en/ina& .a/e naturale& Motorina& 2arbune& )lectricitate #de e*emplu cea pro enita din arderea carbunilor%& )lectricitate #de e*emplu cea pro enita de la bateriile de la bordul e0iculului%& )nergie solara& Maree3 curenti& 5ant.

6. 'isteme de control+ comunicatii si locali/are 6.,. 8ameni: - conducatori de e0icule& - controlori #de e*emplu controlorii de tra"ic din transportul aerian%& - dispeceri.

6.2. Te0nologie: - sema"oare& - sen/ori #de e*emplu bucle de detectie%& - sisteme de management al "lotei de e0icule& e0icule automate& - bloc de linie automat si circuite de cale #pentru transportul "ero iar%& - sisteme de locali/are cu .P' #.lobal Positioning '9stem%& - sisteme inteligente de transport. Componentele externe ale sistemelor de transport: ,. Autoritatile nationale si locale: - ta*e& - siguranta transporturilor& - tari"e pentru utili/atori& - reglementari "inanciare& - intrari si iesiri de pe piata& - monopoluri. 2. 2ompetitia intramodala #o linie aeriana cu alte linii%& intermodala #transportul "ero iar s. transportul rutier 1 cu camioane%& banii consumatorilor #concurenta indirecta 1 de e*emplu sa-si imbunatateasca locuinta sau sa plece intr-o calatorie%& competitia sistem de comunicatie3transport&

6. 2omunitatea "inanciara - )c0itate #accesul egal la resursele "inanciare si la costuri egale%& - :atorii. (. -ndustria "urni/oare - constructorii de e0icule #auto e0icule+ a ioane+ na e si importanta lor in economia globala%& - constructorii de in"rastructura #lo;-tec0 si 0ig0-tec0%& - componente #electronice si materiale%& - cercetarea in domeniul transporturilor& - asiguratori. 5. Actori implicati: - persoane sau organi/atii care nu sunt clienti sau "urni/ori+ dar care sunt implicati: ecologisti+ proprietarii de terenuri si case din ecinatatea aeroporturilor si autostra/ilor+ publicul larg #interesat de calitatea ietii+ apararea nationala+ de/ oltare economica ce pot "i imbunatatite prin sistemele de transport%. 6. Clientii: - constituie cel mai important element e*tern al sistemelor de transport.

e*ista doua categorii mari de clienti pentru ser iciile de transport: clientii pentru transportul de mar"uri si cei pentru transportul de calatori&

Aspecte tratate in curs: ,. -ntroducere. .eneralitati. 2. Rolul si locul transporturilor. 6. Propulsia si sustentatia mi4loacelor de transport. (. Modul de transport rutier. 5. Modul de transport "ero iar. 6. Modul de transport maritim. $. Modul de transport pe ape interioare. <. Modul de transport aerian. =. Transporturi multimodale ,0. Transportul prin conducte. ,,. Transporturi urbane si suburbane. ,2. Transportul de calatori. ,6. 'isteme inteligente de transport. ,(. Ar0itectura sistemelor inteligente de transport. ,5. Tendinte ale de/ oltarii transporturilor. 7ibliogra"ie: ,. Turbut .0e. >'isteme de transport?+ )ditura Te0nica+ 7ucuresti+ ,=$<& 2. Turbut .0e.+ 7oicu -.+ 'pirea ).+ s.a. >-nginerie de sistem+ automati/ari si in"ormatica in transporturi?+ )ditura Te0nica+ 7ucuresti+ ,=<<& 6. 'ussman @osep0+ >Transportation '9stems?+ 0ttp:33oc;.mit.edu+ Massac0usetts -nstitute o" Tec0nolog9 1 8pencourse;are. (.