Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS: 1. Conceptul privind finanele ntreprinderii i rolul acestora la nivel macroeconomic 2. actorii care influenea!" or#ani!

area activit"ii financiare la ntreprindere $. %&iectivele financiare ale ntreprinderii '. Coninutul relaiilor financiare a ntreprinderii cu mediul (. unciile finanelor ntreprinderii ). Principii i particularit"i de or#ani!are a activit"ii financiare la ntreprindere *. Coninutul i o&iectivele politicii financiare la nivel de ntreprindere +. ,utofinanarea - component" a politicii de finanare. .etode de ma/orare a capitalului propriu 0. Surse e1terne de finanare a ntreprinderii 12. Politica de credit adoptat" de ntreprindere 11. Caracteristica creditului leasin#3 formele leasin#ului3 avanta/ele utili!"rii acestuia 12. Politica de dividende i caracteristica ei 1$. Politica de dividende: factorii de influen" i indicatori de apreciere a acesteia 1'. 4ipuri de politic" de dividende i efectele acestora asupra capacit"ii de autofinanare 1(. 4ipuri de politic" de dividende i efectele acestora asupra valorii de pia" a ntreprinderii 1). ormele de plat" a dividendelor3 modul de calcul i procedurile de plat" a acestora 1*. Capitalul ntreprinderii: concept i forme de manifestare ale acestuia 1+. Noiune de structur" financiar" i criterii de optimi!are a acesteia 10. Costul mediu ponderat al capitalului: esena acestuia n formarea structurii financiare a ntreprinderii 22. Criteriul destinaiei fondurilor n formarea structurii financiare a ntreprinderii3 efectele nerespect"rii acestuia 21. 5evierul financiar3 indicatori de e1primare. 6fectul de levier financiar. 22. Capacitatea de ndatorare a ntreprinderii3 limitele ndator"rii i riscul financiar 2$. 7efinirea i clasificarea investiiilor la nivelul a#enilor economici 2'. Criterii de evaluare a proiectelor investiionale 2(. 6lementele definitorii ale conceptului de investiii3 factorii principali ce determin" adoptarea deci!iei de investire a ntreprinderii 2). Surse de finanare a proiectelor investiionale 2*. Coninutul i structura activelor curente 2+. Caracteristica i fa!ele ciclului operaional 20. .etode de #estiune a stocurilor $2. Surse interne de finanare a activelor curente. Politici de #estiune a fondului de rulment $1. Surse e1terne de finanare a activelor curente3 politica creditului comercial $2. Indicatori de apreciere a eficienei utili!"rii activelor curente $$. 7eterminarea stocului optim de materii prime i materiale3 avanta/ele i de!avanta/ele deinerii unor stocuri mai mari sau mai mici dec8t cel optim $'. Caracteristica #eneral" a mi/loacelor fi1e3 clasificarea acestora $(. Politica de calcul a u!urii mi/loacelor fi1e3 avanta/ul metodelor accelerate de calcul a u!urii $). Politica de calcul a u!urii mi/loacelor fi1e3 efectele acesteia asupra re!ultatelor financiare a ntreprinderii $*. 4ipuri de u!ur" i m"suri de reducere a efectelor ne#ative a u!urii asupra re!ultatelor financiare a ntreprinderii $+. Surse de finanare a mi/loacelor fi1e $0. Coninutul i structura flu1urilor de mi/loace &"neti la ntreprindere '2. .etode i politici de #estiune a creanelor 9de control a clienilor: '1. .etode de #estiune a pl"ilor '2. Necesitatea #estiunii numerarului3 avanta/ele i de!avanta/ele deinerii numerarului3 lipsei de numerar '$. lu1ul net de numerar: procesul de formare3 anali!a factorilor ce influenea!" flu1ul de numerar ''. Surse de venit la ntreprindere3 e1plicai deose&irea dintre venit i profit3 dintre profit &rut i profitul 9pierderea: perioadei de #estiune p8n" la impo!itare '(. 7escriei al#oritmul de o&inere a profitului net3 funciile profitului3 reparti!area acestuia '). Necesitatea i rolul anali!ei financiare ca metod" de cunoatere n procesul deci!ional '*. Surse de date necesare anali!ei financiare3 metoda indicatorilor de anali!" financiar" '+. Renta&ilitatea: noiune3 tipuri3 formule de calcul3 direcii de sporire '0. Pra#ul de renta&ilitate: noiune i necesitatea calcul"rii n adoptarea deci!iilor de de!voltare a ntreprinderii (2. Rolul previ!iunii financiare3 coninutul i metode relevante de planificare.