Sunteți pe pagina 1din 0

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


S U M A R
Anul 173 (XVII) Nr. 451 bis
Pagina
Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construciilor
i turismului nr. 275/2005 pentru aprobarea
Reglementrii tehnice Normativ pentru proiectarea
structurilor de fundare direct, indicativ NP 112-04 2124
Vineri, 27 mai 2005
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCIILOR I TURISMULUI
O R D I N
pentru aprobarea Reglementrii tehnice Normativ
pentru proiectarea structurilor de fundare direct, indicativ NP 112-04*)
n conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare,
n temeiul art. 2 pct. 45 i al art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere Procesul-verbal de avizare nr. 50 din 6 iulie 2004 al Comitetului tehnic de specialitate CTS 6
i Procesul-verbal de avizare al Comitetului tehnic de coordonare general nr. 28 din 15 octombrie 2004,
ministrul transporturilor, construciilor i turismului emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Regl ementarea tehni c
Normati v pentru proi ectarea structuri l or de fundare
di rect, i ndi cati v NP 112-04, el aborat de
Universitatea Tehnic de Construcii Bucureti, prevzut
n anexa) care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. Prezentul ordi n se publ i c n Moni torul
Ofi ci al al Romni ei , Partea I, i i ntr n vi goare n
termen de 30 de zi l e de l a data publ i cri i .
Art. 3. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin,
Ordinul ministrului lucrrilor publice i amenajrii teritoriului
nr. 9/N/1991 pentru aprobarea reglementrii tehnice
Normativ privind proiectarea i executarea lucrrilor de
fundaii directe la construcii, indicativ P 10-86, publicat n
Buletinul Construciilor nr. 7/1991, precum i orice alte
dispoziii contrare i nceteaz aplicabilitatea.
Ministrul transporturilor, construciilor i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucureti, 23 februarie 2005.
Nr. 275.
*) Ordinul nr. 275/2005 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 451 din 27 mai 2005 i este reprodus i n acest numr bis.
ANEX*)
N O R M A T I V
pentru proiectarea structurilor de fundare direct, indicativ NP 112-04
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
2
*) Anexa este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
3
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
4
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
5
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
6
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
7
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
8
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
9
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
10
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
11
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
12
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
13
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
14
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
15
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
16
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
17
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
18
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
19
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
20
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
21
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
22
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
23
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
24
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
25
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
26
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
27
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
28
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
29
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
30
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
31
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
32
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
33
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
34
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
35
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
36
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
37
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
38
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
39
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
40
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
41
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
42
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
43
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
44
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
45
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
46
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
47
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
48
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
49
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
50
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
51
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
52
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
53
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
54
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
55
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
56
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
57
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
58
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
59
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
60
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
61
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
62
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
63
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
64
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
65
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
66
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
67
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
68
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
69
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
70
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
71
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
72
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
73
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
74
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
75
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
76
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
77
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
78
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
79
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
80
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
81
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
82
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
83
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
84
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
85
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
86
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
87
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
88
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
89
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
90
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
91
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
92
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
93
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
94
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
95
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
96
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
97
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
98
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
99
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
100
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
101
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
102
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
103
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
104
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
105
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
106
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
107
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
108
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
109
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
110
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
111
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
112
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
113
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
114
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
115
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
116
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
117
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
118
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
119
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
120
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
121
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
122
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
123
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 451 bis/27.V.2005
124
Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.
Regia Autonom Monitorul Oficial, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 i 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom Monitorul Oficial
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 451 bis/27.V.2005 conine 124 de pagini. Preul: 275.000 lei vechi/27,50 lei noi ISSN 14534495
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
&JUYDGY|030916]