Sunteți pe pagina 1din 23

Pr. prof. dr. Dumitru Stniloae DE CE SUNTEM ORTODOCI ?

EXTR S DIN RE!IST "TEO#O$IE I !I %&' Nr. ()*+ ,--,

E.te /reu a enumera toate moti0ele pentru 1are .untem 2i 3inem . fim un neam ortodo4. !om 5n1er1a . 5n2irm doar unele dintre a1e.te moti0e. ,. Ortodo4ia ne)a men3inut 1a un neam unitar 2i deo.e6it+ 1u un rol important 5ntre popoarele din Orient 2i O11ident. Ea ne)a dat puterea . ne aprm fiin3a fa3 de 5ndelun/ata ofen.i0 otoman+ 1on.tituind un 7id de aprare 2i pentru popoarele din O11ident+ de2i+ pe de alt parte+ ne)a a8utat . ne aprm fiin3a 2i fa3 de unele din popoarele 0e1ine din O11ident. m aprat prin ea poarta O11identului 5n fa3a a0alan2ei otomane+ dar ne)a fo.t 2i o poart 1are ne)a aprat de pofta de .tp9nire 2i de nimi1ire a unor popoare din O11ident. Ne)am aprat+ prin Ortodo4ie+ fiin3a noa.tr din partea na0alei prelun/ite a otomanilor+ dar 2i din partea unor popoare din O11ident+ a8ut9ndu)ne . a0em 2i un rol 5n aprarea O11identului. :r Ortodo4ie i.toria noa.tr n)ar fi do69ndit /loria din 0remea lui Mir1ea 1el ;tr9n+ a lui Mi<ai !itea7ul+ a lui tefan 1el Mare 2i a altor 0oieo7i. Dar Ortodo4ia nu ne)a dat numai puterea . ne aprm fiin3a na3ional 2i lini2tea O11identului+ 1i ne)a dat 2i puterea . 1ontri6uim la men3inerea= popoarelor >/re1ilor 2i .la0ilor? din ;al1ani. %rile noa.tre au adpo.tit 1ultura a1elor popoare 2i le)au dat puterea . .e de70olte 2i totodat . .e men3in 1<iar a8un.e .u6 8u/ul otoman. m .u.3inut mn.tirile din Sf9ntul Munte+ 6i.eri1ile 2i mn.tirile din a1ele 3ri+ in1lu.i0 1ele din %ara Prin Ortodo4ie poporul no.tru a 8u1at+ 1a un fel de 1entru+ un rol aprtor pentru Orientul 2i O11identul european. C9t 0reme Europa a .tp9nit+ prin 1ru1iade 2i 5n alte forme+ popoarele din R.ritul ei+ poporul no.tru a a0ut un rol po7iti0 2i pentru pu.ul 2i pentru R.ritul european. Rolul a1e.ta 5l 0om putea 5ndeplini 2i 5n 0iitor. Ca popor latin ortodo4+ prin latinitate putem apela la popoarele din O11ident . de70olte rela3iile e1umeni1e 1u 1re2tini.mul r.ritean+ f19nd po.i6il o .inte7 5ntre .piritualitatea ortodo4 2i na3iunile o11identale+ iar 1elor din R.rit d9ndu)le puterea . reali7e7e a1ea.ta 5ntre Ortodo4ia lor 2i .piritul or/ani7ator al 1i0ili7a3iei o11identale. Da1 poporul no.tru .)ar rupe de Ortodo4ie+ ar 5n1eta rolul lui de punte 0ie 5ntre Orient 2i O11ident+ dar 2i 1ara1terul de .inte7 uni1 a .piritualit3ii lui 5ntre 1elelalte

popoare+ adi1 identitatea noa.tr 1u totul deo.e6it+ 11i n)am format 2i nu formm numai o punte e4terioar 5ntre popoarele din O11ident 2i 1ele din Orientul Europei+ 1i 2i o .inte7 .piritual ori/inal 5ntre 1eea 1e le e.te propriu unora 2i altora. Iar a1ea.ta ne di.tin/e nu numai

de popoarele din Orient 2i de 1ele din O11ident+ 1i 2i de popoarele ortodo4e din Orient. Noi unim+ 5n .piritualitatea noa.tr+ lu1iditatea latin .au 5n1rederea 5n 5n3ele/erea ra3ional a realului+ proprie O11identului+ 1u .entimentul tainei neptrun.e a e4i.ten3ei+ propriu popoarelor din R.ritul Europei. Dar noi+ 1a latini+ adu1em 5n taina lu1rurilor 2i a per.oanelor totodat o lumin+ mai a11entuat de19t popoarele .la0e+ dar o lumin 1are nu mr/ine2te+ 1i define2te 2i 1are e.te proprie popoarelor o11identale. In pri0in3a a1ea.ta .untem mai aproape de .piritualitatea 1re2tin primar+ rma. pre7ent 2i 5n .piritualitatea poporului /re1+ de2i 1u o mai redu. trire .entimental a a1e.tei lumini de19t 5n .piritualitatea rom9nea.1. Poporul no.tru adu1e 5n a1ea.ta 5n3ele/erea a11entuat dar 2i .im3it a tainei 1a lumin+ o .en.i6ilitate 2i un e1<ili6ru al 5n3ele/erii 2i al .im3irii. N)a0em 5n a1e.tea ni1i o tendin3 .pre tre70ia+ oare1um mai re1e+ o11idental+ pentru 1 pornirea fier6inte a pa.iunii 5ntune1ate 2i nemr/inite .e i0e2te uneori 1a rea13ie 5mpotri0a primei. Noi a0em e1<ili6rul deli1ate3ei 5n a1ea.t 5n3ele/ere luminoa. 2i plin de un re.pe1t profund fa3 de taina ne.f9r2it a per.oanelor 2i a lumii 5n /eneral+ trit 5n 6u1uria 1omuniunii. Prin e1<ili6rul a1e.ta .untem .trini de ori1e unilateralitate+ pre3uind toate lu1rurile+ toate per.oanele+ toate faptele 5n importan3a lor+ 1a . nu mai 0or6im de e1<ili6rul rom9ne.1 /eneral 5ntre Orient 2i O11ident. !rem . ne pierdem unitatea noa.tr 5n a1ea.t identitate uni1+ e1<ili6rat+ 1uminte+ fr9mi39ndu)ne 5n tot felul de /rupuri neopro)te.tante+ unilaterale+ e4tremi.te+ 1are 52i afirm 5n mod .uperfi1ial or/oliul lip.ei de p1at 2i 1riti1 pe 1eilal3i 1a plini de toate p1atele+ ne1uno.19nd 1on2tiin3a .merit a imperfe13iunii proprii 2i a deli1ate3ei re.pe1tului tainei 1elorlalte per.oane? Sau 0rem . ne pierdem 5n <ao.ul 5ntune1at al 1onfundrii tuturor 5ntr)o e.en3 1are nu 1unoa2te un Dumne7eu al 1omuniunii 2i iu6irii interper).onale pe 1are o 1ere a1ea.ta 2i de la noi+ l.9ndu)ne atra2i de 1onfundarea tuturor 5ntr)o e.en3 indefinit+ 1um fa1e 6udi.mul+ 2i+ 5n /eneral+ reli/iile orientale 1are 0d fundamentul indi.tin1t al lumii a1e.teia ultima realitate? @. Dar prin ultimele de.1rieri ale .piritualit3ii noa.tre 1re2tine am tre1ut de la reliefarea importan3ei Ortodo4iei pentru neamul no.tru la pre7entarea 0alorii ei 5n ea 5n.2i. Prin Ortodo4ie ne)am p.trat 1redin3a 1re2tin de la 5n1eput+ .au ade0rata 1redin3+ primit o dat 1u 5n1eputurile e4i.ten3ei noa.tre 1a neam+ a1ea.t 1redin3 1on.tituind a.tfel o 1omponent e.en3ial a .piritualit3ii noa.tre. In :aptele po.tolilor+ u1eni1ul po.tolului Pa0el .pune 1 5n a doua 1ltorie mi.ionar+ de1i dup anul AB dup Cri.to.+ a8un/9nd 5mpreun 5n Troa+ noaptea i s-a artat lui Pavel o vedenie: Un brbat macedonean sta rugndu-l i zicnd: Treci n Macedonia i ne ajut. i #u1a adau/ 5ndatD nd a vzut el aceast vedenie! am cutat s plecm ndat n Macedonia! n"elegnd c #umnezeu ne c$eam s le vestim %vang$elia... Plecnd cu corabia ...am ajuns la &ilipi! care este cea dinti cetate a acestei pr"i a Macedoniei i colonie roman. 'ar n aceast cetate am rmas cteva zile. 1olo 1ea mai fier6inte primitoare a 1u09ntului lui Pa0el a fo.t #idia+ 1are a ru/at pe Pa0el 2i pe 5n.o3itorii lui . rm9n 5n 1a.a ei >:apte ,E+ -),A?.

Din :ilipi+ po.tolul Pa0el 2i 5n.o3itorii lui au du. 1re2tini.mul 2i 5n alte ora2e ma1edonene+ 5ntre 1are 2i 5n Te.aloni1 2i ;ereea >:apte+ 1ap. ,F? 1are p9n a7i purt9nd numele de !eria e.te lo1uit aproape 5n 5ntre/ime de ma1edoneni. 1e2ti ma1edoneni erau tra1i+ 1are

purtau 2i numele de 6e.i. ;e.ii .e 5ntindeau 2i din1olo de ;o.for+ 5n ;itia+ .u6 numele de ;i3i. Troia era unul din ora2ele lor. Ei erau 5n fond un neam romani1+ 1a do0ad .t faptul 1 Enea+ nepotul lui Priam+ ple19nd din Troia dup 1e a fo.t 1u1erit de tra1i+ .e du1e 5n Italia+ unde 5ntemeia7 Roma. Dar o do0ad de.pre romanitatea a1e.tor tra1i .au 6e.i e.te 2i faptul 1 numai ei rm9n dup ple1area armatelor romane din Da1ia+ 2i apoi din .udul Dunrii+ 0or6itori ai lim6ii romane+ 19t 0reme 5n $re1ia+ E/ipt+ .ia Mi1+ a1ea.t lim6 .)a pierdut. O do0ad a romanit3ii a1e.tei popula3ii+ dar 2i a faptului 1 ea a fo.t 1re2tinat 5nainte de Roma+ unde Pa0el 2i pro6a6il 2i Petru mer/ a6ia mai t9r7iu >Pa0el a mer. a1olo dup a treia 1ltorie mi.ionar?+ e.te 2i lim6a latin+ dar o lim6 latin deo.e6it de 1ea r.p9ndit de la Roma 5n tot O11identul+ 1are .)a tradu. 5n no3iunile fundamentale ale a1e.tei 1redin3e pentru a1ea.t popula3ieD :1tor 2i nu Creator+ :e1ioar 2i nu !ir/o+ In0iere 2i nu Re.ure1tion+ Tat 2i nu Pater+ Dumne7eu 2i nu Deu.. Dar 1eea 1e e.te important de .emnalat e.te 1 poporul no.tru+ rma. le/at de popoarele din R.rit+ a p.trat 1redin3a 1re2tin a2a 1um a primit)o la 5n1eput+ de1i 5n forma ei pre1i7at 5n .1rierile Prin3ilor din R.rit. Iar a1e.t 1re2tini.m ne.1<im6at+ men3inut 1u mult .1rupulo7itate prin Sinoadele e1umeni1e 2i prin #itur/<ia lui .tr0e1<e+ 2i)a p.trat nota lui fundamentalD unitatea .tr9n. a .ufletului 2i a 1rea3iei 5n /eneral 1u Dumne7eu+ fr 1a a1ea.t unitate . 1ad 5n e4trema unei 1on1ep3ii pantei.te. .tfel+ .piritualitatea e1<ili6rat 2i de lar/ .inte7 a poporului no.tru nu .e datorea7 numai pre7en3ei lui /eo/rafi1e 5ntre R.rit 2i pu.ul Europei 2i 1ara1terului lui pe de o parte latin+ pe de alta r.ritean prin 1redin3a lui+ 1i 2i faptului 1 el 2i)a 5n.u2it de la 5n1eputurile e4i.ten3ei lui 2i 2i)a p.trat 1redin3a 1re2tin ori/inar+ 1are repre7int prin ea 5n.2i un e1<ili6ru 5ntre deo.e6irea lui Dumne7eu de 1rea3ie 2i 5ntre pre7en3a #ui 5n 1rea3ie. Tre19nd .pre O11ident+ 1redin3a 1re2tin .)a .1<im6at 5n .en.ul 1 Dumne7eu a fo.t 1u/etat tot mai de.pr3it de lume+ 1eea 1e a tre7it uneori 1a rea13ie o /9ndire pantei.t+ de 1onfundare a #ui 1u e.en3a 5ntune1oa. a lumii >E1G<ardt+ ;o<me? .au o /9ndire .entimental la un Cri.to. r.ti/nit 5n tre1ut+ 1a 5n mi.ti1a 1atoli1 feminin+ nu trit 5n lu1rarea #ui pre7ent 5n noi. In O11ident+ de.pr3irea lui Dumne7eu de lume a du. 5n 1atoli1i.m la 5n3ele/erea ;i.eri1ii 1a a09nd mai pu3in pre7ent pe Cri.to. 5n ea+ fiind 5nlo1uit de un 0i1ar >lo13iitor?+ preo1upat de e4tinderea puterii lui 2i a .u6ordona3ilor lui 5n lume+ 5n mod a11entuat de .tp9nirea pe.te domeniile 0ie3ii omene2ti 5n .en. politi1. Dumne7eu e.te /9ndit ra3ional 1a o realitate oare1um retra. 5n 1er 2i nu trind 5n lu1rarea #ui taini1 5n .uflete. De a1eea .)a pu. mai pu3in a11ent pe ru/1iune 2i pe Taine+ prin 1are .e 1er 2i .e o63in lu1rrile #ui. De70oltarea a1ea.ta 2i)a /.it formularea nu numai 5n teoria rolului papei de 0i1ar .au lo13iitor al lui Cri.to.+ 1i 2i 5n re.pin/erea 5n03turii r.ritene de.pre ener/iile .au lu1rrile ne1reate+ prin 1are Dumne7eu e.te a1ti0 5n lume+ de2i prin fiin3 rm9ne

ne1onfundat 1u ea. 1ea.ta a a0ut drept 1on1lu7ie 5n03tura 1atoli1 de.pre 1ara1terul pur 1reat al /ra3iei+ primit de la Dumne7eu prin ru/1iune 2i dat nou prin Sfintele Taine.

De ai1i 0ine 2i 1ara1teri7area di.pre3uitoare din partea 1atoli1+ a Tainelor+ 1a rit. .tfel 5i de1lar pe /re1o)1atoli1i+ 1atoli1i "de rit 6i7antin'+ ritul ne5n.emn9nd nimi1 5n di.tin13ia a1e.tora de 1atoli1i.m. Dar unde ne 5nt9lnim propriu)7i. 1u Cri.to.+ da1 nu 5n ;ote7 2i 5n Eu<ari.tie+ 5n prima 1andidatul de1lar9nd la 5ntre6area preotuluiD "Te une2ti 1u Cri.to.?' 1u r.pun.ulD 'M une.1 1u Cri.to.'+ iar 5n Eu<ari.tie+ preotul de1lar9ndD 'Se 5mprt2e2te ro6ul lui Dumne7eu >N.? 1u trupul lui Cri.to.'. Prote.tan3ii au f1ut un pa. mai departe 5n a1ea.t minimali7are a Tainelor+ 5nltur9nd pe 1ele mai multe din ele+ iar /ruprile neoprote.tante 5nltur9ndu)le 1u totul. S)a rma. 1u di.1ur.uri de.pre un Cri.to.+ 2i+ la prote.tan3i+ dar mai ale. la neoprote.tan3i+ 1u ni2te 19ntri .entimentale 1are nu .pun aproape nimi1 de.pre dumne7eirea 2i lu1rarea lui Cri.to.+ 1i doar ni2te de1lara3ii .entimentale de.pre iu6irea #ui fa3 de 1ei 1e)# 1aut .au 1ei 1are)I 19nt #ui. 1ea.ta 5n1<ide per.oana uman 2i 1rea3ia 5n ele 5n.ele+ 1um Il 5n1<ide 2i pe Dumne7eu. Iar prin a1ea.ta nu ne.o1ote.1 porun1a M9ntuitorului Cri.to. .au E0an/<elia+ prin 1are 1ere po.tolilor . 6ote7e pe to3i 1ei 1e 1red 5n El 5n numele Sfintei Treimi >Matei @*+ ,-?? i nu ne.o1ote.1 1elelalte porun1i ale #ui+ prin 1are 1ere po.tolilor 2i urma2ilor . .e 5mprt2ea.1 1u Trupul 2i S9n/ele #ui+ .u6 1<ipul p9inii 2i al 0inului >#u1a @@+,-HIoanE+AIHAEHI Corinteni ,,+ @F+@-?? Sau nu ne.o1ote.1 porun1a #ui+ 1are a dat urma2ilor Du<ul Sf9nt .pre iertarea p1atelor >Ioan @B+@@)@I?? 1ea.ta a dat un 1ara1ter lai1 1ultului. Dumne7eu a rma. un o6ie1t de /9ndire nee4pe)rimentat .au pur ra3ional+ .implifi19nd 5n mod unilateral 5n03tura 2i 0ia3a 1re2tin. S)a .o1otit 1 Dumne7eu e.te per1eput 5n 5ntre/ime+ prin pre7en3a Sa 5n lume+ dar 2i a6.ent 5n 5ntre/ime din lume. S)a pierdut .entimentul unit3ii 1omple4e 5n Dumne7eu a realit3ii. Pe plan politi1 a1ea.ta a du. fie la un imperiali.m 6i.eri1e.1 pe.te oameni+ fie la o 0edere a realit3ii umane numai 1a o ma. unitar 1are poate fi .tp9nit 2i 1ondu. 5n mod uniform. Din O11ident au ie2it a.tfel pre3uirea tuturor ideilor 1ontradi1torii .au formele de /9ndire pline de di.pre3 pentru fie1are per.oan+ dar 5n 1omuniune iu6itoare 1u 1elelalte. Cultura O11identului 5n.2i e41elea7 printr)un indi0iduali.m ne.f9r2it+ dar monoton+ .au printr)un .pirit uniform. Ea e.te departe de pre3uirea 2i re.pe1tul 0alorilor 2i pro6lemelor reale ale rela3iilor 0ii dintre oameni. Rela3ia 1u Dumne7eu a de0enit o tem de .imple di.1ur.uri ra3ionale+ uniforme 5n 1atoli1i.m .au de o di0er.itate 5n prote.tanti.m 1are 5mparte pe 1re2tini 5n tot felul de /rupuri. De la di.1ur.omania uniform a 1atoli)1i.mului .)a 5naintat la di.1ur.omania indi0iduali.t a prote.tanti.mului 2i la di.1ur.omania a tot felul de /rupuri neoprote.tante. Ce a mai rma. din ;i.eri1a 1ea una+ dar una prin iu6ire 2i prin pre7en3a a1eluia2i Cri.to. 5n to3i 1ei 1e 1red 5n El? Numai pre7en3a real a a1eluia2i Cri.to. 5n to3i 1ei 1e 1red+ dar pe 1are Cri.to. nu 0rea .)i anule7e 5n 1eea 1e are fie1are per.oan 1a propriu+ poate men3ine at9t unitatea 19t 2i 6u1uria tuturor 5n a1eea2i 1omuniune 5n El. Numai a1ea.ta poate adu1e at9t e1<ili6rul

.piritual 5n fie1are+ 19t 2i 5n rela3iile 5ntre to3i+ unit 1u re.pe1tul deli1at pentru fie1are per.oan nu numai pentru 1eea 1e are propriu+ 1i 2i pentru faptul 1 5n fie1are per.oan a1ela2i Cri.to. lu1rea7 potri0it 1u 5n.u2irile ei.

1ea.t pre7en3 real a lui Cri.to. 5n to3i du1e la men3inerea lor 5ntr)o unitate+ dar 5ntr)o unitate a iu6irii+ nu a 1onfu7iei. 1ea.ta afirm Ortodo4ia .au 1re2tini.mul ori/inar p.trat 5n ea 5n diferite forme. !enirea real a lui Cri.to. prin Du<ul Sf9nt 5n 1redin1io2i a fo.t e4primat de Prin3ii ;i.eri1ii din primele .e1ole prin ideea de participare a 1redin1io2ilor la dumne7eirea Sfintei Treimi+ 1eea 1e are 1a urmare o 5ndumne7eire a lor 1are .e fa1e 1uno.1ut 5n 1ei 1e .e .trduie.1 . fie tot mai uni3i 1u Cri.to. prin imitarea 0ie3ii #ui 1a s(in"enie. Sfin3ii .unt re1uno.1u3i 2i 5n ;i.eri1a Romano )1atoli1+ dar ei .unt .fin3i mai mult prin reali7rile lor pe plan .o1ial 2i 1tre ei. Prote.tan3ii au mer. at9t de departe 5n ne/area .fin3eniei 5n omul 1are 1rede 5n Cri.to.+ 5n19t define.1 1redin3a numai 1a o anumit .i/uran3 prin 1are omul .e 6u1ur de iertare din partea lui Cri.to.+ 1u toate p1atele pe 1are 1ontinu . le ai6 1a 2i 1ei ne1redin1io2i. Contrar a1e.tei idei+ aderen3ii /rupurilor neoprote.tante afirm o lip. total de p1ate a lor+ 1<iar din momentul 5n 1are au de0enit mem6ri ai /rupului lor+ de1lar9ndu)i 1u m9ndrie pe to3i 1ei 1e nu fa1 parte din /rupul lor p1to2i la e4trem. Ei nu /9nde.1 1 5n.2i a1ea.t m9ndrie .impli.t a lor e.te un p1at. #ip.a lor de p1at o 0d nu 5ntr)o 6untate unit 1a .merenia 2i iu6irea fa3 de ori1e om+ 1i 5n 5nfr9nrile de la 19te0a o6i1eiuri e4terioareD de la 6uturile al1ooli1e+ de la 5n8urturi+ de la 1arne de por1+ 1are nu mer/ 5n. p9n la po.t+ p9n la 6untate 2i a8utorare de7intere.at a altora. Nu numai 1 nu au 5n3ele/erea 1omple4it3ii per.oanei umane+ 1are poate lupta pentru de.09r2ire+ dar nu o reali7ea7 ni1iodat. In Ortodo4ie+ Cri.to. ne d puterile Sale Dumne7eie2ti .au 5n.2i 0ia3a Sa dumne7eia.1 0e2ni1 prin 5ndumne7eire+ pe 19nd El o are pe a1ea.ta prin fire. 1ea.ta pentru 1 noi .untem o fire 1reat de El+ pe 19nd El are firea ne1reat+ de1i din 0e1i 2i 5n mod ne.f9r2it. Iar a1ea.ta ne di.tin/e de El. Puterea #ui 1reatoare ne)a adu. la e4i.ten3 2i ne men3ine 5n e4i.ten3. Dar tot puterea #ui ne druie2te+ da1 0oim . o primim+ o 0ia3 a.emntoare 1u a #ui+ 1u toate 6unt3ile 2i 5n feri1irea 1omuniunii. 1ea.ta ne 3ine 5ntr)o le/tur indi.olu6il 1u El+ dar 5ntru19t noi o primim de la El+ iar El e.te i70orul ei+ ne 2i di.tin/em de El+ .au nu ne 1onfundm. Sf9ntul C<irii .pune 5n 1omentariul la E0an/<elia lui Ioan+ 0er.etul ,B+ @*D %u dau via" venic oilor Mele i nu vor pieri n veac i nimeni nu le va rpi din mna Mea D "Prin faptul 1 nu le d 0ia3a prin fire 2i 1 El o druie2te a1ea.ta din Sine 5n.u2i 2i nu primind)o de la altul. Iar prin 0ia3a 0e2ni1 nu 5n3ele/em o lun/ durat temporal de 1are .e 0or 5mprt2i to3i dup 5n0iere+ 6uni 2i ri+ 1i 0ie3uirea 5n fie1are. Putem 5n3ele/e prin 0ia3a 0e2ni1 2i 6ine1u09ntarea taini1 prin 1are Cri.to. ne .de2te 0ia3a #ui prin 5mprt2irea dat 1redin)1io2ilor de trupul Su+ dup .pu.aD el ce mnnc trupul Meu i bea sngele Meu! are via" venic >Ioan E+AA?'. Unindu)Se 1u noi prin 5mprt2ire+ 5n .en. lar/+ Cri.to. ne fa1e 5mpreun fii ai Tatlui 1u Sine+ .au fra3i ai Si+ dar dup <ar+ nu prin na2tere din fiin3a Tatlui+ 1um e.te .in/ur El+ 11i :iul lui Dumne7eu nu S)a f1ut om numai 1a . .ati.fa1 onoarea 8i/nit a lui Dumne7eu prin moartea #ui+ 1a om+ 1i 1a . ne fa1 a.emenea #ui 5n dumne7eire prin faptul 1 .)a f1ut a.emenea nou prin umanitatea a.umat 2i a intrat 5n 1ea mai .tr9n. unire 1u noi prin ea. C1i+ .pune Sf9ntul E0an/<eli.t IoanD )i celor ce *-au primit! care cred n numele *ui! le-a

dat putere ca s se (ac (ii ai lui #umnezeu >Ioan ,+,@?. Coment9nd a1e.t 0er.et+ Sf9ntul C<irii .puneD "C1i deoare1e au primit prin 1redin3

pe :iul+ prime.1 puterea de a fi ridi1a3i 5ntre fiii lui Dumne7eu. #e d :iul puterea 1e o are El dup fire... 1<em9ndu)i la 1omuniune... 5mplinind a1ea.ta 1a o fapt a iu6irii fa3 de lume. C1i nu puteam .1pa altfel de moarte+ noi 1ei 1e purtm 1<ipul 1elor pm9nte2ti+ da1 nu .e 5ntiprea 5n noi frumu.e3ea >6untatea? 1<ipului 1ere.1+ prin 1<emarea la 1alitatea de fii'. .tfel+ noi rm9n9nd 1u firea noa.tr 1reat+ dar 1in.tit de iu6irea lui Dumne7eu+ .untem ridi1a3i la unirea 1u :iul #ui 5n a2a m.ur 1 primim din plintatea ne.f9r2it a 0ie3ii #ui+ tot mai mult din 6o/3ia #ui 1a un <ar pe.te <ar+ 1um .pune tot E0an/<eli.tul IoanD "Din plintatea #ui noi to3i am luat <ar pe.te <ar' >Ioan ,+,E?. C9t 0reme 5n 1atoli1i.m /ra3ia e.te o .impl iertare 1e ne)o adu1e Cri.to. prin .ati.fa1erea onoarei 8i/nite a lui Dumne7eu prin 8ertfa #ui+ iar prote.tan3ii 2i mai ale. mem6rii /ruprilor neoprote.tante nu 0or6e.1 de <ar+ 5n Ortodo4ie .e 0or6e2te 1ontinuu de <ar+ 1a dar al 6unt3ilor 2i puterilor dumne7eie2ti .au al 0ie3ii #ui feri1ite 2i nemuritoare. Da1 0ia3a .au ener/ia >lu1rarea? ne1reat .au <arul 1e ni .e d prin Cri.to. nu e o /ra3ie 1reat+ 1are ar 3ine pe Cri.to. .eparat de noi+ 1a 5n 1atoli1i.m+ 1um Il 3ine 2i 5n prote.tanti.m 2i 5n /ruprile neoprote.tante+ lu1rarea .au <arul .au 0ia3a #ui 5n noi nu poate fi ni1i pur dumne7eia.1. C1i Cri.to. fiind 2i Dumne7eu 2i om+ .au at9t Per.oan a firii dumne7eie2ti+ 19t 2i a 1elei omene2ti a.umate de El+ nu poate l.a nea1ti0 ni1i una din firile Sale. El lu1rea7 5n noi at9t 1a Dumne7eu 19t 2i 1a om+ .au ni .e fa1e 1omuni1ati0 1a Dumne7eu 5ntru19t e.te 2i om. El une2te lu1rarea dumne7eia.1 1u 1ea omenea.1 fr . le 1onfunde. 2a 1um a 0inde1at o1<ii or6ului 1u puterea dumne7eia.1+ lu1r9nd prin m9na 1are .)a atin. 1u tin de o1<ii lui+ a2a 2i dup 5n0iere a 1omuni1at puterea Du<ului Sf9nt prin .uflarea /urii Sale a.upra apo.tolilor. De a1eea+ p.tr9ndu)i trupul 2i dup 5nl3area la 1er+ nu 1omuni1 lu1rarea Sa dumne7eia.1 fr mi8lo1irea trupului Su+ de2i a1um a1e.ta e.te deplin 5ndumne7eit .au tran.fi/urat. Cri.to. rm9ne 5n 0ea1 2i om+ 1<iar dup 5nl3are+ pentru 1 0rea . ne men3in 2i pe noi 5n 0e1i oameni 5n trup+ de2i 1u trupul deplin tran.fi/urat. Moi.e 2i Ilie .)au artat pe Ta6or fie1are 1u trupul propriu+ 1a 2i Cri.to. 5n.u2i+ de2i din ele iradia lumina 1ople2itoare a dumne7eirii. Prin Trupul tran.fi/urat+ dar nu fr el+ ne 1omuni1 Cri.to. 2i a1um <arul Su+ .pre a ne 5nl3a treptat 2i pe noi .pre un trup tran.fi/urat. Sf9ntul C<irii .u.3ine pe lar/ 5n lu1rarea 1itat 0e2ni1ia trupului no.tru. ltfel n)ar e4i.ta 5n0iere. Prin trupul Su+ Cri.to. a manife.tat iu6irea Sa fa3 de noi+ du. la 1ulme prin r.ti/nirea Sa pentru noi+ 2i prin trupul Su+ purt9nd 5n el urmele a1e.tei fapte iu6itoare la e4trem+ ni .e 1omuni1 2i a1um 5n Sf9nta Imprt2anie. Dar El 0ine 1u iu6irea Sa trit la 1ulme 5n r.ti/nirea Sa 5n noi+ pentru 1 are 5n iu6irea Sa fa3 de Tatl+ 1a 2i 5n iu6irea Tatlui fa3 de .ine+ .im3irea etern a iu6irii. El poate . ne iu6ea.1 2i dup 5ntrupare pentru 1 Tatl 5n.u2i Il iu6e2te pe El 1a pe :iu 2i dup 5ntrupare+ de1i 2i 1a om+ 2i de1i 2i El 5i iu6e2te pe oameni 1um 5i iu6e2te Tatl Su 1a pe 1ei 1e poart 1<ipul #ui de om 2i 0rea . atra/ 2i pe oamenii 1u 1are .)a unit 5n iu6irea Sa fa3 de Tatl. De a1eea mul3umindu)I pentru iu6irea pe 1are ne)a artat)o nou 2i Tatlui prin r.ti/nire+ Ii mul3umim 2i Tatlui 1are #)a trimi. 1a om 1a . ne iu6ea.1 prin El 1um Il iu6e2te pe El 5n.u2i 2i noi .)# iu6im pe Tatl 1um Il iu6e2te :iul #ui Unul N.1ut. De a1eea f919ndu)ne .emnul

1ru1ii+ ne amintim nu numai de iu6irea lui Cri.to. fa3 de noi+ 1i 2i de iu6irea Tatlui+ artat nou prin :iul 1el r.ti/nit 2i prin Du<ul 5n 1are 52i arat nu numai iu6irea #ui fa3 de :iul 1el din 0e2ni1ie+ 1i 2i fa3 de :iul 5ntrupat 2i prin El fa3 de noi.

Nu 0rem . uitm de 1ru1ea lui Cri.to. prin 1are ne)a artat iu6irea e4trem+ dar ni1i de Tatl 2i de Du<ul Sf9nt 1are 2i)au artat de a.emenea iu6irea lor fa3 de noi prin :iul 1el 5ntrupat+ 2i ne fa1em .emnul 1ru1ii pornind de la frunte+ .au de la /9ndul la Tatl+ 1o6or9nd .pre piept+ de unde a 1o6or9t :iul lui Dumne7eu la noi p9n la 8ertf+ mrturi.ind 1 prin 8ertfa :iului Su+ Tatl ne 1ere . 5mplinim faptele iu6irii noa.tre fa3 de Dumne7eu 1el 5n Treime+ pornind la lu1rarea a1ea.ta 1u m9na dreapt. Ptimirea de pe 1ru1e e.te a1tul <otr9tor+ crucial! prin 1are Cri.to. a 5n0in. moartea+ 11i a1ea.t ptimire+ de2i a fo.t .uportat prin trup+ 5n r6darea ei a fo.t puterea dumne7eia.1. De a1eea+ 19nd .e fa1e .emnul ei 1u 1redin3+ Cri.to. 5n.u2i retrie2te puterea 1e a e4er1itat)o prin ea 2i de a1eea prin .emnul ei .e 6ine1u0intea7 .au .e 1ur3e.1 toate+ 0enind 5n 1ele 6ine1u09ntate puterea lui Cri.to.. Iu6irea fa3 de noi 52i are i70orul 5n e4i.ten3a .uprem+ 5n e4i.ten3a 1are e4i.t prin ea 5n.2i+ nu .e i0e2te pe 0reo treapt inferioar a e4i.ten3ei. Iu6irea e.te 5n.u2irea e4i.ten3ei. Iu6irea e.te 5n.u2irea e4i.ten3ei .upreme 2i .pre ea .untem atra2i 2i noi prin iu6irea pe 1are ne)o arat+ .09r2ind 1ele mai mari fapte pentru noi+ 1a . ne arate 19t de mult 3ine la noiD .e fa1e om 5n.u2i :iul lui Dumne7eu prin 1ea mai mare .merenie 2i prime2te 1ea mai /rea ptimire 1a . ne .1ape de moarte+ .pre a ne a0ea 5ntr)un dialo/ al iu6irii 0e2ni1e. Se afirm uneori 1 1re2tini.mul e.te dep2it+ 1 tre6uie . 1utm o 1redin3 mai modern. Dar 1e poate fi mai 5nalt de19t o 1redin3 1are are la 6a7 iu6irea 1elor mai 5nalte e4i.ten3e fa3 de om 2i 0rea . a8ute pe om . .e ur1e la 5nl3imea a1e.tei iu6iri? Ce ideal mai 5nalt poate fi propu. oamenilor de19t iu6irea p9n la 8ertfa 0ie3ii a unora pentru al3ii+ urm9nd e4emplul lui Dumne7eu 5n.u2i+ iu6irea 1are are la 6a7 pre3uirea ne.f9r2it a per.oanei umane 2i 1redin3a 5n per.pe1ti0a de.09r2irii ei ne.f9r2ite? Idealul .poririi ne.f9r2ite 5n iu6ire e.te un ideal 1are nu poate fi dep2it de ni1i un altul. De a1eea :iul lui Dumne7eu 5ntrupat 1a om nu putea . .e fa1 un om p1to.+ 11i a1ea.ta l)ar fi 5n1<i. 5n e/oi.mul 5n/u.t 1ontrar iu6irii. Un Dumne7eu f1ut un om p1to. ar fi 5n1etat . mai fie Dumne7eu 2i . mai poat adu1e 8ertfa pentru oameni+ 1are . ne .1ape de moarte 2i . ne fie un 09rf de atra13ie ne.f9r2it pe 1alea .pre El. i pe a1ea.t 1ale nu putem 5nainta de19t da1 El 5n.u2i e.te 5n noi 1u putere a #ui+ 1a o 1ale 1are nu ni .e arat numai 1a 1ea 1are tre6uie urmat+ 1i 1a o 1ale 1e ne atra/e afl9ndu).e 5naintea noa.tr. El e.te de0rul prin e41elen3+ pe.te 1are nu poate fi altul+ 11i are 5n .ine plenitudinea ne.f9r2it a e4i.ten3ei .au a 0ie3ii. El e.te #umina 5ntrea/ a lumii+ #umina 1are nu ne du1e .pre alt 3int+ 1i ne atra/e .pre ea 5n.2i+ 1a .en.ul .uprem al 0ie3ii. Cri.to. e.te toate a1e.tea 5nuntrul no.tru tot mai mult+ nu 5n afara noa.tr+ 11i numai a2a e.te 2i puterea noa.tr 1are ne du1e la tot mai deplina unire 1u El+ la tot mai deplina feri1ire. Ii.u. Cri.to. e.te a.tfel el ce era >ori19nd? i el ce este i el ce vine >tot mai aproape de 1ei 5n 1are e.te 2i 0ine 1a pre7en3 5n 1ela 1e 5n1 nu e.te? > po1alip.a ,+ *?. El .in/ur poate 7i1eD %u sunt +l(a i ,mega > po1alip.a ,+*?. N)a fo.t 5nainte de El 1ine0a .au 1e0a 2i nu 0a 5n1eta 0reodat . e4i.te 1a . fie urmat de altul mai 5nalt+ mai de.09r2it+ el e.te infinitul. i nu poate a.tfel de19t 1a Per.oana iu6irii infinite+ de1i a09nd o alt Per.oan pe 1are o

iu6e2te din 0e1i 2i o 0a iu6i 5n 0e1i. C1i numai iu6irea de.09r2it 2i ne.f9r2it are 5n ea feri1irea infinit.

Ni1i o e.en3 in1on2tient+ o e.en3 o6ie1ti0 nu poate da o mare 6u1urie. ;u1uria nu)mi 0ine de19t de la o alt per.oan+ de la 1on2tiin3a ei atent fa3 de mine. Dar nu per.oanele 1are .imt 5n ele ne0oia de alte per.oane+ de1i 1are .unt mr/inite 5n ele 5n.ele+ 5mi pot da 6u1uria 0e2ni1 2i de.09r2it+ 1i numai Per.oana 1are nu are ne0oie de alta+ 1i are 5n ea plenitudinea. Numai de la Dumne7eu 1el 5ntreit 5n Per.oane 5mi poate 0eni ne5n1etat 2i 5n 0e1i feri1irea ne.f9r2it. Una din a1e.te Per.oane de.09r2ite 5n iu6irea 1u alte dou Per.oane a intrat 5n 1omuniune 0e2ni1 1u noi+ 1are 0oim+ pentru a1ea.t feri1ire nemuritoare. Numai f19ndu)Se o a.emenea Per.oan om+ dar om ne17ut din iu6irea #ui dumne7eia.1+ om ne17ut 5n p1to2enie e/oi.t+ ne)a putut adu1e pentru 0e1ie 1omuniunea+ feri1irea. Numai o Per.oan 1are fiind Dumne7eu 1el nemr/init 2i infinit+ prin fire S)a f1ut om fr de p1at 2i ne)a putut adu1e iu6irea Sa e4trem la 8ertfa de Sine 1a om+ 1a . ne .1ape de moarte. Da1 .)ar fi f1ut om p1to.+ nu numai 1 ar fi 5n1etat . fie Dumne7eu 1eea 1e e.te impo.i6il 1i ni1i n)ar fi murit pentru noi+ 1i pentru Sine 2i 1a atare n)ar fi putut 5n0in/e moartea. 1ea.ta 5n.eamn 1 Per.oana :iului lui Dumne7eu nu S)a n.1ut 1a om+ din a1tul pl1erii p1toa.e al unirii dintre un 6r6at 2i o femeie. 1ea.ta ar fi 5n.emnat 1 El a 5n1eput . e4i.te de)a6ia prin a1ea.t na2tere+ 1a om de r9nd. Dar El era de mai 5nainte Per.oana :iului lui Dumne7eu 2i 5n 1alitatea a1ea.ta 2i)a luat El 5n.u2i 2i firea omenea.1 prin lu1rarea Sa 2i a Du<ului Sf9nt+ unit 1u El+ dintr)o :e1ioar+ de1i 5n mod nep1to.. $rupurile neoprote.tante 1are nu re1uno.1 na2terea lui Cri.to. din :e1ioar+ 1i pe 1alea natural a omului de r9nd+ nu)# re1uno.1+ de a1eea+ de fapt+ 1a Dumne7eu f1ut om 2i de a1eea e0it .)I .pun Cri.to.+ 1i numai Ii.u.+ iar 1u/et9ndu)# 1a om p1to.+ 5n mod 1on.e10ent nu 1red ni1i 1 a murit pentru noi+ 1i pentru p1atul #ui+ 1a ori1e om. .tfel+ 5ntre ne/area de 1tre ei a na2terii din :e1ioar a lui Ii.u. 2i nere1unoa2terea 1ru1ii 1a mi8lo1 prin 1are ne)a m9ntuit e.te o .tr9n. le/tur. Iar da1 Ii.u. a murit pentru p1atul #ui+ El ni1i nu a putut 5n0in/e moartea. De a1eea ni1i nu 0or6e.1 ei prea 1lar de.pre 5n0ierea #ui. Pentru ei Ii.u. e.te mai de/ra6 un prooro1+ 1a 1ei din !e1<iul Te.tament. Ei refu7+ 1a 2i fari.eii din timpul #ui+ .)# numea.1 Cri.to.. ;a nu)i .pun ni1i M9ntuitorul. Pentru 1 da1 n)a 5n0in. moartea+ nu ne)a m9ntuit. De a1eea unii+ nere1uno.19nd dumne7eirea #ui+ .e de1lar mai 1ur9nd Ie<o0i2ti+ .au 1redin1io2i ai Dumne7eului din !e1<iul Te.tament+ .au 1in.te.1 .9m6ta+ 1a e0reii+ nu Dumini1a+ 7iua 5n0ierii Domnului.

Noi 1redem 1 Cri.to. .)a n.1ut din :e1ioar 2i 1 Cel 1e S)a n.1ut din ea+ lu9nd din ea firea omenea.1+ e.te :iul lui Dumne7eu. De1i Sinodul III e1umeni1 de la Efe. >din anul (I,? a numit)o N.1toarea de Dumne7eu. De a1eea Ortodo4ia a1ord o mare 1in.tire Mai1ii Domnului+ at9t 5n ru/1iuni 2i 19ntri de laud+ 19t 2i 5n i1oane. Dar ea e.te pre7entat 5n i1oane totdeauna 5mpreun 1u Cri.to.D 5n i1oana Na2terii Domnului+ 5n pre7entarea ei 1u Prun1ul dumne7eie.1 5n 6ra3e+

5n Dei.i.+ unde e.te 5n ru/1iune .pre :iul ei+ 5n i1oana dormirii+ 19nd :iul ia .ufletul ei 5n 1<ip de 1opil 5n 6ra3e. In Catoli1i.m+ ea e.te pre7entat ade.eori .in/ur. I .e a1ord a.tfel

un fel de importan3 de.pr3it de :iul lui Dumne7eu 1el 5ntrupat 2i 5n do/ma 1atoli1 de.pre 1on1eperea ei fr p1atul .trmo2e.1+ prin 1eea 1e .e afirm 1 nu prin 5ntruparea :iului lui Dumne7eu a 5n1eput eli6erarea Mai1ii Domnului de p1atul .trmo2e.1 ) ea 5n.2i fiind 1ur3it de a1e.t p1at 19nd .)a 1on1eput 5n ea Cri.to. 5n.u2i 1i de la 1on1eperea ei. In 1atoli1i.m+ tendin3a de a 0edea pe :e1ioar oare1um independent de :iul ei .e arat 2i 5n numele 1e i .e d+ de Madona+ pe 19nd 5n Ortodo4ie ea e numit totdeauna Mai1a Domnului+ .au N.1toarea de Dumne7eu.

In le/tur 1u a1ea.ta e.te de men3ionat 2i importan3a 1e o au i1oanele 5n 1ultul ;i.eri1ii Ortodo4e. Catoli1i.mul a 1o6or9t i1oanele la un fel de ta6louri din 1are nu iradia7 taina 2i de a1eea ni1i nu .unt .fin3ite+ iar prote.tan3ii 2i /rupurile neoprote.tante le refu7 1u totul+ 1a idoli. Dar da1 puterea lui Cri.to. .e poate 1omuni1a prin 1u0inte+ de 1e nu .)ar putea 1omuni1a 2i prin mi8loa1e 1e .e adre.ea7 o1<ilor? Da1 .e admite de.1rierea r.ti/nirii lui Cri.to. prin 1u0inte+ de 1e nu .)ar admite pre)7entarea ei 2i prin i1oan+ 1are e4pune 5ntru) un mod mai 1on1entrat 2i poate mai impre.ionant ptimirea #ui. :iul lui Dumne7eu 5ntrup9ndu)Se+ a artat 1 nu di.pre3uie2te omene.1ul 2i de1i ni1i 1u09ntul 2i 1<ipul omului. In re.pin/erea 1re2tini.mului o11idental a i1oanelor e.te a1eea2i tendin3 de alun/are a lui Dumne7eu din lumea 1reat de El+ a1eea2i tendin3 de lai1i7are a lumii 2i de redu1ere a rela3iei 1u Dumne7eu la o rela3ie .pe1ulati0+ prin .imple 1urente a6.tra13ioni.te. Prin1ipalul e.te . .e redea 5n i1oan fidel 1eea 1e .e .pune 1u 1u0inte 5n Sf9nta S1riptur 2i 1a . .e e4prime 1redin3a 1ea mai 0ie prin ea+ a2a 1um .e e4prim 2i prin 1u0intele de.pre Cri.to.+ .au de.pre Mai1a #ui+ fapt re.pe1tat 5n i1oanele ortodo4e. Unde .e 0or6e2te de.pre el 1u 1redin3+ 0ine 2i Cri.to. 1u puterea #ui. De 1e n)ar 0eni 2i unde .e 5nf3i2ea7 1<ipul #ui+ 5n i1oan? 5n !e1<iul Te.tament nu .e 5nf3i2ea7 Dumne7eu 5n i1oane+ pentru 1 nu .e 5ntrupa.e :iul #ui. i totu2i+ El e.te de.1ri. de prooro1ul Daniil 2i e.te pre7entat prin unele .im6oluri din 1ortul .f9nt. Dumne7eu nu e.te de.pr3it de 1rea3ia #ui. El e.te 5n toate. Dar 5n mod .pe1ial 19nd .unt .fin3ite prin ru/1iunile ;i.eri1ii. 5n /eneral+ 1re2tini.mul e0an/<eli1 p.trat 5n R.rit prin Ortodo4ie e.te un 1re2tini.m du<o0ni)1e.1+ .pre deo.e6ire de 1re2tini.mul o11idental 1are are mai mult un 1ara1ter ra3ionali.t+ nedu<o0ni1e.1+ lip.it de pre7en3a real a lui Cri.to. 5n oameni 2i 5n lume. In O11ident .)a introdu. pentru prima dat 5n 1re7ul ni1eo)1on.tantinopolitan+ e4pre.ia nou de.pre pur1ederea Sf9ntului Du< 2i de la :iul >:ilioJue?+ primit ofi1ial la Roma de)a6ia 5n .e1olul XI. E4pre.ia+ 5ntre/it teolo/i1 prin formula "tamJue e4 uno prin1ipio' "1a dintr)un .in/ur i70or'+ tinde la o 1onfu7ie 5ntre Tatl 2i :iul 5n a1tul pur1ederii Du<ului+ atenu9nd deo.e6irea per.onal 5ntre Tatl 2i :iul 2i fa0ori79nd ideea 1 o Per.oan poate pro0eni din fiin3a omenea.1. E.te o idee 1are .e a11entua.e de 1tre Tertulian 2i u/u.tin. Ea e.te afirmat 2i a.t7i 5n mod dire1t de unii teolo/i 1atoli1i. .tfel+ Cer6ert Mu<len d de 5n3ele. 1

1<iar Du<ul Sf9nt de0ine un a1t 1omun+ .au o Per.oan 1omun a Tatlui 2i a :iului. "Se poate .pune 1 Du<ul Sf9nt e.te a1tul 1omun >Kir ) Gt? al Tatlui 2i al :iului+ 1a Per.oan adi1'. "Du<ul Sf9nt e.te rela3ia intertrinitar+ a1tul 1omun >Kir ) Gt? al Tatlui 2i :iului+

5n El 5n.u2i' >#er $eilige -eist als Person! I ufla/e+ Mun.ter+ !erla/+ p. ,AF 2i ,A-?. 1ea.t tendin3 .pre 1onfu7ia Per.oanelor redu1e rela3ia iu6itoare dintre ele. Tatl nu mai rm9ne 5n a1tul pur1ederii Tat al :iului+ 2i :iul+ :iu al Tatlui. De1i ni1i nou :iul 5ntrupat nu ne mai d Du<ul Sf9nt 1a Du< de :iu 1a . ne fa1 2i pe noi fii ai Tatlui 1ere.1+ 5mpreun 1u Sine. Du<ul nu mai apare 1a Du< al 1omuniunii 5ntre Per.oanele ne1onfundate+ ni1i 5ntre oameni+ da1 nu mai are un a.tfel de rol ni1i 5n Sf9nta Treime+ 5ntrind iu6irea unei Per.oane fa3 de o alta.

In Ortodo4ie 1ei 1e 1red 5n Cri.to. prime.1 Du<ul pentru ridi1area lor la iu6irea fa3 de Tatl 1a Tat 2i fa3 de :iul 1a frate dumne7eie.1 f1ut om a.emenea lor+ dar 2i dra/o.tea fa3 de 1eilal3i oameni 1a fra3i 5n Cri.to.. Du<ul ne ridi1 pe.te alipirea la lume+ ferindu)ne de o pornire indi0iduali.t .au e/oi.t. Du<ul Sf9nt adu1e 5n 0ia3a noa.tr 0ia3a dumne7eia.1+ 0ia3a de .fin3enie+ 0ia3a 5ndumne7eit. El ne fa1e . .im3im pe Cri.to. 2i lu1rarea #ui una 1u lu1rarea Du<ului 5n noi. De a1eea prin Du<ul 1erem 5n ru/1iunile ;i.eri1ii .fin3irea tuturor+ o dat 1u .emnul 1ru1ii f1ut pe.te noi 2i pe.te 1ele 1e le folo.im 1a mi21are de dep2ire a e/oi.mului no.tru. De lu1rarea .fin3itoare a Du<ului unit 1u .emnul 1ru1ii nu .e 0or6e2te 5n /ruprile neoprote.tante ni1i19nd. Oamenii rm9n a.tfel 5n1<i2i 5n lumea a1ea.ta+ adre.9ndu)I lui Ii.u. .imple 1u0inte. I. .piritualitatea ortodo/ accentuat de poporul romn n mod deosebit prin unele e/presii ale sale. Poporul rom9n afirm importan3a 1redin3ei .ale+ numind)o 0lege romneasc1 .au 0lege strmo-easc1. Ea repre7int a.tfel pentru el fundamentul tuturor le/ilor de 0ia3 5ntr)o 1on0ie3uire de re1ipro1 pre3uire 2i 1onlu1rare+ 1are)i a.i/ur unitatea 2i identitatea. Spun9ndu)i "le/ea rom9nea.1' 2i ".trmo2ea.1'+ poporul no.tru afirm trirea 5n ea de la 5n1eputurile e4i.ten3ei .ale+ 1are 1oin1ide 1u timpul apari3iei 1re2tini.mului 2i r.p9ndirii lui prin apo.tolii lui Ii.u. Cri.to.. Dar a1ea.t 5ndelun/at 2i ne1urmat trire 5n le/ea de .uprem no6le3e a lui Cri.to.+ a produ. o deo.e6it de afe1tuoa. alipire a lui la Dumne7eu+ 1are i)a de0enit 5ntru totul familiar. 1ea.t familiaritate afe1tuoa. fa3 de Dumne7eu+ 1are a pu. o pe1ete de afe13iune 2i pe rela3iile fie1rui in. 1u .emenii .i+ o t9l1uie2te poporul no.tru prin e4pre.ia !#umnezeu drgu"u1. Dumne7eu nu e.te un Stp9n a.pru 2i di.tant+ 1i un Printe iu6itor 2i de a1eea dra/+ 6a 1<iar dr/u3. E.te un diminuti0 1are+ 1a aproape toat mul3imea de diminuti0e ale poporului rom9ne.1+ nu e4prim o mi1ime a lui Dumne7eu numit a.tfel+ 1i o intimitate 2i o 1ldur a rela3iei 1u El+ a 0enirii #ui 5n apropierea noa.tr+ fapt .09r2it de :iul lui Dumne7eu prin 5ntruparea #ui+ numit de Sf9ntul po.tol Pa0el "1<eno7'+ .merire+ de76r1are de .la0a e4terioar+ 1a .)# putem .im3i apropiat de noi. Cum .pune 1opilul tatlui .u "ti1u3u'+ fr a 5n1eta .), 0ad 5n mrimea lui+ dar .im3indu)i 5n a1ela2i timp 1o6or9rea iu6itoare la el+ a2a .pune poporul no.tru "Dumne7eu dr/u3u'+ .im3ind 1o6or9rea #ui la L 1omuni1are iu6itoare 1u .ine.

In a1ela2i 5n3ele. folo.e2te poporul no.tru e4pre.ia "Mi1u3a Domnului'+ 079nd)o 'Mi1u3' nu numai pentru :iul ei iu6itor+ 1i 2i pentru tot 1el 1e .e adre.ea7 ei... Simt pe

"Mi1u3a Domnului' tot a2a de apropiat de mine 2i trie.1 a1eea2i afe13iune fa3 de ea+ 1um o .imt 2i 1um o .imte 2i mai1a mea+ 19nd 5i .pun "mi1u3'. E.te de men3ionat 1 numai poporul no.tru folo.e2te e4pre.ia "Mai1a Domnului'. $re1ii .pun "Mai1a lui Dumne7eu'. In le/tur 1u a1ea.ta .t 2i faptul 1 numai poporul rom9n nume2te e4i.ten3a .uprem nu .implu "7eu'+ 1a toate 1elelalte popoare+ 1i "Domnul Dumne7eu'+ 1are .)a pre.1urtat 5n "Dumne7eu'. Prin a1ea.ta deo.e6e2te pe Dumne7eul 1redin3ei 1re2tine de 7eii p/9ni+ 1a for3e ale naturii. Dumne7eu e.te Domnul .au uni1ul Stp9n al tuturor. 1e.t nume .)a dat 5n1 de po.toli Domnului Cri.to.+ 1a .)# arate 1a Dumne7eul Stp9n al tuturor. 1e.t nume 5l folo.e2te 2i poporul rom9ne.1+ de la 5n1eputurile #ui+ dar ,)a folo.it 2i pentru Tatl+ art9nd 1 2i Tatl e.te Per.oan 2i totodat Stp9nul tuturor. El afirma prin a1ea.ta .tp9nirea lui Dumne7eu pe.te toate. Ori1e alt domn e.te un domn relati0+ depin79nd de alte puteri mai pre.u. de el. Prin e4pre.iile a1e.tea poporul rom9n arat deli1ate3ea .ufletea.1 1are i .)a imprimat prin 1redin3a lui. Deli1ate3ea a1ea.ta 2i)a e4primat)o 2i fa3 de Domnul Ii.u. Cri.to. 5n "1olindele' lui+ 5n 1are folo.e2te 1ele mai /in/a2e 1u0inte pentru Prun1ul dumne7eie.1 n.1ut 5n ie.lea din ;etleem. Dar tot 5n a1e.te 1u0inte de o mare 6o/3ie de 1on3inut e.te de.1ri. toat lu1rarea m9ntuitoare a lui Cri.to.. Intre altele+ prun1ul e.te pre7entat 1a Dumne7eu 1are 52i 5n.u2e2te pl9n.ul no.tru+ dar nu pentru tre6uin3ele #ui+ 1i pentru p1atele noa.tre+ pl9n. 1are), 0a du1e p9n la moartea pe 1ru1e pentru noi. O e4pre.ie ori/inal a primit 5n 1rea3ia popular rom9nea.1 8ertfa lui Cri.to. 5n "#e/enda Mn.tirii r/e2'. In ea+ Cri.to. e.te numit Manole+ forma rom9nea.1 a lui Emanuel+ 1um e numit Cri.to. 5n Sf9nta S1riptur+ 1are .e tradu1e 5n rom9ne2te "1u noi e.te Dumne7eu'D Emanuel .au Manole nu poate 5ntemeia ;i.eri1a de19t pe 8ertfa trupului Su+ 1are 5n lim6a /rea1 e.te de /enul feminin >.ar4?. Dar poporul rom9n a /enerali7at a1ea.t idee+ 1uno.19nd faptul 1 ori1ine 52i dedi1 0ia3a unei mari opere pentru al3ii+ uit de /ri8a 1elor apropia3i. Credin3a 5n Dumne7eu 1ere oamenilor . fie 6uni+ a2a 1um e.te El 5n.u2i. Omul 6un e.te "omul lui Dumne7eu'. Omul ru e un "p/9n'+ 1are nu 1rede 5n Dumne7eu. ;untatea e.te una 1u .ntatea min3ii. Cel lip.it de 6untate e.te "ne6un'. Omul 6un e.te 2i un om 1u .ufletul frumo.. Omul ru e.te un "om ur9t'. Omul 6un e.te omul 1omuni1ati0. C9nd nu ai pe 1ine0a 1u 1are . 1omuni1i+ 3i)e "ur9t'. Numai omul 1omuni1ati0 52i fa1e 0ia3a frumoa.+ pl1ut. Se afirm prin a1ea.ta firea 1omuni1ati0 a rom9nului. Eu am ne0oie de altul+ altul are ne0oie de mine. Se afirm prin a1ea.ta 0aloarea per.oanei. C9nd m aflu numai 5ntre lu1ruri+ mi)e "ur9t'. 1ea.ta arat 1 la fundamentul e4i.ten3ei nu e.te o e.en3 imper.onal+ 1i o 1omuniune de Per.oane+ adi1 Sf9nta Treime. Pentru poporul rom9n lumea 5ntrea/ r.p9nde2te o "lumin' prin r9nduiala ei. De a1eea 5i .pune "lume'+ de la 1u09ntul lumin. Un pei.a8 frumo. e.te o "/ur de rai'+ e.te 5n el o frumu.e3e plin de tain. Ea nu e.te produ.ul unei e.en3e lip.it de /9ndire 2i de 6u1uria pentru o r9nduiala. Omului i .e 1ere ". fa1 un lu1ru 1a lumea'H prin a1ea.ta .e afirm 1 2i lumea e f1ut "lume' printr)un .im3 1on2tient al r9nduielii+ al frumo.ului. Iadul 5n 1are totul .e afl 5ntr)o lupt plin de de7armonie e.te 5n 5ntuneri1. In toat r9nduiala lumii e pre7ent Dumne7eu 1u iu6irea #ui fa3 de oameni. Dar fa3 de

oamenii "fr Dumne7eu'+ p/9ni 2i ri+ El folo.e2te lumea 2i pentru a le adu1e /reut3i 2i nenoro1iri. De a1eea 19nd 0in a.upra a1e.tor oameni /rele nenoro1iri+ poporul rom9n .pune

1)i "6ate Dumne7eu'. 5n1er)1ri pot 0eni 2i pe.te oameni 6uni+ dar p9n la urm ei .unt a8uta3i . 6iruia.1 ne1a7urile 2i /reut3ile. Poporul roman+ 1re.1ut .piritual in mi.ti1a ortodo4a a luminii+ nu in mi.ti1a o11idental. a intuneri1ului+ e.te un popor 1are .e 6u1ura de lumina+ 1a1i lumina e.te in planul fi7i1 e4pre.ia randuielii+ iar in planul .piritual+ e4pre.ia 6unatatii .au a relatiei armonioa.e+ /eneroa.e a omului 1u .emenul .au. :ata omului 6un ra.pande.te lumina. De a1eea .fintii au in i1oane 1apetele in1on8urate de un nim6 lumino.. Omul 6un e.te omul 1are 7ame.te lumino. in 6u1uria 1omuniunii. Toate a1e.tea repre7inta un pro/ram pentru inno6ilarea reala a omului. Si numai in 1omuniunea 6u1uroa.a 1u altii+ a.a 1um e pra1ti1ata de poporul roman+ .e inno6ilea7a omul. Numai in 1omuniune .e inaintea7a la ne.far.it in a1ea.ta no6lete .i in de.1operirea fara .far.it a tainei omului+ 1are .e <rane.te din taina 1omuniunii intre Per.oanele Sfintei Treimi. Cartea a fo.t tran.formata in format te4t de Cio6anu Mi<ai ;o/dan. Pentru mai multe 1arti ortodo4e puteti intra pe MMM.ortodo4.a..ro Multumim 1elor 1are au 1ontri6uit la reali7area a1e.tei 1arti in format ele1troni1. Dumne7eu .a fie 1u noi. minN

S-ar putea să vă placă și