Sunteți pe pagina 1din 198

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


Anul 179 (XXIII) Nr. 758 bis Joi, 27 octombrie 2011
S U MA R
Pagina
Anexa la Ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului
i sportului nr. 5.560/2011 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului
didactic din nvmntul preuniversitar n anul colar
20122013................................................................ 3197
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI
O R D I N
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic
din nvmntul preuniversitar n anul colar 20122013*)
n baza prevederilor art. 18, 19, 61, 62, 63, 68, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 99, 100, art. 149 alin. (3), art. 234, 247, art. 248
alin. (3)(6), art. 252, 253, 254, 255, 262, 268, 279, 280, 281 i 282 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011,
n temeiul hotrrii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea i funcionarea Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului
i Sportului,
ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului emite prezentul ordin.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011
2
Art. 1. Se aprob Metodologia-cadru privind mobilitatea
personalului didactic din nvmntul preuniversitar n anul
colar 20122013 prevzut n anexa care face parte
integrant la prezentul ordin.
Art. 2. Direcia general management, resurse umane i
reea colar din cadrul Ministerului Educaiei, Cercetrii,
Tineretului i Sportului, inspectoratele colare i unitile de
nvmnt preuniversitar duc la ndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului,
Daniel Petru Funeriu
Bucureti, 7 octombrie 2011.
Nr. 5.560.
*) Ordinul nr. 5.560/2011 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 758 din 27 octombrie 2011 i este reprodus i n acest numr bis.

1
ANEX

METODOLOGIE CADRU
PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN
NVMNTUL PREUNIVERSITAR N ANUL COLAR 2012-2013

Capitolul I
Dispoziii generale


Art. 1. Prin unitti de nvtmnt, n sensul prezentei Metodologii, se au n vedere:
unittile de nvtmnt cu personalitate juridic la data de 1 septembrie 2012, care se
organizeaz si functioneaz conform art.19 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, unittile
de nvtmnt conexe ale nvtmntului preuniversitar si unittile de nvtmnt pentru
activitti extrascolare, care se organizeaz si functioneaz conform art. 99-100 din Legea
educatiei nationale nr. 1/2011. La decizia unittilor de nvtmnt si a autorittilor
administratiei publice locale se pot nfiinta consortii scolare, conform art. 62 din Legea
educatiei nationale nr. 1/2011.
Art. 2. (1) Statutul de cadru didactic titular al sistemului national de nvtmnt
preuniversitar, conform art. 252 alin. (1) si (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, este
dovedit prin documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedr - ordine de
ministru, decizii ale inspectorului scolar general, dispozitii de repartizare - emise de institutii
abilitate n acest sens: Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului, inspectorate
scolare, comisii nationale de repartizare.
(2) Cadrele didactice titularizate n baza Instructiunii nr. 3/2011 pentru punerea n
aplicare a art. 253 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 au statut de cadre didactice
titulare ale unittilor de nvtmnt, angajate cu contract individual de munc pe perioad
nedeterminat.
Art. 3. Cadrele didactice care au promovat examenul de definitivare n nvtmnt au
dobndit titlul de profesor cu drept de practic n nvtmntul preuniversitar.
Art. 4. (1) Etapele de constituire a posturilor didactice/catedrelor, constituirea normei
didactice de predare-nvtare-evaluare pentru personalul didactic titular al sistemului national
de nvtmnt si personalul didactic titular al unittilor de nvtmnt, angajat cu contract
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 3

2
individual de munc pe perioad nedeterminat, stabilire a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate si de mobilitate a personalului didactic din nvtmntul preuniversitar se
organizeaz si se desfsoar conform prezentei Metodologii.
(2) Etapele de mobilitate a personalului didactic din nvtmntul preuniversitar sunt, n
ordine, urmtoarele:
a) constituirea posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicrii planurilor-cadru de
nvtmnt si a aprobrii planurilor de scolarizare;
b) constituirea normei didactice de predare-nvtare-evaluare pentru personalul
didactic titular al sistemului national de nvtmnt si personalul didactic titular al unittilor
de nvtmnt, angajat cu contract individual de munc pe perioad nedeterminat, cu ore la
nivel de unitate de nvtmnt sau n unitti de nvtmnt din aceeasi localitate ori la nivelul
consortiilor scolare;
c) ntregirea normei didactice de predare-nvtare-evaluare pentru personalul didactic
titular al sistemului national de nvtmnt si personalul didactic titular al unittilor de
nvtmnt, angajat cu contract individual de munc pe o perioad nedeterminat, n dou sau
mai multe unitti de nvtmnt;
d) stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate si publicarea acestora n
vederea ocuprii;
e) transferarea personalului didactic titular al sistemului national de nvtmnt
disponibilizat prin restrngere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare ori
desfiintarea unor unitti de nvtmnt;
f) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate de unittile de
nvtmnt, prin concurs organizat la nivelul unittilor de nvtmnt, consortiilor scolare ori
asocierilor temporare de unitti de nvtmnt la nivel local/judetean;
g) completarea normei didactice, la nivelul inspectoratului scolar, pentru personalul
didactic titular cruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unittii de nvtmnt ori n
unitti de nvtmnt din aceeasi localitate sau la nivelul consortiului scolar;
h) repartizarea candidatilor rmasi nerepartizati dup concursul organizat la nivelul
unittilor/consortiilor scolare ori prin asocieri temporare de unitti de nvtmnt la nivel
local/judetean, n sedint public organizat la nivelul inspectoratului scolar;
i) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin plata cu ora;
j) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin detasare;
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

3
k) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin plata cu ora sau
detasare pe tot parcursul anului scolar.
(3) Prezenta Metodologie reglementeaz:
a) conditiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n
nvtmntul preuniversitar;
b) organizarea si desfsurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din
nvtmntul preuniversitar prevzute la alin. (2);
c) angajarea personalului didactic n nvtmntul preuniversitar, precum si eliberarea
din functie a personalului didactic din nvtmntul preuniversitar;
d) organizarea si desfsurarea examenului national de definitivare n nvtmnt.
(4) Lista posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n nvtmntul
preuniversitar se aduc la cunostint persoanelor interesate, cu cel putin 30 de zile naintea
declansrii procedurilor de selectie si angajare pe aceste posturi didactice/catedre, prin
publicarea pe internet si prin afisarea la unittile de nvtmnt respective si la inspectoratele
scolare.
(5) Ordinea ocuprii posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n unittile de
nvtmnt preuniversitar este urmtoarea:
a) transferarea pe posturi didactice/catedre vacante a personalului didactic titular al
sistemului national de nvtmnt disponibilizat prin restrngere de activitate sau prin
desfiintarea unor unitti de nvtmnt;
b) ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, n vederea
angajrii personalului didactic cu contract individual de munc, conform prezentei
Metodologii;
c) completarea normei didactice pentru personalul didactic titular cruia nu i se poate
constitui catedra la nivelul unittii de nvtmnt/consortiului scolar/unitti de nvtmnt din
aceeasi localitate, la nivelul inspectoratului scolar;
d) repartizarea, n sedint public, la nivelul inspectoratului scolar a candidatilor
rmasi nerepartizati dup concursul organizat la nivelul unittilor/consortiilor scolare ori prin
asocieri temporare de unitti de nvtmnt la nivel local/judetean;
e) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin plata cu ora;
f) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin detasare;
g) ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate prin plata cu ora sau detasare pe tot
parcursul anului scolar.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 5

4
(6) Prevederile prezentei Metodologii se aplic att unittilor de nvtmnt
preuniversitar de stat, ct si unittilor de nvtmnt preuniversitar particular acreditate sau
autorizate.
Art. 5 Eliberarea din functie a personalului didactic ncadrat la unittile de nvtmnt
preuniversitar de stat se dispune de ctre directorul unittii, cu aprobarea consiliului de
administratie al unittii de nvtmnt, iar la unittile de nvtmnt preuniversitar particulare
de ctre persoana juridic angajatoare, n urmtoarele situatii:
a) la ncetarea de drept a contractului individual de munc, conform prevederilor art.
55, lit. a), coroborate cu dispozitiile art. 56 din Legea nr. 53/2003, republicat Codul
muncii;
b) prin acordul prtilor, conform prevederilor art. 55, lit. b) din Legea nr. 53/2003,
republicat Codul muncii;
c) la solicitarea cadrului didactic, prin demisie, conform prevederilor art. 81 din Legea
nr. 53/2003, republicat Codul muncii;
d) ca efect al aplicrii, n temeiul prevederilor art. 280, alin. (2), lit. f) din Legea
educatiei nationale nr. 1/2011, a sanctiunii disciplinare.

6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

5
Capitolul II
Constituirea, ncadrarea i vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unitile de
nvmnt preuniversitar/consorii colare, ca urmare a aplicrii planurilor-cadru de
nvmnt

Seciunea I
Norma didactic. Constituirea posturilor didactice
i condiii de ocupare a posturilor didactice n nvmntul preuniversitar

Art. 6 (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor din nvtmntul preuniversitar se
realizeaz pe baza normativelor n vigoare privind formatiunile de studiu, a planurilor de
scolarizare propuse de unittile de nvtmnt si a planurilor-cadru de nvtmnt aflate n
vigoare, n concordant cu norma didactic de predare-nvtare-evaluare stabilit conform art.
262 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
(2) Activitatea personalului didactic de predare este stabilit conform art. 262 alin. (1)-
(2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
Art. 7 Planurile de scolarizare propuse de unittile de nvtmnt, conform
Metodologiei aprobate prin ordin al ministrului, educatiei, cercetrii, tineretului si sportului,
sunt avizate de inspectoratul scolar cu respectarea normelor legale n vigoare, pn la data de
3 ianuarie 2012.
Art. 8 (1) Norma didactic a personalului didactic din unittile de nvtmnt de
predare-nvtare, de instruire practic si de evaluare curent a prescolarilor si a elevilor n
clas, constituit conform art. 262 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cuprinde
ore prevzute n planul de nvtmnt la disciplinele corespunztoare specializrii sau
specializrilor nscrise pe diploma/diplomele de licent sau de absolvire, pe
diploma/diplomele de absolvire a ciclului II de studii universitare de masterat, pe diploma de
absolvire a unor programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri
si/sau ocuparea de noi functii didactice sau pe diploma/diplomele/certificatul/certificatele de
absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumtate, aprobate de
Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii
academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, n profilul postului ori pe
certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atest
obtinerea de competente de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 7

6
domeniului de specializare nscris pe diplom. Diplomele de absolvire a studiilor
postuniversitare de masterat, diplomele de doctor si certificatele de absolvire a cursurilor de
perfectionare postuniversitare nu se iau n considerare la stabilirea normei didactice.
(2) Prin exceptie, n norma didactic predare-nvtare-evaluare prevzut la alin. (1) se
pot include si ore la disciplinele stabilite prin prezenta Metodologie, cu mentinerea
drepturilor salariale.
(3) Norma didactic a personalului din serviciile specializate aflate n subordinea
directiilor judetene de asistent social si protectia copilului, transferat conform Ordonantei
de urgent a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat n dificultate, aprobat
cu modificri prin Legea nr. 108/1998, este de 25 de ore pe sptmn, n raport cu care se
stabilesc drepturile salariale.
(4) Personalul didactic din serviciile specializate aflate n subordinea directiilor
judetene de asistent social si protectia copilului, transferat conform Ordonantei de urgent a
Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat n dificultate, aprobat cu modificri
prin Legea nr. 108/1998, beneficiaz de toate drepturile personalului didactic prevzute n
Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
Art. 9 (1) Posturile didactice de educator-puericultor pot fi ocupate de absolventii cu
diplom ai liceului pedagogic, ai scolii postliceale pedagogice, ai unei scoli echivalente sau
studii superioare, n profilul postului, n conformitate cu Centralizatorul privind disciplinele
de nvtmnt, domeniile si specializrile, precum si probele de concurs valabile pentru
ncadrarea personalului didactic din nvtmntul preuniversitar, numit n continuare
Centralizator, precum si absolvirea unui curs n domeniul psihopedagogic si metodic specific,
dovedit prin foaia matricol sau certificat de absolvire.
(2) Posturile didactice din nvtmntul prescolar pot fi ocupate de:
a) absolventi cu diplom ai ciclului I de studii universitare licent cu specializarea
Pedagogia nvtmntului primar si prescolar ncadrati n functia didactic de profesor
pentru nvtmnt prescolar;
b) absolventi cu diplom ai liceului pedagogic, ai scolii postliceale pedagogice sau ai
unor scoli echivalente avnd nscrise pe diploma de absolvire specializarea educatoare sau
educator, n concordant cu Centralizatorul ori de absolventi ai colegiului universitar
pedagogic cu specializri n concordant cu Centralizatorul care, pn la intrarea n vigoare a
Legii educatiei nationale nr. 1/2011, au finalizat cu diplom de licent si studii universitare
lung durat sau ciclul I de studii universitare de licent ori au finalizat cu diplom de
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

7
absolvire ciclul II de studii universitare de masterat sau studii postuniversitare, cu durata de
cel putin un an si jumtate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si
Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de
specializare, avnd nscris pe diploma de licent sau de absolvire a ciclului II de studii
universitare de masterat ori de absolvire a studiilor postuniversitare una din specializrile
cuprinse n Centralizator, ncadrati n functia didactic de profesor pentru nvtmnt
prescolar, conform art. 248 alin. (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
c) absolventi cu diplom ai liceului pedagogic, ai scolii postliceale pedagogice sau ai
unor scoli echivalente avnd nscrise pe diploma de absolvire specializarea educatoare sau
educator n concordant cu Centralizatorul ori de absolventi cu diplom ai colegiului
universitar pedagogic cu specializri n concordant cu Centralizatorul care au finalizat cu
diplom si studii universitare de scurt durat, avnd nscris pe diploma de absolvire una din
specializrile cuprinse n Centralizator si care si-au echivalat nvtmntul universitar de
scurt durat, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durat de 3
ani, cu ciclul I de studii universitare de licent, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei
nationale nr. 1/2011, ncadrati n functia didactic de profesor pentru nvtmnt prescolar;
d) absolventi cu diplom ai colegiului universitar pedagogic cu specializri n
concordant cu Centralizatorul, care si-au echivalat nvtmntul universitar realizat prin
colegiul universitar pedagogic, cu ciclul I de studii universitare de licent, conform art. 149
alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, ncadrati n functia didactic de profesor
pentru nvtmnt prescolar;
e) absolventi cu diplom ai liceului pedagogic, ai scolii postliceale pedagogice sau ai
unor scoli echivalente avnd nscrise pe diploma de absolvire specializarea educatoare sau
educator n concordant cu Centralizatorul care au dobndit atestatul de recunoastere si
echivalare a competentelor profesionale dobndite formal, nonformal sau informal, conform
art. 248 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, ncadrati n functia didactic de
profesor pentru nvtmnt prescolar;
f) absolventi cu diplom ai liceului pedagogic, ai scolii postliceale pedagogice sau ai
unor scoli echivalente avnd nscrise pe diploma de absolvire specializarea educatoare sau
educator n concordant cu Centralizatorul ori de absolventi cu diplom ai colegiului
universitar pedagogic cu specializri n concordant cu Centralizatorul care au finalizat cu
diplom si studii universitare de scurt durat, avnd nscris pe diploma de absolvire una din
specializrile cuprinse n Centralizator si care nu si-au echivalat nvtmntul universitar de
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 9

8
scurt durat, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durat de 3
ani, cu ciclul I de studii universitare de licent, ncadrati n functia didactic de institutor;
g) absolventi cu diplom ai colegiului universitar pedagogic cu specializri n
concordant cu Centralizatorul, care nu si-au echivalat nvtmntul universitar realizat prin
colegiul universitar pedagogic, cu ciclul I de studii universitare de licent, ncadrati n functia
didactic de institutor;
h) absolventi cu diplom a unei institutii de nvtmnt superior si a unui curs specific
n domeniul psihopedagogic si metodic pentru nvtmntul prescolar, ncadrati n functia de
institutor;
i) absolventi cu diplom ai liceului pedagogic, ai scolii postliceale pedagogice sau ai
unor scoli echivalente avnd nscrise pe diploma de absolvire specializarea educatoare sau
educator n concordant cu Centralizatorul care nu si-au recunoscut si echivalat competentele
profesionale dobndite formal, nonformal sau informal n vederea dobndirii statutului de
profesor pentru nvtmntul prescolar, ncadrati n functia de educatoare.
(3) Posturile didactice de profesor n nvtmntul primar, clasa pregtitoare si clasele
I-IV, pot fi ocupate de:
a) absolventi cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licent cu specializarea
Pedagogia nvtmntului primar si prescolar, ncadrati n functia de profesor pentru
nvtmntul primar;
b) absolventi cu diplom ai liceului pedagogic, ai scolii postliceale pedagogice sau ai
unor scoli echivalente avnd nscrise pe diploma de absolvire specializarea nvttoare sau
nvttor n concordant cu Centralizatorul ori de absolventi ai colegiului universitar
pedagogic cu specializri n concordant cu Centralizatorul care, pn la intrarea n vigoare a
Legii educatiei nationale nr. 1/2011, au finalizat cu diplom de licent si studii universitare de
lung durat sau ciclul I de studii universitare de licent ori au finalizat cu diplom de
absolvire ciclul II de studii universitare de masterat sau studii postuniversitare, cu durata de
cel putin un an si jumtate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si
Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de
specializare, avnd nscris pe diploma de licent sau de absolvire a ciclului II de studii
universitare de masterat una din specializrile cuprinse n Centralizator, ncadrati n functia
de profesor pentru nvtmntul primar, conform art. 248 alin. (4) din Legea educatiei
nationale nr. 1/2011.
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

9
c) absolventi cu diplom ai liceului pedagogic, ai scolii postliceale pedagogice sau ai
unor scoli echivalente avnd nscrise pe diploma de absolvire specializarea nvttoare sau
nvttor n concordant cu Centralizatorul ori de absolventi cu diplom ai colegiului
universitar pedagogic cu specializri n concordant cu Centralizatorul care au finalizat cu
diplom si studii universitare de scurt durat, avnd nscris pe diploma de absolvire una din
specializrile cuprinse n Centralizator si care si-au echivalat nvtmntul universitar de
scurt durat, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durat de 3
ani, cu ciclul I de studii universitare de licent, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei
nationale nr. 1/2011, ncadrati n functia de profesor pentru nvtmntul primar;
d) absolventi cu diplom ai colegiului universitar pedagogic cu specializri n
concordant cu Centralizatorul, care si-au echivalat nvtmntul universitar realizat prin
colegiul universitar pedagogic, cu ciclul I de studii universitare de licent, conform art. 149
alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, ncadrati n functia de profesor pentru
nvtmntul primar;
e) absolventi cu diplom ai liceului pedagogic, ai scolii postliceale pedagogice sau ai
unor scoli echivalente avnd nscrise pe diploma de absolvire specializarea nvttoare sau
nvttor n concordant cu Centralizatorul ori de absolventi ai colegiului universitar
pedagogic cu specializri n concordant cu Centralizatorul care au dobndit atestatul de
recunoastere si echivalare a competentelor profesionale dobndite formal, nonformal sau
informal, conform art. 248 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, ncadrati n
functia de profesor pentru nvtmntul primar;
f) absolventi cu diplom ai liceului pedagogic, ai scolii postliceale pedagogice sau ai
unor scoli echivalente avnd nscris pe diploma de absolvire specializarea nvttoare sau
nvttor n concordant cu Centralizatorul ori de absolventi cu diplom ai colegiului
universitar pedagogic cu specializri n concordant cu Centralizatorul care au finalizat cu
diplom si studii universitare de scurt durat, avnd nscris pe diploma de absolvire una din
specializrile cuprinse n Centralizator si care nu si-au echivalat nvtmntul universitar de
scurt durat, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durat de 3
ani, cu ciclul I de studii universitare de licent, ncadrati n functia de institutor;
g) absolventi cu diplom ai colegiului universitar pedagogic cu specializri n
concordant cu Centralizatorul, care nu si-au echivalat nvtmntul universitar realizat prin
colegiul universitar pedagogic, cu ciclul I de studii universitare de licent, ncadrati n functia
de institutor;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 11

10
h) absolventi cu diplom a unei institutii de nvtmnt superior si a unui curs specific
n domeniul psihopedagogic si metodic pentru nvtmntul primar, ncadrati n functia de
institutor;
i) absolventi cu diplom ai liceului pedagogic, ai scolii postliceale pedagogice sau ai
unor scoli echivalente avnd nscrise pe diploma de absolvire specializarea nvttoare sau
nvttor n concordant cu Centralizatorul ori de absolventi ai colegiului universitar
pedagogic cu specializri n concordant cu Centralizatorul care nu si-au recunoscut si
echivalat competentele profesionale dobndite formal, nonformal sau informal, n vederea
dobndirii statului de profesor pentru nvtmntul primar, ncadrati n functia de nvttor.
(4) n nvtmntul prescolar si primar alternativ trebuie ndeplinite, dup caz,
conditiile de studii mentionate la alin. (2), respectiv alin. (3), precum si parcurgerea si
finalizarea, cu diplom/certificat a modulului pedagogic specific alternativei educationale.
(5) Pentru cadrele didactice titulare cu studii medii/postliceale care ocup posturi
didactice n nvtmntul prescolar si primar se recomand echivalarea competentelor
profesionale dobndite formal, nonformal sau informal, conform art. 248 alin. (3) din Legea
educatiei nationale nr. 1/2011, n vederea dobndirii statutului de profesor pentru
nvtmntul prescolar sau de profesor pentru nvtmntul primar.
Pentru cadrele didactice titulare care au finalizat colegiul universitar pedagogic si ocup
posturi didactice n nvtmntul prescolar si primar se recomand s-si continue studiile
pentru a dobndi n cadrul ciclului I de studii universitare de licent specializarea Pedagogia
nvtmntului primar si prescolar sau s-si echivaleze studiile dobndite prin colegiul cu
durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licent, conform art. 149 alin. (3) din
Legea educatiei nationale nr. 1/2011n vederea dobndirii statutului de profesor pentru
nvtmntul prescolar sau de profesor pentru nvtmntul primar.
Pentru cadrele didactice titulare care au finalizat cu diplom liceul pedagogic, scoli
postliceale pedagogice sau scoli echivalente ori colegiul universitar pedagogic si care au
finalizat cu diplom si studii universitare de scurt durat, avnd nscris pe diploma de
absolvire una din specializrile cuprinse n Centralizator si ocup posturi didactice n
nvtmntul prescolar si primar, dar nu si-au echivalat nvtmntul universitar de scurt
durat, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durat de 3 ani, cu
ciclul I de studii universitare de licent, se recomand s-si continue studiile pentru a dobndi
n cadrul ciclului I de studii universitare de licent specializarea Pedagogia nvtmntului
primar si prescolar sau s-si echivaleze studiile dobndite prin colegiul cu durata de 3 ani, cu
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

11
ciclul I de studii universitare de licent, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei
nationale nr. 1/2011, n vederea dobndirii statutului de profesor pentru nvtmntul
prescolar sau de profesor pentru nvtmntul primar.
(6) Posturile didactice/catedrele de profesor din nvtmntul gimnazial, clasele V-VIII,
din palatele si cluburile copiilor si elevilor si din nvtmntul profesional pot fi ocupate de:
a) absolventi cu diplom ai studiilor universitare de lung durat cu specializri n
profilul postului;
b) absolventi cu diplom ai ciclului I de studii universitare licent cu specializarea n
profilul postului;
c) absolventi cu diplom ai ciclului I de studii universitare licent urmate de ciclul II de
studii universitare de masterat, cu specializri n profilul postului;
d) absolventi cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licent sau ai studiilor
universitare de lung durat, care ulterior au finalizat cu diplom programe de conversie
profesional pentru dobndirea unei noi specializri si/sau ocuparea de noi functii didactice
ori studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumtate, aprobate n acest scop de
Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii
academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializri n profilul
postului;
e) absolventi cu diplom ai ciclului I de studii universitare licent urmate de ciclul II de
studii universitare de masterat, care ulterior au finalizat cu diplom programe de conversie
profesional pentru dobndirea unei noi specializri si/sau ocuparea de noi functii didactice
ori studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumtate, aprobate n acest scop de
Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii
academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializri n profilul
postului;
f) absolventi cu diplom ai studiilor universitare de lung durat, care ulterior au
finalizat cu diplom programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi
specializri si/sau ocuparea de noi functii didactice ori studii postuniversitare de specializare
cu durata de cel putin un an si jumtate, aprobate n acest scop de Ministerul Educatiei,
Cercetrii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare,
studii postuniversitare de specializare, cu specializri n profilul postului;
g) absolventi cu diplom ai studiilor universitare de scurt durat, cu specializri n
profilul postului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 13

12
(7) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor n nvtmntul gimnazial si
profesional, precum si n palatele si cluburile copiilor si elevilor, absolventii cu studiile
prevzute la alin. (6) lit. a)-g) trebuie s fac si dovada absolvirii programului de pregtire
psihopedagogic dovedit prin foaie matricol, n care este consemnat parcurgerea
disciplinelor psihopedagogice si metodice, prin certificat de absolvire a programului de
pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic
sau prin certificat care atest detinerea a minimum 30 de credite transferabile din programul
de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic.
(8) Pentru cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre de profesor n
nvtmntul gimnazial si profesional, precum si n palatele si cluburile copiilor si elevilor,
care au finalizat cu diplom studii universitare de scurt durat, se recomand s-si continue
studiile pentru a dobndi n cadrul ciclului I de studii universitare de licent specializarea
necesar ocuprii postului didactic/catedrei sau s-si echivaleze nvtmntul universitar de
scurt durat, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durat de 3
ani, cu ciclul I de studii universitare de licent, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei
nationale nr. 1/2011.
(9) Posturile didactice/catedrele de profesor n nvtmntul liceal, clasele
IX-XII/XIII/XIV, precum si n nvtmntul postliceal pot fi ocupate de:
a) absolventi cu diplom ai studiilor universitare de lung durat, cu specializri n
profilul postului;
b) absolventi cu diplom ai ciclului I de studii universitare licent, urmat de absolvirea
cu diplom a ciclului II de studii universitare de masterat, cu specializri n profilul postului;
c) absolventi cu diplom ai studiilor universitare de lung durat, care ulterior au
finalizat cu diplom programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi
specializri si/sau ocuparea de noi functii didactice ori studii postuniversitare de specializare
cu durata de cel putin un an si jumtate, aprobate n acest scop de Ministerul Educatiei,
Cercetrii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare,
studii postuniversitare de specializare, cu specializri n profilul postului;
d) absolventi cu diplom ai ciclului I de studii universitare licent, urmat de absolvirea
cu diplom a ciclului II de studii universitare de masterat, care ulterior au finalizat cu diplom
programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri si/sau ocuparea
de noi functii didactice ori studii postuniversitare de specializare cu durata de cel putin un an
si jumtate, aprobate n acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

13
- studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare,
cu specializri n profilul postului;
(10) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor n nvtmntul liceal si postliceal,
absolventii cu studiile prevzute la alin. (9) trebuie s fac si dovada absolvirii programului
de pregtire psihopedagogic dovedit prin foaie matricol, n care este consemnat
parcurgerea disciplinelor psihopedagogice si metodice, prin certificat de absolvire a
programului de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea
personalului didactic sau certificat care atest detinerea a minimum 60 de credite transferabile
din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea
personalului didactic.
(11) n mod exceptional, n lipsa cadrelor didactice care ndeplinesc conditiile de studii
prevzute la alin. (9) (10), orele din nvtmntul liceal obligatoriu, clasele a IX-a si a X-a,
pot fi predate pe perioad determinat de absolventi ai ciclului I de studii universitare de
licent cu specializri n profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite
transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru
pregtirea personalului didactic.
(12) Catedrele de pregtire/instruire practic n nvtmntul liceal, clasele
IX-XII/XIII/XIV, n nvtmntul profesional, precum si n nvtmntul postliceal pot fi
ocupate de:
a) absolventi cu diplom ai studiilor universitare de lung durat cu specializri n
profilul postului;
b) absolventi cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licent sau ai studiilor
universitare de lung durat cu specializri n profilul postului;
c) absolventi cu diplom ai ciclului I de studii universitare licent urmate de ciclul II de
studii universitare de masterat cu specializri n profilul postului;
d) absolventi cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licent sau ai studiilor
universitare de lung durat, care ulterior au finalizat cu diplom programe de conversie
profesional pentru dobndirea unei noi specializri si/sau ocuparea de noi functii didactice
ori studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumtate, aprobate n acest scop de
Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii
academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializri n profilul
postului;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 15

14
e) absolventi cu diplom ai ciclului I de studii universitare licent urmate de ciclul II de
studii universitare de masterat, care ulterior au finalizat cu diplom programe de conversie
profesional pentru dobndirea unei noi specializri si/sau ocuparea de noi functii didactice
ori studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumtate, aprobate n acest scop de
Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii
academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializri n profilul
postului;
f) absolventi cu diplom ai studiilor universitare de scurt durat cu specializri n
profilul postului, care si-au echivalat nvtmntul universitar de scurt durat, realizat prin
colegiul cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licent, conform art. 149 alin.
(3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011;
g) absolventi cu diplom ai scolilor postliceale sau ai scolilor de maistri cu specializri
n profilul postului care si-au recunoscut si echivalat competentele profesionale dobndite
formal, nonformal sau informal n vederea dobndirii statutului de profesor de instruire
practic, conform art. 248 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011;
h) absolventi cu diplom ai studiilor universitare de scurt durat cu specializri n
profilul postului;
i) absolventi cu diplom ai scolilor postliceale sau ai scolilor de maistri cu specializri
n profilul postului.
(13) Pentru ocuparea catedrelor de pregtire/instruire practic n nvtmntul liceal,
clasele IX-XII/XIII/XIV, n nvtmntul profesional, precum si n nvtmntul postliceal,
absolventii cu studiile prevzute la alin. (12) lit. a) - i) trebuie s fac si dovada absolvirii
programului de pregtire psihopedagogic dovedit prin foaie matricol, n care este
consemnat parcurgerea disciplinelor psihopedagogice si metodice, prin certificat de
absolvire a programului de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru
pregtirea personalului didactic sau certificat care atest detinerea a minimum 30 de credite
transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru
pregtirea personalului didactic.
(14) Pentru cadrele didactice titulare pe catedre de pregtire/instruire practic, n baza
studiilor finalizate n cadrul scolilor postliceale sau scolilor de maistri n profilul postului, se
recomand s-si echivaleze competentele profesionale dobndite formal, nonformal sau
informal, conform art. 248 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, n vederea
dobndirii statutului de profesor de instruire practic.
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

15
Pentru cadrele didactice titulare pe catedre de pregtire/instruire practic care au
finalizat studii universitare de scurt durat n profilul postului, se recomand s-si echivaleze
nvtmntul universitar de scurt durat, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani, cu ciclul I
de studii universitare de licent, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr.
1/2011 sau s-si continue studiile pentru a dobndi n cadrul ciclului I de studii universitare
de licent specializarea necesar ocuprii postului didactic/catedrei.
(15) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din nvtmntul special personalul
didactic trebuie s ndeplineasc, dup caz, conditiile de studii prevzute la alin. (1)-(14), iar
pentru alte specializri dect cele psihopedagogice este necesar un stagiu atestat de pregtire
teoretic si practic n educatie special, conform art. 248 alin. (5) din Legea educatiei
nationale nr. 1/2011.
Absolventii cu diplom ai nvtmntului superior avnd nscris pe diploma de
absolvire/licent una din specializrile: psihopedagogie special, psihopedagogie, psihologie,
pedagogie, pedagogie social, pedagogie special, psihosociologie, filosofie-istorie
(absolventi ai promotiilor 1978-1994), absolventii cu diplom ai colegiilor pedagogice cu
specializrile educator de psihopedagogie special sau educator si psihopedagogie special,
absolventii cu diplom ai scolilor postliceale care pregtesc nvttori-educatori pentru
nvtmnt special si ai liceelor pedagogice, absolventii nvtmntului superior care au
parcurs n formarea initial cursuri de psihopedagogie special sau n domeniul educatiei
speciale de cel putin 56 ore ori absolventi ai scolilor postliceale cu profil pedagogic,
specializarea nvttor/educatoare, care au parcurs n formarea initial un curs de
psihopedagogie special sau n domeniul educatiei speciale de cel putin 36 ore, pot ocupa
posturi didactice/catedre n nvtmntul special - n concordant cu Centralizatorul, precum
si absolventii ciclului II de studii universitare de masterat n domeniile psihologie sau
stiintele educatiei, n concordant cu Centralizatorul pentru nvtmnt special, fr s mai fie
necesar un stagiu atestat de pregtire teoretic si practic n educatie special efectuat separat,
n afara pregtirii initiale.
(16) Posturile de profesor n centre si cabinete de asistent psihopedagogic normate la
unitti de nvtmnt prescolar, primar, gimnazial sau profesional pot fi ocupate de:
a) absolventi cu diplom ai studiilor universitare de lung durat, avnd nscris pe
diploma de licent una din specializrile: psihologie, psihopedagogie, psihopedagogie
special, psihosociologie, pedagogie, sociologie sau filosofie-istorie (absolventi ai
promotiilor 1978-1994), n concordant cu Centralizatorul;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 17

16
b) absolventi cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licent, care ulterior au
finalizat cu diplom, n profilul postului, ciclul II de studii universitare de masterat, n
concordant cu Centralizatorul, cu respectarea prevederilor art. 247 lit. g) din Legea educatiei
nationale nr. 1/2011;
c) absolventi cu diplom ai studiilor universitare de lung durat, care ulterior au
finalizat cu diplom programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi
specializri si/sau ocuparea de noi functii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel
putin un an si jumtate, aprobate n acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului
si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de
specializare, cu specializri n profilul postului, n concordant cu Centralizatorul, cu
respectarea prevederilor art. 247 lit. g) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011;
d) absolventi cu diplom ai ciclului I de studii universitare licent, urmat de ciclul II de
studii universitare de masterat, care ulterior au finalizat cu diplom si programe de conversie
profesional pentru dobndirea unei noi specializri si/sau ocuparea de noi functii didactice
ori studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumtate, aprobate n acest scop de
Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii
academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializri n profilul
postului, n concordant cu Centralizatorul, cu respectarea prevederilor art. 247 lit. g) din
Legea educatiei nationale nr. 1/2011;
e) absolventi cu diplom ciclului I de studii universitare de licent avnd nscris pe
diploma de licent una din specializrile: pedagogie, psihopedagogie special, psihologie sau
sociologie, n concordant cu Centralizatorul;
f) absolventi cu diplom ai ciclului I de studii universitare licent, care ulterior au
finalizat cu diplom programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi
specializri si/sau ocuparea de noi functii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel
putin un an si jumtate, aprobate n acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului
si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de
specializare, cu specializri n profilul postului, n concordant cu Centralizatorul, cu
respectarea prevederilor art. 247 lit. g) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011;
g) absolventi cu diplom ai studiilor universitare de scurt durat cu specializri n
profilul postului, n concordant cu Centralizatorul.
(17) Posturile de profesor n centre si cabinete de asistent psihopedagogic normate la
unitti de nvtmnt liceal, unitti de nvtmnt avnd clase I-XII/XIII/XIV sau clase
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

17
V-XII/XIII/XIV pot fi ocupate de absolventi cu specializri n profilul postului, care
ndeplinesc conditiile de studii prevzute la alin. (16) lit. a) - d).
(18) Pentru cadrele didactice titulare pe posturi de profesor n centre si cabinete de
asistent psihopedagogic de nivel prescolar, primar, gimnazial sau profesional, care au
finalizat cu diplom studii universitare de scurt durat, se recomand s-si echivaleze
nvtmntul universitar de scurt durat, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau
institutul pedagogic cu durat de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licent, conform
art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 sau s-si continue studiile pentru a
dobndi licenta, n profilul postului ocupat, n cadrul ciclului I de studii universitare.
(19) Pentru ocuparea posturilor didactice de profesor-logoped din centrele logopedice
interscolare si din cabinetele scolare/interscolare:
a) absolventi cu diplom ai studiilor universitare de lung durat, avnd nscris pe
diploma de licent una din specializrile: psihologie, psihopedagogie, psihopedagogie
special, psihosociologie, pedagogie sau filosofie-istorie (absolventi ai promotiilor 1978-
1994), n concordant cu Centralizatorul;
b) absolventi cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licent care ulterior au
finalizat ciclul II de studii universitare de masterat n profilul postului, n conformitate cu
Centralizatorul, cu respectarea prevederilor art. 247 lit. h) din Legea educatiei nationale nr.
1/2011.
c) absolventi cu diplom ciclului I de studii universitare de licent avnd nscris pe
diploma de licent una din specializrile: pedagogie, psihopedagogie special sau psihologie,
n concordant cu Centralizatorul;
d) absolventi cu diplom ai studiilor universitare de lung durat, care ulterior au
finalizat cu diplom programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi
specializri si/sau ocuparea de noi functii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel
putin un an si jumtate, aprobate n acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului
si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de
specializare, cu specializri n profilul postului, n concordant cu Centralizatorul, cu
respectarea prevederilor art. 247 lit. h) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
e) absolventi cu diplom ai ciclului I de studii universitare licent, urmat de ciclul II de
studii universitare de masterat, care ulterior au finalizat cu diplom si programe de conversie
profesional pentru dobndirea unei noi specializri si/sau ocuparea de noi functii didactice
ori studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumtate, aprobate n acest scop de
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 19

18
Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii
academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializri n profilul
postului, n concordant cu Centralizatorul, cu respectarea prevederilor art. 247 lit. h) din
Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
f) absolventi cu diplom ai ciclului I de studii universitare licent, care ulterior au
finalizat cu diplom programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi
specializri si/sau ocuparea de noi functii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel
putin un an si jumtate, aprobate n acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului
si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de
specializare, cu specializri n profilul postului, n concordant cu Centralizatorul, cu
respectarea prevederilor art. 247 lit. h) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
g) absolventi cu diplom ai studiilor universitare de scurt durat cu specializri n
profilul postului, n concordant cu Centralizatorul.
(20) Pentru cadrele didactice titulare pe posturi de profesor-logoped, care au finalizat cu
diplom studii universitare de scurt durat, se recomand s-si echivaleze nvtmntul
universitar de scurt durat, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic
cu durat de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licent, conform art. 149 alin. (3) din
Legea educatiei nationale nr. 1/2011 sau s-si continue studiile pentru a dobndi licenta, n
profilul postului ocupat, n cadrul ciclului I de studii universitare.
(21) Posturile didactice/catedrele din cluburile sportive scolare si din unittile de
nvtmnt n care sunt organizate clase cu program sportiv pot fi ocupate de:
a) profesori care se ncadreaz n conditiile prevzute la alin. (6)-(7) sau alin. (9)-(10),
cu specializarea n domeniile educatie fizic si sport/cultur fizic si sport, precum si
ndeplinirea conditiei suplimentare a specializrii, n cadrul studiilor universitare, n ramura
de sport/disciplina sportiv solicitat;
b) antrenori, n cluburile sportive scolare, absolventi cu diplom ai unui liceu si ai unei
scoli de antrenori ori ai unei institutii de nvtmnt postliceal sau superior de profil
autorizate s functioneze provizoriu /acreditate, cu specializarea n ramura de sport/disciplina
sportiv solicitat si absolvirea unui curs n domeniul psihopedagogic si metodic.
c) profesori antrenori care se ncadreaz n conditiile prevzute la alin. (6)-(7) sau
alin. (9)-(10), cu specializarea n domeniile educatie fizic si sport/cultur fizic si sport si
care au dobndit specializarea n ramura de sport/disciplina sportiv solicitat prin absolvirea
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

19
unei scoli de antrenori autorizate s functioneze provizoriu/acreditate ori a unei institutii de
nvtmnt postliceal sau superior de profil autorizate s functioneze provizoriu/acreditate.
(22) Posturile didactice de profesor documentarist pot fi ocupate de absolventi ai
nvtmntului superior, care se ncadreaz n conditiile prevzute la alin. (6)-(7) sau alin.
(9)-(10), cu specializri n profilul postului n concordant cu Centralizatorul.
(23) Disciplina Religie poate fi predat numai de absolventi ai nvtmntului
superior cu specializri n concordant cu Centralizatorul, n baza avizului emis de cultele
religioase recunoscute oficial de stat, conform prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea
educatiei nationale nr. 1/2011.
(24) Personalul didactic, care solicit ocuparea unei catedre constituite din ore existente
la grupe sau clase cu predare n alt limb dect cea n care si-a efectuat studiile, trebuie s
fac dovada competentei predrii n limba respectiv, n baza unui test de cunoastere a limbii
n care urmeaz s fac predarea, organizat la nivelul unittii de nvtmnt.
(25) Pentru personalul didactic care a finalizat cu diplom liceul pedagogic cu
specializarea educatoare sau nvttor sau un colegiu universitar pedagogic se consider
ndeplinit conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul
de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic.
Art. 10 (1) Activitatea si norma didactic a personalului didactic din centre, cabinete
scolare si interscolare de asistent psihopedagogic se constituie conform Regulamentului de
organizare si functionare a centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistent
educational, aprobat prin ordin al ministrului, educatiei, cercetrii, tineretului si sportului.
(2) Activitatea si norma didactic a personalului didactic a cadrelor didactice ncadrate
la Casa Corpului Didactic sunt reglementate de Regulamentul de organizare si functionare a
caselor corpului didactic, aprobat prin ordin al ministrului, educatiei, cercetrii, tineretului si
sportului.
(3) Norma didactic de predare-nvtare-evaluare a personalului didactic din cluburile
sportive scolare: profesor, antrenor, profesor-antrenor este de 18 ore pe sptmn si se
constituie conform Regulamentului privind organizarea nvtmntului sportiv, aprobat prin
ordin al ministrului, educatiei, cercetrii, tineretului si sportului.
(4) Norma didactic de predare-nvtare-evaluare a personalului didactic din palatele si
cluburile copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor se stabileste n functie de nivelul
studiilor, dup cum urmeaz:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 21

20
a) 24 de ore pe sptmn pentru absolventii studiilor medii, postliceale sau scolilor de
maistri cu diplom de absolvire n profilul postului, cu salarizarea corespunztoare nivelului
de studii medii/postliceale;
b) 24 de ore pe sptmn pentru absolventii studiilor medii, postliceale sau scolilor de
maistri cu diplom de absolvire n profilul postului si cu diplom de absolvire sau de licent
ai nvtmntului superior ntr-un alt domeniu, cu salarizarea corespunztoare nivelului de
studii de institutor cu studii superioare de lung sau scurt durat;
c) 18 ore pe sptmn pentru absolventii colegiilor universitare de institutori cu
diplom de absolvire n profilul postului, cu salarizarea corespunztoare de nivelului de studii
de institutor cu studii superioare de scurt durat;
d) 18 ore pe sptmn pentru absolventii colegiilor universitare de antrenori cu
diplom de absolvire n profilul postului, ncadrati n functia didactic de antrenor, cu
salarizarea corespunztoare de nivelului de studii superioare de scurt durat;
e) 18 ore pe sptmn pentru absolventii nvtmntului superior cu diplom de
absolvire sau de licent n profilul postului, cu salarizarea corespunztoare nivelului de studii
profesor cu studii superioare de scurt durat sau studii superioare de lung durat.
Pentru cadrele didactice angajate n palate si cluburi ale copiilor si elevilor/Palatul
National al Copiilor, n baza studiilor medii sau postliceale se recomand s-si echivaleze
competentele profesionale dobndite formal, nonformal sau informal, n vederea dobndirii
statutului de profesor. Dup recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale
dobndite formal, nonformal sau informal, conform art. 248 alin. (3) din Legea educatiei
nationale nr. 1/2011, pentru aceast categorie de cadre didactice, norma didactic de predare-
nvtare-evaluare se stabileste la 18 ore pe sptmn.
Pentru cadrele didactice titulare care au finalizat studii universitare de scurt durat
angajate n palate si cluburi ale copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor se recomand
s-si continue studiile pentru a obtine diploma de licent, n profilul postului ocupat, n cadrul
ciclului I de studii universitare sau s-si echivaleze studiile dobndite prin colegiul cu durata
de 3 ani sau institutul pedagogic cu durat de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de
licent, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
(5) Activitatea si norma didactic a profesorilor documentaristi se stabilesc potrivit
Regulamentului de organizare si functionare a bibliotecilor scolare si a centrelor de
documentare si informare, aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetrii, tineretului si
sportului.
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

21
Art. 11 n unittile de nvtmnt cu predare simultan normarea personalului didactic
se face cu respectarea prevederilor legale.
Art. 12 (1) Catedrele de limbi strine din nvtmntul primar se atribuie astfel:
a) profesorilor titulari ai sistemului national de nvtmnt si profesorilor angajati cu
contract individual de munc pe perioad nedeterminat, conform actului de
numire/transfer/repartizare pe post/catedr;
b) profesorilor titulari ai sistemului national de nvtmnt si profesorilor angajati cu
contract individual de munc pe perioad nedeterminat care au specializri n profilul
catedrei, n concordant cu Centralizatorul.
c) profesorilor pentru nvtmntul primar/institutorilor/nvttorilor de la grupa sau
clasa respectiv, n cadrul activittilor postului, dac fac dovada calificrii prin diploma de
studii ori prin certificatul de competent;
d) profesorilor pentru nvtmntul primar/institutorilor/nvttorilor de la alt grup
sau clas, dac fac dovada calificrii prin diploma de studii ori prin certificatul de
competent, n regim de plata cu ora.
(2) n unitatea de nvtmnt n care nu exist personal didactic de specialitate pentru
predarea curriculum-ului de limb matern la nvtmntul primar, consiliul de administratie
al unittii de nvtmnt decide, dup consultarea responsabilului comisiei metodice/de
catedr de specialitate, care dintre profesorii pentru nvtmnt primar/institutorii/nvttorii
cunosctori ai limbii materne respective pot preda si la alte clase din ciclul primar, n regim
de plata cu ora. Orele respective se pltesc n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
(3) n unittile de nvtmnt n care nu exist personal didactic calificat pentru
predarea disciplinei Religie la nvtmntul primar, consiliul de administratie al unittii de
nvtmnt decide, dup consultarea responsabilului comisiei metodice/catedrei de
specialitate, care dintre profesorii pentru nvtmnt primar/institutorii calificati si abilitati n
baza protocoalelor ncheiate ntre Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului si
cultele religioase recunoscute oficial de stat, pot preda Religia la clase din ciclul primar, n
regim de plata cu ora. Orele respective se pltesc n conformitate cu prevederile legale n
vigoare.
(4) La nvtmntul primar, orele de educatie fizic prevzute n planurile-cadru de
nvtmnt sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate conform art. 263 alin.
(7) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 23

22
(5) n unittile de nvtmnt n care, la nivel gimnazial, nu exist profesori de
specialitate pentru predarea unei limbi moderne, a curriculum-ului de limb matern, a
religiei, a educatiei plastice, a educatiei muzicale sau a educatiei fizice, consiliul de
administratie al unittii de nvtmnt decide, dup consultarea responsabilului comisiei
metodice/catedrei de specialitate, care dintre profesorii pentru nvtmntul
primar/institutorii, care fac dovada calificrii prin diploma de studii, pot preda aceste
discipline n regim de plata cu ora. Orele respective se pltesc n conformitate cu prevederile
legale n vigoare.
(6) Disciplina cultur civic face parte din norma de predare a personalului didactic,
care a finalizat ciclul I de studii universitare de licent ori studii universitare de lung sau
scurt durat, avnd nscris pe diploma de absolvire/licent una din specializrile: filosofie,
istorie, drept, drept comunitar, stiinte juridice, stiinte juridice si administrative, cultur si
religie, stiinte politice, stiinte politice si administrative, stiinte politico-economice, stiinte
administrative, administratie public, administratie european, pedagogie, pedagogie social,
psihologie, sociologie, psihosociologie, politici sociale, comunicare si relatii publice,
comunicare social si relatii publice, studii europene, etnologie, asistent social, n
concordant cu Centralizatorul.
Disciplina cultur civic este predat si de absolventi cu diplom ai ciclului II de studii
universitare de masterat sau ai unor programe de conversie profesional pentru dobndirea
unei noi specializri si/sau ocuparea de noi functii didactice ori ai studiilor postuniversitare,
cu durata de cel putin un an si jumtate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetrii,
Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii
postuniversitare de specializare, avnd una din specializrile prevzute n Centralizator.
Pentru cadrele didactice titulare cu studii universitare de scurt durat repartizate pe
catedre de cultur civic se recomand s-si continue studiile pentru a obtine diploma de
licent n cadrul ciclului I de studii universitare ori s-si echivaleze studiile dobndite prin
colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durat de 3 ani, cu ciclul I de studii
universitare de licent, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
(7) Disciplina studii sociale din nvtmntul liceal intr n norma de predare a
absolventilor cu diplom ai studiilor universitare de lung durat, ai unor programe de
conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri si/sau ocuparea de noi functii
didactice ori ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumtate, aprobate de
Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

23
academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare sau ai ciclului II de studii
universitare de masterat, avnd nscris pe diplom una din specializrile prevzut n
Centralizator.
(8) Disciplina logic, argumentare si comunicare este predat de absolventi cu diplom
ai studiilor universitare de lung durat care au nscris pe diploma de licent specializarea
filosofie, ai ciclului II de studii universitare de masterat sau ai unor programe de conversie
profesional pentru dobndirea unei noi specializri si/sau ocuparea de noi functii didactice
ori ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumtate, aprobate de
Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii
academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, avnd nscris pe diplom
una din specializrile prevzut n Centralizator.
Cadrele didactice titulare care au finalizat cu diplom studii universitare de lung
durat, care au nscris pe diploma de licent specializarea filosofie, aflate n imposibilitatea
constituirii catedrelor cu ore n specialitate, conform actului de numire/transfer/repartizare, si
pot completa norma didactic si cu ore de sociologie, psihologie sau economie si economie
aplicat, cu conditia s fi avut n ncadrare, n anii ulteriori titularizrii, ore la aceste
discipline.
Cadrele didactice titulare pe catedre sociologie sau sociologie-studii sociale aflate n
imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore n specialitate, conform actului de
numire/transfer, si pot completa norma didactic si cu ore de filosofie, psihologie sau logic,
argumentare si comunicare.
Cadrele didactice titulare pe catedre psihologie sau psihologie-studii sociale aflate n
imposibilitatea constituirii catedrelor ore n specialitate, conform actului de numire/transfer,
si pot completa norma didactic si cu ore de filosofie, sociologie sau logic, argumentare si
comunicare.
(9) n situatia n care pentru disciplinele socio-umane nu se pot constitui catedre dintr-o
singur disciplin, profilul acestora se stabileste n functie de disciplina cu numrul
predominant de ore si acestea pot fi predate de absolventi cu diplom ai studiilor universitare
de lung durat, ai ciclului II de studii universitare de masterat sau ai unor programe de
conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri si/sau ocuparea de noi functii
didactice ori ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumtate, aprobate de
Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 25

24
academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, avnd nscris pe diplom
una din specializrile prevzute n Centralizator.
(10) Disciplinele economie, economie aplicat si educatie antreprenorial sunt predate
de absolventi cu diplom ai studiilor universitare de lung durat, ai unor programe de
conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri si/sau ocuparea de noi functii
didactice ori ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumtate, aprobate de
Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii
academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare sau ai ciclului II de studii
universitare de masterat avnd nscris pe diplom una din specializrile prevzut n
Centralizator la aria curricular Om si societate, disciplinele economie, economie aplicat
si educatie antreprenorial. Disciplinele educatie antreprenorial si economie aplicat pot fi
predate si de absolventii nvtmntului universitar de lung durat care au nscris pe
diploma de licent specializarea filosofie.
(11) Disciplina istoria si traditiile minorittii maghiare este predat de absolventi ai
ciclului I de studii universitare de licent ori ai studiilor universitare de lung sau scurt
durat care au nscris pe diploma de licent una dintre specializrile: istorie sau etnologie
linia de studiu n limba maghiar ori limba si literatura matern maghiar, n concordant cu
Centralizatorul. Pentru celelalte minoritti nationale, la disciplina istoria si traditiile
minorittilor nationale se ncadreaz cu prioritate absolventi ai ciclului I de studii universitare
de licent ori ai studiilor universitare de lung sau scurt durat care au nscris pe diploma
de licent specializarea istorie - linia de studiu n limba matern a minorittii nationale
respective si numai n cazuri speciale n lipsa acestora pot fi ncadrati si absolventi ai ciclului
I de studii universitare de licent ori ai studiilor universitare de lung sau scurt durat care
au nscris pe diploma de absolvire/licent una dintre specializrile: limba si literatura
matern a minorittii nationale respective sau etnologie linia de studiu n limba matern a
minorittii nationale respective. Disciplina istoria si traditiile minorittilor nationale este
predat si de absolventi cu diplom ai ciclului II de studii universitare de masterat sau ai unor
programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri si/sau ocuparea
de noi functii didactice ori ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel putin un an si
jumtate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului - studii
aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, avnd
una din specializrile prevzute n Centralizator.
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

25
Pentru cadrele didactice titulare cu studii universitare de scurt durat repartizate pe
catedre de istoria si traditiile minorittii maghiare se recomand s-si echivaleze studiile
dobndite prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durat de 3 ani, cu
ciclul I de studii universitare de licent, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei
nationale nr. 1/2011.
(12) Disciplina stiinte n nvtmntul liceal este predat de absolventi cu diplom ai
studiilor universitare de lung durat sau ai ciclului II de studii universitare de masterat care
au nscris pe diplom una din specializrile prevzut n Centralizator la aria curricular
Matematic si stiinte pentru disciplinele fizic, chimie sau biologie, precum si de
absolventi ai studiilor postuniversitare de specializare Predarea integrat a stiintelor cu
durata de cel putin trei semestre.
(13) Disciplina literatur universal n nvtmntul liceal este predat de absolventi cu
diplom ai studiilor universitare de lung durat, ai unor programe de conversie profesional
pentru dobndirea unei noi specializri si/sau ocuparea de noi functii didactice ori unor
cursuri postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumtate, aprobate de Ministerul
Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice
postuniversitare, studii postuniversitare de specializare sau ai ciclului II de studii universitare
de masterat care au nscris pe diplom una din specializrile prevzut n Centralizator la
aria curricular Limb si comunicare pentru disciplinele limba si literatura romn, limbi
clasice sau limbi moderne/materne.
(14) Disciplinele informatic, informatic-tehnologii asistate de calculator, tehnologia
informatiei si a comunicatiilor, din nvtmntul liceal/anul de completare, sunt predate de
absolventi ai studiilor universitare de lung durat, ai unor programe de conversie
profesional pentru dobndirea unei noi specializri si/sau ocuparea de noi functii didactice
ori unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumtate, aprobate de
Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii
academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare sau ai ciclului II de studii
universitare de masterat avnd nscris pe diploma de licent/absolvire a ciclului II de studii
universitare de masterat una dintre specializrile prevzute n Centralizator. Disciplinele
optionale n domeniul informaticii/tehnologia informatiei si a comunicatiilor, din
nvtmntul primar si gimnazial, sunt predate de absolventi ai studiilor universitare de lung
sau scurt durat, ai unor programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi
specializri si/sau ocuparea de noi functii didactice ori unor cursuri postuniversitare, cu
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 27

26
durata de cel putin un an si jumtate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului
si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de
specializare, ai ciclului I de studii universitare de licent sau ai ciclului II de studii
universitare de masterat, avnd nscris pe diploma de licent/absolvire a ciclului II de studii
universitare de masterat una dintre specializrile prevzute n Centralizator. Disciplina
tehnologia informatiei si a comunicatiilor constituie o disciplin optional pentru elevii din
clasele I-IV si este disciplin obligatorie n nvtmntul gimnazial, clasele a V-a si a VI-a,
precum si n nvtmntul liceal, conform art. 68 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr.
1/2011.
Art. 13 (1) La clasele cu predare bilingv, limbile moderne se predau pe grupe.
(2) La clasele cu predare intensiv, limbile moderne si informatica se predau, de
regul, pe grupe, cu conditia ncadrrii n costul standard per elev si n numrul maxim de
norme/posturi didactice aprobat la nivelul inspectoratului scolar.
Art. 14 (1) Activittile specifice functiei de diriginte se organizeaz si se desfsoar la
toate clasele si formele de nvtmnt din nvtmntul preuniversitar, n conformitate cu
precizrile Ministerului Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului.
(2) Indemnizatia pentru activitatea de dirigentie se acord conform reglementrilor n
vigoare. La forma de nvtmnt cu frecvent redus indemnizatia pentru activitatea de
dirigentie, conform prevederilor legale n vigoare, se acord numai pentru lunile n care se
organizeaz sesiunile de predare-evaluare.
(3) Personalul didactic de conducere, de ndrumare si control nu poate ndeplini functia
de diriginte si nu poate efectua ore de consiliere si orientare vocational si nici ore de
dirigentie. n situatii exceptionale, cnd la nivelul unei unitti de nvtmnt nu exist
suficiente cadre didactice cu contract de munc pe perioad nedeterminat sau determinat,
cu studii corespunztoare postului/catedrei, personalul didactic de conducere poate ndeplini
functia de diriginte cu aprobarea consiliului de administratie al unittii de nvtmnt.
Art. 15 (1) Posturile didactice/catedrele de specialitate din unittile de nvtmnt cu
clase de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectur, design se constituie avnd n vedere
finalittile educationale si specializrile filierei vocationale. Disciplinele fundamentale, care
se predau la clasele a IX-a si a X-a, studiul formelor si desenul, studiul formelor si al culorii,
studiul formelor si al volumului, studiul compozitiei, crochiuri, elemente de perspectiv,
desen proiectiv, interdependente functionale n relatia om form ambient sunt discipline
complementare strict necesare formrii limbajului plastic si a perceptiei vizuale, ce constituie
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

27
o form de pre-orientare, n cunostint de cauz, spre una din specializrile profilului. La
unittile de nvtmnt cu clase de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectur, design nu
se constituie catedre vacante numai cu ore din disciplinele fundamentale de specialitate care
se predau la clasele a IX-a si a X-a.
(2) Disciplina educatie artistic este predat de absolventii nvtmntului superior de
lung durat, ai unor programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi
specializri si/sau ocuparea de noi functii didactice ori unor cursuri postuniversitare, cu
durata de cel putin un an si jumtate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului
si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de
specializare sau ai ciclului II de studii universitare de masterat avnd nscris pe diplom una
din specializrile prevzut n Centralizator la aria curricular Arte, disciplinele: arte
vizuale, muzic, teatru sau coregrafie.
(3) Personalul didactic titular al sistemului national de nvtmnt pe un post/catedr de
corepetitor/acompaniament, din liceele vocationale si din unittile cu nvtmnt integrat si
suplimentar de art, precum si cel din palatele si cluburile copiilor si elevilor/Palatul National
al Copiilor rmne ncadrat ca personal didactic titular al sistemului national de nvtmnt,
n conformitate cu actul de numire/transfer pe post/catedr, n aceeasi unitate de nvtmnt si
beneficiaz de toate drepturile personalului didactic titular al sistemului national de
nvtmnt.
Art. 16 (1) Catedrele de educatie tehnologic la clasele V-VIII pot fi ocupate de:
a) absolventi cu diplom ai nvtmntului superior cu specializarea educatie
tehnologic, n concordant cu Centralizatorul.
b) absolventi cu diplom ai nvtmntului superior cu specializri n profilul tehnic,
silvic, economic sau agricol.
(2) Pentru cadrele didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt pe catedre de
educatie tehnologic care au finalizat studii universitare de scurt durat n profilul tehnic,
silvic, economic sau agricol, se recomand s-si echivaleze nvtmntul universitar de scurt
durat, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licent,
conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
(3) Pe catedrele de educatie tehnologic, absolventii cu diplom ai nvtmntului
superior cu specializarea n profilul tehnic, silvic, economic sau agricol pot fi ncadrati cu
contract de munc pe perioad determinat sau n regim de plata cu ora, numai n lipsa
absolventilor nvtmntului superior cu specializarea educatie tehnologic.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 29

28
(4) Orele de educatie tehnologic la clasele V-VIII se desfsoar pe clase.
(5) Disciplinele tehnologice/modulele din cadrul filierei tehnologice pot fi predate dup
cum urmeaz:
a) n nvtmntul liceal, clasele IX-XII/XIII/XIV si profesional, disciplinele
tehnologice/modulele din cadrul filierei tehnologice pot fi predate de absolventi cu diplom ai
ciclului II de studii universitare de masterat n domeniul tehnic, silvic, economic si agricol
sau de absolventi cu diplom de programe de conversie profesional pentru dobndirea unei
noi specializri si/sau ocuparea de noi functii didactice, studii academice postuniversitare, cu
diplom de studii aprofundate sau studii postuniversitare de specializare cu durata de cel
putin un an si jumtate - n concordant cu Centralizatorul, precum si absolventii cu diplom
de licent ai nvtmntului universitar de lung durat n domeniile tehnic, silvic, economic
si agricol, n profilul postului, care ndeplinesc si conditiile prevzute la art. 9 alin. (10) din
prezenta Metodologie.
b) n mod exceptional, n lipsa absolventilor cu diplom ai nvtmntului superior
prevzuti la lit. a), disciplinele/modulele tehnologice din nvtmntul liceal obligatoriu,
clasele a IX-a si a X-a, pot fi predate pe perioad determinat de absolventi cu diplom ai
ciclului I de studii universitare de licent n domeniile tehnic, silvic, economic si agricol, n
profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de
pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic;
c) n nvtmntul profesional disciplinele tehnologice/modulele pot fi predate de
absolventi cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licent sau ai ciclului II de studii
universitare de masterat n domeniul tehnic, silvic, economic si agricol ori de absolventi cu
diplom de programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri si/sau
ocuparea de noi functii didactice, de studii academice postuniversitare, de studii aprofundate
sau studii postuniversitare de specializare cu durata de cel putin un an si jumtate - n
concordant cu Centralizatorul, precum si absolventii cu diplom de licent ai nvtmntului
universitar de lung sau scurt durat n domeniile tehnic, silvic, economic si agricol, n
profilul postului, care ndeplinesc si conditiile prevzute la art. 9 alin. (7) din prezenta
Metodologie.
(6) Pentru cadrele didactice titulare pe catedre de discipline tehnologice care au
finalizat studii universitare de scurt durat n profilul postului, se recomand s-si continue
studiile prin studii universitare de licent si de masterat pentru a dobndi specializri n
concordant cu postul didactic/catedra ocupat() sau s-si echivaleze nvtmntul universitar
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

29
de scurt durat, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de
licent, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
(7) n nvtmntul postliceal, ncadrarea personalului didactic pe discipline/module se
realizeaz cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (9)-(10) din prezenta Metodologie.
Art. 17 (1) La disciplina pregtire/instruire practic, ncadrarea cadrelor didactice se
face n functie de modul de organizare a acestei activitti pe niveluri de nvtmnt, cu
respectarea prevederilor art. 9 alin. (12)-(13) din prezenta Metodologie.
Pregtirea/instruirea practic se efectueaz pe clase la agenti economici sau pe
clase/grupe constituite n conditiile legii, n atelierele proprii, n functie de resursele materiale
existente si de prevederile din conventiile/protocoalele de parteneriat ncheiate ntre unittile
de nvtmnt si agentii economici, cu ncadrarea n numrul de posturi didactice aprobat la
nivelul inspectoratului scolar.
n unittile de nvtmnt preuniversitar, prevzute n ordinul ministrului educatiei si
cercetrii nr. 437/2007, asistate n cadrul programelor de modernizare a nvtmntului
profesional si tehnic PHARE VET RO 9405, PHARE TVET RO 2001-2003 si PHARE
TVET RO 2004-2006, precum si n unittile de nvtmnt implicate n proiectele
Ministerului Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului de colaborare bilateral cu Austria
ECONET si TOURREG prin KULTURKONTAKT Austria si de colaborare bilateral cu
Franta, pregtirea/instruirea practic se organizeaz la agenti economici pe clase/grupe
constituite n conditiile legii, cu ncadrarea n numrul de posturi didactice aprobat la nivelul
inspectoratului scolar sau n atelierele proprii, pe grupe de elevi constituite n conditiile legii.
(2) n unittile de nvtmnt preuniversitar n care se organizeaz stagii de pregtire
practic pentru dobndirea calificrii profesionale de nivel 2, ncadrarea cadrelor didactice
care realizeaz pregtirea/instruirea practic se face n functie de specializarea acestora si
prevederile planului de nvtmnt. Orele de laborator tehnologic si de instruire practic
predate n cadrul stagiilor de pregtire practic pentru dobndirea calificrii profesionale de
nivel 2 sunt incluse n norma didactic, n cumul sau n plata cu ora, dup caz. Pe parcursul
unui an scolar, un cadru didactic poate avea n ncadrare cel mult o clas/grup de elevi care
efectueaz stagiul de pregtire practic pentru dobndirea calificrii profesionale de nivel 2.
n structura catedrelor de discipline tehnologice si de pregtire/instruire practic
vacante pentru angajare pe perioad nedeterminat nu se includ ore normate la
clasele/grupele de elevi care efectueaz stagii de pregtire practic pentru dobndirea
calificrii profesionale de nivel 2. Orele vacante de laborator tehnologic si de instruire
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 31

30
practic din cadrul stagiilor de pregtire practic pentru dobndirea calificrii profesionale de
nivel 2 se ocup numai pe perioad determinat, de cel mult un an scolar, prin completare de
norm sau n regim de plata cu ora.
Art. 18 (1) Posturile didactice/catedrele din nvtmntul special pot fi ocupate dup
cum urmeaz:
a) posturile de profesor pentru nvtmnt prescolar special si de profesor itinerant/de
sprijin din nvtmntul prescolar special pot fi ocupate de absolventi care ndeplinesc
conditiile prevzute la art. 9 alin. (2) si alin. (15) din prezenta Metodologie.
b) posturile de profesor-educator din nvtmntul special, pentru activitatea de dup-
amiaz la clasele I-X, pot fi ocupate de absolventi care ndeplinesc conditiile prevzute la art.
9 alin. (3) sau alin. (6)- (7) ori alin. (9)-(10) din prezenta Metodologie, indiferent de
specializarea/specializrile nscrise pe diploma/diplomele de studii, precum si conditiile
prevzute la art. 9 alin. (15) din prezenta Metodologie;
c) posturile de profesor de psihopedagogie special pentru o catedr de educatie
special, precum si posturile de profesor itinerant/de sprijin, de profesor-psihopedagog si de
psihopedagog din nvtmntul special primar si gimnazial si din cadrul structurilor de
nvtmnt special integrat pot fi ocupate numai de absolventi ai nvtmntului superior care
se ncadreaz n conditiile de studii prevzute la art. 9 alin. (6)-(7) ori alin. (9)-(10) din
prezenta Metodologie, avnd nscris pe diplom una din specializrile: psihopedagogie
special, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie social, pedagogie special,
psihosociologie, filosofie-istorie (absolventi ai promotiilor 1978-1994) - n concordant cu
Centralizatorul ori limba romn, limba si literatura romn, cu respectarea conditiilor
prevzute la art. 9 alin. (15) din prezenta Metodologie;
d) posturile de profesor-psiholog scolar, profesor-logoped, psiholog, logoped, profesor
de psihodiagnoz din nvtmntul special primar si gimnazial si din cadrul structurilor de
nvtmnt special integrat pot fi ocupate numai de absolventi ai nvtmntului superior care
se ncadreaz n conditiile de studii prevzute la art. 9 alin. (6)-(7) ori alin. (9)-(10) din
prezenta Metodologie, avnd nscris pe diplom una din specializrile: psihopedagogie
special, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie social, pedagogie special,
psihosociologie, filosofie-istorie (absolventi ai promotiilor 1978-1994) - n concordant cu
Centralizatorul;
e) posturile de profesor itinerant/de sprijin, de profesor-psihopedagog si de
psihopedagog din nvtmntul special liceal/postliceal pot fi ocupate numai de absolventi ai
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

31
nvtmntului superior care se ncadreaz n conditiile de studii prevzute la art. 9 alin. (9)-
(10) din prezenta Metodologie, avnd nscris pe diplom una din specializrile:
psihopedagogie special, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie social,
pedagogie special, psihosociologie, filosofie-istorie (absolventi ai promotiilor 1978-1994) -
n concordant cu Centralizatorul ori limba romn, limba si literatura romn, cu respectarea
conditiilor prevzute la art. 9 alin. (15) din prezenta Metodologie;
f) posturile de profesor-psiholog scolar, psiholog, profesor de psihodiagnoz din
nvtmntul special liceal/postliceal pot fi ocupate numai de absolventi ai nvtmntului
superior care se ncadreaz n conditiile de studii prevzute la art. 9 alin. (9)-(10) din prezenta
Metodologie, avnd nscris pe diplom una din specializrile: psihopedagogie special,
psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie social, pedagogie special,
psihosociologie, filosofie-istorie (absolventi ai promotiilor 1978-1994) - n concordant cu
Centralizatorul;
g) posturile de profesor preparator (nevztor) din nvtmntul special gimnazial pot fi
ocupate de profesori nevztori care ndeplinesc conditiile de studii prevzute la art. 9 alin.
(6)-(7) ori alin. (9)-(10) din prezenta Metodologie coroborate cu prevederile art. 9 alin. (15)
din prezenta Metodologie.
h) posturile de profesor preparator (nevztor) din nvtmntul special liceal pot fi
ocupate de profesori nevztori care ndeplinesc conditiile de studii prevzute la art. 9 alin.
(9) si (10) din prezenta Metodologie coroborate cu prevederile art. 9 alin. (15) din prezenta
Metodologie;
i) n mod exceptional, n lipsa absolventilor care ndeplinesc conditiile prevzute la
lit. h), posturile de profesor preparator (nevztor) din nvtmntul special liceal obligatoriu
pot fi ocupate pe perioad determinat de profesori nevztori, absolventi cu diplom ai
studiilor universitare de licent, care ndeplinesc si conditiile prevzute la art. 9 alin. (15) din
prezenta Metodologie, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite transferabile din
programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea
personalului didactic;
j) disciplinele din aria curricular tehnologii la clasele V-VIII din nvtmntul
special, activittile de pre-profesionalizare si instruirea practic n nvtmntul special pot fi
desfsurate de cadrele didactice care ndeplinesc conditiile prevzute la art. 9 alin. (12)-(13)
din prezenta Metodologie, coroborate cu prevederile art. 9 alin. (15) din prezenta
Metodologie.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 33

32
(2) Pentru cadrele didactice titulare cu studii medii/postliceale si care ocup posturi
didactice n nvtmntul special prescolar si primar se recomand s-si echivaleze
competentele profesionale dobndite formal, nonformal sau informal, conform art. 248 alin.
(3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, n vederea dobndirii statutului de profesor
pentru nvtmntul prescolar special, de profesor itinerant/de sprijin n nvtmntul
prescolar sau primar/gimnazial sau de profesor-educator.
Pentru cadrele didactice titulare care au finalizat colegiul universitar pedagogic
angajate n nvtmntul special prescolar si primar doi profesori titulari avnd gradul
didactic I sau II din nvtmntul preuniversitar se recomand s-si echivaleze studiile,
dobndite prin colegiul cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licent,
conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, n vederea dobndirii
statutului de profesor pentru nvtmntul prescolar special, de profesor itinerant/de sprijin
n nvtmntul prescolar sau primar/gimnazial sau de profesor-educator.
(3) Cadrele didactice titulare pe catedre de profesor itinerant/de sprijin sau de profesor
psihopedagogie special pentru o catedr de educatie special, care nu se ncadreaz n
conditiile de studii prevzute la alin. (1) au obligatia de a urma programe de conversie
profesional pentru dobndirea unei noi specializri si/sau ocuparea de noi functii didactice,
studii universitare sau postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumtate, aprobate de
Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii
academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializri n:
psihopedagogie special, psihologie, pedagogie ori studii universitare de masterat n
domeniile psihologie sau stiintele educatiei, n concordant cu Centralizatorul pentru
nvtmnt special.
(4) Cadrele didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt pe catedre de
profesor-psihopedagog care au nscris pe diploma de studii specializrile limba romn sau
limba si literatura romn au obligatia de a urma programe de conversie profesional pentru
dobndirea unei noi specializri si/sau ocuparea de noi functii didactice, studii universitare
sau studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumtate, aprobate de Ministerul
Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice
postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializri n: psihopedagogie
special, psihologie, pedagogie ori studii universitare de masterat n domeniile psihologie sau
stiintele educatiei, n concordant cu Centralizatorul pentru nvtmnt special.
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

33
Pe posturile de profesor-psihopedagog din nvtmntul special, absolventii
nvtmntului superior care au nscris pe diplom specializrile limba romn sau limba si
literatura romn pot fi ncadrati pe perioad determinat sau n regim de plata cu ora, numai
n lipsa absolventilor nvtmntului superior cu studii corespunztoare postului n
concordant cu Centralizatorul.
(5) Pentru cadrele didactice titulare pe catedre de activitti de pre-profesionalizare si
pregtire/instruire practic n nvtmntul special, n baza studiilor finalizate n cadrul
scolilor postliceale sau scolilor de maistri n profilul postului, se recomand s-si echivaleze
competentele profesionale dobndite formal, nonformal sau informal, conform art. 248 alin.
(3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, n vederea dobndirii statutului de profesor de
instruire practic.
Pentru cadrele didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt pe catedre de
activitti de pre-profesionalizare si pregtire/instruire practic n nvtmntul special care au
finalizat studii universitare de scurt durat n profilul postului, se recomand s-si echivaleze
nvtmntul universitar de scurt durat, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani, cu ciclul I
de studii universitare de licent, conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr.
1/2011.
(6) Posturile didactice/catedrele din nvtmntul special pot fi ocupate si de absolventi
cu diplom ai unor programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi
specializri si/sau ocuparea de noi functii didactice sau ai unor cursuri postuniversitare, cu
durata de cel putin un an si jumtate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului
si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de
specializare sau ai ciclului II de studii universitare de masterat - n concordant cu
Centralizatorul, care ndeplinesc conditiile prevzute la art. 9 alin. (15) din prezenta
Metodologie.
(7) n mod exceptional, n lipsa absolventilor care se ncadreaz n prevederile alin. (1)
lit. e) sau lit. f) ori alin. (6), posturile didactice/catedrele din nvtmntul special liceal
obligatoriu pot fi ocupate pe perioad determinat de absolventi cu diplom ai studiilor
universitare de licent, cu specializri n profilul postului, care ndeplinesc si conditiile
prevzute la art. 9 alin. (15) din prezenta Metodologie, cu conditia detinerii a minimum 30
de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele
pentru pregtirea personalului didactic.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 35

34
(8) n situatia n care nu exist nici un candidat nevztor, postul de profesor preparator
(nevztor) poate fi ocupat pe perioad determinat si de alte cadre didactice care ndeplinesc
conditiile de studii.
(9) Cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre n nvtmntul special, care
nu ndeplinesc conditia prevzut la art. 9 alin. (15) din prezenta Metodologie, au obligatia ca
n termen de cel mult doi ani de la intrarea n vigoare a prezentei Metodologii s finalizeze un
stagiu atestat de pregtire teoretic si practic n educatie special.

Seciunea a II-a
Constituirea posturilor didactice/catedrelor i ncadrarea titularilor din unitile de
nvmnt preuniversitar/consorii colare, ca urmare a aplicrii planurilor cadru

Art. 19 Cadrele didactice care au obtinut definitivarea n nvtmnt si care ocup prin
concurs un post didactic/o catedr vacant() publicat pentru angajare pe perioad
nedeterminat, n urma concursului validat de consiliul de administratie al unittii de
nvtmnt, este titular angajat cu contract individual de munc pe perioad nedeterminat pe
postul didactic/catedr la nivelul unittilor de nvtmnt, n conditiile prezentei Metodologii,
conform art. 254 alin. (13) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
Art. 20 (1) Statutul de titular, prin concurs, angajat cu contract individual de munc pe
perioad nedeterminat pe postul didactic/catedra ocupat() n unitatea/unittile de
nvtmnt pentru care a concurat este dovedit prin decizia si prin contractul individual de
munc, ncheiat pe perioad nedeterminat ntre directorul unittii de nvtmnt cu
personalitate juridic din nvtmntul preuniversitar de stat sau al unittii de nvtmnt
particular si cadrul didactic care a ocupat postul didactic/catedra prin concurs.
(2) Pentru profesorii debutanti, care nu au dobndit definitivarea n nvtmnt, si care
au ocupat prin concurs un post didactic/catedr vacant() publicat n vederea angajrii pe
perioad nedeterminat, n conditiile prezentei Metodologii, dup promovarea examenului
pentru definitivarea n nvtmnt, calitatea de titular angajat cu contract individual de munc
pe perioad nedeterminat este dovedit prin decizia si prin contractul individual de munc,
ncheiat pe perioad nedeterminat ntre directorul unittii de nvtmnt cu personalitate
juridic din nvtmntul preuniversitar de stat sau al unittii de nvtmnt particular si
cadrul didactic care a ocupat postul didactic/catedra, prin concurs.
Art. 21 Inspectoratele scolare dau publicittii, pn la data de 3 ianuarie 2012, pentru
36 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

35
anul scolar urmtor, reteaua scolar a unittilor de nvtmnt preuniversitar de stat si
particular autorizate/acreditate, conform art. 61 alin. (5) din Legea educatiei nationale nr.
1/2011.
Art. 22 (1) n situatia n care, ca urmare a restructurrii retelei scolare, ncepnd cu data
de 1 septembrie 2012, urmeaz s fie desfiintate unitti de nvtmnt cu personalitate
juridic, se procedeaz dup cum urmeaz:
a) n situatia comasrii prin absorbtie a unei unitti de nvtmnt cu personalitate
juridic cu o alt unitate de nvtmnt cu personalitate juridic, ncepnd cu data de 1
septembrie 2012, dac la data la care se efectueaz evaluarea cadrelor didactice titulare de
aceeasi specialitate, nu a intrat nc n vigoare actul administrativ cu privire la restructurarea
retelei scolare si exist dou persoane juridice distincte, atunci evaluarea cadrelor didactice
titulare de aceeasi specialitate se realizeaz obligatoriu la nivelul fiecrei catedre din fiecare
unitate de nvtmnt cu personalitate juridic, de ctre aceeasi comisie de evaluare, conform
art. 46 alin. (6) din prezenta Metodologie, din care fac parte directorii ambelor unitti de
nvtmnt cu personalitate juridic, stabilit si aprobat de consiliile de administratie reunite
ale celor dou unitti de nvtmnt, al crei presedinte este unul dintre directori care nu se
afl n situatia de restrngere de activitate sau un cadru didactic titular, membru ntr-unul din
consiliile de administratie din unittile de nvtmnt, n situatia n care ambii directori se
afl n situatia de restrngere de activitate; la nivelul inspectoratului scolar, pentru fiecare
post didactic/catedr, se ntocmeste o list comun cu rezultatele evalurii cadrelor didactice
titulare de aceeasi specialitate din cele dou unitti de nvtmnt cu personalitate juridic
care urmeaz s se comaseze, urmnd s fie propuse pentru completare de norm didactic
sau restrngere de activitate, ncepnd cu data de 1 septembrie 2012, cadrele didactice cu
punctajul cel mai mic din lista comun, cu respectarea prevederilor art. 34 alin. (1) si art. 46
alin. (1) (3) din prezenta Metodologie;
b) n situatia comasrii prin fuziune a dou unitti de nvtmnt cu personalitate
juridic, ncepnd cu data de 1 septembrie 2012, toate cadrele didactice titulare din ambele
unitti de nvtmnt cu personalitate juridic intr n restrngere de activitate si se
solutioneaz cu prioritate n noua unitate creat n urma fuziunii.
c) n situatia desfiintrii prin lichidare a unei unitti de nvtmnt cu personalitate
juridic, ncepnd cu data de 1 septembrie 2012, toate cadrele didactice titulare din unitatea
de nvtmnt cu personalitate juridic propus pentru desfiintare prin lichidare intr n
restrngere de activitate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 37

36
(2) Ca urmare a restructurrii retelei scolare, a transformrii unor unitti de nvtmnt
n unitti de alt nivel si a schimbrii denumirii unittilor de nvtmnt, inspectoratele scolare
revizuiesc deciziile de restructurare a retelei scolare si, n baza acestora si a art. 95 alin. (1),
lit. n) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, emit noi documente de numire pentru
personalul didactic titular al sistemului national de nvtmnt afectat de aceste schimbri.
Pentru cadrele didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt
numite/transferate pe nivel gimnazial/scoala de arte si meserii n unitti cu clase
V-XII/XIII/XIV sau I-XII/XIII/XIV, care ndeplinesc conditiile prevzute la art. 9
alin. (9)-(10), respectiv la art. 9 alin. (12)-(13) din prezenta Metodologie, la solicitarea
acestora, inspectoratele scolare, n baza acestora emit noi documente de numire n care se
precizeaz nivelul cel mai nalt de nvtmnt al unittii, n functie de postul/catedra
ocupat().
Art. 23 (1) nfiintarea si desfiintarea consortiilor scolare pentru anul scolar
2012-2013, n baza Regulamentului de organizare si functionare a consortiilor scolare,
aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetrii, tineretului si sportului, se realizeaz si
se transmite inspectoratelor scolare pn la data de 8 ianuarie 2012.
(2) Inspectoratele scolare si unittile de nvtmnt n cauz dau publicittii, pn la
data de 10 ianuarie 2012, pentru anul scolar urmtor lista consortiilor scolare, cu mentionarea
explicit a unittilor de nvtmnt cu personalitate juridic ce intr n alctuirea fiecrui
consortiu scolar.
(3) Dup data de 10 ianuarie 2012 componenta consortiilor scolare si lista publicat
poate fi modificat numai dup informarea Ministerului Educatiei, Cercetrii, Tineretului si
Sportului.
(4) La nivelul consortiilor scolare se pot constitui catedre vacante din ore existente la
dou sau mai multe unitti de nvtmnt cu personalitate juridic, catedre ce vor fi ocupate
conform prevederilor prezentei Metodologii.
Art. 24 (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor se face pe baza planurilor de
scolarizare propuse, pn la data de 3 ianuarie 2012 pentru anul scolar urmtor, de ctre
unittile de nvtmnt cu personalitate juridic, dup consultarea autorittilor administratiei
publice locale si a operatorilor economici.
(2) Propunerile planurilor de scolarizare se avizeaz provizoriu de ctre inspectoratele
scolare pn la data de 22 decembrie 2011 si se transmit Ministerului Educatiei, Cercetrii,
Tineretului si Sportului pentru aprobarea de ctre Guvern a cifrei de scolarizare.
38 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

37
Art. 25 (1) n nvtmntul preuniversitar, formatiunile de studiu se organizeaz
conform legii si ordinelor ministrului educatiei, cercetrii, tineretului si sportului privind
functionarea nvtmntului cu predare simultan sau la organizarea activittii pe grupe
pentru predarea limbilor strine la clasele bilingve, la pregtirea/instruirea practic, precum si
la activittile desfsurate n cluburile sportive scolare, n palate si cluburile copiilor/Palatul
National al Copiilor.
(2) n cazuri exceptionale, bine motivate, formatiunile de prescolari din grupa mare sau
de elevi pot functiona sub efectivul minim, cu aprobarea inspectoratelor scolare, cu
ncadrarea n costul standard per elev si n numrul maxim de posturi aprobat pentru
nvtmntul preuniversitar la nivelul judetului/municipiului Bucuresti.
Art. 26 (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor si ncadrarea cadrelor didactice
pe posturi didactice/catedre n nvtmntul preuniversitar de stat si particular se realizeaz,
asigurndu-se cu prioritate, continuitatea activittii didactice de predare la aceleasi clase sau
grupe de elevi.
(2) Continuitatea activittii didactice de predare la aceleasi clase sau grupe de elevi
poate fi ntrerupt ca urmare a transferrii prin restrngere de activitate a cadrului didactic, n
situatia rezervrii/degrevrii postului didactic/catedrei sau la ncetarea de drept a contractului
individual de munc, potrivit legii, precum si n alte situatii speciale aprobate de consiliul de
administratie al unittii de nvtmnt.
Art. 27 (1) n unittile de nvtmnt preuniversitar ncadrarea la clase/grupe a
personalului didactic titular se realizeaz de directorul unittii de nvtmnt, n baza
documentelor de numire/transfer/repartizare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (1) din
prezenta Metodologie si a principiului privind continuitatea activittii didactice de predare la
aceleasi clase sau grupe de elevi/prescolari.
(2) Repartizarea cadrelor didactice la structurile unittii de nvtmnt cu personalitate
juridic se face prin hotrrea consiliului de administratie al unittii cu personalitate juridic.
(3) n situatia n care un post didactic dintr-o structur sau din unitatea de nvtmnt cu
personalitate juridic, dup aplicarea principiului continuittii activittii didactice de predare
la aceleasi clase sau grupe de elevi, este solicitat de dou sau mai multe cadre didactice
titulare de aceeasi specialitate, pentru departajare se aplic criteriile si punctajele pentru
evaluarea personalului didactic, prevzute n anexa nr. 2, parte integrant din prezenta
Metodologie. Dac rezultatul evalurii obiective nu conduce la departajare, se aplic, n
ordine, urmtoarele criterii socioumanitare: apropierea de domiciliu; sotul/sotia s lucreze n
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 39

38
nvtmnt n aceeasi localitate; sot/sotie cu domiciliul n localitate; printi cu domiciliul n
localitate; motive de sntate care nu permit prsirea localittii; sotul/sotia s lucreze n
nvtmnt, alte cauze obiective dovedite cu acte, ca de exemplu: minori n ntretinere, printi
bolnavi, proprietti imobiliare n localitate.
Art. 28 Cadrelor didactice titulare, cu contract de munc ncheiat pe perioad
nedeterminat aflate n situatiile prevzute la art. 255, art. 268 alin. (1), art. 279 din Legea
educatiei nationale nr. 1/2011 li se rezerv postul didactic/catedra, n conditiile legii. Pentru
personalul didactic titular detasat, n conditiile prezentei Metodologii, se rezerv postul
didactic/catedra pe care este titular.
Art. 29 (1) Avnd n vedere specificul activittii n unittile de nvtmnt, personalul
didactic poate fi pensionat, de regul, la data ncheierii anului scolar.
(2) Personalul didactic care ndeplineste conditiile legale de pensionare beneficiaz de
acest drept si pe parcursul anului scolar. Hotrrea privind pensionarea n timpul anului
scolar se ia de ctre consiliul de administratie al unittii de nvtmnt, pe baza documentelor
justificative, anexate cererii de pensionare, cu cel putin 30 de zile nainte de data pensionrii.
(3) Personalul de conducere, ndrumare si control care ndeplineste conditiile legale de
pensionare nu mai poate ndeplini functia ocupat si revine la postul didactic/catedra pe care
este titular.
Art. 30 Cadrele didactice titulare n dou sau mai multe unitti de
nvtmnt/specializri pot formula cereri de ntregire a normei didactice de predare-nvtare-
evaluare ntr-o unitate de nvtmnt/specializare conform specializrii/specializrilor de pe
diploma/diplomele de studii tinnd seama de prevederile art. 263 alin. (1) din Legea educatiei
nationale nr. 1/2011, prezentei Metodologii si ale Centralizatorului. Cererile de ntregire a
normei didactice de predare-nvtare-evaluare se solutioneaz de consiliul/consiliile de
administratie ale unittii/unittilor de nvtmnt la care cadrele didactice sunt titulare. n
baza aprobrii cererii formulate de cadrul didactic de ctre consiliul/consiliile de
administratie al unittii/unittilor de nvtmnt, directorul/directorii emite/emit
decizia/deciziile de ntregire a normei didactice de predare-nvtare-evaluare ntr-o unitate de
nvtmnt/specializare, dup care se ncheie actul aditional la contractul individual de munc
al cadrului didactic care a solicitat ntregirea normei didactice.
Art. 31 (1) Cadrelor didactice titulare a cror norm didactic de predare-nvtare-
evaluare nu poate fi alctuit n totalitate, n baza documentului de
numire/transfer/repartizare, din ore de la disciplinele corespunztoare specializrii/
40 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

39
specializrilor nscrise pe diploma de studii, li se constituie norma didactic la nivelul unittii
de nvtmnt, unittilor de nvtmnt din aceeasi localitate sau al consortiului scolar, cu
acordul cadrului didactic, n ordine, astfel:
a) cu ore n specialitate la disciplina/disciplinele pe care este titular n conformitate cu
actul de numire/transfer/repartizare, care sunt vacante/rezervate n acel moment,
corespunztoare specializrii/specializrilor nscrise pe diploma/diplomele de studii, n alte
unitti de nvtmnt din cadrul consortiului scolar/unitti de nvtmnt din aceeasi
localitate, n concordant cu Centralizatorul;
b) cu ore n specialitate, la alte discipline pe care poate s le predea n unitatea/unittile
de nvtmnt la care este titular, care sunt vacante/rezervate n acel moment,
corespunztoare specializrii/specializrilor nscrise pe diplom/diplome, n concordant cu
Centralizatorul;
c) cu activitti de educatie, complementare procesului de nvtmnt, conform art. 263
alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), norma didactic de predare-nvtare-
evaluare a profesorilor din nvtmntul gimnazial, care contine doar 2/3 norm alctuite din
ore corespunztoare specializrilor de baz si care nu poate fi constituit n proportie de 1/3
cu ore corespunztoare disciplinelor stabilite de Centralizator si nici prin activitti
complementare procesului de nvtmnt, se poate constitui cu alte ore din aceeasi arie
curricular dect cele corespunztoare specializrii/specializrilor de pe diplom/diplome,
cuprinse n planurile de nvtmnt, cu mentinerea drepturilor salariale, conform art. 263 alin.
(9) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), norma didactic de predare-nvtare-
evaluare a profesorilor din nvtmntul gimnazial din mediul rural, care contine doar 1/2
ore de la specialitatea/specialittile de baz, care nu poate fi constituit n proportie de 1/2 cu
ore corespunztoare disciplinelor stabilite de Centralizator si nici prin activitti
complementare procesului de nvtmnt, se constituie si cu alte ore dect cele
corespunztoare specializrii/specializrilor de pe diplom/diplome, cuprinse n planurile de
nvtmnt, cu mentinerea drepturilor salariale, conform art. 263 alin. (9) din Legea educatiei
nationale nr. 1/2011.
Art. 32 Pentru un cadru didactic titular se poate mentine norma didactic de predare-
nvtare-evaluare constituit n ntregime din activitti de educatie, complementare procesului
de nvtmnt, pentru o perioad de un an scolar, cu posibilitti de prelungire, cu acordul
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 41

40
consiliului de administratie al unittii de nvtmnt, pentru nc cel mult doi ani scolari
consecutivi.
Art. 33 (1) Acordul cadrului didactic se exprim n scris, prin cererea pentru
constituirea normei didactice de predare-nvtare-evaluare conform art. 31 sau art. 32 din
prezenta Metodologie, nsotit de documentele doveditoare solicitate, nregistrat la
secretariatul unittii de nvtmnt.
(2) n baza aprobrii cererii de consiliul de administratie al unittii de nvtmnt si al
acordului scris al cadrului didactic, directorul emite decizia de constituire a normei didactice
de predare-nvtare-evaluare, dup care ncheie actul aditional la contractul individual de
munc al cadrului didactic aflat n aceast situatie.
Art. 34 (1) La nivelul unittilor de nvtmnt sunt vizate, cu prioritate, de constituirea
normei didactice conform art. 31 sau art. 32 din prezenta Metodologie:
a) cadrele didactice titulare care au obtinut consecutiv calificativul nesatisfctor la
evalurile anuale din ultimii doi ani scolari ncheiati;
b) cadrele didactice titulare sanctionate disciplinar n ultimii doi ani scolari ncheiati
sau n anul scolar curent;
c) cadrele didactice titulare care nu detin avizele si atestatele necesare ocuprii postului
didactic, conform prezentei Metodologii;
d) cadrele didactice titulare ale cror studii nu sunt n concordant cu nivelul cel mai
nalt al unittii de nvtmnt corespunztor postului didactic ocupat;
e) cadrele didactice titulare care au decizia de numire/transfer/repartizare n mai multe
unitti de nvtmnt sau pe mai multe specializri, n cazul n care la nivelul uneia dintre
unitti/specializri se reduce numrul de ore;
f) cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre ale cror specializri dobndite
prin studii nu sunt n concordant cu Centralizatorul;
g) cadrele didactice titulare la clasele/grupele cu predare intensiv/bilingv sau n
limbile minorittilor nationale care nu au absolvit studiile n limba n care se face predarea, n
situatia reducerii numrului de ore la aceste clase/grupe.
(2) n cazul existentei a dou sau mai multe cadre didactice titulare la aceeasi
specialitate, dup aplicarea prevederilor alin. (1), pentru stabilirea cadrului didactic cruia i se
constituie norma didactic la nivelul unittii de nvtmnt, conform prevederilor art. 31 sau
art. 32 din prezenta Metodologie, se aplic criteriile de punctaj de la restrngerile de
activitate, prevzute n anexa nr. 2, parte integrant din prezenta Metodologie, inclusiv pentru
42 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

41
cadrele didactice titulare n nvtmntul preuniversitar care ocup functii de conducere,
ndrumare si control pn la organizarea concursului. Fac exceptie cadrele didactice care se
afl n restrngere total de activitate si cele care se ncadreaz n conditiile prevzute la art.
255 alin. (1)-(6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
(3) n cazul n care cadrul didactic refuz constituirea normei didactice de predare-
nvtare-evaluare conform art. 31 sau art. 32 din prezenta Metodologie, dar are asigurat cel
putin o jumtate de norm de predare-nvtare-evaluare n specialitate, conform actului de
numire/transfer/repartizare pe post/catedr, potrivit art. 27 alin. (1) din prezenta Metodologie,
i se completeaz norma didactic la nivelul localittii/judetului/municipiului Bucuresti,
conform art. 254 alin. (17) lit. a) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Cadrele didactice
aflate n aceast situatie particip, potrivit anexei nr. 24, parte integrant din prezenta
Metodologie, care cuprinde Calendarul mobilittii personalului didactic din nvtmntul
preuniversitar pentru anul scolar 2012-2013, numit n continuare Calendar, la sesiunea de
completare a normei didactice organizat de inspectoratul scolar.
(4) n situatia n care cadrul didactic refuz constituirea normei didactice de predare-
nvtare-evaluare conform art. 31 sau art. 32 din prezenta Metodologie si nu are asigurat cel
putin o jumtate de norm de predare-nvtare-evaluare n specialitate ori postul didactic nu
se mai ncadreaz n sistemul de normare privind efectivele minime de prescolari sau de elevi
prevzute de lege, conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedr, potrivit
art. 27 alin. (1) din prezenta Metodologie, cadrul didactic respectiv se afl n situatia de
restrngere de activitate. Cadrele didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt
aflate n situatia de restrngere de activitate beneficiaz de solutionarea restrngerii de
activitate, n perioada prevzut de Calendar, conform prevederilor prezentei Metodologii.
Art. 35 (1) Proiectul de ncadrare, ntocmit de director, este aprobat de consiliul de
administratie al unittii de nvtmnt, care totodat stabileste lista posturilor
didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate.
(2) Consiliul de administratie stabileste modalitti de ocupare si conditii specifice de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate, conform art. 254 alin (5)
din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
Art. 36 Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
complete/incomplete se stabileste dup asigurarea normelor didactice de predare-nvtare-
evaluare a titularilor potrivit art. 27 alin. (1), art. 31-32 din prezenta Metodologie, precum si
dup solutionarea ntregirilor de norm didactic predare-nvtare-evaluare a titularilor,
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 43

42
conform art. 30 din prezenta Metodologie.
Art. 37 Proiectul de ncadrare, aprobat de consiliul de administratie al unittii de
nvtmnt cu personalitate juridic, este prezentat de directorul unittii de nvtmnt
comisiei de mobilitate a personalului didactic din nvtmntul preuniversitar constituite la
nivelul inspectoratului scolar, prin decizia inspectorului scolar general.
Art. 38 (1) Posturile didactice/catedrele vacante pentru angajare cu contract de munc
pe perioad nedeterminat propuse pentru ocuparea prin concurs trebuie s aib o viabilitate
estimat de cel putin 4 (patru) ani.
(2) n situatia n care unittile de nvtmnt nu se grupeaz n consortii scolare,
catedrele vacante pentru angajare cu contract de munc pe perioad nedeterminat, prin
concurs, se pot constitui din ore existente n 1-2 unitti de nvtmnt de pe raza aceleiasi
localitti urbane sau rurale ori din localitti apropiate existente n acelasi regim de mediu.
(3) n structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract de munc pe perioad
nedeterminat nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregtire practic pentru dobndirea
calificrii profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se
predau la clasele a IX-a si a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectur,
design si ore optionale, precum si orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecvent
redus. n structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract de munc pe perioad
nedeterminat pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore optionale.
(4) n unittile de nvtmnt cu mai multe niveluri de nvtmnt, grupuri scolare,
unitti de nvtmnt avnd clasele I-XII/XIII/XIV posturile didactice/catedrele
vacante/rezervate se public pentru nivelul cel mai nalt corespunztor unittii de nvtmnt
si postului didactic. n mod exceptional, pentru solutionarea restrngerilor de activitate, n
unittile de nvtmnt cu mai multe niveluri de nvtmnt pot fi publicate catedre vacante
de nivel gimnazial, clasele V-VIII.
(5) Posturile vacante/rezervate de profesor n cabinete de asistent psihopedagogic se
public la unittile de nvtmnt la care sunt normate, conform Regulamentului de
organizare si functionare a centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistent
educational, aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetrii, tineretului si sportului.
(6) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se public n conformitate cu
Centralizatorul.
(7) Lista, cuprinznd posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete si
incomplete se aduce la cunostint persoanelor interesate astfel:
44 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

43
a) unitatea de nvtmnt afiseaz lista la avizier, o public n presa local si pe site-ul
propriu n termen de cel mult 3 (trei) zile lucrtoare de la avizarea ofertei de posturi
vacante/rezervate de ctre inspectoratul scolar;
b) inspectoratul scolar ntocmeste lista tuturor posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate, complete si incomplete transmise de unittile de nvtmnt si o public,
cu cel putin 30 de zile nainte de rezolvarea restrngerilor de activitate, prin afisare la
avizierul institutiei, pe site-ul institutiei, pe site-ul Ministerului Educatiei, Cercetrii,
Tineretului si Sportului.
Art. 39 Directorii unittilor de nvtmnt cu personalitate juridic si comisia de
mobilitate a personalului didactic au obligatia de a reactualiza, dup fiecare etap a
mobilittii personalului didactic, lista afisat.
Art. 40 Consiliul de administratie si directorul unittii de nvtmnt cu personalitate
juridic rspund de constituirea corect a catedrelor, de ncadrarea titularilor si de vacantarea
posturilor didactice/catedrelor complete si incomplete, rmase neocupate.MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 45

44
Capitolul III
Organizarea i desfurarea transferrii personalului didactic
titular al sistemului naional de nvmnt preuniversitar disponibilizat prin
restrngere de activitate sau prin restructurarea reelei colare

Seciunea I
Dispoziii generale

Art. 41 La sesiunea de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer
pentru solutionarea restrngerii de activitate, organizat n baza prevederilor art.252 alin. (3)
din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, pot participa:
a) cadre didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt preuniversitar de stat
aflate n situatia de restrngere de activitate;
b) cadrele didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt preuniversitar n
unitti de nvtmnt preuniversitar particulare acreditate, n baza concursului organizat
conform Metodologiei de organizare si desfsurare a concursului pentru ocuparea
posturilor/catedrelor didactice vacante n unittile de nvtmnt particular din nvtmntul
preuniversitar aprobat prin ordinul ministrului educatiei si cercetrii nr. 5656/2004, cu
modificrile si completrile ulterioare, n baza concursului national de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante n nvtmntul preuniversitar de stat sau a concursului organizat
la nivelul unittilor de nvtmnt preuniversitar de stat/grupurilor de unitti de nvtmnt
preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, aflate n situatia
de restrngere de activitate;
c) cadre didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt preuniversitar
transferate din nvtmntul preuniversitar de stat, n unitti de nvtmnt preuniversitar
particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrngere de activitate/pretransfer, aflate
n situatia de restrngere de activitate;
d) cadrele didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt preuniversitar
transferate din nvtmntul preuniversitar de stat conform Ordonantei de urgent a
Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat n dificultate, aprobat cu modificri
prin Legea nr. 108/1998, care functioneaz n structurile specializate din subordinea
directiilor generale pentru asistent social si protectia copilului, aflate n situatia de
restrngere de activitate.
46 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

45
Art. 42 (1) Cadrele didactice titulare care se ncadreaz n prevederile art. 255 alin. (1)-
(6) si (8) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 n perioada solutionrii restrngerilor de
activitate, nu intr n restrngere de activitate dect la solicitarea sau cu acordul persoanelor
n cauz.
(2) De prevederile alin. (1) nu beneficiaz personalul de conducere, ndrumare si
control numit n functie, prin delegare sau detasare, pn la organizarea concursului.
Art. 43 Transferarea prin restrngere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare
a personalului didactic titular al sistemului national de nvtmntul preuniversitar se
realizeaz tinnd seama de prevederile art. 247, 248, 262 si 263 din Legea educatiei nationale
nr. 1/2011 si de conditiile generale si specifice din prezenta Metodologie.
Art. 44 Transferarea prin restrngere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare
a personalului didactic titular al sistemului national de nvtmntul preuniversitar se face pe
posturi didactice/catedre n unitti de nvtmnt echivalente, ntr-o treapt superioar sau
inferioar de nvtmnt, potrivit studiilor dobndite n concordant cu Centralizatorul, cu
respectarea prevederilor prezentei Metodologii.
Art. 45 Prin unitti de nvtmnt preuniversitar echivalente, n sensul prezentei
Metodologii, se ntelege:
a) nvtmnt anteprescolar, organizat n crese, n grdinite si centre de zi;
b) nvtmnt prescolar: grdinite, grdinite speciale, structurile specializate din
subordinea directiilor generale pentru asistent social si protectia copilului;
c) nvtmnt primar: clasa pregtitoare si clasele I-IV, nvtmnt special (clasele I-
IV), structurile specializate din subordinea directiilor generale pentru asistent social si
protectia copilului;
d) nvtmnt secundar inferior: gimnaziu, clasele V-X, nvtmnt special secundar
inferior sau gimnazial, Palatul National al Copiilor, palate si cluburi ale copiilor si elevilor,
structurile specializate din subordinea directiilor generale pentru asistent social si protectia
copilului, centre si cabinete de asistent psihopedagogic scolare/interscolare, centre si
cabinete logopedice scolare/interscolare, centre judetene/al municipiului Bucuresti de resurse
si asistent educational, nvtmnt profesional;
e) nvtmnt secundar superior: clasele XI-XII/XIII/XIV, nvtmnt secundar
superior special, cluburi sportive scolare;
f) nvtmnt postliceal: scoli postliceale si scoli de maistri.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 47

46
Art. 46 (1) n cazul restrngerii de activitate a personalului didactic la nivelul unei
unitti de nvtmnt, se renunt n ordine la:
a) activitatea prestat de personalul didactic care ndeplineste conditiile legale de
pensionare, lund n calcul limita de vrst si stagiul de cotizare;
b) activitatea prestat de personalul didactic n regim de plata cu ora;
c) activitatea desfsurat de personalul didactic n baza unui contract individual de
munc pe perioad determinat;
d) activitatea prestat de personalul didactic titular care solicit plecarea din unitate pe
motivul restrngerii de activitate; n cazul n care dou sau mai multe persoane de aceeasi
specialitate solicit plecarea din unitate, va pleca persoana care a ntrunit, n urma evalurii
obiective, punctajul cel mai mare;
e) activitatea prestat de personalul didactic titular care a obtinut consecutiv
calificativul nesatisfctor la evalurile anuale din ultimii doi ani scolari ncheiati;
f) activitatea prestat de personalul didactic sanctionat disciplinar n anul scolar curent
sau n ultimii doi ani scolari ncheiati;
g) activitatea prestat de personalul didactic titular care nu detine avizele si atestatele
necesare ocuprii postului didactic, conform prezentei Metodologii;
h) activitatea prestat de personalul didactic titular ale crui studii nu sunt n
concordant cu nivelul cel mai nalt al unittii de nvtmnt corespunztor postului didactic
ocupat;
i) activitatea prestat de personalul didactic titular ale crui specializri dobndite prin
studii nu sunt n concordant cu postul didactic ocupat, conform Centralizatorului;
j) activitatea prestat de personalul didactic titular numit/transferat/repartizat n mai
multe unitti de nvtmnt preuniversitar sau pe mai multe specializri, n cazul n care la
nivelul uneia dintre unitti/specializri exist restrngere de activitate.
(2) La clasele/grupele cu predare intensiv/bilingv sau n limbile minorittilor
nationale sunt vizate de restrngere de activitate, cadrele didactice titulare care nu au absolvit
studiile n limba n care se face predarea.
(3) La catedrele de psihopedagogie special de la clasele/grupele de elevi/tineri cu
deficiente grave, severe, profunde sau asociate, precum si de la clasele/grupele de elevi cu
deficiente moderate sau usoare, sunt vizate de restrngere de activitate, cadrele didactice
titulare care nu au finalizat studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel
putin un an si jumtate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului -
48 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

47
studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare,
cu una din specializrile: psihopedagogie special, psihopedagogie, psihologie, pedagogie,
pedagogie social, pedagogie special, psihosociologie, filosofie-istorie (absolventi ai
promotiilor 1978-1994) - n concordant cu Centralizatorul ori studii universitare de masterat
n domeniile psihologie sau stiintele educatiei, n concordant cu Centralizatorul pentru
nvtmntul special.
(4) Dac restrngerea de activitate vizeaz dou sau mai multe persoane de aceeasi
specialitate la nivelul unei unitti de nvtmnt, nefiind solutionat prin aplicarea
prevederilor alin. (1)-(3), desemnarea cadrului didactic titular aflat n restrngere de activitate
se poate face prin organizarea unui concurs sau prin evaluare obiectiv conform criteriilor din
anexa nr. 2, parte integrant din prezenta Metodologie.
(5) Hotrrea privind modalitatea de evaluare se stabileste de ctre consiliul de
administratie al unittii de nvtmnt.
(6) n cazul n care desemnarea cadrului didactic aflat n restrngere de activitate se
face prin concurs, acesta este realizat de o comisie stabilit si aprobat de consiliul de
administratie al unittii de nvtmnt. Comisia este alctuit din presedinte, care este
directorul unittii de nvtmnt dac nu se afl n situatia de restrngere sau un alt cadru
didactic titular, membru al consiliului de administratie, n situatia n care directorul este vizat
de restrngere, doi membri evaluatori, unul dintre ei fiind reprezentantul inspectoratului,
cellalt un profesor titular cu gradul didactic I, de la alt unitate scolar, avnd specializarea
corespunztoare disciplinei la care este restrngerea, si un secretar, cadru didactic titular,
membru al consiliului de administratie. Evaluarea const ntr-o inspectie la clas si o lucrare
scris din programa de concurs specific disciplinei. Evaluarea pentru fiecare prob se face
prin note, acordate de cei doi profesori evaluatori. Nota fiecrei probe se stabileste ca medie
aritmetic a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Rezultatul final se obtine ca
medie aritmetic a celor dou note. Concursul se anunt n maximum 48 de ore de la avizarea
proiectului de ncadrare cu personal didactic al unittii de nvtmnt de ctre inspectoratul
scolar si se sustine n perioada prevzut n Calendar.
(7) Evaluarea obiectiv este realizat de ctre o comisie stabilit si aprobat de ctre
consiliul de administratie al unittii de nvtmnt avnd urmtoarea component: presedinte
- directorul unittii dac nu se afl n situatia de restrngere sau un alt cadru didactic titular,
membru al consiliului de administratie din unitatea de nvtmnt, n situatia n care
directorul este vizat de restrngere de activitate, doi membri - cadre didactice de alt
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 49

48
specialitate, avnd ncheiat contract individual de munc pe perioad nedeterminat, ale
unittii de nvtmnt. Evaluarea obiectiv se realizeaz n perioada prevzut n Calendar si
se finalizeaz cu punctajul atribuit conform criteriilor stabilite n anexa nr. 2, parte integrant
din prezenta Metodologie. Dac rezultatul evalurii obiective nu conduce la departajare, se
aplic, n ordine, urmtoarele criterii social-umanitare: sotul/sotia cu activitate n nvtmnt
n aceeasi localitate; sot/sotie cu domiciliul n localitate; printi cu domiciliul n localitate;
motive de sntate care nu permit prsirea localittii, situatie demonstrat prin certificat
medical eliberat de comisia de expertiz a capacittii de munc; sotul/sotia ncadrati n
nvtmnt n functii didactice sau nedidactice; alte cauze obiective dovedite cu acte: unic
ntretintor de familie, minori n ntretinere, printi bolnavi, proprietti imobiliare n localitate
etc.
(8) Reprezentantul/reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel
judetean/de unitate particip n calitate de observatori la toate etapele restrngerii de
activitate.

Seciunea a II-a
Condiiile specifice de realizare a transferrii personalului didactic titular al sistemului
naional de nvmnt preuniversitar disponibilizat prin restrngere de activitate sau
prin restructurarea reelei colare

Art. 47 Transferarea personalului didactic titular al sistemului national de nvtmnt
preuniversitar disponibilizat prin restrngere de activitate sau prin restructurarea retelei
scolare se poate realiza din mediul rural n cel urban, dac persoana respectiv a obtinut
nota/media minim 7 (sapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante
n baza cruia s-a transferat/titularizat n nvtmntul preuniversitar sau dac a avut media
minim 7 (sapte) la repartitia guvernamental.
Art. 48 Cadrele didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt preuniversitar
care au decizia (actul) de numire/transfer/repartizare n unitti de nvtmnt preuniversitar
situate n medii diferite, n urban si n rural, se pot transfera pentru restrngere de activitate pe
catedre n mediul urban sau rural.
Art. 49 (1) Absolventii cu diplom ai nvtmntului superior cu specializarea n
profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, titulari ai sistemului national de nvtmnt
50 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

49
preuniversitar pe catedre de educatie tehnologic, pot participa la sesiunea de transferare
pentru restrngere de activitate si n vederea ocuprii unei catedre de educatie tehnologic.
(2) Cadrele didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt preuniversitar n
nvtmntul special pot participa la sesiunea de transferare pentru restrngere de activitate
n vederea ocuprii unui post didactic/catedr conform specializrii, cu respectarea
prevederilor art. 47 din prezenta Metodologie.
(3) Absolventii cu diplom ai nvtmntului superior care au nscris pe diploma de
licent/absolvire specializarea limba romn sau limba si literatura romn, care ndeplinesc
si conditiile prevzute de art. 9 alin. (15) din prezenta Metodologie, titulari ai sistemului
national de nvtmnt preuniversitar pe posturi de profesor psihopedagog, pot participa la
sesiunea de transferare pentru restrngere de activitate n vederea ocuprii unui post de
profesor psihopedagog.
(4) Cadrele didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt preuniversitar care
solicit transferul pentru restrngere de activitate pe un post didactic/catedr n unitti de
nvtmnt avnd clase speciale de limbi strine cu program intensiv si/sau bilingv ori clase
cu predare n alt limb dect cea n care cadrele didactice si-au fcut studiile, clase/grupe de
hipoacuzici si surzi, precum si n unitti de nvtmnt avnd clase cu profil sportiv sau
artistic (corepetitie, muzic, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte
ambientale, arhitectur si design), pe catedre de informatic, de tehnologia informatiei si
comunicrii, de informatic-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic si servicii),
de instruire practic sau de activitti de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din
cluburi scolare sportive sau din palatele si cluburile copiilor, sustin o prob practic/oral
eliminatorie, n profilul postului didactic solicitat. Fac exceptie cadrele didactice titulare ale
sistemului national de nvtmnt preuniversitar transferate de pe posturi didactice/catedre
similare.
(5) Evaluarea probei practice/orale se realizeaz de ctre o comisie, numit prin decizia
inspectorului scolar general, format din: presedinte inspector de specialitate/metodist;
membri - cte doi profesori cu gradul didactic I sau II cu specializarea n profilul
postului/inspectori de specialitate/metodisti ai inspectoratului scolar/responsabili ai comisiilor
metodice; secretar directorul unittii de nvtmnt n care se organizeaz proba
practic/oral. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii n profilul postului se
consemneaz prin admis sau respins. La aceste probe nu se admit contestatii, hotrrea
comisiei pentru evaluarea probei practice/orale rmnnd definitiv. Probele practice/orale
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 51

50
eliminatorii n profilul postului se organizeaz si se desfsoar conform anexelor nr. 4-11,
care fac parte integrant din prezenta Metodologie.
(6) Personalul didactic titular al sistemului national de nvtmnt care a fost transferat
n etapa de restrngere de activitate 2012 revine pe postul didactic/catedra avut() anterior, n
situatia n care, pn la 1 septembrie 2012, se constat c postul didactic/catedra a fost
vacantat() sau renfiintat() ori s-a renfiintat cel putin jumtate de norm din catedra
respectiv, directorul unittii de nvtmnt avnd obligatia s comunice n scris cadrului
didactic decizia de revenire pe postul/catedra detinut() anterior. Posturile didactice/catedrele
eliberate se ocup n etapele ulterioare ale mobilittii personalului didactic din nvtmntul
preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.
(7) Cadrele didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt preuniversitar
participante la sesiunea de transferare pentru restrngere de activitate pot ocupa si posturi
didactice/catedre vacante n unitti de nvtmnt preuniversitar particular
acreditate/autorizate, cu conditia publicrii acestora pentru aceast sesiune la data prevzut
n Calendar.
La propunerea unittilor de nvtmnt preuniversitar particular posturile
didactice/catedrele vacante din aceste unitti pot fi ocupate de ctre cadrele didactice
participante la sesiunea de transferare pentru restrngere de activitate cu avizul unittii sau
fr nici o restrictie, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.
Posturile didactice/catedrele vacante din unittile de nvtmnt preuniversitar
particular autorizate pot fi ocupate n sesiunea de transferare pentru restrngere de activitate
si de cadre didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt preuniversitar, aflate n
restrngere de activitate, transferate din nvtmntul preuniversitar de stat sau prin concurs,
n unitti de nvtmnt preuniversitar particulare autorizate, n baza Metodologiei de
organizare si desfsurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice
vacante n unittile de nvtmnt particular din nvtmntul preuniversitar aprobat prin
ordinul ministrului educatiei si cercetrii nr. 5656/2004, cu modificrile si completrile
ulterioare, n baza concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante n
nvtmntul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unittilor de
nvtmnt preuniversitar de stat/grupurilor de unitti de nvtmnt preuniversitar de stat
pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, cu avizul unittilor de nvtmnt
preuniversitar particular autorizate care au posturi didactice/catedre vacante sau fr nici o
restrictie, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.
52 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

51
Seciunea a III-a
Organizarea i desfurarea aciunilor de transferare pentru restrngere de activitate
a personalului didactic titular al sistemului naional de nvmnt preuniversitar

Art. 50 (1) Transferarea pentru restrngere de activitate este organizat si coordonat la
nivelul inspectoratelor scolare de comisia de mobilitate a personalului didactic din
nvtmntul preuniversitar, numit prin decizia inspectorului scolar general.
Comisia de mobilitate a personalului didactic din nvtmntul preuniversitar are
urmtoarea component:
a) presedinte - inspector scolar general adjunct cu atributii n domeniul managementului
resurselor umane;
b) vicepresedinte - inspector scolar cu atributii referitoare la managementul resurselor
umane/inspector scolar cu implementarea descentralizrii institutionale/inspector scolar de
specialitate (dup caz);
c) secretari - inspectori scolari cu atributii referitoare la managementul resurselor
umane/inspectori scolari cu implementarea descentralizrii institutionale /inspectori scolari de
specialitate/directori de liceu;
d) membri - inspectori scolari de specialitate/inspectori scolari/profesori metodisti, cte
unul pentru fiecare specialitate, inspector responsabil pentru nvtmntul n limbile
minorittilor nationale, consilierul juridic si analistul programator de la inspectoratul scolar
judetean/al municipiului Bucuresti.
(2) Inspectorul scolar general si presedintele comisiei de mobilitate a personalului
didactic din nvtmntul preuniversitar, la nivelul inspectoratului scolar judetean/al
municipiului Bucuresti si directorii unittilor de nvtmnt, rspund de corectitudinea
organizrii si desfsurrii transferrii personalului didactic titular al sistemului national de
nvtmnt preuniversitar disponibilizat prin restrngere de activitate sau prin restructurarea
retelei de nvtmnt.
(3) Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel judetean/al
municipiului Bucuresti particip ca observatori la toate etapele mobilittii personalului
didactic din nvtmntul preuniversitar. n aceast calitate au acces la documentele comisiei
de mobilitate a personalului didactic din nvtmntul preuniversitar, au dreptul de a semnala
presedintelui comisiei de mobilitate a personalului didactic eventualele nerespectri ale
prevederilor legale si semneaz mpreun cu membrii comisiei documentele finale.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 53

52
Art. 51 (1) Consiliile de administratie ale unittilor de nvtmnt stabilesc, conform
art. 46 din prezenta Metodologie, lista cadrelor didactice aflate n restrngere de activitate si o
transmit inspectoratului scolar.
(2) Comisia de mobilitate a personalului didactic din nvtmntul preuniversitar
ntocmeste lista cadrelor didactice aflate n restrngere de activitate, pe discipline, cu
precizarea tuturor specializrilor dobndite prin studii si o public prin afisare la avizier si
postare pe site-ul institutiei, concomitent cu lista posturilor didactice/catedrelor vacante
mentionat la art. 38 alin. (7), lit. b) din prezenta Metodologie.
(3) Lista posturilor didactice/catedrelor vacante cuprinde mentiunile din anexa nr. 1 a,
parte integrant din prezenta Metodologie.
(4) n unittile de nvtmnt cu mai multe niveluri de nvtmnt, grupuri scolare,
unitti de nvtmnt avnd clasele I-XII/XIII/XIV sau V-XII/XIII/XIV posturile
didactice/catedrele vacante se public pentru nivelul cel mai nalt corespunztor unittii de
nvtmnt si postului didactic.
(5) n mod exceptional, n unittile de nvtmnt cu mai multe niveluri de nvtmnt,
pentru etapa de solutionare a restrngerilor de activitate, pot fi publicate si catedre vacante de
nivel gimnazial.
Art. 52 Solutionarea restrngerilor de activitate a cadrelor didactice titulare ale
sistemului national de nvtmnt preuniversitar se realizeaz n sedinta public organizat de
inspectoratul scolar, n perioada prevzut de Calendar.
Art. 53 (1) Pentru transferarea ca urmare a restrngerii de activitate prin consimtmnt
ntre unittile de nvtmnt, personalul didactic titular al sistemului national de nvtmnt
preuniversitar depune, la unitatea de nvtmnt unde se solicit transferarea, cererea tip,
conform anexei nr. 22, parte integrant din prezenta Metodologie, nsotit de documentele
mentionate n aceasta, precum si aprecierea sintetic a consiliului de administratie al unittii
de nvtmnt la care a intrat n restrngere de activitate.
(2) Comisia de mobilitate constituit, n acest sens, la nivelul unittii de nvtmnt
verific dosarele, realizeaz, dac sunt mai multe cereri, ierarhizarea candidatilor conform
punctajului stabilit potrivit anexei nr. 2, parte integrant din prezenta Metodologie si
selecteaz candidatul a crui restrngere se realizeaz prin transfer prin consimtmnt ntre
unitti. La selectarea candidatului, comisia trebuie s tin seama dac persoana selectat
ndeplineste cerintele de studii si detine avizele si atestatele necesare ocuprii postului.
54 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

53
(3) Propunerea comisiei de mobilitate constituite la nivelul unittii de nvtmnt, este
naintat consiliului de administratie al unittii de nvtmnt prin raport scris si este validat
de acesta.
(4) n baza validrii fcute de consiliul de administratie, directorul emite acordul
privind transferul cadrului didactic n unitatea respectiv.
(5) Directorii unittilor de nvtmnt care au emis acorduri pentru transferul cadrelor
didactice aflate n restrngere de activitate, prin consimtmnt ntre unitti, nstiinteaz n
scris inspectoratul scolar.
Art. 54 (1) n vederea solutionrii restrngerii de activitate personalul didactic titular al
sistemului national de nvtmnt preuniversitar depune, la inspectoratul scolar, o cerere tip,
conform anexei nr. 22, parte integrant din prezenta Metodologie, nsotit de documentele
mentionate n aceasta si o adeverint eliberat de conducerea unittii de nvtmnt unde este
titular n care se mentioneaz cauzele pentru care postul didactic/catedra a ajuns n aceast
situatie, precum si acordul/acordurile conducerii/conducerilor privind transferul consimtit
ntre unitti, dup caz.
(2) Un cadru didactic titular al sistemului national de nvtmnt preuniversitar se poate
nscrie la sesiunea de transferare ca urmare a restrngerii de activitate sau prin restructurarea
retelei scolare, numai ntr-un singur judet sau numai n municipiul Bucuresti.
Art. 55 (1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din nvtmntul alternativ,
cadrele didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt preuniversitar, care particip
la sesiunea de transferare ca urmare a restrngerii de activitate sau prin restructurarea retelei
scolare, anexeaz la cererea de nscriere avizul eliberat de federatiile, asociatiile, centrele care
organizeaz alternative educationale n Romnia, precum si documentul care atest
parcurgerea modulului de pedagogie specific, eliberat de federatiile, asociatiile, centrele care
organizeaz alternative educationale n Romnia: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet,
Planul Jena, pedagogie curativ etc.
(2) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante la disciplina religie, cadrele
didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt preuniversitar, care particip la
sesiunea de transferare ca urmare a restrngerii de activitate sau prin restructurarea retelei
scolare, anexeaz la cererea de nscriere avizul cultului respectiv.
Pentru posturile didactice/catedrele vacante de la seminariile/liceele teologice si
disciplinele teologice de specialitate, cadrele didactice titulare ale sistemului national de
nvtmnt preuniversitar, care particip la sesiunea de transferare ca urmare a restrngerii de
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 55

54
activitate sau prin restructurarea retelei scolare, anexeaz la cererea de nscriere avizul special
al cultului respectiv, n baza Protocolului semnat cu Ministerul Educatiei, Cercetrii,
Tineretului si Sportului.
n unittile de nvtmnt n care functioneaz si clase cu profil teologic, avizul cultului
se solicit numai pentru disciplinele teologice de specialitate.
(3) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de la liceele militare, n
unittile de nvtmnt preuniversitar din sistemul de aprare, informatii, ordine public si
securitate national, unittile de nvtmnt subordonate Ministerului Justitiei, cadrele
didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt preuniversitar care particip la
sesiunea de transferare ca urmare a restrngerii de activitate sau prin restructurarea retelei
scolare anexeaz, la cererea de nscriere avizul Ministerului Aprrii Nationale, Ministerului
Administratiei si Internelor, respectiv al Ministerului Justitiei, ca institutii care, n acest sens,
au ncheiat protocoale cu Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului.
(4) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de la clasele/grupele din
profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, calificarea educatoare-nvttor, cadrele
didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt preuniversitar care particip la
sesiunea de transferare ca urmare a restrngerii de activitate sau prin restructurarea retelei
scolare anexeaz, la cererea de nscriere, avizul inspectorului de specialitate si al directorului
liceului pedagogic, cu privire la competentele de ndrumare a practicii pedagogice.
(5) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unittile de nvtmnt
particular care necesit aviz, cadrele didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt
preuniversitar care particip la sesiunea de transferare ca urmare a restrngerii de activitate
sau prin restructurarea retelei scolare anexeaz, la cererea de nscriere, avizul eliberat de
conducerea unittilor de nvtmnt particular.
Art. 56 Solutionarea cererilor de transferare ca urmare a restrngerii de activitate sau
prin restructurarea retelei scolare se realizeaz n sedint public organizat de ctre comisia
de mobilitate a personalului didactic din nvtmntul preuniversitar, n perioada prevzut
de Calendar. Ierarhizarea cadrelor didactice, care particip la sesiunea de transferare pentru
restrngere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare se realizeaz pe baza
punctajului rezultat din evaluarea activittii, conform art. 46 alin. (5) din prezenta
Metodologie pe baza criteriilor mentionate n anexa nr. 2, parte integrant din prezenta
Metodologie. Cadrul didactic titular al sistemului national de nvtmnt preuniversitar, care
nu poate participa la sedinta public de solutionare a transferrilor prin restrngere de
56 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

55
activitate are dreptul s desemneze, prin procur notarial n original, un mputernicit care s-
i reprezinte interesele.
Art. 57 (1) n sedinta public, organizat de ctre comisia de mobilitate a personalului
didactic din nvtmntul preuniversitar, solutionarea cererilor de transferare pentru
restrngere de activitate se realizeaz, cu respectarea conditiilor din prezenta Metodologie, n
urmtoarea ordine:
a) transfer consimtit ntre unittile de nvtmnt preuniversitar, n baza acordurilor
emise de conducerile unittilor de nvtmnt privind transferul consimtit ntre unitti, n
ordinea descresctoare a punctajului;
b) solutionarea restrngerii de activitate n cadrul unittii de nvtmnt, n ordinea
descresctoare a punctajului;
c) solutionarea restrngerii de activitate la nivelul consortiului scolar, cu respectarea
prevederilor alin. (3), n ordinea descresctoare a punctajului;
d) solutionarea restrngerii de activitate la nivelul aceleiasi localitti/municipiul
Bucuresti, cu respectarea prevederilor alin. (3), n ordinea descresctoare a punctajului;
e) solutionarea restrngerii de activitate la nivelul judetului, cu respectarea prevederilor
cu respectarea prevederilor alin. (3), n ordinea descresctoare a punctajului;
f) n situatia n care restrngerea nu poate fi solutionat la nivelul
judetului/municipiului Bucuresti, restrngerea de activitate se solutioneaz la unitti de
nvtmnt din alte judete, cu respectarea prevederilor alin. (3), n ordinea descresctoare a
punctajului.
(2) Restrngerea de activitate n cadrul unittii de nvtmnt se solutioneaz prin
transferarea cadrelor didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt preuniversitar pe
o alt catedr n aceeasi unitate de nvtmnt, conform specializrilor obtinute prin studii
tinnd seama de prevederile art. 247, art. 248 (3)-(6), art. 262, art. 263 din Legea educatiei
nationale nr. 1/2011, prevederile Centralizatorului si prezentei Metodologii.
(3) La ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, ca urmare a restrngerii de
activitate sau prin restructurarea retelei scolare, n situatiile prevzute la alin. (1) lit. c) f),
au prioritate cadrele didactice care sunt titulare ale sistemului national de nvtmnt n
specialitatea postului/catedrei solicitat(e) conform actului (deciziei) de
numire/transfer/dispozitiei de repartizare n nvtmnt.
(4) Cadrul didactic titular al sistemului national de nvtmnt preuniversitar care
solicit solutionarea restrngerii de activitate la unitti de nvtmnt din alte judete anexeaz
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 57

56
la cererea de nscriere adeverinta eliberat de inspectoratul scolar al judetului/municipiului
Bucuresti pe teritoriul cruia este titular, din care s rezulte c la postul/catedra ocupat(), n
anul scolar 2012-2013, este restrngere de activitate si nu exist posibilitatea solutionrii
acesteia la nivelul judetului, respectiv municipiului Bucuresti n una sau cel mult dou unitti
de nvtmnt, cu precizarea numrului de cadre didactice aflate n restrngere de activitate si
numrului de posturi didactice/catedre vacante la specialitatea respectiv, iar cererea de
transfer pentru restrngere de activitate n alt judet a solicitantului a fost luat n evident.
Cadrele didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt preuniversitar aflate n
situatia de la alin. (1) lit. f) trebuie s fac dovada domiciliului n judetul n care solicit
transferul pentru restrngere de activitate pn la data depunerii dosarelor, conform
Calendarului, cu buletin, carte sau adeverint de identitate. Cadrele didactice care solicit
solutionarea restrngerii de activitate n municipiul Bucuresti, titulare n alte judete, fac
dovada domiciliului n municipiul Bucuresti, pn la data depunerii dosarelor, conform
Calendarului, cu buletin, carte sau adeverint de identitate.
Art. 58 (1) Repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante se face, cu respectarea
conditiilor prezentei Metodologii, n ordinea prevzut la art. 57 alin. (1) din prezenta
Metodologie. Optiunea fiecrui cadru didactic titular al sistemului national de nvtmnt din
sedinta public se exprim n scris conform cererii tip si se consemneaz n procesul-verbal al
sedintei, cu certificare prin semntura solicitantului sau mputernicitului, acesta din urm
prezentnd procura notarial n original.
(2) n cazul n care dou sau mai multe cadre didactice titulare ale sistemului national
de nvtmnt, care particip la sesiunea de transferare pentru restrngere de activitate au
acelasi punctaj si opteaz pentru acelasi post didactic/catedr vacant(), postul
didactic/catedra se ocup n baza criteriilor socioumanitare, conform art. 46 alin. (7) din
prezenta Metodologie.
(3) n cazul n care cadrul didactic titular al sistemului national de nvtmnt
preuniversitar nu este prezent personal sau printr-un mputernicit la sedinta public de
transferare prin restrngere de activitate, comisia i atribuie din oficiu un post didactic/catedr
vacant() la finalul sesiunii de transferare pentru restrngere de activitate din lista afisat,
conform punctajului, cu respectarea conditiilor din prezenta Metodologie.
n cazul n care un cadru didactic titular al sistemului national de nvtmnt
preuniversitar aflat n restrngere de activitate refuz s-si ntocmeasc dosarul, conducerea
unittii de nvtmnt ntocmeste dosarul acestuia, iar comisia de mobilitate a inspectoratului
58 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

57
scolar i atribuie din oficiu un post didactic/catedr vacant() la finalul sesiunii de transferare
pentru restrngere de activitate din lista afisat, conform punctajului, cu respectarea
conditiilor din prezenta Metodologie.
Cadrului didactic titular al sistemului national de nvtmnt preuniversitar aflat n
restrngere de activitate cruia i s-a atribuit un post didactic/catedr din oficiu si care nu se
prezint la postul/catedra atribuit() i se aplic, n mod corespunztor, dispozitiile legale
privind concedierea individual.
Art. 59 (1) Restrngerile de activitate nesolutionate prin transfer la nivelul
localittii/municipiului Bucuresti si al judetului, se rezolv prin repartizare pe perioad
determinat de cel mult un an scolar pentru nesolutionarea restrngerii de activitate, n
perioada prevzut de Calendar, conform prezentei Metodologii.
(2) Pentru cadrele didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt preuniversitar
a cror restrngere de activitate, datorit comasrii claselor/unittilor de nvtmnt sau
desfiintrii unor unitti de nvtmnt, a fost rezolvat, dup etapa de solutionare a
restrngerilor de activitate si a pretransferrilor, prin detasare n interesul nvtmntului
pentru nesolutionarea restrngerii de activitate pe posturi/catedre din nvtmntul prescolar,
primar, gimnazial, constituite din discipline conform actului de numire/transfer/repartizare, n
conditiile n care la nivelul unittii/unittilor de nvtmnt exist post/catedr vacant(),
inspectoratul scolar emite decizii de transfer n unitatea/unittile de nvtmnt n care au fost
detasate, n specialitatea postului didactic/catedrei restrns(e), ncepnd cu 1 septembrie
2012, la solicitarea acestora, cu acordul consiliului/consiliilor de administratie al
unittii/unittilor de nvtmnt si aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului
scolar.
(3) Cadrele didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt preuniversitar aflate
n situatia de la alin. (2) se adreseaz n scris conducerii unittii/unittilor de nvtmnt pn
la data de 11 ianuarie 2012, care comunic acordul/refuzul pentru transfer la inspectoratul
scolar, pn la data de 25 ianuarie 2012. Consiliul/consiliile de administratie al
unittii/unittilor de nvtmnt comunic n scris cadrelor didactice solicitante si
inspectoratului scolar motivele acordului/refuzului transferului.
Situatiile transmise de unittile de nvtmnt la inspectoratul scolar sunt analizate n
consiliul de administratie al inspectoratului scolar, pn la data de 8 februarie 2012, care
stabileste lista final a cadrelor didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt
preuniversitar pentru care se emit decizii de transfer n unitatea/unittile de nvtmnt n
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 59

58
care au fost detasate, n specialitatea postului/catedrei restrns(e), ncepnd cu 1 septembrie
2012.
(4) Cadrele didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt preuniversitar, a
cror restrngere de activitate nu a fost solutionat prin transfer n anii precedenti, nu fac
obiectul restrngerii de activitate la nivelul unittii de nvtmnt la care sunt titulare si
particip la sesiunea de transferare pentru restrngere de activitate la nivelul inspectoratului
scolar, cu punctajul reactualizat, cu exceptia cadrelor didactice pentru care s-au emis decizii
de transfer n conditiile alin. (2)-(3).
Art. 60 Hotrrile comisiei de mobilitate a personalului didactic din nvtmntul
preuniversitar, luate n sedinta public pot fi contestate conform Calendarului. Contestatiile
se nregistreaz la secretariatul inspectoratului scolar si se solutioneaz de ctre consiliul de
administratie al inspectoratului scolar, conform Calendarului. Hotrrea consiliului de
administratie este definitiv si poate fi atacat numai la instanta de contencios administrativ,
contestatia reprezentnd plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004.
Art. 61 (1) Dup solutionarea contestatiilor, inspectorul scolar general emite decizia de
repartizare pentru solutionarea restrngerii de activitate, cu precizarea unittii/unittilor de
nvtmnt cu personalitate juridic, postului didactic/catedrei, nivelului de nvtmnt
indiferent de nivelul de nvtmnt din care provine solicitantul, precum si a regimului de
mediu. n decizia de repartizare pentru solutionarea restrngerii de activitate nu se precizeaz
viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unittilor de nvtmnt cu
personalitate juridic se precizeaz numai n situatia n care regimul de mediu al
structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unittii de nvtmnt cu
personalitate juridic.
(2) n baza deciziei de repartizare pentru solutionarea restrngerii de activitate,
directorul/directorii unittii/unittilor cu personalitate juridic ncheie, cu cadrul didactic
repartizat, contractul de munc pe perioad nedeterminat.
(3) Cadrele didactice repartizate n etapa de transferare pentru restrngere de activitate
si pstreaz statutul anterior, de cadre didactice titulare ale sistemului national de nvtmnt
preuniversitar.60 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

59
Capitolul IV
Modificarea duratei contractelor individuale de munc ale cadrelor didactice
netitulare din perioad determinat n perioad nedeterminat n baza art. 253 din
Legea educaiei naionale nr. 1/2011

Art. 62 Cadrele didactice netitulare calificate ncadrate n nvtmntul preuniversitar
prin suplinire, n anul scolar 2010-2011, care au participat la concursul national unic de
titularizare n ultimii 3 ani, anteriori intrrii n vigoare a Legii educatiei nationale nr. 1/2011,
care au obtinut cel putin nota 7 (sapte) si au ocupat un post didactic/o catedr devin titulare
ale unittii de nvtmnt respective, n conditiile n care postul didactic/catedra nu a fost
ocupat n etapa de solutionarea a restrngerilor de activitate, dac sunt ndeplinite cumulativ
urmtoarele conditii generale:
a) se certific viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administratie al unittii de nvtmnt respective este de acord.
Art. 63 (1) ncepnd cu 1 septembrie 2012, poate deveni titular pe postul
didactic/catedra ocupat/ cu contract de munc pe perioad determinat ntr-o unitate sau
dou unitti de nvtmnt cu personalitate juridic n anul scolar 2011-2012, cadrul didactic
netitular calificat care, la data solicitrii, ndeplineste cumulativ urmtoarele conditii
specifice:
a) a fost repartizat n anul scolar 2011-2012 la nivelul unui singur judet/municipiului
Bucuresti pe un post didactic/catedr vacant/rezervat prin suplinire, continuitate pentru
suplinire sau ca suplinitor cu post redus, n una sau dou unitti de nvtmnt cu
personalitate juridic, n baza notei de cel putin 7 (sapte) obtinut la unul din concursurile de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvtmntul preuniversitar de
stat sustinute n specialitatea postului didactic/catedrei, n iulie 2010, iulie 2009 sau
iunie-iulie 2008, n sedint public organizat pn la data nceperii cursurilor anului scolar
2011-2012;
b) a dobndit definitivarea n nvtmnt;
c) postul didactic/catedra solicitat() nu a fost ocupat() n etapele anterioare ale
mobilittii personalului didactic, este complet(), este constituit() conform art. 38 alin. (3)
din prezenta Metodologie, nu este rezervat() si are o viabilitate estimat de cel putin 4 ani;
d) respect conditiile de ocupare a postului didactic/catedrei, conform prezentei
Metodologii;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 61

60
e) are avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform
prezentei Metodologii.
(2) n situatia n care un post didactic/o catedr este solicitat() de mai multe cadre
didactice netitulare care ndeplinesc cumulativ conditiile prevzute la alin. (1), pentru
departajare se va lua n calcul nota cea mai mare de la concursul/concursurile sustinute n
iunie-iulie 2008, iulie 2009 si/sau iulie 2010. La note egale, pentru departajare, se folosesc
criteriile si punctajele din anexa nr. 2, parte integrant din prezenta Metodologie.
(3) n situatia n care nici aplicarea criteriilor de la alin. (2) nu conduce la departajare se
aplic n ordine urmtoarele criterii de departajare:
a) media aritmetic, cu patru zecimale, calculat prin trunchiere, a mediei anilor de
studii si a mediei examenului de licent/stat/absolvire. Pentru absolventii liceelor
pedagogice/scolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei aritmetice cu patru
zecimale, calculat prin trunchiere, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de
bacalaureat/absolvire;
b) domiciliul n localitatea unde se afl postul didactic/catedra vacant(). Dac un
candidat are domiciliul n localitatea n care se afl postul didactic/catedra, atunci este
avantajat. Dac postul didactic/catedra este ntr-un sat ce apartine de o comun/oras,
candidatul din comun/oras este avantajat. Dac postul didactic/catedra este ntr-un sat ce
apartine de o comun/oras, candidatul cu domiciliul ntr-un alt sat ce apartine de acea
comun/oras este avantajat. Dac postul didactic/catedra este ntr-o comun/oras, candidatul
cu domiciliul ntr-o localitate ce apartine de localitatea postului este avantajat. Toate celelalte
cazuri sunt cazuri de egalitate.
(4) Cadrele didactice care se ncadreaz n prevederile alin. (1) se adreseaz, n scris,
consiliului/consiliilor de administratie al unittii/unittilor de nvtmnt unde sunt ncadrate
cu contract pe perioad determinat n anul scolar 2011-2012, prin depunerea unei cereri tip
conform anexei nr. 3, parte integrant din prezenta Metodologie, pn la data de 21 martie
2012. Consiliul/consiliile de administratie analizeaz cererile individuale si comunic
inspectoratului scolar acordul/refuzul, pn la data de 25 martie 2012.
(5) Consiliul/consiliile de administratie al unittii/unittilor de nvtmnt comunic n
scris, pn la data de 22 martie 2012, cadrelor didactice solicitante motivele
acordului/refuzului acordrii titularizrii pe postul didactic/catedra ocupat() prin suplinire n
anul scolar 2011-2012.
62 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

61
(6) Eventualele contestatii se adreseaz consiliului/consiliilor de administratie al
unittii/unittilor de nvtmnt n termen de 2 (dou) zile lucrtoare de la comunicarea
refuzului acordrii titularizrii pe postul didactic/catedra ocupat() prin suplinire n anul
scolar 2011-2012.
(7) Contestatiile se analizeaz, n perioada 26-29 martie 2011, n sedinta consiliului de
administratie al unittii de nvtmnt, la care particip un inspector scolar desemnat de
consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Hotrrea consiliului de administratie al
unittii de nvtmnt, stabilit n conditiile art. 93 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,
se comunic n scris, pn la data de 30 martie 2012, cadrelor didactice care au depus
contestatii. Hotrrea consiliului de administratie al unittii de nvtmnt este definitiv si
poate fi atacat numai la instanta de contencios administrativ, contestatia reprezentnd
plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004.
(8) Dup solutionarea contestatiilor, directorul/directorii unittii/unittilor de nvtmnt
emit(e) decizia de numire pe post/catedr pentru personalul didactic pentru care s-a hotrt
acordarea titularizrii la nivelul unittii/unittilor de nvtmnt pe postul didactic/catedra
ocupat() prin suplinire n anul scolar 2011-2012 si ncheie cu acesta contractul individual de
munc pe perioad nedeterminat, ncepnd cu 1 septembrie 2012.MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 63

62
Capitolul V
Organizarea i desfurarea examenului naional de definitivare n nvmnt

Seciunea I
Dispoziii generale

Art. 64 Examenul national de definitivare n nvtmnt este organizat de Ministerul
Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului si reprezint recunoasterea competentelor
minime acceptabile dobndite de ctre o persoan care a optat pentru cariera didactic si care
garanteaz, n acest fel, c dispune de pregtirea necesar pentru exercitarea profesiei
didactice si poate intra pe o rut de profesionalizare ascendent. Cadrele didactice care
promoveaz examenul national de definitivare n nvtmnt dobndesc dreptul de practic n
nvtmntul preuniversitar.
Art. 65 Normele de organizare si desfsurare a examenului national de definitivare n
nvtmnt prevzute n prezenta Metodologie se aplic personalului didactic din
nvtmntul preuniversitar public si privat, inclusiv personalului didactic din corpul
instructorilor militari/de informatii, ordine public si securitate national, conform
prevederilor art. 235, lit. f) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
Art. 66 La examenul national de definitivare n nvtmnt pot participa persoanele
care ocup o functie didactic n nvtmntul preuniversitar din Romnia, conform
prevederilor legale si prezentei Metodologii.
Art. 67 Examenul national de definitivare n nvtmnt se sustine n limba romn.
Cadrele didactice care predau la clase cu predare integral n limbile minorittilor nationale,
pot sustine inspectiile la clas si proba scris a examenului de definitivare n nvtmnt, n
limba de predare.
Art. 68 (1) Examenul national de definitivare n nvtmnt se organizeaz distinct
pentru fiecare functie didactic.
(2) Definitivarea n nvtmnt poate fi obtinut, n cadrul fiecrei functii didactice, la
una dintre specializrile nscrise pe diplomele pe care candidatul le detine.
Art. 69 Tematica si bibliografia pe baza crora se desfsoar proba scris n cadrul
examenului national de definitivare n nvtmnt sunt aprobate prin ordin al ministrului
educatiei, cercetrii, tineretului si sportului, pentru fiecare specialitate n parte.
64 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

63
Art. 70 Definitivarea n nvtmntul preuniversitar se acord, prin ordin de ministru,
cadrelor didactice care promoveaz examenul national de definitivare n nvtmnt.

Seciunea a II-a
nscrierea candidailor la examenul naional de definitivare n nvmnt

Art. 71 (1) nscrierea la examenul national de definitivare n nvtmnt se face pe baz
de cerere, nsotit de dosarul de nscriere, n fiecare an, n perioada 1 octombrie - 31
octombrie, pentru sesiunea din anul scolar respectiv, la conducerile unittilor de nvtmnt.
(2) Dosarul de nscriere contine urmtoarele documente:
a) fisa de nscriere, completat, confirmat de conducerea scolii, conform precizrilor
Ministerului Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului, prevzut n anexa nr. 12, parte
integrant a prezentei Metodologii;
b) copia legalizat a certificatului de nastere;
c) copia certificatului de cstorie n cazul schimbrii numelui de familie; n caz de
divort sau recstorie se depun acte doveditoare suplimentare n acest sens;
d) copia legalizat a diplomei de studii, nsotit de foaia matricol/suplimentul la
diplom;
e) recomandare scris asupra activittii candidatului, din partea consiliului profesoral al
unittii de nvtmnt unde este ncadrat;
f) dovada privind calificativele acordate n ultimii doi ani scolari;
g) document legalizat din care s rezulte c au fost absolvite cursurile organizate de
Departamentul pentru pregtirea personalului didactic.
(3) Conducerea unittilor de nvtmnt verific existenta si legalitatea documentelor
din dosarele de nscriere si ndeplinirea conditiilor de nscriere.
(4) Dosarele cadrelor didactice nscrise la examenul national de definitivare n
nvtmnt care ndeplinesc conditiile legale, sunt de ctre conducerile unittilor de
nvtmnt inspectoratelor scolare, unde vor fi nregistrate oficial cu numr si dat.
(5) Cererile de nscriere vor fi supuse aprobrii consiliului de administratie al
inspectoratului scolar de ctre inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei umane.
(6) nstiintarea candidatilor cu privire la aprobarea sau respingerea nscrierii se
realizeaz de ctre inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei umane, prin afisare la
inspectoratul scolar si pe site-urile inspectoratelor scolare. n caz de respingere a dosarului,
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 65

64
candidatul este nstiintat si n scris, cu precizarea motivrii respingerii dosarului, argumentat
de articolul legislativ care prevede reglementri n acest sens, pn la data de 1 decembrie a
fiecrui an.
Art. 72 (1) Procedura de finalizare a nscrierii candidatilor din seria curent,
corespunztoare anului scolar n care se desfsoar probele scrise, cuprinde urmtoarele
actiuni si termene:
a) n perioada 7-20 iunie 2012, dosarele candidatilor declarati admisi n urma selectiei
prevzute la art. 71 alin. (1), se completeaz cu adeverinta privind calificativul anual, obtinut
n urma evalurii profesionale la nivelul unittii de nvtmnt, procesele verbale de la
inspectiile la clas derulate n anul scolar respectiv, n copie autentificat prin stampila si
semntura conductorului unittii de nvtmnt n care s-a efectuat inspectia si adeverint
din care s rezulte vechimea la catedr a cadrului didactic;
b) dosarele completate sunt naintate, conform calendarului anual elaborat de Ministerul
Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului, de ctre conducerile unittilor de nvtmnt,
inspectoratelor scolare unde vor fi nregistrate si vor fi preluate de inspectorul pentru
dezvoltarea resursei umane. Conducerile unittilor de nvtmnt rspund de corectitudinea
datelor transmise si de legalitatea actelor predate.
c) Centrele de examen se stabilesc de consiliul de administratie al inspectoratului scolar
pn la data de 18 iunie 2012. Centrele de examen stabilite pentru sustinerea examenului
national de definitivare n nvtmnt se comunic unittilor de nvtmnt si se afiseaz la
avizierul inspectoratului scolar.
d) Pentru finalizarea demersurilor premergtoare obligatorii pentru admiterea
candidatilor la sustinerea probelor scrise din cadrul examenului national de definitivare n
nvtmnt, inspectoratele scolare, prin inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei umane,
transmit centrelor de examen stabilite, pn la data de 20 iunie 2012, fisele sintetice cu datele
candidatilor admisi pentru a participa la proba scris, potrivit specializrii pentru care a optat
fiecare candidat.
(2) Cadrul didactic nscris la examenul national de definitivare n nvtmnt, care nu
se prezint la examen, poate participa la cel mult dou alte sesiuni ale acestui examen, n
decurs de 5 ani de la realizarea stagiului de 2 ani.66 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

65
Seciunea a III-a
Probele examenului naional de definitivare n nvmnt

Art. 73 Probele examenului national de definitivare n nvtmnt constau n:
a) sustinerea a cel putin dou inspectii la clas;
b) prob scris la disciplinele prevzute n prezenta Metodologie.
Art. 74 (1) Inspectiile la clas pentru acordarea definitivrii n nvtmnt se sustin n
unitatea de nvtmnt la care este ncadrat candidatul sau, dup caz, ntr-o alt unitate de
nvtmnt, cu avizul inspectorului scolar pentru dezvoltarea resursei umane si al directorului
unittii de nvtmnt respective, n perioada 1 noiembrie 2011 - 5 iunie 2012.
(2) Inspectiile la clas se efectueaz la 2-4 activitti didactice si sunt valabile numai
pentru anul scolar n care au fost efectuate.
(3) n situatia n care candidatul este ncadrat pe una dintre specializrile nscrise pe
diploma/diplomele de absolvire/licent, sau pe una dintre specializrile pe care o poate preda
conform Centralizatorului, inspectia la clas se efectueaz la specializarea pe care cadrul
didactic este ncadrat n anul scolar respectiv.
(4) n situatia n care candidatul nu este ncadrat pe una dintre specializrile nscrise pe
diploma/diplomele de absolvire/licent, sau pe una dintre specializrile pe care o poate preda
conform Centralizatorului, inspectia la clas se efectueaz la dou activitti didactice n
specializarea pe care este ncadrat n anul scolar respectiv si la dou activitti didactice n
specializarea la care sustine examenul de definitivare n nvtmnt.
(5) Pentru toate categoriile de personal didactic, inspectia la clas este efectuat de un
inspector de specialitate de la inspectoratele scolare sau de la Ministerul Educatiei, Cercetrii,
Tineretului si Sportului sau un cadru didactic metodist repartizat de inspectoratul scolar cu
delegatie. Cadrul didactic care efectueaz inspectia la clas trebuie s aib cel putin gradul
didactic II si aceeasi specializare cu aceea n care candidatul si sustine inspectia la clas sau
s poat preda specializarea celui inspectat, potrivit Centralizatorului.
(6) Inspectiile la clas se noteaz de ctre cadrul didactic, inspector/metodist, care
efectueaz inspectiile, cu cte o singur not, de la 10 la 1, exprimat n numere ntregi,
conform fisei de evaluare a lectiei prevzut n anexa nr. 12, parte integrant din prezenta
Metodologie. Media de promovare a notelor acordate la inspectiile efectuate este de
minimum 7 (sapte). Candidatii care nu obtin media minim de promovare 7 (sapte) se
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 67

66
consider respinsi si nu se vor putea prezenta la proba scris din cadrul examenului. Notele
acordate la inspectiile la clas nu pot fi contestate.
(7) La inspectie poate s asiste si directorul unittii de nvtmnt n care aceasta se
desfsoar. Acesta poate s fac observatii si aprecieri privind activittile didactice asistate,
dar nu particip la acordarea notei.
Art. 75 Probele scrise din cadrul examenului national de definitivare n nvtmnt, pe
categorii de personal didactic, sunt urmtoarele:
a) pentru profesori din nvtmntul de mas si din nvtmntul special, antrenori si
cadre didactice medicale cu studii superioare - disciplina de specialitate, didactica acesteia si
pedagogie si elemente de psihologie a educatiei.
b) pentru nvttori, institutori si profesori pentru nvtmntul primar din unittile
scolare cu limba de predare romn - limba si literatura romn si matematic, metodica
predrii acestora, pedagogie scolar si elemente de psihologie a educatiei;
c) pentru nvttori, institutori si profesori pentru nvtmntul primar din unittile
scolare cu limba de predare n una dintre limbile minorittilor - limba si literatura romn si
universal pentru copii, limba si literatura matern, matematic, metodica predrii acestora la
clasele cu predare n limbile minorittilor, pedagogie scolar si elemente de psihologie a
educatiei;
d) pentru educatoare, institutori si profesori pentru nvtmntul prescolar din unittile
prescolare cu predare n limba romn - limba romn si literatura pentru copii, metodica
activittii instructiv-educative din nvtmntul prescolar, pedagogie prescolar si elemente
de psihologie a educatiei;
e) pentru educatoare, institutori si profesori pentru nvtmntul prescolar din unittile
prescolare cu limba de predare n una dintre limbile minorittilor - limba si literatura romn
si universal pentru copii, limba si literatura matern, metodica predrii acestora, pedagogie
prescolar si elemente de psihologie a educatiei;
f) pentru nvttori-educatori, din nvtmntul special - terapie educational complex
si integrat si pedagogie scolar si elemente de psihologie a educatiei, potrivit programei
valabile pentru nvttorii-institutorii din nvtmntul de mas.
g) pentru nvttori, nvttori-itineranti, institutori, profesori pentru nvtmntul
primar din nvtmntul special cu predare n limba romn - limba romn si literatura
pentru copii, matematica, metodica predrii acestora, pedagogie scolar si elemente de
68 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

67
psihologie a educatiei, potrivit programei valabile pentru nvttori-institutori din
nvtmntul de mas sau psihopedagogie special;
h) pentru nvttori, nvttori - itineranti, institutori, profesori pentru nvtmntul
primar din nvtmntul special cu predare n una dintre limbile minorittilor - limba si
literatura romn si universal pentru copii, limba si literatura matern, matematica, metodica
acestora la clasele cu predare n limbile minorittilor, pedagogie scolar si elemente de
psihologie a educatiei, potrivit programei valabile pentru nvttori-institutori din
nvtmntul de mas sau psihopedagogie special;
i) pentru educatoare, institutori, profesori pentru nvtmntul prescolar din
nvtmntul special cu predare n limba romn - limba romn si literatura pentru copii,
metodica activittii instructiv-educative n nvtmntul prescolar, pedagogie prescolar si
elemente de psihologie a educatiei, potrivit programei valabile pentru educatoare-institutor
din nvtmntul de mas sau psihopedagogie special;
j) pentru educatoare, institutori, profesori pentru nvtmntul prescolar din
nvtmntul special cu predare n una dintre limbile minorittilor - limba si literatura romn
si universal pentru copii, limba si literatura matern, metodica predrii acestora, pedagogie
prescolar si elemente de psihologie a educatiei, potrivit programei valabile pentru
educatoare-institutor din nvtmntul de mas sau psihopedagogie special;
k) pentru maistri-instructori, antrenori si cadre didactice medicale cu studii medii -
disciplina de specialitate si didactica acesteia, pedagogie si elemente de psihologie a
educatiei.

Seciunea a V-a
Proba scris din cadrul examenului naional de definitivare n nvmnt

Art. 76 (1) Coordonarea metodologic a examenului national de definitivare n
nvtmnt este asigurat de Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului prin
Comisia national de examen, numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetrii, tineretului
si sportului.
Art. 77 Comisia national de examen are urmtoarele atributii:
a) aprob propunerile inspectoratelor scolare privind centrele de examen;
b) desemneaz unittile de nvtmnt centre zonale de evaluare/contestatii;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 69

68
c) instruieste presedintii comisiilor judetene de examen/comisiei municipiului
Bucuresti de examen;
d) decide, n cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezerv;
e) controleaz modul n care si desfsoar activitatea subcomisiile proprii si comisiile
judetene de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen;
f) analizeaz desfsurarea si rezultatele examenului national de definitivare n
nvtmnt pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de judetene de examen/comisiei
municipiului Bucuresti de examen si prezint conducerii Ministerului, Educatiei, Cercetrii,
Tineretului si Sportului concluziile analizei;
g) emite, din proprie initiativ sau la solicitarea presedintilor comisiilor judetene de
examen/comisiei municipiului Bucuresti de examen, recomandri sau dispozitii, n vederea
aplicrii prevederilor prezentei Metodologii;
h) deleag responsabili n vederea monitorizrii.
Art. 78 (1) Presedintii comisiilor din centrele de examen si din centrele zonale de
evaluare/contestatii se propun de ctre institutiile de nvtmnt superior, din rndul cadrelor
didactice universitare de predare avnd titlul de doctor si se numesc de ctre Comisia
national de examen, prin ordin al ministrului educatiei, cercetrii, tineretului si sportului.
(2) n situatia n care presedintele desemnat, prin ordin al ministrului educatiei,
cercetrii, tineretului si sportului, pentru un centru de examen, respectiv pentru un centru
zonal de evaluare nu s-a prezentat pn n preziua nceperii probelor scrise, comisia de
judetean de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen numeste un presedinte din
rndul cadrelor didactice din nvtmntul liceal, avnd gradul didactic I si performante
profesionale deosebite, titular n alt unitate de nvtmnt dect cea din care provin
candidatii care sustin proba scris n cadrul examenului national de definitivare n
nvtmnt. Numirea este anuntat, n scris, Comisiei nationale de examen.
(3) Procedura mentionat la alin. (2) se aplic si n situatia n care comisia judetean de
examen/comisia municipiului Bucuresti de examen sau Comisia national de examen a decis
nlocuirea presedintelui numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetrii, tineretului si
sportului.
Art. 79 (1) Organizarea si desfsurarea examenului national de definitivare n
nvtmnt se asigur de ctre inspectoratele scolare.
70 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

69
(2) La nivelul inspectoratelor scolare se constituie comisii judetene de examen/comisia
municipiului Bucuresti de examen, ai cror membri sunt numiti prin decizia inspectorului
scolar general.
(3) Comisia judetean de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen are
urmtoarea component:
a) presedinte - inspector scolar general adjunct;
b) secretar - inspector scolar pentru dezvoltarea resursei umane;
c) membri - inspectori scolari de specialitate, informaticieni/analisti-programatori.
Art. 80 (1) Comisia judetean de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen
rspunde de organizarea si desfsurarea examenului national de definitivare n nvtmnt pe
tot teritoriul judetului/municipiului Bucuresti.
(2) La stabilirea centrelor de examen se au n vedere, cu prioritate, unittile de
nvtmnt care permit organizarea, n aceeasi cldire, a slilor de examen si a slilor n care
si desfsoar activitatea comisia de examen din centrul respectiv.
(3) Comisia judetean de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen realizeaz
demersurile necesare pentru solutionarea problemelor de finantare a actiunilor legate de
organizarea si desfsurarea examenului de definitivat si pentru dotarea centrelor de examen
cu tipizate, consumabile si logistica necesar pentru buna desfsurare a examenului:
copiatoare n stare de functionare, care s permit multiplicarea subiectelor de examen pentru
fiecare candidat, calculatoare si imprimante pentru elaborarea listelor cu rezultate si a altor
documente necesare comisiei, radio, telefon, fax, conexiune internet, fiset metalic.
(4) Comisia judetean de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen:
a) solicit autorittilor locale/judetene de sntate, prin adres scris, asigurarea
prezentei personalului medical n fiecare centru n care se sustine proba scris;
b) solicit operatorilor de energie electric, operatorilor de cablu, operatorilor de
telefonie, prin adres scris, asigurarea conditiilor corespunztoare pentru desfsurarea
examenului de definitivat;
c) solicit prin adres scris, structurilor de politie si de jandarmerie de la nivel local,
precum si primriilor, asigurarea prezentei politistilor din politia comunitar sau a
jandarmilor, la sediul comisiei judetene de examen/comisiei municipiului Bucuresti de
examen si la centrele de examen/centrele zonale de evaluare, pentru paza lucrrilor scrise si
pentru pstrarea ordinii publice. Transportul lucrrilor scrise de la centrele de examen la
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 71

70
centrele zonale de evaluare, respectiv de la centrele zonale de evaluare la centrele de
contestatii si invers se realizeaz n prezenta jandarmilor.
d) Asigur confidentialitatea subiectelor din momentul extragerii variantei de subiect
pn n momentul cnd aceasta devine public.
(5) Comisia judetean de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen are
urmtoarele atributii generale n organizarea si desfsurarea examenului national de
definitivare n nvtmnt:
a) asigur confectionarea stampilelor-tip, circulare, cu diametrul de 25 mm, cu nscrisul
Definitivat sesiunea-anul, pentru examenul national de definitivare n nvtmnt;
b) realizeaz instruirea tuturor persoanelor implicate la nivelul judetului/municipiului
Bucuresti n organizarea si desfsurarea examenului de definitivat;
c) sesizeaz imediat Comisiei nationale de examen orice situatie a crei
rezolvare nu este prevzut n metodologie si solicit, n cazuri justificate, subiecte de
rezerv;
d) elaboreaz si transmite Comisiei nationale de examen, la termenele stabilite, listele
si rapoartele solicitate de aceasta sau prevzute n prezenta Metodologie;
e) elaboreaz si transmite Comisiei nationale de examen si Directiei Generale
Management, Resurse Umane si Retea Scolar, n termen de 10 zile de la ncheierea
examenului national de definitivare n nvtmnt, raportul final.
(6) Comisia judetean de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen poate
decide suspendarea, pe o perioada de 1-5 ani, a dreptului de participare n comisiile de
examen din sesiunile urmtoare a cadrelor didactice care nu si-au ndeplinit n mod
corespunztor atributiile n organizarea si desfsurarea examenului national de definitivare n
nvtmnt, atributii stabilite prin ordine, decizii si/sau prin prezenta metodologie.
(7) Comisia judetean de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen poate
dispune nceperea imediat a procedurilor prevzute de lege pentru cercetarea faptelor si,
dup caz, pentru sanctionarea persoanelor care ncalc prevederile prezentei Metodologii.
(8) Comisia judetean de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen
ntocmeste si transmite Comisiei nationale de examen, spre informare, pn la data de 20
iunie 2012, urmtoarele documente n format electronic:
a) lista centrelor de examen de pe teritoriul judetului/municipiului Bucuresti;
b) componenta comisiilor de examen din fiecare centru de examen, cu exceptia
presedintilor numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetrii, tineretului si sportului;
72 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

71
c) necesarul de subiecte de tradus n limbile minorittilor nationale.
Art. 81 (1) Comisia din centrul de examen are urmtoarea component:
a) presedinte - un cadru didactic universitar, avnd titlul stiintific de doctor, numit prin
ordin al ministrului educatiei, cercetrii, tineretului si sportului;
b) 1-2 vicepresedinti - inspectori de specialitate, directori sau profesori titulari din
nvtmntul preuniversitar avnd gradul didactic I;
c) secretar - un cadru didactic titular n nvtmntul preuniversitar cu abilitti de
operare pe calculator/informatician;
d) membri - 1-5 profesori titulari din nvtmntul preuniversitar, de regul avnd
gradul didactic I sau II.
(2) Al doilea vicepresedinte este numit la comisiile de examen cu peste 450 de
candidati.
(3) La centrele de examen unde se sustin probe n limbile minorittilor, cel putin unul
dintre membrii comisiei trebuie s fie cunosctor al limbii respective, calitate dovedit prin
certificat de competent sau prin apartenenta la etnie.
Art. 82 (1) Comisia din centrul de examen organizeaz si rspunde de desfsurarea
examenului national de definitivare n nvtmnt, n centrul respectiv, asigur organizarea si
desfsurarea corespunztoare a probei scrise, n conformitate cu prevederile prezentei
Metodologii.
(2) Conducerea unittii de nvtmnt n care este organizat centrul de examen asigur
conditiile necesare organizrii si desfsurrii examenului slile de examen, calculatoare si
imprimante, copiatoare, fisete pentru pstrarea documentelor n deplin sigurant, telefon,
fax, radio. Comisia din centrul de examen preia, sub semntura presedintelui, de la directorul
unittii de nvtmnt n care se afl centrul de examen, logistica necesar desfsurrii
examenului national de definitivare n nvtmnt.
(3) Comisia din centrul de examen preia de la Centrul National de Evaluare si
Examinare, conform procedurilor aprobate, subiectele si le multiplic pentru fiecare candidat,
imediat dup extragerea variantei de examen, asigurnd confidentialitatea subiectelor din
momentul prelurii acestora pn n momentul cnd acestea devin publice.
(4) Comisia din centrul de examen are urmtoarele atributii generale:
a) controleaz si ndrum activitatea tuturor persoanelor din centru;
b) ntocmeste listele de candidati la proba scris a examenului, pe baza fiselor sintetice
ale candidatilor transmise de inspectoratul scolar
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 73

72
c) afiseaz listele de candidati, cu 24 de ore nainte de nceperea probei scrise, la
avizierul centrului de examen si pe usile slilor de examen;
d) repartizeaz candidatii pe sli, pentru sustinerea probei scrise;
e) verific modul n care au fost completate cataloagele electronice cu numele, initiala
tatlui si prenumele candidatilor, pe specializri;
f) sesizeaz imediat comisiei judetene de examen/comisiei municipiului Bucuresti de
examen orice situatie deosebit, aprut n timpul desfsurrii probei scrise, si solicit, dac
este cazul, subiecte de rezerv;
g) stabileste, prin tragere la sorti, repartizarea pe sli a asistentilor supraveghetori si i
instruieste;
h) distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru proba scris;
i) ia msuri ca n spatiile n care se desfsoar proba scris s nu ptrund persoane
strine, neautorizate de Comisia judetean de examen/comisia municipiului Bucuresti de
examen sau de Comisia national de examen.
(5) Lucrrile scrise, pe discipline de nvtmnt, sunt amestecate de ctre presedintele
comisiei din centrul de examen si apoi sunt depozitate n conditii de securitate maxim, astfel
nct o singur persoan, actionnd independent, s nu poat avea acces la lucrrile scrise,
pn la predarea acestora pe baz de proces-verbal reprezentantului comisiei judetene de
examen/comisiei municipiului Bucuresti de examen. Comisia judetean de examen/comisia
municipiului Bucuresti de examen asigur transportul n deplin sigurant si predarea, pe
baz de proces-verbal, la centrele zonale de evaluare, a lucrrilor scrise si a catalogului
electronic, completat cu numele candidatilor si cu specialitatea n care a fost sustinut proba
scris. Pentru fiecare specialitate din centrul de examen, se asigur, pentru centrul zonal de
evaluare, o copie a subiectului.
(6) Comisia din centrul de examen primeste de la centrele zonale de evaluare catalogul
electronic cu notele obtinute si rezultatele transmise prin fax, stampilate si semnate de
presedintele centrului zonal de evaluare.
(7) Comisia din centrul de examen afiseaz listele cu rezultatele obtinute de candidati la
proba scris, dup primirea acestora de la centrele zonale de evaluare.
(8) Comisia din centrul de examen primeste eventualele contestatii la proba scris,
transmite comisiilor din centrelor zonale de evaluare tabelele cuprinznd datele candidatilor
care contest notele obtinute la evaluarea initial, conform procedurilor stabilite si afiseaz
rezultatele definitive, dup rezolvarea contestatiilor.
74 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

73
(9) Comisia din centrul de examen elaboreaz si transmite comisiilor judetene de
examen/comisiei municipiului Bucuresti de examen, n termen de patru zile de la ncheierea
respectivei sesiuni de examen, un raport privind organizarea si desfsurarea acesteia.
(10) Comisia din centrul de examen pred inspectorului scolar pentru dezvoltarea
resursei umane, pe baz de proces-verbal, catalogul electronic si dou exemplare tiprite ale
catalogului electronic, semnate si stampilate, precum si celelalte documente ntocmite pentru
organizarea examenului.
Art. 83 (1) Tematica si bibliografia pentru fiecare specialitate n parte este aprobat de
Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului.
(2) Subiectele, subiectele de rezerv si baremele de evaluare pentru probele scrise din
cadrul examenului national de definitivare n nvtmnt se elaboreaz de ctre Centrul
National de Evaluare si Examinare, n conformitate cu tematica si bibliografia, aprobate prin
ordin al ministrului educatiei, cercetrii, tineretului si sportului, astfel nct s se asigure
unitatea de evaluare la nivel national. Centrul National de Evaluare si Examinare asigur si
traducerea subiectelor si baremelor de evaluare pentru probele scrise, conform necesarului de
subiecte de tradus transmis de inspectoratele scolare pn la data de 20 iunie 2011.
(2) Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor si baremelor de evaluare sunt
numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetrii, tineretului si sportului.
(3) Subiectele pentru proba scris din cadrul examenului national de definitivare n
nvtmnt se transmit centrelor de examen n baza unei proceduri specifice, elaborate de
Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului.
Art. 84 n cazul n care se constat c, la proba scris, un subiect a fost formulat gresit
sau n afara programei de examen, candidatii primesc punctajul integral aferent.
Art. 85 (1) Lucrarea scris se desfsoar n centrele de examen, ncepnd cu ora 10.00,
la data prevzut n Calendar.
(2) Prezentarea comisiei la centrul de examen se face n intervalul orar 7 7.30.
Intrarea n centrul de examen se face pe baza buletinului de identitate sau a crtii de identitate
si a legitimatiei/adeverintei de serviciu.
(3) Accesul candidatilor n centrul de examen la probele scrise se face n intervalul 7.30
8.30, nainte de a fi deschis plicul cu subiecte.
(4) Accesul candidatilor n centrul de examen este permis numai dup ce cadrul
didactic desemnat de presedintele comisiei de examen si un membru al personalului de paz
verific actele de identitate ale candidatilor.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 75

74
(5) Candidatii sunt ndrumati spre slile de examen si sunt atentionati s citeasc
extrasele din Metodologie afisate pe usa slii de examen.
(6) Nu este permis intrarea n sala de examen cu urmtoarele materiale: telefoane
mobile, mijloace electronice de calcul sau de comunicare, precum si ziare, reviste, crti.
Materialele nepermise vor fi introduse ntr-o pung mpreun cu o etichet pe care detintorul
si noteaz numele si prenumele. Aceste materiale vor fi depuse n sala de depozitare a
obiectelor personale, care va fi supravegheat de o persoan desemnat de ctre comisia de
examen.
Art. 86 Pe usa fiecrei sli de examen, se afiseaz tabelele nominale cu candidatii
repartizati n sala respectiv si disciplina la care sustin examenul. n fiecare sal de examen se
repartizeaz candidati care sustin examenul la cel putin dou discipline diferite. Candidatii se
aseaz n banc, conform tabelelor afisate.
Art. 87 (1) n vederea desfsurrii probelor scrise, se asigur supravegherea fiecrei
sli de ctre 2-3 asistenti supraveghetori, care verific identitatea candidatilor din sala
respectiv, pe baza actului de identitate prezentat de acestia, buletin/carte/adeverint de
identitate sau pasaport.
(2) Asistentii supraveghetori nu pot avea sotul/sotia, rude sau afini pn la gradul al IV-
lea inclusiv, printre candidatii care particip la examenul national de definitivare n
nvtmnt n respectiva sesiune de examen.
(3) Asistentii supraveghetori responsabili de sli primesc, sub semntur, de la
secretariatul comisiei de examen, tabelul nominal cu candidatii repartizati n sala respectiv,
precum si foile tipizate de examen si ciornele necesare stampilate, n functie de numrul
concurentilor din sal.
(4) nainte de aducerea subiectelor n sli, supraveghetorii prezint candidatilor modul
de desfsurare a probei scrise si modul de completare a datelor personale pe foaia tipizat.
Art. 88 (1) Membrii comisiei de examen, desemnati pentru multiplicarea subiectelor,
asigur numrul necesar de exemplare care se introduc n plicuri si se secretizeaz.
(2) Presedintele comisiei de examen, mpreun cu secretarul comisei, distribuie n slile
de examen plicurile secretizate cu subiecte, astfel nct la ora 10.00 acestea s poat fi
desfcute n prezenta candidatilor.
(3) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate prsi
sala, dect dac pred lucrarea si semneaz de predare. Candidatii care nu se afl n sal n
momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai sustine examenul. Dup
76 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

75
primirea subiectelor de ctre candidati, durata de redactare a lucrrilor este de 4 ore, timp ce
nu poate fi depsit.
(4) Dup nmnarea subiectelor candidatilor, un membru al comisiei din centrul de
examen, nsotit de presedintele sau secretarul acestei comisii, verific dac toti candidatii au
primit subiectul corespunztor specializrii/disciplinei de examen.
Art. 89 (1) Pentru redactarea lucrrilor se foloseste cerneal sau pix de culoare albastr;
desenele/graficele se execut cu creionul negru.
(2) Asistentii supraveghetori nu pot avea asupra lor, n sala de examen, ziare, crti,
caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distant. Materialele nepermise
vor fi depuse n sala de depozitare a obiectelor personale, nainte de intrarea n sala de
examen.
(3) Candidatii pot avea dictionare pentru disciplinele latin sau greac veche si planuri
de conturi pentru disciplina economic, administrativ, post.
(4) n timpul desfsurrii probei, responsabilul de sal si ceilalti asistenti
supraveghetori nu discut ntre ei, nu rezolv subiectele si nu dau indicatii candidatilor. Unul
dintre asistentii supraveghetori se aseaz n fata clasei si altul n spatele clasei si au ca
preocupare exclusiv supravegherea desfsurrii examenului scris.
(5) Asistentii supraveghetori care furnizeaz solutii ale subiectelor de examen, falsific
lucrri sau au manifestri de neglijent n ndeplinirea atributiilor de asistent supraveghetor -
tolerarea unor actiuni sau intentii de fraud ale candidatilor, prsirea nejustificat a slii de
examen - rspund disciplinar, n conformitate cu art. 280-282 din Legea educatiei nationale
nr. 1/2011 sau penal, dup caz.
(6) nscrierea numelui candidatilor n afara spatiului care se sigileaz, precum si orice
alte semne distinctive pe foile de examen, destinate lucrrilor scrise sau pe ciorne, determin
anularea lucrrilor scrise. Candidatii care doresc s corecteze o greseal taie fiecare rnd din
pasajul gresit cu o linie orizontal iar schemele/desenele cu o linie oblic.
(7) Candidatii care n timpul desfsurrii probelor de examen sunt surprinsi copiind,
primind sau transmitnd solutii cu privire la subiecte, sunt eliminati din examen, ncheindu-se
un proces verbal n acest sens de ctre asistentii supraveghetori sau membrii comisiei de
examen. Candidatii eliminati pierd dreptul de nscriere la examenul national de definitivare
n nvtmnt n sesiunea imediat urmtoare. Aceeasi msur se aplic si pentru orice
tentativ de fraud.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 77

76
Art. 90 (1) Candidatii care, din motive de sntate, sunt obligati s prseasc sala de
examen pot solicita anularea lucrrii, pe baza unei declaratii. Candidatii care renunt din
proprie initiativ la examen, pot solicita anularea lucrrii, pe baza unei declaratii si prsesc
sala dup cel putin o or de la deschiderea plicului cu subiecte.
(2) n situatiile mentionate la alin. (1), lucrrile scrise nu sunt evaluate, iar n statistici
candidatii respectivi se consider retrasi, cu dreptul de a se nscrie n sesiunea imediat
urmtoare, conform prevederilor legale.
(3) n cazuri exceptionale, dac un candidat solicit prsirea temporar a slii, el este
nsotit de unul dintre asistentii supraveghetori pn la napoierea n sala de examen. n
aceast situatie, timpul alocat rezolvrii subiectelor nu se prelungeste.
Art. 91 Sigilarea lucrrilor scrise se efectueaz de ctre candidati, n prezenta
responsabilului de sal, dup care se aplic stampila de examen si semntura presedintelui
comisiei. Pentru stampil se utilizeaz tusul albastru.
(2) Dup ncheierea lucrrii, candidatii numeroteaz foile de examen cu cifre arabe, n
partea de jos a paginii, n coltul din dreapta, indicnd pagina curent si numrul total de
pagini scrise, de exemplu: 3/5 pentru pagina a treia din totalul de 5 pagini scrise. Se vor
numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv paginile incomplete.
(3) La expirarea timpului de examen, candidatii predau responsabilului de sal lucrrile
si semneaz n borderoul de predare, mentionnd numrul de pagini scrise. Spatiile libere ale
ntregii lucrri se anuleaz de ctre unul dintre asistentii supraveghetori cu linie frnt n
forma literei Z, n fata candidatului. Pn la predarea ultimei lucrri, n sal rmn cel putin
3 candidati.
(4) Ciornele se predau separat responsabilului de sal, odat cu lucrarea, fr s fie
luate n considerare n evaluarea lucrrii si la eventualele contestatii.
(5) La iesirea candidatilor din sal, baremele de corectare pentru fiecare disciplin de
examen vor fi afisate la loc vizibil.
Art. 92 Dup iesirea candidatilor din sala n care s-a desfsurat proba scris,
supraveghetorii de sal predau comisiei de examen lucrrile candidatilor, borderourile de
predare a lucrrilor, tipizatele anulate si cele nefolosite.
Art. 93 (1) Rezultatele probei scrise se afiseaz la primirea acestora, prin fax, de la
centrul zonal de evaluare, la sediul unittii de nvtmnt unde s-a desfsurat examenul.
(2) Contestatiile se depun la centrul de examen, conform Calendarului.
78 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

77
Art. 94 (1) Comisiile judetene de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen
asigur conditii de egalizare a sanselor pentru candidatii cu deficiente, prin adaptarea
procedurilor de examinare la subiectele de examen unice, n functie de particularittile
individuale si specifice deficientei respective, astfel:
a) asigurarea posibilittii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille de ctre
candidatii nevztori, respectiv a limbajului mimico-gestual de ctre candidatii cu deficiente
de auz (inclusiv posibilitatea asigurrii, dup caz, a unui interpret autorizat);
b) mrirea cu 1 or a timpului destinat efecturii lucrrii scrise de ctre candidatii cu
deficiente vizuale grave;
c) asigurarea scrisului cu caractere mrite pentru candidatii ambliopi;
d) realizarea probei scrise prin dictarea continutului acesteia, de ctre candidatul cu
deficiente, ctre un supraveghetor, de alt specialitate dect cea la care se desfsoar proba
respectiv.
(3) Comisia judetean de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen avizeaz
procedurile de sustinere a examenului de ctre candidatii cu deficiente/imobilizati, la
propunerea comisiilor din centrele de examen si informeaz Ministerul Educatiei, Cercetrii,
Tineretului si Sportului asupra situatiilor privind candidatii cu deficiente/imobilizati.
Art. 95 (1) Delegatul Comisiei nationale de examen poate intra n unittile de
nvtmnt n care se organizeaz centrele de examen, n centrele zonale de evaluare si n
centrele de contestatii, pe baza delegatiei pe care o primeste de la Comisia national de
examen si a crtii de identitate, pe care le prezint, la intrarea n institutie, organelor de paz.
Delegatul Comisiei nationale de examen are dreptul:
a) s intre n slile de examen si n toate spatiile la care au acces comisia si candidatii
din centrul de examen;
b) s intre n slile si n toate spatiile la care are acces comisia din centrele zonale de
evaluare/contestatii;
c) s intre n sala/slile n care se desfsoar activitatea comisiei judetene de
examen/comisiei municipiului Bucuresti de examen;
d) s verifice documentele comisiei judetene de examen/comisiei municipiului
Bucuresti de examen si ale comisiei din centrele examen/evaluare/contestatii din centrul
inspectat.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 79

78
(2) Delegatul comisiei judetene de examen/comisiei municipiului Bucuresti de examen
poate intra n centrele de examen pe baza delegatiei si a crtii de identitate, pe care le prezint
organelor de paz, la intrarea n institutie.
(3) Delegatul comisiei judetene de examen/comisiei municipiului Bucuresti de examen
are ca atributii monitorizarea desfsurrii examenului n centrele de examen si sesizarea
imediat a comisiei judetene de examen/comisiei municipiului Bucuresti de examen, asupra
disfunctiilor constatate. Delegatul comisiei judetene de examen/comisiei municipiului
Bucuresti de examen are aceleasi drepturi si obligatii ca si delegatul Comisiei nationale de
examen.
Art. 96 (1) n timpul desfsurrii probei scrise din cadrul examenului national de
definitivare n nvtmnt, nu pot intra n centrul de examen alte persoane, n afara celor
prevzute de prezenta Metodologie.
(2) Presa are acces n centrele de examen numai cu avizul presedintelui comisiei din
centrul de examen si numai nsotit de un membru al comisiei, pe baza buletinului de
identitate/crti de identitate si a legitimatiei de serviciu, nainte de nceperea sau dup
ncheierea probei scrise. Pentru realizarea de nregistrri/fotografii/preluri de imagine si a
altor materiale specifice presei este necesar acceptul persoanelor care apar n materialele
respective.
(3) n cazul unor situatii de urgent, pentru remedierea unor avarii sau defectiuni care
mpiedic buna desfsurare a examenului, presedintele comisiei din centrul de examen aprob
accesul persoanelor competente pentru interventiile necesare, pe baza buletinului de
identitate/crtii de identitate. n acest caz, se va ncheia un proces-verbal, n care vor fi
consemnate datele de identificare ale persoanei/persoanelor si intervalul orar n care acestea
au fost n centrul respectiv. Se interzice accesul acestor persoane cu telefoane mobile sau alte
mijloace de comunicare. Presedintele se va asigura c persoanele mentionate nu au acces la
documentele comisiei, si nu vor putea comunica cu niciun candidat.
(4) Personalul medical, politistii si jandarmii care au acces n centrele de examen,
conform prevederilor prezentei Metodologii nu pot avea sotul/sotia, rude sau afini pn la
gradul al IV-lea inclusiv, printre candidatii care particip la examenul national de definitivare
n nvtmnt n respectiva sesiune de examen.80 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

79
Seciunea a VI-a
Evaluarea lucrrilor scrise n cadrul examenului naional de definitivare n nvmnt

Art. 97 (1) Pentru evaluarea lucrrilor scrise, la nivel zonal se constituie centrele
zonale de evaluare.
(2) Arondarea disciplinelor de examen la centrele zonale de evaluare se realizeaz de
ctre Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului si se comunic inspectoratelor
scolare.
(3) La nivelul fiecrui centru zonal de evaluare se constituie, prin decizia inspectorului
scolar general, comisia de evaluare a lucrrilor scrise, avnd urmtoarea component:
a) presedinte - profesor universitar/conferentiar universitar, numit prin ordin al
ministrului educatiei, cercetrii, tineretului si sportului;
b) membri evaluatori - cte doi profesori evaluatori, un profesor din nvtmntul
universitar si un profesor titular din nvtmntul preuniversitar avnd gradul didactic I sau
II-pentru fiecare disciplin de examen/100 candidati;
c) secretari - cte 3 cadre didactice sau informaticieni/1000 de candidati.
(4) Din comisie nu pot face parte persoane care au n rndul candidatilor sotul/sotia,
rude sau afini pn la gradul IV inclusiv. Membrii comisiei semneaz n acest sens o
declaratie pe proprie rspundere.
(5) n mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identific profesori evaluatori
din nvtmntul preuniversitar avnd gradul didactic I sau II, inspectorul scolar general
poate numi, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului, membri n
comisiile de evaluare a lucrrilor scrise profesori titulari din nvtmntul preuniversitar,
avnd gradul didactic definitiv sau cadre didactice din nvtmntul universitar care au
dobndit titlul stiintific de doctor.
(6) Decizia inspectorului scolar general de numire a comisiei de evaluare a lucrrilor
scrise se emite cu cel mult 48 de ore nainte de nceperea probei scrise. Nu se emit decizii de
numire a comisiilor n ziua sustinerii probei scrise.
Art. 98 Comisia de evaluare din centrul zonal de evaluare are urmtoarele atributii:
a) primeste, n ziua n care se sustine proba scris sau n ziua urmtoare, pe baz de
proces-verbal semnat de presedinte si secretar/un membru, lucrrile scrise aduse, de delegatii
comisiilor judetene de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen, spre a fi evaluate;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 81

80
b) asigur securitatea si integritatea lucrrilor scrise, pe perioada n care acestea se afl
n centrul de evaluare;
c) asigur evaluarea lucrrilor scrise, respectnd baremul de evaluare, precum si
prevederile prezentei Metodologii;
d) nregistreaz, n catalogul electronic, nota la proba scris, pentru fiecare candidat
arondat centrului;
e) pred, prin presedinte, cu proces-verbal, catalogul electronic si dou exemplare din
forma tiprit a catalogului electronic completat, semnat de profesorii evaluatori si stampilat,
ctre delegatii centrului de examen;
f) primeste, de la delegatii centrelor de examen arondate centrului de evaluare, cererile
candidatilor care contest notele obtinute la evaluarea initial;
g) transmite ctre centrul zonal de contestatii, n deplin sigurant, lucrrile scrise
sigilate, ale cror note initiale au fost contestate;
h) primeste, de la comisia de rezolvare a contestatiilor, lucrrile scrise care au fost
reevaluate si o copie a procesului-verbal cuprinznd deciziile acesteia;
i) pred cu proces-verbal, prin presedinte, lucrrile scrise, borderourile de evaluare
originale si celelalte documente de examen, ctre directorul institutiei de nvtmnt n care
s-a organizat centrul zonal de evaluare.
Art. 99 (1) Evaluarea si notarea lucrrilor scrise se desfsoar n sli prestabilite, n
care nu este permis accesul altor persoane n afara celor prevzute de prezenta metodologie.
Fiecare lucrare scris este evaluat independent, n sli separate, de ctre cei doi membri ai
comisiei si apreciat separat, cu note de la 10 la 1, incluznd si punctul din oficiu, conform
baremului de evaluare. La evaluare, nu se fac nsemnri pe lucrare.
(2) Notele astfel acordate se trec n borderouri separate, n care se mentioneaz numrul
lucrrii si nota acordat de fiecare examinator. Pentru validarea evalurilor, diferenta dintre
notele celor doi examinatori nu trebuie s fie mai mare de 1 punct.
(3) n cazul n care apar lucrri pentru care diferenta dintre notele acordate de cei doi
examinatori este mai mare de 1 punct, presedintele comisiei dispune reverificarea lucrrilor
respective, n prezenta sa, de ctre cei doi examinatori, prin raportare la fiecare dintre
reperele baremului de notare. n functie de rezultatele reverificrii, se decide, prin consens, o
nou not care se nregistreaz ntr-un alt borderou.
(4) n caz de divergente ntre cei doi profesori evaluatori, lucrarea este recorectat de un
al treilea profesor evaluator, numit de inspectorul scolar general, la propunerea presedintelui
82 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

81
comisiei de evaluare. Nota acestuia este definitiv si va fi semnat de cei trei profesori
evaluatori.
(5) Dup finalizarea operatiilor de evaluare, notele nscrise n borderouri se trec pe
lucrri de ctre fiecare examinator, care semneaz n dreptul notei acordate. Presedintele
calculeaz si scrie pe fiecare lucrare media aritmetic a celor dou note, cu dou zecimale,
fr rotunjire, aceasta reprezentnd nota obtinut de candidat la proba scris.
(6) Lucrrile candidatilor, mpreun cu borderourile de corectare si procesele verbale cu
notele obtinute sunt preluate de presedintele comisiei de evaluare.
(7) Presedintele comisiei de evaluare deschide lucrrile n prezenta profesorilor
evaluatori si consemneaz notele n catalogul de examen, ce cuprinde numele candidatilor,
numrul lucrrii si nota obtinut.
(8) Evaluarea lucrrilor de examen se realizeaz ntr-un interval de timp ce nu poate
depsi 3 zile de la ncheierea probei scrise.
Art. 100 Pentru promovarea examenului de definitivare n nvtmnt, candidatul
trebuie s obtin cel putin media 7 la inspectiile la clas si cel putin nota 7 la proba scris din
cadrul examenului.

Seciunea a VII-a
Rezolvarea contestaiilor n cadrul examenului naional de definitivare n nvmnt

Art. 101 (1) Contestatiile se depun la centrele de examen, conform Calendarului.
(2) Lucrrile scrise pentru care se depun contestatii n termenul prevzut, se resigileaz
n vederea reevalurii, secretizndu-se si nota acordat la prima evaluare.
Art. 102 (1) Comisiile de rezolvare a contestatiilor, formate n ntregime din alte
persoane dect cele din comisiile de evaluare a lucrrilor scrise, se constituie la nivelul
inspectoratului scolar, prin decizia inspectorului scolar general.
(2) Comisia de rezolvare a contestatiilor este format din:
a) presedinte - profesor universitar/conferentiar universitar, numit prin ordin al
ministrului educatiei, cercetrii, tineretului si sportului/inspector scolar general;
b) membri - pentru fiecare disciplin de examen, cte doi profesori evaluatori, un
profesor din nvtmntul universitar si un profesor din nvtmntul preuniversitar avnd
gradul didactic I sau II;
c) secretar - un cadru didactic sau informatician din nvtmntul preuniversitar.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 83

82
(3) n mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identific profesori din
nvtmntul preuniversitar avnd gradul didactic I sau II, inspectorul scolar general poate
numi, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului, membri n
comisia de rezolvare a contestatiilor profesori titulari din nvtmntul preuniversitar avnd
gradul didactic definitiv sau cadre didactice din nvtmntul universitar care au dobndit
titlul stiintific de doctor.
(4) Comisia de rezolvare a contestatiilor are urmtoarele atributii:
a) primeste, prin proces-verbal semnat de presedinte si secretar sau membru al comisiei
din centrul zonal de evaluare, lucrrile scrise aduse spre a fi reevaluate;
b) rspunde de securitatea lucrrilor scrise, pe perioada n care acestea se afl n centrul
zonal de contestatii;
c) reevalueaz lucrrile scrise, respectnd baremul de evaluare si prevederile prezentei
Metodologii;
d) nregistreaz, pe lucrrile scrise si n procesul-verbal, notele acordate pentru fiecare
lucrare scris contestat;
e) pred, prin presedinte, lucrrile scrise reevaluate, n conformitate cu procesele-
verbale de predare-primire mentionate la lit. a), mpreun cu o copie a procesului-verbal,
delegatilor comisiei din centrul zonal de evaluare.
Art. 103 (1) Recorectarea lucrrilor se face conform procedurii de evaluare a lucrrilor
scrise, prevzute n prezenta Metodologie.
(2) n cazul n care diferenta dintre nota acordat de comisia de rezolvare a
contestatiilor si nota acordat de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferent
care poate fi n plus sau n minus, rmne definitiv nota acordat de comisia de evaluare.
(3) Dac diferenta dintre nota final acordat de comisia de rezolvare a contestatiilor si
nota final stabilit n urma evalurii initiale este mai mare de 0,5 puncte dar mai mic de 1
punct, nota final acordat de comisia de rezolvare a contestatiilor este definitiv.
(4) Dac diferenta ntre nota final stabilit de comisia de evaluare a lucrrilor scrise si
nota final stabilit de comisia de rezolvare a contestatiilor este mai mare de 1 punct, se
constituie o nou comisie de recorectare, prin decizia inspectorului scolar general, format
din alti membri dect cei din comisiile anterioare. Rezultatul acestei ultime corectri este
definitiv. Inspectorul scolar general va dispune aplicarea msurilor legale asupra celor care
nu si-au ndeplinit atributiile n cadrul examenului.
84 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

83
(5) n situatia lucrrilor cu nota stabilit n urma evalurii initiale ntre 6,50 6,99,
inclusiv notele de 6,50 si 6,99 sau n situatia lucrrilor notate cu o not cel putin egal cu
9,50, nota definitiv este nota final atribuit la recorectare.
(6) Hotrrile comisiei de rezolvare a contestatiilor sunt definitive si se pot ataca numai
prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentnd plngerea din cadrul
procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificrile si completrile ulterioare.

Seciunea a VIII-a
Validarea rezultatelor n cadrul examenului naional de definitivare n nvmnt

Art. 104 Pentru validarea rezultatelor examenului national de definitivare, comisiile
judetene de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen transmit directiei de
specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului, n termen
de 15 zile de la ncheierea examenului, tabelele nominale cu candidatii admisi, ntocmite
dup situatia extras din cataloagele de examen, n dou exemplare, att pe suport de hrtie
ct si n format electronic, conform precizrilor comunicate de Ministerul Educatiei,
Cercetrii, Tineretului si Sportului, potrivit anexei nr. 12, parte integrant din prezenta
Metodologie.
(2) Tabelele nominale vor fi nsotite de:
a) o informare sintetic privind modul de organizare si desfsurare a examenului;
b) situatia centralizat privind rezultatele examenului national de definitivare n
nvtmnt, respectiv numrul de candidati nscrisi, neprezentati, retrasi, admisi, respinsi.
Art. 105 Validarea rezultatelor examenului national de definitivare n nvtmnt, se
realizeaz de ctre Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului, prin ordin al
ministrului educatiei, cercetrii, tineretului si sportului, pe baza tabelelor primite de la
comisiile judetene de examen/comisia municipiului Bucuresti de examen.
Art. 106 Inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei umane tine evidenta actualizat
a situatiei candidatilor din zona de actiune a fiecrui inspectorat scolar. Dup comunicarea
primit de la directia de specialitate din cadrul Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si
Sportului privind validarea prin ordin al ministrului educatiei, cercetrii, tineretului si
sportului a rezultatelor examenului national de definitivare n nvtmnt, candidatii sunt
nstiintati n scris, de ctre inspectoratele scolare, asupra rezultatelor examenului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 85

84
Art. 107 Drepturile salariale ale cadrelor didactice care au promovat examenul
national de definitivare n nvtmnt se acord dup validarea rezultatelor prin ordin al
ministrului educatiei, cercetrii, tineretului si sportului, ncepnd cu data de 1 septembrie a
anului scolar urmtor celui n care s-a desfsurat examenul.

Seciunea a IX-a
Dispoziii finale

Art. 108 (1) Cheltuielile privind organizarea si desfsurarea examenului national de
definitivare n nvtmnt si plata cadrelor didactice care particip la organizarea si
desfsurarea examenului se asigur de ctre Ministerului Educatiei, Cercetrii, Tineretului si
Sportului, prin inspectoratele scolare, n conformitate cu art. 111 din Legea educatiei
nationale nr. 1/2011.
(2) Normarea activittii si salarizarea membrilor comisiilor implicate n organizarea si
desfsurarea examenului national de definitivare n nvtmnt se stabileste prin ordin al
ministrului educatiei, cercetrii, tineretului si sportului.
(3) Dosarele cadrelor didactice nscrise la examenul de definitivare n nvtmnt, care
ndeplinesc conditiile legale, naintate de ctre conducerile unittilor de nvtmnt
inspectoratelor scolare, sunt gestionate de inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei
umane. Pentru completarea dosarelor de nscriere, conform prezentei Metodologii, candidatii
se adreseaz inspectorului scolar pentru dezvoltarea resursei umane.
(4) Cadrul didactic care a obtinut cel putin media 7 (sapte) la inspectiile la clas n
cadrul examenului de definitivare n nvtmnt poate folosi acest rezultat si n cadrul
concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n unittile de
nvtmnt preuniversitar pentru angajare pe perioad nedeterminat sau determinat, iar
cadrul didactic care au obtinut cel putin media 5 (cinci) la inspectiile la clas n cadrul
examenului de definitivare n nvtmnt poate folosi acest rezultat si n cadrul concursului
de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n unittile de nvtmnt
preuniversitar pentru angajare pe perioad determinat. n situatia n care candidatul opteaz
si pentru sustinerea inspectiei speciale la clas n cadrul concursului de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate n unittile de nvtmnt preuniversitar, la media
final a concursului se ia n calcul nota obtinut la inspectia special la clas n cadrul
concursului.
86 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

85
(5) Pn la finalizarea stagiului practic de ctre prima serie de absolventi ai masterului
didactic, conditia privind formarea initial pentru ocuparea functiilor didactice din
nvtmntul preuniversitar se consider ndeplinit pentru absolventii care au finalizat cu
diplom de absolvire/licent studiile necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor,
conform prezentei Metodologii si cursurile Departamentului pentru pregtirea personalului
didactic cu certificat de absolvire, pe baza crora sunt abilitati s functioneze n calitate de
cadre didactice.


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 87

86
Capitolul VI
Organizarea i desfurarea concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor
declarate vacante/rezervate n unitile de nvmnt preuniversitar

Seciunea I
Dispoziii generale

Art. 110 (1) Coordonarea metodologic a concursului pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n unittile de nvtmnt preuniversitar de
stat si particular este asigurat de Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului.
Concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate cu personal civil n liceele
militare, unittile de nvtmnt preuniversitar din sistemul de aprare, informatii, ordine
public si securitate national, respectiv din unittile de nvtmnt preuniversitar
subordonate Ministerului Justitiei, este coordonat metodologic de Ministerul Educatiei,
Cercetrii, Tineretului si Sportului n colaborare cu Ministerul Aprrii Nationale, Ministerul
Administratiei si Internelor si Ministerul Justitiei.
(2) Inspectoratele scolare asigur consiliere si asistent unittilor de nvtmnt n
gestionarea resurselor umane si a posturilor didactice, precum si monitorizarea concursurilor
pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unittile din
nvtmntul preuniversitar de stat si particular, conform art. 95 lit. l) si m) din Legea
educatiei nationale nr. 1/2011.
(3) Organizarea si desfsurarea concursurilor este realizat de unittile de nvtmnt
cu personalitate juridic/consortii scolare sau prin asocieri temporare la nivel local ori
judetean, la nivelul municipiului Bucuresti, conform art. 254 alin. (3) si (9) din Legea
educatiei nationale nr. 1/2011.
(4) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/
rezervate const n prob practic sau inspectie special la clas si prob scris din didactica
specialittii, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului
educatiei, cercetrii, tineretului si sportului, conform art. 254 alin. (8) din Legea educatiei
nationale nr. 1/2011.
(5) Inspectia special la clas se desfsoar pe durata unei ore de curs si se evalueaz
prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 12, parte integrant din prezenta Metodologie. La
aceast prob nu se admit contestatii.
88 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

87
(6) Probele practice de profil, pentru posturile care sunt conditionate pentru ocupare de
proba practic, se desfsoar conform anexelor 13-20, care fac parte din prezenta
Metodologie si se evalueaz prin note de la 10 la 1. La aceste probe nu se admit contestatii.
Nota obtinut la proba practic sau la inspectia special la clas are o pondere de 25% n
media de repartizare.
(7) Candidatii care nu obtin la inspectia special la clas sau la proba practic minimum
nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scris. Candidatii care nu obtin la inspectia special la
clas sau la proba practic minimum nota 7 (sapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre
vacante publicate pentru angajare pe perioad nedeterminat.
(8) Probele scrise se dau pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a
subiectelor, baremelor de evaluare si de evaluare a lucrrilor scrise constituit la nivelul
unittii de nvtmnt/consortiului scolar/grupului de unitti de nvtmnt care s-au asociat
temporar, n concordant cu programele specifice pentru concurs n specialitatea postului
didactic, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetrii, tineretului si sportului si se
evalueaz prin note de la 10 la 1. Comisiile de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare
si de evaluare a lucrrilor scrise asigur, la cererea candidatilor si traducerea acestora n
limbile minorittilor nationale. Nota obtinut la proba scris are o pondere de 75% n media
de repartizare.
(9) Pentru angajarea pe perioad nedeterminat, candidatii trebuie s obtin minimum
nota 7 (sapte) att la proba scris, ct si la proba practic/inspectia special la clas, iar media
de repartizare se calculeaz astfel: [(nota obtinut la proba scrisa)*3+(nota obtinut la proba
practic/inspectia special la clas)]/4.
(10) Pentru angajarea pe perioad determinat, candidatii trebuie s obtin minimum
nota 5 (cinci) att la proba scris, ct si la proba practic/inspectia special, iar media de
repartizare se calculeaz astfel: [(nota obtinut la proba scris)*3+(nota obtinut la proba
practic/inspectia special la clas)]/4.
(11) Pentru proba scris se stabilesc, de ctre comisia de elaborare a subiectelor si a
baremelor de evaluare si de evaluare a lucrrilor scrise, minimum 3 (trei) variante de subiecte
si baremele de evaluare aferente, din care comisia de organizare si desfsurare a concursului
alege, prin tragere la sorti, numrul variantei pentru proba scris si al variantei de rezerv.
(12) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate
vacante/rezervate n unittile de nvtmnt preuniversitar de stat se organizeaz n perioada
prevzut de Calendar. n aceeasi perioad pot organiza concurs si unittile de nvtmnt
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 89

88
particular.
(13) Cadrul didactic titular, care se prezint la concursul pentru ocuparea unui alt post
didactic/catedr declarat vacant/rezervat n unittile de nvtmnt preuniversitar de stat, care
nu ocup post/catedr sau obtine o medie de repartizare mai mic de 5 (cinci) si pstreaz
calitatea de titular n unitatea/unittile de nvtmnt din care provine.
(14) n cazul mediilor de repartizare egale obtinute la concurs, departajarea candidatilor
se face n urmtoarea ordine, dup:
a) domiciliul n localitatea n care se afl postul;
b) gradul didactic: candidatul cu gradul I (sau doctorat echivalat cu gradul didactic I)
are prioritate fat de candidatii cu gradul II, fat de candidatii cu definitivat si fat de
candidatii fr grad. Un candidat cu gradul didactic II are prioritate fat de candidatii cu
definitivat si fat de candidatii fr grad. Un candidat cu definitivat are prioritate fat de
candidatii fr grad. Cnd candidatii au grade didactice identice sau nu detin grade didactice
sunt considerate cazuri de egalitate.
c) media de departajare calculat astfel:
(i) media aritmetic, calculat cu patru zecimale, a mediei anilor de studii si a mediei
examenului de licent/stat/absolvire, pentru absolventii studiilor superioare de lung durat/
scurt durat/ciclului I de studii superioare de licent;
(ii) media aritmetic, calculat cu patru zecimale, a mediei anilor de studii si a mediei
examenului de dizertatie, pentru absolventii ciclului II de studii universitare de masterat;
(iii) media aritmetic, calculat cu patru zecimale, a mediei anilor de studii si a mediei
examenului de absolvire pentru absolventii colegiilor pedagogice/scolilor echivalente/scolilor
postliceale/scolilor de maistri;
(iv) media aritmetic, calculat cu patru zecimale, a mediei anilor de studii si a mediei
examenului de bacalaureat, pentru absolventii liceelor pedagogice.
d) media obtinut la examenul de bacalaureat.
(15) Candidatii care nu prezint documente privind mediile anilor de studii nu
beneficiaz de criteriul de departajare prevzut la alin. 14 lit. c). Calculul mediei de
departajare n cazul mediilor egale, pentru absolventii care au finalizat studiile n alte tri si
au obtinut diplome echivalate de ctre Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si
Sportului din Romnia este prevzut n anexa nr. 23, parte integrant din prezenta
Metodologie.
Art. 111. (1) Consiliul de administratie al unittii de nvtmnt hotrste, la
90 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

89
propunerea directorului, pn cel mai trziu la data de 30 martie 2012, dac organizeaz
concursul independent, n consortiu scolar sau n asociere temporar cu alte unitti de
nvtmnt si transmite hotrrea inspectoratului scolar.
(2) Concomitent cu afisarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
pentru concurs, inspectoratele scolare public lista unittilor de nvtmnt care organizeaz
concursul individual, lista consortiilor scolare care organizeaz concursul individual si lista
centrelor de concurs rezultate din asocierile temporare de unitti de nvtmnt, cu
enumerarea unittilor componente, precum si graficele de desfsurare a concursurilor.
(3) Unittile de nvtmnt care organizeaz individual concursul numesc comisiile de
concurs, nscriu, examineaz, selecteaz candidatii si angajeaz candidatii reusiti la concurs
pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate, n conformitate cu prevederile
prezentei Metodologii.
(4) Unittile de nvtmnt care fac parte din consortii scolare stabilesc unitatea de
nvtmnt la care se face nscrierea candidatilor, examinarea si selectarea candidatilor.
Comisiile de concurs se alctuiesc la nivelul consortiului scolar, iar angajarea candidatilor
reusiti se face pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate existente la unitatea/unittile
de nvtmnt din cadrul consortiului scolar, conform prevederilor prezentei Metodologii.
(5) Unittile de nvtmnt care au decis s organizeze concursul n asocieri temporare
propun centrul de concurs. Propunerea este si avizat de inspectoratul scolar, care emite o
decizie de constituire a centrului de concurs. Candidatii se nscriu la centrul de concurs
stabilit, unde sustin probele de concurs, conform prezentei Metodologii. Comisiile de concurs
se organizeaz la nivelul centrului de concurs, candidatii declarati reusiti fiind repartizati si
ncadrati pe posturi/catedre publicate vacante/rezervate de la unittile de nvtmnt care
alctuiesc asocierea temporar, conform prevederilor prezentei Metodologii.
(6) Listele cuprinznd posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, complete si
incomplete se reactualizeaz dup rezolvarea restrngerilor de activitate prin:
a) ocuparea posturilor didactice ca urmare a modificrii duratei contractelor individuale
de munc din perioad determinat n perioad nedeterminat, conform art. 62-63 din
prezenta Metodologie;
b) ocuparea posturilor didactice/catedrelor ca urmare a prelungirii duratei contractelor
individuale de munc pe perioad determinat pentru anul scolar urmtor, respectiv pn la
revenirea titularului la postul/catedra rezervat(), dar nu mai trziu de sfrsitul anului scolar
urmtor, pentru cadrele didactice angajate pe perioad determinat, care au obtinut
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 91

90
calificativul Foarte bine, n baza rezultatelor obtinute la concursul din iulie 2010 si/sau iulie
2011, conform hotrrii consiliului de administratie al unittii de nvtmnt, cu votul a dou
treimi din totalul membrilor;
c) adugarea de noi posturi/catedre vacante/rezervate aprute pn la data reactualizrii
listei.
(7) nvttorul, profesorul pentru nvtmnt primar sau institutorul din nvtmntul
primar, care a obtinut calificativul Foarte bine, ncadrat prin suplinire, la 1 septembrie
2009, la clasa I, n baza rezultatului obtinut la concursul national din iulie 2009, iar n
perioada 1 septembrie 2010-31 august 2012 a predat, prin continuitate, la aceeasi clas de
elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad
determinat n anul scolar 2012-2013, pentru finalizarea ciclului primar la aceeasi clas de
elevi, n baza rezultatelor obtinute la concursul din iulie 2009.
(8) Cadrele didactice care se ncadreaz n prevederile alin. (6) lit. b) si alin. (7) se
adreseaz n scris consiliului/consiliilor de administratie al unittii/unittilor de nvtmnt la
care sunt ncadrate cu contract pe perioad determinat n anul scolar 2011-2012, pn la data
de 21 martie 2012. Prioritate la asigurarea continuittii pe post/catedr au cadrele didactice
calificate care au dobndit definitivarea n nvtmnt sau care au promovat examenul
national de definitivare n nvtmnt, sesiunea 2012. Dac un post este solicitat de mai multe
cadre didactice care au dobndit definitivarea n nvtmnt sau care au promovat examenul
national de definitivare n nvtmnt, sesiunea 2012, pentru departajare se va lua n calcul
nota cea mai mare de la concursul/concursurile sustinute n iulie 2010 si/sau iulie 2011. La
note egale se vor folosi criteriile din anexa nr. 2, parte integrant din prezenta Metodologie.
Alte criterii de departajare pentru acordarea continuittii pe post/catedr pentru anul scolar
urmtor se stabilesc de consiliul de administratie al unittii de nvtmnt, cu votul a dou
treimi din totalul membrilor.
(9) Consiliul/consiliile de administratie analizeaz cererile individuale si comunic, n
scris, inspectoratului scolar acordul/refuzul, pn la data de 28 martie 2012, iar cadrelor
didactice solicitante, pn la data de 30 martie 2012, motivele acordului/refuzului prelungirii
contractului individual de munc pe perioad determinat si n anul scolar urmtor. Hotrrile
consiliilor de administratie ale unittilor de nvtmnt sunt definitive si pot fi atacate la
instanta de contencios administrativ, contestatia reprezentnd plngerea prealabil
reglementat de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
(10) Listele cuprinznd posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete si
92 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

91
incomplete reactualizate se aduc la cunostint persoanelor interesate cu cel putin 30 de zile
naintea desfsurrii probelor de concurs, la data prevzut de Calendar, prin afisare la
unittile de nvtmnt/centrele de concurs, la inspectoratele scolare si prin publicare pe site-
urile acestor institutii. Listele cuprinznd posturile didactice/catedrele vacante/rezervate
publicate contin informatiile specificate la anexa nr. 1 b, parte integrant din prezenta
Metodologie. Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se public n concordant
cu Centralizatorul.
(11) La unittile de nvtmnt cu mai multe niveluri de nvtmnt, grupuri scolare,
unitti de nvtmnt avnd clasele I-XII/XIII/XIV posturile/catedrele vacante/rezervate
pentru concurs se public pentru nivelul cel mai nalt corespunztor unittii de nvtmnt si
postului didactic, n concordant cu Centralizatorul.
(12) Posturile didactice/catedrele vacante pentru angajare pe perioad nedeterminat
sunt posturi/catedre complete n concordant cu Centralizatorul, care au viabilitate estimat
de cel putin 4 (patru) ani, n a cror structur pot fi incluse maximum 4 (patru) ore optionale,
constituite, de regul, ntr-o singur unitate de nvtmnt, cu respectarea prevederilor art. 38
din prezenta Metodologie.
(13) n situatia n care unittile de nvtmnt sunt constituite n consortii
scolare/asocieri temporare se pot constitui si catedre vacante/rezervate din ore existente la
mai multe unitti de nvtmnt din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare.
(14) n unittile de nvtmnt gimnaziale se pot constitui catedre vacante/rezervate
formate din ore compuse din dou discipline (limba romn-limb strin, limb strin A-
limb strin B, geografie-limb strin, istorie-limb strin, matematic-fizic, fizic-
chimie, chimie-biologie, istorie-geografie, geografie-istorie etc.), n concordant cu
Centralizatorul, prima disciplin, avnd ponderea cea mai mare de ore n catedr, constituind
si disciplina de concurs. Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate constituite din dou
discipline, candidatii cu dubl specializare (limba romn-limb strin, limb strin A-
limb strin B, geografie-limb strin, istorie-limb strin, matematic-fizic, fizic-
chimie, chimie-biologie, istorie-geografie, geografie-istorie etc.) sustin n cadrul concursului
proba scris la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore n catedr.
(15) Pentru disciplinele: logic, argumentare si comunicare, filosofie, psihologie,
sociologie, cultur civic, studii sociale, economie aplicat, economie, educatie
antreprenorial, limba latin, limba greac veche, limba neogreac, educatie muzical,
educatie plastic, educatie artistic, istoria si traditiile minorittilor nationale, religie baptist,
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 93

92
religie adventist, religie penticostal, religie reformat, religie unitarian, religie greco-
catolic, religie romano-catolic, stiinte se pot constitui catedre vacante/rezervate pentru
concurs n dou sau mai multe unitti de nvtmnt sau din dou sau mai multe discipline,
pentru orice nivel de nvtmnt, n concordant cu Centralizatorul, prima disciplin, avnd
ponderea cea mai mare de ore n catedr, constituind si disciplina de concurs. Pentru
ocuparea catedrelor vacante/rezervate constituite din dou discipline, candidatii trebuie s
aib specializarea/specializrile corespunztoare posturilor didactice/catedrelor respective
conform Centralizatorului si sustin n cadrul concursului proba scris la disciplina care are
ponderea cea mai mare de ore n catedr.
(16) Posturile vacante de profesor n cabinete de asistent psihopedagogic se public
la unittile de nvtmnt la care sunt normate conform Regulamentului de organizare si
functionare a centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistent educational,
aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetrii, tineretului si sportului.
(17) Posturile didactice/catedrele vacante din mediul rural, stabilite de inspectoratul
scolar, pentru a fi ocupate de absolventii institutiilor de nvtmnt superior, care au ncheiat
contracte cu Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului pentru mediul rural, vor
fi publicate cu mentiunea contract M.E.C.T.S..
Absolventii institutiilor de nvtmnt superior care au contract cu Ministerul Educatiei,
Cercetrii, Tineretului si Sportului pentru mediul rural, ocup, cu prioritate, n baza
rezultatelor obtinute la concurs, posturile didactice/catedrele vacante stabilite de inspectoratul
scolar. n cazul n care acestia vor face alte optiuni (n mediul urban) sunt obligati s
ramburseze bursa acordat de Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului,
conform Normelor metodologice de aplicare a Hotrrii Guvernului nr. 769/2005 privind
acordarea unor burse de studii unor studenti cu domiciliul n mediul rural, aprobate prin
ordinul ministrului educatiei si cercetrii nr. 4923/2005, cu modificrile si completrile
ulterioare.
Absolventii/studentii aflati n ultimul an de studii, care au contract cu Ministerul
Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului pentru mediul rural, au obligatia de a se
prezenta la inspectoratele scolare, pn la data de 1 martie 2012, pentru a-si exprima intentia
de a participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate
vacante/rezervate n unittile de nvtmnt preuniversitar, conform Normelor metodologice
de aplicare a Hotrrii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor
studenti cu domiciliul n mediul rural, aprobate prin ordinul ministrului educatiei si cercetrii.
94 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

93
nr. 4923/2005, cu modificrile si completrile ulterioare.
Inspectoratele scolare au obligatia de a asigura posturi didactice/catedre vacante, la
concurs, cu mentiunea contract M.E.C.T.S. pentru absolventii nvtmntului superior care
au ncheiat contracte cu Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului pentru
mediul rural, pentru o perioad cel mult egal cu perioada studiilor, inclusiv pentru
absolventii care nu s-au prezentat la inspectoratele scolare, pn la data de 1 martie 2012.

Seciunea a II-a
nscrierea candidailor i disciplinele de concurs

Art. 112 (1) Cererile de nscriere la concursul pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate n unittile de nvtmnt preuniversitar, potrivit
anexei nr. 22, parte integrant din prezenta Metodologie, nsotite de copii de pe documentele
solicitate, se nregistreaz la secretariatul unittii de nvtmnt sau la centrul care
organizeaz concursul, conform Calendarului. Candidatii au obligatia de a respecta cu
strictete graficul afisat de fiecare unitate de nvtmnt/centru care organizeaz concurs.
Actele de studii se depun n copie legalizat, iar celelalte documente sunt certificate, pentru
conformitate cu originalul de ctre un membru al comisiei de organizare si desfsurare a
concursului. Pe cererea de nscriere la concurs, candidatul precizeaz disciplina de concurs si
specialitatea postului didactic pentru care opteaz. Membrii comisiei de organizare si
desfsurare a concursului si consilierul juridic al inspectoratului scolar au obligatia de a
verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de nscriere la concurs.
Comisia judetean de monitorizare a concursului are obligatia de a consilia permanent
membrii comisiei de organizare si desfsurare a concursului n legtur cu orice problem
care priveste legalitatea desfsurrii concursului, inclusiv despre legalitatea documentelor
anexate cererii.
(2) La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate
vacante/rezervate n unittile de nvtmnt preuniversitar au dreptul s participe persoanele
care ndeplinesc conditiile de studii prevzute de prezenta Metodologie, n concordant cu
Centralizatorul.
(3) Nu au dreptul s participe la concurs persoanele care au fost nlturate din
nvtmnt printr-o hotrre judectoreasc definitiv de condamnare penal, precum si
persoanele care nu prezint un document medical din care s reias faptul c nu exist
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 95

94
incompatibilitti de ordin medical cu functia didactic.
(4) Candidatii au dreptul de a se nscrie la concursul pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate din unittile de nvtmnt preuniversitar ntr-un centru
sau mai multe centre de concurs, n msura n care Calendarul permite acest lucru.
(5) Datele din fisa de nscriere a candidatilor sunt introduse n sistemul informatizat. n
perioada de validare a fiselor de nscriere, candidatul primeste fisa martor pe care este obligat
s o semneze, alturi de reprezentantul comisiei de nscriere, pentru conformitate. Un
exemplar se nmneaz candidatului, cellalt rmnnd la centrul unde are loc nscrierea.
Neprezentarea candidatului sau a unui mputernicit al acestuia desemnat prin procur
notarial n original la validare, n perioada prevzut de Calendar, atrage dup sine anularea
nscrierii candidatului la concurs.
Art. 113 (1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din
nvtmntul alternativ, candidatii anexeaz la cererea de nscriere la concurs avizul privind
parcurgerea modulului de pedagogie specific, eliberat de ctre federatiile, asociatiile,
centrele care organizeaz alternative educationale n Romnia: Waldorf, Step by Step,
Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativ etc.
(2) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la disciplina
religie, candidatii anexeaz, la cererea de nscriere, avizul cultului respectiv, n baza
Protocolului semnat cu Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului.
(3) Pentru posturile didactice/catedrele vacante/rezervate de la seminariile/liceele
teologice si disciplinele teologice, candidatii anexeaz, la cererea de nscriere, avizul special
al cultului respectiv, n baza Protocolului semnat cu Ministerul Educatiei, Cercetrii,
Tineretului si Sportului.
(4) n unittile de nvtmnt n care functioneaz si clase cu profil teologic, avizul
cultului respectiv se solicit numai pentru disciplinele teologice.
(5) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la
clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, calificarea
educatoare-nvttor, candidatii anexeaz, la cererea de nscriere, avizul inspectorului de
specialitate si al directorului liceului pedagogic, cu privire la competentele de ndrumare a
practicii pedagogice.
(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de la liceele militare si
unittile de nvtmnt subordonate Ministerului Justitiei, cadrele didactice titulare care
particip la sesiunea de transferare ca urmare a restrngerii de activitate sau prin
96 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

95
restructurarea retelei scolare anexeaz, la cererea de nscriere, avizul Ministerului Aprrii
Nationale, respectiv al Ministerului Justitiei, ca institutii care, n acest sens, au ncheiat
protocoale cu Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului.
Art. 114 (1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din
unittile de nvtmnt preuniversitar se pot nscrie la concurs absolventi cu diplom ai
nvtmntului superior, postliceal sau mediu care au nscrise pe diplom/diplome
specializarea/specializrile corespunztoare posturilor didactice/catedrelor respective
conform Centralizatorului. Pentru ocuparea acestor posturi didactice/catedre, proba scris se
sustine n specializarea/specializrile postului/catedrei, conform Centralizatorului, dup
programele valabile, specifice pentru concurs.
(2) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de educator-
puericultor, proba scris se sustine la limba si literatura romn, pedagogia nvtmntului
anteprescolar si metodica activittilor educative specifice n unittile de educatie timpurie
anteprescolar.
(3) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de profesor pentru pedagogia
nvtmntului prescolar, proba scris se sustine la limba si literatura romn, pedagogia
nvtmntului prescolar si metodica predrii activittilor instructiv-educative n grdinita de
copii, dup programa specific pentru concurs.
(4) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de profesor pentru
nvtmntul primar, proba scris se sustine la limba si literatura romn, pedagogia
nvtmntului primar si metodica predrii n nvtmntul primar, dup programa specific
pentru concurs.
(5) Pentru ocuparea catedrelor vacante de educatie tehnologic se pot nscrie numai
absolventi cu diplom ai nvtmntului superior cu specializarea educatie tehnologic.
Pentru ocuparea acestor catedre proba scris se sustine la disciplina educatie tehnologic,
dup programa specific pentru concursul national.
(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din nvtmntul
special se pot nscrie la concurs absolventii care ndeplinesc conditiile de studii prevzute la
art. 9 alin. (15) din prezenta Metodologie.
Pentru ocuparea posturilor de profesor preparator (nevztor) candidatii sustin proba
scris la disciplina de concurs n concordant cu specializarea/specializrile nscris/nscrise
pe diplom/diplome, conform Centralizatorului, dup programele specifice concursului.
Ocuparea posturilor vacante/rezervate de profesor preparator (nevztor), din nvtmntul
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 97

96
special, se realizeaz n ordinea descresctoare a notelor obtinute, indiferent de disciplina de
concurs la care s-a sustinut proba scris.
Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate de la
unittile de nvtmnt special pentru deficienti de vedere se pot nscrie la concurs si
candidati nevztori care ndeplinesc conditiile de studii prevzute la art. 9 alin. (15) din
prezenta Metodologie, avnd nscrise pe diplom specializrile corespunztoare posturilor
didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului, dup programele specifice
concursului.
(7) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de pregtire/instruire practic
si activitti de pre-profesionalizare se pot nscrie la concurs absolventi cu diplom ai unei
scoli postliceale/scoli de maistri sau absolventi cu diplom ai nvtmntului superior care au
nscrise pe diplom/diplome specializarea/specializrile corespunztoare catedrelor respective
conform Centralizatorului. Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de
pregtire/instruire practic si activitti de pre-profesionalizare, proba scris se sustine la
disciplina prevzut n Centralizator, dup programele specifice de concurs valabile pentru
maistrii-instructori.
Catedrele de pregtire/instruire practic din domeniul Transporturi/Conducerea
autovehiculelor pot fi ocupate de absolventi ai nvtmntului superior/postliceal cu aviz
IGP/ARR, cu oricare din specializrile care le confer dreptul de a ocupa catedre de
pregtire/instruire practic, n concordant cu Centralizatorul pentru pregtire si instruire
practic. Candidatii care solicit ocuparea unui post de pregtire/instruire practic din
domeniul Transporturi/Conducerea autovehiculelor sustin proba practic specific
domeniului Transporturi/Transporturi rutiere si proba scris din programa specific de
concurs pentru Transporturi (profesori de instruire practic).
(8) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de profesor pentru
nvtmntul prescolar/primar din unittile de nvtmnt, clase sau grupe cu predare n
limbile minorittilor nationale, concursul const n sustinerea unei probe scrise cu subiecte
mixte de limba si literatura romn si limba si literatura matern n care urmeaz s se fac
predarea, n pondere egal, dup programele specifice pentru concurs, pentru educatoare si
nvttori. Candidatii care sustin o astfel de prob scris si obtin cel putin nota 5,00 (cinci)
sunt repartizati numai pe posturi didactice vacante/rezervate de profesori pentru nvtmntul
prescolar/primar la unitti de nvtmnt, clase sau grupe cu predare n limbile minorittilor
nationale.
98 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

97
Art. 115 (1) Candidatii care solicit, prin concurs, ocuparea de posturi didactice/catedre
vacante/rezervate n unitti de nvtmnt avnd clase speciale de limbi strine cu program
intensiv si/sau bilingv, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetitie, muzic, arta actorului,
coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectur si design), clase/grupe de
hipoacuzici si surzi precum si ocuparea de catedre vacante/rezervate de informatic, de
tehnologia informatiei si comunicrii, de informatic-tehnologii asistate de calculator (pentru
profil tehnic si servicii), de instruire practic sau de activitti de pre-profesionalizare, posturi
didactice/catedre vacante/rezervate din cluburi scolare sportive sau din palatele si cluburile
copiilor, sustin o prob practic n profilul postului didactic/catedrei solicitat(e). Rezultatul
probei practice n profilul postului se evalueaz prin note de la 10 la 1. La aceste probe nu se
admit contestatii, hotrrea comisiei de concurs rmnnd definitiv.
(2) Candidatii care solicit ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre
vacante/rezervate la clase/grupe cu predare n alt limb dect cea n care si-au fcut studiile
sustin o prob oral eliminatorie de cunoastere a limbii n care urmeaz s se fac predarea.
Fac exceptie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, iar candidatii care
sustin proba scris specific pentru ocuparea unui post de educatoare/nvttor sunt exceptati
de la sustinerea probei eliminatorii orale la limba n care urmeaz s se realizeze predarea.
Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoastere a limbii n care urmeaz sa se fac
predarea se consemneaz prin admis sau respins. La aceste probe nu se admit contestatii,
hotrrea comisiei de concurs rmnnd definitiv.
(3) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate si a posturilor didactice de specialitate
din unittile cu profil artistic (specializrile muzic, corepetitie, coregrafie si arta actorului),
proba practic n profilul postului se desfsoar conform anexei nr. 13, parte integrant din
prezenta Metodologie.
(4) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unittile de
nvtmnt avnd clase speciale de limbi strine cu program intensiv si bilingv, precum si
pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unittile de nvtmnt avnd
clase cu predare n alt limb dect aceea n care candidatii si-au fcut studiile proba practic
n profilul postului se desfsoar conform anexei nr. 14, parte integrant din prezenta
Metodologie.
(5) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de informatic, tehnologia informatiei,
informatic-tehnologii asistate de calculator, proba practic n profilul postului se desfsoar
n specialitatea postului conform anexei nr. 15, parte integrant din prezenta Metodologie.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 99

98
(6) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate din palatele si cluburile
copiilor/Palatul National al Copiilor, proba practic n profilul postului se desfsoar n
specialitatea postului conform anexei nr. 16, parte integrant din prezenta Metodologie.
(7) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de instruire practic si activitti de
pre-profesionalizare, proba practic n profilul postului se desfsoar n specialitatea postului,
conform anexei nr. 16, parte integrant din prezenta Metodologie.
(8) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate din
unittile de nvtmnt cu profil sportiv si din cluburile sportive scolare, proba practic n
profilul postului se desfsoar n specialitatea postului conform anexei nr. 18, parte integrant
din prezenta Metodologie.
(9) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate din
unittile de nvtmnt cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectur, design,
proba practic n profilul postului se desfsoar n specialitatea postului conform anexei nr.
19, parte integrant din prezenta Metodologie.
(10) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate
din unittile de nvtmnt, clase grupe pentru hipoacuzici sau surzi, proba practic n
profilul postului se desfsoar conform anexei nr. 20, parte integrant din prezenta
Metodologie.

Seciunea a III-a
Comisiile de concurs
Comisia de organizare i desfurare a concursului

Art. 116 (1) Pentru organizarea si desfsurarea concursului la nivelul unei unitti de
nvtmnt, consiliul de administratie al unittii de nvtmnt stabileste comisia de concurs,
conform art. 254 alin. (10) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Comisia de organizare si
desfsurare a concursului, numit prin decizia directorului unittii de nvtmnt, are
urmtoarea component:
a) presedinte - directorul adjunct sau un cadru didactic titular, membru al consiliului de
administratie;
b) membri - profesori titulari, de regul, cu gradul didactic I sau II;
c) un reprezentant al inspectoratului scolar, cadru didactic titular;
d) informatician/ajutor analist programator/personal al unittii de nvtmnt cu
100 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

99
competente n utilizarea calculatorului;
e) secretar un cadru didactic titular.
(2) Componenta comisiei de organizare si desfsurare a concursului de ocupare a
posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate cu personal civil n unittile de nvtmnt
preuniversitar din sistemul de aprare, informatii, ordine public si securitate national este
stabilit potrivit precizrilor Ministerului Aprrii Nationale, Ministerului Administratiei si
Internelor si Ministerului Justitiei.
(3) n situatia n care unittile de nvtmnt sunt organizate n consortii scolare,
comisia de organizare si desfsurare a concursului se constituie la nivel de consortiu scolar,
fiind validat de fiecare consiliu de administratie al unittilor de nvtmnt. Comisia de
organizare si desfsurare a concursului, numit prin decizia directorului unittii de
nvtmnt care coordoneaz activitatea consortiului scolar, are urmtoarea component:
a) presedinte - un director al unei unitti de nvtmnt din cadrul consortiului scolar;
b) membri - directori, directori adjuncti, profesori, de regul, cu gradul didactic I sau II,
titulari n unitti de nvtmnt din cadrul consortiului scolar;
c) un reprezentant al inspectoratului scolar, cadru didactic titular;
d) informatician/ajutor analist programator/personal din cadrul consortiului scolar cu
competente n utilizarea calculatorului;
e) secretar - un cadru didactic titular la oricare unitate de nvtmnt din cadrul
consortiului scolar.
(4) n situatia n care concursul se desfsoar pe centre de concurs constituite n baza
unor asocieri temporare, comisia de concurs, validat de consiliul de administratie al fiecrei
unitti de nvtmnt, numit prin decizia inspectorului scolar general, are urmtoarea
component:
a) presedinte - un director al unei unitti de nvtmnt din cadrul asocierii temporare;
b) membri - directori, directori adjuncti, profesori, de regul, cu gradul didactic I sau II,
titulari ai oricrei unitti de nvtmnt din cadrul asocierii temporare;
c) un reprezentant al inspectoratului scolar, cadru didactic titular;
d) informatician/ajutor analist programator/personal cu competente n utilizarea
calculatorului;
e) secretar un cadru didactic titular la oricare unitate scolar din cadrul asocierii
temporare.
(5) n cazul n care, n unittile de nvtmnt preuniversitar care organizeaz concurs,
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 101

100
nu exist suficienti membri, directori sau profesori titulari cu gradul didactic I sau II,
informaticieni/analisti programatori/ajutori analisti programatori, conducerea unittii de
nvtmnt apeleaz la metodistii de specialitate ai inspectoratului scolar,
informaticieni/analisti programatori/ajutori analisti programatori sau directori din alte unitti
de nvtmnt. Aceste situatii sunt solutionate de consiliul de administratie al unittii de
nvtmnt cu sprijinul inspectoratului scolar.
(6) n situatia n care concursul se desfsoar la nivelul unei unitti de nvtmnt,
proba practic/oral n profilul postului sau inspectia special la clas se sustine n fata unei
comisii, aprobat de consiliul de administratie al unittii de nvtmnt, numit prin decizia
presedintelui comisiei de organizare si desfsurare a concursului, alctuit din:
a) presedinte - directorul unittii de nvtmnt;
b) membri - cte doi profesori titulari, cu gradul didactic I sau II, cu specializarea n
profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea n profilul
postului/inspectori scolari de specialitate/metodisti ai inspectoratului scolar, pentru 25 de
candidati;
c) secretar un cadru didactic titular.
(7) n situatia n care concursul se desfsoar la nivelul consortiilor scolare/centrelor de
concurs, proba practic/oral n profilul postului sau inspectia special la clas se sustine n
fata unei comisii, validate de fiecare consiliu de administratie al unittilor de nvtmnt,
numit prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfsurare a concursului,
alctuit din:
a) presedinte - directorul unei unittii de nvtmnt;
b) membri - cte doi profesori titulari, cu gradul didactic I sau II, cu specializarea n
profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea n profilul
postului/inspectori scolari de specialitate/metodisti ai inspectoratului scolar, pentru 25 de
candidati;
c) secretar - un cadru didactic titular.
(8) Din comisiile de organizare si desfsurare a concursului, de organizare si
desfsurare a probelor practice/orale sau a inspectiei speciale la clas nu pot face parte
persoane care ndeplinesc functia de presedinte sau vicepresedinte n cadrul unui partid
politic, la nivel local, judetean sau national ori care au n rndul candidatilor rude sau afini
pn la gradul IV inclusiv. Membrii comisiei semneaz, n acest sens, cte o declaratie pe
proprie rspundere. Declaratiile sunt predate presedintelui comisiei de monitorizare a
102 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

101
concursului si se pstreaz la inspectoratul scolar.
Art. 117 Membrii comisiei de organizare si desfsurare a concursului au urmtoarele
atributii:
a) Presedintele:
1. Asigur corectitudinea nscrierii candidatilor la concurs si ia deciziile
corespunztoare n aceast directie, n raport cu precizrile si ordinele Ministerului Educatiei,
Cercetrii, Tineretului si Sportului.
2. Ia msurile necesare pentru asigurarea cu material logistic a centrului de concurs.
3. Se adreseaz, n scris, directiei judetene de sntate public pentru a asigura prezenta
personalului medical n unittile si centrele de concurs, precum si consiliilor locale,
operatorilor de energie electric, de cablu, de telefonie etc. pentru asigurarea conditiilor
corespunztoare desfsurrii examenului.
4. Se adreseaz, n scris, organelor locale si judetene de politie si jandarmerie, si, dup
caz, Ministerului Administratiei si Internelor, pentru a asigura pstrarea ordinii publice la
unittile si centrele de concurs.
5. Tine permanent legtura cu presedintele comisiei judetene/municipiului Bucuresti de
monitorizare a concursului si raporteaz datele solicitate sau orice alt eveniment important.
6. ntocmeste si afiseaz graficul desfsurrii probelor practice/orale n profilul postului
sau a inspectiilor speciale la clas.
7. Verific slile de examen, ncperea n care se face multiplicarea subiectelor si
echipamentele necesare pentru desfsurarea optim a concursului.
8. Afiseaz pe usile slilor de examen si la avizierul unittii si centrului, mpreun cu
secretarul si ceilalti membri ai comisiei, listele cu candidatii repartizati pe sli si disciplinele
la care sustin concursul.
9. Ia toate msurile necesare pentru nceperea concursului la ora fixat. Identific
eventualii candidati care nu s-au regsit pe liste si i repartizeaz n sli.
10. ntocmeste listele cu personalul didactic care va asigura supravegherea candidatilor,
verificarea identittii candidatilor si sigilarea lucrrilor scrise. Numeste, prin tragere la sorti,
pentru fiecare sal, 2-3 supraveghetori, din care unul este numit responsabil de sal, care au
alt specialitate dect candidatii din sala de concurs si care nu au printre candidati rude sau
afini pn la gradul IV inclusiv. n acest sens, supraveghetorii depun o declaratie scris. Unul
dintre ei este numit responsabil de sal. Supraveghetorii sunt selectati din rndul personalului
didactic, n urmtoarea ordine: profesori, institutori, nvttori, educatoare, maistri instructori.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 103

102
11. Instruieste, mpreun cu ceilalti membri ai comisiei, supraveghetorii si stabileste
atributiile acestora n concordant cu prevederile prezentei Metodologii.
12. Asigur, mpreun cu secretarul si ceilalti membri ai comisiei, multiplicarea
subiectelor si le distribuie, n deplin sigurant, n sli.
13. Semneaz lucrrile candidatilor din centrul de concurs.
14. Preia lucrrile pe baz de proces-verbal tip de la responsabilii de sal. Verific dac
numrul lucrrilor si numrul paginilor acestora, predate de candidati supraveghetorilor de
sal, corespund nscrisurilor din borderoul de predare a lucrrilor.
15. Pred, pe baz de proces-verbal, presedintelui comisiei de elaborare a subiectelor si
baremelor de evaluare, lucrrile scrise ale candidatilor, nsotite de un borderou pe discipline
de concurs, mentionnd numrul acestora si numrul de pagini pentru fiecare lucrare scris.
16. Asigur afisarea baremelor la centrul de concurs.
17. ntocmeste si afiseaz tabelul nominal cu rezultatele concursului, n ordinea
descresctoare a notelor, pe discipline de concurs.
18. Primeste contestatiile si le transmite, sub semntur, comisiei de rezolvare a
contestatiilor.
19. Dup primirea rezultatelor la contestatii, pe baza rezultatelor concursului,
ntocmeste clasificarea final a candidatilor, pe discipline de concurs si propune
inspectoratului scolar lista pentru validarea rezultatelor.
20. ntocmeste si afiseaz graficul sedintelor publice de repartizare a candidatilor pe
discipline de concurs.
21. Raporteaz operativ toate datele care i se solicit precum si orice eveniment
deosebit.
22. Semneaz adresele pentru plata persoanelor implicate n concurs si pred copiile
acestor documente serviciului financiar-contabil din unitate.
23. Rspunde din punct de vedere material si financiar de organizarea si desfsurarea
concursului.
b) Secretarul:
1. Afiseaz la centrul de concurs lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
stabilit de comisia de mobilitate si aprobat n consiliul de administratie al inspectoratului
scolar cu cel putin 30 de zile naintea concursului, conform art. 254 alin. (7) din Legea
educatiei nationale nr. 1/2011. Deoarece este interzis modificarea ulterioar a listei,
informeaz presedintele comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a
104 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

103
concursului asupra oricrei tentative de schimbare a acesteia.
2. Verific cererile candidatilor nscrisi la concurs, documentele anexate necesare
nscrierii si alctuieste lista acestora pe discipline de concurs.
3. Afiseaz pe usile slilor de concurs si la avizierul centrului, mpreun cu ceilalti
membri ai comisiei, listele cu candidatii admisi la concurs.
4. Alctuieste lista disciplinelor pentru care sunt necesare subiecte de concurs.
5. mpreun cu presedintele centrului de concurs, verific slile de concurs si sala de
multiplicare a subiectelor si ia msurile necesare pentru amenajarea corespunztoare a
acestora.
6. Repartizeaz, nominal, candidatii n slile de concurs, pe discipline.
7. Instruieste, mpreun cu ceilalti membri ai comisiei, supraveghetorii si stabileste
atributiile acestora n conformitate cu prevederile prezentei Metodologii.
8. mpreun cu presedintele centrului si ceilalti membri ai comisiei asigur
multiplicarea subiectelor.
9. Particip la distribuirea subiectelor pe sli si, prin intermediul supraveghetorilor de
pe culoare, realizeaz, numeric, pe discipline, pn la ora 10.15, situatia prezentei la concurs
(absenti/prezenti) pe care o transmite pn la ora 10.30 secretarului comisiei judetene/a
municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului.
10. Aplic stampila centrului de concurs pe lucrrile candidatilor. Pentru stampil se
utilizeaz tusul albastru.
11. Asigur afisarea, la loc vizibil, a baremului de corectare pentru toate disciplinele la
care s-a sustinut concurs.
12. Asigur afisarea listei, n timp util, cu rezultatele obtinute de candidati.
13. Primeste contestatiile si transmite tabelul nominal comisiei de rezolvare a
contestatiilor.
14. Alctuieste si afiseaz lista cu rezultatele definitive.
15. Rspunde, mpreun cu presedintele centrului, de materialele de concurs primite.
16. Informeaz n permanent presedintele comisiei de concurs despre evenimentele
importante sau neprevzute care se petrec pe perioada desfsurrii probelor de concurs.
17. Completeaz si, mpreun cu presedintele comisiei unittii/centrului, nmneaz
supraveghetorilor adeverintele de normare a activittii depuse.
18. ntocmeste procesele - verbale la sedintele publice de repartizare pe posturi a
candidatilor admisi la concurs.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 105

104
c) Membrii:
1. Verific, mpreun cu secretarul comisiei, corectitudinea nscrierii candidatilor la
concurs si propun presedintelui comisiei deciziile corespunztoare n aceast directie, n
raport cu precizrile si ordinele ministrului educatiei, cercetrii, tineretului si sportului.
2. Verific modul n care centrul de concurs este organizat pentru desfsurarea
concursului: ambientul din slile de concurs, functionarea aparatelor de multiplicat,
telefonului, faxului, conexiunii la Internet, functionarea camerelor video de supraveghere,
asigurarea asistentei medicale de specialitate, asigurarea cu materiale de concurs si
consumabile, foi tipizate, toner, hrtie, pixuri, capse, capsatoare etc.
3. Asigur dirijarea candidatilor ctre slile de concurs.
4. Asigur multiplicarea subiectelor, verific concordanta dintre subiecte si
specializarea candidatilor, introduce subiectele n plicuri si le pred secretarului comisiei de
concurs.
5. Particip la distribuirea subiectelor n sli.
6. Verific functionarea camerelor video de supraveghere pe perioada desfsurrii
probei scrise.
7. Particip, alturi de presedintele si secretarul comisiei de concurs la preluarea
lucrrilor, a proceselor verbale, a copiilor adeverintelor de salarizare a personalului didactic
angrenat n concurs, precum si a materialelor nefolosite.
8. Particip la alctuirea tabelelor cu rezultatele obtinute de candidati la concurs.
9. Particip la primirea si nregistrarea contestatiilor.
10. Informeaz n permanent presedintele comisiei de concurs despre evenimentele
importante sau neprevzute care se petrec pe perioada desfsurrii probelor de concurs.
11. Particip la sedintele publice de repartizare pe posturi a candidatilor admisi la
concurs.
d) Informaticianul/analistul programator/ajutor analist programator:
1. Rspunde de corectitudinea datelor introduse n sistemul informatic.
2. Realizeaz toate lucrrile necesare organizrii si desfsurrii concursului la termen:
liste cu posturi, lista candidatilor nscrisi, lista candidatilor admisi, tabelele cu rezultatele
concursului, lista cu repartizarea candidatilor, deciziile/adresele de repartizare, situatiile
statistice.
3. Asigur logistica necesar pentru nregistrarea si stocarea imaginilor preluate de
camerele video de supraveghere pe toat perioada n care candidatii sunt prezenti n slile de
106 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

105
concurs.
4. Informeaz n permanent presedintele comisiei de concurs despre evenimentele
importante sau neprevzute care se petrec pe perioada desfsurrii concursului.
Art. 118 Membrii comisiei de organizare si desfsurare a concursului, care au asigurat
multiplicarea subiectelor, nu vor prsi ncperea unde a fost asigurat multiplicarea, dect
dup o or de la nceperea efectiv a probei scrise. Toti membrii comisiei de organizare si
desfsurare a concursului, nainte de nceperea concursului, depun o declaratie prin care se
angajeaz s pstreze secretul subiectelor de concurs, pn la afisarea baremului de evaluare.
Nerespectarea confidentialittii atrage dup sine sanctiuni administrativ-disciplinare, civile
sau penale, dup caz.

Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare
i de evaluare a lucrrilor scrise

Art. 119 (1) n situatia n care concursul se organizeaz de ctre o unitate de
nvtmnt, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a
lucrrilor scrise se aprob de consiliul de administratie al unittii de nvtmnt, la
propunerea directorului, prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfsurare a
concursului si are urmtoarea component:
a) presedinte - directorul adjunct sau un cadru didactic titular, membru al consiliului de
administratie;
b) membri - pentru fiecare disciplin de concurs, cte doi profesori titulari de
specialitate din nvtmntul preuniversitar avnd gradul didactic I sau II/metodisti/
inspectori scolari 80 de candidati;
c) informatician/ajutor analist programator;
d) secretar - un cadru didactic titular.
(2) n situatia n care concursul este organizat la nivelul consortiilor scolare/asocierilor
temporare de unitti, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de
evaluare a lucrrilor scrise este propus si validat de consiliile de administratie ale unittilor
de nvtmnt care au posturi didactice publicate pentru concurs din cadrul consortiului
scolar/asocierii temporare de unitti, numit prin decizia presedintelui comisiei de organizare
si desfsurare a concursului, are urmtoarea component:
a) presedinte - un director al unei unitti de nvtmnt din cadrul consortiului
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 107

106
scolar/asocierii temporare de unitti de nvtmnt;
b) membri - pentru fiecare disciplin de concurs, cte doi profesori titulari de
specialitate din nvtmntul preuniversitar avnd gradul didactic I sau II/metodisti/inspectori
scolari/80 de candidati;
c) informatician/ajutor analist programator;
d) secretar - un cadru didactic titular.
(3) n mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identific profesori evaluatori
din nvtmntul preuniversitar, cadre didactice titulare avnd gradul didactic I sau II,
presedintele comisiei de organizare si desfsurare a concursului solicit sprijinul comisiei
judetene de monitorizare a concursului.
(4) Din comisiile de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a
lucrrilor scrise nu pot face parte persoane care ndeplinesc functia de presedinte sau
vicepresedinte n cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national ori care au n
rndul candidatilor rude sau afini pn la gradul IV inclusiv. Membrii comisiei semneaz, n
acest sens, cte o declaratie pe proprie rspundere. Declaratiile sunt predate presedintelui
comisiei de monitorizare a concursului si se pstreaz la inspectoratul scolar.
Art. 120 (1) Decizia de numire a comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de
evaluare si de evaluare a lucrrilor scrise se emite cu cel mult 48 de ore nainte de nceperea
probei scrise.
(2) Membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare
a lucrrilor scrise declar n scris c pstreaz secretul asupra subiectelor. n cazul divulgrii
subiectelor suport consecintele legii.
(3) Subiectele si baremele de evaluare pentru proba scris sunt alctuite de membrii
comisiei n incinta unittii la care se desfsoar concursul, ntr-un spatiu separat de zona de
redactare a lucrrilor scrise, ntr-un interval orar adecvat.
(4) Presedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de
evaluare a lucrrilor scrise pred plicurile sigilate cu variantele elaborate presedintelui
comisiei de organizare si desfsurare a concursului pn la ora 9.00 din ziua de desfsurare a
probei scrise. La predarea/primirea plicurilor sigilate cu subiecte si a bareme de evaluare
secretarii celor dou comisii ntocmesc un proces-verbal.
(5) Subiectele si baremele de evaluare sunt elaborate si traduse n limbile minorittilor,
dac este cazul, de ctre membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare
si de evaluare a lucrrilor scrise, n dimineata concursului.
108 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

107
(6) n cazul n care, la proba scris, se constat n maximum 30 min. de la nceperea
probei scrise faptul c subiectul/subiectele a/au fost formulat/e gresit sau n afara programei
de concurs, se va utiliza varianta de rezerv la decizia presedintelui comisiei de organizare si
desfsurare a concursului, dup consultarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor, a
baremelor de evaluare si de evaluare a lucrrilor scrise.
n situatia n care, dup 30 min. de la nceperea probei scrise, se constat c
subiectul/subiectele a/au fost formulat/e gresit sau n afara programei de concurs, candidatii
primesc punctajul integral aferent subiectului formulat gresit.
Art. 121 (1) Evaluarea si notarea lucrrilor scrise se desfsoar n sli prestabilite, n
care nu este permis accesul altor persoane, n afara membrilor comisiei de evaluare a
lucrrilor scrise. Fiecare lucrare scris este verificat independent, n sli separate, de cei doi
membri ai comisiei si apreciat separat, cu note de la 10 la 1, incluznd si punctul din oficiu,
conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru
fiecare subiect, precum si nota final, n borderoul de notare, dup terminarea evalurii. La
evaluare, nu se fac nsemnri pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.
(2) Presedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de
evaluare a lucrrilor scrise verific borderourile si semnaleaz diferentele mai mari de un
punct dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori. n aceast situatie, cei doi
profesori evaluatori reverific mpreun lucrarea si acord o nou not care se nregistreaz
ntr-un alt borderou. Aceast not trebuie s fie cuprins ntre notele initiale. n caz de
divergente ntre cei doi profesori evaluatori, lucrarea este recorectat de un al treilea profesor
evaluator, numit prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfsurare a
concursului, la propunerea presedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de
evaluare si de evaluare a lucrrilor scrise. Nota acestuia este definitiv si va fi semnat de cei
trei profesori evaluatori.
(3) Cnd nu s-au semnalat diferente mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator si
nscrie propria not pe lucrare, semneaz n dreptul notei, iar presedintele comisiei de
elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrrilor scrise calculeaz
nota final ca medie aritmetic cu dou zecimale, fr rotunjire, o trece pe lucrare si
semneaz.
(4) Dup stabilirea mediei, presedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor
de evaluare si de evaluare a lucrrilor scrise deschide lucrrile scrise, n prezenta profesorilor
evaluatori si consemneaz notele finale ntr-un proces verbal tip, ce cuprinde numele
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 109

108
candidatilor, numrul lucrrii si nota final obtinut.
(5) Lucrrile candidatilor, mpreun cu borderourile de corectare si procesele verbale cu
notele finale obtinute, sunt predate presedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a
baremelor de evaluare si de evaluare a lucrrilor scrise.
(6) Evaluarea lucrrilor de concurs si afisarea rezultatelor se realizeaz n perioada
prevzut de Calendar, n termen de maximum 48 de ore de la finalizarea probei scrise.
Art. 122 Lucrrile scrise, pentru care se depun contestatii n perioada prevzut de
Calendar, n termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor, se resigileaz, n vederea
reevalurii, secretizndu-se si nota/notele acordate la prima evaluare.

Comisia de rezolvare a contestaiilor

Art. 123 (1) Comisia de rezolvare a contestatiilor va fi format, n ntregime, din alte
persoane dect cele din comisia elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de
evaluare a lucrrilor scrise.
(2) n unittile de nvtmnt care organizeaz individual concursul, comisia este
stabilit de consiliul de administratie al unittii de nvtmnt, numit prin decizia
presedintelui comisiei de organizare si desfsurare a concursului si are urmtoarea
component:
a) presedinte - directorul unittii de nvtmnt;
b) membri - pentru fiecare disciplin de concurs, cte doi profesori titulari de
specialitate din nvtmntul preuniversitar avnd gradul didactic I sau II /80 de candidati;
c) informatician /ajutor analist programator/personal din cadrul unittii de nvtmnt
avnd competente n utilizarea calculatorului;
d) secretar - un cadru didactic titular;
(3) n situatia n care concursul este organizat la nivelul consortiilor scolare/asocierilor
temporare de unitti de nvtmnt, comisia de contestatii este propus si validat de
consiliile de administratie ale unittilor de nvtmnt care au posturi publicate pentru
concurs din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare de unitti de nvtmnt, numit
prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfsurare a concursului, are urmtoarea
component:
a) presedinte - un alt director al unei unitti de nvtmnt din cadrul consortiului
scolar/asocierii temporare, altul dect cei nominalizati n comisiile anterioare;
110 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

109
b) membri - pentru fiecare disciplin de concurs, cte doi profesori titulari din
nvtmntul preuniversitar avnd gradul didactic I sau II/80 de candidati;
c) informatician/ajutor analist programator/personal din cadrul consortiilor scolare
avnd competente n utilizarea calculatorului;
d) secretar - un cadru didactic titular.
(4) Din comisiile de rezolvare a contestatiilor nu pot face parte persoane care
ndeplinesc functia de presedinte sau vicepresedinte n cadrul unui partid politic, la nivel
local, judetean sau national ori care au n rndul candidatilor rude sau afini pn la gradul IV
inclusiv. Membrii comisiei semneaz, n acest sens, cte o declaratie pe proprie rspundere.
Declaratiile sunt predate presedintelui comisiei de monitorizare a concursului si se pstreaz
la inspectoratul scolar.
Art. 124 (1) Recorectarea lucrrilor se face conform procedurii prevzute la art. 121 din
prezenta Metodologie, n termenul prevzut de Calendar.
(2) n cazul n care diferenta dintre nota final acordat de comisia de rezolvare a
contestatiilor si nota final acordat de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte,
diferent care poate fi n plus sau n minus, rmne definitiv nota final acordat de comisia
de evaluare.
(3) Dac diferenta dintre nota final acordat de comisia de rezolvare a contestatiilor si
nota final stabilit n urma evalurii initiale este mai mare de 0,5 puncte, nota final acordat
de comisia de rezolvare a contestatiilor este definitiv.
n situatia lucrrilor cu nota final stabilit n urma evalurii initiale ntre 4,50 4,99,
respectiv 6,50 6,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, respectiv cele de 6,50 si 6,99 sau o not
cel putin egal cu 9,50, nota definitiv este nota final atribuit la recorectare.
(4) Hotrrile comisiei de rezolvare a contestatiilor se afiseaz la data prevzut de
Calendar. Hotrrile comisiei de rezolvare a contestatiilor sunt definitive si se pot ataca
numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentnd plngerea din
cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificrile si completrile ulterioare.
(5) Dac diferenta ntre nota final stabilit de comisia de evaluare a lucrrilor scrise si
nota final stabilit de comisia de rezolvare a contestatiilor este mai mare de 1 punct, se
constituie o nou comisie de recorectare, prin decizia presedintelui comisiei de organizare si
desfsurare a concursului, format din alti membri dect cei din comisiile anterioare.
Rezultatul acestei ultime corectri este definitiv. Inspectorul scolar general va dispune
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 111

110
aplicarea msurilor legale asupra celor care nu si-au ndeplinit atributiile n cadrul
concursului.
(6) Ulterior evalurii lucrrilor scrise, conducerea Ministerului Educatiei, Cercetrii,
Tineretului si Sportului poate desemna, dup caz, comisii de reevaluare prin sondaj a unui
numr de lucrri, urmrindu-se corectitudinea respectrii baremelor. n cazul constatrii unor
nereguli flagrante, conducerea Ministerului Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului
propune, conducerii inspectoratelor scolare, s ia msuri de sanctionare a persoanelor care nu
si-au ndeplinit atributiile n cadrul concursului, potrivit prevederilor legale. Reevaluarea nu
conduce la modificarea notelor candidatilor.

Comisiile de monitorizare a concursului

Art. 125 (1) Inspectoratul scolar monitorizeaz concursul pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n unittile de nvtmnt preuniversitar de
stat. Inspectoratul scolar, prin inspectorul general si conducerile unittilor de nvtmnt
rspund integral de buna desfsurare a concursului, potrivit prezentei Metodologii.
(2) Comisia judetean/municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului de ocupare
a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se constituie, n baza deciziei inspectorului
scolar general, n urmtoarea component: presedinte un inspector scolar general adjunct;
6-12 membri - inspectori scolari/inspectori scolari de specialitate; 1-6 secretari - inspectori
scolari pentru managementul resurselor umane; informatician/analist programator/ajutor
analist programator; consilierul juridic al inspectoratului scolar.
(3) Comisia judetean/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului pentru
ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unittile de nvtmnt
preuniversitar de stat are urmtoarele atributii:
a) instruieste presedintii comisiilor de organizare si desfsurare a concursului din
centre;
b) controleaz modul n care si desfsoar activitatea comisiile de organizare si
desfsurare a concursului din centre, comisiile de evaluare a lucrrilor scrise si comisia de
rezolvare a contestatiilor;
c) analizeaz desfsurarea si rezultatele concursului pe baza rapoartelor elaborate de
comisiile de organizare si desfsurare a concursului din centre si prezint concluziile
conducerii Ministerului Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului.
112 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

111
(4) Din comisia de monitorizare a concursului nu pot face parte persoane care au n
rndul candidatilor rude sau afini pn la gradul IV inclusiv. Membrii comisiei semneaz, n
acest sens, o declaratie pe proprie rspundere, care se pred presedintelui comisiei de
monitorizare a concursului.
Art. 126 (1) Coordonarea metodologic a concursului de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate din nvtmntul preuniversitar este asigurat de
Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului, prin Comisia national de
monitorizare a concursului, numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetrii, tineretului si
sportului.
(2) Comisia national de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate din unittile de nvtmnt preuniversitar are
urmtoarele atributii:
a) instruieste presedintii comisiilor judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a
concursului;
b) controleaz modul n care si desfsoar activitatea comisiile judetene/a municipiului
Bucuresti de monitorizare a concursului;
c) analizeaz desfsurarea si rezultatele concursului pe baza rapoartelor elaborate de
comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului si prezint
concluziile conducerii Ministerului Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului;
d) emite, din proprie initiativ sau la solicitarea presedintilor comisiilor judetene/a
municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului, recomandri, dispozitii, note sau
precizri, n vederea aplicrii prevederilor prezentei Metodologii;
e) elaboreaz si comunic procedurile specifice pentru organizarea si desfsurarea
concursului, evaluarea lucrrilor scrise, rezolvarea contestatiilor si repartizarea candidatilor;
f) poate delega reprezentanti n vederea monitorizrii concursului.
(3) La toate etapele concursului particip, cu statut de observator,
reprezentantul/reprezentantii organizatiei/organizatiilor sindicale reprezentative din
unitatea/unittile de nvtmnt preuniversitar care organizeaz concurs. Acestia au acces la
toate documentele comisiei si pot consemna, n procesul verbal, propriile observatii.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 113

112
Seciunea a IV-a
Desfurarea concursului

Art. 127 (1) Dup validarea dosarelor de concurs si afisarea listei candidatilor admisi
pentru sustinerea probelor de concurs, comisia de organizare a concursului afiseaz,
respectnd perioada prevzut n calendarul de mobilitate, graficul de desfsurare a probelor
practice/orale si a inspectiei speciale la clas.
(2) Probele practice/orale si inspectia special la clas se desfsoar n perioada
prevzut n Calendar, conform art. 115 si art. 116 alin. (6) - (7) din prezenta Metodologie.
(3) Dup desfsurarea si evaluarea probelor practice/orale si a inspectiei speciale la
clas se alctuieste lista candidatilor admisi pentru sustinerea lucrrii scrise. Aceast list va
fi afisat la avizierul unittii/centrului de concurs cu cel putin 24 de ore nainte de data fixat
pentru desfsurarea probei scrise. Candidatii care s-au nscris la dou sau mai multe unitti de
nvtmnt/consortii scolare/asocieri temporare si care au fost declarati admisi dup
desfsurarea probelor practice/orale vor figura n listele acelor unitti, chiar dac proba scris
se desfsoar n acelasi timp.
Art. 128 (1) Dup primirea variantelor de subiecte, presedintele comisiei de organizare
si desfsurare a concursului, la ora 9,00, trage la sorti, n prezenta ntregii comisii, varianta de
subiect pentru redactarea lucrrii scrise si se ncheie un proces-verbal.
(2) Membrii comisiei de organizare si desfsurare a concursului realizeaz
multiplicarea subiectelor si le introduc n plicuri pn la ora 9,45. Pe plicurile sigilate se
aplic stampila centrului de concurs.
(3) Transmiterea subiectelor n slile de concurs se face de ctre presedinte si secretarul
comisiei de concurs.
(4) Membrii comisiei de organizare care au multiplicat subiectele, precum si membrii
comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrrilor scrise
nu prsesc ncperile n care s-au efectuat aceste operatiuni dect dup o or de la nceperea
probei scrise.
Art. 129 (1) Lucrarea scris se desfsoar la data prevzut de grafic, ncepnd cu orele
10.00. Candidatii vor fi prezenti n sala de concurs, cel mai devreme la orele 8.00 si cel mai
trziu la orele 9.00, nainte de a fi deschis plicul cu subiecte. Dup primirea subiectelor de
concurs de ctre candidati, durata de redactare a lucrrilor este de 4 (patru) ore, timp ce nu
poate fi depsit.
114 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

113
(2) Pentru redactarea lucrrilor se foloseste cerneal sau pix de culoare albastr;
desenele/graficele se pot executa si cu creionul negru.
(3) Candidatii si supraveghetorii nu pot avea asupra lor, n sala de concurs, crti, caiete,
telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distant. Candidatii pot avea dictionare
pentru disciplinele latin sau greac veche si planurile de conturi pentru disciplina
economic, administrativ, post.
(4) n vederea desfsurrii probelor scrise, se asigur supravegherea fiecrei sli de
ctre 2-3 supraveghetori, care verific identitatea candidatilor, prin buletin/carte/adeverint
de identitate sau pasaport. n toate slile de concurs vor fi instalate camere video de
supraveghere.
(5) La avizierul centrului de concurs se afiseaz repartizarea pe sli a candidatilor, cu
24 de ore nainte de desfsurarea probei scris, iar pe usa fiecrei sli, se afiseaz tabele
nominale cu candidatii repartizati n sli si disciplina la care sustin concurs. n fiecare sal de
concurs se recomanda sa fie repartizati candidati care sustin concursul la cel putin dou
discipline diferite.
(6) Responsabilii de sli primesc, sub semntur, de la secretariatul comisiei, tabelul
nominal cu candidatii repartizati n sala respectiv, precum si foile tipizate de examen si
ciornele necesare, n functie de numrul concurentilor.
(7) Membrii comisiei de organizare si desfsurare a concursului, desemnati pentru
multiplicare, asigur numrul necesar de exemplare care se introduc n plicuri si se vor
secretiza.
(8) Presedintele comisiei de organizare si desfsurare a concursului, mpreun cu
secretarul comisei, distribuie la slile de concurs plicurile secretizate cu subiecte, astfel nct
la ora 10,00 s se poat desface n prezenta candidatilor.
(9) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, nici un candidat nu mai poate intra
sau prsi sala, dect dac pred lucrarea si semneaz de predare.
(10) Candidatii, care nu se afl n sal n momentul deschiderii plicului cu subiecte,
pierd dreptul de a mai sustine proba respectiv.
(11) Dup nmnarea subiectelor candidatilor, un membru al comisiei de organizare si
desfsurare a concursului, nsotit de presedintele sau secretarul acestei comisii, verific dac
toti candidatii au primit subiectul corespunztor specializrii/disciplinei de concurs, verifica
prezenta candidatilor si o transmite comisiei judetene de monitorizare pana la ora 10.30.
(12) n timpul desfsurrii probei, responsabilul de sal si ceilalti supraveghetori nu
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 115

114
discut ntre ei si nu rezolv subiectele. Unul dintre supraveghetori se aseaz n fata clasei si
altul n spatele clasei si nu au alte preocupri dect supravegherea.
(13) nscrierea numelui candidatilor n afara spatiului care se sigileaz, precum si orice
alte semne distinctive pe foile de concurs, destinate lucrrilor scrise sau pe ciorne, determin
anularea lucrrilor scrise. Candidatii care doresc s corecteze o greseal taie fiecare rnd din
pasajul gresit cu o linie orizontal, iar schemele/desenele cu o linie oblic.
(14) Candidatii, care n timpul desfsurrii probelor de concurs sunt surprinsi copiind
sau transmitnd solutii cu privire la subiecte, sunt eliminati din concurs, ncheindu-se un
proces verbal n acest sens, de ctre supraveghetori sau membri comisiei de concurs. Aceeasi
msur se aplic si pentru orice tentativ de fraud. Candidatii eliminati din concurs pentru
fraud sau tentativ de fraud nu sunt repartizati pe posturi didactice/catedre n anul scolar
2012-2013.
(15) Candidatii, care din motive de sntate sunt obligati s prseasc sala de concurs,
pot solicita anularea lucrrii, pe baza unei declaratii.
(16) Candidatii, care renunt din proprie initiativ la concurs, pot solicita anularea
lucrrii, pe baza unei declaratii si prsesc sala dup cel putin o or de la deschiderea plicului
cu subiecte.
(17) n situatiile de la alin. (15) si (16) lucrrile scrise nu sunt evaluate, iar n statistici
candidatii respectivi se consider retrasi.
(18) n cazuri exceptionale, dac un candidat se simte ru si solicit prsirea temporar
a slii, el este nsotit de unul dintre supraveghetori pn la napoierea n sala de examen. n
aceast situatie timpul alocat rezolvrii subiectelor nu se prelungeste.
(19) Cadrele didactice supraveghetoare, care furnizeaz solutii ale subiectelor de
concurs, falsific lucrri sau au manifestri de neglijent n ndeplinirea atributiilor de
supraveghetor, tolerarea unor actiuni sau intentii de fraud ale candidatilor, prsirea
nejustificat a slii de concurs etc., rspund disciplinar, conform Legii educatiei nationale nr.
1/2011, potrivit dispozitiilor Codului civil sau penal conform dispozitiilor Codului penal, n
functie de gravitatea faptei.
(20) Candidatii sigileaz lucrrile scrise, n prezenta responsabilului de sal, dup care
se aplic stampila centrului de concurs si semntura presedintelui comisiei. Pentru stampil
se utilizeaz tusul albastru. Procedura specific de sigilare si securizare a lucrrilor scrise se
stabileste de Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului si se comunic
inspectoratelor scolare.
116 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

115
(21) Dup ce si ncheie lucrrile, candidatii numeroteaz foile de concurs, numai cu
cifre arabe, n partea de jos a paginii, n coltul din dreapta, indicnd pagina curent si
numrul total de pagini scrise, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, n situatia n
care candidatul a scris n total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul
a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar cteva rnduri, partea nescris fiind barat de
ctre supraveghetori.
(22) Dup ce termin redactarea lucrrilor, candidatii le predau responsabilului de sal,
semneaz n borderoul de predare a lucrrilor, mentionnd numrul de pagini scrise. Spatiile
libere ale ntregii lucrri se anuleaz cu linie frnt n forma literei Z, de ctre un
supraveghetor, n fata candidatului. n sal rmn cel putin 3 (trei) candidati pn la predarea
ultimei lucrri.
(23) Ciornele se predau separat, odat cu lucrarea, responsabilului de sal, fr s aib
valabilitate n evaluarea lucrrii si la eventualele contestatii. Ciornele se pstreaz, n arhiva
unittii de nvtmnt care organizeaz concursul, timp de un an de zile.
(24) Baremele de corectare vor putea fi consultate, dup finalizarea probei scrise,
afisate la loc vizibil.
(25) Dup iesirea candidatilor din sala n care s-a desfsurat proba, supraveghetorii de
sal vor preda comisiei lucrrile candidatilor, borderourile de predare a lucrrilor, tipizatele
anulate si cele nefolosite.
(26) Lucrrile scrise, pe discipline de nvtmnt, sunt amestecate de ctre presedintele
comisiei de organizare si desfsurare a concursului si apoi sunt depozitate, dac este cazul, n
conditii de securitate maxim, astfel nct o singur persoan, actionnd independent, s nu
poat avea acces la lucrrile scrise, pn la predarea acestora cu proces-verbal presedintelui
comisiei de elaborare a subiectelor si baremelor de evaluare a lucrrilor scrise din cadrul
unittii/centrului de concurs n aceeasi zi. Rezultatele concursului se afiseaz la sediul unittii
de nvtmnt unde s-a desfsurat proba scris si la inspectoratele scolare, la data prevzut
de Calendar.
(27) Contestatiile se depun la unitatea/centrul de concurs fiind nregistrate de secretarul
comisiei de rezolvare a contestatiilor n termenul prevzut de Calendar.
(28) Comisiile de organizare si desfsurare a concursului asigur conditii de egalizare a
sanselor pentru candidatii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor de examinare la
subiectele de concurs unice, n functie de particularittile individuale si de cele specifice
deficientei respective, cum ar fi:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 117

116
a) asigurarea posibilittii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille de candidatii
nevztori, respectiv a limbajului mimico-gestual de candidatii cu deficiente de auz (inclusiv
posibilitatea asigurrii, dup caz, a unui interpret autorizat);
b) mrirea cu 1-2 ore a timpului destinat efecturii lucrrii scrise de ctre candidatii cu
deficiente vizuale grave;
c) asigurarea scrisului cu caractere mrite pentru candidatii ambliopi;
d) transmiterea prin dictare candidatilor cu anumite deficiente a informatiilor
corespunztoare subiectelor de examen afisate/prezentate vizual;
e) realizarea probei scrise prin dictarea continutului acesteia, de ctre candidatul cu
deficiente, ctre un supraveghetor, de alt specialitate dect cea la care se desfsoar proba
respectiv.
(29) Comisia judetean/municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului avizeaz
procedurile de sustinere a concursului de ctre candidatii cu deficiente/imobilizati, la
propunerea comisiilor de organizare si desfsurare a concursului si informeaz Ministerul
Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului asupra situatiilor privind candidatii cu
deficiente/imobilizati.

Seciunea a V-a
Validarea concursului i repartizarea candidailor pe posturi didactice/catedre
n uniti de nvmnt

Art. 130 (1) Dup solutionarea tuturor contestatiilor comisia de organizare si
desfsurare a concursului alctuieste un raport sintetic si listele finale, n ordinea
descresctoare a notelor, pentru fiecare disciplin de concurs.
(2) Raportul sintetic si listele finale sunt prezentate consiliului de administratie al
unittii de nvtmnt n vederea validrii, conform art. 254 alin. (11) din Legea educatiei
nationale nr. 1/2011. n cazul unittilor organizate n consortii scolare/asocieri temporare,
fiecare consiliu de administratie al unittilor de nvtmnt din consortiul scolar/asocierii
temporare valideaz raportul si listele finale. Validarea concursului se face n perioada
prevzut n Calendar.
(3) n nvtmntul particular, validarea concursurilor si angajarea pe post se fac de
ctre conducerea unittii de nvtmnt particular si se comunic, n scris, inspectoratului
scolar.
118 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

117
Art. 131 (1) Dup validarea concursului de ctre consiliul de administratie posturile
didactice/catedrele vacante/rezervate, pentru fiecare unitate de nvtmnt preuniversitar de
stat/unitate de nvtmnt particular care nu au solicitat avizul la ocuparea posturilor
didactice/centru de concurs, se ocup n sedint public organizat de comisia de organizare
si desfsurare a concursului la nivelul unittii de nvtmnt/centrului de concurs, cu
respectarea conditiilor prezentei Metodologii. Ocuparea posturilor/catedrelor se face n
ordinea descresctoare a notelor obtinute, n limita numrului de posturi didactice/catedre
vacante/rezervate din lista afisat pentru concurs. Repartizarea pe un post didactic/catedr
publicat/ pentru angajare cu contract de munc pe perioad nedeterminat se face cu
conditia obtinerii cel putin a mediei de repartizare 7,00 (sapte), n conditiile art. 110 alin. (9)
din prezenta Metodologie, iar repartizarea pe un post didactic/catedr publicat, n vederea
ncheierii unui contract de munc pe perioad determinat, cu conditia obtinerii cel putin a
mediei de repartizare 5,00 (cinci), n conditiile art. 110 alin. (10) din prezenta Metodologie.
(2) n cazul mediilor de repartizare egale obtinute la concurs se aplic prevederile art.
62 alin. (14) din prezenta Metodologie.
(3) n cadrul sedintei publice de repartizare, optiunea fiecrui candidat se exprim n
scris conform cererii tip si se consemneaz n procesul-verbal al sedintei, cu certificare prin
semntura solicitantului sau mputernicitului, acesta din urm prezentnd procura notarial n
original.
(4) Repartizarea candidatilor pe posturi se realizeaz, n ordine, astfel:
a) candidati cu media de repartizare de minimum 7 (sapte), pe posturi didactice/catedre
vacante publicate pentru angajare cu contract de munc pe perioada nedeterminat, n ordinea
descresctoare a notelor, cu respectarea prezentei Metodologii;
b) candidati cu media de repartizare de minimum 5 (cinci) pe posturi didactice/catedre
publicate ramase neocupate, n vederea ncheierii unui contract de munc pe perioad
determinat, n ordinea descresctoare a notelor, cu respectarea prezentei Metodologii.
(5) Candidatii care au promovat concursul organizat n mai multe unitti de
nvtmnt/centre de concurs si care au fost repartizati pe posturi didactice/catedre complete
nu mai pot renunta la optiunea fcut pentru a se prezenta la alt repartizare din alt
unitate/centru de concurs.
(6) Imediat dup consemnarea n procesul verbal al optiunii fcute, comisia de
organizare si desfsurare a concursului elibereaz adresa de repartizare pe postul
didactic/catedra solicitat, specificndu-se foarte clar statutul postului (pentru angajare pe
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 119

118
perioad nedeterminat/determinat, vacant/rezervat). n baza acestei adrese directorul
unittii de nvtmnt emite decizia de numire.
(7) Posturile didactice/catedrele vacante titularizabile din mediul rural publicate cu
mentiunea contract M.E.C.T.S. se ocup cu prioritate de absolventi ai institutiilor de
nvtmnt superior care au contract pentru mediul rural ncheiat cu Ministerul Educatiei,
Cercetrii, Tineretului si Sportului. Posturile didactice publicate cu mentiunea contract
M.E.C.T.S., neocupate, si pstreaz mentiunea si pentru etapele urmtoare.
(8) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care
necesit prob practic/oral candidatii trebuie s fi promovat aceasta proba. Pentru ocuparea
posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesit atestate/avize
suplimentare candidatii trebuie s posede atestatele/avizele necesare, anexate la cererea de
nscriere n perioada de nscriere conform Calendarului.
(9) Candidatul, care nu poate participa la sedinta public de repartizare, are dreptul s
desemneze, prin procur notarial prezentat n original, un mputernicit care s i reprezinte
interesele. n cazul n care candidatul nu este prezent personal sau printr-un mputernicit la
sedinta public de repartizare, cererea acestuia nu se poate solutiona.
Art. 132 (1) n baza adresei de repartizare emis de comisia de organizare si desfsurare
a concursului, directorul unittii emite decizia de numire, ncepnd cu 1 septembrie.
(2) Dup emiterea deciziei de numire, directorul unittii de nvtmnt ncheie cu
candidatii repartizati contracte individuale de munc pe perioad nedeterminat sau
determinat, dup caz, ncepnd cu 1 septembrie, dup cum urmeaz:
a) contract individual de munc pe perioad nedeterminat pentru candidatii repartizati pe
posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioad nedeterminat care au dobndit
definitivarea n nvtmnt;
b) contract individual de munc pe perioad determinat pentru candidatii repartizati pe
posturi didactice/catedre vacante/rezervate care nu au dobndit definitivarea n nvtmnt,
indiferent de statutul postului pe care au fost repartizati;
c) contract individual de munc pe perioad determinat pentru candidatii repartizati pe
posturi vacante/rezervate pentru angajare pe perioad determinat care au dobndit
definitivarea n nvtmnt.
(3) Candidatii repartizati au obligatia de a se prezenta la post/catedr ncepnd cu 1
septembrie. n cazul neprezentrii la post n termen de 3 (trei) zile, pentru ncheierea
contractului de munc, se revoc repartizarea. Sunt exceptate situatiile de neprezentare la post
120 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

119
din motive neimputabile candidatilor: motive medicale, calamitti naturale etc., care pot fi
justificate cu documente.
Art. 133 (1) Directorul unittii de nvtmnt transmite inspectoratului scolar lista
posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, lista candidatilor rmasi
nerepartizati, precum si lista candidatilor repartizati, potrivit modelului din anexa nr. 24, parte
integrant din prezenta Metodologii, conform art. 254 alin. (16) din Legea educatiei nationale
nr. 1/2011.
(2) Candidatii rmasi nerepartizati vor fi ierarhizati pe o list unic n ordinea
descresctoare a notelor obtinute la unul din concursurile organizate de unittile de
nvtmnt preuniversitar, urmnd s fie repartizati n sedint public organizat la nivel
judetean/al municipiului Bucuresti, conform prevederilor prezentei Metodologii.
(3) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate ramase neocupate dup operatiunile
prevzute la art. 131 din prezenta Metodologie se ocup n etapele ulterioare ale mobilittii
personalului didactic, n conditiile prezentei Metodologii.
Art. 134 Reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative particip, cu statut de
observator, la toate lucrrile si etapele de repartizare a candidatilor prevzute n prezenta
Metodologie si, n aceast calitate, au drept de acces la toate documentele si de a-si consemna
observatiile n procesele verbale.

Seciunea a VI-a
Dispoziii finale

Art. 135 Cheltuielile pentru lucrrile concursului de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate n unittile de nvtmnt preuniversitar sunt suportate
de ctre organizatori, conform art. 104 alin. (2), lit. a) din Legea educatiei nationale nr.
1/2011. Salarizarea cadrelor didactice care fac parte din comisiile de concurs se realizeaz
conform prevederilor legale n vigoare.
Art. 136 (1) Membrii comisiilor de organizare si desfsurare a concursului, ai
comisiilor de organizare si desfsurare a probelor practice/orale sau a inspectiei speciale la
clas, ai comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a
lucrrilor si ai comisiilor de rezolvare a contestatiilor nu pot avea functia de presedinte sau
vicepresedinte n cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national.
(2) La organizarea si desfsurarea concursului nu pot participa persoanele care
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 121

120
concureaz sau care au n rndul candidatilor rude sau afini pn la gradul IV inclusiv.
Art. 137 (1) nscrierea numelui candidatilor n afara spatiului care se sigileaz, precum
si orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrrilor scrise, determin anularea
lucrrilor.
(2) Lucrrile de concurs si borderourile de corectare se pstreaz n arhiva centrelor de
concurs, timp de 3 (trei) ani, iar celelalte documente, conform normativelor n vigoare.
(3) Dosarele candidatilor repartizati se transmit mpreun cu adresa de repartizare
unittilor de nvtmnt unde vor ncheia contractele de munc.
Art. 138 Presedintii comisiilor de organizare si desfsurare a concursului, nainteaz
inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, tabele nominale cu candidatii care
nu au fost repartizati, cu rezultatele concursului si dosarele candidatilor care nu au fost
repartizati, n termen de cel mult 3 (trei) zile de la repartizarea candidatilor pe posturi
didactice/catedre.
Art. 139 Pentru fiecare cadru didactic, care n urma concursului ocup post
didactic/catedr vacant, presedintele comisiei de organizare si desfsurare a concursului
mentioneaz, n tabelul care se nainteaz la inspectoratul scolar, situatia repartizrii
candidatului, conform anexei nr. 24, parte integrant din prezenta Metodologie.
Art. 140 (1) Presedintii comisiilor de organizare si desfsurare a concursului, ai
comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrrilor si ai
comisiilor de rezolvare a contestatiilor, precum si directorii unittilor de nvtmnt care
organizeaz concurs sunt direct rspunztori de respectarea prezentei Metodologii, de
corectitudinea desfsurrii concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor de
ctre candidatii cu studii corespunztoare postului/catedrei, precum si de transmiterea la
inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a documentelor
prevzute n prezenta Metodologie.
(2) Nerespectarea prevederilor din prezenta Metodologie, de ctre persoanele care fac
parte din comisiile de concurs prevzute n prezenta Metodologie, atrage dup sine
rspunderea disciplinar, conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, civil potrivit
dispozitiilor Codului civil sau penal conform dispozitiilor Codului penal, n functie de
gravitatea faptei.122 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

121
Capitolul VII
Organizarea i desfurarea etapei de completare a normei didactice de predare-
nvare-evaluare pentru personalul didactic titular cruia nu i s-a putut constitui
norma didactic n unitatea de nvmnt/unitile de nvmnt n care este titular,
n uniti de nvmnt din aceeai localitate sau la nivelul consoriilor colare

Art. 141 (1) n perioada fixat n Calendar, directorii unittilor de nvtmnt/centrelor
de concurs transmit electronic si n scris, situatiile solicitate la art. 133 din prezenta
Metodologie.
(2) Inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti reactualizeaz si public,
prin afisare la avizier si postare pe site-ul institutiei, lista posturilor didactice si catedrelor
vacante/rezervate, complete si incomplete, rmase neocupate dup desfsurarea concursului.
Art. 142 (1) Completarea normei didactice se face pentru cadrele didactice titulare n
unitti de nvtmnt cu personalitate juridic aflate n situatia prevzut la art. 34 alin. (3)
din prezenta Metodologie, conform art. 254 alin. (17) lit. a) din Legea educatiei nationale nr.
1/2011.
(2) Prioritate la completarea normei didactice au cadrele didactice titulare care
beneficiaz de continuitate si cadrele didactice care au participat la concursul de ocupare a
posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate organizat de unittile de nvtmnt cu
personalitate juridic/consortii scolare sau prin asocieri temporare la nivel local ori
judetean/la nivelul municipiului Bucuresti si au obtinut cel putin media 5 (cinci).
(3) Completarea normei didactice se face, la cerere, cu acordul cadrului didactic, prin
decizia inspectorului scolar general, pe durata unui an scolar, n ordine, astfel:
a) pentru asigurarea continuittii activittii de predare la aceleasi clase/grupe de
elevi/prescolari sau n aceeasi unitate de nvtmnt;
b) la o alt unitate de nvtmnt cu personalitate juridic, n aceeasi localitate, n
ordinea descresctoare a mediilor obtinute la concurs, cu ore corespunztoare disciplinei la
care a sustinut concursul;
c) la o alt unitate de nvtmnt cu personalitate juridic, n aceeasi localitate, n
ordinea descresctoare a mediilor obtinute la concurs, cu ore n alt specialitate dobndit
prin studii, conform Centralizatorului;
d) la o alt unitate de nvtmnt cu personalitate juridic, n aceeasi localitate, n
ordinea descresctoare a punctajului, n specialitate, conform Centralizatorului;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 123

122
e) la o alt unitate de nvtmnt cu personalitate juridic, din alt localitate, n ordinea
descresctoare a mediilor obtinute la concurs, cu ore n specialitatea n care a sustinut
concursul;
f) la o alt unitate de nvtmnt cu personalitate juridic, din alt localitate, n ordinea
descresctoare a mediilor obtinute la concurs, cu ore n alt specialitate dobndit prin studii,
conform Centralizatorului;
g) la o alt unitate de nvtmnt cu personalitate juridic, din alt localitate, n ordinea
descresctoare a punctajului, n specialitate, conform Centralizatorului;
h) la o alt unitate de nvtmnt cu personalitate juridic, n aceeasi localitate, n
ordinea descresctoare a punctajului, n alt specialitate, cu mentinerea drepturilor salariale
numai n nvtmntul gimnazial, cu respectarea art. 263 alin. (9) din Legea educatiei
nationale nr. 1/2011;
i) la o alt unitate de nvtmnt cu personalitate juridic, din alt localitate, n ordinea
descresctoare a punctajului, n alt specialitate, cu mentinerea drepturilor salariale numai n
nvtmntul gimnazial, cu respectarea art. 263 alin. (9) din Legea educatiei nationale nr.
1/2011.
(4) n mediul rural completarea normei didactice a cadrelor didactice titulare ale
sistemului national de nvtmnt preuniversitar, conform specializrii/specializrilor de pe
diplom/diplome n alte unitti de nvtmnt, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza
pe durata unui an scolar ori pe durat nedeterminat, fapt consemnat n decizia de repartizare
pentru completarea normei didactice. Completarea normei didactice pe durat nedeterminat
n unitti de nvtmnt din mediul rural se realizeaz tinnd seama de prevederile prezentei
Metodologii si Centralizatorului.
(5) Lista cadrelor didactice titulare care au catedra incomplet conform alin. (1) se
ntocmeste pe discipline, la nivelul inspectoratului scolar, n ordinea descresctoare a
mediilor obtinute la concurs, respectiv a punctajului obtinut dup aplicarea criteriilor si
punctajelor la anexa 2, parte integrant din prezenta Metodologie.
(6) Cadrele didactice titulare care nu au norma didactic complet depun la
inspectoratul scolar cererea nsotit de documentele doveditoare, n perioada prevzut de
Calendar.
Art. 143 (1) Completarea normei didactice n alte unitti de nvtmnt se realizeaz n
sedint public organizat de ctre comisia de mobilitate judetean/ a municipiului Bucuresti,
n perioada prevzut de Calendar.
124 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

123
(2) Cadrul didactic titular cruia i s-a completat norma didactic pe un an scolar, n
alt/alte unitti de nvtmnt, pe catedre/ore rezervate beneficiaz de continuitate n anul
scolar urmtor pe aceleasi ore, dac acestea rmn neocupate, cu acordul acestuia.
(3) Cadrul didactic, care nu poate participa la sedinta public de solutionare a
completrilor de norm didactic, are dreptul s desemneze, prin procur notarial n original,
un mputernicit care s-i reprezinte interesele. n cazul n care cadrul didactic nu este prezent
personal sau printr-un mputernicit la sedinta public, comisia i atribuie din oficiu un post
didactic/catedr din lista afisat, conform punctajului.
(4) Cadrele didactice titulare care ndeplinesc functii de conducere, de ndrumare si
control si nu sunt numite prin concurs, care au catedra incomplet particip la sesiunea de
completare a normei didactice.
(5) Cadrele didactice titulare care beneficiaz de rezervarea catedrei, conform art. 255
alin. (1)-(6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, nu sunt afectate de completarea normei
didactice, n situatia n care la aceeasi catedr sunt mai multe cadre didactice titulare.
(6) Dup emiterea deciziei inspectorului scolar general de completare a normei
didactice, directorul unittii de nvtmnt unde cadrul didactic este titular ncheie cu acesta
actul aditional la contractul de munc. Directorul/directorii unittii/unittilor de nvtmnt
unde i s-a completat norma didactic de predare ncheie cu profesorul repartizat un contract
de munc.


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 125

124
Capitolul VIII
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din nvmntul
preuniversitar pe perioad determinat de candidai rmai nerepartizai dup
concursul organizat la nivelul unitilor de nvmnt/consoriilor colare/grupurilor
de uniti de nvmnt i n regim de plata cu ora

Seciunea I
Dispoziii generale

Art. 144 (1) Inspectoratele scolare gestioneaz baza de date privind cadrele didactice
calificate, conform art. 95 alin. (1) lit. n) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, avnd n
vedere principiul asigurrii egalittii de sanse pentru toti candidatii, tinnd seama de faptul c
dup organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate,
unele unitti de nvtmnt rmn cu posturi neocupate, iar unii candidati cu rezultate
remarcabile rmn nerepartizati.
(2) Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, prin comisia de
mobilitate, centralizeaz posturile didactice, catedrele si orele rmase neocupate dup
sesiunea de rezolvare a completrilor de norm didactic si le repartizeaz, n ordine,
candidatilor rmasi nerepartizati dup concursul organizat la nivelul unittii de nvtmnt
sau al consortiilor scolare ori prin asocieri temporare de unitti de nvtmnt la nivel local
sau judetean, conform art. 254 alin. (17) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
(3) Sesiunea de repartizare a posturilor didactice/catedrelor si orelor rmase neocupate,
dup rezolvarea completrilor de norm didactic pentru cadrele didactice titulare, se
desfsoar n dou etape. n prima etap sunt repartizati candidatii rmasi nerepartizati care
au sustinut concursul la unitti de nvtmnt/centre de concurs de pe raza
judetului/municipiului Bucuresti si au obtinut minimum media 5,00 (cinci), iar n etapa a
doua, candidatii care au sustinut concursul n alte judete, rmasi nerepartizati, care au obtinut
minimum media 5,00 (cinci). n aceste conditii repartizarea se face n urmtoarea ordine:
a) candidati rmasi nerepartizati dup concursul organizat la nivelul unittilor de
nvtmnt/centrelor de concurs din judet, n ordinea descresctoare a mediilor, cu
respectarea prezentei Metodologii;
b) candidati rmasi nerepartizati dup concursul organizat la nivelul unittilor de
nvtmnt/centrelor de concurs din alte judete, n ordinea descresctoare a notelor, cu
126 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

125
respectarea prezentei Metodologii;
c) candidati care au sustinut concurs n iulie 2011 si/sau n iulie 2010, au obtinut media
minimum 5,00 (cinci) si au dobndit definitivarea n nvtmnt, n ordinea descresctoare a
notelor, cu respectarea prezentei Metodologii.
(4) Pentru a putea fi repartizati n baza notelor obtinute la concursurile din iulie 2011
si/sau iulie 2010, candidatii care particip la concurs si n 2012 trebuie s obtin minimum
media 5,00 (cinci) la disciplina corespunztoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru
angajare pe perioad determinat.
(5) Fiecare inspectorat scolar judetean/al municipiului Bucuresti are dreptul, n perioada
prevzut de Calendar, s fixeze propriile date de organizare si desfsurare a acestei sesiuni
de ocupare a posturilor didactice/catedrelor/orelor rmase neocupate.

Seciunea a II-a
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor, orelor vacante/rezervate din nvmntul
preuniversitar cu candidaii rmai nerepartizai dup concursul organizat la nivelul
unitilor de nvmnt/centrelor de concurs

Art. 145 Lista posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate se reactualizeaz
dup solutionarea completrilor de norm didactic si se public la data prevzut n
Calendar, prin afisare la avizierul inspectoratului si pe site-ul institutiei. Toate posturile
didactice/catedrele vacante/rezervate din aceast list sunt pentru angajare cu contract de
munc pe perioad determinat.
Art. 146 n baza documentelor transmise n scris si a informatiilor transmise electronic
de directorii unittilor de nvtmnt/presedintii centrelor de concurs, inspectoratul scolar
judetean/al municipiului Bucuresti ntocmeste lista candidatilor din judet participanti la
concursul organizat de unittile de nvtmnt/centrele de concurs si care au rmas
nerepartizati.
Art. 147 Candidatii care au promovat concursul si au rmas nerepartizati depun, la
inspectoratul scolar unde doresc s fie repartizati, dosarul de concurs sau o copie a
acestuia, cu documentele autentificate de conducerea unittii unde a sustinut concursul,
nsotit de adeverinta, n original, din care reiese media obtinut. Candidatii care au
sustinut concursul la unitti de nvtmnt/centru de concurs din judet se ierarhizeaz, pe
discipline, n ordinea descresctoare a notelor, pn la minimum media 5,00 (cinci). n
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 127

126
cazul n care au participat la mai multe concursuri si la toate a obtinut minimum media
5,00 (cinci), se alege media cea mai mare.
Art. 148 Candidatii care au sustinut concursul n alte judete depun, la inspectoratul
scolar unde doresc s fie repartizati, dosarul de concurs sau o copie a acestuia, cu
documentele autentificate de conducerea unittii unde a sustinut concursul, nsotit de
adeverinta, n original, din care reiese nota obtinut. Candidatii care au sustinut concursul la
unitti de nvtmnt/centre de concurs din alte judete se ierarhizeaz, pe discipline, n
ordinea descresctoare a mediilor, pn la minimum media 5,00 (cinci). n cazul n care au
participat la mai multe concursuri si la toate a obtinut minimum media 5,00 (cinci) se alege
media cea mai mare.
Art. 149 Candidatii rmasi nerepartizati dup concursul organizat la nivelul
unittii/centrului, sustinut n alt judet, care nu au primit post att dup repartizarea efectuat
n unittile/centrele de concurs, ct si dup repartizarea efectuat de inspectoratul scolar
judetean, vor fi repartizati dup candidatii din judet, conform prevederilor art. 148 din
prezenta Metodologie.
Art. 150 Repartizarea candidatilor se face n sedint public, respectndu-se prevederile
art. 147-148 din prezenta Metodologie.
Art. 151 (1) n sedinta public care se desfsoar n perioada prevzut de Calendar,
conform programrii stabilite de fiecare inspectorat, candidatii ierarhizati conform
art. 147-148 din prezenta Metodologie sunt repartizati, pe discipline, n ordinea
descresctoare a mediilor, respectndu-se concordanta dintre nivelul postului/catedrei/orelor
si nivelul studiilor, conform Centralizatorului.
(2) n cazul mediilor egale se aplic criteriile de departajare prevzute la art. 110 alin.
(14) din prezenta Metodologie.
Art. 152 Candidatii care nu particip la sedintele publice de repartizare au dreptul s
desemneze, prin procur notarial prezentat n original, un mputernicit care s le reprezinte
interesele. n cazul n care candidatii nu sunt prezenti personal sau printr-un mputernicit la
sedinta public de repartizare, acestia nu vor fi repartizati.
Art. 153 n cadrul sedintei publice, optiunea fiecrui candidat se exprim n scris, n
formularul special si se consemneaz n procesul verbal al sedintei, cu certificare prin semntura
solicitantului sau mputernicitului, acesta din urm prezentnd procura notarial n original.
Art. 154 (1) Dup exprimarea optiunii si asumarea ei prin semntur n procesul-verbal
al sedintei publice, inspectorul scolar general emite decizia de repartizare.
128 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

127
(2) n baza deciziei de repartizare, directorul unittii de nvtmnt ncheie contract de
munc pe perioad determinat cu candidatul repartizat, de regul pentru perioada 01.09-
31.08 a fiecrui an scolar sau pn la revenirea titularului la post/catedr, dar nu mai trziu de
31.08 a fiecrui an scolar, conform art. 254 alin. (14) din Legea educatiei nationale nr.
1/2011.
(3) Contractul de munc se ncheie n maximum 3 (trei) zile lucrtoare de la data
emiterii deciziei de repartizare. n cazul neprezentrii la post, n perioada mentionat, pentru
ncheierea contractului, repartizarea se revoc, iar postul/catedra devine vacant().

Seciunea a IV-a
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor, orelor vacante/rezervate din nvmntul
preuniversitar cu candidaii n baza notelor obinute la concursurile din iulie 2011
i/sau 2010

Art. 155 Dup finalizarea operatiunilor prevzute la art. 145-154 din prezenta
Metodologie, posturile didactice/catedrele rmase neocupate, se ocup n ordine de ctre:
a) cadre didactice calificate rmase nerepartizate, care au participat la concursul din
iulie 2010 si/sau iulie 2011 n judetul/municipiul Bucuresti n care solicit postul/catedra
vacant() si au obtinut cel putin nota 5,00 (cinci), ierarhizate pe o list unic, n ordinea
descresctoare a notelor, cu respectarea prevederilor de la art. 110 alin. (14) din prezenta
Metodologie;
b) cadre didactice calificate cu a doua specializare, alta dect aceea la care au
participat la concursul din sesiunea 2012 n unitti/centre de concurs din judetul/municipiul
Bucuresti n care solicit postul/catedra vacant() si care au obtinut cel putin nota 5,00
(cinci), n ordinea descresctoare a notelor;
c) cadre didactice calificate cu a doua specializare, alta dect aceea la care au
participat la concursul din iulie 2011 sau iulie 2010 n judetul/municipiul Bucuresti n care
solicit postul/catedra vacant() si care au obtinut cel putin nota 5,00 (cinci), ierarhizate pe o
list unic, n ordinea descresctoare a notelor;
d) absolventi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au
participat concursul din sesiunea 2012 si au obtinut cel putin media 5,00 (cinci), ierarhizati pe
o list unic, n ordinea descresctoare a mediilor, n judetul/municipiul Bucuresti n care
solicit postul didactic/catedra vacant() n a doua specializare: educatie plastic, educatie
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 129

128
muzical, educatie fizic, religie, posturi n specialitate din palatele si cluburile copiilor si
elevilor;
e) absolventi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au
participat la concursul din iulie 2011 sau la concursul din iulie 2010 si au obtinut cel putin
nota 5,00 (cinci), ierarhizati pe o list unic, n ordinea descresctoare a notelor n
judetul/municipiul Bucuresti n care solicit postul didactic/catedra vacant() n a doua
specializare: educatie plastic, educatie muzical, educatie fizic, religie, posturi n
specialitate din palatele si cluburile copiilor si elevilor;
f) cadre didactice calificate cu a doua specializare, alta dect aceea la care au
participat la concursul din sesiunea 2012 n unitti/centre de concurs din alte judete si care au
obtinut cel putin nota 5,00 (cinci), n ordinea descresctoare a notelor;
g) cadre didactice calificate cu a doua specializare, alta dect aceea la care au
participat la concursul din iulie 2011 sau iulie 2010 n alte judete si care au obtinut cel putin
nota 5,00 (cinci), ierarhizate pe o list unic, n ordinea descresctoare a notelor;
h) absolventi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au
participat la concursul din sesiunea 2012 si au obtinut cel putin media 5,00 (cinci), ierarhizati
pe o list unic, n ordinea descresctoare a mediilor, n alte judete si care solicit postul
didactic/catedra vacant() n a doua specializare: educatie plastic, educatie muzical,
educatie fizic, religie, posturi n specialitate din palatele si cluburile copiilor si elevilor;
i) absolventi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au
participat la concursul din iulie 2011 sau la concursul din iulie 2010 si au obtinut cel putin
nota 5,00 (cinci), ierarhizati pe o list unic, n ordinea descresctoare a notelor n alte judete
si care solicit postul didactic/catedra vacant() n a doua specializare: educatie plastic,
educatie muzical, educatie fizic, religie, posturi n specialitate din palatele si cluburile
copiilor si elevilor.
(2) Repartizarea absolventilor cu diplom ai colegiilor universitare de institutori cu a
doua specializare, conform alin. (1) lit. d), e), h) si i) se realizeaz numai pe catedre
vacante/rezervate n specialitate din nvtmntul primar sau gimnazial ori n palate si cluburi
ale copiilor si elevilor, cu salarizarea corespunztoare functiei de institutor. Absolventii cu
diplom ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare repartizati n palate si
cluburi ale copiilor si elevilor, conform alin. (1) lit. d), e), h) si i) sustin la nivelul unittii de
nvtmnt n care au fost repartizati, pn la data nceperii cursurilor, o prob practic
specific n profilul postului.
130 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

129
(3) La note/medii egale departajarea se face conform art. 110 alin. (14) din prezenta
Metodologie.
(4) Pentru a putea fi repartizati n baza notelor obtinute la concursurile din iulie 2011
si/sau iulie 2010, candidatii care particip la concurs si n 2012 trebuie s obtin minimum
media 5,00 (cinci) la disciplina corespunztoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru
angajare pe perioad determinat.

Seciunea a V-a
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din nvmntul
preuniversitar n regim de plata cu ora

Art. 156 (1) Dup ncheierea contractelor de munc cu personalul didactic repartizat
conform dispozitiilor art. 144-150 din prezenta Metodologie, directorul unittii de nvtmnt
ncadreaz posturile didactice/catedrele/orele rmase neocupate prin plata cu ora, conform
art. 254, alin. (1) si (17) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
(2) Directorul unittii poate ncadra prin plat cu ora att personalul didactic titular
existent n unitatea scolar ct si personal didactic asociat, conform art. 247 lit. n) din Legea
educatiei nationale nr. 1/2011.
(3) Lista posturilor/catedrelor/orelor rmase neocupate dup aplicarea alin. (2) se
public prin afisare la avizierul unittii si pe site-ul institutiei n perioada prevzut de
Calendar.
(4) Personalul didactic titular n alt unitate de nvtmnt, personalul didactic
pensionat si specialistii consacrati n domeniul de specialitate al curriculei scolare depun,
pentru a fi ncadrati prin plata cu ora, la secretariatul unittii o cerere nsotit de curriculum
vitae si de copiile documentelor solicitate, n mod obligatoriu copiile actelor de studii, n
perioada prevzut de Calendar.
(5) ncadrarea prin plat cu ora a personalului mentionat la alin. (4) se face dup
sustinerea interviului cu directorul unittii si validarea acestuia de consiliul de administratie.
Art. 157 (1) Directorii unittilor de nvtmnt comunic n scris si electronic,
inspectoratului scolar lista cadrelor didactice asociate ncadrate n regim de plata cu ora, lista
posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate rmase n continuare neocupate si
lista cadrelor didactice asociate rmase nencadrate. Listele se alctuiesc potrivit modelelor
transmise de fiecare inspectorat scolar.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 131

130
(2) Pe baza informatiilor transmise de directorii unittilor de nvtmnt inspectoratul
scolar judetean/al municipiului Bucuresti realizeaz lista posturilor didactice/catedrelor/orelor
vacante/rezervate rmase nencadrate pe care o public prin afisare la avizier si postare pe
site-ul institutiei n perioada prevzut n Calendar.
(3) Pe baza informatiilor transmise de directorii unittilor de nvtmnt, inspectoratul
scolar judetean/al municipiului Bucuresti, realizeaz, pe discipline, lista personalului didactic
asociat care a solicitat ncadrarea la unitti de nvtmnt si care a rmas nencadrat. Aceast
list poate fi completat cu cererile ce se vor adresa direct inspectoratului scolar.
(4) Inspectoratele scolare repartizeaz, n sedint public, conform art. 254 alin. (17) lit.
d) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, n ordine:
a) personalul didactic titular care a solicitat ncadrarea n regim de plata cu ora, rmas
nencadrat, n ordinea descresctoare a punctajului;
b) specialisti consacrati n domeniul de specialitate al curriculei scolare care au solicitat
ncadrarea n regim de plata cu ora, rmasi nencadrati, n ordinea descresctoare a
punctajului;
c) personalul didactic pensionat rmas nencadrat, care nu depseste cu cel mult 3 ani
vrsta legal de pensionare, n ordinea descresctoare a punctajului;
d) personalul didactic pensionat depseste cu 3 (trei) ani vrsta legal de pensionare,
rmas nencadrat, n ordinea descresctoare a punctajului.
(5) Angajarea personalului didactic pensionat n regim de plata cu ora, repartizat de
inspectoratul scolar, se va face de ctre directorul unittii de nvtmnt, dup sustinerea
interviului si aprobarea consiliului de administratie al unittii de nvtmnt.
(6) ncadrarea n regim de plata cu ora a personalului didactic titular din aceeasi unitate
de nvtmnt si a personalului didactic asociat se face pe durata cursurilor sau pn la
revenirea titularului la post/catedr n timpul anului scolar.
Art. 158 (1) Posturile didactice/catedrele/orele vacante/rezervate rmase neocupate la
nceputul anului scolar, precum si posturile/catedrele/orele care se vor vacanta n timpul
anului scolar se atribuie candidatilor repartizati de inspectoratele scolare sau n regim de plata
cu ora de ctre directorul unittii de nvtmnt, urmtoarelor categorii de personal, n
urmtoarea ordine:
a) candidatilor participanti la concursurile din 2012, iulie 2011, iulie 2010 care au
obtinut cel putin nota/media 5 (cinci), rmasi nerepartizati, pentru care se ncheie contract de
132 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

131
munc pe perioad determinat de cel mult un an scolar sau pn la revenirea titularului la
post, dar nu mai trziu de sfrsitul anului scolar;
b) n lipsa candidatilor de la lit. a), titularilor unittii de nvtmnt, n regim de plata cu
ora;
c) personalului didactic asociat n regim de plata cu ora, conform art. 157 alin. (4) din
prezenta Metodologie.
(2) Dup nceperea cursurilor, lista posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante,
precum si lista candidatilor rmasi nerepartizati se reactualizeaz lunar si se afiseaz pe
site-ul inspectoratelor scolare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 133

132
Capitolul IX
Ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate din nvmntul preuniversitar de
stat prin detaare

Art. 159 (1) n situatii bine motivate personalul didactic titular poate fi detasat potrivit
prevederilor art. 45-48 din Legea 53/2003, republicat Codul muncii.
(2) Situatiile n care se dispune detasarea sunt:
a) ncadrarea, pn la organizarea concursului, n functii de conducere la nivelul
inspectoratelor scolare sau al Ministerului Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului;
b) ncadrarea, pn la organizarea concursului, n functii de ndrumare si control la
nivelul inspectoratelor scolare sau al Ministerului Educatiei, Cercetrii, Tineretului si
Sportului;
c) solutionarea unor restrngeri de activitate rmase nerezolvate pe catedre rezervate, n
specialitate, sau, n mod exceptional, pe posturi/catedre vacante/rezervate pentru care
personalul didactic aflat n aceast situatie nu are studii corespunztoare;
d) schimbarea, prin ordinul institutiilor abilitate, a locului de munc al sotului/sotiei
care implic concomitent si schimbarea temporar a domiciliului.
Art. 160 (1) Detasarea personalului didactic titular se realizeaz cu acordul scris al
persoanei, pe durata unui an scolar sau pn la revenirea titularului la post. La expirarea perioadei
de un an, detasarea poate fi prelungit conform art. 46 alin. (2) din Legea 53/2003, republicat -
Codul muncii.
(2) Pentru efectuarea detasrii este obligatoriu acordul unittii de nvtmnt la care
cadrul didactic este titular. Acest acord este dat de consiliul de administratie, ntrunit nainte
de efectuarea detasrii.
(3) Detasarea se efectueaz cu informarea inspectoratului scolar.
(4) Cererea de detasare, nsotit de documentele solicitate, se nregistreaz la
unitatea/institutia la care se face detasarea. Detasarea se aprob n consiliul de administratie
al unittii/conducerea institutiei, la propunerea directorului/conductorului institutiei.
(5) Dup aprobarea detasrii n consiliul de administratie al unittii primitoare,
directorul unittii unde este titular emite decizia de detasare a cadrului didactic si transmite
un exemplar la unitatea de nvtmnt unde s-a detasat si la inspectoratul scolar.
(6) Unitatea de nvtmnt n care cadrul didactic s-a detasat ncheie contractul de
munc pe o perioada determinat, iar unitatea de nvtmnt de la care s-a detasat emite
134 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

133
decizia de suspendare temporar a contractului individual de munc, potrivit art. 45-47 din
Legea 53/2003, republicat Codul Muncii.
(7) Inspectoratele scolare, pe baza deciziilor de detasare transmise de unittile de
nvtmnt de la care cadrele didactice se detaseaz, tin evidenta, la nivel judetean a
detasrilor, semnaleaz n scris nclcarea prevederilor legale n materie si propune anularea
detasrilor care nu sunt conforme cu prevederile prezentei Metodologii.MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 135

134
Capitolul X
Dispoziii finale

Art. 161 (1) La sesiunea de transferare pentru restrngere de activitate, precum si la
concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n unittile de
nvtmnt preuniversitar pot fi nscrisi, n baza adeverintei de absolvire, anexate n copie
legalizat, absolventii care au sustinut examenul de absolvire/licent ncepnd cu luna august
2011, cu conditia prelungirii valabilittii adeverintelor de absolvire si pentru anul 2012.
Absolventii care au sustinut examenul de absolvire/licent pn n iulie 2011 (inclusiv) pot fi
nscrisi la sesiunea de transferare pentru restrngere de activitate, la concursul de ocupare a
posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n unittile de nvtmnt preuniversitar de
stat numai dac anexeaz n copie legalizat la cererea de nscriere diploma de
absolvire/licent si foaia matricol.
(2) Specializrile absolventilor cu studii universitare de lung/scurt durat, care se
nscriu la sesiunea de transferare pentru restrngere de activitate, precum si la concursul de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n unittile de nvtmnt
preuniversitar de stat, care au nceput studiile pn n anul 1993, trebuie s se regseasc n
Centralizator.
(3) Specializrile absolventilor cu studii universitare de lung/scurt durat sau care au
finalizat ciclul I de studii universitare de licent, care se nscriu la sesiunea de transferare
pentru restrngere de activitate, la examenul de definitivare n nvtmnt, precum si la
concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n unittile de
nvtmnt preuniversitar de stat sau la concursul pentru suplinire, care au nceput studiile
dup intrarea n vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor din nvtmntul
superior si recunoasterea diplomelor, republicat, trebuie s se regseasc att n
Centralizator, ct si n hotrrile de Guvern privind autorizarea de functionare provizorie sau
acreditarea specializrilor din cadrul institutiilor de nvtmnt superior de stat si particular,
profilurile, specializrile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii
nvtmntului universitar, nomenclatorul domeniilor si al specializrilor universitare din
cadrul institutiilor de nvtmnt superior de stat si particular, structurile si specializrile
universitare acreditate sau autorizate s functioneze provizoriu din institutiile de nvtmnt
superior emise dup data de 17 decembrie 1993, care cuprind specializrile autorizate s
functioneze provizoriu/acreditate, precum si forma de nvtmnt pentru care au fost
136 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

135
autorizate s functioneze provizoriu/acreditate.
Programele de studii universitare de masterat acreditate si forma de nvtmnt pentru
care au fost acreditate sunt aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetrii, tineretului
si sportului.
(4) Lista cuprinznd hotrrile de Guvern privind autorizarea de functionare provizorie
sau acreditarea specializrilor din cadrul institutiilor de nvtmnt superior de stat si
particular, profilurile, specializrile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de
absolventii nvtmntului universitar, nomenclatorul domeniilor si al specializrilor
universitare din cadrul institutiilor de nvtmnt superior de stat si particular, structurile si
specializrile universitare acreditate sau autorizate s functioneze provizoriu din institutiile de
nvtmnt superior si ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii
universitare de masterat se comunic de ctre Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si
Sportului cu cel putin 30 de zile nainte de depunerea dosarelor pentru prima etap de
mobilitate a personalului didactic din nvtmntul preuniversitar.
Art. 162 (1) Comisia de mobilitate a personalului didactic din nvtmntul
preuniversitar si desfsoar activitatea pe durata unui an calendaristic, n conformitate cu
prevederile Calendarului si este abilitat s ia decizii si n afara perioadelor prevzute de
acesta, pentru rezolvarea tuturor situatiilor care pot s apar: completare de norm pe
perioada determinat, detasare, refacerea documentelor de numire/transfer/repartizare pentru
personalul didactic titular, ca urmare a restructurrii retelei scolare, a transformrii unor
unitti de nvtmnt n unitti de alt nivel si a schimbrii denumirii unittilor de nvtmnt
pe parcursul anului scolar.
(2) Cadrele didactice titulare a cror restrngere de activitate nu a fost solutionat n
etapele prevzute de Calendar pot fi detasate pentru nesolutionarea restrngerii de activitate
pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunztoare, fiind
salarizate ca personal didactic fr studii corespunztoare postului, cu acordul scris al
cadrelor didactice n cauz.
Art. 163 Contestatiile privind mobilitatea personalului didactic pe posturi
didactice/catedre se adreseaz institutiei/unittii de nvtmnt organizatoare la termenele
prevzute de Calendar sau n termen de cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor n afara
termenelor prevzute n Calendar si se rezolv de consiliul de administratie al acesteia.
Hotrrile consiliului de administratie al institutiei/unittii de nvtmnt sunt definitive si
pot fi atacate numai prin procedurile contenciosului administrativ.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 137

136
Art. 164 (1) Mobilitatea personalului didactic din nvtmntul preuniversitar particular
se desfsoar conform prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si a prezentei
Metodologii.
(2) ncadrarea personalului didactic n unittile de nvtmnt preuniversitar particular
se realizeaz cu respectarea prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si prezentei
Metodologii.
(3) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate n unittile de nvtmnt particular
se ocup cu avizul unittilor sau fr nici o restrictie.
(4) Unittile de nvtmnt preuniversitar particulare autorizate pot propune pentru
angajare pe perioad nedeterminat si catedre vacante incomplete pn la cel putin 1/2
norm. n unittile de nvtmnt preuniversitar particulare autorizate, n sesiunea de
transferare pentru restrngere de activitate, pot fi ocupate si catedre vacante incomplete pn
la cel putin 1/2 norm.
(5) Unittile de nvtmnt preuniversitar particular pot organiza concurs pentru
ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe tot parcursul anului, n
conditiile publicrii acestora la sediile unittilor de nvtmnt si inspectoratelor scolare,
precum si n presa local si central, cu cel putin 30 de zile nainte de organizarea concursului
si informrii Ministerului Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului Directia General
Management, Resurse Umane si Retea Scolar. Concursurile pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate n unittile de nvtmnt particular se organizeaz si
se desfsoar conform prevederilor prezentei Metodologii.
Art. 165 (1) Cettenii din statele membre ale Uniunii Europene, din statele semnatare
ale Acordului privind Spatiul Economic European, precum si rezidentii permanenti pe
teritoriul Romniei, care ndeplinesc conditiile necesare de studii, precum si celelalte conditii
prevzute de prezenta Metodologie si au actele de studii recunoscute/echivalate de Ministerul
Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului sau au studiat n Romnia, au dreptul de a
participa la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n
unittile de nvtmntul preuniversitar si, n baza rezultatelor obtinute la concurs, pot fi
ncadrati cu statut de cadru didactic titular sau suplinitor.
(2) Cettenii strini care au dreptul de fi ncadrati n munc pe teritoriul Romniei,
conform Ordonantei de urgent nr. 56 din 20 iunie 2007 privind ncadrarea n munc si
detasarea strinilor pe teritoriul Romniei, aprobat cu modificri prin Legea nr. 134/2008 cu
modificrile si completrile ulteriore, ndeplinesc conditiile de studii necesare, precum si
138 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

137
celelalte conditii prevzute de prezenta Metodologie si au actele de studii
recunoscute/echivalate de Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului sau au
studiat n Romnia, pot participa la concurs, urmnd a fi angajati pe posturi didactice/catedre
vacante/rezervate n nvtmntul preuniversitar, pe perioad determinat, n functie de
rezultatele obtinute, dup ncadrarea pe posturi a personalului didactic asociat/pensionat n
regim de plata cu ora.
Art. 166 Anexele nr. 1-25 fac parte integrant din prezenta Metodologie.
Art. 167 Plata personalului care face parte din comisiile prevzute n prezenta
Metodologie se reglementeaz prin ordin al ministrului educatiei, cercetrii, tineretului si
sportului.
Art. 168 Reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative particip la toate etapele de
mobilitate a personalului didactic, au drept de acces la toate documentele, pot sesiza
eventualele nereguli si si pot consemna pozitia n procesele-verbale.
Art. 169 (1) Etapele mobilittii personalului didactic din nvtmntul preuniversitar
pentru anul scolar 2011-2012 se desfsoar conform Metodologiei privind miscarea
personalului didactic din nvtmntul preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului
educatiei, cercetrii, tineretului si sportului nr. 5616 /2010.
(2) Cu data de 1 septembrie 2012 se abrog Metodologia privind miscarea personalului
didactic din nvtmntul preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educatiei,
cercetrii, tineretului si sportului nr. 5616/2010, cu modificrile si completrile ulterioare,
publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 770 bis din 15 noiembrie 2010 si Metodologia de
organizare si desfsurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice
vacante din unittile de nvtmnt particular din nvtmntul preuniversitar, aprobat prin
ordinul ministrului educatiei si cercetrii nr. 5656/2004, cu modificrile si completrile
ulterioare, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 103 din 1 februarie 2005.
(3) Prezenta Metodologie intr n vigoare la data publicrii n Monitorul Oficial,
Partea I.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 139

138
ANEXA NR. 1
la Metodologie
Lista care se afiseaz va contine urmtoarele informatii :

a) Specialitatea ________ (Nr. posturi didactice/catedre vacante pentru sesiunea de
transferare pentru restrngere de activitate la nivelul judetului)

Nr.
crt.
Localitate

[Mediu]
Unitatea
de
nvtm
nt

[Unitatea
de
nvtm
nt cu
statut
juridic

[Alte
unitti de
nvtm
nt cu
statut
juridic]
Nivel de
nvtmnt
Disciplin


Numr
ore
trunchi
comun/
optionale
Detalii Statut


Viabilitate Post:
1. complet

2. pentru
nevztori

Prob
practic
Probe
orale la
lb. de
predare
Avize si
atestate:
1. de culte
2. de
alternativ
3. al unit.
de nv. mil.
4. seminar
teologic
5. IGP/
ARR
6. ed.
special
7. HIV


b) Specialitatea ________ (Nr. posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru
ocupare prin concurs)


Nr.
crt.
Localitate

[Mediu]
Unitatea
de
nvtmnt

[Unitatea
de
nvtmnt
cu statut
juridic

[Alte
unitti de
nvtmnt
cu statut
juridic]
Nivel de
nvtmnt
Disciplin


Numr ore
trunchi
comun /
optionale
Detalii Statut


Viabilitate Modalitatea de
ocupare:
1. pentru
angajare pe
perioad
determinat

2. pentru
angajare pe
perioad
nedeterminat
Post:
1. complet

2. pentru
nevztori

Prob
practic
Probe
orale la
lb. de
predare
Avize si
atestate:
1. de culte
2. de
alternativ
3. al unit. de
nv. mil.
4. seminar
teologic
5. IGP/
ARR
6. ed.
special
7. HIV
140 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

139
c) Specialitatea ________ (Nr. posturi didactice/catedre ocupate n urma solutionrii
restrngerilor de activitate si prin prelungirea contractului pe perioad determinat
pentru anul scolar urmtor)


Nr.
crt.
Localitate

[Mediu]
Unitatea
de
nvtmnt

[Unitatea
de
nvtmnt
cu statut
juridic

[Alte
unitti de
nvtmnt
cu statut
juridic]
Nivel de
nvtmnt
Disciplin


Numr ore
trunchi
comun /
optionale
Detalii Statut


Viabilitate Motivul
ocuprii
1. pentru
solutionarea
restrngerilor
de activitate

2. prin
prelungirea
contractului pe
perioad
determinat
Post:
1. complet

2. pentru
nevztori

Prob
practic
Probe
orale la
lb. de
predare
Avize si
atestate:
1. de culte
2. de
alternativ
3. al unit. de
nv. mil.
4. seminar
teologic
5. IGP/
ARR
6. ed.
special
7. HIV

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 141

140
ANEXA NR. 2
la Metodologie

CRITERII SI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA
PERSONALULUI DIDACTIC


I. Nivelul studiilor

A. Absolventi ai scolii normale/liceu pedagogic sau ai scolii postliceale pedagogice cu
diplom/certificat de absolvire.
6 p

B. Absolventi ai scolii normale/liceu pedagogic sau ai scolii postliceale pedagogice cu
diplom/certificat de absolvire care si-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din
Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
7,5 p

C. Absolventi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplom de absolvire si
absolventi ai scolii normale/liceu pedagogic sau ai scolii postliceale pedagogice si studii
universitare de scurt durat.
8 p

D. Absolventi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplom de absolvire
si absolventi ai scolii normale/liceu pedagogic sau ai scolii postliceale pedagogice si studii
universitare de scurt durat care si-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea
educatiei nationale nr. 1/2011.
8,5 p

E. Absolventi ai scolii normale/liceu pedagogic sau ai scolii postliceale pedagogice cu
diplom/certificat de absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar (institutori) si studii
universitare de lung durat sau ciclul I de studii universitare de licent sau ciclul II de studii
universitare de masterat.
9 p

F. Profesori de instruire practic/maistri-instructori, absolventi de:
1. scoal postliceal/scoal de maistri cu diplom/certificat de absolvire/certificat de
competente profesionale.
5 p

2. scoala postliceal/scoala de maistri cu diplom/certificat de absolvire/certificat de
competente profesionale care si-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din Legea
educatiei nationale nr. 1/2011.
6,5 p

G. Absolventi n specialitate ai nvtmntului universitar de scurt durat sau ai
institutului pedagogic cu durata de 3 ani cu diplom de absolvire.
8 p

142 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

141
H. Absolventi n specialitate ai nvtmntului universitar de scurt durat sau ai
institutului pedagogic cu durata de 3 ani, cu diplom de absolvire, care si-au echivalat studiile
conform art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
8,5 p

I. Absolventi n specialitate, cu diplom, ai ciclului I de studii universitare de licent.
9 p

J. Absolventi n specialitate, cu diplom, ai ciclului I de studii universitare de licent si
cu studii postuniversitare cu durata de cel putin 3 semestre.
9,5 p

K. Absolventi n specialitate ai nvtmntului universitar de lung durat cu diplom
de licent sau ai ciclului II de studii universitare de masterat.
10 p

L. Absolventi cu diplom n specialitate ai nvtmntului universitar de lung durat
sau ai ciclului II de studii universitare de masterat si cu:
1. o alt licent;
4 p
2. studii postuniversitare de specializare cu durata de cel putin 3 semestre;
3 p
3. studii academice postuniversitare cu durata de cel putin 3 semestre;
3 p
4. studii aprofundate de specialitate cu durata de cel putin 3 semestre;
2,5 p
5. masterat n sistem postuniversitar;
2 p
6. cursuri de perfectionare postuniversitar cu durata de cel putin 3 semestre;
2 p
7. studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai
mic de 3 semestre;
2 p
8. studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfectionare postuniversitar cu durata
mai mic de 3 semestre.
1 p

NOT:
Pentru profesorii pentru nvtmntul prescolar/primar care solicit trecerea prin
transfer pentru restrngere de activitate n specializarea dobndit ulterior prin studii
superioare se acord punctajul corespunztor studiilor superioare de lung/ciclului I de studii
universitare de licent/ciclului II de studii universitare de masterat.
2. Punctajul de la literele A-K nu se cumuleaz.
3. Punctajul de la literele K-L se cumuleaz si se acord pentru fiecare form de
pregtire, finalizat, universitar/postuniversitar de la litera L punctele 1-8.

II. (1) Gradul didactic:
a) Definitivat - 4 p;
b) Gradul didactic II - 7 p;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 143

142
c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I - 10 p;
d) Grad didactic I obtinut pe baz de examene, urmat de doctorat n domeniul
specializrii/specializrilor nscrise pe diploma de licent - 14 p.
(2) Categorii pentru antrenori:
a) Categoria a IV-a - 4 p;
b) Categoriile a II-a si a III-a - 7 p;
c) Categoria I - 10 p.

(3) Media de absolvire pentru debutanti (0 2 ani) sau antrenori categoria a V-a:.
Media 10 - 3 p;
Media 9 - 9,99 - 2,5 p;
Media 8 - 8,99 - 2 p;
Media 7 - 7,99 - 1,5 p;
Media 6 - 6,99 - 1 p;

NOT:
1. Punctajul pentru grade didactice si categorii pentru antrenori nu se cumuleaz.
2. Se puncteaz ultimul grad didactic/doctorat dobndit, respectiv ultima categorie
dobndit.
3. La punctajul corespunztor gradului didactic mai sus mentionat se adaug cte 2
(dou) puncte pentru fiecare grad didactic la care s-a obtinut media 10 (definitivat, gradul
didactic II, respectiv gradul didactic I).
4. Personalului didactic cruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului
admis i se echivaleaz acest calificativ cu media 10.

III. Rezultatele obtinute n activitatea didactic.
Calificativele obtinute n ultimii doi ani scolari ncheiati (2009/2010 si 2010/2011) si
echivalentul acestora n puncte:
- Foarte bine - 10 p;
- Bine - 7 p;
- Satisfctor - 2 p;
- Nesatisfctor - 0 p.
NOT:
a) Pentru absolventii promotiei 2011 si debutantii aflati n primul an de activitate se ia
n considerare calificativul partial din anul scolar 2011-2012.
b) Pentru absolventii promotiei 2010 si debutantii aflati n al doilea an de activitate se
iau n considerare calificativul pentru anul scolar 2010-2011 si calificativul partial din anul
scolar 2011-2012.
c) n cazul ntreruperii activittii la catedr, n perioada ultimilor doi ani scolari, se iau
n considerare calificativele pentru ultimii doi ani scolari n care cadrul didactic si-a
desfsurat activitatea.
d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou
calificative, cu exceptia situatiilor de la punctul a).


144 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

143
IV. Activitatea metodic si stiintific dovedit prin documente justificative.
1) Se puncteaz activitatea din ultimii 2 ani scolari ncheiati (2009/2010 si 2010/2011)
la nivelul:
a) unittii de nvtmnt (de exemplu: activitate n comisia metodic, n structuri
consultative de dialog social, rezultate la concursuri si olimpiade scolare, alte activitti si
responsabilitti);
max. 6 p
b) judetului/municipiului Bucuresti (de exemplu: metodist al inspectoratului scolar
judetean/al municipiului Bucuresti/Casei Corpului Didactic, formator local, membru al
comisiei consultative pe discipline, membru al consiliului consultativ, membru n comisii de
elaborare de subiecte si de evaluare n cadrul concursurilor scolare/de ocupare a posturilor
vacante/rezervate organizate la nivel local/judetean, rezultate la concursuri si olimpiade
scolare locale/judetene, altele);
max. 8 p
c) national (de exemplu: formator national, membru al comisiei nationale de
specialitate sau al altor consilii/comisii nationale mentionate n Legea nvtmntului nr.
84/1995, republicat, cu modificrile si completrile ulterioare sau n Legea educatiei
nationale nr. 1/2011, rezultate la concursuri si olimpiade scolare, altele);
max. 10 p
d) international (performante profesionale, lucrri publicate, rezultate la concursuri si
olimpiade scolare, participri la seminarii, simpozioane, conferinte, congrese sau organizarea
de seminarii, simpozioane, conferinte, altele).
max. 12 p

NOT:
a) Pentru absolventii promotiei 2011 si debutantii aflati n primul an de activitate se ia
n considerare activitatea metodic si stiintific din anul scolar 2011-2012.
b) Pentru absolventii promotiei 2010 si debutantii aflati n al doilea an de activitate se ia
n considerare activitatea metodic si stiintific din anul scolar 2010-2011.
c) La nivelul scolii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n
ultimii doi ani scolari ncheiati la grup/clas cu copii/elevi integrati proveniti din
nvtmntul special, fat de punctajul acordat la punctul V.1.a).
d) n cazul ntreruperii activittii la catedr, n perioada ultimilor doi ani scolari, se ia n
considerare activitatea metodic si stiintific din ultimii doi ani scolari n care cadrul didactic
si-a desfsurat activitatea.
2) Participare n colective de elaborare a unor acte normative si legislative viznd
calitatea activittii specifice domeniului nvtmnt, n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la
data depunerii dosarului la inspectoratul scolar):
a) metodologii, regulamente, instructiuni aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetrii,
Tineretului si Sportului (participarea n colective de elaborare)
max. 6 p pentru toate actele normative
a) programe scolare, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si
Sportului (participarea n colective de elaborare)
max. 4 p pentru toate programele
c) manuale scolare aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si
Sportului;
7 p/manual/mprtite la numrul de autori


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 145

144
d) monografii/lucrri stiintifice nregistrate ISBN;
5 p/lucrare/monografie/mprtite la numrul de autori
dar nu mai mult de 10 p pentru toate monografiile/lucrrile
e) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin;
1 p pentru fiecare ghid/auxiliar curricular/
mprtite la numrul de autori,
dar nu mai mult de 4 p pentru toate
ghidurile/auxiliare curriculare
f) articole de specialitate/studii de specialitate, publicate n reviste de specialitate, la
nivel judetean sau national nregistrate cu ISSN;
0,5 p/articol/mprtite la numrul de autori articol,
dar nu mai mult de 3 p pentru toate articolele
1 p/studiu/mprtit la numrul de autori studiu,
dar nu mai mult de 4 p pentru toate studiile
g) crti n domeniul educational/de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent stiintific
din domeniu;
5 p pentru fiecare carte publicat/mprtite la numrul de autori,
dar nu mai mult de 10 p pentru toate crtile
h) mijloace de nvtmnt omologate de ctre Ministerul Educatiei, Cercetrii,
Tineretului si Sportului.
max. 5 p/mprtite la numrul de autori
3) Activitti desfsurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul
Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data
depunerii dosarului la inspectoratul scolar): formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca
Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Arion, proiecte finantate din
fonduri structurale si de coeziune), altele dect cele punctate anterior.
max. 5 p
4) Participarea la activitti desfsurate n cadrul programelor de formare continu
acreditate de Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului n ultimii 5 (cinci) ani
calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul scolar), finalizate cu Certificat de
competent profesional sau adeverint echivalent:
a) program de lung durat (90 de credite) - 3 p;
b) program de durat medie (60 de credite) - 2 p;
c) program de scurt durat (30 de credite) - 1 p;
d) program cu mai putin de 30 credite 0,5 p.
Not. Punctajele de la punctul 4 lit. a) - d) pot fi cumulate.

5) Participarea la activitti desfsurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul
programelor de formare continu aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si
Sportului sau alte institutii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe
s.a.), finalizate n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la
inspectoratul scolar) cu adeverint/certificat/diplom
0,5 p / curs, dar nu mai mult de 5 p.
NOT:
Pentru cadrele didactice care solicit transferul pentru restrngere de activitate n alt
specializare se evalueaz activitatea metodic si stiintific pentru specialitatea postului
didactic/catedrei solicitate.
Cadrele didactice care au desfsurat activitate metodic si stiintific pe dou sau mai
multe specializri sunt evaluate pentru ntreaga activitate.
146 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

145
Detalierea punctajelor prevzute la punctul V din prezenta anex se va face n sedinta
consiliului de administratie al inspectoratului scolar si se afiseaz odat cu afisarea listei
posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de transferare pentru restrngere de
activitate.
V. Criterii de vechime:
- vechime efectiv la catedr, inclusiv perioada rezervrii catedrei
cte 0,1 p / pentru fiecare an ntreg de nvtmnt.
NOT
Se recunoaste vechimea la catedr pentru perioada activittii desfsurate ca personal
didactic calificat.
Dup totalizarea punctajului, n caz de egalitate, se vor lua n considerare, pentru
departajare, criterii social-umanitare, n urmtoarea ordine:
a) sot (sotie) cu activitatea n nvtmnt, n aceeasi localitate;
b) sot (sotie) cu domiciliul n localitate;
c) printi cu domiciliul n localitate;
d) starea de sntate care nu permite prsirea localittii (certificat medical de la
comisia de expertiz a capacittii de munc);
e) sotul/sotia s lucreze n nvtmnt;
f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic ntretintor de familie si cu
domiciliul n localitatea respectiv, minori n ntretinere, printi bolnavi, proprietti
imobiliare n localitate).MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 147

146
ANEXA NR. 3
la Metodologie
Se certific exactitatea datelor
Director
_____________________________________________
(numele i prenumele)

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a) (iniiala tatlui)____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
nscut() la data de _________________________________,

COD NUMERIC PERSONAL:

cu domiciliul n localitatea ______________________________________________________, judeul (sectorul)
________________________, strada____________________ nr. ____, bloc______, sc.____, ap.____,
TELEFON:___________________, posesor al B.I./carte de identitate seria_______, nr.__________, eliberat()
de Poliia ___________, la data de _________, v rog s-mi aprobai ncadrarea ca TITULAR ncepnd cu anul
colar 2012-2013, pe postul didactic/catedra_______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
de la (unitatea/unitile de nvmnt)____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
localitatea ______________________________n baza notei ______________ i a rezultatului admis la proba
practic/oral de (**)__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
obinute la concursul naional din iulie 2008 sau la concursul organizat pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante n unitile de nvmnt preuniversitar din judeele nominalizate n H.G. nr.
1942/2004 din iunie-iulie 2008, la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 15
iulie 2009 i/sau la concursul din 14 iulie 2010.
Prezint urmtoarea situaie:
1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licen/bacalaureat:
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
Facultatea___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen,
universitare de lung durat, ciclul II de studii universitare de
masterat)_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f). promoia ______ cu specialitatea
principal____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
secundar ______________________________________________________, cu media la examenul de stat
(licen)/absolvire ________________________, media de departajare (***) _______________________;
b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
Facultatea___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

148 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

147
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen,
universitare de lung durat, ciclul II de studii universitare de
masterat)_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f). promoia ______ cu specialitatea
principal____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
secundar ______________________________________________________, cu media la examenul de stat
(licen)/absolvire ________________________, media de departajare (***) _______________________;
c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
Facultatea___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen,
universitare de lung durat, ciclul II de studii universitare de
masterat)_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f). promoia ______ cu specialitatea
principal____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
secundar ______________________________________________________, cu media la examenul de stat
(licen)/absolvire ________________________, media de departajare (***) _______________________;

2) Dup absolvirea cu diplom de licen a studiilor universitare de lung durat am absolvit cursuri
postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare),
dup cum urmeaz:
a) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
specializarea________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________, cu
durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare(***)
_____________ ;
b) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
specializarea________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________, cu
durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare(***)
_____________ ;
b) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
specializarea________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________, cu
durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare(***)
_____________ ;
3) Am obinut definitivatul n anul ________, cu media ________, gradul II n anul ________, cu media
________, gradul I n anul __________, cu media _________, doctoratul n anul _________, la
specialitatea_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 149

148
4) Categorii dobndite (pentru antrenori):
anul__________categoria___________disciplina
sportiv________________________________________________;
anul__________categoria___________disciplina
sportiv________________________________________________;
anul__________categoria___________disciplina
sportiv________________________________________________;
anul__________categoria___________disciplina
sportiv________________________________________________;
anul__________categoria___________disciplina
sportiv________________________________________________;

5) n anul colar 2011-2012 sunt ncadrat() cu contract pe perioad determinat pe postul/catedra de
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
de la_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6) La 1 septembrie 2011 am avut _________ ani ntregi __________ vechime n nvmnt.
7) Avize i atestate:
Tipul avizului de culte:______________________________________________
Tipul avizului de alternativ: _________________________________________
Tipul avizului unitii de nvmnt militar:______________________________

Atestat educaie special: Aviz IGP / ARR: Avizul liceului pedagogic:
8) CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2009/2010_________________________
i n anul colar 2010/2011 _________________________;

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2011 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar 2011-2012.
b) Pentru absolvenii promoiei 2010 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 2010-2011 i
calificativul parial din anul colar 2011-2012.

9) Am ntrerupt activitatea n nvmnt pentru motivul _____________________________, cu (fr) acordul
Inspectorului colar ____________________________________________________, prin decizia nr.
____________, conform art. ___________ din Legea nr. 53/2003, republicat - Codul muncii.
10) Sunt/nu sunt unic ntreintor de familie. Am ______ copii n ntreinere. Soul/soia este/nu este angajat()
n munc.
11) Prezint avizul medical nr. ______, din data ____________, emis de_____________________
________________________________, din care rezult c sunt apt() pentru a preda n nvmnt i c
ndeplinesc condiiile prevzute la art. 234 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, pentru a fi ncadrat() n
nvmnt.

(**) Se completeaz numai de cadrele didactice care au susinut probe practice/orale n cadrul concursului.

RSPUND de exactitatea datelor nscrise n aceast cerere i declar c voi suporta consecinele
dac am comunicat date eronate.


Data ____________ Semntura____________


ANEXEZ, N URMTOAREA ORDINE, actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de ctre
directorul unitii unde funcionez n anul colar 2011-2012:
1) Copie de pe decizia de repartizare pe postul didactic de la unitatea de nvmnt la care
funcionez ca suplinitor n anul colar 2011-2012;
2) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care s reias domiciliul;
3) Acte doveditoare n situaia schimbrii numelui (dac este cazul);
4) Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol);
5) Copii de pe certificatele de grade didactice dobndite/categorii pentru antrenori, respectiv avize
i atestate;
150 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

149
6) Adeverine privind calificativele acordate pentru anii colari 2009/2010 i 2010/2011 (conform
fiei de evaluare). Adeverin privind calificativul parial acordat pentru anul colar 2011-2012 pentru
absolvenii promoiilor 2011 i 2012 i debutanii n primii doi ani de activitate.
7) Fia/fiele de evaluare a activitii metodice i tiinifice la nivel de coal, jude, naional,
nsoit de documentele justificative.
8) Copii ale programelor colare elaborate i aprobate, ale coperilor manualelor colare, ghidurilor
i crilor, ale studiilor i articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele
didactice
9) Copii ale adeverinelor/diplomelor din care reiese participarea la activiti desfurate n cadrul
programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului i/sau
participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu
10) Adeverina de vechime n nvmnt;
11) Documentele care s ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare.
12) Acordul Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, inspectoratului colar,
ntreprinderii de ntrerupere a activitii (dac este cazul);
13) Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de
eviden a salariailor;
14) Avizul medical din care s rezulte c sunt apt() pentru a preda n nvmnt.


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 151

150
ANEXA NR. 4
la Metodologie

PROBA PRACTIC DIN CADRUL ETAPEI DE TRANSFER PENTRU RESTRNGERE
DE ACTIVITATE

EDUCATIE ARTISTIC SPECIALIZAT
SPECIALIZRILE: MUZIC, COREGRAFIE SI ARTA ACTORULUI
(posturi didactice/catedre din scolile si liceele de art)

MUZIC INSTRUMENTAL, ART VOCAL (CANTO CLASIC), MUZIC DE
CAMER, ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE, MUZIC VOCAL
TRADITIONAL ROMNEASC (CANTO POPULAR), STUDII TEORETICE,
COREGRAFIE, ARTA ACTORULUI:


1. MUZIC INSTRUMENTAL/ART VOCAL/MUZIC DE CAMER*,
ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE, COREGRAFIE

A. MUZIC INSTRUMENTAL/ART VOCAL/MUZIC DE CAMER*
a) Elaborarea unui proiect de lectie: comisia va face public, cu 48 de ore nainte,
repertoriul elevului/elevilor stabilit prin programa scolar n vigoare si nivelul de nvtmnt
pe baza cruia candidatul va concepe proiectul didactic; proiectul va fi prezentat comisiei
nainte de nceperea probei;
b) Sustinerea proiectului de lectie (lectia de instrument/de muzic de camer/
ansambluri instrumentale/ vocale, coregrafie, art vocal (canto clasic); pe baza proiectului
didactic prezentat, candidatii vor sustine lectia cu elevul/ elevii nominalizati de comisie;
asigurarea prezentei elevilor va fi fcut de directorul unittii de nvtmnt; proba nu va
depsi 30 de minute;
c) Prob de recital instrumental/vocal ce va contine 3 lucrri la alegere: un studiu si 2
lucrri diferite ca stil, caracter, form, cel putin la nivelul programei de liceu.

* Proba de recital pentru candidatii care opteaz pentru postul de profesor de muzic de
camer, va fi sustinut la instrumentul absolvit.

La toate probele, candidatii trebuie s obtin calificativul admis. Dac la una din probe
candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai particip la probele urmtoare si este declarat
respins.

B. PROBA PRACTIC PENTRU ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE
a) Elaborarea unei unitti de nvtare, n functie de nivelul de nvtmnt la care
urmeaz s predea candidatul si prezentarea oral a acesteia;
b) Analiza unei lucrri muzicale din repertoriul ales de candidat, din programa scolar
n vigoare;
Analiza lucrrii va consta n :
descifrarea lucrrii din punct de vedere ritmic, ritmico-melodic si intonarea tuturor
vocilor cursiv (dup caz);
stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitur si intonarea ei (dup caz);
152 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

151
analiza formei prin delimitarea unittilor de nsusire dup auz (vocal) sau de citire
instrumental (repetate, contrastante etc.) si stabilirea formei n care se ncadreaz lucrarea;
probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocale/ instrumentale interpretative
(pozitie functional, acordaj, respiratie, emisie, dictie, omogenizare etc.) si stabilirea
problemelor de frazare si expresivitate a textului muzical (evidentierea unor cuvinte sau a
unei linii melodice prin accentuare etc.), tempoul si nuantele adecvate;
ncadrarea lucrrii n opera compozitorului si a lucrrii n epoca/ stilul din care face
parte.
Unitatea de nvtare se alege de ctre candidat, conform programei scolare n vigoare,
anterior probei.

La toate probele, candidatii trebuie s obtin calificativul admis. Dac la una din probe
candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai particip la probele urmtoare si este declarat
respins.

C. PROBA DE RECITAL PENTRU COREGRAFIE.
Dans clasic:
5 variatii clasice alese de candidat, din care comisia va indica prezentarea a 3 dintre
ele.
Dans contemporan/ modern:
3 coregrafii la alegere, din 5 coregrafii consacrate pregtite de candidat.
Proba de recital instrumental, vocal (canto) si coregrafie nu va depsi 30 de minute.

La toate probele, candidatii trebuie s obtin calificativul admis. Dac la una din probe
candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai particip la probele urmtoare si este declarat
respins.

2. STUDII TEORETICE (teorie-solfegiu-dicteu, armonie, istoria muzicii, forme
muzicale)

a. Elaborarea unui proiect de lectie care s vizeze continuturi ale disciplinelor teoria
muzicii, armonie, istoria muzicii, forme muzicale si prezentarea oral a acestuia;
b.1. Citire, la prima vedere a unui solfegiu de 16 msuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8,
pn la 4 alteratii constitutive, n cheile Sol si Fa;
b.2. Citirea, la prima vedere, la pian a unui dicteu melodic si a unui dicteu armonic de
12 msuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, pn la 4 alteratii constitutive, n cheile Sol si Fa.
Comisia va pregti biletele de examen, fiecare cuprinznd cte un solfegiu un dicteu
melodic si un dicteu armonic. Numrul biletelor de examen va fi egal cu numrul candidatilor
plus din numrul lor.
Proiectul de lectie se elaboreaz de ctre candidat, conform programei scolare n
vigoare, anterior probei.
b.3. Armonizarea unei teme de 16 msuri (8 msuri sopran si 8 msuri bas dat,
necifrate);
b.4. Citirea, la prima vedere, la pian, cu analiz armonic a unor fragmente muzicale de
12-16 msuri, din literatura universal si romneasc.
Comisia va pregti biletele de examen, fiecare cuprinznd cte o tem de armonizat si
cte un fragment muzical. Numrul biletelor de examen va fi egal cu numrul candidatilor
plus din numrul lor.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 153

152
c. Recunoasterea si comentarea unor lucrri din creatia universal si romneasc; pe
baza auditiei, candidatilor li se cere recunoasterea si comentarea a 4 lucrri din epoci stilistice
diferite (cel putin una va fi din creatia romneasc) alese de comisie dintr-o list de 30 40
de lucrri pus la dispozitia candidatilor de ctre directiunea unittii de nvtmnt, cu cel
putin 2 sptmni nainte de sustinerea probei; comentariul va cuprinde elemente legate de
epoc, stil, compozitor, gen, form, interpretare etc., precum si aspecte interdisciplinare.

La toate probele, candidatii trebuie s obtin calificativul admis. Dac la una din probe
candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai particip la probele urmtoare si este declarat
respins.

3. PROBA PRACTIC PENTRU MUZIC VOCAL TRADITIONAL
ROMNEASC (CANTO POPULAR)

Proba practic const ntr-o prob de recital vocal care cuprinde interpretarea a trei
lucrri diferite, specifice genului, cu sau fr acompaniament, din zona de provenient a
candidatului.

La fiecare interpretare, candidatii trebuie s obtin calificativul admis. Dac la una din
interpretri candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai continu proba si este declarat
respins.

4. ARTA ACTORULUI (pentru absolventii nvtmntului superior de lung
durat/ciclul II de studii universitare de masterat, catedre/posturi din scoli si licee de art)

a) Candidatul va elabora un set de exercitii de initiere actoriceasc n cadrul unei lectii
cu 3 - 5 elevi.
b) Lucru pe text. Textul va fi la alegerea candidatului din literatura (proz/poezie)
universal sau romneasc. Asigurarea prezentei elevilor va fi fcut de directorul unittii de
nvtmnt.
Proba nu va depsi 30 de minute.

La toate probele, candidatii trebuie s obtin minimum nota 5. Dac la una din probe
candidatul nu obtine minimum nota 5, atunci acesta nu mai particip la probele urmtoare si
este declarat respins.

NOT:
a) Pentru sustinerea probei practice, unittile de nvtmnt vor pregti si vor asigura
toate conditiile necesare desfsurrii optime a acestora. Pentru candidatii care opteaz pentru
un post de corepetitie coregrafie, din comisia de evaluare a probei practice face parte
obligatoriu si un profesor de specialitate coregrafie.
b) Prezenta anex, parte integrant din Metodologie, este valabil pentru absolventii
care opteaz pentru un post/catedr din scoli generale, licee de cultur general, scoli si licee
de art, cu specializrile muzic, arta actorului si coregrafie, cu program integrat si
suplimentar de art.
c) Candidatii care opteaz pentru ocuparea unui post/catedr prevzut la punctul 2-
Studii teoretice, vor sustine toate probele prevzute la acest punct, indiferent dac
postul/catedra prevede ore numai pentru una/ dou din cele patru discipline.
154 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

153
d) Candidatii absolventi ai nvtmntului superior de lung durat/ciclului II de studii
universitare de masterat si care au parcurs si absolvit si un modul de folclor, pot preda si
disciplina muzic vocal traditional romneasc (canto popular) din liceele de muzic
(clasele IX-XII).
e) Pentru posturile/ catedrele de ansambluri muzicale vocale si instrumentale sau
orchestrale, respectiv dirijat ansamblu coral sau dirijat ansamblu instrumental sau orchestral,
sunt valabile probele practice de la punctul 1.B. (adaptate dup caz). Pentru ansamblu vocal,
instrumental sau orchestral, lucrrile muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru
clasele a VII-a - a XII-a ale programei scolare n vigoare pentru ansamblu vocal, respectiv
ansamblu instrumental sau orchestra scoli si licee de muzic.
f) Candidatii absolventi ai nvtmntului superior de lung durat care au studiat si
absolvit un instrument sau au studiat si au absolvit un modul de instrument, pot preda si
instrumentul respectiv la scolile si liceele de art. Acestia vor putea sustine probele practice
prevzute la punctul 1.A. - Educatie muzical specializat Muzic instrumental.
g) Prezenta anex este valabil si pentru candidatii apartinnd minorittilor nationale.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 155

154
ANEXA NR. 5
la Metodologie

I. PROBA PRACTIC DIN CADRUL ETAPEI DE TRANSFER PENTRU
RESTRNGERE DE ACTIVITATE
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE DIN
UNITTILE DE NVTMNT CU CLASE SPECIALE LIMBI STRINE CU
PROGRAM INTENSIV SI BILINGV SAU DIN UNITTI DE NVTMNT AVND
CLASE/GRUPE CU PREDARE N ALT LIMB DECT ACEEA N CARE
CANDIDATII SI-AU EFECTUAT STUDIILE

I. Pentru predarea limbii moderne la clasele cu profil intensiv, bilingv sau a limbii
materne, proba practic/oral const n:
1. Un interviu n limba de predare pentru care se organizeaz aceast prob, care s
reflecte competentele de receptare si comunicare ale candidatului, n limba respectiv, cel
putin la nivelul C1 din Cadrul European Comun de Referint pentru Limbi (CECRL);
2. Un proiect didactic, pe o tem propus de comisie, specific programei scolare a
claselor la care va preda candidatul. Candidatul argumenteaz obiectivele propuse, strategiile
si tehnicile de predare/nvtare abordate justific alegerea materialelor auxiliare/a manualelor
scolare pe care le utilizeaz n desfsurarea lectiei.

II. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din aria curricular "Om si societate" n
alt limb dect aceea n care candidatii si-au efectuat studiile:
1. Un interviu n limba de circulatie international/limba matern pentru care se
organizeaz aceast prob, care s reflecte competentele de comunicare ale candidatului, cel
putin la nivelul Bl din Cadrul European Comun de Referint pentru Limbi (CECRL);
2. Capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris si oral pentru disciplina care
urmeaz s fie predat n limba de circulatie international/limba matern.


III. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din celelalte arii curriculare n alt
limb dect aceea n care candidatii si-au efectuat studiile:
1. Un interviu n limba de circulatie international/limba matern pentru care se
organizeaz aceast prob, care s reflecte competentele de comunicare ale candidatului, cel
putin la nivelul A2 din Cadrul European Comun de Referint pentru Limbi (CECRL);
2. Capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris si oral pentru disciplina care
urmeaz s fie predat n limba de circulatie international/limba matern.
156 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

155
ANEXA NR. 6
la Metodologie

PROBA PRACTIC DIN CADRUL ETAPEI DE TRANSFER PENTRU RESTRNGERE
DE ACTIVITATE


Disciplina INFORMATIC SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Proba practic const n:
1. Realizarea practic a subiectelor nscrise pe biletul de examinare.
2. Biletul de examinare va contine cinci subiecte care trateaz:
O aplicatie n mediul de programare Pascal sau C++ (cap. 4* al programei):
- Se vor testa abilittile candidatului n utilizarea mediului de programare,
depanarea programului/aplicatiei;
O aplicatie de baze de date (cap. 9 al programei)
- Se vor verifica abilittile candidatului n utilizarea unui SGBD din
programele scolare de liceu;
Utilizarea unui sistem de operare (cap. 2* al programei)
- Se vor verifica abilittile candidatului n utilizarea unui SO;
Implementarea unei aplicatii de birotic (din cap. 10 al programei)
Utilizarea serviciilor retelei de Internet (cap. 11 * al programei)
- Se vor testa abilittile candidatului n utilizarea serviciilor Internet
3. Realizarea practic a subiectelor nscrise pe biletul de examinare nu va depsi 60
minute.NOT:
Prevederile prezentei anexe sunt valabile si pentru candidatii care vor opta pentru un
post/catedr vacant/ din palate si cluburi ale copiilor si elevilor.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 157

156
ANEXA NR. 7
la Metodologie

PROBA PRACTIC DIN CADRUL ETAPEI DE TRANSFER PENTRU RESTRNGERE
DE ACTIVITATE

PALATELE SI CLUBURILE COPIILOR SI ELEVILOR

Proba practic la palate si cluburi ale copiilor si elevilor se desfsoar dup cum
urmeaz:
1. PROFILUL TEHNICO-APLICATIV SI STIINTIFIC
A. TEORETIC
Cunoasterea Regulamentului de organizare si functionare a palatelor si
cluburilor copiilor;
Operarea cu computerul si utilizarea serviciilor internet;
Test minimal de prezentare a activittii din domeniul cercului ntr-o limb strin
de circulatie international
Prezentarea ofertei didactice (program si activitti extra-cerc) a cercului (catedrei)
pentru care candideaz;
Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumit tem din domeniul
cercului;
Proiectarea interdisciplinar a continutului unei activitti de cerc prin metode
interactive;
Prezentarea portofoliului personal care s ateste experienta n domeniul educatiei
non-formale.
B. PRACTIC
Elaborarea unei schite pentru un anumit model ce urmeaz a fi construit n
domeniul cercului;
Construirea unui subansamblu din componenta unui aparat/model din
domeniul cercului;
Operarea cu aparatur/programe pentru realizarea unui produs finit;
Proiectarea unei competitii/concurs la nivel local/ judetean/ national/
international pentru disciplina/catedra pentru care candideaz;
Actiuni si strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc si promovarea
cercului/catedrei pentru care candideaz.

2. PROFILUL SPORTIV - TURISTIC
A. TEORETIC
Cunoasterea Regulamentului de organizare si functionare a palatelor si cluburilor
copiilor;
Operarea cu computerul si utilizarea serviciilor internet;
Test minimal de prezentare a activittii din domeniul cercului ntr-o limb strin
de circulatie international
Prezentarea ofertei didactice (program si activitti extra-cerc) a cercului (catedrei)
pentru care candideaz;
Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumit tem din domeniul cercului;
Proiectarea interdisciplinar a continutului unei activitti de cerc prin metode
interactive;
158 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

157
Prezentarea portofoliului personal care s ateste experienta n domeniul educatiei
non-formale.
B. PRACTIC
Prob de miestrie n domeniul cercului;
Modalitti de selectie a copiilor la activitatea de cerc si de participare la competitii;
Operarea cu materialul didactic (echipament , dotri) n atingerea obiectivelor
specifice cercului pentru care candideaz, propuse spre realizare;
Proiectarea unei competitii/concurs la nivel local/ judetean/ national/ international
pentru disciplina/catedra pentru care candideaz;
Actiuni si strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc si promovarea
cercului/catedrei pentru care candideaz.

3. CULTURAL - ARTISTIC
A. TEORETIC
Cunoasterea Regulamentului de organizare si functionare a palatelor si cluburilor
copiilor;
Operarea cu computerul si utilizarea serviciilor internet;
Test minimal de prezentare a activittii din domeniul cercului ntr-o limb strin
de circulatie international
Prezentarea ofertei didactice (program si activitti extra-cerc) a cercului
(catedrei) pentru care candideaz;
Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumit tem din domeniul
cercului;
Proiectarea interdisciplinar a continutului unei activitti de cerc prin metode
interactive;
Prezentarea portofoliului personal care s ateste experienta n domeniul educatiei
non-formale.
B. PRACTIC
Prob de specialitate n profilul cercului(ex. recital instrumental/vocal/coregrafic*,
interpretare unui fragment, la prima vedere, dintr-o oper artistic, compozitie
plastic/arhitectural, ambiental/design, cultur si civilizatie romneasc/strin,
studii europene, comunicare si jurnalism, tehnici/practici de initiere n arta
teatral/cinematografic etc.)
Recunoasterea si comentarea unor lucrri artistice din creatia universal si
romneasc;
Adaptarea unui fragment, la prima vedere, dintr-o oper artistic, la nivelul unei
grupe de cerc;
Propunerea de repertorii muzicale si coregrafice/bibliografii adecvate cercului;
Proiectarea unei competitii/concurs la nivel local/ judetean/ national/ international
pentru disciplina/catedra pentru care candideaz;
Actiuni si strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc si promovarea
cercului/catedrei pentru care candideaz.

*Repertoriul muzical, coregrafic este identic cu cel stabilit pentru scolile si liceele
de art.MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 159

158
ANEXA NR. 8
la Metodologie

PROBA PRACTIC DIN CADRUL ETAPEI DE TRANSFER PENTRU RESTRNGERE
DE ACTIVITATE

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE

Disciplinele INSTRUIRE PRACTIC,
ACTIVITTI DE PRE-PROFESIONALIZARE MAISTRI INSTRUCTORI


1. Proba practic se sustine n cabinete, ateliere, laboratoare de specialitate, sli de
demonstratie din unittile de nvtmnt, stabilite de comisia de examinare, sub
supravegherea permanent a membrilor acesteia;
2. Proba practic const n executarea unei lucrri/produs/serviciu/tehnici de ngrijire -
conform profilului postului;
3. Subiectele pentru proba practic se elaboreaz de comisia de examinare a fiecrui
centru de examen, n ziua examenului;
4. Durata probei practice variaz ntre 30-180 minute pentru fiecare candidat, n functie
de complexitatea lucrrii;
5. Evaluarea probei practice se realizeaz pe baza unei fise de observatii elaborat de
comisia de examinare;
6. Fisa de observatii va cuprinde urmtoarele criterii de evaluare:
amenajarea ergonomic a locului de munc;
respectarea normelor de igien, de protectia muncii si prevenirea si stingerea
incendiilor;
alegerea materialelor, produselor, instrumentelor si aparatelor necesare
executrii lucrrii;
respectarea algoritmului de executie;
respectarea procesului tehnologic (operatiilor, fazelor, trecerilor, mnuirilor,
miscrilor);
finisarea, aspectul lucrrii/produsului/serviciului/tehnici de ngrijire;
atitudinea fat de client/pacient;
redactarea unui referat pentru probele de laborator.


160 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

159
ANEXA NR. 9
la Metodologie


PROBA PRACTIC DIN CADRUL ETAPEI DE TRANSFER PENTRU RESTRNGERE
DE ACTIVITATE

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE
DIN UNITTILE CU NVTMNT SPORTIV INTEGRAT SI SUPLIMENTAR
(licee, scoli si clase cu program sportiv/cluburi sportive scolare)

Disciplina EDUCATIE FIZIC SI SPORT


La concurs particip absolventii nvtmntului superior de specialitate, de lung si
scurt durat, cu specializare n disciplina sportiv pentru care s-au nscris.
Proba practic se desfsoar dup cum urmeaz:
1. Subiectele, pentru proba practic, sunt elaborate de comisia de examinare n preziua
examenului si avizate de inspectorul scolar de specialitate.
2. Explicarea si/sau demonstrarea pasilor metodici de nvtare/consolidare/
perfectionare a elementelor/procedeelor solicitate n biletul de examen extras.
Durata probei practice nu va depsi 30 minute/concurent.
Pe parcursul desfsurrii probei practice, la solicitarea comisiei sau la propunerea
lor, concurentii pot repeta unele secvente.

Not:
Pentru sustinerea probei practice, n mod obligatoriu, candidatii se prezint n
echipament sportiv adecvat.
Candidatii nu sunt primiti n concurs fr adeverinta medical eliberat de
policlinica teritorial, n care se mentioneaz apt pentru sustinerea probei practice.MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 161

160
ANEXA NR. 10
la Metodologie

PROBA PRACTIC DIN CADRUL ETAPEI DE TRANSFER PENTRU RESTRNGERE
DE ACTIVITATE

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE
Disciplinele: ARTE PLASTICE, DECORATIVE, AMBIENTALE, ARHITECTUR,
DESIGN

Proba practic va consta ntr-un interviu prin care comisia va evalua:
1. Pregtirea metodic pe baza unui proiect de lectie/unitate de nvtare, sustinut de
candidat n fata comisiei, la alegere, din continuturile disciplinei Studiul compozitiei,
disciplin fundamental din cadrul curriculumului diferentiat, specific nvtmntului de arte
vizuale _______________________________________________________ max. 50 puncte.
Se vor puncta att aspectele formale tinnd de rubricatia aleas de candidat precum si
aspectele calitative si de continut privind operationalizarea demersului didactic, modul de
utilizare a resurselor, evidentierea strategiilor de evaluare etc. dup cum urmeaz:
pentru o rubricatie adecvat (care contine informatii detaliate privitoare la activitatea
de predare nvtare evaluare)___________________________________________10 puncte;
pentru o corect relationare ntre obiective, strategii didactice, si modul de utilizare a
resurselor (originalitate si varietate)____________________________________ 20 puncte;
pentru precizarea calittii evalurii, precum si aspecte viznd activittile destinate
elevilor cu nevoi speciale _____________________________________________20 puncte.

2. Activitatea n specialitate pe baza prezentrii unui portofoliu de activitate.
Comisia va puncta fiecare manifestare artistic sau contributie teoretic publicat, de
nivel national sau international , premiile anuale acordate de uniunile de creatie artistic sau
filialele acestora din Romnia, premiile internationale, coordonarea de proiecte nationale sau
internationale, realizarea de lucrri monumentale de sculptur, de arte murale, sau edificii
majore de arhitectur, participri la expozitiile anuale, bienale, trienale, etc. nationale si
internationale, creatii scenografice inclusiv de costum de scen, lucrri de art monumental,
ilustratii sau lucrri de grafic publicitar, proiecte de arhitectur realizate individual sau n
colectiv, creatii omologate n diferite domenii ale designului (design de produs, inclusiv
designul vestimentar, ceramic, sticl, metal, designul grafic sau designul ambiental), creatii
fotografice sau video omologate, lucrri de restaurare certificate de comisii de specialitate,
articole publicate n literatura de specialitate, precum si orice alt activitate creativ din
domeniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite obtinerea drepturilor de autor, dup cum
urmeaz:
pentru premiile anuale acordate de uniunile de creatie sau filialele acestora, precum si
premii internationale acordate de institutii culturale de prestigiu, realizarea de lucrri
monumentale de sculptur, de arte ambientale, sau edificii majore de arhitectur, pentru
coordonare de proiecte nationale sau internationale:_________________________30 puncte.
Pentru premiile anuale sau internationale precum si pentru fiecare proiect coordonat finalizat
se acord punctajul maxim.
Maximum 20 puncte pentru:
- participare la manifestri expozitionale individuale sau de grup n spatii
administrate de uniuni de creatie, de muzee de art, sau de institutii de cultur sau n
alte locatii apartinnd spatiului public _____________________________ 6 puncte;
162 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

161
- participarea la manifestri expozitionale periodice sau ocazionale, creatii
scenografice de film, teatru sau televiziune si/sau de costum de scen, lucrri de art
monumental, ilustratii sau lucrri de grafic publicitar, proiecte de arhitectur
realizate individual sau n colectiv, creatii omologate n diferite domenii ale
designului (design de produs, inclusiv designul vestimentar, ceramic, sticl, metal,
designul grafic sau designul ambiental), creatii fotografice sau video omologate,
lucrri de restaurare certificate de comisii de specialitate_______________6 puncte;
- participare n cadrul unor proiecte nationale sau internationale _________4 puncte;
- participarea la manifestri artistice sau expozitionale ocazionale desfsurate n
spatiul privat, contributii teoretice n domeniu (articole publicate n pres,
comunicri stiintifice n cadrul unor seminarii pe teme de specialitate, etc)
_______________________________________________________ max. 2 puncte;
- desfsurarea oricror altor activitti n domeniul artelor vizuale pentru care pot fi
dovedite inclusiv prin obtinerea drepturilor de autor (*) ___________ max.2 puncte.

NOT
Pentru calificativul admis candidatul trebuie s obtin minimum 70 puncte.

n portofoliul de activitate vor fi depuse fotocopii ale documentelor doveditoare
autentificate de unitatea scolar unde se desfsoar proba practic.

n cazurile aprecierii prin maximum sau minimum de puncte a activittii artistice se
vor avea n vedere de importanta, originalitatea si gradul de vizibilitate a activittilor
sau de importanta articolelor de pres.(*) Fac exceptie produsele de art decorativ sau icoanele, comercializate prin galerii
comerciale, mrtisoarele sau felicitrile.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 163

162
ANEXA NR. 11
la Metodologie

PROBA PRACTIC DIN CADRUL ETAPEI DE TRANSFER PENTRU RESTRNGERE
DE ACTIVITATE

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE LA
CLASELE/GRUPELE/UNITTILE DE NVTMNT CARE SCOLARIZEAZ ELEVI
CU DEFICIENTE DE AUZ
Proba practic const n:

1. Un interviu care s reflecte competentele de receptare si de comunicare ale
candidatului, n limbaj mimico-gestual.

2. Un proiect didactic, pe o tem propus de comisie, specific programei scolare a
disciplinei. Candidatul va argumenta obiectivele, strategiile si tehnicile de
predare/nvare/evaluare raportndu-se la specificul deficientei de auz.
164 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

163
ANEXA NR. 12
la Metodologie

1. Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
n nvtmntul preuniversitar

Numele si prenumele candidatului_____________________________________________
Data____________________


FISA DE EVALUARE A LECTIEI
INSPECTIA SPECIALA LA CLASEXAMINATOR__________________________
SEMNTURA ____________________________


Analiz Aspecte evaluate: criterii
Punctaj
Maxim Realizat
Lectie

Aspecte formale
(documente, documentatie, materiale didactice disponibile)
1

Proiectare motivare
(relationarea intra- si interdisciplinar, intra si cross-curricular, perspectiva
n raport cu unitatea de nvtare, relevanta pentru viat a continuturilor)
1

Continut stiintifico-aplicativ
(obiectivizare, structurare, sistematizare, coerent, consistent)
1

Metode si mijloace didactice
(varietate, oportunitate, originalitate, eficient)
1

Climat psihopedagogic
Ambient specific disciplinei, motivatie pentru lectie
1

Elevii -
dominante
vizate
Achizitii cognitive, verbalizate/nonverbalizate
(calitate, cantitate, relationare, operationalizare)
1

Deprinderi de activitate intelectual individual si n echip
(operatii logice, mecanisme de analiz si sintez, tipuri de inteligente,
consecvent, seriozitate, ambitia autodepsirii, colegialitate, responsabilitate
si rspundere, flexibilitate n asumarea rolurilor)
1

Atitudine fat de scoal - statutul si rolul la or
(pozitiv colaborator, indiferent spectator)
1

Profesorul
dominante
vizate
Competente profesionale si metodice
(de cunoastere gradul de stpnire, organizare si prelucrare a informatiei, de
executie rapiditatea, precizia actiunilor si distributivitatea atentiei, de
comunicare fluiditatea, concizia si acuratetea discursului, captarea si
pstrarea interesului elevilor, abilitatea pentru activitate diferentiat)
1

Competente sociale si de personalitate
(sociabilitate, degajare, comunicativitate, registre diverse de limbaj, echilibru
emotional, rezistent la stres, ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, tolerant,
rigurozitate, obiectivitate, disponibilitate pentru autoperfectionare)
1

TOTAL 10
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 165

164
2. Examenul national definitivare n nvtmnt


FI DE NSCRIERE
la examenul naional de definitivare n nvmnt

n anul (sesiunea) .........., n functia didactic de**) ................. ...., specialitatea
.....................................
(numele, initiala tatlui, prenumele - cu
majuscule)...
Institutia de nvtmnt absolvit :........................................................, cu durata de
...................ani. Specializrile obtinute prin studii ...................................................................
Examenul de masterat didactic promovat .................................. n anul .........., sesiunea
..............................
Vechime efectiv n activitatea didactic de predare la data nscrierii: .......ani .........luni
.........zile*.
Prezentat la examenul de definitivare n nvtmnt n urmtoarele sesiuni:
sesiunea I ................ sesiunea a II-a ............. sesiunea a III-a ................

Data .......... Semntura ..........

Se certific datele din prezenta fis de nscriere si se adevereste c, potrivit nscrisurilor din
carnetul de munc/documentelor prezentate, dl
(dna)............................................................................ a functionat n nvtmnt de la data
obtinerii examenului de masterat didactic................................., dup cum urmeaz:
Nr.
crt.
Unitatea de
nvtmnt
Functia didactic
Perioada:
de la .............
pn la ...........
Total vechime n
activitatea didactic*)
Observatii
ani luni zile

TOTAL:

n anul scolar ...................................este ncadrat la unitatea noastr n functia didactic de**)
.......................................... cu activitatea de baz /norm ntreag.
Candidatul solicit traducerea subiectelor n limba..

Director,


Data .............................INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDE|ULUI ....................................
La data sus|inerii examenului de definitivare n nv|mnt, candidatul(a) are o vechime efectiv n
activitatea de predare de .................. ani .........., luni ............., zile*).
Inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei umane:
Numele si prenumele ................................................
Semntura ...........................................................
Data ...................................................................

166 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

165
PROCES-VERBAL DE INSPECIE LA CLAS

Unitatea de nvtmnt :
Numele si prenumele cadrului didactic inspectat: .................................................................
Functia didactic si specialitatea:............................................................................................
Data efecturii inspectiei : .......................................................................................................
Inspectia este efectuat de :..
(numele si prenumele, functia, gradul didactic, institutia/unitatea de nvtmnt de la care
provine)

I. CONSTATARI SI APRECIERI:
1. ACTIVITATEA DIDACTIC:
a) Activitti verificate :
b) Proiectarea activittilor (creativitate n conceperea lectiilor/activittilor, corelatia dintre
componentele actului didactic, strategii didactice si evaluare);
c) Desfsurarea activittilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor
didactice, integrarea mijloacelor de nvtmnt n lectie, creativitate n conducerea
lectiilor si orientarea actiunilor si gndirii elevilor, gestionarea timpului didactic,
atingerea performantei);
d) Evaluarea randamentului scolar - metode si tehnici de evaluare a rezultatelor nvtrii ;
e) Nivelul pregtirii elevilor, apreciat pe baza observatiei directe, a probelor de control
aplicate si a evalurii longitudinale ;
f) Cunoasterea elevilor (strategii de diferentiere si individualizare);
g) Competente psihorelationale (n raporturile cu elevii, cu printii, cu cadrele didactice si cu
comunitatea local ;
h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigentele unui
stil didactic elevat).
2. ACTIVITATEA EDUCATIV N SCOAL SI N AFARA EI
3. ACTIVITATEA DE PERFECTIONARE (METODIC SI STIINTIFIC
4. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL UNITTII DE NVTMNT CU
PRIVIRE LA ACTIVITATEA DIDACTIC SI LA CONDUITA N CADRUL SCOLII SI AL
COMUNITTII SCOLARE:
II. CONCLUZII SI RECOMANDRI:

Inspector / Metodist :


..................................................


..............................................


..............................
(numele si prenumele) (nota) (semntura)


Pentru conformitate,
Director,


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 167

166
Numele si prenumele candidatului_____________________________________________
Data____________________

FIA DE EVALUARE A LECIEI


EXAMINATOR__________________________
SEMNTURA ____________________________


Analiz Aspecte evaluate: criterii
Punctaj
Maxim Realizat
Lectie

Aspecte formale
(documente, documentatie, materiale didactice disponibile)
1

Proiectare motivare
(relationarea intra- si interdisciplinar, intra si cross-curricular,
perspectiva n raport cu unitatea de nvtare, relevanta pentru viat a
continuturilor)
1

Continut stiintifico-aplicativ
(obiectivizare, structurare, sistematizare, coerent, consistent)
1

Metode si mijloace didactice
(varietate, oportunitate, originalitate, eficient)
1

Climat psihopedagogic
Ambient specific disciplinei, motivatie pentru lectie
1

Elevii -
dominante
vizate
Achizitii cognitive, verbalizate/nonverbalizate
(calitate, cantitate, relationare, operationalizare)
1

Deprinderi de activitate intelectual individual si n echip
(operatii logice, mecanisme de analiz si sintez, tipuri de inteligente,
consecvent, seriozitate, ambitia autodepsirii, colegialitate,
responsabilitate si rspundere, flexibilitate n asumarea rolurilor)
1

Atitudine fat de scoal - statutul si rolul la or
(pozitiv colaborator, indiferent spectator)
1

Profesorul

dominante
vizate
Competente profesionale si metodice
(de cunoastere gradul de stpnire, organizare si prelucrare a
informatiei, de executie rapiditatea, precizia actiunilor si
distributivitatea atentiei, de comunicare fluiditatea, concizia si
acuratetea discursului, captarea si pstrarea interesului elevilor,
abilitatea pentru activitate diferentiat)
1

Competente sociale si de personalitate
(sociabilitate, degajare, comunicativitate, registre diverse de limbaj,
echilibru emotional, rezistent la stres, ingeniozitate, flexibilitate,
fermitate, tolerant, rigurozitate, obiectivitate, disponibilitate pentru
autoperfectionare)
1

TOTAL 10
168 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

167
TABEL NOMINAL
cuprinznd personalul didactic care a promovat examenul pentru definitivarea n nvmnt

Judet/mun.
Bucuresti.............................Anul scolar ......................................................
Sesiunea ...........................................................
Categoria de personal didactic*) ......................
Specializarea .................................................
Nr.
crt.
Numele,
initiala
prenumelui
tatlui si
prenumele
Unitatea de
nvtmnt
la care
functioneaz
si localitatea
Anul si
luna
nceperii
primului
stagiu
de
practic
Vechimea la
catedr la
data
examenului**
Inspectii
Media
notelor
obtinute
la
inspectii
Nota
obtinut
la proba
scris
Obs
Data efecturii Nota
Ani Luni Zile Anul Luna Ziua

Presedinte
comisie judetean de examen,Secretar
comisie,

*) Educatoare, nvttor, institutor, profesor pentru nvtmntul prescolar/ primar maistru-instructor,
profesor II, profesor I.
**) Se calculeaz de la data nceperii primului stagiu de practic pn la data de 31 august a anului n
care se sustine proba scris


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 169

168
ANEXA NR. 13
la Metodologie

PROBA PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
VACANTE/REZERVATE

EDUCATIE ARTISTIC SPECIALIZAT
SPECIALIZRILE: MUZIC, COREPETITIE, COREGRAFIE SI ARTA ACTORULUI
(posturi didactice/catedre din scolile si liceele de art)

MUZIC INSTRUMENTAL, ART VOCAL (CANTO CLASIC), MUZIC DE
CAMER,
ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE, MUZIC VOCAL
TRADITIONAL ROMNEASC (CANTO POPULAR), STUDII TEORETICE,
COREGRAFIE, ARTA ACTORULUI:


1. MUZIC INSTRUMENTAL/ART VOCAL/MUZIC DE CAMER*,
ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE, COREGRAFIE

B. MUZIC INSTRUMENTAL/ART VOCAL/MUZIC DE CAMER*
a) Elaborarea unui proiect de lectie: comisia va face public, cu 48 de ore nainte,
repertoriul elevului/ elevilor stabilit prin programa scolar n vigoare si nivelul de nvtmnt
pe baza cruia candidatul va concepe proiectul didactic; proiectul va fi prezentat comisiei
nainte de nceperea probei2 p;
b) Sustinerea proiectului de lectie (lectia de instrument/de muzic de camer/
ansambluri instrumentale/ vocale, coregrafie, art vocal (canto clasic); pe baza proiectului
didactic prezentat, candidatii vor sustine lectia cu elevul/ elevii nominalizati de comisie;
asigurarea prezentei elevilor va fi fcut de directorul unittii de nvtmnt; proba nu va
depsi 30 de minute..2 p;
c) Prob de recital instrumental/vocal ce va contine 3 lucrri la alegere:
- un studiu3 p;
- 2 lucrri diferite ca stil, caracter, form, cel putin la nivelul programei de
liceu....2 p/1 p pentru fiecare lucrare.

* Proba de recital pentru candidatii care opteaz pentru postul de profesor de muzic de
camer, va fi sustinut la instrumentul absolvit. Se acord 1 p din oficiu.170 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

169
B. PROBA PRACTIC PENTRU ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE
a) Elaborarea proiectului unei unitti de nvtare, n functie de nivelul de nvtmnt la
care urmeaz s predea candidatul ...2 p.
b) Prezentarea oral a proiectului elaborat.2 p.
c) Analiza unei lucrri muzicale din repertoriul ales de candidat, din programa scolar
n vigoare. Analiza lucrrii va consta n :
descifrarea lucrrii din punct de vedere ritmic, ritmico-melodic si intonarea tuturor
vocilor cursiv (dup caz)...1 p;
stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitur si intonarea ei (dup
caz).1 p;
analiza formei prin delimitarea unittilor de nsusire dup auz (vocal) sau de citire
instrumental (repetate, contrastante etc.) si stabilirea formei n care se ncadreaz
lucrarea1 p;
probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocale/ instrumentale interpretative
(pozitie functional, acordaj, respiratie, emisie, dictie, omogenizare etc) si stabilirea
problemelor de frazare si expresivitate a textului muzical (evidentierea unor cuvinte sau a
unei linii melodice prin accentuare etc.), tempoul si nuantele
adecvate..1 p;
ncadrarea lucrrii n opera compozitorului si a lucrrii n epoca/ stilul din care face
parte.1p.
Unitatea de nvtare se alege de ctre candidat, conform programei scolare n vigoare,
anterior probei.
Proba de recital instrumental, vocal (canto) nu va depsi 30 de minute.

D. PROBA DE RECITAL PENTRU COREGRAFIE.
Dans clasic:
5 variatii clasice alese de candidat, din care comisia va indica prezentarea a 3 dintre
ele.4,50 p / 1,50 pentru fiecare coregrafie.
Dans contemporan/ modern:
3 coregrafii la alegere, din 5 coregrafii consacrate pregtite de
candidat....4,50 p / 1,50 pentru fiecare coregrafie.

Proba de coregrafie nu va depsi 30 de minute. Se acord 1 p din oficiu.2. STUDII TEORETICE (teorie-solfegiu-dicteu, armonie, istoria muzicii, forme
muzicale)

a. Elaborarea unui proiect de lectie care s vizeze continuturi ale disciplinelor teoria
muzicii, armonie, istoria muzicii, forme muzicale..2 p.
Prezentarea oral a proiectului elaborat2 p.

b.1. Citire, la prima vedere a unui solfegiu de 16 msuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8,
pn la 4 alteratii constitutive, n cheile Sol si Fa1 p.
b.2. Citirea, la prima vedere, la pian a unui dicteu melodic si a unui dicteu armonic de
12 msuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, pn la 4 alteratii constitutive, n cheile Sol si
Fa1 p.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 171

170
Comisia va pregti biletele de examen, fiecare cuprinznd cte un solfegiu un dicteu
melodic si un dicteu armonic. Numrul biletelor de examen va fi egal cu numrul candidatilor
plus din numrul lor.
b.3. Armonizarea unei teme de 16 msuri (8 msuri sopran si 8 msuri bas dat,
necifrate)..1 p.
b.4. Citirea, la prima vedere, la pian, cu analiz armonic a unor fragmente muzicale de
12-16 msuri, din creatia universal si romneasc ..1 p.
Comisia va pregti biletele de examen, fiecare cuprinznd cte o tem de armonizat si
cte un fragment muzical. Numrul biletelor de examen va fi egal cu numrul candidatilor
plus din numrul lor.
c. Recunoasterea si comentarea unor lucrri din creatia universal si romneasc; pe
baza auditiei, candidatilor li se cere recunoasterea si comentarea a 4 lucrri din epoci stilistice
diferite (cel putin una va fi din creatia romneasc) alese de comisie dintr-o list de 30 40
de lucrri pus la dispozitia candidatilor de ctre directiunea unittii de nvtmnt, cu cel
putin 2 sptmni nainte de sustinerea probei; comentariul va cuprinde elemente legate de
epoc, stil, compozitor, gen, form, interpretare etc., precum si aspecte
interdisciplinare..1 p.

Se acord 1 p din oficiu.


3. PROBA PRACTIC PENTRU MUZIC VOCAL TRADITIONAL
ROMNEASC (CANTO POPULAR)

a) Elaborarea unui proiect de lectie din programa scolar n vigoare; proiectul va fi
prezentat comisiei nainte de nceperea probei.2 p.
b) Sustinerea proiectului de lectie elaborat.....1 p.
c) Proba practic constnd ntr-o prob de recital vocal care cuprinde interpretarea a
trei lucrri diferite, specifice genului, cu sau fr acompaniament, din zona de provenient a
candidatului...6 p.


4. ARTA ACTORULUI (pentru absolventii nvtmntului superior de lung
durat/ciclul II de studii universitare de masterat, catedre/posturi din scoli si licee de art)

a) Candidatul va elabora un set de exercitii de initiere actoriceasc n cadrul unei lectii
cu 3 - 5 elevi..4 p
b) Lucru pe text. Textul va fi la alegerea candidatului din literatura (proz/poezie)
universal sau romneasc. Asigurarea prezentei elevilor va fi fcut de directorul unittii de
nvtmnt...5 p

Proba nu va depsi 30 de minute. Se acord 1 p din oficiu.172 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

171
NOT:
a) Candidatii care opteaz pentru ocuparea unui post/catedr prevzut la punctul 2-
Studii teoretice, vor sustine toate probele prevzute la acest punct, indiferent dac
postul/catedra prevede ore numai pentru una/ dou din cele patru discipline.
b) Candidatii absolventi ai nvtmntului superior de lung durat/ciclului II de studii
universitare de masterat si care au parcurs si absolvit si un modul de folclor, pot preda si
disciplina muzic vocal traditional romneasc (canto popular) din liceele de muzic
(clasele IX-XII).
c) Pentru posturile/ catedrele de ansambluri muzicale vocale si instrumentale sau
orchestrale, respectiv dirijat ansamblu coral sau dirijat ansamblu instrumental sau orchestral,
sunt valabile probele practice de la punctul 1.B. (adaptate dup caz). Pentru ansamblu vocal,
instrumental sau orchestral, lucrrile muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru
clasele a VII-a- a XII-a ale programei scolare n vigoare pentru ansamblu vocal, respectiv
ansamblu instrumental sau orchestra scoli si licee de muzic.
d) Candidatii absolventi ai nvtmntului superior de lung durat care au studiat si
absolvit un instrument sau au studiat si au absolvit un modul de instrument, pot preda si
instrumentul respectiv la scolile si liceele de art. Acestia vor putea sustine probele practice
prevzute la punctul 1.A. - Educatie muzical specializat Muzic instrumental.
e) Prezenta anex este valabil si pentru candidatii apartinnd minorittilor nationale.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 173

172
ANEXA NR. 14
la Metodologie

I. PROBA PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
VACANTE/REZERVATE DIN UNITTILE DE NVTMNT CU CLASE SPECIALE
LIMBI STRINE CU PROGRAM INTENSIV SI BILINGV SAU DIN UNITTI DE
NVTMNT AVND CLASE/GRUPE CU PREDARE N ALT LIMB DECT
ACEEA N CARE CANDIDATII SI-AU EFECTUAT STUDIILE

I. Pentru predarea limbii moderne la clasele cu profil intensiv, bilingv sau a limbii
materne, proba practic/oral const din:
1. Un interviu n limba de predare pentru care se organizeaz aceast prob, care s
reflecte competentele de receptare si comunicare ale candidatului, n limba respectiv, cel
putin la nivelul C1 din Cadrul European Comun de Referint pentru Limbi (CECRL)..4p
2. Un proiect didactic, pe o tem propus de comisie, specific programei scolare a
claselor la care va preda candidatul. Candidatul argumenteaz obiectivele propuse, strategiile
si tehnicile de predare/nvtare abordate justific alegerea materialelor auxiliare/ a manualelor
scolare pe care le utilizeaz n desfsurarea lectiei.5p.

Se acord 1 p din oficiu.

II. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din aria curricular "Om si societate" n
alt limb dect aceea n care candidatii si-au efectuat studiile:
1. Un interviu n limba de circulatie international/limba matern pentru care se
organizeaz aceast prob, care s reflecte competentele de comunicare ale candidatului, cel
putin la nivelul Bl din Cadrul European Comun de Referint pentru Limbi (CECRL)4p
2. Capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris si oral pentru disciplina, care
urmeaz s fie predat n limba de circulatie international/limba matern...5p.

Se acord 1 p din oficiu.

III. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din celelalte arii curriculare n alt
limb dect aceea n care candidatii si-au efectuat studiile:
1. Un interviu n limba de circulatie international/limba matern pentru care se
organizeaz aceast prob, care s reflecte competentele de comunicare ale candidatului, cel
putin la nivelul A2 din Cadrul European Comun de Referint pentru Limbi (CECRL)4p
2. Capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris si oral pentru disciplina, care
urmeaz s fie predat n limba de circulatie international/limba matern5p.

Se acord 1 p din oficiu.


174 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

173
ANEXA NR. 15
la Metodologie
PROBA PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
VACANTE/REZERVATE

Disciplina INFORMATIC SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

1. Realizarea practic a subiectelor nscrise pe biletul de examinare.
2. Biletul de examinare va contine cinci subiecte care trateaz:
O aplicatie n mediul de programare Pascal sau C++ (cap. 4* al programei):
- Se vor testa abilittile candidatului n utilizarea mediului de programare,
depanarea programului/aplicatiei;- 3 p
O aplicatie de baze de date (cap. 9 al programei)
- Se vor verifica abilittile candidatului n utilizarea unui SGBD din programele
scolare de liceu; - 2 p
Utilizarea unui sistem de operare (cap. 2* al programei)
- Se vor verifica abilittile candidatului n utilizarea unui SO; -2 p
Implementarea unei aplicatii de birotic (din cap. 10 al programei) - 1 p
Utilizarea serviciilor retelei de Internet (cap. 11 * al programei)
- Se vor testa abilittile candidatului n utilizarea serviciilor Internet - 1p
3. Realizarea practic a subiectelor nscrise pe biletul de examinare nu va depsi 60
minute.
4. Evaluarea se face pe baza punctajelor mentionate mai sus. Se acord un punct din
oficiu.
5. Conditia de promovabilitate: nota 7

NOT:
Prevederile prezentei anexe, parte integrant din metodologia de concurs, sunt valabile
si pentru candidatii care vor opta pentru un post/catedr vacant/ din palate si cluburi ale
copiilor si elevilor.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 175

174
ANEXA NR. 16
la Metodologie

PROBA PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
VACANTE/REZERVATE

PALATELE SI CLUBURILE COPIILOR SI ELEVILOR

Proba practic la palate si cluburi ale copiilor si elevilor se desfsoar dup cum
urmeaz:
1. PROFILUL TEHNICO- APLICATIV SI STIINTIFIC
A. TEORETIC
Prezentarea ofertei didactice (program si activitti extra-cerc) a cercului
(catedrei) pentru care candideaz.1 p
Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumit tem din domeniul
cercului.1 p
Proiectarea unei competitii/concurs la nivel local/ judetean/ national/
international pentru disciplina/catedra pentru care candideaz..1 p
Prezentarea portofoliului personal care s ateste experienta n domeniul
educatiei nonformale....1 p

B. PRACTIC
Operarea cu computerul si utilizarea serviciilor internet..1 p
Elaborarea unei schite si construirea unui subansamblu pentru un anumit
aparat/model n domeniul cercului2 p
Operarea cu aparatur/programe pentru realizarea unui produs finit1 p
Actiuni si strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc si promovarea
cercului/catedrei pentru care candideaz..1 p.
Se acord 1 p din oficiu.

2. PROFILUL SPORTIV - TURISTIC
A. TEORETIC
Prezentarea ofertei didactice (program si activitti extra-cerc) a cercului
(catedrei) pentru care candideaz....1 p
Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumit tem din domeniul
cercului......1 p
Proiectarea unei competitii/concurs la nivel local/ judetean/ national/
international pentru disciplina/catedra pentru care candideaz1 p
Prezentarea portofoliului personal care s ateste experienta n domeniul
educatiei non-formale.....1 p.

B. PRACTIC
Operarea cu computerul si utilizarea serviciilor internet1 p
Prob de miestrie n domeniul cercului2 p
Modalitti de selectie a copiilor/elevilor la activitatea de cerc si de participare
la competitii ..1 p
176 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

175
Operarea cu materialul didactic (echipament , dotri) n atingerea obiectivelor
specifice cercului pentru care candideaz, propuse spre realizare1 p
Se acord 1 p din oficiu.3. CULTURAL - ARTISTIC
A. TEORETIC
Prezentarea ofertei didactice (program si activitti extra-cerc) a cercului
(catedrei) pentru care candideaz1 p
Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumit tem din domeniul
cercului....1 p
Proiectarea interdisciplinar a continutului unei activitti de cerc prin metode
interactive1 p
Prezentarea portofoliului personal care s ateste experienta n domeniul
educatiei non-formale ..1 p

C. PRACTIC
Operarea cu computerul si utilizarea serviciilor
internet..1 p
Prob de specialitate n profilul cercului (ex. recital instrumental/ vocal/
coregrafic*, interpretare unui fragment, la prima vedere, dintr-o oper artistic,
compozitie plastic/arhitectural, ambiental/design, cultur si civilizatie
romneasc/strin, studii europene, comunicare si jurnalism, tehnici/practici de
initiere n arta teatral/cinematografic etc.) .2 p
Proiectarea unei competitii/concurs la nivel local/ judetean/ national/
international pentru disciplina/catedra pentru care candideaz1 p
Actiuni si strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc si promovarea
cercului/catedrei pentru care candideaz.1p.

*Repertoriul muzical, coregrafic este identic cu cel stabilit pentru scolile si liceele
de art.


Se acord 1 p din oficiu.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 177

176
ANEXA NR. 17
la Metodologie

PROBA PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE

Disciplinele INSTRUIRE PRACTIC,
ACTIVITTI DE PRE-PROFESIONALIZARE MAISTRI INSTRUCTORI

1. Proba practic se sustine n cabinete, ateliere, laboratoare de specialitate, sli de
demonstratie din unittile de nvtmnt, stabilite de comisia de examinare, sub
supravegherea permanent a membrilor acesteia;
2. Proba practic const n executarea unei lucrri/produs/serviciu/tehnici de ngrijire -
conform profilului postului;
3. Subiectele pentru proba practic se elaboreaz de comisia de examinare a fiecrui
centru de examen, n ziua examenului;
4. Durata probei practice variaz ntre 30 180 minute pentru fiecare candidat, n
functie de complexitatea lucrrii;
5. Evaluarea probei practice se realizeaz pe baza unei fise de observatii elaborat de
comisia de examinare;
6. Fisa de observatii va cuprinde urmtoarele criterii de evaluare:
amenajarea ergonomic a locului de
munc..1p;
respectarea normelor de igien, de protectia muncii si prevenirea si stingerea
incendiilor...1p;
alegerea materialelor, produselor, instrumentelor si aparatelor necesare
executrii lucrrii.....1p;
respectarea algoritmului de executie...1p;
respectarea procesului tehnologic (operatiilor, fazelor, trecerilor, mnuirilor,
miscrilor) .......2p;
finisarea, aspectul lucrrii/produsului/serviciului/tehnici de ngrijire.1p;
atitudinea fat de client/pacient...1p;
redactarea unui referat pentru probele de laborator ....1p;

Se acord 1 p din oficiu.
178 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

177

ANEXA NR. 18
la Metodologie

PROBA METODICO-PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE
DIN UNITTILE CU NVTMNT SPORTIV INTEGRAT SI SUPLIMENTAR
(licee si clase cu program sportiv/cluburi sportive scolare)

Disciplina EDUCATIE FIZIC SI SPORT

La concurs particip absolventi cu specializare n disciplina sportiv pentru care s-au
nscris.
Subiectele, pentru proba metodico-practic, sunt elaborate de comisia de examinare n
preziua examenului si avizate de inspectorul scolar de specialitate.
Rezultatul probei metodico-practice se apreciaz prin note de la 1 la 10 si reprezint
media notelor obtinute la partea metodic si partea practic a probei.
Proba metodico-practic se desfsoar dup cum urmeaz:
3. Partea metodic const n explicarea pasilor metodici de nvtare/ consolidare/
perfectionare a elementelor/ procedeelor solicitate n biletul de examen extras si se
noteaz cu note de la 1 la 10.
4. Partea practic const n demonstrarea pasilor metodici de nvtare/ consolidare/
perfectionare a elementelor/procedeelor solicitate n biletul de examen extras si se
noteaz cu note de la 1 la 10.
Durata examenului nu va depsi 30 minute/concurent.
Concurentul nu poate schimba subiectul.
Pe parcursul desfsurrii probei metodico-practice, la solicitarea comisiei sau la
propunerea lor, concurentii pot repeta unele secvente.
Pentru sustinerea concursului, n mod obligatoriu, candidatii se prezint n echipament
sportiv adecvat.
Candidatii nu sunt primiti n concurs fr adeverinta medical eliberat de policlinica
teritorial, n care se mentioneaz apt pentru sustinerea probei practice.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 179

178

ANEXA NR. 19
la Metodologie

PROBA PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
VACANTE/REZERVATE
Disciplinele: ARTE PLASTICE, DECORATIVE, AMBIENTALE, ARHITECTUR,
DESIGN

Proba practic va consta ntr-un interviu prin care comisia va evalua:
1. Pregtirea metodic pe baza unui proiect de lectie/unitate de nvtare, sustinut de
candidat n fata comisiei, la alegere, din continuturile disciplinei Studiul Compozitiei,
disciplin fundamental din cadrul curriculumului diferentiat, specific nvtmntului de arte
vizuale ____________________________________________ max. 5 puncte.
Se vor puncta att aspectele formale tinnd de rubricatia aleas de candidat precum si
aspectele calitative si de continut privind operationalizarea demersului didactic, modul de
utilizare a resurselor, evidentierea strategiilor de evaluare, etc. dup cum urmeaz:
pentru o rubricatie adecvat (care contine informatii detaliate privitoare la activitatea
de predare nvtare evaluare)________________________________________1 punct;
pentru o corect relationare ntre obiective, strategii didactice, si modul de utilizare a
resurselor (originalitate si varietate) _________________________________ 2 puncte;
pentru precizarea calittii evalurii, precum si aspecte viznd activittile destinate
elevilor cu nevoi speciale __________________________________________2 puncte.

2. Activitatea n specialitate pe baza prezentrii unui portofoliu de activitate.
Comisia va puncta fiecare manifestare artistic sau contributie teoretic publicat, de
nivel national sau international , premiile anuale acordate de uniunile de creatie artistic sau
filialele acestora din Romnia, premiile internationale, coordonarea de proiecte nationale sau
internationale, realizarea de lucrri monumentale de sculptur, de arte murale, sau edificii
majore de arhitectur, participri la expozitiile anuale, bienale, trienale etc. nationale si
internationale, creatii scenografice inclusiv de costum de scen, lucrri de art monumental,
ilustratii sau lucrri de grafic publicitar, proiecte de arhitectur realizate individual sau n
colectiv, creatii omologate n diferite domenii ale designului (design de produs, inclusiv
designul vestimentar, ceramic, sticl, metal, designul grafic sau designul ambiental), creatii
fotografice sau video omologate, lucrri de restaurare certificate de comisii de specialitate,
articole publicate n literatura de specialitate, precum si orice alt activitate creativ din
domeniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite obtinerea drepturilor de autor, dup cum
urmeaz:
pentru premiile anuale acordate de uniunile de creatie sau filialele acestora, precum
si premii internationale acordate de institutii culturale de prestigiu, realizarea de lucrri
monumentale de sculptur, de arte ambientale, sau edificii majore de arhitectur, pentru
coordonare de proiecte nationale sau internationale:_____________________3 puncte.
Pentru premiile anuale sau internationale precum si pentru fiecare proiect coordonat finalizat
se acord punctajul maxim.
Maximum 2 puncte pentru:
- participare la manifestri expozitionale individuale sau de grup n spatii administrate
de uniuni de creatie, de muzee de art, sau de institutii de cultur sau n alte locatii apartinnd
spatiului public_____________________________________________________0,5 puncte;
180 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

179
- participarea la manifestri expozitionale periodice sau ocazionale, creatii scenografice
de film, teatru sau televiziune si/sau de costum de scen, lucrri de art monumental,
ilustratii sau lucrri de grafic publicitar, proiecte de arhitectur realizate individual sau n
colectiv, creatii omologate n diferite domenii ale designului (design de produs, inclusiv
designul vestimentar, ceramic, sticl, metal, designul grafic sau designul ambiental), creatii
fotografice sau video omologate, lucrri de restaurare certificate de comisii de specialitate
_________________________________________________________________ 0,5 puncte;
- participare n cadrul unor proiecte nationale sau internationale __________0,5 puncte;
- participarea la manifestri artistice sau expozitionale ocazionale desfsurate n spatiul
privat, contributii teoretice n domeniu (articole publicate n pres, comunicri stiintifice n
cadrul unor seminarii pe teme de specialitate, etc.) ___________________ max. 0,25 puncte;
- desfsurarea oricror altor activitti n domeniul artelor vizuale pentru care pot fi
dovedite inclusiv prin obtinerea drepturilor de autor* __________________ max.0,25 puncte.

NOT

n portofoliul de activitate vor fi depuse fotocopii ale documentelor doveditoare
autentificate de unitatea scolar unde se desfsoar proba practic.

n cazurile aprecierii prin maximum sau minimum de puncte a activittii artistice se
vor avea n vedere de importanta, originalitatea si gradul de vizibilitate a activittilor
sau de importanta articolelor de pres.

*Fac exceptie produsele de art decorativ sau icoanele, comercializate prin galerii
comerciale, mrtisoarele sau felicitrile.

Se acord 1 p din oficiu.


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 181

180
ANEXA NR. 20
la Metodologie

PROBA PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
VACANTE/REZERVATE LA CLASELE/GRUPELE/UNITTILE DE NVTMNT
CARE SCOLARIZEAZ ELEVI CU DEFICIENTE DE AUZ
Proba practic const n:
1. Un proiect didactic, pe o tem propus de comisie, specific programei scolare a
disciplinei. Candidatul va argumenta obiectivele, strategiile si tehnicile de
predare/nvare/evaluare raportndu-se la specificul deficientei de auz..4 p

2. Un interviu care s reflecte competentele de receptare si de comunicare ale
candidatului, n limbaj mimico-gestual ..5p

Se acord 1 p din oficiu.
182 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

181
ANEXA NR. 21
la Metodologie


Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care se afiseaz va contine
urmtoarele informatii :

Codul judetului;
Codul postului;
Denumirea localittii;
Codul Siruta al localittii;
Regimul de mediu al localittii;
Denumirea unittii/unittilor de nvtmnt;
Nivelul unittii/unittilor de nvtmnt;
Denumirea disciplinei/disciplinelor care constituie postul/catedra;
Detalii suplimentare privind structura postului/catedrei;
Viabilitatea postului;
Limba de predare;
Statutul postului (vacant/rezervat, cu contract pe perioad determinat/nedeterminat);
Conditiile specifice pentru ocuparea postului/catedrei:
- proba practic;
- proba la limba de predare;
- avizul de culte;
- avizul special al cultului;
- avizul de alternativ;
- avizul unittii de nvtmnt militar;
- avizul liceului pedagogic;
- avizul unittii de nvtmnt particular;
- avizul I.G.P./A.R.R (Autoritatea Rutier Romn);
- atestat de educatie special;
- post/catedr pentru bursierii care au ncheiat contracte cu Ministerul Educatiei,
Cercetrii, Tineretului si Sportului pentru mediul rural;
- post pentru profesor preparator (nevztor).


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 183

182
ANEXA NR. 22
la Metodologie
MODELE DE CERERI

Nr. ___________ /_______2012
Unitatea de nvmnt______________________ Avizat Oficiul Juridic __________________
Judeul (sectorul)___________________________
Se certific exactitatea datelor Inspector colar managementul resurselor umane

DIRECTOR,
L.S.____________________________ Prof. (Numele i
prenumele)____________________________
(Numele i prenumele)
Domnule Inspector colar General,
(cerere de transfer pentru restrngere de activitate n sesiunea 2012)

Subsemnatul(a) (inclusiv iniiala tatlui)__________________________________________________________,
nscut() la data de _____________19_________, titular() pe(la) postul (catedra)
de____________________________________________________ _________________________________ de la (unitatea de
nvmnt)____________________________________________________ _____________________________, localitatea
_________________________________________________________ , judeul (sectorul)________________, v rog s-mi
aprobai transferul pentru restrngere de activitate, ncepnd cu 1 septembrie 2012 pe(la) un post (o catedr) publicat()
vacant(), avnd n vedere c n anul colar 2012-2013 la unitatea (unitile) de nvmnt la care funcionez ca titular() voi
avea un numr de
(1)
______ ore pe sptmn n ncadrare.
Menionez urmtoarele:
I. Am domiciliul n localitatea_________________________________________, judeul (sectorul)
________________________________, str. _________________________________________________ nr. ________, bl.
_________, ap. _________, TELEFON:______________;
conform actului de identitate _______seria ___nr. ________ eliberat de _______________________.

COD NUMERIC PERSONAL

II. Sunt absolvent() al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, c. de maitri, c. postliceale, Lic.
ped.)_________________________________________________________________________________________________
Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fr
frecven; nvmnt la distan), promoia ________, nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul
I de studii universitare de licen, universitare de lung durat)___________________________________________ cu media
la examenul de stat (licen)/absolvire _____ cu specializarea
principal____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
secundar___________ _________________________________________________________________________________
(2)
.
P ____,_____
Dup absolvirea nvmntului universitar de lung durat/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit:
- Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral;
fr frecven; nvmnt la distan), promoia ____________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire
_________________________________________________________________________________ cu specializarea
________________________________________________________________________________________________
P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre
(2)
_______________________________
P ____,_____
- Studii academice postuniversitare cu

durata de _____semestre
(2)
___________________________________
P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre
(2)
___________________________________
P ____,_____
- Masterat n sistem postuniversitar __________________________________________________________________

P ____,_____
- Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de _____semestre
(2)
______________________________
P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre___________
______________________________________________________________________________________________
P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre _____
_________________________________________________________________________________________
P ____,_____
Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare n domeniul (
2
) _________
__________________________________________________________________________________________________
P____,_____


184 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

183
III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II
cu media__________; GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I n anul __________,
n specialitatea _____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz de examene, urmat de
DOCTORAT n specializarea_______________________________________________________________
______________________________________________________________________ P ___,_____
CATEGORIA (pentru antrenori) ____________n specializarea___________________________________________ P
___,_____
IV. CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2009/2010_________________________
i n anul colar 2010/2011 _________________________;
P____,_____
NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2011 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial
din anul colar 2011-2012.
b) Pentru absolvenii promoiei 2010 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul
colar 2010-2011 i calificativul parial din anul colar 2011-2012.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii
doi ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a).
V.1. n perioada 01.09.2009 31.08.2011, am desfurat urmtoarea activitate metodic:
la nivelul colii
(3)
P______,_______, judeului (municipiului Bucureti)
(4)
P____,_____ ; la nivel naional
(4)
P ______,______, la
nivel internaional
(4)
P _______,___________ .
NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2011 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare activitatea
metodic i tiinific din anul colar 2011-2012.
b) Pentru absolvenii promoiei 2010 i debutanii n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i
tiinific din anul colar 2010-2011.
c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la
grup/clas cu copii/elevi integrai provenii din nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul V.1.a).
d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se ia n considerare activitatea metodic i
tiinific din ultimii doi ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
V.2. n ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, n colective de elaborare a unor acte normative i
legislative viznd calitatea activitii specifice domeniului nvmnt, pentru:
Elaborarea de programe colare aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului;
P ____,____
Elaborarea de manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului;
P____,____
Elaborarea de monografii / lucrri tiinifice nregistrate ISBN;
P____,____
Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin;
P____,____
Elaborarea de articole i studii de specialitate, publicate n diferite reviste de specialitate la nivel judeean sau naional,
nregistrate cu ISSN;
P____,____
Elaborarea de cri n domeniul educaional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific n domeniu;
P____,____
Elaborarea de mijloace de nvmnt omologate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului;
P____,____
V.3. Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
Sportului (formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci .a.), altele dect cele punctate
anterior; P____,____
V.4. Activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de Centrul Naional de Formare a Personalului
din nvmntul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competen profesional sau adeverin echivalent;
P____,____
V.5. Activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul programelor de formare continu, aprobate de Ministerul
Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului i alte instituii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.),
finalizate n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar) cu
adeverin/certificat/diplom P____,____
VI. La 01.09.2011 am avut: ____________ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada rezervrii catedrei).
P____,____VII. Criteriile social umanitare (Da/Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)________ .

Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date
eronate. Menionez ca am luat cunotin de punctajul acordat i nu am obiecii.

Data________________ Semntura___________________
TOTAL PUNCTAJ
(5)
: P ______ , ______
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 185

184
NOTA: 1) Educatorii/nvtorii vor nscrie -, iar profesorii/maitrii instructori vor scrie numrul de ore rmas n ncadrare;
2) Se puncteaz nivelul studiilor corespunztor criteriilor din anexa nr. 2.;
3) Documente cu confirmarea scris a directorului unitii de nvmnt;
4) Documente cu confirmarea scris a inspectorului colar de specialitate;
5) Punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt, se verific i eventual se recalculeaz n prezena celui n cauz
de inspectorul colar pentru managementul resurselor umane sau de ctre inspectorul colar de specialitate, membru n
comisia de mobilitate. Pentru cadrele didactice detaate n ultimii doi ani colari, punctajul se completeaz de ctre unitatea de
nvmnt la care cadrul didactic este detaat.

ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE (n dosar):
1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular(),
autentificat de conducerea unitii de nvmnt.
2. Copie xerox a actului de identitate (B.I./C.I.) din care s rezulte domiciliul.
3. Adeverin eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular() din care reiese faptul c la postul/catedra
respectiv exist restrngere de activitate, data la care s-au discutat n consiliul profesoral restrngerile i nominalizarea
cadrului didactic propus a fi transferat pentru restrngere.
4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol).
5. Copii, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), de pe certificatele de
grade didactice i de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
6. Aprecierea conducerii unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte calificativul
acordat de Consiliul de administraie pentru anul colar 2009/2010 i 2010/2011 (conform fiei de evaluare) i calificativul
parial pentru anul colar 2011-2012 (dac este cazul)
6. Fia/fiele de evaluare a activitii metodice i tiinifice la nivel de coal, jude, naional, nsoit de documentele
justificative.
7. Copie de pe programele colare elaborate i aprobate, coperile manualelor colare, ghidurilor i crilor, studii i articole
publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, copii ale adeverinelor/certificatelor/diplomelor obinute,
ca urmare a participrii n cadrul programelor de reform i/sau de formare, autentificate de conducerea unitii de nvmnt
la care funcionez ca titular()/detaat().
8. Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul propriu general de eviden a salariailor,
autentificat de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
9. Adeverina eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte vechimea la
catedr.
10. Documentele care s ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare;
12. Candidaii din alte judee vor anexa, n mod obligatoriu, adeverina eliberat de inspectoratul colar al judeului/municipiului
Bucureti pe teritoriul cruia este titular, din care s rezulte c la postul/catedra ocupat(), n anul colar 2012-2013, este
restrngere de activitate i nu exist posibilitatea soluionrii acesteia la nivelul judeului respectiv/municipiului Bucureti, cu
precizarea numrului de cadre didactice aflate n restrngere de activitate i numrului de posturi didactice/catedre vacante la
specialitatea respectiv, iar cererea de transfer pentru restrngere de activitate n alt jude a solicitantului a fost luat n
eviden.
**) Subsemnatul(a)________________________________________________, legitimat cu (B.I./C.I.)_____ seria
____ nr._____________, eliberat de Poliia ______________________________________________, OPTEZ n sesiunea de
transferare pentru restrngere de activitate ca ncepnd cu 1 septembrie 2012 s fiu transferat() pe(la) postul / catedra:

Unitatea de nvmnt Post/catedra (Nr. ore) Localitatea
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________


Data_________________ Semntura_______________**) NOT: Se completeaz n comisie.


186 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

185
Nr. ___________ /_______2012


Se certific exactitatea datelor
Preedinte comisie de concurs
__________________________________________
(Numele i prenumele)

Viza Consilierului Juridic
__________________________________________

Domnule Preedinte,
(cerere de nscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate)

Subsemnatul(a) (cu iniiala tatlui)___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________nascut() la data de (ziua, luna, anul)
___/____/19___.

COD NUMERIC PERSONAL:

1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licen/bacalaureat:
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
Facultatea_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii
universitare de masterat, universitare de lung durat)___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d.). promoia ______ cu specializarea
principal_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
secundar _________________________________________________________________________, cu media la examenul de
stat (licen)/absolvire ________________________, media de departajare (*) _______________________;
b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
Facultatea_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii
universitare de masterat, universitare de lung durat)___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d.). promoia ______ cu specializarea
principal_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
secundar _________________________________________________________________________, cu media la examenul de
stat (licen)/absolvire ________________________, media de departajare (*) _______________________;
c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
Facultatea_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii
universitare de masterat, universitare de lung durat)___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d.). promoia ______ cu specializarea
principal_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
secundar _________________________________________________________________________, cu media la examenul de
stat (licen)/absolvire ________________________, media de departajare (*) _______________________;Luat n evidena I.S.J./I.S.M.B.


(pentru cadrele didactice titulare participante la concurs
provenite din alte judee)MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 187

186
2) Dup absolvirea cu diplom de licen a studiilor universitare de lung durat am absolvit cursuri postuniversitare (studii
aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), dup cum urmeaz:
a) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
cu specializarea________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________, cu durata
studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________ ;
b) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
cu specializarea________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________, cu durata
studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________ ;
c) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
cu specializarea________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________, cu durata
studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________ ;
3) Dup absolvirea cu diplom de licen a ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare de
specializare, dup cum urmeaz:
a) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________, cu
specializarea _________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire _______,
media de departajare(*) _____________ ;
b) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________, cu
specializarea _________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire _______,
media de departajare(*) _____________ ;
c) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________, cu
specializarea _________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire _______,
media de departajare(*) _____________ ;
4) La 1 septembrie 2011 am o vechime efectiv n nvmant de _____ ani ntregi,
5) La data depunerii dosarului am definitivatul n nvmnt cu media _____________, obinut n anul __________,
gradul didactic II cu media _____________, obinut n anul __________, gradul didactic I (doctorat echivalat cu gradul
didactic I) cu media _____________, obinut n anul __________ .
6) Legitimat() cu B.I./carte de identitate seria ___ nr.___________, eliberat() la data de ________ de
Poliia___________________________, cu domiciliul n localitatea___________________ strada ______________________,
nr. ____, bl. _____, ap. _______, judeul (sectorul)___________________, telefon _______________;
7) n anul colar 2011/2012 am avut urmtorul statut n nvmnt:
a) Titular() pe/la postul/ catedra _____________________________________________________________, de la
unitatea/unitile de nvmnt___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
localitatea__________________________________________________________________________ judeul (sectorul)
_________________________;
b) Suplinitor(oare) pe/la postul/catedra de ________________________________________________________________ de la
unitatea/unitile de nvmnt_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
localitatea __________________________________________________________________________________________
judeul (sectorul)_______________________________;
c) Salariat() la unitatea________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
localitatea ____________________________________________________________________________________, judeul
(sectorul)_______________, cu care am contract de munc pe durat nedeterminat/determinat
________________________________________________, avnd funcia de___________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
V rog s-mi aprobai nscrierea la concurs n vederea ocuprii unui post/catedr de_____________________________
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
prin titularizare/ transferare/suplinire din lista posturilor (catedrelor) publicate vacante/rezervate, care mi se cuvine n ordinea
descresctoare a notelor la concurs, urmnd a susine urmtoarele probe practice/orale:
proba practic 1__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________;
proba practic 2__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________;
188 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

187
proba oral la limba de predare 1 ___________________________________________________________________________
2 _________________________________________________ 3 _______________________________________________;
inspecia special la clas la disciplina_______________________________________________________________________
lucrarea scris la disciplina _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
V rog s asigurai traducerea subiectului pentru proba scris n limba______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
8) Menionez c am ntrerupt activitatea n nvmnt (sau n alt domeniu de activitate) pentru motivul
_____________________________________________, prin Decizia nr. __________, conform art. _______, din Legea nr.
53/2003 - Codul muncii.
9) Prezint avizul medical nr. _____ / ______2012 emis de ___________________ prin care rezult c sunt apt() pentru a
preda n nvmnt conform art. 234 alin. (1) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 i declar, pe proprie rspundere c nu
desfor activiti incompatibile cu demnitatea funciei didactice i nu am fost ndeprtat din nvmnt pentru motive
disciplinare sau printr-o hotrre judectoreasc definitiv de condamnare penal.

Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date eronate.

(*) Media de departajare este media aritmetic cu patru zecimale, calculat prin trunchiere, dintre media anilor de studii i media
examenului de stat (licen)/absolvire sau bacalaureat, pentru absolvenii liceelor pedagogice sau media dintre examenul de disertaie i media
anilor de studiu.
(**) Se completeaz numai de cadrele didactice titulare n nvmnt, participante la concurs.ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE, acte doveditoare legalizate de biroul notarial (act. nr. 1 ori 1') sau atestat pentru
conformitate de ctre unitatea de nvmnt la care am funcionat n anul colar 20112012 (actele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):
1) Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricol i certificat profesional (ultimul pentru absolvenii liceului
pedagogic);
1') Absolvenii promoiei 2012 vor prezenta copia legalizat a adeverinei de la instituia de nvmnt
superior/postliceal/mediu din care s rezulte c au susinut examenul de licen, media de absolvire a facultii/colii
postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobndit, media anilor de studii i faptul c pe parcursul efecturii studiilor
s-a frecventat i promovat modulul pedagogic;
2) Copii de pe certificatele de obinere a gradelor didactice;
3) Copii de pe certificatele de natere i cstorie (pentru solicitanii care i-au schimbat numele);
4) Copie de pe actul de titularizare n nvmnt (dac este cazul);
5) Decizia inspectoratului colar sau a ntreprinderii de ntrerupere a activitii (dac este cazul);
6) Copie de pe fila din B.I. sau cartea de identitate cu domiciliul;
7) Adeverina din care s rezulte vechimea efectiv n nvmnt (dac este cazul);
8) Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor;
9) Avizul medical din care s rezulte ca sunt apt() pentru a preda n nvmnt;
10) Declaraie pe proprie rspundere c nu desfor activiti incompatibile cu demnitatea funciei didactice i nu am
fost ndeprtat din nvmnt pentru motive disciplinare sau printr-o hotrre judectoreasc definitiv de
condamnare penal;
11) Numai pentru titulari: adeverin eliberat de unitatea de nvmnt din care s rezulte situaia postului (structura
pe ore i discipline a catedrei, nivelul de nvmnt i regimul de mediu).SE COMPLETEAZ DUP REPARTIZAREA PE POSTURI

Subsemnatul(a) _____________________________________, obinnd media ________ la concurs, accept
transferul/numirea ncepnd cu data de 1 septembrie 2012 pe/la postul/catedra obinut():


Unitatea de nvmnt Localitatea Post/catedra
Sectorul Nr. ore
Data_______________ Semntura_____________

VERIFICAT
Inspector colarMONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 189

188
ANEXA NR. 23
la MetodologieCalculul mediei de departajare n cazul mediilor egale, pentru absolventii care au
finalizat studiile n alte tri si au obtinut certificat pentru echivalarea studiilor eliberat de
Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului din Romnia

1. n conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 4454 din 4.07.2005, anexa 2, media general de
absolvire se calculeaz dup formula - MGE = MGA
x
10 : N
max
- unde:
MGE reprezint media general de absolvire echivalat n Romnia;
MGA reprezint media general de absolvire din tara n care s-au finalizat
studiile;
N
max
reprezint nota maxim din sistemul de notare din tara n care a absolvit.

2. n cazul n care absolventii nscrisi la concurs provin din tri cu sistem de notare pe
baz de calificative, conversia acestora se realizeaz astfel:
- Calificativul foarte bine nota 5 pentru trile n care se aplic alte sisteme de notare
diferite de sistemul de notare M.E.C.T.S.;
- Calificativul bine nota 4 - pentru trile n care se aplic alte sisteme de notare diferite
de sistemul de notare M.E.C.T.S.;
- Calificativul satisfctor nota 3 - pentru trile n care se aplic alte sisteme de notare
diferite de sistemul de notare M.E.C.T.S.;
Pentru obtinerea mediei generale de absolvire echivalat n Romnia, dup conversia
mai sus mentionat, se va aplica formula de la pct.1.

3. Media de departajare se va calcula ca media aritmetic dintre media general de
absolvire echivalat n Romnia si media obtinut la examenul de
licent/diplom/stat/absolvire.

4. Media obtinut la examenul de licent/diplom/stat/absolvire, mentionat la pct.3 se
calculeaz dup aceeasi formul (eventual conversie) de la pct. 1 si 2.

n consecint, pentru absolventii care au finalizat studiile n Ucraina, Republica
Moldova sau alte tri si au obtinut diplome echivalate de ctre Ministerul Educatiei,
Cercetrii, Tineretului si Sportului din Romnia, n urma precizrilor de mai sus,
calificativele sunt echivalate dup cum urmeaz:
Calificativul foarte bine nota 10 n sistemul de notare M.E.C.T.S.
Calificativul bine nota 8 n sistemul de notare M.E.C.T.S.
Calificativul satisfctor nota 6 n sistemul de notare M.E.C.T.S.
190 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

189
Anexa nr. 24
la Metodologie

Unitatea de nvtmnt /Centrul __________

Nr.
crt.
Numele si
prenumele
candidatului
repartizat
Rezultatul
obtinut la
proba
practic/
oral n
profilul
postului
Nota
obtinut
la
concurs
Unitatea de
nvtmnt
Localitatea
Post/
catedr
Cod
post
Tipul de
repartizare:

- pentru
angajare pe
perioad
nedeterminat;

- pentru
angajare pe
perioad
determinat;

- plata cu ora

ObservatiiPresedintele comisiei de organizare si desfsurare a concursului,
______________________________________
(Numele si prenumele)


L.S.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 191

190
ANEXA NR. 25
la Metodologie
C A L E N D A R U L
mobilittii personalului didactic din nvtmntul preuniversitar
pentru anul scolar 2012 - 2013

Lucrrile privitoare la mobilitatea personalului didactic din nvtmntul preuniversitar
de stat se monitorizeaz/organizeaz/auditeaz la nivelul inspectoratelor scolare si sunt
coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic din nvtmntul preuniversitar
numit, numit prin decizia inspectorului scolar general, pn la data de 3 ianuarie 2012, n
urmtoarea component:
a) presedinte - inspector scolar general adjunct cu atributii n domeniul managementului
resurselor umane;
b) vicepresedinte - inspector scolar cu atributii referitoare la managementul resurselor
umane/inspector scolar cu managementul institutional/inspector scolar de specialitate;
c) secretari - inspectori scolari cu atributii referitoare la managementul resurselor
umane/inspectori scolari cu managementul institutional/inspectori scolari de
specialitate/directori de unitti de nvtmnt de nivel liceal;
d) membri - inspectori scolari de specialitate/inspectori scolari/inspector responsabil
pentru nvtmntul n limbile minorittilor nationale/profesori metodisti, cte unul pentru
fiecare specialitate, consilierul juridic si analistul programator de la inspectoratul scolar
judetean/al municipiului Bucuresti.
Comisia de mobilitate a personalului didactic din nvtmntul preuniversitar si
desfsoar activitatea conform prezentului Calendar si este abilitat s ia decizii si n afara
perioadei prevzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situatiilor care pot s apar, n baza
hotrrilor comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar sau a consiliului de
administratie al inspectoratului scolar, cu informarea si avizul Ministerului Educatiei,
Cercetrii, Tineretului si Sportului, cu exceptia transferrii pentru restrngere de activitate.
Comisia de mobilitate a personalului didactic din nvtmntul preuniversitar si
desfsoar activitatea pe durata unui an calendaristic.
Reprezentantii organizatiilor sindicale din nvtmnt reprezentative la nivelul
judetului/municipiului Bucuresti particip ca observatori la toate etapele mobilittii
personalului didactic de predare si de pregtire/instruire practic din nvtmntul
preuniversitar. n aceast calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a
personalului didactic din nvtmntul preuniversitar, au dreptul de a semnala presedintelui
comisiei eventualele nerespectri ale prevederilor legale si semneaz alturi de membrii
comisiei documentele finale.

I. Ca urmare a restructurrii retelei scolare, a transformrii unor unitti de nvtmnt n
unitti de alt nivel si a schimbrii denumirii unittilor de nvtmnt, inspectoratele scolare
revizuiesc deciziile de restructurare a retelei scolare si n baza acestora emit noi documente
de numire pentru personalul didactic titular al sistemului national de nvtmnt afectat de
aceste schimbri.
Pentru cadrele didactice titulare pe nivel gimnazial/scoala de arte si meserii n unitti cu
clase V-XII/XIII sau I-XII/XIII, care ndeplinesc conditiile de ocupare a unui post didactic
de nivel liceal, la solicitarea acestora, inspectoratele scolare emit noi documente de numire n
care se precizeaz nivelul cel mai nalt de nvtmnt al unittii, n functie de postul/catedra
ocupat().
Perioada: 3-6 ianuarie 2012
192 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

191
II. Ordinea desfsurrii etapelor mobilittii personalului didactic din nvtmntul
preuniversitar pentru anul scolar 2012-2013 este urmtoarea:
1. ntocmirea de ctre unittile de nvtmnt listelor cuprinznd personalul didactic
titular care ndeplineste conditiile legale de pensionare la 1 septembrie 2012 si comunicarea
lor la inspectoratul scolar:
a) pentru limit de vrsta;
b) la cerere, pentru pensionare anticipat sau pensionare anticipat partial.
Perioada: 5-10 ianuarie 2012

2. Constituirea catedrelor, ncadrarea personalului didactic titular n nvtmnt si
solutionarea cererilor de ntregire a normei didactice a personalului didactic titular conform
prezentei Metodologii pentru anul scolar 2012-2013:
a) la nivelul unittilor de nvtmnt/consortiilor scolare;
Perioada: 11-25 ianuarie 2012
b) analiza, corectarea si avizarea proiectului de ncadrare si a ofertei de posturi
didactice/catedre vacante/rezervate de ctre inspectoratul scolar.
Perioada: 26 ianuarie-8 februarie 2012

3. Transferarea personalului didactic titular al sistemului national de nvtmnt
preuniversitar disponibilizat prin restrngere de activitate sau prin restructurarea retelei
scolare:
a) afisarea la inspectoratul scolar a listei cuprinznd posturile didactice/catedrele
vacante/rezervate;
Termen: 15 februarie 2012
b) afisarea, la inspectoratele scolare, a listei cadrelor didactice care intr n restrngere
de activitate, ncepnd cu 1 septembrie 2012;
Termen: 15 februarie 2012
c) depunerea solicitrilor de ctre cadrele didactice aflate n restrngere de activitate
pentru obtinerea consimtmntului n vederea solutionrii restrngerii de activitate;
Perioada: 16-22 februarie 2012
d) analiza n consiliul de administratie al unittilor de nvtmnt a solicitrilor si
comunicarea hotrrii cu privire la acordarea/neacordarea consimtmntului;
Perioada: 23-27 februarie 2012
e) nregistrarea cererilor personalului didactic care solicit solutionarea restrngerii de
activitate la comisia de mobilitate a inspectoratului scolar;
Perioada: 28 februarie - 6 martie 2012
f) desfsurarea probelor practice/orale;
Perioada: 7-9 martie 2012
g) afisarea la inspectoratul scolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicit
solutionarea restrngerii de activitate;
Perioada: 7-9 martie 2012
h) nregistrarea contestatiilor la punctajele acordate;
Perioada: 12-13 martie 2012
i) solutionarea contestatiilor n consiliul de administratie al inspectoratului scolar si
afisarea punctajelor finale;
Termen: 14 martie 2012
j) solutionarea cererilor de restrngere de activitate n sedint public;
Perioada: 15-16 martie 2012
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 193

192
k) nregistrarea contestatiilor la inspectoratul scolar cu privire la modul de solutionare a
restrngerilor;
Perioada: 19-20 martie 2012
l) solutionarea contestatiilor n consiliul de administratie al inspectoratului scolar;
Termen: 21 martie 2012
m) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare.
Termen: 22 martie 2012

4. Organizarea si desfsurarea examenului national de definitivat:
a) sustinerea inspectiilor speciale la clas;
Perioada: 1 noiembrie 2011 5 iunie 2012
b) sustinerea probei scrise;
Termen: 17 iulie 2012
c) afisarea rezultatelor;
Termen: 23 iulie 2012
d) nregistrarea contestatiilor si transmiterea acestora la centrele de evaluare;
Perioada: 23-24 iulie 2012
e) rezolvarea contestatiilor;
Termen: 25 iulie 2012
f) afisarea rezultatelor finale.
Termen: 26 iulie 2012

5. Ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n
unittile de nvtmnt preuniversitar:
a) afisarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a solutionrii
restrngerilor de activitate si ca urmare a acordrii prelungirii contractelor pe perioad
nedeterminat/determinat pentru anul scolar urmtor la unittile de nvtmnt si la
inspectoratele scolare;
Termen: 28 martie 2012
b) afisarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru
concurs la unittile de nvtmnt si la inspectoratele scolare;
Termen: 28 martie 2012
c) verificarea si publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele
vacante/rezervate pentru concurs, a centrelor de concurs si a graficului de desfsurare a
probelor la unittile de nvtmnt si la inspectoratele scolare;
Termen: 30 martie 2012
d) nregistrarea cererilor de nscriere a candidatilor la concursul de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate la secretariatul unittii de nvtmnt/centrului care
organizeaz concurs si pentru candidatii care solicit angajare n baza notelor de la concursul
din iulie 2010 si/sau la concursul din iulie 2011;
Perioada: 2-12 aprilie 2012
e) verificarea si avizarea dosarelor candidatilor de ctre comisia de organizare si
desfsurare a concursului si consilierul juridic al inspectoratului scolar;
Perioada: 18-27 aprilie 2012
f) validarea nscrierii, prin semntur, de ctre candidati sau mputernicitii acestora
prin procur notarial n original, conform graficului stabilit de comisia de organizare si
desfsurare a concursului; neprezentarea la validare atrage dup sine anularea nscrierii la
concurs;
Perioada: 20-28 aprilie 2012
194 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

193
g) afisarea listei candidatilor nscrisi si a graficului privind sustinerea probelor
practice/orale si a inspectiilor la clas;
Termen: 30 aprilie 2012
h) organizarea si desfsurarea probelor practice/orale si a inspectiilor speciale la clas;
Perioada: 2 mai-8 iunie 2012
i) desfsurarea probei scrise;
Termen: 2 august 2012
j) afisarea rezultatelor;
Termen: 6 august 2012
k) nregistrarea contestatiilor;
Perioada: 6-7 august 2012
l) rezolvarea contestatiilor;
Termen: 8 august 2012
m) afisarea rezultatelor finale.
Termen: 9 august 2012

5.1. Etapa I de repartizare - repartizarea n sedint public, la nivel de centru de
concurs/unitate de nvtmnt, a candidatilor care au obtinut cel putin media de repartizare
7,00 (sapte) la concursul din 2012, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate n
vederea angajrii pe perioada nedeterminat:
a) repartizarea n sedint public, la nivelul centrului de concurs/unitate de nvtmnt,
a candidatilor care au obtinut cel putin nota 7,00 (sapte), pe posturile didactice/catedrele
vacante publicate pentru angajare pe perioad nedeterminat;
Zilele de 10 si 13 august 2012
b) reactualizarea si afisarea listei posturilor didactice/catedrelor rmase
vacante/rezervate pentru angajare pe perioad determinat la centrele/unittile de nvtmnt
care organizeaz concurs;
Termen: 14 august 2012
c) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr.
Termen: 31 august 2012

5.2. Etapa a II-a de repartizare - repartizarea n sedint public, la nivel de centru de
concurs/unitate de nvtmnt, a candidatilor care au obtinut cel putin media de repartizare
5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2012 si a candidatilor care solicit angajare n baza
notelor de la concursul din sesiunea iulie 2010 si/sau la concursul din sesiunea iulie 2011, pe
posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru angajare pe perioad
determinat:
a) repartizarea n sedint public, la nivelul centrului de concurs/unitate de nvtmnt,
a candidatilor care au obtinut cel putin media 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2012 si a
candidatilor care solicit angajare n baza notelor de la concursul din sesiunea iulie 2010
si/sau la concursul din sesiunea iulie 2011, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate
publicate n vederea angajrii pe perioad determinat, pe posturile didactice/catedrele
vacante publicate n vederea angajrii pe perioad determinat;
Perioada: 15-16 august 2012
b) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr;
Termen: 31 august 2012

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 195

194
c) transmiterea la inspectoratele scolare, a listei posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate, a listei candidatilor repartizati si
a listei candidatilor rmasi nerepartizati;
Termen: 17 august 2012
d) publicarea la inspectoratele scolare, a listei posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate, a listei candidatilor repartizati si
a listei candidatilor rmasi nerepartizati.
Termen: 20 august 2012

6. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate la nivelul
inspectoratului scolar:
a) depunerea dosarelor pentru completarea normei didactice si a cererilor candidatilor
care au sustinut concurs n alte judete si au rmas nerepartizati;
Perioada: 8-9 august 2012
b) afisarea punctajelor;
Termen: 20 august 2012
c) depunerea contestatiilor la punctaje;
Perioada: 20-21 august 2012
d) solutionarea contestatiilor si afisarea listelor finale.
Termen: 22 august 2012
6.1. Etapa a III-a de repartizare - repartizarea pe posturi didactice/catedre
vacante/rezervate, n sedint public, la nivel judetean, a cadrelor didactice titulare pentru
completare de norm didactic si a candidatilor rmasi nerepartizati dup concursul din
sesiunea 2012, precum si a candidatilor care solicit angajare pe perioad determinat n baza
notelor de la concursul din sesiunea iulie 2010 si/sau la concursul din sesiunea iulie 2011:
a) numirea n functiile de conducere, ndrumare si control neocupate prin concurs;
Termen: 20 august 2012
b) solutionarea completrilor de norm didactic;
Termen: 23-24 august 2012
c) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru angajare
pe perioad determinat;
Termen: 25 august 2012
d) repartizarea candidatilor rmasi nerepartizati dup concursul din sesiunea 2012,
precum si a candidatilor care solicit angajare n baza notelor de la concursul din sesiunea
iulie 2010 si/sau la concursul din sesiunea iulie 2011;
Perioada: 27-28 august 2012
e) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr.
Termen: 31 august 2012
7. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate prin plata cu ora
la nivelul unittilor de nvtmnt:
a) depunerea dosarelor pentru ncadrare n regim de plat cu ora la nivelul unittilor de
nvtmnt;
Perioadele: 2-12 aprilie 2012;
15-16 august 2012
b) afisarea punctajelor;
Termen: 20-21 august 2012
c) depunerea contestatiilor la punctaje;
Perioada: 20-21 august 2012

196 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011

195
d) solutionarea contestatiilor si afisarea listelor finale;
Termen: 22 august 2012
e) atribuirea orelor n plata cu ora la nivelul unittilor de nvtmnt;
Termen: 29 august 2012
f) transmiterea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si
incomplete rmase neocupate, a listei posturilor ocupate prin plata cu ora, a listei candidatilor
care au solicitat plata cu ora rmasi nerepartizati si a listei posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate datorit neprezentrii la post a
candidatilor repartizati n etapele anterioare;
Termen: 3 septembrie 2012
g) afisarea listei posturilor didactice vacante/rezervate;
Termen: 4 septembrie 2012
h) repartizarea candidatilor conform art. 158 din prezenta Metodologie;
Perioada: 5-7 septembrie 2012
i) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr.
Termen: 10 septembrie 2012

III. Transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului a situatiei
statistice globale privind repartizarea candidatilor pe posturi didactice/catedre
vacante/rezervate.
Termen: 17 septembrie 2012
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 758 bis/27.X.2011 197
Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.
Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 758 bis/27.X.2011 conine 198 de pagini. Preul: 79,20 lei ISSN 14534495
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
&JUYDGY|589148]
Cristina-Gabriela F. Popescu
Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Locatia:Bucuresti