BOLILE CASTRAVEŢILOR

(Cucumis sativus L.)

Viroze MOZAICUL COMUN AL CASTRAVEŢILOR Virusul mozaicului castraveţilor (cucumber mosaic virus)

Mozaicul comun este una dintre virozele cele mai răspândite şi mai păgubitoare, care se întâlneşte atât în culturile din sere şi solarii, cât şi în cele din câmp. Virusul produce infecţii grave la castravete, dovlecel, pepene galben, dovleac, ardei, tomate, vinete, salată, precum şi la multe specii floricole, aster, laleaua, gladiola, crinul, zambila, petunia ş.a. Simptome. Atacul se manifestă pe frunze şi fructe prin simptome care variază cu condiţiile de mediu, fenofaza, tulpina virusului etc. Plantele pot fi infectate în toate fenofazele. Când sunt infectate în stadiul de plantulă, are loc îngălbenirea apoi ofilirea cotiledoanelor şi în final pieirea plantelor. La plantele mature, boala se caracterizează prin apariţia de simptome tipice de mozaic pe frunzele tinere, în preajma înfloritului. În acest caz apar numeroase pete de decolorare, verzi-deschise sau gălbui, mici, cu marginile difuze, diferite ca formă şi mărime, care alternează cu porţiunile verzi, normale, imprimând frunzei aspectul, caracteristic de mozaic. Frunzele intens atacate sunt gofrate, deformate de dimensiuni mai mici decât cele normale. Pe frunzele din partea bazală a vrejilor apar zone galbene şi necroze care determină uscarea prematură a plantelor. La plantele infectate de timpuriu se observă o scurtare progresivă a internodiilor, începând de la bază, încât în porţiunea de la vârful vrejilor frunzele sunt foarte apropiate unele de altele, formând un fel de rozetă. În ultima fază a bolii frunzele se îngălbenesc, se usucă şi cad, vrejii rămânând aproape complet defoliaţi. Simptomul de nanism este mai pronunţat când planta a fost infectată în stadiul tânăr.

Un alt simptom foliar caracteristic, mai ales pentru culturile forţate, este apariţia pe frunze a unor pete inelare sau semiinelare, de culoare verde-gălbuie. La atacuri intense plantele nu mai înfloresc. Pe fructele de castraveţi, în condiţii de temperatură ridicată (peste 27°C) atacul se caracterizează prin apariţia, în primele faze, a unor pete verzui-gălbui sau albicioase, dispuse pe toată suprafaţa fructului intercalate cu pete mai mici, de culoare verde-închis. Uneori, fructele bolnave se albesc, rămân mici, sunt puternic deformate, mai ales când s-au format după ce a avut loc infecţia. Aceste fructe sunt depreciate cantitativ şi calitativ, fiind improprii pentru consum în stare proaspătă sau conservată. Când plantele sunt infectate în condiţii de temperatură scăzută apare îngălbenirea şi ofilirea rapidă a plantelor atât în seră cât şi în câmp. Agentul etiologic. Virusul mozaicului castraveţilor (Cucumber mosaic virus) se prezintă sub formă de particule sferice, de 30-40 nm diametru. Temperatura de inactivare este de 65-75°C, iar longevitatea în suc 3-6 zile la 20°C. Virusul mozaicului castraveţilor prezintă numeroase tulpini care se diferenţează prin reacţia plantelor test şi prin proprietăţile serologice şi biochimice. Virusul este transmis în natură de către afide (peste 60 de specii) în mod nepersistent (Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae etc.), putând infecta în afară de cucurbitaceae (Cucumis, Lagenaria, Cucurbita, Luffa etc.) multe specii din alte familii (tomate, ardei, vinete, spanac ş.a.). De la un an la altul, virusul rezistă în plantele perene (Stellaria media, Capsella bursa pastoris, Cirsium arvense etc.) din câmp sau în cele cultivate în sere, sensibile la atacul acestei boli. Un rol însemnat în transmiterea bolii îl joacă seminţele. Virusul se dezvoltă bine la temperatura de 20-25°C la care, perioada de incubaţie durează 4-5 zile în frunzele tinere şi 18-20 zile în ţesuturile bătrâne. Peste 30°C, VMC nu se mai manifestă. Măsuri de prevenire şi combatere. În vederea prevenirii infecţiei se impune amplasarea culturilor de cucurbitacee, ca şi a altor specii susceptibile (ardei, tomate, vinete etc.) la distanţă mai mare de 500 m, de sursele de infecţie. La plantare se va folosi numai răsad sănătos, liber de virus. În sere se va proceda la dezinfectarea solului cu aburi fierbinţi. În culturile de cucurbitacee se vor aplica tratamente repetate împotriva afidelor vectoare. Pentru a se preîntâmpina infectarea răsadului de către afide se recomandă ca la deschiderile pentru aerisire să se fixeze plase fine din relon sau tifon. Se va acorda atenţie distrugerii buruienilor gazdă, atât din culturi, cât şi din vecinătatea acestora, precum şi din spaţiile dintre sere şi solarii.

O măsură de luptă de mare perspectivă o reprezintă crearea şi introducerea în cultură a soiurilor şi hibrizilor de castraveţi rezistenţi sau toleranţi, ca: Anka F1, Mondial, Octopus F1, Rita F1, Cornisa F1, Cornirom F1, Topaz, Cornisem F1, Levina F1 ş.a. (C. Gheorghieş şi I. Geamăn, 2003).

MOZAICUL VERDE AL CASTRAVEŢILOR

Virusul mozaicului verde al castraveţilor (Cucumber green mottle mosaic virus)

Mozaicul verde, semnalat prima dată în Anglia, în anul 1922, în prezent se întâlneşte în Germania, Franţa, Danemarca, Olanda, Suedia, Norvegia, Finlanda etc. În ţara noastră a fost identificat de către I. Pop şi Aurelia Jilăveanu, în anul 1985, la culturile de castraveţi din sere. Virusul poate infecta şi pepenele galben şi pepenele verde. Nu infectează solanaceele. Simptome. Mozaicul verde afectează îndeosebi culturile de castraveţi din sere. Plantele afectate de tulpina verde comună a virusului prezintă simptome caracteristice în special pe frunze şi în mai mică măsură pe fructe. Pe frunze, în primele faze, apare o clarifiere (transparenţă) a nervurilor, urmată de o pătare mozaicată de culoare verde-închis, de deformarea limbului şi bombarea spre partea superioară a ţesuturilor verzi. Atacul este mai evident pe frunzele tinere, care capătă un aspect băşicat, gofrat. Plantele infectate în faza tânără rămân pipernicite şi dau producţii mici. Malformaţiile foliare se accentuează, mai ales iarna, când dezvoltarea este lentă. În cazul tulpinii galbene, simptomele constau în clorozarea nervurilor şi în apariţia unor pete galbene-strălucitoare sau alburii, adesea de formă stelată, la suprafaţa limbului. Frunzele bătrâne se albesc aproape complet. Fructele infectate în fază timpurie, rămân de dimensiuni mai reduse, sunt pătate, deformate, cu valoare comercială foarte scăzută. Agentul etiologic. Virusul mozaicului verde prezintă, după culoarea petelor produse pe frunzele de castraveţi, două tulpini distincte, şi anume tulpina comună (verde) şi tulpina

Infecţiile cu acest virus au consecinţe grave asupra plantelor deoarece afectează sistemul radicular care. Cea mai importantă măsură împotriva acestei viroze este folosirea de seminţe libere de virus sau a seminţelor dezinfectate termic.a. Nu se transmite prin afide şi nu atacă solanaceele. prin intermediul apei de irigaţie. rămâne mai redus cu 50 % faţă de cel al plantelor sănătoase. lungi de 275-300 nm. Muncitorii îşi vor spăla mâinile cu apă cu săpun ori de câte ori vin în contact cu o plantă infectată. Geamăn. precum: Levina F1. Temperatura de inactivare este de 80-90°C. mâinile şi hainele muncitorilor. Măsuri de prevenire şi combatere. astfel încât la adâncimea de 30 cm temperatura să ajungă la 90-92°C. uneltele şi materialele cu care se lucrează în sere şi solarii. În sere şi solarii se va executa dezinfecţia termică a solului cu vapori supraîncălziţi. Se impune excluderea răsadului. Virusul posedă o rezistenţă ridicată la uscăciune. De la un sezon la altul se perpetuează în cea mai mare parte prin seminţele de castraveţi în proporţie de 5-8 %. La temperatura camerei virusul rămâne activ timp de câteva luni. Akito F1..galbenă. precum şi halatele muncitorilor se vor dezinfecta cu soluţie de fosfat trisodic 15 %. uscat. 1969). timp de 3 zile la 70°C. prin inventarul de lucru contaminat. Gheorghieş şi I. Milenium F1 ş. cu diametrul de 14-18 nm. Virusul se prezintă sub formă de bastonaşe drepte. fiind localizat numai pe suprafaţa seminţelor şi într-un procent redus prin resturile de plante atacate şi prin sol. cu simptome de infecţie. Scheletul serelor. timp de o oră. (C. rigide. de la plantare. 2003). În perioada de vegetaţie se transmite prin contactul dintre plantele bolnave cu cele sănătoase. fapt urmat de diminuarea sensibilă a producţiei de castraveţi (Fletcher şi colab. După desfiinţarea culturii se vor îndepărta plantele prin smulgere şi se vor aduna toate resturile de la suprafaţa solului. . Se vor introduce în cultură soiuri şi hibrizi rezistenţi la CMC.

Uneori frunzele prezintă fenomenul de brunificare a nervurilor. Măsuri de prevenire şi combatere.). Norvegia. cu diametrul în jur de 30 nm. în S. În sere se va menţine un regim termic relativ ridicat. Se impune. care este nefavorabil multiplicării virusului. Germania. şi Canada. Inactivarea termică a virusului are loc la 60°C în 10 minute. cu aspect hidrozat. Plantele atacate se vor smulge şi se vor arde. Agentul etiologic.NECROZA CASTRAVEŢILOR Virusul necrozei tutunului la castraveţi (Tabacco necrosis virus in cucumber) Necroza castraveţilor se înâlneşte frecvent la culturile din sere. timp de 8-9 ani. de culoare galbenă-brunie sau cenuşii-brunii. deschise la culoare. care constituie o sursă permanentă de infecţie. ca şi în cazul mozaicului verde. În cazul infecţiilor timpurii plantele se ofilesc şi se usucă. Simptomele sunt foarte evidente pe vreme răcoroasă şi luminozitate redusă. de dimensiuni mici. Olanda. Atacul se manifestă pe frunze şi fructe. Simptome. ca şi necrozarea unor porţiuni ale nervurilor şi a spaţiilor internervuriene. România etc. sub formă de spori de rezistenţă. Foarte caracteristice şi evidente sunt simptomele pe fructe. virusul produce numeroase pete. În natură. care se prezintă sub formă de particule poliedrice. . la suprafaţa lor observându-se pete uşor adâncite. a mâinilor şi a materialelor cu care se lucrează. Ciuperca îşi menţine viabilitatea. dezinfectarea uneltelor. delimitate de o bordură de culoare verde-închis. Pe frunze. în culturile de castraveţi. Suedia. virusul este vehiculat de către zoosporii ciupercii Olpidium brassicae. fiind cunoscută în multe ţări din Europa (Franţa. care se găsesc în sol. de asemenea.A. Ca primă măsură de combatere se impune dezinfectarea termică a solului cu vapori supraîncălziţi. Această boală a castraveţilor este produsă de o tulpină a virusului necrozei tutunului. în timp ce în condiţii de temperatură ridicată (peste 28°C) şi lumină intensă sunt slab exteriorizate. de 28-30°C.U.

la castraveţi şi pepeni. Atacul se întâlneşte frecvent la culturile din câmp şi la cele din sere. Simptome asemănătoare apar şi pe tulpini şi pe peţiolurile frunzelor. dacă umiditatea atmosferică este ridicată (peste 90 %). să ajungă la 15 mm. numărul petelor pe cotiledoane nu este prea mare. pentru ca mai târziu. A fost semnalată şi studiată în anul 1915. plantele continuând să se dezvolte. se usucă şi se necrozează. Lachrymans (E. ocupând suprafeţe mari din limb. care apoi se veştejesc şi putrezesc sau se se usucă.A. După câteva zile. se sfâşie şi cad. Săvulescu. sub forma unor pete mici. Numărul petelor variază în funcţie de condiţiile climatice şi de soi. hidrozate. Adesea petele confluează. De regulă. de Smith şi Bryan. Boala se manifestă în cursul întregii perioade de vegetaţie. de 2-7 mm în diametru. numărul petelor pe cotiledoane nu este prea mare. Simptome.A. plantele continuând să se dezvolte. pe care apar pete hidrozate. sub formă de picături. limbul apărând perforat. Smith et Bryan) Joung. La început. solarii şi răsadniţe.Bacterioze PĂTAREA UNGHIULARĂ A FRUNZELOR DE CASTRAVEŢI Pseudomonas syringae pv.. care apoi se brunifică. circulare sau colţuroase.U. producând pierderi mari ce ajung până la 50 %. care se usucă şi rămâne ca o crustă albă-cenuşie. de cele mai multe ori colţuroase. dispuse frecvent de-a lungul nervurilor. pe cotiledoane. de culoare verde-închis. pe faţa inferioară a petelor apare un exsudat mucilaginos.U. în S. În România a fost semnalată de Tr. frunze. înconjurate de o zonă galbenă-verzuie. bine conturate. ţesuturile petelor se necrozează şi capătă o culoare cenuşie-gălbuie. . putâng ajunge până la 5060 pe o singură frunză. după cum timpul este umed sau uscat. pe toate organele aeriene: cotiledoane. şi Canada. Dye et Wilkie Această boală este foarte răspândită şi păgubitoare pentru culturile de castraveţi din Europa. S. De regulă. Pe timp umed. tulpini şi fructe. în anul 1940. de culoare verde-închis la început. Foarte caracteristic se prezintă atacul pe frunzele mature. Primele simptome apar îndată după răsărirea plăntuţelor. petele sunt mici.F.

bacteria pătrunde prin leziunile mici ale pieliţei. Perioada de incubaţie durează 2-3 zile în cazul înfecţiilor primare şi 8-10 zile pentru infecţiile secundare. de culoare crem. albicioase sau gălbui care. vânt. Este asporogenă. netede sau uşor proeminente. hidrolizează parţial amidonul. fam. insecte. Timpul secetos împiedică dezvoltarea bolii. De la un an la altul. Infecţia frunzelor se face prin stomate. ele rămân mici şi uneori deformate. Pe felii de cartof. de 1. circulare. unelte cu care se lucrează. Bacteriile cauzate pătrund şi în straturile mai adânci ale fructului infectând în acest caz şi seminţele. cu temperatura de dezvoltare între 1-35°C. după ce se usucă. solitare. lachrymans (E. Pseudomonadaceae. adâncite. bacteria este diseminată de apa de ploaie sau aspersie. nu produce NH3 şi H2S. syringae pv. Lachrymas nu coagulează laptele. În timpul vegetaţiei. cu centrul albicios.8 µm. Temperatura optimă pentru evoluţia bolii oscilează între 19-27°C. bacteria rezistă în seminţele provenite din fructe atacate şi în resturile de plante bolnave până când acestea se descompun. În bulion. Bacteria are formă de bastonaş. de 1-3 mm. La suprafaţa acestor ulceraţii apar. bacteria dezvoltă o cultură abundentă. Dacă în momentul infecţiei fructele sunt tinere.Smith et Bryan) Joung. Pătarea unghiulară a frunzelor este produsă de bacteria Pseudomonas syringae pv. Gram-negativă. albicioase. ca şi pe celelalte organe bolnave. hidrozate. Pe agar nutritiv bacteria formează colonii circulare.2-2 x 0. cu capetele uşor îndoite. Boala este deosebit de gravă în verile sau în regiunile caracterizate printr-o mare cantitate de precipitaţii. formând peliculă. În seminţe bacteria îşi păstrează . lichefiază gelatina. picături mucilaginoase. Bacteria Ps. în perechi sau dispuse în lanţuri. din diviziunea Bacteria. când umiditatea atmosferică depăşeşte 90 %. Plantele atacate intens au creşterea încetinită şi producţia mult diminuată atât cantitativ cât şi calitativ. care au aspectul unor ulceraţii. albă-cenuşie.F. În fructe.Pe fructe atacul se întâlneşte mai rar. Dye et Wiljie. sub forma unor pete mici. bacteria se dezvoltă slab până la moderat. cu 1-5 flageli polari. dimineaţa înainte de a se evapora picăturile de apă sau de rouă. aerobă. Agentul etiologic. optima fiind de 25-27°C. nu reduce nutriţii. lucioase. mucilaginoasă. se prezintă ca o crustă fină. sensibilă la lumina solară şi mai puţin la uscăciune. produce indol.

Rezultate similare s-au obţinut şi prin utilizarea tratamentului termic umed la 53°C timp de o oră. Premier. Cryptonol – 0. Gh. Novozir MN 80 – 0. pentru a favoriza o aerisire corespunzătoare a plantelor.S. deoarece apa prin aspersie vehiculează patogenul de la plantele bolnave la cele sănătoase.5 %. Mancozeb 800 – 0. O atenţie deosebită se va acorda combaterii. se elimină plantele atacate şi se va aplica primul tratament foliar cu unul din produsele: Champion 50 WP – 0. când intensitatea atacului este mai mare. 3). resturile vegetale vor fi adunate şi arde. Măsuri de prevenire şi combatere. în prima parte a perioadei de vegetaţie.. 2. ca: Topaz. Irigarea se va efectua numai prin rigole.5 %.3 %.75 %. În prezent au fost create şi introduse în cultură mai multe soiuri sau hibrizi de castraveţi toleranţi sau rezistenţi la atacul acestei bacterii. asigurând astfel infecţia primară. (15 %) – 1. După recoltare. Costache şi colab. efectuându-se apoi o arătură adâncă. O atenţie deosebită se acordă în prezent cultivării soiurilor sau hibrizilor de castraveţi cu rezistenţă sau toleranţă la infecţia cu acest patogen.5 l/ha. Bonillie Bordelaise – 0.R. Sonet. frecvenţa atacului fiind de 2. Gh. Curzate Plus T – 0. folosind produsele Kocide 101 – 0. bacteria migrează în cotiledoane.1 %. pe fond de infecţie artificială.a. Marinescu (1986) arată că din 30 de soiuri.2 %. 2004). Select. În timpul vegetaţiei. Alcupral 50 PU – 0. numai Gemini. Record (1. Hidroxid de cupru R. De mare importanţă în prevenirea apariţiei bolii sunt respectarea asolamentului de 3-4 ani şi folosirea unei seminţe sănătoase (obţinută din fructe neatacate) sau dezinfectate. . Marinescu (1981. linii şi hibrizi de castraveţi testaţi în câmp.2 %.3 %.5 %. (M. Următoarele 2-3 tratamente se vor efectua la intervale de 8-10 zile. îndată după răsărire.2 %. În culturile de castraveţi din spaţii protejate se vor îndepărta frunzele puternic atacate de această bacterie. Agnes şi Triumph au prezentat toleranţă faţă de acest patogen. Funguran OH 300 SC – 1 – 1. Odată cu germinarea seminţelor.viabilitatea până la 2 ani. 1982) a obţinut rezultate foarte bune în dezinfectarea seminţelor aplicând tratarea chimică prin vacuum infiltraţie. în special.25 % sau Super Champ FI – 0. Adonis ş.

În afară de castraveţi. albicioasă. iar maxima de 34-35°C. aerobă sau facultativ anaerobă. apoi trece în parenchim. cu flageli peritrichi. Frunzele ofilite se răsfrâng în jos peste peţiol ca nişte umbrele care se închid. Infecţia se face numai prin rănile produse de aceste insecte.F. care împiedică circulaţia sevei.Smith) Holland Această bacterioză. În ţara noastră a fost observată. rădăcina şi peţiolii frunzelor nu prezintă simptome de îmbolnăvire. Din frunze bacteria migrează în peţiol şi tulpină şi treptat întreaga plantă se ofileşte. dovlecelul şi dovleacul. Săvulescu şi colab. umede. în anul 1953.U. cu structură în formă de reţea. de E. Tracheiphila se prezintă sub formă de bastonaşe solitare. Undecimpunctata. simptom uşor de observat în timpul zilei. Transmiterea bacteriei de la an la an se face prin intermediul coleopterelor Diabrotica vittata şi D. de 1. Boala se manifestă prin ofilirea limbului. Perioada de incubaţie este de 7-15 zile. Bacteria se instalează în vasele conducătoare. bacteria mai atacă pepenele galben. minima de 8°C. Tulpina. dovlecei. semnalată pentru prima dată în S. Această ofilire este o boală tipică a vaselor. Bacteria E. . albicioase.F. Atacă în special – castraveţii. producând ofilirea şi în final uscarea plantei. putând fi întâlnită şi pe pepenii galbeni. În cursul nopţii. zbârcite. unde formează caverne pline cu mucilagiu.A. dovleac. La început se ofilesc porţiuni mici din limb. Într-o secţiune transversală prin tulpina plantelor bolnave se constată prezenţa unui mucilagiu alb-cenuşiu.5 x 0. Bemincasa cerifera etc. Pe geloză formează colonii mici.2-2.7 µm. întâia oară. în corpul cărora iernează.. lucioase. la început.Smith. începând cu frunzele bazale. în vasele conducătoare. în anul 1893. asporogenă.5-0. Temperatura optimă de dezvoltare a bacteriei este de 25-30°C. Gram-negativă. frunzele îşi recapătă turgescenţa. care se extind repede cuprinzând limbul în întregime. este întâlnită în prezent pe toate continentele unde se cultivă cucurbitaceae. în prezenţa picăturilor de apă. Pe felii de cartof sterilizat cultura este mucilaginoasă. iar în decurs de 12-15 zile planta este invadată în întregime. sensibilă la căldură şi uscăciune. o traheobacterioză.OFILIREA BACTERIANĂ A CUCURBITACEELOR Erwinia tracheiphila (E. Fructele plantelor atacate sunt ofilite. Simptome. netede. Agentul etiologic. de Tr.

are caracteristici morfologice. Îndată după apariţia bolii se vor aplica tratamente foliare pentru distrugerea insectelor vectoare. Pe frunze apar iniţial pete mici. de 1-3 mm. În România. boala a fost semnalată. care se întâlneşte frecvent în Bulgaria. frunze. transformându-se într-o masă moale apoasă. care pot ajunge în unii ani până la 30-40 % din producţie. Zurini şi V. tulpini şi fructe. În condiţii favorabile (umiditate atmosferică peste 85 %) petele pot să conflueze. produce pagube importante culturilor de castraveţi din spaţiile protejate. Ucraina.. Bacteria Ps. de Gh. Bürgeri Rot. colţuroase. devin hidrozate şi prezintă pe faţa inferioară exsudat bacterian abundent. În secţiune prin tulpină se constată brunificarea vaselor conducătoare. Agentul etiologic. Simptomul cel mai caracteristic al acestei boli se manifestă pe fructe. macerarea şi transformarea ţesuturilor într-un putregai moale. Simptome. După câteva săptămâni plantele intens atacate se ofilesc şi pier. Pentru prevenirea şi combaterea bolii se recomandă aplicarea măsurilor indicate în cazul bacteriei Ps. sub forma unor pete adâncite.Măsuri de prevenire şi combatere. Într-o fază mai evoluată a bolii ţesuturile petelor par a fi „opărite”. PĂTAREA FRUNZELOR ŞI PUTEGAIUL MOALE AL FRUCTELOR DE CASTRAVEŢI Pseudomonas bürgeri Rot. Această bacterioză. în anul 1978. cu aspect apos.. ţesuturile fructelor atacate se macerează. ocupând suprafeţe mari din limbul frunzelor. Federaţia Rusă etc. evidenţiindu-se simptomul de arsură a frunzelor. Severin. lachrymans. Când umiditatea atmosferică depăşeşte 85 %. Plantele bolnave se vor aduna şi se vor distruge prin ardere pentru a nu constitui sursă de infecţie pentru alte insecte. Syringae pv. iar temperatura oscilează între 26-27°C. I. de culoare verdeînchis. Syringae pv. fiziologice şi biochimice asemănătoare cu ale bacteriei P. la suprafaţă cu un abundent exsudat albicios. lachrymans. devin pergamentoase. Marinescu. . de 3-5 mm în diametru. Cu timpul ţesuturile din dreptul petelor se usucă. acoperit de exsudat bacterian. cu centrul albicios. Atacul se manifestă pe toate organele aeriene ale plantelor.

lachrymans. de culoare galbenă. în S. hidrolizează amidonul. de 3-7 mm şi diametru. În condiţii de umiditate atmosferică ridicată. atacul apare şi pe fructe sub formă de pete adâncite. dovlecel şi dovleac sub forma unor pete mici. în anul 1925. cucurbitae (Bryan) Dowson. circulare sau unghiulare. nu reduce nitraţii. Pentru prevenirea şi combaterea bolii se recomandă aceleaşi măsuri indicate împotriva bacteriei Ps. Într-o fază mai avansată a atacului petele devin brune. sere şi solarii.6 üm. la pepeni galbeni. Pe geloză nutritivă coloniile sunt rotunde. Pseudomonadaceae. din diviziunea Bacteria. . pot să conflueze şi să distrugă porţiuni mari din frunze. cu un flagel polar.5-1. syringae pv.PĂTAREA BACTERIANĂ A FRUNZELOR DE CUCURBITACEE Xanthomonas cucurbitae (Bryan) Dowson Semnalată prima dată. cu picături de exsudat la suprafaţă. Micoze MANA CUCURBITACEELOR Pseudoperonospora cubensis (Berk.4-0. perechi sau înlănţuite.3 x 0. Bacteria X. slab delimitate. peptonizează dar nu coagulează laptele.U. de culoarea chihlimbarului. Atacul se observă pe frunzele de catraveţi. în dreptul ţesutului atacat se observă prezenţa unui exsudat bacterian.) Rostowzew Mana cucurbitaceelor se întâlneşte frecvent la castraveţi. Infecţia se realizează prin stomate. opalescente. hidrozate. izolate. dovleci şi dovlecei fiind deosebit de păgubitoare pentru culturile forţate din răsadniţe. de 0. se prezintă sub formă de bastonaşe mobile. Lichefiază lent gelatina. 1982) consideră că această bacterie se transmite prin seminţe.A. Agentul etiologic.. cu marginile ondulate. maxima de 35°C. petele sunt înconjurate de un halou galben. fam. fără a produce pagube prea mari. Simptome. Uneori. produce NH3 şi H2S. galbene. iar cea letală este în jur de 49°C. Temperatura optimă de creştere este de 25-30°C. boala este cunoscută în prezent şi în Europa şi Asia. Unii cercetători (Vincent Sealy şi Brathwaite. et Curt. de către Bryan. Rareori.

Pe faţa inferioară a frunzelor. de 18-28 x 12-20 µm. atacul se întâlneşte foarte rar. de 2-24 mm diametru. În anii cu precipitaţii abundente. din cauza distrugerii aparatului foliar. de apa de ploaie. boala se întâlneşte doar în anii cu veri ploioase şi răcoroase sau în regiunile caracterizate printr-o cantitate mai mare de precipitaţii. dichotomic ramificaţi în treimea superioară. atacul acestui patogen poate cauza compromiterea parţială sau totală a culturilor de castraveţi din câmp. Din clasa Oomycetes. se formează. Et Curt) Rostow. Agentul etiologic. devin sfărâmicioase şi cad. sunt atacate aproape toate frunzele plantelor. America de Nord. conidii ovoide. însă. terminate prin câte 2 sterigme inegale. În condiţii favorabile dezvoltării bolii. la început de culoare verde-gălbuie. Miceliul ciupercii. după ce înoată în apă emit flamente . Frunzele puternic atacate se usucă. asociaţi în fascicule câte 2-3. care pot să conflueze şi să distrugă porţiuni mari din limb. Săvulescu. optima fiind 16-22°C şi de prezenţa picăturilor de apă pe frunze. Boala este produsă de ciuperca Pseudoperonospora cubensis (Berk. în absenţa unor măsuri adecvate de protecţie. Simptome. Ajunse pe frunzele plantelor gazde. fam. cenuşii-gălbui. ord. având loc în astfel de cazuri avortarea florilor. Peronosporales. se dezvoltă în spaţiile intercelulare ale ţesuturilor infectate. având un gust neplăcut. apoi galbene ca lămâia. Pe fructe. începând cu cele bazale. care pot ajunge până la 80 % din producţie. În ţara noastră a fost semnalată în anul 1928 de către Tr. se veştejesc. prin apariţia unor pete.Această boală este cunoscută în numeroase ţări din Europa. ramificat. Pierderi foarte ridicate. produce la culturile din solarii şi sere în ciclul al doilea de cultură (datorită condensului). în lipsa tratamentelor. de regulă colţuroase. unicelulare. De pe miceliu ies prin stomate conidiofori incolori. alcătuit din conidioforii şi conidiile (zoosporangii) ciupercii. Diseminarea conidiilor se face de către curenţii de aer. pentru ca după câteva zile să devină brune. boala manifestându-se pe partea superioară a frunzelor. rămân mici. în dreptul petelor se formează un puf cenuşiu-violaceu. În câmp. Apariţia şi evoluţia bolii sunt favorizate de temperaturi ce oscilează între 10-30°C. de unelte etc. în perioada de vegetaţie. vrejii rămân desfrunziţi. La vârful ramificaţiilor. Deseori. ele germinează în picături de apă la temperaturi cuprinse între 16-22°C şi produc zoospori biflagelaţi care. Peronosporaceae. Plantele pot fi atacate în toate fazele de dezvoltare. pe fiecare frunză formându-se peste 200 de pete. de 100-320 x 4-9 µm. nu mai ajung la maturitate. Conidiile se diferenţează în timpul nopţii şi devin mature după 12-13 zile. Asia şi Africa. mai rar izolaţi.

2 %. pe vreme umedă.2 %. Se va respecta un asolament raţional. Captan 50 WP – 0. pentru ca plantele din familia Cucurbitaceae să nu revină pe acelaşi teren decât după 4-5 ani. de pe care se răspândesc la culturile din câmp. Măsuri de prevenire şi combatere.5 %. Previcur 607 SL – 0.5 %. Zetanil Blu – 0. Labilite 70 WP – 0. Alcupral – 0. menţinerea unei temperaturi nocturne în jur de 20°C. Perioada de incubaţie durează 4-5 zile. După recoltare se vor strânge şi se vor arde toate resturile de plante rămase pe câmp. pentru a se asigura o bună aerisire a culturii. Mikal M – 0.15 % sau Acrobat MZ – 0. Aliette 80 WP – 0. sub formă de oospori. ca: Patafol PU – 0. Quadris SC – 0. Shavit F – 0. Captalit B – 0. Minorix 70 – 0.2 %. Merpan 50 WP – 0. Novozir MN 80 – 0.25 %.2 % şi Ridomil Gold MZ – 0. care rezultă în urma procesului sexual. O eficacitate foarte bună au fungicidele sistematice sau cele cu bază chimică mixtă.2 SL – 0. În perioada de vegetaţie se vor aplica stropiri foliare preventive cu unul din următoarele produse: zeamă bordeleză – 0. Maria Cârjă (2002) a obţinut rezultate foarte bune în combaterea manei cu produsele Ripost M – 0.2 %. Fungaron OH 50 WP – 0. Conidiile pot supravieţui şi la temperaturi mai ridicate. oosporii germinează şi produc zoospori ce cauzează infecţiile primare.2 %. În timpul iernii ciuperca rezistă în resturile de plante atacate din câmp. gălbui-bruni. Patafol – 0. Polyram DF – 0.04 %. Semănatul sau plantatul să se facă la distanţe corespunzătoare.2 %.2 %.15 %.3 %. Bravo 500 SC – 0.25 %.25 %.075 %. Uneori şi conidiile rămân viabile pe vrejii culturilor din sere şi solarii. Tratamentele cu fungicide de contact se repetă la intervale de 5-6 zile. În lupta contra manei castraveţilor s-au obţinut succese deosebite prin crearea şi introducerea . Oxicupral 50 PU – 0. Curzate Man – 0.2 %. Planet 72 WP – 0. Scut 80 – 0. pân? La 40°C. evitarea irigării prin aspersiune.75 %. Mancozeb 800 – 0.2 %.35 %.2 %.25 %.de infecţie ce pătrund în ţesuturi prin stomate. Equation Pro – 0.2 %.15 %. Folpan 50 WP – 0. Antracol 70 WP – 0. lucrare urmată de arătura adâncă de toamnă.25 %. În sere se impune respectarea distanţei de plantare şi palisarea culturii pentru a se asigura o bună aerisire. Curzate Plus T – 0. sferici.2 % şi Mirage F – 75 WP – 0. Primăvara. de 36-43.25 %. iar cele cu fungicide sistemice sau contact + sistemice l a10-12 zile. Proplant 72.4 – 0.3 %. producând noi infecţii.2 %.5 µm diametru. pentru a nu se forma condens pe frunze.3 %.2 %.

. acoperind porţiuni mari sau chiar întreaga frunză. este cea mai păgubitoare boală a cucurbitaceelor (castraveţi. Rezistenţa se manifestă prin limitarea dezvoltării ciupercii şi prin inhibarea sporulării ei. petele se extind. la dovlecei.cucumis – sativa Zapr. fuliginea şi E. iar în 1878. care se întâlneşte în prezent atât în culturile din câmp. mai frecvent pe cea superioară. E. Petele devin . fapt ce are ca urmare diminuarea considerabilă a cantităţii şi calităţii recoltei. pepeni galbeni. în special pentru culturile forţate de castraveţi când. răspândite neuniform pe suprafaţa limbului. Erysiphe orontii Castagne emend. Pierderile produse de făinare sunt deosebit de grave. în lipsa tratamentelor. acelaşi autor a semnalat la castraveţi cauzată de Sphaerotheca fuliginea. începând cu a doua jumătate a lunii iunie. iniţial izolate. cât şi în cele din sere şi solarii. L. de către M. fiind însă afectate. dovlecei şi dovleac). Simptome. Braun. Speciile S. FĂINAREA CUCURBITACEELOR Sphaerotheca fuliginea (Schl. în Transilvania. nedelimitate. Geamăn. constată pentru prima dată existenţa unei noi făinări a castraveţilor în România. boala se manifestă pe ambele părţi. Docea şi colab. Gheorghieş şi I. U. În câmp.a. infecţiile repetându-se apoi până la sfârşitul perioadei de vegetaţie.) Făinarea. Leveillula cucurbitacearum Golovin (sin. ca: Record. Asterix F1.) Poll. în toate fazele de dezvoltare.în cultură a unor soiuri şi hibrizi rezistenţi sau toleranţi. ca fiind produsă de Erysiphe orontii. Fuss. Pe frunze.sp. Royal F1. 2003). Regal F1. confluează. orontii atacă toate organele aeriene ale plantelor. (C. cu aspect făinos. cunoscută încă înainte de anul 1800. primele simptome ale bolii apar. în solariile de la Bărcăneşti – Ploieşti. Cornisem ş. această boală a fost menţionată prima dată în anul 1853. Pe măsură ce atacul evoluează. prin pete albe. ex Fr. În anul 1977. taurica f. în mod deosebit frunzele şi vrejii. Cornirom. În ţara noastră. de dimensiuni mici la început (6-10 mm în diametru). circulare sau neregulate. cauzată de ciuperca Leveiliula cucurbitacearum. pot ajunge până la 60-70 % din recolta posibilă. Atacul acestor patogeni stânjeneşte dezvoltarea normală a plantelor şi determină ofilirea prematură. în majoritatea anilor.

cele tinere sunt aproape imune. constituită din conidioforii şi conidiile ciupercii. albicioasă.. petele sunt de culoare galbenă-limonie pe faţa superioară (ca şi în cazul manei.făinoase datorită apariţiei la suprafaţa lor a conidioforilor şi conidiilor ciupercii. În condiţii favorabile. atacul se manifestă şi pe peţiolii frunzelor. orontii. În primele faze. până la 120 pe o singură frunză. În sere. iar în cazul pepenilor nu acumulează zahăr. ajungând până la 25 mm lungime şi 12 mm lăţime. apoi brune-negricioase. Atacul cauzat de L. se brunifică şi se usucă. zbârcite. Braun şi Leveillula cucurbitacearum Golovin. ord. la care în lipsa tratamentelor pot ajunge până la 60-70 % din producţie. Ţesuturile frunzelor din dreptul petelor se îngălbenesc. ex Fr. U. cu care se poate confunda uşor macroscopic). Petele sunt dispuse pe întreaga suprafaţă a limbului în număr mare. Erysiphaceae. periteciile ciupercilor. delimitate de nervuri. fam. din clasa Pyrenomycetes. datorită defolierii premature a plantelor.) Poli. care deseori acoperă de jur-împrejur aceste organe. umiditatea atmosferică 75 %. fiind însă mai puţin abundente. petele apar în număr foarte mare. nesuculente. Erysiphales. de dimensiuni cuprinse între 4 şi 5 mm diametru. Erysiphe orontii Costagne emend. Spre deosebire de simptomele generate de S. vizibile pe ambele feţe. Făinare cucurbitaceelor poate fi produsă de ciupercile parazite Sphaerotheca fuliginea (Schlecht. Într-o fază mai evoluată a bolii. În condiţii favorabile dezvoltăţii ciupercii (temperatura de 18-24°C. fructificaţiile pot să apară şi faţa superioară a limbului. făinarea produsă de specia Leveillula cucurbitacearum se aseamănă foarte mult cu mana castraveţilor cauzată de ciuperca Pseudoperonospora cubensis. . izolate sau confluente. Pierderile produse de făinare sunt deosebit de grave în special pentru culturile forţate de castraveţi. periteciile apar de obicei în lunile octombrie – noiembrie. fuliginea şi de E. Frunzele sunt mai sensibile după 16-23 de zile de la desfacere. printr-o pâslă pulverulentă. Ca urmare a distrugerii ţesuturilor din dreptul petelor frunzele se usucă. Deşi fructele sunt atacate foarte rar. în pâsla miceliană de la suprafaţa petelor se observă prezenţa a numeroase punctişoare de culoare galbenă în primele faze. Agentul etiologic. pe cârcei şi pe vreji. cucurbitacearum se observă pe frunze sub forma unor pete colţuroase. ele rămân de dimensiuni mai reduse. În condiţii optime. mai ales pe faţa inferioară a frunzelor de la baza plantelor. prezentând pe partea inferioară o inflorescenţă albicioasă uşor vizibilă cu ochiul liber.

de 4070 x 12-14 µm. orontii se dezvoltă ectoparazit. mai rar sferică. periteciile au dimensiunile cuprinse între 69 şi 121. La S. Docea şi Voica Ignat. rotunjite la capete. care se fragmentează de repetate ori. unicelulari. Din observaţiile efectuate în perioada 1969 – 1970 de E. orontii au formă cilindrică. Ciuperca se hrăneşte din celulele epidermale cu ajutorul haustorilor. fuliginea şi E. Conidiile servesc ca organe de propagare a ciupercii în tot timpul perioadei de vegetaţie. 70-80 %. În zona . incolori sau gălbui. rezultând astfel lanţuri de conidii incolore. periteciile sunt mai rare. a periteciilor ciupercii S. elipsoidale. În culturile protejate. de 50-80 x 50-65 µm. conidiile speciei S. fuliginea sunt eliptice. În urma cercetărilor efectuate autorii menţionaţi semnalează pentru prima dată prezenţa. ramificat şi septat. fixându-se la suprafaţa organelor atacate cu ajutorul apresorilor. Cele ajunse pe organele susceptibile germinează la temperaturi curpinse între 10 şi 35°C. de 20-24 x 14-16 µm. fiind răspândite de curenţii de aer. incolori. avându-se în vedere aspectul diferit al conidiilor. Din miceliu se formează conidiofori simpli.Miceliul speciilor S. iar la maturitate brune. erecţi. prevăzute la suprafaţă cu apendici simplic sau neregulat ramificaţi. ele conţin o singură ască ovoidă. cu 2-4 ascospori ovoizi. de obicei. insecte etc. fuliginea.2 µm. în ţara noastră. orontii. incolore. cu 8 ascospori elipsoidal – ovoizi. Totusi şi în acest caz se poate face o diferenţiere. Forma conidiană a acestor specii este de tip Oidium. La specia E. periteciile se formează mult mai frecvent decât în cele din câmp. Primele peritecii apar la sfârşitul lunii august. cu un optim la 26-28°C şi la umiditatea atmosferică de 70 %. reiese că în câmp formarea periteciilor este favorizată de temperaturi cuprinse între 10-20°C şi de o umiditate relativă mai scăzută. de 1-3 ori mai lungi decât diametrul periteciei. Diagnosticarea precisă se face însă numai pe baza periteciilor care sunt globuloase. emit un filament de germinare care se fixează la suprafaţa ţesuturilor cu ajutorul apresorilor. iar cele de la E. trunchiate la capete. Miceliul acestor specii este filamentos. fuliginea pe castraveţi şi dovlecei. pe plante se dezvoltă numai stadiul conidian al ciupercilor care este foarte asemănător. de 90-140 µm diametru şi conţin 5-12 asce. apoi galbene. la o umiditate relativă aproape identică cu cea din câmp (64-80 %). de apa de ploaie. Perioada de incubaţie. Identificarea patogenului care produce făinarea este dificilă deoarece. iniţial incolore. unicelulare. Astfel. de 23-45 x 12-25 µm. În seră ciuperca formează peritecii la temperaturi mai ridicate decât în câmp 22-27°C. complet închise. în condiţii favorabile este de 4-7 zile. de 12-25 x 12-14 µm. filamentoşi.

cu haustori globuloşi intracelulari. incoloră. De regulă. incolori. incolori sau slab coloraţi în brun. fiind uşor diseminate de curenţii de aer. de 25-40 x 15-20 µm. cilindrică. Thiovit Jet – 0.4 %. Pentru a reduce la minimum rezerva biologică a agenţilor patogeni ai făinării se recomandă ca după terminarea recoltării să se adune şi să se distrugă prin ardere toate resturile vegetale. Karathane LC – 0. Din miceliul endofit ies la suprafaţă.05 %. În condiţii de câmp se impune şi respectarea unei rotaţii raţionale. În timpul vegetaţiei. pe faţa inferioră a frunzei. care pătrunde în mezofilul frunzei unde se dezvoltă intercelular. de 100-250 µm în diametru. În fiecare peritecie se găsesc mai multe asce (7-40). . unicelulară. făinarea a fost produsă. în cazul în care se diferenţiazaă şi sub formă de conidii în sere şi solarii. iar miceliul secundar este ectofit. ce se întreţes cu miceliul secundar. turtit-sferice. În primăvară. se vor aplica tratamente foliare. cu apresori din care nu se observă diferenţierea haustorilor. Microthiol – 0. În sere apariţia atacului poate fi preîntâmpinată printr-o reglare a umidităţii relative în perioade cu insolaţie puternică şi aer uscat prin efectuarea în timpul zilei a 1-2 aspersii scurte („şpriţuiri”). ce conţin 2-4 ascospori elipsoidali. de 100-600 x 4-5 µm. formând un filament de infecţie în partea bazală. conidiile sunt solitare.2 %. ovoide. rotunjită la capete sau uşor ascuţită la bază. lucrare ce va fi urmată de arătura adâncă. de culoare brunăînchisă. Stadiul conidian este de tip Oidiopsis. cilindrici. atât în culturile din seră. în fascicule (2-4). în special în culturile protejate. cât şi în cele din câmp. apar în număr foarte mari conidiile care produc epifiţii grave în culturile de cucurbitacee. Bravo 500 SC – 0. rareori câte două. prevăzute la suprafaţă cu apendici inseraţi bazal. De la un an la altul. La extremitatea conidioforilor se separă câte o conidie mare. prin stomate.4 %. Periteciile sunt mari. Leveillula cucurbitacearum se deosebeşte de primele două specii prin aceea că miceliul primar este endofit. intercelular. Conidiile servesc la propagarea bolii în timpul perioadei de vegetaţie. Morestan – 0. cu hife subţiri. septaţi. conidiofori simpli sau puţin ramificaţi la bază.05 %. la apariţia primelor simptome cu fungicide de contact ca: sulf muiabil – 0. ciupercile care produc făinarea cucurbitaceelor rezistă ca peritecii. de 41-76 x 11-23 µm. după primele infecţii. Ajunse pe frunzele de castraveţi ele germinează. incolori. numai de ciuperca S. incolor. fuliginea.de sud-est a ţării. Măsuri de prevenire şi combatere.4 %.

015 %.03 %. Pedroso F1. Leon F1. Alibi F1.05 %.5 (5 l/ha).1 %. 0.05 %.05 %. de Tr. Pe măsură ce ţesuturile invadate se descompun în fasciule.04 – 0. pe peţiolii frunzelor şi pe fructe. Trifmine 30 WP – 0.1 %. Boala se manifestă pe tulpini. în anul 1938.03 % ş.015 %. Bayfidan 250 EC – 0. Stropirile cu fungicide de contact se repetă la intervale de 810 zile. producând. pierderi ce pot ajunge până la 10-15 % din producţie.074 %.015 %. ca: Astrea F1. Shavit 25 EC – 0. Mirage F7 WP – 0. moi. Simptome.a. Bumper 250 EC – 0.2 %. Rubigan 12 EC – 0. Asterix F1. Goldazim 500 SC – 0.) de Bary Putregaiul alb al tulpinii şi fructelor de cucurbitacee se întâlneşte frecvent în culturile de castraveţi şi pepeni galbeni din sere şi solarii. Bumper 250 EC – 0.05 %. PUTREGAIUL ALB AL TULPINII ŞI FRUCTELOR DE CASTRAVEŢI ŞI PEPENI GALBENI Sclerotinia sclerotiorum (Lib.03 %. această boală a fost menţionată prima dată. Maria Cârjă (2002) a obţinut rezultate foarte bune în combaterea făinării produsă de S. Săvulescu şi colab. iar cele cu fungicide sistemice la 12-15 zile. Octopus F1. Foarte eficace s-au dovedit şi unele produse sistematice. 2003). Stroby – 0. Tilt 250 EC – 0. În lupta contra acestei boli o atenţie deosebită trebuie acordată creării şi cultivării de soiuri şi hibrizi rezistenţi la atacul ciupercii Sphaerotheca fuliginea.1 %. În cazul în care făinarea este produsă de Leveillula cucurbitacearum tratamentele se vor efectua cu produse sistemice. Quadris SC – 0.125 %. apar pete hidrozate. (C. petele se . Sulfoli – 0. Konker – 0. de culoare gălbuie la început.3 %.015 %. Gheorghieş şi I. Saprol 190 EC – 0.25 %. ca: Nimrod – 0. Pe tulpini.Kumulus DF – 0. Adonis F1 ş. Geamăn.025 %. În ţara noastră.5 m înălţime la nivelul ramificaţiilor. care este cea mai răspândită.a.01 %. care se extind repede de jurîmprejurul vrejului.015 %.015 % sau cu Baycor 25 WP – 0. Cavaler 250 SC – 0. Dacfolim – 0. fuliginea cu produsele: Shavit F – 0.05 % şi Sanazole 250 EC – 0. în condiţii de umiditate atmosferică ridicată (peste 90 %) şi temperaturi moderate (18-20°C). apoi brună-deschis. Topas 100 EC – 0. Orius – 0. Bayleton 5 PU – 0. Merestro F1. în porţiunea bazală sau şi mai sus până la 1.

În câmp boala apare mai rar. Vapam etc. boala se propagă prin miceliu din ţesuturile distruse dispersate de curenţii de aer sau de apa de irigaţie prin aspersie. ardeii. ord. În sere.5 – 1. în special cele din apropierea solului. ca şi peţiolii frunzelor. S. sclerotiorum este o ciupercă polivoră care atacă şi alte specii de legume cultivate în sere şi solarii. vinetele. se va dezinfecta solul termic. fasolea etc. de mărimea boabelor de mazăre (0. de 1-10 mm în diametru. între cele două cicluri de cultură.) de By. În timpul vegetaţiei.acoperă cu un mucegai fin. în care se diferenţiază scleroţii ciupercii. ca: tomatele. Agentul etiologic. ovoizi. face parte din clasa Discomycetes. părţile superioare ale plantelor se veştejesc treptat şi se usucă. corpuşoare negre. tari (scleroţii). Helotiales. Boala este favorizată de umiditatea ridicată (peste 90 %) din sol şi atmosferă. unicelulari. Pentru prevenirea apariţiei bolii în spaţiile protejate se vor aplica cu stricteţe măsurile de igienă culturală. care produc noi infecţii. fam. Măsuri de prevenire şi combatere. Faţă de temperatură ciuperca este puţin pretenţioasă. Ca urmare a distrugerii ţesuturilor din dreptul leziunilor de pe tulpini. albicios. pe care se formează. Din germinarea scleroţilor rezultă organe în formă de pâlnie – apoteciile. . Sclerotiniaceae. Fructele sunt atacate în diferite stadii de dezvoltare. albicios (asemănător cu vata).5 cm). de 6-8 µm.. Apoteciile conţin numeroase asce cu câte 8 ascospori. În spaţii protejate. salata. numai când cucurbitaceele se cultivă timp de mai mulţi ani pe aceeaşi parcelă sau după alte specii sensibile la atacul acestui patogen. boala apare în ciclul I de cultură. îndepărtarea plantelor şi a fructelor atacate sau veştejite pe care se instalează de obicei ciuperca. Această ciupercă rezistă de la un an la altul. varza. prevăzute cu un peduncul subţire. care reprezintă miceliul. Di-Trapex. Sclerotinia sclerotiorum (Lib. de culoare brună. cilindric şi lung de 2-3 cm. temperatura optimă pentru infecţie fiind cuprinsă între 16 şi 21°C. după câteva zile. cu un mucegai vătos. sau chimic cu produse fumigante: Basamid. incolori. fie ca miceliu saprofit în resturi de plante sau ca scleroţi. Ele se înmoaie şi putrezesc începând de la vârf spre bază şi se acoperă. fiind capabilă să producă infecţii între 0 şi 28°C. numai în condiţii de umiditate ridicată. fie ca miceliu activ în plante vii. scleroţii fiind distruşi într-o oră la temperatura de 55°C.

Picnidiile parazitului sunt globuloase sau piriforme. în perioada înflorirefructificare.4 – 6 mm în diametru.2 µm. Agentul etiologic. . picnosporii sunt eliberaţi din picnidii. pe dovlecei. pepeni galbeni. cu un halo gălbui. PĂTAREA ALBĂ A FRUNZELOR DE CUCURBITACEE Septoria cucurbitacearum Sacc. organe pe care apar pete cenuşii în dreptul cărora pulpa putrezeşte.. în număr foarte mare. septaţi. mai mult sau mai puţin circulare. frunzele prezentându-se adesea perforate. se usucă şi cad. Cu timpul petele se extind şi ajung până la 10 mm în diametru. Pentru stoparea atacului se aplică 3-4 tratamente. Manifestarea bolii are loc pe toate organele aeriene ale plantelor. la intervale de 10-14 zile.2 %. picnidiile ciupercii. ajung pe organele sănătoase şi produc noi infecţii. ord. În anii cu atacuri intense. Produsele trebuie altenate. cu diametrul de 68-152 µm. fam.1 %. Simptome. Sumilex 50 PU – 0. vrejii rămânând desfrunziţi. În dreptul petelor. se observă câteva punctişoare mici. pe faţa superioară a frunzelor. În cazuri mai rare pot fi atacate şi tulpinile şi chiar fructele tinere. se sfâşie şi cade. la început verzi-măslinii. Pe timp ploios. Această pătare este produsă de ciuperca Septoria cucurbitacearum Sacc. apoi cenuşii.În timpul vegetaţiei se va menţine în sere şi solarii o umiditate mai redusă prin aerisiri repetate. incolori. În cazul în care boala îşi face apariţia se vor îndepărta frunzele bazale şi se vor efectua stropiri foliare cu: Calidan SC – 0. Rovral 50 WP – 0. negricioase.U.1-2. din clasa Coelomycetes.15 %.A. Metoben 70 PU – 0. Sphaeropsidaceae. Sphaeropsidales. Boala se întâlneşte în multe ţări din Europa şi din S. frunzele se îngălbenesc. Topsin M 70 WP – 0.1 %. pe care apar. pepeni verzi şi castraveţi. cu marginea uşor zonată. Ele conţin numeroşi picnospori filiformi. mai frecvent pe frunze.1 %. izolate.. pete mici.1 %. Bavistin 50 WP – 0. iar ţesutul din dreptul lor se necrozează. cufundate în ţesut şi prevăzute cu o ostiolă largă (20-30 µm diametru). drepţi sau curbaţi. de 0. de 36-72 x 1. devine albicios.

boala se manifestă pe frunze. Captadin 50 PU – 0. în condiţii favorabile patogenului.Iernarea are loc sub formă de picnospori şi picnidiile care se găsesc în resturile de plante atacate. adâncite în ţesuturi care. provoacă pieirea plăntuţelor. tulpini şi fructe.2 % sau cu Polyram DF – 0. Plantele sunt atacate în toate fazele de vegetaţie. la suprafaţa petelor. de 0. În cazul atacurilor intense se vor face 2-3 tratamente cu Bouillie Bordelaise – 0. La început petele sunt de culoare verde-gălbuie.) Ell. Săvulescu şi colab. cu aspect uleios. (sin. de Passerini.2 %.) Arx) Antracnoza este cea mai frecventă şi păgubitoare boală a cucurbitaceelor (pepeni galbeni. mai frecvent în câmp şi mai rar în spaţii protejate. fiind cunoscută în toate ţările în care se cultivă aceste specii.). la început de culoare roz. orbiculare (Berk.2 %.5-2 cm în diametru. pe cotiledoane şi pe axa hipocotilă. iar mai târziu de culoare brunăroşiatică. apar fructificaţiile ciupercii – lagărele de conidiofori şi conidii – sub forma unor pustule. Halst. Simptome. Pe vreme umedă. urmate de arătura adâncă de toamnă şi de un asolament raţional. et. apoi brune-negricioase. petele se confluează şi . Boala se întâlneşte frecvent la pepenii galbeni şi verzi din câmp. mai ales în dreptul nervurilor.75 %. Boala a fost descrisă pentru prima dată în Italia. în anul 1867. Într-un stadiu mai avansat al bolii.2 %. La plantele complet dezvoltate. Pe frunze apar pete de forme variate. de culoare verde-pal la început. apoi brună-cenuşie. delimitate de nervuri. Dithane M 45 – 0. Mancozeb 800 – 0. C. et Mont. ANTRACNOZA CUCURBITACEELOR Colletotrichum lagenarium (Pass. Boala este favorizată de umiditatea atmosferică ridicată (peste 80 %) şi de temperaturi moderate (18-23°C). Măsuri de prevenire şi combatere. în 1931. Primele simptome ale bolii se pot observa îndată după răsărire. dovlecei etc. Captan 50 WP – 0. Se recomandă să se aplice cu conştiinciozitate măsurile de igienă culturală după recoltare.2 %. În România a fost menţionată prima dată de Tr. producând pierderi de producţie între 10 şi 30 %. pepeni verzi. sub forma unor pete superficiale.

Fusarium etc. lungi. orbiculare Berk. În perioada de vegetaţie ciuperca se propagă prin conidii. ord. având consecinţe economice grave atât asupra cultivatorilor cât şi a distribuitorilor. de 6070 µm. petele ajung până la 5-6 cm în diametru. boala poate fi observată şi în timpul depozitării şi valorificării. Macrosporium. la pepenii verzi.. se usucă şi cad treptat. Colletotrichum lagenarium (Pas. brune.5-7 µm. de particulele de sol. irigarea prin aspersiune. sub forma unor pustule mici. cu aspect umded. Boala este favorizată de temperaturi cuprinse între 22 şi 26°C şi de umiditatea atmosferică peste 90 %. care capătă un gust dezagreabil sau chiar amar. et Mont. unicelulară. având suprafaţa plană sau cufundată mult (0. Ţesuturile din dreptul petelor se înmoaie şi putrezesc repede. incolori. verzi-cenuşii. Melanconiales.8 cm) în pulpă. la capăt cu câte o conidie ovoidă sau cilindrică. Cele mai caracteristice simptome se observă pe fructe. În scurtă vreme petele se extind. se răsucesc. se zbârcesc şi se usucă. alungite. În caz că sunt atacaţi pedunculii. se zbârcesc. ca urmare a faptului că fructificaţiile ciupercii – lagărele de conidiofori şi conidii (acervulii) – sfâşie epiderma şi devin aparente. et Hals (sin. care sunt transportate de stropii de ploaie. de insecte etc. proces favorizat de suprapunerea unor ciuperci saprofite ca Rhizopus. superficiale. de 8-19 x 3. petele confluează. de 60-140 µm. apoase. Colletotrichum oligochaetum Cav. Alternaria. C. de culoare verde-închis. Pe peţiolii frunzelor şi pe vreji apar pete slab delimitate. Pe vreme umedă culoarea petelor devine cărămizie sau portocalie. Pe miceliul ciupercii. temperatura . care se dezvoltă în spaţiile intercelulare. Melanconiaceae. ascuţite la vârf şi mai îngroşate la bază. se formează acervuli subcuticilindrici. devenind improprii pentru consum. simptom întâlnit frecvent la pepenii verzi. continui sau septaţi. Arx.) face parte din clasa Coelomycetes. iniţial de 1-2 cm în diametru.) Ell. După Malisa (1963) germinarea conidiilor are loc între 5 şi 35°C. septate. În condiţii de umiditate ridicată.acoperă arii mari din frunze. adâncite în ţesuturi. de resturile de ţesuturi antrenate de vânt. cuprinzând porţiuni mari din fruct. Germinarea conidiilor este în dependenţă de temperatură şi umiditate. organe pe care apar pete circulare sau ovale. Agentul etiologic. fam. La periferia acervulilor sau printre conidiofori se găsesc 1-5 sete lungi. cu consecinţe grave asupra cantităţii şi calităţii producţiei. simple. fructele tinere se înnegresc. mărimea lor oscilând în funcţie de planta gazdă. care se necrozează. dispuse în cercuri concentrice. Pe fructe. Astfel.

de pepeni galbeni (Templar. Durata perioadei de incubaţie a parazitului variază în funcţie de temperatură.optimă fiind de 26°C.15 %. (1958) recomandă tratarea seminţelor cu apă caldă de 58°C timp de 15 minute. În vederea prevenirii bolii se recomandă strângerea şi arderea resturilor de plante rămase pe câmp după recoltare. . Vondozeb – 0. Horn şi colab. Topsin M. Parazitul iernează în resturile de plante atacate. L. 2003). deoarece depăşirea temperaturii de 58°C reduce germinarea seminţelor. cu ocazia alegerii din pulpa fructelor.1 %. Aceasta specie prezintă mai multe rase fiziologice.2 %.2 %. Acest tratament necesită multă atenţie. În timpul vegetaţiei. Metoben sau Derosal în concentraţie de 0. prin leziuni pe fructe şi vreji sau în mod activ prin străpungerea epidermei frunzelor sau a pieliţei fructelor. ce vor fi alternate cu cele de contact. precum hibridul de castraveţi Royal F1. la apariţia atacului se vor aplica tratamente cu unul din produsele de contact: Mancozeb 800 – 0. În suspensiile de stropit se adaugă aracet în concentraţie de 0. umiditate şi faza de vegetaţie a plantelor. Pentru semănat se va folosi numai sămânţă sănătoasă provenită de la plante neatacate sau sămânţă tratată cu Tiramet – 4 g/kg.05 – 0. Gheorghieş şi I. Geamăn. sub formă de conidii sau ca miceliu. Dithane M 45 – 0. executarea arăturii adânci de toamnă. Masuri de prevenire şi combatere. Pătrunderea filamentului de infecţie în ţesuturi se face prin stomatele frunzelor. Cele mai bune rezultate se obţin cu produsele sistemice: Goldazim 500 SC – 0. Nemispor 80 WP – 0.1 %. rotaţia culturilor pe 3-4 ani şi cultivarea de soiuri şi hibrizi rezistenţi sau toleranţi la atac. N. Bavistin. Benlate. de pepeni verzi (Favorit şi Paradise F1) şi de dovlecei (Opal F1) (C. Seminţele pot fi contaminate cu fragmente de miceliu sau cu conidii. pentru a se preveni apariţia feomenului de rezistenţă la pesticide. Tratamentele se repetă la 7-8 zile în cazul fungicidelor de contact şi la 10-14 zile a celor sistematice. între 3 şi 4 zile până la 5-7 zile.2 %.2 %. Creso F1 şi Fondant).

şi din Europa în special. vrejii şi fructele. lipsa de apă sau atacul altor boli. Pe frunze iniţial apar pete mici. frunzele se răsucesc şi cad.ALTERNARIOAZA CUCURBITACEELOR Alternaria cucumerina (Ellis et Everhart) Elliot Alternarioza se întâlneşte frecvent în culturile de cucurbitacee din S.) Elliot face parte din clasa Hyphomycetes. Sunt afectate frunzele. la care. puţin noduroşi la . răspândite pe toată suprafaţa. în 1963.U. alungite. devin brune. boala apare frecvent şi evoluează mult mai rapid decât în culturile din câmp. În ţara noastră această boală a fost depistată prima dată. de 1-3 mm în diametru. pepeni verzi şi dovlecei. sensibilitate datorată unor carenţe de nutriţie. cu margini bine conturate. La suprafaţa ţesuturilor atacate se dezvoltă o pâslă de culoare brună-negricioasă constituită din conidioforii şi conidiile ciupercii. conidioforii şi conidiile ciupercii. ca urmare a apariţiei. Dinescu. Simptome. în cele de pepeni galbeni.5 cm. fam. Atacurile cele mai grave pe frunze se întâlnesc la pepenii galbeni. seminţele din dreptul zonelor atacate rămân mici şi seci. agentului patogen. de culoare gălbuie. Dematiaceae. vrejii rămân desfrunziţi. are loc defolierea plantelor. Ciuperca este un parazit de debilitate al cărui miceliu se dezvoltă în spaţiile intercelulare ale ţesuturilor atacate. Moniliales. În culturile irigate şi în solarii. catifelat. circulare. I. devenind negricioase. uşor adâncite. Ţesutul din dreptul petelor se necrozează. cu marginea decolorată.A. mici la început. septaţi. uneori. Alternaria cucumerina (Ellis et Ev. urmată de diminuarea şi deprecierea recoltei. Pe vreme ploioasă petele se extind până la 1-1. Pe tulpini şi lăstari apar pete brune-negricioase. bruni. cu suprafaţa zonată concentric. cu aspect umed. unui puf abundent. galbene-albicioase. În condiţii favorabile. ord. Pe fructe petele. Alternarioza este favorizată de vremea caldă (20-28°c) şi de umiditatea atmosferică peste 90 %. Agentul etiologic. de către I. de temperatură şi umiditate. Dinescu (1964) precizează că la castraveţi petele devin mai târziu de culoare cenuşie-albicioasă. care se înmoaie şi putrezesc. Dacă condiţiile climatice sunt favorabile evoluţiei atacului. Conidioforii sunt simpli. mai evidente pe faţa superioară. petele se extind şi confluează ocupând zone mari din limb. se extind cu timpul pe zone mari. În mod frecvent.

Dithane M 45 – 0. distrugerea resturilor de plante rămase după recoltare. Săvulescu şi colab. Germinarea şi producerea infecţiilor are loc în condiţii optime la temperaturi cuprinse între 20 şi 28°C. În România.2 %. Respectarea măsurilor de igienă culturală. .capătul superior. Acest patogen poate infecta şi unele buruieni din familia Cucurbitaceae.U. Pătrunderea filamentelor de infecţie în ţesuturi se realizează prin stomate. cladosporioza a fost menţionată întâia oară în „Starea fitosanitară” din anii 1932-1933. la apariţia atacului. în anul 1889. durata perioade de incubaţie fiind de 3-4 zile. măciucate.2 % sau Shavit 72 WP – 0. fusiforme. se vor efectua tratamente foliare cu unul din produsele: Bravo 500 SC – 0. la o umiditate atmosferică de peste 90 %.2 %. Mancozeb 800 – 0. contribuie la răspândirea conidiilor în timpul perioadei de vegetaţie. dispuse în lanţuri scurte (2-5). de 30-75 x 15-25 µm. Măsuri de prevenire şi combatere.2 %.. Folpan 50 WP . limitează apariţia bolii. Cladosporioza cucurbitaceelor.0. arătura adâncă de toamnă. în culturile de castraveţi. uneltele şi hainele muncitorilor. iar sporularea are loc după 4 zile. semnalată prima dată în S. folosirea de sămânţă sănătoasă sau dezinfectată cu Tiuram 4 g/hg. De la un an la altul rezistă sub formă de miceliu şi conidii în resturile de plante atacate şi sub formă de conidii care contaminează sămânţa.. În perioada de vegetaţie. cât şi în sere şi solarii.2 %. atât în câmp. precipitaţiile sau irigarea prin aspersiune. et Arth. Curenţii de aer. de Tr.A. Tratamentele se repetă la 8-10 zile sau la 6-7 zile dacă condiţiile pentru evoluţia atacului sunt favorabile.25 %. este întâlnită în prezent în majoritatea ţărilor din Europa. pepeni galbeni. CLADOSPORIOZA CUCURBITACEELOR Cladosporium cucumerinum Ell. cu vârful alungit. de către Ellis şi Arthur. Conidiile sunt pluricelulare. irigarea pe rigole. Vondozeb – 0. pe fructele de castraveţi. dovlecei şi dovleci. brune. pepeni verzi.

iar temperatura oscilează între 18 şi 25°C. cilindrici. precipitaţii sau aspersie. bine contuare. din clasa Hyphomycetes. sub forma unor pete mici. Ciuperca rezistă peste iarnă sub formă de conidii sau ca miceliu în resturile de plante atacate rămase pe sol şi în mai mică măsură sub formă de conidii pe seminţe. bruni. colţuroase. cilindrice sau fusiforme. La suprafaţa ţesuturilor din dreptul petelor se dezvoltă o pâslă catifelată. constituită din conidioforii şi conidiile ciupercii. În condiţii favorabile evoluţiei bolii. când frunzele sunt atacate intens. Când umiditatea atmosferică este ridicată. când umiditatea atmosferică depăşeşte 93 %. din care cauză frunzele apar îngrămădite sub formă de rozetă. de culoare cenuşie. Dematiaceae. pe cotiledoane. Plantele pot fi atacate în toate fazele de vegetaţie. se rup. În cazul atacurilor timpurii fructele se deformează. simpli. În urma germinării conidiilor. care. apoase. Primăvara. formând numeroşi conidiofori cu conidii. fam. pe sterigme mici. frunzele apărând zdrenţuite. În partea terminală a conidioforilor. putând ajunge până la seminţe. de culoare verde-gălbuie. la temperatura optimă de 21-25°C. iniţial unicelulare apoi bi sau tricelulare. Atacul cel mai caracteristic şi mai grav se manifestă pe fructe. . are loc scurtarea internodiilor tulpinii în partea terminală. apoi de culoare măslinie. producând putrezirea lor. Ciuperca Cladosporium cucumerinum Ell. iniţial incolor. confluează şi acoperă mare parte din suprafaţa fructelor. filamentele de infecţie pătrund în ţesuturi prin stomate.Simptome. devin improprii pentru consum. de 3-15 mm în diametru. prezintă un miceliu septat. de 15-30 x 4-6 µm. se sfâşie. ord. et Arth. în ziua a 4-a apărând conidioforii şi conidiile. pe hipocotil şi apoi pe frunze apar pete mici. septaţi. unelte etc. petele se extind. cu aspect umed. de culoare măslinie. Perioada de incubaţie este de 3-4 zile. Pe peţiolul frunzelor şi pe vreji. De obicei. ramificat. se diferenţiază conidii ovoide. ovale sau circulare. de 5-6 mm în diametru. cucumerinum sporulează pe resturile de plante atacate. apar pete sub formă de striuri de culoare brună. Moniliales. ciuperca C. în condiţii de umiditate atmosferică ridicată. se strangulează în partea inferioară. pe vreme umedă se adâncesc în pulpă. Îndată după răsărire. se formează pe miceliul ciupercii. au aspect de ulceraţii. fiind afectate toate organele aeriene. Conidioforii. care se dezvoltă atât în interiorul cât şi la suprafaţa ţesuturilor. ţesuturile din dreptul petelor se necrozează. apoi cenuşii-brunii. insecte. Agentul etiologic. Conidiile sunt răspândite de curenţii de aer.

2-0.25 %. cenuşiu. cârnire sau recoltarea fructelor apar pete umede.2 %. Opal F1 etc. Captan 80 WP – 0.) (C. Perspective deosebite prezintă cultivarea hibrizilor cu rezistenţă genetică faţă de acest patogen.Apariţia şi evoluţia bolii este favorizată de temperaturi cuprinse între 18 şi 25°C şi de umiditate atmosferică ridicată (peste 90 %).1 %.125-0. Gheorghieş şi I. folosirea seminţei sănătoase sau dezinfectată termic sau chimic şi cultivarea de soiuri şi hibrizi rezistenţi sau toleranţi de castraveţi (Asterix F1. Măsuri de prevenire şi combatere. În spaţiile protejate.) şi de dovlecei (Arlika. copilire. în dreptul leziunilor. Dithane M-45 – 0. Atacul afectează tulpina şi fructele. de regulă. de culoare verde-cenuşie.1 %. pentru a preveni apariţia bolii se recomandă menţinerea umidităţii atmosferice sub 90 %. Euparen Multi 50 WP – 0. ocazionate de defoliere.05 – 0. pentru fiecare din speciile de cucurbitavee. alungite. PUTREGAIUL CENUŞIU AL TULPINILOR ŞI FRUCTELOR DE CASTRAVEŢI Botryotinia fuckeliana (De By. Whetzel) f. Captadin 50 PU – 0. Polyram DF – 0.2-0. Mancozeb 800 – 0. sau cu Bravo 500 SC – 0. la intervale de 10-14 zile. înconjoară tulpina şi determină ofilirea plantelor deasupra zonei atacate. irigarea pe rigole. Geamăn.c. Această boală se întâlneşte frecvent în culturile de castraveţi din sere şi solarii în asocaţie cu atacul produse de Sclerotinia şi de Didymella. Pentru prevenirea apariţiei bolii se recomandă adunarea şi distrugerea tuturor resturilor vegetale rămase pe sol după recolare.2 %. Cornirom F1. În condiţii de umiditate atmosferică ridicată peste 90 % şi temperaturi moderate (15-20°C) petele se extind. . Akito ş.160 %.1 %.2 %.15 %. Famosa F1. la intervale de 6-8 zile. Simptome. Pe tulpini. conidioforii şi conidiile ciupercii. la suprafaţa cărora se dezvoltă foarte repede un puf dens. Cornisem F1.25 %.a. În timpul perioadei de vegetaţie. Bavistin 50 DF – 0. Merpan 50 WP – 0. la apariţia atacului se vor aplica tratamente foliare cu Derosal 50 SC – 0.05-0. Octupus F1. rotaţia culturilor la 3-4 ani. Marinda F1. Topsin 70 PU – 0.25 %. Botrytis cinera Pers. iar a temperaturii peste 25°C. 2003).

pe care apar pete de culoare verde-cenuşie sau gălbuie la început.) Rehm. la plantele mature.. atacul a fost constatat întâia oară.8 l/ha). care. În cazul unor atacuri intense frunzele afectate se îngălbenesc şi se usucă. apar pete umede.2 %. sub forma unor pete mici. când au formă alungită. începând de la vârf.A. în anul 1890. Primele simptome ale bolii se observă îndată după răsărirea plăntuţelor în cazul în care provin din seminţe atacate – pe cotiledoane şi tulpiniţe. se extind pe zone mari ce se acoperă de conidiofori şi conidii (puf cenuşiu). pepeni verzi.2 %. dispuse fie între nervuri. în anul 1955. dovlecei.Pe fructe.U. petele sunt de culoare verde-gălbuie. Chiu et Walker) Această boală. Docea. Măsuri de prevenire şi combatere. în care caz sunt aproape circulare. Mirage F 75 WP – 0. fie de-a lungul nervurilor.15 %. în special pe cele debilitate fiziologic.25 %. Mycosphaerella melonis Pass. La apariţia atacului se vor aplica tratamente cu unul din produsele: Bravo 500 SC – 0. castraveţi. modul de infecţie şi de transmitere a ciupercii Botrytis cinerea Pers. Euparen Multi – 0. brune-negricioase (picnidiile ciupercii). Foarte grav este atacul pe tulpini. în culturile de pepeni galbeni şi pepeni verzi. de către Chester.2 %. Simptome. (sin. atât în culturile forţate.15 %. Boala apare în toate fazele de dezvoltare a cucurbitaceelor (pepeni galbeni. dovleci). cât şi în câmp.2 %. la suprafaţă cu . Sumilex 50 PU – 0. Calidan SC – 0. pe toate organele aeriene. Feldor 500 SC – 0. semnalată prima dată în S. Încadrarea sistematică. în Transilvania. Labilite 70 WP – 0. apoi brune-negricioase. caracterele patogenului. începând din zona coletului. Mancozeb 800 – 0. de 422 mm. zonate concentric.1 %. care deseori produc căderea şi pieirea plăntuţelor. Mai târziu. La început. putând ajunge până la 45 mm. alungite. În România.5 WP – 0. Shavit F 71.. de E. ca şi condiţiile care favorizează atacul sunt prezentate la tomate. brune-negricioase. Agentul etiologic. PUTREGAIUL NEGRU AL CUCURBITACEELOR Didymella bryoniae (Auersw. apoi devin brune. Captan 50 – 0. cu punctişoare mici.08 % (0. atacul se manifestă pe frunze prin pete izolate sau confluente.2 %. este întâlnită în prezent în multe ţări din Europa şi Asia.

care rămâne mai subţire. scurt pedunculate. Peste iarnă ciuperca rezistă în resturile de plante atacate sub formă de picnidii sau peritecii pe sau în sămânţă. Îngrăşarea cu doze mari de azot favorizează boala.un exsudat gomos sub formă de lacrimă. în interior cu numeroase asce cilindrice.2 %. În cazul dovleceilor. face parte din clasa Loculoascomycetes. Pe fructe apar pete circulare sau de formă neregulată. optima fiind 25-27°C. la suprafaţa ţesuturilor atacate. fam. brune-negricioase (picnidiile). pe organele atacate. apar periteciile ciupercii. La apariţia atacului se vor aplica 1-2 tratamente cu unul din produsele: Bravo 500 SC – 0. Temperatura necesară infecţiilor şi sporulării oscilează între 5 şi 32°C. M.. cu celule neegale. La maturitate. sunt măsuri care limitează atacul. adâncite în pulpă. . de 7. strangulaţi în dreptul septei. Aurelia Crişan (1967). 2001). Producerea infecţiei şi evoluţia bolii sunt favorizate de umiditate relativă maximă şi de temperaturi care oscilează între 10 şi 30°C. Ascochyta cucumeris Fautr. irigarea pe rigole. Roman.3 % (Tr. ord.. globuloase. de 60-300 µm în diametru. rotaţia culturilor la 3-4 ani. cilindrici. Deseori fructele putrezesc parţial sau total. uşor cufundate în ţesut. Didymella bryoniae (Aauersw. dispuse în partea apicală. În dreptul petelor. Răspândiţi de vânt.6-19 x 3-5. Distrugerea resturilor după recoltare. bicelulari. Dothidiaceae. dezinfectarea seminţelor termic sau chimic. de culoare cenuşie-brunie. picnosporii care ajung pe cucurbitaceae produc noi infecţii. Costache. de 8-16 x 4-9 µm. Într-o fază mai evoluată a bolii. se observă punctişoare mici. pornind de la locul de prindere pe peduncul.7 µm. care împiedică circulaţia sevei putând produce uscarea vrejilor. Agentul etiologic. care sunt globuloase. La suprafaţa zonei înmuiate apare o crustă neagră formată din picnidiile ciupercii.) Rehm. a constatat înmuierea vrejilor începând de la bază. urmată de putrezirea fructelor mature. cu capetele rotunjite. bicelulari. din picnidii sunt eliberaţi numeroşi picnospori. Dothidiales. Măsuri de prevenire şi combatere. Mycoguard 500 SC – 0. apoase. la început încolori. cu diametrul de 80170 µm. proeminente. Euparen Multi 50 WP – 0. în timp ce îngrăşămintele extraradiculare cu potasiu sporesc rezistenţa plantelor la infecţie.2 %. Forma picnidiană se numeşte Diplodina melonis Poteb. incolori. ce conţin câte 8 ascospori. perioada de incubaţie fiind de 6-8 zile. de culoare brună-negricioasă. transformându-se într-o masă apoasă. de culoare chihlimbarie. de apa de ploaie sau de irigaţie. sau negricioasă.

de 42300 x 6-22 µm. În ţara noastră a fost menţionată prima dată în „Starea fitosanitară”. care se dezvoltă intercelular. uşor cufundate în ţesut. cu temperaturi de 10-12°C. Pe peţioli şi tulpini petele sunt alungite. Săvulescu şi colab. grupaţi în fascicule. Cu timpul. acoperă zone mari din frunză.ARSURA BRUNĂ A FRUNZELOR DE CUCURBITACEE Corynespora casiicola (Berk. de formă neregulată. delimitate de nervuri. la suprafaţa petelor se formează un mucegai brun-negricios. asigurându-se astfel formarea de condens pe frunze.). În câmp. mărginite de un halo verde-gălbui. La capătul lor se formează conidii lungi. Fructele mari nu sunt atacate chiar dacă prezintă răni. Atacul poate fi întâlnit în toate fazele de dezvoltare ale plantelor. România etc. cilindrici. cu numeroşi pereţi transversali (3-24). dezvoltarea patogenului este favorizată de fluctuaţiile de temperatură. se întâlneşte în special în sere pe castraveţi şi pepeni galbeni. galbene-brunii sau cenuşii-deschis. la temperaturi cuprinse între 24 şi 34°C. Germania. în condiţii de luminozitate intensă. Olanda.) Weir. care se ofileşte şi se zbârceşte. Pe fructele foarte mici atacul produce pete circulare sau eliptice. brune-negricioase. în majoritatea ţărilor din Europa (Franţa. care se îngălbeneşte şi se usucă. ord. Corynespora casiicola (Berk. subţiri. De pe miceliu. de culoare albicioasă-cenuşie. pe frunze apar pete izolate. catifelat. dispuse în lanţuri scurte (2-4). la început de dimensiuni reduse. În cazurile în care petele confluează. petele se extind. în cazul în care provin din seminţe infectate. de 2-3 cm în diametru. când după zile cu temperatură ridicată urmează nopţi răcoroase. Dematiaceae. et Curt. pe cotiledoane apar pete mici. fam. acoperind mare parte din fruct. Ungaria. Mai târziu. În condiţii de umiditate ridicată. Producerea infecţiei este asigurată de formarea de condens pe frunze şi de temperaturi ridicate 25-30°C ziua şi 10-12°C noaptea. Această boală se întâlneşte mai frecvent în sere pe castraveţi şi pepeni galbeni. închise la culoare. Cercospora melonis Cke. circulare sau colţuroase. din anul 1942 – 1943. ies prin stomate conidiofori erecţi. de umiditate atmosferică peste 90 %. Simptome. lungi. face parte din clasa Hyphomycetes. Moniliales.) Arsura brună a frunzelor prezentă. Infecţia are loc prin stomate sau prin străpungerea . format din conidioforii şi conidiile ciupercii. et Curk. confluează. Agentul etiologic. de Tr. pe toate cucurbitaceele cultivate. La plăntuţele tinere.) Weir (sin.

La apariţia bolii se vor face 1-2 tratamente foliare cu Euparen Multi – 0.2 % sau cu Dithane M 45 – 0. Ofilirea apare în toate fazele de dezvoltare a plantelor însă cel mai frecvent în faza de înflorire-fructificare. boală vasculară foarte păgubitoare pentru culturile de castraveţi din spaţiile protejate. În funcţie de temperatură şi de umiditate. Pe măsură ce ofilirea se generalizează. care se exteriorizează prin apariţia pe tulpină a unor benzi de culoare galbenă-brună. este semnalată în prezent în numeroase ţări din Europa. caz în care se produce înmuierea tulpiniţei în zona de contact cu solul. Măsuri de prevenire şi combatere. de apa de ploaie etc. OFILIREA (FUZARIOZA) CASTRAVEŢILOR Fusarium oxysporum f. la suprafaţa căruia apar sporodochii de culoare roz-oranj (miceliu cu conidiofori şi conidii). cu aspect de vată. În perioada de vegetaţie se răspândeşte prin conidiile transportate de curenţii de aer. iar de la an la an rezistă ca şi conidii sau ca miceliu în resturile de plante atacate. Răsadurile pot fi atacate îndată după repicare (în a 2-a sau a 3-a zi). verde. Costache. plantele pier în câteva zile. când temperatura scade sub 15°C. Vondozeb – 0. Asia şi America de Nord. în anul 1969. În cazul ofilirii cu evoluţie rapidă. pe o distanţă de 80-90 cm.2 %).2 % (Mancozeb 800.ţesuturilor subţiri. cucumerinum Owen Ofilirea fuzariană. care are loc la temperaturi ridicate. În sere şi solarii se recomandă strângerea şi distrugerea resturilor vegetale de la defrişarea culturii precedente. Întotdeauna apariţia miceliului la exterior este precedată de necrozarea ţesuturilor scoarţei. în dreptul nodurilor şi apoi şi pe internodii se dezvoltă un mucegai albicios. ofilirea poate avea o evoluţie rapidă sau lentă. de către C. înainte de începerea plantării. Rafailă şi M. apoi ofilirea şi căderea plăntuţelor. În România a fost semnalată prima dată. . De obicei. Nemispor. aceste benzi încep de la baza plantei şi se extind în lungul tulpinii. Simptome. Novozir MN 80. dezinfectarea solului pe cale termică. Incubaţia durează 4-5 zile. Evitarea producerii condensului pe frunze prin aerisiri la timp şi prin încălzirea serei în timpul nopţii.. fără ca frunzele să-şi schimbe în prealabil culoarea normală.sp.

datorită prezenţei în interiorul lor a miceliului ciupercii. având acoperite unele zone cu un mucegai albicios. face parte din clasa Hyphomicetes. Moniliales. oxysporum f. La plantele bolnave se constată o diminuare a intensităţii transpiraţiei (cu până la 51 % după M. benzile galbene-brune. Într-o fază mai avansată a ofilirii în vase se poate observa prezenţa conidiilor şi clamidosporilor.În condiţii de temperatură mai scăzută în sol. observându-se însă pe ţesuturile moarte şi în dreptul nodurilor un miceliu alb. indiferent de forma de evoluţie. hifele ciupercii pot sa pătrundă din vase în scoarţă şi apoi în epidermă. fam. Agentul etiologic. Această ofilire se caracterizează prin îngălbeniri iniţiale ale frunzelor. caracteristice ofilirii cu evoluţie rapidă. scade şi fotosinteza cu circa 70 % faţă de plantele sănătoase. cu 3 septe.sp. ca şi a gomelor şi tilelor. începând cu cele bazale. cucumerinum Owen. La nivelul nodurilor. rar cu 1 sau 2 . brunificare ce scade în intensitate. tipică traheomicozelor. Pe măsură ce clorofila este distrusă şi necrozarea progresează. ord. atârnând de-a lungul tulpinii. situate la vârful acestora sau cel mai frecvent între nervuri. În secţiuni transversale sau longitudinale în tulpinile şi peţiolul frunzelor plantelor atacate de F. plantele se ofilesc lent. oxysporum f. putrezesc. majoritatea neseptate. formând la exterior sporodochiile cu conidii tipice. 1986) şi o reducere a consumului de apă din sol. Pe tulpinile plantelor ofilite. Microconidiile sunt incolore. sp. F. frunzele se usucă şi devin sfărâmicioase. la început albe. Sporodochiile ciupercii sunt formate din microconidii şi din macroconidii. cucumerinum. afânat şi sporodochiile ciupercii de culoare roz-portocalie. se observă uşor brunificarea pereţilor vaselor conducătoare. dispărând spre vârful plantelor. Miceliul ciupercii este constituit din hife septate. Baza tulpinii şi rădăcinile plantelor atacate nu prezintă nici o modificare externă. De asemenea. fenomen care începe întotdeauna cu frunzele inferioare şi progresează spre cele de la vârf. Costache. apoi capătă nuanţe de violet. Plantele atacate formează un număr redus de fructe. deseori. de calitate necorespunzătoare care. în decurs de 1-3 luni. nu mai apar sau sunt mai puţin evidente. Tuberculariaceae. urmate de necroze şi de debilitarea şi uscarea trepatată a plantelor. ovoide sau elipsoidale. care stânjenesc circulaţia apei în plantă. fiind invadate de miceliul ciupercii.

de 6. la temperaturi mai scăzute. în jurul bazei tulpinii cu fungicidele sistemice menţionate mai sus în concentraţie de 0.sp. Udarea plantelor. cucumerinum. cât şi de toxinele elaborate de patogen. prevăzuţi cu perete gros şi neted. curbate. Macroconidiile sunt fusiforme. Declanşarea infecţiilor este favorizată de temperatura solului în jur de 29°C.sp. globuloşi sau ovoidali.septe. ciuperca formează numeroşi clamidospori.3 x 5-10.3-11. Ca organe de rezistenţă.7 µm. rezultate din germinarea conidiilor sau a clamidiosporilor. la această temperatură în sol. gome şi tile. Pătrunderea filamentelor miceliene.5 x 2. de nematozi sau insecte. utilizându-se 0.4-46. Bavistin 50 DF sau Carbendazim 500 SC în concentraţie de 0. Repicatul să se execute cu multă atenţie pentru a nu se leza rădăcinile cu ocazia dislocării răsadului. cu un optimum la 28°C. După plantare se vor efectua 3-4 tratamente preventive la sol.5-3. Plantele care se ofilesc se vor îndepărta zilnic din culturi pentru prevenirea sporulării ciupercii pe tulpini şi răspândirea conidiilor în culturi de către curenţii de aer şi de apa de irigare. în prealabil pământul se va dezinfecta termic la 95-98°C timp de 60 minute sau chimic cu produse fumigante (Basamid – 500 kg/ha. Cercetările efectuate până în prezent au pus în evidenţă prezenţa mai multor rase de Fusarium oxysporum f. se va face prin aspersie în reprize scurte pentru a se evita excesul de umiditate. de 20. de 5-13. terminali sau intercalari. prin penetrarea scoarţei. subţiate spre capete.1-4. Producerea răsadului de castraveţi să se facă numai în sere amenajate special ca înmulţitor. În cazuri mai rare trasnmiterea de la un ciclu la altul se realizează şi prin sămânţă. incolore. Astfel de condiţii se întâlnesc în sere. Fusarium oxysporum f. unicelulari. singulari sau perechi.1 %. Ofilirea plantelor este produsă atât de astuparea mecanică a vaselor conducătoare de către miceliu. în special în ciclul II de cultură. majoritatea cu 3 septe. ciuperca poate pătrunde în rădăcină şi în mod direct. de umiditatea ridicată a solului şi de infestarea cu nematozi.5 l la .05 – 0. sau Vapam 1200-1500 l/ha). în sere.6 µm.8 x 3. Di-Trapex – 600-700 l/ha.7 µm. După repicare se va aplica o stropire a plantelor şi ghivecelor cu suspensie de Topsin 70 PU. în special în ciclul II de cultură. evoluţia bolii este foarte rapidă. în plantă se face prin perii absorbanţi şi prin leziunile de pe vârful rădăcinilor produse în timpul lucrărilor de întreţinerea culturii. Măsuri de prevenire şi combatere. cucumerinum dezvoltă la temperaturi cuprinse între 8 şi 38°C. În cazuri mai rare.05 – 0.1 %. în care.

formând fructe mici care se îngălbenesc. Întrucât imediat după plantare poate apare şi atacul ciupercii Pythium sp.plantă. în cantitate de 0. maxima şi Benincasa cerifera (după Cristina Raicu şi colab. În Franţa şi în Olanda. Ca şi fuzarioza. VEŞTEJIREA (VERTICILIOZA) CASTRAVEŢILOR Verticillium dahliae Kleb. iar frunzele se usucă şi atârnă în lungul tulpinii. C. Primul tratament se face la 5-6 zile după plantare. se subţiază şi se zbârcesc.2 SL – 0. se manifestă în faza de înflorire-fructificare. începând cu cele de la jumătatea vrejului şi prin stânjenirea creşterii plantelor. cât şi spre baza ei. Simptome. pieirea plantei survenind lent şi ireversibil. se ofilesc şi au culoare verde-închis.15 % sau Proplant 72. Într-o fază avansată a bolii. Rafailă şi M. Semnalată în multe ţări din Europa şi Asia. oxysporum f. iar următoarele 2-3 la intervale de 20-30 zile în ciclul I de cultură şi la 20-25 zile în ciclul al II-lea. pentru combaterea fuzariozei. iar cele mari nu s maturează. Este indicat apoi să se respecte rotaţia culturilor de castraveţi cu legume solanacee sau cu flori. unde frecvenţa atacului ajunge uneori până la 5 %. la primul tratament se va adăuga în suspensie Previcur 607 SL – 0. mai accentuat pe o parte a limbului sau între nervuri. verticilioza. pepeni. .. În România. Procesul de ofilire se extinde atât spre vârful plantei. în anul 1969. verticilioza a fost identificată. boala afectează toate speciile de cucurbitacee (castraveţi. Rădăcinile plantelor atacate nu prezintă brunificări vizibile la exterior. mată.5 litri suspensie la o plantă.sp.: Cucurbita ficifolia. Ultimele frunze care se ofilesc sunt cele din vârful plantei şi de pe lăstarii laterali. plantele atacate fructifică puţin. ca de ex. Cu ocazia defrişării culturilor toate resturile de plante vor fi distruse prin ardere. cucumerinum. Plantele atacate dau producţii mai mici. de către C.15 %. cultivate în spaţii protejate. 1982). Costache. peţiolurile frunzelor se îngălbenesc. se practică producerea de răsaduri de castraveţi altoite pe alte specii de cucurbitacee rezistente la F.a. De regulă. folosindu-se concentraţia de 0. în culturile de castraveţi din spaţiile protejate.).. care produce căderea plăntuţelor. prin ofilirea şi îngălbenirea frunzelor.05 %. de calitate necorespunzătoare. dovlecei ş. se brunifică şi se usucă.

cu 2-4 verticile etajate. Durata perioadei de incubaţie este de 20-30 zile. Agentul etiologic. se observă brunificarea pereţilor vaselor conducătoare (a xilemului). în care rezistă ca microscleroţi. În acelaşi vas tilele exclud prezenţa miceliului şi invers. producând noi infecţii la plantele cu care ajung în contact. incolore. care se desprind uşor de conidiofori fiind antrenate de vânt. dar mai puţin evidentă decât în cazul fuzariozei. Moniliales. septaţi. În stadiul avansat al bolii în vase se observă conidii şi microscleroţi. septat. În partea bazală a tulpinii. La capătul fialidelor se formează numeroase conidii ovoide. Prezintă un miceliu incolor. de infestarea cu nematozi şi de excesul de azot. fiind favorizate de temperaturi ale solului cuprinse între 20 şi 25°C. prin tulpină. În timpul perioadei de vegetaţie. care este mai extinsă. de 92-250 x 50-80 µm.5 x 1. o reprezintă seminţele.. Pătrunderea patogenului în plante are loc prin leziunile produse pe rădăcini sau în zona coletului în timpul lucrărilor de întreţinere a culturilor sau de nematozi şi insecte. de mică importanţă faţă de sol. alcătuite din 3-5 ramuri scurte (fialide). constituiţi din celule cu pereşi îngroşaţi.În secţiuni transversale. patogenul se răspândeşte cu ajutorul conidiilor vehiculate de apa de ploaie sau de irigaţie. Infecţiile se mai pot produce şi prin penetrarea ţesuturilor. neramificaţi.5-5. ord. tile sau cu miceliu. O altă sursă de transmitere a bolii. După apariţia ofilirii plantelor. la diferite niveluri. La suprafaţa tulpinilor bolnave apar. fam. Ca organe de rezistenţă. ploi. face parte din clasa Hyphomycetes (Fungi imperfecti). ciuperca produce numeroşi microscleroţi globuloşi. mai frecvent pe peţioluri şi pe limbul frunzelor. Această ciupercă este un parazit tipic al vaselor conducătoare. apa de irigaţie. La plantele bolnave se constată importante modificări fiziologice şi biochimice care constau în diminuarea intensităţii transpiraţiei cu peste 50 % şi a fotosintezei cu peste 75 %. de umiditatea ridicată a solului. iar de la an la an se transmite prin sol. de 2. unicelulare. Verticilium dahliae Kleb. Mucedinaceae. cilindrice. subţire. conidiofori drepţi. .5-3 µm. ciuperca sporulează. incolori. unele vase conducătoare sunt astupate cu gome. dacă sunt puse în condiţii de umiditate ridicată. Microscleroţii apar în urma înmuguririi şi a ramificării repetate a hifelor ciupercii.

se brunifică şi înconjoară tulpiniţa de jur-împrejur. tomate. Infecţia se realizează din sol. Amaranthus. se zbârceşte şi se înnegreşte. vinete. cucumerinum sunt eficace şi împotriva acestei boli. ALTE CIUPERCI CARE PRODUC PAGUBE LA CUCURVITACEE CĂDEREA ŞI PUTREZIREA PLĂNTUŢELOR Pythium debaryanum Hesse Atacă frecvent răsadurile de castraveţi şi pepeni galbeni care se produc pentru culturile din sere şi solarii. Chenopodium. albicios (miceliul şi fructificaţiile ciupercii). care atacă numeroase specii cultivate (castraveţi. unde ciuperca se dezvoltă ca saprofit. se extind. Erigeron. Baza tulpiniţei se subţiază. Plăntuţele atacate se ofilesc. care evoluează rapid. ardei. pepeni.V. Boala se previne prin tratarea seminţei cu Previcur 607 SL – 20 ml/tonă săm.) şi spontane (Taraxacum. aerisire. În condiţii de umiditate excesivă (peste 90 %). Urtica ş. Măsurile şi tratamentele indicate în combaterea ciupercii Fusarium oxysporum f. evitarea excesului de umiditate. şi prin stropirea stratului germinativ. Atacul apare în faza de germinare a seminţelor şi în timpul răsăririi.). după semănat cu Previcur 607 SL – 0. zona din dreptul coletului se acoperă cu un puf fin.sp.a. dahliae este o ciupercă de sol. până în stadiul de 4-5 frunze şi se manifestă în zona coletului şi pe partea superioară a rădăcinilor.. de culoare verde-măslnie. Pe colet apar la început pete mici. Măsuri de prevenire şi combatere. cartof etc. cad la pământ şi putrezesc în foarte scurt timp. .25 % (3-5 l/m2). pătrunderea are loc prin leziuni sau prin străpungerea directă a ţesuturilor care sunt în contact cu solul.

bruni. delimitate de o barieră de pseudoscleroţi de culoare neagră. negre. perioada de incubaţie fiind de 5-7 zile. Ciuperca prezintă picnidii de tip Phomopsis. cilindrici. Picnosporii sunt bicelulari. La suprafaţa rădăcinilo atacate se observă pete de formă lenticulară. Treptat. fructele vor fi menţinute. Anglia. În perioada de vegetaţie sunt eficace tratamentele recomandate pentru combaterea .. la temperaturi cuprinse între 17 şi 25°C. de 17-35 x 9-23 µm. în timpul transportului şi valorificării. Aceste simptome sunt consecinţa distrugerii parţiale sau totale a rădăcinilor. Fiind o ciupercă de sol. Boala se întâlneşte în culturile forţare de castraveţi şi pepeni galbeni. Rezistă de la un ciclu la altul ca scleroţi în resturile de plante din sol. producând pagube. apa de ploaie. de apa de irigare. putrezirea se extinde rapid şi la fruct. combaterea se realizează prin aplicarea măsurilor menţionate în cazul fuzariozei. la suprafaţa fructelor se dezvoltă un mucegai cenuşiu-negricios. Pentru prevenirea bolii se va aplica rotaţia pe 3-4 ani. Vehiculaţi de curenţii de aer. în multe ţări europene (Olanda. Diplodina gossypina Cooke produce putregaiul vrejilor de castraveţi. Îndată după recoltare. Primele simptome constau în brunificarea şi zbârcirea vrejilor care încep să se degradeze în dreptul petelor. Primele simptome ale bolii apar după 3-4 săptămâni de la plantare. cu capetele rotunjite. zona centrală a petelor se înnegreşte şi se acoperă adesea de numeroase punctişoare mici. caz în care ţesuturile atacate se colorează în crem-pal sau verde-pal. insecte etc. la temperaturi sub 13°C. evitarea rănirii plantelor în timpul efectuării lucrărilor culturale şi a fructelor cu ocazia recoltării şi transportării.PUTREGAIUL NEGRU AL RĂDĂCINILOR Phomopsis sclerotioides Kest. Infecţia fructelor se poate realiza şi prin răni. picnosporii care ajung gazde produc noi infecţii. manifestându-se prin stagnarea în creştere. Franţa etc. ce pot ajunge până la 50 % din recoltă. În condiţii de umiditate ridicată. urmată de ofilirea totală fără ca frunzele să se îngălbenească. picnidiile ciupercii.). pepeni galbeni şi pepeni verzi. care se înnegreşte şi se mumifică. ca urmare a distrugerii sistemului radicular. În cazul în care este atacat şi pedunculul.

antracnozei cucurbitaceelor. Iernează în resturile atacate. de 30-45 x 4-6 µm. După recoltare se vor distruge resturile de plante. unghiulare. se veştejesc şi se usucă. mărginite de o zonă brună-roşcată. manifestându-se prin pete mici. . lucrare urmată de arătura adâncă. a măsurilor de igienă culturală. distrugerea resturilor rămase după recoltare şi arătura de toamnă. galbeni-brunii la bază. cu 3-8 septe transversale şi 2-5 longitudinale. Apariţia bolii se previne prin aplicarea rotaţiei. Conidiile sunt în formă de butelie. ei sunt drepţi sau sinuoşi. simpli. rămase pe câmp. În partea centrală a petelor apar conidioforii şi conidiile ciupercii. În ultimul stadiu al bolii. grupaţi în fascicule. frunzele se zbârcesc. mai deschişi în partea superioară. de culoare brunănegricioasă. Alternaria pluriseptata (Karst. de 2-5 mm. iau un aspect băşicat. Conidioforii ies prin stomate. et Hariot x Peack) Jorst. rar uniseptaţi. produce pătarea şi băşicarea frunzelor de castraveţi. Deseori petele confluează şi acoperă porţiuni mari din frunze. albicioase. de 21-66 x 9-16 µm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful