P. 1
Bolile castravetilor

Bolile castravetilor

|Views: 34|Likes:

More info:

Published by: Roxana Alexandra Vlas on Jan 12, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2014

pdf

text

original

BOLILE CASTRAVEŢILOR

(Cucumis sativus L.) Viroze MOZAICUL COMUN AL CASTRAVEŢILOR Virusul mozaicului castraveţilor (cucumber mosaic virus) Mozaicul comun este una dintre virozele cele mai răspândite şi mai păgubitoare, care se întâlneşte atât în culturile din sere şi solarii, cât şi în cele din câmp. Virusul produce infec ii grave la castravete, dovlecel, pepene galben, dovleac, ardei, tomate, vinete, salată, precum şi la multe specii floricole, aster, laleaua, gladiola, crinul, zambila, petunia ş.a. Sim tome. !tacul se manifestă pe frunze şi fructe prin simptome care variază cu condi iile de mediu, fenofaza, tulpina virusului etc. "lantele pot fi infectate în toate fenofazele. #ând sunt infectate în stadiul de plantulă, are loc îngălbenirea apoi ofilirea cotiledoanelor şi în final pieirea plantelor. La plantele mature, boala se caracterizează prin apari ia de simptome tipice de mozaic pe frunzele tinere, în prea$ma înfloritului. %n acest caz apar numeroase pete de decolorare, verzi&desc'ise sau gălbui, mici, cu marginile difuze, diferite ca formă şi mărime, care alternează cu por iunile verzi, normale, imprimând frunzei aspectul, caracteristic de mozaic. (runzele intens atacate sunt gofrate, deformate de dimensiuni mai mici decât cele normale. "e frunzele din partea bazală a vre$ilor apar zone galbene şi necroze care determină uscarea prematură a plantelor. La plantele infectate de timpuriu se observă o scurtare progresivă a internodiilor, începând de la bază, încât în por iunea de la vârful vre$ilor frunzele sunt foarte apropiate unele de altele, formând un fel de rozetă. %n ultima fază a bolii frunzele se îngălbenesc, se usucă şi cad, vre$ii rămânând aproape complet defolia i. )imptomul de nanism este mai pronun at când planta a fost infectată în stadiul tânăr.

*n alt simptom foliar caracteristic, mai ales pentru culturile for ate, este apari ia pe frunze a unor pete inelare sau semiinelare, de culoare verde&gălbuie. La atacuri intense plantele nu mai înfloresc. "e fructele de castrave i, în condi ii de temperatură ridicată (peste +,-#) atacul se caracterizează prin apari ia, în primele faze, a unor pete verzui&gălbui sau albicioase, dispuse pe toată suprafa a fructului intercalate cu pete mai mici, de culoare verde&înc'is. *neori, fructele bolnave se albesc, rămân mici, sunt puternic deformate, mai ales când s&au format după ce a avut loc infec ia. !ceste fructe sunt depreciate cantitativ şi calitativ, fiind improprii pentru consum în stare proaspătă sau conservată. #ând plantele sunt infectate în condi ii de temperatură scăzută apare îngălbenirea şi ofilirea rapidă a plantelor atât în seră cât şi în câmp. A!e"tul etiolo!ic. Virusul mozaicului castrave ilor (Cucumber mosaic virus) se prezintă sub formă de particule sferice, de ./&0/ nm diametru. 1emperatura de inactivare este de 23&,3-#, iar longevitatea în suc .&2 zile la +/-#. Virusul mozaicului castrave ilor prezintă numeroase tulpini care se diferen ează prin reac ia plantelor test şi prin proprietă ile serologice şi bioc'imice. Virusul este transmis în natură de către afide (peste 2/ de specii) în mod nepersistent (Acyrthosiphon pisum, Aphis fabae etc.), putând infecta în afară de cucurbitaceae (Cucumis, Lagenaria, Cucurbita, Luffa etc.) multe specii din alte familii (tomate, ardei, vinete, spanac ş.a.). 4e la un an la altul, virusul rezistă în plantele perene ( Stellaria media, Capsella bursa pastoris, Cirsium arvense etc.) din câmp sau în cele cultivate în sere, sensibile la atacul acestei boli. *n rol însemnat în transmiterea bolii îl $oacă semin ele. Virusul se dezvoltă bine la temperatura de +/&+3-# la care, perioada de incuba ie durează 0&3 zile în frunzele tinere şi 56&+/ zile în esuturile bătrâne. "este ./-#, VM# nu se mai manifestă. M#suri $e reve"ire %i com&atere. %n vederea prevenirii infec iei se impune amplasarea culturilor de cucurbitacee, ca şi a altor specii susceptibile (ardei, tomate, vinete etc.) la distan ă mai mare de 3// m, de sursele de infec ie. La plantare se va folosi numai răsad sănătos, liber de virus. %n sere se va proceda la dezinfectarea solului cu aburi fierbin i. %n culturile de cucurbitacee se vor aplica tratamente repetate împotriva afidelor vectoare. "entru a se preîntâmpina infectarea răsadului de către afide se recomandă ca la desc'iderile pentru aerisire să se fi7eze plase fine din relon sau tifon. )e va acorda aten ie distrugerii buruienilor gazdă, atât din culturi, cât şi din vecinătatea acestora, precum şi din spa iile dintre sere şi solarii.

8 măsură de luptă de mare perspectivă o reprezintă crearea şi introducerea în cultură a soiurilor şi 'ibrizilor de castrave i rezisten i sau toleran i, ca9 !n:a ( 5, Mondial, 8ctopus (5, ;ita (5, #ornisa (5, #ornirom (5, 1opaz, #ornisem (5, Levina (5 ş.a. (#. <'eorg'ieş şi =. <eamăn, +//.).

MOZAICUL VER'E AL CASTRAVEŢILOR Virusul mozaicului ver$e al castraveţilor (Cucumber green mottle mosaic virus)

Mozaicul verde, semnalat prima dată în !nglia, în anul 5>++, în prezent se întâlneşte în <ermania, (ran a, 4anemarca, 8landa, )uedia, ?orvegia, (inlanda etc. %n ara noastră a fost identificat de către =. "op şi !urelia @ilăveanu, în anul 5>63, la culturile de castrave i din sere. Virusul poate infecta şi pepenele galben şi pepenele verde. ?u infectează solanaceele. Sim tome( Mozaicul verde afectează îndeosebi culturile de castrave i din sere. "lantele afectate de tulpina verde comună a virusului prezintă simptome caracteristice în special pe frunze şi în mai mică măsură pe fructe. "e frunze, în primele faze, apare o clarifiere (transparen ă) a nervurilor, urmată de o pătare mozaicată de culoare verde&înc'is, de deformarea limbului şi bombarea spre partea superioară a esuturilor verzi. !tacul este mai evident pe frunzele tinere, care capătă un aspect băşicat, gofrat. "lantele infectate în faza tânără rămân pipernicite şi dau produc ii mici. Malforma iile foliare se accentuează, mai ales iarna, când dezvoltarea este lentă. %n cazul tulpinii galbene, simptomele constau în clorozarea nervurilor şi în apari ia unor pete galbene&strălucitoare sau alburii, adesea de formă stelată, la suprafa a limbului. (runzele bătrâne se albesc aproape complet. (ructele infectate în fază timpurie, rămân de dimensiuni mai reduse, sunt pătate, deformate, cu valoare comercială foarte scăzută. A!e"tul etiolo!ic( Virusul mozaicului verde prezintă, după culoarea petelor produse pe frunzele de castrave i, două tulpini distincte, şi anume tulpina comună (verde) şi tulpina

Virusul posedă o rezisten ă ridicată la uscăciune. lungi de +. 5>2>). Milenium (5 ş. %n perioada de vegeta ie se transmite prin contactul dintre plantele bolnave cu cele sănătoase. )c'eletul serelor. <eamăn. Virusul se prezintă sub formă de bastonaşe drepte. rigide./ cm temperatura să a$ungă la >/&>+-#. cu simptome de infec ie. timp de .a. fiind localizat numai pe suprafa a semin elor şi într&un procent redus prin resturile de plante atacate şi prin sol. de la plantare. cu diametrul de 50&56 nm. fapt urmat de diminuarea sensibilă a produc iei de castrave i ((letc'er şi colab. prin intermediul apei de iriga ie. Muncitorii îşi vor spăla mâinile cu apă cu săpun ori de câte ori vin în contact cu o plantă infectată. mâinile şi 'ainele muncitorilor. (#.). precum9 Levina (5. 1emperatura de inactivare este de 6/&>/-#. +//. <'eorg'ieş şi =. M#suri $e reve"ire %i com&atere( #ea mai importantă măsură împotriva acestei viroze este folosirea de semin e libere de virus sau a semin elor dezinfectate termic. %n sere şi solarii se va e7ecuta dezinfec ia termică a solului cu vapori supraîncălzi i. !:ito (5.// nm. )e vor introduce în cultură soiuri şi 'ibrizi rezisten i la #M#. astfel încât la adâncimea de . . )e impune e7cluderea răsadului. prin inventarul de lucru contaminat. 4upă desfiin area culturii se vor îndepărta plantele prin smulgere şi se vor aduna toate resturile de la suprafa a solului.3&. precum şi 'alatele muncitorilor se vor dezinfecta cu solu ie de fosfat trisodic 53 A. La temperatura camerei virusul rămâne activ timp de câteva luni. 4e la un sezon la altul se perpetuează în cea mai mare parte prin semin ele de castrave i în propor ie de 3&6 A. rămâne mai redus cu 3/ A fa ă de cel al plantelor sănătoase./-#.. uscat. uneltele şi materialele cu care se lucrează în sere şi solarii. timp de o oră.galbenă. =nfec iile cu acest virus au consecin e grave asupra plantelor deoarece afectează sistemul radicular care. ?u se transmite prin afide şi nu atacă solanaceele. zile la .

%n natură.*. "e frunze. virusul produce numeroase pete. %n sere se va men ine un regim termic relativ ridicat. de dimensiuni mici. M#suri $e reve"ire %i com&atere( #a primă măsură de combatere se impune dezinfectarea termică a solului cu vapori supraîncălzi i. "lantele atacate se vor smulge şi se vor arde. ca şi în cazul mozaicului verde. (oarte caracteristice şi evidente sunt simptomele pe fructe. care este nefavorabil multiplicării virusului./ nm. a mâinilor şi a materialelor cu care se lucrează. Sim tome. )imptomele sunt foarte evidente pe vreme răcoroasă şi luminozitate redusă. care se găsesc în sol. în ). delimitate de o bordură de culoare verde&înc'is. dezinfectarea uneltelor. 8landa. )e impune. în culturile de castrave i. de +6&. cu aspect 'idrozat. fiind cunoscută în multe ări din Buropa ((ran a. timp de 6&> ani. virusul este ve'iculat de către zoosporii ciupercii Olpidium brassicae. în timp ce în condi ii de temperatură ridicată (peste +6-#) şi lumină intensă sunt slab e7teriorizate. %n cazul infec iilor timpurii plantele se ofilesc şi se usucă./-#.!.omânia etc. la suprafa a lor observându&se pete uşor adâncite. . )uedia. desc'ise la culoare.). !tacul se manifestă pe frunze şi fructe. *neori frunzele prezintă fenomenul de brunificare a nervurilor. ca şi necrozarea unor por iuni ale nervurilor şi a spa iilor internervuriene. care constituie o sursă permanentă de infec ie.NECROZA CASTRAVEŢILOR Virusul "ecrozei tutu"ului la castraveţi (Tabacco necrosis virus in cucumber) ?ecroza castrave ilor se înâlneşte frecvent la culturile din sere. cu diametrul în $ur de . de culoare galbenă&brunie sau cenuşii&brunii. şi #anada. #iuperca îşi men ine viabilitatea. A!e"tul etiolo!ic( !ceastă boală a castrave ilor este produsă de o tulpină a virusului necrozei tutunului. de asemenea. sub formă de spori de rezisten ă. ?orvegia. <ermania. =nactivarea termică a virusului are loc la 2/-# în 5/ minute. . care se prezintă sub formă de particule poliedrice.

frunze. solarii şi răsadni e. )ăvulescu. pe toate organele aeriene9 cotiledoane. (oarte caracteristic se prezintă atacul pe frunzele mature.IULAR* A -RUNZELOR 'E CASTRAVEŢI Pseudomonas syringae pv. ). plantele continuând să se dezvolte. încon$urate de o zonă galbenă&verzuie. de +&. "rimele simptome apar îndată după răsărirea plăntu elor.(. %n . producând pierderi mari ce a$ung până la 3/ A. care se usucă şi rămâne ca o crustă albă&cenuşie. dispuse frecvent de&a lungul nervurilor. . ?umărul petelor variază în func ie de condi iile climatice şi de soi. !desea petele confluează. Lachrymans (B. sub formă de picături. pe care apar pete 'idrozate. de )mit' şi CrDan. Sim tome( Coala se manifestă în cursul întregii perioade de vegeta ie. numărul petelor pe cotiledoane nu este prea mare. )imptome asemănătoare apar şi pe tulpini şi pe pe iolurile frunzelor. 4e regulă. în ). limbul apărând perforat. pe cotiledoane. 4upă câteva zile. tulpini şi fructe. ocupând suprafe e mari din limb. plantele continuând să se dezvolte. la castrave i şi pepeni. după cum timpul este umed sau uscat. circulare sau col uroase.!. mm în diametru. şi #anada. 4De et Eil:ie !ceastă boală este foarte răspândită şi păgubitoare pentru culturile de castrave i din Buropa.. numărul petelor pe cotiledoane nu este prea mare. "e timp umed.!. de culoare verde&înc'is la început. pentru ca mai târziu. de cele mai multe ori col uroase.*. 4e regulă.Bacterioze )*TAREA UN+. în anul 5>0/. ! fost semnalată şi studiată în anul 5>53. dacă umiditatea atmosferică este ridicată (peste >/ A). putâng a$unge până la 3/& 2/ pe o singură frunză. sub forma unor pete mici. 'idrozate. pe fa a inferioară a petelor apare un e7sudat mucilaginos. esuturile petelor se necrozează şi capătă o culoare cenuşie&gălbuie. de culoare verde&înc'is. petele sunt mici. La început. )mit' et CrDan) @oung.*. !tacul se întâlneşte frecvent la culturile din câmp şi la cele din sere. care apoi se veşte$esc şi putrezesc sau se se usucă. se usucă şi se necrozează. se sfâşie şi cad.omânia a fost semnalată de 1r. bine conturate. care apoi se brunifică. să a$ungă la 53 mm.

ele rămân mici şi uneori deformate. %n bulion. unelte cu care se lucrează. La suprafa a acestor ulcera ii apar. diminea a înainte de a se evapora picăturile de apă sau de rouă.-#. A!e"tul etiolo!ic( "ătarea ung'iulară a frunzelor este produsă de bacteria Pseudomonas syringae pv. bacteria pătrunde prin leziunile mici ale pieli ei. vânt. solitare. <ram&negativă. Lachrymas nu coagulează laptele. Cacteria are formă de bastonaş. bacteria se dezvoltă slab până la moderat. Cacteria Ps! syringae pv. bacteria dezvoltă o cultură abundentă."e fructe atacul se întâlneşte mai rar. sensibilă la lumina solară şi mai pu in la uscăciune. netede sau uşor proeminente. care au aspectul unor ulcera ii. 1emperatura optimă pentru evolu ia bolii oscilează între 5>&+. de 5. şi G+). din diviziunea acteria. insecte. produce indol. optima fiind de +3&+. "e felii de cartof. 4De et Eil$ie. cu centrul albicios. Pseudomonadaceae. sub forma unor pete mici. Cacteriile cauzate pătrund şi în straturile mai adânci ale fructului infectând în acest caz şi semin ele. nu produce ?G. 'idrozate. albicioase. de culoare crem. picături mucilaginoase. mm. de 5&. mucilaginoasă. lachrymans (B. formând peliculă. 4acă în momentul infec iei fructele sunt tinere. ca şi pe celelalte organe bolnave. adâncite. aerobă.(. cu 5&3 flageli polari.3-#.-#. se prezintă ca o crustă fină. cu capetele uşor îndoite.+&+ 7 /. nu reduce nutri ii. "lantele atacate intens au creşterea încetinită şi produc ia mult diminuată atât cantitativ cât şi calitativ. bacteria este diseminată de apa de ploaie sau aspersie. circulare. fam. 4e la un an la altul. 1impul secetos împiedică dezvoltarea bolii. Coala este deosebit de gravă în verile sau în regiunile caracterizate printr&o mare cantitate de precipita ii. %n semin e bacteria îşi păstrează .6 Fm. bacteria rezistă în semin ele provenite din fructe atacate şi în resturile de plante bolnave până când acestea se descompun. =nfec ia frunzelor se face prin stomate. %n timpul vegeta iei. 'idrolizează par ial amidonul. în perec'i sau dispuse în lan uri. %n fructe. "erioada de incuba ie durează +&. când umiditatea atmosferică depăşeşte >/ A.)mit' et CrDan) @oung. albicioase sau gălbui care. albă&cenuşie. zile în cazul înfec iilor primare şi 6&5/ zile pentru infec iile secundare. după ce se usucă. "e agar nutritiv bacteria formează colonii circulare. Bste asporogenă. lucioase. cu temperatura de dezvoltare între 5&. lic'efiază gelatina.

se elimină plantele atacate şi se va aplica primul tratament foliar cu unul din produsele9 #'ampion 3/ E" I /. +... %n prezent au fost create şi introduse în cultură mai multe soiuri sau 'ibrizi de castrave i toleran i sau rezisten i la atacul acestei bacterii. numai <emini.&0 ani şi folosirea unei semin e sănătoase (ob inută din fructe neatacate) sau dezinfectate.viabilitatea până la + ani. Conillie Cordelaise I /. tratamente se vor efectua la intervale de 6&5/ zile. A. Marinescu (5>65. linii şi 'ibrizi de castrave i testa i în câmp.3 A..-# timp de o oră. 5>6+) a ob inut rezultate foarte bune în dezinfectarea semin elor aplicând tratarea c'imică prin vacuum infiltra ie. . *rmătoarele +&. resturile vegetale vor fi adunate şi arde. #ostac'e şi colab. !gnes şi 1riump' au prezentat toleran ă fa ă de acest patogen. îndată după răsărire. Mancozeb 6// I /. %n culturile de castrave i din spa ii prote$ate se vor îndepărta frunzele puternic atacate de această bacterie. <'. "remier. !lcupral 3/ "* I /. asigurând astfel infec ia primară. Gidro7id de cupru . . efectuându&se apoi o arătură adâncă. #rDptonol I /. deoarece apa prin aspersie ve'iculează patogenul de la plantele bolnave la cele sănătoase. . +//0).. )elect.+ A. (unguran 8G .ezultate similare s&au ob inut şi prin utilizarea tratamentului termic umed la 3. folosind produsele Hocide 5/5 I /. (M. )onet.). <'. 8 aten ie deosebită se va acorda combaterii.3 A. 8 aten ie deosebită se acordă în prezent cultivării soiurilor sau 'ibrizilor de castrave i cu rezisten ă sau toleran ă la infec ia cu acest patogen. frecven a atacului fiind de +. 4upă recoltare. =rigarea se va efectua numai prin rigole. pe fond de infec ie artificială. M#suri $e reve"ire %i com&atere( 4e mare importan ă în prevenirea apari iei bolii sunt respectarea asolamentului de . (53 A) I 5.. în special. #urzate "lus 1 I /.3 lJ'a.5 A.3 A.3 A. ?ovozir M? 6/ I /. !donis ş..+ A.// )# I 5 I 5. în prima parte a perioadei de vegeta ie.+ A.+3 A sau )uper #'amp (= I /. bacteria migrează în cotiledoane../ de soiuri. ca9 1opaz. Marinescu (5>62) arată că din . 8dată cu germinarea semin elor. A. când intensitatea atacului este mai mare. . pentru a favoriza o aerisire corespunzătoare a plantelor.). %n timpul vegeta iei.a.ecord (5.

)mit'. zbârcite. cu structură în formă de re ea.(.3 7 /. 1emperatura optimă de dezvoltare a bacteriei este de +3&. %ntr&o sec iune transversală prin tulpina plantelor bolnave se constată prezen a unui mucilagiu alb&cenuşiu. în corpul cărora iernează. Sim tome. unde formează caverne pline cu mucilagiu. !ceastă ofilire este o boală tipică a vaselor. o tra'eobacterioză. dovleac. Cacteria se instalează în vasele conducătoare. 1ransmiterea bacteriei de la an la an se face prin intermediul coleopterelor $iabrotica vittata şi $! %ndecimpunctata. rădăcina şi pe iolii frunzelor nu prezintă simptome de îmbolnăvire.3-#. la început. %n ara noastră a fost observată. de 1r. "erioada de incuba ie este de . albicioasă. A!e"tul etiolo!ic( Cacteria "! Tracheiphila se prezintă sub formă de bastonaşe solitare. în anul 56>. netede. sensibilă la căldură şi uscăciune. apoi trece în parenc'im.. de B. semnalată pentru prima dată în ).O-ILIREA BACTERIAN* A CUCURBITACEELOR "r#inia tracheiphila (B. de 5. Fm. asporogenă.&53 zile. putând fi întâlnită şi pe pepenii galbeni.. începând cu frunzele bazale. albicioase. "e felii de cartof sterilizat cultura este mucilaginoasă. care se e7tind repede cuprinzând limbul în întregime. emincasa cerifera etc. (runzele ofilite se răsfrâng în $os peste pe iol ca nişte umbrele care se înc'id. minima de 6-#. este întâlnită în prezent pe toate continentele unde se cultivă cucurbitaceae. în anul 5>3. aerobă sau facultativ anaerobă.. producând ofilirea şi în final uscarea plantei.0&. cu flageli peritric'i. 4in frunze bacteria migrează în pe iol şi tulpină şi treptat întreaga plantă se ofileşte. La început se ofilesc por iuni mici din limb. 1ulpina. iar în decurs de 5+&53 zile planta este invadată în întregime. umede. în vasele conducătoare. dovlecei. în prezen a picăturilor de apă.(.. <ram&negativă. (ructele plantelor atacate sunt ofilite. !tacă în special I castrave ii.!. simptom uşor de observat în timpul zilei. . "e geloză formează colonii mici.)mit') Golland !ceastă bacterioză./-#. iar ma7ima de . dovlecelul şi dovleacul. %n cursul nop ii. frunzele îşi recapătă turgescen a. Coala se manifestă prin ofilirea limbului. care împiedică circula ia sevei. lucioase. bacteria mai atacă pepenele galben. =nfec ia se face numai prin rănile produse de aceste insecte.+&+. %n afară de castrave i.3&/. întâia oară. )ăvulescu şi colab.*.

la suprafa ă cu un abundent e7sudat albicios. )*TAREA -RUNZELOR . macerarea şi transformarea esuturilor într&un putregai moale. de culoare verde& înc'is. produce pagube importante culturilor de castrave i din spa iile prote$ate. %ntr&o fază mai evoluată a bolii esuturile petelor par a fi LopăriteM. =. iar temperatura oscilează între +2&+. %n . )imptomul cel mai caracteristic al acestei boli se manifestă pe fructe. esuturile fructelor atacate se macerează. 4upă câteva săptămâni plantele intens atacate se ofilesc şi pier. devin pergamentoase.M#suri $e reve"ire %i com&atere( %ndată după apari ia bolii se vor aplica tratamente foliare pentru distrugerea insectelor vectoare. acoperit de e7sudat bacterian.6. cu aspect apos.I )UTE+AIUL MOALE AL -RUCTELOR 'E CASTRAVEŢI Pseudomonas b&rgeri . fiziologice şi bioc'imice asemănătoare cu ale bacteriei P! Syringae pv. boala a fost semnalată.omânia.ot. lachrymans. %n sec iune prin tulpină se constată brunificarea vaselor conducătoare. Sim tome( !tacul se manifestă pe toate organele aeriene ale plantelor. Kurini şi V. "lantele bolnave se vor aduna şi se vor distruge prin ardere pentru a nu constitui sursă de infec ie pentru alte insecte. "entru prevenirea şi combaterea bolii se recomandă aplicarea măsurilor indicate în cazul bacteriei Ps! Syringae pv.ot. sub forma unor pete adâncite.usă etc. !ceastă bacterioză. de 5&. cu centrul albicios. col uroase. )everin. #ând umiditatea atmosferică depăşeşte 63 A. Marinescu.-#. "e frunze apar ini ial pete mici. frunze. *craina. (edera ia . în anul 5>. care se întâlneşte frecvent în Culgaria. %n condi ii favorabile (umiditate atmosferică peste 63 A) petele pot să conflueze. de .&3 mm în diametru. A!e"tul etiolo!ic( Cacteria Ps! &rgeri . #u timpul esuturile din dreptul petelor se usucă. de <'./&0/ A din produc ie. tulpini şi fructe.. mm. are caracteristici morfologice. eviden iindu&se simptomul de arsură a frunzelor. transformându&se într&o masă moale apoasă. ocupând suprafe e mari din limbul frunzelor. lachrymans! . devin 'idrozate şi prezintă pe fa a inferioară e7sudat bacterian abundent. care pot a$unge în unii ani până la ..

%n condi ii de umiditate atmosferică ridicată.*.. în dreptul esutului atacat se observă prezen a unui e7sudat bacterian. A!e"tul etiolo!ic( Cacteria '! cucurbitae (CrDan) 4oNson. cu marginile ondulate.3&5. "entru prevenirea şi combaterea bolii se recomandă aceleaşi măsuri indicate împotriva bacteriei Ps! syringae pv. nu reduce nitra ii./-#. izolate. 5>6+) consideră că această bacterie se transmite prin semin e. de culoare galbenă. din diviziunea cu un flagel polar. şi G+).0&/. "e geloză nutritivă coloniile sunt rotunde. de culoarea c'i'limbarului. produce ?G. fam. Sim tome( !tacul se observă pe frunzele de catrave i. %ntr&o fază mai avansată a atacului petele devin brune. dovlecel şi dovleac sub forma unor pete mici. Pseudomonadaceae. *neori.) . . în anul 5>+3.. 1emperatura optimă de creştere este de +3&. de /. Micoze MANA CUCURBITACEELOR Pseudoperonospora cubensis (Cer:. mm şi diametru. dovleci şi dovlecei fiind deosebit de păgubitoare pentru culturile for ate din răsadni e. atacul apare şi pe fructe sub formă de pete adâncite. galbene. 'idrozate. circulare sau ung'iulare.)*TAREA BACTERIAN* A -RUNZELOR 'E CUCURBITACEE 'anthomonas cucurbitae (CrDan) 4oNson )emnalată prima dată. de . de către CrDan. et #urt. lachrymans! acteria. *nii cercetători (Vincent )ealD şi Crat'Naite.3-#. se prezintă sub formă de bastonaşe mobile. pot să conflueze şi să distrugă por iuni mari din frunze. cu picături de e7sudat la suprafa ă. . în ). opalescente.ostoNzeN Mana cucurbitaceelor se întâlneşte frecvent la castrave i. boala este cunoscută în prezent şi în Buropa şi !sia. sere şi solarii. petele sunt încon$urate de un 'alou galben.areori. fără a produce pagube prea mari. peptonizează dar nu coagulează laptele. 'idrolizează amidonul.!. 7 /. Lic'efiază lent gelatina. perec'i sau înlăn uite. slab delimitate.&. ma7ima de .2 Om. la pepeni galbeni. iar cea letală este în $ur de 0>-#. =nfec ia se realizează prin stomate.

cenuşii&gălbui. boala se întâlneşte doar în anii cu veri ploioase şi răcoroase sau în regiunile caracterizate printr&o cantitate mai mare de precipita ii. ele germinează în picături de apă la temperaturi cuprinse între 52&++-# şi produc zoospori biflagela i care. produce la culturile din solarii şi sere în ciclul al doilea de cultură (datorită condensului). se formează. Sim tome( "lantele pot fi atacate în toate fazele de dezvoltare. %n câmp. zile. "e fructe. având un gust neplăcut. atacul se întâlneşte foarte rar. începând cu cele bazale. 4in clasa Oomycetes. în perioada de vegeta ie. se veşte$esc. asocia i în fascicule câte +&. boala manifestându&se pe partea superioară a frunzelor. de 56&+6 7 5+&+/ Fm. în absen a unor măsuri adecvate de protec ie. ramificat. ord. având loc în astfel de cazuri avortarea florilor.+/ 7 0&> Fm. %n condi ii favorabile dezvoltării bolii. A!e"tul etiolo!ic( Coala este produsă de ciuperca Pseudoperonospora cubensis (Cer:. )ăvulescu. alcătuit din conidioforii şi conidiile (zoosporangii) ciupercii. rămân mici. Peronosporaceae. vre$ii rămân desfrunzi i. de unelte etc. se dezvoltă în spa iile intercelulare ale esuturilor infectate. %n ara noastră a fost semnalată în anul 5>+6 de către 1r. mai rar izola i. !$unse pe frunzele plantelor gazde. pe fiecare frunză formându&se peste +// de pete. de apa de ploaie. care pot a$unge până la 6/ A din produc ie. însă. fam. !merica de ?ord./-#. "ierderi foarte ridicate. de +&+0 mm diametru. din cauza distrugerii aparatului foliar. 4iseminarea conidiilor se face de către curen ii de aer. Miceliul ciupercii. în dreptul petelor se formează un puf cenuşiu&violaceu.!ceastă boală este cunoscută în numeroase ări din Buropa. optima fiind 52&++-# şi de prezen a picăturilor de apă pe frunze. după ce înoată în apă emit flamente . 4eseori. "e fa a inferioară a frunzelor. apoi galbene ca lămâia. unicelulare. prin apari ia unor pete. atacul acestui patogen poate cauza compromiterea par ială sau totală a culturilor de castrave i din câmp. (runzele puternic atacate se usucă. Bt #urt) . de 5//&. dic'otomic ramifica i în treimea superioară. care pot să conflueze şi să distrugă por iuni mari din limb. conidii ovoide. devin sfărâmicioase şi cad. Peronosporales. în lipsa tratamentelor. nu mai a$ung la maturitate. terminate prin câte + sterigme inegale. sunt atacate aproape toate frunzele plantelor. pentru ca după câteva zile să devină brune. !pari ia şi evolu ia bolii sunt favorizate de temperaturi ce oscilează între 5/&. La vârful ramifica iilor. #onidiile se diferen ează în timpul nop ii şi devin mature după 5+&5. %n anii cu precipita ii abundente.ostoN. 4e pe miceliu ies prin stomate conidiofori incolori.. !sia şi !frica. la început de culoare verde&gălbuie. de regulă col uroase.

pentru ca plantele din familia Cucurbitaceae să nu revină pe acelaşi teren decât după 0&3 ani. Quadris )# I /. %n lupta contra manei castrave ilor s&au ob inut succese deosebite prin crearea şi introducerea . Mi:al M I /. *neori şi conidiile rămân viabile pe vre$ii culturilor din sere şi solarii. "rimăvara.+ E" I /. Mancozeb 6// I /. men inerea unei temperaturi nocturne în $ur de +/-#. de .ipost M I /. lucrare urmată de arătura adâncă de toamnă. #urzate "lus 1 I /. 4upă recoltare se vor strânge şi se vor arde toate resturile de plante rămase pe câmp. iar cele cu fungicide sistemice sau contact S sistemice l a5/&5+ zile. producând noi infec ii.53 A sau !crobat MK I /. de pe care se răspândesc la culturile din câmp.. Merpan 3/ E" I /.+.+ A. M#suri $e reve"ire %i com&atere( )e va respecta un asolament ra ional.3 A. Cravo 3// )# I /.+3 A. %n timpul iernii ciuperca rezistă în resturile de plante atacate din câmp. "erioada de incuba ie durează 0&3 zile. pânP La 0/-#.3 E" I /. #aptan 3/ E" I /./ E" I /. sferici. )'avit ( I /. evitarea irigării prin aspersiune. ca9 "atafol "* I /. "olDram 4( I /..0 I /. Minori7 .+ A.+ A.idomil <old MK I /.+ A.3 A. A. Labilite . !ntracol .+ A.+ A.de infec ie ce pătrund în esuturi prin stomate.3 A.+3 A.+ A. %n sere se impune respectarea distan ei de plantare şi palisarea culturii pentru a se asigura o bună aerisire.3 Fm diametru. %n perioada de vegeta ie se vor aplica stropiri foliare preventive cu unul din următoarele produse9 zeamă bordeleză I /. #urzate Man I /.53 A. )emănatul sau plantatul să se facă la distan e corespunzătoare. gălbui&bruni.+ A. "roplant .+ A. )L I /.+ )L I /.+ A şi Mirage ( I . pentru a se asigura o bună aerisire a culturii.+ A.. 1ratamentele cu fungicide de contact se repetă la intervale de 3&2 zile. 87icupral 3/ "* I /.. ?ovozir M? 6/ I /.3 A.+3 A. pentru a nu se forma condens pe frunze. Maria #âr$ă (+//+) a ob inut rezultate foarte bune în combaterea manei cu produsele . pe vreme umedă.+ A.+ A şi ./ I /. oosporii germinează şi produc zoospori ce cauzează infec iile primare. !liette 6/ E" I /.. (ungaron 8G 3/ E" I /. BRuation "ro I /. Ketanil Clu I /. "lanet . "revicur 2/./. #onidiile pot supravie ui şi la temperaturi mai ridicate. )cut 6/ I /. sub formă de oospori.3 A./0 A. #aptalit C I /.+ A. 8 eficacitate foarte bună au fungicidele sistematice sau cele cu bază c'imică mi7tă.+3 A. !lcupral I /. "atafol I /.+ A..2&0.+3 A. A. (olpan 3/ E" I /.53 A. care rezultă în urma procesului se7ual.+3 A./ E" I /. A.

este cea mai păgubitoare boală a cucurbitaceelor (castrave i. de dimensiuni mici la început (2&5/ mm în diametru). de către M. (#.cucumis I sativa Kapr. +//. (uss. #ornisem ş. în ma$oritatea anilor. Leveillula cucurbitacearum <olovin (sin. Sim tome( )peciile S! fuliginea şi "! orontii atacă toate organele aeriene ale plantelor. !tacul acestor patogeni stân$eneşte dezvoltarea normală a plantelor şi determină ofilirea prematură.) "oll. L! taurica f..) (ăinarea. !steri7 ( 5. "ierderile produse de făinare sunt deosebit de grave. cu aspect făinos. <eamăn. dovlecei şi dovleac). %n ara noastră. acelaşi autor a semnalat la castrave i cauzată de Sphaerotheca fuliginea. confluează.ecord. petele se e7tind. ca fiind produsă de "rysiphe orontii. -*INAREA CUCURBITACEELOR Sphaerotheca fuliginea ()c'l.6. mai frecvent pe cea superioară. ca9 . %n anul 5>. . începând cu a doua $umătate a lunii iunie. iar în 56. . . infec iile repetându&se apoi până la sfârşitul perioadei de vegeta ie. "etele devin . B.oDal (5. acoperind por iuni mari sau c'iar întreaga frunză. ini ial izolate. "rysiphe orontii #astagne emend.sp.egal (5.. 4ocea şi colab.ezisten a se manifestă prin limitarea dezvoltării ciupercii şi prin in'ibarea sporulării ei. e7 (r. primele simptome ale bolii apar./ A din recolta posibilă. la dovlecei. fapt ce are ca urmare diminuarea considerabilă a cantită ii şi calită ii recoltei. pot a$unge până la 2/&. care se întâlneşte în prezent atât în culturile din câmp. *. nedelimitate.. în toate fazele de dezvoltare.a. prin pete albe. circulare sau neregulate. fiind însă afectate.în cultură a unor soiuri şi 'ibrizi rezisten i sau toleran i. "e frunze. Craun. cauzată de ciuperca Leveiliula cucurbitacearum. cunoscută încă înainte de anul 56//. această boală a fost men ionată prima dată în anul 563. pepeni galbeni.omânia. cât şi în cele din sere şi solarii. în 1ransilvania. în lipsa tratamentelor. în solariile de la Cărcăneşti I "loieşti.. <'eorg'ieş şi =. constată pentru prima dată e7isten a unei noi făinări a castrave ilor în .). în special pentru culturile for ate de castrave i când. "e măsură ce atacul evoluează. răspândite neuniform pe suprafa a limbului. boala se manifestă pe ambele păr i. în mod deosebit frunzele şi vre$ii. #ornirom. %n câmp.

"rysiphales. %n condi ii optime. de dimensiuni cuprinse între 0 şi 3 mm diametru. din clasa Pyrenomycetes. apoi brune&negricioase. 4eşi fructele sunt atacate foarte rar. )pre deosebire de simptomele generate de S! fuliginea şi de "! orontii. mai ales pe fa a inferioară a frunzelor de la baza plantelor. delimitate de nervuri. nesuculente. petele sunt de culoare galbenă&limonie pe fa a superioară (ca şi în cazul manei. !tacul cauzat de L! cucurbitacearum se observă pe frunze sub forma unor pete col uroase./ A din produc ie. se brunifică şi se usucă. cele tinere sunt aproape imune.făinoase datorită apari iei la suprafa a lor a conidioforilor şi conidiilor ciupercii. . petele apar în număr foarte mare. fructifica iile pot să apară şi fa a superioară a limbului. %n condi ii favorabile. %ntr&o fază mai evoluată a bolii. fam. %n sere. "rysiphaceae. Tesuturile frunzelor din dreptul petelor se îngălbenesc. (runzele sunt mai sensibile după 52&+. periteciile apar de obicei în lunile octombrie I noiembrie. pe cârcei şi pe vre$i. #a urmare a distrugerii esuturilor din dreptul petelor frunzele se usucă. A!e"tul etiolo!ic( (ăinare cucurbitaceelor poate fi produsă de ciupercile parazite Sphaerotheca fuliginea ()c'lec't. printr&o pâslă pulverulentă. %n condi ii favorabile dezvoltă ii ciupercii (temperatura de 56&+0-#. izolate sau confluente. în pâsla miceliană de la suprafa a petelor se observă prezen a a numeroase punctişoare de culoare galbenă în primele faze. cu care se poate confunda uşor macroscopic). de zile de la desfacere. a$ungând până la +3 mm lungime şi 5+ mm lă ime. ele rămân de dimensiuni mai reduse. *. iar în cazul pepenilor nu acumulează za'ăr. făinarea produsă de specia Leveillula cucurbitacearum se aseamănă foarte mult cu mana castrave ilor cauzată de ciuperca Pseudoperonospora cubensis. ord.. vizibile pe ambele fe e. care deseori acoperă de $ur&împre$ur aceste organe. constituită din conidioforii şi conidiile ciupercii. albicioasă. "etele sunt dispuse pe întreaga suprafa ă a limbului în număr mare. până la 5+/ pe o singură frunză. "ierderile produse de făinare sunt deosebit de grave în special pentru culturile for ate de castrave i. datorită defolierii premature a plantelor. zbârcite. e7 (r. %n primele faze. fiind însă mai pu in abundente.3 A. "rysiphe orontii #ostagne emend. la care în lipsa tratamentelor pot a$unge până la 2/&. periteciile ciupercilor. prezentând pe partea inferioară o inflorescen ă albicioasă uşor vizibilă cu oc'iul liber. umiditatea atmosferică . atacul se manifestă şi pe pe iolii frunzelor.) "oli. Craun şi Leveillula cucurbitacearum <olovin.

%n urma cercetărilor efectuate autorii men iona i semnalează pentru prima dată prezen a. la o umiditate relativă aproape identică cu cea din câmp (20&6/ A). incolore. reiese că în câmp formarea periteciilor este favorizată de temperaturi cuprinse între 5/&+/-# şi de o umiditate relativă mai scăzută. incolori sau gălbui. iar cele de la "! orontii au formă cilindrică. mai rar sferică. în ara noastră. 4ocea şi Voica =gnat. 1otusi şi în acest caz se poate face o diferen iere.&03 7 5+&+3 Fm.-#. %n seră ciuperca formează peritecii la temperaturi mai ridicate decât în câmp ++&+. de 3/&6/ 7 3/&23 Fm. La specia "! orontii. de 0/& . rezultând astfel lan uri de conidii incolore. (orma conidiană a acestor specii este de tip Oidium. "erioada de incuba ie. unicelulari. în condi ii favorabile este de 0&.3-#. de >/&50/ Fm diametru şi con in 3&5+ asce./ A. insecte etc. =dentificarea patogenului care produce făinarea este dificilă deoarece./ 7 5+&50 Fm. 4iagnosticarea precisă se face însă numai pe baza periteciilor care sunt globuloase. periteciile sunt mai rare. emit un filament de germinare care se fi7ează la suprafa a esuturilor cu a$utorul apresorilor. avându&se în vedere aspectul diferit al conidiilor. complet înc'ise. trunc'iate la capete.+ FmU ele con in o singură ască ovoidă. "rimele peritecii apar la sfârşitul lunii august. conidiile speciei S! fuliginea sunt eliptice.Miceliul speciilor S! fuliginea şi "! orontii se dezvoltă ectoparazit. unicelulare. #onidiile servesc ca organe de propagare a ciupercii în tot timpul perioadei de vegeta ie. elipsoidale. cu +&0 ascospori ovoizi. prevăzute la suprafa ă cu apendici simplic sau neregulat ramifica i. La S! fuliginea. 4in miceliu se formează conidiofori simpli. fi7ându&se la suprafa a organelor atacate cu a$utorul apresorilor. ori mai lungi decât diametrul periteciei. incolori. de +. periteciile au dimensiunile cuprinse între 2> şi 5+5. erec i. iar la maturitate brune. de 5+&+3 7 5+&50 Fm. pe plante se dezvoltă numai stadiul conidian al ciupercilor care este foarte asemănător. 4in observa iile efectuate în perioada 5>2> I 5>. Miceliul acestor specii este filamentos. zile./&6/ A. . #iuperca se 'răneşte din celulele epidermale cu a$utorul 'austorilor. care se fragmentează de repetate ori. a periteciilor ciupercii S! fuliginea pe castrave i şi dovlecei. filamentoşi. de +/&+0 7 50&52 Fm. cu un optim la +2&+6-# şi la umiditatea atmosferică de . ramificat şi septat. de obicei. de 5&. apoi galbene. ini ial incolore. #ele a$unse pe organele susceptibile germinează la temperaturi curpinse între 5/ şi ./ de B. !stfel. periteciile se formează mult mai frecvent decât în cele din câmp. fiind răspândite de curen ii de aer. de apa de ploaie. rotun$ite la capete. %n zona . %n culturile prote$ate. cu 6 ascospori elipsoidal I ovoizi.

0 A. %n timpul vegeta iei. făinarea a fost produsă. fiind uşor diseminate de curen ii de aer. care pătrunde în mezofilul frunzei unde se dezvoltă intercelular. . cât şi în cele din câmp. numai de ciuperca S! fuliginea. Morestan I /. cilindrică. unicelulară. turtit&sferice. prevăzute la suprafa ă cu apendici insera i bazal. %n fiecare peritecie se găsesc mai multe asce (. rotun$ită la capete sau uşor ascu ită la bază. formând un filament de infec ie în partea bazală. de culoare brună& înc'isă. 4e la un an la altul. incoloră. de 5//&2// 7 0&3 Fm. cu 'austori globuloşi intracelulari. ce se între es cu miceliul secundar. atât în culturile din seră. cilindrici. 4in miceliul endofit ies la suprafa ă. ciupercile care produc făinarea cucurbitaceelor rezistă ca peritecii. Microt'iol I /. #onidiile servesc la propagarea bolii în timpul perioadei de vegeta ie. 4e regulă. de 05&. în fascicule (+&0). conidiile sunt solitare. 1'iovit @et I /. lucrare ce va fi urmată de arătura adâncă. în special în culturile prote$ate. de 5//&+3/ Fm în diametru. Fm. !$unse pe frunzele de castrave i ele germinează. La e7tremitatea conidioforilor se separă câte o conidie mare. rareori câte două. incolor. %n sere apari ia atacului poate fi preîntâmpinată printr&o reglare a umidită ii relative în perioade cu insola ie puternică şi aer uscat prin efectuarea în timpul zilei a 5&+ aspersii scurte (Lşpri uiriM).0 A. Leveillula cucurbitacearum se deosebeşte de primele două specii prin aceea că miceliul primar este endofit. Cravo 3// )# I /.de sud&est a ării. iar miceliul secundar este ectofit. prin stomate. septa i. )tadiul conidian este de tip Oidiopsis. se vor aplica tratamente foliare. M#suri $e reve"ire %i com&atere( "entru a reduce la minimum rezerva biologică a agen ilor patogeni ai făinării se recomandă ca după terminarea recoltării să se adune şi să se distrugă prin ardere toate resturile vegetale. pe fa a inferioră a frunzei. în cazul în care se diferen iazaă şi sub formă de conidii în sere şi solarii. "eriteciile sunt mari. incolori sau slab colora i în brun. Harat'ane L# I /.2 7 55&+. ovoide. la apari ia primelor simptome cu fungicide de contact ca9 sulf muiabil I /.+ A. cu 'ife sub iri. incolori. incolori. cu apresori din care nu se observă diferen ierea 'austorilor. conidiofori simpli sau pu in ramifica i la bază. de +3&0/ 7 53&+/ Fm./3 A. %n primăvară. intercelular./3 A. apar în număr foarte mari conidiile care produc epifi ii grave în culturile de cucurbitacee. ce con in +&0 ascospori elipsoidali.&0/). %n condi ii de câmp se impune şi respectarea unei rota ii ra ionale.0 A. după primele infec ii.

care se e7tind repede de $ur& împre$urul vre$ului. 1rifmine . în por iunea bazală sau şi mai sus până la 5. Cumper +3/ B# I /./53 A. <oldazim 3// )# I /./3 A şi )anazole +3/ B# I /. (oarte eficace s&au dovedit şi unele produse sistematice./.) de CarD "utregaiul alb al tulpinii şi fructelor de cucurbitacee se întâlneşte frecvent în culturile de castrave i şi pepeni galbeni din sere şi solarii.3 (3 lJ'a). "edroso (5.. !libi (5. Leon (5.I )E)ENI +ALBENI Sclerotinia sclerotiorum (Lib. apar pete 'idrozate. CaDleton 3 "* I /. )tropirile cu fungicide de contact se repetă la intervale de 6& 5/ zile./ E" I /./3 A. producând. CaDfidan +3/ B# I /. de culoare gălbuie la început. 8ctopus (5.0 A. %n ara noastră.3 m înăl ime la nivelul ramifica iilor. )ulfoli I /. A. )trobD I /./+3 A./53 A./3 A./. ca9 ?imrod I /. . Merestro (5. )aprol 5>/ B# I /. Sim tome( Coala se manifestă pe tulpini. +//./5 A. !donis (5 ş. A./53 A./53 A. 1opas 5// B# I /. )UTRE+AIUL ALB AL TUL)INII . "e tulpini./53 A. "e măsură ce esuturile invadate se descompun în fasciule. <eamăn./3 A. E" I /.5+3 A. petele se . )'avit +3 B# I /. în anul 5>. Hon:er I /.).5 A.6. <'eorg'ieş şi =. !steri7 (5. 4acfolim I /. care este cea mai răspândită. în condi ii de umiditate atmosferică ridicată (peste >/ A) şi temperaturi moderate (56&+/-#). 1ilt +3/ B# I /. A ş. %n lupta contra acestei boli o aten ie deosebită trebuie acordată creării şi cultivării de soiuri şi 'ibrizi rezisten i la atacul ciupercii Sphaerotheca fuliginea./53 A sau cu CaDcor +3 E" I /. această boală a fost men ionată prima dată. (#. Mirage (./0 I /.5 A. apoi brună&desc'is. A.ubigan 5+ B# I /.5 A. )ăvulescu şi colab. ca9 !strea (5. iar cele cu fungicide sistemice la 5+&53 zile. de 1r.a. Quadris )# I /./. Cumper +3/ B# I /./3 A.I -RUCTELOR 'E CASTRAVEŢI . #avaler +3/ )# I /.Humulus 4( I /.+ A./. /.+3 A. 8rius I /. pierderi ce pot a$unge până la 5/&53 A din produc ie. %n cazul în care făinarea este produsă de Leveillula cucurbitacearum tratamentele se vor efectua cu produse sistemice.a. pe pe iolii frunzelor şi pe fructe. moi. Maria #âr$ă (+//+) a ob inut rezultate foarte bune în combaterea făinării produsă de S! fuliginea cu produsele9 )'avit ( I /.

de 5&5/ mm în diametru. M#suri $e reve"ire %i com&atere( "entru prevenirea apari iei bolii în spa iile prote$ate se vor aplica cu stricte e măsurile de igienă culturală. în special cele din apropierea solului. pe care se formează. tari (sclero ii). (ructele sunt atacate în diferite stadii de dezvoltare. albicios (asemănător cu vata). ord. numai când cucurbitaceele se cultivă timp de mai mul i ani pe aceeaşi parcelă sau după alte specii sensibile la atacul acestui patogen. %n spa ii prote$ate. corpuşoare negre. sau c'imic cu produse fumigante9 Casamid. boala apare în ciclul = de cultură.) de CD. unicelulari. (elotiales. !ceastă ciupercă rezistă de la un an la altul. fie ca miceliu saprofit în resturi de plante sau ca sclero i. . păr ile superioare ale plantelor se veşte$esc treptat şi se usucă. fasolea etc. vinetele.acoperă cu un mucegai fin. de 2&6 Fm. boala se propagă prin miceliu din esuturile distruse dispersate de curen ii de aer sau de apa de iriga ie prin aspersie. salata..3 cm). %n câmp boala apare mai rar. după câteva zile.3 I 5. albicios. %n timpul vegeta iei. face parte din clasa $iscomycetes. sclero ii fiind distruşi într&o oră la temperatura de 33-#. ca9 tomatele. Vapam etc. #a urmare a distrugerii esuturilor din dreptul leziunilor de pe tulpini. între cele două cicluri de cultură. de culoare brună. Coala este favorizată de umiditatea ridicată (peste >/ A) din sol şi atmosferă. !poteciile con in numeroase asce cu câte 6 ascospori. prevăzute cu un peduncul sub ire. varza. ca şi pe iolii frunzelor. cu un mucegai vătos. îndepărtarea plantelor şi a fructelor atacate sau veşte$ite pe care se instalează de obicei ciuperca. numai în condi ii de umiditate ridicată. care produc noi infec ii. S! sclerotiorum este o ciupercă polivoră care atacă şi alte specii de legume cultivate în sere şi solarii. %n sere. în care se diferen iază sclero ii ciupercii. se va dezinfecta solul termic. fie ca miceliu activ în plante vii. de mărimea boabelor de mazăre (/. 4i&1rape7. ovoizi. Ble se înmoaie şi putrezesc începând de la vârf spre bază şi se acoperă. Sclerotiniaceae. ardeii. temperatura optimă pentru infec ie fiind cuprinsă între 52 şi +5-#. (a ă de temperatură ciuperca este pu in preten ioasă. incolori. care reprezintă miceliul. fam. 4in germinarea sclero ilor rezultă organe în formă de pâlnie I apoteciile. cilindric şi lung de +&. fiind capabilă să producă infec ii între / şi +6-#. cm. A!e"tul etiolo!ic( Sclerotinia sclerotiorum (Lib.

"e timp ploios. "icnidiile parazitului sunt globuloase sau piriforme. devine albicios.. vre$ii rămânând desfrunzi i. Sphaeropsidaceae. drep i sau curba i.+ 7 5. de . iar esutul din dreptul lor se necrozează. în număr foarte mare.5 A. incolori./ "* I /. cufundate în esut şi prevăzute cu o ostiolă largă (+/&. mai frecvent pe frunze. )*TAREA ALB* A -RUNZELOR 'E CUCURBITACEE Septoria cucurbitacearum )acc.!. %n anii cu atacuri intense. . cu marginea uşor zonată. se usucă şi cad. 1opsin M . frunzele se îngălbenesc. fam.*. pe dovlecei. cu un 'alo gălbui. frunzele prezentându&se adesea perforate. pe fa a superioară a frunzelor. pe care apar. A!e"tul etiolo!ic( !ceastă pătare este produsă de ciuperca Septoria cucurbitacearum )acc. izolate. picnidiile ciupercii. picnosporii sunt elibera i din picnidii. pepeni galbeni. )umile7 3/ "* I /.5&+. pepeni verzi şi castrave i. Cavistin 3/ E" I /. Ble con in numeroşi picnospori filiformi. a$ung pe organele sănătoase şi produc noi infec ii. din clasa Coelomycetes. în perioada înflorire& fructificare. pete mici. %n dreptul petelor.0 I 2 mm în diametru. #u timpul petele se e7tind şi a$ung până la 5/ mm în diametru.5 A. . de /. se sfâşie şi cade. la început verzi&măslinii.5 A. "rodusele trebuie altenate. Sphaeropsidales. se observă câteva punctişoare mici. %n cazuri mai rare pot fi atacate şi tulpinile şi c'iar fructele tinere./ E" I /. %n cazul în care boala îşi face apari ia se vor îndepărta frunzele bazale şi se vor efectua stropiri foliare cu9 #alidan )# I /.. organe pe care apar pete cenuşii în dreptul cărora pulpa putrezeşte.+ A.53 A. la intervale de 5/&50 zile. ord. Metoben .+ Fm.2&. mai mult sau mai pu in circulare.ovral 3/ E" I /. cu diametrul de 26&53+ Fm. Sim tome( Manifestarea bolii are loc pe toate organele aeriene ale plantelor. septa i. negricioase. "entru stoparea atacului se aplică . Coala se întâlneşte în multe ări din Buropa şi din )./ Fm diametru).%n timpul vegeta iei se va men ine în sere şi solarii o umiditate mai redusă prin aerisiri repetate. apoi cenuşii.&0 tratamente.5 A.

%n cazul atacurilor intense se vor face +&. "e frunze apar pete de forme variate.5. cu aspect uleios. iar mai târziu de culoare brună& roşiatică. "rimele simptome ale bolii se pot observa îndată după răsărire. (sin. Coala se întâlneşte frecvent la pepenii galbeni şi verzi din câmp./ A.-#).+ A sau cu "olDram 4( I /.=ernarea are loc sub formă de picnospori şi picnidiile care se găsesc în resturile de plante atacate..). urmate de arătura adâncă de toamnă şi de un asolament ra ional.+ A. sub forma unor pete superficiale. Coala este favorizată de umiditatea atmosferică ridicată (peste 6/ A) şi de temperaturi moderate (56&+. ANTRACNOZA CUCURBITACEELOR Colletotrichum lagenarium ("ass. în 5>. boala se manifestă pe frunze. mai ales în dreptul nervurilor. 4it'ane M 03 I /. apoi brună&cenuşie. %n .. %ntr&un stadiu mai avansat al bolii. la început de culoare roz.) Bll. apoi brune&negricioase. în anul 562.+ A. et. tulpini şi fructe. )ăvulescu şi colab.+ A. dovlecei etc. de /.) !r7) !ntracnoza este cea mai frecventă şi păgubitoare boală a cucurbitaceelor (pepeni galbeni.omânia a fost men ionată prima dată de 1r. apar fructifica iile ciupercii I lagărele de conidiofori şi conidii I sub forma unor pustule. la suprafa a petelor. M#suri $e reve"ire %i com&atere( )e recomandă să se aplice cu conştiinciozitate măsurile de igienă culturală după recoltare. în condi ii favorabile patogenului. adâncite în esuturi care. tratamente cu Couillie Cordelaise I /.3 A. petele se confluează şi . de culoare verde&pal la început. pe cotiledoane şi pe a7a 'ipocotilă. La plantele complet dezvoltate. mai frecvent în câmp şi mai rar în spa ii prote$ate. et Mont. producând pierderi de produc ie între 5/ şi . fiind cunoscută în toate ările în care se cultivă aceste specii. Coala a fost descrisă pentru prima dată în =talia. delimitate de nervuri. Sim tome( "lantele sunt atacate în toate fazele de vegeta ie. de "asserini. Galst. #aptan 3/ E" I /. provoacă pieirea plăntu elor. "e vreme umedă. C! orbiculare (Cer:.+ A. Mancozeb 6// I /.3&+ cm în diametru. pepeni verzi. La început petele sunt de culoare verde&gălbuie. #aptadin 3/ "* I /.

de 2/& . organe pe care apar pete circulare sau ovale. mărimea lor oscilând în func ie de planta gazdă. continui sau septa i. alungite. "e miceliul ciupercii. 4upă Malisa (5>2. "e pe iolii frunzelor şi pe vre$i apar pete slab delimitate. petele a$ung până la 3&2 cm în diametru. unicelulară. Colletotrichum oligochaetum #av. care capătă un gust dezagreabil sau c'iar amar. "e vreme umedă culoarea petelor devine cărămizie sau portocalie. irigarea prin aspersiune. incolori. de 6&5> 7 . A!e"tul etiolo!ic( Colletotrichum lagenarium ("as. et Gals (sin.) germinarea conidiilor are loc între 3 şi . boala poate fi observată şi în timpul depozitării şi valorificării. având consecin e economice grave atât asupra cultivatorilor cât şi a distribuitorilor. Tesuturile din dreptul petelor se înmoaie şi putrezesc repede. cuprinzând por iuni mari din fruct. C! orbiculare Cer:. de resturile de esuturi antrenate de vânt. Alternaria. devenind improprii pentru consum. fam. ini ial de 5&+ cm în diametru. de 2/&50/ Fm. având suprafa a plană sau cufundată mult (/.6 cm) în pulpă. %n condi ii de umiditate ridicată. temperatura . adâncite în esuturi. care se necrozează. ca urmare a faptului că fructifica iile ciupercii I lagărele de conidiofori şi conidii (acervulii) I sfâşie epiderma şi devin aparente.acoperă arii mari din frunze.) face parte din clasa Coelomycetes. de insecte etc. +elanconiaceae.3-#. se zbârcesc.3&. de culoare verde&înc'is. se zbârcesc şi se usucă. %n caz că sunt ataca i pedunculii. La periferia acervulilor sau printre conidiofori se găsesc 5&3 sete lungi. se formează acervuli subcuticilindrici.) Bll. simple. brune. se răsucesc. Coala este favorizată de temperaturi cuprinse între ++ şi +2-# şi de umiditatea atmosferică peste >/ A. la capăt cu câte o conidie ovoidă sau cilindrică. . ord. proces favorizat de suprapunerea unor ciuperci saprofite ca )hi*opus. petele confluează.usarium etc. +acrosporium. care se dezvoltă în spa iile intercelulare. de particulele de sol. verzi&cenuşii. fructele tinere se înnegresc. ascu ite la vârf şi mai îngroşate la bază./ Fm. !r7. septate. <erminarea conidiilor este în dependen ă de temperatură şi umiditate. et Mont.. simptom întâlnit frecvent la pepenii verzi. "e fructe. !stfel. lungi. %n perioada de vegeta ie ciuperca se propagă prin conidii. #ele mai caracteristice simptome se observă pe fructe. superficiale. sub forma unor pustule mici. %n scurtă vreme petele se e7tind.. care sunt transportate de stropii de ploaie. cu aspect umded. la pepenii verzi. se usucă şi cad treptat. apoase. +elanconiales. dispuse în cercuri concentrice. Fm. cu consecin e grave asupra cantită ii şi calită ii produc iei.

precum 'ibridul de castrave i . de pepeni galbeni (1emplar.optimă fiind de +2-#. "ătrunderea filamentului de infec ie în esuturi se face prin stomatele frunzelor. %n suspensiile de stropit se adaugă aracet în concentra ie de /. 1opsin M. Masuri $e reve"ire %i com&atere( %n vederea prevenirii bolii se recomandă strângerea şi arderea resturilor de plante rămase pe câmp după recoltare.&6 zile în cazul fungicidelor de contact şi la 5/&50 zile a celor sistematice. e7ecutarea arăturii adânci de toamnă. <eamăn. 4urata perioadei de incuba ie a parazitului variază în func ie de temperatură. (5>36) recomandă tratarea semin elor cu apă caldă de 36-# timp de 53 minute. ce vor fi alternate cu cele de contact. %n timpul vegeta iei. #ele mai bune rezultate se ob in cu produsele sistemice9 <oldazim 3// )# I /. ?emispor 6/ E" I /. 1ratamentele se repetă la .5 A. umiditate şi faza de vegeta ie a plantelor. la apari ia atacului se vor aplica tratamente cu unul din produsele de contact9 Mancozeb 6// I /. +//.+ A. cu ocazia alegerii din pulpa fructelor.+ A.+ A. . Metoben sau 4erosal în concentra ie de /. între . şi 0 zile până la 3&. L. zile. Vondozeb I /. Gorn şi colab. #reso (5 şi (ondant). sub formă de conidii sau ca miceliu. !cest tratament necesită multă aten ie. "arazitul iernează în resturile de plante atacate. 4it'ane M 03 I /.). prin leziuni pe fructe şi vre$i sau în mod activ prin străpungerea epidermei frunzelor sau a pieli ei fructelor. Cenlate. )emin ele pot fi contaminate cu fragmente de miceliu sau cu conidii. deoarece depăşirea temperaturii de 36-# reduce germinarea semin elor. pentru a se preveni apari ia feomenului de rezisten ă la pesticide. Cavistin. "entru semănat se va folosi numai sămân ă sănătoasă provenită de la plante neatacate sau sămân ă tratată cu 1iramet I 0 gJ:g./3 I /.53 A. !ceasta specie prezintă mai multe rase fiziologice.5 A.&0 ani şi cultivarea de soiuri şi 'ibrizi rezisten i sau toleran i la atac.oDal (5. de pepeni verzi ((avorit şi "aradise (5) şi de dovlecei (8pal (5) (#.+ A. ?. rota ia culturilor pe . <'eorg'ieş şi =.

+oniliales. A!e"tul etiolo!ic( Alternaria cucumerina (Bllis et Bv. în cele de pepeni galbeni. %n condi ii favorabile.3 cm. mm în diametru.. răspândite pe toată suprafa a. alungite. 4inescu (5>20) precizează că la castrave i petele devin mai târziu de culoare cenuşie&albicioasă. fam. agentului patogen. #onidioforii sunt simpli. unui puf abundent. %n mod frecvent. bruni. vre$ii rămân desfrunzi i. mai evidente pe fa a superioară. Sim tome( )unt afectate frunzele. cu margini bine conturate. "e frunze ini ial apar pete mici. de culoare gălbuie. %n culturile irigate şi în solarii. catifelat. în 5>2. pepeni verzi şi dovlecei. devin brune. pu in noduroşi la . sensibilitate datorată unor caren e de nutri ie. şi din Buropa în special. semin ele din dreptul zonelor atacate rămân mici şi seci. %n ara noastră această boală a fost depistată prima dată. lipsa de apă sau atacul altor boli. "e vreme ploioasă petele se e7tind până la 5&5. la care. petele se e7tind şi confluează ocupând zone mari din limb. $ematiaceae! #iuperca este un parazit de debilitate al cărui miceliu se dezvoltă în spa iile intercelulare ale esuturilor atacate. mici la început. "e tulpini şi lăstari apar pete brune&negricioase. 4inescu.!. ca urmare a apari iei. cu suprafa a zonată concentric. circulare. de 5&. ord. boala apare frecvent şi evoluează mult mai rapid decât în culturile din câmp. galbene&albicioase. uneori. urmată de diminuarea şi deprecierea recoltei. vre$ii şi fructele. de către =. 4acă condi iile climatice sunt favorabile evolu iei atacului. !lternarioza este favorizată de vremea caldă (+/&+6-c) şi de umiditatea atmosferică peste >/ A. are loc defolierea plantelor. "e fructe petele. uşor adâncite. La suprafa a esuturilor atacate se dezvoltă o pâslă de culoare brună&negricioasă constituită din conidioforii şi conidiile ciupercii.ALTERNARIOAZA CUCURBITACEELOR Alternaria cucumerina (Bllis et Bver'art) Blliot !lternarioza se întâlneşte frecvent în culturile de cucurbitacee din ).) Blliot face parte din clasa (yphomycetes. =. devenind negricioase. frunzele se răsucesc şi cad. cu marginea decolorată. conidioforii şi conidiile ciupercii. cu aspect umed. !tacurile cele mai grave pe frunze se întâlnesc la pepenii galbeni.*. de temperatură şi umiditate. se e7tind cu timpul pe zone mari. Tesutul din dreptul petelor se necrozează. septa i. care se înmoaie şi putrezesc.

et !rt'. de . %n perioada de vegeta ie./&. irigarea pe rigole. )ăvulescu şi colab.. limitează apari ia bolii. este întâlnită în prezent în ma$oritatea ărilor din Buropa. 4it'ane M 03 I /.+ A. de către Bllis şi !rt'ur. !cest patogen poate infecta şi unele buruieni din familia Cucurbitaceae. în culturile de castrave i. cât şi în sere şi solarii.*. de 1r. măciucate. CLA'OS)ORIOZA CUCURBITACEELOR Cladosporium cucumerinum Bll.+ A sau )'avit . semnalată prima dată în ).+ A. 1ratamentele se repetă la 6&5/ zile sau la 2&..capătul superior. iar sporularea are loc după 0 zile.omânia. 4e la un an la altul rezistă sub formă de miceliu şi conidii în resturile de plante atacate şi sub formă de conidii care contaminează sămân a. durata perioade de incuba ie fiind de . #onidiile sunt pluricelulare. dovlecei şi dovleci. .espectarea măsurilor de igienă culturală. arătura adâncă de toamnă. în anul 566>. M#suri $e reve"ire %i com&atere( . distrugerea resturilor de plante rămase după recoltare.+3 A. atât în câmp. "ătrunderea filamentelor de infec ie în esuturi se realizează prin stomate. fusiforme.+ A. zile dacă condi iile pentru evolu ia atacului sunt favorabile. (olpan 3/ E" & .&0 zile. precipita iile sau irigarea prin aspersiune. cladosporioza a fost men ionată întâia oară în L)tarea fitosanitarăM din anii 5>. uneltele şi 'ainele muncitorilor.+ A. <erminarea şi producerea infec iilor are loc în condi ii optime la temperaturi cuprinse între +/ şi +6-#.!.+&5>. la o umiditate atmosferică de peste >/ A. Vondozeb I /. la apari ia atacului. folosirea de sămân ă sănătoasă sau dezinfectată cu 1iuram 0 gJ'g. #uren ii de aer. contribuie la răspândirea conidiilor în timpul perioadei de vegeta ie. Mancozeb 6// I /. #ladosporioza cucurbitaceelor. pepeni verzi. pe fructele de castrave i. dispuse în lan uri scurte (+&3).+ E" I /.. pepeni galbeni. brune. cu vârful alungit. se vor efectua tratamente foliare cu unul din produsele9 Cravo 3// )# I /./. %n .3 7 53&+3 Fm.

La suprafa a esuturilor din dreptul petelor se dezvoltă o pâslă catifelată. formând numeroşi conidiofori cu conidii./ 7 0&2 Fm. se formează pe miceliul ciupercii. col uroase. prezintă un miceliu septat.&0 zile. pe vreme umedă se adâncesc în pulpă. care se dezvoltă atât în interiorul cât şi la suprafa a esuturilor. %n cazul atacurilor timpurii fructele se deformează. când frunzele sunt atacate intens. de culoare verde&gălbuie. pe sterigme mici. A.Sim tome( "lantele pot fi atacate în toate fazele de vegeta ie. +oniliales. cilindrice sau fusiforme. $ematiaceae. ord. "erioada de incuba ie este de . %n partea terminală a conidioforilor. 4e obicei. din clasa (yphomycetes. se strangulează în partea inferioară. filamentele de infec ie pătrund în esuturi prin stomate. au aspect de ulcera ii. !tacul cel mai caracteristic şi mai grav se manifestă pe fructe. ramificat. apoase. de 53&. apoi cenuşii&brunii. sub forma unor pete mici. care. #onidiile sunt răspândite de curen ii de aer. în ziua a 0&a apărând conidioforii şi conidiile. simpli. "e pe iolul frunzelor şi pe vre$i. fiind afectate toate organele aeriene. cilindrici. . putând a$unge până la semin e. are loc scurtarea internodiilor tulpinii în partea terminală. "rimăvara. când umiditatea atmosferică depăşeşte >. în condi ii de umiditate atmosferică ridicată. precipita ii sau aspersie. unelte etc. petele se e7tind. ini ial unicelulare apoi bi sau tricelulare. %n condi ii favorabile evolu iei bolii. devin improprii pentru consum. %ndată după răsărire. %n urma germinării conidiilor. septa i. bruni. pe 'ipocotil şi apoi pe frunze apar pete mici. constituită din conidioforii şi conidiile ciupercii. esuturile din dreptul petelor se necrozează. frunzele apărând zdren uite. se sfâşie. apar pete sub formă de striuri de culoare brună. #ând umiditatea atmosferică este ridicată.&53 mm în diametru. se rup. bine contuare. pe cotiledoane. de . insecte. et !rt'. fam. se diferen iază conidii ovoide. apoi de culoare măslinie. de 3&2 mm în diametru. A!e"tul etiolo!ic( #iuperca Cladosporium cucumerinum Bll. cu aspect umed. producând putrezirea lor. la temperatura optimă de +5&+3-#. din care cauză frunzele apar îngrămădite sub formă de rozetă. #onidioforii. ciuperca C! cucumerinum sporulează pe resturile de plante atacate. de culoare măslinie. #iuperca rezistă peste iarnă sub formă de conidii sau ca miceliu în resturile de plante atacate rămase pe sol şi în mai mică măsură sub formă de conidii pe semin e. iar temperatura oscilează între 56 şi +3-#. ovale sau circulare. de culoare cenuşie. confluează şi acoperă mare parte din suprafa a fructelor. ini ial incolor.

1opsin . la intervale de 2&6 zile. "erspective deosebite prezintă cultivarea 'ibrizilor cu rezisten ă genetică fa ă de acest patogen./ "* I /. %n spa iile prote$ate. Sim tome( !tacul afectează tulpina şi fructele. otrytis cinera "ers.+ A.+ A.) şi de dovlecei (!rli:a. (amosa (5. %n condi ii de umiditate atmosferică ridicată peste >/ A şi temperaturi moderate (53&+/-#) petele se e7tind. !ceastă boală se întâlneşte frecvent în culturile de castrave i din sere şi solarii în asoca ie cu atacul produse de Sclerotinia şi de $idymella. 8ctupus (5.+3 A. de regulă.+ A. E'etzel) f.c. <eamăn. folosirea semin ei sănătoase sau dezinfectată termic sau c'imic şi cultivarea de soiuri şi 'ibrizi rezisten i sau toleran i de castrave i (!steri7 ( 5. la suprafa a cărora se dezvoltă foarte repede un puf dens. 4it'ane M&03 I /. +//. #aptan 6/ E" I /.+3 A.5 A. sau cu Cravo 3// )# I /. <'eorg'ieş şi =. irigarea pe rigole.IU AL TUL)INILOR ./3 I /. la intervale de 5/&50 zile. ocazionate de defoliere.5+3&/.!pari ia şi evolu ia bolii este favorizată de temperaturi cuprinse între 56 şi +3-# şi de umiditate atmosferică ridicată (peste >/ A). copilire.) (#. #aptadin 3/ "* I /.+&/. )UTRE+AIUL CENU. conidioforii şi conidiile ciupercii. pentru a preveni apari ia bolii se recomandă men inerea umidită ii atmosferice sub >/ A. la apari ia atacului se vor aplica tratamente foliare cu 4erosal 3/ )# I /.5 A. "e tulpini. #ornirom (5. .&0 ani. 8pal (5 etc. !:ito ş.5 A.+3 A.a. M#suri $e reve"ire %i com&atere( "entru prevenirea apari iei bolii se recomandă adunarea şi distrugerea tuturor resturilor vegetale rămase pe sol după recolare. cârnire sau recoltarea fructelor apar pete umede. Buparen Multi 3/ E" I /. Merpan 3/ E" I /. alungite. încon$oară tulpina şi determină ofilirea plantelor deasupra zonei atacate. "olDram 4( I /. în dreptul leziunilor. Marinda (5.I -RUCTELOR 'E CASTRAVEŢI otryotinia fuc-eliana (4e CD.). #ornisem (5.+&/.52/ A. rota ia culturilor la . pentru fiecare din speciile de cucurbitavee. Cavistin 3/ 4( I /.53 A. iar a temperaturii peste +3-#. %n timpul perioadei de vegeta ie. cenuşiu. Mancozeb 6// I /./3&/. de culoare verde&cenuşie.

+ A. Sim tome( Coala apare în toate fazele de dezvoltare a cucurbitaceelor (pepeni galbeni. cât şi în câmp. în 1ransilvania. (oarte grav este atacul pe tulpini. Buparen Multi I /. apoi brune&negricioase.!. începând din zona coletului.+ A. dovleci).e'm. în care caz sunt aproape circulare. brune&negricioase (picnidiile ciupercii).+3 A. )UTRE+AIUL NE+RU AL CUCURBITACEELOR $idymella bryoniae (!uersN. atacul se manifestă pe frunze prin pete izolate sau confluente.5 A.3 E" I /. )'avit ( . pe care apar pete de culoare verde&cenuşie sau gălbuie la început. apar pete umede. apoi devin brune.+ A.6 lJ'a). brune&negricioase.) . de 0& ++ mm. %n cazul unor atacuri intense frunzele afectate se îngălbenesc şi se usucă. la suprafa ă cu . Mai târziu. #alidan )# I /. )umile7 3/ "* I /. se e7tind pe zone mari ce se acoperă de conidiofori şi conidii (puf cenuşiu). ca şi condi iile care favorizează atacul sunt prezentate la tomate. atât în culturile for ate. sub forma unor pete mici. %n . de către #'ester."e fructe. este întâlnită în prezent în multe ări din Buropa şi !sia.*. care. La început. putând a$unge până la 03 mm. în culturile de pepeni galbeni şi pepeni verzi. (sin. zonate concentric. +ycosphaerella melonis "ass. alungite. când au formă alungită.. modul de infec ie şi de transmitere a ciupercii otrytis cinerea "ers. pe toate organele aeriene.5./6 A (/. Labilite . de B. Mancozeb 6// I /. fie de&a lungul nervurilor.omânia. pepeni verzi. castrave i. atacul a fost constatat întâia oară. A!e"tul etiolo!ic( %ncadrarea sistematică. în anul 5>33. 4ocea. semnalată prima dată în ).53 A. începând de la vârf.+ A. M#suri $e reve"ire %i com&atere( La apari ia atacului se vor aplica tratamente cu unul din produsele9 Cravo 3// )# I /. caracterele patogenului. #'iu et Eal:er) !ceastă boală.3 E" I /. petele sunt de culoare verde&gălbuie. #aptan 3/ I /. "rimele simptome ale bolii se observă îndată după răsărirea plăntu elor în cazul în care provin din semin e atacate I pe cotiledoane şi tulpini e. Mirage ( . cu punctişoare mici. care deseori produc căderea şi pieirea plăntu elor./ E" I /. (eldor 3// )# I /. dovlecei. la plantele mature. în anul 56>/.53 A. dispuse fie între nervuri.+ A.. în special pe cele debilitate fiziologic.

globuloase./ Fm. bicelulari.e'm. dispuse în partea apicală.-#.. de culoare c'i'limbarie.2&5> 7 . "roducerea infec iei şi evolu ia bolii sunt favorizate de umiditate relativă ma7imă şi de temperaturi care oscilează între 5/ şi .oman. la suprafa a esuturilor atacate. uşor cufundate în esut. apoase. cilindrici. strangula i în dreptul septei. de apa de ploaie sau de iriga ie. apar periteciile ciupercii.un e7sudat gomos sub formă de lacrimă. scurt pedunculate. .. A!e"tul etiolo!ic( $idymella bryoniae (!auersN. perioada de incuba ie fiind de 2&6 zile. La maturitate.). !urelia #rişan (5>2. MDcoguard 3// )# I /. Fm.+ A. de culoare cenuşie&brunie. . %n cazul dovleceilor. A (1r.&0 ani. transformându&se într&o masă apoasă. pornind de la locul de prindere pe peduncul. rota ia culturilor la . de .U Ascochyta cucumeris (autr. bicelulari. de 6&52 7 0&> Fm. face parte din clasa Loculoascomycetes. adâncite în pulpă. în interior cu numeroase asce cilindrice. cu celule neegale. %n dreptul petelor.+-#. din picnidii sunt elibera i numeroşi picnospori. a constatat înmuierea vre$ilor începând de la bază.// Fm în diametru. "e fructe apar pete circulare sau de formă neregulată. optima fiind +3&+. +//5)./-#. se observă punctişoare mici. care împiedică circula ia sevei putând produce uscarea vre$ilor.) . %ngrăşarea cu doze mari de azot favorizează boala. pe organele atacate. cu capetele rotun$ite. ord.ăspândi i de vânt. "este iarnă ciuperca rezistă în resturile de plante atacate sub formă de picnidii sau peritecii pe sau în sămân ă. fam. sunt măsuri care limitează atacul. cu diametrul de 6/& 5. ce con in câte 6 ascospori. proeminente. M.+ A. (orma picnidiană se numeşte $iplodina melonis "oteb. #ostac'e. $othidiales.. la început încolori. . La suprafa a zonei înmuiate apare o crustă neagră formată din picnidiile ciupercii. incolori. de 2/&. dezinfectarea semin elor termic sau c'imic. Buparen Multi 3/ E" I /. care rămâne mai sub ire. picnosporii care a$ung pe cucurbitaceae produc noi infec ii. brune&negricioase (picnidiile). 1emperatura necesară infec iilor şi sporulării oscilează între 3 şi . $othidiaceae.&3. urmată de putrezirea fructelor mature. %ntr&o fază mai evoluată a bolii. în timp ce îngrăşămintele e7traradiculare cu potasiu sporesc rezisten a plantelor la infec ie. M#suri $e reve"ire %i com&atere( 4istrugerea resturilor după recoltare. 4eseori fructele putrezesc par ial sau total.. sau negricioasă. irigarea pe rigole. care sunt globuloase. de culoare brună&negricioasă. La apari ia atacului se vor aplica 5&+ tratamente cu unul din produsele9 Cravo 3// )# I /.

se întâlneşte în special în sere pe castrave i şi pepeni galbeni. Sim tome( !tacul poate fi întâlnit în toate fazele de dezvoltare ale plantelor.). în cazul în care provin din semin e infectate. delimitate de nervuri. La plăntu ele tinere. cu temperaturi de 5/&5+-#. care se îngălbeneşte şi se usucă. =nfec ia are loc prin stomate sau prin străpungerea .) Eeir. care se dezvoltă intercelular. sub iri. "e fructele foarte mici atacul produce pete circulare sau eliptice. #u timpul. la suprafa a petelor se formează un mucegai brun&negricios. *ngaria. de culoare albicioasă&cenuşie. +oniliales. înc'ise la culoare.) !rsura brună a frunzelor prezentă. Cercospora melonis #:e.// 7 2&++ Fm. format din conidioforii şi conidiile ciupercii. ord. fam. pe cotiledoane apar pete mici.. pe toate cucurbitaceele cultivate. din anul 5>0+ I 5>0. Mai târziu. . uşor cufundate în esut. circulare sau col uroase. când după zile cu temperatură ridicată urmează nop i răcoroase. de 0+& .0-#. asigurându&se astfel formarea de condens pe frunze. A!e"tul etiolo!ic( Corynespora casiicola (Cer:. mărginite de un 'alo verde&gălbui. !ceastă boală se întâlneşte mai frecvent în sere pe castrave i şi pepeni galbeni. la început de dimensiuni reduse.&+0). (ructele mari nu sunt atacate c'iar dacă prezintă răni. acoperă zone mari din frunză./-# ziua şi 5/&5+-# noaptea. brune&negricioase. 4e pe miceliu. de umiditate atmosferică peste >/ A. de +&. %n condi ii de umiditate ridicată. petele se e7tind.) Eeir (sin. $ematiaceae. catifelat. dezvoltarea patogenului este favorizată de fluctua iile de temperatură. face parte din clasa (yphomycetes. ies prin stomate conidiofori erec i. %n câmp. "roducerea infec iei este asigurată de formarea de condens pe frunze şi de temperaturi ridicate +3&. acoperind mare parte din fruct. cu numeroşi pere i transversali (. confluează. de 1r. în condi ii de luminozitate intensă. în ma$oritatea ărilor din Buropa ((ran a.omânia etc. La capătul lor se formează conidii lungi. %n ara noastră a fost men ionată prima dată în L)tarea fitosanitarăM.ARSURA BRUN* A -RUNZELOR 'E CUCURBITACEE Corynespora casiicola (Cer:. cilindrici. galbene&brunii sau cenuşii&desc'is. )ăvulescu şi colab. "e pe ioli şi tulpini petele sunt alungite. care se ofileşte şi se zbârceşte. et #ur:. de formă neregulată. <ermania. la temperaturi cuprinse între +0 şi . et #urt. grupa i în fascicule. pe frunze apar pete izolate. cm în diametru. 8landa. lungi. %n cazurile în care petele confluează. dispuse în lan uri scurte (+&0).

M#suri $e reve"ire %i com&atere( %n sere şi solarii se recomandă strângerea şi distrugerea resturilor vegetale de la defrişarea culturii precedente. când temperatura scade sub 53-#. caz în care se produce înmuierea tulpini ei în zona de contact cu solul. . !sia şi !merica de ?ord. ?ovozir M? 6/. de către #. dezinfectarea solului pe cale termică. Sim tome( 8filirea apare în toate fazele de dezvoltare a plantelor însă cel mai frecvent în faza de înflorire&fructificare. Vondozeb I /. %n . fără ca frunzele să&şi sc'imbe în prealabil culoarea normală. care se e7teriorizează prin apari ia pe tulpină a unor benzi de culoare galbenă&brună..+ A sau cu 4it'ane M 03 I /.&a zi). este semnalată în prezent în numeroase ări din Buropa.esuturilor sub iri. %n perioada de vegeta ie se răspândeşte prin conidiile transportate de curen ii de aer. La apari ia bolii se vor face 5&+ tratamente foliare cu Buparen Multi I /.omânia a fost semnalată prima dată. plantele pier în câteva zile.sp. ofilirea poate avea o evolu ie rapidă sau lentă. apoi ofilirea şi căderea plăntu elor. #ostac'e. cucumerinum 8Nen 8filirea fuzariană. cu aspect de vată.usarium o. =ncuba ia durează 0&3 zile.afailă şi M. 4e obicei. verde. în dreptul nodurilor şi apoi şi pe internodii se dezvoltă un mucegai albicios. pe o distan ă de 6/&>/ cm. ?emispor. "e măsură ce ofilirea se generalizează. %n func ie de temperatură şi de umiditate.ăsadurile pot fi atacate îndată după repicare (în a +&a sau a .+ A (Mancozeb 6//. . aceste benzi încep de la baza plantei şi se e7tind în lungul tulpinii. de apa de ploaie etc. boală vasculară foarte păgubitoare pentru culturile de castrave i din spa iile prote$ate. %n cazul ofilirii cu evolu ie rapidă.ysporum f. în anul 5>2>. O-ILIREA /-UZARIOZA0 CASTRAVEŢILOR . la suprafa a căruia apar sporodoc'ii de culoare roz&oran$ (miceliu cu conidiofori şi conidii). iar de la an la an rezistă ca şi conidii sau ca miceliu în resturile de plante atacate. Bvitarea producerii condensului pe frunze prin aerisiri la timp şi prin încălzirea serei în timpul nop ii. %ntotdeauna apari ia miceliului la e7terior este precedată de necrozarea esuturilor scoar ei. . care are loc la temperaturi ridicate.+ A). înainte de începerea plantării.

Tuberculariaceae. la început albe. La plantele bolnave se constată o diminuare a intensită ii transpira iei (cu până la 35 A după M. +oniliales. )porodoc'iile ciupercii sunt formate din microconidii şi din macroconidii. situate la vârful acestora sau cel mai frecvent între nervuri. A!e"tul etiolo!ic( . %ntr&o fază mai avansată a ofilirii în vase se poate observa prezen a conidiilor şi clamidosporilor. urmate de necroze şi de debilitarea şi uscarea trepatată a plantelor.! o. "e măsură ce clorofila este distrusă şi necrozarea progresează. 4e asemenea.%n condi ii de temperatură mai scăzută în sol. La nivelul nodurilor. brunificare ce scade în intensitate. se observă uşor brunificarea pere ilor vaselor conducătoare. fenomen care începe întotdeauna cu frunzele inferioare şi progresează spre cele de la vârf. fiind invadate de miceliul ciupercii. dispărând spre vârful plantelor. 'ifele ciupercii pot sa pătrundă din vase în scoar ă şi apoi în epidermă. formând la e7terior sporodoc'iile cu conidii tipice. Miceliul ciupercii este constituit din 'ife septate. Caza tulpinii şi rădăcinile plantelor atacate nu prezintă nici o modificare e7ternă. "e tulpinile plantelor ofilite. care stân$enesc circula ia apei în plantă. începând cu cele bazale.! o. "lantele atacate formează un număr redus de fructe. #ostac'e. deseori. de calitate necorespunzătoare care./ A fa ă de plantele sănătoase. ord.ysporum f. tipică tra'eomicozelor. datorită prezen ei în interiorul lor a miceliului ciupercii. cucumerinum. ma$oritatea neseptate. luni. nu mai apar sau sunt mai pu in evidente. indiferent de forma de evolu ie. plantele se ofilesc lent.sp. putrezesc. având acoperite unele zone cu un mucegai albicios. Microconidiile sunt incolore. cu . !ceastă ofilire se caracterizează prin îngălbeniri ini iale ale frunzelor. observându&se însă pe esuturile moarte şi în dreptul nodurilor un miceliu alb. scade şi fotosinteza cu circa .ysporum f. sp. ca şi a gomelor şi tilelor. %n sec iuni transversale sau longitudinale în tulpinile şi pe iolul frunzelor plantelor atacate de . atârnând de&a lungul tulpinii. caracteristice ofilirii cu evolu ie rapidă. septe. în decurs de 5&. ovoide sau elipsoidale. afânat şi sporodoc'iile ciupercii de culoare roz&portocalie. fam. 5>62) şi o reducere a consumului de apă din sol. frunzele se usucă şi devin sfărâmicioase. cucumerinum 8Nen. face parte din clasa (yphomicetes. apoi capătă nuan e de violet. benzile galbene&brune. rar cu 5 sau + .

în prealabil pământul se va dezinfecta termic la >3&>6-# timp de 2/ minute sau c'imic cu produse fumigante (Casamid I 3// :gJ'a. rezultate din germinarea conidiilor sau a clamidiosporilor.5 A./ "*. . Macroconidiile sunt fusiforme. M#suri $e reve"ire %i com&atere( "roducerea răsadului de castrave i să se facă numai în sere amena$ate special ca înmul itor.. ma$oritatea cu . în $urul bazei tulpinii cu fungicidele sistemice men ionate mai sus în concentra ie de /. cât şi de to7inele elaborate de patogen. sau Vapam 5+//&53// lJ'a). în plantă se face prin perii absorban i şi prin leziunile de pe vârful rădăcinilor produse în timpul lucrărilor de între inerea culturii.sp. septe. "lantele care se ofilesc se vor îndepărta zilnic din culturi pentru prevenirea sporulării ciupercii pe tulpini şi răspândirea conidiilor în culturi de către curen ii de aer şi de apa de irigare. cucumerinum dezvoltă la temperaturi cuprinse între 6 şi .. !stfel de condi ii se întâlnesc în sere. 4upă repicare se va aplica o stropire a plantelor şi g'ivecelor cu suspensie de 1opsin ..2 Fm. 7 3&5/./3 I /..epicatul să se e7ecute cu multă aten ie pentru a nu se leza rădăcinile cu ocazia dislocării răsadului.ysporum f. Fm. *darea plantelor. gome şi tile. în sere. de +/. în special în ciclul == de cultură. în special în ciclul == de cultură. incolore. Cavistin 3/ 4( sau #arbendazim 3// )# în concentra ie de /. de 2.5 A. 4upă plantare se vor efectua . sub iate spre capete. singulari sau perec'i.. .usarium o. utilizându&se /. globuloşi sau ovoidali. de 3&5. în care. de nematozi sau insecte. ciuperca formează numeroşi clamidospori. 4eclanşarea infec iilor este favorizată de temperatura solului în $ur de +>-#.3 7 +..&55.sp. %n cazuri mai rare. la temperaturi mai scăzute. Fm./3 I /.. cu un optimum la +6-#U la această temperatură în sol. se va face prin aspersie în reprize scurte pentru a se evita e7cesul de umiditate.usarium o.septe.6 7 .6-#. cucumerinum. prevăzu i cu perete gros şi neted.3 l la . #a organe de rezisten ă. terminali sau intercalari. unicelulari. de umiditatea ridicată a solului şi de infestarea cu nematozi.&0 tratamente preventive la sol.5&0. 4i&1rape7 I 2//&.0&02.ysporum f. "ătrunderea filamentelor miceliene. curbate. %n cazuri mai rare trasnmiterea de la un ciclu la altul se realizează şi prin sămân ă. evolu ia bolii este foarte rapidă. 8filirea plantelor este produsă atât de astuparea mecanică a vaselor conducătoare de către miceliu. prin penetrarea scoar ei. #ercetările efectuate până în prezent au pus în eviden ă prezen a mai multor rase de .3&. ciuperca poate pătrunde în rădăcină şi în mod direct.// lJ'a.

! o.+ )L I /. verticilioza a fost identificată. iar cele mari nu s maturează. la intervale de +/&. )L I /. iar frunzele se usucă şi atârnă în lungul tulpinii. se manifestă în faza de înflorire&fructificare. .ădăcinile plantelor atacate nu prezintă brunificări vizibile la e7terior.TE1IREA /VERTICILIOZA0 CASTRAVEŢILOR /erticillium dahliae Hleb. "lantele atacate dau produc ii mai mici. se ofilesc şi au culoare verde&înc'is. pieirea plantei survenind lent şi ireversibil. la primul tratament se va adăuga în suspensie "revicur 2/. %n (ran a şi în 8landa. pepeni. 4e regulă. formând fructe mici care se îngălbenesc. folosindu&se concentra ia de /. Sim tome( #a şi fuzarioza.plantă. 5>6+). . în cantitate de /.ima şi enincasa cerifera (după #ristina . în culturile de castrave i din spa iile prote$ate./3 A. care produce căderea plăntu elor. plantele atacate fructifică pu in. cucumerinum. VE.53 A. Bste indicat apoi să se respecte rota ia culturilor de castrave i cu legume solanacee sau cu flori.aicu şi colab. prin ofilirea şi îngălbenirea frunzelor. verticilioza. )emnalată în multe ări din Buropa şi !sia. "rimul tratament se face la 3&2 zile după plantare. pe iolurile frunzelor se îngălbenesc. unde frecven a atacului a$unge uneori până la 3 A. %ntr&o fază avansată a bolii.+. boala afectează toate speciile de cucurbitacee (castrave i. dovlecei ş. C! ma. începând cu cele de la $umătatea vre$ului şi prin stân$enirea creşterii plantelor.9 Cucurbita ficifolia. se brunifică şi se usucă. *ltimele frunze care se ofilesc sunt cele din vârful plantei şi de pe lăstarii laterali.53 A sau "roplant . mai accentuat pe o parte a limbului sau între nervuri.. %n . se sub iază şi se zbârcesc. de către #. ca de e7. în anul 5>2>. cât şi spre baza ei.omânia.sp. cultivate în spa ii prote$ate. .3 litri suspensie la o plantă. iar următoarele +&. #u ocazia defrişării culturilor toate resturile de plante vor fi distruse prin ardere.afailă şi M. "rocesul de ofilire se e7tinde atât spre vârful plantei.). se practică producerea de răsaduri de castrave i altoite pe alte specii de cucurbitacee rezistente la . pentru combaterea fuzariozei..a. #ostac'e./ zile în ciclul = de cultură şi la +/&+3 zile în ciclul al ==&lea. mată.ysporum f. %ntrucât imediat după plantare poate apare şi atacul ciupercii Pythium sp. de calitate necorespunzătoare.

. patogenul se răspândeşte cu a$utorul conidiilor ve'iculate de apa de ploaie sau de iriga ie. dar mai pu in evidentă decât în cazul fuzariozei. fam. Fm. de infestarea cu nematozi şi de e7cesul de azot. %n timpul perioadei de vegeta ie.ungi imperfecti). incolore. =nfec iile se mai pot produce şi prin penetrarea esuturilor. 8 altă sursă de transmitere a bolii. La suprafa a tulpinilor bolnave apar. de umiditatea ridicată a solului. septat.3&3. A!e"tul etiolo!ic( /erticilium dahliae Hleb. cu +&0 verticile eta$ate. apa de iriga ie.3 A. în care rezistă ca microsclero i. fiind favorizate de temperaturi ale solului cuprinse între +/ şi +3-#. %n partea bazală a tulpinii. %n stadiul avansat al bolii în vase se observă conidii şi microsclero i.3&. de +. "rezintă un miceliu incolor. dacă sunt puse în condi ii de umiditate ridicată. iar de la an la an se transmite prin sol. conidiofori drep i. +ucedinaceae. o reprezintă semin ele. ciuperca sporulează. unicelulare. 4upă apari ia ofilirii plantelor. cilindrice. unele vase conducătoare sunt astupate cu gome.&3 ramuri scurte (fialide). sub ire. ploi. mai frecvent pe pe ioluri şi pe limbul frunzelor. incolori./ zile.%n sec iuni transversale. alcătuite din . la diferite niveluri. #a organe de rezisten ă. 4urata perioadei de incuba ie este de +/&. se observă brunificarea pere ilor vaselor conducătoare (a 7ilemului).3 7 5. "ătrunderea patogenului în plante are loc prin leziunile produse pe rădăcini sau în zona coletului în timpul lucrărilor de între inere a culturilor sau de nematozi şi insecte. . prin tulpină. ord. !ceastă ciupercă este un parazit tipic al vaselor conducătoare. %n acelaşi vas tilele e7clud prezen a miceliului şi invers. ciuperca produce numeroşi microsclero i globuloşi. face parte din clasa (yphomycetes (. La capătul fialidelor se formează numeroase conidii ovoide. Microsclero ii apar în urma înmuguririi şi a ramificării repetate a 'ifelor ciupercii. +oniliales. La plantele bolnave se constată importante modificări fiziologice şi bioc'imice care constau în diminuarea intensită ii transpira iei cu peste 3/ A şi a fotosintezei cu peste . neramifica i. care se desprind uşor de conidiofori fiind antrenate de vânt. de >+&+3/ 7 3/&6/ Fm. de mică importan ă fa ă de sol. tile sau cu miceliu. septa i. care este mai e7tinsă. producând noi infec ii la plantele cu care a$ung în contact. constitui i din celule cu pereşi îngroşa i.

Coala se previne prin tratarea semin ei cu "revicur 2/. care evoluează rapid. Chenopodium. cucumerinum sunt eficace şi împotriva acestei boli./! dahliae este o ciupercă de sol. . ardei. ALTE CIU)ERCI CARE )RO'UC )A+UBE LA CUCURVITACEE C*'EREA . "lăntu ele atacate se ofilesc.). %n condi ii de umiditate e7cesivă (peste >/ A). se e7tind. după semănat cu "revicur 2/. )L I /.) şi spontane (Tara. )L I +/ mlJtonă săm. pepeni. de culoare verde&măslnie.sp. =nfec ia se realizează din sol.I )UTREZIREA )L*NTUŢELOR Pythium debaryanum Gesse !tacă frecvent răsadurile de castrave i şi pepeni galbeni care se produc pentru culturile din sere şi solarii. albicios (miceliul şi fructifica iile ciupercii). Amaranthus. până în stadiul de 0&3 frunze şi se manifestă în zona coletului şi pe partea superioară a rădăcinilor.+3 A (. %rtica ş. pătrunderea are loc prin leziuni sau prin străpungerea directă a esuturilor care sunt în contact cu solul. vinete.usarium o.a.&3 lJm+). şi prin stropirea stratului germinativ. se zbârceşte şi se înnegreşte. Caza tulpini ei se sub iază. se brunifică şi încon$oară tulpini a de $ur&împre$ur. care atacă numeroase specii cultivate (castrave i. cartof etc. tomate.ysporum f. M#suri $e reve"ire %i com&atere( Măsurile şi tratamentele indicate în combaterea ciupercii . zona din dreptul coletului se acoperă cu un puf fin.. "e colet apar la început pete mici. evitarea e7cesului de umiditate. aerisire. cad la pământ şi putrezesc în foarte scurt timp. unde ciuperca se dezvoltă ca saprofit. !tacul apare în faza de germinare a semin elor şi în timpul răsăririi. "rigeron.acum.

Fm. %n perioada de vegeta ie sunt eficace tratamentele recomandate pentru combaterea .. producând pagube. zile. (ran a etc. (iind o ciupercă de sol. ce pot a$unge până la 3/ A din recoltă. evitarea rănirii plantelor în timpul efectuării lucrărilor culturale şi a fructelor cu ocazia recoltării şi transportării.ezistă de la un ciclu la altul ca sclero i în resturile de plante din sol. negre. cu capetele rotun$ite. bruni. în timpul transportului şi valorificării. La suprafa a rădăcinilo atacate se observă pete de formă lenticulară. delimitate de o barieră de pseudosclero i de culoare neagră.&. putrezirea se e7tinde rapid şi la fruct. Diplodina gossypina #oo:e produce putregaiul vre$ilor de castrave i. cilindrici. %n condi ii de umiditate ridicată. #iuperca prezintă picnidii de tip Phomopsis. picnidiile ciupercii. caz în care esuturile atacate se colorează în crem&pal sau verde&pal. "icnosporii sunt bicelulari. "rimele simptome ale bolii apar după . . =nfec ia fructelor se poate realiza şi prin răni. insecte etc.&0 ani.). de 5. %n cazul în care este atacat şi pedunculul.3 7 >&+. la temperaturi cuprinse între 5. picnosporii care a$ung gazde produc noi infec ii. Coala se întâlneşte în culturile for are de castrave i şi pepeni galbeni.-#. la temperaturi sub 5. ca urmare a distrugerii sistemului radicular. Ve'icula i de curen ii de aer. pepeni galbeni şi pepeni verzi. zona centrală a petelor se înnegreşte şi se acoperă adesea de numeroase punctişoare mici. în multe ări europene (8landa. care se înnegreşte şi se mumifică. apa de ploaie. urmată de ofilirea totală fără ca frunzele să se îngălbenească. "rimele simptome constau în brunificarea şi zbârcirea vre$ilor care încep să se degradeze în dreptul petelor. 1reptat. combaterea se realizează prin aplicarea măsurilor men ionate în cazul fuzariozei. !ceste simptome sunt consecin a distrugerii par iale sau totale a rădăcinilor. şi +3-#. de apa de irigare. !nglia. "entru prevenirea bolii se va aplica rota ia pe . manifestându&se prin stagnarea în creştere. fructele vor fi men inute.&0 săptămâni de la plantare. la suprafa a fructelor se dezvoltă un mucegai cenuşiu&negricios.)UTRE+AIUL NE+RU AL R*'*CINILOR Phomopsis sclerotioides Hest. perioada de incuba ie fiind de 3&. %ndată după recoltare.

!pari ia bolii se previne prin aplicarea rota iei. de +5&22 7 >&52 Fm. et Gariot 7 "eac:) @orst./&03 7 0&2 Fm. distrugerea resturilor rămase după recoltare şi arătura de toamnă. Alternaria pluriseptata (Harst. de . produce pătarea şi băşicarea frunzelor de castrave i. %n ultimul stadiu al bolii. galbeni&brunii la bază. lucrare urmată de arătura adâncă.antracnozei cucurbitaceelor. =ernează în resturile atacate. a măsurilor de igienă culturală.&6 septe transversale şi +&3 longitudinale. 4upă recoltare se vor distruge resturile de plante. simpli. cu . se veşte$esc şi se usucă. iau un aspect băşicat. mărginite de o zonă brună&roşcată. mai desc'işi în partea superioară. manifestându&se prin pete mici. 4eseori petele confluează şi acoperă por iuni mari din frunze. frunzele se zbârcesc. albicioase. rar unisepta i. %n partea centrală a petelor apar conidioforii şi conidiile ciupercii. #onidioforii ies prin stomate. de +&3 mm. ung'iulare. de culoare brună& negricioasă. grupa i în fasciculeU ei sunt drep i sau sinuoşi. #onidiile sunt în formă de butelie. rămase pe câmp. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->