Sunteți pe pagina 1din 21

PROFETIILE VECHIULUI TESTAMENT SI IMPLINIREA LOR

PROFETIILE VECHIULUI TESTAMENT


SI

IMPLINIREA LOR

1 / 11

PROFETIILE VECHIULUI TESTAMENT SI IMPLINIREA LOR 01. SAMANTA FEMEII CARE VA ZDROBI CAPUL IMPLINIREA SARPELUI [Matei 1:1] Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul

PROFETIA [Facerea 3:15] Du m!nie voi "une #ntre tine i #ntre femeie, #ntre s!m(n)a ta i s!m(n)a ei* aceasta #)i va ,dro-i ca"ul, iar tu #i vei #n)e"a c!lc(iul. IMPLINIREA [.alateni /:/] Iar c(nd a venit "linirea vremii, Dumne,eu, a trimis "e Fiul 0!u, n!scut din femeie, n!scut su- 3e+e, 4

lui David, fiul lui Avraam.

[$vrei %:1&] C!ci, #ntr'adev!r, nu a luat firea #n+erilor, ci s!m(n)a lui Avraam a luat. 03.

URMASUL LUI ISAAC

[$vrei %:1/] Deci, de vreme ce "runcii s'au f!cut "!rta i s(n+elui i tru"ului, #n acela i fel i $l 0'a #m"!rt! it de acestea, ca s! sur"e "rin moartea 0a "e cel ce are st!"(nirea mor)ii, adic! "e diavolul, 4 [$vrei %:15] 7i s! i,-!veasc! "e acei "e care frica mor)ii #i )inea #n ro-ie toat! via)a. [Coloseni 1:13] $l ne'a scos de su- "uterea #ntunericului i ne'a str!mutat #n #m"!r!)ia Fiului iu-irii 0ale, 4 [A"ocali"sa %::1:] 7i diavolul, care'i am!+ise, a fost aruncat #n ie,erul de foc i de "ucioas!, unde este i fiara i "roorocul mincinos, i vor fi c6inui)i acolo, ,i i noa"te, #n vecii vecilor.

PROFETIA [Facerea 11:12] Iar Dumne,eu a r!s"uns lui Avraam: 5Adev!rat, #ns! i 0arra, femeia ta, #)i va na te un fiu i'i vei "une numele Isaac i $u voi #nc6eia cu el le+!m(ntul Meu, le+!m(nt ve nic: s!'i fiu Dumne,eu lui i urma ilor lui 4 . IMPLINIREA [3uca 3:3/] Fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui 8ara, fiul lui 9a6or, 4
04.

URMASUL LUI IACOV

PROFETIA [9umerii %/:11] ;l v!d, dar acum #nc! nu este* #l "rivesc, dar nu de a"roa"e* o stea r!sare din Iacov* un toia+ se ridic! din Israel i va lovi "e c!"eteniile Moa-ului i "e to)i fiii lui 0et #i va ,dro-i.

[9umerii %/:12] Din Iacov se va scula Cel ce va 02. URMASUL LUI AVRAAM: SAMANTA IN CARE st!"(ni cu "utere i va "ierde "e cei ce vor r!m(ne TOATE NEAMURILE VOR FI BINECUVANTATE #n cetate. PROFETIA IMPLINIREA [Facerea 1%:3] <inecuv(nta'voi "e cei ce te vor -inecuv(nta, iar "e cei ce te vor -lestema #i voi -lestema* i se vor -inecuv(nta #ntru tine toate neamurile "!m(ntului [Facerea %%:1=] 7i se vor -inecuv(nta "rin neamul t!u toate "o"oarele "!m(ntului, "entru c! ai ascultat +lasul Meu. [Facerea %&:/] >oi #nmul)i "e urma ii t!i ca stelele cerului i voi da urma ilor t!i toate )inuturile acestea* i se vor -inecuv(nta #ntru urma ii t!i toate "o"oarele "!m(ntului, 4 [Matei 1:%] Avraam a n!scut "e Isaac* Isaac a n!scut "e Iacov* Iacov a n!scut "e Iuda i "e fra)ii lui* 4 05.

VINE DIN TRIBUL LUI IUDA


PROFETIA [Facerea /2:1:] 9u va li"si sce"tru din Iuda, nici toia+ de c(rmuitor din coa"sele sale, "(n! ce va veni #m"!ciuitorul, C!ruia se vor su"une "o"oarele. IMPLINIREA

[3uca 3:33] Fiul Aminadav, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui $srom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda. 2 / 11

PROFETIILE VECHIULUI TESTAMENT SI IMPLINIREA LOR 0 . URMAS PE TRONUL LUI DAVID PROFETIA [Isaia 2:&] 7i mare va fi st!"(nirea 3ui i "acea 3ui nu va avea 6otar. >a #m"!r!)i "e tronul i "este #m"!r!)ia lui David, ca s'o #nt!reasc! i s'o #ntemeie,e "rin ?udecat! i "rin dre"tate, de acum i "(n!'n veac. @(vna Domnului 0avaot va face aceasta. [$vrei 1:1%] 7i ca un "e un ve m(nt le vei str(n+e i ca o 6ain! vor fi sc6im-ate. Dar 8u acela i e ti i anii 8!i nu se vor sf(r i. 0!.

NASCUT IN BETLEEM

IMPLINIREA [3uca 1:3%] Acesta va fi mare i Fiul Celui Area#nalt se va c6ema i Domnul Dumne,eu ;i va da 3ui tronul lui David, "!rintele 0!u.
0". UNS SI VESNIC PROFETIA [Daniel 2:%5] 0! tii i s! #n)ele+i c! de la ie irea "oruncii "entru ,idirea din nou a Ierusalimului i "(n! la Cel'Bns ' Cel'>estit ' sunt a"te s!"t!m(ni i ai,eci i dou! de s!"t!m(ni* i din nou vor fi ,idite "ie)ele i ,idul din afar!, #n vremuri de str(mtorare. [Asalmi //:2] Iu-it'ai dre"tatea i ai ur(t f!r!dele+ea* "entru aceasta 8e'a uns "e 8ine, Dumne,eul 8!u, cu untdelemnul -ucuriei, mai mult dec(t "e "!rta ii 8!i. [Asalmi //:1:] 0mirna i aloea #m-!ls!mea,! ve mintele 8ale* [Asalmi 1:1:%5] 9u m! lua la ?um!tatea ,ilelor mele, c! anii 8!i, Doamne, sunt din neam #n neam. [Asalmi 1:1:%1] Acelea vor "ieri, iar 8u vei r!m(ne i to)i ca o 6ain! se vor #nvec6i i ca un ve m(nt #i vei sc6im-a i se vor sc6im-a. [Asalmi 1:1:%=] Dar 8u acela i e ti i anii 8!i nu se vor #m"u)ina. IMPLINIREA [3uca 1:33] 7i va #m"!r!)i "este casa lui Iacov #n veci i #m"!r!)ia 3ui nu va avea sf(r it. [$vrei 1:2] Iu-it'ai dre"tatea i ai ur(t f!r!dele+ea* "entru aceea 8e'a uns "e 8ine, Dumne,eule,

PROFETIA [Mi6eia 5:1] 7i tu, <etleeme $frata, de i e ti mic #ntre miile lui Iuda, din tine va ie i 0t!"(nitor "este Israel, iar o-(r ia 3ui este dintru #nce"ut, din ,ilele ve niciei. IMPLINIREA [3uca %:/] 7i s'a suit i Iosif din .alileea, din cetatea 9a,aret, #n Iudeea, #n cetatea lui David care se nume te <etleem, "entru c! el era din casa i din neamul lui David. [3uca %:5] Ca s! se #nscrie #m"reun! cu Maria, cea lo+odit! cu el, care era #ns!rcinat!. [3uca %:1] 7i a n!scut "e Fiul s!u, Cel Bnul'9!scut i 3'a #nf! at i 3'a culcat #n iesle, c!ci nu mai era loc de +!,duire "entru ei.
0#.

VREMEA NASTERII LUI

PROFETIA [Daniel 2:%5] 0! tii i s! #n)ele+i c! de la ie irea "oruncii "entru ,idirea din nou a Ierusalimului i "(n! la Cel'Bns ' Cel'>estit ' sunt a"te s!"t!m(ni i ai,eci i dou! de s!"t!m(ni* i din nou vor fi ,idite "ie)ele i ,idul din afar!, #n vremuri de str(mtorare. IMPLINIREA
[3uca %:1] ;n ,ilele acelea a ie it "orunc! de la Ce,arul Au+ust s! se #nscrie toat! lumea. [3uca %:%] Aceast! #nscriere s'a f!cut #nt(i "e c(nd Cuirinius oc(rmuia 0iria. 10. NASCUT DIN FECIOARA PROFETIA [Isaia 1:1/] Aentru aceasta Domnul meu v! va da

Dumne,eul 8!u cu untdelemnul -ucuriei, mai mult dec(t "e "!rta ii 8!i.

un semn: Iat!, Fecioara va lua #n "(ntece i va na te fiu i vor c6ema numele lui $manuel.

3 / 11

PROFETIILE VECHIULUI TESTAMENT SI IMPLINIREA LOR

IMPLINIREA [3uca 1:%&] Iar #n a asea lun! a fost trimis #n+erul .avriil de la Dumne,eu, #ntr'o cetate din .alileea, al c!rei nume era 9a,aret, 4 [3uca 1:%1] C!tre o fecioar! lo+odit! cu un -!r-at care se c6ema Iosif, din casa lui David* iar numele fecioarei era Maria. [3uca 1:3:] 7i #n+erul i'a ,is: Nu te teme, Marie, cci ai aflat har la Dumnezeu.
[3uca 1:31] i iat vei lua n pntece i vei nate fiu i vei chema numele lui Iisus. 11. UCIDEREA PRUNCILOR PROFETIA

[Matei %:1/] 7i scul(ndu'se, a luat, noa"tea, Aruncul i "e mama 3ui i a "lecat #n $+i"t. [Matei %:15] 7i au stat acolo "(n! la moartea lui Irod, ca s! se #m"lineasc! cuv(ntul s"us de Domnul, "rin "roorocul: DDin Egipt am chemat pe Fiul MeuD. 13.

I S$A PRE%ATIT CALEA

[Ieremia 31:15] A a ,ice Domnul: D&las se au!e n 'ama, " cet i plngere amar# 'ahila i plnge [Isaia /::5] i se va arta slava D mnului i t t c piii i nu vrea s se mngie !e c piii si, pentru trupul va ve!ea cci gura D mnului a grit(# c nu mai suntD. IMPLINIREA IMPLINIREA [3uca 3:3] 7i a venit el #n toat! #m"re?urimea [Matei %:1&] Iar c(nd Irod a v!,ut c! a fost am!+it Iordanului, "ro"ov!duind -ote,ul "oc!in)ei, s"re de ma+i, s'a m(niat foarte i, trimi)(nd a ucis "e iertarea "!catelor. to)i "runcii care erau #n <etleem i #n toate [3uca 3:/] Arecum este scris #n cartea cuvintelor 6otarele lui, de doi ani i mai ?os, du"! tim"ul "e lui Isaia "roorocul: DEste glasul celui ce strig n care #l aflase de la ma+i. pustie) &tii calea D mnului, !repte facei crrile [Matei %:11] Atunci s'a #m"linit ceea ce se s"usese *ui# "rin Ieremia "roorocul: [3uca 3:5] +rice vale se va umple i rice munte i [Matei %:1=] D&las n 'ama s,a auzit, plngere i rice !eal se va pleca% cile cele strm"e se v r face tnguire mult% 'ahela i plnge c piii i nu v iete !repte i cele c lur ase, !rumuri nete!e. s fie mngiat pentru c nu suntD. [3uca 3:&] i t at fptura va ve!ea mntuirea lui DumnezeuD. 12. FU%A IN E%IPT PROFETIA [Esea 11:1] C(nd Israel era t(n!r, $u #l i,-eam, i din $+i"t am c6emat "e fiul Meu. IMPLINIREA [Matei %:13] Du"! "lecarea ma+ilor, iat! #n+erul Domnului se arat! #n vis lui Iosif, ,ic(nd: 0coal!'te, ia Aruncul i "e mama 3ui i fu+i #n $+i"t i stai acolo "(n! ce')i voi s"une, fiindc! Irod are s! caute 14.

PROFETIA [Isaia /::3] Bn +las stri+!: D;n pustiu gtii calea D mnului, !repte facei n l c neum"lat crrile Dumnezeului n stru# [Isaia /::/] $ at valea s se umple i t t muntele i !ealul s se plece% i s fie cele strm"e, !repte i cele c lur ase, ci nete!e#

ARE UN INAINTEMER%ATOR

PROFETIA [Malea6i 3:1] DIat, Eu trimit pe ngerul Meu i va gti calea naintea feei Mele i va veni n!at n templul -u D mnul pe .are /l cutai i /ngerul legmntului pe .are v i /l ! rii# Iat, vineFD, ,ice Domnul 0avaot.

Aruncul ca s!'3 ucid!. 4 / 11

PROFETIILE VECHIULUI TESTAMENT SI IMPLINIREA LOR

IMPLINIREA [3uca 1:%/] Iar, du"! ce trimi ii lui Ioan au "lecat, $l a #nce"ut s! vor-easc! mul)imilor des"re Ioan: Ce a)i ie it s! "rivi)i, #n "ustieG Eare trestie cl!tinat! de v(ntG [3uca 1:%5] Dar ce a)i ie it s! vede)iG Eare om #m-r!cat #n 6aine moiG Iat!, cei ce "oart! 6aine scum"e i "etrec #n desf!tare sunt #n casele re+ilor. [3uca 1:%&] Dar ce'a)i ie it s! vede)iG Eare "roorocG DaF Hic vou!: i mai mult dec(t un "rooroc.
[3uca 1:%1] Acesta este cel des"re care s'a scris: DIat trimit naintea feei $ale pe ngerul Meu care va gti calea $a, naintea $aD. 15. PRECEDAT DE ILIE PROFETIA [Malea6i 3:%3] Iat! c! $u v! trimit "e Ilie "roorocul, #nainte de a veni ,iua Domnului cea mare i #nfrico !toare* 4 IMPLINIREA [Matei 11:13] 8o)i "roorocii i 3e+ea au "roorocit "(n! la Ioan. [Matei 11:1/] 7i dac! voi)i s! #n)ele+e)i, el este Ilie, cel ce va s! vin!. 1 . NUMIT FIUL LUI DUMNEZEU PROFETIA [Iasaia 2:5] C!ci Arunc s'a n!scut nou!, un Fiu s'a dat nou!, a C!rui st!"(nire e "e um!rul 3ui i se c6eam! numele 3ui: ;n+er de mare sfat, 0fetnic minunat, Dumne,eu tare, -iruitor, Domn al "!cii, A!rinte al veacului ce va s! fie. [Asalmi %:1] Domnul a ,is c!tre Mine: DFiul Meu eti $u, Eu astzi $e,am nscutF ... IMPLINIREA [Matei 3:11] 7i iat! +las din ceruri ,ic(nd: D2cesta este Fiul Meu cel iu"it ntru .are am "inev itD.

1".

SLU&ESTE IN %ALILEEA

PROFETIA
[Isaia 2:1] Ao"orul care locuia #ntru #ntuneric va vedea lumin! mare i voi cei ce locuia)i #n latura um-rei mor)ii lumin! va str!luci "este voi. [Isaia 2:%] 8u vei #nmul)i "o"orul i vei s"ori -ucuria lui. $l se va veseli #naintea 8a, cum se -ucur! oamenii #n tim"ul seceri ului i se veselesc la #m"!r)irea "r!,ilor. IMPLINIREA [Matei /:1%] 7i Iisus, au,ind c! Ioan a fost #ntemni)at, a "lecat #n .alileea. [Matei /:13] 7i "!r!sind 9a,aretul, a venit de a locuit #n Ca"ernaum, l(n+! mare, #n 6otarele lui Ha-ulon i 9eftali, 4 [Matei /:1/] Ca s! se #m"lineasc! ce s'a ,is "rin Isaia "roorocul care ,ice: [Matei /:15] D0mntul lui 1a"ul n i pmntul lui Neftali spre mare, !inc l !e I r!an, &alileea neamuril r% [Matei /:1&] 0 p rul care sttea n ntuneric a vzut lumin mare i cel r ce e!eau n latura i n um"ra m rii lumin le,a rsritD. 1!.

RAVNA PENTRU CASA LUI DUMNEZEU

PROFETIA [Asalmi &=:11] C! r(vna casei 8ale m'a m(ncat i oc!rile celor ce 8e oc!r!sc "e 8ine au c!,ut asu"ra mea. IMPLINIREA [Ioan %:1/] 7i a +!sit e,(nd #n tem"lu "e cei ce vindeau -oi i oi i "orum-ei i "e sc6im-!torii de -ani.
[Ioan %:15] 7i, f!c(ndu'7i un -ici din trean+uri, i'a scos "e to)i afar! din tem"lu, i oile i -oii, i sc6im-!torilor le'a v!rsat -anii i le'a r!sturnat mesele. [Ioan %:1&] 7i celor ce vindeau "orum-ei le'a ,is: 3ua)i acestea de aici. 9u face)i casa 8at!lui Meu

cas! de ne+ustorie. 5 / 11

PROFETIILE VECHIULUI TESTAMENT SI IMPLINIREA LOR [Ioan %:11] 7i i'au adus aminte ucenicii 3ui c! este scris: D'vna casei $ale m mistuieD. 1#. VORBESTE IN PILDE PROFETIA [Asalmi 11:%] Desc6ide'voi #n "ilde +ura mea, s"une'voi cele ce au fost dintru #nce"ut, 4 [Isaia &:2] 7i $l a ,is: DDu,te i spune p p rului acestuia) .u auzul vei auzi i nu vei nelege i, uitn!u,v, v vei uita, !ar nu vei ve!ea. [Isaia &:1:] . s,a nvrt at inima p p rului acestuia i cu urechile sale greu a auzit i chii si i, a nchis, ca nu cumva s va! cu chii i cu urechile s au! i cu inima s neleag i s se nt arc la Mine i s,l vin!ecD. IMPLINIREA [Matei 13:13] De aceea le vor-esc #n "ilde, c!, v!,(nd, nu v!d i, au,ind, nu aud, nici nu #n)ele+. [Matei 13:1/] 7i se #m"line te cu ei "roorocia lui Isaia, care ,ice: D.u urechile vei auzi, !ar nu vei nelege, i cu chii v vei uita, !ar nu vei ve!eaD. [Matei 13:15] C!ci inima acestui "o"or s'a #nv(rto at i cu urec6ile aude +reu i oc6ii lui s'au #nc6is, ca nu cumva s! vad! cu oc6ii i s! aud! cu urec6ile i cu inima s! #n)elea+! i s! se #ntoarc!, i $u s!'i t!m!duiesc "e ei. [Matei 13:3/] 8oate acestea le'a vor-it Iisus mul)imilor #n "ilde, i f!r! "ild! nu le +r!ia nimic, [Matei 13:35] Ca s! se #m"lineasc! ce s'a s"us "rin "roorocul care ,ice: DDeschi!e,v i n pil!e gura Mea, spune,v i cele ascunse !e la ntemeierea lumiiD. 20. [Isaia &1:%] 0! dau de tire un an de milostivire al Domnului i o ,i de r!,-unare a Dumne,eului nostru* [Isaia &1:3] 0! m(n+(i "e cei #ntrista)i* celor ce ?elesc 0ionul, s! le "un "e ca" cunun! #n loc de cenu !, untdelemn de -ucurie #n loc de ve minte de doliu, slav! #n loc de de,n!de?de. $i vor fi numi)i: ste?ari ai dre"t!)ii, sad al Domnului s"re sl!virea 3ui. IMPLINIREA [3uca /:1=] DDuhul D mnului este peste Mine, pentru care M,a uns s "inevestesc sracil r% M,a trimis s vin!ec pe cei z!r "ii cu inima% s pr p v!uiesc r "il r !ezr "irea i cel r r"i ve!erea% s sl " zesc pe cei apsai, [3uca /:123 i s vestesc anul plcut D mnuluiD. [3uca /:%1] 7i $l a #nce"ut a ,ice c!tre ei: 2stzi s,a mplinit -criptura aceasta n urechile v astre. 21. RESPINS DE AI SAI 'DE EVREI( PROFETIA [Isaia 53:3] Dis"re)uit era i cel din urm! dintre oameni* om al durerilor i cunosc!tor al suferin)ei, unul #naintea c!ruia s!')i aco"eri fa)a* dis"re)uit i ne-!+at #n seam!. IMPLINIREA [Ioan 1:11] ;ntru ale 0ale a venit, dar ai 0!i nu 3'au "rimit. [3uca %3:1=] Dar ei, cu to)ii, au stri+at, ,ic(nd: Ia,* pe 2cesta i eli"ereaz,ne pe 4ara"a, 4 22. VA FI PROFETUL PROFETIA [Deuteronomul 1=:15] Arooroc din mi?locul t!u i din fra)ii t!i, ca i mine, #)i va ridica Domnul Dumne,eul t!u: "e Acela s!'3 asculta)i. [Deuteronomul 1=:1=] $u le voi ridica Arooroc din mi?locul fra)ilor lor, cum e ti tu, i voi "une cuvintele Mele #n +ura 3ui i $l le va +r!i tot ce'I

VA TAMADUI INIMILE ZDROBITE

PROFETIA [Isaia &1:1] Du6ul Domnului este "este Mine, c! Domnul M'a uns s! -inevestesc s!racilor, M'a trimis s! vindec "e cei cu inima ,dro-it!, s! "ro"ov!duiesc celor ro-i)i slo-o,ire i celor "rin i

#n r!,-oi li-ertate*

voi "orunci $u. / 11

PROFETIILE VECHIULUI TESTAMENT SI IMPLINIREA LOR

IMPLINIREA [Ioan &:1/] Iar oamenii v!,(nd minunea "e care a f!cut'o, ,iceau: 2cesta este ntr,a!evr 0r r cul, .are va s vin n lume.
[Ioan 1:/:] Deci din mul)ime, au,ind cuvintele acestea, ,iceau: .u a!evrat, 2cesta este 0r r cul. [3uca %/:12] $l le'a ,is: .areG Iar ei I'au r!s"uns: .ele !espre Iisus Nazarineanul, .are era pr r c puternic n fapt i n cuvnt naintea lui Dumnezeu i a ntregului p p r. [Fa"te 3:%:] Ca s! vin! de la fa)a Domnului vremuri de u urare i ca s! v! trimit! "e Cel mai dinainte vestit vou!, "e Iisus Hristos, [Fa"te 3:%1] Ae Care tre-uie s!'3 "rimeasc! Cerul "(n! la vremile sta-ilirii din nou a tuturor celor des"re care a vor-it Dumne,eu "rin +ura sfin)ilor 0!i "rooroci din veac. 23.

IMPLINIREA [Marcu 11:1] 7i au adus m(n,ul la Iisus i i'au "us 6ainele "e el i Iisus a e,ut "e el.
[Marcu 11:2] Iar cei ce mer+eau #nainte i cei ce veneau "e urm! stri+au, ,ic(nd: EsanaF <ine este cuv(ntat Cel ce vine #ntru numele DomnuluiF [Marcu 11:11] 7i a intrat Iisus #n Ierusalim i #n tem"lu i, "rivind toate #n ?ur i vremea fiind s"re sear!, a ie it s"re <etania cu cei dois"re,ece. 25. LAUDAT DE COPII PROFETIA [Asalmi =:%] Din +ura "runcilor i a celor ce su+ ai s!v(r it laud!, "entru vr!?ma ii 8!i, ca s! amu)e ti "e vr!?ma i "e r!,-un!tor. IMPLINIREA [Matei %1:15] 7i v!,(nd ar6iereii i c!rturarii minunile "e care le f!cuse i "e co"iii care stri+au #n tem"lu i ,iceau: Esana Fiului lui David, s'au m(niat, [Matei 15:1&] 7i I'au ,is: 2uzi ce zic acetiaG Iar Iisus le'a ,is: Da# 2u nici !at n,ai citit c !in gura c piil r i a cel r ce sug 5i,ai pregtit lau!G 2 .

MELCHISEDEC

PREOT DUPA RANDUIALA LUI

PROFETIA [Asalmi 1:2:/] Iuratu'0'a Domnul i nu'I va "!rea r!u: D$u eti pre t n veac, !up rn!uiala lui Melchise!ecD. IMPLINIREA
[$vrei 5:5] A a i Hristos nu 0'a "reasl!vit "e 0ine #nsu i, ca s! 0e fac! ar6iereu, ci Cel ce a +r!it c!tre $l: DFiul Meu eti $u, Eu astzi $e,am nscutD. [$vrei 5:&] ;n alt loc se ,ice: D$u eti 0re t n veac !up rn!uiala lui Melchise!ecD. [$vrei 5:1:] Iar de Dumne,eu a fost numit: Ar6iereu du"! r(nduiala lui Melc6isedec. 24. INTRAREA TRIUMFALA IN IERUSALIM PROFETIA [Ha6aria 2:2] <ucur!'te foarte, fiica 0ionului, vesele te'te, fiica Ierusalimului, c!ci iat! ;m"!ratul t!u vine la tine dre"t i -iruitor* smerit i c!lare "e asin, "e m(n,ul asinei.

NU ESTE CREZUT

PROFETIA [Isaia 53:1] Cine va crede ceea ce noi am au,it i -ra)ul Domnului cui se va desco"eriG IMPLINIREA [Ioan 1%:31] 7i, de i a f!cut at(tea minuni #naintea lor, ei tot nu credeau #n $l, 4
[Ioan 1%:3=] Ca s! se #m"lineasc! cuv(ntul "roorocului Isaia, "e care l'a ,is: DD amne, cine a crezut n ceea ce a auzit !e la n i6 i "raul D mnului cui s,a !esc perit6D

" / 11

PROFETIILE VECHIULUI TESTAMENT SI IMPLINIREA LOR 2". TRADAT DE UN PRIETEN PROFETIA [Asalmi /::2] C6iar omul cu care eram #n "ace, #n care am n!d!?duit, care a m(ncat "(inea mea, a ridicat #m"otriva mea c!lc(iul. IMPLINIREA [Marcu 1/:1:] Iar Iuda Iscarioteanul, unul din cei dois"re,ece, s'a dus la ar6ierei ca s! li'3 dea "e Iisus. [Marcu 1/:%:] Iar $l le'a ,is: 7nul !intre cei ! isprezece, care ntinge cu Mine n "li!. [Marcu 1/:%1] C! Fiul Emului mer+e "recum este scris des"re $l* dar vai de omul acela "rin care este v(ndut Fiul Emului. <ine era de omul acela dac! nu s'ar fi n!scut. 2!. VANDUT PE TREIZECI DE AR%INTI PROFETIA [Ha6aria 11:1%] 7i le'am ,is: DDac s c tii cu cale, !ai,Mi sim"ria, iar !ac nu, s nu Mi, pltii# i Mi,au cntrit sim"ria Mea treizeci !e argini.J IMPLINIREA i ca o oaie f!r! de +las #naintea celor ce o tund, a a nu 7i'a desc6is +ura 0a. IMPLINIREA [Marcu 15:/] Iar Ailat 3'a #ntre-at: Nu rspunzi nimic6 Iat cte spun mp triva $a. [Marcu 15:5] Dar Iisus nimic n'a mai r!s"uns, #nc(t Ailat se mira. 31.

SCUIPAT SI BATUT

PROFETIA [Isaia 5::&] 0"atele l'am dat s"re -!t!i i o-ra?ii mei s"re "!lmuiri, i fata Mea nu am ferit'o de ru inea scui"!rilor. IMPLINIREA [Matei %&:&1] 7i au scui"at #n o-ra,ul 3ui, -!t(ndu'3 cu "umnii, iar unii ;i d!deau "alme,
32.

URAT FARA TEMEI

PROFETIA [Asalmi 3/:11] @!s"l!tit'au mie rele "entru -une i au vl!+uit sufletul meu. [Matei %&:1/] Atunci unul din cei dois"re,ece, [Asalmi 3/:1=] 0! nu se -ucure de. mine cei ce m! numit Iuda Iscarioteanul, duc(ndu'se la ar6ierei, du m!nesc "e nedre"t, cei ce m! ur!sc #n ,adar i fac semn cu oc6ii. [Matei %&:15] A ,is: .e v ii s,mi !ai i eu /l v i !a IMPLINIREA n minile v astreG Iar ei i'au dat trei,eci de ar+in)i. [Ioan 15:%/] De nu a fi f!cut #ntre ei lucruri "e care nimeni altul nu le'a f!cut "!cat nu ar avea* 2#. ACUZAT DE MARTORI MINCINOSI dar acum M'au i v!,ut i M'au ur(t i "e Mine i PROFETIA "e 8at!l Meu.
[Asalmi 3/:1:] 0'au sculat martori nedre")i i de cele ce nu tiam m'au #ntre-at. IMPLINIREA [Marcu 1/:5&] C! mul)i m!rturiseau mincinos #m"otriva 3ui, dar m!rturiile nu se "otriveau. 30. TACUT IN FATA INVINUIRILOR PROFETIA [Ioan 15:%5] Dar KaceastaL, ca s! se #m"lineasc! cuv(ntul cel scris #n 3e+ea lor: DM,au urt pe ne!reptD. 33.

MOARE PENTRU MANTUIREA NOASTR)


PROFETIA [Isaia 53:5] Dar $l fusese str!"uns "entru "!catele noastre i ,dro-it "entru f!r!dele+ile noastre. $l a fost "ede"sit "entru m(ntuirea noastr! i "rin

[Isaia 53: 1] C6inuit a fost, dar 0'a su"us i nu i'a desc6is +ura 0a* ca un miel s"re ?un+6iere s'a adus

r!nile 3ui noi to)i ne'am vindecat.

! / 11

PROFETIILE VECHIULUI TESTAMENT SI IMPLINIREA LOR

PROFETIA [Asalmi %1:1] 8o)i cei ce m'au v!,ut m'au -at?ocorit, +r!it'au cu -u,ele, cl!tinat'au ca"ul ,ic(nd: [Asalmi %1:=] DN!8!uit,a spre D mnul, iz"veasc,l pe el, mntuiasc,l pe el, c,l v iete pe 34. RASTI%NIT IMPREUNA CU RAUFACATORII elD. PROFETIA IMPLINIREA [Isaia 53:1%] Aentru aceasta ;i voi da "artea 0a [3uca %3:35] 7i sta "o"orul "rivind, iar c!"eteniile "rintre cei mari i cu cei "uternici va #m"!r)i # i -!teau ?oc de $l, ,ic(nd: Ae al)ii i'a m(ntuit* s! "rada, ca r!s"lat! c! 7i'a dat sufletul 0!u s"re 0e m(ntuiasc! i "e 0ine ;nsu i, dac! $l este moarte i cu cei f!c!tori de rele a fost num!rat. C! Hristosul, alesul lui Dumne,eu. $l a "urtat f!r!dele+ile multora i "entru cei [Matei %1:32] Iar trec!torii ;l 6uleau, cl!tin(ndu' i "!c!to i 7i'a dat via)a. ca"etele, 4 IMPLINIREA [Marcu 15:%1] 7i #m"reun! cu $l au r!sti+nit doi 3". ESTE CHINUIT DE SETE t(l6ari: unul de'a drea"ta i altul de'a st(n+a 3ui. PROFETIA [Marcu 15:%=] 7i s'a #m"linit 0cri"tura care ,ice: .u cei fr !e lege a f st s c tit. [Asalmi %1:1&] Bscatu's'a ca un vas de lut t!ria mea, i lim-a mea s'a li"it de cerul +urii mele i #n )!r(na mor)ii m'ai co-or(t. 35. STRAPUNSE MAINILE SI PICIOARELE IMPLINIREA PROFETIA [Ioan 12:%=] Du"! aceea, tiind Iisus c! toate s'au [Ha6aria 1%:1:] Atunci voi v!rsa "este casa lui s!v(r it acum, ca s! se #m"lineasc! 0cri"tura, a ,is: David i "este locuitorii Ierusalimului du6 de Mi,e sete. milostivire i de ru+!ciune, i # i vor a)inti "rivirile #ns"re Mine, "e Care ei 3'au str!"uns i vor face "l(n+ere asu"ra 3ui, cum se face "entru un fiu 3!. II ESTE DAT OTET SA BEA unul n!scut i'3 vor ?eli ca "e cel #nt(i n!scut. PROFETIA
[Asalmi %1:1=] 0tr!"uns'au m(inile mele i "icioarele mele. IMPLINIREA [Ioan %::%:] 7i ,ic(nd acestea, le'a ar!tat m(inile i coasta 0a. Deci s'au -ucurat ucenicii, v!,(nd "e Domnul. [Asalmi &=:%5] 7i mi'au dat s"re m(ncarea mea fiere i #n setea mea m'au ad!"at cu o)et. IMPLINIREA [Matei %1:3/] I'au dat s! -ea vin amestecat cu fiere* i, +ust(nd, nu a voit s! -ea. [Matei %1:/=] 7i unul dintre ei, aler+(nd #ndat! i

IMPLINIREA [@omani 5:&] C!ci Hristos, #nc! fiind noi ne"utincio i, la tim"ul 6ot!r(t a murit "entru cei necredincio i. [@omani 5:1] C!ci cu +reu va muri cineva "entru un dre"t* dar "entru cel -un "oate se 6ot!r! te cineva s! moar!. [@omani 5:=] Dar Dumne,eu ; i arat! dra+ostea 3ui fa)! de noi "rin aceea c!, "entru noi, Hristos a murit c(nd noi eram #nc! "!c!to i.

n minile *ui, semnul cuiel r, i !ac nu v i pune !egetul meu n semnul cuiel r, i !ac nu v i pune mna mea n c asta *ui, nu v i cre!e. 3 .

DISPRETUIT* HULIT SI BAT&OCORIT

[Ioan %::%5] Deci au ,is lui ceilal)i ucenici: 2m vzut pe D mnulF Dar el le'a ,is: Dac nu v i ve!ea,

lu(nd un -urete, i um"l(ndu'l de o)et i "un(ndu' l #ntr'o trestie, ;i da s! -ea.

# / 11

PROFETIILE VECHIULUI TESTAMENT SI IMPLINIREA LOR 3#.

OCARAT

42.

PARASIT DE DUMNEZEU

PROFETIA [Asalmi &=:2] C! "entru 8ine am suferit ocar!, aco"erit'a -at?ocura o-ra,ul meu. IMPLINIREA [Matei %1://] ;n acela i c6i" ;l oc!rau i t(l6arii cei #m"reun!'r!sti+ni)i cu $l.
[@omani 15:3] C! i Hristos n'a c!utat "l!cerea 0a, ci, "recum este scris: D+crile cel r ce $e crsc pe $ine, au czut asupra MeaD. 40. SE ROA%A PENTRU DUSMANI PROFETIA [Asalmi 1:=:3] ;n loc s! m! iu-easc!, m! cleveteau, iar eu m! ru+am. IMPLINIREA [3uca %3:3/] Iar Iisus ,icea: A!rinte, iart!'le lor, c! nu tiu ce fac. 4 41. S$AU TRAS SORTI PENTRU CAMASA LUI PROFETIA [Asalmi %1:%:] ;m"!r)it'au 6ainele mele loru i i "entru c!ma a mea au aruncat sor)i. IMPLINIREA [Marcu 15:%/] 7i 3'au r!sti+nit i au #m"!r)it #ntre ei 6ainele 3ui, arunc(nd sor)i "entru ele, care ce s! ia. [Ioan 12:%3] Du"! ce au r!sti+nit "e Iisus, osta ii au luat 6ainele 3ui i le'au f!cut "atru "!r)i, fiec!rui osta c(te o "arte, i c!ma a. Dar c!ma a era f!r! cus!tur!, de sus )esut! #n #ntre+ime. [Ioan 12:%/] Deci au ,is unii c!tre al)ii: - n, sfiem, ci s aruncm s rii pentru ea, a cui s fie* ca s! se #m"lineasc! 0cri"tura care ,ice: D/mprit, au hainele Mele l rui, i pentru cmaa Mea au aruncat s riiD. A adar osta ii acestea au f!cut.

PROFETIA [Asalmi %1:1] Dumne,eul meu, Dumne,eul meu, ia aminte la mine, "entru ce m'ai "!r!sitG 4 IMPLINIREA [Marcu 15:3/] 7i la al nou!lea ceas, a stri+at Iisus cu +las mare: El i, El i, lama sa"ahtaniG, care se t!lm!ce te: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, !e ce M,ai prsit6 [Matei %1:/&] Iar #n ceasul al nou!lea a stri+at Iisus cu +las mare, ,ic(nd: Eli, Eli, lama sa"ahtaniG adic!: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M,ai prsitG
43. NU VA AVEA NICI UN OS ZDROBIT PROFETIA [Asalmi 33:12] Domnul "!,e te toate oasele lor, nici unul din ele nu se va ,dro-i. IMPLINIREA [Ioan 12:33] Dar venind la Iisus, dac! au v!,ut c! de?a murise, nu I'au ,dro-it fluierele. [Ioan 12:3&] C!ci s'au f!cut acestea, ca s! se #m"lineasc! 0cri"tura: DNu I se va z!r "i nici un sD. 44.

INMORMANTAT LAOLALTA CU CEI BO%ATI

PROFETIA [Isaia 53:2] Morm(ntul 3ui a fost "us l(n+! cei f!r! de le+e i cu cei f!c!tori de rele, du"! moartea 3ui, cu toate c! nu s!v(r ise nici o nedre"tate i nici #n el!ciune nu fusese #n +ura 3ui. IMPLINIREA [Matei %1:51] Iar f!c(ndu'se sear!, a venit un om -o+at din Arimateea, cu numele Iosif, care i el era un ucenic al lui Iisus. [Matei %1:5=] Acesta, duc(ndu'se la Ailat, a cerut tru"ul lui Iisus. Atunci Ailat a "oruncit s! i se dea.
[Matei %1:52] 7i Iosif, lu(nd tru"ul, l'a #nf! urat #n

+iul+iu curat de in, 10 / 11

PROFETIILE VECHIULUI TESTAMENT SI IMPLINIREA LOR [Matei %1:&:] 7i l'a "us #n morm(ntul nou al s!u, "e care'l s!"ase #n st(nc!, i, "r!v!lind o "iatr! mare la u a morm(ntului, s'a dus. 45.

INVIE DIN MORTI

PROFETIA [Asalmi 15:1:] C! nu vei l!sa sufletul meu #n iad, nici nu vei da "e cel cuvios al 8!u s! vad! stric!ciunea. [Asalmi /=:1/] Ca ni te oi #n iad sunt "u i, moartea #i va "a te "e ei. [Asalmi /=:1&] Dar Dumne,eu va i,-!vi sufletul meu din m(na iadului, c(nd m! va a"uca. IMPLINIREA [Marcu 1&:&] Iar el le'a ,is: Nu v nspimntai9 .utai pe Iisus Nazarineanul, .el rstignit6 2 nviat9 Nu este aici# Iat l cul un!e *,au pus.
[Marcu 1&:1] Dar mergei i spunei ucenicil r *ui i lui 0etru c va merge n &alileea, mai nainte !e v i% ac l l vei ve!ea, !up cum v,a spus. [Fa"te %:31] Mai #nainte v!,(nd, a vor-it des"re #nvierea lui Hristos: c! n'a fost l!sat #n iad sufletul 3ui i nici tru"ul 3ui n'a v!,ut "utre,iciunea. [Corinteni 15:/] 7i c! a fost #n+ro"at i c! a #nviat a treia ,i, du"! 0cri"turi* 4 . PROFETIA

IMPLINIREA [Marcu 1&:2] Deci Domnul Iisus, du"! ce a vor-it cu ei, 0'a #n!l)at la cer i a e,ut de'a drea"ta lui Dumne,eu. [Marcu 1/:&%] Iar Iisus a ,is: Eu sunt i vei ve!ea pe Fiul +mului ezn! !e,a !reapta .elui 2t tputernic i venin! pe n rii cerului. [Coloseni 3:1] A adar, dac! a)i #nviat #m"reun! cu Hristos, c!uta)i cele de sus, unde se afl! Hristos, e,(nd de'a drea"ta lui Dumne,eu* 4
[$feseni 1:%:] Ae aceasta, Dumne,eu a lucrat'o #n Hristos, scul(ndu'3 din mor)i i a e,(ndu'3 de'a drea"ta 0a, #n ceruri, 4 [$vrei 1:3] Care, fiind str!lucirea slavei i c6i"ul fiin)ei 3ui i Care )ine toate cu cuv(ntul "uterii 0ale, du"! ce a s!v(r it, "rin $l #nsu i, cur!)irea "!catelor noastre, a e,ut de'a drea"ta slavei, #ntru cele "rea #nalte, 4 [$vrei =:1] 3ucru de c!"etenie din cele s"use este c! avem astfel de Ar6iereu care a e,ut de'a drea"ta tronului slavei #n ceruri, 4 [$vrei 1::1%] Acesta dim"otriv!, aduc(nd o sin+ur! ?ertf! "entru "!cate, a e,ut #n vecii vecilor, de'a drea"ta lui Dumne,eu, 4

[$vrei 1%:%] Cu oc6ii a)inti)i asu"ra lui Iisus, #nce"!torul i "linitorul credin)ei, Care, "entru -ucuria "us! #nainte'I, a suferit crucea, n'a )inut seama de ocara ei i a e,ut de'a drea"ta tronului SE VA INALTA LA DREAPTA LUI DUMNEZEU lui Dumne,eu. [Fa"te 1:55] Iar 7tefan, fiind "lin de Du6 0f(nt i "rivind la cer, a v!,ut slava lui Dumne,eu i "e Iisus st(nd de'a drea"ta lui Dumne,eu. [Fa"te 1:5&] 7i a ,is: Iat, v! cerurile !eschise i pe Fiul +mului stn! !e,a !reapta lui DumnezeuF

[Asalmi 1:2:1] His'a Domnul Domnului Meu: Dezi !e,a !reapta Mea, pn ce v i pune pe vr8maii $i aternut pici arel r $aleD.

: Sursa) 0ater Mihail% PDF) 0ustnicul Digital M 11 / 11

S-ar putea să vă placă și