Sunteți pe pagina 1din 10

CONTURI UTILIZATE

Contabilitatea sintetica a decontarilor cu personalul se realizaeza cu ajutorul grupei 42 Personal si conturi asimilate, care cuprinde urmatoarele conturi de gradul I: 421 Personal salarii datorate; 423 Personal ajutoare materiale datorate; 424 Participarea personalului la profit; 425 Avansuri acordate personalului; 426 Drepturi de personal neridicate; 427 Retineri din salarii datorate tertilor; 428 Alte datorii si creante in legatura cu personalul. Person ! " s ! rii # $or $e% Dupa continutul economic este un cont de datorii salariale pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta datoriilor fata de personal pentru salariile datorate acestuia, inclusiv sporurile, adaosurile, indemnizatiile, avantajele in natura achitate din fondul de salarii. In CRE&IT se inregistreaza: salariile si alte drepturi cuvenite personalului !"#$%. In &E'IT se inregistreaza: retinerile din salarii reprezentand contributia personalului la asigurarile sociale !#&$'%; retinerile din salarii reprezentand contributia personalului la fondul de asigurari de sanatate !#&$#%; retinerile din salarii privind contributia personalului la fondul de somaj !#&('%; retinerile din salarii reprezentand impozitul pe venituri din salarii !###%; retinerile din salarii reprezentand avansul chenzinal !#')%; retinerile din salarii datorate tertilor !#'(%; salariile nete platite !)$'$,)&$$%; drepturile de personal neridicate !#'"%; valoarea produselor acordate salariatiilor ca plata in natura !&#)%. (OL&UL creditor reprezinta datoriile fata de personal privind salariile de platit. Person ! " )u$o re * $eri !e # $or $e% Dupa continutul economic este un cont de datorii salariale pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta ajutoarelor de boala pentru incapacitatea temporara de munca, a celor pentru ingrijirea copilului, a ajutoarelor de deces si a altor ajutoare acordate. In CRE&IT se inregistreaza: indemnizatiile sociale datorate personalului, suportate de entitate !"#)*%; indemnizatiile sociale datorate personalului, suportate din bugetul de asigurari sociale de sanatate !#&$( %;

In &E'IT

se inregistreaza: retinerile de indemnizatii reprezentand contributia personalului la asigurarile sociale !#&$'%, contributia personalului la fondul de somaj !#&('%, impozitul pe veniturile din salarii !###%; retinerile din indemnizatii reprezentand avansul chenzinal !#')%; ajutoarele materiale !indemnizatiile sociale% neridicate !#'"%; retinerile din indemnizatii datorate tertilor !#'(%; indemnizatiile nete platite !)$'$, )&$$%. (OL&UL creditor reprezinta datoriile fata de personal privind indemnizatiile de platit. P r$i+ip re person !u!ui ! pro,i$%

Dupa continutul economic este un cont de datorii salariale pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta stimulentelor acordate personalului din profitul realizat. In CRE&IT se inregistreaza: stimulentele repartizate personalului din profitul net realizat !$$($%; In &E'IT se inregistreaza: impozitul pe veniturile din salarii retinut !###%; retineri reprezentand avansuri, sume datorate unitatii si tertilor, precum si alte retineri datorate !#'), #'(, #'*, ###%; stimulente neridicate !#'"%; stimulente nete platite !)$'$, )&$$%; (OL&UL creditor reprezinta datoriile fata de personal privind stimulentele din profit datorate. A- nsuri +or# $e person !u!ui% Dupa continutul economic este un cont de creante fata de personal, iar dupa functia contabila este un cont de activ, utilizat pentru evidenta avansurilor acordate personalului. In CRE&IT se inregistreaza: sumele retinute pe statele de salarii !#'$,#'#% sau de ajutoare materiale !#'&% reprezentand avansuri acordate anterior. In &E'IT se inregistreaza: avansurile achitate personalului !)$'$,)&$$%; avansurile neridicate !#'"%; (OL&UL debitor reprezinta avansurile acordate.

&rep$uri #e person ! neri#i+ $e% Dupa continutul economic este un cont de datorii salariale pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta drepturilor de personal neridicate in termenul legal. In CRE&IT se inregistreaza: sumele datorate personalului, reprezentand salarii !#'$%, indemnizatii sociale !#'&%, stimulente !#'#%, avansuri !#')% neridicate la termen. In &E'IT se inregistreaza: sumele achitate personalului !)$'$,)&$$%; drepturile de personal neridicate, prescrise !$$($%; (OL&UL creditor reprezinta drepturile de personal neridicate. Re$ineri #in s ! rii # $or $e $er$i!or% Dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta retinerilor si propririlor din salarii, datorate tertilor. In CRE&IT se inregistreaza: sumele retinute personalului, datorate tertilor, reprezentand chirii, cumparari cu plata in rate si alte obligatii fata de terti !#'$,#'&,#'#%. In &E'IT se inregistreaza: sumele achitate tertilor, reprezentand retineri si propriri !)$',)&$%. (OL&UL creditor reprezinta sumele retinute, datorate tertilor. A!$e # $orii in !eg $ur +u person !u!% Dupa continutul economic este un cont de datorii salariale pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta altor datorii in legatura cu personalul. In CRE&IT se inregistreaza: garantiile gestionare retinute personalului !#'$%; sumele datorate personalului pentru care nu s+au intocmit state de salarii, inclusiv concediile de odihna neefectuate pana la inchiderea e,ercitiului financiar !"#$%; sumele datorate personalului sub forma de ajutoare !#&*'%; comisionul datorat I-., in cota de /,()0 !"''%. In &E'IT se inregistreaza: sumele achitate personalului, evidentiate anterior in acest cont !)&$$%; sumele restituite gestionarilor reprez. garantiile si dobanda aferenta !)&$% datoriile prescrise sau anulate !$$($%. (OL&UL creditor reprezinta sumele retinute, datorate tertilor.

A!$e +re n$e in !eg $ur +u person !u!% Dupa continutul economic este un cont de creante fata de personal, iar dupa functia contabila este un cont de activ, utilizat pentru evidenta altor creante in legatura cu personalul. In CRE&IT se inregistreaza: sumele incasate !)&$% sau retinute !#'$, #'&%, evidentiate anterior in acest cont; sumele restituite gestionarilor reprez. garantiile si dobanda aferenta !)&$%. In &E''IT se inregistreaza: sumele datorate de personal, reprezentand chirii, avansuri nejustificate, salarii, ajutoare de boala, sporuri si adosuri necuvenite, imputatii si alte debite !#&*$, )#', (/", ()*$, ##'(%; cota parte din valoarea echipamentului de lucru suportata de personal !()**, ##'(%; sume reprezentand avansuri nejustificate !)#'%; valoarea bileteor de tratament si odihna, a tichetelor de calatorie si a altor valori acordate personalului !)&'', )&'&, )&'*%. (OL&UL creditor reprezinta sumele datorate de personal. Contabilitatea sintetica a decontarilor cu bugetele de asigurari si protectie sociala se realizaeaza cu ajutorul grupei 43 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi assimilate, care cuprinde urmatoarele conturi: 1 431 Asigurari sociale 2 se desasoara pe urmatoarele conturi de gradul II: 3 4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale 4312 Contributia personalului la asigurarile sociale 4313 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate 4314 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate 4315 Contributia angajatorului pentru accidente de munca si boli profesionale 4317 Contributia angajatorului pentru concedii si indemnizatii 437 Ajutor de somaj se desfasoara pe urmatoarele conturi de gradul II: 3 4371 Contributia unitatii la fondul de somaj ! 4372 Contributia personalului la fondul de somaj ! 4373 Contributia angajatorului la fondul de garantare a creantelor salariale 438 Alte datorii si creante sociale 2 se desfasaora pe conturile de gradul II: ! 4381 Alte datorii sociale 4382Alte creante sociale" Con$ri.u$i uni$ $ii ! sigur ri!e so+i !e%

Dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta decontarilor privind contributia entitatii la asigurarile sociale. In CRE&IT se inregistreaza: contributia entitatii la asigurarile sociale !"#)$%;

sume anulate reprezentand datorii privind asigurarile sociale, aferente e,ercitiului curent !()**% sau e,ercitiilor financiare anterioare !$$($%. In &E'IT se inregistreaza: sumele virate asigurarilor sociale !)$'$%; (OL&UL creditor reprezinta sumele datorate de entitate asigurarilor sociale. 4ota: In cazul in care sumele datorate personalului depasesc contributia entitatii la bugetul asigurarii sociale, diferenta urmand a fi recuperate de la aceasta, soldul contului #&$$ poate fi temporar debitor; in acest caz contul respective va functiona ca un cont bifunctional. Con$ri.u$i person !u!ui ! sigur ri!e so+i !e%

Dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta decontarilor privind contributia personalului la asigurarile sociale. In CRE&IT se inregistreaza: contributia personalului la asigurarile sociale !#'$,#'&%; sume anulate reprezentand datorii privind asigurarile sociale, aferente e,ercitiilor financiare anterioare !$$($%. In &E'IT se inregistreaza: sumele virate asigurarilor sociale !)$'$%. (OL&UL creditor reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale. Con$ri.u$i ng ) $oru!ui pen$ru sigur ri!e so+i !e #e s n $ $e%

Dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta decontarilor privind contributia entitatii la asigurarile sociale de sanatate. In CRE&IT se inregistreaza: contributia entitatii la asigurarile sociale de sanatate !"#)&%; sume anulate reprezentand datorii privind asigurarile sociale, aferente e,ercitiului curent !()**% sau e,ercitiilor financiare anterioare !$$($%. In &E'IT se inregistreaza: sumele virate asigurarilor sociale de sanatate!)$'$%. (OL&UL creditor reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale de sanatate. Con$ri.u$i ng ) $i!or pen$ru sigur ri!e so+i !e #e s n $ $e%

Dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta decontarilor privind contributia angajatilor la asigurarile sociale de sanatate. In CRE&IT se inregistreaza:

contributia angajatilor la asigurarile sociale de sanatate !#'$%; sume anulate reprezentand datorii privind asigurarile sociale de sanatate, aferente e,ercitiilor financiare anterioare !$$($%. In &E'IT se inregistreaza: sumele virate asigurarilor sociale de sanatate !)$'$%. (OL&UL creditor reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale de sanatate. Con$ri.u$i ng ) $oru!ui pen$ru ++i#en$e #e *un+ si .o!i pro,esion !e%

Dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta altor datorii privind asigura+ rile sociale. In CRE&IT se inregistreaza: contributia entitatii la fondul de accidente si boli profesionale !"#)#%; sume anulate reprezentand datorii privind fondul de accidente, aferente e,ercitiului curent !()**% sau e,ercitiilor financiare anterioare !$$($%. In &E'IT se inregistreaza: sumele virate la fondul de accidente si boli profesionale !)$'$,)&$$%. (OL&UL creditor reprezinta sumele datorate privind fondul de accidente de munca si boli profesionale. Con$ri.u$i ng ) $oru!ui pen$ru +on+e#ii si in#e*ni/ $ii%

Dupa continutul economic este un cont de datorii5creante pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont bifunctional, care tine evidenta decontarilor privind contributia angajatorului pentru concedii si indemnizatii. In CRE&IT se inregistreaza: contributia entitatii la pentru concedii si indemnizatii !"#))%; contributia recuperata de la bugetul de asigurari sociale de sanatate !)$'$%; sume anulate reprezentand datorii privind contributii pentru concedii si indemnizatii, aferente e,ercitiului curent !()**% sau e,ercitiilor financiare anterioare !$$($%. In &E'IT se inregistreaza: indemnizatiile sociale suportate din asigurarile sociale !#'&%; sumele virate bugetului asigurarilor sociale de sanatate !)$'$%. (OL&UL creditor reprezinta sumele datorate pentru concedii si indemnizatii debitor reprezinta sumele de recuperat de la bugetul asigurarilor sociale de sanatate. Con$ri.u$i uni$ $ii ! ,on#u! #e so* )% Dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta decontarilor privind contributia entitatii la fondul de somaj.

In CRE&IT se inregistreaza: contributia entitatii la ajutorul de somaj !"#)'%; sume anulate reprezentand datorii privind ajutorul de somaj, aferente e,ercitiului curent !()**%. sume anulate reprezentand datorii privind ajutorul de somaj, aferente e,ercitiilor financiare anterioare !$$($%. In &E'IT se inregistreaza: sumele virate privind contributia entitatii la fondul de somaj !)$'$%; subventii primite conform 6egii ("5'//' !(#$%. (OL&UL creditor reprezinta sumele datorate privind fondul de somaj. Con$ri.u$i person !u!ui ! ,on#u! #e so* )% Dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta decontarilor privind contributia personalului la fondul de somaj. In CRE&IT se inregistreaza: contributia personalului la ajutorul de somaj !#'$, #'&%; sume anulate reprezentand datorii privind ajutorul de somaj, aferente e,ercitiilor financiare anterioare !$$($%. In &E'IT se inregistreaza: sumele virate privind contributia personalului la fondul de somaj !)$'$%; (OL&UL creditor reprezinta sumele datorate privind fondul de somaj. Con$ri.u$i ng ) $oru!ui ! ,on#u! #e g r n$ re +re n$e!or s ! ri !e%

Dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta decontarilor privind fondul de garantare pentru plata creantelor salariale. In CRE&IT se inregistreaza: contributia entitatii la fondul de garantare a creantelor salariale !"#)"%; sume anulate reprezentand datorii privind fondul de garantare a creantelor salariale, aferente e,ercitiului curent !()**% sau e,ercitiilor financiare anterioare !$$($%. In &E'IT se inregistreaza: sumele virate la fondul de garantare a creantelor salariale !)$'$,)&$$%; datoriile prescrise sau anulate !()**%. (OL&UL creditor reprezinta sumele datorate privind fondul de garantare a creantelor salariale.

A!$e # $orii so+i !e% Dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta altor datorii privind asigurarile sociale. In CRE&IT se inregistreaza: sumele privind indemnizatiile sociale achitate in plus personalului !#'*'%; sume anulate reprezentand alte datorii privind asigurarile sociale aferente e,ercitiului curent !()**%; sume anulate reprezentand alte datorii privind asigurarile sociale aferente e,ercitiilor financiare anterioare !$$($%. In &E'IT se inregistreaza: sumele virate reflectate ca alte datorii !)$'$%; (OL&UL creditor reprezinta alte datorii sociale. A!$e +re n$e so+i !e% Dupa continutul economic este un cont de creante, iar dupa functia contabila este un cont de activ, utilizat pentru evidenta altor creante privind asigurarile sociale. In CRE&IT se inregistreaza: sumele incasate de la bugetul asigurarilor sociale, reflectate anterior ca alte creante sociale !)$'$%. In &E'IT se inregistreaza: sumele de incasat de la bugetul asigurarilor sociale, datorate personalului ca indemnizatii sociale !#'*$%. (OL&UL creditor reprezinta alte creante sociale. 7lte conturi specifice, utilizate pentru inregistrarea operatiilor privind salariile, asigurarile si protectia sociala: 444 #mpozitul pe venituri de natura salariilor, 641 C$eltuieli cu salariile personalului 6451 Contributia unitatii la asigurarile sociale 6452 Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj 6453 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate 6454 Contributia angajatorului la fondul de accidente6455 Contributia angajatorului pentru concedii si indemnizatii 6456 Contributia angajatorului la fondul de garantare a creantelor salariale 6458 Alte c$eltuieli privind asigurarile si protectia sociala" I*po/i$u! pe -eni$uri #e n $ur s ! rii!or% Dupa continutul economic este un cont de datorii fiscale, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, utilizat pentru evidenta datoriilor privind impozitul pe venituri de natura salariilor, retinut din veniturile salariale si virat bugetului. In CRE&IT se inregistreaza:

impozitul pe venituri retinut din veniturile salariale sau din drepturile colaboratorilor !#/$, #'$, #'&, #'#%; In &E'IT se inregistreaza: impozitul pe venituri de natura salariilor virat bugetului !)$'$, )&$$%; sume anulate reprezentand impozitul pe venituri de natura salariilor, aferent e,ercitiilor financiare anterioare !$$(#%. (OL&UL creditor reprezinta datoriile entitatii privind impozitul pe veniturile de natura salariilor.

OPERATII PRI0IN& &ECONTARILE CU PER(ONALUL (I CU 'U1ETELE &E A(I1URARI (OCIALE (I PROTECTIE (OCIALA
C76C8679:7 C;:6-8I:6I6<9 =I 9:-I4:9I6<9 =7679I76: $.< entitate de desfacere a marfurilor cu amanuntul are un fond de salarii !salarii de incadrare plus sporuri si adaosuri permanente% in luna mai de $/./// lei. Cheltuili salariale suportate de catre entitate sunt : Cheltuieli salariale >ondul de salarii realizat Contributia entitatii la asigurarile sociale Contributia entitatii la fondul de somaj Contributia entitatii la fondul de asigurari de sanatate Contributia entitatii la indemnizatiile de asigurari de sanatate Contributia entitatii pentru accidente de munca Comisionul datorat I-. Contributia la fondul de garantare a creantelor sociale .od de calcul $/./// $/./// ? '/,*/0 @'./*/ $/./// ? /,)0 @ )/ $/./// ? ),'0 @ )'/ $/./// ? /,()0 @ () $/./// ? /,$)/0@ $) $/./// ? /,()0 @ () $/./// ? /,')0 @ ')

'. 8n salariat are un salariu de incadrare de *// lei, la care se adauga un spor de vechime de '// lei. 6a chenzina I angajatul primeste un avans de #// lei, iar la chenzina a II+a i se retine o rata de )/ lei. =alariatul nu are persoane in intretinere. 9etinerile din salariu, precum si restul de plata incasat de salariat la chenzina a II+a sunt calculate in tabelul urmator: 9etineri din salariu =alariu brut Contributia personalului la asigurarile sociale Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate Contributia personalului la fondul de somaj Impozitul !$./// 2 $/) 2 )) 2 ) 2 ')/% ? $"0 7vans acordat personalului !chenzina I% 7lte retineri datorate tertilor : rate 9est de plata incasat la chenzina a II+a .od de calcul *// A '// @ $./// $./// ? $/,)0 @ $)/ $./// ? ),)0 @ )) $./// ? /,)0 @ ) B# #// )/ 'B$

&. =e calculeaza salariul !venitul% net impozabil, impozitul pe salarii si restul de plata pentru un angajator care are un salariu de incadrare de B// lei plus un spor de vechime de $// lei, daca acesta are in intretinere sotia si un copil minor. Cotizatia de sindicat este de '0 din salariu brut. 6a chenzina I a primit un avans de #// lei, iar la chenzina a II+a i se retine o rata lunara la un credit, de '// lei.