Sunteți pe pagina 1din 2

Metoda contabilitatii este reprez de un ansamblu de procedee si tenici de colectare, prelucrare si informare a departamentului de management cu privire la activitatea desfasurata

de societate. Bilantul contabil este procedeu specific contabilitatii care respecta principiul dublei reprezentari a elementelor patrimoniale reflectand continutul patrimonial al unei societati precum si modalitatile de dobandire a acestor bunuri. Contul care este procedeu specific contabilitaii care respecta principiul dublei inregistrari si prin intermediul caruia se reflecta situatia elementelor patrimoniale pe parcursul intregii perioade de gestiune. Balanta de verificare este procedeu al contabilitatii care respecta principiul dublei inregistrari si prin intermediul careia se cunosc elementele patrimoniale de la inceputul pana la sfarsitul perioadei de gestiune. Documentatia cuprinde ansamblul documentelor utilizate de contabilitate si pe baza carora se inregistreaza toate operatiile economice sau financiare. Evaluarea reprezinta transformarea in etalon valoric a tuturor elementelor patrimoniale ce apartin unei societati. Inventarierea este procedeul de constatare faptica a existentei elementelor patrimoniale si de punere de accord a datelor din contabilitate cu cele din realitate. Analiza economica este procedeul prin intermediul caruia datele furnizate de contabilitate sunt prelucrate si sintetizate in indicatori utili activitatii de conducere. Calculatia este procedeul contabilitatii prin intermediul caruia se determina costul de productie sau tariful unei lucrari sau a unui serviciu. Patrimoniul totalitatea bunurilor,drepturilor si obligatiilor ce apartin unei persoane fizice sau juridice Activele imobilizate reprezinta bunuri economice care participa la mai multe circuite economice care nu se consuma decat treptat transmitandu-si valoarea asupra bunurilor obtinute. Sunt mijloace de munca sau complexul de obiecte folosite ca atare si care indeplinesc obligatoriu doua conditii: - valoarea de intrare este mai mare decat valoarea stabilita de hotararea de guvern - durata normala de utilizare este mai mare de un an Mijloacele fixe sunt supuse procesului de uzura: - fizica, influentata de utilizarea in procesul de productie si de factorii atmosferici - morala, influentata de procesul tehnic Imobilizarile necorporale reprezinta resurse nemateriale controlate in timp indelungat si identificabile. Ch. de constituire reprezinta ch. de infiintare si dezvoltare a entitatii fiind supuse amortizarii. Ch. de cercetare dezvoltare reprezinta aplicarea cercetarii in scopul realizarii producerii unor produse sau tehnologii noi sau imbunatatirea activitatii societatii. Fondul comercial reprezinta diferenta dintre valoarea de piata si valoarea activelor detinute de o societate Concesiunile- reprezinta contravaloarea unui drept pe care societatea il are pentru exploatarea unui bun sau a unui serviciu ce apartine statului si pentru care plateste o redeventa. Brevetele sunt titluri eliberate de stat care ii confera inventatorului unui produs sau serviciu monopolul exploatarii pe o anumita perioada de timp determinata. Marcile reprezinta certificate de origine pentru anumite bunuri sau servicii identificabile acestora,valoarea lor fiind supusa amortizarii. Imobilizari corporale cuprind acele valori economice care participa la mai multe cicluri de exploatare si care pot fi utilizate in mod durabil sub forma terenurilor si a mijloacelor fixe. Amortizarea reprezinta expresia uzurii inclusa in cheltuieli. Amotizarea liniara presupune includerea in ch. a unei cote egale de uzura a mijlocului fix pe intreaga perioada de utilizare a acestuia. Amortizarea de resiva presupune multiplicarea cotei lunare de amortizare cu un anumit coefficient in raport de durata de utilizare a mijlocului fix. Amortizarea accelerate presupune includerea in ch. a unei cote de amortizare de pana la 5 ! din valoarea mijlocului fix urmand ca pt perioada ramasa de amortizat sa se aplice amortizarea liniara. Imobilizarile financiare reprezinta valori economice controlate intr-un timp indelungat si detinute in scopul obtinerii de profit sub forma investitiilor financiare pe termen lung. Actiunile detinute de entitatile affiliate titluri de valoare care ii permit unitatii patrimoniale exercitarea unui control sau cel putin a unei influente semnificative asupra activitatii emitentului. Actiunile proprii ale societatii titluri de valoare ale societatii detinute de actionari. Imprumuturile acordate entitatilor affiliate valorile imprumutate societatilor care detin actiuni in cadrul unitatii patrimoniale si sunt purtatoare de dobanzi mai mici decat cele ale pietei. Interesele de participatie titluri de valoare detinute de unitatea patrimoniala, dar care nu-" permit sa-si exercite influenta si controlul asupra unitatii# !bli atiunile reprez. titluri de valoare achizitionate de unitatea patrimoniala de la stat sau alte institutii cu titlu de creanta in vederea lansarii unui imprumut fiind purtatoare de dobanda. Activele circulante reprezinta valori economice utilizate in cadrul procesului de productie,caracterizate prin faptul ca se consuma in cadrul unui ciclu de exploatare si prin transmiterea intregii valori asupra bunurilor obtinute. "e impart in : -stocuri sau active circulante material -creante sau active circulante in decontare -active de trezorerie -investitii financiare pe termen scurt. "tocuri sunt active curente detinute in urmatoarele situatii - pentru a fi consumate in procesul de productie,pentru executarea de lucrari sau pentru prestarea unor servicii -aflate in curs de productie -destinate valorificarii Materialele prime reprezinta bunuri care participa direct la procesul de productie si care se regasesc total sau partial in bunurile obtinute. Materialele consumabile reprezinta bunuri care participa indirect la obtinerea produselor finite si care nu se regasesc in produsul finit obtinut.

Produsele finite sunt bunuri obtinute in urma unui proces de productie si care sunt destinate valorificarii. Materialele de natura obiectelor de inventar sunt bunuri de valoare mica sau de scurta durata. Productia in curs de e#ecutie$neterminata% sunt consumuri facute in anul curent iar productia se obtine in anul urmator. Cheltuielile inre istrate in avans $anticipate% sunt consumuri facute in anul curent iar productia se obtine in urmatorii ani$ cel mult & ani% . Bunuri destinate comercializari produs finit reprezentat de bunuri rezultate in urma procesului de productie destinate valorificarii. Marfuri reprezinta bunuri achizitionate de unitatea patrimoniala destinate comercializarii. Creantele reprezinta valori economice avansate temporar de titular in schimbul obtinerii unei sume de bani sau a altor avantaje economice. ".Crean$ele comerciale de incasat de la clienti Clientii sunt persoanele fizice sau juridice carora societatea le pune la dispozitie anumite bunuri, dar care nu au achitat contravaloarea acestora. 'urnizorii-debitori($ client- facturi de intocmit% "". )rean*e salariale """.)reante fata de actionari "+. )reante fata de bugetul statului +. ,lte creante. Debitori diversi reprezinta creante ale unitatii patrimoniale rezultate din avansurile acordata angajatilor si care trebuiesc justificate sau returnate, creante rezultate din producerea unor pagube, penalitati etc. Active de trezorerie disponibilitati banesti si plasamente Creditul de trezorerie reprezinta sumele pe care banca " le acorda societatii pentru efectuarea platilor in momentul in care societatea nu dispune de suficiente sume in cont. Acreditivul este un cont deschis distinct in banca din care se pot efectua plati numai catre o anumita societate si in anumite conditii stabilite de tras si tragator. Plasamentele reprezinta valori economice investite de titularul de patrimoniu cu scopul obtinerii de avantaje.economice. Investitiile financiare pe tremen scurt sunt reprezentate de actiuni si obligatiuni detinute de societate in cadrul grupului sau in cadrul altor societati pentru o perioada mai mica de - an. Capitaluri proprii Capitalul social constituie aportul in bani si in natura adus la infintarea unei societati. %ezerve le ale reprezinta sursa proprie constituita din profitul brut reprezentand 5 ! din valoarea acestuia dar care sa nu depaseasca . ! din valoarea capitalului social /ezervele statutare se constituie din profitul net. Fondurile surse proprii create din profitul net al societatii si care au diverse destinatii. Fondul de participare la profit se creaza din profit si este utilizat pentru cointeresarea materiala a agentilor. Fondul pentru actiuni social&culturale se creaza din profit si este utilizat pentru acoperirea unor activitati cu caracter social, cultural si sportiv. Capitaluri straine Datorii'obli atii( Furnizorii sunt persoane fizice sau juridice care ne pun la dispozitia anumite bunuri sau servicii si pentru care nu au primit contravaloarea acestora. Personal salarii datorate reprezinta relatiile firmei cu clientii. Creditele) imprumuturile sunt sume de bani primite de la banca sau alte institutii cu conditia restituirii pana la o anumita data si cu o anumita dobanda. - credite pe termen scurt sunt pana intrun an de zile utilizate cu precadere pentru activitatea de productie. - credite pe termen lung# pentru investitii sunt pe o perioada mai mare de un an de zile cu conditia restituirii pana la o anumita data si cu o anumita dobanda. Mi*loacele economice ale unui a ent ,. Mi*loace fi#e 0. Mi*loace circulante Sunt bunuri folosite intr-un singur proces de productie si ca urmare a acestui lucru isi transmit in totalitate valoarea asupra bunurilor sau serviciilor obtinute. Cheltuielile constituie consumul de munca vie si munca materiala in vederea obtinerea anumitor bunuri$produse finite%. Imobilizarile in curs $ investitii in curs% sunt consumuri facute pt achizitionarea de noi mijloace fixe si care nu sunt finalizate pana la sfarsitul anului. ).Mi*loacele banesti Casa cuprinde disponibilitatiile banesti in numerar. Cont curent. 1isponibilitatiile banesti aflate intrun cont la banca prin intermediul carora societatea efectueaza o serie de incasari si plati. "ursele de procurare ale mi*loacelor banesti. +eniturile sunt sume de bani incasate in urma livrarii de produse sau prestarilor de servicii. Profitul rezultat financiar pozitiv. +enit 2 cheltuieli( venituri 3 cheltuieli 42 rezultat financiar negativ.