Sunteți pe pagina 1din 3

CUR 2: PATRIMONIUL UNITATILOR PATRIMONIU= totalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor ce apartin unor personae i!

ice sau "uridice #UNURI $CONOMIC$:drepturi%obligatii #UNURIL$ $CONOMIC$ sunt repre!entate de acti&ele 'i(obili!ate% circulante) unei societati* ACTI+$L$ IMO#ILI,AT$= ele(ente patri(oniale care paticipa la (ai (ulte cicluri de productie si isi trans(it treptat &aloarea asupra bunurilor obtinute $-: terenuri, constructii, utila"e, (i"loace de transport Acti&ele i(obili!ate sunt: .i(obili!ari corporale .i(ibili!ari necorporale .i(obili!ari inanciare Imobilizarile corporale: terenuri/(i"loace i-e=0(i"loace de (unca ce trebuie sa indeplineasca obligatoriu si cu(ulati&e ur(atoarele conditii: durata de utili!are 0 1 an2 &aloarea de intrare 0 decat li(ita stabilita de lege* I(obili!ari necorporale: drepturi detinute de societate re!ultate din di erite contracte $-: publicitate, (ar3eting, progra(e in or(atice Imobilizarile necorporale contin: C4eltuieli de constituire. &aloarea unor ser&icii/ bunuri decontate de unitatea patri(oniala in (o(entul in iintarii sub or(a ta-elor de inregistrare la Registrul Co(ertului, recla(a, publicitate* C4eltuieli de cercetare.de!&oltare. c4elt acute pt obiecti&e de cercetare nerecunoscute decat atunci cand e-ista certitudinea ca &or genera &enituri* 5ondul co((ercial. di erenta dintre &aloarea de ac4i!itie a unei societati si &aloarea capitalului propriu sau a acti&ului net*6e inregistrea!a in bilant nu(ai in (o(entul &an!arii sau u!iunii unei societati* Concesiuni, bre&et, (arci de abricatie si alte &alori si(ilar. drepturi care apartin titularului de patri(oniu re!ultat din ac4i!itionarea/ reali!area pe cont propriu a unor drepturi de proprietate industrial/ intelectuala* Imobilizari financiare. drepturi ale unitatii patri(oniale re!ultate din detinerea unor titluri de proprietate , precu( si su(ele pri(ate la scadenta su o perioada 0 1 an* Titluri de proprietate contin titluri de participare si interese de participare* Titluri de participare. actiuni si obligatiuni Interesele de participare. drepturi detinute in capitalul societatii co(erciale cu scopul garantarii contributiei la acti&itatile detinute de societate* ACTIUN$A. titlu de proprietate detinut de actioner, care atesta participarea la capitalul societatii, iind purtatoare de di&idende* 7I+I7$N7. cota parte din pro itul societatii acordat actionarului in raport cu nu(arul actiunilor detinute* O#LI8ATIUNI. titluri de &aloare detinute de pers i!ice/ "uridice in ur(a ac4i!itionarii de la societati ce e(it obligatiuni, sunt purtatoare de dobanda*

ACTI+$ CIRCULANT$. contin ele(ente patri(oniale care participa sau se consu(a in cadrul unui singur ciclu de productie si isi trans(it &aloarea in totalitate, asupra bunurilor de productie* Acti&ele circulante contin: 1)6tocurile.contin Materiale consu(abile. bunuri care participa l aprocesul de productie, dar nu se regasesc in produsul init obtinut Materii pri(e. bunuri care participa la procesul de productie si se regasesc total sau partial in produsul init obtinut Materiale de natura obiectelor de in&entor. (i"loace de (unca de unica &aloare indi erent de durata utili!arii lor sau cu o durata de utili!are unica indi erent de &aloare* Productie in curs de e-ecutie. c4eltuieli e ectuate in cursul perioadei de gestiune pentri obtinerea produsului init, obtinut in ur(atoarea perioada de gestiune* Produse. inite're!ulta din procesul de productie), produse re!iduale, se(i abricate Mar uri 9 bunuri destinate co(erciali!arii CUR6 : 2) Creante. &alori econo(ice a&ansate te(porar de catre titularul de patri(oniu si pentru care ur(ea!a sa pri(easca un ec4i&alent &aloric*7R$PTURI 7$ INCA6AT Clienti. creante ale unitatii patri(oniale re!ultate din li&rarea de bunuri, e-ecutarea de lucrari sau prestarea de ser&icii pentru care decontarea &a a&ea loc ulterior* 7ebitori di&ersi. re lecta creantele unitatii patri(oniale ata de anu(ite personae i!ice sau "uridice pt acti&itati sau ser&icii ce nu constituie obiectul de ba!a al societatii Clienti. acturi de intoc(it 9 creantele unitatii patri(oniale ata de anu(ite personae i!ice sau "uridice, re!ultate pentru acti&itati de ba!a ale societatii pentru care unitatea patri(oniala nu intoc(este acture din (o(entul &an!arii bunului sau prestarii ser&iciului* $ ecte co(erciale. acceptate si repre!entand creante.sunt CAM#IA si #IL$TUL LA OR7IN, care sunt 4artii de &aloare, negociabile re lectand creante decontabile la ter(en sau pe ter(en scurt in bene iciul persoanelor care le scontea!a* :)Acti&ele de tre!orerie 7isponobilitatile banesti ale societatii sunt re lectate in contabilitate sub or(a contului current si al contului casa* Carnete de cecuri cu li(ita de su(a. disponibiliati banesti sub or(a docu(entelor de &aloare detinute in banca si utili!ate pentru plata unor bunuri/ ser&icii* Acrediti&ul. cont desc4is in banca pentru e ectuarea platii unui anu(it ser&iciu* Contul ALT$ +ALORI. tic4ete de calatorie, bilete de trata(ent* CAPITALURI: PROPRII 6AU 6TRAIN$ Capitaluri proprii: 1) Capitalul social 2) Pri(ele de capital: pri(e de e(isiune, de aport, de u!iune :) Re!ultatul inanciar:re!ultat contabil%c4eltuieli nedeductibile.deduceri iscal.pierderi iscal Re!ultat contabil =&enituri. c4eltuieli ;) Re!er&ele. surse proprii ale unitatii patri(oniale constituite din pro itul brut sau net

<) Re!er&e din ree&aluare =) 5onduri. surse proprii ale unitatii patri(oniale constituite din pro itul net, a&and di erite destinatii* >) 6ub&entii. ond propriu al societatii pri(it de la stat, ara ra(bursare Capitaluri straine= 7atorii=Obligatii 7atorii co(erciale ata de urni!ori, e ecte co(erciale, client creditori 5URNI,ORI. pers* i!ice sau "uridice care i.au li&rat unitatii patri(oniale bunuri, lucrari sau ser&icii, decontarea a&and loc ulterior* 7atorii inanciare. credite bancare 7atorii salariale. personal.salarii datorate 7atorii sociale. CA6, ond de so(a", ond de sanatate 7atorii iscal. i(po!it pe pro it, pe &enit, T+A de plata T+A=ta-a pe &aloare adaugata +A= &an!ari 9 cu(parari &an!ari -2;? T+A colectata 'datorie) cu(parai - 2;? T+A deductibila 'creanta)

T&a de plata=0 datorie= datorie 9 creanta T&a de recuperat=0 creanta = creanta 9 datorie