Sunteți pe pagina 1din 3

Investitii Indicatorii de evaluare a eficientei economice a proiectelor de investitii la nivel microeconomic Indicatorii de evaluare a proiectelor de investitii la nivelul agentuui

economic se clasifica in functie de sfera de cuprindere in: Indicatori cu character general se utilizeaza in activitatea de productie pentru formarea unei imagini de ansamblu asupra efectelor si eforturilor ce vor caracteriza viitorul obiectiv investitional. In Aceasta categorie intra urmatorii indicatori: Capacitatea de productie ce esprima productia maxima de o anumita strucura sau calitate ce poate fi obtinuta intr-o anumita perioada de timp(1 an) in conditiile folosirii depline a capitalului fix si in conditii tehnice organizatorice optime. Capacitatea de productie se exprima in unitati fizice, iar in unitati valorice se exprima productia eterogena.In cazul obiectivelor investitionale din domeniul socio cultural, capacitatea de productie se exprima sub forma nr de paturi in spitale, nr de locuri in teatre, in turism: nr locuri de cazare in hoteluri/pensiuni Cheltuielile de productie coantifica eforturile ce urmeaza a fi facute de agentul economic pentru realizarea productiei ce urmeaza a se obtine la nivelul viitorului obiectiv investitional. Este un indicator sintetic care se poate calcula pentru intreaga productie sau pentru o unitate Valoarea productiei/Veniturile este un indicator care cuantifica efectul obtinut in urma activitatiii de productie pe o anumita perioada de timp deregula un an. Profitul este un indicator care exprima efectul net al activitatii si se poate determina pe total activitate sau pe fiecare produs in parte. Cu ajutorul profitului agentii economici recupereaza capitalul cheltuit si constituie fondul de dezvoltare sau de investitii. Productivitatea muncii in activitatea investitionala ca si in cea de productie forta de munca reprezinta principalul factor de productie. Rezultatele economice depend in mare masura de modul in care este utilizata forta de munca si de pregatirea acestuia. Productivitatea muncii exprima rezultatul care poate fi obtinul de un muncitor pe unitatea de timp sau timpul necesar obtinerii unei unitati de productie. Consumurile specifice de materii prime, materiale, energie : au importanta deosebita in aprecierea eficientei economice a proiectelor de investitii pentru ca influenteaza in mod direct costul de productie si rentabilitatea Numarul de salariati de care va avea nevoie viitorul obiectiv investitional se determina cu ajutorul indicatorului de efort numit numarul mediu scriptic de salariati. Indicatori de baza Investitia totala cuantifica marimea fondurilor necesare pentru realizarea obiectivului investitional It= Id+ Icol +I con + M + Cs + Pi unde It- investitia totala; Id- investita directa; Icol- investitia colaterala;

Icon- investita conexa; M- necesarul de mijloace circulante la prima dotare; Cs- cheltuielile privind pregatirea cadrelor ,supravegherea lucrarilor; Pi- pierderile de profit ca urmare a scoaterii din circuitul economic a unor resurse financiare. In cazul in care se urmareste modernizare obiectivului economic, formula de calcul este urmatoarea: It= Id+ Icol +I con + M + Cs + Pi + Pc. ( Pc : pierderile de profit ca urmare a scoaterii unor capacitate de productie pentru modernizare. Durata procesului investitional: cuprinde 3 parti: 1. Perioada pe proiectare reprezinta perioada in care se elaboreaza documentatiile, se obtin avizele, aprobarile ,se contacteaza constructorul si se deschid lucrarile. 2. Perioada de exectutie a lucrarilor: se materializeaza cu obtinerea capitalulilor fixe, dar avand in vedere ca sunt scoase din circuit o serie de resurse(umane, financiare, materiale) se recomanda sa fie cat mai scurta. 3. Perioada de functionare : reprezinta perioada in care se obtin efectele economice. Aceasta perioada se imparte in 3 subperioade. - Perioada pana la atingerea parametrilor proiectati - Perioada normala de functionare - Perioada de declin. Se recomanda ca prima si a 3a subperioada sa fie cat mai scurta Investitia specifica : Ne arata volumul investitional consumat pentru realizarea unei capacitati de productie. Capacitatea de productie poate fi exprimata fizic sau valoric. s=It/qh (qh capacitatea de productie exprimata fizic); in acest caz investitia specifica ne arata efortul investitional in lei pt realizarea unei unitati de capacitate fizica. s=It/Qh ( Qh - capacitatea de productie exprimata valoric) ; valoarea productiei / venituri. In acest caz investitia specifica ne arata efortul investitional pt obtinerea unui lei valoare productiei. In cazul obiectivelor investitionale supuse modernizarii, dezvoltarii si retehnologizarii. s = Im/qm q0 ; sm = Im / Qm q0 (sm investitia specifica in cazul modernizarii; Im investitia alocata modernizarii ; qm capacitatea ; q0 capacitatea de productie exprimata fizic inainte de modernizare; Qm valoarea productiei dupa modernizare ; Q0 valoarea productiei inainte de modernizare). Se alege variant cu investitia specifica cea mai mica. Termanul de recuperarea al investitiei : reprezinta perioada de timp in care volumul investitiei este recuperate din profitul anual destinat investitiilor. Se exprima in ani. T= It / Ph ( T termenul de recuperare al investitiei; It investitia totala; Ph profitul anual). In cazul obiectivelor supuse modernizarii , dezvoltarii si retehnologizarii : T = Im / Pm P0 ( Im- investitia alocata modernizarii; Pm profitul annual dupa modernizare; P0 profitul obtinut inainte de modernizare).

In acest caz, indicatorul exprima perioada de timp in care se recupereaza investitia din profitul suplimentar obtinut in urma modernizarii. In cazul in care modernizarea urmareste reducerea cheltuielilor de productie: T = Im / Ch0 Chm ( Ch0 Cheltuielile anuale de productie inainte de modernizare; Chm cheltuielile anuale de productie dupa modernizare). In acest caz, se exprima perioada de timp in care se recupereaza investitia pentru modernizare pe baza economiilor realizate la costul de productie. Coeficientul de eficienta economic a investitiilor ne arata care este profitul annual obtinut la 1 leu investit e= Ph/It sau 1/T e-coeficientul de eficienta economica a investitiei In cazul obiectivelor investitionale modernizarii dezvoltarii si retehnologizarii. In cazul in care investitiile pentru modernizare urmaresc reducerea cheltuielilor de productie: E=(Ch0-Chm)/ Im Indicatori specifici Indicatori suplimentari