Sunteți pe pagina 1din 2

Brzea, Cezar, Arta i tiina educaiei, EDP, 1995

Aceast carte este structurat pe trei capitole : I Cunoaterea tiinific i cunoaterea empiric II Teorii, paradigme, modele pedagogice III tiina educaiei Capitolul I Autorul propune o analiz a diverselor moduri de cunoa tere pedagogic, evitnd astfel tendin a de descriere pe ramuri i domenii, proprie pedagogiei sistematice. Cezar Brzea re ine trei modele de analiz, definitorii pentru organizarea discursului pedagogic: l. modelul tehnologic, bazat pe tehnologia ac iunii educa ionale; 2. modelul estetic, bazat pe proiectarea artistic a ac iunii educa ionale; 3. modelul psihologic, bazat pe interac iunea dintre Educator i Educat.

Aceste trei modele au trei forme de desf urare a mesajului educa ional, proiectat intr-o manier diferit in cazul: 1. Pedagogiei practice, tehnologice; 2. Pedagogiei artistice; 3. Pedagogiei comprehensive. Capitolul II l. Teoria pedagogic impune un ansamblu func ional de concepte, reguli aplica ii . i

2. Paradigmele educa iei reprezint sloganul pedagogic considerat important pentru n elegerea rela iei Teorie-Practic.

3. Modelele pedagogice aprofundeaz demonstra ia evocat anterior prin capacitatea lor de a prezenta intr-un mod simplificat sensul normativ, sensul artistic i sensul tiin ific. Capitolul III tiin a pedagogic exprim opinia final a autorului, in calitatea sa de expert familiarizat cu paradigmele operabile n tiintele socioumane. Acest capitol consemneaz o evoluie paradoxal a epistemologiei pedagogice", sesizabil pe parcursul a patru etape: 1) 2) 3) 4) Pedagogia clasic; Pedagogia experimental; tiinele educaiei; tiina educaiei, lansat prin metoda integrativ.