Sunteți pe pagina 1din 1

Mai badita floare dulce Mi bdi, floare dulce, Unde te-a gsi te-a smulge, i-acas la noi te-a

duce, i te-a rsdi-n grdin, i te-a secera cu mil; i te-a face stog n prag, i te-a mblti cu drag; i te-a mcina mrunt La morica de argint; i te-a cerne Prin sprncene, i te-a frmnta-n inele, i te-a da inimii mele se stmpere de !ele"