Sunteți pe pagina 1din 6

Intel® Teach Program

Essentials Course

Şablonul Planului Unităţii de învăţare


Înlocuiţi textul descriptiv cu cel dorit de dvs.

Autor Unitate
Prenume şi Nume Lenuta Roman
Judeţ Satu Mare
Denumire şcoală Colegiul Tehnic,,Traian Vuia’’
Localitate Satu Mare
Prezentare generală a Unităţii de Învăţare
Titlul planului unităţii de învăţare
Tencuieli decorative
Rezumat Unitate de învăţare
Unitatea de învăţare „ Tencuieli ” este orientată spre formarea abilităţilor elevilor de a proiecta
şi a realiza un studiu asupra felului in care ne influienteaza culorile şi a amenajării unei locuiţe
folosind proiectul, ca modalitate practică şi concretă de învăţare. Proiectul cu tema „Culoare in
caminul tau” va fi realizat de elevii grupaţi în trei grupe, fiecare grupa derulând propria
cercetare cu privire la tema propusă, prezentând la finalul unităţii de învăţare câte un produs
final, evalaut şi autoevaluat în clasă.

Activităţile de învăţare vor fi realizate în laboratorul din AEL din scoala, pentru a dispune
permanent de tehnologia necesară şi de acces nelimitat la Internet,utilizand si informatiile
dobandite in cadrul orelor de instruire practica din atelierul scoala sau agentul economic.
Materialele suport folosite de profesor şi cele oferite elevilor pe parcursul activităţilor sunt
corelate cu necesitatea dezvoltării la elevi a abilităţilor de gândire critică, a creativităţii,
comunicării, responsabilităţii sociale şi nu în ultimul rând dezvoltarea capacităţii elevilor de
identificare, formulare şi soluţionare a problemelor ce apar frecvent pe piaţa construcţiilor,
mai ales ca întreprinzător.
Aria tematică
Tehnologii
Clasa
Clasa a XI-a Anul de completare
Timp aproximativ necesar
30 ore, pe parcursul; 1 săptămâna
Stabilirea Unităţii
Competenţe specifice/obiectivele de referinţă,obiectivele operaţionale şi obiectivele
de evaluare vizate
1. Identifică tipurile de tencuieli
Criterii de Performanţă:
a) Enumerarea catergoriilor de tencuieli
b) Definirea categoriilor de tencuieli
c) Precizarea tipurilor tencuieli
Condiţii de Aplicabilitate
Categorii: interioare,exterioare

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 1 of 6


Intel® Teach Program
Essentials Course

Tipuri: decorative

Obiective operaţionale şi rezultate aşteptate

Până la sfârşitul unităţii de învăşare elevii vor fi capabili să:


- definească categoriile de tencuieli
- selecteze categoriile de tencuieli decorative
- discute despre actiunea culorii asupra fiintei umane
- identifice materialele utilizate pentru tencuieli decorative
- realizeze o aplicaţie PowerPoint
- realizeze o prezentare/publicaţie/wiki.
- elaboreze propriul portofoliu pentru tema propusa
Întrebări generatoare ale proiectelor inter-pluri-transdisciplinare, etc
Întrebare Ce culoare in caminul tau ?
esenţială

Întrebări de Decorul iti influienteaza activitatea de zi cu zi?


unitate Cum ne influienteaza culorile viata?

Ce rol au tencuielile?
Întrebări de
Precizati tipurile de tencuieli din casa in în care locuiţi?
conţinut
Prin ce se deosebesc tencuielile decorative de tencuielile obisnuite?
Cum se asigura confortul termic cu ajutorul tencuielilor?
Planificarea evaluării
Graficul de timp pentru evaluare

Evaluare iniţială Evaluare formativă Evaluare sumativă


1 zii 6 ore 3 zile 6 ore 1 zii 6 ore
Data:................ Data:............... Data:.....
Prezentare initiala Verificare a abilitatilor de Prezentare portofoliu
lucru în echipă
Conversatie –
prezentare de evaluarea Rezolvare de probleme Lista de verificare
a nevoilor elevilor prezentare
Chestionare orală
Brainstorming
Fişe de activitate
Diagrama KWL
Fise de observatie
Lista de verificare
abilitati de lucru cu Verificare autoevaluari
calculatorul

Sumar evaluare

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 2 of 6


Intel® Teach Program
Essentials Course

Evaluare iniţială consta intr-o conversatie in timpul prezentarii de punere in tema , astfel incat
sa-mi formez o imagine cat mai corecta despre cunostintele anterioare ale elevilor legate de
tematica propusa.
Chestionarea este folosita pentru a ajuta elevii sa-si dezvolte deprinderi cognitive de ordin
superior si pentru a-si monitoriza permanent invatarea.
Evaluare formativă .Pe parcursul unităţii de învăţare are loc monitorizarea progresului in
cadrul grupului . Elevii vor completa o lista de verificare a abilitatilor de colaborare , pentru a
evalua capacitatea de lucru in echipa , adaptarea la diverse roluri si responsabilitati , gradul
de implicare in realizarea proiectului.
Elevii vorpurta discutii pe grupe pentru a vedea stadiul la care a ajuns fiecare elev si pentru
a-l ajuta spre urmatorul pas.
Se vor utiliza liste de verificare pentru prezentare/publicaţie/wiki.
Elevii vor completa o diagramă KWL în vederea monitorizării permanente a învăţării.
Pentru dezvoltatea deprinderilor cognitive de ordin superior se va folosi chestionarea .
Evaluare sumativă.Analizarea portofoliilor se va face utilizand instrumente de evaluare
prezentate in strategiile de instruire
Detalii ale Unităţii de învăţare
Aptitudini obligatorii
Abilităţi de căutare a materialelor şi informaţiilor necesare cu ajutorul Internet Explorer
Familiarizarea si utilizarea softului de prezentare
Cunoştinţe generale de construcţii la nivel de clasa a X-a
Abilităţi de a lucra în echipă

Strategii de instruire
Lecţia 1
Obiective
Argumentaţi utilitatea folosirii aplicaţiei PowerPoint pentru prezentarea unor informaţii de tip
multimedia de interesgeneral.
Cerinţe
Veţi alege o prezentare din proiect şi vă veţi împărţi în echipe.

Lecţia 2
Obiective
Veţi insera obiecte grafice şi imagini în prezentare.
Veţi modifica poziţia şi aspectul (culoare, mărime şi umbriri) pentru imagini şi obiecte grafice.
Veţi importa diverse obiecte în prezentare: text, imagini,etc
Resurse
Veţi utiliza Internetul pentru a vă documenta referitor la tema aleasă.
Cerinţe
Veti completa jurnalul de reflecţie asupra propriei activităţi şi fişa KWL.

Lecţia 3
Obiective
Veţi aplica efecte de animaţie
Veţi schimba efectele de animaţie preselectate.
Veţi identifica criterii pentru utilizarea eficientă a efectelor de animaţie
Resurse
Veţi utiliza Internetul pentru a vă documenta referitor la tema aleasă.

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 3 of 6


Intel® Teach Program
Essentials Course

Cerinţe
Veti completa jurnalul de reflecţie asupra propriei activităţi, fişa de autoevaluare a colaborării
în cadrul echipei şi fişa KWL.

Lecţia 4
Obiective
Veţi crea o publicaţie referitoare la tema data
Veţi definitiva prezentarea de grup.
Veţi definitiva conţinutul portofoliului.
Resurse
Veţi utiliza fişa de verificare a prezentării, , criterii de verificare a publicatiei,lista de verificare
intrebări reflecţie
Cerinţe
Veti completa jurnalul de reflecţie asupra propriei activităţi, fişa de autoevaluare
a colaborării în cadrul echipei şi fişa KWL.

Lecţia 5
Obiective
Veţi publica pe site-ul wiki prezentarea de grup şi publicaţia.
Veţi prezenta conţinutul portofoliului.
Resurse
Veţi utiliza fişa de verificare a prezentării, grila criterială pentru notarea portofoliului elevilor şi
formularul elevului pentru aprecierea prezentării unei alte echipe.
Veţi utiliza Internetul pentru a publica prezentarea de grup şi publicaţia.
Cerinţe
Veti completa jurnalul de reflecţie asupra propriei activităţi, fişa de
autoevaluare a colaborării în cadrul echipei şi formularul elevului
pentru aprecierea prezentării unei alte echipe.

Ajustări pentru diferenţierea instruirii


se dau sarcini de muncă adaptate posibilităţilor de intelegere
se încurajează lucrul în echipă
Elevul cu
dificultăţi se evaluează diferenţiat
de învăţare se dau instrucţiuni speciale şi precise
se alocă timp pentru studiu, se specifică obiective diferentiate pe nivele de
pregatire
Se recomandă folosirea dicţionarelor, site-uri pentru traducerea în limba
Elevul română (www.hallo.ro), gruparea elevilor non-vorbitori de limba română în
vorbitor de grupe cu elevi români
limbă
română ca
limbă
străină

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 4 of 6


Intel® Teach Program
Essentials Course

Incurajarea muncii intr-o prezentare PowerPoint


Elevul Provocarea unui elev sa joace rolul de profesor şi să explice o activitate
supradotat colegilor
Prezentarea unor materiale si site-uri de internet de specializare, etc.
Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăţare
Tehnologie – Hardware (bifaţi căsuţele pentru toate echipamentele necesare)
✘ Aparat foto Disc Laser Video
✘ Computer(e) ✘ Imprimantă Camera Video
Aparat foto digital ✘ Sistem de proiecţie Echipament Video Conferinţă
✘ DVD Player ✘ Scanner ✘ Altele
✘ Conexiune Internet Televizor
Tehnologie – Software (bifaţi căsuţele pentru toate echipamentele necesare)
Bază de date/Calcul tabelar ✘ Procesare imagine ✘ Creare pagină Web
✘ Tehnoredactare Internet Web Browser ✘ Procesare documente
✘ Software E-mail Multimedia Altele
Enciclopedie pe CD-ROM
Manuale, teste, formulare, materiale de referinţă
Materiale
tipărite
Internet, calculator ,flip-chart, videoproiector
Resurse
suplimentare
www.coriambient.ro/img/produse/tencuieli/tenc...
www.incasa.ro/_files/Image/produse/3/Tencuiel...
www.sarcom.ro/images/tencuiala_z02.jpg
www.novachrom.ro/.../S0520Y.jpg
Resurse www.arthur.ro/images/temoizolatie.jpg
Internet www.misiuneacasa.ro/.../tencuiala-8.jpg
www.casaculorilor.ro/.../CCext.jpg
www.incasa.ro/.../articole/original/p1010004.jpg

mentori, invitati de la agenti economici


Alte resurse

Programs of the Intel® Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation.
Copyright © 2007, Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Intel Education Initiative, and Intel Teach Program are trademarks
of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others.

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 5 of 6


Intel® Teach Program
Essentials Course

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 6 of 6

S-ar putea să vă placă și