Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

Primria______________________________
municipiului, oraului, comunei, satului

CERTIFICAT DE URBANISM INFORMATIV


nr.________din____________201____
Ca urmare a cererii adresate de _________________________________,
cu domiciliul/sediul _______________________________________________
_________________ telefon de contact _______________________________,
nregistrat u nr. ______ din _______________ 201___
n baza prevederilor Legii privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcie, se
CONSTAT:

Pentru terenul i construciile situate:


n raionul__________________municipiul/oraul _______________________
sectorul_____________________ comuna/satul ________________________
strada __________________ nr. _______ bloc __________ ap. ____________
1. Regimul juridic: _______________________________________________
________________________________________________________________
2. Regimul tehnic:________________________________________________
________________________________________________________________
3. Regimul arhitectural-urbanistic:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Not. Prezentul certificat nu permite executarea lucrrilor de proiectare sau de construcie.
PRIMAR
L..

/ __________ /

SECRETAR

ARHITECT-EF

/ ________/
/ ________/

Achitat plata de ________lei. Chitana nr._____din_____________201___.


Transmis solicitantului la data de __________201___direct/prin post.