Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 1: Sectorul Public 1. Bunurile publice 2. Sectorul public 3. Evoluia sectorului public 4. Sectorul public al Republicii Moldova 1.

Bunurile publice
Bunurile publice sunt bunuri care nu sunt: 1. rivale (deci de consum comun) consumul comun se refer la ideea, conform creia de la bunul dat pot beneficia mai mult de o persoan n acelai timp. 2. exclusive. nonexclusivitatea exist cnd un om folosete bunul dat indiferent de faptul c a efectuat el plata pentru acest bun (a ntreprins ceva pentru ob inerea lui) sau nu.

!
gradul de exclusivitate exclusiv

"

""

non$exclusiv

"""
rival

"#
non$rival

gradul de consum comun

%u ct este mai mare &radul de consum comun i mai mic &radul de exclusivitate, cu att acest bun tinde a fi public (i invers).

2. Sectorul public. '()( ("(!*"((%*+((')) ',!, "(! "((% +((')


%riteriile de determinare a ntreprinderilor publice: a) reali-area bunurilor i serviciilor la nivel na ional i interna ional . ntreprinderile publice apar in sectorului comercial/ b) acoperirea c0eltuielilor din contul reali-rii produc iilor sau serviciilor . scopul ntreprinderilor publice nu este maximi-area profitului, ci neadmiterea deficitului/ c) ponderea capitalului care apar ine statului este mai mare (123 * o ac iune).

3. Evoluia sectorului public


"ndicatorii care sunt folosi i pentru determinarea dimensiunilor sectorului para$public: 1. numrul an&a4a ilor n sectorul para$public/ 2. volumul produc iei i serviciilor n sectorul para$public/ 5. numrul ntreprinderilor, or&ani-a iilor i institu iilor n sectorul para$public. 6actorii care influen ea- evolu ia sectorul para$public: 1. factorii economici/ 2. factorii sociali/ 5. factorii istorici/ 7. factorii politici.