Sunteți pe pagina 1din 8

LEGE nr.

435 din 27 noiembrie 2006 (*actualizat*) privind salarizarea i alte drepturi ale personalului care i desfoar activitatea n sistemul sanitar-veterinar EM !E"!# PARLAMENTUL $%&L '(! )"# M N!T RUL "!#!AL nr$ %&' din ( decem)rie *''+ *ata intrarii in +i,oare # -0 decembrie 2006 .orma actualizata +alabila la data de # -5 mai 20-2 $rezenta /orma actualizata e0te +alabila de la - ianuarie 20-0 1ana la -5 mai 20-2 ---------,- Te.tul ini/ial a fost pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ %&' din ( decem)rie *''+$ Aceasta este forma actualizat de 0$#$ 1#entrul Teritorial de #alcul Electronic1 0$A$ Piatra-Neam/ p2n la data de 34 mai *'3*5 cu modificrile i completrile aduse de6 R7 NAN8A nr$ 3+ din 9' ianuarie *''&,,-: LE;EA nr$ *(* din ( noiem)rie *''&,,-: LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%$ ,,- N TA #$T$#$E$ 0$A$ Piatra-Neam/6 #onform pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%5 la data intrrii n vi?oare a prezentei le?i <n$n$ 3 ianuarie *'3'- se a)ro? Le?ea nr$ =94@*''+ privind salarizarea i alte drepturi ale personalului care i desfoar activitatea n sistemul sanitarveterinar5 pu)licat n Monitorul ficial al Rom2niei5 Partea !5 nr$ %&' din ( decem)rie *''+5 cu modificrile ulterioare5 cu e.cep/ia art$ *95 *+5 *(5 *&5 *%5 94 i 9+$ R7 NAN8A nr$ 3+ din 9' ianuarie *''&5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ &= din 3 fe)ruarie *''& a fost a)ro?at de pct$ ** al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ An consecin/5 LE;EA nr$ *(* din ( noiem)rie *''&5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+( din 3= noiem)rie *''&5 devine inaplica)il$ Parlamentul Rom2niei adopt prezenta le?e$ -------------#ap$ ! a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------Art$ 3 a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$
3

-------------Art$ * a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------Art$ 9 a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------Art$ = a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------#ap$ !! a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------Art$ 4 a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------Art$ + a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------Art$ ( a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------Art$ & a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------Art$ % a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$
*

-------------Art$ 3' a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------Art$ 33 a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------Art$ 3* a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------Art$ 39 a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------Art$ 3= a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -----------Art$ 34 a fost a)ro?at de art$ !! din LE;EA nr$ *(* din ( noiem)rie *''&5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+( din 3= noiem)rie *''&$ -------------Art$ 3+ a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------Art$ 3( a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------Art$ 3& a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------9

Art$ 3% a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------Art$ *' a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------Art$ *3 a fost a)ro?at de pct$ 3' al art$ =%5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ #AP$ !!! Alte drepturi -------------Art$ ** a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ ART$ *9 Ancep2nd cu data intrrii n vi?oare a prezentei le?i5 personalul ncadrat n unit/ile sanitar-veterinare pu)lice finan/ate din venituri proprii i su)ven/ii de la )u?etul de stat )eneficiaz lunar de *' de ticBete de mas5 cu e.cep/ia pensionarilor$ -------------Art$ *= a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------#ap$ !> a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------Art$ *4 a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ #AP$ > 7ele?area i detaarea ART$ *+
=

<3- Personalul ncadrat n institu/iile pu)lice din re/eaua sanitar-veterinar poate fi dele?at pentru e.ercitarea5 cu caracter temporar5 a unor lucrri sau activit/i corespunztoare atri)u/iilor de serviciu n afara locului su de munc$ <*- 7ele?area poate fi dispus pe o perioad de cel mult +' de zile calendaristice ntrun an i se poate prelun?i5 cu acordul salariatului5 pe o perioad de cel mult %' de zile calendaristice ntr-un an$ <9- Personalul dele?at i pstreaz func/ia i toate celelalte drepturi prevzute n contractul individual de munc5 iar institu/ia care l delea? este o)li?at s suporte costul inte?ral al transportului5 al cazrii i al indemniza/iei de dele?are$ ART$ *( <3- Personalul ncadrat n institu/iile din re/eaua sanitar-veterinar poate fi detaat la un alt an?aCator n scopul e.ecutrii unor lucrri n interesul acestuia$ <*- 7etaarea poate fi dispus pentru o perioad de cel mult + luni i5 n mod e.cep/ional5 perioada detarii poate fi prelun?it5 mai mult de + luni5 n cursul unui an calendaristic5 numai cu acordul scris al salariatului$ <9- 0alariatul detaat are dreptul la plata cBeltuielilor de transport i cazare5 precum i la o indemniza/ie de detaare5 n condi/iile prevzute de le?e$ <=- 7repturile cuvenite salariatului detaat se acord de an?aCatorul la care s-a dispus detaarea$ <4- Pe durata detarii salariatul )eneficiaz de drepturile care i sunt mai favora)ile5 fie de drepturile de la an?aCatorul care a dispus detaarea5 fie de drepturile de la an?aCatorul la care este detaat$ #AP$ >! 7repturi n cazul transferului n alt localitate ART$ *& <3- Personalul transferat n cadrul aceleiai institu/ii sanitar-veterinare5 n alt localitate5 are dreptul la6 a- ram)ursarea costului transportului pentru el i mem)rii familiei sale5 precum i pentru ?ospodria sa: )- plata unei indemniza/ii e?ale cu salariul de )az net lunar: c- un concediu pltit de 4 zile lucrtoare5 n vederea mutrii efective5 acordat la cererea sa$ <*- 7e drepturile prevzute la alin$ <3- )eneficiaz i persoanele care se transfer n alt institu/ie sanitar-veterinar situat ntr-o localitate diferit de cea de domiciliu5 dac n contractul individual de munc s-a fcut aceast men/iune$ Plata drepturilor respective se suport de institu/ia la care se face transferul$ ART$ *% <3- La ncadrarea ntr-o institu/ie pu)lic din re/eaua sanitar-veterinar din alt localitate dec2t cea de domiciliu5 n primul an de activitate dup a)solvirea studiilor5 personalul de specialitate )eneficiaz de o indemniza/ie de instalare ecBivalent cu un salariu de )az corespunztor func/iei i ?radului profesional n care urmeaz a fi ncadrat$ An cazul medicilor veterinari5 indemniza/ia de instalare se acord5 dup terminarea sta?iaturii5 de institu/ia unde s-au ncadrat prin concurs$
4

<*- !ndemniza/ia de instalare este ecBivalent cu dou salarii de )az pentru acele localit/i unde atra?erea personalului de specialitate sanitar-veterinar se face cu mare ?reutate5 sta)ilite de ordonatorul de credite i avizate de Autoritatea Na/ional 0anitar >eterinar i pentru 0i?uran/a Alimentelor sau de celelalte ministere cu re/ea sanitarveterinar proprie$ <9- Persoanele care au )eneficiat de indemniza/ia de instalare i care5 ulterior5 au ncetat activitatea5 din motive imputa)ile lor5 nainte de mplinirea unui an de la instalare vor restitui5 n condi/iile le?ii5 indemniza/ia primit5 calculat propor/ional cu perioada rmas p2n la e.pirarea termenului de un an$ -------------#ap$ >!! a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------Art$ 9' a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ #AP$ >!!! 7ispozi/ii finale -------------Art$ 93 a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------Art$ 9* a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------Art$ 99 a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------Art$ 9= a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ ART$ 94
+

Personalul de specialitate trimis n strintate pentru ndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar )eneficiaz de drepturile prevzute de re?lementrile specifice n domeniu$ ART$ 9+ <3- Personalul salarizat potrivit prezentei le?i are dreptul n fiecare an calendaristic la concediu de odiBn i la alte concedii5 precum i la drepturile aferente acestora5 n condi/iile sta)ilite pentru personalul contractual din sectorul )u?etar$ <*- 7ispozi/iile prezentei le?i se completeaz cu prevederile le?isla/iei muncii5 precum i cu re?lementrile de drept comun5 civile i administrative5 dup caz5 n msura n care nu contravin le?isla/iei specifice$ -------------Art$ 9( a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------Art$ 9& a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------Art$ 9% a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ Aceast le?e a fost adoptat de Parlamentul Rom2niei5 cu respectarea prevederilor art$ (4 i ale art$ (+ alin$ <*- din #onstitu/ia Rom2niei5 repu)licat$ PREDE7!NTELE #AMERE! 7EPUTA8!L R E ;7AN LTEANU PREDE7!NTELE 0ENATULU! N!# LAE >F#FR !U Eucureti5 *( noiem)rie *''+$ Nr$ =94$ -------------Ane.a 3 a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ --------------

Ane.a * a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------------Ane.a 9 a fost a)ro?at de pct$ 33 al alin$ <3- al art$ =&5 #ap$ >! din LE;EA-#A7RU nr$ 99' din 4 noiem)rie *''%5 pu)licat n M N!T RUL "!#!AL nr$ (+* din % noiem)rie *''%$ -------

&