Anexa nr.

2

CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETELE LO Venituri
Capitol Subcap. Paragraf

01.02

01.02.01

03.02 03.02.17 03.02.18 04.02 04.02.01 04.02.04 05.02 05.02.50 06.02 06.02.02 07.02 07.02.01
07.02.01.01 07.02.01.02

07.02.02
07.02.02.01 07.02.02.02 07.02.02.03

07.02.03 07.02.50 11.02 11.02.01 11.02.02 11.02.05 11.02.06 11.02.07 12.02 12.02.07 15.02 15.02.01 15.02.50 16.02 16.02.02
16.02.02.01 16.02.02.02

16.02.03 16.02.50

Pagina 1

Anexa nr.2

02.02.10 40.05 37.04 37.02.02.02.05 36.01 39.02.50 34.07 36.08.02.02.11 36.02 36.10 40.02.50 35.06 40.02 35.02.02.02.07 40.50 39.08 30.02 34.12 33.2 .03 35.02.03 30.27 33.03 39.02 39.01 37.02.02.01 35.04 39.Capitol 18.02.02 35.50 37.02.50 36.02.02.02.11 Pagina 2 Anexa nr.50 31.02.24 33.08.02.10 33.02.02.02 34.50 Paragraf 30.03 37.02 modif denumire 30.02.08 33.05 30.02 37.02 31. 18.02.02.02. 02.02.02.02.02 introdus din 2013 30.02.01 36.02.06 36.02 40.02.03 33.03 30.02.02 Subcap.02.02.02.28 33.02.02.02.07 39.02.22 36.02 33.01 30.

10 42.18 42.01 42.02.16 42.02.40 42.21 42.02.03 42.02.02 42.04 42.37 42.02.34 42.02.02.18.05 42.01 42.35 42.02.02.28 42.02.02.02.02.02.19 42.44 Pagina 3 Anexa nr.18.02.07 42.02.02.2 .42 42.16.03 42.02.13 42.02.02.02.41 42.14 42.02.36 42.16.09.02.33 42.Capitol Subcap.16.12 42.20 42.02.29 42.02.09.02.02.18.13 40.02.02.14 40.02.02.09 42.06 42.02.02.15 42.02.02 42.02.03 42.02 42.02.01 42.01 42.17 42.50 Paragraf 42.02.02.02.02 42.32 42. 40.02.02.02.09.03 42.

02 45.02.02 45.17.02.02 45.16 *) 45.07 *) 45.02.02.01 45.02.02 *) 45.02.02.02.01 45.04 43.15.08 *) 45.02.02.02.03 45.01 45.03.07.08.02 45.05.01 45.02.02.03 45.02.15.17.01.02.07 43.02.02.08.02 45.16.02.01.04 *) 45.15 *) 45.03.07.02.02.08.02.16.02.54 42.02.20 43.02.Capitol Subcap.51.46 42.01 45.02.03 45.17.03 *) 45.02.02.03 45.03 45.02.08 43.05.02.02.17 *) 45.16.02.02. 42.01 45.02.02.01 45.02 45.02.03 45.02.02 45.02.03 45.02.02.02.02.05 *) 45.52 introdus 2012 introdus 2012 42.04.04.03 Pagina 4 Anexa nr.02.55 43.02 42.02.02 45.02 45.2 .02.51.03.01 43.01.04.02.02.45 42.02.02.02.02.01 45.01 45.01 42.02.01 *) 45.02 45.03 45.05.01 45.02.02.15.03 45.02 45.07.02 45.51 Paragraf 42.02.02.02.

02.18.02.18.20.02.02 introdus 2012 45.21 *) 45.18.20.02 45.01 45.02.21. 45.20 *) 45.01 45. denumire 2012 Subcap.21.02.19.02.Capitol modif.02 45.19.02.2 .02.19 *) 45.02.02.02.20.03 45.02.01 45.03 NOTĂ: *_) Detalierea se face numai in executie Pagina 5 Anexa nr.02.02.02 45.01 45.03 introdus 2012 45.02.18 *) Paragraf 45.21.

2012 CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETELE LOCALE Venituri DENUMIREA INDICATORILOR TOTAL VENITURI I. VENITURI FISCALE A1.total Cote defalcate din impozitul pe salarii . IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Impozite si taxe pe proprietate Impozit si taxa pe cladiri Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol - Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII Sume defalcate din TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. VENITURI CURENTE A. profit si castiguri din capital de la persoane fizice Alte impozite pe venit.TOTAL . PROFIT. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL Alte impozite pe venit. IMPOZIT PE VENIT. IMPOZIT PE SALARII . IMPOZIT PE VENIT.Restante anii anteriori A3. profit si castiguri din capital A2. sectoarelor şi Municipiului Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii Taxe hoteliere Taxe pe servicii specifice Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice Taxe pe utilizarea bunurilor.2 . ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Pagina 6 Anexa nr. autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Impozit pe mijloacele de transport Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor.Restante anii anteriori Impozit pe salarii . PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL A11. oraşelor. SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE Impozit pe venit Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit Cote defalcate din impozitul pe venit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ALTE IMPOZITE PE VENIT. municipiilor. PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE Impozit pe profit Impozit pe profit de la agentii economici *) A12. autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6.

VENITURI DIN CAPITAL Venituri din valorificarea unor bunuri Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din privatizare Venituri din vanzarea unor bunuri apartinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe III. societatilor si companiilor nationale Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti Venituri din concesiuni si inchirieri Venituri din dividende *) Venituri din dividende de la alţi plătitori Dividende de virat de către societatile şi companiile nationale şi societăţile cu capital majoritar de stat Alte venituri din proprietate Venituri din dobanzi Alte venituri din dobanzi C2. OPERATIUNI FINANCIARE Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice Imprumuturi temporare din trezoreria statului *) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casǎ ale secţiunii de funcţionare *) Pagina 7 Anexa nr.2 . VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din prestari de servicii Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Taxe din activitati cadastrale si agricultura Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata. imputatii si despagubiri Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din taxe administrative. eliberari permise Taxe extrajudiciare de timbru Alte venituri din taxe administrative. VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din proprietate Varsaminte din profitul net al regiilor autonome.DENUMIREA INDICATORILOR Alte impozite si taxe fiscale Alte impozite si taxe C. eliberari permise Amenzi. penalitati si confiscari Diverse venituri Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice Taxe speciale (din 2011) Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe (din 2011) Venituri din ajutoare de stat recuperate Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic Alte venituri Transferuri voluntare. abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi. VENITURI NEFISCALE C1. altele decat subventiile Donatii si sponsorizari Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetelui local Vărsăminte din secţiunea de funcţionare Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene Alte transferuri voluntare II. penalitati si confiscari Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate.

Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole Pagina 8 Anexa nr.DENUMIREA INDICATORILOR Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casǎ ale secţiunii de dezvoltare *) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare *) Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate IV. modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor Finanţarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor Finatarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor lin sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate Subventii pentru finalizarea lucrărilor de constructie a asezamintelor culturale Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Subventii primite din Fondul de Interventie Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili Sprijin financiar la constituirea familiei Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Subventii de la bugetul de stat Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare Investitii finantate partial din imprumuturi externe Aeroporturi de interes local Planuri si regulamente de urbanism Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor Finanţarea subprogramului privind pietruirea. combustibili petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale. carbuni.2 . reabilitarea.

destinate secţiunii de dezvoltare a bugetului local Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale Subventii de la alte administratii Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale.2 . pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari Fondul European de Dezvoltare Regională Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinantare Fondul Social European Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinantare Fondul de Coeziune Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinantare Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinantare Fondul European pentru Pescuit Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinantare Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinantare Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinantare Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinantare Alte facilitati si instrumente postaderare Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Prefinantare Mecanismul financiar SEE Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Sume primite in avans Pagina 9 Anexa nr.DENUMIREA INDICATORILOR Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante către furnizorii de energie termică şi ale centralelor de termoficare Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru pentru finanţarea unor programe de interes naţional Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru pentru finanţarea unor programe de interes naţional.destinate secţiunii de funcţionare a bugetului local Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru pentru finanţarea unor programe de interes naţional.

2 .DENUMIREA INDICATORILOR Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă Mecanismul financiar norvegian Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Sume primite in avans Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Sume primite în avans Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori Sume primite în avans OTĂ: Detalierea se face numai in executie Pagina 10 Anexa nr.

06.03 61.04.02 61.02.02.02.02.02 57.04.02 60.07 65.02.ms_office .02.03.09 57.08 66.02.01.07 56.03 Subcap. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA Aparare Aparare nationala Ordine publica si siguranta nationala Ordine publica Politie locala 61.06.02.02.02.02 67.02.02.05 54.03 Învatamânt secundar Învatamânt secundar inferior Învatamânt secundar superior Invatamant profesional 65.04 65.04 Partea a II-a APARARE.02.02 51.11. CHELTUIELI CLASIFICATIA FUNCTIONALA Paragraf DENUMIREA INDICATORILOR TOTAL CHELTUIELI Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE Autoritati publice si actiuni externe Autoritati executive si legislative Autoritati executive 54.02.04 Învatamânt postliceal Învatamânt nedefinibil prin nivel Învatamânt special 65.06 66.02.02 54.02.11 65.02 65.50 66.02.06 56.02.02.05 61. 61.02 60.50 66.02 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Invatamant Învatamânt prescolar si primar Învatamânt prescolar Învatamânt primar 65.02.Anexa nr.02.03 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului Sanatate Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale Unitati medico-sociale 66. recreere si religie Servicii culturale Pagina 11 203544507.02.06 54.02.01 51.02.01 65.03 65.03.02.02.07 54.02.02.02.04.02 65.02.03.01 66.02 56.02 65.02.2 2012 CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETELE LOCALE Capitol 50. contractate/garantate de stat Fond pentru garantarea împrumuturilor externe.02 66.50 55.02.02.02 56.30 Servicii auxiliare pentru educatie Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare 65.02.02.05 65.10 54.02 51.11.03 Cultura. contractate/garantate de administraţile publice locale Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alte servicii publice generale Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent Plaţi efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent 59.50 Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 63.03 65.01 65.50.07.50 Servicii de sanatate publica Alte cheltuieli in domeniu sanatatii Alte institutii si actiuni sanitare 67.xls.01 Alte servicii publice generale Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale Fond pentru garantarea împrumuturilor externe.02.02.02.

tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.02.04 68.15 68.02 Servicii religioase Alte servicii în domeniile culturii.15.02 67.02.01 70.02.03 70.02 80.02 Iluminat public si electrificari rurale Alimantare cu gaze naturale in localitati Alte servicii în domeniile locuintelor. recreerii si religiei Asigurari si asistenta sociala Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.05.09 80.02.03 84.02.02.02.02 83.01 74.02.02.05.05 68.06 67.01 84.02.50 83.02 67.02.02. LOCUINTE. Paragraf 67.02 81.02.02.03 83.07 81.02.02.05.02 80.04 67.02.02.02 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice 70.50 70.03.11 68.03 67.03.02.01.02.02. piscicultura si vanatoare Agricultura Protectia plantelor si carantina fitosanitara Camere agricole Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 84.03.50 74.06 68.02.30 DENUMIREA INDICATORILOR Biblioteci publice comunale.03 Servicii recreative si sportive Sport Tineret Intretinere gradini publice.02. zone verzi.05 74. serviciilor si dezvoltarii comunale Protectia mediului Reducerea si controlul poluarii Salubritate si gestiunea deseurilor Salubritate Colectarea.02.ms_office .02.50 68.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 79.02.02.02.03.08 67.02.03.12 68.03 74.02.07 70.01 67.02.15.02. municipale Muzee Institutii publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura Camine culturale Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Alte servicii culturale 67.06 67.01 70.03.02.30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE Actiuni generale economice.06 70.02 84.01.02. comerciale si de munca Actiuni generale economice si comerciale Prevenire si combatere inundatii si gheturi Stimulare întreprinderi mici si mijlocii Programe de dezvoltare regionala si sociala Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 81.05 67.02.03 Transporturi Transport rutier Drumuri si poduri Transport în comun Strazi Pagina 12 203544507.06 80.05. servicii si dezvoltare publica Locuinte Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.02.05 70. MEDIU Locuinte.02.03.02. baze sportive si de agrement 67.02. silvicultura.02.10 80.02.02 68.03.03.12 67.05.07 67.05.02.05.02 74.05 67.01 80.02.02.02 70.30 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA.02.02.10 68.05.02.01.30 Combustibili si energie Energie termica Alti combustibili Alte cheltuieli privind combustibili si energia Agricultura.03. parcuri.02 84.02.Capitol Subcap.03.02.07 83.03 83.01 68.03.02.02.02.03. orasenesti.02 Asistenta sociala pentru familie si copii Ajutoare pentru locuinte Crese Unitati de asistenta medico-sociale Prevenirea excluderii sociale Ajutor social Cantine de ajutor social 68.06 81.xls.03.02.03.01.03.

02 Aviatia civila DENUMIREA INDICATORILOR 84.02.05 87. .02.Clasificaţia economică este prevăzută în Anexa I (economica) în forma extinsă. legislatiei. MFP nr.02.02. 1954/2005.96 99.02.04.01 87.96 98.02.04 87. EXCEDENT/DEFICIT Rezerve Excedent Excedentul secţiunii de funcţionare Excedentul secţiunii de dezvoltare Deficit Deficitul secţiunii de funcţionare Deficitul secţiunii de dezvoltare NOTA: Prezenta clasificatie : -nu reprezinta temei legal pentru incasarea de venituri si efectuarea de cheltuieli.02. 84.50 87.02 98.02 98.02. .02.02.02.97 Partea a VII-a REZERVE. -se adapteaza si completeaza de Min Finantelor Publice in functie de aparitia si modific.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor Alte actiuni economice Fondul Român de Dezvoltare Sociala Zone libere Turism Proiecte de dezvoltare multifunctionale Alte actiuni economice 96.97 99. asa cum prevede art. Instituţiile publice urmeaza să utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care există bază legală pentru efectuarea lor.ms_office .3 din Ord.xls.02 99.06 Paragraf Transport feroviar Transport aerian 84.06. Pagina 13 203544507.02 97.02 87. 84.02.03 87.Capitol introdus 2012 Subcap.02.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful