Sunteți pe pagina 1din 2

Dota i i cu dizabilita i Dizabilitate termen generic pentru deficiente,limitari de activitate si restrictii de

participare. (Alois Ghergut, Sinteze de psihopedagogie speciala-2013, Editura Polirom) Handicap dezavantaj social,rezultat dintr-o deficienta sau incapacitate,care limiteaza sau impiedica indeplinirea unui rol intr-un context social,cultural,in functie de varsta, sexul sau profesia persoanei respective. (Alois Ghergut, Sinteze de psihopedagogie speciala-2013, Editura Polirom) Exista mai multe perspective de abordare a handicapului ce se concretizeaza in diferite definitii sau modele: *Modelul medical. Handicapul este definit ca o boala cronica. *Modelul economic. Pe baza definitiei medicale, se considera ca persoanele cu handicap sunt incapabile de a munci sau a se deplasa, deci sunt neproductive sau mai putin productive. Handicapul este, asadar, o boala economica. *Modelul psiho-social - raporteaza handicapul la societate. nteractiunea dintre persoana si sistemul social,adaptarea nu mai apartine doar persoanei.!ltfel spus societatea este cea care ar trebui sa se adapteze la persoanele care o compun. Persoanele cu dizabilitati se confrunt" at#t cu boala propriu-zis" cat i cu discriminatorii. $n general acestia sunt printre cele mai discriminate categorii, deoarece la noi %n societate se consider" c" o persoana este capabil" de munc", doar atunci cand este perfect sanatoas", astfel judecandu-i foarte aspru. &imeni nu caut" s" %n'eleaga acest tip de persoane, iar cei care cauta sunt destul de pu'ini.(amenii %i judec", fara sa-)i dea seama c" ei sufer" de fapt de o boal" )i nu au nici o vin" ca s-au n"scut a)a. n *omania sunt persoane care merita promovate deoarece s-au integrat cu succes pe piata muncii, in ciuda dizabilitatilor. +e exemplu: ,eorge &icolescu muzician celebru dar cu deficienta de vedere ulian -raciun specialist in domeniul ., dar cu handicap locomotor. /-au facut delimitari intre subcategoriile de dotati dar cu dizabilitati, criteriul operant fiind natura handicapului: 0persoane cu dificultati de invatare 0cu handicap motor 0cu handicap senzorial 0cu handicap neurologic 0cu probleme de adaptare social-emotionala. -azurile in care o persoana este dotata dar are si un handicap sunt rar intalnite.+ificultatile de invatare intalnite la unii copii cu 1 supramediu sunt denatura2academica3 4scris,citit,vorbit..5, de dezvoltare a unor procese psihice4atentie, memorie, perceptie..5 si comportament 4agresivitate, frustrare, izolare..5. Principala problema in identificarea si cultivarea talentelor acestor persoane, consta in faptul ca educatorii si politicienii sunt mai atenti la handicap decat la talent.

dentificarea talentelor trebuie sa releve atat punctele tari cat si pe cele problematice. Parintii si cadrele didactice pot furniza informatii pentru a determina un diagnostic. n legatura cu aceasta categorie, dotati si cu dizabilitati, cercetatorii atrag atentia asupra unei constante: imaginea de sine este subapreciata. Pentru ca activitatea instructiv educativa sa fie profitabila pentru toti elevii, aceasta trebuie sa se realizeze diferentiat.Educatia diferentiata vizeaza adaptarea activitatii de instruire la posibilitatile diferite ale elevilor, la capacitatea de intelegere si ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi sau chiar fiecarui elev in parte. +iferen'ele umane sunt normale )i %nv"'area trebuie adaptat" la necesit"'ile copilului. ( pedagogie centrat" pe copil este benefic" pentru to'i. 6colile centrate pe copii sunt terenuri de instruire pentru o societate centrat" pe oameni, care respect" atat diferen'ele c#t )i demnitatea fiin'elor umane.