Sunteți pe pagina 1din 7

www.matematicon.

ro
www.matematicon.ro
Rezolvarea sistemelor liniare de n ecuatii cu n necunoscute, cu parametru


Fie A matricea atasata sistemului.

pasul 1. Calculam det (A) si si rezolvam ecuatia det(A)= 0.

pasul 2. Pentru valorile parametrilor pentru care det(A) = 0 sistemul este compatibil determinat,
adica are solutie unica si il rezolvam.

pasul 3. Pentru valorile parametrilor pentru care det(A) = 0 continuam rezolvarea sistemului
pentru fiecare caz in parte astfel:
a) determinam rangul lui A cautand un minor al lui A diferit de 0 (determinant principal).
b) calculam determinantii caracteristici, daca exista (determinantii obtinuti prin bordarea
determinantului principal cu o linie si termenii liberi). Determinam valorile
parametrilor care anuleaza determinantii caracteristici daca este cazul.
c) Pentru cazurile in care toti determinantii caracteristici sunt nuli sistemul este
compatibil nedeterminat si se rezolva sistemul. Daca exista cel putin un determinant
caracteristic nenul atunci sistemul este incompatibil.

Observatie:
a), b) si c) se pot repeta de mai multe ori pe parcursul rezolvarii. (vezi exemplul 3)

Exemplul 1:

Sa se studieze compatibilitatea acestui sistem in R, in functie de m, si sa se determine solutiile
acestui sistem in cazul in care acestea exista.

= + +
= + +
= +
m 3 z y mx
3 z y x
6 z y x
, meR.


Rezolvare:
Pasul 1. A =
|
|
|
.
|

\
|
1 1 m
1 1 1
1 1 1
. det (A) =
1 1 m
1 1 1
1 1 1
= 1 m + 1 m 1 + 1 = 2 2m
det (A) = 02 2m = 0 m = 1.

Pasul 2. m= 1det A = 0. Deci pentru meR {1} sistemul este compatibil determinat, adica
are solutie unica.
Determinam aceasta solutie. Calculam dx, dy si dz.
dx =
1 2 m 3
1 1 3
1 1 6

= 6 + 3m +6 + 3m - 12 + 3 = 6m + 3
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
dy =
1 m 3 m
1 3 1
1 6 1

= - 3+ 6m + 3m 3m 3m + 6 = 3m + 3;
dz =
m 3 2 m
3 1 1
6 1 1
= - 3m + 3m + 12 + 6m - 6 3m = 3m + 6.
x =
m 2 2
3 m 6

+
=
) m 1 ( 2
) 1 m 2 ( 3

+
; y =
m 2 2
3 m 3

+
=
) m 1 ( 2
) 1 m ( 3

+
; z =
m 2 2
6 m 3

+
=
) m 1 ( 2
) 2 m ( 3

+

S =
)
`

|
|
.
|

\
|

+
) m 1 ( 2
) 2 m ( 3
;
) m 1 ( 2
) 1 m ( 3
;
) m 1 ( 2
) 1 m 2 ( 3
.
Pasul 3. Daca m = 1. In acest caz sistemul devine

= + +
= + +
= +
3 z y x
3 z y x
6 z y x
care nu mai depinde de
parametrul m. det (A) = 0.

a) Determinam rangul lui A
d
p
=
1 1
1 1
= 1 + 1= 2 0. RangA =2 iar sistemul are doua ecuatii principale si una secundara.
b) Vom avea un determinant caracteristic: d
c
=
3 1 1
3 1 1
6 1 1
= 3 - 3 + 6 - 6 - 3 + 3 = 0
c) d
c
= 0 sistemul este compatibil nedeterminat. Notam z = a si avem de rezolvat sistemul

=
= + +
= +
a z
3 a y x
6 a y x

=
= +
=
a z
a 3 y x
a 6 y x

dx =
1 a 3
1 a 6


= 6 - a + 3 - a = 9 2a x =
2
a 2 9

dy =
a 3 1
a 6 1

= 3 - a - 6 + a = - 3 y =
2
3
= -
2
3

Deci S =
)
`

|
.
|

\
|

a ,
2
3
,
2
a 2 9
unde ae R oarecare.
Deci
daca meR {1} sistemul este compatibil determinat si are solutia unica
S =
)
`

|
|
.
|

\
|

+
) m 1 ( 2
) 2 m ( 3
;
) m 1 ( 2
) 1 m ( 3
;
) m 1 ( 2
) 1 m 2 ( 3
.
daca m = 1 sistemul este compatibil nedeterminat si are solutiile
S =
)
`

|
.
|

\
|

a ,
2
3
,
2
a 2 9
unde ae R oarecare.
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
Exemplul 2

Sa se studieze compatibilitatea acestui sistem in R, in functie de a si b, si sa se determine
solutiile acestui sistem in cazul in care acestea exista.

=
= + +
= + +
b z 2 y x 3
6 z 3 y 2 x
4 z y ax
, a, beR.

Rezolvare:
Pasul 1. A =
|
|
|
.
|

\
|
2 1 3
3 2 1
1 1 a
. det (A) =
2 1 3
3 2 1
1 1 a

= - 4a + 9 - 1 6 + 3a + 2 = - a + 4.
det(A) = 0 - a + 4 = 0 a=4.

Pasul 2. Daca a= 4 det(A) = 0. Deci pentru aeR {4} sistemul este compatibil determinat,
adica are solutie unica.
Determinam aceasta solutie. Calculam dx, dy si dz.
dx =
2 1 b
3 2 6
1 1 4

= - 16 + 3b - 6 2b + 12 + 12 = b + 2
dy =
2 b 3
3 6 1
1 4 a

= - 12a + 36 + b 18 3ab + 8= 26 12a 3ab + b


dz =
b 1 3
6 2 1
4 1 a

= 2ab + 18 4 24 + 6a b = 6a b + 2ab - 10
x =
a 4
2 b

+
; y =
a 4
b ab 3 a 12 26

+
; z =
a 4
10 ab 2 b a 6

+

S =
)
`

|
.
|

\
|

+
a 4
10 ab 2 b a 6
;
a 4
b ab 3 a 12 26
;
a 4
2 b
.

Pasul 3. Daca a=4 sistemul devine

=
= + +
= + +
b z 2 y x 3
6 z 3 y 2 x
4 z y x 4
care depinde de parametrul b si det (A)=0.

a) Determinam rangul lui A

d
p
=
2 1
1 4
= 8 - 1= 7 0 rangul lui A este 2. Sistemul are doua ecuatii principale si una
secundara.
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
b) Vom avea un determinant caracteristic: d
c
=
b 1 3
6 2 1
4 1 4

= 8b + 18 - 4 - 24 + 24 - b = 7b + 14
d
c
= 0 7b + 14 = 0 b = -2

c) Daca b= - 2 atunci sistemul este incompatibil S = .

Daca b = -2 d
c
= 0 sistemul este compatibil nedeterminat. Notam z = p si avem de
rezolvat sistemul

=
= + +
= + +
p z
6 p 3 y 2 x
4 p y x 4

=
= +
= +
p z
p 3 6 y 2 x
p 4 y x 4

dx =
2 p 3 6
1 p 4

= 8 2p - 6 + 3p = p + 2 x =
7
2 p +

dy =
p 3 6 1
p 4 4

= 24 12p - 4 + p = - 11p + 20 y =
7
p 11 20

Deci S =
)
`

|
.
|

\
| +
p ,
7
p 11 20
,
7
2 p
unde pe R oarecare.


Deci
daca aeR {4} si beR sistemul este compatibil determinat si are solutia unica
S =
)
`

|
.
|

\
|

+
4 a
10 ab 2 b a 6
;
4 a
b ab 3 a 12 26
;
4 a
2 b
.
daca a = 4 si b = -2 , sistemul este compatibil nedeterminat si are solutiile
S =
)
`

|
.
|

\
| +
p ,
7
p 11 20
,
7
2 p
unde pe R oarecare.
daca a = 4 si beR {- 2} sistemul este incompatibil si S = .www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
Exemplul 3

Sa se studieze compatibilitatea acestui sistem in R, in functie de a si b, si sa se determine
solutiile acestui sistem in cazul in care acestea exista.

= + +
= + +
= + +
1 bz y x
1 a z y ax
0 z y x
, a, beR.


Rezolvare:

Pasul 1. A =
|
|
|
.
|

\
|
b 1 1
1 1 a
1 1 1
. det (A) =
b 1 1
1 1 a
1 1 1
= b + 1 + a 1 - 1 - ab = b 1 + a ab =
=b 1 a(b 1) = (1 a) (b 1). det(A) = 0 a = 1 sau b = 1.

Pasul 2. Daca a= 1 si b= 1 det(A) = 0. Deci sistemul este compatibil determinat, adica are
solutie unica.
Determinam aceasta solutie:

Calculam dx, dy si dz.
dx =
b 1 1
1 1 1 a
1 1 0

= - 1 + a - 1 + 1 b(a - 1) = (a 1)(1 b) = (1 a)(b 1)


dy =
b 1 1
1 1 a a
1 0 1

= b(a 1) a a + 1 + 1 = b(a 1) 2(a 1) = (a 1)(b 2)


dz =
1 1 1
1 a 1 a
0 1 1

= - 1 + a 1 a + 1 + a = a - 1
x =
) b 1 )( 1 a (
) b 1 )( 1 a (


= 1; y =
) b 1 )( 1 a (
) 2 b )( 1 a (


=
b 1
2 b

; z =
) b 1 )( 1 a (
1 a


=
b 1
1


S =
)
`

|
.
|

\
|

b 1
1
;
b 1
2 b
; 1 .

Pasul 3. Aici avem mai multe cazuri:
Cazul I: a = 1, b = 1,
Cazul II: a = 1, b= 1
Cazul III: a= 1 , b= 1

Vom parcurge pasii a), b) si c) penru fiecare caz in parte.
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
Cazul I: a=1, b = 1 sistemul devine

= + +
= + +
= + +
1 z y x
0 z y x
0 z y x
si det (A)=0.
a) Determinam rangul lui A
Minorii de ordin 2 ai lui A sunt de forma
1 1
1 1
= 0 rang A < 2
Avem d
p
= 1rang A = 1, avem un sistem format dintr o ecuatie principala si doua ecuatii
secundare.

b) Calculam determinantii caracteristici. Acestia sunt de forma:
0 1
0 1
= 0 sau
1 1
0 1

= - 1
c) Determinantul caracteristic
1 1
0 1

0 sistemul este incompatibil S = .Cazul II: a = 1, b= 1. Sistemul devine

= + +
= + +
= + +
1 bz y x
0 z y x
0 z y x
, det (A) = 0.
a) Determinam rangul lui A
d
p
=
b 1
1 1
= b - 1 0 rangul lui A este 2. Sistemul are doua ecuatii principale si una
secundara.
b) Vom avea un determinant caracteristic: d
c
=
1 b 1
0 1 1
0 1 1

= - 1 + 1 = 0
c) d
c
= 0 sistemul este compatibil nedeterminat. Notam x = p si avem de rezolvat sistemul

= + +
= + +
=
1 bz y p
0 z y p
p x

= +
= +
=
p 1 bz y
p z y
p x

dy =
b p 1
1 p

= -bp + 1 + p = p(1-b) + 1 y =
1 b
1 ) b 1 ( p

+

dz =
p 1 1
p 1

= - 1 p + p = - 1z =
1 b
1


Deci S =
)
`

|
.
|

\
|

+
1 b
1
,
1 b
1 ) b 1 ( p
, p unde pe R oarecare.www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
Cazul III: a= 1 , b= 1. Sistemul devine

= + +
= + +
= + +
1 z y x
1 a z y ax
0 z y x
, det (A) = 0.
a) Determinam rangul lui A
d
p
=
1 a
1 1
= 1 - a 0 rangul lui A este 2. Sistemul are doua ecuatii principale si una
secundara.
b) Vom avea un determinant caracteristic: d
c
=
1 1 1
1 a 1 a
0 1 1

= - 1 + a - 1 a + 1 + a= a - 1= 0
c) d
c
= 0 sistemul este incompatibil S = .

Deci
daca a, beR {1} sistemul este compatibil determinat si are solutia unica
S =
)
`

|
.
|

\
|

b 1
1
;
b 1
2 b
; 1 .
daca a = 1 si beR {1}, sistemul este compatibil nedeterminat si are solutiile
S =
)
`

|
.
|

\
|

+
1 b
1
,
1 b
1 ) b 1 ( p
, p unde pe R oarecare.
daca a eR si b= 1 sistemul este incompatibil si S = .