Sunteți pe pagina 1din 232

MEDICIN SOCIAL I MANAGEMENT SANITAR

PROBLEME CONCEPTUALE DE DEZVOLTARE A TELEMEDICINII N REPUBLICA MOLDOVA Oleg Lozan coala de Management n Sntate Public Summa ! The article discussed a concept of development of telemedicine in the Republic of Moldova. The concept determines the role and place of telemedicine in the structure of health services and sets priority directions for telemedicine development, considering the development of the Republic of Moldova and the process of uropean integration of the country. Rezuma" Pre!entul articol pune n discu"ie concep"ia de de!voltare a telemedicinii n Republica Moldova, determin rolul #i locul telemedicinii n structura serviciilor de sntate, stipulea! direc"iile prioritare de de!voltare a acesteia, lu$nd n considerare etapa de de!voltare a Republicii Moldova #i obiectivul ei de aderare la %niunea uropean. &rticolul dat se refer la telemedicin ca mod de utili!are a tehnologiilor informa"ionale pentru furni!area serviciilor medicale #i schimbul informa"iei medicale ntre utili!atori'i(. De#$ %e ea #%"ua&%e% Procesul de!voltrii societ"ii informa"ionale n Republica Moldova se ba!ea! pe Strategia )a"ional de dificare a Societ"ii *nforma"ionale +Moldova electronic,, aprobat prin -otr$rea .uvernului nr. /00 din 1 martie /220. 3ompartimentul e4Sntate din Strategia men"ionat prevede necesitatea implementrii telemedicinii n sistemul de sntate. Pe parcursul ultimilor ani se constat o cre#tere important a utili!rii T*3'ii( n sistemul de sntate. &u fost elaborate #i se implementea! sisteme informa"ionale administrative pentru medicina primar, asigurrile n medicin, Sistemului *nforma"ional &utomati!at 5)omenclatorul de stat al medicamentelor5, managementul n domeniul transfu!iei s$ngelui 6inclusiv sisteme informa"ionale pentru gestionarea Registrului na"ional de eviden" a donatorilor #i Registrului informa"ional de produse sangvine7, monitori!area #i evaluarea Programului na"ional de control #i profila8ie a tuberculo!ei. 3u toate c e8ist acces universal la T*3, doar 992 institu"ii medicale au acces la *nternet de band larg, fi8 #i mobil #i doar #apte institu"ii utili!ea! T*3 pentru circularea informa"iei #i datelor ntre institu"iile medicale. )ectnd la faptul c, numrul personalului medical care utili!ea! T*3 este n cre#tere, n pre!ent doar 9/: dintre medici utili!ea! *nternetul #i 9;: 4 computerul n activitatea sa profesional. <n pre!ent, n sistemul de sntate al Republicii Moldova se implementea! proiecte4 pilot telemedicale n domeniile perinatologiei, neurologiei #i oftalmologiei. 3ooperarea ntre Ministerul Snt"ii #i operatorii de telefonie mobil a adus la reali!area proiectului de comunicare pentru prevenirea gripei pandemice & 6-9)97. =ideoconferin"ele telemedicale #i suportul educa"ional, ba!at pe >eb, se utili!ea! n instruirea profesional la distan". 3u suportul videoconferin"elor medicii #i studen"ii au acces la lec"ii interna"ionale regulare n diferite domenii medicale speciali!ate. *mportan"a T*3 pentru sporirea calit"ii #i accesibilit"ii la serviciile medicale cre#te cu fiecare an. Toate "rile %niunii uropene au adoptat strategii na"ionale n cadrul efortului comun al 3omunit"ilor uropene, men"ionate ntr4un #ir de documente suprana"ionale de politici n domeniu, elaborate de 3omisia uropean ntre anii /2224/221. P$n la finele anului /299, 9?@

"rile4membre ale % sunt obligate s evalue!e situa"ia #i s adopte reglementri na"ionale n domeniul accesului la serviciile telemedicale, inclusiv acreditarea, responsabilitatea, modalit"ile de rambursare a serviciilor, confiden"ialitatea #i securi!area datelor. Aocumentele men"ionate urmresc optimi!area utili!rii resurselor sistemului de sntate, prin introducerea serviciilor telemedicale. Prin intermediul tehnologiilor telemedicale se mbunt"e#te comunicarea ntre furni!orii de servicii medicale #i spore#te accesul pacien"ilor la informa"ia despre sntate. Prin 3omunicatul 3BM6/22;7 2C;1 din ?.99./22; DTelemedicina pentru beneficiile pacientului, sistemului de sntate #i societ"ii,, 3omisia uropean sublinia! importan"a telemedicinii, iar pentru implementarea benefic a serviciilor telemedicale propune "rilor4 membre facilit"i largi, ce "in de edificarea ncrederii #i acceptrii serviciilor telemedicale, introducerea clarit"ii legale, solu"ionarea problemelor tehnice de compatibilitate #i standardi!are, precum #i facilitarea de!voltrii rela"iilor economice de pia" n domeniu. BMS, pe lng suportul consultativ, acordat n sus"inerea eforturilor "rilor n de!voltarea telemedicii, desemnea! organi!a"ii care posed $a'a$%"(&% )e e*'e "%z( "eleme)%$al( +% 'o" #e ,% ) e'" $en" e )e e-e %n&( 'en" u )ez,ol"a ea "eleme)%$%n%% iii. Resursele BMS pot fi utili!ate pentru identificarea priorit"ilor, elaborarea politicilor e4sntate #i telemedicinii, fortificarea ba!ei legislative, normative #i etice n domeniul utili!rii informa"iei de sntate, diseminarea e8perien"ei despre practicile de e8celent n domeniu #i facilitarea implementrii programelor tehnice la nivel na"%onal. Va %e"a"ea "e/nolog%%lo "eleme)%$ale %m'lemen"a"e $u #u$$e# %n$lu)e "oa"e n%,ele )e )e#e ,% e me)%$al(0 )e la #(n("a"e 'u1l%$( '2n( la $/% u g%a o1o"%$(0 )e la -u n%za ea #e ,%$%%lo e$onom%$ e-e$"%,e +% a$$e#%1%le 'en" u $omun%"(&% )%n zone geog a-%$e )en# 'o'ula"e '2n( la -u n%za ea #e ,%$%%lo me)%$ale )e $al%"a"e 3n lo$al%"(&% g eu a$$e#%1%le +% 3n $on)%&%% $ %"%$e. S$ena %ul )e 1az( <n curs de de!voltare continu, n pre!ent, sectorul de sntate se confrunt cu neaEunsuri #i probleme legate, att de accesibilitatea #i calitatea serviciilor de sntate, ct #i de organi!area procesului de deservire medical a popula"iei. Sumarul scurt al problemelor include distribuirea neuniform a personalului medical pe teritoriul Republicii MoldovaF diferen"e n nivelul de pregtire profesional a speciali#tilor din mediul rural #i urbanF aportul tradi"ional nalt al serviciului de urgen", ce duce la pierderea timpului critic pentru salvarea vie"ii pacien"ilorF insuficien"a instrumentelor pentru asigurarea n msur deplin a controlului calit"ii #i volumului serviciilor de sntate prestateF pacien"ii din mediul rural, comparativ cu cei din localit"ile urbane, au un acces geografic sc!ut la servicii de sntate de nalt performan" oferite de institu"iile municipale #i republicane, fapt ce influen"ea! inegalitatea accesului, calit"ii #i costurilor serviciilor medicale pentru eiF sistemele de management a maladiilor cronice, monitori!are la distan" #i ngriEire la domiciliu snt slab de!voltateF sistemele de management a situa"iilor e8cep"ionale, calamit"i naturale #i catastrofe tehnogene nu dispun de toate instrumente necesare #i utile pentru salvarea persoanelor n ca! de situa"ii e8cep"ionale. Procesul de pregtire profesional a personalului medical necesit o corelare permanent cu cerin"ele n cre#tere a sistemului de sntate, totodat fiind limitate posibilit"ile de consultare #i instruire profesional continu la distan". Gormarea profesional continu a personalului medical utili!ea! n pre!ent metode, care nu asigur n msur deplin continuitatea instruirii profesionale #i implic cheltuieli considerabile neasociate 6lipsa ndelungat de la locul de munc, costul cltoriilor #i ca!rii personalului medical aflat n deplasare etc.7 n procesul de instruire. 3apacit"ile sistemului de sntate asigur o continuitate slab a informa"iei medicale ntre diferite nivele de deservire. )ivelul de con#tienti!are #i acceptare de ctre personalul medical a serviciilor telemedicale este limitat.

9??

*nstrumentele e8istente de informare a popula"iei despre starea snt"ii, prevenirea maladiilor #i promovarea snt"ii, nu sunt suficiente pentru ameliorarea strii de sntate a popula"iei, lund n calcul cre#terea morbidit"ii #i mortalit"ii din cau!a maladiilor cronice nontransmisibile, transmisibile #i amploarea rspndirii deprinderilor duntoare. 8ist un decalaE important ntre cererea #i oferta de informa"ii #i servicii de sntate n re"eaua *nternet. Mai mult de o treime din utili!atorii de *nternet din Republica Moldova sunt nevoi"i s caute informa"ii despre sntate n re"eaua *nternet' iv, p./@(, n afara spa"iului informa"ional na"ional, pentru c pre!en"a institu"iilor medicale na"ionale n re"ea nu dep#e#te 0:'v(, iar sursele na"ionale de informa"ii utile de sntate sunt limitate. 3hiar dac maEoritatea partenerilor pentru de!voltarea telemedicinii au fost identifica"i, cooperarea n domeniu ntre ei este insuficient, ceea ce nu permite coordonarea eficient a procesului comple8 de de!voltare a telemedicinii n pre!ent. )ivelul de cooperare profesional #i #tiin"ific interna"ional a institu"iilor medicale #i a medicilor din Republica Moldova este insuficient, inclusiv cooperarea transfrontalier ntre institu"iile medicale #i personalul medical, precum #i accesul la sursele interna"ionale de date medicale pentru desf#urarea activit"ii profesionale #i #tiin"ifice. C(%le )e )ez,ol"a e a "eleme)%$%n%% Serviciile de telemedicin repre!int o totalitate a proceselor securi!ate de nregistrare, transmitere, recep"ionare, prelucrare, stocare #i anali! a informa"iilor #i datelor medicale, cu formularea ulterioar a diagnosticului #i recomandrilor pentru tratamentul medical necesar, furni!area direct a serviciului medical sau de instruire la distan", utili!$nd T*3 disponibile. Prin introducerea serviciilor telemedicale de consultan", de monitori!are a pacien"ilor, de instruire la distan" a medicilor, pacien"ilor #i popula"iei pot fi solu"ionate multe dintre problemele e8istente n domeniul snt"ii. Hu$nd n considera"ie necesitarea abordrii integrate a problemelor legate de de!voltarea telemedicini, importan"a ei social #i impactul economic, e8perien"a interna"ional, se propune de!voltarea urmtoarelor domenii telemedicale cu introducerea lor n practica clinicI 4 implementarea serviciilor de consultan" telemedical n asisten"a medical la diferite nivele 6asisten"a medical primar, spitaliceasc #i prespitaliceasc7F 4 crearea serviciilor de monitori!are la distan" #i ngriEire la domiciliu, prin utili!area T*3 pentru persoanele n etate, bolnavii reconvalescen"i, pacien"ii cu maladii cronice, persoanele cu di!abilit"i, gravide #i mame tinereF 4 introducerea metodelor moderne de instruire la distan", cu utili!area tehnologiilor telemedicale de videoconferin"e #i >eb n formarea profesional a personalului medicalF 4 crearea serviciului telemedical pentru situa"ii e8cep"ionaleF 4 utili!area larg a re"elei *nternet #i serviciilor de telecomunica"ii n programele de Sntate PublicF 4 crearea #i ntre"inerea paginilor 4 >eb a *MSP, cu efortul comun la MS #i institu"iilor medicaleF 4 elaborarea standardelor #i normelor de etic de pre!entare a informa"iei medicale #i prestare a serviciilor telemedicale n re"eaua *nternet. ste necesar de men"ionat, c pentru implementarea sarcinilor specificate este important asigurarea unei infrastructuri corespun!toare, ce va cuprinde conectarea *MSP la linii de comunica"ii suficiente, dotarea cu echipament informa"ional performant #i dispo!itive medicale moderne #i compatibile, cu posibilitatea nregistrrii, stocrii, transmiterii, recep"ionrii, anali!ei informa"iilor #i imaginilor digitale n re"eaua telemedical a Republicii Moldova. Stimularea cooperrii interna"ionale n domeniul telemedicinii are o deosebit importan". Tehnologiile informa"ionale ca ba! a telemedicinii, ofer posibilitatea de conlucrare str$ns ntre medicii din diferite "ri cu comunicarea #i transferul eficient al informa"iei medicale. 8perien"a arat c de!voltarea cooperrii interna"ionale ntre medicii din domeniile clinice cu

9?0

utili!area telemedicinii contribuie la cre#terea calit"ii #i accesibilit"ii serviciilor medicale cu reducerea concomitent a costurilor n mai multe ca!uri. Aup cum se observ, direc"iile de de!voltare se refer la diferite domenii ce "in de sntate #i T*3. 8perien"a interna"ional arat multitudinea aplicrilor, reu#ite #i falimentate, ale telemedicii n sectorul snt"ii. Modul participativ de organi!are a procesului de coordonare #i monitori!are a de!voltrii spriEinului telemedical n sectorul snt"ii este semnificativ pentru asigurarea utili!rii optimale a resurselor disponibile, continuitatea #i integritatea serviciilor telemedicale. Totodat, se asigur acumularea e8perien"ei #i cuno#tin"elor la nivel na"ional n domeniul telemedicinii. Ae!voltarea condi"iilor noi de pia" n prestarea serviciilor medicale a mrit posibilit"ile de atragere a investi"iilor, inclusiv private, n sectorul snt"ii. Parteneriatul public4privat poate fi o metod de atragere a investi"iilor n de!voltarea serviciilor telemedicale de nalt calitate #i economic eficiente. E,alua ea %m'a$"ulu% "eleme)%$%n%% 'en" u Re'u1l%$a Mol)o,a *mplementarea telemedicinii n Republica Moldova va contribui laI 4 apropierea serviciilor de sntate de calitate de locul de trai al pacientului, inclusiv n !onele rurale sau i!olateF 4 ascenden"a calit"ii instruirii medicale profesionale la toate niveleleF 4 informarea mai bun a popula"iei despre starea de sntate #i pre!entarea informa"iilor publice utile n domeniul snt"ii. 8perien"a mai multor "ri demonstrea! c, odat cu cre#terea nivelului de utili!are a serviciilor telemedicale, se reduc costurile acestora, comparativ cu costurile serviciilor medicale #i metodelor de instruire tradi"ionale, #i se asigur recuperarea avansat a investi"iilor n telemedicin. *mplementarea cu succes a serviciilor de teleconsulta"ii va contribui la economisirea surselor financiare pentru sistemul de sntate, prin e8tinderea serviciilor cost4eficiente de sntate, disponibile la nivel primar #i secundar, la optimi!area flu8ului 6pathJay7 pacien"ilor n institu"iile sistemului de sntate. Serviciile telemedicale de monitori!are #i ngriEire la domiciliu vor asigura prevenirea #i reducerea duratei spitali!rii, asigurnd economii concomitente. *mpactul economic al telemedicinii este demonstrat n cadrul serviciului de asisten" medical urgent. Procedura de recep"ionare a comen!ilor implic proba 6triaE7 telefonic, care reduce numrul comen!ilor e8ecutate neargumentat. valuarea utili!rii sistemului de videoconferin"e n instruirea continu a speciali#tilor medicali, demonstrea! aprecierea nalt a metodei #i calit"ii instruirilor telemedicale. ficien"a economic a instruirilor telemedicale este net superioar instruirii prin metode educa"ionale tradi"ionale. *nteresul sporit fa" de telemedicin al "rilor de!voltate este condi"ionat de impactul social al accesibilit"ii #i calit"ii serviciilor medicale, mbunt"irea strii de sntate #i calit"ii vie"ii popula"iei. Serviciile de teleconsultan" contribuie la uniformitatea acoperirii teritoriului cu personal medical #i apropie asisten"a medical speciali!at de profil de locul de trai al pacientului. 3oncomitent, se reduc cheltuielile pacien"ilor pentru cltorii costisitoare la institu"iile republicane. Prin utili!area teleconsulta"iilor, accesul grupurilor4"int 6pturi srace, mame tinere, bolnavi cronici, persoane cu di!abilit"i, persoane n deten"ie, persoane socialmente vulnerabile etc.7 la servicii medicale se mbunt"e#te. Prin utili!area serviciilor telemedicale poate fi fcut un pas nou spre asisten"a social integrat n "ar. Monitori!area telemedical la distan" asigur cre#terea calit"ii supravegherii #i tratamentului pacien"ilor n afara sta"ionarului, prevenirea maladiilor #i depistarea precoce a strilor grave #i urgente. <ngriEirea telemedical la domiciliu previne institu"ionali!area persoanelor cu necesit"i speciale #i mbunt"e#te calitatea vie"ii lor n comunitate. 9?C

3re#terea calit"ii serviciilor medicale este indispensabil legat de instruirea profesional continu a personalului medical. *ntroducerea noilor forme de instruire profesional cu utili!area T*3 va condi"iona cre#terea competen"elor personalului medical #i a calit"ii serviciilor medicale prestate de ctre acesta. &sigurarea accesului la informa"ii veridice de sntate, pentru popula"ie #i pacien"i, va contribui la cre#terea responsabilit"ii personale de starea de sntate, reducerea concomitent a riscurilor pentru sntate #i mbunt"irea indicatorilor de sntate a popula"iei la nivel na"ional. *mplementarea cu succes a serviciilor telemedicale va asigura cre#terea transparen"ei rela"iilor dintre prestatorii de servicii medicale #i pacien"i, contribuind la reducerea nivelului de corup"ie n sectorul snt"ii. Posibilitatea e8tinderii accesului cost4eficient la servicii medicale, n localit"ile rurale sau i!olate, repre!int un argument important pentru implementarea telemedicinii n Republica Moldova cu pondere sporit a popula"iei rurale. Prin implementarea #i utili!area telemedicinii, Republica Moldova va efectua un pas important spre reali!area dreptului omului la servicii de sntate calitative n locul oportun #i la momentul oportun. 9. /. @. B%1l%og a-%e '4 /""'566777.em o.7/o.%n"68IS6e/eal"/6A1ou"E/eal"/./"m '4 Te/nolog%% In-o ma&%onale +% )e Comun%$a&%% 94 No ,eg%an Cen"e -o Teleme)%$%ne a -o#" num%" o gan%za&%e 'en" u $ola1o a e :$olla1o a"%ng o gan%za"%on; 3n )omen%ul "eleme)%$%n%% :)%n <==<;0 E>MI +% I#-Te8 #un" o gan%za&%% %n"e na&%onale 'en" u $ola1o a e :$olla1o a"%ng %n"e na"%onal o gan%za"%on#; 3n )omen%ul e?S(n("a&%% +% "eleme)%$%n%% '4@Bu#%ne## In"ell%gen" Se ,%$e#A SRL0A#'e$"ele u"%l%z( %% TIC )e $(" e u"%l%za"o %0 C/%+%n(u0 a' %l%e <==B0 '. <C '4 @Bu#%ne## In"ell%gen" Se ,%$e#A0 @P ezen&a +% $on&%nu"ul #%"e?u %lo De1 3n Re'u1l%$a Mol)o,a0 <==EA

?. 0.

DINAMICA MORTALITFII COPIILOR DE LA = LA GH ANI N REPUBLICA MOLDOVA0 PENTRU PERIOADA ANILOR <==C I <==H Con#"an"%n E&$o0 M%/a% Mo o+anu0 Se g%u BeJena % 3atedra conomie, management #i psihopedagogie n medicin Summa ! The children of 0 - 18 years age mortality dynamics in the Republic of Moldova for the period 2003 2008 The general mortality level is the main criterion of the efficiency of -ealth System activity, but childrenKs mortality L is the ctiterion of the efficiency of the Jhole society and it means the positive reproduction of population. The phenomenon of childrenKs mortality negatively influences the demographic, social, economic and culture of a country. 3omparatively Jith the uropean countries, the Republic of Moldova is the country Jith rather high level of childrenKs mortality, our country taMes the second place in the ast urope to according this inde8. Auring /22C L /22; years the childrenKs mortality in the the Republic of Moldova has rised tJice comparatively Jith previous years /22@ L /220. Rezuma"

9?N

)ivelul mortalit"ii generale este un criteriu de ba! a eficien"ei activit"ii sistemului de sntate, iar mortalitatea copiilor L este criteriul eficien"ei unei societ"i n men"inerea unei reproductivit"i po!itive a popula"iei. Genomenul de mortalitate a copiilor influen"ea! negativ indicatorii demografici, sociali, economici #i culturali ai "rii. 3omparativ cu "rile europene, Republica Moldova se numr ca o "ar cu o mortalitate a copiilor destul de ridicat, ocup$nd locul doi n uropa de st dup acest indicator. Pe parcursul anilor /22C4/22; mortalitatea copiilor n Republica Moldova a crescut de / ori fa" de anii preceden"i /22@ L /220. A$"ual%"a"ea 3re#terea mortalit"ii copiilor n Republica Moldova n ultima perioad este un semnal de alarm pentru Sistemul de Sntate Public, pentru societate #i pentru organele puterii de stat. &nali!a cau!elor #i factorilor de risc ale acestui fenomen este o problem actual, stringent, drept re!ultat fiind cercetarea #i anali!a #tiin"ific propus. )ivelul mortalit"ii generale este un criteriu de ba! a eficien"ei sistemului de sntate, iar mortalitatea copiilor L este criteriul eficien"ei unei societ"i n men"inerea unei reproductivit"i po!itive a popula"iei. Genomenul de mortalitate a copiilor influen"ea! negativ indicatorii demografici, sociali, economici #i culturali ai "rii. 3omparativ cu "rile europene, Republica Moldova se numr ca o "ar cu o mortalitate a copiilor destul de ridicat, ocup$nd locul doi n uropa de st dup acest indicator. Ma"e %al +% me"o)e )e $e $e"a e <n cercetare s4a folosit metoda statistic epidemiologic, analitic. 3a o1%e$" )e $e $e"a e au fost cau!ele de deces a copiilor de v$rsta de la 2 la 9; ani n Republica Moldova, pe parcursul anilor /22@ L /22;. Republica Moldova, n ultimii ani a nregistrat re!ultate semnificative n domeniul consolidrii sistemului de sntate public. Rezul"a"e +% )%#$u&%% <n domeniul Snt"ii publice n Republica Moldova s4au depistat o serie de probleme e8istent, printre care se numrI O asigurarea insuficient cu cadre medicale a sectorului primar de asisten" medical #i serviciului de urgen", ndeosebi n sectorul ruralF O dotarea insuficient cu echipament #i tehnic medical performant a institu"iilor medico4sanitare publiceF O o problem serioas a snt"ii publice o constituie tuberculo!a. Para s4a confruntat de asemenea cu rsp$ndirea maladiilor se8ual transmisibile #i -*=QS*A&. <n Moldova se men"ine la un nivel nalt morbiditatea #i mortalitatea cau!ate de maladii cronice de diferit conEunctur. Situa"ia social nefavorabil se caracteri!ea! #i prin indicii n cre#tere ai alcoolismului, tabagismului #i consumului ilicit de substan"e narcotice, n special n r$ndurile tineretului. Mai multe probleme snt cau!ate de nrut"irea mediului ambiant. Toate acestea influen"ea! negativ #i starea general a snt"ii copiilor de p$n la 9; ani #i constituie un moment alarmant pentru cercettorii #i speciali#tii din domeniul vi!at. <n scopul aprecierii nivelului de mortalitate a copiilor de la 2 la 9; ani n Republica Moldova, a fost studiate numrul #i cau!ele mortalit"ii copiilor de v$rsta respectiv pe parcursul anilor /22@ L /22;. Ae men"ionat c n perioada anilor /22@ L /220 nivelul mortalit"ii copiilor alctuia ntre ?,C1 L ?,C? copii la 92,222 popula"ie, iar n anii /22C L /22; a crescut de peste / ori, alctuind 1,;2 L 1,1/ copii la 92,222 popula"ie.

9?;

<n dinamic, mortalitatea copiilor n Republica Moldova a diminuat cu 0: n anul /22? #i cu ?: n anul /220, cresc$nd mai apoi cu 1@: n anul /22C, cu ;C: n anul /22N #i cu ;?: n anul /22; fa" de anul /22@. Mortalitatea copiilor din sectorul urban are o dinamic mai semnificativ, dec$t n sectorul rural. Printre copiii de la urb L nivelul mortalit"ii a sc!ut fa" de anul /22@ cu /0: n anul /22? #i cu /?: n anul /220, cresc$nd mai apoi de / ori n anul /22C, de @,N ori n anul /22; #i cu N0: n anul /22N. Printre copii sectorului rural, nivelul mortalit"ii fa" de anul /22@, a sc!ut cu 9: n anul /22?, cresc$nd mai apoi cu 9: n anul /220, cu 1/: n anul /22C, cu ;;: n anul /22N #i cu ?1: n anul /22;. 3ele mai frecvente cau!e de deces la copii sunt tumorile, dintre care 10: sunt tumorile maligne, anomaliile congenitale #i cau!ele e8terne. <n structura cau!elor de deces predomin cau!ele e8terne L 02: n anul /22@, 0@: n anul /22?, 09: n anul /220, /1: n anul /22C, @9: n anul /22N #i /0: n anul /22;. Aintre cau!ele e8terne, cele mai frecvente snt accidentele rutiere, care aveau o pondere de 9/: 4 9?: n anii /22@ L /220, diminu$ndu4se p$n la N40: n anii /22C4/22;. Pe al doilea loc, se plasea! a#a cau!e de deces, caI tumorile, care alctuiau 9C: n anul /22@, c$te 9@: n anii /22?4/220 #i c$te C4N: n anii /22C4/22;. Pe al treilea loc se situia! a#a cau!e de deces, caI anomaliile congenitale, care au o pondere de 92: n anii /22@ L /22?, de 9;: n anul /22N, de /9: n anul /22C #i de /?: n anul /22;. Maladiile aparatului respirator sunt cau!ele de deces ce avansea!, dintre ele, pneumoniile acute alctuiesc peste 1?:. 3ota maladiilor aparatului respirator n structura cau!elor de deces a crescut de la C: n anii /22@ L /22? p$n la 9@:, n anii /22C L /22N. &nali!a cau!elor de deces al copiilor din sectorul urban #i din cel rural a demonstrat c patologiile aparatului respirator, tumorile, patologiile aparatului nervos sunt cele mai frecvente cau!e de deces a copiilor ce locuesc n sectorul rural, dec$t cei din sectorul urban. 3ele mai principale cau!e de deces a copiilor din popula"ia urban sunt cau!ele e8tern, anomaliile congenitale, bolile aparatului respirator #i tumorile. <n structura cau!elor de deces a copiilor din popula"ia urban pe primul loc se situia! cau!ele e8terne 6traume, nec, otrviri, suicide7 care alctuiesc n anii /22@ L /220 de la ??: p$n la 0@,N:, diminu$nd n anii /22C R /22; p$n la 99,C: 4 /?,;:. &ccidentele rutiere ca cau!e de deces alctuiesc 9@,?: 4 //,2: n anii /22@ L /220 #i 9,C: 4 C,;: n anii /22C 4 /22;.Pe al doilea loc n structura cau!elor de deces s4au plasat tumorile cu 9C,?: n anul /22@, /C,2: n anul /22?, 99,;: n anul /220, C: n /22C, N,N: n /22N #i /,;: n anul /22;. Pe al treilea loc se afl maladiile aparatului respirator, care n anii /22@ L /220 ocupau o cot de 99,N: 4 C,2:, iar n anul /22C 4 /22;, cre#te p$n la 9/,C: 4 9;,;:. <n cre#tere sunt #i anomaliile congenitale, care n anii /22@ L /220 alctuiau ntre N,?: 4 92:, iar n anii /22C L /22; a crescut p$n la /9,0: 4 @/,@:. Printre copiii deceda"i din popula"ia rural, cau!ele e8terne alctuiesc n anii /22@ L /220 ntre ?1,@ L 0@,1:, iar n anii /22C L /22; ntre @;: 4 @N,;:. <n structura cau!elor de deces a copiilor din popula"ia rural tumorile alctuiau ntre 99,2: 4 90,/: n anii /22@ L /220 #i C,0: 4 N,?: n anii /22C L /22;, iar anomaliile congenitale respectiv ntre ;,C: 4 92,9: #i ntre 9C,N: 4 /2,C:. Maladiile aparatului respirator n structura cau!elor de deces alctuiau ntre 0,0: 4 N,N: n anii /22@ L /220 #i 9/,2: 4 9?,9: n anii /22C L /22;. &nali!a efectuat a demonstrat c mortalitatea copiilor n Republica Moldova este n cre#tere, mai cu seam printre copiii din popula"ia urban 6@,N ori7. Printre cau!ele principale de deces predomin violen"a 6cau!ele e8terne7, anomaliile congenitale, tumorile #i bolile aparatului respirator n ambele loturi de subiec"i. &ccidentele rutiere, cau!ele e8terne, bolile aparatului respirator #i tumorile sunt mai des nt$lnite fiind cau!ele de deces printre copiii din popula"ia rural n compara"ie cu cea urban. 9?1

B problem destul de evident a sistemului de sntate public este #i mortalitatea infantil, astfel )r. copiilor deceda"i n v$rsta de p$n la un an deasemenea este ngriEortor, dat fiind faptul c n anul /22; au decedat ?N@ copii, rata mortalit"ii infantile constituind 9/,/: '9, p. 9@949?2(. <n conte8tul acesta speciali#tii din domeniul snt"ii publice #i proiectea! o serie de activit"i prioritare la diferite niveluri ale sistemului de sntateI ! "riorit#$i pe termen scurt% 4 organi!area colectrii informa"iilor privind indicii snt"ii n conformitate cu legisla"ia %niunii uropene n cooperare #i cu spriEinul BMSF 4 consolidarea sectorului asisten"ei medicale primare pe principiul medicinii de familie #i asisten"ei medicale urgente, ba!ate pe reali!area msurilor de profila8ie #i preven"ie a bolilor n special n localit"ile rurale #i comunit"ile nevoia#e, precum #i n cadrul grupurilor social4 vulnerabileF 4 eficienti!area activit"ii serviciului spitalicesc #i sporirea cost4eficien"ei #i calit"ii serviciilor medicale prestate prin optimi!area #i ra"ionali!area re"elei de spitale, reducerea suprapunerii spitalelor republicane #i a celor municipaleF 4 perfec"ionarea asisten"ei medicale spitalice#ti #i speciali!ate de ambulator prin implementarea tehnologiilor moderneF 4 sporirea accesibilit"ii copiilor la servicii medicale de calitateF 4 ameliorarea snt"ii copiilor prin prestarea serviciilor medicale calitative, accesibile, acceptabile #i convenabile n domeniul snt"ii publiceF 4 mic#orarea mortalit"ii copiilor de v$rst fraged, n special a mortalit"ii e8traspitalice#ti, ameliorarea statutului nutri"ional al copiilorF 4 moderni!area serviciului de urgen"F 4 sporirea volumului #i calit"ii asisten"ei medicale mamei #i copiluluiF 4 asigurarea accesului popula"iei la medicamente #i articole de u! medical inofensive #i eficienteF 4 maEorarea accesului popula"iei la servicii medicale calitativeF 4 implementarea #i reali!area Programelor na"ionale de stat de prevenire a maladiilor social4 condi"ionate #i maladiilor contagioaseF 4 men"inerea situa"iei epidemiologice favorabile, privind nivelul rsp$ndirii maladiilor infec"ioase, efectuarea schimbului de informa"ie #i de e8perien" tehnic n vederea facilit"iiF 4 prevenirea maladiilor cronice non4infec"ioase #i promovarea snt"ii, participrii n re"eaua %niunii uropene destinat prevenirii #i controlului bolilor infec"ioaseF 4 controlul infec"iei -*=QS*A&, maladiilor se8ual transmisibile, hepatitetei 3 #i S, particip$nd n re"elele de supraveghereF 4 elaborarea #i implementarea programelor de prevenire #i de tratament a dependen"ilor de droguriF 4 utili!area ra"ional a resurselor umane #i surselor disponibile a sistemului snt"iiF 4 cooperarea reciproc avantaEoas cu organi!a"iile interna"ionale n vederea ob"inerii asisten"ei tehnice investi"ionale pentru de!voltarea infrastructurii #i managementului din sistemul de sntate. ! "riorit#$i pe termen mediu% 4 consolidarea #i perfectarea sistemului de asigurare obligatorie de asisten" medicalF 4 dotarea institu"iilor medico4sanitare publice, conform prevederilor Strategiei na"ionale privind utilarea cu aparataE medical a ramurii ocrotirii snt"iiF 4 implementarea #i utili!area tehnologiilor informa"ionale n scopul eficienti!rii serviciilor medicaleF 4 de!voltarea n continuare a asisten"ei medicale primare #i de urgen"F 4 sporirea nivelului de accesibilitate #i echitate social a copiilor la servicii medicaleF 4 utili!area eficient a resurselor umane, financiare #i mbunt"irea managementului sanitarF 902

4 asigurarea de ctre stat a unor categorii sociale pentru a permite acestora accesul garantat la serviciile medicaleF 4 sporirea volumului #i calit"ii asisten"ei medicale la copiiF 4 reducerea mortalit"ii copiilorF 4 restructurarea serviciului spitalicesc n mun. 3hi#inu prin crearea 3entrelor Medicale Speciali!ate de Performan"F 4 diminuarea impactului factorilor de risc ai mediului asupra securit"ii #i snt"ii copiilor #i popula"iei n general. Con$luz%% Pin$nd cont de cele e8puse anterior se pot generali!a urmtoarele aspecte cercetateI 9. %rbani!area influen"ea! nivelul mortalit"ii copiilor spre cre#tere. /. Mortalitatea infantil deasemenea constituie un factor alarmant pentru speciali#tii din domeniul snt"ii publice #i acesta necesit a fi solu"ionat. @. 3au!ele e8terne 6traume, nnecuri, suicide, #.a.7 sunt principalele cau!e de deces a copiilor. ?. <n cre#tere se afl urmtoarele cau!e de deces a copiilor, caI anomaliile congenitale #i maladiile aparatului respirator. B%1l%og a-%e G. C%o$anu M%/a% 6redactor7. Sntatea public n Moldova n anul 2005. ditura D3PSPMS,, 3hi#inu, /22C, p. 9?14901. <. C%o$anu M%/a% 6redactor7. Sntatea public n Moldova n anul 2008. ditura D3PSPMS,, 3hi#inu, /221. 3onform &iroului na$ional de 'tatistic# a Republicii Moldova 6=. =alcov7. C. Po'u+o% Eugen 6redactor7. Sntate public i management. 3. . P. Medicina, /22/, p. 9@9. K. Programul cercetrilor statistice n anul 2007. *nstitutul na"ional de Statistic. QQ Statistica snt"ii, p. 9N;49;2. L. Programul cercetrilor statistice n anul 2007. *nstitutul na"ional de Statistic. QQ Statistica socialF Mortalitatea, p. 9/@49/0. E. Registrul general al mortalit ii i cau!elor de deces. QQ <n 777.$#'m#.me)ne".m)

MODELUL PERSONALITFII PRO>ESORULUI IDEAL AL INSTITUFIEI DE NVFMMNT SUPERIOR MEDICAL M%/a% Mo o+anu0 Iul%ana >o nea 3atedra conomie, management #i psihopedagogie n medicin Summa ! The model of personality of ideal teacher in the field of high medical school education *deal profesor personality model of the medical high establishment Jas studied according to factor analysis of the evaluated e8perimental date by university staff from the S%MPh D). Testemi"anu,. The model can be build by the folloJing personality factorsI social or conscientiousness responsibility, straight forJardness and delicacy in communication social relevance and favorable JorM attitude. The factorial analysis permits us the study and professor personality structure analysis. %niversitary staff of high medical establishment personality image consists of personality predominant factors that there Jere identified by factorial analysis method as Jell as generali!ed Tualitative analysis. 909

90/

Rezuma" Modelul personalit ii pro"esorului ideal al *nstitu"iei de <nv"m$nt Superior Medical a fost cercetat n ba!a anali!ei factoriale a datelor e8perimentale evaluate de cadrele didactice universitare ale %SMG D). Testemi"anu,. Modelul dat ar putea fi constituit din urmtorii factori ai personalit"iiI Responsabilitate social sau contiincio!itate# $ranc%e e i delicate e n comunicare# Relevan a social# &eterminismul 'determinan a( personalit ii# )oleran a i moralitatea personalit ii i *titudinea "avorabil "a de munc. &nali!a factorial ne4a permis s studiem #i s anali!m structura personalit"ii profesorului. *maginea personalit"ii 3A% al *<SM este constituit dintr4o serie de factori predominan"i ai personalit"ii, care au fost identifica"i prin metoda anali!ei factoriale, c$t #i prin anali!a calitativ generali!at a re!ultatelor e8perimentale. A$"ual%"a"ea Bbiectul activit"ii pedagogice universitare l constituie formarea personalit"ii, ceea ce face ca aceast activitate s fie cea mai delicat dintre toate profesiunile #i artele. Giecare 3A% trebuie s ac"ione!e asupra studen"ilor astfel, nc$t s asigure o concordan" deplin ntre produsul final ob"inut #i modelul social ideal al acestui re!ultat. 3u c$t produsele activit"ii pedagogice tind s se suprapun modului social al acestor produse, cu at$t mai mult cre#te eficien"a comportamentului didactic. Ae#i asupra obiectului activit"ii pedagogice ac"ionea! #i al"i factori, considerm totu#i c principalul criteriu al e"icien ei activit ii 3A% l constituie re!ultatele ob"inute n planul de!voltrii studen"ilor. *nali!a "actorial este instrumentul statistic, care st nemiElocit la ba!a cercetrii diferen"elor individuale ale personalit"ii. Multiplele variante de utili!are a ei includ construirea testelor, determinarea parametrilor de ba! ale personalit"ii #i aptitudinilor, stabilirea faptului, c$te caracteristici psihologice 6trsturi7 se msoar printr4un set de teste sau nsrcinri 6sarcini7 ale testului. &ceast metod pune accent pe anali!a criteriului intern, respectiv pe tehnici statistice care permit ca, odat cu identificarea unui factor care apare ca dimensiune responsabil de varia"ia semnificativ a comportamentului profesdorului, s construim #i o scal pentru a defini psihologic #i a evalua respectivul factor. +tape de reali!are a anali!ei "actoriale, a. construirea pe ba!e apriori a unui lot relativ mic de itemi 6celelalte metode presupuneau o selec"ie final dintr4un numr ini"ial mare de itemi posibili7, itemi ce par s fie str$ns lega"i de factorul vi!atF b. ace#ti itemi sunt administra"i unui numr mare de subiec"i, testa"i adesea n paralel #i cu alte instrumente semnificative n raport cu factorul sau dimensiunea vi!atF c. se reali!ea! o intercorelare a itemilor, matricea re!ultat fiind anali!at factorial, rotat conform procedurii alese #i ob"in$ndu4se astfel o clusteri!are care este responsabil de un anumit cuantum al varia"iei comportamentului subiec"ilor testa"iF d. se determin ncrctura factorial a fiecrui item 6corela"ia cu fiecare factor re!ultat7F e. vor fi selecta"i pentru scala final acei itemi care au cea mai nalt ncrctur factorial. Re!ultatul va fi o solu"ie structural, n care fiecare factor este responsabil pentru anumite trsturi semnificative ale personalit"ii 3A%, ce va forma imaginea lui. <n aceast metod uneori pot interveni erori datorate metodei de anali! factorial sau datorit lipsei de distinctivitate conceptual ntre structur #i fenomen. &stfel, n cercetarea noastr am "inut cont de anali!a semnifica"iei psihologice a itemilor care structurea! un anumit factor, pentru a da consisten" psihologic, sens calitativ produsului anali!ei cantitative. -. U. ysencM insist asupra anali!ei factoriale n studiul personalit"ii, n evaluarea uman. B problem care nu scap speciali#tilor este interpretarea datelor ob"inute asupra unei persoane. <n acest sens, G. ). Verlinger atrage aten"ia la interpretarea informa"iilor, a datelor 90@

ordinale, la care se potrive#te anali!a statistic. l eviden"ia! progresul #tiin"ific reali!at n aceast direc"ie n psihologie, sociologie #i pedagogie, ceea ce vine n spriEinul unei evaluri tot mai corecte. &m selectat inten"ionat diverse aspecte ale preocuprilor teoretice #i practice de apreciere a persoanei, pentru a surprinde c$t mai nuan"at comple8itatea pe care o pre!int n preocuprile unui numr tot mai mare de teoreticieni #i practicieni, fr s fi aEuns la un sistem evaluativ unanim acceptat. Tocmai de aceea, gsirea unor posibilit"i propice de apreciere #i ac"ionarea pe ba!e #tiin"ifice n aceast direc"ie rm$ne o preocupare #i de viitor, mai ales c dinamica social impune apelarea la criterii evaluative mereu schimbate. <n programul SPSS a fost reali!at algoritmul anali!ei factoriale, mai nt$i de toate n scopul studierii gruprii opiniilor dup asemnrile opiniilor acestora privind subiectele evaluate, apoi n re!ultatul anali!ei factorilor personalit"ii 3A% vor fi unite acele, care au profiluri de evaluare mai apropiate. <n programul statistic dat a fost reali!at metoda componentelor principale cu rota"ia L =arima8 #i Wuatrima8 ulterioar. <n raport sunt lua"i n considera"ie numai factorii care au semnifica"ia mai mare de N =0G #i mai mic de I =0G. Pentru fiecare factor sunt pre!entate n ordinea descresc$nd ncrctura 6satura"ia7 descriptorilor, la care aceasta dep#e#te rdcina patrat din corela"ia semnificativ, adic nu dep#e#te re!ultatul de 2,9. 3orela"ia semnificativ este stabilit dup numrul observa"iilor, egale cu efectuarea numrului de aprecieri pe numrul de subiec"i e8perimentali 6la nivelul p X 2,207. <n continuare vom pre!enta detaliat re!ultatele anali!ei factoriale, reali!ate n urma anali!ei matricelor corelative ale re!ultatelor primite. Ma"e %al +% me"o)e )e $e $e"a e Studiul a fost reali!at pe un grup e8perimental, constituit din circa 9?2 3A% de la %SMG D). Testemi"anu,. &u fost folosite urmtoarele metode de cercetareI *. Metode teoreticeI cercetarea, studiul comparativ, anali!a #i sinte!a surselor bibliografice, a concep"iilor #i ideilor. **. Metode e-perimentaleI ancheta DTrsturile necesare #i importante ale personalit"ii profesorului ideal al *<SM,, c$t #i observarea, testarea, compararea. ***. Metode statistice, anali!a factorial. Pentru determinarea structurii factoriale a imaginii personalit"ii 3A% a fost folosit anali!a "actorial ca metod calitativ de prelucrare a datelor. Prelucrarea statistic a datelor a fost reali!at prin aplicarea programului computeri!at SPSS. Rezul"a"e +% )%#$u&%% <n continuare v pre!entm Mo)elul ' o-e#o ulu% %)eal n imaginea 3A% ale %SMG D). Testemi"anu,. &cest model este constituit din urmtorii factori ai personalit"iiI 9. Re#'on#a1%l%"a"e #o$%al( #au $on+"%%n$%oz%"a"e. Prin factorul dat apreciem dimensiunea social a personalit"ii profesorului pe care el #i4o instituie liber #i con#tient ea corel$nd cu e8igen"a, s$rguin"a, cu valorile #i atitudinile persoanei fa" de sine #i fa" de ceilal"i. =alorile vi!ea! direc"iile posibile #i de!irabile de evolu"ie #i de!voltare optim a personalit"ii profesorului, c$t #i a c$mpului social n sensul perfec"ionrii personale #i profesionale. Gactorul 9 60,@C0: de varian"7 ce a fost denumit ca DResponsabilitate social sau con#tiincio!itate, a fost format pe ba!a urmtorilor descriptoriI 3on#tienti!area responsabilit"ii 62,@C;7F S$rguin" 62,@@N7F 8igen" 62,/N?7F Germitate 62,@?C7F rudi"ie 62,/917F 8igen"a de sine 62,9@C7. /. > an$/e&e +% )el%$a"e&e 3n $omun%$a e. &cest factor ne semnalea! despre nivelul de lealitate #i sinceritate cu care profesorul #i ndepline#te obliga"iile asumate, c$t #i tactul #i delicate"ea n comunicarea cu cei din Eur. &cest factor de asemenea desemnea! respectul, amabilitatea #i modestia n comunicare, c$t #i inteligen"a, diploma"ia stabilirii rela"iilor psihosociale. 90?

Gactorul / 6?,1;9: de varian"7 cu denumirea de DGranche"e #i delicate"e n comunicare, a fost constituit din urmtorii descriptoriI Sinceritate 62,0?@7F Tact 62,@C?7F &mabilitate 62,@097F Modestie 62,@?17F *nteligen" 62,@?07F Miestrie 62,/N07F Stabilitate 62,9?N7. @. Rele,an&a #o$%al(. &cest factor se caracteri!ea! prin abilitatea profesorului de a ie#i n eviden", de a fi remarcabil prin reali!rile sale personale #i profesionale. Profesorul dat se caracteri!ea! prin valoare #i calit"i ale personalit"ii, ca consecven", ra"ionalitate, autocontrol, c$t #i sociabilitate, altruism #i atitudine corect #i echilibrat fa" de oameni. Ae asemenea, acest factor desemnea! calit"ile organi!atorice ale profesorului #i iscusin"a de a re!olva sarcinile profesionale. Gactorul @ 6?,NNC: de varian"7 cu denumirea de DRelevan" social, este constituit din urmtorii descriptoriI 3onsecven" 62,?NN7F &utocontrol 62,@@17F &ltruism 62,@@?7F Brgani!are 62,/1@7F Sociabilitate 62,/0;7F chilibru emo"ional 62,/2N7F Bnestitate 62,9;N7. ?. De"e m%n%#mul :)e"e m%nan&a; 'e #onal%"(&%%. Gactorul dat a fost interpretat de noi DAeterminism, ca factor, caracteristic prin func"ionalitatea personalit"ii profesorului, care depinde de anumite cau!e, fapte, principii sociale. Prin acest factor noi am e8primat postulatul, conform cruia Ddeterminismul arat c natura nu se supune capriciului, ci unei ordini de cau!alitate, ce diriEea! orice demers #tiin"ific, 'apud., 9, R. Aoron, p. /@?(. Prin acest factor noi am e8primat abilitatea profesorului de a avea criticism, dar #i corect #i fle8ibil n acela#i timp, at$t n comunicare, c$t #i n reali!area sarcinilor profesionale. Ae asemenea acesta se caracteri!ea! prin atitudinea binevoitoare #i generoas fa" de cei din Eur #i abilitatea de a4#i folosi capacit"ile personale, cultura #i ra"iunea n mod independent #i elocvent. Gactorul ? 6?,0NC: de varian"7 a fost format din urmtorii descriptoriI 3riticism 62,02?7F .enero!itate 62,@1?7F 3orectitudine 62,?2?7F *ndependen" 62,@@;7F Gle8ibilitate 62,/107F 3ultur general 62,/997. 0. Tole an&a +% mo al%"a"ea 'e #onal%"(&%%. Gactorul dat ne e8prim atitudinea personal a profesorului, ce const n recunoa#terea altuia dreptul de a se comporta #i de a g$ndi n mod diferit de tine, acceptarea binevoitoare a opiniilor, colaborarea, activismul social #i de8teritatea personalit"ii n a avea principii #i etichet moral. <n psihologia social, marEa de toleran" se situea! ntre limitele varian"ei sociale cuprinse ntre acceptarea pasiv a unei situa"ii sau a unei conduite necorespun!toare #i apari"ia reac"iilor reprobatoare, defensive #i normative 'apud., 9, R. Aoron, p. N;0(. Gactorul 0 6?,0/; de varian"7 este constituit din urmtorii descriptoriI Sunvoin" 62,?C27F ticheta moral 62,?9;7F 3olaborare 62,@927F &ctivism social 62,/NC7F Briginalitate 62,/227F Sog"ie spiritual 62,9@N7. C. A"%"u)%nea -a,o a1%l( -a&( )e mun$(. &cest factor a fost interpretat de noi D&titudinea favorabil fa" de munc,, deoarece el e8prim disciplin de munc, organi!area #i controlul activit"ii profesionale. Ae asemenea acesta este sus"inut de atitudinea emo"ional po!itiv fa" de succesele personale #i profesionale, c$t #i ini"iativa n reali!area activit"ilor importante #i re!olvarea sarcinilor profesionale ale profesorului. Gactorul C 6?,@N? de varian"7 cu denumirea de D&titudinea favorabil fa" de munc, este constituit din urmtorii descriptoriI &fec"iune 62,?C97F Aisciplin de munc 62,?//7F *ni"iativ 62,@CC7. &escriptorii care au primit aprecieri negative I perseveren" 642,/2N7F principialitate 642,/N@7F re!isten" 642,/C@7F noble"e 642,@9C7F demnitate personal 642,@/07. .enerali!area re!ultatelor primite n urma anali!ei factoriale certific urmtoareleI n toate modelele profesorului ideal, ce au fost conturate de ctre diverse grupe e8perimentale at$t de studen"i, c$t #i de 3A% au fost regsi"i "actorii personalit ii P., ce au fost pre!enta"i n ipote!a, ce a fost confirmat prin cercetarea noastr. *pote!a dat a presupus c Modelul personalit ii pro"esorului ideal ar putea "i constituit din urmtorii "actori ai personalit ii, intelect #i inteligen"F performan" profesionalF

900

autoactuali!areF responsabilitate #i con#tiincio!itate n muncF moralitate #i cultur socialF c$t #i toleran". Ain datele culese de repre!entan"ii "rilor membre #i asociate la % re!ult c abilit"ile #i competen"ele considerate ca fiind definitorii pentru un 3A% reu#it se regsesc n Modelul european al profesorului. Modelul ideal al personalit"ii profesorului *<SM se va considera eficient dac va fi ntemeiat peI 9. principiile a8iologiei #tiin"elor pedagogice #i psihologiceF /. ba!at pe un poten"ial a8iologic, aferent 3A% modern n medicinF @. o interac"iune #i o interdependen" a atitudinilor, competen"elor #i cuno#tin"elor profesionale #i pedagogiceF ?. nivelurile nalte de predare L nv"are a tuturor disciplinelor integrate din perspectiva curricular. 0. echilibrarea teoreticului #i empiricului n determinarea obiectivelor universitare educa"ionale #i profesionaleF C. eficienti!area evalurii, selectrii #i divi!rii con"inuturilor didactice #i metodologice universitareF N. de!voltarea imaginei personalit"ii #i imaginei profesionale a 3A% la nivel nalt. Con$luz%% Scopul formrii #i de!voltrii profesionale a cadrelor didactice const n cultivarea unei personalit"i profesionale #i culturale care s rspund eficient demersului educa"ional #i cultural contemporan al individului, na"iunii #i umanit"ii, al "rii #i societ"ii umane '*. )egur, H. Papuc, =l. P$slaru(. Modelul pro"esorului /ideal/ a cunoscut o ntreag metamorfo! de4a lungul istoriei preocuprilor n domeniu, fiind dependent de o serie de factori, precumI obiectivele educa"ionale specifice unei etape de de!voltare a societ"ii, sistemul de concep"ii #i teorii asupra activit"ii educative #i valen"ele ei formative etc. '/, ). Mitrofan, p. @/4@N(. B%1l%og a-%e G. Do on0 R.0 Pa o"0 >.0 &ic ionar de psi%ologie. Q trad. din l. franc. ditura D-umanitas,, Sucure#ti, /22N. <. M%" o-an0 N. *ptitudinea pedagogic, Sucure#ti, ditura &cademiei, 91;;, p. @/4@N. C. Mu$$/%ell%0 A. 6coord.7 &ic ionar al metodelor calitative n tiin ele umane i sociale. Trad. de =eronica Suciu, *a#i , dit. Polirom, /22/, ??; p. K. Mu e+anu0 P. Manual de metode matematice n anali!a strii de sntate. ditura medical, Sucure#ti, 91;1, p. 0N@. L. Ra$u0 I. Psihodiagno!a #i statistica psihologic. Tipografia %PS D*on 3reang,, di"ia a ** 6rev!ut7, 3hi#inu, /22C, 902 p. E. Ro"a %u0 T . :$oo ).; B()e#$u0 G.0 Cul%$0 I.0Meze%0 El.0 Mu e+an0 C. Metode statistice aplicate n tiin ele sociale. *a#i, ditura DPolirom,, 9111, pag. @2?4@@?.

OPORTUNITFI DE DEZVOLTARE A SISTEMUL DE ASISTENF MEDICAL DIN REPUBLICA MOLDOVA PE BAZA EOPERIENFEI OLANDEI Ala Neme en$o *MSP 3linica %niversitar de &sisten" Medical Primar a %SMG D)icolae Testemi"anu, Summa ! The (utch system of primary health care

90C

*n this article is presented the Autch system of primary health care. The )etherlands has an accessible health care system. Since /22?, health care e8penditure has risen annually by C:. The central figure of the Jhole system is the family physician L+gate Meeper,. The system has an effectiveness prevention, effectiveness cure, effectiveness long term care and social support. *t is a safety and efficient system Jith a high level of Tuality and high rating of patientsK satisfaction. Vey JordsI primary health care, family physician, Tuality, health care. Rezuma" <n acest articol este pre!entat succint sistemul de asisten" medical primar din Blanda. Blande!ii au un sistem de sntate destul de accesibil. Ain /22? cheltuielile totale pentru sntate au crescut cu c$te C: anual. Gigura central este medicul de familie, care de"ine rolul de Dportar, #i triere. Sistemul const din patru elemente care lucrea! foarte eficient, a#a ca preven"ia, tratamentul, ngriEiri de durat #i suportul social. ste un sistem sigur #i eficient cu un nivel nalt al calit"ii serviciilor medicale prestate #i grad nalt de satisfac"ie a pacien"ilor. 3uvinte cheieI asisten" medical primar, medic de familie, calitate, asisten" medical. A$"ual%"a"ea "eme% &st!i n maEoritatea "rilor asisten"a medical primar ocup un loc de frunte n sistemul de sntate nu doar pentru c cost mai ieftin #i folose#te mai pu"ine resurse, ci #i pentru faptul c s4a demonstrat c pacien"ii care se tratea! n sistemul de asisten" medical primar se adresea! mai rar la urgen" #i sunt spitali!a"i mai rar, iar sistemele de sntate orientate pe asisten"a medical primar asigur indicatori de sntate public mult mai nal"i dec$t cele orientate pe asisten"a speciali!at #i spitaliceasc. )u mai pu"in important este c investi"iile din medicina primar sunt a8ate mai mult pe sntate, #i nu pe boalF pe preven"ie #i nu pe tratamentF pe viitor, #i nu doar pe pre!ent. <n pofida unui nivel precar de finan"are #i resurse, Republica Moldova a reu#it s reali!e!e pa#i importan"i n domeniul reformelor n asisten"a medical primar pe parcursul ultimilor !ece ani, fiind elaborate un #ir de legi #i regulamente care au creat un mediu favorabil pentru de!voltarea medicinei de familie, fiind desf#urate un #ir larg de reforme pe acest segment. &ccelerarea n continuare a implementrii reformelor repre!int o prioritate pentru sistem, ceea ce impune cuno#tin"e n managementul serviciilor de sntate primare #i efectuarea compara"iilor cu sisteme de asisten" medical primar din alte "ri ale lumii. O1%e$"%,ele lu$ ( %% &rticolul are urmtoarele obiectiveI a pre!enta unul din cele mai puternice sisteme de asisten" medical primar din lume L cel din BlandaF a compara unele mecanisme ale sistemului na"ional cu cel olande!F a veni cu unele conclu!ii asupra proceselor ce se desf#oar n Blanda #i Republica Moldova.

Ma"e %al +% me"o)e )e $e $e"a e Studiul s4a ba!at pe metode de transfer de informa"ii, anali!a narativ #i comparativ a unor surse #tiin"ifice publicate n literatura universal despre sistemul de asisten" medical primar din Blanda, utili!$ndu4se abonamentul personal al autorului la diferite biblioteci interna"ionale a#a ca SioMed3entral Gamily Practice, SioMedUournal, The )eJ ngland Uournal of medicine, PHoS Medicine etc., dar #i notele luate n cursul de instruire petrecut la coala de Sntate Public #i Medicin Bcupa"ional din -aga, Blanda. Rezul"a"e0 )%#$u&%% 90N

Sistemul de sntate olande! este construit pe patru piloni de ba!I prevenire, tratament, ngriEiri #i suport social, obiectivele sale lui fiind urmtoareleI Prevenirea maladiilor, n care rolul revine esen"ial revine mediului ambiant, modului sntos de via", promovrii snt"ii etc. Tratamentul L alinarea durerii, reabilitarea snt"ii, prevenirea complica"iilorF <ngriEirile de durat L reabilitarea func"iilor, compensarea func"iilor pierdute, asigurarea confortului #i asisten"ei n situa"iile de boal, sus"inerea n stri muribundeF Suportul social L asisten"a n implicarea n societate, stimularea pentru o via" activ. Ministerul Snt"ii olande! este a8at mai mult pe managementul strategic #i mai pu"in pe reac"iile de moment n diferite incidente. Bficialit"ile #i4au schimbat atitudinea de la cerin"e la necesit"ile sistemului de sntate, construind un sistem ba!at mai mult pe elemente de pia" #i oferind mai mult implicare #i putere de control pacien"ilor. *at doar c$teva cifre care demonstrea! c sistemul de sntate olande! prin politicile sale a nregistrat un #ir de schimbri po!itive n indicatorii de sntate public, adug$nd @4? ani la speran"a de via"F reduc$nd cu ?24N2: doar n /2 de ani 691N2491127 mortalitatea prin maladii cardiovasculareF adug$nd fiecrui pacient bolnav de cancer Eumtate de an de via". Ain /22? cheltuielile pentru sntate au crescut cu c$te C: anual, aEung$nd n anul /22N la 09 bilioane de uro, dintre care /C bilioane se cheltuie pentru acordarea asisten"ei medicale, iar /@ bilioane pentru ngriEirile de durat, astfel fiecrui cet"ean revenindu4i @922 uro Dper capita, 'C(. Sistemul are trei scopuri maEoreI calitatea, accesibilitatea serviciilor medicale #i influen"a costurilor. Setul de indicatori de performan" aplicat n sistem este unul bine definit, stratificat pe 9/ domenii #i repre!entat prin 992 indicatori, care con"in 992 mesaEe cheie pentru fiecare din ei. Totodat indicatorii sunt clasifica"i conform scopurilor sistemului n felul urmtorI Cal%"a"e 6eficien", siguran", inova"ii etc. 4 09 indicatori7F A$$e#%1%l%"a"e 6financiar, geografic, n timp, acordat la necesitate, personal, libertatea alegerii etc. L ?@ indicatori7F Co#"u % 6macro4cheltuieli, po!i"ia financiar a prestatorilor #i asiguratorilor, productivitatea muncii etc. L 9C indicatori7. Blanda este cunoscut prin sistemul su de asisten" medical primar L unul din cele mai puternice din lume, pe care n vom pre!enta succint n articolul dat 'C(. ste demonstrat prin diferite studii faptul c cu c$t este mai de!voltat sistemul de asisten" medical primar din "ar, cu at$t este mai nalt indicatorul satisfac"iei pacientului, fapt nregistrat n Blanda, 3anada, Marea Sritanie '?(, 'tab.9(. Aup cum se observ cel mai nalt grad de satisfac"ie al pacien"ilor a fost nregistrat n Blanda. Tabelul 9 Sa"%#-a$&%a 'a$%en&%lo 3n a'o " $u )ez,ol"a ea #%#"emulu% )e AMP 3n )%-e %"e &( % e$onom%$ a,an#a"e Para Marea Sritanie Blanda Suedia 3anada &ustralia .ermania S%& *ndicatorul de de!voltare a sistemului de &MP 9,N 9,0 9,/ 9,/ 9,9 2,0 2,/ 90; *ndicatorul satisfac"iei pacien"ilor /,9 1,2 ?,@ N,C /,9 /,1 2,/

Principiul medicinii de familie din Blanda este a8at pe trei piloni de ba!I nscriere, func"ie de Dportar, #i orienta"ie pe familie. Giecare olande! trebuie s se nscrie obligatoriu n lista unui medic de familie. &ceasta garantea! continuitatea ngriEirilor pacientului. Toat informa"ia este "inut de ctre medicul de familie, #i anumeI istoria de boal, factorii de risc, bolile cronice, tratamentul, etc. Y din pacien"ii nscri#i pe lista lor sunt v!u"i anual de ctre medicii lor de familie, care le cunosc bine istoriile de via". Mai mult ca at$tI trecerea de la un medic la altul nu e8ist, medicii olande!i sunt siguri c pacien"ii lor se vor ntoarce mereu la ei pentru asisten" medical '/(. <n "ar la 29.29./221 activau n Eur de 1222 medici de familie n cadrul a NN22 cabinete, @N : din care sunt medici femei. Giecare medic de familie are nscris pe lista sa circa /@02 persoane. Pe linia nt$i de asisten" medical alturi de medicul de familie mai activea! fi!ioterapeutul, chinetoterapeutul, psihologul, moa#a, obstetricianul, terapeutul. <n mediu pentru o consulta"ie se cheltuie n Eur de 92 minute. Gi#ele medicale sunt electronice, strict confiden"iale, cu securitate nalt de acces la informa"ie, nimeni, nici chiar 3asa de asigurri sau alte institu"ii nu au drept de control sau acces la ele. Toate documentele pe suport de h$rtie sunt scanate, introduse n fi#a electronic #i apoi aruncate '/,C(. 3irca 9: din popula"ie nu se adresea! la medic la timp din cau!a ca consider costurile serviciilor prea mari. Aistan"a medie geografic p$n la cel mai apropiat medic de familie este de circa 9,9 Milometru, iar p$n la cel mai apropiat spital L N Milometri. 12: din toat popula"ia nu nt$lne#te probleme cum s aEungQs se deplase!e la centrele medicale. 19: din ambulan"e aEung la pacientul care a solicitat aEutorul de urgen" n 90 minute. Hista de a#teptare pentru ngriEirile de durat este constituit din circa 0222 pacien"i. Studiile demonstrea! nregistrarea diferen"elor foarte mici n utili!area serviciilor medicale ntre categoriile de popula"ie cu un nivel de educa"ie nalt vis4a4vis de cei cu un nivel mai mic, sau n dependen" de se8, v$rst, maladii cronice. Medicul de familie de"ine func"ia de Dportar,, ceea ce nseamn c pacien"ii nu au acces liber la speciali#ti sau asisten"a spitaliceasc. Pacien"ii au acoperire social de sntate #i n ca! de necesitate asisten"a este acordat de acel specialist care este echipat cel mai bine pentru a re!olva situa"ia pacientului L doar 9,0: din popula"ie nu posed asigurare. &stfel, mai mult de 12 la sut din adresri sunt solu"ionate de ctre medicii de familie, utili!$ndu4se o parte mic din bugetul total al sistemului de asigurri olande!. Referiri la speciali#ti cu a#a probleme ca hipertensiune arterial, durere lombar, infec"ii respiratorii nu sunt nt$lnite. Pe de alt parte, infarctul miocardic, durerea lombar asociat cu sindrom radicular, ton!ilitele cronice numr un procent nalt de referiri, care ating p$n la 92: n total. Speciali#tii sunt responsabili pentru un segment foarte limitat #i selectat de maladii din spectrul total al morbidit"ii, desigur, a celor mai complicate '@(. Tabelul / Co"a )e e-e % % $(" e #'e$%al%+"% 3n )e'en)en&( )e )%agno#"%$ 3n Olan)a Aiagnostic 3ota de referiri ctre speciali#ti -ipertensiune arterial Aurere lombar *nfarct miocardic Aurere lombar cu sindrom radicular Btit medie &migdalite cronice 9: /: C2: 9C: @: @0:

Brientarea pe familie reflect faptul c to"i membrii unei familii, n special c$nd locuiesc n aceea#i cas, au acela#i medic de familie. Toate consulta"iile, cu e8cep"ia celor de urgen" sunt 901

programate. Hista medie de a#teptare este de dou !ile. Medicii mai asigur consulta"ii telefonice, pentru aceasta un cabinet al medicului de familie este asigurat cu p$n la patru linii telefonice, inclusiv una separat pentru urgen". Ae obicei cabinetul medicului este deschis ntre orele ;.22 L 9N.22. Medicii activea! @; ore pe sptm$n, o !i n sptm$n p$n la orele 9@.22. Tabelul @ To'ul mala)%%lo 3n eg%#" a"e 3n mo 1%)%"a"ea a#%#"en&e% ' %ma e
&#rba$i 9 / @ ? 0 C N ; 1 92 99 9/ 9@ 9? 90 9C 9N 9; 91 /2 Rceal banal fr febr &n8ietateQnervo!itate Traume mici 3ontu!ii Rceal banal cu febr Mialgii Aureri lombare 3erumen Aermatite .astroenterite 3onEunctivite Btite acute medii Btite medii cu efu!iune Probleme humerale Mialgii ale piciorului, abdom. Sron#ite acute Aistorsiuni 3elulite Sinusite *nfec"ii cu fungi ale piciorului )emei Rceal banal fr febr &n8ietateQnervo!itate 3istite Mialgii Aermatite Rceal banal cu febr 3erumen 3ontu!ii Aureri lombare 3andida4vaginite 3onEunctivite .astroenterite Traume mici Sinusite Ton!ilite Sron#ite acute Probleme humerale Btite medii cu efu!iune B8yurese Mialgii ale piciorului, abdom.

Mala)%% $ on%$e 9 / @ ? 0 C N ; 1 92 Bbe!itate maEor -ipertensiunea arterial &n8ietate nervoas cronic Probleme auditive Sron#ite cronice *nfarct miocardic &ngin pectoral Bbe!itate minor Soal varicoas c!eme Bbe!itate maEor &n8ietate nervoas cronic Soal varicoas -ipertensiunea arterial Bbe!itate minor Probleme auditive .onartite c!eme &ngin pectoral Prolaps al uterului

9C2

99 9/

Stri alergice Aiabetul !aharat

Aiabetul !aharat 3o8artro!e

Blanda este o "ar cu o popula"ie dens #i grad nalt de de!voltare urban. Totodat, speran"a nalt de via", mortalitatea infantil mic, rata imuni!rilor nalt, sistemul de asisten" medical e8celent #i condi"iile economice #i de via" bune au dus la cre#terea numrului de persoane cu v$rst foarte naintat. <n acela#i timp, s4au nregistrat ameliorri n solu"ionarea problemelor de sntate a popula"iei srace, a minorit"ilor etnice, migran"ilor, refugia"ilor, consumatorilor de droguri etc. &sisten"a medical primar este promovat nu doar de ctre medicii de familie, dar #i de asisten"ii medicali de sector, asisten"ii ce ofer ngriEiri la domiciliu, terapeu"ii manuali, lucrtorii sociali, denti#ti #i farmaci#ti. %n specific al medicinei de familie din Blanda este c 9Q@ din na#teri sunt asistate la domiciliu '/(. Morbiditatea nregistrat n sectorul de asisten" medical primar este caracteri!at de un spectru larg a problemelor cu care se ocup medicul de familieI /0 la sut din ca!uri sunt infec"ii acute ale tractului respirator, otite medii, ton!ilite, sinusite 'tab.@(. Ae e8emplu, diabetul !aharat tip ** 6non4insulin dependent7 se tratea! la medicul de familie #i nu la specialistul endocrinolog. <n practic, cu o list total de pacien"i n numr de /@02 6fa" de 9022 persoane n Moldova7, se nregistrea! @,; vi!ite mediu per an la medicul de familie 6inclusiv la domiciliu7 #i aproape 9,? cu asistentul medical. 6Pentru compara"ieI n Republica Moldova n a. /22; s4au nregistrat /,C mediu vi!ite de locuitor la un medic de familie sau @,@ pe persoan asigurat7. Aesigur, pacien"ii cu maladii cronice severe au nt$lniri mult mai frecvente cu medicul su de familie '/(. <n Blanda medicii de familie practic activitatea n asocieri sau solo. Practica solo a sc!ut de la 1C: n 91N2 la ?2: n 911;, continu$nd s se mic#ore!e p$n la /2: n /22;. Ae asemenea #i practica n doi nu se nt$lne#te prea frecvent L @: n /22; fa" de @0: n 911;. Ae obicei medicii se asocia! n grupuri #i activea! n centre medicale mai mari #i ntr4o a#a modalitate activea! aproape Eumtate din medicii de familie din "ar 'C(. Hu$nd n considerare rata mic de referiri 4 C:, medicii tratea! maEoritatea pacien"ilor, #i, astfel, lucr$nd n grup, se pot completa, nlocui 'tab./(. <n !onele rurale medicii de familie #i au propria sa farmacie. Medicii de familie olande!i au acces liber la ori#ice tip de diagnostic medicalI anali!e, e8amene radiologice, endoscopii, investiga"ii func"ionale etc. Pentru asigurarea continuit"ii asisten"ei medicale, medicii de familie au o legtur str$ns cu medicii speciali#ti #i cei din spitale. Pe perioada de concediu pacien"ii sunt transmi#i altor medici, din aceste considerente ma8imum trei cabinete ntr4o localitate pot fi nchise simultan. *mpo!itele achitate pentru activitatea lor de ctre medicii de familie sunt foarte mari L circa 0/: 'C(. Tabelul ? Num( ul )e a$"%,%"(&% ale me)%$ulu% )e -am%l%e la G== )e ,%z%"e 3n Olan)a &ctivit"i ale medicului de familie Prescrip"ii medicale Proceduri de diagnostic n oficiu Proceduri de diagnostic n afara oficiului *nforma"ii, sfaturi 3onsiliere Bpera"ii medicale Referiri la speciali#ti Referiri n sistemul de medicin primar 9C9 )umrul la 922 de activit"i C0 0; 0 @C /C N C @

Aup cum observm, cele mai multe activit"i le formea! prescrip"iile medicale 4 C0:, dup care urmea! procedurile de diagnostic efectuate n oficiu 4 0;:, urmate de oferirea sfaturilor, informa"iilor 4 @C: #i consiliere 4 /C: 'tab.?(. CC: din medicii de familie prescriu medicamentele doar n conformitate cu ghiduri #i protocoale. Aeci, marea maEoritate a medicilor de familie se asocia! pentru a practica. %n asistent lucrea! n calitate de recep"ioner 6sunete de telefon, programri, informa"ii7 #i secretar 6urmrirea rapoartelor7, de asemenea se include periodic #i n efectuarea altor proceduri. %nii asisten"i, dup doi ani de instruire special, sunt speciali!a"i pe consultarea oferit pacien"ilor cu maladii cronice 4 diabet !aharat, hipertensiune arterial etc., c$nd pacientul trebuie s urme!e un comportament anume. &ce#ti asisten"i asigur supravegherea cronicilor sub responsabilitatea #i tutela medicului de familie. i nu au voie s modifice tratamentul sau s prescrie re"ete dec$t cu acordul medicului. 3abinetul mai are angaEat cu norm redus un arhivar, care rspunde la emailuri, coase dosarele, e8ecut ordinea n documente L de obicei el activea! n Eur de ? ore pe sptm$n. Seara, c$t #i n JeeMend medicii e8ecut gr!i de serviciu conform unui grafic. <n ora#e e8ist tendin"a centrali!rii acestor servicii sub serviciul de ambulan". Sistemul de preven"ie este ba!at pe un nivel nalt de cuprindere cu vaccinri #i participare a popula"iei n diferite screeninguri, ca de e8emplu participarea anual a 02: de olande!i n controalele profilactice stomatologice. Ponderea fumtorilor este de /;:, persoanelor ce consum alcool L 92: #i celor cu activitate fi!ic minim L ??:. /0: pacien"i sunt instrui"i de medicii lor de familie pentru aderarea la un mod de via" sntos. Mortalitatea infantil nregistrat L ?,? :2 6media nregistrat n % L ?,/7. Ginan"area asisten"ei medicale primare n Blanda este efectuat pe principiul Dper4capita, pentru pacien"ii din lista medicului. Gormula de plat acoper nu numai serviciile medicale, dar #i ta8ele, costurile practice, costul cursurilor de instruire postuniversitar, ta8a de pensionare. Medicii sunt rambursa"i #i n ba!a tarifelor Dper serviciu, negociate de ctre &socia"ia Medicilor de Gamilie #i un corp repre!entativ al 3asei de &sigurri. <n acest ca! consulta"ia pacientului este pltit cu 1 uro, consulta"ia la domiciliu L cu 9@ uro #i consulta"ia telefonic L cu ?,0 uro. Ae asemenea Dper serviciu, sunt pltite serviciile de mic chirurgie #i 3., pre"urile fiind negociabile. Mai mult de 10 la sut din medicii de familie sunt membri ai &socia"iei Blande!e a Medicilor de Gamilie 6Autch &ssociation of Gamily Aoctors7, care este implicat n aplicarea tarifelor, ta8elor #i a studiilor postuniversitare. 12 la sut sunt #i membri ai 3olegiului Blande! al Medicilor de Gamilie, care este angaEat n activit"i profesionale #i #tiin"ifice, evaluarea calit"ii serviciilor medicale, managementul practic, c$t #i medicina profilactic. Hicen"ierea medicilor de familie este posibil doar dup trei ani de re!iden"iat n domeniu. Medicii trec re4nregistrarea odat la cinci ani n ba!a practicii medicale #i punctaEului acumulat n urma cursurilor de instruire audiate, iar acreditarea L odat la @ ani. Studiile olande!e relatea! c 12: din pacien"i sunt satisfcu"i de asisten"a medical #i ngriEirile de care au beneficiat. C2: din pacien"i au remarcat c asisten"a medical primit a fost una de calitate #i securitate nalt. &vantaEele #i for"a sistemului de medicin primar olande! constau n urmtoareleI 4 este implicat un medic de familie n loc de doiF 4 se fac referiri foarte pu"ine la alte nivele speciali!ateF 4 este stabilit o po!i"ie academicF 4 e8ist oportunit"i pentru cercetri clinice de nivel interna"ionalF 4 accentul primordial se pune pe calitateF 4 se utili!ea! protocoale cliniceF 4 e8ist organi!a"ii profesionale puternice. <n acela#i timp e8ist #i unele de!avantaEe, pe care le remarc speciali#tii olande!iI 4 se nregistrea! totu#i un decalaE ntre medicina primar #i speciali!atF 4 sistemul e8istent de acordare a serviciilor este prea birocraticF

9C/

4 4

comunicare dificil ntre medicii de familie #i speciali#ti din cau!a numrului mare de spitale 6n anii 91;/4911? numrul spitalelor mici s4a mic#orat de la N; la /N, iar a celor mari, cu un numr de C22 paturi #i mai mult s4a maEorat de la 9N la /N7F problema Dlistelor de a#teptare, la speciali#ti #i ngriEiri de durat sunt prea lungiI speciali#tii nu sunt n stare s acopere toate necesit"ile #i a#teptrile pacien"ilor 607.

Con$luz%% Aatele pre!entate n articol ne permit s evalum starea de lucruri n sistemul de asisten" medical primar din Blanda comparativ cu Republica Moldova #i s conchidem, c n linii generale reformele sistemului nostru sunt ini"iate corect #i n multe aspecte direc"ionate dup modelele europene. 3a #i n Blanda, n Moldova s4a pus accent pe func"ia de portar a medicului de familie, dar referirile la speciali#ti, n special n localit"ile urbane de"in o pondere nc foarte nalt 6p$n la 024C2:7. Totodat, n ba!a e8perien"ei acumulat de sistemul din Blanda, este posibil a ntrevedea direc"iile principale de de!voltare a sistemului de medicin primar na"ional prin crearea unor strategii asemntoare celor olande!e #i care au adus re!ultate po!itive. &cestea ar fiI maEorarea accesibilit"iiF maEorarea calit"iiF finan"are adecvatF activit"i eficiente ba!ate pe protocoale #i ghiduri clinice. 9. /. @. ?. 0. C. B%1l%og a-%e S R )AS ), &., S )) V R, >., et al. Motives and preferences of general practitioners for neJ collaboration models Jith medical specialistsI a Tualitative study. SioMed 3entral -ealth Services Research, Uanuary /22N, NI?. H*S van RBB*U, VBA) R, H.A., R*US M%S, T., S3-R*U= RS, .. -ealth and -ealth 3are in the )etherlands, /22@, p. C04NC, p. /214/91, p. /@@4/?2. VRB) M&), M. -ealthcare systems and hospital bed use. %trecht %niversity, )ederland, )*= H, /220. S&HTM&), R., R*3B, &., McV , M. et. al. Primary care in the driverKs seatZ Brgani!ational reform in uropean primary care. uropean Bbservatory on -ealth Systems and Policies Series, /22C. T%H3*)SV[, T., =&R&=*VB=&, . )ou sntate public. /22@, p. /?@4/;1F p. ?;04092. = RVH *U, -. Monitoring health care in )etherlands. Matra training, The -ague, )etherlands, /22;.

MSURAREA CALITFII SAU VALIDAREA PER>ORMANFEI N ASISTENFA MEDICAL PRIMARP Ala Neme en$o *MSP 3linica %niversitar de &sisten" Medical Primar a %SMG D)icolae Testemi"anu,, coala de Management n Sntate Public Summa ! The presented materials reflect the problem of Tuality of primary health care services in different countries and Republic of Moldova. Aevelopment and application of Tuality indicators are very important issues for the Jhole health system and Je need to appreciate before Jhich staMeholder perspectives are they intended to reflect 697, Jhat aspects of health care are being measured 6/7 and Jhat evidence Jill be available 6@7. QRSTUR 9C@

\]^]_` abcdefg] h^]deg^ij b kbl^m^]di`n l^oda]p^, keghdq`dhjd p cersgn a]e^q^n g tdakruigld vbicbp^ p bui^a]g kdepgoqbw hdcgxgqalbw kbhbyg, xdidabbue^mqba]_ gn keghdqdqg`, ]edubp^qg` l qgh, gn ke^l]goqba]_ g z{{dl]gpqba]_. | q^a]b`ydd pedh` aryda]prd] qd ]^l hqbsb gaaidcbp^qgw p z]bw bui^a]g kb z]bhr bodq_ p^fqb bkedcdig]_ ci` kbl^m^]didw, l^lgd kdeakdl]gpj bqg urcr] bkedcdi`]_ 697, o]b bqg urcr] gmhde`]_ 6/7 g l^l^` {beh^ b]od]qba]g urcd] gakbi_mbp^q^ ci` gn hbqg]begm^xgg 6@7. In" o)u$e e <mbunt"irea calit"ii a devenit un scop maEor n ngriEirile primare de sntate #i a aEuns una din responsabilit"ile de ba! n multe "ri. 8ist foarte multe motive de ce este important a mbunt"i calitatea serviciilor medicale, printre care mbunt"irea eviden"ei activit"ilor personalului medical #i managerilor din sistem, eficienti!area resurselor, identificarea #i minimali!area erorilor medicale prin ma8imali!area utili!rii metodelor efective #i mbunt"irea re!ultatelor de tratament, corelarea serviciilor medicale cu dorin"a clien"ilorQpacien"ilor #i n dependen" de necesit"ile lor. 3alitatea poate fi mbunt"it fr a fi msurat L prin programe educa"ionale speciali!ate #i prin aplicarea protocoalelor #i ghidurilor de tratament. <ns msurarea calit"ii Eoac un rol foarte important n procesul de mbunt"ire a calit"ii #i permite atingerea unor re!ultate mai bune prin facilitarea unei bune eviden"e. Ma"e %ale Materialele ce se refer la indicatorii de calitateQperforman" utili!a"i n asisten"a medical primar au fost colectate din literatura universal #i din ordinele, regulamentele, rapoartele Ministerului Snt"ii Republicii Moldova #i 3ompaniei )a"ionale de &sigurri n Medicin, care au fost emise #i au circulat pe parcursul aplicrii acestui set de indicatori. Rezul"a"e Ae obicei indicatorii de calitate ofer informa"ii despre structura, procesul #i re!ultatele ngriEirilor de sntate #i difer de ghiduri #i standarde. .hidurile #i protocoalele asist deci!iile medicilor #i pacien"ilor n circumstan"e anumite #i specifice, sau mai bine !is le indic Dce anume trebuie de fcut,. *ndicatorii relatea! informa"ii despre serviciile medicale prestate pacien"ilor, pe c$nd standardele reflect nivelul de complian" cu un criteriu anume #i indic nivelul asisten"ei medicale pe care prestatorii tind s o ating. Standardele pot fi #i de 922: 4 ca de e8emplu standardul prin care to"i pacien"ii diagnostica"i cu probleme cardiace coronariene urmea! s ia o do! mic 6N0 mg7 de aspirin, standard stabilit de ctre Serviciul 3adru )a"ional pentru maladii cardiace a Marii Sritanii. Printre altele, ngriEirile de sntate rareori pot atinge standarde at$t de absolute, #i standardele trebuie s fie totdeauna realiste #i relatate la conte8tul local #i circumstan"ele pacientului. Standardele totdeauna sunt msurate retrospectiv '9(. *ndicatorii pot msura frecven"a cu care un eveniment se petrece, ca de e8emplu vaccinarea contra unei maladii, care n acest ca! este un indicator activ. <n acela#i timp, indicatorii de calitate se deosebesc de indicatorii de performan", care sunt de fapt doar ni#te instrumente statistice pentru asigurarea monitori!rii serviciilor prestate popula"iei fr careva referiri la calitate L ei au doar ni#te cost4implicri destul de simple. *ndicatorii nu implic ni#te rspunsuri definitive, dar indic spre problemele poten"iale care necesit a fi solu"ionate, de obicei manifestate prin date statistice. Pentru ca un set de indicatori de calitate s fie aplica"i este necesar ca ei s corespund urmtorilor criteriiI s fie a$$e'"a1%l% n aceea#i msur #i de cei care i impun, #i de cei care trebuie sa4i ndeplineascF s fie -eza1%l% ? practicabili #i posibil de ndeplinit, s se ba!e!e pe un sistem informa"ional consistent #i de colectare viabilF s fie #%gu % ? cu erori minime de msurare, organi!are #i comparabiliF 9C?

s fie #en#%1%l% la #$/%m1a e 4 capabili s detecte!e schimbrile nregistrate n calitatea asisten"ei medicaleF s fie ' e,%z%1%l ,al%z% 4 capabili s pre!ic calitatea '/(.

*at c$teva momente foarte importante n aplicarea unor indicatoriI 9. 3e perspective s4ar dori ca acest indicator s reflecte. /. 3e aspecte ale ngriEirilor de sntate sunt msurate. @. 3e eviden" va fi utili!at n monitori!area lor. Aiferite grupuri cointeresate 6prestatori, pacien"i, pltitori, personal medical etc.7 au a#teptri #i vi!iuni foarte diferite asupra indicatorilor #i, n special, asupra msurrii calit"ii serviciilor, dar #i a performan"ei '9(I Pacien"ii relatea! calitatea mai mult la atitudinea n"elegtoare #i abilit"ile de comunicare ale personalului medical, dar #i performan"a clinic. Medicii se concentrea! pe standarde, re!ultate #i eficien". =i!iunea managerilor este focusat mai mult pe eficien", satisfac"ia pacien"ilor, accesibilitatea serviciilor #i re!ultatelr ob"inute. Ae asemenea este foarte important ca n alegerea indicatorilor s se "in cont de care indicatori avem mai mult nevoie L de proces sau de re!ultatZ *ndicatorii de re!ultat msoar morbiditatea, mortalitatea, starea snt"ii relatat la calitatea vie"ii, satisfac"ia pacien"ilor etc. *ndicatorii de proces descriu modalitatea de desf#urare a serviciilor oferite, a#a ca diagnosticarea, tratamentul, referirile, prescrierile etc. Aac suntem cointeresa"i n mbunt"irea calit"ii, atunci indicatorii de proces sunt cei mai recomanda"i de ctre literatura universal. <n procesul de alegere al indicatorilor nu trebuie s uitm c importan"a unui indicator poate fi stratificat n c$teva dimensiuni'9(I G. Im'a$"ul %n)%$a"o ulu% a#u' a #(n("(&%%. 3are este impactul asupra snt"ii asociat cu aceast problemZ Se adresea! indicatorul ariei cu o diferen" semnificativ ntre actualul #i poten"ialul nivel al snt"iiZ <. Im'o "an&a lu% 'ol%"%$(. Sunt interesa"i Dpolice4maMerii, #i consumatorii ntr4aceea#i msur de acest domeniuZ C. Su#$e'"%1%l%"a"ea )e a -% %n-luen&a" )e $(" e #%#"emul )e #(n("a"e. Poate avea sistemul la r$ndul su impact asupra acestui domeniu #i indicator indiferent de riscurile care pot apreaZ Schimbrile n indicatorii nregistra"i vor oferi informa"ie suficient despre succesele sau insuccesele politicilor de sntateZ K. Valoa ea +"%%n&%-%$( a %n)%$a"o ulu%. &u aceste msurri sens logic #i clinicZ Msurarea cuprinde #i aspectul calit"ii ngriEirilor de sntateZ Ta1elul G Aiferen"e nregistrate ntre unii indicatori aplica"i n S%& #i Marea Sritanie Domen%u Aiabetul !aharat -ipertensiunea arterial Bsteoartritele SUA Pacien"ii cu A} tip 9 #i / trebuie s efectue!e hemoglobina glicoli!at sau fructosamina odat la C luni Tensiunea arterial este msurat odat n an fiecrui adult ce se adresea! la medic Pacien"ilor cu simptome de B& obligatoriu li se efectuea! 9C0 Ma ea B %"an%e -emoglobina glicoli!at trebuie verificat fiecare an odat pe an T& este msurat obligatoriu la fiecare 0 ani tuturor persoanelor ~ /0 ani Pacien"ilor cu diagnostic primar de B& li se efectuea! R4grafia

Radiografia articula"iei implicate articula"iei implicate Screeningul 3r de Test citologic femeilor odat la @ Test citologic femeilor odat la 0 ani col uterin ani Multe "ri posed seturi foarte largi de indicatori de calitate pentru asisten"a medical primar, unele din ele, ca Marea Sritanie, de"in$nd nt$ietatea n numrul lor. <n acela#i timp, n cadrul acestor seturi e8ist mul"i indicatori similari. &stfel, n acest aspect e8ist multe propuneri de a face schimb #i transfer de indicatori ntre "ri pentru asigurarea comparrilor interna"ionale, dar aceste propuneri nu se bucur nc de prea mult sus"inere. Aesigur, transferul acestor indicatori de calitate poate fi e8ecutat doar dup modificarea #i adaptarea lor la realit"ile #i cerin"ele "rii n care vor fi aplica"i '@(. <n sistemul de sntate al Republicii Moldova au fost introdu#i din anul /220 indicatori de performan" pentru activit"ile din sectorul de asisten"a medical primar, dar n fiecare an au fost aplicate careva modificri sau chiar renun"ri. Ta1elul < Setul de indicatori n asisten"a medical primar, anii /22?4/221 *ndicatorul &sisten"a medical acordat copiilorI 4 reali!area progr. de imuni!ri la 10: 4 lipsa mortalit"ii infantile Hipsa mortalit"ii materne 8amen ginecologic prof., inclusiv e8amen citologic Msurarea activ a T& la persoane ~ 9; ani Supravegherea persoanelor cu -& Supravegherea gravidelor Supravegherea copiilor X 9an Aepistarea primar a TS de ctre MG Tratamentul continuu al TS la MG Aepistarea precoce a cancerului /220 R R /22C &nulat &nulat &nulat R 90: N2: N N N &nulat R N 99: 99: N N N N N N N N N 99: N N N N N N 90: N N N N N /22N /22; /221

Pe parcursul a cinci ani de activitate n cadrul asigurrilor obligatorii de asisten" medical o parte din indicatorii de performan" au fost anula"i complet, al"ii au fost modifica"i #i al"ii introdu#i primar 'tabelul 9(. &ceste schimbri nu au fost efectuate n ba!a unor cercetri #tiin"ifice sau dove!i, ci doar a observa"iilor nregistrate pe parcurs. Ae e8emplu, stabilindu4se c n urma msurrii tensiunii arteriale se efectuea! doar nregistrarea diagnosticului de hipertensiune arterial, care nu totdeauna era urmat de oricare activit"i de monitori!are #i nu asigura calitatea serviciului prestat, indicatorul a fost modificat chiar n urmtorul an n indicator de DSupraveghere a persoanelor cu hipertensiune arterial,. Ae asemenea a fost modificat indicatorul supravegherii gravidelor, care ini"ial consta n luarea la eviden" n termen de p$n la 9/ sptm$ni a nu mai pu"in de N2: din toate ca!urile, peste doi ani acestui indicator aplic$ndu4se o alt modalitate de finan"are L per ca! L plata fiind asigurat numai n ca!ul supravegherii calitative a gravidei conform tuturor standardelor n vigoare. ste foarte important ca indicatorul ales s asigure impact asupra calit"ii serviciilor acordate de ctre medicul de familie, or, pentru aceasta, n ntreaga lume sunt utili!a"i mai frecvent indicatorii de proces, care influen"ea! procesul de supraveghere, sau de tratament, sau de prevenire a maladiei. Aup cum am spus, n sistemul nostru sunt utili!a"i mai des indicatori de re!ultate, #i ca e8emplu poate servi indicatorul de depistare a tuberculo!ei #i tratament n fa! continu sau cel de depistare precoce a cancerului. i dac indicatorul ce se refer la tratamentul tuberculo!ei influen"ea! ntr4o oarecare msur calitatea procesului de tratament, cre$nd 9CC

motiva"ii pentru medicul de familie de a efectua o supraveghere c$t mai calitativ, atunci indicatorul de depistare a tuberculo!ei sau cancerului nu are nici o relevan" cu calitatea actului medical, #i nici impact asupra re!ultatelor. Spre e8emplu, n anul /22; institu"iile de asisten" medical primar din toat "ara au raportat depistate primar n stadiu precoce total 9/N/ ca!uri de cancerI 99;N ca!uri nregistrate la persoane asigurate #i ;0 ca!uri la persoane neasigurate. Ae ctre e8per"ii 3)&M au fost validate doar ;CN ca!uri din cele raportate 6;/N la persoane asigurate #i ?2 L neasigurate7, ce repre!int C;: validare. Total n Republica Moldova n anul /22; au fost nregistrate N919 ca!uri noi de maladii oncologice. Ponderea foarte mic a ca!urilor raportate de ctre medicii de familie #i a celor validate de 3)&M demonstrea! c acest indicator nici pe departe nu #i reali!ea! scopul su #i este ndeplinit mai mult oca!ional dec$t planificat, deoarece este de fapt complicat a construi strategii generale de depistare precoce #i nu fi8ate pe anumite obiective #i priorit"i ale sistemului. Putem presupune c pstrarea indicatorului de cuprindere cu e8aminare profilactic #i citologic a femeilor, aplicat n anul /220 #i la care s4a renun"at n /22C fr careva e8plica"ii sau argumentri, ar fi avut un impact mult mai serios asupra depistrii ca!urilor precoce de cancer al colului uterin dec$t al cancerului n general. Aesigur, un studiu sau o anali! mai serioas la aceast tem ar fi foarte binevenit 'C(. &stfel, alegerea corect a indicatorii de calitate este o dilem pentru orice sistem de sntate, iar pentru asisten"a medical primar este mult mai dificil dec$t pentru cea spitaliceasc, care dispune la momentul de fa" n marea maEoritate a "rilor de un set bogat de indicatori, care reflect at$t calitatea serviciilor, c$t #i re!ultatele de tratament. Con$luz%% <n ba!a celor men"ionate mai sus, putem conclu!iona c pentru a avea un set de indicatori de calitate reu#i"i n sistemul de asisten"a medical primar n Republica Moldova, ei trebuie neaprat s se ncadre!e n urmtoarele caracteristici generale pentru indicatorii de calitateI S se ba!e!e pe o eviden" riguroas #tiin"ific n combina"ie cu prerea e8per"ilor. S se ba!e!e pe protocoale clinice. S fie acceptabili, fe!abili, siguri, sen!itivi la schimbri #i previ!ibili. S asigure impact asupra calit"ii serviciilor prestate de ctre medicul de familie, dar #i asupra re!ultatelor finale. )umai n acest ca! putem conta c indicatorii aplica"i vor avea o influen" egal asupra calit"ii, re!ultatelor, performan"ei, eficien"ei, satisfac"iei pacien"ilor, accesibilit"ii etc. #i vor fi primi"i #i n"ele#i n aceea#i msur de ctre prestatori, personal medical, pacien"i #i sistem. 9. /. @. ?. 0. C. B%1l%og a-%e 3&MPS HH, S., SR&SP ))*)., U., et al. Researc% met%ods used in developing and appl0ing 1ualit0 indicators in primar0 care. Wuality and Safety in -ealth 3are, /22/, 99, pp.@0;4@C?. AB)&S A*&), &. +-plorations in 1ualit0 assessments and monitoring. 2olume 2. )%e criteria and standards o" 1ualit0. -ealth &dministrative Press, 91;/. M&RS-&HH, M., S- V HH , P., et al. 3an %ealt% care 1ualit0 indicators be trans"erred bet4een countries5 Wuality and Safety in -ealth 3are, /22@, 9/, pp.;49/. R R*)V, *., S&% RSBR), R. 6ualit0 o" Primar0 7ealt% 3are in &eveloping 3ountries, Recent +-periences and $uture &irections. *nternational Uournal for Wuality in -ealth 3are, =ol.;, nr./, 911C, pp.9@949@1. Programul 8nic al *sigurrii 9bligatorii de *sisten Medical. 3)&M, =olum.?, 3hi#inu, /221. Sntatea Public n Republica Moldova. &nuar, anul /22;. Ministerul Snt"ii, 3entrul )a"ional de Management n Sntate. 3hi#inu, /221.

9CN

9C;

ROLUL MEDICULUI DE >AMILIE N PROMOVAREA SNTFII Con#"an"%n E&$o0 Gal%na Bu"a 3atedra conomie, management #i psihopedagogie n medicin %SMG D)icolae Testemi"anu, Summa ! The role of the family doctor in health promotion *n this JorM Jas tried to point out the atitude and the role in health promotion of the doctors from the primary medicine from 3hisinau. &s a result of sociological survey, after one Tuestionnaire developed by the authors, have been highlighted some specific features in relation to Medical *nstitutions 4 Public -ealth &ssociations Medical Territorial city of 3hisinau and age, se8, length of service, specialty, professional class of doctors Jho provide services in primary health care. A$"ual%"a"ea "eme% <n lucrarea actual s4a ncercat de a pune n eviden" rolul #i atitudinea medicilor din sectorul medical primar din municipiul 3hi#inu fa" de promovarea snt"ii. <n re!ultatul sondaEului sociologic, dup un chestionar elaborat de ctre autori, au fost eviden"iate unele particularit"i specifice n raport cu *nstitu"iile Medico 4 Sanitare Publice &socia"iile Medicale Teritoriale ale municipiului 3hi#inu #i v$rsta, se8ul, vechimea n munc, specialitatea, categoria profesional a medicilor care prestea! servicii n asisten"a medical primar. O1%e$"%,ele #"u)%ulu% 3u toate c la miElocul anilor C2, Brgani!a"ia Mondial a Snt"ii, prin seria rapoartelor tehnice nr. /C1 determinat direc"ia prioritar a medicinii contemporane L profila8ia maladiilor, implementarea conceptului de promovare a snt"ii se face cu mari dificult"i. <n acest conte8t, citm faptul, c n Republica Moldova numai n anul /22N, prin -otr$rea de .uvern nr. ;;C, a fost aprobat Politica )a"ional de Sntate, prin care s4a delimitat contribu"ia organi!a"iilor de diferit nivel, pentru fiecare individ, comunitate #i creare a condi"iilor optime n reali!area poten"ialului de sntate. <n procesul de promovare a snt"ii #i prevenire a maladiilor rolul medicinii primare este central, deoarece medicul de familie este acel specialist care monitori!ea! starea de sntate a popula"iei deservit, foarte frecvent fiind la curent nu numai cu problemele medicale, dar #i cu cele sociale, familiare, etc., care #i aduc un aport substan"ial n men"inerea snt"ii. Medicul de familie frecvent ndepline#te func"ia de consilier al familiei. Aeci, fiind mai aproape de pacient sau poten"ialul pacient are mai multe posibilit"i de a oferi sfaturi, recomandri, dar #i de a monitori!a respectarea lor. <n ultima instan", promovarea snt"ii, ca compartiment de activitate, este legiferat prin actele legislative #i normative n vigoare, inclusiv profesiograma n asisten"a medical primar. Reie#ind din cele e8puse, n cercetarea actual ne4am propus drept scop evaluarea activit"ii medicilor de familie la compartimentul DPromovarea snt"ii, cu eviden"ierea particularit"ilor caracteristice pentru municipiul 3hi#inu. Ma"e %al +% me"o)e <n scopul determinrii atitudinii medicilor, angaEa"i la institu"iile medico4sanitare publice ale municipiului 3hi#inu, fa" de promovarea medului sntos de via", am utili!at metoda anchetrii prin chestionar 6.rosbras U.M., 911N7, ob"in$nd astfel un studiu e8tensiv, desf#urat cu caracter static. <n acest sens, am elaborat un chestionar cu ntrebri, cu aEutorul crora am ncercat s aflm opiniile celor implica"i privitor la locul #i rolul promovrii modului sntos de via" n activitatea profesional.

9C1

3hestionarele elaborate n cadrul cercetrii respective, au avut ntrebri nchise 6da, nu, nu #tiu, par"ial7 #i libere, respectnd e8igen"ele formulate de literatura de specialitate sociologic. Aup &. .ugiuman 691197, chestionarele au cuprins o scurt introducere prin care s4a e8plicat clar ce anume urmrim, prin cercetarea inten"ionat. =$rsta, se8ul, vechimea n munc, specialitatea, categoria profesional, a medicilor #i institu"ia medico 4 sanitar publice a municipiului 3hi#inu 6&MT7 ne4a interesat n mod deosebit, mai pu"in numele 6Stan H., 911?7. Rezul"a"e +% )%#$u&%% valuarea activit"ii medicilor din *nstitu"iile Medico 4 Sanitare Publice ale mun. 3hi#inu la compartimentul promovarea modului sntos de via" s4a efectuat n func"ie de rspunsurile date de 01; persoane la N ntrebri care reflect miEloacele de propagare. S4a apreciat situa"ia general la capitolul respectiv, urmrindu4se totodat diferen"ele nregistrate la N itimi anali!a"i. Persoanele aflate sub observa"ie utili!ea! n propor"ie diferit miEloacele promovrii snt"ii 6fig. 97. 3el mai frecvent miEloc utili!at este discu"ia n timpul consultrilor medicale L 1@,@:, urmat apoi de lec"ii L C@,?:, sfaturi L ?;,@: #i selec"ii #coal L ?0,9:. Publica"iile, radioul #i T= nsumea! cote de p$n la @0: 6@/,@:, /2,?: #i 91,C: respectiv7.

$ig. :. Grecven"a aplicrii miEloacelor de promovare a medului sntos de via" de ctre medicii angaEa"i n *MSP din mun. 3hi#inu. <n acela#i timp men"ionm, c miEloacele mass4media nu sunt utili!ate n msur suficient n domeniul promovrii modului sntos de via", cotele valorice de neutili!are fiind de 0N,1: pentru publica"ii, N2,/: pentru radio #i N@,/: pentru T=. Aup opinia medicilor, sfaturile sunt aplicare par"ial 4 ?C,N: . Medicii de ambele se8e cel mai frecvent n promovarea modului sntos de via" utili!ea! consultrile, lec"iile, sfaturile #i selec"iile #coal, nregistr$ndu4se totu#i diferen"e propor"ionale semnificative 6pX2,207 6tab.97. Se constat diferen"e n aplicarea miEloacelor de promovare a MS= n func"ie de grupele de v$rst a medicilor 6tab. /7. Medicii cu v$rsta cuprins ntre @94?2 ani sunt cei mai activi n promovarea modului sntos de via", manifest$nd propor"ii net maEore n compara"ie cu tabloul general, la toate miEloacele de propagare, iar cei cu v$rsta peste 02 de ani 4 cei mai pu"in activi. Persoanele cu v$rsta p$n la ?2 de ani sunt cele care mai pe larg implic mass4media n promovarea MS=, cele cu v$rsta ntre ?9402 ani prefer lec"iile #i selec"iile #coal, iar cele cu v$rsta peste C2 ani L sfaturile.

9N2

Tabelul 9 Grecven"a aplicrii miEloacelor de promovare a modului sntos de via" n func"ie de se8,:
M%Jloa$ele )e ' o'aga e To"al Ma#$ul%n n Sfaturi /;1 Radio 9// T= 99N Publica"ii 91@ Hec"ii @N1 Selec"ii #coal /C1 3onsultare 00@ To"al 01; NOTI semnifica"ia diferen"elor pX2.20 V ?;,@ /2,? 91,C @/,@ C@,? ?0,9 1@,@ n @? 99 92 /? @1 /; ?;@ ;9 V ?/,2 9@,C 9/,@ /1,C ?;,9 @?,C 1?,@ Se*ul >emen%n n V /00 ?1,@ 999 /9,0 92N /2,N 9C1 @/,N @?2 C0,; /?9 ?C,N N2 ;C,? 09N

Tabelul / Grecven"a aplicrii miEloacelor de promovare a modului sntos de via" n func"ie de grupele de v$rst,:
M%Jloa$ele )e ' o'aga e Sfaturi Radio T= Publica"ii Hec"ii Selec"ii coal 3onsultare To"al To"al n /;1 9// 99N 91@ @N1 /C1 00@ 01; V ?;,@ /2,? 91,C @/,@ C@,? ?0,9 1@,@ '2n( la C= n V 0N,9 9N /N,2 92 90,1 // @0 /1 9CN C@ @?,1 00,C ?C,2 1@,@ n 12 ?2 ?C 0; 9/9 ;? /9; 9N1 CG?K= G u'ele )e ,2 #"(0 an% KG?L= L=?E= V n V n V 02,@ ?/,C ?1,9 929 0/ //,@ 91,? 9N,2 ?C 9; /0,N 9;,C 90,9 ?? 9C @/,? CN,C ?N,/ 1?,2 ;2 90; 990 92/ /@N @@,; CC,N ?;,0 1C,/ @9 C9 @1 9/ 92C /1,/ 0N,0 @C,; 1/,@ 'e#"e E= n V NC,1 92 N,N 9 N,N 9 / ? / 0? 9@ 90,? @2,; 90,? ;0,N

Sfaturile cel mai frecvent sunt utili!ate de ctre medicii de familie 60@,C:7, radioul 4 de ctre manageri 6@0,2:7, T= L de ctre medicii speciali#ti 6/2,;:7, publica"iile L de ctre manageri #i medicii speciali#ti 6?2,2 #i @;,;: corespun!tor7, lec"iile, selec"ii #coal #i consultare L de ctre medicii de familie 6N?,1:, 0/,?: #i 1?,9: corespun!tor7 6tab.@7. Ae men"ionat c medicii de familie folosesc n msur suficient #i radio #i T= n promovarea MS=, cotele propor"ionale nregistrate fiind cu pu"in sub nivelul general 6ordinul !ecimilor7. Mai frecvent utili!ea! radioul #i T= medicii fr categorie, cei cu categoria a doua #i cu categorie superioar de calificare profesional 6tab. ?7. Medicii cu prima categorie de calificare profesional prefer publica"iile, lec"iile #i selec"ii #coal, cei cu categorie superioar L radioul #i publica"iile. 3onsulta"iile sunt cap de afi# n promovarea MS=, indiferent de categoria de performan".

9N9

Tabelul @ Grecven"a aplicrii miEloacelor de promovare a modului sntos de via" n func"ie de specialitate,:
M%Jloa$ele )e ' o'aga e Sfaturi Radio T= Publica"ii Hec"ii Selec"ii coal 3onsultare To"al n /;1 9// 99N 91@ @N1 /C1 00@ 01; To"al V ?;,@ /2,? 91,C @/,@ C@,? ?0,9 1@,@ Manage % n 9@ 9? N 9C /0 9C @@ ?2 V @/,0 @0,2 9N,0 ?2,2 C/,0 ?2,2 ;/,0 S'e$%al%"a"ea Me)%$% )e -am%l%e n V /29 N0 N/ 92C /;9 91C @0/ @N0 0@,C /2,2 91,/ /;,@ N?,1 0/,? 1?,9 Me)%$% #'e$%al%+"% n V N0 @@ @; N9 N@ 0N 9C; 9;@ ?9,2 9;,2 /2,; @;,; @1,1 @9,9 1@,1

Tabelul ? Grecven"a aplicrii miEloacelor de promovare a modului sntos de via" n profil de performan" profesional,:
M%Jloa$ele )e ' o'aga e Sfaturi Radio T= Publica"ii Hec"ii Selec"ii coal 3onsultare To"al To"al n /;1 9// 99N 91@ @N1 /C1 00@ 01; V ?;,@ /2,? 91,C @/,@ C@,? ?0,9 1@,@ -( ( $a"ego %e n V // 9@ 99 9? // 9? @0 ?9 0@,N @9,N /C,; @?,9 0@,N @?,9 ;0,? Ca"ego %a ' o-e#%onal( a )oua ' %ma n V n V N2 /? /N @C 12 C@ 9/? 9@0 09,1 9N,; /2,2 /C,N CC,N ?C,N 1/,0 N1 @@ @/ 01 9/@ ;? 9C1 9;2 ?@,1 9;,@ 9N,; @/,; C;,@ ?C,N 1?,? #u'e %oa ( n V 99; 0/ ?N ;? 9?? 92; //0 /?/ ?;,; /9,0 91,? @?,N 01,0 ??,; 1?,9

&cela#i tablou #i propor"ii similare cu cele men"ionate mai sus sunt caracteristice #i pentru vechimea n munc, care de altfel repre!int o condi"ie obligatorie de conferire a categoriei de calificare profesional. Medicii din *MSP &MT Suiucani #i cei de la *MSP 3linica %niversitar de &sisten" Medical Primar manifest cea mai mare activitate n promovarea MS=, nregistr$nd cote net maEore la toate miEloacele de propagare n compara"ie cu nivelul general, urma"i de cei din *MSP &MT R#cani 6tab. 07. 3el mai frecvent n emisiunile T= particip medicii din *MSP &TM Suiucani, *MSP 3linica %niversitar de &sisten" Medical Primar #i *MSP &MT 3entru. Re!ultate pre!entate anterior, dup prerea noastr, necesit unele concreti!ri n *MSP &MT 3entru #i Sotanica, cu precdere "in$nd cont de faptul c anume aceste *MSP au fost beneficiari de granturi pentru ameliorarea activit"ii, inclusiv #i la acest capitol. <n continuare a fost important de a estima n ce msur fiecare miEloc de promovare a MS= este utili!at de ctre medici.

9N/

Tabelul 0 Grecven"a aplicrii miEloacelor de promovare a modului sntos de via" n func"ie &socia"iile Medicale Teritoriale,:
M%Jloa$ele )e ' o'aga e Sfaturi Radio T= Publica"ii Hec"ii Selec"ii coal 3onsultare To"al AMT To"al n /;1 9// 99N 91@ @N1 /C1 00@ 01; V ?;,@ /2,? 91,C @/,@ C@,? ?0,9 1@,@ Bo"an%$a n 00 9; 91 @0 NN ?1 92N 99C V ?N,? 90,0 9C,? @2,/ CC,? ?/,C 1/,/ Bu%u$an% n 0/ @; @? ?N C9 ?0 ;@ ;; V 01,9 ?@,/ @;,C 0@,? C1,@ 09,9 1?,@ Cen" u n 0@ /; @/ ?0 NN ?N 9/0 9@1 V @;,9 /2,9 /@,2 @/,? 00,? @@,; 1@,@ C%o$ana n 0C /9 91 @C ;2 C/ 9/@ 9@? V ?9,; 90,N 9?,/ /C,1 01,N ?C,@ 19,; R3+$an% n C? 9/ N /9 C; 09 19 1N V CC,2 9/,? N,/ /9,C N2,9 0/,C 1@,; Cl%n%$a USM> n V 1 @N,0 0 /2,; C /0,2 1 9C 90 /? /? @N,0 CC,N C/,0 922,2

Re!ultatele ob"inute sunt dup cum urmea!I 9. Sfaturile L medicii de se8 feminin 6;;,/:7, cu v$rsta 024C2 ani 60/,@:7, din *MSP &MT R#cani 6//,9:7, de specialitate medic de familie 6C1,C:7, cu vechimea n munc peste 90 ani 60C,?:7 #i categoria superioar de calificare profesional 6?2,;:7. /. Radio L medicii de se8 feminin 619,2:7, cu v$rsta ?9402 ani 6@N,N:7, din *MSP &TM Suiucani 6@9,9:7, de specialitate medic de familie 6C9,0:7, cu vechimea n munc peste 90 ani 609,C:7 #i categoria superioar de calificare profesional 609,C:7. @. T= 4 medicii de se8 feminin 619,0:7, cu v$rsta @94?2 ani 6@1,@:7, din *MSP &MT Suiucanii 6/1,9:7, de specialitate medic de familie 6C9,0:7, cu vechimea n munc peste 90 ani 60@,2:7 #i categoria superioar de calificare profesional 6?2,/:7. ?. Publica"ii 4 medicii de se8 feminin 6;N,C:7, cu v$rsta ?9402 ani 60?,1:7, din *MSP &MT Suiucanii 6/?,?:7, de specialitate medic de familie 60?,1:7, cu vechimea n munc peste 90 ani 60C,0:7 #i categoria superioar de calificare profesional 6?@,0:7. 0. Hec"ii 4 medicii de se8 feminin 6;1,N:7, cu v$rsta 024C2 ani 6C9,@:7, din *MSP &MT 3iocana 6/9,9:7, de specialitate medic de familie 6N?,9:7, cu vechimea n munc peste 90 ani 60C,0:7 #i categoria superioar de calificare profesional 6@;,2:7. C. Selec"ii #coal 4 medicii de se8 feminin 6;1,C:7, cu v$rsta ?9402 ani 6?/,;:7, din *MSP &MT 3iocana 6/@,2:7, de specialitate medic de familie 6N/,1:7, cu vechimea n munc peste 90 ani 60C,9:7 #i categoria superioar de calificare profesional 6?2,9:7. N. 3onsultare 4 medicii de se8 masculin 6;N,@:7, cu v$rsta @94?2 ani 6@1,?:7, din *MSP &MT 3entru 6//,C:7, de specialitate medic de familie 6C@,N:7, cu vechimea n munc peste 90 ani 60;,2:7 #i categoria superioar de calificare profesional 6?2,N:7. Con$luz%% Promovarea snt"ii este un compartiment important de activitate a sectorului medical primar. Medicii de familie au pondere n activitatea de promovare a snt"ii. Medicii de familie utili!ea! toate miElocele de promovare a snt"ii. Persoanele de vrst t$nr sunt mai versa"i n asemenea activit"i, utili!nd pe larg miEloacele T= #i radio. Persoanele cu vechime de munc peste 90 ani dau prioritate sfaturilor. ste necesar de a stimula participarea medicilor cu categoria nti #i superioar de calificare la emisiunile radio #i T=. Pentru ob"inerea performan"elor n promovarea modului sntos de via" este necesar de a motiva personalul din sectorul medical primar prin remunerarea suplimentar a muncii. 9N@

B%1l%og a-%e 9. A1a1%% I. &specte generale ale proiectului Politicii )a"ionale de Sntate. Raport. Materialele 3onferin"ei na"ionale DPolitica )a"ional de SntateI importan"a #i pespective,, /N martie /22N. /. A mean0 P. I &nali!a sistemelor de sntate din perspectiva calit"ii, DManagement n sntate,, publica"ie a *)3AS, nr. @, Sucure#ti, /22/F @. Vl()e#$u0 C. 6coord.7 L Sntate public #i management sanitar, ditura 3artea %niversitar, Sucure#ti, /22?F ?. G o#1 a# W.M! Mthodes statisticus des sondages. L Paris, +d. +conomica; :<<7. 0. Wa1a El%za1e"a Statistica. L =ucureti, +ditura +conomic;:<<8 > ?@? p. C. E&$o C. Managenemt sanitar. 3%iinu, 8l0sse; 200@. > 850 p. N. Mu e+an P! Manual de metode matematice n anali!a strii de sntate. A=ucureti; :<8< ;. Po'u+o% E.0 E&$o C.0 Co&o-an( G. &plicarea metodelor epidemiologice ale bolilor nontransmisibile n studiul snt"ii publice. 3hi#inu, 9110, C; p. 1. Tul$/%n#X! T.0 Va a,%$o,a E.0 )oua sntate publicI introducere n sec. *.Q trad. din engl. &e *. Balb; P. Balb A 3%., 8l0sse; 200C. >7?? p. 92. OMS. DStimularea medicului practician pentru medicina preventiv, Seria rapoarte te%nice nr. 2@<

EDUCAFIA PENTRU SNTATE0 EDUCATOR DE SNTATE I ASPECTE STRATEGICE M%/a% Mo o+anu0 Eugen N%$/%-o $%u$0 V%o el P3 &a$ 3atedra conomie, management #i psihopedagogie n medicin Summa ! *ducation for health+ tutor for health mode , strategical aspects -uman behavior is the fundamental model of our life. There are a lot of scientists, Jho are fond of investigations in the field of health mode of life 6-MH7 and motivation of the health culture developmentI gagxgq . ., i_gqgo |. , \]bi`ebp |. , |gidqalgw v. , jnbpal^` . v, ^es^kbibp |. . +ducation "or 7ealt% is developing as a science and university discipline, as a theory and practice, but tutor for health mode must become a profession, specialtyF and Jith this scope it is necessary to legali!e it and to create at the postuniversity stage the Public -ealth department. ducation for health Jill influence the level of MnoJledge, and the attitude to the human health in the field of family, community and integral. Rezuma" 3omportamentul uman este fundamentul modului de via". Ae problemele modului sntos de via" 6MS=7, motiva"iei fa" de de!voltarea unei culturi a snt"ii s4au preocupat mul"i cercettori, printre careI gagxgq .., i_gqgo |., \]bi`ebp |., |gidqalgw v., jnbpal^` .v, ^es^kbibp |.. +duca ia pentru sntate cere a fi de!voltat ca #tiin", ca disciplin universitar, ca teorie #i ca practic, iar educator de sntate trebuie s devin o profesie, o specialitate, pentru ce e necesar a fi legiferat #i pregtit la etapa postuniversitar a facult"ii de sntate public

9N?

duca"ia pentru sntate are drept obiectiv ridicarea nivelului de cuno#tin"e cu con#tienti!area lor, de deprinderi #i atitudini sanogene fa" de propria sntate #i sntatea celor din Eur la nivel familial, comunitar #i integral. A$"ual%"a"ea 3omportamentul uman este fundamentul modului de via". 3omportamentul modului de via" influen"ea! starea de sntate a individului, a grupurilor umane ntre 02409:. 3omportamentul sanogen a grupurilor umane ar reduce cheltuielile pentru serviciile medicale cu 02: privind unele date statistice. 3omportamentul este privit ca un ansamblu de reac"ii adaptive, de interac"iune a sistemului uman cu mediul 6biologic, social, psihologic, #.a.7 av$nd la ba! !estrea ereditar, poate fi redic"ionat, modificat printr4o comunicare eficient n cadrul ansamblului de activit"i al educa"iei pentru sntate. Ae problemele modului sntos de via", motiva"iei fa" de de!voltarea unei culturi, unor deprinderi ale snt"ii s4au preocupat mul"i cercettori, printre careI gagxgq .., i_gqgo |., \]bi`ebp |., |gidqalgw v., jnbpal^` .v, ^es^kbibp |. '?F 0(. duca"ia pentru sntate are drept obiectiv ridicarea nivelului de cuno#tin"e cu con#tienti!area lor, de deprinderi #i atitudini sanogene fa" de propria sntate #i sntatea celor din Eur la nivel familial, comunitar #i integral. Pinta strategic a educa"iei pentru sntate este schimbarea comportamentului negativ pentru sntate #i formarea modului de via" sntos. Arept re!ultat al schimbrii comportamentului este profila8ia primar a multor maladii cu factori de risc cunoscu"i. Ha ba!a educa"iei pentru sntate este necesar a pune teoria #i practica medicinei omului sntos, studierea snt"ii ca atribut uman, dar nu numai studierea patologiilor umane, actualmente practicat n instruirea medical universitar #i postuniversitar. Reperele strategice n educa ia pentru sntate pot fi numiteI a #ti cum s fii sntosF a #ti ce s faci s fii sntosF a #ti s fii sntos #i s4"i men"ii sntatea. 3onform re!ultatelor cercetrilor multiple '?, |gidqalgw v., gagxgq . ., #.a.7 p$n la 10: de studen"i nu posed cuno#tin"e #i convingeri sistemice privind modul sntos de via", ce ne vorbe#te despre instruirea insuficient la acest capitol a activit"ii umane. Ma"e %al +% me"o)e )e $e $e"a e 9. metoda de anali! a literaturii de specialitate #i celei tangente cu probleme cercetateF /. ancheta #i chestionarele sociologice #i psihologiceF @. metode de evaluare #i autoevaluare comportamentalF ?. observa"iile duse asupra tinerilor din domeniul universitar #i postuniversitar. 3a metodologie fundamental a acestui studiu psihosocial #i medico4social au fost puse la ba! paradigmele psi%osociale i medico>sociale de re"ormare i optimi!are a strategiilor de sntate n Republica Moldova. O1%e$"ul $e $e"( %% se duvi!ea! pe astfel de categorii #i blocuri semnificativeI 9. predispo!i ii socioeconomice 6venitul, tradi"iile institu"iei, instruirea sanologic #i orientarea acesteia fa" de de!voltarea culturii snt"ii7F /. caracteristicile snt ii, inclusiv #i autoaprecierea snt"iiF @. modul de via ; ca factor ce influen"ea! nivelul de sntate, etc.

9N0

Rezul"a"e +% )%#$u&%% Sntatea tinerilor actualmente este o problem social condi"ionat #i depinde de o serie de factori. 3onsecutiv, studen"ii sunt inclu#i ntr4un sistem determinat 6 instruire A student A mediul social7, n care are loc interac"iunea reciproc a acestor elemente determinative. <n acest conte8t este evident c schimbrile n una din sfere au influen" asupra altor sfere, deaceea este necesar s fie cercetat comple8ul de probleme, factorii de influen" #i msurile necesare pentru interven"iile #i solu"ionrile c$t mai optimale a acestor ntrebri. valuarea comportamentului din punct de vedere teoretic #i practic include urmtoarele etape de ba!I efectuarea evalurilor comportamentaleF determinarea comportamentului L "int #i celui idealF strategii pentru re!olvarea deficien"elor de abilit"i #i deficien"elor de performan" '@, apud., p. N2(. <n ca!ul c$nd se efectuia! evalurile comportamentale este necesar de a determina #i a selecta comportamentele observabile. Mai nt$i sunt selectate comportamentele specifice, care pot fi stabilite pentru fiecare problem de sntate. Ain numrul comportamentelor specifice, dup ce au fost depistate, drept re!ultat al discu"iilor sunt delimitate acele care sunt observate direct #i cele care nu pot fi observate. Aepist$nd pe cele observabile, n continuare este ales unul care va fi evaluat. <n sf$r#it c$nd comportamentul este definit, este necesar de a4l detali!a pentru a alege acele elemente de comportament, ce urmea! s fie evaluate. Giecare din comportamentele observabile const din c$teva elemente, iar fiecare element const din c$teva etape. Arept obiectiv de ba! n observarea, identificarea #i evaluarea comportamental este ca participan"ii, educatorii de sntate, instructorii, medicii responsabilei de aceasta s nve"e s se g$ndeasc consecvent la problemele de sntate drept acel a8e determinante, compuse din comportamente specifice, care pot fi divi!ate n elemente #i etape constitutive. Pentru reali!area primei etape n evaluarea comportamentului sunt utili!ate urmtoarele metode de evaluare comportamental#I 9. observarea per"orman eiF /. nregistrarea narativ L descrie desf#urarea comportamentului n succesiune 6din punct de vedere al frecven"ei #i duratei7. <n scopul selectrii comportamentelor4"int se propune utili!area S$( %% anal%ze% $om'o "amen"ale '@, apud, p. N@4N0(. Scara anali!ei comportamentale aEut la ghidarea echipei interdisciplinare n compararea constatrilor cercetrii formative, cu lista detaliat a etapelor comportamentale discrete necesare s fie efectuate pentru ndeplinirea activit"ilor sanologice. duca"ia rm$ne a fi cea mai dificil problem dat spre re!olvare omului. a trebuie efectuat "in$nd cont de principiul priorit"ii de v$rst n interven"ia educa"ional #i principiul autorit"ii educatorului pentru grupul supus educa"iei. duca"ia pentru sntate nu poate fi o practic pentru orice doritor sau lucrtor medical. a trebuie s devin o specialitate, o profesie cu un rang social mult mai nalt ca alte specialit"i medicale. Specialitatea de educator de sntate se afl la intersec"ia specialit"ilor de pedagog, de medic #i de psiholog. l trebuie s posede darul de orator, de educator, de psiholog #i de bun medic. &bilit"ile educatorului de sntate trebuie diversificate nI latura cognitiv L cuno#tin"e vaste #i profunde care vor fi aduse la con#tiin"a uman printr4o comunicare eficient, n scopul nsu#irii cuno#tin"elor n domeniul pstrrii #i fortificrii snt"iiF latura motiva ional L convingerea auditoriului #i motivarea lui n necesitatea de pstrare #i mbunt"irea snt"iiF 9NC

latura "ormativ L formare atitudinilor #i deprinderilor sanogene la popula"ie cu aplicarea lor n practic #i n via"a de toate !ilele. ducatorului de sntate i revine sarcina ca prin e8erci"ii #i situa"ii de comunicare s forme!e #i s spriEine obi#nuin"ele sanogene la asculttori. &ceast sarcin poate fi ndeplinit prin cunoa#terea tehnologiilor de comunicare eficient cu auditoriul. Ae!voltarea abilit"ilor unei comunicri eficiente pot fi atinse, "in$nd cont de paradigmele de evolu"ie a nv"rii, a educa"iei, cum ar fiI reuniunea prin etapele de ini"iere, e8perimentare, intensificare, integrare #i obligativit"ii reciproceF separarea prin etapele de diferen"iere, de superficiali!are, de stagnare, de evitare #i determinare. duca"ia pentru sntate cere a fi de!voltat ca #tiin", ca disciplin universitar, ca teorie #i ca practic, iar educator de sntate trebuie s devin o profesie, o specialitate, pentru ce e necesar a fi legiferat #i pregtit la etapa postuniversitar a facult"ii de sntate public. Con$luz%% 9. duca"ia pentru sntate este cea mai efectiv form de promovare a snt"ii, de pstrare #i de fortificare a snt"ii popula"iei cu cheltuieli reduse. /. duca"ia pentru sntate ar avea re!ultate po!itive dacI &r deveni un serviciu a Sistemului de Sntate Public na"ional cu structur #i func"ii specificeF S4ar implementa ca disciplin, ca teorie, ca ramur #tiin"ific n cadrul activit"ii universitareF &r deveni o speciali!are n cadrul studiilor postuniversitare L educator pentru sntateF &r deveni o specialitate, o profesiune cu un rang social mai avansat. @. 3on#tienti!area acestor aspecte strategice #i implementarea lor "ine de competen"a organelor statale. B%1l%og a-%e 9. An$u+a0 M. +duca ia pentru sntate. QQ <n Revista DMedicina. )recut. Pre!ent. 2iitor.,. )r. 9, 911;. /. An$u+a0 M0 C%o1anu0 V. Probleme de sntate public. =ol. *, **, ditura DMirton,, Timi#oara, 911N. @. E&$o0 C.0 Mo o+anu0 M.0 Goma0 L.0 Da,%)e#$u?C eang(0 E. 3omunicarea pentru sc%imbarea comportamentului 6Suport de curs universitar7. 3hi#inu, 3entrul ditorial4 Poligtrafic Medicina, /22;,9C@ p. ?. YZ[R\]^Z_ `. a. DEFGFHIJ FKGLM NOMPO, QRSPFQTU QTGRVTRGL; WFGXOGFHLPOY. e^l]godal^` |adebaagwal^` q^roqb4ke^l]godal^` lbq{dedqxg`. bhal, 911C.9C? a. <. bZ]ZcZ\ d. e.0 fgh\i j. Y. DEFGFHUY ZY[FHYVL > QF\OL[UPL] \YPPFQTU. v.I vjai_,911;. /N/ a. C. fki[lmin Y. o. ^GF_GLXXL XYNERPLGFEPF_F QF\OF[F_OZYQVF_F OQQ[YEFHLPO] MEFGFHF_F FKGLML NOMPO O WOMOZYQVFJ VR[UTRGI QTREYPTFH QQ cbebpjw bue^m fgmqg g {gmgodal^` lri_]re^ a]rcdq]bpI \bxgbibsgodalgd ^akdl]j. v. ^e_lbp, 9112, c. @1.

9NN

PROMOVAREA SNTFII PRIN INTERMEDIUL E>ORTULUI >IZIC DIRIWAT Gal%na Toma+ 3atedra conomie, management #i psihopedagogie n medicin Summa ! -ealth promoting through the directed physical effort *n this paper are presented the results of the sociological survey of the members of the Shaping &ssociation of the Republic of Moldova in order to determine the population attitudes toJards practicing the directed physical effort and the rationali!ation of the nutrition. The survey Jas conducted by a Tuestionnaire developed in this present study. The results obtained shoJ that only ;0: of the respondents are concerned Jith their health, of Jhich only 90: manifested a deeper interest. Bnly /@: of people treats the nutrition as a necessity, the other 4 a pleasure or are indifferent to Jhat consumers. The survey results maMe eloTuent arguments in favor of a lacM of motivation to practice the directed physical effort, that appears after and maintain as a result of this practice. Rezuma" <n pre!enta lucrare sunt aduse re!ultatele sondaEului sociologic a membrilor &socia"iei de shaping din Republica Moldova n vederea determinrii atitudinii popula"iei fa" de practicarea efortului fi!ic diriEat #i ra"ionali!area alimenta"iei. &nchetarea s4a efectuat dup un chestionar elaborat n cadrul actualului studiu. Re!ultatele ob"inute pune n eviden" c numai ;0: din persoanele intervievate sunt preocupate de sntatea, dintre care doar 90: manifest interes profund. )umai /@: persoane tratea! alimenta"ia ca o necesitate, celelalte L o plcere sau sunt indiferente de ceea ce consum. Re!ultatele sondaEului aduce argumente elocvente n favoarea lipsei motiva"iei pentru practicarea efortului fi!ic diriEat, care ns apare #i men"ine n urma practicrii lui. A$"ual%"a"ea <n conte8tul socio4politic #i economic din Republica Moldova din ultimii 92490 ani problema privind sntatea #i vigoarea fi!ic a tinerii genera"ii trebuie s constituie un loc primordial n sistemul guvernrii, deoarece sntatea este nu numai unul din drepturile importante ale omului, ci #i o comoar a statului, condi"ie indespensabil progresului social. ste cunoscut faptul c practicarea sistematic a e8erci"iului fi!ic are inciden" n plan biologic, moral, estetic, economic, religios, al rela"iilor cu semenii #i cu colectivitatea etc. Pornind de la aceste premise considerm c sportul nu constituie scopul n sine, ci miEloc prin care individul #i colectivitatea tind spre desv$r#ire. <n procesul practicrii e8erci"iului fi!ic, al sportului se reali!ea! acumularea unui important bagaE psihomotric, se de!volt o serie de aptitudini, este influen"at n mod po!itiv formarea #i de!voltarea personalit"ii. Problema care se pune este modul n care aceste achi!i"ii sunt sau nu transferate n plan moral, estetic, comportamental etc. <n acest sens un rol deosebit de important revine antrenorilor care trebuie s4#i propun aceasta ca repere n activitate, #i nu s4#i limite!e influen"ele numi n sfera strict a performan"ei n sine. Sportul, mi#carea nu este ns o descoperire a noastr, a timpului pe care4l trim. Ae4a lungul veacurilor. Popoarele lumii civili!ate au fcut din mi#care un cult na"ional. =echea lad a descoperit #i cultivat spiritul olimpic, pe care france!ii l4au relansat ntr4o versiune modern. <n perioada contemporan, sportul domin tot mai mult via" colectivit"ilor umane. Sportivii de performan" cuceresc medalii, dar n acela#i timp e8ist o deosebit preocupare de antrenare a tineretului #i persoanelor de v$rst activ n practicarea e8erci"iilor fi!ice. Ha nceputul secolului *, dominanta maEor a patologiei umane este repre!entat de bolile netransmisibile. <ntr4adevr, dac maladiile cu cau! unic, cu precdere a celor infec"ioase, au pierdut, n marea lor maEoritate, din importan", n configura"ia tabloului epidemiologic, n deosebi n "rile de!voltate din punct de vedere economic sunt pe prim plan 9N;

a#a4!isele Dboli ale civili!a iei contemporane,I bolile cardiovasculare, bolile cronice ale unor aparate #i sisteme, bolile de nutri"ie, neopla!iile, afec"iunile stomatologice, malforma"iile congenitale, bolile genetice, accidentele etc. 6.rbu #i coaut., /22N7. 3onfruntarea cu aceste boli este urmarea decalaEului dintre evolu"ia precipitat a societ"ii moderne #i capacitatea relativ moderat de adaptare a omului, supus unui comple8 de variabile, intricate unele n altele. Bmul contemporan este supus la efecte patogene c$teodat necunoscuteI aditivi alimentari, poluan"i ai mediului aerian #i acvatic, radia"ii, circula"ie, droguri, stress. &ceast gam de factori nocivi, neinfec"io#i, ac"ionea! deseori ocult, asimptomatic sau la limita Dvi!ibilit"ii clinice,. &stfel speran"a de vi", dup ce a crescut mult, ncepe s scad. Grecven"a cancerului cre#te, maladiile cardiovasculare fac ravagii. Tot mai frecvent n literatura de specialitate se men"ionea! rolul sanogen a practicrii e8erci"iului fi!ic #i sportului. 8erci"iul fi!ic este punct important n tratamentul hipertensiunii arteriale 6=asilescu M., *ancu *., Rusu H., Ridriu T., /2227, n prevenirea herniilor de disc 6*acub .., 911N7 #i ameliorarea activit"ii cerebrale 6Petrovita *.F *uta A., 91117, n mobili!area ventila"iei pulmonare ma8imale 6redxl^` ., \]ebsgq .,91197, tratarea obe!it"ii, de!voltarea for"ei #i suple"ei fi!ice 6gqmures v., bmrygx^ .,911NFStoinescu .., 9112F Strugar =.F Socu T., 911;7 etc. &spectele benefice ale mi#crii sunt cunoscute n lumea ntreag ca idei, dar integrarea profund, eficient a ei n educa"ie, #i n particular n educa"ia socio4profesional, trebuie s fie c$#tigat nu numai pe planul institu"iilor dar #i al obiceiurilor. Aup cum men"ionea! savan"ii =drin =.M., 9112F fstafiev =., 9112F )icolaev *u.M., 911@F Aanail S.)., 911C etc., obiceiul de a practica mi#carea pot fi format numai n ba!a educa"iei fi!ice creative, care de altfel #i este esen"a educa"iei fi!ice. Hec"iile de educa"ie fi!ic n forma lor actual nu numai c nu provoac motiva"ia pentru e8erci"iu fi!ic, dar invers, de cele mai frecvente ori creea! o repulsie. Printre metodele creative ale educa"iei fi!ice este #i shaping4ul, care tratea! individual fiecare persoan 6practicant7 #i care are scopul de a promova sntatea #i frumuse"ea. <n actuala lucrare ne4am propos drept scop eviden"ierea opiniei membrilor &socia"iei de shaping din Republica Moldova care practic efortul fi!ic do!at despre rolul lui n promovarea snt"ii. Ma"e %al +% me"o)e Aeterminarea atitudinii populaiei fa" de practicarea efortului fi!ic diriEat #i raionali!area alimentaiei s4a efectuat prin utili!area metodei anchetrii prin chestionar, interviu #i convorbire 6.rosbras U.M., 911N7 a membrilor &sociaiei de shaping din Republica Moldova, ob"in$nd astfel un studiu e8tensiv desf#urat cu caracter static. <n acest sens am elaborat dou chestionare cu ntrebri diferen"iate pentru motiva"ie #i aspectele socio4igienice, cu aEutorul crora am ncercat s cunoa#tem opiniile celor implica"i despre locul #i rolul efortului fi!ic do!at n promovarea snt"ii. <n interviuri au participat @22 persoane de se8 femenin, cu v$rsta cuprins ntre 9C400 ani, v$rsta medie ponderat fiind de @/,C?,N@ ani. Persoanele participante n studiu au fost reparti!ate n dou loturiI lotul & 4 alctuit din persoane care au apelat numai la efort fi!ic i lotul S L alctuit din persoane care pe l$ng efortul fi!ic diriEat au apelat i la corecia alimentaiei n sensul echilibrrii ei n raport cu v$rsta, starea de sntate i perioadele metaboli!mului. 3orecia alimetaiei se re!um la formarea condiiilor catabolice n organism. <n acest scop alimentele se combin cu efortul fi!ic ntr4un mod deosebitI :. proteinele se utili!ea! cu 5 ore nainte de antrenament# 2. glucidele cu 2 ore nainte de antrenament# C. timp C ore dup antrenament se pot util!a glucide n cantit i "oarte mici. Rezul"a"e +% )%#$u&%% fectivul loturilor este de 9;2 6C2:7 versus 9/2 6?2:7 persoane. Structura loturilor investigate n func"ie de grupele de v$rst este pre!entat n figura ce urmea! 6Gig.97. 9N1

Ae menionat urmtoarele particularit"i structurale L lotul & se caracteri!ea! prin prevalen"a persoanelor cu v$rsta cuprins ntre 9C4/0 ani 6?0.2:7, iar lotul S prin prevalen a celor cu v$rsta de @C4?0 ani 6?0 :7. Aiferenele structurare decelate pun n eviden atitudinea membrilor &sociaiei de shaping fa de starea de sntate. Motiva"ia principal pentru practicarea efortului fi!ic diriEat este formarea i modelarea siluetei este caracteristic pentru persoanele de 9C4/0 ani, iar o dat cu naintarea n v$rst se e8teriori!ea! preocuparea pentru meninerea snt"ii, motiva"ia principal fiind corecia alimentaiei.

lot B

12

38

45

16-25 ani 26-35 ani

lot A 0%

45 20% 40%

30 60% 80%

23 100%

36-45 ani 46-55 ani

>%g. G. S" u$"u a 'e #oanelo %n"e ,%e,a"e 3n a'o " $u g u'ele )e ,2 #"(. Potrivit prerii persoanelor intervievate, ncep$nd cu v$rsta de /? ani acumularea grsimilor se intensific. 3onform datelor din literatura de specialitate dac dup v$rsta de /0 ani se acumulea! surplus de grsime nseamn c persoanele se alimentea! incorect #i mbtr$nesc mai repede. 8ist pericolul obe!it"ii, iar odat cu ea la sigur va veni hipertonia, stenocardia, diabetul !aharat #i imunitatea sc!ut. Putem conclu!iona c gre#elile evidente ale oamenilor n alimenta"ie #i n modul lor de via" repre!int o barier natural ce limitea! durata vie"ii lor. Trebuie de m$ncat acele produse care permit o durat mai lung ai vie"ii calitative. 3a re!ultat al anchetrii grupului & #i S la ntrebareaI D3e i doresc "emeile cel mai multZ, a artat c sursele de ba! ale fericirii la femei de fapt sunt pu"ine, acestea fiind familia, copiii, #i sntatea proprie. Restul care "ine de serviciu, distrac"ii, hoby4uri de asemenea sunt importante dar nu ntr4at$t. Pentru maEoritatea oamenilor sntatea pre!int ceva abstract. i nu se g$ndesc la sntate. Sntatea este pre!entat ca o declara"ie de a o avea. <ns apare o contradic"ie care trebuie eliminat dintre declara"ia de a avea #i modul concret de via", care la maEoritatea popula"iei nu este orientat spre atingerea acestui scop. <n sondaEul nostru, la ntrebarea D 3e este sntatea pentru eleZ, 4 ;0: din femeile anchetate au rspuns c sntatea este cel mai de pre", Dvaloarea acestui pre", ns este diferitI 90: persoane au un interes profund pentru sntate, 0C: 4 destul de puternic, iar /1 : #i amintesc de sntate din c$nd n c$nd. 3ea din urm cot, este apreciat negativ din punct de vedere medico4social. B alt problem important n men"inerea #i promovarea snt"ii este alimenta"ia ra"ional. *mpactul alimenta"iei nera"ionale #i sedentarismul este at$t de evident pe mapamond, nc$t n S%& de acum se vorbe#te tot mai insistent despre o endemie de suprapondera"ie #i obe!itate. Ha ntrebarea DM`ncarea este o plcere sau o necesitateZ, au rspunsI /@: 4 necesitate, ?0: 4 o plcere, @/: 4 nu are importan" ce m$ncm. Ain punct de vedere medico4social este estimat at$t m$ncatul din plcere, c$t #i indiferen"a fa" de ce, c$t #i cum m$ncm, deoarece atitudinile respective sunt factori care condi"onea! formarea unui stil de via" nesanogen #i pune n eviden"a pre!en"a emo"iilor negative, pe care unii oameni inco#tient se strduie s le

9;2

compense!e cu aEutorul m$ncrii, form$ndu4#i astfel emo"ii po!itive. Pentru oameni, m$ncarea 6la srbtori, teatre, cinematografe7 este o metod de a4#i crea o stare de plcere. Ain punct de vedere al organismului sen!a"ia de foame este un semnal, care vorbe#te despre insuficien"a gluco!ei n s$nge. *nforma"ia despre deficitul de gluco! n s$nge de la receptorii corespun!tori pleac n hipotalamus. &colo pofta de m$ncare este reglat de dou centreI centrul de "oame i centrul de sa ietate. Aup luarea mesei nivelul de gluco! n s$nge cre#te #i c$nd se atinge un nivel anume de concentrare, semnalul corespun!tor stimulea! centrul de sa"ietate. l la r$ndul su, duce la scderea activit"ii centrului de foame, #i la dispari"ia sen!a"iei de foame. Savan"ii afirm c, odat cu v$rsta centrul de sa"ietate devine mai pu"in sensibil la cre#terea nivelului gluco!ei n s$nge. 3eea ce nseamn c semnalul spre centru va aEunge cu nt$r!iere. 3u at$t mai mult, c odat cu v$rsta gluco!a se asimilea! mai greu de ctre mu#chi4 consumatorii principali. <n re!ultat, omul mn$nc mai mult p$n la momentul c$nd ac"ionea! reglatorul principal de msurare a m$ncrii. Ha ntrebareaI D&up ce a i sim it satura ie continua i consumarea alimentelor Z,, maEoritatea persoanelor au dat un rspuns negativ. Totodat ns /?: din persoanele intervievate, cu v$rsta cuprins ntre @2400 ani au dat un rspuns afirmativ. 3ontinuarea alimenta"iei dup instalarea sen!a"iei de satura"ie este un factor de risc n apari"ia obe!it"ii de v$rst. Potrivit datelor testrii antropometriceF deEa la v$rsta de @2 ani e8cesul de "esut adipos la femeile obi#nuite atinge 92 Mg. Se #tie c e8cesul de grsime doar de ? 4 0 Mg spore#te probabilitatea apari"iei aterosclero!ei. Ha ntrebarea din anchetI DScopul adresrii acestei persoane n *socia ia de S%aping i re!ultatele dorite, 0;: persoanele anchetate au rspuns pentru s arate bine, /2: 4 pentru men"inerea strii generale satisfctoare #i numai // : 4 pentru mbunt"irea snt"ii. Ha finele studiului persoanele anchetate au rspuns la ntrebareaI D3are sunt re!ultatele n urma aplicrii S%aping>uluiZ, Rspunsurile n general putem s le clasificmI sntate 4 //:, sntatea corpului 4 /;:, sntatea psihicului 4 92:, corp frumos 4 @9:, ncrederea n societate 4 1:. Ae men"ionat c rspunsurile ob"ine pune n eviden" motiva"ia pentru practicarea efortului fi!ic do!at, un moment cheie n formarea unui stil de via" sntos, precum #i formarea emo"iilor po!itive, at$t de necesare pentru adaptarea de factorii de stres pre!en"i n via"a cotidian. Con$luz%% <n cele din urm putem face o conclu!ie ca aplicarea efortului fi!ic do!at conEugat cu o alimenta"ie corespun!tor v$rstei #i snt"ii femeile ob"in nu numai un corp frumos, ele ob"in #i un corp sntos, #i o stare psihic #i emo"ional mai bun, ceea ce pre!int o motiva"ie puternic pentru schimbarea stilului de via" #i orientarea pentru sntate. B%1l%og a-%e 9. Ba nea Elena. Sedentarismul n via a "emeii. di"ia Sport 4 Turism, Sucure#ti 91;/. /. Be#o" Wa$pu%e#. $rumuse e i Plenitudine, 9111, /22 p., p. ?;49N?. @. Dana%l S. N.0 Dana%l S.0 Ce e#$u G/.0 A-"%m%$%u$ O. *nali!a aspectelor activit ii comunicative ale studen ilor practican i n procesul des"urrii lec iei de gimnastic stereotip. QQ Probleme actuale privind perfec"ionarea sistemului de nv"m$nt n domeniul culturii fi!ice, 3hi#inu. Materialele 3onferin"ei tiin"ifice *nterna"ionale, 911C, p. /9. ?. Dana%l S. 9ptimi!area sistemului lec iilor de studii n cadrul disciplinei universitare +duca ia $i!ic QQ Sinte!a lucrrilor pre!entate la Sesiunea anual a catedrei de duca"ie Gi!ic din %niversitatea D.h. &sachi,, *a#i, 911C, p. 9/249/?. 0. Dana%l S.0 A-"%m%$%u$ O. 3onsidera ii generale re"eritoare la structura programei de nv m`nt ametodica "ormrii ritmului de comunicare didactic la studen ii institutelor de cultur "i!ic,. QQ ficien", creativitate n educa"ie fi!ic #i sport, *a#iI %niversitatea Politehnic, 911N, p. /994/9N. C. G %mal#$/% T.0 Tolma$%o, P. E.0 >%l%'en$o E. bimnastica. Hiteratur didactic 9;9

pentru studen"ii institutelor de nv"m$nt superior, 3hi#inu, 911@, p. ??. N. G o#1 a# W. M. Mthodes statisticus des sondages. ParisI ditura. +conomica; 911N. ;. >%l%'e#$u D. Pregtirea fi!ic aplicativ a studentelor universit"ilor de medicin n cadrul disciplinei D.imnastica,. &utoref. te!ei de dr. n pedagogie, 3hi#inu, 9111, /C p. 1. > %e)man SB e" al. :e)#;5 3omprehensive &dolescent -ealth 3are. St. Houis, Wuality Medical Publishing, 911/.

CONSOLIDAREA PROCESULUI DE EDUCAFIE PENTRU SNTATE DREPT MSUR DE >ORTI>ICARE A SNTFII TINERII GENERAFII Va#%le Gu+"%u$ 3entrul de Medicin Preventiv Municipal 3hi#inu Summa ! .onsolidation of education process for health as a strengthening measure for young generation &dolescence is a critical period in physical and mental development of a future individual. There are numerous types of behavior, life style and practices that are assimilated during this period that influence the rest of life, personal health and individualKs family. *n the Republic the analysis of pupils morbidity from pre4university educational institutions shoJs some health difficulties of youth generation. Simultaneously there is attested a spread of inEurious habits among children and youth 6smoMing, drugs, alcohol abuse7. The reali!ation of actions in health education through introduction of obligatory hours of hygienic education in schools beginning Jith the 9 st till the 9/th form school, by using schedules and didactic materials suitable for each age for each cycle of development, thus it Jill contribute to the rectification of situation and improvement of public health level. qe! 7o )#5 promoting health, public health, education for health. n" o)u$e e &dolescen"a este o perioad critic n de!voltarea fi!ic #i mental a fiecrui individ. )umeroase tipuri de comportamente, stilul de via" #i practicile nsu#ite n aceast perioad influen"ea! restul vie"ii, sntatea proprie #i cea a familiei individului '9(. .riEa fa" de sntatea popula"iei repre!int un obiectiv de o importan" primordial n politica oricrui stat, deoarece sntatea constituie valoarea cea mai de pre" #i componenta indispensabil a de!voltrii #i prosperrii sociale. Securitatea statului #i de!voltarea durabil a societ"ii vor fi ob"inute #i prin intermediul men"inerii #i fortificrii snt"ii tinerei genera"ii '1(. 3ele mai complicate #i costisitoare probleme sociale #i de sntate, sunt provocate, cum confirm #i cercetrile #tiin"ifice #i sociologice, n maEoritatea ca!urilor de comportament, modul de via", deprinderi, care se formea! #i se ob"in n copilrie #i adolescen" #i ne nso"esc pe parcursul ntregii vie"i '/, @, ?(. Sntatea public ca sistem de msuri orientate spre prevenirea bolilor, promovarea snt"ii, sporirea poten"ialului fi!ic #i psihic al omului include n sine #i ansamblul cuno#tin"elor, deprinderilor #i atitudinilor popula"iei, inclusiv a tinertii genera"ii, orientat spre men"inerea #i ameliorarea snt"ii '/, ?, 0, N, ;(. %n rol important n sistemul msurilor sociale de profila8ie #i asigurare a bunstarii sanitaro4epidemiologice a popula"iei le revine promovrii modului sntos de via", amplificrii nivelului de cultur sanitar a popula"iei care poate fi asigurat prin educa"ia pentru sntate, prin promovarea snt"ii #i modului sntos de via", care contribuie la fortificarea #i men"inerea snt"ii #i recuperarea capacit"ii de munc, prelungirea duratei active a vie"ii. 3ercetrile #tiin"ifice au demonstrat c sntatea indvidului se a8ea! pe urmtorii trei piloniI mediulF organismul #i modul de via". *u. Hisi"in n structura factorilor care influen"ea! 9;/

sntatea atribuie modului de via" 02400:, care include a#a factori caracteristici #i pentru tnra genera"ie cum ar fiI fumatul, alimenta"ia nera"ional #i neechilibrat, folosirea alcoolului, adinamia, etc 'C, 92(. ste de mult vreme cunoscut, c alturi de determinismul obiectiv, n decderea strii de sntate, individual ori comunitar, comportamentele de risc, cunoa#terea insuficient sau chiar ignoran"a total cu privire la cau!ele determinante sau favori!ante ale unor boli, ori a remediilor acestora, conduc la indictori spori"i de morbiditateQmortalitate, cu grave conse"in"e psiho4 socioeconomice. Aeaceia n asigurarea snt"ii popula"iei un rol important i revine activit"ii eficiente n domeniul profila8iei '/(. %nul dintre succesele secolului trecut, consecin" totodat a promovrii acestui mod de abordare a problematicii snt"ii a fost cre#terea considerabil a speran"ei de via" n rndul popula"iei din multe state ale lumii. Gactorul determinant al acestei muta"ii este de!voltarea programelor preventive #i educative de promovare a snt"ii n aceste "ri. =. HisovsMi 691;@7 sublinia! importan"a celor trei principii de ba! ale educa"iei pentru sntate. Primul este cel al priorit"iiI cu c$t interven"ia n +cariera snt"ii, este mai timpurie, cu at$t educa"ia pentru sntate va fi mai eficace. &l doilea principiu, al specificit"ii #i autorit"ii, consider c opinia celor cu autoritate legitim 6medic, sor medical, nv"tor, educatoare #.a.7 este mai credibil, mai cu seam dac ace#tea constituie un e8emplu gritor de comportament sanogen. &l treilea se refer la integrarea educa"iei pentru sntate n obiectivele politicii social sanitare a statuluiF educa"ia pentru sntate trebuie s fie str$ns legat de condi"iile concrete ale societ"ii #i s fie compatibil cu statutul social L economic #i cultural al acesteia, precum #i cu progresele nregistrate n domeniul #tiin"elor medicale '/(. duca"ia pentru sntate la nivelul #colii repre!int una dintre principalele ci de promovare a cuno#tin"elor corecte privind diferite aspecte ale snt"ii #i totodat de formare a atitudinilor #i deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil #i sntos. <n multe "ri educa"ia pentru sntate este obligatorie n #coli, ncep$nd din clasa nti pn ntr4a douspre!ecea, folosindu4se pentru fiecare ciclu de de!voltare programe #i materiale didactice adecvate vrstei. Ma"e %ale +% me"o)e &u fost studiate rapoartele statistice anuale privind morbiditatea elevilor din Republica Moldova pentru anii 911N49111 #i /2204/22N. S4a efectuat anali!a epidemiologic retrospectiv a morbidit"ii elevilor din institu"iile de nv"mnt preuniversitar din republic, fiind utili!ate metodele de calcul, de anali! statistic, comparativ #i documentar. Rezul"a"e +% )%#$u&%% 3onform datelor 3entrului )a"ional tiin"ifico4Practic de Medicin Preventiv, n Republica Moldova n ultimii @ ani 6/2204/22N7 au activat 9?;N institu"ii de nv"mnt preuniversitar n care anual #i4au fcut studiile circa ?00C11 copii. &nali!a morbidit"ii generale a elevilor n aceast perioad denot c anual la o mie de elevi s4au nregistrat ntre ?@N,@ #i ?;C,2 ca!uri de noi afec"iuni patologice, inclusiv 9@/,1 ca!uri de maladii cronice, men"inndu4se practic la acela#i nivel cu anii 911N49111 6tab.97. )abelul : Morbiditatea elevilor din institu iile de nv mnt preuniversitar din Republica Moldova 'numrul de ca!uri la :000 copii( Mo 1%)%"a"ea .eneral 3ronic 6inclusiv7 An%% GrrB ?0;,2 9?1,9 GrrH ?CC,? 9@;,N 9;@ Grrr ?02,2 900,@ <==L ?@N,@/ 9/0,9 <==E ?0/,C 9@/,1 <==B ?;C,2 9/1,;

volu"ia morbidit"ii este diferit pentru diferite maladii. a avnd caracter ondulant manifest o tendin" de cre#tere pentru maEoritatea maladiilor 6fig.97. &nali!a indcilor e8tensivi ai morbidit"ii generale pentru anii /2204/22N denot c pe primul loc se plasea! maladiile sistemului respirator cu o cot de @@,/:, pe locul doi sunt plasate bolile ochilor #i ane8elor sale cu 1,;:, pe locul trei maladiile aparatului digestiv cu 1,9:, fiind urmate de maladiile sistemului nervos, aparatului genito4urinar #i sistemului osteo4 articular, respectiv cu ;,9:, C,2:, #i 0,1: 6fig./7. Patologiile cele mai frecvent nregistrate din grupul bolilor endocrine, de nutri"ie #i metabolism la elevii din institu"iile preuniversitare au fost obe!itatea, indicele morbidit"ii constotituind N,2, afec"iunile tiroidiene #i nrudite, legate de caren"a de iod L C,1. Maladiile sistemului digestiv sunt manifestate prin gastrite #i duodenite cu //,2, ulcer gastric #i duodenal cu 9,?. %n fenomen alarmant a devenit consumul de substan"e to8ice 6tutun, alcool, droguri7 n rndul popula"iei din "ara noastr, iar un numr semnificativ din ace#ti consumatori l repre!int tinerii, fapt ce a generat #i alte aspecte cu implica"ii educa"ionale cum ar fiI absenteismul #i abandonul #colar #i delincven"a Euvenil. Brgani!a"ia Mondial a Snt"ii lund n considerare rata n cre#tere a fumatului, estima c n primii /0 de ani ai secolului *, fumatul va ucide apro8imativ 902 milioane de oameni, Eumtate dinte ace#tia avnd vrste cuprinse ntre @04C1 de ani, cu o pierdere medie de /24/0 de ani de via".
Maladiile infec"ioase Maladiile sngelui Maladiile sistemului nervos Tulburrile mentale Maladiile circulatorii Maladiile endocrine Maladiile osteo4articulare Maladiile genito4urinare Maladiile aparatului digestiv Maladiile pielii Solile ochilor #i ane8elor sale Maladiile sistemului respirator Maladiile urechii #i apofi!ei mastoide Re"inere n de!voltarea fi!ic Aereglri ale "inutei 2,2 /2,2 ?2,2 C2,2 ;2,2 922,2 9/2,2 9?2,2 9C2,2 9;2,2

2005 2006 2007

$ig.: &inamica morbidit ii elevilor din institi iile de nv mnt preuniversitar din Republica Moldova prin di"erite grupuri de maladii 'la :000 copii(

9;?

27,9

33,2

9,8 6 5,9 8,1 9,1

mala)%%le #%#"emulu% e#'% a"o mala)%%le #%#"emulu% ne ,%# mala)%%le a'a a"ulu% gen%"o?u %na al"ele

mala)%%le a'a a"ulu% )%ge#"%, mala)%%le #%#"emulu% o#"eo?a "%$ula 1ol%le o$/%ulu% +% ane*elo #ale

$ig.2 Structura morbidit ii elevilor din institi iile de nv mnt preuniversitar din Republica Moldova 'c( <n cadrul Studiului .lobal despre fumat al adolescen"ilor n Republica Moldova desf#urat de 3entrul )a"ional tiin"ifico4Practic de Medicin Preventiv n /22@4/22?, 90: din responden"i au indicat c consum actual "igri, bie"ii 6/?,2:7 fumea! mult mai mult dec$t fetele 6C,1:7. Giecare al cincilea elev ce nu a fumat niciodat este influen"at spre a ncepe a fuma, #i numrul lor este mult mai mare n r$ndul fetelor 6/N,1:7 dec$t al bie"ilor 690,2:7. 3onform datelor estimate din studiu, aproape 9 din 92 fumtori 69/,@:7 fumea! acas. %n pericol deosebit pentru viitorul societ"ii l repre!int narcomania n rndurile tineretului. 3onform studiului de evaluare a cuno#tin"elor, atitudinilor #i practicilor a tinerilor efectuat n anul /22/, s4a evaluat un #ir de subiecte legate de practicile de utili!are a drogurilor printre tineri. <n general, 9@,/: dintre responden"i au declarat c li s4a propus s utili!e!e droguriI la discoteci L ?1,C:, n strad L @1,2:, n #coal 4 9N,1:, n alte locuri L 1,?:. &cela#i studiu denot motivele de consum a drogurilor la tineriI curio!itatea L 0C,@:, urmea! e8emplu prietenilor L ?/,9:, pentru a se rela8a L ?/,2:, pentru a uita de probleme L @1,@:, au fost impu#i L /C,2:. 3ele mai frecvente forme ale narcomaniei ntlnite n Republica Moldova suntI narcomania prin consum de opiacee, cannabis, preparate tranchili!ante, cocaina, HSA, solven"i organici volatili, etc. Tinerii sunt n special vulnerabili la infec"ia cu -*= #i alte boli cu transmitere se8ual. Aeseori ei nu pot discuta liber sau tind s evite discu"iile despre S*A& sau despre comportamentul riscant, care poate duce la contaminarea cu infec"ia -*=, acas sau n comunitate. B problem maEor de sntate public repre!int infec"iile cu transmitere se8ual 6sifilisul, gonorea, tricomonia!a, hlamidio!a, candido!a, herpesul genital etc.7, care preponderent afectea! persoanelor de vrst fertil. 3onform datelor Brgani!a"iei Mondiale a Snt"ii 6BMS7, anual la scara mondial sunt nregistrate pn la /? mln ca!uri de sifilis, pn la 9/2 mln ca!uri de gonoree, pn la 922 mln ca!uri de trichomonia! #i pn la N2 mln ca!uri de hlamidio!. Aatele statistice indic #i faptul c n ultimii ani, n Republica Moldova, din numrul total de ca!uri nregistrate de boli se8ual transmisibile, circa N2 ca!uri de sifilis #i C2 ca!uri de gonoree sunt nregistrate la copii pn la vrsta de 9N ani. 9;0

Con$luz%e Morbiditatea general printre elevi se men"ine la un nivel destul de nalt. Paralel se atest o rspndire n rndul copiilor #i tineretului, a deprinderilor duntoare 6fumatul, narcomania, consumul e8cesiv de alcool7. Situa"ia creat dictea! asupra necesit"ii intensificrii msurilor de profila8ie #i n primul rnd, prin reali!area msurilor de educa"ie pentru sntate, care pot fi reali!ate prin ntroducerea n #coli a orelor obligatorii de instruire igienic, ncep$nd din clasa nti pn ntr4a douspre!ecea, folosindu4se pentru fiecare ciclu de de!voltare programe #i materiale didactice adecvate vrstei. B%1l%og a-%a 9. &babii *on, Bcrotirea snt"ii publice4sarcina principal a medicinei preventive. &ctualit"i n medicina preventiv 6reali!ri, sarcini7 QQ Materialele 3onferin"ei #tiin"ifice dedicate celei de4a = aniversare a facult"ii Medicin Preventiv, /0 septembrie 911;, 3hi#inu,911;, p.94@F /. 3almc =arfolomei, Bptimi!area activit"ii de educa"ie pentru sntate #i promovare a modului sntos de via" n condi"ii socio4economice noi QQ autor. al te!ei de dr.n med., 3hi#inu, /22N 4 9?0 p.F @. Aoroban"u *. duca"ia pentru sntate. ditura medical, Sucure#ti, 91;0, /;0 p. ?. Auda R. Sntatea Public #i management. ditura Moldotip, *a#i, 911C, /9N p. 0. nachescu A., Marcu .r., Marcu &., Mihail =., Popa *., Radulescu S. 3ercetarea strii de sntate #i a principalilor factori care o influen"ea! n vederea fundamentrii strategiilor de interven"ie. Uurnal de Medicin Preventiv, *a#i, 911C, =.?. nr./, p. 04/?. C. .u"u &. *giena institu"iilor de nv"mnt primar, gimna!ial #i liceal. 3hi#inu, /22?. @?1p. N. Hegea privind asigurarea sanitaro4epidemiologic a popula"iei nr. 909@4** din 9C iunie 911@. ;. Hegea ocrotirii snt"ii nr. ?994*** din /; martie 9110. 1. Politica )a"ional de Sntate. /22N. 92. gagxjq .. trlbpbca]pb kb abxg^i_qbw sgsgdqd g bes^qgm^xgg mce^pbbne^qdqg`. vbalp^, 91;N L ?@9 a.

VIGILENFA MEDICULUI DE >AMILIE N DEPISTAREA PRECOCE A CANCERULUI PULMONAR I ARGUMENTAREA ELABORRII PROGRAMULUI s>UMATUL I CANCERULs G %go e Bul1u$0 Va#%le Wo,m% 0 V%"al%e Ma$/%)on *nstitutul Bncologic din Moldova Summa ! The argumentation of program /'mo0e and .ancer/ elaboration and the family doctor role in early revealing of lung cancer *t is analy!ed the lung cancer prevention problem caused by smoMing from sanitary education of population. The argumentation of program ,SmoMe and 3ancer, elaboration and the family doctor role in early revealing of lung cancer and the family doctor role in early revealing of lung cancer. Rezuma" Se anali!ea! problema preven"iei cancerului cau!at de fumat prin pri!ma educa"iei sanitare a popula"iei. &rgumentarea elaborrii programului +Gumatul #i cancerul, #i rolul medicului de familie n depistarea cancerului pulmonar.

9;C

A$"ual%"a"ea Gumatul este responsabil pentru 12: din ca!urile de cancer pulmonar la brbati, N;: la femei #i respectiv @9:, /;: din decese survenite ca urmare a bolilor ce pot fi atribuite tabagismului. Gumtorii sunt de 924/0 ori mai e8pu#i la riscul de a suferi de cancer pulmonar dec$t nefumtorii. Riscul depinde de v$rsta de ini"iere a fumatului, de durata #i de numrul de "igri consumate pe !i. Ae#i cancerul pulmonar se manifest dupa c$"iva ani, modificrile fi!iologice ale "esuturilor pulmonare sunt vi!ibile cu mult timp nainte. 3re#terea prevalen"ei tabagismului la o v$rst t$nr #i mai ales la femeie este o surs maEor de preocupare n sntatea public. *n Statele %nite, numrul deceselor prin cancer pulmonar cau!at de tabagism la femeie este mai mare dec$t cel al deceselor prin cancer de s$n. *n "rile nordice, cancerul pulmonar face mai multe victime in r$ndul femeilor dec$t al brba"ilor. Aac se "ine cont de faptul c in numeroase "ari europene, cca 02: din femei sunt fumtoare, in urmtoarele decenii se va observa o cre#tere semnificativ a morbidit"ii la femei #i n Republica Moldova. Preven"ia cancerului cau!at de fumat depinde n mare masur de succesul educa"iei sanitare, a8ate pe combaterea fumatului, ca #i de buna identificare a indivi!ilor cu risc crescut, de o metodologie optim de screening #i depistare precoce, cu scopul de a reduce mortalitatea #i costurile tratamentelor. S$o'ul &rgumentarea necesit"ii elaborrii programului +Gumatul #i 3ancerul, #i rolul medicului de familie n depistarea precoce a cancerului pulmonar. Medicului de familie i revine un rol esen"ial n diseminarea no"iunilor de profila8ie primar #i secundar a cancerelor bronhopulmonare, n primul r$nd prin msurile de combatere a fumatului. <n sarcina acestuia st diagnosticul precoce, #i ndrumarea imediat a pacientului pentru confirmare #i bilan" preterapeutic n ca! de suspiciune clinic #iQsau radiologic spre medicul specialist oncolog sau pneumofti!iolog. %n rol deosebit i revine #i n urmrirea bolnavului la domiciliu 6spre e8emplu, n perioada intercurelor de chimioterapie, c$nd pacientul are riscul unor complica"ii post chimioterapie, ca stri febrileQseptice n cadrul unor neutropenii severe, hemoragii prin trombopenie, anemie postchimioterapie, grea", vom, diaree cu deshidratare consecutiv, stomatite, esofagite, constipa"ie, insuficien" renal, fenomene de neutro8icitate, alergice etc.7. Ae asemenea, medicului de familie i revine un rol important n urmrirea pacientului dup finisarea tratamentului oncologic, pentru pre!entarea la medicul specialist la intervalele indicate de folloJ4up 6de regul la @ luni7 #i aplicarea n teritoriu a tratamentelor simptomatice 6Dbest supportive care, L analge!ia conform scalei BMS, tratamentul antibiotic a infec"iilor intercurente, corticoterapie, bronhodilatatoare etc.7 63iuleanu7. Medicul de familie e obligat s participe la conferin"e, simpo!ioane, mese rotunde, eventual n cadrul societ"ilor de specialitate, n care se vor pre!enta nout"i n preven"ia, depistarea #i tratamentul precoce al maladiilor oncologice la care vor participa at$t speciali#ti din "ar, c$t #i din strintate. Schimburi de e8perien" ntre medicii speciali#ti oncologi din "ar cu privire la strategiile de preven"ie si depistare precoce a tipurilor de cancer cau!ate de fumat. 3ursuri de speciali!are a medicilor de familie pentru eficienti!area activit"ii de preven"ie #i depistare precoce, av$nd n vedere c ace#tia sunt primii solicita"i de ctre popula"ie. Medicul de familie instituea! campanii agresive mpotriva fumatului, campanii care s se adrese!e tuturor segmentelor popula"ionale dar mai ales copiilor 6nv"m$nt prescolar, scolar, liceal dar #i universitar7 intens mediati!at care ar repre!enta un prim pas n cadrul unui program na"ional anti4fumat. Screeningul reali!at n cadrul unui program activ s4a dovedit a fi mult mai eficient dec$t cel spontan, mai ales acolo unde educa"ia sanitar este deficitar. )umai un program organi!at poate fi evaluat corect, at$t n ceea ce prive#te eficien"a depistrii dar #i n ceea ce prive#te raportul cost4beneficiu. Ae asemenea, un program activ permite abordri diferen"iate in func"ie de grupele de v$rst, de gradul de risc, de re!ultatele primelor teste. Totu#i pentru cancerul bronho4pulmonar screeningul nu este eficient. ficient este ini"ierea unui program privind 9;N

controlul, prevenirea fumatului #i afec"iunilor bronho4pulmonare determinate de acesta, puternic mediati!at, care s se adrese!e in special grupelor de popula"ie cu risc #i fumatorilor. Pliante pentru fiecare locali!are, n care sa fie pre!enta"i succint principalii factori de risc ai cancerului #i al cancerului bronhopulmonar precum #i modalit"ile prin care pot fi nltura"i ace#tia, pre!entarea unor semne #i simptome de alarm care impun consult medical imediat. Postere care pre!int informa"ii despre maladiile determinate de fumul de "igar care s fie afi#ate in locurile publice aglomerate, n unit"i pre#colare, #coli, universit"i, sau alte spa"ii publice. 3asete video #i filme de scurt metraE care s ilustre!e efectele nocive e8ercitate de componentele fumului de "igar asupra "esutului bronho4pulmonar #i aparatului cardio4vascular, simptomatologia bolii #i evolu"ia in ca!urile tratate corect #i incorectF casetele video vor fi vi!ionate n cadrul ntrunirilor, meselor rotunde, iar filmele de scurt metraE vor fi pre!entate n cinematografe #i la televi!iune, ca spoturi publicitare. &c"iuni reali!ate mpreun cu cadrele didactice din nv"m$ntul pre#colar, #colar #i liceal. .hiduri practice destinate persoanelor de orice v$rst$, redactate ntr4un limbaE accesibil, ce vor fi distribuite pe scar$ larg$. &rticole tematice publicate n cotidiene na"ionale. &ntrenarea organi!a"iilor de protec"ie a mediului n vederea eliminrii no8elor care sunt implicate in apari"ia cancerului bronho4pulmonar. Aistribuirea acestor materiale n r$ndul popula"iei prin intermediul po#tei 4 n colaborare cu Serviciul de viden" a Popula"iei 4 invita"ii la diferite ntruniri, materiale informative #i chiar invita"ii la consulta"ii medicale cu programare a locului #i datei n cadrul unor standuri sau e8po!i"ii, prin cooptarea unui numar c$t mai mare de voluntari. Brgani!area de mese rotunde in unit"ile de inva"m$nt, autorit"i administrative locale, conduceri ale intreprinderilor. &cestea vor avea ca scop pre!entarea pe larg a subiectelor semnalate n materialele publicitare. &ntrenarea institu"iilor statului, pe ba!a unor protocoale de colaborare n spriEinirea programuluiI primrii, inspectorate de poli"ie, inspectorate de nv"m$nt, spitale Eude"ene, raionale, Ministerul &prrii )a"ionale, unit"ile de pompieri etc. Prin Programul 5Gumatul #i cancerul5 se propune de a sensibili!a popula"ia, aparent sntoas, cu privire la legtura dintre cancer #i fumat. <n a#a fel, combaterea fumatului, n special n r$ndul tinerilor, poate servi o ba! real de profila8ie primar a cancerului 6.h.Auca7. *nciden"a global a cancerului pulmonar cre#te cu 0: pe an o dat cu cre#terea consumului de "igri la v$rste din ce in ce mai mici, respectiv 9@49? ani 6n Republica Moldova /?,@:7 #i a numrului mare de fumtori care nu renunt. Tratamentul pacien"ilor cu afec"iuni bronho4pulmonare precum bron#ita cronic, emfi!emul pulmonar, bronhopneumopatia cronic obstructiv #i a celor cu afec"iuni cardio4vasculare cau!ate de fumat se reali!ea! prin colaborarea medicilor de familie cu speciali#tii pneumologi #i cardiologi. <ncep$nd din cabinetele medicale ale medicilor de familie #i cele din centrele de diagnostic #i tratament, continu$nd cu tratamentul specific n centrele medicale de specialitate. ste necesar s se e8plice c$t mai clar acestor bolnavi riscul pe care l repre!int continuarea fumatului #i efectul benefic pe care l are oprirea fumatului asupra strii lor clinice. &ceste ac"iuni presupun participarea inclusiv a unor psihologi care vor acorda asistent #i consiliere fie individual, fie n grup. Pacien"ii depista"i cu cancer pulmonar trebuiesc ndruma"i ctre centrul oncologic republican, unde e8ist medici oncologi care for efectua o indica"ie terapeutic. &ce#tea vor avea n componen" un chirurg oncolog 6chirurgie toracic7, un oncolog medical #i radioterapeut. Prin intermediul acestor comisii se v4a reali!a #i urmarirea post4 terapeutic a pacien"ilor la finisarea tratamentului. Reintegrarea socio4profesional a pacien"ilor dup ncheierea tratamentului ar bineficia nfiin"area unui .rup de spriEin pentru supravie"uitorii de cancer n care ace#tia s beneficie!e sau s ofere consiliere cu privire la problemele specifice lor, antrenarea membrilor acestui grup n activit"i n ceea ce prive#te preven"ia tabagismului. Solu"ii de reintegrare a pacien"ilor n normalitate, din punct de vedere familial si socio4 profesional 6aEutor financiar pentru ca!urile cu statut socio4economic sc!ut7. <nscrierea voluntar a persoanelor care au suferit de cancer n cadrul acestui .rup poate fi ea ins#i o solu"ie #i un prim pas spre reintegrarea socio4profesional a acestora, fiind n acela#i timp un real spriEin pentru cei care se confrunt cu boala.

9;;

*ntroducerea programului de preven"ie #i combatere a cancerului pulmonar n cadrul Programului )a"ional de comatere a 3ancerului 6care ar include #i un capitol destinat controlului #i preven"iei consumului de tutun7 derulat prin intermediul *nstitutului Bncologic din 3hi#inu #i a centrelor medicale raionale din "ar poate stimula implicarea acestora #i in Programul 5Gumatul #i cancerul5. 3entrul de depistare precoce din *nstitutul Bncologic, centrele medicale raionale care vor catagrafia popula"ia care trebuie inclus in programele de screening #i vor efectua investiga"iile #i e8amenele necesare depistrii posibilelor neoplasme datorate fumatului. *n cadrul acestor centre medicale se vor crea comisii de acreditare a unit"ilor de screening 6dotare, competente personal, proceduri de lucru, de control al calit"ii7 care vor compara periodic re!ultatele #i calitatea diferitelor centre, comisiile de acreditare vor recomanda msuri administrative #i legislative privind controlul, preven"ia fumatului #i depistarea precoce. Con$luz%% 9. *ncontestabil rolul medicului de familie rm$ne primordial n vederea depistrii precoce a cancerului bronho4pulmonar. /. Programul 5Gumatul si cancerul54 capitol inclus n Programul )ational de 3ancer ar elucida factorii de risc ai cancerului datorat fumatului #i ar contribui benefic n depistarea precoce a cancerului pulmonar. @. Preven"ia cancerului cau!at de fumat depinde n mare masur de succesul educa"iei sanitare, a8ate pe combaterea fumatului, responsabil de ;0412: n decesele prin cancer pulmonar ca #i de bun identificare a indivi!ilor cu risc crescut, de o metodologie optim de screening #i depistare precoce, cu scopul de a reduce mortalitatea #i costurile tratamentelor pe termen scurt. B%1l%og a-%e 9. 3iuleanu T., Aediu M., Petronela Rusu, &l. .rigorescu, H.Miron, t.3urescu Q3arcinoamele bronho4pulmonareI ghid de diagnostic #i tratament QQ Radioterapie #i Bncologie Medical, =.***, )r.9,/22N, SRRB, 3luE )apoca. P.?4C /. .h.Auca, .h.P$b$rn, .h.Sulbuc, H.Stepanov, =.Aarie, &.3lipca 3ombaterea fumatului L p$rghie real n profila8ia primart a cancerului pulmonary, laringean #i al cavit"ii bucaleQQ 3ongresul ** na"ional de oncologieQ 3hi#inu /220.P.0/.

EVALUAREA ACTIVITFII CURATIVE A SECFIEI BOLI INTERNE NR.G N CONDIFIILE DE ASIGURRI MEDICALE OBLIGATORII PENTRU SNTATE :<==K?<==H; N. D agu&at0 S. Ma"$o,#$/%t0 G. Za,a"%nu0 T. Dum%" a+t0 I. N%$olen$ot0 Toma Vt.0 M. B 2nzat0 A. P3nza %t 3atedra Medicin intern ) 0 %SMG D)icolae Testemi"anu,, *MSP S3M DSfnta Treime, Summa ! .urative activity evaluation of internal diseases section nr!1 in obligatory health insurance conditions Bbligatory health insurance had a favorable impact on accessibility and improving of medical services renderingIthe hospital indices have been improved, as Jell as the compliance doctor4 patient. *t became possible to maMe performant investigations for accomplishing correct and TuicM diagnostics in order to administer a proper treatment. Rezuma" &sigurrile medicale obligatorii pentru sntate au avut un impact favorabil asupra accesibilit"ii #i performan"ei acordrii serviciilor medicaleI s4au mbunt"it indicii spitalice#ti, 9;1

de asemenea #i complian"a medic L pacient. & devenit posibil reali!area unor investiga"ii performante pentru a efectua un diagnostic corect #i rapid n vederea administrrii unui tratament corect. A$"ual%"a"ea "eme% Sntatea este un bun personal, care fiind corect promovat #i proteEat contribiue la bunstarea colectivita"ii umane. *nstitu"ia medico4sanitar public 4 spitalul este un element chee n sistemul medical. Bdat cu avansarea reali!rilor tehnologice #i a managementului sanitar spitalul este ntr4o continu perfec"ionare #i moderni!are a acordrii serviciilor medicale popula"iei. &stfel din momentul ini"ierii medicinii prin asigurare s4au deschis noi posibilita"i n efectuarea mai rapid #i oportun a diagnosticului #i ini"ierea mai precoce a tratamentului corect. Reforma care s4a efectuat a dus la mic#orarea numrului de paturi spitalice#ti. 8ista numero#i indicatorii care caracteri!ea! starea de sntate a popula"iei printre careI indicatorii accesibilita"ii popula"iei la asisten"a sanitar. indicatorii starii de sntate, indicatorii bilan"ului vital al popula"iei, durata medie de spitali!are a pacientului, letalitatea, letalitatea in primele /? ore de la spitali!are etc. 3oncomitent cu aceasta au survenit modificri n indicatorii de activitate spitalice#ti. Aup implementarea asigurrilor obligatorii de asisten" medical posibilita"ile diagnostice #i terapeutice au sporit. O1%e$"%,ele lu$ ( %% valuarea comparativ a indicilor spitalice#ti a activit"ii curative a sec"iei Soli interne nr.9 in condi"iile de asigurri medicale obligatorii pentru sntate n perioada /22?4/22;. Ma"e %ale +% me"o)e Pentru reali!area acestui studiu s4au folosit datele statistice ale activit"ii sec"iei Soli interne nr.9, *MSP S3M DSfinta Treime, pe parcursul ultimilor 0 ani 6/22?4/22;7. Pacien"ii interna"i au fost e8amina"i #i investiga"i conform standardelor e8istente #i la necesitate 6 pacien"i cu dubl afectare4respiratorie #i cardiovascular, sau tripl afectare 4 respiratorie, cardiovascular #i digestiv7 s4au reali!at #i alte e8aminri necesare pentru a concreti!a unele pacrticularit"i posibile. Se efectuea! investiga"ii imunologice 6testele H*S& pentru diagnosticarea M.pneumoniae, 3.pneumoniae, d.pneumop%ila7, bacteriologice, cercetarea imunit"ii umorale #i celulare la pacien"ii cu pneumonii. *nvestiga"iile costisitoare s4au indicat #i reali!at la deci!ia consiliului medical. Pentru stabilirea diagnosticului #i a diferen"ierii au fost efectuate e8aminri #i e8plorri diverse, dintre care 4 teste imunologice 6 spectrul hormonal, probe reumatice, marcherii hepatitelor virale etc7, investiga"ii func"ionale #i imagistice 6reova!ografiei, T3, RM), ecografia etc 7. &u fost solicitate consulta"iile speciali#tilor din alte institu"ii curative pentru concreti!area diagnosticului si coordonarea tratamentului. &u fost introduse n practic investiga"ii moderne n cadrul determinrii diagnosticului #i pronosticului maladiilor. Rezul"a"ele o1&%nu"e &nali!$nd datele ob"inute se remarc o cre#tere a numrului de pacien"i spitali!a"i de la an la an. Aatele sunt pre!entate n tabelul 9. Tabelul 9 )umrul de pacien"i trata"i n /22?4/22; &nul )r. pacien"i contracta"i )r. pacien"i trata"i /22? N/2 N11 /220 N;2 ;?C /22C ;/; 1@N /22N 19/ 1C@ /22; 9990 99C1

&stfel, anali!$nd datele din tabel putem semnala c pe parcursul la to"i cinci ani sec"ia a deservit #i tratat pacien"i peste numrul contractat #i anumeI /22? 4999:, /220492;:,/22C4 99@:, /22N492C:, /22;4920:. 912

Tabelul / In)%$%% )e a$"%,%"a"e a #e$&%e% )e 1ol% %n"e ne n .G 'e an%% <==K6 <==H ) 9 / @ ? 0 C N ; 1 92 99 9/ 9@ 9? *ndicii Paturi desf#urate }ile pat reale }ile pat de plan la @?2 de !ile Solnavi spitali!a"i Solnavi transfera"i din alte sec"ii Solnavi transfera"i n alte sec"ii Solnavi deservi"i Solnavi e8terna"i Aeceda"i fr DR, Aeceda"i cu DR, Solnavi trata"i *ndicii de utili!are a patului RulaEul patului }ile pat mediu Hetalitatea fr DR, Hetalitatea cu DR, Procentul mobilit"ii patului la @?2 de !ile /22? /0 CC@2 ;022 ;2/ @2 @2 ;22 N1@ C 9;69/7 N11 /C0,/ @/,9 ;,@ 2,; /,/ N;,2 /220 /0 NCN/ ;022 ;?1 /; @C ;?N ;@; N //6907 ;?C @2C,1 @?,2 1,9 2,; /,C 12,@ <==E <L H<rB HL== rLG K< LK rCB rGK G= CL:<L; rCB CCG0r CH0= H0H G0G C0B rB0E <==B <L r<CC HL== rL< Br K< rEC rEE r K= :CG; rEC CEr0C CH0= H0C =0r K0= G=H0E <==H <L G=<L< HL== GGL< EB Kr GGEr GGHC K @/6/;7 GGEr KG=0G KE0G H0E =0C <0E GGL0L

&nali!$nd tabelul / remarcam urmatoarele I o cre#tere a !ilelor pat reale, a numrului de bolnavi spitali!a"i, indicii de utili!are a patului sunt in continu cre#tere, rulaEul patului de asemenea este in cre#tere #i procentul mobilit"ii patului este de asemenea mai mare. <n sec"ie pe parcursul anului au fost trata"i pacien"i de diferite categorii. Aatele sunt pre!entate n tabelul @. Tabelul @ D%#" %1u% ea 'a$%en&%lo )u'( ,2 #"(0 #e* +% #"a ea #o$%al( =$r /22? sta Pacien"i ap"i de munc 6X C2 de ani7 Pacien"i inap"i de munc 6~ C2 de ani7 To"al Gemei Srba"i To"al *nvali!i .radul * .radul ** .radul *** )r. Pac 6:7 @19 6?;,17 ?2; 6 09,27 )r. Pac 6:7 @?? 6?2,C7 02/ 601,@7 )r. Pac 6:7 ?29 6?/,;7 0@C 60N,/7 )r. Pac 6:7 ?C2 6?;7 ?1N 609,17 )r. Pac 6:7 002 6 ?N7 C91 60@ 7 /220 /22C /22N /22;

Brr :G==; ?N; 601,;7 @/9 6?2,27 Brr :G==; /N 6 @,@7 99? 69?,/7 92 69,/7

HKE :G==; 0?9 6C@.17 @20 6@C,27 HKE :G==; 9N 6/,27 ;@ 61,;7 ; 62,17

rCB:G==; 0N2 6C2,;7 @CN 6@1,/7 rCB:G==; 9; 69,1/7 1? 692,@7 9/ 69,@7 919

rLB:G==; 00@ 60N,;7 ?2? 60N,;7 rLB:G==; /@ 6/,?7 9/? 69/,17 9? 69,?7

GGEr :G== ; N2/ 6 C2 7 ?CN 6?2 7 GGEr :G== ; /2 692,1 7 9??6N1 7 9; 6 1,1 7

To"al 909 69;,;7 92; 69/,N7 9/? 69@,/7 9C969C,;7 9;/ 690,C 7 &nali!$nd distribuirea pacien"ilor dup v$rst, se8 #i stare social conclu!ionm c, maEoritatea bolnavilor trata"i n ultimii cinci ani 6a.a./22?4/22;7 au dep#it v$rsta de C2 ani cu C:F continu s predomine numrul de femei spitali!ateF numrul pacien"ilor cu capacit"i func"ionale limitate este n u#oar descre#tere. <n sec"ia Soli interne nr.9 au fost trata"i pacien"i din ntreg municipiul 3hi#inu, din suburbii #i republic. Solnavii au fost spitali!a"i at$t cu trimiteri de la agen"iile medico4teritoriale, cu asisten"a medical de urgen" c$t #i adresri individuale. Se constat o cre#tere a spitali!rilor cu asisten"a medical de urgen" n stare grav. & fost n continu scdere spitali!rile din suburbiile capitalei astfel, to"i spitali!a"i cu urgen" medical. &dresrile individuale au fost toate cu caracter de urgen" medical. Se constat o cre#tere gradual, marcat a spitali!rilor cu asisten"a medical de urgen" cu stri de urgen" medical. &ce#ti indici caracteri!ea! gradul de severitate a strii bolnavilor, dificultatea n reali!area unor investiga"ii #i rspunsul lent la tratamentul aplicat. &nali!$nd datele ob"inute #i compar$nd valorile 6tabelul ?7 s4au constatat urmtoarele . &u fost n continu cre#tere afec"iunile sistemului cardiovascular #i ale aparatului respirator S4a redus numrul de spitali!ri cu afec"iuni ale sistemelor digestiv, locomotor, renourinar. )umrul pacien"ilor cu neoplasme a fost n cre#tere. Solile infec"ioase au fost ntr4un numr nesemnificativ 6TS3 #i S*A&7 care au fost transfera"i la institu"iile speciali!ate. Tabelul ? Aistribuirea pacien"ilor spitali!a"i dup sistemul de organe afectat )r ntitate dQo clinic 9 Maladiile sistemului Respirator 6TS3R7 Maladiile sistemului cardiovascular Maladiile sistemului digestiv Maladiile sistemului renourinar Maladiile sistemului locomotor Maladiile oncologice Maladiile infec"ioase &lte maladii Total /22?Q )r. Pacien"iQ : //0Q /;,9 69@7 @?0Q?@,9 11Q9/,@ /9Q/,C @0Q?,@ 99Q9,@ 6NR7 2 /220Q )r. Pacien"iQ: /12Q@?,/ 6C7 @;?Q?0,@ N0Q;,; 9NQ/,2 /CQ@,2 9/Q9,? 6;R7 9 Q 2,9 6-epatita S7 ?9Q?,; ;?CQ922 ;?CQ922 91/ /22CQ )r. Pacien"iQ: CHr6 KG0L :H; KKL6 KB0L KL 6K0H GL6 G0E L 6 =0LC <G6<0<K < :SIDA; Q =.<G GL6G0E rCB6G== rCB6G== /22NQ )r. Pacien"iQ: KG<6K<0H /22;Q )r. Pacien"iQ : KGL6 CL0L :K; E<L6LC0L LC6K0L <=6G0B K6=0C <L6<0GK K :SIDA; =0C <B6<0C GGEr:G== ; GGEr :G==; 6

/ @ ? 0 C N

KLG6KE0H L=6 L0< B6=0B G6=0G <=6=0< ?

C@QN,; N11Q922 N11Q922

GE6G0B rECQ922 rECQ922

&u fost anali!ate particularit"ile clinico4evolutive ale pneumoniilor comunitare n func"ie de agentul patogen s4a constatat c n marea maEoritate a a ca!urilor pacien"ii au fost po!itivi la pneumococ cruiea i se atribuie un rol etiologic primordial.. electiv eligibil. Spre deosebire de alte studii, inclusiv cel local 'Sotnaru =.,/22N(, pneumococul a fost depistat semnificativ mai frecvent n cadrul pneumoniei de gravitate medie Ae asemenea o pondere nalta a fost pentru M. pneumoniae, 3. pneumoniae, S. pyogenes n structura etiologica a pneumoniilor comunitare Pe lnga simptomele clinice criteriile clinice clasice ale debutului pneumoniilor , s4a constatat o diferen" n tabloul clinic al pneumoniilor atipice 6tuse seac, mialgii, artralgii7 Pneumoniile cau!ate de agen"i atipici mai frecvent au avut o evolu"ie comparative mai sever, cu valorile proteinei 34reactive semnificativ mai crescute. &nali!$nd re!ultatele tratamentului antibacterian s4a constatat o eficien"a mai nalta a ceftria8onului la pneumoniile cau!ate de S. pneumoniae, iar a!itromicina Ln pneumoniile cau!ate de agen"i atipici4 B deosebit aten"ie necesita pacien"ii care pre!int comorbidit"i , n special diabetul !aharat care n ultimii ani atest o cre#tere a frecven"ei astfel severitatea pneumoniei este n corela"ie cu nivelul hiperglicemiei cu ct hiperglicemia este mai mare cu att evolu"ia pneumoniei este mai sever.Modificrile patomorfologice 6microangiopatia inclusive cea la nivel de "esut pulmonar7 fac evolu"a bolii mai anevoioasa #i necesitatea unui tratament antibacterian combinat. *ndicele letalit"ii este de asemenea evaluat #i apreciat in cadrul activit"ii curative a sec"iei. Aatele sunt e8puse n tabelul 0. Tabelul 0 Le"al%"a"ea )u'( ,2 #"( )r.dQo =$rsta pacien"ilor deceda"i /22? /220 <==E N . $azu %6: 7 =62:7 G:<0HLV; B :<=V; E :GB0G; B :<=V; GK :K=V; CL 6922:7 <==B N . $azu %6:7 <:LV; G:<0LV; C:B0LV; GC:C<0LV; B:GB0LV; GL :CB0LV; K= 6922:7 /22; N . $azu %6:7 9 6:7 2 / 0 92 9? @/

9 / @ ? 0 C

/24@2 @94?2 ?9402 094C2 C94N2 Peste ani Total

)r. )r. 3a!uri 6:7 ca!uri6: 7 ani 2 62:7 262:7 2 62:7 / 61:7 C6@@,@:7 / 61:7 /699,9:7 06//,N:7 0 6/N,N:7 06//,N:7 N2 0 6/N,N:7 ;6@C,@:7 9; 6922:7 //6922:7

8amin$nd letalitatea dup v$rst 6tabelul 07 s4au remarcat urmtoarele I <n anul /22; a fost n cre#tere numrul deceda"ilor cu v$rste de peste C2 ani #i constituie respectivI /22; 4/?, /22N4/@p., 3n <==E?GK $azu %0 3n <==L?r $azu %0. 3n <==K ? H $azu %0 n sec"ie a predominat letalitatea pacien"ilor peste C2 ani. &fec"iunile care au fost fatale pentru ace#ti pacien"i fiind cardiopatie ischemic, pneumonii grave, ciro! hepatic . &nali!a letalit"ii dup sistemul de organe afectat denot cI <n /22; au decedat 92p. 6@9:7 cu afec"iuni ale aparatului respirator, n u#oara descre#tere comparativ cu anul precedentF %rmea! patologia aparatului cardiovascular 4 1b. 6/;:7, n u#oar descre#tereF

91@

decesele cau!ate de maladii oncologice L /22; 4@ 61,?:7, /22N4 Np. 69N,0:7 /22C 4 Nb. 6/2:7, /22049 6?,0:7, /22?49p 60,0:7.

91?

Com'a a&%a le"al%"(&%% )u'( #%#"emul )e o gane a-e$"a" )r. dQo 9 / @ ? 0 Sistemul de organe Maladiile sistemului respirator Maladiile sistemului cardiovascular Maladiile sistemului digestiv Maladiile oncologice &lte maladii Total /22? 1602:7 @ 69C,C:7 @ 69C,C:7 960,0:7 /220 /22C /22N GC :C<0LV ; r :G=V; K :G=V; B :GB0LV; B:GB0LV; K= 6922:7 /22; 92 6@9:7 16/;:7 16/;:7 9 6@,9:7 @ 61,?:7 @/6922:7

92 6?0,?:7 H :<<0HV; ; 6@C,@:7 96?,0:7 9 6?,0:7 GK :K=V; < :L0BV; B :<=V; C :H0EV; CL 6922:7

/ 699,9:7 / 61,2:7 9; 6922:7 //6922:7

Rata letalit"ii n primele /? ore a fost n cre#tere motivele acestui fenomen pot fi multiple, de#i trebuie remarcate unele din ele cum ar fi I subaprecierea strii grave a bolnavului de ctre rudele apropiate #i bolnav, n consecin" adresarea tardiv, evolu"ia atipic a bolii #i subaprecierea simptoamelor clinice de ctre asisten"a medical primar, #i nu n ultimul r$nd tradi"ia ca bolnavii s4#i sf$r#easc via"a n afara domiciliului familial, moartea fiind +evacuat spre spital,. &ce#ti pacien"i, de regul, sunt e8trem de gravi, decompensa"i, anevoios de investigat #i diagnosticul nu rareori este dificil de stabilit, motiv pentru care apar divergente de diagnostic n categoria dat de suferin!i, de#i divergen"ele nu au influen"at pronosticul. <n acela#i conte8t, cu scopul reducerii letalit"ii prin pneumonii comunitare, n ba!a anali!ei discriminante, au fost evalua"i factori de pronostic al evolu"iei nefavorabile. &stfel, pre!en"a deficitului ponderal, etilismului, afec"iunii hepatice cronice, insuficien"ei renale cronice, procesului pneumonic e8tins, hipotensiunii arteriale, con#tiin"ei alterate #i lipsa reac"iei febrile ridic probabilitatea evolu"iei nefavorabile la N@,9:, iar n lipsa tuturor acestor factori este pronosticat vindecarea 4 n 1N,;:. viden"ierea factorilor sus4numi"i permite selectarea mai corect a sediului de ngriEire medical 6sec"ia terapie general, sec"ia terapie intensiv7 #i a conduitei terapeutice adecvate. D%#$u&%% +% $on$luz%% &stfel evaluarea comparativ a indicilor spitalice#ti in perioada de activitate /22?4/22;, a artat #i demonstrat o mai mare accesibilitate a popula"iei la asisten"a medical spitaliceasc. Posibilitatea efecturii investiga"iilor instrumentale performante in vederea stabilirii unui diagnostic corect #i n termeni optimali. Tratamentul pacien"ilor n decursul anului s4a efectuat conform standardelor medico4economice primite n spital *ndicii de activitate a sec"iei de boli interne nr.9 pe anii /22? L /22; semnalea! o continu cre#tere a numrului de pacien"i n ultimii cinci ani. *ndicii activit"ii de ba! sunt satisfctori tratamentul pacien"ilor n decursul anului s4a efectuat conform standardelor medico4economice primite n spital & crescut numrul !ilelor pat realeF )umrul de pacien"i spitali!a"i de asemenea a crescutF & crescut numrul bolnavilor trata"iF & crescut indicii de utili!are a patuluiF & sc!ut numrul pacien"ilor deceda"i n sec"ie, ceea ce releva un indice bun al sec"iei & sc!ut letalitatea n sec"ieF 910

Procentul mobilit"ii patului la @?2 !ile fost in continu cre#tere. 3ele enumerate ne permite s afirmm c introducerea #i implementarea asigurrilor medicale produc un impact favorabil asupra morbidit"ii #i letalit"ii popula"iei. B%1l%og a-%e #ele$"%,( 9. Sotnaru =., Rusu A., Panfil H. et al. Pneumonia comunitar L actualit"i clinico4 evolutive. Materialele celui de al **4lea 3ongres de Medicin intern cu participare interna"ional /?4/C octombrie /22N 3hi#inu, Republica Moldova, p. 9NN49N;. /. "co 3., Moro#anu M., . Reabov., Pr"ac =., )ichiforciuc . Sntatea comunitar4 strategie a sistemelor na"ionale de sntate public.&nalele #tiin"ifice d.* vol./ Probleme actuale de sntate public "i management.chi#inu /22; p.1@411 @. Aumitra# T., Matcovschi S., Saranov H., %rsachi &. Pneumoniile comunitare prin Mycoplasma pneumoniae #i 3hlamydia pneumoniaeI unele particularit"i clinico4 evolutive. &nale #tiin"ifice ale %SMG D)icolae Testemi"anu,, =ol. @&, Probleme actuale n Medicin intern. 3hi#inu, /220, p. /C/4 /C0. ?. Aumitra# T., Matcovschi S., Aragu"a )., 3apro# ). ficien"a tratamentului cu ceftria8on versus a!itromicina n pneumoniile comunitare de gravitate medie. =olumul de re!umate ale 3ongresului ** de Medicin intern cu participare interna"ional. 3hi#inu, /22N, p. 9;14912. 0. Aumitra# Tatiana %nele aspecte etiologice, clinico4evolutive #i de tratament antibacterian in pneumoniile comunitare. &utoref. &l te!ei d.s.m., 3hi#inu /22; C. Matcovschi S., Aumitra# T., &rsenii B. %nele aspecte etiologice ale pneumoniei comunitare la adult. Materialele 3onferin"ei #tiin"ifico4practice cu participare interna"ional &ctualit"i n Gti!iopneumologie. Metode de limfologie clinic #i reabilitare endoecologic n pneumologie, fti!iologie #i terapie general. 3hi#inu, /22C, p. @C. N. Talmaci 3ornelia. Particularit"ile clinico4evolutive ale pneumoniilor la bolnavii cu diabet !aharat. &utofer. &l te!ei de d.#.m. 3hi#inu /22; ;. =an der erden M., =laspolder G., Ae .raaf 3. et al. 3omparison betJeen pathogen directed antibiotic treatment and empirical broad spectrum antibiotic treatment in patients Jith community4acTuired pneumoniaI a prospective randomised study. Thora8, /220, =ol. C2, p. CN/4CN;.

ROLUL EOPERTIZEI MEDICALE A VITALITFII N PROTECFIA SOCIAL I RECUPERAREA PRO>ESIONAL A PERSOANELOR CU DIZABILITFI Ma %na I# a-%lo, 3onsiliul Republican 8perti! Medical a =italit"ii Summa ! The role of the medical e1pertise of vitality in the social protection and the profesional rehabilitation of the persons 2ith disabilities The invalidity continues to affect in big proportions the population, including the JorMing part of it, the children and teen4agers, Jhich represents a source of diseTuilibrium of the social micro groups 6the family, the JorM, the school etc7. &ll this maMes necessary the elaboration, recommended to the person Jith disabilities, used for helping these persons to attend and to Meep an optimal level of physical activity, intellectual, psychical andQor social. *n conclusion, although there is certain progress at the level of the social politics Jhich have created legislative, administrative and institutional premises for the implementation of the vitality medical e8pertise of the system reform, the practical forms are not felt yet.

91C

Rezuma" *nvaliditatea continu s afecte!e n propor"ii mari popula"ia, inclusiv cea apt de munc, copiii #i adolescen"ii, ceea ce constituie o surs de de!echilibru al microgrupurilor sociale 6familie, serviciu, #coal etc.7. Toate acestea fac necesar elaborarea unui program individual de reabilitare, recomandat persoanei cu di!abilit"i n scopul de a aEuta aceste persoane s ating #i s men"in un nivel optim de activitate fi!ic, intelectual, psihic #iQsau social. <n conclu!ie, de#i e8ist progrese incontestabile la nivelul politicilor sociale care au creat premisele legislative, administrative #i institu"ionale pentru implementarea reformei sistemului de e8perti! medical a vitalit"ii, formele practice nc nu sunt resim"ite. A$"ual%"a"ea "eme% reiese din necesitatea promovrii de ctre stat a unei politici na"ionale de prevenire, tratament, adaptare #i reintegrare social a persoanelor cu di!abilit"i, respect$nd drepturile #i obliga"iile ce revin tuturor membrilor societ"ii. <ntr4o societate civili!at, persoanele cu di!abilit"i trebue privite ca similare celorlal"i membri ai societ"ii, consider$ndu4 se firesc ca acestea s doreasc s dep#easc barierele care stau n calea afirmrii capacit"ii lor. S$o'ul lucrrii const n argumentarea #i Eustificarea elaborrii #i implementrii programului individual de reabilitare medicosocial a persoanelor cu di!abilit"i n cadrul e8perti!ei medicale a vitalit"ii. Rezul"a"e +% )%#$u&%% Schimbarea condi"iilor sociale #i economice n Republica Moldova a avut un profund impact #i asupra persoanelor cu di!abilit"i. Pentru a rspunde acestei provocri, este necesar o direc"ionare eficace a politicii sociale, capabil s spriEine persoanele cu di!abilit"i pentru a beneficia de oportunit"ile care apar ca urmare a acestor schimbri. )umrul persoanelor cu di!abilit"i n Republica Moldova este n cre#tere, dep#ind cifra de 9;2 222, dintre care apro8imativ 90.222 sunt copii. In,al%)%"aea '%ma ( 3n Re'u1l%$a Mol)o,a #u1 a#'e$" e,olu"%, :<==L?<==H; &nii
)r. invali!ilor primari n v$rsta apt de munc )r. invali!ilor primari n v$rsta pensionar Total persoane primar ncadrate n grad de invaliditate Ponderea invali!ilor primari din numrul total persoane ncadrate n invaliditate

9@ 099 /220 9? 229 /22C 9? @9@ /22N 9? NN9 /22;

9@/9 9C2C 90;1 9N?1

9? ;@/ 90 C2N 90 12/ 9C 0/2

/?,;: /?,?: /?: /0,0:

Relatia deficienta L di!abilitate L handicap a fost stabilit de catre Brgani!atia Mondiala a Sant"ii 6B.M.S.7. 3onform acestei surse 6B.M.S.7, chiar dac ntre cele trei cuvinte e8ist o relatie, ele nu sunt sinonime. Primul termen se refer la boala propriu4!isa, al doilea descrie gradul de diminuare a uneia sau mai multor abilita"i, iar cel din urm semnalea! lipsa amenaErilor din mediul inconEurator. Giecare deficien" generea! una sau mai multe di!abilita"i 6in ca!ul deficien"elor asociate7. Toate facilit"ile financiare sau materiale acordate de ctre stat persoanei cu di!abilit"i #i familiei sale ar trebui folosite, in cea mai mare parte, pentru cre#terea gradului de independen" personal. Ain pcate, percep"ia generala e altaI cu c$t cre#te cerin"a de accesibili!are a mediului ambiant 6inconEurtor7, cu at$t de!nadeEdea i cuprinde mai mult pe oameni. *n vi!iunea 91N

maEorit"ii, di!abilitateatea grav impune doar un program de recuperare medical intens, pe durat nedeteminat, far a mai face nimic altceva. B astfel de atitudine generea!I i!olare, inactivitate, singurtate, suferin" *nclu!iunea este un proces comple8 care necesit o colaborare multiprofesional sus"inut. <n acest proces asistentul social are un rol important #i bine definit. <ntr4o societate n care acceptarea #i inclu!iunea persoanelor cu di!abilit"i nu are o tradi"ie #i o cultur deEa format #i bine determinat, promovarea principiilor inclu!iunii face parte din misiunea de Deducarea opiniei publice,. 3ele 0 principii care stau la ba!a inclu!iunii sociale suntI 9. Principiul drepturilor egale /. Principiul egali!rii #anselor @. Principiul interven"iei precoce ?. Principiul serviciilor de spriEin 0. Principiul autonomiei #i al parteneriatului ste necesar ca medicii din serviciul e8perti!ei medicale a vitalit"ii s posede nu numai o bun cunoa#tere a patologiei invalidante dar #i studierea posibilit"ilor adaptative #i mecanismelor compensatorii ce pot conduce la dep#irea di!abilit"ii, n cadrul procesului de recuperare. <n continuarea acestei idei este necesar de a implementa n procesul de e8perti!are #i ree8perti!are teste de ncrcare ce pot releva poten"ialul compensator al persoanei, at$t fi!ic c$t #i psihic, completate #i supravegheate prin intermediul serviciului de asisten" social #i oficiu for"ei de munc asupra comportamentului persoanei la locul de munc #i n familie. 3apacitatea de munc este un raport ntre poten"ialul morfologic #i deficien"ele func"ionale #i solicitrile muncii profesionale pe de4o parte n corespundere cu nivelul de pregtire general #i profesional a persoanei e8perti!ate. valuarea poten"ialului de recuperare profesional, ncadrarea ntr4un grad de invaliditate, nu este deci un scop n sine, ci doar o etap n reali!area programului de reabilitare medico4social. Pin$nd seama de toate aceste aspecte, este clar c, serviciul de e8perti! medical a vitalit"ii este o specialitate de sinte!, n sensul medicinei integrative, av$nd drept obiectiv evaluarea deficien"elor func"ionale cu aprecierea restantului morfofunc"ional #i valen"elor compensatorii n vederea recuperrii medicale #i reintegrrii socio4profesionale. Con$luz%% +% ' o'une % 9. Se impune necesiatea de a acorda persoanelor cu di!abilit"i #anse #i drepturi egale n societate, prin implementarea aprecierii gradului de pierdere a capacit"ilor vitale n procente, ca o reali!are a echit"ii sociale. /. ste necesar elaborarea unui sistem func"ional de prestare a serviciilor de reabilitare profesional, cu aplicare individual. @. Trebuie prev!ute msuri speciale care ar favori!a ocuparea persoanelor cu di!abilit"i. ?. %rmea! s fie reformart sistemul de alocare a pensiilor #i indemni!a"iilor pentru persoanele cu di!abilit"i, n corela"ie cu elaborarea tabelului procentual de pierdere a capacit"ii vitale a organismului. 0. ste nevoie de creat un sistem informa"ional unic pentru persoanele cu di!abilit"i din Republica Moldova. B%1l%og a-%e 9. *tlas. Mental %ealt% resources in t%e 4orld 200:. .eneva, >orld -ealth Brganisation,/229 6httpIQQJJJ.Jho.intQmentalhealthQmediaQenQ/??.pdf /. &nali!a protec"iei sociale a invali!ilor n Republica Moldova. Raportul e8per"ilor Sncii Mondiale, 3hi#inu, /22N.

91;

@. Se!man Monica, )isipeanu Heti"ia, 3onsidera ii privind problematica selec ionrii i adaptrii locurilor de munc accesibile unor categorii de de"icien i , Revista de 8perti! Medical #i Recuperare a 3apacit"ii de Munc, nr. /Q9110, pag. 900490N. ?. 3onven"ia *nterna"ional )r.901 din 91;0F reabilitarea profesional #i ocupa"ional a invali!ilor. 0. Reguli generale pentru asigurarea echit"ii la persoanele cu di!abilit"iI Re!olu"ia B)%, Hondra,21.21.9111. C. 3onven"ia despre drepturile persoanelor cu di!abilit"iI Re!olu"ia C9Q92C &dunarea .eneral B)% din /?.29./22N. N. )icolae irEi" #i al., lemente de e8perti! medical #i recuperare a capacit"ii de munc, Sucure#ti,Tiparg /22?.

CU PRIVIRE LA >IA MEDICAL DE TRIAW M%/a%l P3#la0 Ra)u O#"a-%$%u$ 3entru )a"ional tiin"ifico4Practic Medicin de %rgen", 3entrul Medicina 3alamit"ilor Summa ! The medical triage is an important component of the comple8 measures of health care offered to the population in case of disasters. &n important element of the triage procedure is the triage medical tag. &s for the time being there is no uniTue form of triage medical tag implemented in the Republic of Moldova, the authors of the present article are proposing a variant of it, based on international e8perience. Rezuma" TriaEul medical este o parte component n ansamblul msurilor a asisten"ei medicale popula"iei n de!astre. %n element important al procedeului de triere repre!int fi#a medical de triaE. Aat fiind faptul c la moment n Republica Moldova nu este pus n aplicare o form unic a fi#ei medicale de triaE, autorii au elaborat #i propun o variant a acesteia, ba!at pe e8perien"a interna"ional. A$"ual%"a"ea "eme% Pe parcursul de!voltrii sale, civili!a"ia uman permanent a fost nso"it de diverse cataclisme naturale, catastrofe tehnogene #i impacturi sociale care s4au soldat cu multiple victime umane. ste #tiut faptul, c orice calamitate de propor"ii generea! un numr mare de le!a"i #i re!olvarea acestor situa"ii stringente pre!int un proces miltisectorial #i multilateral. Problematica re!olvrii unui flu8 masiv de victime abordea! o serie de diferite aspecte comple8e, care au menirea de a salva via"a #i sntatea pentru c"i mai mul"i din rndul le!a"ilor. <ntru reali!area acestor obiective n cadrul structurilor medicale din diferite "ri s4au planificat #i elaborat diferite algoritme de ac"iuni n de!astre, cu scop de a crea premisele unei interven"ii prompte #i rapide n re!olvarea ca!ului respectiv. <n acest sens, un rol deosebit de important l de"ine triaEul medical, care repre!int un proces de reparti!are a victimelor unui de!astru pe grupe n dependen" de caracterul #i gravitatea le!iunilor contractate, gradul de urgen" n acordarea asisten"ei medicale, disponibilitatea capacit"ilor medicale #i de evacuare #i circumstan"ele specifice impuse de impact. Scopul triaEului medical este salvarea vie"ii #i acordarea unui volum ma8imal posibil de asisten" medical unui numr ma8imal de victime ale de!astrului. TriaEul medical este un proces continuu 6repetat la toate etapele de acordare a asisten"ei medicale7, succesiv, concret 6pentru fiecare persoan n parte7 #i combinat cu msuri de asisten" medical #i evacuare. TriaEul medical este divi!at n triaE medical prespitalicesc #i triaE medical intraspitalicesc. TriaEul medical prespitalicesc se efectuea! n !ona impactului #i pe parcursul cilor de evacuare, 911

avnd ca criteriu de ba! ordinea #i gradul de urgen" al evacurii, destina"ia #i tipul de transport. TriaEul medical intraspitalicesc se efectuea! n cadrul institu"iei curative ctre care sunt evacuate victimele de!astrului, cu scopul determinrii ordinii, gradului de urgen" #i subdivi!iunii unde va avea loc tratamentul. Ha moment n maEoritatea "rilor este implementat #i se utili!ea! codificarea color a grupelor de triaE, esen"a creia const n marcarea fiecrei grupe cu o anumit culoare. )umrul de grupe de triaE #i respectiv culorile atribuite acestora difer de la "ar la "ar. Totodat, n marea maEoritate a sistemelor de triaE se eviden"ia! patru grupe de ba! de triaE, care se marchea! cu culorile ro#u, galben, verde #i negru. Pentru fiecare grup au fost stabilite criteriile respectiveI Ro+u L victime via"a crora se afl ntr4un pericol nemiElocit, care pot fi salvate prin acordarea asisten"ei medicale imediat sau n mod prioritar n apropriatele cteva oreF Gal1en 4 victime a cror via" nu se afl ntr4un pericol nemiElocit #i care necesit asisten" medical urgent, dar nu imediatF Ve )e 4 victime care necesit numai un aEutor medical minim, care poate fi acordat mai tr!iu sau de ctre personalul preocupat de ngriEiriF Neg u 4 deceda"i sau victime cu le!iuni deosebit de grave #i de un a#a grad, nct ele nu pot fi salvate n circumstan"ele specifice de timp #i loc. &plicarea triaEului medical n de!astre a dus la cre#terea importan"ei acestui procedeu prin prisma tehnologiilor aplicate n aceste situa"ii. *mplementarea anumitor tehnici #i procedee de triaE medical a dus la elaborarea #i utili!area >%+e% me)%$ale )e " %aJ, care repre!int un document primar de nregistrare a re!ultatelor triaEului medical prin notificarea #i documentarea acestora, ceea ce repre!int o importan" substan"ial n perspectiva solu"ionrii consecin"elor att medicale, ct #i administrative ale unui impact soldat cu multiple victime. Totodat, n pofida importan"ei pe care o are fi#a medical de triaE, n Republica Moldova la moment nu este elaborat #i pus n aplicare o form unic a unui asemenea document, fapt care a impulsionat preocuparea speciali#tilor 3entrului Medicina 3alamit"ilor al 3)PM% n crearea acestuia. Aup multiple de!bateri #i cercetri n acest domeniu, anali!nd practica #i e8perien"a diferitor "ri, a#a ca Rom$nia, S%&, Rusia, *srael, lve"ia, etc., 3entrul Medicina 3alamit"ilor, n comun acord cu 3atedra D%rgen"e medicale, %SMG D). Testimi"anu, a elaborat #i propune spre implementare pentru Republica Moldova o variant a Gi#ei medicale de triaE 6Gig.nr.9, /7. 3a indice de ba! s4a propus s serveasc con"inutul informa"ional suficient de amplu, ns acest volum s nu cree!e dificult"i pentru triaE 6timpul completrii fi#ei7, fapt care ar duce la scderea eficien"ei unui triaE rapid #i oportun. <n acest conte8t, s4a propus ca fi#a respectiv s cuprind urmtoarele compartimenteI 9. Aatele de pa#aport /. *ndicii vitali 6cuno#tin"a, respira"ia, pulsul #i tensiunea arterial7 @. 3aracterul le!iunii ?. Aiagnosticul #i volumul aEutorului medical acordat 0. G#iile color 6pentru stabilirea gradului de urgen"7 Se propune ca acest document s fie confec"ionat din carton cu dimensiunile //,0 cm lungimea #i 99,0 cm l"imea #i s posede bilateral ? f#ii color deta#abile cu perfora"ii ntre culoarea neagr4ro#u, ro#u4galben, galben4verde. Giecare fi# s fie numerotat cu imprimarea numrului specific pe suprafa"a avers n partea superioar #i pe fiecare f#ie color din ambele pr"i. Aeasupra inscrip"iei DGi#a medical de triaE, se afl un orificiu pentru cordon. Ae notat faptul, c elementul esen"ial inovator propus de autori, spre deosebire de toate variantele interna"ionale a fi#ei de triaE, este compartimentul inferior al fi#ei, care nu este deta#abil de ultima f#ie color #i poart informa"ia dublat din cadrul superior al fi#ei. &cest compartiment v4a permite facilitarea eviden"ei ulterioare a victimelor de!astrului.

/22

Am'la#a ea $om'a "%men"elo 'e >%+a me)%$al( )e " %aJ "e partea avers 6Gig. nr. 97 sunt amplasate compartimentele pentru notarea datei #i orei completrii, numelui #i prenumelui victimei, se8ul, vrsta #i domiciliul acesteia, caracterul le!iunii, gradului de cuno#tin", respira"iei, pulsului #i tensiunii arteriale. <n por"iunea central se afl / figurine n po!i"ie anterioar #i posterioar cu specificarea diametrului pupilei. "e partea revers 6Gig. nr. /7 sunt amplasate compartimentele pentru notarea diagnosticului, aplicrii garoului, imobili!rii #i pansamentului cu fi8area timpului, medica"iei administrate 6modul, preparatul, do!a #i timpul7, semnturii. Aenumirea compartimentelor Gi#ei medicale de triaE se propune s fie efectuat n dou limbiI rom$n #i rus. Mo)ul )e 3n)e'l%n% e a $om'a "%men"elo >%+e% me)%$ale )e " %aJ. "artea avers% n compartimentul din col"ul drept superior se indic data #i ora trierii, n col"ul stng superior se indic se8ul victimei. &poi se indic numele, prenumele, vrsta #i domiciliul victimei n partea superioar #i inferioar a fi#ei. %lterior, se eviden"ia! caracterul le!iunii prin subliniere 6traum, combustie, chimic, radiativ sau biologic7. <n partea central stng se indic printr4un semn nivelul cuno#tin"ei 6clar, obnubilare, sopor, com7, respira"ia #i pulsul per minut, tensiunea arterial #i altele 6se notea! parametri sau le!iuni specifice care pre!int importan"7. Ha figurine se ncercuie#te por"iunea anatomic le!at #i diametrul pupilelor din ambele pr"i. "artea revers% n partea superioar #i inferioar se notea! diagnosticul, n partea central se indic dac s4au efectuat sau nu manipula"iileI aplicarea garoului, imobili!area #i pansament cu fi8area timpului. <n continuare se indic modul de administrare, denumirea preparatului administrat, do!a #i timpul administrrii. <n urmtorul compartiment se notea! numele #i semntura celui care a efectuat triaEul medical.

Gig.nr.9 Gi#a medical de triaE 6partea avers7

Gig.nr. / Gi#a medical de triaE 6partea revers7 /29

Mo)ul )e u"%l%za e a >%+e% me)%$ale )e " %aJ. Gi#a medical de triaE se utili!ea! doar n ca! de de!astru soldat cu multiple victime. Persoana care efectuea! triaEul completea! aceast fi#, aprecia! gradul de urgen" #i deta#ea! culorile respective conform cerin"elor strii victimei, iar culoarea rmas pre!int grupul de triaE crui a fost reparti!at victima. Partea deta#at este pstrat #i stocat pentru eviden"a ulterioar a victimelor de!astrului. Con$luz%% 3onclu!ionnd cele e8puse anterior, prin elaborarea acestui document autorii sper s cuprind importan"a necesit"ii de implementare a acestei fi#e medicale de triaE, a multiplelor aspecte medicale #i administrative care re!ult n consecin"a unui impact, utilitatea #i simplitatea folosirii a fi#ei respective pentru toate situa"iile de cri! soldate cu un numr mare de victime, fapt care ar permite o solu"ionare mult mai eficient #i oportun a consecin"elor situa"iilor e8cep"ionale. B%1l%og a-%e 9. . dilbp, |. vdlbp, |. rlbp, |. t`ubolgq, . ^kbqglbp Dvdcgxgqal^` abe]gebpl^ kbe^fdqqjn p oedmpjo^wqjn ag]r^xg`n,, vbalp^, 9119 /. =.Aumitra#, DTriaEul medical4parte component a msurilor de tratament #i evacuare n campanie #i de lichidare a urmrilor medicale ale calamit"ilor,,D3urier medical,, nr. 04C, 3hi#inu, 9110 @. |. t`ubolgq, . ^m^edqlb, Dvdcgxgq^ l^]^a]eb{,, vbalp^, 911C ?. ). Steiner, A. Mnstireanu, DManagementul medical al de!astrelor,, Sucure#ti, /220 0. . bdidp, Dvdcgxgq^ l^]^a]eb{,, \^ql]4d]deures, /22C

CALITATEA NGRIWIRILOR MEDICALE N STAFIONAR Va#%le Go)o oJa Spitalul Raional 3u#eni coala de Management n Sntate Public Summa ! The 3uality of medical assistance in hospital The problem ofhealth services Tuality is very important and actual. The patients satisfaction, as a result of the medical assistance and professional Tuality, is the most appreciated Jayfor improving the performance in every medical institution. &sigurarea calit"ii serviciilor medicale este o problem actual #i o prioritate n politica na"ional de sntate a Republicii Moldova. Brgani!a"ia Mondial a Snt"ii define#te sntatea drept o Dstare de bine, complet din punct de vedere fi!ic, psihic #i social, #i nu doar absen"a bolii sau infirmit"ii5. &stfel, sntatea presupune, drept condi"ii indispensabileI securitatea economic #i social, rela"ii interpersonale #i sociale armonioase, un mediu sigur #i sntos de munc #i trai, calitatea adecvat a apei potabile, a aerului #i a solului, alimentare suficient #i ra"ional, completate cu un stil de via" sntos #i acces la servicii de sntate de calitate '?, p. /(. *n anul /22N au demarat reforme importante de asigurare a calit"ii interne n institu"iile medicale din "ar, inclu!nd elaborarea #i implementarea politicilor de gestiune a calit"ii, evaluarea calit"ii asisten"ei oferite, elaborarea #i anali!a indicatorilor de performan", organi!area auditului intern, evaluarea fi#elor medicale #i efectuarea sondaEelor cu privire la gradul de satisfac"ie al pacien"ilor, etc. Pentru reali!area acestor sarcini este necesar constituirea 3onsiliilor 3alit"ii n institu"iile medicale. &sigurarea calit"ii este o problem comple8, ndeosebi n domeniul acordrii serviciilor de sntate, fiind influen"at nu numai de managementul resurselor, de profesionalismul #i /2/

iscusin"a medicilor, ci #i, n mare msur, de comportamentul pacien"ilor. Prof. 3. "co define#te calitatea serviciilor medicale drept DngriEire optim a pacientului, ba!at pe folosirea protocoalelor standard de tratament, a serviciilor posibile, suplimentare, individuale, n sistemul rela"iilor reciproce interpersonale, constructive medic4pacient5 '9, p. C@0(. &ceast afirma"ie armoni!ea! cu ideea calit"ii aplicabil tuturor serviciilorI calitatea repre!int satisfacerea necesit"ilor clientului. %n principiu obligatoriu al ngriEirilor medicale de calitate este orientarea lor spre pacient prinI comunicarea cu pacientul, identificarea cerin"elor pacientului, satisfac"ia cerin"elor pacientului, monitori!area #i msurarea satisfac"iei pacientului. Specialistul canadian &.Aonabedian a definit calitatea ngriEirilor medicale drept Dacele ngriEiri care se a#teapt s ma8imi!e!e dimensiunea bunstrii pacien"ilor5 '@, p. 91/(. &.Aonabedian a propus #ase dimensiuni ale calit"ii ngriEirilor de sntate '/, p. 9@@(I 9. +"icacitatea 4 capacitatea de a atinge cele mai bune re!ultate n mbunt"irea strii de sntate prin intermediul celor mai bune ngriEiriF gradul pn la care ngriEirea este abordat ntr4o manier corect, tar erori. /. +"icien a > gradul pn la care ngriEirea primit are efectul dorit, dar cu un minimum de efort #i cheltuieli. @. 9ptimi!area 4 echilibrul dintre costurile ngriEirilor de sntate #i efectele ob"inute n urma acestor ngriEiriF ?. *ccesibilitatea 4 u#urin"a cu care pacientul poate ob"ine ngriEirea de care are nevoie, atunci cnd are nevoie, corespun!tor dorin"elor, nevoilor #i a#teptrilor. 0. degitimitatea 4 acordarea ngriEirilor de sntate n conformitate cu principiile sociale e8primate prin norme, valori, legi #i reglementri. C. +c%itatea 4 acordarea ngriEirilor de sntate fiecrui membru al societ"ii n func"ie de nevoile sale. 3omisia %nit pentru &creditarea Brgani!a"iilor de ngriEirea Snt"ii, S%& 691127 a determinat nou dimensiuni ale calit"ii ngriEirilor medicale '/, p. 9@0(I 9. eficacitateaF /. eficien"aF @. accesul la ngriEiri medicaleF ?. ngriEiri de sntate adecvate 6repre!int gradul, pn la care se asigur o ngriEire corect, dat de starea specific a pacientului7F 0. continuitatea ngriEirilor 6const n acordarea complet a serviciilor de care are nevoie pacientul, ntr4o ordine bine determinat, fr ntrerupere sau repetarea procedurilor de diagnostic #i tratament7F C. problemele de perspectiv ale pacientului 6presupun implicarea individului n procesul de luare a deci!iilor ce "in de sntatea lui7F N. siguran"a mediului n care se asigur asisten"a medical 6indic gradul pn la care mediul este lipsit de pericol, complica"ii sau efecte adverse ale tratamentului, etc7F ;. ngriEiri furni!ate la timp 6gradul n care ngriEirea este acordat pacientului, atunci c$nd este necesar7F 1. accesibilitatea social a ngriEirilor de sntate 6gradul n care ngriEirile primite au un efect dorit din punct de vedere al pacientului, cu minim de efort, cheltuieli sau timp7. n sens pragmatic, ngriEirile medicale nseamn ac"iuni comple8e de mobili!are a unui ansamblu de resurse umane, materiale, financiare #i informa"ionale, reali!ate cu scopul de a mbunt"i starea de sntate a pacien"ilor #i a le satisface a#teptrile. Ae aici, deducem componentele esen"iale ale calit"ii ngriEirilor medicaleI calitatea pro"esional i satis"ac ia pacientului. 3alitatea profesional a ngriEirilor medicale se raportea! la competen"ele personalului medical de a oferi servicii corespun!toare standardelor de practic medical #i de a reali!a un management eficient n spital. 3heia calit"ii const n implicarea ntregii echipe medicale n ob"inerea performan"ei. 3alitatea serviciilor depinde, n primul rnd, de procesele prin care ngriEirile medicale sunt planificate. Personalul medical trebuie ndrumat s anali!e!e #i s /2@

mbunt"easc procesul de munc. n acest scop este necesar identificarea problemelor prioritare, anali!a cau!elor, selectarea #i testarea solu"iilor, care conduc la ngriEiri de calitate. Satis"ac ia pacien ilor include reac"ia emo"ional #i evaluarea cognitiv a resurselor umane, materiale, financiare #i a mediului spitalicesc, a rela"iilor interpersonale, precum #i a re!ultatelor ngriEirilor medicale. Modul n care pacien"ii emit Eudec"i asupra calit"ii, varia! n func"ie de factorii care4i influen"ea! preponderentI tehnologiile medicale, calitatea comunicrii, condi"iile hoteliere, sus"inerea psihologic a bolnavilor, etc. Practica demonstrea!, c pacien"ii aprecia! prioritar rela"iile interpersonale, comunicarea medic4pacient, claritatea informa"iilor oferite, etc. 8isten"a satisfac"iei duce la cre#terea performan"ei, de aceea, n opinia profesioni#tilor, acest criteriu poate fi utili!at pentru aprecierea calit"ii ngriEirilor medicale. Totodat, accesul limitat la serviciile de sntate, cre#terea timpului de a#teptare pentru primirea serviciilor #i lipsa utilaEului medical modern n spitalele din mediul rural, atitudinea lipsit de empatie din partea personalului medical, pot provoca nemul"umirea pacien"ilor. *n acest conte8t, eviden"iem unele ntrebri, care trebuie s4i preocupe pe #efii sec"iilor spitalice#ti, n scopul promovrii calit"ii ngriEirilor medicale n sta"ionarI 97 3um s mbunt"im calitatea ngriEirilor medicale pe dimensiunileI eficacitate, eficien", accesibilitate, continuitate, siguran", etcZ /7 3um s mbunt"im condi"iile de activitate a personalului medical #i condi"iile hoteliere pentru pacien"i n sta"ionarZ @7 3um s eficienti!m procesul de comunicare dintre personalul medical #i pacien"i, etcZ mbunt"irea calit"ii ngriEirilor medicale n sta"ionar se poate reali!a prin urmtoarele ac"iuniI O Stabilirea infrastructurii necesare pentru a asigura mbunt"irea permanent a calit"ii. O O O *dentificarea nevoilor specifice #i elaborarea de proiecte. Stabilirea unor responsabilit"i clare n cadrul echipei medicale.

Motivarea #i formarea necesar echipei medicale pentru diagnosticarea cau!elor #i stabilirea controlului. Pentru reali!area acestor sarcini, ne4am pus scopul de a studia satisfac"ia pacien"ilor interna"i privind calitatea ngriEirilor medicale, n patru sec"ii ale Spitalului Raional 3u#eni. 3olectarea informa"iei va fi efectuat printr4un 3hestionar, elaborat de noi, care con"ine 02 ntrebri #i includeI se8ul pacientului, vrsta, re#edin"a ruralQurban, ocupa"ia, informa"ie despre gradul de invaliditate, algoritmul internrii, starea snt"ii #i mpreEurrile la momentul internrii, acoperirea financiar a tratamentului #i altele. 3hestionarul include o serie de ntrebri despre serviciile hoteliere, diagnostic, tratament, ngriEirile medicale, comportamentul lucrtorilor din sta"ionar, informati!area, etc, care, n ansamblu, dau posibilitatea de a determina gradul de satisfac"ie al pacientului n func"ie de calitatea serviciilor medicale. 3hestionarul con"ine itemi obiectivi cu alegere dual 6daQnu7 #i itemi cu rspuns deschis, care permit eviden"ierea aprecierilor, opiniilor #i dolean"elor pacien"ilor despre calitatea ngriEirilor medicale n sta"ionar. =or fi utili!ate #i alte metode de studiere a satisfac"iei pacien"ilor, cunoscute #i aplicate n practica managementului total al calit"iiI 3utia de sugestiiF *nterviu la ie#ire. Re!ultatele primite n acest studiu le vom utili!a pentru elaborarea instruc"iunilor metodice pentru personalul medical al spitalului, necesare la sporirea calit"ii serviciilor de sntate. *n conclu!ii men"ionm, c asigurarea calit"ii ngrieirilor medicale n sta ionar trebuie s "ie n aten ia permanent a managerilor spitalelor. Pentru creterea satis"ac iei pacien ilor; este necesar abordarea prioritar i comple- a problemelor calit ii n "iecare institu ie medical. B%1l%og a-%e 9 "co 3, Management n sistemul de sntate. 3hi#inu, ditura pigraf, /22C /2?

/ @ ?

Ginan"area n conte8tul asigurrii calit"ii serviciilor medicale Q Redactor responsabil Tintiuc A., 3hi#inu, /22N .heorghe *. H. 3alitatea serviciilor medicale QManagementul spitalului. Sucure#ti, ditura P%SH*3 - PR SS, /22C Politica na"ional de sntate. Ministerul Snt"ii #i Protec"iei Sociale, 3hi#inu, /22C, httpIQQJJJ.aids.mdQfilesQlibraryQ/22CQ?C1Qnational4health4policy4republic4moldova4 ro.pdf

ANALIZA SERVICIULUI STOMATOLOGIC N REPUBLICA MOLDOVA N CONDIFII DE ASIGURRI OBLIGATORII DE ASISTENFA MEDICAL S,e"lana S%m%no,%$% Policlinica Stomatologic Republican, coala de Management n Sntate Public Summa ! 'tomatological medical assistance analysis in the conditions of mandatory medical insurance in the Republic of Moldova *n this report are analy!ed Tualitative and Tuantitative indicators of stomatological medical assistance provided to the population of the Republic of Moldova in conditions of mandatory medical insurance in the period of /22?4/22N year. Sntatea popula"iei repre!int unul din elementele de ba! n de!voltarea durabil a "rii. 3ea mai nefavorabil situa"ia n istoria modern a sistemului de sntate din Republica Moldova s4a nregistrat n perioada anilor 911N4/22@. &nali!a cheltuielilor publice n sntate denot c cota lor din P*S a sc!ut de la C,/: n anul 911C pn la @,9: n anul /22@. Reducerea substan"ial a finan"rii a diminuat semnificativ accesul popula"iei la serviciile de sntate #i calitatea ngriEirilor medicale. <n anul /22? n Republica Moldova au fost implementate &sigurrile Bbligatorii de &sisten"a Medical 6&B&M7, inclusiv #i acordarea asisten"ei medicale stomatologice persoanelor asigurate. Re!ultatele din anii /22?4/22N ce "in de sistemul de finan"are prin &B&M n Republica Moldova au creat condi"ii favorabile pentru de!voltarea serviciului stomatologic. =olumul asisten"ei stomatologice acordate popula"iei n condi"ii de &B&M este determinat de Programul %nic #i ncludeI &sisten"a stomatologic profilactic acordat copiilor #i gravidelor. &sisten"a stomatologic de urgen" acordat persoanelor asigurate. Sursele financiare alocate de 3ompania )a"ional de &sigurri n Medicin 63)&M7 acoper doar cu 90,2: volumul de asisten"a medical stomatologic, care este preconi!at n Programul %nic. Ma"e %al +% me"o)e Sa efectuat un studiul descriptiv, dup volumul e#antionului integral. &nali!a datelor despre activitatea serviciului stomatoloic se refer la perioada anilor /22?4/22N. Sunt utili!ate pentru anali! metoda computeri!at de estimare seria cronologic, clasificarea raioanelor n func"ie de asigurare cu medici stomatologi #i denti#ti. Aatele primare sunt prelucrate n rate, propor"ii, indicatori de raport. Re!ultatele ob"inute sunt pre!entate n tabele #i diagrame. &sigurarea popula"iei Republicii Moldova cu stomatologi #i denti#ti n perioada anilor /22?4/22N s4a mrit de la ?,2 la 92 mii de locuitori n anul /22?, pn la ?,/ la 92 mii de locuitori n anul /22N. Ha nivel municipal se observ o descre#tere de la @,2 6anul /22?7 pn la /,N la 92 mii de locuitori 6anul /22N7. <n mun. 3hi#inu acest indicator este de 9,N ori mai mare /20

dect n mun. Sl"i 6/,1 #i 9,N la 92 mii de locuitori, respectiv7. Ha nivel raional acest indicator pentru toat perioad este constant L 9,N la 92 mii de locuitori 6Gig. 9.7. Pentru determinarea gradului de asigurare cu medici stomatologi #i denti#ti la nivel raional a fost efectuat clasificarea raioanelor republicii. S4a stabilit, c nivelul cel mai nalt de /,C la 92 mii de locuitori n raioanele tefan =od #i Sriceni #i nivelul cel mai Eos 4 de 2,/ la 92 mii de locuitori s4a nregistrat n raionul 3antemir.6Tab.97. &#a dar, gradul Eos de asigurare popula"iei cu medici stomatologi #i denti#ti 6de la 2,/ pn la 9,2 la 92 mii de locuitori7 s4a nregistrat n patru raioane, gradul mediu 69,949,1 la 92 mii de locuitori7 n /@ raioane, #i gradul nalt 6/,24/,; la 92 mii de locuitori7 n ; raioane ale republicii.
4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 4 3 1,7 4,2 4,2

2,8 1,7

2,7 1,7

RM mun. raioane

2004

2005

2006

Gig.9. *sigurarea popula iei Republicii Moldova cu medici stomatologi n perioada anilor 200?>2007 'la :0 mii de locuitori(. Tabelul 9 3lasi"icarea raioanelor Republicii Moldova n "unc ie de asigurare cu medici stomatologi i dentiti la :0 mii de locuitori G a)ul Ra%oanele )e a#%gu a e Jo# 3antemir, Re!ina, Gle#ti, R#cani. =.<?G.= &nenii4)oi, Sasarabeasca, 3ahul, 3lra#, 3u#eni, 3imi#lia, 3iadr me)%u Hunga, 3riuleni, Aondu#eni, Arochia, Aubsari, dine"i, -nce#ti, G.G?G.r *aloveni, Heova, )isporeni, Bcni"a, Brhei, Sngerei, Soroca, Stre#eni, Telene#ti, %ngheni. 3nal" Sriceni, Glore#ti, .lodeni, oldne#ti, tefan4=od, Taraclia, <.=?<.H 3omrat, =ulcne#ti. &ctual n Republica Moldova activea! C/1 institu"ii stomatologice, din eiI 99 policlinici #i C9; sec"ii 6cabinete7 stomatologice. Structura policlinicilor stomatologice n func"ie de nivelul de activitate este pre!entat n Gig./. 3omparativ cu anul /22? numrul de vi!ite la stomatologi #i denti#ti are o tendin" de cre#tere #i constituie la finele anului /22N 4 9.90N.99N, ritmul de cre#tere constituie R/,C:. Ain numrul total de vi!ite cota vi!itelor primare constituie 0C,;:. ste n cre#tere indicatorul ce determin ponderea bolnavilor asana"i din primariI de la @0,@: 6anul /2207 pn la @1,/: 6anul /22N7.

/2C

18,20%
Republic mun. raionale

54,50% 27,30%

Gig./. Structura policlinicilor stomatologice n "unc ie de nivelul de activitate 'c(. 3ota popula"iei antrenate n profila8ie are o tendin" de descre#tereI de la 99,N: n anul /220 pn la 99,@: n anul /22N. Giecare a treilea pacient din cei e8amina"i anual necesit asanare 6Gig.@.7
120 100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 63,9 62,7 64,1 36,1 37,3 35,9 Necesit asanare Nu necesit asanare

Gig.@. 3ota pacien ilor ce necesit asanare din cei e-amina i 'c(. *ndicatorul care caracteri!ea! calitatea asisten"ei stomatologice L ponderea popula"iei asanate din numrul celor ce o necesit L sa maEorat de la 0;,0: n anul /220 pn la N2,;: n anul /22N. 6Gig.?.7
120 100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 58,5 62,6 70,8 41,5 37,4 29,2 ne asanate asanate

Gig.?. Ponderea popula iei asanate din numrul celor ce o necesit 'c(. &nali!a indicatorilor analogici la copii a scos n eviden", c ponderea copiilor antrena"i n profila8ie a crescut de 9,9 ori #i constituie pentru perioada de anali!I anul /220 4 @C,C:, anul /22C L @1,9: #i anul /22N L ?9,;:. &ntrenarea copiilor n profila8ie se finali!ea! cu asanarea cavit"ii bucale. Ponderea copiilor asana"i din numrul celor ce o necesit n dinamic are tendin"a de cre#tere de la C@,C: n /220 pn la N?,@: n anul /22N. S4a stabilit, cu ct este mai mare cot copiilor asana"i din numrul celor ce o necesit, morbiditatea cariei dentare #i /2N

complica"iile ei este n permanent descre#tere. &cest indicator are tendin"a de descre#tereI de la @C,?: n anul /22C pn la @@,N: n anul /22N. 3alitatea asisten"ei stomatologice este determinat #i de eficacitatea tratamentului bolnavilor. &#a dar, raportul dintre din"i trata"i #i e8tra#i este deI @,? I 9 anul /220 @,@ I 9 anul /22C @,0 I 9 anul /22N Raportul dintre caria simpl #i complicat este stabil 9,1 I 9 n anul /220 #i /22N #i 9,; I 9 n anul /22C. &#a indicatorii ca %3M n !i, asana"i n !i #i obtura"ii n !i au tendin" de cre#tere n perioada de anali! 6Gig.07.
25 20 15 10 5 0 3,2 1,8 2005 3,4 1,8 2006 3,8 2 2007 18,1 19,4 21,5 !"M #n $i %btura&ii #n $i 'sana&i #n $i

Gig. 0. $recven a indicatorilor calitativi n acordarea asisten ei stomatologice popula iei Republicii Moldova; anul 2005>2007 'c(. &#a dar, implementri &B&M a sporit accesul popula"iei la servicii stomatologice, s4au mbunt"it unele indicatori de acordarea asisten"ei stomatologice, s4a marit cota copiilor antrena"i n profila8ie, cota popula"iei ce necesit asanare din cei e8amina"i. Aar serviciul stomatologic necesit o reformare #i mbunt"irea condi"iilor de lucru. Pe parcursul ultimilor /24/0 ani ba!a tehnico4material a serviciului stomatologic nu a fost reinovat, utilaEul stomatologic sa nvechit moral #i fi!ic. Pentru umbunt"irea calit"ii asisten"ei medicale stomatologice, este nevoie de a implementa noi metode de diagnostic #i tehnologii moderne de tratament #i confec"ionarea prote!elor dentare. Con$luz%% G. S4a stabilit, c asigurarea popula"iei cu medici stomatologi #i denti#ti este de ?,/ la 92 mii de locuitori 6anul /22N7. Ha nivel raional acest indicator este cel mai mare 6/,C la 92 mii7 n raioanele tefan =od #i Sriceni #i cel mai Eos 62,/ la 92 mii7 L n raionul 3antemir. <. 3omparativ cu anul /22? numrul de vi!ite la stomatologi #i denti#ti are un ritm de cre#tere cu /,C: #i constituie 9.90N.99N de vi!ite n anul /22N. C. *ndicatorii care caractere!ea! lucrul profilactic s4au mbunt"it, n deosebi la copii. Ponderea bolnavilor asana"i din primari a crescut de 9,9 ori #i constituie @1,/: n anul /22N. Ponderea popula"iei asanate din numrul celor ce o necesit constituie N2,;:, iar a copiilor N?,@: 6anul /22N7. K. S4a ameliorat calitatea asisten"ei stomatologiceI raportul dintre din"i trata"i #i e8tra#i este de @,0 I 9, raportul dintre caria simpl #i complicat L 9,1I9, %3M n !i 6/9,0:7, obtura"ii n !i 6@,;7 #i asana"i n !i 6/,27 n anul /22N. B%1l%og a-%e 9. &nuarul +Sntatea Public n Moldova, datele statistice anii /2204/22N. /. &sigurarea obligatorie de asisten"a medicalQ3ompania )a"ional de asigurri n medicin. 3hi#inu, /220. p.0C. /2;

@. Hegea )r. 90;0 L *** din /N.2/.911; D3u privire la asigurarea obligatorie de asisten"a medical,. ?. -otrrea .uvernului Republicii Moldova )r. 9@C2 din //.9/./220 D3u privire la aprobarea Programului %nic al asigurarii obligatorii de asisten" medical pentru a./22C,. 0. DProblemele actuale a managementului asisten"ei stomatologice,, =.Siminiuc, S. Siminovici, S.Toma. Medicina stomatologic, 3hi#inu /22C. C. D&specte manageriale ale serviciului stomatologic n conte8tul asigurrilor obligatorii de asisten"a medical,. Sntatea public, economie #i management n medicin, 3hi#inu /22N.

AVANTAWELE I DEZAVANTAWELE NOII SISTEME DE CERTI>ICARE MEDICAL A PERSONALULUI AERONAUTIC M%$aela Va"aman 3entrul de Medicin al &via"iei 3ivile a Republicii Moldova, coala de Management n Sntate Public Summa ! 4dvantages and disadvantages of t2o different systems of aeromedical certification -aving statistics on pilotsK morbidity and mortality Jould help to analy!e hoJ actually reTuirements U&R L G3H @ do JorM in Republic of Moldova and hoJ does it satisfy the flight safety. The advantages of the actually reTuirements U&R L G3H @ gradually convince the pilots to face medical e8aminers compelling them to trust the fact that medicine and flying are allies Jith the common goal L to Meep pilots flying highly respecting the flight safety. The need for the genuine but not formal harmoni!ation of the reTuirements among states and common data base of pilots fitness is imperative. 3ertificarea medical a personalului aeronautic n Republica Moldova se efectuea! n <.S. + 3entrul de Medicin al &viatiei 3ivile, al RM, cruia i revin sarcini #i atribu"ii func"ionale precise n ceea ce prive#te selec"ia #i e8perti!a medical #i psihologic a personalului aeronautic civil, fundamentarea #tiin"ific a normelor #i standardelor medicale de e8perti! medical #i psihologic, asigurarea asisten"ei medicale speciali!ate n condi"ii de ambulator, organi!area instruirii cadrelor n domeniul medicinei aviatice. &cest caracter al activit"ii impune un dinamism continuu ce vi!ea! satisfac"ia personalului aeronautic fa" de aceste servicii, avnd n vedere c n acest domeniu att de nou este nevoie de o schimbare rapid fa" de adresabilitatea ctre actul medical #i, nu n ultimul rnd, a actului medical n sine. Preocupat s pre!inte beneficiarilor aceste modificri de atitudine, <.S. + 3entrul de Medicin al &via"iei 3ivile, al RM #i4a diversificat serviciile, s4a angaEat n diverse forme de instruire a personalului pentru utili!area poten"ialului uman e8istent #i perfec"ionarea angaEa"ilor la nivelul standardelor impuse de evaluare medical a personalului aeronautic. 3ertificarea medical a personalului aeronautic are dublu scopI unul este siguran"a c pilotul poate e8ecuta opera"iunile de la man#, iar altul este acela de a fi siguri c nivelul riscului de incapacitate n timpul !borului nu va dep#i nivelul interna"ional acceptat. Serviciul medicinei aeronautice n Republica Moldova a fost nfiin"at n anul 91?? si a evoluat prin cteva etapeI *. &nii 91?? 4 9119.

/21

3ertificarea medical a personalului aeronautic se efectua n ba!a Regulamentelor privind atestarea medical a personalului aeronautic, aprobate prin Brdinele Ministerului &via"iei al %.R.S.S.. **. &niii 9119 L /222. 3ertificarea medical a personalului aeronautic se efectua n ba!a Standardelor )a"ionale de evaluare medical, elaborate n ba!a standardelor medicale e84sovietice. &stfel, dup cum se vede n figura 9, certificarea medical a personalului aeronautic era efectuat de ctre 3omisia de 8perti!are Medical, n frunte cu un pre#edinte #i constituit din medici speciali#ti n diferite domenii.
Ministerul &via"iei al %.R.S.S., departamentul medical

3omisia Medical 3entral

3omisia Medical Republican

3omisiile din cadrul institu"iilor de nva"amnt

3omisiile departamentale

3omisiile din cadrul spitalelor

3omisiile departamentelor opera"ionale

Gigura 9. Schema sistemului de certificare medical a personalului aeronautic n perioada anilor 91194/222 ***. <ncapnd cu 29 ianuarie /222 s4au pus n aplicare Reglementrile &eronautice 3ivile R&34 &PH @, elaborate n ba!a standardelor europene U&R G3H @, autori!area personalului aeronautic 6 cerin"e medicale7, ntru asigurarea ndeplinirii obliga"iilor asumate de ctre Republica Moldova prin aderarea la 3onven"ia privind &via"ia 3ivil *nterna"ional 6 3hicago 91??7 #i la celelalte tratate aeronautice interna"ionale #i n scopul armoni!rii legisla"iei na"ionale cu cea a %niunii uropene n domeniul &via"iei 3ivile. &stfel, au fost abrogate I 4 Regulamentul privind atestarea medical a personalului aeronautic, aprobat prin Brdinul Ministerului &via"iei 3ivile al %.R.S.S. nr. /Q* din 2C februarie 91;/F 4 p.?.9/ D &sisten"a medical, al 3apitolului ? al Regulamentului pentru e8ecutarea !borurilor n &via"ia 3ivil 6 44;07. S4a modificat manualul pentru organi!area opera"iunilor de !bor , care presupuneaI 4 aptitudinea medical a candida"ilor se stabile#te n conformitate cu R&3 L &PH @ 6 U&R G3H @7 pentru categoria respectiv de personal aeronauticF 4 evaluarea pregtirii psihologice generale a candidatului #i caracteristicilor lui individuale se face de ctre psihologul4consultant, autori!at de ctre &dministra"ia de Stat a &via"iei 3ivile a RMF

/92

4 raportul medical se ntocme#te numai de ctre medicii e8aminatori autori!a"i de ctre &dministra"ia de Stat a &via"iei 3ivile a RM. &#adar, prin aceste acte normative, Republica Moldova a trecut la noile reglementri referitor la e8perti!area medical a personalului aeronautic 6 personal navigant, pilo"i n pregtire, controlori de trafic aerian, nso"itori de bord, persoane ce se nscriu la institu"iile de nv"mnt ale &via"iei 3ivile7. S4a modificat radical schema certificrii medicale a personalului aeronautic, care este pre!entat n figura nr. /I

U&&, &utoritatea aeronautic interna"ional, nivel european

&utoritatea aeronautica civila, &dministra"ie de Stat a &via"iei 3ivile a RM

Aepartamentul medical din cadrul &dministra"iei de Stat a &via"iei 3ivile a RM, &MS

8aminatori medicali autori!a"i din cadrul 3entrului de Medicin al &via"iei 3ivile

Speciali#tii consultan"i din cadrul 3entrului de Medicin al &via"iei 3ivile

Ae"intorii certificatelor medicale

Ae"intorii certificatelor medicale

Gigura /. )oua schem de certificare medical a personalului aeronautic. Trecerea la noul sistem de certificare medical a personalului aeronautic va permite dup auditul U&& 6Uoint &viation &uthorities7, care va avea loc n luna septembrie /22;, ob"inerea dreptului de a elibera certificate interna"ionale de aptitudine medical. <ns, fiecare dintre sistemele de certificare medical e8puse mai sus are avantaEele #i de!avantaEele sale. 3aracterul activit"ii <.S. + 3entrul de Medicin al &via"iei 3ivile, al RM presupune o preocupare permanent fa" de starea snt"ii personalului aeronautic. Totodat, n acest domeniu att de sensibil, este nevoie de asociat schimbrile rapide fa" de adresabilitatea ctre actul medical cu caracteristicile na"ionale, care sunt impuse de vechiul sistem de certificare medical #i se men"in pn n pre!ent. %tili!area momentelor bune din vechiul sistem de certificare medical #i asocierea lor la noile reglementri de certificare medical va avea un efect benefic att pentru personalul aeronautic, ct #i pentru speciali#tii din cadrul +3entrului de Medicin al &via"iei 3ivile, al RM. &nual, numrul de solicitan"i pentru ob"inerea certificatului medical, care se adresea! n <.S. + 3entrul de Medicina al &viatiei 3ivile, este de apro8imativ ;22. &nali!nd morbiditatea #i rata stabilirii incapacit"ii de !bor n rndurile personalului aeronautic ncepnd cu anul 9112 , au putut fi comparate cele / sisteme de certificare medical a personalului aeronautic #i fcute unele conclu!ii privind avantaEele noului #i vechiului sisteme de certificare medical a personalului aeronautic #i respectiv de!avantajele lor. /99

n figura nr. 3, este prezentat rata incapacitii de zbor n rndurile personalului aeronautic, care ne demonstreaz c noile Reglementri Aeronautice n domeniul medicinii aviatice n Republica Moldova permit prelungirea termenului de e ercitare a atribuiilor funcionale n rndurile personalului aeronautic !

&vantaEele noului sistem de certificare medical a personalului aeronautic suntI reglementrile medicale sunt mai pu in stricte; certi"icarea medical este mai simpl i rapid; personalul aeronautic are liber alegere a medicului; personalul aeronautic are liber alegere a rii; unde poate "i e"ectuat e-aminarea medical; tratamentul medical nu are tangen e cu e-aminarea medical propriu A !is; rela ia dintre solicitantul pentru certi"icat medical i medicul e-aminator autori!at ba!at pe mai mult ncredere# prevalen a "actorului obiectiv n e-perti!area medical a personalului aeronautic.

('R)*"+3

,tan-ar-ele na&ionale ba$ate pe stan-ar-ele e.)so/ietice

Gigura @. Rata incapacit"ii de !bor n rndurile personalului aeronautic! anii 9112 4 9110F /222 L /22C. Ae!avantaEele noului sistem de certificare medical a personalului aeronautic suntI nu e-ist o ba! unic de date 'e-aminrile medicale se e"ectuea! n ri di"erite la libera alegere a solicitantului(; nu e-ist "eedbacf; nu e-ist o armoni!are deplin ntre statele membre ale B** n ceea ce privete reglementrile de certi"icare medical a personalului aeronautic. &vantaEele vechiuliu sistem de certificare medical a personalului aeronautic sunt! sistem unic; centrali!at de certi"icare medical; instruire unic a personalului medical; date statistice unice; /9/

e-cluderea turismului medical. Ae!avantaEele vechiului sistem de certificare medical a personalului aeronautic suntI reglementri medicale "oarte stricte; rela iile pilot A medic ba!ate pe nencredere; prevalen a "actorului subiectiv n e-perti!area medical a personalului aeronautic. <n conclu!ie doresc s men"ione!, c securitatea !borurilor aeriene nu este o op"iune, ci este o necesitate. &meliorarea esen"ial a strii de sntate a personalului aeronautic presupune asocierea schimbrilor rapide cu tradi"iile e8istente, care oblig la eforturi sus"inute n plan organi!a"ional, profesional #i #tiin"ific, pentru de!voltarea acestei ramuri noi a medicinii n Republica Moldova, care este medicina aviatic.

B%1l%og a-%e 9. bibfdqgd b hdcgxgqalgn roedfcdqg`n e^fc^qalbw pg^xgg g cbifqba]qjd gqa]erlxgg pe^odw ^fc^qalbw pg^xgg , vbalp^, + |bmcrqjw e^qakbe],, 91;N. /. Reglementrile &eronautice 3ivile, R&34&PH @, &utori!area personalului aeronautic 63erin"e medicale7, &.S.&.3. RM, 3hi#inu, di"ia 29Qoctombrie 9111. @. Macri M., Rduic 3., 3ompendiu de Medicin &erospa"ial, Sucure#ti /22/. ?. U&R4G3H @ L Glight 3reJ Hicensing 6 Medical7, Uoint &viation &uthorities, 9 decembrie /22C.

INVALIDITATEA PRIN TULBURRI MENTALE I DE COMPORTAMENT CA PROBLEMA MEDICO?SOCIAL La %#a S'%ne% Summa ! Mental and behavior disorders5 disability as a medical-social problem The paper presents a integral study based on official statistics data about an mental disablement population in the Republic of Moldova during the years /222 L /222;. The study shoJed analysis of the level and structure of disablement for gender, ages and district. n"o)u$e ea Sunstarea omului reflect calitatea vie"ii #i include aspecte multerateraleI fi!ice, psihologice, profesionale, starea snt"ii #i altele. Starea de sntate poate fi caracteri!at prin abilit"ile vitale ce "in de comportament, comunicare, locomotore, de autoservire, de aptitudinea a corpului, de de8teritate, de activitatea profesional #i situ"ional. Reducerea acestor abilit"i duce la di!abilitatea. Ai!abilitatea poate fi caracteri!at ca o deviere de la normele capacit"ilor obi#nuite ale omului la nivelul individual #i social. Termenul de Dpersoane cu di!abilit"i, este folosit n maEoritatea "rilor. <n unele "ri, inclusiv #i n Republica Moldova, nc se utili!ea! termenul Dinvalid,. Aup BMS persoana cu di!abilit"i se consider persoana care, n legtur cu limitarea par"ial sau total a abilit0"ilor vitale, are nevoie de asisten" #i protec"ie social, fiind recunoscut n mod oficial de ctre organele de 8perti! medical a vitalit"ii. <n Republica Moldova invaliditatea primar se refer la femeile n v$rst de la 9; p$n la 0N de ani #i la brba"i L de la 9; p$n la C/ de ani. *nvaliditatea la copii se stabile#te n v$rst de la 2 p$n la 9; ani de 3onsiliile Medicale 3onsultative a *MSP, dup v$rst de 9; ani ace#ti copii sunt e8amina"i n cadril 3onsiliilor de 8perti!a Medical a =italit"ii #i formea! o categoria Dinvali!i din copilrie,. Ma"e %al +% me"o)e /9@

ste ndeplinit studiul descriptiv a invalidit"ii primare prin tulburri mentale #i de comportament n Republica Moldova n perioada anilor /222 L /22;. <n ba!a datelor statisticei oficiale a 3onsiliilor de 8perti!a Medical a =italit"ii 6GQe L /; #i GQe L /1 7 este ndeplinit anali!a n func"ie de numrul de ca!uri dup forme no!ologice #i gradul de invaliditate. <n scopul studierii invalidit"ii primare n func"ie de mediul de re#edin", gen, grupele de v$rst #i forme no!ologice.I &u fost prelucrate CNN0 de dosare bolnavilor ce de"in grad de invaliditate prin tulburri mintale #i de comportament. Rezul"a"ele o1&%nu"e Scopul acestui articol se refer la anali!a invalidit"ii primare prin tulburri mentale #i de comportament. &cest profil este creat de patru patologiiI retard mintal, schi!ofrenie, epilepsie, tulburri de personalitate #i de comportament datorit le!iunilor organice. Ain numrul total de invali!i primari cota media anual pentru tulburri mentale #i de comportament este de ;.1: cu valoarea cea mai mic de N.N: n anul /22C #i valoarea cea mai mare de 99./: n anul /22/. 3aracteristica dup v$rst a scos n eviden", c pentru perioada anilor inclu#i n anali! cota cea mai mare revine v$rstei p$n la /1 de aniI Aac n anii /2224 /22/ cota a fost mai mare dec$t 02.2: 60;.;:, 0/.2: #i 00./:, respectiv7, atunci n urmtoarele ani se observ mic#orarea de la @;.1: 6a./22@7 p$n la /C.2: 6a./2207. Respectiv, ncep$nd cu anul /22? s4a mrit cota persoanelor cu di!abilitatea n grupele de v$rst de @24@1 #i ?24?1 de ani. <n func"ie de gen s4a stabilit raportul de 9.2 I 9./ dintre brba"i #i femei. Popula"ia rural este afectat de 9.0 ori mai frecvent dec$t popula"ia urban. Pre!int interes anali!a locului invalidit"ii prin tulburri mentale #i de comportament n structura general. S4a ob"inut, c n structura invalidit"ii dup forme no!ologice profilul anali!at este plasat pe locul *= n anii /222 #i /229. <n urmtoarele trei ani 6/22/ L /22?7 L pe locul ***, n anii /220 #i /22C L pe locul = #i n anul /22N L pe locul =*. <n a./22; n Republica Moldova au fost nregistrate 9@C1 de invali!i primari cu tulburri mentale #i de comportament, din ei copii n v$rst de las 2 p$n la 9N ani 99 luni /1 !ile constituie /N.?:.

23% 32%

20% 25%

Schizofrenia

Tulburri organice cerebrale

Retard mental

Alte cauze

Gig.9. Structura invalidit"ii prin tulburri mentale #i de comportament dup cau!e a./22;,6:7. /9?

Structura intern tulburrilor mentale #i de comportament este alctuit din urmtoarele boliI retard mintal, tulburri mentale organice #i afective cu caracter psihotic #i cu demen"a #i schi!ofrenia, tulburri schi!otipale #i tulburri delirante. <n Gig.9 este pre!entat structura invalidit"ii prin tulburri mentale #i de comportament dup cau!e pentru a./22;. Pentru acestea trei patologii revine NC.1: din toate maladiile psihice. <n structura invalidit"ii dup grade a fost primit, c cota maEor revine pentru gradul accentuat cu reducerea capacit"ilor vitale n limitele de la 02.2 p$n la N?.2: 6grupa **7. Pentru determinarea tendin"ei nivelului invalidit"ii prin tulburri mentale #i de comportament a fost fcut anali!a n ba!a indicatorului de frecven"a fenomenului anali!at. &nali!a acestui indicator n4a permis s stabilim, c se observ o tendin" de cre#tere p$n la @9.1 6a./2207 #i descre#tere p$n la /N.0 6a./22N7 la 922 mii de locuitori. Peste media pe republic s4a nregistrat n mun.Slt"i #i raioanele 3imi#lia, t.4=od, oldane#ti, Sngerei, Soroca, sub media L n raioanele %ngheni, 34Hunga, -nce#ti, Arochia. Ha finele a./22? numrul total de bolnavi care au avut grad de di!abilitatea 6ca!uri noi #i vechi7 cu tulburri mintale #i de comportament L /0221, acest numr are tendin"a de cre#tere n fiecare an de anali!. 3tre a./22; numrul total de bolnavi cu grad de di!abilitatea s4a mrit cu @9?? #i constituie /;CC9. Con$luz%% 9. <n structura invalidit"ii primare tulburri mentale #i de comportament n perioada anilor /2224/22; au fost plasate de la locul *** 6aa./22/4/22?7 p$n la locul =* 6a./22N7, iar frecven"a se men"ine la acela#i nivel cu media anual de /1.1 la 922 mii de locuitori. /. 3aracteristica dup v$rst a scos n eviden", c cota cea mai mare revine v$rstei p$n la /1 de ani 60;.;:, 0/.2: #i 00./: n anii /2224 /22/7, ncep$nd cu anul /22? s4a mrit cota persoanelor cu di!abilitatea n grupele de v$rst de @24@1 #i ?24?1 de ani. <n func"ie de gen s4a stabilit raportul de 9.2 I 9./ dintre brba"i #i femei. @. <n profilul DTulburri mentale #i de comportament, trei patologiiI retard mintal, schi!ofrenie, tulburri de personalitate #i de comportament datorit le!iunilor organice B%1l%og a-%e 9. Sntate Public n Moldova. &nuar statistic, aa./222 L /22; 3entrului )a"ional de Management n Sntate. /. Serbin =., .reEdeanu T. 8perti!a medical a vitalit"ii. 3hi#inu, /22C, p.C@ L N?. @. Spinei H. 3aracteristica invalidit"ii popula"iei din Republica Moldova. Sntate Public, conomie #i Management n Medicin. 3hi#inu, /22N, p.921 L 999. ?. TulchinsMy Th. -., =aravicova . &. )oua The )eJ Public -ealth. &n introduction for the * century, %H[SS , p.@92. 0. }anoschi .. Sntate public #i management sanitar. *a#i, /22@, p.C? L CC.

ASPECTELE MEDICO?SOCIALE ALE INVALIDITFII IN>ANTILE DIN RAIONUL UNG8ENI L%l%a S$u "u *MSP 3entrul Medicilor de Gamilie %ngheni, coala de Management n Sntate Public Summa ! 'ome medico-social aspects of infant disablement in district 6ngheni The paper presents a study based on official statistics data abount on infant disablement in the Republic of Moldova and the district %ngheni during the years /222 L /22N. The study /90

shoJed analy!is of the level and structure of disablement in fuctions for place, time and persons. A$"ual%"a"ea "eme% *nvaliditatea la copii repre!inta una dintre problemele cele mai importante nu numai pentru ocrotirea sanatatii mamei si a copilului,ci si in cadrul problematicii generale a sanatatii publice. Problema invalidit"ii copiilor n pre!ent devine foarte actual, deoarece este influen"at de un #ir de factoriI sociali, economici, demografici, evolu"ia serviciilor de sntate, urbani!area, industriali!area, starea mediului ambiant. *n Republica Moldova in ultimii ; ani nivelul invaliditatii la copii are o tendinta de crestere continuaI de la 9@,; in anul /222 pina la 91,0 la 9222 de copii in anul /22N, respectiv si in raionul %ngheni se inregistrea!a cresterea indicatorilor invaliditatii infantile I de la 9/,1 in anul /222 pina la 9;,; la 9222 de copii in anul /22N. 3resterea invaliditatii la copii in ultimii ani este cau!ata de mai multi factori I )ivelul nalt al morbidit"ii copiilor, *nciden"a nalt a maladiilor la copiiF Mortalitatea general a copiilor n ascensiuneF Mortalitatea perinatal, infantil ridicataF *nfluen"a negativ a mediului ambiantF )o8e profesionale n sarcinF Performan"e nalte n reanimare #i neonatologieF Morbiditatea nalt a malforma"iilor congenitaleF Reabilitarea insuficient a invali!ilor din copilrie, si nu in ultimul loc din cau!ele imbunatatirii calitatii evidentei stricte a copiilor invali!i, cresterii accesibilitatii la servicii medicale in urma reformelor noi implementate in Republica Moldova ultimii ani L a reformarii asistentei medicale primare 6&MP7 dupa principiul medicului de familie, implementarii asigurarilor medicale obligatorii 6&MB7, imbunatatirii calitatii dispensari!arii copiilor, depistarii patologiilor in urma diagnosticului perforrmant mai accesibil in cadrul raional,imbunatatirii informati!arii populatiei,familiilor tinere,dar si din cau!ele largirii indicatiilor pentru stabilirea invaliditatii,marirea indemni!atiilor,pensiilor,subventiilor si facilitatilor pentru familiile unde se ingrigeste copilul invalid. *nvaliditatea infantil influen"ea! situa"ia demografic n republic. *mpactul negativ asupra climatului psihologic n familie Aiminuarea calit"ii vie"ii e n cre#tere continu 6limitarea n via"a social, frica de viitor, limitarea studiilor, imposibilitatea angaErii n serviciu, neimplicarea n activit"ile comunit"ii, stigmati!area, i!olarea, depresiile, nedorin"a de comunicare7. Ma"e %ale +% me"o)e Pentru evaluarea tendintelor indicilor invaliditatii copiilor a fost efectuat studiul descriptiv n func"ie )e 'e #oan( L copii vrsta 2490 ani 99 luni /1 !ile afla"i n eviden" cu invaliditate, )e lo$al%"a"ea L raionul %ngheni 6Republica Moldova7 ,)e "%m' ? n perioada anilor /22@ L /22N. Aatele pentru anali! au fost acumulate din formularul statistic )r. ?C4san /&area de seama privind deservirea medical a copiilor invali!i KKelaborat de colectivul de autori 6 .Popusoi,H.Spinei,).*odco,3. tco,*.&ntonisin,S.Stefanet7 si aprobat de Ministerul Sanatatii RMoldova. Rezul"a"e <n perioada anilor /222 L /22N in Republica Moldova, inclusiv si n raionul %ngheni, s4a inregistrat o crestere continua a indicatorilor invaliditatii la copii 6in r4l %ngheni de la 9/,1 in anul /222 la 9;,;0 in anul /22N si respectiv in Republica Moldova de la 9@,; in anul /222 la 91,0 in anul /22N la 9222 de copii de v$rst respectiv7 /9C

Tabelul 9 .nvaliditatea copiilor n virsta de 0>:5 ani:: lun i2< !ile in Republica Moldova si raionul 8ng%eni in perioada anilor 2000 >2007'la :000 de copii;abs.( /222 Raionul %ngheni 9/,1 @N1ca!uri /229 90,@ ?/9 /22/ 90,N ?/0 /22@ 9N,2 ?C0 /22? 9N,2 ?C@ /220 9C,C ?@1 /22C 9C,@N ?@/ /22N 9;,;0 ?C9

Republica Moldova
25

9@,;

9?,N

9C,@

9C,;

9N,N

9;,9

9;,0

91,0

20

15

10

0 2000 2001 2002 2003 !ngheni 200 R"#oldo$a 2005 2006 2007

$ig.:.&inamica indicatorilor invaliditatii copiilor in Republica Moldova si raionul 8ng%eni in peroada anilor 2000 >2007'la :000 de copii de v`rst respectiv( 'tructura invalidit#$ii copiilor conform datelor de resedinta% 3opii invali!i din sectorul rural L N1,@: sectorul urban L /2,N: 'tructura invalidit#$ii copiilor in functie de se1% 3opii invali!i din categoria baieti L 0N,/: fetite 4 ?/,;: 'tructura invalidit#$ii copiilor dupa virsta 3opii invali!i cu virsta de 2 4 C ani 99luni /1 !ile 4 /1.9: Nani 4 90ani 99luni /1 !ile LN2,1: Se observa in structura invaliditatii copiilor in raionul %ngheni ca ponderea cea mai mare revine copiilor invali!i din sectorului rural 4N1,@:, predomina invaliditatea la baieti 6 0N,/:7, si invaliditatea se intilneste mai frecvent in grupul de virsta de N 49C ani 6N2,1:7.

/9N

'tructura invalidit#$ii copiilor conform cau7elor este urmatoarea% Hocul * malformatiile congenitale Hocul ** afectiunile perioadei perinatale Hocul *** consecintele diferitor boli Hocul *= consecintele le!iunilor traumatice,into8icatiilor *nvaliditatea are un grad de influenta primordial asupra mai multor indicatori, care caracteri!ea!a sanatatea copiilor, si unul din ei este mortalitatea infantila ,care in functie de gradul ei de influenta asupra starii sanatatii copiilor se plasea!a pe primul loc in topul principalilor indicatori. Tabelul / Ratele mortalit ii in"antile in Republica Moldova si raionul 8ng%eni in perioada 2000 A 2007'la :000 ngv ( <=== <==G <==< <==C <==K <==L <==E <==B Raionul %ngheni 9/,N 92,0 9@,0 9?,0 9@,@ 9?,/ ;,N H0H Republica Moldova 9;,@ 9C,@ 9?,N 9?,? 9/,/ 9/,? 99,; GG0C valuarea indicatorilor mortalitatii infantile denota o scadere a indicilor in perioada anilor /222 4/22N atit la nivel republican, cit si cel al raionului %ngheni L de la 9/,Nin /222,9?,0 in /22@, la ;,; in /22N 6RMoldova 499,@ in /22N7. )ecatind la scaderea mortalitatii infantile in raion,in structura mortalitatii dupa cau!ele de deces pe locul * se plasea!a patologia perioadei perinatale, pe locul ** L malformatiile congenitale,pe locul *** Laccidentele. . Tabelul @ Structura invaliditatii copiilor pe grupe de vrste i grade de invaliditate in raionul 8ng%eni in perioada 200C >2007 'abs.; c( =irsta Q gradul de /22@ /22? /220 /22C /22N invaliditate To"al :a1#.; KEL KEC KCr KC< KEG 24C ani99luni 02 922 ;0 11 6//,1:7 9@? 6/1,9:7 /1!ile 692,;:7 6/9,C:7 691,?:7 N490 ani =?E an%GGlun% <r z. .r.invaliditate * .r.invaliditate ** .r.invaliditate *** B?GL an% GGlun%<rz. .r.invaliditate * .r.invaliditate ** .r.invaliditate *** N ?90 6;1:7 L= /C 60/:7 9N 6@?:7 69?:7 KGL 92N 6/0,;:7 /?/ 60;,@:7 CC 690,1:7 @C@ 6N;,?:7 G== ?/ 6?/:7 ?? 6??:7 9? 69C:7 CEC 12 6/?,;:7 /9C 601,0:7 0N 690,N:7 /9; @0? 6;2,9:7 HL @/ 6@N,C:7 ?; 60C,0:7 0 60,1:7 CLK 99N 6@@:7 /29 60C,;:7 @C 692,/:7 1 CCC 990 6@?,0:7 9;? 600,@:7 @? 692,/:7 92; @@@ 6NN,9:7 rr ?@ 6?@,?:7 ?N 6?N,0:7 61:7 @/N 6N2,1:7 GCK 0; 6?@,@:7 C0 6?;,0:7 99 6;,/:7 C<B 6@@:7

9;; 60N,0:7 @9 61,0:7

Tabelul ? Structura copiilor n "unc ie de grad de invaliditate in r>nul 8ng%eni in perioada 200C >2007 'abs.; c( /22@ ?C0 9@@ 6/;,C:7 /01 600,N:7 N@ 690,N:7 /22? ?C@ 9@/ 6/;,0:7 /C2 60C,/:7 N9 690,@:7 /220 ?@1 9?1 6@@,1:7 /?1 60C,N:7 ?9 61,@:7 /22C ?@/ 90; 6@C,C:7 /@9 60@,0:7 ?@ 61,1:7 /22N ?C9 9CC 6@C:7 /0@ 60?,1:7 ?/ 61,9:7

Total 6invali!i7 .r. * .r. ** .r. ***

Reparti!area copiilor in functie de severitatea bolii in raionul %ngheni este nefavorabila pentru ultimii 0 ani L daca incadrati in gradul * de invaliditate in anul /22@ erau /;,C: copii din numarul total de copii invali!i, atunci in anul /22N L constitue @C:. Tabelul 0 Structura invaliditatii copiilor n vrst 0 >:5 ani :: luni 2< !ile in raionul 8ng%eni dup "ormele no!ologice in perioada.200C >2007'c( Hocul * iQc retard mental Solile sistemului nervos ** iQc parali!ie cerebrala infantila Malforma"ii congenitale *** iQc m.c. ale aparatului.circulator m.c. ale sistemului osteoarticular *= = =* =** =*** * ** *** Solile sistemului osteoarticular Solile aparatului respirator Solile urechii He!iuni traumatice, otrviri Solile sngelui Solile endocrine Solile genito4urinare Tumori Solile ochiului Solile aparatului digestiv ?C,N 9C,@ /@,N @;,/ 0,? ?,9 0,/ /,; 9,0 /,? 9,1 9,N 9,0 9,0 01 91,2 ?;,9 @0,/ 0,/ @,1 @,0 @,2 /,/ 9,1 9,1 9,N 9,N 9,9 C9,N 91,9 /1,; @/,9 @,1 @,1 0,/ @,1 9,C /,@ 9,C /,2 9,C 9,9 0;,C /9,@ /@,1 ?@,0 @,0 @,1 ?,? /,C 2,/ 2,? 9,1 /,@ /,@ 9,1 C/,; /9,2 /1,1 @N,9 @,@ @,1 ?,C @,0 2,1 @,N 2,1 9,0 /,2 /,2 1/,? /1,0 NN,2 /?,/ N?,/ /?,? N@,0 /0,N NC,@ /?,0 Gorme no!ologice Tulburri mentale #i de comportament /22@ 6 :7 /0,? /22? 6 :7 /1,; /220 6:7 /; /22C 6:7 /C,/ /22N 6:7 /N,9

*n raionul %ngheni pe parcursul ultimilor 0 ani 6a.a./22@4/22N7 in structura invaliditatii copiilor conform formelor no!ologice primului loc ii revine constant profilului psihiatric /91

6/N,9:7, locul ** Lprofilului neurologic 6/?,0:7, locul *** L malformatiilor congenitale 6/9,2:7, locul *= Lprofilul pediatric 69@: 7, locul =4patologia ortpedica 6C,;:7 ,alte profiluri 6N,/:7. *n structura profilului psihiatric NC,@: de copii sunt cu retard mintal,si aceasta structura se mentine pe parcursul ultimilor 92 ani.*n structura profilului neurologic C/,;: revine parali!iei cerebrale infantile,care se mentine in crestere de la ?C,N in anul /22@ la C/,;:in anul /22N.
2007 GG C.L K.E C.r <B.G

C.C

<G

<K.L

Gig./.Structura invaliditatii copiilor raionul 8ng%eni in "unctie de pro"il ;anul 2007 'c( 'tructura invalidit#$ii copiilor conform formelor no7ologice * loc tulburrile mentale #i de comportament 4 /N,9 : ** loc bolile sistemului nervos 4 /?,0 : *** loc malforma"iile congenitale 4 /9,2 : *= loc boala urechii #i apofi!ei mastoide 4 ?,C : = loc boala aparatului respirator 4 @,1 : =* loc le!iuni traumatice,otraviri 4 @,0 : bolile endocrine 4 @,N : Ponderea retardului mintal din patologia tulburrilor mentale #i de comportament se men"ine n ani constant cu indicatori nal"i L apro8imativ in anul /22N4 NC:, fata de 1/,?: din anul /22@. Ponderea parali!iilor infantile cerebrale din bolile sistemului nervos central e n cre#tere de la ?C,N: n /22@ la C/,;: n /22N. Con$luz%% 9. *nvaliditatea infantila influentea!a sitiatia demografica atit in republica cit si la nivel de raion. /. )ivelul invaliditatii infantile e in crestere continuu @. )ivelul invaliditatii infantile este o problema medico4sociala ?. valuarea serviciilor medicale si sociale copiilor invali!i necesita o anali!a profunda in scopul elaborarii unui set de masuri pentru imbunatatirea calitatii vietii acestui grup de popoulatie. B%1l%og a-%e 9. Sntatea public n Moldova. &nuar statistic, a. /22@ L /22C. 3entrul #tiin"ifico4practic Sntate Public #i Management Sanitar al Ministerului Snt"iiF 3hi#inu, /22N. /. Spinei H., Popu"oi ., -andicapul infantil ca problem medico4social, 3hi#inu, /222. @. TulchinsMii Th. -., =araviMova . &., )oua Sntate Public, *!rael , /22@ ?. Sanatate publica, economie si management in medicina,revista stiintifico4practica, C6/97Q/22N, 3hisinau, /22N 0. Sanatatea populatiei si reformele asistentei medicale in Republica Moldova,Materialele congresului ** al specialistilor in domeniul sanatatii publice si managementului sanitar, 3hisinau, 9111, pag.?@,9C;. //2

C. Spinei H.,&ndronachi =.,%nele aspecte ale invaliditatii copiilor in virsta primei copilarii,Suletin de perinatologie, /22N

ASPECTE EPIDEMIOLOGICE ALE CONDIFIILOR DE INSTRUIRE I PROBLEMELE DE SNTATE A ADOLESCENFILOR NCADRAFI N COLILE PRO>ESIONALE Manole Ve g%l 3MP R#cani, coala de Management n Sntate Public Summa ! The epidemiologic aspects of teaching conditions and health problems of the teenagers studying in colleges This research represents the revieJ of the scientific literature concerning the training and teaching conditions, hygienic characteristic of the training and teaching process, unhealthy alimentary behavior and contemporary health problems of the teenagers studying in colleges. In" o)u$e e B de!voltare deplin a adolescen"ilor #i tinerilor nu se poate concepe dec$t n cadrul unor condi"ii optime de mediu #i sociale, care n intercalarea lor asigur o stare psihic #i mintal optim #i o capacitate dinamic de adaptare la condi"iile mediului nconEurtor n continu transformare. =$rsta adolescentin constituie etapa vie"ii ntre 9049; ani, 6conform datelor BMS grupul de v$rst ntre 994/? ani7 ce se caracteri!ea! prin multiple particularit"i anatomo4fi!iologice #i psihologice. <n aceast perioad are loc cre#terea intens a organelor #i sistemelor de organe, perfec"ionarea #i restructurarea proceselor neuro4umorale. Starea de sntate, mediul de instruire, comportamentul cu risc pentru sntate al elevilor din institu"iile de nv"m$nt secundar profesional din Republica Moldova sunt studiate insuficient sau pe unele probleme investiga"ii nu au fost efectuate deloc, de#i e8ist premise c ar fi necesare interven"ii igienice preventive, care necesit, la r$ndul lor, argumentare #tiin"ific. A$"%,%"a"ea %n#"%"u&%%lo )e 3n,(&(m2n" #e$un)a ' o-e#%onal )%n Re'u1l%$a Mol)o,a la 3n$e'u"ul anulu% )e #"u)%% <==B6=H <nv"m$ntul profesional secundar asigur pregtirea profesional a cadrelor de muncitori califica"i #i se reali!ea! n #coli profesionale, #coli de meserii #i licee profesionale. Ha nceputul anului de studii /22NQ2; numrul de institu"ii de nv"m$nt secundar profesional, conform datelor Siroului )a"ional de Statistic a Republicii Moldova, a constituit N0 unit"iI / licee profesionale, 02 #coli profesionale #i /@ #coli de meserii. )umrul total de elevi a constituit /?,0 mii persoane, pre!ent$nd o maEorare fa" de anul de studii /22CQ/22N cu @,C:. Reparti!area pe se8e a elevilor din nv"m$ntul secundar profesional relev o pondere mai mare a bie"ilor 6C0,C:7. <n ceea ce prive#te structura de v$rste, ponderea maEoritar o de"in elevii n v$rst de 9C ani L @?,0:, urma"i de cei de v$rsta de 9N ani L /N,;: #i 9; ani L practic fiecare al cincilea elev. Structura pe specialit"i reflect ponderi semnificative pentru anumite specialit"iI buctar 690,N: din total nmatricula"i7, lctu# la repararea automobilelor 61,0:7, tencuitori #i custor 6respectiv N,1: #i C,1: 7, operator la calculatoare 60,/:7, electroga!osudor4montator #i t$mplar 6c$te ?,1: din totalul nmatricula"i7. )umrul absolven"ilor din nv"m$ntul secundar profesional n anul /22N a constituit 9/,1 mii persoane, pre!ent$nd o mic#orare fa" de anul precedent cu 92,;:. Ain numrul total de institu"ii de nv"m$nt secundar profesional, 01 unit"i dispun de sal sportiv, CC L de bibliotec, C9 L de cantin, 0; de punct medical #i C2 de sal de lectur. //9

Ain punct de vedere al asigurrii elevilor cu cmin, situa"ia este urmtoareaI 9/,2 mii elevi au nevoie de cmin, din care 99,/ mii locuiesc n cmine 61@,N:7. Ca a$"e %#"%$a %g%en%$( a $on)%&%%lo )e e)u$a&%e +% %n#" u% e ' o-e#%onal( 3n +$ol%le ' o-e#%onale <n procesul instruirii profesionale n cadrul institu"iilor de nv"m$nt secundar profesional adolescen"ii sunt supu#i influen"ei factorilor profesionali ce manifest o ac"iune selectiv sau general asupra organelor #i sistemelor de organe '9/, 91(. &dolescen"ii sunt foarte sensibili la diversitatea factorilor ocupa"ionali 6parametrii microclimaterici, pulbere, !gomot, vibra"ie, radia"ie ioni!ant, substan"e chimice, infec"ii profesionale7 #i la condi"iile sanitaro4igienice de instruire '9N(. 3aracterul de adaptare la factorii ocupa"ionali este determinat de particularit"ile fi!iologice, individuale, psihologice #i sociale '9C(. &dolescen"ii cu o subde!voltare biologic manifest o re!isten" redus la influen"a factorilor ocupa"ionali '9;(. &flarea adolescen"ilor n condi"iile nefavorabile a mediului ocupa"ional duc la reducerea posibilit"ilor de adaptare '/9(. %n rol important n organi!area procesului instructiv4educativ al elevilor din cadrul institu"iilor de nv"m$nt secundar profesional l are alternarea ra"ional a activit"ilor fi!ice #i intelectuale, care mbunt"e#te calitatea nsu#itei '/2(. E#"%ma ea %g%en%$( a ' o$e#ulu% %n#" u$"%,?e)u$a"%, )%n %n#"%"u&%%le )e 3n,(&(m2n" ' o-e#%onal Pentru ca procesul instructiv4educativ s genere!e armoni!area personalit"ii este necesar crearea condi"iilor nu numai pentru fortificarea snt"ii, dar s corespund #i posibilit"ilor de v$rst ale adolescen"ilor. <n ca!ul necorespunderii cerin"elor igienice a procesului instructiv4 educativ au loc modificri din partea sistemului nervos central, care se caracteri!ea! prin cre#terea sau reducerea perioadei latente a reac"iilor motorii la e8citan"i vi!uali #i auditivi, reducerea capacit"ii de munc, reducerea volumului de informa"ie prelucrat de anali!atorul vi!ual, modificri din partea sistemului circulator, manifestate prin scderea tensiunii arteriale sistolice #i cre#terea tensiunii arteriale diastolice '91(. *nstruirea profesional se ba!ea! pe urmtoarele principiiI 4 accesibilitateF 4 corespunderea standardelor de instruire de statF 4 comple8itatea, poliprofilarea procesului de instruireF 4 rela"iile socio4economice, formele de proprietate #i de gospodrie '1(. Regimul instructiv4educativ se caracteri!ea! prin periodicitatea organi!rii ocupa"iilor, durata lor, structura regimului !ilei, pre!en"a pau!elor reglementate, alternarea activit"ilor intelectuale #i efortului fi!ic n timpul !ilei #i sptm$nii, ritmul lor. Regimul instructiv4educativ n cadrul institu"iilor de nv"m$nt secundar profesional este apreciat dup urmtorii factori de ba!I 4 durata anului de nv"m$nt, sptm$na, !iuaF 4 ritmul de alternare a !ilelor teoretice #i de instruire practic pe parcursul sptm$niiF 4 reparti!area orelor n orarF 4 durata #i structura lec"ieiF 4 ritmul #i activitatea elevilor n cadrul orelor de instruire practic #i teoretic '9;(. ste necesar de a remarca urmtoarele cerin"e privind organi!area activit"ii instructiv4 educative, profesionale n cadrul institu"iilor de nv"m$nt secundar profesionalI 9. organi!area ra"ional a regimului instructiv4educativI alternarea lec"iilor teoretice cu cele practiceF /. organi!area regimului de alimenta"ie bogat n trofine 6proteine, lipide, glucide7, ct #i a regimului de odihnF @. organi!area formelor #i elementelor de educa"ie fi!ic n r$ndurile elevilorF ?. organi!area activit"ilor e8tra#colare '?(. Com'o "amen"ul al%men"a ne#(n("o# 3n ela&%e $u #(n("a"ea

///

&limenta"ia pre!int unul din factorii decisivi, care influen"ea! sntatea #i nivelul de!voltrii fi!ice a copiilor #i adolescen"ilor. 3erin"a obligatorie este ca prin alimente calitative copiii #i adolescen"ii s primeasc trofine n cantit"i #i raporturi optime, corect reparti!ate n timp, sub o form accesibil #i apetisant. Ae!echilibrul principiilor nutritive, consumul e8agerat sau insuficient de alimente, alte inconveniente sunt factorii de risc maEor de instalare a maladiilor degenerative, malnutri"iei, obe!it"ii, cretinismului, reducerii capacit"ii fi!ice #i mintale, retardului fi!ic, etc. '@(. Regimul de!echilibrat provoac de cele mai dese ori cre#terea mortalit"ii prin maladiile sistemului circulator #i obe!itatea. &bu!ul de lipide L grsimi 6uleiuri rafinate #i ultrafine7, determin apari"ia a numeroase afec"iuni digestive, circulatorii sau dermatologice. &ctuala genera"ie e atins de flagelul obe!it"ii + nu consum suficient fructe #i legume, dar prefer din ce n ce mai mult alimente de tip fast4food '/;(. &t$t supraalimenta"ia, c$t #i subalimenta"ia sunt foarte duntoare pentru organism. &bu!ul de alimente de origine animal determin apari"ia de litia!e biliare sau renale, obe!itate, diabet, arteriosclero!, etc. '/1(. 8cesul de dulciuri rafinate creea! modificri din partea sistemului nervos, metabolism, duc$nd la obe!itate, diabet !aharat, hipertensiune arterial, etc. )umero#i subiec"i au mese neregulate, renun"$nd la una sau mai multe mese, cel mai frecvent la micul deEun '@2(. &limentele de origine animal, care #i modific compo!i"ia chimic dup prEirea lor la temperaturi nalte #i grsimile adeseori refolosite, influen"ea! negativ organismul. &limentele de origine animal pregtite la grtar, devin cancerigene atunci, c$nd sunt prea arse. <n Republica Moldova cu scopul ameliorrii statutului nutri"ional al copiilor #i adolescen"ilor #i promovrii alimenta"iei sntoase, a fost emis -otr$rea Medicului #ef sanitar de stat nr. 99 din 99 iunie /22N DPrivind utili!area #i comerciali!area produselor alimentare n institu"iile pentru copii, 6Monitorul Bficial, nr. 9/N49@2, art. ?11, 9N august /22N7 privind inter!icerea comerciali!rii n interiorul institu"iilor pentru copii #i adolescen"i a produselor alimentare cu valoare energetic nalt, cu con"inut sporit de grsimi #i redus n nutrimenteI a buturilor nealcoolice cu sau fr adaosuri de aditivi alimentari, a produselor cu con"inut sporit de grsimi de tipul Dchipsurilor, #i a produselor de patiserie cu crem. P o1leme a$"uale )e #(n("a"e a a)ole#$en&%lo 3n$a) a&% 3n +$ol%le ' o-e#%onale &dolescen"ii ce4#i fac studiile n cadrul institu"iilor de nv"m$nt secundar profesional constituie grupul cel mai vulnerabil, av$nd starea snt"ii nesatisfctoare, cau!at de factorii ocupa"ionali, calitatea vie"ii Eoas, deprinderile duntore, insuficien"a calit"ii asisten"ei medicale '0(. 3ele mai frecvente maladii depistate la adolescen"ii ce activea! n industria te8til sunt cele ale na!ofaringelui #i laringelui, fiind determinate de influen"a factorilor e8ogeni, endogeni, sensibilit"ii #i particularit"ilor amigdalelor '90(. Ha fete ca!urile de amigdalit sunt mai frecvente ca la bie"i. Maladiile sistemului respirator n *4ul an de studii constituie ?;:, maladiile sistemului digestiv L 9@,9:, traume L N,N:, bolile pielii #i "esutului subcutanat L N,?:, bolile infec"ioase #i para!itare L ?:. <n al ***4lea an de studii cre#te numrul patologiilor sistemului circulator 6distoniile neuro4vegetative, boli hipertensive7 legate de procesul instructiv4educativ #i particularit"ile psiho4fi!iologice '9@(. -ipertensiunea arterial n perioada adolescentin este cau!at de restructurarea sistemului endocrin, c$t #i a factorului genetic '92(. Strile hipotensive se nt$lnesc la adolescen"ii care sunt supu#i mai frecvent ac"iunii c$mpului electromagnetic, !gomotului, vibra"iei #i substan"elor chimice '9?(. 3ercetrile relev, c la finele studiilor n cadrul institu"iilor de nv"m$nt secundar profesional la specialitatea custorese elevilor li se diagnostica cre#terea tensiunii arteriale, cau!at de influen"a factorilor ocupa"ionali 'C(. Maladiile sistemului digestiv au o pondere mare n structura morbidit"ii adolescen"ilor, fiind cau!ate de regimul alimentar incorect, stereotipul vie"ii, infec"iile suportate ale tractului digestiv, caria dentar, condi"iile habituale, calitatea alimenta"iei, factorul genetic #i deprinderile duntoare

//@

'9N(. 3ele mai frecvente patologii ale tractului digestiv sunt maladiile ficatului, ve!icii biliare #i cilor biliare '//(. Grecvent adolescen"ii n mediul ocupa"ional sunt supu#i traumatismului, care este legat de nerespectarea tehnicii securit"ii, reducerea stabilit"ii fi!iologice n timpul oboselii ridicate ce se manifest prin modificarea coordonrii mi#crilor, reac"ia inadecvat la ac"iunea factorilor e8terni ai mediului ocupa"ional '/@(. Pentru absolven"ii institu"iilor de nv"m$nt secundar profesional, de la specialit"ile de lctu#rie, custorie sunt frecvente patologiile aparatului locomotor cau!ate de efortul static #i dinamic. 3ele mai frecvente patologii ale aparatului locomotor la custorese sunt mio!itele mu#chilor spatelui #i radiculita '/?(. 8ist o anumit corela"ie ntre nivelul de de!voltare fi!ic #i starea de sntate, constituind unul din criteriul de ba! ';(. Aereglrile de!voltrii fi!ice pot fi ca urmare a influen"ei statului socio4igienic, insuficien"ei calit"ii #i cantit"ii alimentelor ';, 92(. Printre adolescen"i e8ist un deficit de mas corporal n ?N: #i 9@: L surplus de mas, la adolescente L ??: deficit de mas #i 91: surplus de mas '9@(. <n urma multiplelor cercetri s4a stabilit, c adolescen"ii din cadrul #colilor profesionale au un regim motor neuniformI n timpul orelor teoretice se atest hipodinamia, iar n timpul orelor practice activitatea motorie este unilateral. Ae aceea pentru evitarea strilor de hipodinamie sunt necesare organi!area orelor de educa"ie fi!ic #i a pau!elor de educa"ie fi!ic '91(. Sntatea mintal a copiilor #i adolescen"ilor constituie o problem maEor a snt"ii publice ce va fi inclus ntr4o reflec"ie global a msurilor de preven"ie. 3au!ele tulburrilor afective #i comportamentale sunt de ordin biologic, psiho4social, educa"ional #i cultural '/N(. Studiile epidemiologice demonstrea!, c prevalen"a tulburrilor mintale la copii este de 92:, iar la adolescen"i L 904/2: '/0(. &dolescen"ii #i tinerii sunt mai frecvent e8pu#i la a#a maladii ca schi!ofrenia, depresiile #i to8icomania '/?(. Tulburrile an8ioase #i depresive la copii #i adolescen"i au o morbiditate crescut #i sunt nso"ite de repercusiuni asupra func"ionrii psiho4sociale, individuale #i familiale. Pe msur ce educa"ia dob$nde#te noi valen"e, cu accente pe ncrctura psihologic, iar peste problemele legate de actul educativ se suprapun #i cele de natur socio4economic, stresul #i amplific for"a de penetrare #i consecin"ele sale devin din ce n ce mai devastatoare pentru persoana celui implicat n procesul de educa"ie, iar reac"iile n urma confruntrii cu factorii stresogeni suntI nemul"umiri legate de recompensarea muncii, cre#terea acu!elor somatice, consum de alcool, "igri, etc. '9(. Strile psiho4emo"ionale duc la dereglri de de!voltare fi!ic cu deficit de mas #i patologii cronice la adolescen"i '/0(. &pari"ia tulburrilor mintale precoce la copii #i adolescen"i perturb procesul instructiv4 educativ, care poate avea consecin"e nefaste la v$rsta adult n ca!ul tratamentului nesatisfctor '/C(. Motiva"iile suicidului la copii #i adolescen"i sunt foarte variate. &u fost stabilite urmtoarele grupe de factori de riscI deprima"i, droga"i, alcooli!a"i, de"inu"i ai penitenciarelor, sarcina nedorit, devia"ii psiho4emo"ionale, desfr$nare #i crim se8ual. Moartea suicidal constituie ?,;1: din ca!urile de moarte violent la copiii #i adolescen"ii p$n la 9; ani. 3aracteristic suicidului a fost reali!area acestuia n v$rst adolescentinI 9C ani L 90,0?:F 9N ani L //,1N: #i 9; ani L /1,0: '/(. B%1l%og a-%e 9. &postol Bana, uvil Hui!a, =asilov Marieta #i al., 9111, *nvestigarea stresului la elevii din Moldova. <nI Gactorii de risc din mediul de via" n rela"ie cu sntatea popula"iei, re!umatele lucrrilor, *a#i. /. Saciu .h., Hungu H., Pdure &., #i al. /222, Structura #i etiopatogenia mor"ii violente accidentale, homicidale #i suicidale la copii #i adolescen"i. <nI Probleme actuale ale snt"ii popula"iei #i reformei asisten"ei medicale, 3hi#inu, p.9@490. @. .ut"ul &., &limenta"ia echilibrat a copiilor n #coal, grdini", 3hi#inu, /220, pag.@4/C. //?

?. 0.

-b#escu *., Moraru M., *giena copiilor #i adolescen"ilor, 9111, p.90N. }epca =. Sanalogia. 3urs de prelegeri pentru studen"iI obiective #i con"inut, 3hi#inu, tip. %niv. de Stat D*. 3reang,, /22/, 9?; p. C. eqbi_cg .., aqbpqjd pbkebaj sgsgdqj ]erc^ kbceba]lbp, \pdecibpal, \edcqd e^i_albd qgfqbd mc^]di_a]pb, 91CC, a.@04@N. N. |bebqxbp .v., v^]pddp^ .., abudqqba]g e^mpg]g` cd]dw g kbceba]lbp. QQ dcg^]eg`, ?, 9110, a 02409. ;. bebfqbp^ .., tbi_ abxg^i_qjn g ugbibsgodalgn {^l]bebp p e^mpg]gg edudql^, vbalp^, vdcgxgq^, 91;@, a.0040N. 1. jwl^qbp ., \ga]dh^ q^o^i_qbsb g aedcqdsb keb{daagbq^i_qbsb bue^mbp^qg` jesja]^q^ q^ abpedhdqqbh z]^kdI kebuidhj g ]dqcdqxgg e^mpg]g`, /22C, a.9, 6JJJ.asiainfo.ru7 92. mudqlb .., debp^ v.|., ^e^]gq^ .\., dedq]_dp^ \.., \gqcebh ^e]deg^i_qbw sgkde]dqmgg r cd]dw g kbceba]lbpI {^l]bej egal^ g l^]bhqga]godalod q^ui cdqgd, en^qsdi_al, a. C4N, 6httpIJJJfroselen alMnet.ru7 99. ^kg]bqbp |.., dqd]godalgw kbcnbc p bxdqld n^e^l]dega]glg eba]^ g e^mpg]g` edudql^. QQ dcg^]eg`, @, /220, a.0;4C2. 9/. ersibp^ .., abudqqba]g pig`qg` lbhkidla^ kebgmpbca]pdqqjn {^l]bebp h^ibw gq]dqagpqba]g q^ bes^qgmh kbceba]lbp p m^pgaghba]g b] gqcgpgcr^i_qjn babudqqba]dw gn pjadw qdepqbw cd`]di_qba]g.QQ vdcgxgqalgd g kagnbibsgodalgd ^akdl]j keb{begdq]^xgg lbi_qglbp. v^]deg^ij |adab mqbw q^roqb4ke^l]godalbw lbq{dedqxgg, a.?04?N, vbalp^, 9119. 9@. t^kbkkbe] .., ge lbp^ .., abudqqba]g m^ubidp^dhba]g lbi_qglbp g ro^ygna` keb{daagbq^i_qjn rogigy keg m^pdedqgg bue^mbp^qg`. QQ gsgdq^ g a^qg]^eg`, 9, /22N, a.CN4N2. 9?. \^pdi_dp^ ., \dhdwqjw cbl]be, a.94@, 6httpIQQJJJtrimm.ru7 90. \dec lbpal^` .., eqbi_cg .., cbebp_d kbceba]l^, vbalp^, mc^]di_a]pb q^qgd, 91CN, a.04;. 9C. \dec lbpal^` .., tdfgh ]erc^ g b]cjn^ ro^ygna` keb{daagbq^i_qb4 ]dnqgodalgn rogigy, vbalp^, 91;9, a.@;4?0. 9N. \dec lbpal^` .., \rn^edp^ .., gsgdq^ cd]dw g kbceba]lbp. trlbpbca]pb ci` pe^odw lbi, vbalp^, 91;@, a.94@, 6httpIQQmedaride /?.macMeM.ru7 9;. \dec lbpal^` .., \rn^edp^ .., gsgdq^ cd]dw g kbceba]lbp, vbalp^, vdcgxgq^, 91;C, a./@/4/;9. 91. \dec lbpal^` .., \rn^edp^ .., ^roqjd kebuidhj hdcglb4{gmgbibsgodalbw keb{begdq]^xgg lbi_qglbp. vdcgxgqal^` g kagnb{gmgbibsgodal^` keb{begdq]^xg` lbi_qglbp. v^]deg^ij padab mqbw q^roqb4ke^l]godalbw lbq{dedqxgg, /@4/? bl]`ue`, vbalp^, 9119, a.9?49N, a./@4/?. /2. \rn^edp^ .., gsgdq^ ]erc^ kbceba]lbp p pdwqbw kebhjidqqba]g, vbalp^, vdcgxgq^, 91CN, a./C/4/NC. /9. \rn^edp .v., erfgqgq .|., gsgdqgodalgd kebuidhj keb{daagbq^i_qb4 ]dnqgodalbsb burodqg` kbceba]lbp. |ig`qgd ]dkibpbsb {^l]be^ q^ bes^qgmh kbceba]lbp, e^mqbsb pbme^a]^, vbalp^, 91;9, a./04@@. //. ^l]bej egal^ g keb{gi^l]gl^ m^ubidp^qgw pdenqgn b]cdibp fdircboqb4 lgdoqbsb ]e^l]^ r kbceba]lbp, a.94?, 6httpIQQJJJtrimm.ru7 /@. d]gabp^ .., bibpgqbp^ .., di_al^` .., ^ubidp^dhba]_ kbceba]lbp, m^q`]jn p kebhjidqqba]g g adi_albh nbm`wa]pd. QQ ne^q^ ]erc^ cd]dw g kbceba]lbp, m^q`]jn p adi_albh nbm`wa]pd, edi, 91;/, a. 9??49?C. /?. kge] v.., bebqudlbp ., frh^u^dp ., \jcjlbp . g ce., |bmcdwa]pgd roduqb4kebgmpbca]pdqqjn {^l]bebp q^ aba]b`qgd mcbebp_` ro^ygna` idslbw kebhjidqqba]g. QQ ce^pbbne^qdqgd gesgmgg, C, erqmd, 91;;, a.04;.

//0

/0.

Hast 3..., -ersen M., Va!din &.3., Grancis .., .rubb -. U. Psychiatry illness in the mothers of an8ious children, &m U. Psychiatry, p.94@, 91;N. 6httpIQQJJJ.Jpro.Jho.int7 /C. Melt!er -. et all., The mental health of children and adolescents in Sritain. Hondon Bffice for )ational statistics, 9111, p.94@, 6httpIQQJJJ.Jpro.Jho.int7 /N. MeriMangas .R., >eissman M.M., Prusoff S.., Uohn V., ssortative mating, social adEustment and course of illness in primary affective disordersI psychopathology in offspring. QQ Psychiatry, p./4@, 911;. 6httpIQQJJJ.Jpro.Jho.int7 /;. httpIQQ/22Cinformatia.ro, =iitoarea genera"ie de rom$ni gras #i mic de nl"ime, /22C. /1. httpIQQbuybye.Jordpress.com, /22;, lena SeEu, Starea de sntate. @2. httpIQQJJJ.sJiss4paediatrics.org, /222, Ha situation nutritionelle des enfants en $ge scolaire et place de lKalimentation dons les programmes scolaires en suissi, Sulletin de lKBGSB )o.@1.

UNELE PARTICULARITFI MEDICO?SOCIALE A POPULAFIEI VMRSTNICE0 CA PROBLEM DE SNTATE PUBLIC A)el%na Cela$ *MSP Spitalul Raional Aondu#eni, coala de Management n Sntate Public Summa ! Medicosocial particularities of aging population as a public health problem *n this JorM the author touches on certain social, medical and economic aspects of the aging population. *n the content of the article are developed the conseTuences of population aging phenomena Jhich is closely linMed to the folloJing particularitiesI demographic, medical, social as Jell as strategies in the improvement and protection of aging populations state of health. n" o)u$e e &ctualitatea problemei.<n Republica Moldova la nceputul anului /22C locuiau ?N0,/ mii persoane n vrst de C2 ani #i peste, din care mai mult de Eumtate 6C97 sunt femei. Aou treimidin numrul total al persoanelor n etate locuesc n mediu rural. <n func"ie de vrst s4a stabilit c fiecare a patra persoan este n vrsta cuprins ntre C24C? ani iar 99,C sunt persoane care au mai mult de ;2 ani.<mbtr$nirea popula"iei este un fenomen ireversibil, comun tuturor "rilor. )enomenul este datorat% 4 cre#terii numrului absolut al popula"iei v$rstnice #i a ponderii ei n popula"ia totalF scderii natalit"iiF cre#terii speran"ei de via"F 4 ritmului de cre#tere al acestei categorii, mai mare ca al popula"iei generale 6dac n 9112 popula"ia v$rstnic repre!int ?: din ntreaga popula"ie a "rilor n curs de de!voltare #i 9/: n "rile de!voltate, pentru anul /220,Brgani!a"ia )a"iunilor %nite previ!ionea! c n "rile de!voltate ea va repre!enta 9;: din popula"ie, iar n anul /2/2 L //:. .rupa de v$rst cu cel mai mare ritm de cre#tere este considerat cea de ;2 de ani #i peste. <mbtr$nirea este un proces sau un cumul de procese de involu"ie somatic #i func"ional ireversibile, esen"ial individuale, #i nu globale. 8ist diferen"e ntre "ri privind v$rsta legal de pensionare #i astfel 6dup unii7 nceputul v$rstei a ***4a, at$t pentru se8ul feminin, c$t #i masculin. Brgani!a"ia Mondial a Snt"ii, n 91C?, a recomandat ca limita pentru ncadrarea persoanelor n categoria v$rstnicilor, v$rsta de C2 de ani, popula"ia n general, sau a unei "ri, n special, put$nd fi mpr"it dup v$rsta fi!iologic n trei categorii 6popula"ia infantil, cu v$rsta

//C

cuprins ntre 2 49? aniF popula"ia adult, cu v$rsta ntre 90401 ani, #i popula"ia v$rstnic, ce cuprinde persoane cu v$rsta de C2 de ani #i peste7. Hongevitatea se ob"ine numai dac e8ist #i se men"ine o Dstare de bine, a individului. &cest lucru este reali!at numai n familie #i de ctre familie, care are obliga"ia reali!rii unui climat, at$t de dorit, de benefic #i meritat, celor pe care i pre"uim pentru ceea ce au fost #i sunt, prin"ii #i bunicii sau strbunicii. ste cunoscut faptul c, dintre factorii psihosociali cu rol sanogenetic, armonia vie"ii de familie, generatoare de satisfac"ii #i reali!ri, este unul dintre elementele cheie ce influen"ea! favorabil durata vie"ii. Hongevitatea, n forma ei activ, nu ni se ofer, ci ea trebuie cuceritF a #ti s o cucere#ti, a #ti s mbtr$ne#ti, este deopotriv o #tiin" #i o art, iar secretul acestei reu#ite este via" activ, n miElocul familiei. Starea de sntate a popula"iei de v$rsta a ***4a este direct influen"at de bunstarea social. <n ultimul deceniu, n aprecierea strii de sntate a v$rstnicului, se insist tot mai mult pe metode epidemiologie #i pe autoevaluarea snt"ii. &utoevaluarea se ba!ea! pe capacitatea individului de a4#i evalua singur starea func"ional #i raportul dependen"Qindependen" n legtur cu activitatea vie"ii !ilnice. B stare bun de sntate, pe parcursul ntregii vie"i, este elementul determinat al unei btr$ne"i sntoase, satisfctoare. volu"ia morbidit"ii generale #i specifice, precum #i a morbidit"ii la persoanele de v$rsta a ***4a sunt mult influen"ate de o serie de factori socio4economici caI srcia, singurtatea, lipsa locuin"ei sau locuin"a improprie nevoilor specifice v$rstei, dependen"a socio4financiar, lipsa afec"iunii din partea celor dragi, lipsa n"elegerii, toleran"ei, pierderea oricrui "el, a unui sens n via", depresia, etc. 3onsecin"ele fenomenului de mbtr$nire a popula"iei pot fiI :. demogra"ice, 4 cre#terea numrului popula"iei v$rstniceF 4 cre#terea numrului familiilor fr copii #i cu persoane v$rstnice. 2. medicale, 4 polimorbiditateF 4 cre#terea consumului medial 6Brgani!a"ia Mondial a Snt"ii consider c doar 92: din tineri au o afec"iune #i doar /: din v$rstnici sunt snto#i7. C. sociale 4 pierderea autonomieiF 4 incapacit"ii func"ionale par"iale sau totale, de unde nevoia de servicii sociale adecvate. Con#e$%n&ele )emog a-%$e $ele ma% ma $an"e #un"5 9. cre#terea numrului persoanelor v$rstnice, fr men"inerea unui echilibru ntre celelalte grupe fi!iologice de v$rst, generea! de!echilibru, cu cre#terea indicelui de dependen" 6numrul popula"iei inactive L copii R v$rstnici L este cu mult mai mare dec$t al popula"iei adulte productive7 ce are implica"ii de ordin psihosocial, demografic, economic, cultural etc.F /. la nivelul popula"iei, cre#terea numrului familiilor fr copii #i a celor constituite numai din persoane v$rstnice sau chiar numai dintr4o singur persoan #i aceea cu v$rsta peste N24;2 ani, cresc consumul #i nevoile de asisten" socio4medical. @. scderea natalit"ii #i a fertilit"ii, cre#terea numrului familiilor formate numai din persoane v$rstnice, duce la depopularea unor !one, mai ales n mediul rural, cu alte implica"ii socio4economice. Con#e$%n&e me)%$ale5 9. tendin"a de supradiagnosticare a maladiilor duce la consum medical crescutF

//N

/. polimorbiditatea aprut odat cu naintarea n v$rst, cu agregarea mai multor afec"iuni la aceea#i persoan, generea! dependen"a #i cheltuieli mari printr4un consum crescut de presta"ii medico4socialeF @. serviciile medicale ambulatorii, dar mai ales spitalice#ti pentru v$rstnici, la care se apelea! des sunt foarte costisitoare, iar resursele financiare ale seniorilor sunt foarte modesteF ?. comple8itatea afec"iunilor la v$rstnic, precum #i evolu"ia particular a acestora la terapia administrativ, cresc numrul !ilelor de spitali!are, a numrului de paturi ocupate de v$rstnici, dar n pre!en"a unei re"ele de ngriEiri comunitare, seniorii ar putea continua tratamentul #i recuperarea la domiciliu. Con#e$%n&ele #o$%ale5 &cestea decurg din pierderea autonomiei persoanei v$rstnice, a posibilit"ilor economice, financiare reduse #i din instalarea unei incapacit"i func"ionale, ceea ce necesit servicii sociale adecvateI 9. ine8isten"a n comunitate a unor servicii medico4sociale n sistemul de sntate, generea! o serie de disfunc"ii care ar putea fi evitate prin organi!area unei re"ele comunitare de ngriEiri la domiciliu a v$rstnicilor, precum #i organi!area unor echipe multidisciplinare, care ar permite evaluarea prealabil a nevoilor n servicii medicale a persoanelor dependente de v$rsta a ***4a #i orientarea acestora ctre acele servicii care s le satisfac nevoileF /. spitalele sunt puse adesea n situa"ia de a g!dui ca!uri care sunt de fapt ca!uri pur sociale, dar pentru care nu e8ist spriEin fin partea familiei sau a comunit"ii, #i care ocup, mai mult sau mai pu"in, paturile solicitate frecvent de urgen"e medicale, nemaipun$nd n discu"ie cheltuielile suplimentare suportate de spital prin internarea acestei categorii de persoaneF @. mbtr$nirea popula"iei cre#te cererea de asisten" geriatric, gerontologic #i de alte specialit"i, cerute n domeniuF ?. pentru sus"inerea financiar, medical, social este necesar un cadru legislativ adaptat nevoilor v$rstnicului #i ocrotirii acestuia, cu stimularea rm$nerii v$rstnicului n propria locuin", ncuraEarea #i stimularea familiilor pentru a4#i ngriEi v$rstnicii n propria familieF 0. gsirea de resurse pentru adaptarea locuin"elor persoanelor de v$rsta a ***4a la gradul #i titlul de dependen" instalat. Popula"ia v$rstnic este mare consumatoare de presta"ii medicale, av$nd #i o vulnerabilitate crescut la stresul fi!ic #i social. Genomenul de mbtr$nire este asociat cu cre#terea morbidit"ii, n special cu alur cronic, cu incapacitate de munc fi!ic #i psihic, ce au o durat din ce n ce mai lung, termin$nd cu dependen"a familial #i social, dependen"a nsemn$nd aEutorul necesar chiar #i n activit"ile de ba! ale vie"ii cotidieneI igiena personal, deplasarea 6chiar #i n locuin"7, mbrcatul4de!brcatul, alimenta"ia, igiena #i gospodria n locuin"a proprie. Aatorit duratei medii de via" mai mare cu C4; ani la se8ul feminin fa" de cel masculin, femeile v$rstnice repre!int o pondere mare a acestei subpopula"ii, cu o situa"ie #i mai grea dec$t a btr$nilor, datorit unor cau!e social4economice #i medicale cum ar fiI pensiile mai mici, procent mult mai mare de vduve, pondere mai mare de boli cronice cu incapacitate de munc #i dependen". Brgani!a"ia )a"iunilor %nite stabile#te urmtoarele limite cronologice pentru definirea v$rstelorI 4 adul"iI ?0401 aniF 4 persoane v$rstniceI C24C? aniF 4 btr$niI C0412 aniF 4 foarte btr$niI ~ 12 ani. =$rsta de C0 de ani poate fi considerat limita pentru persoanele v$rstnice. //;

8ist mai multe metode de msurare a mbtr$nirii popula"ieiI 4 determinarea ponderii popula"iei v$rstnice din totalul popula"ieiF 4 v$rsta medie a popula"ieiF 4 raport popula"ie v$rstnic 6numr7 popula"ie infantil 6numr copii7F 4 indice de dependen". &ceste consecin"e ale mbtr$nirii popula"iei, impun g$ndirea #i aplicarea unor strategii pe termen mediu #i lung care s vi!e!eI 9. organi!area de re"ele comunitare ambulatorii de servicii de ngriEire #i ocrotire a v$rstnicilor la domiciliu 6centre de ngriEire de !i, de noapte, de asisten" medico4 social la domiciliu, de asisten" social specific v$rstnicului, unit"i ambulatorii sau re"ea de asisten" terminal7F /. organi!area de institu"ii de ngriEire pe termen lung, unde s se acorde asisten" social 6case de retragere pentru pensionari, pentru btr$ni7, sau socio4medical, pentru persoane cu afec"iuni cronice dependente 6cmin spital pentru bolnavi cronici sau unit"i pentru afec"iuni psihice7. <n "rile uropei de vest, numai /2: din v$rstnici sunt interna"i n acest tip de unit"i, restul sunt ngriEi"i n familie sau la propriul lor domiciliu. @. reali!area unor programe de screening pentru identificarea v$rstnicilor, car pot s rm$n la domiciliu, integra"i n familiile lor, precum #i a celor care trebuie ngriEi"i n institu"ii speciale re!iden"ialeF ?. facilit"i comunitare pentru familiile ce au n ngriEire v$rstnici cu probleme sociale sau socio4medicale. Sarcinile institu"iilor sociale ce ofer servicii destinate popula"iei v$rstnice suntI 9. ngriEirile trebuie s fie de tip Dntrerupt,, n sensul c aceste ngriEiri trebuie acordate sub aspectul procurrii hranei, asigurrii aEutorului n menaE, a aEutorului n autongriEirea !ilnic, #i nu preluarea n totalitate a sarcinilor persoanelor v$rstniceF /. stimulente materiale pentru persoanele sau familiile care au obliga"ia de a ngriEi v$rstnici la domiciliuF @. ngriEiri de tip Dnursing,, reali!ate de cadre cu pregtire medie, ce se deplasea! la domiciliul v$rstnicului, asigur$nd asisten" medical #i socialF ?. integrarea v$rstnicului n via"a comunit"ii #i stimularea implicrii lui. Plan%-%$a ea $en" elo 'o'ula"e $u 'o'ula&%e ,2 #"n%$( *mpactul mediului asupra snt"ii v$rstnicilor este factorul care impune msuri urbanistice adecvate nevoilor specifice a aceste grupe de popula"ie, pentru cI 9. mbtr$nirea popula"iei L necesit crearea unui mediu urban diferit de al tinerilorF /. v$rstnicii necesit un stil compact al mediului urbanI distan"e scurte #i sigure, nevoile socio4economice ale v$rstnicilor s poat fi satisfcut n cartiere restr$nseF spa"iile publice trebuie s fie astfel proiectate, nc$t, accesul v$rstnicilor la ele s fie facilF transportul public s permit independen"a v$rstnicilor pentru a participa la via"a comunit"iiF @. reglementri de trafic rutier adaptate specificului v$rstnicului, pentru evitarea accidentelor. <n cadrul conceptului de &sisten" Primar a Strii de Sntate, oficialit"ile sanitare, mpreun cu asocia"iile v$rstnicilor, planificatorii urbani, autorit"ile comunitare, ar trebui s lucre!e mpreun, pentru rennoirea strategiilor urbane, cu referire special la v$rstnici, inclusiv msuri legislative n acest sens. Hocuin"a este vital pentru sntatea fi!ic #i psihic a v$rstnicilor, pentru c, petrec$nd mult timp acas, o locuin" adecvat nevoilor, poate reduce asisten"a institu"ionali!at. 3alitatea standardului de via" #i sntate a v$rstnicilor este str$ns legat de calitatea locuin"ei n care triesc. Situa"ia locuin"elor #i politica locuin"elor pentru v$rstnici sunt domenii prioritare n sistemati!are.

//1

Ha btr$ne"e scade abilitatea func"ional #i apar handicapuri, condi"ii patologice 6tulburri de locomo"ie, incontinen" urinar, demen" senil, scderea au!ului #i v!ului7. Ae aceea locuin"a btr$nilor trebuie s fie adaptat condi"iilor lor #i nevoilor mai mari de aEutor. 8ist stare n care, locuin"ele pentru v$rstnici sunt o problem public #i s4au gsit diverse variante de re!olvare a acestor probleme. Se iau n considerare, n cadrul sistemati!rii, aspecte privindI po!i"ia locuin"ei, proiectul, integrarea cu alte grupuri de v$rstnici, accesibilitatea la asisten" medical #i social, alte servicii caI !one de cumprturi, transport public, agrement. Pentru reali!area acestor de!iderate, strategia legislativ trebuie s fie dublI 9. msuri legislative care s stabileasc standarde definite de e8per"i n probleme caI balustradele, reperele scrilor #i ascensoarele pentru u!ul crucioarelor #i s permit timp suficient pentru accesF /. legisla"ie privind diriEarea resurselor financiare pentru promovarea locuin"elor corespun!toare 6av$nd n vedere resursele financiare proprii reduse ale v$rstnicilor7. *mportant este c, v$rstnicul s fie informat asupra drepturilor legislative de acre se bucur n acest domeniu. Con$luz%% 9. Aatele Brgani!a"iei Mondiale a Snt"ii confirm c ponderea popula"iei v$rstnice este n continu cre#tere, dac n 9112 popula"ia v$rstnic constituia ?: din ntreaga popula"ie a "rilor n curs de de!voltare #i 9/: n "rile de!voltate n anul /220 a constituit 9;: din popula"ie, iar n anul /2/2 L //:. /. Hongevitatea, n forma ei activ, nu ni se ofer, ci ea trebuie cuceritF a #ti s o cucere#ti, a #ti s mbtr$ne#ti, este deopotriv o #tiin" #i o art, iar secretul acestei reu#ite este via"a activ, n miElocul familiei. @. <n societatea contemporan, se nregistrea! o tendin" de cre#tere a numrului de familii nucleare compuse numai din #o" L so"ie #i copii #i scderea numrului de familii lrgite pe vertical sau ori!ontal sau pe ambele sensuri, ce cuprind #i v$rstnici 6prin"i cuplului, bunicii #i rudele n v$rst, etc.7. ?. volu"ia morbidit"ii generale #i specifice, precum #i a morbidit"ii la persoanele de v$rsta a ***4a sunt mult influen"ate de o sere de factori socio4economici caI srcia, singurtatea, lipsa locuin"ei sau locuin"a improprie nevoilor specifice v$rstei, dependen"a socio4financiar, lipsa afec"iunii din partea celor dragi, lipsa n"elegerii, toleran"ei, pierderea oricrui "el, a unui sens n via". B%1l%og a-%e 9. Sor!an 3ristina Maria, Mocean Glorea. Sntate Public, di"ia Medical %niversitar D*uliu -a"ieganu,, 3luE4)apoca, Rom$nia, /22/, /N? p. /. Auda Rene. .erontologie medico4social, d. Uunimea, *a#i, Rom$nia, 91;@, 9;0 p. @. nchescu A., Marcu .r.M. Sntate Public #i Management sanitar, colec"ia Medicinalis, ditura &ll, Sucure#ti, Rom$nia, 9110, @/2 p. ?. Melnic S. Bmul. .ene!a e8isten"ei umane QQ 3hi#inu, 911;, //2 p. 0. Auda Rene. Sntate Public #i Management. Moldtip, *a#i, Rom$nia, 911C. //2 p.

UNELE VIZIUNI ASUPRA IMPLIMENTRII A UNUI PROGRAM DE SNTATE A LUCRTORILOR DIN SECTORUL AGRICOL AL RAIONULUI CLRAI N%$olae Lu'u 3entrul Medicilor de Gamilie 3alara#, coala de Management n Sntate Public Summa ! /@2

'ome visions regarding health program implementation for agricultur 2or0ers in .alarasi district Social problems such as poverty, unemployment and inadeTuate educational system have impeded and considerably reduced the State facilities for granting and respecting the Right to -ealth Protection. Since the liTuidation of MolMho!es, sovMho!es and reforms in Moldovan agriculture, as the so4called 5Hand Reform5, a great number of population groups, such as independent farmers, Jere put under a disadvantage as compared to the rest of the population, including the rendering of medical assistanceI 9. The minimal number of insured peasants in comparison Jith other social groups of the population in Moldova. /. *nsufficient peasants access to medical assistance Jithin the limits of compulsory medical insurance. @. HoJ sanitary and hygienic level among rural population. ?. & small amount of medical assistance covering in the uniTue program pacMage of 3ompulsory Medical *nsurance for uninsured peasants. 0. *ndependent farmers high morbidity influenced by important environment local factors, particularly respiratory, musculosMeletal and nervous system and digestive tract morbid states Jhich can be considered as occupational peasants disease. C. -igh death rate of able4to4JorM farmers. -ence, a territorial and Republican program for disadvantageous JorMing population engaged in agriculture should be implemented. The obEective of the program is to contribute to long4term health improvement of local peasants. n" o)u$e e <n % numrul de lucrtori angaEa"i n agricultur, silvicultur #i v$ntoare 6)&3 297 este n scdere. %ltimele statistici arat c a sc!ut de la 9/ milioane de lucrtori 6ca &>%7 n 91;2 la C milioane n /229 6&gricultura european /22/7. %n studiu al condi"iilor de munc n diferite sectoare industriale a artat c lucrtorii din sectorul agriculturii erau mai n v$rst de c$t cei din alte sectoare, ?;: dintre lucrtori av$nd ntre ?0 #i C? de ani #i 0: dintre lucrtori av$nd C0 de ani sau mai mul"i 6Profilul sectorial al condi"iilor de munc /22/7. <ntre statele membre e8ist diferen"e n distribu"ia for"ei de munc n diferite sectoare industriale. Propor"ia din for"a de munc din agricultur varia! de la 9,@: n Marea Sritanie la 90: n .recia. Singurul grup profesional care pre!int o descre#tere 6o reducere de 90:7 a for"ei de munc ntre 91104/22/ au fost lucrtorii agricoli califica"i 6Munca #i sntatea n % I un portret statistic, /22?7. Popula"ia activ din % mbtr$ne#te. &cest lucru este cel mai evident printre cei cu v$rste de 00 p$n la C? de ani unde for"a de munc a crescut cu 9C: ntre 91104/22/, n timp ce pentru lucrtorii ntre 90 #i /? de ani, cre#terea a fost de numai /:. 6Munca #i sntatea n % I un portret statistic, /22?7. <n Republica Moldova la nceputul anului /22C locuiau ?N0,/mii pertsoane n vrst de C2ani #i peste, din care mai mult de Eumtate 6C97 sunt femei. Aou treimi din numrul total al persoanelor n etate locuiesc n mediul rural. <n perioada de tran!i"ie #i reformare n RM a cunoscut dificult"i economice, instabilitate politic, de!integrare a re"elei de securitate social #i nrut"irea condi"iilor de via" a popula"iei, ndeosebi popula"iei rurale.Problemele sociale precum srcia, #omaEul #i sitemul educa"ional necorespun!tor au mpiedicat #i redus semnificativ posibilit"ile statului de a asigura #i respecta dreptul la ocrotirea snt"ii . Aatorit finansrii ritmice #i mai obiectve a serviciilor medicale de sntate curative s4a ob"inut stoparea unor indicatori negativi demografici cum sunt morbiditatea #i mortalitatea prin boli cardiovasculare, bol.tractului digestiv.

/@9

)ectnd la cele relatate, mortalitatea persoanelor apte de munc este nalt #i dep#e#te cifra de @0: din numrul deceda"i pe raionul 3lra#i. A$"ual%"a"ea Bdat cu desfiin"area colho!urilor, sovho!urilor, reformelor n &gricultura Republicii, a#a numita +Reforma pmnt,, o mare parte din pturile sociale cum sunt agricultorii independen"i, au rmas ntr4o defavoare fa" de restul popula"iei, inclusiv #i n acordarea asisten"ei medicale. )umrul minimal de "rani 6persoane asigurate7 n compara"ie cu alte pturi sociale a popula"iei. &coperirea Eoas cu poli"e de asigurare medical. &ccesibilitatea insuficient a "ranilor la serviciile medicale n cadrul asigurrilor medicale obligatorii. =olumul mic de acoperire cu servicii medicale n pachetul Programului %nic de &sigurri Medicale obligatorii pentru "ranii neasigura"i. Morbiditatea nalt a agricultorilor independen"i influen"at de factorii locali de mediu importan"i, n special stri morbide a tractului digestiv, sistemului respirator , locomotor care pot fi considerate ca boal profesional a "ranilor. Mortalitatea nalt a agricultorilor independen"i ap"i de munc. 3ultura sanitaro4igienic Eoas n rndurile popula"iei rurale. )ecesitatea mbunt"irii asisten"ei medicale popula"iei rurale. &vnd n vedere gravitatea problemelor ce "in de sntate,se propune un program de s$n$tate a lucrtorilor din sectorul agricol obiectivele programului vi!ea! comple8itatea interven"iei, necesitatea unor eforturi bine stabilite, comunicarea #i coordonarea eficient de promovare #i men"inere a strii de sntate a lucrtorilor din sectorul agricol. "rogramul necesit# antrenarea partenerilor at8t la nivel local c8t 9i la nivel na$ional% Ministerul Snt ii# 3onsiliul r>lui 3lrai# .MSP SR 3lrai; 3M$ 3lrai# 3entru raional de Medicin Preventiv# 9hb iSntatea ranilor/# *dministra ia comunit ii# bospodrii rneti. =iserica *lte .ntreprinderi S$o'u %le +% 1ene-%$%a %% Programul prevede mbunt"irea de lung durat a strii snt"ii popula"iei rurale n ba!a impactului proiectului asupra mic#orrii #i nlturrii factorilor nefavorabili a mediului ocupa"ional n localit"ile rurale. .rupurile "int ale programului sunt agricultorii ce de"in cote de pmnt 6"ranii7 #i membrii familiilor lor, ct #i personalul medical din r4ul 3lra#i 6m.familie, a.medicale7. O1%e$"%,ele ' og amulu% Scopul Programului este de a contribui la mbunt"irea de lung durat a indicatorilor strii snt"ii "ranilor din localit"ile r4lui 3lra#i, n ba!a impactului ac"iunii asupra calit"ii factorilor mediului ocupa"ional. :biectivele programului sunt% 9. Brientarea eforturilor de activitate a personalului medical din r4ul 3lra#i, n problemele strigente de sntate #i necesit"ii reali!rii unor msuri preventive eficiente n cadrul activit"ii sale cotidiene. /@/

/. Ridicarea nivelului de cuno#tin"e #i gradul de con#tienti!are a popula"iei rurale n primul rnd a grupului "int 6"rani7, precum #i mrirea numrului de activit"i privind diminuarea factorilor nocivi, prevenirii bolilor n cadrul interven"iilor programului. @. Stabilirea mecanismelor de colaborare intersectorial n vederea reali!rii #i asigurrii continuit"ii activit"ilor enumerate n obiectivele nr.9 #i nr. / Rezul"a"ele ' e$on%za"e +% a$"%,%"(&%le ' og amulu% Re7ultat preconi7at 1!- Reali!area unui model de studiu #tiin"ifico4epidimiologic al celor mai dese ntlnite maladii la "rani, influen"ate de ac"iunea factorilor mediului ocupa"ional. ;-a fi reali7at un studiu-8ndrumar compus din 3 p#r$i% 9. 3apacitatea *nstitu"iilor curativ profilactice din raion pentru e8aminarea #i depistarea maladiilor fregvent ntlnite la "ranii din localit"ile raionului. /. stimarea nivelului la cuno#tin"ele #i gradului de con#tienti!are a "ranilor privind problemele de sntate. @. Pregtirea personalului medical #i al partenerilor n vederea orientrii activit"ilor de diminuare a factorilor mediului ocupa"ional. Studiul v4a fi elaborat, testat #i reali!at la nivel local de personalul medical al B). +Sntatea "ranilor,. Re7ultat preconi7at 2. 3onsolidarea capacit"ilor privind diminuarea morbidit"ii legate de calitatea factorilor mediului ocupa"ional prin nlturarea factorilor nocivi. <n vederea promov#rii schimb#rii modului de via$# 9i ridic#rii gradului de con9tienti7are+ v-or fi abordate subiectele urm#toareI *nfluen"a factorilor nocivi a mediului ocupa"ional. &ctuali!area planului na"ional de sntate n rela"ie cu mediul. <ncuraEarea adoptrii comportamentului sntos . &ctuali!area planului na"ional de sntate n rela"ie cu mediul. 3on#tienti!area responsabilit"ii factorilor4chee pentru starea mediului #i a snt"ii popula"iei. %n mediu salubru pentru o sntate mai bun. )ecesitatea asanrii mediului. )ecesitatea asigurrii popula"iei rurale cu ap potabil. &bordarea prin mass4media a problemelor de sntate #i informarea popula"iei ntr4un mod accesibil. ni$ierea unei alian$e al $#ranilor% &lian"a v4a fi compus din parteneri #i organi!a"ii care desf#oar activit"i privind sntatea "ranilor, inclusiv promovarea snt"ii #i profila8ia maladiilor. Re7ultat preconi7at 3. laborarea unei strategii de comunicare func"ional #i ridicarea gradului de con#tienti!are a popula"iei. 1!*laborarea strategiei de comunicare% &ctivit"ile de comunicare vi!ea! scopuri #i obiective bine definite, grupuri4"int, mesaEe4 chee, surse #i miEloace de comunicare. Mi=loacele de comunicare implicate 8n conte1tul "rogramului% 0. Mass4media 6televi!iunea, radioul, revistele, publica"iile speciale la nivel local #i posibil na"ional7. C. *nternetul, conferin"e de pres, interviurile cu #i instruirea Eurnali#tilor privind subiectele prioritareF N. Publicitatea 6cu ncuraEarea rela"iilor +libere, cu publicul7F ;. Publica"iile la nivel local n cadrul programului 6inclusiv volante, bro#uri, postere, materiale video7F 1. venimentele #i activit"ile precum !ilele snt"ii. /@@

Re7ultat preconi7at >I laborarea recomandrilor pentru politica )a"ional prvind profila8ia maladiilor #i sntatea "ranilor n RM. 4cest capitol include urm#toarele activit#$i% 9. laborarea ndrumrilor pentru "rani, agricultori independen"i cu privire la promovarea snt"ii #i profila8ia maladiilor provocate de factorii mediului ocupa"ional. /. laborarea recomandrilor pentru strategiile de promovare a snt"ii #i profila8ia bolilor 6reglementri,ghiduri, reguli informale ale administra"iilor locale, ntreprinderilor precum #i institu"iilor curative. Re7ultat preconi7at ?% 3onsolidarea capacit"ilor locale n vederea asigurrii colaborrii intersectoriale #i antrenrii comunit"ii n diminuarea factorilor nocivi a mediului ocupa"ional. .ursuri de instruire pentru personalul medical din r-ul .#l#ra9i% ste unul din principalele re!ultate preconi!ate ale programului care necesit abordarea noului concept de Sntate Public cu orientare spre profila8ie. Temele de ba! se vor ba!a pe conceptul +Politicii )a"ionale de sntate,. 4sigurarea echipamentului% ste necesar de a furni!a echipamentul #i utilaEul corespun!tor n vederea asigurrii eficien"ei activit"ilor preconi!ate. Re!ultatul preconi!at C. Managementul, monitori!area #i evaluarea programului. Principiile #i structura general a managementului programului a fost stabilit de MS al RM, 3MG 3lra#i, 3MP 3lra#i #i B). +Sntatea "ranilor,. Managementul proiectului, coordonatorul local al proiectului #i administra"ia local a r4lui 3lra#i vor reali!a monitori!area. ndicii pentru monitori7area desf#9ur#rii activit#$ilor proectului% )umrul personalului medical #i a altor persoane instruiteF )umrul activit"ilor de instruire reali!ate pentru personalul medical #i al altor persoane instruiteF 3oeficientul de mbunt"ire a nivelului de cuno#tin"e a grupului "intF )umrul publica"iilor n !iare, bro#uri #i a altor materiale publicateF )umrul seminarelor reali!ate pentru persoanele cu func"ii de elaborare a strategiilorF <nfiin"area &lian"ei "ranilor. voluarea final a Planului de &c"iune din r4ul 3lra#i, precum #i elaborarea recomandrilor este preconi!at pe * trimestru al anului /221 #i v4a fi reali!at n ba!a msurilor elaborate de echipa Proectului, &dministra"ia Medical a r4lui 3lra#i, B). +Sntatea "ranilor,. Publicarea re!ultatelor Programului este preconi!at pentru al doilea trimestru al an./221. ndicii evolu#rii programului% 3oeficientul de mbunt"ire a cuno#tin"elorF laborarea ndrumrilor #i protocoalelor, ghidurilor pentru grupele tinta in vederea promovarii sanatartii, etc. CONTRIBUFIILE Sugetul estimat al programului este preliminar #i v4a fi modificat pe parcursul proiectului, att din punct de vedere al structurii ct #i al volumului activit"ilor. STRATEGII DE COMUNICARE Bbiectivele, evenimentele #i activit"ile planificate pentru Programul de ac"iune trebuie comunicate grupurilor4"int prin diverse miEloace, precum publica"iile, miEloacele de informare n mas #i contact direct. 1! *venimentele 9i activit#$ile de con9tienti7are! Programe de instruire i seminare4pentru personalul medical, autori!a"iile comunit"ii, ntreprinderile individuale privind problemele de sntate ale "ranilor legate de calitatea factorilor mediului ocupa"ional. /@?

4ctivit#$i% septembrie4octombrie /22;4elaborarea programelor de instruire. noiembrie4decembrie /22;, ianuarie /2214 organi!area programelor de instruire, companiei de con#tienti!are cu spriEinul mass4media, evaluarea re!ultatelor. 4ctivit#$i% Bctombrie, noiembrie, decembrie /22;4identificarea necesit"ilor, cercetarea ofertelor pentru aprovi!ionarea echipamentuluiF *anuarie, februarie, martie /2214distribuirea activ a materialelor necesare pentru con#tiinti!area popula"iei. *anuarie, februarie, martie, aprilie /2214 e8aminarea strii de sntate a "ranilorF Mai /2214evaluarea re!ultatelor.

/@0

4ctivit#$i de desf#9urare% Gebruarie, martie /2214pregtirea companiei de informare &prilie, august /2214distribuirea activ a materialelor, privind problemele de sntate ale "ranilor legate de calitatea factorilor mediului ocupa"ional. Septembrie /2214evaluarea re!ultatelor. <ncuraEarea pentru un mediu salubru pentru o sntate mai bun. *anuarie4 noiembrie /2214 instituirea unei &lian"e a "ranilor snto#i pentru promovarea snt"ii n rndurile agricultorilor independen"i #i membrii familiilor lor. Septembrie Loctombrie /22;4 identificarea #i contactarea poten"ialilor participan"i. *anuarie4martie /2214perioada ce urmea!I continuarea activit"ilor. &prilie /2214 evaluarea re!ultatelor. 4ctivit#$i% Septembrie /2214elaborarea #i discutarea recomandrilorF Aecembrie /2214publicarea #i distribuirea recomandrilor pentru elaborarea politicii. Du a1%l%"a"ea +% -a$"o %% )e #u$$e# 1! Riscuri% *nstabilitatea politic #i socialF 3onlucrarea slab cu Airec"ia nv"mnt,tineret #i sport, gospodrii "rne#tiF Re"inerea finansrii proectului. 'pri=inul din partea autorit#$ilor% ste necesar suportul autorit"ilor locale prin achitarea par"ial a unor cheltuieli. <. (urabilitatea proectului% Ha finisarea asisten"ei din partea Gunda"iei se vor cuta noi finansatori #i sponsori!ri. 3ontm pe sus"inerea 3MG #i 3ompaniei )a"ionale de &sigurri Medicale Bbligatorii n competen"a crora vor decurge activitatea proectului. @. )actori e1terni% Sus"inerea financiar din partea funda"iilorF Sus"inerea par"ial din partea gospodriilor individuale "rne#tiF Sus"inerea din partea autorit"ii publice locale. "iedici% *gnoran"a unor indivi!i ai popula"iei din localit"i. B%1l%og a-%e &Eutor pentru agricultur /22@. httpIQQJJJ.farminghelp.org.uMQ Germieri e8pu#i riscului de cancer de piele /22@ -oJard U. )avig$nd pe teritoriul nee8plorat n cercetarea securit"ii #i snt"ii n muncI provocri ale secolului /9 6/22@7. &*-& conference, Aallas, %S& /22@. httpIQQJJJ.aiha.orgQaihce2@QhandoutsQhoJard.pdf. Vut!bach -A. Tendin"e ale puterii #i ma#inilor. U. agric. ngng Res. 6/2227 NC, /@N4/?N. &verti!ri pentru viitoarele mame privind cre#terea mieilor 6/22@7. Garmers >eeMly *nteractive. httpIQQJJJ.fJi.co.uMQarticle.aspZcon9@@20sec/9hier/9 &ctivitatea agricol a gospodriilor personale au8iliare #i a gospodriilor "rne#ti 6de fermier7 n Republica Moldova4 6Siroul )a"ional de Statistic al Republicii Moldova7.

/@C

UNELE DIRECFII DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE SNTATE N REPUBLICA MOLDOVA Ma %ana >lo ea Airector *MSP Spitalul raional 3imi#lia, coala de Management n Sntate Public Summa ! Reasoning of health system strategic development direction *n this JorM the author describes the folloJing partioularitiesI actual situation, defining the problems Jhich reTuire a cortain solution, specific and general obEectives, necessaru measures in order to achiJe the desired re!ult concerning the above mentioned abEectives, the estimated impact as Jell as stages in the implementation of development strategies of -ealth sistem in Medical *nstitutions of Public -ealth in perspective. A$"ual%"a"ea P o1leme% Republica Moldova se caracteri!ea! prin indici demografici defavorabili pentru economia na"ional. Reducerea senmnificativ a natalit"ii din ultimul deceniu, men"inerea la nivel sporit a mortalit"ii la dul"i determin sporul negativ #i fenomenul de populare a "rii, semnificativ e8primat n ultimii ani. Speran"a de via" la na#tere nu dep#e#te C; ani 6pentru brba"i L C? #i pentru femei L N/ ani, anul /22C7. Redus este #i speran"a de via" sntoas, att la brba"i ct #i la femei. 3onform clasifica"iei BMS, "ara noastr se plasea! n grupa D uro43, a "rilor din uropa cu mortalitate infantil Eoas #i mortalitate nalt a popula"iei matur. Sistemele de sntate moderne sunt destinate men"inerii #i fortificrii snt"ii popula"iei prin oferirea fiecrui individ a unei protec"ii financiare sigure n ca! de mbolnvire #i acordarea serviciilor medicale calitative, indiferent de statutul social al cet"enilor. &cest obiectiv trebuie atins prin utili!area interven"iilor cost eficiente, ba!ate pe dove!i #i n cadrul unui sistem de sntate receptiv la necesit"ile beneficiarilor. &sigurarea drepturilor cet"enilor la ocrotirea snt"ii pe principii de echitate #i angaEamente solidare din partea statului #i a individului sunt caracteristice obligatorii pentru sistemele de sntate contemporane. Reali!area acestor de!iderate este posibil doar prin mbunt"irea substan"ial a proceselor de diriEare din sistemul de sntate #i implicarea activ a societ"ii civile n luarea deci!iilor. B problem aparte a sistemului de sntate, ce necesit o aten"ie sporit la etapa actual, este calitatea sc!ut a serviciilor medicale. *ndicatorii de calitate sunt departe de a corespunde standardelor interna"ionale. <n acest, conte8t este e8trem de important de a demara noi reforme n sistemul de sntate, a8ate pe schimbari structurale care vor conduce la eficien"a #i calitatea sporit. BMS define#te sntatea drept Do stare de bine, complet din punct de vedere fi!ic, psihic #i social #i nu doar absen"e soliv sau infirmit"ii,. &ceast formul relev faptul c sntatea popula"iei este determinat de o gam larg de factoriI economici, sociali, amtilatali, eriditari, caracteristici individuale, inclusiv stilul de via" al fiecrui individ. &stfel, sntatea presupune, drept condi"ii indespensabile, securitatea economic #i social, rela"iile interpersonale #i sociale armonioase, un mediu sigur #i sntos de munc #i de trai, calitatea adecvat a apei potabile, a aerului #i solului, alimenta"iei sufucient #i ra"ional, completate cu un stil de via" sntos #i a$$e# la #e ,%$%% )e #(n("a"e )e $al%"a"e. &sigurarea securit"ii sociale, economice, ecologice, alimentarea #i promovarea unui mod sntos de via" au conturat o nou vi!iune privind ocrotirea, fortificarea snt"ii #i reducerea descrepan"elor n termeni de sntate dintre diferite categorii de popula"ie. &ceasta presupune crearea celor mai bune condi"ii preliminare pentru sntate prin diminuarea factorilor de risc #i reali!area ac"iunilor de prevenire a bolilor pentru individ #i comunitate. Hansarea Politicii )a"ionale de Sntate serve#te drept instrument de abordare sistemic a problemelor de sntate #i de integrare a eforturilor intersectoriale de ameliorare a calit"ii vie"ii #i snt"ii popula"iei pe parcursul ntregii vie"i, n deosebi n perioadele cu un risc sporit pentru sntateI nceputul vie"ii, perioada adolescen"ei #i vrsta naintat. P)S a servit drept ba! pentru /@N

elaborarea #i adoptarea a unor planuri concrete de ac"iuni #i sarcini bine determinate pentru fiecare organ de resort, "innd cont de opinia medical, a popula"iei #i a B).4lor. <n paralel #i n consonan" cu Politica )"ional de Sntate a fost conceput DStrategia de de!voltare a sistemului snt"ii n perioada /22;4/29N, L platforma viitoarelor ac"iuni de consolidare a unui sistem modern de sntate, care s asigure accederea echitabil a tuturor cet"enilor "rii la servicii medicale de calitate prin implementarea standardelor interna"ionale n medicina autohton. Aup declararea independen"ii n august 9119, Republica Moldova s4a confruntat cu o perioad tran!i"ie turbulent, determinat de o cri! economic #i social sever. *ndicatorii de sntate n aceast perioad au sc!ut radical. Sistemul Snt"ii n astfel de condi"ii nu era n stare s preste!e serviciide sntate esen"iale #i adecvate, consistente #i accesibile, iar men"inerea infrastructurii e8cesive a devenit imposibil. %n #ir de programe preventive, cum ar fi Programul )a"ional de *muni!ri, riscau s sufere un colaps total la nceputul anilor 9112. 3re#terea frecven"ei pl"ilor neformale a determinat o bun parte din popula"ie s refu!e adresarea n institu"iile medicale pentru prestarea serviciilor de sntate. <n aceste condi"ii, autorit"ile au con#tienti!at necesitatea operrii unor e-o me e#en&%ale, pentru a permite o de!voltare durabil a sistemului snt"ii n noile condi"ii #i a asigura accesul popula"iei la servicii de sntate eficace, calitative #i cost4eficiente. <n 911/ Moldova devine "ar4membr a BMS, ceia ce a asigurat accesul la resursele informa"ionale interna"ionale n domeniul snt"ii publice #i al managementului serviciilor de sntate. Prin intermediul BMS #i a altor organi!a"ii interna"ionale a nceput colaborarea tehnic n domeniile de interes maEor pentru politica de sntate a "rii. Aomeniile maEore de cooperare sntI fortificarea diriErii n domeniul snt"ii, spriEinul la elaborarea #i monitori!area politicii de sntate, reforma n domeniul finan"rii serviciilor de sntate, managementul medicamentelor, sntatea matern #i a copiilor, supravegherea epidemiologic a maladiilor infec"ioase, tuberculo!ei, -*=QS*A&, controlul maladiilor cronice non4infec"ioase, sntatea n rela"iile cu mediul. 8per"ii BMS au spriEinit autorit"ile na"ionale n elaborarea mai multor programe na"ionale #i acte normative pentru o func"ionare mai eficient #i receptiv a sistemului snt"ii. 3u spriEinul nemiElocit al BMS #i al programului T&3*S finan"at de 3omisia uropean, n anul 911N au fost organi!ate un #ir de misiuni ale e8per"ilor interna"ionali cu un dialg detaliat pe marginea perspectivei de!voltrii durabile a Sistemului Snt"ii din Republica Moldova n noile condi"ii economice #i sociale, care au avut la ba!a e8perien"a interna"ional n domeniu #i argumentele econimice n managementul ba!at pe re!ultate. &ceast etap s4a finali!at cu elaborarea DStrategii de de!voltare a sistemului de sntate pentru perioada 911N4/22@,. Aocumentul a inclus urmtoarele valoriI &bordarea prioritar a problemelor de sntate chitate #i solidaritate Structuri eficiente pentru elaborarea, implementarea #i monitori!area politicilor n domeniul snt"ii cu fortificarea mecani!melor intersectoriale. 3onsultarea #i implicarea popula"iei n deci!iile legate de sntate. Reforma a fost conturat #i mai e8presiv dup ini"ierea colaborrii cu Sanca Mondial. <n acordul de finan"are a proiectului bncii, negociat n perioada 91114/222, au fost identificate elementele L cheieI Restructarea re"elei serviciilor de sntate, redistribuirea supracapacit"ilor ctre medicina primar cu fortificarea re"elei primare #i a medicinei de familie. laborarea unui nou pachet de servicii, care ar corespunde resurselor disponibele. 3entrali!area finan"rii serviciilor de sntate pentru perfec"ionarea mecani!mului de distribuire a resurselor ctre nivelele de asisten" medical. Pe parcursul de mai mul"i ani "rile regiunii uropene se strue s re!olve problema, cum s organi!e!e #i s acomode!e sistemul de sntate pentru a asigura real #i durabil mbunt"irea strii de sntate a popula"iei. /@;

&st!i, tot mai cert se e8prim prerea, c importan"a primordial n mbunt"ire indicatorilor de calitate a popula"iei o constituie perfectarea #i fortificarea sistemelor de sntate. Ae acea etap actual a strategiei biroului uropean al BMS pentru /2204/221 este destinat fortificrii sistemelor de sntate n statele membre, conform particularit"ilor individuale. / hoi sntem siguri; c "orti"icarea sistemelor de sntate vor contribui la salvarea a multor vie i omeneti/ 'Marc &au!on; &irectorul biroului regional al 9MS; a. 2005( 3ondi"iile sociale #i economice severe conduc la cre#terea morbidit"ii prin maladii contagioase #i noncontagioase, inclusiv -*=QS*A&. <n uropa pturilor defavori!ate a popula"iei le devine tot mai greu s evite mbolnvirea sau s trate!e sntatea.Aespre aceasta demonstrea! diferen"a indicatorilor de speran" la via" n diferite "ri #i n diferite grupe sociale ale popula"iei n aceia#i "ar. Toate "rile Regiunii, chear #i cele economic mai favorabile, se ceocnesc ast!i de noi probleme a snt"ii publice. To"i se lovesc de cerin"ele n cre#tere a popula"iei, sporirea cheltuielilor #i situa"ii critice multilaterale n sistemul snt"ii. Aoar cele mai de!voltate "ri ale uropei de vest deplin "in cont de consecin"ele poten"iale n procesul de mbtrnire a popula"iei a$orti"icarea sistemului de sntate > aceasta este scopul principal n perioada actual. hoi c%emm Ministerele Snt ii A practic pe to i cei care snt responsabili de sntatea popula iei A s se alture la noi n acest scop/ 'Marc &au!on; &irector regional al 9MS; a.2005( BMS sistemati!ea! problemele snt"ii n trei scopuri de ba!I &meliorarea indicatorilor de sntate a popula"iei 6att prin nivel ct #i echitate7 Receptivitate la problemele popula"iei 6respectarea demnit"ii, confidialit"ii particularit"ilor vulnerabile a diferitor paturi sociale7F Respectarea principiului de echitate n reparti!area resurselor cu asigurarea riscului financiar fa" de problemele de sntate S$o'u % %n"e me)%a e S$o'u % na&%onale : eg%onale; S$o' un%,e #al

N%,elul )e %mun%za&%e Cal%"a"ea a#%#"en&e% 'e %na"ale +% na+"e %


A$$e# la ma"e n%"a"e -( ( %#$ Amel%o a ea al%men"a&%e% mame% +% nou?n(#$u"ulu%

M%$+o a ea mo "al%"(&%% %n-an"%le +% ma"e n( Amel%o a ea #(n("(&%% 'o'ula&%e%

P o-%la$"%$a ' %ma ( +% " a"amen"ul 8TA A#%gu a ea 'o#%1%l%"(&%lo 'a$%en"ulu% 'en" u e)u$e ea -a$"o %lo

Re)u$e ea mo 1%)%"(&%% +% mo "al%"(&%% ' %n 8TA

Schema func"ionrii Sistemului de Sntate 6BMS a./2227 /@1

BMS, dup Aeclara"ia despre ocrotirea snt"ii n lume 6a./2227 #i Raportul de la Vair 6a./22?7 acord o deosebit aten"ie eficacit"ii sistemelor de sntate din "rile Regiuni prin utili!area schemei de activitate a sistemului. <n dependen" de particularit"ile na"ionale fiecare "ar e nacesar s elabore!e scopuri #i pa#i intermediari mai concre"i, care vor conduce la elaborarea reformelor eficiente prin strategii concreteI 'chema model a :M' de @ (irec$ionare a reformelor+ care conduc la re7olvarea scopului sistemului/ >un$&%% %n"e me)%a e
servicii
Recomanda"ii clinice n ba!a datelor reale

Re-o me 'o#%1%le S$o' na&%onal


Reorgani!area &MP Sporirea nivelului de imuni!a"ie

S$o'u %

Programe de studii pentru mQf #i asistente

3rearea resurselor

Gortificarea serviciilor de asisten"a mamei #i copilului

Sporirea calit"ii asisten"ei perenatale

Mic#orarea mortalit"ii infantile #i materne

Redistribuirea geografic Ginan"are

stimulente
Stimulente materiale dup volumul serviciilor

Sporirea accesului la servicii de maternitate fr risc

3oordonare

Monitori!area implimentrii recomanda"iilor

&meliorarea alimenta"iei mamei #i noi4nscu"ilor

Stimularea produc"iei produselor nbog"ite cu fier

Toate "rile #i teritoriile din uropa de Sud au resim"it nevoia urgent de msuri n spriEinul snt"ii publice. 3onform angaEamentelor, pe care mini#trii snt"ii din "rile din sud4estul uropei #i le4au asumat la Aubrovnic n anul /229au fost elaborate recomandri concrete asupra a patru aspecte cheieI :. 3reterea capacit ii de a identi"ica i rspunde amenin rilor la adresa snt ii popula iei la nivel na ional; districtual 'eude ian( i local; ceea ce include de!voltarea unor sisteme e"icace pentru monitori!are; "ormare i derulare a sc%imbului de in"orma ii; sisteme care s permit identi"icarea i anali!a corect a problemelor. /. .nvesti ii n sisteme de asisten medical care s asigure at`t calitatea serviciilor; c`t i accesul la acestea; n special pentru categoriile vulnerabile; precum i n "inan area unor aste"el de sisteme. C. 3rearea unor mecanisme pentru trans"erul de bune practici i cooperarea la nivel regional. 9 mai bun documentare a activit ilor este de alt"el esen ial pentru ca guvernele i societatea civil din ntreag regiune s poat nv a din e-perien ele acumulate de "iecare. ?. Stimularea unei angaeri mai "erme a donatorilor i institu iilor "inanciare interna ionale n sprieinirea strategiilor na ionale de implementare a acestor recomandri i ncuraearea unei mai bune coordonri ntre acetia

/?2

Con$luz%% Strategia de implementare n sistemul de sntate include reforme esen"iale, pentru a permite o de!voltare durabil a sistemului de sntate n noile condi"ii #i a asigura accesul popula"iei la servicii de sntate. Hansarea Politicii )a"ionale de Sntate serve#te drept instrument de abordare sistematic a problemilor de sntate #i de integrare a eforturilor intersectoriale de ameliorare a calit"ii ve"ii #i snta"ii popuala"iei pe parcursul ntregii ve"i.. &sigurarea securit"ii sociale, economice, ecologice, alimentarea #i promovarea unui mod sntos de via" au conturat o nou vi!iune privind ocrotirea, fortificarea snt"ii, reducerea discripan"ilor n termeni de sntate dintre categorii de popula"ie. 9. /. @. ?. 0. C. N. B%1l%og a-%e Politica )a"ional de Sntate a Republicii Moldova /22N4/2/9 6aprobat prin -otrrea .uvernului nr. ;;C din 2C.2;./22N7. Strategia de de!voltare a Sistemului de Sntate n perioada a.a. /22;4/29N 6aprobat prin -otrrea .uvernului nr. 9?N9 din /?.9/./22N7 aqbpj pebkdwalbw a]e^]dsgg | kb e^mpg]g aga]dh mce^pbbne^qdqg`. abpdedqa]pbp^qqjd aga]dhj mce^pbbne^qdqg` ck^a^ ] fgmqg,. pebkdwalbd edsgbq^i_qbd u eb |, a. /220 3ri!a Snt"ii. B solu"ie pentru uropa de Sud4 st. 3entrul pentru Politici #i Servicii de Sntate, a./22@. Hondon School of -ygiene. Tropical Medicine Bpen Society *nstitute, /22@ P. %rsu., Parteneriatul interna"ional n fortificarea Sistemului Snt"ii din Republica Moldova. Sntate public, conomie #i Management n Medicin, nr.C 3hi#inu /22N. 3. "co., Management n sistemul de Sntate, 3hi#inu /22C A. Tintiuc., Sntate Public #i Management, 3hi#inu /22N.

ACTUALITATEA0 CAUZELE PRINCIPALE I CONSECINFELE NATERII PREMATURE Pe" u E /an *MSP *nstitutul de 3ercetri tiin"ifice n Aomeniul Bcrotirii Snt"ii Mamei #i 3opilului, coala de Management n Sntate Public Summa ! "remature birth% actuality+ main causes and conse3uences Premature birth is one of the most important problems of protection of mother and childKs health, because it determines a high level of perinatal death and morbidity, in spite of the social and economic level of development of the country and the level of perinatal assistance. The freTuency of premature birth is various on the arth, one statistic says 9,CN: 4 /?,N: 6Jith an average of C, ;0:7, another ?,/: 4 @?,?: 6Jith an average of 99,/:7 and this indicators doesnKt decrease last /2 years. >eight of premature born infants in Republic of Moldova differs from 9,1: to N,/:, average consist in /22N L ?,;:, thing caused by registration of premature born from // JeeMs in the Jorld, but in Moldova from /; JeeMs. *n concordance to foresights of &ction plan of Moldova L % starting from 29.29./22;, RM Jill register in official statistics birth and children born Jith mass L 022g and // JeeMs of gestation. =ery often 600,@:7 premature birth taMe place in period of @@4@C JeeMs of pregnancy, in period of /;4@/ JeeMs in @1:, and in period of //4/; JeeMs births taMes place in 0,N: of cases. The mortality in premature birth is in ;49@ times usually and neonatal mortality among premature children consist C24N2:. The incidence of neJ born infants at premature is more than /?9

C,0 times higher than at normal term and it differs from 99@?,/ in /22/ till 9/;2,C in /22C and the incidence of neJ born infants at normal term differs from //9,N in/22/ till 91?,? in /22C. This problem must be supposed to an detailed scientific and practice e8amination for proposing for all Jomen in reproductive age, Jith reproductive loses in anamnesis to be e8amined for determining the causes of perinatal pathologies and preparation of couples for ne8t pregnancy. )a#terea prematur este una din cele mai importante probleme n ocrotirea snt"ii mamei #i copilului. &ctualitatea problemei este determinat prin faptul c na#terea prematur cau!ea! nivelul mortalit"ii perinatale #i morbidit"ii. *ndiferent de gradul de!voltrii socio4economice al "rii #i de nivelul de asisten" n perinatologie, la un nivel nalt se men"ine numrul na#terilor premature. 3ele men"ionate sunt motivate #i e8plicate de procesele ce au loc in societate, asa cum suntI industriali!area accelerat #i nocivitatea sporit, urbani!area #i emigrarea n mas a popula"iei, practicarea timpurie a se8ului, rsp$ndirea infec"iilor cu transmitere se8ual etc. Prematuritatea fatului este considerata cea mai dificil problem din patologia obstetrical mondial, nu at$t prin prisma inciden"ei, c$t datorit imposibilit"ii, cu actualele miEloace tehnice, de a o preveni sau combate integral #i eficient. *mpactul medico4social, demografic, familial, psiho4intelectual, cultural #i educativ este la fel de important, prematurul ca un Dveritabil amplificator de traumatisme #i sechele, grev$nd bugetul fiecrei na"iuni de cheltuieli impresionante 6Sabina Serceanu #i colab., 911;7. <ntre perioada de gesta"ie #i gradul de de!voltare intrauterin a ftului e8ist un paralelism, o concordan", dar numai n ;2 la sut. <n 92: din ca!uri, fe"ii se nasc sub termenul cronologic de na#tere, n alte 92: fe"ii se nasc dup termen 6Higgins, 91;27. Grecven"a prematurit"ii este mult diferit pe glob. Aiscrepan"a este datorat unei multitudini de factori #iQsau circumstan"eI teritorii, !one geografice, ras, standardul socio4 economic, de civili!a"ie, tipul de obstetric practicat, obiceiuri, tradi"ii, etc. ste discutabil ntrebarea privind frecven"a na#terilor premature. <n literatura de specialitate frecven"a medie a prematurit"ii oscilea! dup unele statistici, ntre 9,CN: 4 /?,N: 6cu o medie de C,;0:7, dup altele ntre ?,/: 4 @?,?: 6cu o medie de 99,/:7 #i ace#ti indicatori nu au tendin" spre mic#orare pe parcursul ultimilor /2 ani. <n S%& frecven"a na#terilor premature n anul /222 L 92,9:, Marea Sritanie L N,;:, Gran"a L N,/:, %ngaria 92:, .ermania 1492:, Rusia ?,040: 6\gcdi_qglbp^, 911?, ri^lbp g ce., /22/7. Grecven"a na#terilor premature varia! n func"ie de calitatea asisten"ei obstetricale, a identificrii gravidelor cu risc, a cau!elor variate ce fac posibil o na#tere prematur #i a posibilit"ilor de tratament 6=esternicianu, /22?7. Aup datele statistice n Republica Moldova ponderea nscu"ilor prematur varia! de la 9,1: p$n la N,/:, media constituind n anul /22N 4 ?,;:. &cest fapt este cau!at din motivul c na#terile premature n lume se nregistrea! de la // sptm$ni, pe c$nd n Moldova p$n la 29.29./22; a fost de la /; sptm$ni. 3onform defini"iei BMS, dat n 91NN, na#terea prematur este D...e1pul7ia 9i sau e1tragerea complet# din corpul mamei a unui produs de concep$ie care cAnt#re9te cel pu$in ?00 g sau de o vArst# gesta$ional# egal# cu 22 s#pt#mAni amenoree+ cu talie de cel pu$in 2? cm+ care odat# separat manifest# semne de via$#,b#t#i cardiace+ pulsa$ii ale cordonului ombilical+ contractur# muscular# la stimulii e1terni+ indiferent dac# placenta r#mAne sau nu ata9at#+ cordonul ombilical este sau nu sec$ionat,. &ceast defini"ie nu poate fi aplicat peste tot n lume, deoarece e8ist "ri de!voltate, care au aEuns la astfel de performan"e, ns e8ist nc multe "ri subde!voltate, la care mai sunt valabile criteriile BMS din anii 91?;Q91C9. Problema na#terii premature a devenit o actualitate stringent #i pentru Republica Moldova, dat fiind faptul c ntru reali!area prevederilor Planului de ac"iuni Republica Moldova L % cu privire la implementarea standardelor #i criteriiilor europene privind nregistrarea n statistica oficial de stat a na#terii #i copiilor nou4nscu"i cu masa de la 022 g #i de la // sptm$ni gesta"ie n asigurarea n plan mondial a statisticii /?/

na"ionale conform ordinului Ministerului Snt"ii nr.?00Q9@NQ9@9 din 92.9/./22N de la 29.29./22; se nregistrea! n statistica oficial de stat a na#terii #i copiilor nou4nscu"i vii sau mor"i cu masa de la 022 g #i de la // sptm$ni gesta"ie. 3onform recomendrilor BMS, na#terile premature se divi!ea! n na#teri premature foarte precoce 6//4/N sptm$ni7, na#teri premature precoce 6/;4@@ sptm$ni7 #i na#teri premature 6@?4@N sptm$ni7. &ceasta este condi"ionat de faptul c etiologia na#terilor premature, particularit"ile tacticii de conduit #i re!ultatele na#terii premature difer la aceste etape a sarcinii. <n termenul de gesta"ie //4/N sptm$ni cau!a principal a na#terii premature este scurgerea prematur a lichidului amniotic, infec"ia, insuficien"a istmico4cervical. & doua dup frecven" cau! sunt malforma"iile fetale, determinate n termenele //4/? sptm$ni. <ngriEirea cu orice pre" a unui nou4nscut prematur, ncep$nd cu v$rsta de /?4/; sptm$ni, greutatea 02249222g 6conform cerin"elor BMS7, creea! un #ir de dificultati de ordin social, deoarece cre#te numrul copiilor cu diverse patologii ale S)3, ale aparatului locomotor, aparatului auditiv #i vi!ual, parali!ii cerebrale infantile, cu handicap fi!ic #i mintal 6Munteanu, /2227. &ceast inciden" inegal, permite anumite observa"iiI n "rile de!voltate frecven"a prematurit"ii este redus. <n aceste "ri politica de sntate pronatalic este a8at #i pe problema prematurit"ii, asisten"a de ocrotire se face precoce n cursul fiecrei sarcini, femeia gravid este bine informat, beneficia! de o supraveghere obstetrical clinico4paraclinic regulat, de bun calitate, ca!urile cu risc poten"ial prematurigen sunt spitali!ate precoce. Prematuritatea este n rela"ie direct cu anumi"i factori de patologie, dar #i cu o serie de al"i factori lega"i de gradul de de!voltare a unei na"iuni. a constituie o fidel imagine a standardului socio4economic dintr4o "ar, un barometru al nivelului de cultur, civili!a"ie #i educa"ie sanitar a femeilor gravide. Prematuritatea reflect realist activitatea de ocrotire, supraveghere, spriEin efectiv pentru mam #i copil at$t din partea cadrelor medico4sanitare, c$t #i din partea organelor administrative abilitate. )u nt$mpltor na#terea prematur repre!int apanaEul "rilor cele mai srace, subde!voltate economic, cultural #i tehnico4#tiin"ific, dup cum #i n "rile de!voltate ea se nt$lne#te cel mai frecvent la categoriile defavori!ate economic, socio4familial, cultural4educativ. \gcdi_qglbp^ 6/22N7, ri^lbp, \debp 6/22/7 eviden"ia! urmtoarele cau!e determinante ale na#terii premature, care ntotdeauna ac"ionea! cumulat #i nu solitar fiind grupate n felul urmtorI insuficien"a istmico4cervical, infec"ia, prolabarea pundii amniotice, scurgerea prematur a lichidului amniotic, sarcina multipl complicat cu acelea#i infec"ii, malforma"iile fetale, anomalii de de!voltare ale uterului. Aup importan", a doua cau! a na#terii premature este detresa cronic a ftului, condi"ionat de de!voltarea insuficien"ei placentare n gesto!e, maladii e8tragenitale, dereglri trombofilice. <nainte de termenul de na#tere, e8pul!area sau e8tragerea ftului implic riscuri cu at$t mai redutabile cu c$t v$rsta de gesta"ie este mai mic. &ceste riscuri sunt datorate imaturit"ii tuturor organelor #i func"iilor. Prematurii sunt noi4nscu"i handicapa"i, riscurile vitale #i func"ionale fiind imense din cau!a dificult"ilor maEore de adaptabilitate la mediul nconEurtor. Prematuritatea este e8trem de feticid 6indicatorii cei mai mari n mortalitatea #i morbiditatea perinatal7, dintre ace#ti copii, mici de v$rst gesta"ional, recrut$ndu4se cei mai mul"i sechelari. Maturi!area organelor #i func"iilor la copiii prematuri este e8trem de deficitar pentru adaptarea la mediul e8terior. ri^lbp, vre^lb 6/22/7 men"ionea! c n Rusia cel mai frecvent 600,@:7 na#terile premature au loc n termenul de @@4@C sptm$ni de sarcin, n termenul de /;4@/ sptm$ni n @1: #i n termenul de //4/; sptm$ni na#terile au loc doar n 0,N: ca!uri. 3ontrar progreselor reali!ate n obstetric #i neonatalogie, prematuritatea a rmas o grav problem de actualitate, prin prisma influen"ei asupra mortalit"ii #i morbidit"ii neonatale. Mortalitatea neonatal precoce printre copiii prematuri alctuie#te C24N2:, mortalitatea infantil C04N0:. Mortalitatea n na#terile premature este de ;49@ ori mai frecvent, comparativ cu indicii respectivi n na#terea la termen. Mortalitatea perinatal a copiilor prematuri este de @@ ori mai /?@

mare dec$t a celor maturi. Mamele rmase fr copii sufer o traum psihic, care le marchea! pe toat via"a 6Serbenco, Mo#in, Stratulat, /229F rejbp^ g ce. 91197. Prin na#terea unui ft imatur, prin mortalitatea #i morbiditatea perinatal crescut, prin faptul c femeia nsrcinat de multe ori rm$ne fr copil, problema prematurit"ii rm$ne #i n continuare actual at$t din punct de vedere medical, c$t #i social 6|i^cghgebp^, bsr] 911CF bib]^ 9112F rc^, |^pgibp^ 911?7. <n morbiditatea neonatal a imaturilor se eviden"ia! encefalopatiile posthipo8ice ?@,C:, pneumopatiile 91,?:, infec"iile intrauterine 9?,@:, boala hemolitic ?,@:, malforma"iile fetale 9,?:, traumatismul craniocerebral N,N:. Procentul nalt de encefalopatii posthipo8ice, pneumopatii, infec"ii intrauterine, traumatismul neonatal se e8plic prin imaturitatea #i fragilitatea structurilor sistemului nervos, vascular, pulmonar #i perioada alichidian ndelung, ceea ce a permis infectarea pe cale ascendent a ftului n uter 6|i^cghgebp^, bsr] 911CF rejbp^ 91197 Aup cau!ele mortalit"ii neonatale n Republica Moldova se constat c prematuritatea ca cau!a de deces manifest o dinamica de cre#tereI ?C,?: 4 /229, 02: 4/22? si 0/: 4/220. %n copil nscut prematur la termenul de @@4@N sptm$ni are o probabilitate de deces de C4/2 ori mai mare, pe c$nd un copil prematur p$n la termenul de @/ sptm$ni are o probabilitate de deces de p$n la 922:. Aecesele neonatale n lume sunt legate direct de na#terea prematur #i constituie cca /;: 6Stratulat, Pru# /22C7. 3ota parte a copiilor la termen n structura mortalit"ii perinatale pe aa. 91;14/22@ este de 09,?:, pe c$nd prematurilor le revin ?;,C:. Structura indicat difer esen"ial de aceea#i n "rile economic de!voltate, unde cota parte a copiilor la termen nu dep#e#te /0:, ceia ce ne permite s constatm o re!erv real de diminuare a mortalit"ii perinatale n perspectiv 6Griptu, /22?7. Pre!icerea #i prevenirea na#terii premature, precum #i selectarea celei mai sigure metode de na#tere sunt aspecte importante pentru reducerea numrului de na#teri premature #i mbunt"irea re!ultatelor pentru mam #i copil 6Aierdre U Murphy, Peter >. GoJlie, /22C7. &#adar, na#terile premature n Republica Moldova pre!int o problem maEor. *nciden"a nou4nscu"ilor la prematuri este de peste C,0 ori mai nare dec$t la nou4nscu"ii la termen #i varia! de la 99@?,/ n anul /22/ p$n la 9/;2,C n anul /22C pe c$nd la nou4nscu"ii la termen inciden"a varia! de la //9,N n /22/ p$n la 91?,? n /22C. Mortalitatea nou4nscu"ilor printre prematuri constituie 92N,C:o 6/22@7 sau este de 9C ori mai mare dect mortalitatea perinatal printre maturi 6C,N:o7. ste necesar ca problema dat s fie supus unui studiu #tiin"ifico4practic aprofundat pentru care propunem ca toate femeile de v$rst reproductiv cu pierderi de sarcina n anamnestic, s fie e8aminate n afara sarcinii, pentru determinarea cau!elor patologiilor perinatale #i pregtirii cuplurilor ctre viitoarea sarcin. 9. /. @. ?. 0. C. N. B%1l%og a-%e Serceanu Sabina, .eogescu Sril Mihai. Bbstetrica. 3raiova, Rom$nia. 4 911;. L =ol.**. L P.;249?@. Aierdre U. Murphy, Peter >. GoJlie. &S3 L na#terii premature. Problemele obstetricale n na#terea prematur. Suletin de perinatologie, /22C. 9. LP.N/ Griptu =., .aidu ., Ro#ca P. Pierderile reproductive n Republica Moldova. Suletin de perinatologie 4/22?. /4@. 4P./;4/1. Higgins .. ParturitionI The beginning and the end. **4th Sritish 3ongress of Bbstetrics and .ynaecology, dinburg, ;499 Uuli, 91;2. Munteanu *. Tratat de obstetric. ditura &cademiei Rom$ne. Sucure#ti, /222. Serbenco &., Mo#in =., Stratulat P. )a#terea prematur QQ*ndica"ii metodice. L3hi#inu. 4/229. 40@ p. Stratulat P., Pru# Maria, 3urteanu &la, 3arau# Tatiana. Strategiile reducerii morbidit"ii #i mortalit"ii perinatale #i neonatale. <n"elegerea determinantelor snt"ii perinatale..hidul S )a"ional de Perinatologie.43hi#inu, 4/22C.4P.1. /??

;. =esternicianu =iorica. Particularit"ile snt"ii reproducerii la femeile nscute prematur. Suletin de perinatologie. L3hi#inu, /22?4 /4@. 4P.12. 1. &ue^hodqlb |.|. l]gpqbd pdcdqgd ebcbp. 4\^ql]4d]deures, 911N. 43. ?1C4?1;. 92. |i^cghgebp^ .., bsr] .. anbcj udedhdqqba]g g ebcbp r fdqygq, a]e^c^ ygn kegpjoqjh qdpjq^gp^qgdh QQtbaagwalgw pdaqgl kdegq^]bibsgg g kdcg^]egg. 4911C.4 9. 43./94/?. 99. bib]^ |.. q]dq^]^i_q^` bne^q^ kibc^ keg kedfcdpedhdqqjn ebc^n QQ . 49112. 4@. \.?C4?;. 9/. rc^ .|., |^pgibp^ .|. \bpedhdqq^` ]^l]gl^ pdcdqg` kedfcdpedhdqqjn ebcbp QQce^pbbne^qdqgd di^erag. 4911?. 4/. \.0240@. 9@. ri^lbp |.., vre^lb . . edfcdpedhdqqjd ebcj. vbalp^, /22/. 43. C4N. 9?. ri^lbp |.., \debp |.., \gcdi_qglbp^ |.v. edfcdpedhdqqjd ebcj L ]^l]gl^ pdcdqg` a rod]bh aeblbp sda]^xgg. req^i lrdea]p^ g fdqalgn ubimqdw. 3^ql]4d]deures, /22/. 4\.9@49N. 90. rejbp^ .., e^adqlbp |.. g ce. degq^]^i_q^` ahde]qba]_ keg kedfcdpedhdqqjn ebc^n g kr]g dd aqgfdqg` QQce^pbbne^qdqgd tbaagwalbw dcde^xgg. 49119. 49. 43.9949@. 9C. \gcdi_qglbp^ |.v., dpjq^gp^qgd udedhdqqba]g L abpedhdqqjw pmsi`c q^ kebuidhr. lrdea]pb g sgqdlbibsg`. vbalp^, 4/22N.4 0. \./C.

TUBERCULOZA LA COPII Valen"%na V%l$ 3atedra Pneumofti!iologie %SMG D)icolae Testemi"anu, Summa ! Tuberculosis in children Tuberculosis is one of the maEor infections affecting children JorldJide. *t causes significant morbidity and mortality, especially in infants and young children. Aiagnosis of tuberculosis in children is difficult and poses problems that are not present in adults. 3hildren Jith tuberculosis respond Jell to and tolerate the same basic treatment regimens as used for adults. "#e best met#od to prevent cases of pediatric tuberculosis is to find, diagnose, and treat cases of active tuberculosis among adults. >ith S3. vaccination in neonatal period 6even in infancy7 can undoubtedly reduce serious forms of tuberculosis. qe! ? 7o )#5 tuberculosis, children. QRSTUR BCDEFGCHEI C JEKEL rudelridm `pi`d]a` bcqbw gm a^hjn e^akeba]e^qdqqjn gq{dlxgw, m^]e^sgp^ ygn cd]dw pb padh hged. ]b pjmjp^d] mq^og]di_qr m^ubidp^dhba]_ g ahde]qba]_, babudqqb r qbpbebfcdqqjn g cd]dw e^qqdsb pbme^a]^. g^sqba]gl^ ]rudelridm^ r cd]dw m^]ercqg]di_q^ g kbebfc^d] kebuidhj, lb]bejd qd pbmqgl^ ] r pmebaijn. d]g a cg^sqba]gebp^qqjh ]rudelridmbh nbebb kdedqba`] ]d fd andhj idodqg`, o]b gakbi_mr ]a` r pmebaijn. ^girogw akbabu kedcb]pe^ydqg` airo^dp ]rudelridm^ r cd]dw m^li o^d]a` p ]bh, o]buj pj`pi`]_, cg^sqba]gebp^]_ g idog]_ airo^g ^l]gpqbsb ]rudelridm^ aedcg pmebaibsb q^adidqg`. |^lxgq^xg` S3. p qdbq^]^i_qjw kdegbc 6c^fd p hi^cdqoda]pd7, qdabhqdqqb, hbfd] kegpda]g l aqgfdqg bodq_ ]`fdijn {beh ]rudelridm^.

/?0

&cest studiu ofer informa"ii actuale privinind particularit"ile tuberculo!ei la copii n condi"iile contemporane cu scopul ameliorrii depistrii precoce a tuberculo!ei la copii cu implementarea a noilor metode de diagnostic, evaluarea eficacit"ii diferitor regimuri de tratament, profila8ie. Ma"e %ale +% me"o)e studiul documentelor in domeniu a BMS, 3A3, *%&THA, literatura de specialitate. Strategie cutareI documente publicate #i recomandate de ctre BMS pentru P)3T, cutare ba!e de date electroniceI BMS, 3A3, *%&THA, medline, pubmed, 3linical vidence, 3ochrane collaboration. Rezul"a"ele o1&%nu"e &u fost selectate #i utili!ate ghidurile privind tuberculo!a la copii a BMS, 3A3, *%&THA, articole elaborate #i publicate n ultimii 92 ani 6ve!i lista bibliografiei7. <n aprilie 911@ BMS a declarat tuberculo!a ca o urgen" global. 3onform evalurilor BMS, 9Q@ din popula"ia globului este infectata cu M.tuberculosis, n acela#i timp anual 1 milioane de persoane se nbolnvesc de tuberculo!, din ei @ milioane decedea!. Ain 1 milioane ca!uri noi de tuberculo! activa nregistrate anual, circa 9 milion sunt copii n vrst pn la 90 ani. Peste /02.222 de copii decedea! n fiecare an din cau!a tuberculo!ei. 3onform pronosticului e8per"ilor n viitor se a#teapt o cre#tere a chimiore!isten"ei primare printre copii comparativ cu adul"ii #i nrut"irea situa"iei epidemiologice a tuberculo!ei din cau!a coinfec"iei TSQ-*=QS*A&. <ntre /222 #i /2/2, se estimea! cI aproape un miliard de persoane vor fi infectate cu tuberculo!, /22 de milioane de oameni se vor nbolnvi de tuberculo! #i @0 milioane vor deceda din cau!a tuberculo!ei '9/(. Tuberculo!a la copii este reflectarea problemelor contemporanit"ii. <n trecut, tuberculo!a la copii a fost negliEat, deoarece n cele mai multe ca!uri, ea este paucibacilar #i, prin urmare, nu contribuie n mod semnificativ la rspndirea tuberculo!ei n comunitate. 3a consecin" tratamentul tuberculo!ei la copii deseori nu se consider prioritate n programele na"ionale '92(. Totu#i copii duc o povar enorm a tuberculo!ei, n special, n !onele endemice. Aintre cele mai mult de ?22 222 de ca!uri noi de tuberculo! raportate de ctre 0@ de "ri din Regiunea uropean a BMS, n anul /220, mai mult de 90222 6?:7 au fost la copii n v$rsta sub 90 ani. 3u toate acestea, se consider c nu toate ca!urile de tuberculo! la copii sunt raportate. Propor"ia de ca!uri al tuberculo!ei la copii varia! de la 2: la 9?: din numrul total de ca!uri notificate n diferite "ri. Ain cele 9/?? de ca!uri de meningit tuberculoas sau tuberculo! diseminat nregistrate n /220 #i raportate la uro TS de /N de "ri 6statele membre ale %niunii uropene, "rile uropei de =est #i de "rile din Salcanii7, 909 69/:7 au fost la copii. Rom$nia a raportat N/ 6?;:7 din totalul de 909 de ca!uri la copii '9/(. Situa"ia epidemiologic a tuberculo!ei la copii n Republica Moldova rm$ne ncordat. <n anul /22N n republic au fost nregistrate /N0 copii n v$rst pn la 9; ani bolnavi de tuberculo! 6/2204@@CF /22C4/1; bolnavi7. )umrul ca!urilor depistate de tuberculo!a copilului depinde de rspndirea maladiei n popula"ie, structura de vrst a popula"iei infantile, de metodele de diagnosticare utili!ate #i intensitatea ac"iunilor n depistarea contac"ilor. Principalele probleme legate de tuberculo!a la copiiI 9. lipsa de dateF /. dificult"i de diagnostic #i tratamentF @. vaccinarea a nou4nscu"ilor cu S3., screeningul si managementul al contac"ilor intradomiciliari nu ntotdeauna sunt corect orientate. <n cadrul popula"iei infantile, grupa cea mai e8pus mbolnvirii o constitue copiii de 24 9? ani, iar din ace#tia cel mai mare risc l au copiii din primul an de via", victime ale unor surse de contaminare deosebit de virulente. Aup prerea multor autori n ca! de infectare cu M. tuberculosis a copiilor pn la 9 ani practic n 922: ca!uri se de!volt tuberculo!a. Ha copii de v$rst fraEed #i mai ales la primul an de via" evolu"ia tuberculo!ei este determinat de un #ir de factoriI factori sociali 6determina"i de familia copilului7F particularit"ile anatomo4fi!iologice al organismului copilului 6nedifirincierea sistemelor bronho4pulmonar, imun #i limfatic, /?C

predominarea componentului e8udativ4alternativ n reac"iile inflamatorii7F dificult"i n diagnostic 6manifestrile clinice ale tuberculo!ei nu au un caracter specific, pot evalua sub diferite Dm#ti, L *R=&, bron#it, pneumonie etc.7. Ha sugari #i copii sub ? ani e8ist cel mai mare risc pentru de!voltarea meningitei tuberculoase #i tuberculo!ei miliare n re!ultatul diseminrii hematogene '9?(. Ha copii cu imunitate deprimat risc crescut se pastrea! la orice v$rst. 3unoa#terea factorilor care influen"ea! infec"ie TS3 la copii sunt importante pentru a evalua transmiterea infec"iei n comunitate #i pentru a adapta activit"ile de control a tuberculo!ei. Mul"i autori reparti!ea! factorii, care favori!ea! apari"ia tuberculo!ei la copii n 0 grupeI medico4biologice, epidemiologice, dupa se8 #i v$rst, clinico4genealogice #i sociali '90(. Pe primul loc pn n pre!ent rmne factorul epidemiologic L contactul cu bolnavii cu forme active de tuberculo!. &dultul bolnav de tuberculo! constituie re!ervorul care infectea! marea maEoritatea a copiilor contamina"i. Predomin contactul familiar, care este strns #i de durat lung. Prevalen"a infec"iei tuberculoase #i tuberculo!ei active, printre copii care au avut contact cu pacien"ii adul"i la domiciliu este mai mare dec$t n popula"ia general, #i riscul este semnificativ crescut n ca! de contact cu adul"i baciliferi '9@, 90(. *nfec"ia -*= este cel mai mare factor de risc pentru de!voltarea tuberculo!ei boal la o persoan infectat cu M. tuberculosis. 3o4infec"ia -*=QTS pre!int grave probleme medicale #i #tiin"ifice, printre ele dificult"i n diagnostic, controlul infec"iei, gestionare #i interac"iunea ntre medicamentele antituberculoase #i antiretrovirale. Toate aceste probleme sunt sporite la copii. Riscul de tuberculo! boal la copii cu infec"ie -*= este de ?4; ori mai mare fat de copiii seronegativi pentru -*=. Gr chimioprofila8ie, ?2402: din copii mici seropo!itivi #i 90: din copii mai mari vor pre!enta simptoame TS n decursul unui sau doi ani '1, 9@(. Aiagnosticul tuberculo!ei la copii este dificil #i ridic probleme care nu sunt pre!ente la adul"i. 3opiii au mai pu"ine simptome evidente de tuberculo! #i un caracter paucibacilar al produselor patologice '92, 9@(. <n 02: ca!uri noi de tuberculo! la copii debutul bolii este asimptomatic. <n plus, ob"inerea produselor patologice este dificil la copii. 3opiii sub 9/ ani, cu tuberculo! pulmonar rar produc sputa #i, de obicei, nu pot e8pectora sputa n mod voluntar. <n absen"a confirmrii bacteriologice, considerat +standardul de aur,, diagnosticul tuberculo!ei la copil este mai dificil dec$t la adult. <n Hetonia, inciden"a tuberculo!ei la copii n anul /22@ alctuia /;,; la 922 222 de copii n v$rst p$n la 9? ani #i numai la //,N: pacien"i diagnosticul a fost stabilit bacteriologic. Ain cau!a aceasta, au fost de!voltate strategii alternative n diagnosticul tuberculo!ei la copii cu microscopia sputei negativ pentu !onele nonendemice, unde n practica clinic se folose#te triadaI 9. contact cunoscut cu un adult bolnav de tuberculo!, /. testul tuberculinic cutanat po!itiv, care eviden"ia! infec"ia tuberculoas latentF @. modificrile radiologice sugestive pentru tuberculo! '99, 9@(. &ceast strategie a fost recomandat #i de Standardele *nterna"ionale, dar utili!area acestei triade este redus considerabil n !onele endemice, unde maEoritatea popula"iei este infectat cu M.tuberculosis n copilrie #i unde rspndirea tuberculo!ei nu este limitat la contacte intradomiciliare '99(. 3a consecin", n !onele endemice diagnosticul tuberculo!ei n maEoritatea ca!urilor se ba!ea! pe manifestrile clinice #i datele e8amenului radiologic. 3u toate acestea, simptome clinice sunt nespecifice, testele tuberculinice cutanate #i radiografiile cutiei toracice sunt dificile de interpretat, testele de laborator de rutin nu sunt de aEutor. 8amenul radiologic este unul din cele mai importante metode pentru stabilirea diagnosticului tuberculo!ei la copii. <n maEoritatea ca!urilor se relev adenopatie hilar #iQsau paratraheal. &cestea pot fi nso"ite de modificri n parenchimul pulmonar. <n studii recente adenopatia hilar a fost identificat n 1/: din ca!urile de tuberculo! la copii sub 9C ani. Pn n pre!ent n literatur se gsesc pu"ine date despre aplicarea tomografiei computeri!ate n diagnostcul tuberculo!ei la copii. >.Vim cu coautorii, au pre!entat re!ultatele aplicrii tomografiei computeri!ate la copiiI la /9: pacien"i a fost depistat adenopatia hilar #i la @0: s4 a depistat modificri n parenchimul pulmonar, care nu au fost detectate la e8amenul radiologic 'C(. /?N

<n pofida !eci de studii publicate n ultimii ani, metodele serologice nu sunt utili!ate pe larg n diagnosticul de rutin al tuberculo!ei la adul"i #i copii. Serodiagnosticul ca metod de screening n tuberculo! este o metod controversat. Studii recente asupra antigenului MPSC? aplicat n concentra"ii nalte sub forma de Dpatchtest, demonstrea! c, aceasta metod permite diferen"ierea tuberculo!ei active #i infec"iei tuberculoase latente cu sensibilitate ;;4;1: #i specificitate 922:, dar totu#i mecanismul biological e8act rmne neclar. &bilitatea de detec"ie a tuberculo!ei active la copii nu a fost evaluat ';(. 3a alternativ testului tuberculinic tradi"ional recent au aprut teste pentru detec"ia a interferonurului specific produs de T limfocite sensibili!ate de ctre antigene micobacteriene 6 testele WuantiG RB) #i H*SPBT7. 3A3 63enters for Aisease 3ontrol and Prevention7 recomand ca WuantiG RB)4TS .old 6WGT4.7 s fie utili!at n locul testului tuberculinic cutanat, inclusiv #i pentru screening4ul copiilor 'N(. Ha moment sunt pu"ine date despre performan"a folosirii WGT4. la copii. Studiu efectuat n *talia, a demonstrat c utili!nd testul WGT4. re!ultate nederminate au fost nregistrate la @/: copii n v$rst pn la 0 ani '@(. &ceast observa"ie a fost dovedit #i de studiul efectuat n &ustralia, care a raportat c 9N: de WGT4. teste a produs re!ultate nederminate la copii #i concordan"a ntre WGT4. #i testul tuberculinic cutanat a fost 2.@ '/(. Golosirea P3R pentru detectarea M. tuberculosis la copii nu a fost evaluat pe scar larg. Se pare c P3R putea s fi util, dar limitat n evaluarea tuberculo!ei la copii. %n re!ultat negativ P3R nu e8clude diagnosticul de tuberculo!, precum #i un re!ultat po!itiv nu4l confirma. .ome!4Pastrana A #i coaut. au investigat valoarea P3R n diagnosticul tuberculo!ei active la copii. Sensibilitatea P3R a fost de 0C,;: din copiii cu boal activ din punct de vedere clinic 6culturI @N,;:F microscopia sputeiI 9@,0:7. P3R poate fi deosebit de util n evaluarea pacien"iilor cu imunitate sc!ut, la copii cu boli pulmonare. P3R poate fi, de asemenea, aEutor in stabilirea diagnosticului de tuberculo! e8trapulmonar '?(. Tratamentul tuberculo!ei la copii se face standarti!at #i strict supravegheat de personalul medical. <n general, regimurile de administrare recomandate pentru adul"i sunt valabile #i pentru copii #i adolescen"i. Bbiectivul primar de diferen"a ntre tratament pentru adul"i #i copii este folosirea ethambutolului. %na dintre reac"iile adverse ethambutolului este scaderea acuit"ii vi!uale. Aeoarece acest efect este dificil de a monitori!a la copii de v$rst mic, ethambutolul de obicei nu este recomandat pentru copiii sub opt ani '9@(. 3ele mai multe studii clinice efectuate n legtur cu tratamentul copiilor au utili!at un regim de administrare de C luni a iuonia!idei #i rifampicinei, n primele / luni fiind adugat pira!inamida. &ceast combina"ie de @ medicamente a avut o rat de succes mai mare de 10: #i o rat a reac"iilor adverse la medicamente mai mic de /:. Tratamentul optimal al tuberculo!ei pulmonare la copii #i adolescen"i cu infec"ia -*= nu este cunoscut. &cademia &merican de Pediatrie recomand ca terapia ini"ial s includ ntotdeauna cel pu"ine @ medicamente antituberculoase, iar durata total a tratamentului s fie de cel pu"in 1 luni. Tratamentul infec"iei tuberculoase latente 6chimioprofila8ia7 este efectuat cu scopul de a preveni evolu"ia spre tuberculo!a activ a persoanelor infectate. 3himioprofila8ia const n monoterapie cu i!onia!id 0 mgQMgcQ!i timp de C luni. )u e8ist un consens interna"ional privind indica"iile #i schemele terapeutice folosite pentru tratamentul chimioprofilactic al contac"ilor pacien"ilor cu TS MAR. <n ca!ul contac"ilor imunocompeten"i se recomand numai supravegherea fr tratament, timp de minim / ani '9@(. ficien"a protec"iei postvaccinale este o problem controversat pe plan mondial, ns, n maEoritatea "rilor vaccinarea S3. este inclus n programele de vaccinri obligatorii, pe considerentul reducerii morbidit"ii #i a formelor severe de boal la copii mici 6meningita tuberculoas #i tuberculo!a miliar7. <n favoarea utili!rii vaccinului S3. sunt re!ultatele meta4 anali!ei publica"iilor despre eficien"a acestui vaccin n prevenirea tuberculo!ei. =re4er ).$. a efectuat meta4anali!a 9/C? publica"ii anterior #i N2 studii selectate referitor la evaluarea eficacit"ii vaccinului 3almette4.uerin 6S3.7 pentru prevenirea tuberculo!ei. Aate din /C de studii au fost incluse n anali!, ele demonstr$nd c vaccinarea cu S3. reduce semnificativ /?;

riscul tuberculo!ei cu apro8imativ 02:. &cest nivel de protec"ie persist la un numr de grupuri definite prin v$rst de vaccinare. =accinarea cu S3. a fost semnificativ asociat cu reducerea n inciden"a tuberculo!ei pulmonare #i e8trapulmonare '9(. <n pre!ent noi cercetri au elaborat mai mult de /22 vaccinuri candida"i. %nele din aceste vaccinuri sunt folosite n trialurile clinice. valuarea clinic acestor noi vaccinuri trebuie s fie prev!ute s acopere popula"ia heterogen cu mari varia"ii a reac"iilor imune '0(. )oua Strategia BMS Stop TS, lansat n /22C, are scopul de a asigura accesul echitabil la ngriEiri medicale de standard interna"ional pentru to"i pacien"ii, indiferent de v$rst, se8, infec"io!itate sau de starea clinic. Giecare program na"ional TS3 ar trebui s includ n mod constant managementul tuberculo!ei la copii, ca parte a activit"ilor de rutin '92(. Con$luz%% %n bun program de control al tuberculo!ei, care va asigura diagnosticarea precoce #i tratamentul adul"ilor cu forme contagioase de tuberculo! este cel mai bun mod de a preveni tuberculo!a la copii. B%1l%og a-%e 9. SreJer T.G. Preventing tuberculosis 4it% bacillus 3almette>buerin vaccine, a meta> anal0sis o" t%e literature. 3lin .n"ect &is. 2000 Sep# C: Suppl C,S@?>7. /. 3onnell T ., 3urtis ), Ranganathan S 3, et al. Performance of a Jhole blood interferon gamma assay in detecting latent infection Jith Mycobacterium tuberculosis in children. )%ora- /22CF C9IC9CL/2. @. Gerrara ., Hosi M, AK&mico R, et al. %se in routine clinical practice of tJo commercial blood tests for diagnosis of infection Jith Mycobacterium tuberculosisI a prospective study. dancet /22CF@CNI9@/;L@?. ?. .ome!4Pastrana A, Torronteras R, 3aro P, &nguita MH, Sarrio &M, &ndrs &, )avarro U. Aiagnosis of tuberculosis in children using a polymerase chain reaction. Pediatr Pulmonol. 9111 )ovF/;607I@??409 0. -aile M, Vallenius .. Recent developments in tuberculosis vaccines. 3urr 9pin .n"ect &is. 2005 Bune#:8'C(,2::>5. C. Vim >.S., Moon >.V.QQ&UR &m. U. Roentgenol. L 911N. L =ol.9C;. L P.922049221 N. Ma!ureM . -, Uereb U, Hobue P, et al. .uidelines for using the WuantiG RB)4TS .old test for detecting Mycobacterium tuberculosis infection, %nited States. MMjR Recomm Rep /220FLKI?1L00. ;. )aMamura RM, incM H, =elmonte M&, et al. Aetection of active tuberculosis by an MPS4C? transdermal patchI a field study. Scand B .n"ect &is /229FCCI?20LN. 1. ReMha S, SJaminathan S. 3hildhood tuberculosis 4 global epidemiology and the impact of -*=. Paediatr Respir Rev. /22N UunF;6/7I11492C. pub /22N Uun ?. 92. Stop TS Partnership and >orld -ealth Brgani!ation. )%e global plan to stop )= 200@A 20:5. .enevaI >orld -ealth Brgani!ation, /22C 99. Tuberculosis 3oalition for Technical &ssistance. *nternational Standards for Tuberculosis 3are. httpIQQJJJ.tbcta.org The -agueI Tuberculosis 3oalition for Technical &ssistance, /22CI/CLN. 9/. >orld -ealth Brgani!ation. blobal tuberculosis control, surveillance; planning; "inancing. j79 report 2005. .enevaI >-B, /220 9@. >orld -ealth Brgani!ation. buidance "or hational )uberculosis Programmes on t%e management o" tuberculosis in c%ildren. .enevaI >orld -ealth Brgani!ation, /22C. 9?. |^agi_dp .., ^pegibp .. g ce. rudelridmq^` gq{dlxg` r cd]dw e^qqdsb pbme^a]^. QQkYZLSOJ HGLZ. l@; :<<8_. 90. rulgq^ v.., pa`qlgq^ .\. aqbpqjd {^l]bej egal^ e^mpg]g` ]rudelridm^ r cd]dw g kbceba]lbp. gg ^GFK[. TRK. A 2005. > l 2. A Q. :0>:C

/?1

IMPACTUL >ENOMENULUI REZISTENFEI ANTITUBERCULOASE L%u1a Ne'ol%u$ *MSP *nstitutul Gti!iopneumologie, coala de Management n Sntate Public Summa ! The impact of the anti T& drugs resistance phenomenon The e8tension of the drug resistance and the great number of M.tuberculosis strains resistant to anti TS drugs has currently become a maEor problem in the control of this infection in the maEority of countries Jith high incidence of tuberculosis. This led to the increase of the number of treatment failure cases and the number of chronic patients. *t is a dangerous phenomenon because it can lead to incurable forms of tuberculosis, because anti TS drugs are rarely made. This phenomenon can have serious repercussions so that the global incidence of tuberculosis in the /9st century can be Jorse than that from the 02s of the last century. *f the number of TS cases in the Jorld continues to groJ and the level of tuberculosis resistance to drugs increases, due to above mentioned factors, TS may become an incurable disease in the /9st century. *n this Jay, >-B has claimed this phenomenon of a great global importance, and the researches made in this direction 4 of a maEor priority. >-B recommend that in the countries Jith a high tuberculosis morbidity to study the freTuency of the primary and secondary resistances of M.tuberculosis and the dates to be given to this instance for the assessment of this problem in a Jorld conte8t Genomenul re!isten"ei M.tuberculosis ctre preparatele antituberculoase devine la momentul actual o problem crucial n cadrul programelor de control al acestei maladii infec"ioase pentru maEoritatea "rilor cu o morbiditate nalt a bolii. <n acest conte8t, Brgani!a"ia Mondial a Snt"ii a declarat fenomenul n cau! de o importan" primordial global, iar cercetrile efectuate n direc"ia dat 4 de o prioritate maEor. BMS recomand, ca n "rile cu o morbiditate nalt a tuberculo!ei s se studie!e frecven"a re!isten"elor primare #i secundare a M.tuberculosis ctre preparatele antituberculoase de ba!, #i datele ob"inute s fie declarate ctre aceast instan", pentru aprecierea problemei n cau! pe plan mondial. 3au!ele care au contribuit la cre#terea brusc a indicilor epideometrici a acestei infec"ii n maEoritatea "rilor, sunt multipleI diminuarea re!istentei generale a snt"ii, radia"ia, poluarea mediului nconEurtor, migra"ia, infec"ia -*=QS*A& s. a. B alt cau! mai rar discutat #i mai pu"in cunoscut, dar nu mai pu"in important este patomorfo!a tuberculo!ei n general #i patomorfo!a agentului patogen n special. Aepistarea tardiva, tratamentul neadecvat, cu 94/ preparate #i de lung durat, a dus la schimbri a propriet"ilor morfologice, tinctoriale #i culturale, precum #i a patogenit"ii si virulen"ei MST. B problem maEora n controlul acestei infec"ii la etapa actual devine e8tinderea nivelului chimiore!isten"ei primare #i acumularea unui numr tot mai mare de tulpini de MST polire!istente la preparatele antituberculoase. %rmare a acestui fenomen este cre#terea numrului de e#ecuri terapeutice #i numrului de bolnavi cronici. ste o cau! destul de periculoas deoarece n viitor pot aprea tot mai des forme de tuberculo! incurabil, ori preparate antituberculoase nu se elaborea! prea des. &cest fenomen poate avea urmri destul de grave, a#a nc$t in sec. * situa"ia tuberculo!ei n lume poate deveni cu mult mai severa dec$t in anii 02 ai sec. . Aaca inciden"a tuberculo!ei pe plan mondial v4a fi in continuare cre#tere, iar nivelul re!istentei MST fa" de preparatele antituberculoase se v4a maEora, consecin" a pricinilor sus men"ionate, se prea poate ca n secolul * tuberculo!a sa devin o maladie incurabila. G.G T%'u % )e ez%#"en&( me)%$amen"oa#( la ' e'a a"ele an"%"u1e $uloa#e. Cauzele )ez,ol"( %% ez%#"en&e% an"%"u1e $uloa#e. Tuberculo!a re!istent la tratamentul medicamentos e8ist atunci c$nd tratamentul cu un medicament opre#te de!voltarea a unor bacili 6sensibili la acel medicament7 ns permite multiplicarea organismelor e8istente ce sunt re!istente la tratamentul medicamentos. % Re7isten$a primar# > se constat la bolnavii cu tuberculo! 6ca!ul nou7 care n trecut cu /02

siguran"a nu au primit tratament antituberculos. % Re7isten$a secundar# sau dob$ndit 4 apare n procesul tratamentului antituberculos, de obicei in re!ultatul devierilor de la schemele de tratament #i erori in administrarea preparatelorF ntreruperi n tratament s.a. Re!istenta secundara se aprecia! dup o luna de tratament antituberculos la bolnavii ca!uri noiF sau la bolnavii trata"i anterior 4 recidive, reactivri. % Monore7isten$a este definit ca re!isten" la un singur preparat antituberculos. % "olire7isten$a este definit ca re!isten" la / sau mai multe preparate antituberculoase 6e8clu!$nd combina"ia -idra!idRRifadin 6-*)RRMP77. % Multire7isten$# - M(R T& este un tip specific de polire!isten" la -*)RRMP cu sau fr re!isten" la alte preparate antituberculoase. % Re7isten$# e1tensiv# - M(R-T& este definit ca re!isten" la cel pu"in rifampicin #i i!onia!id din preparatele antituberculoase de linia 9 6#i care are defini"ia de MAR4TS7 #i adi"ional re!isten" la oricare preparat din fluorochinolone, #i la cel pu"in unul din trei preparate inEectabile din linia a / utili!ate n tratamentul TS 6capreomycina, Manamicina, sau amiMacina7. 3au!ele 6factorii7 apari"iei re!isten"ei antituberculoase 6BMS7I 97 Gactori biologici /7 Gactori clinici, de tratament @7 Gactori farmaceutici #i farmacologici ?7 Gactori administrativi 07 Gactori sociologici 9. Gactori biologici Popula"ie bacterian ini"ial re!istent Gactori cau!a"i de macroorganism 6-*=7 3oncentra"ii insuficiente *nactivarea preparatului din cau!a statusului pacientului /. Gactori clinici, de tratament Tratament incorect 6autotratament, paramedical, dubios7 Prescrierea unor scheme de tratament neadecvate, incorecte utili!area numai a / sau @ preparate in fa!a ini"iala de tratament &dugarea a numai 9 preparat n ca! de ineficacitate a tratamentului primar, sau dup reactivri Aurata insuficienta de tratament @. Gactori farmaceutici #i farmacologici 3oncentra"ii insuficiente sau bioechivalen" neadecvat 3ondi"ii de pstrare improprii, nesatisfctoare %tili!area unor preparate cu activitate necunoscuta, cu termen e8pirat, sau calitate proast Rsp$ndirea larg a preparatelor antituberculoase n sectorul medicinii private, utili!are necontrolat ?. Gactori administrativi *ncompeten" n planificarea #i distribuirea medicamentelor &sigurarea nesatisfctoare 6cu nt$r!ieri7 cu medicamente antituberculoase pe plan na"ional Procurri nestandarde, din cau!a unor legi, sau incompeten"a unor persoane responsabile de domeniul dat n "ar Re"ineri, nt$r!ieri n distribuire, legate de birocratismul administrat

/09

Rsp$ndirea larg a preparatelor antituberculoase n sectorul medicinii private, utili!are necontrolat 0. Gactori sociologici *ncomplian"a pacientului la tratament <ntreruperi dese n tratament 6alte cau!e7 Tratament de o durat nestandard nu n termeni adecva"i conform schemelor 6din cau!a bolnavului7 >a$"o % $a e 'o"en&eaz( )ez,ol"a ea ez%#"en&e% an"%"u1e $uloa#e 9. Tratament antituberculos precedent a7 3el mai mare risc este c$nd tratamentul sufer e#ec sau recidivea! c$nd pacientul nc prime#te medicamente b7 %n risc considerabil este dac tratamentul specific a fost neadecvat 6regimuri #iQsau termeni neadecva"i7 c7 Tratamentul specific precedent a fost efectuat ntr4o regiune cu inciden" nalt a TS /. Hocul de trai 6na"ionalitate7 L regiune cu inciden"a TS nalt @. 3ontact recent cu o surs de MAR TS ?. *nfec"ii cu )TSM 6mycobacteria other than M..tuberculosis7 Re!isten"a medicamentoas la un preparat sau mai multe preparate apare n dependen de termenii de tratament, Aup 9 lun /,2: 4 0,2: tulpini re!istente Aup @ luni @0,2: 4 ?0,2: tulpini re!istente ~9Q@ Aup C luni N0,2: 4 ;0,2: tulpini re!istente ~/Q@ P e,alen&a ez%#"en&e% an"%"u1e $uloa#e 3n lume )ivelul re!isten"ei antituberculoase pe plan mondial difer n diferite regiuni ale globului. Re7isten$a medicamentoas# antituberculoas# 8n lume - al treilea Raport Nlobal pre!int date din e8aminarea a CN.C0N pacien"i cu tuberculo! n 921 "ri #i regiuni, dintre care n 92/ au fost estimate ca!uri de tuberculo! re!istent. Tuberculo!a multire!istent 6MAR TS7 pre!int un pericol real n controlul efectiv al acestei maladii, fiind principala cau! de deces la persoanele cu -*=. ste estimat, c la etapa actual circa @02,222 pacien"i au infec"ie asociat TSQ-*=. BMS aten"ionea!, c dac nu vor fi ntreprinse msuri globale de control al tuberculo!ei, n urmtorii /2 ani apro8imativ 9 miliard de persoane se vor infecta, /22 milioane se vor mbolnvi #i N2 milioane vor deceda de tuberculo! . Aup datele BMS, re!isten"a antituberculoas printre ca!urile noi de tuberculo!, studiat n 921 regiuni de pe glob 6care repre!int 12 de "ri ale lumii7, a fost determinata n 92/ din regiunile luate n studiu #i se pre!int astfelI P e,alen&a ez%#"en&e% an"%"u1e $uloa#e la $azu %le no% TB 3n lume0anul <=== Reg%unea &frica &merica Mediteran de st Eu o'a &sia de Sud4 st Pacificul de =est Media Minimum Ma8imum TB SENS 1/,1 12,@ 12,9 rG0E ;2,/ ;;,C ;1,; ?/,1 922 TB REZ N,9 1,N 1,1 H0K 91,; 99,? 92,/ 2 0N,9 TB Pol% ez%#"en&( 9,@ /,9 /,0 G0G ? /,0 9,1 2 /1 TB MDR 9,? 9,9 2,? =0r 9,@ 2,1 9,9 2 9?,/

/0/

*nciden"a tuberculo!ei re!istente la tratamentul medicamentos n unele regiuni din uropa #i &sia 3entral este de !ece ori mai nalt dec$t media pe glob. Raportul BMS confirm c TS multire!istent este comun pentru pacien"ii cu tuberculo! din 3omunitatea Statelor *ndependente 63S*7. 3onform raportului BMS despre bolile infec"ioase cu impact mortal, pacien"ii cu tuberculo! n "rile din uropa de st #i &sia 3entral au probabilitate de 92 ori mai nalt de a avea tuberculo! multire!istent 6MAR4TS7 dec$t cei din restul lumii. 3hina, cuador, *sraelul #i &frica de Sud sunt de asemenea identificate ca regiuni cheie. Aatele literaturii de profil din ultimii ani, confirm concentrarea geografic a tuberculo!ei re!istente la tratamentul medicamentos n 3omunitatea Statelor *ndependente 63S*7. apte dintre cele mai fierbin"i regiuni, cu re!isten" primar la tratamentul medicamentos 6TS ca! nou7 suntI stonia, Va!aMhstan, Hetonia, Hituania, regiuni din Gedera"ia Rus, #i %!beMistan 6Republica Moldova nu a fost inclus n acest raport7. <n aceste regiuni prevalen"a TS MAR varia! intre 9/,/: p$n la de 9?: I P e,alen&a ez%#"en&e% an"%"u1e $uloa#e0 Cazu % no% TB 3n Eu o'a0 an%% <=== I <==G
EUROPA <=== ? <==G Au#" %a Belg%a Bo#n%av8e zego,%na C oa&%a Cze$/ Re'u1l%$ Denema Xa E#"on%a >%nlan)a > an$e Ge man%a I#lan)a I lan)a I# ael I"al%a qazaX/#"an La",%a L%"/uan%a Lu*em1ou g Mal"a Ne"/e lan)a No ,eg%a Polon%a Ru#%a? O el Ru#%a?Tom#X Se 1%avMon"eneg u Slo,aX%a Slo,en%a S'an%a?Ba $elona S'an%a ? Gal%$%a Sue)%a El,e"%a Tu Xmen%#"an Angl%a0 Dale# TB SENSIBIL 10,0 1? 1N,C 1;,/ 10,C ;; N9,0 10,0 12,N 1@,/ 922 1N,9 C;,; ;;,N ?/,1 C;,@ N2,; 1/,@ 922 ;1,@ N0,C 1@,1 N;,1 C/,N 1?,? 10,1 1N,0 ;1,0 ;;,@ ;;,; 1?,0 C1,0 19,C TB REZISTENT ?,0 C /,? 9,; ?,? 9/ /;,0 ?,0 1,@ C,; 2 /,1 @9,/ 99,@ 0N,9 @9,N /1,/ N,N 2 92,N /?,? C,9 /9,9 @N,@ 0,C ?,9 /,0 92,0 99,N 99,/ 0,0 @2,0 ;,? TB MDR 2,? 9,/ 2,9 2,9 9,9 2,@ 9/,/ 2,@ 2,; 2,; 2 2,N 9?,/ 9,/ 9?,/ 1,@ 1,? 2 2 2,1 9,1 9,/ /,C 9@,N 2,? 9,9 2 2,; 9,? 9,/ 2 @,; 2,1

/0@

Uz1eX%#"an Me)%a

09,1 19,C

?;,9 ;,?

9@,/ 2,1

/0?

6pentru compara$ie7 Moldova 2001 Moldova 200? Moldova 200O EH0K EE0E LB0G CG0E CC0K K<0r E0C GC0K Gr0K

8per"ii n bolile infec"ioase a BMS au estimat c la etapa actual n lume se nregistrea! p$n la @22.222 ca!uri noi de TS MAR pe an. 8ist de asemenea probe noi ce demonstrea! c rdcinile re!isten"ei la medicamente devin mai puternice, #i nu rspunde tratamentelor curente. N1: din ca!urile TS MAR sunt de acum tulpini cu re!isten" e8tensiv AR TS la cel pu"in @ sau ? medicamente de linia a /, administrate pentru tratamentul tuberculo!ei re!istente. Prevalen"a cea mai nalt a MAR4TS coincide cu rata de cre#tere a infec"iei -*= n uropa de st #i &sia 3entral. Recent P)%A a raportat c mai mult de 9.0 milioane de oameni sunt infecta"i cu virus, compar$nd cu doar @2.222 n 9110. Persoanele ale cror sisteme imune sunt afectate de -*= sunt mult mai susceptibili n ceia ce prive#te infectarea cu orice form a TS. <n ca!ul sistemelor imune compromise, MAR4TS are posibilitatea perfect de a se rsp$ndi rapid #i de a duce la deces. )oi cercetri n 3hina, unde -*= este de asemenea n cre#tere, au depistat regiuni cu MAR4TS. <n dou provincii luate n studiu, fiecare al !ecelea pacient cu TS ca! nou a fost depistat cu tuberculo! multire!istent. &utorii raportului presupun c nivelul de re!isten" nalt poate e8ista oriunde, a#a precum doar C dintre cele /@ provincii ale "rii au fost pre!entate n studiu. 3onform raportului Dcea mai efectiv strategie pentru prevenirea re!isten"e la medicamente a fost implementarea strategiei ABTS,. ABTS este strategia ce a fost recunoscut interna"ional #i are ca scop asigurarea pacien"ilor cu medicamente. & fost demonstrat eficacitatea acesteia n prevenirea re!isten"ei la tratamentul medicamentos. 3ercetrile efectuate n ultimii 90 ani n privin"a re!isten"ei tulpinilor M.tuberculosis i!olate de la bolnavii de tuberculo! din republica noastr, au demonstrat, c nivelul re!isten"ei primare este destul de nalt 6@2:7. Tot odat datele despre re!isten"a agentului de tuberculo! ob"inute n anii preceden"i 690 L /2 ani n urm7 nu sunt comparabile, deoarece au fost utili!ate diferite metode de cercetare. Studierea re!isten"ei antituberculoase pe plan na"ional este strict necesar la etapa actual pentru cunoa#terea dimensiunilor acestei probleme, pentru lrgirea gamei de antibiotice la care se v4a face testarea #i coriEarea schemelor de tratament. Tuberculo!a cu germeni re!isten"i, in special MAR4TS #i AR TS repre!int o amenin"are serioasa la adresa comunit"ii #i impune sus"inerea unui program efectiv de control al tuberculo!ei. ste demonstrat, c MAR4TS #i AR TS este re!ultatul unor practici incorecte medicale, deci interpretate ca eroare medical. 97 /7 @7 ?7 07 B%1l%og a-%e .lobal TS 3ontrol Surveillance, Planning, Ginancing, >-B,.eneva, /220. &nti4tuberculosis drug resistance in the >orld. Third global report.The >-BQ*%&THA global proEect on anti4tuberculosis drug resistance surveillance 91114/22/, >orld -ealth Brgani!ation, .eneva, /22? >-BQ*%&THA .lobal >orMing .roup on &nti tuberculosis Arug Resistance Surveillance. .uidelines for Surveillance of drug resistance in tuberculosis. >-BQ*%&THA .lobal >orMing .roup on &ntituberculosis Arug Resistance Surveillance. .uidelines for Surveillance of drug resistance in tuberculosis. >orld -ealth Brgani!ation, .eneva, SJit!erland, 911N. >-BQTSQ1C./9C. 3rudu =. Surinschi =. Tuberculosis Resistance in Moldovan Prison. &merican Uournal of Respiratory and 3ritical 3are Medicine, =.9C1,nr.N, &pril /22?, p. @N;

/00

C7 3rudu =. &rnatodir T, Haticevschi A. Resistance to antituberculosis drug and practices in drug susceptibility testing in Moldova, 911049111 <nI *nt. .U. Tuberc. .Hung. Ais. N6?7I @@C4 @?/,/22@, *%&THA N7 3rudu =. Timbalari .h, Surinschi =, .hinda S., .olisceva Aangers of multidrug resistant tuberculosis &merican Uournal of Respiratory and 3ritical 3are Medicine, =.9C1,nr.N, May, /22@, p. @NN ;7 3rudu =. Timbalari .h, Surinschi =, .hinda S. .olisceva B. TS resistance in the Republic of Moldova in /229 &merican Uournal of Respiratory and 3ritical 3are Medicine, =.9C1,nr.N, May, /22@, p. @N; 17 3rudu =. =.Haticevschi. Tuberculosis resistance in Moldovan prison before and after ABTS implementations <nI *nternational Uournal Tuberculosis and Hung Aiseases. v.;, nr. 99,/22?, p.;@ 927 3rudu =. Timbalari .h, Surinschi =, .hinda S. .olisceva B. Tuberculosis resistance in the Republic of Moldova before and after ABTS implementations <nI *nternational Uournal Tuberculosis and Hung Aiseases. v.;, nr. 99,/22?, p./2@ 997 3rudu =. stimation of the MAR4TS disease burden in Republic of Moldova <nI *nternational Uournal of Tuberculosis and Hung Aiseases. v.1, nr. 99,/220, p./0N 9/7 3rudu =. Soltan =., Surinschi =., .oliscev B., Slagodetelev .., .hinda S The anti4 tuberculosis drug resistance trends over the last 92 years in the Republic of Moldova. <nI QQ *nternational Uournal of Tuberculosis and Hung Aiseases. Paris, v.1, no 92, /22C, p.9/?

PERSPECTIVE DE OPTIMIZARE A TRATAMENTULUI TUBERCULOZEI N REPUBLICA MOLDOVA L%l%ana Domen"e *nstitutul de Gti!iopneumologie, coala de Management n Sntate Public Summa ! To2ards the optimi7ation of T& treatment in the Republic of Moldova Tuberculosis is a priority issue of public health in the Republic of Moldova. The TS epidemiological situation has Jorsened considerably during the last years. Aespite the number of neJly registered cases remaining relatively constant, the share of destructive and sputum4 positive forms in the structure of prevalence is very high. &ll these patients need hospitali!ation and treatment until becoming non4infectious. &t the same time a significant reduction in the number of TS beds could be observed lately. 3reating neJ hospitals or increasing the number of beds is not possible due to financial constraints. Thus, the efficient treatment should be guaranteed by improving the organi!ational forms of treatment, including ambulatory treatment of non4infectious patients in the acute phase under the supervision and control of the TS specialist, and offering of a series of incentivesQenablers to increase the adherence to treatment and the cure rate. Ha momentul actual tuberculo!a, care pn nu demult se considera o boal pe cale de dispari"ie n "rile de!voltate, re4apare n calitate de prioritate maEor a snt"ii publice. Printre factorii principali care contribuie la rspndirea tuberculo!ei 6#i a altor maladii infec"ioase7 la nivel global ar putea fi men"iona"iI sporirea numrului popula"iei, srcia, migrarea intens, deteriorarea infrastructurii medicale #i a programelor de sntate public n "rile n tran!i"ie, conflictele armate #i actele teroriste, adaptarea nemiElocit a microorganismelor, etc. <n pre!ent n toate "rile lumii au fost depistate tulpini re!istente de M0cobacterium tuberculosis; ceia ce creea! probleme suplimentare n combaterea tuberculo!ei, inclusiv prin sporirea semnificativ a costurilor tratamentului. B alt problem maEor const n gradul Eos de aderen" la tratament al pacien"ilor cu tuberculo!, care se ntlne#te att n "rile n curs de de!voltare ct #i n cele /0C

de!voltate. &ceste noi provocri necesit #i implementarea unor noi strategii de control al tuberculo!ei, diferite de cele adoptate n anii 91N2. )oile strategii au drept scop ameliorarea depistrii ca!urilor noi, reducerea numrului formelor re!istente, sporirea aderen"ei pacien"ilor la tratament, precum #i abordarea aspectelor socio4economice, culturale, politice, etc. #i sunt nespus de actuale pentru Republica Moldova. <n ultimii 9N ani situa"ia epidemiologic a tuberculo!ei n republic s4a agravat considerabil, inciden"a global sporind de /,9 ori 6 de la ?1,/ la 922 222 popula"ie n anul 9112 la 9/C,N n anul /22N 7.
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Gig. 9 )umrul bolnavilor nregistra"i 6ca! nou #i recidiv7 anii 91124/22N n RM Aup cum se vede n figura 9 n perioada 911249111 numrul ca!urilor de tuberculo! 6ca! nou #i recidive7 nregistrate anual era n continu cre#tere. Aac n anul 9112 a fost nregistrat cel mai mic numr de bolnavi L /9?1, atunci 9111 numrul acestora cre#te pn la /1?N 6cu N1; mai mare dect n 91127. *nciden"a global n aceast perioad a sporit cu @N:, 6de la ?1,/ pn la C;,N7, ritmul de cre#tere al inciden"ei fiind de apro8imativ @4? : anual. <n perioada anilor 911249111, serviciul de fti!iopneumologie a func"ionat n condi"ii foarte dificile din cau!a finan"rii insuficiente. <ncepnd cu anul 911C asigurarea republicii cu medicamente antituberculoase a devenit insuficient si neritmic, tratamentul se administra incomplet #i neregulat 6cu ntreruperi7, ceia ce a influen"at negativ eficacitatea lui. Pentru spitali!area #i tratamentul bolnavilor cu forme evolutive de tuberculo! n anul 9112 func"ionau @2;0 paturi.6fig. /7
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Gig. /. )umrul paturilor de profil fti!iopneumologic, perioada 91124/22N n R.M. /0N

Ain aceast perioad s4a nceput reducerea numrului de paturi 691194 cu 12 paturi, 911/ 4 cu 992, 911@ 4 cu /0@, 911? 4 cu 990, 911; 4 cu /92, cea mai semnificativ reducere avnd loc n anul 9111 L cu C91 paturi7. Ae men"ionat, c numrul de paturi s4a mic#orat mai ales n spitalele mariI n mun. 3hi#inu 4 cu C0 paturi, n dispensarul de fti!iopneumologie din mun. Sl"i 6care deservea 9? raioane din nordul republicii7 4 cu @C2 paturi #i n spitalul republican =orniceni, 6care deservea centrul #i sudul republicii7 4 cu /12 paturi. Spitalul de tuberculo! din Brhei cu o capacitate de /22 paturi a fost reprofilat n spital pentru bolnavi de boli mintale. &ceast mic#orare considerabil a numrului de paturi 6cu 1907 n spitalele mari a influen"at negativ calitatea #i eficacitatea tratamentului n fa!a intensiv, care este decisiv n tratamentul bolnavilor cu tuberculo!. Pe parcursul anilor /222 L /22C numrul paturilor n spitale s4a mic#orat cu nc /1@. <n teritoriile #i institu"iile medicale subordonate Ministerului Snt"ii la 29.29./22N sunt amplasate 9212 paturi #i n eviden" sunt ?@C0 bolnavi cu forme active de tuberculo! sau cte ?,2 bolnavi la un pat. <ncepnd cu anul /22? serviciul de fti!iopneumologie activea! n cadrul medicinii prin asigurare. 3ompania )a"ional de &sigurri n Medicin 63)&M7 aloc fonduri importante pentru finan"area serviciului n cau!. <n anii /22?4/22N finan"area s4a efectuat la etapa asisten"ei medicale spitalice#ti cu achitarea +ca!ului tratat,. <n aceast perioad nivelul de finan"are a institu"iilor speciali!ate, care acordau asisten" medical spitaliceasc bolnavilor cu tuberculo! este n cre#tere tabelul 9I Ta1elul G Ginan"area asisten"ei medicale spitalice#ti, n institu"iile speciali!ate 6lei7, anii /22?4/22N /22? /220 /22C /22N *nstitu"ia 3ost4 *nstitu"ia 3ost4 *nstitu"ia 3ost4 *nstitu"ia 3ost4 ca! ca! ca! ca! *GP ?N?1 *GP C?22 *GP N999 *GP 99CCC,0 ST =orniceni 0/?N ST =orniceni C?22 ST =orniceni N999 ST =orniceni 9/??1,/ SGP 3hi#inu @@22 SGP 3hi#inu 0022 SGP 3hi#inu 0022 SGP 3hi#inu ;022,N SGP Sl"i @@22 SGP Sl"i 0022 SGP Sl"i 0022 SGP Sl"i ;02C,9 SR Soroca @@22 SR Soroca @N22 SR Soroca ?9;; SR Soroca C?0N,N SR Glore#ti @@22 SR Glore#ti @@22 SR Glore#ti @N22 SR Glore#ti 0N22,; SR -nce#ti @@22 SR -nce#ti @@22 SR -nce#ti @N22 SR -nce#ti 0N09,N &nali!nd structura contingentului bolnavilor la finele fiecrui an pe parcursul perioadei 91124/22N s4a constatat c numrul bolnavilor cronici a sporit esen"ial. Prevalen"a formelor distructive #i bacilare n anii 9112 a fost de /;,C #i ?0,/ la 922 222 popula"ie, iar n anul /22N 4 de N/,9 #i de N/,N corespun!tor. <n /22N n republic 6n institu"iile subordonate MS7 au fost nregistrate ?9@@ ca!uri de tuberculo!, din care @@2N ca!uri noi #i ;/C recidive. Aac numeric numrul ca!urilor nregistrate rmne practic la acela#i nivel, apoi contingentul bolnavilor activi 6?@C07 la sfrsitul anului tre!e#te mari ngriEorri. <n structura prevalen"ei ponderea bolnavilor cu forme distructive este de 00: #i a bolnavilor eliminatori de bacili 0?,0:. Gcnd o anali! a datelor statistice pe anii /22?4/22N, putem constata ca numrul bolnavilor cu tuberculo! respiratorie nebaciliferi este la fel mare 6fig.@.7. Ponderea bolnavilor cu tuberculo! respiratorie nebaciliferi n anul /22N este de C2: . Ain numrul total de pacien"i nebaciliferi depista"i pe parcursul anilor /22?L/22N, mai mult de 02:, locuesc n mun. 3hi#inu, mun. Sl"i #i n centrele raionale 6fig.?7. Practic ace#ti pacien"i ar fi putut urma tratamentul n condi"ii de ambulator sub eviden"a medicului fti!iopneumolog. &stfel ar fi fost posibil internarea sau maEorarea duratei de tratament a

/0;

pacien"ilor microscopic po!itivi pn la debacilare, cea ce ar fi dus la sporirea eficacit"ii tratamentului.


1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 2004 2005 2006 2007 1625 1696 01 resp.1''R) 1897 1921

Gig. @. )umrul bolnavilor TS respiratorie nebaciliferi, anii /22?4/22N RM.


100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 re2. Rurale centre r)nale municipii

Gig. ?. Aistribuirea teritorial a pacien"ilor TS3 respiratorie nebaciliferi, anii /22?4/22N RM. Aup cum se vede organi!area tratamentului bolnavilor cu tuberculo! este o problem prioritar la moment. nevoie de sporit finan"area serviciului fti!iopneumologic, dar #i calitatea asisten"ei. 3ea mai bun metod de profila8ie a tuberculo!ei este tratamentul efectiv. Bbiectivul principal al Programului )a"ional de 3ombatere #i Profila8ie a Tuberculo!ei prevede vindecarea a ;0: din numrul bolnavilor prim4depista"i, microscopic po!itivi. Rata succesului tratamentului n anul /22C la finele fa!ei intensive a fost reali!at la nivel de N@:, iar la finele curei de tratament acest indice este de doar C@:. Hund n considera"ie cre#terea numrului bolnavilor cu forme cronice de tuberculo! precum #i faptul c marea maEoritate a lor au forme multire!istente, numrul paturilor pentru asigurarea spitali!rii bolnavilor ar necesita o maEorare cu circa ?22 paturi, dup care numrul de bolnavi activi la un pat ar fi de @ bolnavi #i va asigura durata spitali!rii unui bolnav activ pe parcursul a ? luni n an, termen ma8imal prev!ut de strategia ABTS. Aeschiderea noilor sta"ionare, sau maEorarea numrului de paturi la moment nu este posibil. &sigurarea tratamentului bolnavilor trebuie re!olvat prin perfec"ionarea formelor organi!atorice de tratament. /01

Ha finele anului /22N a fost emis Brdinul comun )r. ?@NQ/1.99.2NQ/924&Q9@.9/.2N MS #i 3)&M +3u privire la organi!area tratamentului bolnavilor cu tuberculo!, ca! nou #i readmis, nebaciliferi n condi"ii de ambulator,. Prin implementarea acestui Brdin se preconi!ea! eliberarea paturilor, pe care vor putea fi spitali!a"i bolnavii microscopic po!itivi. &stfel va putea fi maEorat durata spitali!rii bolnavilor, ceia ce va spori eficacitatea tratamentului. Brdinul stabile#te modul de organi!are al tratamentului #i motivarea pacientului, precum #i specific formele clinice de tuberculo!, care pot fi tratate n condi"ii de ambulator. 3onform noului ordin, costul ca!ului tratat n condi"ii de ambulator, fa!a intensiv este de //02 lei. Solnavul se va deplasa !ilnic n cabinetul fti!iopneumologic, unde i se vor administra medicamente antituberculoase conform schemei de tratament. 3u scopul cre#terii complian"ei la tratament, pacientii vor fi motiva"i prin eliberarea bonurilor pentru produse alimentare n sum de @0 lei !ilnic #i acoperirea cheltuielilor pentru transport public 6tur4 retur7, dup ca!, n ba!a abonamentelor, tichetelor sau a unui echivalent bnesc n sum de N0 de lei lunar. &nali!nd costul tratamentului bolnavilor nebaciliferi fa!a intensiv, n municipiile 3hi#inu #i Sl"i, si a bolnavilor din centre raionale, care urmea! tratament n *nstitutul de Gti!iopneumologie #i spitalul republican de tuberculo! =orniceni pe anii /22?4/22N, putem men"iona, c cheltuielile sunt cu mult mai mari in condi"ii de sta"ionar. Spre e8emplu n anul /22N n municipiile Sl"i #i 3hi#inu s4au nregistrat 12C bolnavi cu tuberculo! nebaciliferi #i n centrele raionale apro8imativ ?02 bolnavi. *n ca!ul organi!rii tratamentului a 9@0C bolnavi n condi"ii ambulator cu achitarea cheltuielilor pentru transport #i alimenta"ie este necesar de alocat @,209.222 lei 69@0C 8 //027. Pentru tratamentul acestor bolnavi interna"i n sta"ionar cu achitarea costului unui ca! tratat, s4au alocat N,N29.222 lei 612C 8 ;0227 pentru pacien"ii din municipii #i 0,?/C.922 lei 6?0289/20;7, pentru pacien"ii din centrele raionale. <n total 3)&M a achitat pentru tratamentul a 9@0C bolnavi 9@,9/N.922 lei. <n ca!ul organi!rii tratamentului acestor bolnavi n condi"ii de ambulator ar fi fost economisite surse financiare n sum de 92,2NC.922 lei #i ar fi fost eliberate //C paturi, dintre care n spitalele din 3hisinu #i Sl"i L909 paturi, #i n *GP #i spitalul =orniceni LN0 paturi. &ceste paturi ar fi putut fi utili!ate pentru spitali!area bolnavilor baciliferi, care sunt sursa de infec"ie n societate, pn la debacilarea acestora. Mai mult ca att motivnd pacien"ii, care vor urma tratament n condi"ii ambulator, att n fa!a intensiv ct si fa!a de continuare, vom putea ob"ine o maEorare a ratei succesului tratamentului #i ne vom putea apropia de obiectivul principal a Programului )a"ional. &ceast form de tratament n condi"iii de ambulator a bolnavilor de tuberculo! fr eliminri de micobacterii, se practic n mai multe "ari din lume, cu aplicarea diferitor stimuli, n scopul sporirii vindecrii #i cre#terii complian"ei la tratament. Motivarea pacientului este o problem semnificativ n controlul tuberculo!ei. MaEoritatea pacien"ilor sunt demotiva"i din cau!a stigmei, poverei financiare, duratei lungi a tratamentului, inclusiv necesitatea de a continua tratamentul #i dup dispari"ia simptomelor, etc. Multe programe de control al tuberculo!ei din lume ncearc s imbunt"easc rata vindecrii prin oferirea unui #ir de stimuli #i factori facilitatori pacien"ilor ncadra"i n programul ABTS #i prestatorilor. &stfel, programul4pilot implementat n regiunea *vanovo 6Gedera"ia Rus7 a inclus pachete alimentare, oferirea transportului gratuit, educarea pacien"ilor #i oferirea posibilit"ilor de petrecere a timpului liberF n -aiti programul a inclus suport nutri"ional, transport, asigurare cu locuin"e 6ca!are7, asisten" socio4economic 6n dependen" de necesit"i7, n 3ambodia L suport nutri"ional, n 3a!ahstan L suport bnesc, alimenta"ie, vi!ite la domiciliu a asistentei medicale, controale medicale gratuite, n TadEiMistan L suport nutri"ional. Ha moment este dificil de a evalua obiectiv impactul real al stimulilor #i factorilor facilitatori #i cost 4 eficien"a lor, dar totu#i e8ist o percep"ie puternic c anumite scheme de stimulareQfacilitare Dfunc"ionea!, 6n special cele legate de suportul nutri"ional7, ceia ce nseamn c ele sporesc aderen"a la tratament, ameliorea! accesul la ABTS, facilitea! depistarea ca!urilor noi, mbunt"esc starea nutri"ional #i statutul imun, etc.

/C2

B%1l%og a-%e 9. Brdinul MS nr. 9;2 din 2;.20.2N, 3u privire la optimi!area activit"ilor de control #i profila8ie a tuberculo!ei n Republica Moldova,, p. 0040N. /. Materialele conferin"ei #tiin"ifico4practice 914 /2 septembrie /22C, &ctualit"i n fti!iopneumologie, vol.* , 3hi#inu /22C. @.Brdinul MS #i 3)&M nr.?@N din /1 noiembrie /22NQ /924& din 9@ decembrie /22N,3u privire la organi!area tratamentului bolnavilor cu tuberculo!, ca! nou #i readmis, nebaciliferi n condi"ii de ambulator, ?.*acuboJiaM >.M.,SogorodsMaya .M., Sorisov S. ., Aanilova *.A., HamaMina B.S., Vourbatova .=.,Social support and incentives programme for pacients Jith tuberculosisI e8perience from the Russian Gederation, *nternational Uournal of Tuberculosis and Hung Aisease, vol. 99, number 99, november /22N, pp.9/9249/90 6C7 0. Garmer P.,Social science and the neJ tuberculosis, Social Science and Medicine, 911N, ??6@7, pp.@?N4@0;. C.,&ddresing poverty in TS 3ontrol, >-B, .eneva, /220. N. JJJ.msh.orgQrpmplusQtb 6D*ncentives and nablers,7 ;..v.bsbebcal^`, ..^qgibp^, .. bh^lgq^, behgebp^qgd r ubi_qjn ]rudelridmbh a]ghribp l pjmcbebpidqg g abui cdqg edfgh^ nghgb]de^kgg, , ebuidhj ]rudelridm^, h^e] /22N, a].?C4C?. 1..|.\rnbp^, |..^earlbp, |.v. \rnbp^, .t.^wqrigq D ^l]bej, aqgf^ ygd cgaxgkigqr idodqg` r ubi_qjn ]rudelridmbh idslgn, g pbmhbfqba]g kbpjdqg` hb]gp^xgg l idodqg ,, ri_hbqbibsg`, {dpe^i_ /22N, a].02400. 92...do^dp^, \]^xgbq^em^hdy^ ygd ]dnqbibsgg p idodqgg ubi_qjn ]rudelridmbh idslgn, , ebuidhj ]rudelridm^, h^e] /22N, a].@?4@C.

TRATAMENTUL PACIENFILOR CU DIABETUL ZA8ARAT DE TIP G I %na Co+$%ug %SMG D)icolae Testemi"anu,, coala de Management n Sntate Public Summa ! Treatment of patients 2ith type 1 diabetes mellitus Aiabetes mellitus is one of the most Jidespread health problems affecting about 9C2 million people in the Jorld. &bout 92: of diabetic patients have type 9 diabetes mellitus. Mandatory insulin treatment, being a comple8 issue, involves a number of unsolved issues in social, organi!ational and educational areas, especially related to self4management and life Tuality of these patients, Jhich arguments the need of research in the area of patientsK preferences regarding distribution of insulin preparations, and their training in self4management of type 9 diabetes. In" o)u$e e Aiabetul !aharat ocup unul dintre primele locuri in mul"imea problemelor medico4 sociale globale care influen"ea! negativ economia "rilor #i sntatea ntregii omeniri, cpt$nd propor"iile unei epidemii. Aiabetul !aharat dup importan"a medico4social se plasea! pe locul doi dup patologia cardiovascular #i oncologic. &ceasta se e8plic prin urmtoareleI rsp$ndirea larg a maladiei, gravitatea complica"iilor, costul mare a metodelor de diagnostic #i de tratament care sunt necesare pacien"ilor pe tot parcursul vie"ii. Aup BMS, numrul total a bolnavilor cu diabet n lume constituie 9C2 milioane. Aiabetul !aharat de tip * repre!int o form mai grav de diabet #i constituie circa 92: din numrul total de pacien"i. 3au!a de!voltrii insuficien"ei insulinice absolute n diabetul de tip * este destruc"ia autoimun a celulelor L beta

/C9

pancreatice. &utoanticorpii ctre celulele L beta repre!int marcherii procesului autoimun #i pot fi depista"i la maEoritatea bolnavilor n debutul maladiei. <n ultimii ani datorit cercetrilor imunologice #i genetice a fost constatat c diabetul de tip * se poate de!volta n orice perioada a vie"ii. Aiabetul !aharat de tip * pre!int simptome acute de debut, deci se diagnostichea! rapid dup apari"ie. l repre!int 0492: din totalul de diabetici #i se datorea! unei distrugeri autoimune mediate celular a celulelor pancreatice beta. Marcherii distrugerii imune a celulelor beta suntI autoanticorpii la celule insulare, auto anticorpi la insulin, la glutamicacid4decarbo8ila!, tiro!infosfata!. Ae aici re!ult necesitatea absolut a tratamentului cu insulin n diabetul !aharat de tip *. In#ul%na *n 9100, grupul condus de GredercM Sanger la B8ford a descris structura primara a insulinei. *nsulina este solubila la p- de 0,?F prin adugare de ioni de !inc se lrge#te domeniul de precipitare. *n maEoritatea preparatelor farmacologice la p- neutru si in pre!enta ionilor de !inc, mai mult de N0: din insulina se gse#te sub forma de he8ameri. *nsulina este formata din doua lan"uri de aminoaci!iI lan"ul & ce con"ine /9 de aminoaci!i si lan"ul S ce con"ine @2 de aminoaci!i. &ceste doua lan"uri sunt legate intre ele prin doua pun"i disulfhidice. *n lan"ul & se mai gse#te o punte disulfhidic. <n 91C@ s4a produs insulina sintetic pentru prima dat. S4a folosit o perioad lung de timp doar insulina bovin sau porcin. *nsulina uman a repre!entat unul din primii hormoni ob"inu"i prin tehnologie genetic. <n 91C1, Aorothy 3. -odgMin a descris structura ter"iar a insulinei 6structura sa spa"iala7. *ndica"iile tratamentului cu insulin, care este un tratament de substitu"ie, suntI O diabetul !aharat de tip *F O complica"iile acute ale diabetului !aharat L cetoacido!a diabeticF O diabetul !aharat de tip **, care pre!int fie o infec"ie, fie o interven"ie chirurgical, tratament care este doar pe o anumit perioad de timpF O diabetul !aharat de tip **, care nu mai rspunde la tratamentul antidiabetic oralF O diabetul !aharat gesta"ionalF O la pacien"ii diali!a"i. 3lasi"icri ale insulinelor *nsulinele, din punct de vedere farmacologic, se pot clasifica dup profilul de ac"iune, astfelI cu ac"iune rapida, intermediara si lenta. Se pot clasifica dup specie. *nsulina umana, porcina si bovina difer intre ele astfelI la po!i"ia ; a lan"ului & la insulina porcina si umana se afla treonina, iar la cea bovina, alanina. Ha po!i"ia 92 a lan"ului &, insulina bovina pre!int valina, iar cea porcina si umana 4 i!oleucina, iar la nivelul lantului S, po!itia @2, insulina umana pre!int treonina, iar cea bovina si porcina, alanina. *nsulina poate fi produsa din pancreas de bovine sau de porcine. *nsulina de tip uman poate fi produsa prin conversie en!imatica a insulinei porcine si prin biosinte!a, prin tehnologie genetica. *nsulina de tip uman duce mai pu"in la formare de anticorpi. Se pot clasifica dup puritate. Ao!ele de insulina sunt e8primate in unit"iI 9 mg de insulina corespunde la /? de unit"i. Glacoanele de insulina con"in cantit"i de 922 de unit"i interna"ionaleQml. *nsulinele solubile sunt solu"ii in general clare, transparente. <#i ncep rapid ac"iunea, in 90 minute ac"iunea aEunge la valori ma8ime, iar n C4; ore ac"iunea ncetea!. *nsulina aspart #i lispro con"in !inc pentru stabili!area ac"iunii. Aintre insulinele folosite anterior, pot fi men"ionate protamin !inc insulina, )P- insulin si }inc insulin, insulinele semilente si lente, insuline ultralente. Aintre produsele mai noi, sunt men"ionate insulina glargine, care este stabil #i de!olvat n solu"ie acida, precipit$ndu4se n "esutul subcutanat dup inEectare6;7 #i insulina detemir, la care e8ista o acilare a moleculelor de insulin cu acid gras, acid miristic, ce duce la cre#terea formarii de he8ameri. &mbele insuline au ac"iune ba!al. 3ompar$nd n diverse studii clinice ac"iunea insulinei )P- cu detemir, s4a observat ca valorile glicemiei medii sunt similare, dar oscila"iile glicemiei sunt mai mici cu detemirF de asemenea, c$#tigul ponderal al pacientului este mai mic 6927. *nsulinele premi8ate sunt amestecuri fi8e de insulin cu ac"iune rapida #i intermediara, cel mai frecvent utili!ate fiind cele cu propor"ii de @2: rapid #i N2: intermediar. /C/

+"ectele locale ale insulinoterapiei 3ele mai importante sunt hipoglicemia, alergia la insulin, lipodistrofia cutanat, insulinore!isten"a. 8ista diferen"e n absorb"ia insulinei in func"ie de locul de inEec"ie, probabil datorita capacita"ii diferite de difu!ie a insulinei. 3alea de administrare intravenoas #i intraperitoneal sunt cele mai rapide. *ntravenos nu se pot administra dec$t insulinele cu ac"iune scurta, rapide. 3alea cea mai frecventa de administrare a insulinei, de altfel #i cea mai frecvent recomandat, este cea subcutanat. 8ista diferen"e n absorb"ia subcutanata, chiar la acela#i pacient. Pentru a nu se produce diferen"e n absorb"ia insulinei, este bine ca inEec"ia s nu se fac n mu#chi, de unde absorb"ia se face mai repedeF de aceea se va evita inEec"ia perpendiculara #i se va prefera inEec"ia la ?0 de grade. Aaca e8ista lipodistrofie la locul inEec"iei, atunci nseamn ca absorb"ia se va face mai ncet #i aceasta !on trebuie evitata. &bsorb"ia insulinei este influen"at de temperatura mediului nconEurtor. 8erci"iul fi!ic spore#te absorb"ia de insulin, mai ales dac !ona inEectat a fost supus unui efort fi!ic imediat dup inEectare. Pentru a ob"ine un profil insulinic plasmatic cat mai fi!iologic, este necesar de asigurat insulinemia ba!al #i v$rfurile insulinice de la mese. *nsulina cu ac"iune rapida este bine sa se inEecte!e la nivelul bra"ului sau abdomenului cu @24?0 de minute naintea mesei. 8ista de!avantaEe ale tratamentului substitutiv cu insulin fa" de secre"ia fi!iologica a insulinei la mese, deoarece insulina cu ac"iune scurta, care se administrea! la mese, are un v$rf mai sc!ut #i o perioada mai prelungit de ac"iune, e8ist$nd riscul de hipoglicemie post4prandiala. &nalogii insulinici se vor administra imediat naintea mesei, ei av$nd avantaEul c repre!int o forma monomeric #i se absorb foarte rapid la locul inEectrii. *nsulina ba!ala trebuie sa aib o durata lunga de ac"iune #i trebuie inEectata intr4o regiune unde absorb"ia se face mai lent, ca, de e8emplu, n regiunea fesei sau a coapsei. *nsulina se poate depo!ita in frigider, la o temperatura de /4; grade 3elsius. )u trebuie nghe"ata #i nici "inuta la temperaturi crescute, n soare. Poate fi "inuta la temperatura camerei, la ma8imum /0 de grade 3elsius, ma8imum o luna. liminarea insulinei se face la nivelul ficatului, printr4o degradare receptor mediata #i la nivel renal, unde o parte este eliminata prin filtrare pasiva in glomerule #i reabsorbit la nivelul tubului pro8imal, o parte fiind eliminata n vasele postglomerulare peritubulare. Timpul de inEumt"ire a insulinei din plasma, la subiec"ii normali, este de @40 minute. 3learance4ul insulinic este sc!ut la pacien"ii uremici si la cei cu ciro!a hepatica. .nsulina administrata pe cale in%alatorie Repre!int o recenta ncercare de a ameliora tratamentul insulinic. *nsulina se va inhala prin suprafa"a alveolara. Tipul de insulina inhalatorie a fost e8plorat de multiple companii farmaceutice. *n /229 a fost descrisa formula 8ubera, sub forma de pulbere uscat inhalabil, care a avut un profil de ac"iune similar cu al analogilor de insulina rapi!i, dar cu o durata de ac"iune ceva mai lunga. )ransplantul insular ste o problema foarte actual #i foarte mult de!btuta. Mul"i cercettori sublinia! ca trebuie s e8iste prudenta n transplantul insulelor, deoarece e8ist limite privind medica"ia imunosupresiva, privind dificultatea #i monitori!area rspunsurilor imune antiinsulare #i a func"iei insulare. Sunt unele preri ale speciali#tilor care gsesc mai benefic transplantarea ntregului pancreas fa" de transplantul de insule i!olate. *utomonitori!area Repre!int intr4un anumit fel o parte a tratamentului diabetului !aharat. )ivelul4"inta glicemic va fi fi8at n func"ie de masa corporala, de complica"iile diabetului !aharat, de priorit"ile personale. Pacien"ii trebuie sa4#i automonitori!e!e glicemia pentru a ob"ine #i a men"ine un nivel glicemic optim. ste preferabil ca pacien"ii s aib o eviden" scris a valorilor glicemice #i a do!elor de insulin. <n standardele recomandate de &socia"ia &mericana de Aiabet, revi!uite n /22C, valoarea -b&9c trebuie s fie sub N:, iar glicemia m eeun trebuie s fie ntre 12 #i 9@2 mgQdl. &utomonitori!area aduce informa"ii de feed4bacM ale insulinoterapiei,

/C@

define#te nivelul glicemic atins, identific hipoglicemia, creste motiva"ia #i participarea pacientului la tratament, mbunt"e#te calitatea vie"ii. Con$luz%% G. Tratamentul cu insulin, fiind o problem comple8, cuprinde, pe l$ng cele medicale, un #ir de aspecte sociale, organi!atorice, metodice #i educa"ionale. <. Pacien"ii afla"i la tratament cu insulin necesit instruire calitativ n autoadministrarea preparatelor de insulin #i monitori!area glicemiei de sine stttor. C. &sigurarea cu preparatele necesare de insulin n modalitatea preferat de pacien"i poate contribui la men"inerea nivelului lor de calitate a vie"ii #i evitarea stigmati!rii. K. Preferin"ele pacien"ilor cu privire la modalit"ile de distribuire a preparatelor de insulin, precum #i de instruire n conduita maladiei de sinestttor urmea! a fi studiate. B%1l%og a-%e G. %VPASI & C year randomi!ed controlled trial comparing sulfonylurea, insulin and metformin therapy in patients Jith neJly diagnosed type / diabetes. &nn *ntern 911;, 9/;, 9C049N0. <. Vlein R. -yperglycaemia and microvascular and macrovascular disease in diabetes. Aiabetes 3are 9110, 9;, /0;4/C;. C. Magusson *.R., Bthman A.H., Vat! H.A., Schulman R..., Shulman ..*. *ncreased rate of gluconeogenesis in type / diabetes mellitus. U 3lin *nvest 911/, 12, 9.@/@4N. K. AeGron!o R.&., Gerrannini .S. *monson A.3. Gasting hyperglycemia in non insulin dependent diabetes mellitus contributions of e8cessive hepatic glucose production and impaired tissue glucose uptaMe. Metabolism 91;1, @;, @;N410. L. Marbury T., -uang >.3., Stronge P., Hebovit! -. Repaglinid versus gliburid a one year comparison trial, Aiabetes Research 3lin Pract 911.1?@, 90C4CC. E. *ntensive blood glucose control Jith sulfonilureas or insulin compared Jith conventional treatment and risM of complications in patients Jith type / diabetes 6%VPAS7. Hancet 911;, @0/4;@N40@. B. Saltiel &.R., BlefsMi U.M. Thia!olidindiones in the treatment of insulin resistance in type / diabetes. Aiabetes 911C, ?0, 9.CC941. H. Velley A. ., Sidot P., Greedman }. fficacy and safety of acarbose in insulintreated patients Jith type / diabetes. Aiabetes 3are 911;, /9, /.20C4C9. r. RosenstocM Uulio Sugimoto et al. Triple therapy in type / diabetes insulin glargin or rosiglitasone added to combination therapy of sulofonylurea plus metformin. Aiabetes /1, /22C 00?4001. G=. delman S.=., -enry R.R. *nsulintherapy for normali!ing glycosilated hemoglobin in type / diabetes. &pplications, benefits and risMs. Aiabetes Rev. 9110, @, @2;4@?. GG. Uervell U. &n %pdate on Aiabetes. Bslo, )orJay. /222F 1499.

IMPACTUL INTERVENFIILOR DE MODI>ICARE A COMPORTAMENTULUI ASUPRA DEREGLRILOR METABOLICE N DIABETUL ZA8ARAT TIP < Lum%n%&a Su,e%$( 3atedra medicin de familie %SMG D)icolae Testemi"anu, Summa ! This JorM is dedicated to evaluation of modification interventions of behavior of patient Jith type / diabetes and metabolic disturbances QdisordersQ. The outcomes of certain biochemical inde8es of patients Jith diabetes mellitus are presented before training at the school of diabetic and one year later under folloJ4up. /C?

*t Jas proved that the optimi!ation of life style represented the basic method in the treatment of diabetes mellitus. The evaluation of person Jith diabetes mellitus became complete only by analysis of special aspects. These are the educational and psychological profile, professional and family integration profile, their importance for life and health. The results of investigations proved that the patients trained at the school of diabetic and being under folloJ4 up, have a better life Tuality than the patients not trained. Rezuma" <n lucrarea dat sunt redate unele aspecte de modificare a comportamentului pacien"ilor cu diabet !aharat tip /, n urma interven"iilor de #colari!are. &u fost evalua"i indiicii biochimici la pacien"ii cu diabet !aharat tip / instrui"i n #coala diabeticului la nceputul #colari!rii #i peste un an dup instruire. Bptimi!area stilului de via" este considerat metoda de ba! n tratamentul pacien"ilor cu diabet !aharat tip /. valuarea persoanelor cu diabet !aharat trebuie s fie complet cu anali!area aspectelor speciale. Pacien"ii cu diabet !aharat au nevoie de sus"inere psihologic, sus"inerea familiei #i a societ"ii. Re!ultatele investiga"iilor demonstrea! ameliorarea indicatorilor biochimici #i a calit"ii vie"ii. In" o)u$e e Aiabetul !aharat repre!int un grup de tulburri metabolice, determinate de de!voltarea unei hiperglicemii cronice n urma defectelor n secre"ia insulinei, ac"iunii ei ori a ambilor factori 6BMS, 91117 '9(. Brgani!a"ia Mondial a Snt"ii a atribuit diabetul !aharat la clasa de epidemii a bolilor neinfec"ioase #i care este ast!i una dintre preocuprile maEore ale serviciului na"ional de ocrotire a snt"ii '90(. *mportan"a studierii diabetului !aharat re!ult din impactul su epidemiologic, medical #i economic. Aiabetul este o boal popula"ional, deoarece are o frecven" de @40: n popula"ia general. Tipul / este mai frecvent, ating$nd o prevalen" de ;: la persoanele ntre ?0 #i 00 de ani, #i de 9; : la persoanele dup C0 ani. Se consider c 12 : de diabet !aharat sunt de tip /. Ha fiecare ca! de diabet diagnosticat revine un ca! de diabet nediagnosticat '9;(. *mpactul medical al diabetului !aharat este deosebit din cau!a comple8it"ii ngriEirii pe timp ndelungat a persoanelor afectate, complica"iilor frecvente #i acuti!rilor maladiilor cronice, cre#terii mortalit"ii, ndeosebi la persoanele de peste ?0 de ani, care s4a dublat, aEung$nd la /2 : din mortalitatea general. 00: dintre cau!ele de mortalitate din diabet sunt datorate cardiopatiei ischemice #i 92 : L bolii cerebrovasculare '9N(. 3onform unor estimri, persoanele cu diabet consum de /4? ori mai multe resurse din buget dec$t popula"ia general, din care costul indirect este apro8imativ de 9,@49,0 ori mai mare dec$t cel direct '0(. S4a calculat c n "rile 3omunit"ii uropene costul total al problemei diabetului !aharat a constituit 90? miliarde de dolari, din care cel direct L C9,0, iar cel indirect L 1/,@ miliarde '9C(. B reducere semnificativ a costului acestei probleme ar putea constitui interven"iile de modificare a comportamentului pacientului #i educa"ia specific. duca"ia specific repre!int o metod terapeutic, care are ca scop n!estrarea persoanelor cu diabet cu cuno#tin"e teoretice #i practice, care le asigur motiva"ia #i le permite implicarea activ n propriul su tratament. duca"ia este un proces continuu #i individuali!at '9/(. Rolul interven"iilor de modificare a comportamentului este cel care asigur suportul teoretic #i practic, care permite persoanelor cu diabet !aharat implicarea activ n controlul maladiei sale. <n a#a mod poate fi prevenit apari"ia unor complica"ii cronice #i ameliorat calitatea vie"ii pacientului '92(.

/C0

Problema instruirii pacien"ilor cu diabet !aharat rm$ne actual #i pentru Republica Moldova, necesit$nd o abordare uniform n acest domeniu pentru ameliorarea calit"ii asisten"ei medicale prestate pacien"ilor cu diabet !aharat. S$o'ul lu$ ( %% valuarea impactului programului de modificare a comportamentului DSan Aiab, asupra dereglrilor metabolice. Ma"e %ale +% me"o)e )e #"u)%u Hotul de studiu a fost constituit din 9C1 pacien"i cu diabet !aharat tip / cu v$rsta medie 01,N@9,2 ani, care au fost supu#i interven"iilor educa"ionale de modificare a comportamentului 6instruirea n grup, individual, a membrilor familiei pacientului7. <n studiu au participat 9/9 femei 6N9,C:7 cu v$rsta medie C/,/? 9,9? ani, ?; brba"i 6/;,?:7 cu v$rsta medie C2,?C /,2C 6p~ 2,207. Hotul martor a fost format din 99? pacien"i cu diabet !aharat tip / cu v$rsta medie 0;,N; 9,9/ ani, dintre care NN femei 6CN,0? :7, cu v$rsta medie 0;,1N 9,?? ani, @N brba"i 6@/,?C : 7 cu v$rsta medie 0;,?9 9,N; ani. Studiul a fost efectuat n cadrul 3entrului Model al Medicilor de Gamilie DPro San,, &socia"ia Medical Teritorial Sotanica, municipiul 3hi#inu. Ca a$"e %#"%$a $om'a a"%,( a g u'elo )e 'a$%en&% Ta1.G Ca a$"e %#"%$a Lo"ul )e #"u)%u Lo"ul ma "o :n w GEr; :n w GGK; =$rsta 6ani7 Aurata diabetului !aharat 6ani7 Masa corporal 6Mg7 *M3 6MgQm7 .luco!a sanguin 6mmolQl7 T&s 6mm -g7 T&d 6mm -g7 3olesterol 6mmolQl7 3reatinina seric 6Mmmol7 Trigliceridele 6mmolQl7 01,N@9,2 N,2@2,C9 ;/,@ 9,/9 @2,9/ 2,?/ 1,0; 2,/2 9?;,@; 9,C; 19,2C 2,C1 0,N? 2,2C ;0,9? 2,C@ /,;C 2,2N 0;,N; 9,9/ C,1C 2,01 ;@,90 9,?/ @2,?? 2,0@ 1,92 9,C1 902,N2 /,/9 ;1,90 9,21 0,C; 2,/? ;/,;; 0,2; 9,@9 2,/2 '

~2,20 ~2,20 ~2,20 ~2,20 ~2,20 ~2,20 ~2,20 ~2,20 ~2,20 X2,229

Aup cum se vede din tabel, indicatorii clinici #i paraclinici 6v$rsta medie a pacien"ilor, durata diabetului !aharat, tensiunea arterial, masa corporal #i indicele masei corporale 6*M37, concentra"ia gluco!ei sangvine, concentra"ia creatininei serice #i concentra"ia colesterolului sangvin7 nu au avut diferen"e statistic semnificative ntre lotul de studiu #i lotul martor 6p~ 2,207, ns concentra"ia trigliceridelor serice a fost mai mare n lotul de studiu 6pX 2,297. Metoda de evaluare a re!ultatelor a constituit anchetarea pacien"ilor conform chestionarului implementat de declara"ia de la St. =incent DGi#a de ba! implementat n diabet, 6Aiabcare Munchen, 911? 7. <n lotul de studiu a fost ntreprins instruirea pacien"ilor n cadrul #colii diabeticului, conform programului DSan Aiab, cu acoperirea urmtoarelor temeI 9. Aiabetul !aharat ca un mod deosebit de via". /. Problemele psihologice ale pacientului diabetic #i ale familiei. @. Aietoterapia #i caloriile produselor alimentare n diabetul !aharat tip /. ?. Modificrile alimentare n obe!itate. 0. Rolul efortului fi!ic n diabetul !aharat. /CC

C. 3omplica"iile acute #i cronice ale diabetului !aharat. Pacien"ii au fost instrui"i n grup, conform programului DSan Aiab, #i individual L conform necesit"ilor individuale depistate n cadrul evalurii. &u fost instrui"i membrii familiilor pacien"ilor conform programului de ngriEire a pacientului cu diabet !aharat. Rezul"a"ele o1&%nu"e *nvestiga"iile descrise au fost aplicate pacien"ilor la intrarea n studiu naintea aplicrii interven"iei de modificare a comportamentului #i peste un an dup interven"ie. Aup un an de la interven"ie s4a constatat o reducere a greut"ii corporale de la ;/,N29,/@ Mg la ;2,N19,21 Mg 6p~2,207, ceea ce este ilustrat n Gig.9.

32 (3'00 (2'50 (2'00 (1'50 (1'00 (0'50 (0'00 7&'50

82,70
p40,05

80,79

)$aluarea la ini*ierea +tudiului

)$aluarea du, -nter$en*ie

Gig. 9. Ainamica greut"ii corporale la grupul de studiu n re!ultatul interven"iilor educa"ionale 6Mg7 Aup cum se observ n figura /, indicele masei corporale 6*M37 s4a redus statistic semnificativ de la @2,9C2,?/ MgQm la /1,0N2,@; MgQm 6p~2,207.
325m2 30'20 30'00 2&'(0 2&'60 2&' 0 2&'20 )$aluarea la ini*ierea +tudiului )$aluarea du, inter$en*ie 29,57 30,16
p40,05

Gig. /. Ainamica evalurii indicelui masei corporale 6*M37 la grupul de studiu n re!ultatul interven"iilor educa"ionale.

/CN

=alorile tensionale sistolice 6T&s7 la pacien"i dup interven"iile de modificare a comportamentului s4au redus de la 9?;,@N9,N2 mm -g la 9?/,0N9,?@mm -g 6pX2,207, n medie cu 0,; mm -g 6 Gig. @7.

mm62 1 & 1 ( 1 7 1 6 1 5 1 1 3 1 2 1 1 1 0 13&

148,37

p70,005

142,57

)$aluarea la ini*ierea +tudiului

)$aluarea du, inter$en*ie

Gig. @. Ainamica tensiunii arteriale sistolice la pacien"ii grupului de studiu n re!ultatul interven"iei educa"ionale =alorile tensionale diastolice 6T&d7 de asemenea s4au redus de la 19,2C2,N2 mm-g p$n la ;N,;12,0C mm-g 6X2,2297, n mediu cu @,9N mm-g 6Gig. ?7.
mm62 & &2 &0 (( (6 ( (2 (0
)$aluarea la ini*ierea +tudiului )$aluarea du, inter$en*ie

&1'06
p70,001

(7'(&

Gig.?. Ainamica tensiunii arteriale diastolice la pacien"ii grupului de studiu n re!ultatul interven"iei educa"ionale S4a redus mai semnificativ masa corporal la pacien"ii ce fceau parte din grupele ponderale L supraobe!itate de la N,;1 : p$n la /,1C :, #i obe!itate de la 9;,/; : p$n la 9?,19 :. Ha grupa cu suprapondere s4a redus greutatea corporal de la @?,@/ : p$n la /@,C; :. Masa corporal la grupa subponderal a crescut de la 90,N1 : la /2,N9 :, iar pacien"i cu normopondere au devenit mai mul"i de la @@,N@ : p$n la @C,;? : 699,91F pX2,297. =alorile glicemiei n grupul de studiu s4au redus statistic semnificativ n urma interven"iilor de modificare a comportamentului de la 1,C22,/ mmolQl p$n la ;,0C2,91 mmolQl 6pX 2,2297, n medie cu 9,9mmolQl 6Gig. 07.

/C;

mmol5l &'(0 &'60 &' 0 &'20 &'00 ('(0 ('60 (' 0 ('20 ('00

&'60
p70,001

('56

)$aluarea la ini*ierea +tudiului

)$aluarea du, inter$en*ie

Gig.0. Ainamica valorilor glicemiei la pacien"ii grupului de studiu n re!ultatul interven"iei educa"ionale. =alorile hemoglobinei glico!ilate 6-b&9c7 s4au redus nesemnificativ statistic de la ;,992,C1: p$n la N,N/2,9:, n mediu cu 2,? : 6p~2,207. Ainamica valorilor hemoglobinei glico!ilate este repre!entat n Gig. C.
% ('20 ('10 ('00 7'&0 7'(0 7'70 7'60 7'50
)$aluarea la ini*ierea +tudiului )$aluarea du, inter$en*ie p40,05

8,11

7,72

Gig. C. Ainamica valorilor hemoglobinei glico!ilate 6-b&9c7 la pacien"ii grupului de studiu n re!ultatul interven"iei educa"ionale. =alorile creatininei serice s4au redus nesemnificativ statistic de la ;0,9?2,C? mMmolQl p$n la ;/,C;2,10 MmolQl 6pX 2,207, n medie cu /,?C MmolQl. Ainamica valorilor creatininei serice este repre!entat n Gig. N.
m3mol5l (6'00 (5'00 ( '00 (3'00 (2'00 (1'00
)$aluarea la ini*ierea +tudiului )$aluarea du, inter$en*ie

(5'1
p70,05

(2'6(

Gig. N. Ainamica func"iei renale repre!entat prin creatinina seric la pacien"ii grupului de studiu n re!ultatul interven"iei educa"ionale. /C1

=alorile colesterolului sangvin s4au redus nesemnificativ statistic de la 0,N?2,2C mmolQl p$n la 0,0C2,0? mmolQl 6p~2,207, n mediu n 2,9; mmolQl 6Gig. ;7.

mmol5l 5'75 5'70 5'65 5'60 5'55 5'50

5'7

p40,05

5'56

5' 5

)$aluarea la )$aluarea du, ini*ierea +tudiului inter$en*ie

Gig. ;. Ainamica valorilor colesterolului sangvin la pacien"ii grupului de studiu n re!ultatul interven"iei educa"ionale =alorile trigliceridelor serice s4au redus statistic nesemnificativ de la /,;02,2C mmolQl p$n la /,N92,2C mmolQl 6p~2,207 , n mediu n 2,9? mmolQl 6 Gig. 17.
mmol5l 2'(5 2'(0 2'75 2'70 2'65 2'60
)$aluarea la ini*erea +tudiului )$aluarea du, inter$en*ie
p40,05

2'(5

2'71

Gig.1. Ainamica concentra"iei trigliceridelor sangvine la pacien"ii grupului de studiu n re!ultatul interven"iei educa"ionale D%#$u&%% Scopul acestei lucrri a fost evaluarea impactului programului de modificare a comportamentului DSan Aiab, asupra dereglrilor metabolice #i a unor indici de calitate a vie"ii pacientului cu diabet !aharat tip /. Bbiectivele propuse au fost reali!ate prin anali!a re!ultatelor cercetrii modificrilor de schimbare a comportamentului #i evaluarea modificrilor calit"ii vie"ii pe un grup de /;@ pacien"i cu diabet !aharat tip /, care au fost reparti!a"i n dou loturi. Hotul de studiu a constituit 9C1 pacien"i, care au fost investiga"i conform standardului de investigare a pacientului cu diabet !aharat L implementat n declara"ia de la St.=incent '9?(, #i crora li s4au aplicat interven"ii de modificare a comportamentului conform programului DSan Aiab,. Hotul martor a constituit 99? pacien"i cu diabet !aharat tip /, care au fost investiga"i dup acela#i standard, ns nu s4au aplicat interven"ii de modificare a comportamentului. =$rsta medie a pacien"ilor a constituit 01,N@9,2 n lotul de studiu #i 0;,N;9,9/ n lotul martor. 3onform datelor literaturii la persoanele cu v$rsta ntre C0 #i N? de ani diabetul !aharat /N2

are o prevalen" mare L de apro8imativ 9;:. Studiile epidemiologice au artat c apro8imativ 02: dintre pacien"ii v$rstnici cu diabet !aharat tip / rm$n nediagnostica"i '/(. Aiabetul !aharat la v$rstnici se asocia! cu o multitudine de complica"ii. Stabilirea scopurilor ini"iale care pot fi ndeplinite, c$t de modeste ar fi ele, pot ncuraEa pacien"ii s fac urmtorii pa#i n timpul cii spre atingerea scopurilor mai ambi"ioase de lung durat '9@(. Grecven"a crescut a complica"iilor la diabeticii v$rstnici #i apari"ia precoce a acestora ne indic faptul c v$rsta n momentul diagnosticului pre!int un factor de risc important pentru macroangiopatie ';(. Ha diabeticii v$rstnici, pe l$ng asigurarea unui echilibru glicemic satisfctor, este necesar #i corectarea tuturor factorilor de risc asocia"i ca hipertensiune arterial, dislipidemie, obe!itate, precum #i combaterea fumatului. Pacien"ii cu diabet !aharat tip / au o predispo!i"ie mai mare fa" de popula"ia general la boala cardiac ischemic, hipertensiune arterial. Prognosticul este cu at$t mai afectat cu c$t sunt asocia"i #i al"i factori de risc '1(. Bbe!itatea duce la cre#terea riscului morbidit"ii #i mortalit"ii #i este asociat cu deprinderele alimentare, care pot fi influen"ate de educa"ia pentru sntate. Studiul *ftiMhar %ddin #i cooat. 6/22?7 a demonstrat avantaEele educa"iei prin reducerea indicelui masei corporale la pacien"ii cu diabet !aharat tip / asociat cu obe!itate '99(. Reducerea ponderal cu 0492: duce la ameliorarea simptomatologiei determinate de hiperglicemie, reduce glicemia ba!al, hemoglobina glico!ilat, trigliceridele, col4HAH, a colesterolului total, cre#terea col4-AH, reduce tensiunea arterial, reduce obe!itatea abdominal, insulinore!isten"a #i riscul cardiovascular global, duce la ameliorarea calit"ii vie"ii. 9C,@ : din variabilitatea riscului cardiovascular se e8plic prin varia"ia indicelui masei corporale 6*M37, deci a reducerii greut"ii, "in$nd cont de faptul c nl"imea, n cadrul formulei de calcul a *M3, este variabil nemodificabil 'N(. Trialul clinic randomi!at efectuat de Glore! -. n S%& a demonstrat c interven"ile de modificare a comportamentului cu reducerea greut"ii corporale cu N: reduc greutatea corporal cu N22g Q sptm$n #i astfel reduc riscul cardiovascular 'C(. Pacien"ii cu diabet !aharat tip / ce au frecventat regulat lec"iile n #coala diabeticului #i au luat n serios modificarea stilului de via", prin alimenta"ie corect, "in$nd cont de aportul caloric, lipidic, glucidic, #i de alcool, orarul #i numrul meselor, de asemenea de modalitatea de nlturare a sedentarismului #i ntocmirea unui regim de activitate fi!ic regulat, au ob"inut succese n scderea greut"ii corporale de la media ;/,N29,/@Mg p$n la ;2,N19,21Mg 6pX2,2297. *ndicele masei corporale 6*M37 a sc!ut de la @2,9C2,?/ p$n la /1,C2,@; 6pX2,2297, ceea ce a ameliorat starea general a pacien"ilor din lotul studiat. Trialul clinic randomi!at controlat efectuat de V. VosaMa 6/2207 n Uaponia a demonstrat prin compararea programelor intensive #i moderate individuale de schimbare a modului de via" la pacien"ii cu diabet !aharat asociat cu suprapondere ori obe!itate dup C luni de la interven"ie a dus la scderea n greutate cu @,0 Mg 6pX2,2297 n grupa cu program intensiv #i cu 9,; Mg n grupa cu program moderat 6pX2,2297 '?(. <n urma re!ultatelor studiului nostru am ob"inut reducerea greut"ii corporale cu 9,19 Mg. Reducerea greut"ii corporale a fost nso"it de scderea glicemiei #i ameliorarea calit"ii vie"ii. =aloarea medie a glicemiei lotului cu educa"ie specific a sc!ut semnificativ de la 1,C2,/ mmolQl ini"ial p$n la ;,0C2,91mmolQl. Bptimi!area stilului de via" este o condi"ie esen"ial #i obligatorie pentru o bun ngriEire a diabetului !aharat, fr de care #i cele mai sofisticate #i costisitoare tratamente medicamentoase au o eficien" redus. <n diabetul !aharat tip / optimi!area stilului de via" constituie unica interven"ie care asigur controlul pentru o anumit perioad '@(. Bptimi!area stilului de via" se refer la modificarea factorilor de risc comportamentali, #i anume la alimenta"ie, e8erci"iul fi!ic, consumul de alcool, fumatul #i coabitarea cu stresul. Modificarea acestor factori de risc am ob"inut4o n urma interven"iei de modificare a comportamentului. 3onform studiului nostru am observat c pacien"ii din lotul de studiu respect recomandrile alimentare n 09,/: . <n cadrul #colii diabeticului DSan Aiab, la pacien"ii cu diabet !aharat tip / s4a recomandat o distribu"ie apro8imativ uniform a caloriilor #i hidra"ilor de carbon n cursul !ilei, cu evitarea e8ceselor /N9

alimentare. B aten"ie deosebit s4a acordat aportului caloric #i lipidic, av$nd n vedere asocierea frecvent cu obe!itatea #i dislipidemiile. Recomandrile nutri"ionale au fost, n mare maEoritate a ca!urilor, similare cu cele pentru persoanele sntoase. Pacien"ii au fost instrui"i s4#i calcule!e necesarul caloric n dependen" de v$rst, se8, greutatea real #i cea ideal, activitate fi!ic, patologii asociate. Con$luz%% 9. Programul educa"ional de autocontrol constituie o parte important #i integrant n tratament. /. valuarea eficacit"ii interven"iilor de modificare a comportamentului pacien"ilor cu diabet !aharat tip / afla"i la tratament obi#nuit antihiperglicemic n cadrul programului DSan Aiab, a demonstrat ameliorarea controlului glicemic, contribuie la men"inerea func"iei renale #i la normali!area metabolismului lipidic. B%1l%og a-%e :. *nestiadi n. hoi posibilit i de compensare a diabetului !a%arat tip :; tip 2 insulinonecesitant i prevenirea complica iilor diabetice vasculare. 3%iinu; 200C; pag. ?> 8. 2. *vram ).; hedelcu 3.; Ptru &.; )u S.; Stoeni S. +duca ia individual sau educa ia n grup. )MB 2005; 2ol. 55; Supp. :; pag. :00>:02 C. 3abrera>Pivaral 3+; bon!ale!>Pere! b; 2ega>dope! Mb; *rias>Merino +&. o.mpact o" participator0 education on bod0 mass inde- and blood glucose in obese t0pe>2 diabeticsp3ad Saude Publica. 200? Ban>$eb#20':(,275>8:. +pub 200? Mar 8. ?. &iabetes 3ontrol and 3omplications )rial Researc% broup; a )%e absence o" a glicemic t%res%old "or t%e development o" long term complications, t%e diabetes control and complications trial./ &iabetes ?5, :28< A <8; :<<@. 5. billard Md; h4anf4o R; $it!gerald B); 9% M; Musc% &3; Bo%nson Mj; *nderson R. .n"ormal diabetes education, impact on sel">management and blood glucose control. &iabetes +duc. 200? Ban>$eb#C0':(, :C@>?2. @. 7`ncu h.; 9be!itatea i dislipidemiile n practica medicala > g%id de bu!unar pentru medicul practician; +d. .n"omedica; :<<8 7. 7`ncu h.; 3ontrolul "actorilor de risc cardiovascular la persoanele cu diabet !a%arat tip 2, o prioritate a practicii noastre. )MB 2005; 2ol. 55; Supplement h :; pag 2: A 22. 8. 7`ncu h.; 2ereiu ..; &iabetul !a%arat; nutri ia i bolile metabolice.; aha ional/ ; :<<<; p.C:5# C?5# .3S.. Management o" )ipe 2 &iabetes Mellitus, 200C; p. :>8: <. 7`ncu h.; $armacoterapia diabetului !a%arat; +ditura +c%inoc iu; 3lue>hapoca; 2002; pag. :7>:<. :0. 7ane"eld M; $isc%er S; Sc%mec%el 7; Rot%e b; Sc%ul!e B; &ude 7; et al. &iabetes .ntervention Stud0. Multi>intervention trial in ne4l0 diagnosed h.&&M. &iabetes 3are :<<:# :?, C08>:7. ::. Siminerio dM; Piatt b; ngibor B3..mplementing t%e c%ronic care model "or improvements in diabetes care and education in a rural primar0 care practice. &iabetes +duc. 2005 Mar> *pr# C:'2(,225>C?. :2. )ang )S; billard Md; $unnell MM; h4anf4o R; Parfer +; Spurlocf &; *nderson RM. &eveloping a ne4 generation o" ongoing, &iabetes sel">management support interventions, a preliminar0 report. &iabetes +duc. 2005 Ban>$eb#C:':(,<:>7. :C. qL[LKF[VOP r. s. ^F[PF\YPPL] NOMPU tGO EOLKYTY. A r.; :<<5. A u. ::2. :?. qL[LKF[VOP r. s. uLvLGPIJ EOLKYT, VLV QFvGLPOTU tF[PF\YPPRw NOMPU. A r.; :<<8. A u. 2:0. :5. qL[LKF[VOP r. s. xYtL_[OPOE A PFHIJ tYGFGL[UPIJ QLvLGtFPONLwSOJ tGYtLGLT H TYGLtOO QLvLGPF_F EOLKYTL 2 TOtL gg ^GFK[. yPEFVGOPF[F_OO :<<<. > l ?. > u. ?0> ?5.

/N/

:@. qL[LKF[VOP r. s.; zRGXLPTLYHL {. |. zLQTFTL HFMPOVPFHYPO] XLVGFLP_OFtLTOJ tGO QLvLGPFX EOLKYTY : O 2 TOtFH gg }OGRG_OZYQVOY MLKF[YHLPO] O QLvLGPIJ EOLKYT. A r.; :<8<. A u. :8A22 :7. qL[LKF[VOP r. s.; {LHGO[wVk. s. uLvLGPIJ EOLKYT 'tLTF_YPYM; [YZYPOY(. A ~OOPYH, TOOP\L; :<8C. u. :<<. :8. qL[LKF[VOP r. s.; YEFH s. s.; rVGTRX]P . r. O EG. ^GOXYPYPOY LVLGKFMI E[] [YZYPO] KF[UPIv QLvLGPIX EOLKYTFX gg YG. LGv. A :<<?. > l :0. > u. 20>2:.

E>ICACITATEA0 ACCESIBILITATEA I CALITATEA N SISTEMUL SNTFII Pe" u C%u1o"a u Spitalul Raional -nce#ti, coala de Management n Sntate Public Summa ! *fficiency+ accessibility and 3uality in health system *n this article Je tried to return some analysis of the health system at the efficiency chapter, accessibility and the Tuality of the medical services. The present material Jill help you to understand deeper some problems of the system and to improve the Tuality of the health services through the using of the financial sources available more effective and to rise the populations accessibility to these services. In" o)u$e e &nali!a #i e8perien"a ne arat, c cau!ele situa"iei insuficiente n medicin n cele mai multe ca!uri se reduc la discu"ia unor caracteristici, care ns#i nu sunt problemele #i greut"ile sistemului, dar consecin"ele lor. Presupunem c este necesar s efectum reforma n sistemul snt"ii din motivul strii insuficiente a snt"ii popula"iei din !ona rural. &nali!nd situa"ia, ne poate demonstra c accesibilitatea popula"iei din !ona rural la serviciile medicale este redus, dar cea e8istent este de calitate Eoas. &ceasta ns nu este tot. necesar s clarificm de ce este aceast situa"ie. )ectnd c se vor depista numai probleme intermediare ale lucrului insuficient #i calitatea redus, informa"ia primit ne va aEuta s depistam problemele ascunse. <n ultimul timp au fost publicate foarte multe lucrri #i sugestii la acest capitol, re!ultatele reduse ori nesatisfctoare au fost primite ca probleme ori greut"i ale sistemului. 3eea ce se va e8pune ne arat o situa"ie general n situa"ia n care sa creat #i au o po!i"ie intermediar ntre probleme #i lucrul necalitativ al sistemului #i a "elului final, la care este necesar s corespund. *ficacitatea 3e este eficacitateaZ n conte8tul discu"iilor despre reformarea sistemului snt"ii este necesar s #tim ce produce sistemul #i cum produce. Sistemul lucrea! efectiv cnd produce serviciile corespun!toare. Ae aici sub eficacitate n"elegemI 9. ficacitate tehnic L adicI este minimal costul unei !ileQpat n spital , ori au fost ma8imal interna"i pacien"i, pentru care se achit din sursele de finan"are. Pentru ca institu"ia s ndeplineasc efectiv sarcinile responsabilitatea este a managerilor. /. ficacitatea aloca"ional L cu aEutorul acestui criteriu rspunde la unele ntrebri, se isprve#te sistemul cu sarcinile care stau n fat. Hucrea! la posibilitatea ma8imZ Sub eficacitatea aloca"ional economi#tii au n vedere combinarea de produc"ii 6servicii7, care aduc consumatorilor satisfac"ie ma8imal. <n cadrul diriErii sistemului snt"ii este necesar s ne punem ntrebrile, vom putea cu priorit"ile declarate s mbunt"im starea snt"ii popula"iei ma8imal. Ha mrirea eficacit"ii aloca"ionale sunt ndreptate toate puterile, care vor s schimbe serviciile produse de sistem 6ca /N@

e8emplu de redus finan"area unor tipuri de asisten" medical #i de ndreptat sursele la de!voltarea &MP7. <n continuare ntrebarea const n combinarea corect a diferitor tipuri de servicii medicale, producerea crora economi#tii o numesc mic#orarea cre#terii efective. Situa"ia este c unii pacien"i crora le este indicat un tip de tratament, chiar dac este foarte costisitor, poate fi foarte efectiv din punct de vedere a cheltuielilor. Mic#orarea aplicrii metodelor costisitoare de tratament poate mic#ora cheltuielile efective din contul cre#terii cheltuielilor #i mic#orarea economiei n fiecare ca! aparte. <n #a fel problema nu const n a aplica ori nu aplica diali!a ori #untarea cardiac, dar n ce msur vom aplica aceste metode #i dup ce indica"ii medicale. <ntruct mrirea eficacit"ii tehnice #i aloca"ionale permite mai ra"ional folosirea resurselor "rii care cheltuie mult n sistemul snt"ii, ns sistemul func"ionea! insuficient, se solu"ionea! n multe ca!uri problema prin reformarea sistemului ori a unor servicii. &mbele forme ale eficacit"ii nu este altceva dect dependen"a dinte sursele alocate #i re!ultatele a#teptate. Aac sistemul snt"ii nu va func"iona cu eficacitatea tehnic #i aloca"ional la nivelul cuvenit ea nu va putea deplin s4#i foloseasc poten"ialul. Ain acest motiv eficacitatea trebuie s fie n lista indicatorilor intermediari de apreciere a sistemului. Mai mult ca att, schimbarea stimulentelor materiale ori a structurii organi!a"ionale, mai precis, vor ac"iona po!itiv la nivelul eficacit"ii, n ca!ul dac se va gndi bine cum de efectuat. Situa"ia din sistemul snt"ii ne impune s anali!m permanent re!ultatele nesatisfctoare ntr4un domeniu sau altul din cau!a eficacit"ii Eoase, s n"elegem problemele din ce cau! nu au fost primite re!ultatele a#teptate. 4ccesibilitatea %na din discu"iile principale n sistemul snt"ii este accesibilitatea popula"iei la asisten" medical . Aeseori starea snt"ii rea a popula"iei din !ona rural #i nivelul redus de satisfac"ie n servicii medicale ce lmure#te prin accesibilitate redus la aceste servicii . =orbind despre accesibilitate, deseori avem n vedere posibilitatea de a primi servicii medicale n unul ori altul teritoriu al "rii. <n acest ca! putem vorbi de accesibilitatea fi!ic, care se manifest prin cantitatea resurselor disponibile 6numrul de paturi, medici, asistente medicale7 ce revin anumitui numr de popula"ie. 3el mai corect ar fi s spunem ct de efectiv este accesibilitatea, care ne arat ct de simplu poate popula"ia s primeasc asisten"a medical. <ntre accesibilitatea fi!ic #i efectiv sunt uneleimpreci!ii din cau!a unor bariere 6 timpul cheltuit spre medic, calitatea Eoas a serviciilor medicale7 ce nu permit popula"iei s se foloseasc de aceste servicii. Pentru a avea informa"ia deplin despre nivelul accesibilit"ii effective este necesar s "inem cont de politica pre"uri, volum #i calitate a serviciilor medicale, timpul de a#teptare. 3a re!ultat, deseori sub accesibilitate se subn"elege coeficientul de folosin". viden"a statistic a ca!urilor de internare ori vi!itele n 3MG pe cap de locuitor pentru fiecare grup de popula"ie, #i dac oarecare din ei este mic, deseori se face conclu!ie c accesibilitatea este redus la servicii medicale. <n realitate coeficientul de folosin" pu"in ce ne vorbe#te despre accesibilitate, deoarece pacien"ii pot pur #i simplu s nu se foloseasc de aceast posibilitate. 3u toate acestea, e8ist prere, c accesibilitatea efectiv nu este miEloc, dar "el de a aEunge la re!ultatul final.Ain cele descries putem re!uma c statul este obligat s acorde popula"iei servicii accesibile, dar s se foloseasc de ele ori nu este dreptul cet"eanului. &ccesibilitatea mai curnd este un indice de lucru al sistemului dar nu re!ultatul final. &ccesibilitatea influien"ea! numaidect la sntatea #i satisfac"ia consumatorului. Aeseori mai ntlnim conductori ori grupuri , ce au unele interese, deseori politice #i pledea! pentru accesibilitatea fi!ic, fr a n"elege cum va ac"iona la starea popula"iei ori satisfac"ia consumatorului ceia ce poate duce la mpiedicarea petrecerii unor reforme. &nali!nd accesibilitatea popula"iei la serviciile medicale ca instrument de a mbunt#i starea snt"ii #i satisfac"ia consumatorului serviciilor acordate de sistemul snt"ii, nu putem /N?

serios s anali!m cerin"ele ca n fiecare localitate s e8iste anumita tipuri de institu"ii medicale, numai din considerente c este echitate social.Hipsa serviciilor se transform n situa"ie acut, cnd popula"ia nu este satisfcut dere!ultate. .alitatea %n alt intermediar de caracteri!are al lucrului sistemului snt"ii este calitatea. 3alitatea are rol n atingearea obiectivelor #i re!ultatelor finale. &proape permanent suntem deprin#i ca lucrul ndeplinit necalitattiv s4l lmurim prin calitate redus, ori lipsa accesului la serviciile medicale. Permanent se vorbe#te despre necesitatea msurii eficacit"ii #i calit"ii. 3alitatea este subiectul principal al oricrui grup, system, dar este n"eles diferit. Aespre calitate putem vorbi din punctual de vedere al pacientului, medicului, asupra tratamentului pacientului concret, ctre asisten"a medical care este necesar s o primim ntro anumit unitate medical, ctre lucrul ntregului system al snt"ii. ste posibil s eviden"iem trei sesuri ale calit"iiI <n primul rnd vorbind despre calitate ,n"elegem cantitatea serviciilor prestate %n alt sens al calit"ii cnd vorbesc lucrtorii sistemului snt"ii se subn"elege calitatea tratamentului la care contribuie calitatea medicilor, asisten"ilor medicali 6ca e8emplu calitatea chirurgului 7, totodat stabilirea diagnosticului #i indicarea tratamentului . Ha calitatea tratamentului influien"ea! #i indicarea corect a preparatelor medicamentoase, aparataEului medical #i multe alte ce este necesar pentru ai acorda asisten"a medical corespun!toae pacientului. <n cel din urm sens al calit"ii despre care vorbesc pacien"ii putem spune despre calitatea de deservire, ce include un #ir de cerin"e. 3a e8emplu, spitalul poate fi anali!at ca hotel #i se anali!ea! dup calitatea alimenta"iei, cur"eniei, dar din alt punct de vedere ca institu"ie medical. Aespre metodele de apreciere a calit"ii tratamentului s4a scris mult. %na din metode este intervenirea pacien"ilor #i prerea speciali#tilor cu condi"ia c sunt obiectivi. &ceast metod ocup mult timp. 3alitatea tratamentului se poate aprecia dup indicii statistici, letalitatea postoperatorie, procentul mbolnvirii de diferite maladii, supunerea plgilor postoperatorii, infec"iile nosocomide #.a. Con$luz%% &nali!nd cele relatate calitatea este unul din cei mai importan"i indicatori dup care se caracteri!ea! cum lucrea! institu"ia medical #i ntreg sistemul sst"ii. Ae el depinde starea snt"ii popula"iei #i satisfac"ia consumatorilor de servicii medicale. 3a aEutor pentru cei ce trebuie s monitori!e!e problema calit"ii institu"iei medicale ori a sistemului snt"ii formuld dou ntrebriI 9. ste ma8imal nivelul calit"ii 6 pe toate compartimentele7 n dependen" de cheltuielile ori sursele financiare investiteZ /. Poate oare institu"ia ori sistemul snt"ii cu sursele financiare ob"inute s produc servicii medicale de calitatea cerut, referindu4ne #i la cantitate Z <ntr4o oarecare msur reparti!area resurselor financiare ntre furni!orii diferitor servicii cu "elul de a mri calitatea, schimb re!ultatele finale totale. 3aracteri!area sistemului snt"ii depinde de deci!iile primite n domeniu. 3onductorii sistemului snt"ii sunt datori s tind spre ridicarea calit"ii ma8imal. Aespre re!ultatele managerilor se va anali!a dup sistema de diriEare construit de ei #i dup criteriile de numire n func"ie a conductorilor subdivi!iunilor. Mrimea remunerrii conductorilor va depinde de structura de finan"are, regulamentele n vigoare. <n a#a fel la indicele de calitate va influien"a #i aceste particularit"i ale sistemului. <n orice ca!, este clar, c po!i"ia orientrii calit"ii + ct mai mult, cu att mai bine, nu este valabil. <ntrebarea ce nivel de calitate cu toate componentele sale vrem n cantitateZ Aepinde de aportul fiecru, ntregului sistem #i a societ"ii. /N0

9. /. @. ?. 0. C.

B%1l%og a-%e SerJiM, Aonald M., &. Slanton .odfrey, and Uane Roessner. 9119. 3uring 7ealt% 3are, he4 Strategies "or 6ualit0 .mprovement. San Grancisco, 3&I Uossey4Sass. Sierman, -arold, and Seymour Smidt. The 3apital Sudgeting Aecision, conomic &nalysis of *nvestment ProEects. ;4th dition. )eJ [orM, )[ I Macmillan. 3unningham, H!nne. 9119. The Wuality 3onnection in -ealth 3areI *ntegrating Patient Satisfaction and RisM Management. San Grancisco, 3&I Uossey LSass. Volata, .ina. /22/. D Research Suggests More -ealth 3are a! )ot Se Setter,. The )eJ [orM Times /9 Uuly. Reinhardt, %> . /229. D3an fficienc! in -ealth 3are Se Heft to the MarMetZ, Uournal of -ealth Politics, Policy of HoJ /C607I1CN411/. Sen, &mart!a. 9111. Aevelopment as Greedom,. )eJ [orM, )[I Vnopf.

ASIGURAREA ACCESIBILITFII LA ASISTENFA MEDICAL DE URGENF POPULAFIEI RM Ta"%ana B%$%$ *MSP Sta"ia }onal &M% D3entru,, coala de Management n Sntate Public Summa ! 'ecuring availability of urgent medical help for population of the Republic of Moldova Gree access to medical help for the Jhole population is one of the basic principle of Public -ealth. Ginantial reforms carried out in system of public health service lately 6i.e. obligatory medical insurance7 made the medical service for the population more accessible, especially urgent medical help. This result is confirmed by increased public health inde8 6decline of perinatal mortality, death4rate at home and number of childbirth at home7. *mproved availability of urgent medical help for population also resulted in better acces to stationary and primary medical help, but that reTuires effective management in the Jhole public health service componentsI urgent pre4hospital medical help, primary and stationary medical help. A$"ual%"a"ea <n Republica Moldova starea de sntate a popula"iei este influen"at de prevalarea factorilor de risc ai bolilor cardiovasculare, accidentelor cerebrovasculare, traumatismelor, afec"iunilor gastrointestinale #i respiratorii n mediul ambiant #i n modul de via"a, de eficien"a redus a msurilor de preven"ie #i de nivelul submediu de via"a a oamenilor #i nu n ultimul rnd de accesibilitatea la serviciile medicale. <n pofida unor re!ultate ob"inute n organi!area, dotarea #i nbunt"irea calit"ii serviciilor prestate, precum #i n e8tinderea accesibilt"ii popula"iei la asisten"a medical de urgen" situa"ia e8istent, influen"at de cre#terea actelor de terorism intena"ional, calamit"ilor naturale, starea precar a re"elei comunale, inciden"ei accidentelor de circula"ie, starea de stress permanent a popula"iei #i a evolu"iei de nbtrnire n republica denot necesitatea perfec"ionrii continue a asisten"ei medicale de urgen" cu asigurarea unui acces ct mai larg ctre serviciile medicale. %n rol deosebit n reducerea morbidit"ii #i mortalit"ii popula"iei prin urgen"e medico4 chirurgicale revine sistemului medicinei de urgen", ca Ealon component primordial al sistemului de sntate. chitatea accesului la asisten"a medical de urgen" cu minimali!area diferen"ilor inter4 regionale #i socio4demografice este de o importan" vital pentru men"inerea standardelor nalte ale snt"ii publice. /NC

%n astfel de program care ofer un acces echitabil pentru to"i este posibil doar cu sus"inerea &dministra"ia Publice 3entrale n colaborare cu &dministra"ia Public Hocal #i comunit"ii. Multitudinea schimbrilor sociale #i economice din Republica Moldova n perioada de independen" au motivat necesitatea reformrii serviciului de asisten"a medical urgent. Serviciul de &M% n aceast perioad s4a confruntat cu realit"iile drastice ale perioadei de tran!i"ie. Potrivit constatrilor lui Aeming 90: din neaEunsurile unui sistem sunt de cau! uman #i ;0: din acestea "in de neaEunsurile sistemului n ca!ul nostru de asigurarea cu resurse tehnico4materiale, de penuria financiar, de insatisfac"ia personalului, de aprovi!ionarea insuficient cu medicamente, aparataE medical, de caren"e n formarea #i instruirea cadrelor, de imperfec"iunea ba!ei legislative, de absen"a unor standarde n domeniul medicinei de urgen". Re!olvarea acestor probleme n serviciul prespitalicesc de &M% necesitau msuri concrete de reformare a serviciului la nivel na"ional #i local. Serviciul Prespitalicesc de &M% a fost separat ca structura aparte n cadrul sistemului de sntate al Republicii. Brdinul MS nr./90 din 9C.21.9111 a stabilit structura serviciului, normativele de personal, de dotare cu transport sanitar #i medicamente, clasificarea urgen"elor medico4chirurgicale, obliga"iunile tuturor categoriilor de personal #i conlucrarea cu alte sectoare ale sistemului de sntate. Prin -otr$rea .uvernului nr.;1 din 9N.2N./22@ D3u privire la crearea Serviciului de &sisten"a Medical %rgent din Moldova,, serviciul prespitalicesc &M% a fost din nou acomodat la noua structur administrativ4teritorial a RM aprobat prin Hegea NC?4= din /N.9/./229 privind organi!area administrativ4teritorial a RM. Prin ordinul nr./;2 al MS al RM din 29.92./22@ a fost aprobat structura e8istent a Serviciului Prespitalicesc de &sisten"a Medical %rgent. .uvernul Republicii Moldova prin -otr$rea nr.0C? din //.20./22C a aprobat programul de stat privind de!voltarea Serviciului de &sisten"a Medical %rgent pe anii /22C4/292 #i Planul de ac"iuni vi!nd reali!area Programului nominali!at. Republica Moldova este devi!at n cinci !one #i n cadrul serviciului func"ionea! 0 sta"iiI Sta"iile }onale &M% )ord, 3entru, Sud, %T& .gu!ia, #i 3)PM% cu serviciul prespitalicesc de &M% pentru deservirea popula"iei mun.3hi#inu. <n cadrul sta"iilor !onale activea! ?9 de substa#ii de &M% n municipii #i centrele raionale #i ;? Puncte de &M%. &mplasarea n teritoriul Republicii a subdivi!iunilor de &M% acoper geografic popula"ia "rii cu asisten"a medical urgent n ra!a de p$n la /0 Mm, care de r$nd cu dotarea pe parcursul anilor /22@4/220 a Serviciului de &M% cu /22 autosanitare au maEorat substan"ial posibilit"ile de interven"ie a serviciului #i au dus la cre#terea accesibilit"ii popula"iei republicii la asisten"a medical de urgen". &st!i n republica parcul de autosanitare constituie @/? unit"i, ceia ce constituie N@,;: din necesit"ile normative 6normativul constituind ?@17. <n serviciu activea! n regim non4stop /9; echipe de &M%, nclusiv 9/; echipe de profil general, N9 echipe de felceri #i 91 echipe speciali!ate. &sigurarea popula"ie cu chipe &M% constituie 2,C 6normativul 2,N7 la 92 mii locuitori. <n scopul reali!rii obiectivelor de preven"ie, combatere #i tratament al principalelor urgen"e medico4chirurgicale, care afectea! sntatea popula"iei, sunt necesare studii epidemiologice, precum #i utili!area re!ultatelor cercetrilor n evaluarea #i managementul strategiilor de reformare #i promovare a snt"ii comunitare. Ma"e %ale +% me"o)e & fost efectuat un sondaE de opinie #i un studiu descriptiv, cu scopul anali!ei comparative a numrului de solicitri deservite de ctre asisten"a medical de urgen" la etap de prespital n func"ie de mediul de re#edin" 6 urban, rural 7, mortalit"ii infantile, a mortalit"ii generale la domiciliu #i na#teri la domiciliu. &nali!a a fost efectuat n anii /2224/22N. Aatele a fost accumulate n ba!a 3entrului tiin"ifico4Practic Sntate Public #i Management Sanitar.

/NN

Rezul"a"e +% )%#$u&%% <n perioada de studiu anii /2224/22N , numrul de solicitri la asisten"a medical de urgen", sa maEorat de la C9@ 0CC n anul /222, pn la 111 21@ n anul /22N , cu @;0 0/N solicitri , ce constituie o maEorare de C/,; : . Numrul -e solicitri -eser/ite -e 'M! la etap -e prespital anii 2000)2007
1100000 1000000 &00000 (00000 700000 600000 500000 00000 2000 2001 2002 2003 200 2005 2006 2007 613566 5516(5 55(2(5 60&763 7731(5 &10&0 & 53(0 &&&0&3

&ceast maEorarea considerabil a solicitrilor la asisten"a medical de urgen"a ne demonstrea! o maEorare a accesibilit"ii popula"iei la acest serviciu #i cre#terii posibilit"ilor serviciului 12@ de acordare a asisten"ei medicale de urgen" la etapa de prespital, ca re!ultat al reformelor efectuate n acest domeniu #i a schimbrii modalit"ii de finan"are. Practic n aceast perioad a crescut numrul de echipe de &M% de la /2/ n anul /222 , pn la /9; anul /22N, respectiv #i dotarea cu transport sanitar, echipament medical, informati!area popula"iei, lrgirea posibilit"ilor 6telefonia mobil #i fi8a 7 de a solicita serviciul 12@. <n anul /22C am efectuat un sondaE de opinie n institu"iile medicale raionale primare #i spitalice#ti 6n cadrul a 9N raione deservite de *MSP S} &M% D3entru,7 cu participarea a 99N? lucrtori medicali a eviden"iat relevant rolul, importan"a #i competen"a serviciului 12@ pe de o parte, conlucrarea lui cu alte servicii, departamente #i priorit"i de mbunt"ire pe de alt parte. Ain numr celor chestiona"i 0// sunt medici 6??,0:7, C0/ asistente medicale 600,0:7, urban L 0?2 sau ?C:, rural L C@? sau 0?:. Aespre rolul foarte important al serviciului 12@ la etapa de prespital s4au pronun"at ;?,;:, important 9?,N: #i mai pu"in important 2,0:. 3onsider oportun structura actual a serviciului N@,@:, necisit perfec"iune /0,;:. ste mbucurtor ca ;C,@: confirm o cre#tere a competen"ei profesionale, N,9: pronun"ndu4se pentru valorificarea re!ervelor. Perfec"ionarea #i mbunt"irea serviciului n N0,N: o datorea! ridicrii profesionalismului, ?;,/: datorii tehnico4medicale, ?@,;: sporirii operativit"ii #i accesibilit"ii ctre serviciile medicale de urgen". 3onlucrarea serviciului 12@ cu medicina primar #i spitaliceasc este apreciat ca bun n 00,N:, satisfctoare n ?9,?: #i insuficien"a n /,1:. <n acela# timp constatnd o evident mbunt"ire a serviciului, maEoritatea colegilor s4au pronun"at #i n continuare pentru sporirea competen"ei profesionale C2:, dotarea tehnico4 medical 09,;:, conlucrarea cu alte servicii ?;,N: #i ridicarea culturii sanitare ?2,C:. Aeasemenea un studiu analogic n ba!a anchetelor s4a efectuat n rndurile popula"iei 69@C9 ancheta"i7 pentru a aprecia activitatea serviciului, accesibilitatea, operativitatea #i periodicitatea solicitrilor, ct #i calitatea, obiec"ii #i sugestii pentru mbunt"ire. Ae remarcat participarea att a persoanelor asigurate ;/,?: 699//7 ct #i neasigurate 9N,C: 6/@17 domiciliate urban @C,N: 6?117, rural C@,@: 6;C/7, cupri!nd toate categoriile de vrstI /N;

9?4/2 ani L @? 6/,0:7F /94@2 ani 4 9;N 69@,N:7F @94?2 ani L 9NN 69@:7F ?9402 ani L /10 6/9,N:7F 094C2 ani L @@/ 6/?,?:7F C94N2 ani //0 69C,0:7F N9 #i mai mul"i ani L 99 6;,/:7. Ain to"i cei care au solicitat serviciul 12@ L 69@?0 persoane7 au remarcat mbunt"irea acestui serviciu, n re!olvarea problemei de sntate cu calificativul bine N;,1: 692C97, satisfctor /2,;: 6/;27 #i doar 2,@: 6?7 insuficient. Ae remarcat c C2,/ : 6;997 s4au adresat pe motiv de boal, /?,0: 6@/17 n urma unei traume, 99,9: 69?17 pe motiv de na#tere #i ?,/: 60C7 transport asistat. Merit accentuat faptul c avnd o problem de sntate, popula"ia prefer s se adrese!e n primul rnd la Serviciul 12@ n ;0,9: 699??7, medicului de familie 1,/: 69/07, medic specialist 0,N: 6NC7, fapt lmurit prin regim de activitate non4stop, lipsa refu!urilor, lipsa lucrtorilor medicali n localit"ile rurale, servicii medicale gratis. ste mbucurtor faptul c obiec"ii referitor la volumul #i calitatea serviciilor medicale acordate de serviciul 12@ na au fost remarcate de 9/2; persoane 6;9,;:7, iar 9@N persoane 692,/:7 L s4au referit la comportamentul personalul medical @C 6/C,/:7 #i dotarea serviciului 929 6N@,;:7. 3u sporirea calit"ii serviciilor medicale a asisten"ei de urgen" au fost de acord N;,1: 692C97, s4a mbunt"it operativitatea deservirii lor n ;9,1: 699297. B apreciere aparte a Serviciului reese din sugestiiile inaintate de popula"ie care au artat gradul de n"elegere a problemelor e8istente n serviciu #i necesitatea de re!olvarea lor. Ain 1?0 de sugestii, @C; 6@;,1:7 au fost mul"umiri, 9C/ 69N,9:7 asigurarea serviciului cu medici, 991 69/,C:7 maEorarea salariului lucrtorilor medicali, 99@ 699,1:7 mbunt"irea condi"iilor de activitate, 92@ 692,;:7 asigurarea cu transport sanitar #i ;2 6;,0:7 starea precar a cilor de acces.
!rban 600000 500000 00000 300000 200000 100000 0 2000 2001 2002 2003 200 2005 2006 2007 Rural

Gig. /. Structura solicitrilor dup mediul de re#edin" )umrul total a solicitrilor la popula"ia rural sa maEorat considerabil de la 9@/9C0 n anul /222, pn la 099N21 n anul /22N, ce constituie o maEorare cu @N10?? solicitri 6/;N :7. Aeasemenea sa maEorat inciden"a solicitrilor la 9222 popula"ie rural de la 00,N /222, pn la /?@,0 n anul /22N 6normativul fiind de /02 solicitri la 9222 popula"ie 7. 3re#tere semnificativ a solicitrilor la popula"ie rural este datorit deschiderii Punctelor de &M% n localit"ile rurale. Aac n anul /222 erau nregistrate ?N P&M%, n anul /22N L ;? de Puncte de &M%, care deservesc popula"ia rural. Pna la reformarea serviciului de &M% echipele care erau amplasate n centrele raionale, fiind ca partea componenta a Spitalelor Raionale, cu o finan"are #i o dotare insuficient, deserveau preponderent solicitrile parvenite de la popula"ia urban #i doar n situa"ii e8trem de grave deserveau solicitarile n localit"ile rurale. /N1

Popula"ia din sate n situa"ii urgente rmnnd s fie deservit de ctre medicul de familie, asistentele medicale sau s se adrese!e de sinestttor la institui"iile spitalice#ti. 8eser/irea popula&iei rural
600000 500000 00000 300000 200000 100000 0 2000 2001 2002 2003 200 2005 2006 2007 132165 1 (12 1(5273 2211(7 33&332 3216( 6723 51170&

Gig. @.

9nci-en&a solicitrilor la 1000 popula&ie rural


300 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 200 2005 2006 2007 55'7 6&'6 (7'3 10 '5 160'7 205'1 221'( 2 3'5

Gig. ?. <n perioada anilor /222 L /22N, se nregistrea! o mic#orare neinsemnat a mortalit"ii la domiciliu #i mic#orarea vdit a mortalit"ii infantile , la care dup prerea mea, a contribuit sporirea accesibilit"ii, calit"ii acordrii aEutorului medical, operativit"ii #i mbunt"irii dotrii serviciului de &M%. )ectnd la faptul c practic teritoriul Republicii Moldova este acoperit de o re"ea de &M% satisfctoare, mortalitatea la domiciliu rmne nalt , ce denot o cultura sanitar Eoas a popula"iei n privin"a adresrii la timp sau neadresrii dup aEutor medical.6Tab 0,C.7

/;2

;/: ;2: N;: NC: N?:

(1%

Pon)e ea mo "al%"(&%% la )om%$%l%u )%n mo "al%"a"ea gene al(


(0'10% (0'10% (0' 0% 7('50% 77'20% 76'70% 75'50%

2000

2001

2002

2003

200

2005

2006

2007

Gig. 0.

Mortalitatea in:antil ;promile<


20 1( 16 1 12 10 ( 2000 2001 2002 2003 200 2005 2006 2007 1('3 16'3 1 '7 1 ' 12'2 12' 11'( 11'3

Gig. C.

Na+"e % la )om%$%l%u.
700 600 500 00 300 200 100 2001 2002 2003 200 2005 2006 2007 3(& 3&5 3(7 303 263 2 6 663

Gig. N. /;9

3re#terea accesibilit"ii #i operativit"ii serviciului de asisten" medical de urgen"a a contribuit #i ea la mic#orarea semnificativ a numrului na#terilor la domiciliu, de la CC@ n anul /229 pn la /?C n anul /22N, ce constituie o mic#orare cu C/,;:, dar cred c func"ia serviciului de &M% n re!olvarea acestei probleme este totu#i intermediar 6Tab N.7. Rolul principal n re!olvarea acestei probleme apar"ine &MP prin informarea #i ridicarea nivelului de cuno#tin"e sanitare a popula"iei. Con$luz%% Situa"ia precar a indicatorelor de sntate n RM n perioada de tran!i"ie a cerut schimbri radicale ale sistemului de Sntate de intregime. 9.<n &sisten"a medicala de urgen" n RM schimbrile au fost reali!ate prin I separarea serviciului de &M% de cel spitalicesc n cadrul reformei teritorial4admistrative n an.9111 , regionali!area serviciului de &M% cu formarea Sta"iilor }onale n an./22@, schimbarea sistemului de finan"area prin ntroducerea &BM n anul /22?. /.Reformarea Serviciului de &M% adus la maEorarea accesibilit"ii popula"iei la asisten"a medical de urgen". @.Sa nregistrat o maEorarea vdit a accesului popula"iei rurale la asisten"a medical de urgen". ?.MaEorarea accesibilit"ii la asisten"a medicala de urgen" a contribuit la mic#orarea mortalit"ii infantile, a deceselor #i a na#terilor la domiciliu. 0.Pentru men"inerea, de!voltarea #i imbunt"irea calit"ii acordrii asisten"ei medicale de urgen" #i optimi!area accesibilit"ii este necesar de I 4 fortificarea ba!ei tehnico4materiale a S&M% #i P&M% prin dotarea permanent cu transport sanitar, aparataE #i echipament medical performant, medicamente etc.F 4 completarea subdivi!iunilor cu cadrele medicale necesare #i pregatirea ulterioar post4 universitar a lor la cursurile de speciali!are #i perfec"ionareF 4 ntroducerea sistemului informa#ional unic n ntreaga republic pentru nbunt"irea operativit"ii serviciului 12@F 4 ntroducerea standardelor de diagnostic , tratament , management #i conduit etapi!at n &M% la etap de prespitalF 4 colaborarea permanent #i conluclarea efectiv la toate nivelurile cu sectorul primar de asisten"a medical #i spitalicesc pentru sporirea calit"ii asisten"ei medicale acordate popula"ieiF 4 conlucrarea eficient intersectorial cu I Aepartamentul Situa"ii 8ceptionale, 3omisariatul de Poli"ie , &PH #i mass4media 6pentru #colari!area comunit"ii7F 4 sporirea accesibilit"ii popula"iei la serviciile medicale urgente prin crearea noilor P&M% n localit"ile ruraleF 4 contribuirea administra"iei publice locale la imbunt"irea cilor de acces 6starea tehnica a drumurilor, iluminarea str!ilor #i blocurilor locative, numerotarea caselor7F B%1l%og a-%e 9..heorghe 3iobanu , DM&)&. M )T%H serviciului de urgen" n sistemul snt"ii publice al Republicii Moldova,, 3hi#inu /22N. /. TulchinsMy Theodore -., =araviMova lena &. D)ou Sntate Public, , %lysse, 3hi#inu /22@. @.Tintiuc A., "co 3., .rossu *u. DSntate Public #i Management, , 3hi#inu 3 4P Medicina, /22/. ?.d^qr .|. Dt^mpg]gd ad]g roedfcdqgw albebw g qdb]ibfqbw hdcgxgqalbw kbhbyg. t^xgbq^i_qbd e^mhdydqgd ghdcgxgqalgn roedfcdqgw p vbic^palbw \\t q^ kdeakdl]gpr., , ggqdp, D]ggqx^, 911@. 0. D di"ia anual ISntatea Public n Moldova,, /22?, /22N ,3hi#inu.

/;/

IMPACTUL RADIAFIILOR IONIZANTE ASUPRA STRII SNTFII COPIILOR PARTICIPANFILOR LA DIMINUAREA CONSECINFELOR ACCIDENTULUI NUCLEAR DE LA CERNOBL Ion Ba/na el 3entrul )a"ional tiin"ifico4Practic de Medicin Preventiv, coala de Management n Sntate Public Summa ! mpact of the radiation ioni7ation on the health of the children of participants in diminishing of conse3uences of the .hernobyl nuclear accident TJo decades has gone after the 3hernobyl disaster, but it still remains in the human memory. 3hernobyl nuclear accident represents the most catastrophic nuclear accident in the history of manMind, characteristic not only by a large number of emergency JorMers but an important part of population affected in nearby regions. Radioactive substances derived from 3hernobyl nuclear accident also affected e8tensive areas in urope, the Republic of Moldova inclusively Jith subseTuent deterioration of the environment. %sing multilateral approach our study confirms scientifically, both installed immunologic pathologies and cytogenetic complication in 3hernobyl nuclear accident JorMerKs children. Special attention Jas granted to immune status evaluation L Mey subEect in organismKs immune reactivity. Personally obtained data Jere analy!ed in vieJ of contemporary e8isting scientific information from other sources. Re!ultatele anali!ei retrospective a datelor #tiin"ifice demonstrea! maEorarea nivelului do!elor de e8punere la radia"ii ioni!ante a popula"iei continentului european n urma accidentului nuclear de la 3ernob$l 6&)37, inclusiv #i pe teritoriul Republicii Moldova. Ha momentul actual n Republica Moldova locuiesc @@1N participan"i la diminuarea consecin"elor accidentului nuclear de la 3ernob$l 6PA3&)37 #i 9CN1 copii ai lor, care s4au nscut dup accident. Studiul structurii morbidit"ii la PA3&)3 a demonstrat prevalarea patologiilor organelor interne, fiind urmate de patologiile sistemelor nervos #i endocrin. Ae asemenea, s4a eviden"iat c structura morbidit"ii la copiii PA3&)3 se deosebe#te de cea a copiilor din alte familii. Ha primii se nt$lnesc mai frecvent boli ale sistemelor digestiv #i nervos. &nali!a efectelor stocastice ale radia"iilor ioni!ante ne demonstrea! c n structura bolilor canceroase a popula"iei, cancerul tiroidian constituie 0,N :. <n anul /22/ s4au nregistrat @?1 de ca!uri ale acestei maladii, 1 dintre care la adolescen"i cu v$rsta de 90491 ani 6n 91;C ei aveau v$rsta de /4? ani7. Ae4 asemenea, s4a observat o cre#tere a numrului de leucemii. &stfel, pe parcursul anului /22? s4au constatat @?1 de persoane afectate de leucemie, dintre care ? L copii p$n la ? ani, 9/ L copii de la 0 la 1 ani, 9; copii L de la 92 la 9? ani #i /0 copii de la 90 la 91 ani. 3el mai mare numr de leucemii s4a constatat la copiii #i adolescen"ii cu v$rsta cuprins ntre 9/491 ani, adic la cei care n timpul &)3 aveau p$n la C ani. &stfel consecin"ele accidentului nuclear de la 3ernob$l s4au rsfr$nt #i asupra popula"iei Republicii Moldova, n special asupra copiilor #i adolescen"ilor. &stfel, monitoringul strii snt"ii popula"iei Republicii Moldova #i, n particular, a PA3&)3 #i copiilor lor rm$ne e8trem de actual n conte8tul consecin"elor &)3 Q @ Q . Studiul influen"ei cosecin"elor &)3 asupra declan#rii cancerului tiroidian la copii #i adolescen"i n Rom$nia a relevat c n anii 91;24911; au fost diagnosticate ?1 de ca!uri ale cancerului tiroidian. *ndicele cumulativ al inciden"ei morbidit"ii pe ntreg teritoriul a fost semnificativ mai mare n perioada anilor 911@4911;, n compara"ie cu anii 91;N4911/. B sporire viridic s4a observat n grupul care au primit do!e de e8punere mari. =alorile medii de e8punere a glandei tiroide n cele mai nefavorabile condi"ii a constituit apro8imativ CC,2 mSv pentru copii de vrst mic #i 9?,2 mSv pentru adolescen"i Q 0 Q. %n interes #tiin"ific considerabil pre!int evaluarea ampl a datelor registrelor inciden"ei morbidit"ii prin cancer din %Mraina, Selorusia #i Gedera"ia Rus #i a datelor privind do!ele de /;@

e8punere colective #i per capita n urma e8punerii cu iod radioactiv a glandei tiroide la popula"ia din !onele nvecinate cu 3& 3ernob$l. 3ercetrile au inclus 9/ regiuniI =ini"a, Uitomir, Viev, 3ercas, 3ernigov #i ora#ul Viev al %MraineiF .omel, Moghilev din SelorusiaF SreansM, 3aluga, Brlov, Tula din Gedera"ia Rus. )umrul total al popula"iei n aceste regiuni constituia 9; mln., inclusiv peste @ mln. copii cu vrsta cuprins ntre 249? ani. Re!ultatele denot c inciden"a sporit prin cancer radioindus al glandei tiroide la copii s4a nregistrat prima dat n a. 9112, adic la sf$r#itul perioadei de laten". <n a. 9119 #i 911C morbiditatea n e#antionul investigat n toate grupurile de v$rst a ntrecut nivelul anului 91;C. *nciden"a morbidit"ii acestei maladii la copii n teritoriile investigate a atins valori ma8ime n anul 911C, dar n anul /222 corespundea nivelului pre43ernob$l. &ceasta se e8plic prin faptul c n a. /229 grupul de copii investiga"i 6cu v$rsta 249? ani7 era compus numai din copii nee8pu#i la radia"ii ioni!ante. *ndicii morbidit"ii prin cancerul glandei tiroide n grupul cu v$rsta cuprins ntre 041 ani n anul 9119 au fost considerabil mai spori"i, n compara"ie cu anul 911C, atunci c$nd e#antionul era constituit doar din copii nee8pu#i. 8act din aceste considerente inciden"a morbidit"ii acestei patologii n grupul cu v$rsta de 9249? ani n anul 911C a ntrecut considerabil parametrul analog al anului /229. 3ercettorii consider c o dinamic similar cu mic#orarea inciden"ei acestor indici ai morbidit"ii se a#teapt pe viitor #i n grupurile de adul"i pe parcursul mbtr$nirii subpopula"iei studiate. Prin metoda comparrii inciden"ei morbidit"ii n diferite teritorii s4a depistat un nivel foarte nalt al inciden"ei morbidit"ii prin cancer al glandei tiroide la copiii din regiunea .omel. <n anii 911?49110 indicele standard normat a dep#it valoarea de 92 la 922222 de indivi!i, pe c$nd nici n alte localit"i acest indice nu a dep#it valoarea de @. Pe de alt parte, n regiunea =ini"a 6%Mraina7 #i 3aluga 6Gedera"ia Rus7 valoarea ma8im a indicelui standard al inciden"ei morbidit"ii n grupul de v$rst cu anii de na#tere 91;/491;C, nu a dep#it valoarea de 2,0. *nciden"a morbidit"ii popula"iei cu locul de trai n regiunile investigate a fost anali!at n func"ie de nivelul do!elor de e8punere a glandei tiroide. Re!ultatele au relatat o str$ns legtur dintre inciden"a morbidit"ii #i nivelul do!ei medii per capita 6r 2,;N, pX2,297 la persoanele, v$rsta crora la momentul accidentului era de 249? ani. Pentru alte grupuri de v$rst corela"ie statistic credibil ntre indicii nominali!a"i nu s4a observat Q C Q. Re!um$nd cele e8puse se poate conclu!iona despre pre!en"a problemelor maEore medicale, sociale #i economice, care stau n fa"a structurilor guvernamentale #i necesitatea investigrii de lung durat pe viitor a e#antionului de e8pu#i la factorul stresogen de natur radiologic. <n perioada a. a. 911/49111 a fost studiat inciden"a cancerului la copiii din or. Viev n ba!a datelor statistice ale spitalului or#enesc oncologic. Pentru a spori acurate"ea datelor inciden"ei morbidit"ii s4au studiat indicii anuali medii pe dou perioadeI 911/4911? #i 911N4 9111. <n ora#ul Viev n a. a. 911N49111 n structura morbidit"ii malforma"iilor congenitale la bie"i au predominat malforma"iile cerebrale 6/0,C :7, leucemiele 690,; :7, limfoamele -odMins 61,; :7, boala -odMins 6C,/ :7 #i malforma"iile "esutului conEunctiv, subcutanat #i alte "esuturi moi 6?, 1 :7. <n structura morbidit"ii pentru fete locurile 940 erau ocupate de ctre malforma"iile cerebrale 6/?, 2 :7, leucemie 69N, 1 :7, cancerul glandei tiroide 69/, 0 :7, malforma"ii ale "esutului conEunctiv, subcutanat #i alte "esuturi moi 60, 9 :7 #i malforma"iile "esutului osos #i ale articula"iilor 60,2 :7. <n anii 911N49111 la bie"i primul loc n topul inciden"ii morbidit"ilor l de"ineau malforma"iile cerebrale 6@,2 :7, al doilea loc L leucemiile 69,1 :7, limfoamele 69,9 :7, boala -odMins 62,N :7 #i malforma"iile "esutului conEuctiv, subcutanat #i alte "esuturi moi 62, 0N :7. Ha fete pe primul loc n topul inciden"ei morbidit"ii s4au plasat malforma"iile cerebrale, pe al doilea loc leucemiile 69, 1 :7, cancerul glandei tiroide 69, 0 :7, malforma"iile "esuturilor moi, ale oaselor #i ale articula"iilor 6cte 2, C :7. Re!ultatele compara"iei inciden"ei morbidit"ii la bie"i #i fete n perioada 911N49111 au demonstrat c valorile nivelului mediu al inciden"ii morbidit"ii malforma"iilor congenitale de diferite forme #i locali!ri au fost practic identice. 8cep"ie a constituit cancerul glandei tiroide la fete, care s4a depistat cu o frecven" de cel pu"in 92 ori mai mare dec$t la bie"i, precum #i limfoamele -odMins, care nu s4au depistat ini"ial la fete. <n a. a. 911N49111 a fost relatat o sporire a inciden"ei morbiditatii malforma"iilor la bie"i /;?

cu v$rsta cuprins ntre 249 ani #i a constituit /2,N :, la fete cu v$rsta cuprins ntre 94? ani 69C,0 :7. 3onsiderm, c un studiu special suplimentar ar clarifica cau!a diminurii inciden"ei morbidit"ii prin malforma"ii maligne la bie"i, #i ar stabili inciden"a morbidit"ii malforma"iilor maligne la fete, n perioada anilor 911N49111, n compara"ie cu 911/4911?. S4a demonstrat dependen"a dintre ac"iunea radia"iilor ioni!ante re!ultate n urma accidentului nuclear de la 3ernob$l #i tendin"ele de ba! ale dinamicii inciden"ei morbidit"ii malforma"iilor maligne la copiii din or. Viev n perioada 91194/222 Q N Q. Studiile efectuate pe N; pacien"i din or. Viev 6@; bie"i #i ?2 fete7, copii ai PA3&)3 cu v$rsta cuprins ntre 9249? ani, a relevat c copiii acu!au dureri de cap, oboseal, slbiciuni, viro!e frecvente. Prin"ii au observat o irita"ie #i agresivitate sporit la copii, la N dintre copiii investiga"i s4a observat spasme cu pierderea cuno#tin"ei. S4a observat o capacitate at$t nalt, ct #i Eoas n studierea programei #colare. Ha NC copii n diminuarea consecin"elor &)3 a participat tata, la 9 copil L mama #i la 9 copil L ambii prin"i. Ao!ele de e8punere a prin"ilor documentate au fost cuprinse ntre 2,909 4 2,? Sv. &u fost efectuate investiga"ii neurologice, clinice, s4au efectuat studii imunologice prin metoda citometric, investiga"ii neuropsihice, care includeau metode de cercetare psihometrice comple8e a8ate pe evaluarea componentelor g$ndirii sen!omotorii #i logice. Mai mult ca at$t, la @/ din prin"i au fost efectuate investiga"ii citogenetice clasice. Ha to"i copiii investiga"i s4a observat o diminuare a indicilor absolu"i la toate popula"iile limfocitare. 3onform direc"iei de modificare a indicilor relativi, copiii au fost clasifica"i n dou grupuri. Ha copiii din primul grup s4a observat diminuarea valorilor indicilor celulari, maEoritatea dintre care manifestau starea de a ntra n apopto! 63A107, ceea ce ne vorbe#te despre pre!en"a imunodificitului apoptotic. Ha copiii din al doilea grup s4a observat o tendin" ctre maEorarea valorilor indicilor imuni relativi, maEorarea indicelui imunoregulatoriu datorit sporirii de 3A? #i mic#orarea subpopula"iei 3A;, o mic#orare acceptabil a nivelului imunoglobulinelor & n culturile de s$nge #i sporirea activit"ii granulelor neutrofile. &ceste re!ultate sunt caracteristice pacien"ilor cu sindrom alergic. <n urma investiga"iilor neurologice s4a depistat predominarea sindromului astenovegetativ. S4a observat diminuarea aten"iei voluntare, func"iei sen!omotorii generale, sporirea nivelului de nelini#te personal, accentuarea considerabil a caracterului epileptic, tipului pedantic #i hipertimic. 3onform re!ultatelor investiga"iilor citogenetice clasice la N0,2 : din prin"ii investiga"i s4au depistat abera"ii cromo!omale instabileI inele dicentrice #i centrice. &ceste abera"ii cromo!omale sunt recunoscute ca marMeri ai ac"iunii radia"iilor ioni!ante. <n ba!a anali!ei datelor ob"inute autorii conchid c la copiii PA3&)3 persist sindromul astenovegetativ, pre!en"a unui imunodeficit secundar cu componente apoptotice #i efecte psihologice specifice, care pot fi considerate ca consecin"e ale e8punerii prin"ilor la radia"ii ioni!ante Q ; Q. & fost demonstrat faptul c la femeile, care au fost e8puse n copilrie la radia"ii ioni!ante ca urmare a accidentului 3ernob$l, n timpul gravidit"ii, mai frecvent, s4au depistat complica"ii n compara"ie cu contingentul analog din regiunile cu fondul radioactiv relativ sc!ut Q 9 Q. Ha noii nscu"i, la ftul de se8 femenin a predominat de!voltarea retardat, n compara"ie cu cel de se8 masculin. Ha descenden"ii primei genera"ii au fost depistate patologii somatice cronice combinate. Malforma"iile congenitale, patologiile "esutului osos au avut o inciden" mai sporit, dect n grupul martor. Ae asemenea, s4a constatat o frecven" sporit a patologiilor sistemului osos n compara"ie cu descenden"ii locuitorilor regiunilor cu fond radioactiv sc!ut. 3opiii, mamele crora au fost e8puse la radia"ii ioni!ante la vrsta de 9/49C ani, sufer de scolio! timpurie. 8punerea glandei tiroide a mamei n copilrie pna la vrsta pubert"ii, a relevat la descenden"ii si de se8 femenin de!voltarea osteofibro!ei. 8punerea mamelor n primele fa!e ale pubert"ii, relev la descenden"ii si de ambele se8e n maEoritatea ca!urilor ostiofibro! din fragid copilrie, iar descenden"ii, mamele crora au fost iradiate n perioade mai tr!ii ale pubert"ii, au fost diagnostica"i cu osteomala"ie #i osteopenie prin metoda densitometriei ultrasonore. &ctivarea procesului de cre#tere n nl"ime este nso"it de nrut"irea caracteristicilor calitative ale "esutului osos Q 9 Q.

/;0

3opiii #i adolescen"ii, care locuiesc n regiunile contaminate radioactiv se afl n condi"ii ecologice nefavorabile. &ceste condi"ii influen"ea! negativ toate sferele de via" n aceste regiuniI social, educa"ie 6nv"mnt7, cultur, care se rsfrnge asupra formrii personalit"ii copiilor #i adoliscen"ilor. & fost propus un model de reabilitare comple8 a copiilor #i familiilor PA3&)3 #i regiunilor afectate. Scopul principal al 3entrelor de Reabilitare a copiilor este formarea programei de autoreali!are a copilului sau adolescentului. <n schem sunt artate tipurile principale de reabilitare, care se pot ob"ine n centrele de reabilitare a copiilor, de asemenea, structura atingerii scopurilor #i obiectivelor proiectului. &bordarea comple8 a reabilitrii copiilor #i adolescen"ilor se reali!ea! n clinicile sanatoriale prin colaborarea diferitor speciali#ti 6medici, psihologi, pedagogi7. Medicii asigur aEutorul consultativ L diagnostic preliminar copiilor. &ceasta permite reali!area reabilitrii medicale. a presupune cunoa#terea nu doar a tuturor bolilor suferite de ctre fiecare copil n parte, dar #i a condi"iilor de de!voltare a proceselor patologice. Speciali#ti nalt califica"i efectuea! diagnosticul psihologic #i corec"iile. i nfrunt probleme cu pedagogii care nu recunosc necesitatea unei reabilitri de lung durat #i dup plecarea copiilor din centrul de reabilitare. %nul din scopurile specifice ale proiectului este sporirea calit"ii profesorilor de educa"ie fi!ic n centrul de nsnto#ire, deoarece anume ei nu sunt pregti"i pentru lucrul cu copiii bolnavi, nu pot s reali!e!e un control func"ional asupra ncrcrilor fi!ice ale copiilor. <n cadrul reabilitrii pedagogice #i culturale n centrele de reabilitare a copiilor lucrea! studen"i voluntari. i citesc lec"ii conform unui program special, lund n considerare particularit"ile psihice #i fi!ice individuale ale copiilor din regiunile 3ernob$l. Studen"ii voluntari utili!ea! diferite tipuri de Eocuri pentru de!voltarea personalit"ii copilului, terapia artistic, terapia dansului etc. Problema organi!atoric de ba! este coordonarea ntre programa #colar, centrele de reabilitare a copiilor #i participan"ii la proiectul de reabilitare comple8. Snt pre!entate abordarea general #i sistemul de acordare a aEutorului metodic medicilor, psihologilor, pedagogilor din partea participan"ilor n cadrul acestui proiect. ste propus mecanismul de organi!are a asigurrii informa"ionale #i #tiin"ifico4 metodic ale procesului de reabilitare, programul #i unele tehnologii de instruire a pedagogilor #i elevilor din diferite regiuni ale republicii prin metoda de reabilitare la ba!a centrelor de reabilitare a copiilor Q / Q. S$o'ul #"u)%ulu% no#" u a constat n stabilirea efectelor citogenetice #i imunologice la copiii PA3&)3. > e$,en&a +% #'e$" ul a1e a&%%lo $ omozomale la $o'%%% PDCANC <n cadrul investiga"iilor cariotipului descenden"ilor PA&3&)3 au fost inclu#i /@ de bie"i #i fete, nscu"i n anii 91;14911/. )umrul total de metafa!e investigate a constituit /@22. Re!ultatele ob"inute sunt pre!entate n tab.9. Tabelul 9 Grecven"a #i spectrul abera"iilor cromo!omiale la copiii PA3&)3 Parametrii e8amina"i &bera"iile depistate m, : Starea general a 9. 9. ndoreduplicare 2,2?2,22? cromo!omilor n /. /. Separare incomplet a cromatidelor 2,9@2,2; metafa! @. @. Separare complet a 2,N22,/ cromatidelor Muta"ii genomice 9. 9. Poliploidii 2,@12,9 /. /. -iperploidii 2,@92.9 &bera"ii cromatidiene9. 9. Hacune @,12,? /. /. Gragmente solitare /,@02,@ @. @. Schimburi 2,9N2,21 &bera"ii cromo!omiale 9. 9. Gragmente pare 2,0N2,/ propriu4!ise /. /. SchimburiI a7 4 Aicentrici 2,212,2C b7 4 *nele 2,2?2,22? /;C

c7 4 Monocentrici anomali 2,2?2,22? 3onform re!ultatelor pre!entate se poate conchide c, n celulele copiilor PA3&)3, persist muta"ii genomice #i abera"ii cromo!omiale. Grecven"a medie a celulelor poliploide #i hiperploide la copiii PA3&)3,respectiv de /,; #i @ ori, a fost mai sporit, n compara"ie cu cea a copiilor pacien"ilor din lotul martor. A#'e$"e %munolog%$e ale #"( %% #(n("(&%% $o'%%lo 'a "%$%'an&%lo la )%m%nua ea $on#e$%n&elo a$$%)en"ulu% nu$lea )e la Ce no12l &nali!a imunologic s4a efectuat la @? copii ai PA3&)3, nscu"i dup anul 91;C, adic dup participarea prin"ilor la lucrrile de diminuare a consecin"elor &)3. 3ercetrile la acest capitol au inclus un studiu multilateralI imunofenotiparea limfocitelor s$ngelui periferic prin metoda colorrii n dou trepte, utili!nd &cMon fa" de determinantele 3A 63A91, 3A@, 3A?, 3A;, 3A9C, 3A-H& AR7 #i G*T3. 3ercetrile s4au efectuat cu aEutorul microscopului HBMB cu aEustaE luminiscent, binocular. Pentru estimarea Eust a re!ultatelor ob"inute la determinarea statutului imun s4a utili!at indicele de tensionare a rspunsului imun 6*T7, caracteri!at prin anali!area coraportului sumei T4 3A?R 6T4limfocite4helper7 #i a T43A;R 6T4limfocite4supresor7 fa" de T43A@R 6panT4limfocite7 8 922, investigate prin imunotiparea imunofluoriscent 6colorarea monocromatic7 sau a coraportului T43A?R T3A;R fa" de T3A@R, investigate prin metoda bifenotipic Q ? Q. 3opiii PA3&)3 investiga"i n @C,1 : ca!uri au fost raporta"i la * tip de rspuns imun, n 9;,? : ca!uri 4 la tipul **, n ??,N : ca!uri la tipul ***. =aloarea *T n primul grup constituia CN,2 :, n grupul ** L 9@@,2 :, n grupul *** L 2,11 :. Re!ultatele ob"inute ne indic despre o situa"ie imunologic nefavorabil a copiilor e8amina"i #i se e8prim printr4o asemnare a tipului lor de dereglare imun cu starea imunit"ii prin"ilor e8pu#i la radia"ii ioni!ante, cu un nivel sporit al coe8presrii insuficiente a antigenilor de diferen"iere. &nali!a varian"ei popula"iilor limfocitare a depistat o maEorare a indicelui dat pentru 3A@R, 3A?R #i 3A0R, la restul popula"iilor valorile erau medii, cu e8cep"ia popula"iilor 3A92R, pentru care au fost depistate valori diminuate 6 Tabelul /7. 3aracteristica imunologic a copiilor PA3&)3 *ndice 3A91R 3A@R 3A?R 3A0R 3A;R 3A92R 3A9CR 3AARR )umr copii @? @? @? @? @? @? @? @? m 1,N/0,?@ 0@,?NN,?0 /1,2;;,/9 ?/,2C,/1 /@,2/N,2C /,@2/,12 91,N@C,2/ 9N,/;C,21 =arian"a ?N,1/ 9C2,/? 9@C,9/ 920,;/ N1,C/ 90,NN C1,9; C9,;2

Con$luz%% Studiul citogenetic al copiilor PA3&)3 a depistat instabilitatea genomului lor. *ntensitatea sporit a mutagene!ei cromo!omale n celulele somatice a copiilor PA3&)3 ne indic s atribuim ace#ti copii la grupul de risc conform probabilit"ii de apari"ie a patologiilor. *munofenotiparea limfocitelor cu aEutorul anticorpilor monoclonali a depistat o situa"ie imunologic nefavorabil a copiilor e8amina"i cu un nivel sporit al coe8presrii insuficiente a antigenilor de diferen"iere. B%1l%og a-%e 9. &rabsMaya H. P., &ntipMin *u. .., TolMach S. *.I DSome aspects of health state of a first generation of offsets in Jomen e8posed to radiation in childhood and adolescence, QQ *= /;N

/.

@. ?. 0.

C.

N. ;.

*nternational 3onference 3hernobyl 3hildren4-ealth D ffects and Psycholocial Rehabilitation,, Uune /4C, /22@, Viev, %Mraine. P. C. &ud!ei S. =. Specificity of comple8 rehabilitation of children and teen4agers from 3hernobyl regions in childrenKs rehabilitation centers QQ *= *nternational 3onference 3hernobyl 3hildren4-ealth D ffects and Psycholocial Rehabilitation,, Uune /4C, /22@, Viev, %Mraine. P. 1. Sahnarel *., 3oretchi H., Moldovanu M. &specte medico4biologice ale ac"iunii accidentului nuclear de la 3ernob$l asupra popula"iei Republicii Moldova QQ 3h.I <.S.G. .4P.,Tipografia 3entral,, /220.4 90/ p. Sahnarel *., 3ore"chi H., Samotia ., Moldovan M. Procedeu de evaluare a statutului imun Srevet de inven"ie, )r. /CCN MA ./ *. Aavidescu A., *acob B., Aiaconescu 3. Thyroid cancer incidence in population of eastern Romania after 3hernobyl accident QQ *= *nternational 3onference 3hernobyl 3hildren4-ealth ffects and Psycholocial Rehabilitation, Uune /4C, /22@, Viev, %Mraine. P. /1. Gu!iM ). )., Prysya!hnyuM &. [e., .ristchenMo =. .., }aMordonets =. &., SlipenyuM [e. M., GedorenMo }. P., .ulaM H. B., BMeanov &. [e., StarinsMy =. =. Thyroid cancerI Peculiarities of epidemiological process in a cohort irradiated in childhood in the %Mraine Republic of Selarus and Russian Gederation QQ *= *nternational 3onference 3hernobyl 3hildren4-ealth D ffects and Psycholocial Rehabilitation,, Uune /4C, /22@, Viev, %Mraine. P. ??. .uslitser H. ). 3ancer incidence in childrenI Bncoepidemiological situation in Viev in 9112th QQ *= *nternational 3onference 3hernobyl 3hildren4-ealth D ffects and Psycholocial Rehabilitation,, Uune /4C, /22@, Viev, %Mraine. P. 0/. -olodova ). S., Ry!hov S. )., SobolevsMaya H. =., Snegiryova .. P., StetsovsMaya B. S., -olodov =. =. )euro4immune status in children of the 3hernobyl )PP accident connseTuences liTuidators of 91;14911N period QQ *= *nternational 3onference 3hernobyl 3hildren4-ealth D ffects and Psycholocial Rehabilitation,, Uune /4C, /22@, Viev, %Mraine. P. 0?.

CANCERUL DE COL UTERIN I O PROBLEM GLOBAL DE SNTATE PUBLIC L. a'"e- a&% Summa ! The cancer of the uterine cervi1 a global problem in the public health The cancer of uterine cervi8 represented a fifth reason of the Jomen mortality in the Jorld. *ncidence of cancer of the uterine cervi8 in Republic of Moldova in /22N Jas 9N.1 cases at 922222 Jomen, and mortality Jas N.; cases at 922222 Jomen. *t is MnoJn that the human papillomaviruses induce this disease. That is Jhy adoption of national program of screening of cancer of the uterine cervi8 is the main goal of actual period. Vey JordsI cancer of the cervi8, screening, incidence, mortality. Rezuma" 3ancerul de col uterin repre!int a 04a cau! de deces la femei pe plan mondial. *nciden"a cancerului de col uterin n Republica Moldova n anul /22N a fost 9N.1 ca!uri la 922222 de femei, iar mortalitatea respectiv N,; ca!uri la 922222 de femei. ste ferm stabilit rolul cau!ativ a papilomavirusurilor umane 6-P=7 n apari"ia acestei maladii. &doptarea programului na"ional de screening al cancerului de col uterin este un imperativ al timpului. 3uvinte cheieI cancer de col uterin, screening, inciden"a, mortalitatea. /;;

In" o)u$e e 3ancerul de col uterin ocup locul doi n patologia oncologic feminin n "rile economic de!voltate, iar n "rile economic slab de!voltate aceast neopla!ie este cau!a maEor de morbiditate #i mortalitate prin cancer. Pe glob, apro8imativ ?@N222 de ca!uri noi de cancer cervical sunt diagnosticate anual #i n Eurul la /22222 femei anual mor de aceast maladie. &stfel, pe plan mondial, cancerul de col uterin repre!int a 04a cau! de deces la femei '9/(. &cest lucru se petrece n pofida numeroaselor metode de depistare #i diagnostic precoce al acestei neopla!ii. Ma"e %al +% me"o)e ste ndeplinit un studiu secundar L reviu narativ. &u fost anali!ate inciden"a #i mortalitatea de cancer de col uterin n Republica Moldova #i n "rile uropei de st, c$t #i istoricul evolu"iei problemei vi!ate. Rezul"a"ele o1&%nu"e <n Republica Moldova inciden"a prin cancerul de col uterin n anul /22N a constituit 9N,1 ca!uri la 922222 de femei 6Gig. 97. <n total pe republic, n anul /22N au fost @@? ca!uri de mbolnvire #i //@ decese cau!ate de cancerul colului uterin.
1("5 1( 17"5 17 16"5 16 15"5 15 2003 200 2005 2006 2007

Gig. 9. <nciden"a prin cancer de col uterin n Republica Moldova aa. /22@4/22N 6la 922 mii de locuitori7 dup datele *MSP *nstitutul Bncologic 3onform datelor .HBSB3&) /22/, mortalitatea prin cancerul de col uterin n Republica Moldova n anul /22/ constituia N,; ca!uri la 922222 de femei L un indice mediu pentru "rile uropei de st 6Gig. /7. 3olul uterin repre!int treimea inferioar a uterului, de fapt o !on de tran!i"ie dintre uter #i vagin, av$nd lungimea numai de /4@ cm. <n ciuda faptului c aceast arie este at$t de mic, ea este mai frecvent afectat de cancer dec$t corpul uterului, ovarele #i organele genitale e8terne. <nc la miElocul secolului *, n 9;?/, medicul italian A. Rigoni4Stern a studiat inciden"a #i mortalitatea prin cancer de col uterin pe parcursul a N decenii, din anii 9NC2 p$n n 9;@2. A$nsul face observa"ia #i public datele '9@( despre inciden"a mai mare a cancerului de col uterin la femeile cstorite, dec$t la cele necstorite, mai mult, despre inciden"a #i mortalitatea e8trem de rar a acestei maladii la clugri"ele catolice. Peste un secol #i ceva, n 91C1, Graumeni U.G. Ur #i col. '0( face n 3anada o investiga"ie asemntoare #i remarc absen"a cancerului colului uterin ntre clugri"ele catolice. %n nou curent de cercetri care luase na#tere n aceast perioad arat o inciden" mult mai crescut a cancerului de col uterin la femeile cu un numr mare de parteneri /;1

se8uali, cu debut precoce a vie"ei se8uale, cu cstorii multiple, igien deficitar #i la femeile se8 bisness. Ain toatalitatea acestor date apare ideea c carcinogene!a colului uterin este declan#at de un agent cancirogen transmis de la partenerul se8ual. Rata mortalit&ii prin cancer -e col uterin #n &rile =uropei -e =st
,lo/enia ,lo/acia !3raina "eAia *e-era&ia Rus !n2aria Mol-o/a @olonia 1ul2aria 'lbania ,erbia ?i Muntene2ru Rom>nia
'7 6'1 6'1 6'2 6'5 6'7 7'( 7'( ('0 &'( 10'1 13'0

Gig. /. Rata mortalit"ii prin cancer de col uterin n "rile uropei de st dup datele .HBSB3&) /22/ %lterior se stipulea! din ce n ce mai mult rolul factorilor virali se8ual transmisibili n gene!a cancerului colului uterin. *nteresant este faptul c nu virusologii, ci morfologii, cei care cercetea! tesuturile la microscop, au sugerat ideea c virusurile sunt implicate n apari"ia cancerului de col uterin. <n anul 91?9 &yre U. . vede n materialul celular recoltat din colul uterin celule cu !one perinucleare transparente, pe care le nume#te Dhallo cells, 6celule cu nimb7. Mai t$r!iu, &yre U. . aEunge la conclu!ia c aceste celule sunt o manifestare a le!iunilor premaligne, probabil, re!ultatul ac"iunii virale '@(. <n cele din urm, n 91N;, Haverty #i col. ';( gsesc n aceste celule, care au priEmit denumirea de Moilocite, particule virale de tipul papilomavirusurilor. -arald }ur -au!en, laureatul Premiului )obel /22; n domeniul medicinii, este unul dintre cei mai ini"ia"i savan"i n problema papilomavirusurilor umane. Savantul este convins ca grupul de virusuri papiloma etse responsabil de inciden"a a /Q@ de cancere virotice pe glob. Rolul cau!ativ a -P= este fertm stabilit n cancerul de col uterin, de asemenea n apari"ia carcinoamelor anogenitale #i orofaringiale '9C(. 8ist numeroase investiga"ii, care au demonstrat c fragmente de &A) L material genetic al papilomavirusurilor, se decelea! n peste 11,N: ca!uri de cancere ale colului uterin, cele mai frecvente fiind genotipurile -P= 9C #i 9;, care provoac cel pu"in N2: de ca!uri de cancer de col uterin. Particula viral -P= 9C are diametrul ?0402 nanometri sau 2,22220 mm, deci poate fi vi!uali!at numai la o amplificare de 922224/2222 a microscopului electronic. Materialul genetic, sau acidul de!o8iribonucleic 6&A)7 al acestei particule, a fost descifrat prin metode moderne de biologie molecular #i s4a gsit c este alctuit din 92 gene 6 94 ;, H9, H/7, care codific sinte!a diversor macromolecule '9?(. .enele H9 #i H/, spre e8emplu, sunt responsabile de sinte!a proteinelor din capsid 6coaEa particulei virotice care nconEoar un mie! de &A)7. <n drama cu nume cancer genital, important /12

este faptul c numai dou gene din cele !ece ale papilomavirusului #i anume genele C #i N se leag de &A)4ul celulei umane, adic se integrea! cu genomul celular, provoc$nd astfel imortali!area #i nmul"irea necontrolat a celulelor '9?(, care peste o anumit perioad de timp re!ult cu apari"ia unui cancer de col uterin. 3el pu"in ;2: din femei fac infec"ia cu -P= pe parcursul vie"ii, mai frecvent n primii 0 ani de via" se8ual '/(. <n S%& prevalen"a -P= infec"iei la femei este mai mult de /2 milioane cu C,/ milioane ca!uri diagnosticate pentru prima dat anual '99(. -o .[ #i col. 'N( sus"in c apro8imativ ?2: din adul"ii se8uali activi sunt infecta"i cu -P=. =irusul se transmite e8trem de u#or prin contact se8ual pe calea tegumente4tegumente '/(, chiar #i la femeile homose8uale inciden"a -P=4infec"iei este destul de nalt. MaEoritatea afec"iunilor -P= nu manifest simnptoame clinice, deoarece sistemul imun re!olv aceste infec"ii '92( #i, din fericire, numai o parte foarte mic din ele evoluea! n cancer. &stfel, -P=4infec"ia este un factor important n de!voltarea cancerului, dar nu duce inevitabil la cancer de col uiterin. Modificrile maligne n epiteliul colului uterin apar la ac"iunea concomitent a -P=4infec"iei #i a altor cofactori, cum ar fi virusul herpes simple8 tip / 6-S=4/7, infec"ia -*=QS*A&, infec"ia cu 3hlamydia, tabagismul, folosirea anticoncep"ionalelor orale, predispo!i"ie ereditar etc. 3ercetrile reali!ate au demonstrat c le!iunile benigne induse de papilomavirusuri sunt mai frecvente la femeile tinere cu v$rsta ntre /2 #i @2 ani, iar le!iunile precanceroase #i canceroase, evoluate pe fondul celor benigne sunt mai frecvente dup ?2 de ani. &cest lucru are o semnifica"ie practic important L e8ist suficient timp pentru tratamentul afec"iunilor benigne cu semne microscopice de pre!en" a papilomavirusurilor n mucoasa colului uterin, de cercetare repetat a acestor paciente, pentru a preveni evoluarea ac"iunii benigne n cancer. 3ancerul de col uterin poate fi prevenit pe dou ci. Prima cale de prevenire este profila8ia primar, adic nlturarea ac"iunii factorului cancerogen L -P=. <n acest scop o importan" deosebit revine msurilor de respectare a igienii se8uale de ambii parteneri, evitarea vie"ii se8uale de!ordonate, instabilit"ii maritale, debutului precoce al vie"ii se8uale 6sub 9N ani7. &ceste msuri diminuea! mult riscul unei infec"ii virotice, de r$nd cu cele se8ual transmisibile de etiologie bacterien #i para!itar. &u aprut vaccinuri ani-P=, care au merirea de a spori cu mult eficien"a profila8iei primare. Sunt re!ultate promi"toare a primului vaccin Tuadrivalent D.ardasil, 6mpotriva genotipurilor -P= C, 99, 9C #i 9;7, care este aprobat n ?/ state a S%&, 9N "ri din %niunea uropean, multe alte "ri, inclusiv Republica Moldova 'C(. Aup vaccinul Tuadrivalent a fost produs un vaccin bivalent anti-P= L D3ervari8, 6mpotriva genotipurilor -P= 9C #i 9;7 cu re!ultate promi"toare dup fa!ele ** #i *** ale studiilor clinice '99(. 3onform opiniei lui .ovan = & 'C( vaccinarea este o msur mult mai bun din punct de vedere a cost4eficien"ei n vederea reducerii inciden"i infec"iilor cu -P=, dec$t tratarea acestor infec"ii, av$nd n vedere c tratamentul lor este inva!iv, costisitor #i destul de ineficient, cu rate nalte de recidive. )u sunt studii despre eficien" vaccinului la distan". vident, vaccinarea anti -P= are drept "int adolescentele #i femeile tinere. =or trece c$teva decade p$n va fi stabilit efectul acestor vaccine asupra inciden"ei #i mortalit"ii prin cancer de col uterin. %n de!avantaE al vaccinului D.ardasil, este costul lui mareI o cur de vaccinare 6administrarea a @ do!e tipm de C luni7 varia! n limitele @224022, dar beneficiul acestei vaccinri este cu adevrat uria#, pentru c de cancer de col uterin se moare... Profiola8ia secundar, cea clinic, este o cale de prevenire a cancerului, reali!at prin eviden"ierea #i tratamentul afec"iunilor precanceroase. 3ancerul nu apare din senin, ntr4un "esut absolut normal, termenul lui de apari"ie fiind pregtit cu lunile #i anii. 3ancerul de col uterin este precedat de neopla!iile intraepiteliale L de proliferri celulare locali!ate mult timp n limitele epiteliului care tapetea! mucoasa acestui organ. Starea precanceroas numit neopla!ie intraepitelial cervical 63*)7 mai frecvent apare ntre @@ #i @N ani, n aceia#i perioad de v$rst e frecvent #i carcinomul intraepitelial preinva!iv L carcinomul in situ, cu circa 92 ani mai nainte dec$t cancerul inva!iv. &ltfel spus, cancerul apare e8clusiv de rar ntr4un "esut nemodificat #i este precedat, ca regul de 3*) #i carcinom in situ. 3onceptul 3*) este crucial n problema /19

profila8iei secundare a cancerului de col uterin. Aepistarea #i tratamentul acestor afec"iuni reduce la minimum riscul de a avea un cancer avansat. 8amenul clinic, vi!uali!area colului uterin cu aEutorul valvelor vaginale sunt miEloace de diagnostic limitate, deoarece cu a#a metode, n cel mai fericit ca!, poate fi depistat carcinomul de col uterin n stadiul *. 3*) / #i @ sunt numite le!iuni preclinice, deoarece nu pot fi v!ute cu ochiul nenarmat #i se decelea! numai n cadrul cercetrii microscopice a "esutului sau celulelor recoltate din mucoasa colului. Medicul ginecolog poate folosi pentru investiga"ie colposcopul L un sistem optic capabil s mreasc imaginea le!iunilor de 924?2 ori, stabilind astfel pe Dharta, le!iunii !ona cu cele mai severe modificri. 3u aEutorul colposcopului medicul poate recolta materialul celular din regiunea de ma8im suspiciune. &stfel, frecvent, medicul depistea! le!iuni de fondI leucopla!ie, endocervico!, condiloame #i polipi. Tratamentul le!iunilor de fond la paciente este strict necesar #i are scopul de a preveni apari"ia unei le!iuni neopla!ice. Tratamentul poate fi conservativ, mai ales n ca!urile c$nd afec"iunile de fond sunt asociate cu inflama"ii cau!ate de agen"i microbieni, infec"ie herpetic, tricomonia!, sau dac n materialul tisular recoltat din ariile acestor afec"iuni s4au gsit semne microscopice ale infec"iei cu papilomavirusuri. *nterven"iile chirurgicale pot fi aplicate ini"ial sau dup un tratament conservativ, sunt Dmici,, nemutilante, fiind mai frecvent reali!ate prin electrocoagulare sau congelare cu a!ot lichid. Ha / decembrie /22@, 3onsiliul uropean a adoptat recomandarea cu privire la implimentarea programului de screening al cancerului de s$n #i cervi8 uterin la femei, c$t #i de colon #i rect la ambele se8e n toate statele mebmbre ale % '90(. Recomandarea a avut drept ba! datele #tiin"ifice, care indicau c mortalitatea cau!al4specific poate fi redus esen"ial prin oferirea mamografiei #i citologiei de calitate nalt, c$t #i testul de hemoragie ocult n masele fecale, cu condi"ia c se respect perioadele de v$rst #i intervale de timp bine definite '?(. Scopul programelor de screening cervical este detectarea femeilor cu abnormalit"i epiteliale, care fiind tratate, ntrerup de!voltarea carcinomului cervical. 3onform recomandrii 3onsiliului uropean, screeningul citologic trebuie s debute!e la o v$rst a femeei nu mai devreme de /2 de ani #i nu mai t$r!iu de @2 de ani '1(. Screeningul trebuie s finise!e la v$rsta C24C? de ani, dac nu s4au depistat abnormalit"i n testul Papanicolau '1(. Pentru monitori!area eficien"ei msurilor de preven"ie se cere renoirea regulat a datelor despre inciden"a #i mortalitatea prin cancer de col uterin '9(. *mplimentarea cu acurate"e a politicii de screning, n conformitate cu recomandrile 3onsiliului uropean poate reduce inciden"a cancerului de col uterin cu ;2: sau chiar mai mult '9(. <n Republica Moldova nu e8ist un program na"ional de screening a cancerului de col uterin. <n anul 91N; au fost fondate cinci laboratoare de citodiagnostic la 3hi#inu, Sl"i, 3ahul, Tiraspol #i Rbni"a, serviciu citologic fiind diriEat de dr. hab. n #t. med. *. Ha!arev. Aup *. Ha!arev #i col. Ain anul 91;2 #i p$n n 911? e8amenului citologic n mas au fost supuse de la 00: p$n la N/: de femei din lotul de popula"ie de feminin matur. <n ace#ti ani inciden"a cancerului de col uterin s4a redus de la //,2 p$n la 9C,/ la 922222 de popula"ie, respectiv mortalitatea de la 99,9 p$n la 1,C la 922222 de popula"ie. Con$luz%% 9. Morbiditatea prin cancerul de col uterin repre!int o problem global de sntate public, nivelul ei poate #i trebuie s fie diminuat esen"ial. /. &doptarea programului na"ional de screening al cancerului de col uterin este un imperativ al timpului, o cerin" a lumii civili!ate. B%1l%og a-%e 9. &rbyn M, &utier P, Gerlay U. =urden o" cervical cancer in t%e 27 member states o" t%e +uropean 8nion, estimates "or 200?, &nn Bncol. /22N &ugF9;6;7I9?/@40. /. &ult V&. +pidemiolog0 and natural %istor0 o" %uman papillomavirus in"ections in t%e "emale genital tract; *nfect Ais Bbstet .ynecol. /22CF/22C SupplI?2?N2. /1/

@. &[R U . Role o" t%e %alo cell in cervical cancerigenesis. * virus mani"estation in premalignanc05 Bbstet .ynecol 91C2 &prF90I?;9419. ?. 3ommission of the uropean 3ommunities. Proposal "or a 3ouncil Recommendation on 3ancer Screening. 200Cg00<C '3hS(; /22@ SrusselsI uropean 3ommission. 9L//. 0. Graumeni UG Ur, Hloyd U>, Smith M, >agoner UV. 3ancer mortalit0 among nuns, role o" marital status in etiolog0 o" neoplastic disease in 4omen , U )atl 3ancer *nst, 91C1
MarF?/6@7I?004C;.

C. .ovan =&. * novel vaccine "or cervical cancer, 1uadrivalent %uman papillomavirus 't0pes @; ::; :@ and :8( recombinant vaccine 'bardasil(, Ther 3lin RisM Manag. /22; GebF?697IC04 N2. N. -o .[, Studentsov [[, Sierman R, SurM RA. hatural %istor0 o" %uman papillomavirus t0pe :@ virus>life particle antibodies in 0oung 4omen, 3ancer pidemiol SiomarMers Prev. /22? UanF9@697I9924C. ;. Haverty 3R, Russell P, -ills , Sooth ). )%e signi"icance o" noncond0lomatous 4art virus in"ection o" t%e cervical trans"ormation !one. * revie4 4it% discussion o" t4o illustrative cases, &cta 3ytol, 91N; Uul4&ugF//6?7I9104/29. 1. Hynge . Recommendations on cancer screening in t%e +uropean union, ur U 3ancer 6/2227 @CI9?N@L9?N;. 92. Mao 3, -ughes UP, Viviat ), Vuypers U, Hee SV, &dam A , VoutsMy H&. 3linical "indings among 0oung 4omen 4it% genital %uman papillomavirus in"ection; &m U Bbstet .ynecol. /22@ MarF9;;6@7ICNN4;?. 99. Mc*ntosh U, Sturpe A&, Vhanna ). 7uman papillomavirus vaccine and cervical cancer prevention, practice and polic0 implications "or p%armacists; U &m Pharm &ssoc 6/22@7. /22; Uan4GebF?;697Ie949@F Tui! e9?4N. 9/. Bstr &.. hatural %istor0 o" cervical intraepit%elial neoplasia, a critical revie4 , *nt U .ynecol Pathol. 911@ &prF9/6/7I9;C41/. 9@. Rigoni4Stern A. $atti statistici alle mallattie cancerose c%e servirono di base alle poc%e cose dal dott; G. Prog. Patol. Terap. 9;?/F/I?11409N. 9?. Scheurer M , Tortolero4Huna ., &dler4Storth! V. 7uman papillomavirus in"ection, biolog0; epidemiolog0; and prevention; *nt U .ynecol 3ancer. /220 Sep4BctF90607IN/N4?C. 90. The 3ouncil of the uropean %nion. 3ouncil recommendation o" 2 &ecember on cancer screening, Bff U ur %nion 6/22@7 ;N;I@?L@;. 9C. !ur -ausen -. Papillomaviruses A to 2accination and =e0ond , Siochemistry 6Mosc7, /22; MayFN@607I?1;402@.

REGIONALIZAREA ASISTENFEI MEDICALE SPITALICETI I INSTRUMENT PENTRU OPTIMIZAREA ACTIVITFII SECTORULUI SPITALICESC Oleg 83n$u coala de Management n Sntate Public Summa ! The regionali7ation of hospital care a tool for hospital sector5s activities optimi7ation *n the article is presented the importance of the regionali!ation approach in hospital care moderni!ation. There is the description of motivation factors and benefits of the implementation of hospital care regionali!ation in the conte8t of hospital sector reforms in Republic of Moldova, Jith is suppose to be implemented in future soon. &lso itKs shoJed some essential principles and obEectives for regionali!ation of hospital sector, Jhich found the basis of a Tuality and cost4efficiently hospital care.

/1@

In" o)u$e e <n procesul tran!i"iei la economia de pia", reformele sanitare din Republica Moldova s4 au ciocnit de multiple #i diverse probleme, iar declinul economic #i social au avut un impact negativ maEor asupra sectorului spitalicesc, consumator a unui volum semnificativ de resurse alocate sistemului de sntate. Spitalele sunt veriga principal n asigurarea popula"iei cu asisten" medical. B prioritate strategic n rela"ie cu sectorul spitalicesc, ar fi de a stimula un proces larg de moderni!are a acestuia pentru optimi!area asisten"ei medicale spitalice#ti. 3a re!ultat al noilor condi"ii create #i n scopul eficienti!rii continue a sectorului spitalicesc, ast!i apare necesitatea concentrrii resurselor disponibile n anumite spitale. &cest proces necesit o redefinire #i o argumentare adecvat a D!onelor de sntate,, care sunt centrate pe consumatori #i necesit"ile popula"iei deservite, ntru valorificarea ct mai eficient a resurselor disponibile. 3u referire la reorgani!area sectorului spitalicesc, tot mai des se descriu strategii de regionali!are a acestuia n defavoarea decentrali!rii. <n scopul asigurrii unei reparti!ri geografice egale a institu"iilor medicale spitalice#ti #i a serviciilor medicale prestate adecvat necesit"ilor popula"iei, planificarea asisten"ei medicale speciali!ate necesit a fi efectuat n ba!a unor !one limitate. Ma"e %ale +% me"o)e <n cadrul acestui studiu secundar s4a efectuat un reviu nesistematic a surselor #tiin"ifico4 practice publicate privind regionali!area asisten"ei medicale spitalice#ti n uropa de =est, n special n ncep$nd cu anul 9119 p$n n pre!ent. Selectarea surselor #tiin"ifice a fost reali!at cu aEutorul bibliotecii electronice a Bbservatorului uropean n Sisteme #i Politici Sanitare 6 uropean Bbservatory on -ealth Systems and Policies7, a Gedera"iei *nterna"ionale Spitalice#ti 6*nternational -ospital Gederation7 #i a &gen"iilor Regionale Spitalice#ti din Gran"a 6&gence Regionale dK-ospitalisation7 cu respectarea urmtoarelor etapeI formularea problemeiF cutarea surseiF selec"ia #i generali!areaF #i aprecierea critic a surselor. Rezul"a"e +% )%#$u&%% )o"iunea de Dregionali!are, presupune mpr"irea unui teritoriu pe regiuni, respectiv Dregionali!area asisten"ei medicale spitalice#ti, presupune planificarea #i organi!area sectorului spitalicesc pentru regiuni separate, care sunt definitivate n ba!a anumitor criterii. Genomenul regionali!rii asisten"ei medicale spitalice#ti desemnea! tendin"a de a vedea spitalele apar"innd unor regiuni geografice delimitate, care sunt asemntoare din punct de vedere al necesit"ilor popula"iei pentru servicii medicale, sociale #i economic apropiate. Pn n pre!ent, motiva"ia de a planifica organi!area spitalelor pe regiuni a fost diriEat de factorul economic, adic n scopul folosirii cost4eficiente a resurselor alocate sectorului de sntate. Regionali!area asisten"ei medicale spitalice#ti este procesul prin care Dpia"a, de prestare a serviciilor medicale se mparte pe !one de sntate. <n aceste !one activea! spitalele de diferit nivel de comple8itate a serviciilor medicale prestate. <n "rile de!voltate din uropa de =est #i &merica de )ord, de e8emplu n Gran"a, spitalele de nivel ter"iar, deEa #i4au definitivat propriile strategii de regionali!are, gsind calea cea mai cost4eficient spre mrirea accesului pacien"ilor la serviciile medicale. 3lasificarea asisten"ei medicale speciali!ate pe nivele de comple8itate sus"ine principiul regionali!rii serviciului spitalicesc. <n dependen" de nivelul speciali!rii spitalului, !onele de deservire a acestora se planific cu scopul de a asigura accesibilitatea ntregii popula"iei la servicii medicale spitalice#ti #i reducerea la minimum a dublrii de servicii #i folosirea neeficient a resurselor limitate. Principalul factor ce impune #i favori!ea! regionali!area est factorul financiar, care direc"ionea! Dpia"a, serviciilor medicale spre cost4eficien". %n alt factor motiva"ional este progresul tehnico4#tiin"ific, n special echipamentul #i dispo!itivele medicale performanteI unit"i /1?

mobile de testare #i diagnostic, unit"i mobile de re!onan" magnetic nuclear 6RM)7, telemedicina, creare diverselor internet4cone8iuni, etc. <n acela#i timp, odat cu mbtrnirea popula"iei, apare necesitatea n servicii medicale terapeutice de larg profil n toate tipurile de spitale. Planificarea asisten"ei medicale prin prisma strategiei de regionali!are a acesteia, accentuea! #i favori!ea! cooperarea spitalelor de diferit nivel ntre ele, inclusiv #i cu institu"iile de asisten" medical primar #i urgent prespitaliceasc, asigurnd continuitatea n prestarea serviciilor medicale, prin mrirea responsabilit"ii fa" de popula"ia deservit #i fa" de fiecare pacient n parte. *deal ar fi ca pacien"ii s aEung n spital prin intermediul medicului de familie, adic cu trimiterea acestuia, #i prin intermediul serviciului de urgen" prespitaliceasc. i invers, la e8ternarea pacientului informa"ia necesar #i recomandrile se transmite direct medicului de familie de pe sector. Regionali!area este un proces colectiv ntru distribuirea ra"ionalQoptimal a resurselor disponibile, a personalului medical, a dispo!itivelor medicale, n timp ce flu8ul de pacien"i este direc"ionat spre serviciile medicale adecvate necesit"ilor, iar serviciile medicale ctre pacien"ii eligibili. B asemenea abordare #i4a demonstrat eficacitatea n controlul cheltuielilor spitalice#ti pentru prestarea unor servicii calitative, sigure, cost4eficiente #i n gestionareaQcontrolul listei de a#teptare pentru diferite tipuri de servicii nalt speciali!ate. <n "rile de!voltate ale 3omunit"ii uropene, ast!i este o practic obi#nuit pentru medicii speciali!a"i pe profil ngust din institu"iile ter"iare s e8amine!e pacien"ii din serviciile clinice ale aceluia#i spital #i din alte spitale aflate n diferite col"uri ale "rii. Ae e8emplu, computerul personal portabil, conectat la re"eaua *nternet, dotat cu dispo!itive video #i audio de nregistrare permite specialistului de a e8amina pacientul la distan" #i de a conclu!iona asupra internrii pacientului n institu"ia respectiv sau transferul de urgen" la un nivel mai superior de comple8itate. Sub presiunea factoriilor men"iona"i #i n re!ultatul anali!ei reciproce a Dpie"ii, serviciilor medicale, gestionarii de spitale conclu!ionea! c vor avea o eficien" #i o rentabilitate mai bun n ca!ul ac"iunii spitalelor ca un tot ntreg, dect situa"ia cnd institu"iile sunt de sine stttoare. &cest principiu a fost pe larg implementat n Regatul %nit al Marii Sritanii prin unirea spitalelor n trusturi, iar n &ustria prin comasarea spitalelor n consor"iumuri, n centrele urbane mari unde activea! cteva spitale de diferit nivel. Regionali!area spitalelor optimi!ea! procesul de control al cheltuielilor, prin ob"inerea a ct mai multe re!ultateQproduse cu cheltuieli ct mai mici, #i repre!int o oportunitate pentru Dspitalele mici, #i care nu sunt n stare s concure!e cu Dspitalele mai mari,, avnd contingentul su de deservire. &stfel, Dspitalele mici, #i men"in activitatea #i repre!int un important actor economic din localitatea unde este situat. Pentru Dspitalele mai mari,, regionali!area permite ob"inerea unor resurse financiare suplimentare n ba!a tratrii pacien"ilor mai gravi. &ceste spitalele cu un nivel de comple8itate mai superior, utili!ea! mult mai ra"ional echipamentul medical costisitor, de care dispune #i are posibilitatea de a organi!a activitatea #tiin"ifico4didactic n cadrul su, prin concentrarea pacien"ilor eligibili conform nivelului de comple8itate a serviciilor prestate. <n ba!a e8perien"ei interna"ionaleQfrance!e #i n conformitate cu recomandrile Sncii Mondiale n domeniu, la categoria de Dspitale mici, se atribuie institu"iile ce prestea! servicii medicale de ba! 6boli interne, chirurgie general, pediatrie, ginecologieQobstetric, aneste!iogie #i reanimare7 cu acces permanent sau periodic la speciali#tii ngu#ti, au un serviciu de radiologie #i de laborator, ultimul activnd doar ntre orele 2;I22 #i //I22. <n cadrul acestui spital func"ionea! un serviciu n cadrul cruia se acord asisten" medical de urgen" spitaliceasc, un serviciu de spitali!are de !i, n care de obicei vin medicii din institu"iile ter"iare #i prestea! servicii de diagnostic #iQsau tratamentul necesar, #i pot avea brig!i mobile ce acord asisten" medical la domiciliu. &ceste spitale 6numite localeQraionaleQ comunitare7 tratea! ca!urile ce nu necesit interven"ii chirurgicale urgente sau terapie intensiv, de asemenea prestea! servicii medicale /? din /? pentru pacien"ii cronici #i pentru pacien"ii n vrst, inclusiv #i servicii /10

medicale de reabilitare. Pentru un asemenea tip de spitale se recomand un numr de 9024/22 paturi, din careI 0: sunt paturi de terapie intensiv #i reanimare, 92: sunt paturi amplasate n saloane i!olate, iar 024;2 paturi pentru serviciul de spitali!are de !i, cu o arie total, inclusiv pentru serviciile au8iliare #i tehnice, de 9/249C2 m la un pat. *ar la categoria de Dspitale mai mari, se atribuie institu"iile, care pe lng serviciile de ba! prestea! #i unele servicii medicale speciali!ate n dependen" de necesit"ile popula"iei deservite 6boli interne, boli infec"ioase, cardiologie, pulmonologie, neurologie, pediatrie, chirurgie pediatric, ginecologieQobstetric, chirurgie general, urologie, ortopedieQtraumatologie, otorinolaringologie, oftalmologie7, #i care au n componen"a sa servicii echipate adecvat de radiologie, de laborator #i de urgen" spitaliceasc. Pentru un asemenea tip de spitale 6numite de referin"Qde profil generalQ!onale7 se recomand un numr de ?224022 paturi, din careI 0492: sunt paturi de terapie intensiv #i reanimare, 92: sunt paturi amplasate n saloane i!olate, cu un supliment de ;24902 paturi pentru serviciul de spitali!are de !i, #i cu o arie total, inclusiv pentru serviciile au8iliare #i tehnice, de 9C24/22 m la un pat. <n spitalele de nivel ter"iar 6numite regionaleQde performan"Qde e8celen"7 este concentrat toat gama de servicii medicale nalt4speciali!ate #i dispun de to"i speciali#tii de profil ngust 6boli interne, gastroentelorlogie, endocrinologie, dietologie, nefrologie, reumatologie, dermatologie, boli infec"ioase, cardiologie, pulmonologie, neurologie #i neurochirurgie, oncologie, hematologie, psihiatrie, pediatrie, chirurgie pediatric, ginecologie, obstetric, inclusiv pentru ca!urile cu risc nalt, reanimare neonatologic, chirurgie general, urologie, ortopedieQtraumatologie, otorinolaringologie, oftalmologie, chirurgie oro4ma8ilo4 facial, chirurgie vertebral, chirurgie plastic, combustiologie, transplantologie etc.7. Spitalele ter"iare au n componen"a sa servicii complet echipate de radiologie #i imagistic, de laborator, serviciu de transfu!ie a sngelui #i de urgen" spitaliceasc capabil s acorde asisten" medical n ca! de calamit"i naturale. &ici sunt trata"i pacien"ii cei mai gravi, cu patologii mai rar ntlnite, care necesit asisten" medical nalt4speciali!at cu antrenarea echipamentului medical perfomant. %n asemenea tip de spital deserve#te o popula"ie de 9,04/,0 milioane de locuitori #i se recomand un numr de C224122 paturi, din careI 92490: sunt paturi de diferite tipuri de terapie intensiv #i reanimare, 92: sunt paturi amplasate n saloane i!olate, cu un supliment de 9224902 paturi pentru serviciul de spitali!are de !i, #i cu o arie total, inclusiv pentru serviciile au8iliare #i tehnice, de 9;24//2 m la un pat. Regionali!area serviciilor medicale spitalice#ti permite men"inerea pacientului ct mai aproape de casa sa. &cest fapt este posibil prin faptul c serviciile medicale spitalice#ti, de care au necesitatea un numr mai mare de pacien"i, sunt prestate n toate spitalele, iar serviciile nalt speciali!ate, cererea fa" de care este mai mic, sunt concentrate n cteva institu"ii ter"iare. 3hiar #i dup ce au fost trata"i ntr4un spital ter"iar, n marea s4a maEoritate pacien"ii urmea! tratamentul de reabilitare sau continu s primeasc ngriEiri medicale, pn la nsnto#irea definitiv, n spitalele de un nivel mai inferior. &stfel marea parte a pacien"ilor sunt trata"i n spitalele locali!ate n apropierea locului de trai. Regionali!area sectorului spitalicesc permite spitalelor de a delimita regiunile sale de deservire, astfel n ct s progno!e!e numrul #i flu8ul pacien"ilor interna"i #i s4#i planifice mult mai eficient activitate n condi"iile, n care procesul de acreditare prevede #i evaluarea numruluiQfrecven"ei efecturii anumitor interven"ii chirurgicale #i manopere medicale. Ae e8emplu, ntr4un 3entru Spitalicesc %niversitare din Marea Sritanie anual ar trebuie s se efectue!e nu mai pu"in de 9/2 de transplante renale pentru a fi acreditat acest serviciu de transplant renal. 3onform datelor statistice, pentru o popula"ie de 9 milion de locuitori anual este nevoie de 0C de transplante renale. Aeci un serviciu de transplant renal poate fi organi!at ntr4un spital de nivel ter"iar, care deserve#te o popula"ie de cel pu"in / milioane de locuitori. Regionali!area serviciului spitalicesc se definitivea! "innd cont de necesit"ile popula"iei n servicii de sntate, de infrastructura sanitar #i cea spitaliceasc e8istent, de resursele disponibile, de problemele #i obstacolele identificate, respectnd autonomia #i rolul fiecrui prestator de servicii de sntate. &cest proces necesit a fi reali!at ntr4un mod /1C

transparent, cu antrenarea repre!entan"ilor beneficiarilorQconsumatorilor, a prestatorilor #i cumprtorilor de servicii medicale, #i diriEat de un echip de speciali#ti ai autorit"ilor publice centrale n domeniu. Procesul de regionali!are a serviciilor spitalice#ti se reali!ea! n cteva etape interdependenteI &nali!a situa"iei e8istente n cadrul asisten"ei medicale spitalice#tiF *dentificarea problemelor #i obstacolelor n acest domeniuF Stabilirea obiectivelor #i re!ultatelor necesare de a fi ob"inuteF Aeterminarea strategiei #i instrumentelor de solu"ionare a problemelor, n ba!a recomandrilor studiilor #i e8perien"ei po!itive n domeniuF &daptarea cadrului general de referin" la condi"iile specifice ale "rii, prin elaborarea scenariilor adecvate pentru ob"inerea re!ultatelor scontateF &probarea #i implementarea cadrului normativ4Euridic necesarF valuarea procesului de implementare #i a re!ultatelor ob"inute. }onele de sntate periodic vor fi evaluate la perioade stabilite de timp cu estimarea impactului asupra sistemului de sntate, identificarea punctelor forte #i slabe, a noilor obstacolele #i oportunit"i, "innd cont de urmtoarele obiective ale regionali!rii serviciilor spitalice#tiI de a fi8a obiective specifice pentru fiecare !on n parte, care urmea! a fi reali!ate pe parcursul unei perioade stabiliteF de a determina reparti!area geografic a dispo!itivelor medicale #i a activit"ii sanitare, care va permite de a rspunde adecvat la necesit"ile popula"ieiF de a determina oportunit"ile pentru reprofilarea asisten"ei medicale n dependen" de noile condi"ii create ca re!ultat al factorilor interni #i e8terni. <n "rile de!voltate, politica regionali!rii sectorului spitalicesc a nceput s fie pe larg implementat #i ca re!ultat al trecerii la finan"area spitalelor din fondurile de asigurri medicaleQsociale. &dep"ii acestei politici argumentau regionali!area asisten"ei medicale spitalice#ti prin propunerea unor instrumente performante de coordonare #i cooperare ntre prestatorii unei regiuni, gestionare a resurselor alocate #i crearea condi"iilor de participare a beneficiarilor n cadrul aprobrii deci!iilor privind sectorul de sntate din regiune. &stfel, n cadrul regionali!rii asisten"ei medicale spitalice#ti se transfer rolul de coordonator, cu delegarea func"iilor #i atribu"iilor respective, de la autoritatea public central de conducere n domeniu ctre autorit"ile publice locale #i gestionarii spitalelor, #i viceversa, prin aprobarea cadrului normativ4Euridic necesar pentru decentrali!area unor servicii medicale #i centrali!area altora. <n acest conte8t, activitatea n cadrul !onelor de sntate se vor planifica prin prisma urmtoarelor principii generaleI coordonare L lucru n echip a institu"iilor medicale pentru prestarea serviciilor medicale, ob"inerea resurselor necesare n acest scop, organi!area cursurilor de instruire continu #i promovarea politicii de sntate n regiunea deservitF standardi!are L adaptarea reciproc a instrumentelor de planificare, a comunicatelor #i a procedurilor de reac"ionare la careva factori e8terniF centrali!area L controlul #i supravegherea planificrii sanitare se efectuea! de autoritatea de gestionare din regiunea dat, inclusiv #i rspunsul la interven"iile autorit"ilor centraleF crearea re"elelor L adic stabilirea rela"iilor inter4 #i intra4regionale, inclusiv cu institu"iile din afara sectorului sanitar pentru a fi capabili de a reac"iona adecvat la toate provocrile.

/1N

<n conte8tul reformelor spitalice#ti din Republica Moldova regionali!area asisten"ei medicale spitalice#ti ar fi o oportunitate pentru reali!area cu succes al acestora #i urmea! a contribui laI 4 mic#orarea #i e8cluderea dublrii de servicii medicale spitalice#ti, n special din municipiul 3hi#inuF 4 cooperarea ntre spitale, astfel n ct acestea nu vor mai func"iona ca institu"ii i!olate, prin sus"inerea asisten"ei medicale primare, urgente prespitaliceasc #i spitalelor mai mici de ctre spitalele mai mari, ultimele fiind direct interesate de reali!area unei e#alonri adecvate a flu8ului de pacien"iF 4 crearea #i de!voltarea spitalelor ter"iare n regiunile de nord #i sud a "rii, pentru a asigura accesul echitabil al pacien"ilor la servicii medicale speciali!ateQscumpe, care sunt prestate n mod centrali!atF 4 apropierea tehnologiilor medicale moderne ct mai aproape de pacien"ii rurali, prin implementarea !onal a dispo!itivelor medicale mobile, etc. &stfel n ba!a celor men"ionate, n conte8tul specific al sectorului spitalicesc din Republica Moldova, ar fi posibil stabilirea unei clasificri contemporane a spitalelor, care necesit a fi efectuat n ba!a nivelului de comple8itate a serviciilor medicale prestate. Planificarea #i organi!area asisten"ei medicale spitalice#ti din "ar, care poate fi efectuat #i prin prisma regionali!rii acesteia, s favori!e!e cooperarea spitalelor la toate nivelele #i controlul cheltuielilor publiceF <n conformitate cu recomandrile e8per"ilor interna"ionali n domeniu #i n ba!a e8perien"ei "rilor europene, spitalul cu Dmultiple amplasamente, este o solu"ie managerial contemporan pentru de!voltarea unui model integrat al sectorului spitalicesc din 3hi#inu, care se reali!ea! prin regionali!area asisten"ei medicale spitalice#ti #i transferul accentului de la spitale mono4profil la cele de profil general, inclusiv prin crearea centrelor de performan" n regiunile de nord #i sud a "rii #i apropierea asisten"ei medicale speciali!ate #i nalt4speciali!ate ct mai aproape de pacien"ii rurali. Con$luz%% &nali!a narativ a surselor #tiin"ifico4practice europene publicate n domeniul regionali!rii asisten"ei medicale spitalice#ti permit argumentarea aprobrii #i implementareaI 4 clasificrii spitalelor n ba!a nivelului de comple8itate a serviciilor medicale prestateF 4 planificrii, progno!rii #i organi!rii asisten"ei medicale spitalice#ti prin prisma strategiei de regionali!are a acesteiaF 4 func"ionrii spitalelor ca un tot ntreg, n cadrul unei regiuni, n scopul optimi!rii eficien"ei #i rentabilit"ii saleF 4 regionali!rii spitalelor n scopul optimi!rii procesul de control al cheltuielilor sanitareF 4 crerii #i de!voltrii spitalelor ter"iare n regiunile de nord #i sud a "rii ntru apropierea tehnologiilor medicale moderne ct mai aproape de pacien"ii ruraliF 4 modelelor integrate de de!voltare al sectorului spitalicesc din municipiul 3hi#inu, de e8emplu spitale unite sub un management comun, ntru solu"ionarea problemelor #i obstacolelor identificate. B%1l%og a-%e 9. JJJ.euro.Jho.intQobservatory 6JJJ.observatory.dM7F /. JJJ.ihf4fih.comF @. JJJ.arh4bretagne.frF ?. uropean Bbservatory on -ealth Systems and Policies series, Policy briefI D3apacity planning in health careI a revieJ of the international e8perience,, by Stefanie ttelt and Eoint authors, >-B uropean 3entre for -ealth Policy, /22;F

/1;

0. & global study on hospital sector reform DThe performance of hospitals under changing socioeconomic conditions,, report of *nternational -ospital Gederation and >orld -ealth Brgani!ation, /22NF C. Uean4Michel Sudet, Gran-oise Slondel, DHKhospitalisation publiTue et prive,, @e dition, .roupe Serger4Hevrault Paris, /22?, p.@C04@C;F N. +Regionali!ation in local public health systems,, 3alifornian -ealth Gorum September /22NF ;. DRegionali!ing hospital care,, by MarM .reen, httpIQQJJJ.Mybi!.comQarticlesQarticle.cfmF 1. ,-ealth System Bptimi!ation Planner,, .eorge Soulton, 3onseil Sant S. &., -ealth *nvestment Gund ProEect, /22CF

PREMIZELE IMPLEMENTRII CONTURILOR NATIONALE DE SANATATE N R. MOLDOVA Do%na Bana % 3entrul na"ional de management n sntate, coala de Management n Sntate Public Summa ! "remises of the implementation of P-4 in Moldova The reTuirement and premises of implementation of )-& 6)ational -ealthcare &ccounts7 that describe funding sources and define manners in Jhich financial resources may be used by healthcare in our country have been discussed. )-& Jill alloJ establishing a basis for the assessment of the conseTuences derived from our national healthcare system as Jell as Jill provide support in allocation of funds assigned for healthcare. In" o)u$e e Sistemul Bcrotirii Snt"ii din Republica Moldova n ultimii ani s4a gsit ntr4un amplu proces de reformare. <n ultimul deceniu n Republica Moldova s4au nregistrat re!ultate semnificative n domeniul aEustrii #i restructurrii func"ionale a sistemului de sntate. Perfec"ionarea sistemului de organi!are a ocrotirii snt"ii trebuie sa fie diriEat spre I ob"inerea unei stabilit"i financiare a sistemului de ocrotire a snt"ii, perfec"ionrii managementului acestui sistem, asigurarea drepturilor cet"enilor la ob"inerea serviciilor medicale calitative in cadrul sistemului de sntate. Ae!voltarea capacit"ilor sistemelor de sntate, ndreptat spre mbunt"irea snt"ii popula"iei deservit, implic cheltuieli suplimentare nsemnate pentru serviciile medicale. ficien"a sistemului de ocrotire a snt"ii trebuie s fie estimat nu numai n raport cu nivelul bunata"ilor produse, ci #i in conformitate cu reparti"ia lor n societate. Aac sistemul de ocrotire a snt"ii poate fi e8aminat ca raspunsul societ"ii la dorin"a cet"enilor ei de a ob"ine anumite foloase sau re!ultate ct #i reparti!area lor echitabil, eficient sistemului de ocrotire a snt"ii pre!inta un indice al gradului de atingere ale scopurilor trasate. &stfel ob"inerea unei informa"ii mai e8acte privind finan"area sistemului ocrotirii snt"ii devine un element important n estimarea cheltuielilor pentru serviciile medicale n conte8tul Metodologiei 3onturile na"ionale de sntate n "ar. OBIECTUL SISTEMULUI CONTURILOR NAFIONALE Sistemul conturilor sau contabilit"ii na"ionale 6S3)7 este un sistem de eviden" #i anali! macroeconomic utili!at n statistica "rilor cu economie de pia", n statisticile B.).%. #i ale altor organisme interna"ionale. &pari"ia sa a fost impus de necesitatea ob"inerii informa"ii pentru efectuarea unor calcule #i anali!e macroeconomice, devenind instrumentul principal de eviden" #i anali! macroeconomic folosit n statistica mondial. Bbiectul su este de a repre!enta cantitativ /11

realitatea economic ntr4o perioad de timp sau la un moment dat. &ctivitatea economic are ca re!ultat produse #i servicii care au caracter de marf #i se reali!ea! prin intermediul pie"ei, precum produse #i servicii care nu au caracter de marf #i, ca atare, nu fac obiectul pie"ei. Glu8urile de bunuri se numesc flu8uri materiale. viden"a acestora este necesar pentru ca, prin agregare, s se ob"in indicatori care permit anali!a dimensiunilor #i re!ultatelor ob"inute, privite ca valori de ntrebuin"are necesare pentruI satisfacerea nevoilor popula"iei, produc"ia de noi bunuri, acumularea de bunuri, stabilirea posibilit"ilor de e8port #i a necesit"ilor de import. <n procesul reali!rii valorilor de ntrebuin"are trebuie eviden"iate #i flu8urile de venituri sau financiare. viden"ierea flu8urilor materiale #i financiare rspunde unor nevoi diferite de informare #i anali! economic. Glu8urile materiale #i financiare, grupate pe categorii de produse #i servicii, respectiv de venituri #i cheltuieli, sunt eviden"iate n conturi alctuite dup principiul dublei nregistrri. 3ategoriile economice utili!ate n concep"ia S3) au la ba! teoria economic pe care se fundamentea! economia de pia"a. Principiile care stau la ba!a S3) fac posibil urmrirea echilibrului material #i financiar la toate e#aloanele economiei #i se refer laI 4 egalitatea resurselor #i utili!rilor n toate fa!ele reproduc"iei #i la toate nivelele de agregareF 4 egalitatea flu8urilor financiare #i materiale, prin care se nfptuie#te circuitul economicF 4 utili!area sistemului de contabilitate n partid dubl, adic unui proces de schimbare a de"intorului de valoare i corespund dou opera"iuni contabile. %n ca! aparte n S3) repre!int 3onturile )a"ionale n Sntate 63)S7. Ha etapa actual metoda 3)S se aplic n mai mult de 02 de "ri cu venit mediu #i mic. 3)S cuprind toate cheltuielile n domeniul ocrotirii snt"ii din "ar, inclusiv cele de stat, private #i ale donatorilor. Pe lng determinarea faptului, cte miEloace din sursele financiare numite anterior revin ocrotirii snt"ii, 3)S urmresc minu"ios mi#carea flu8urilor financiare de la un sector al sistemului la altul, cum ar fi, de e8emplu, distribuirea miEloacelor de la Ministerul Snt"ii #i 3)&M ctre fiecare prestator de servicii medicale pentru achitarea serviciilor medicale. %n alt flu8 financiar care poate fi urmrit, poate fi constituit, spre e8emplu, din resursele financiare ale donatorilor e8terni 6Gondul .lobal de combatere a Malariei, Sida #i TS3, Gondul Provocrile Mileniului prin intermediul %S&*A, %)GP&Q%)AP etc.7 alocate sistemului de sntate din R. Moldova. &ltfel spus, 3)S verific pulsul financiar al sistemului na"ional de sntate #i rspund la urmtoarele ntrebriI 3ine n "ar plte#te pentru aEutorul medicalZ 3t se cheltuie#te #i pentru ce tipuri de serviciiZ 3um se reparti!ea! miEloacele financiare dup tipurile de servicii medicaleZ 3ine profit de cheltuielile pentru ocrotirea snt"iiZ 3)S constituie n esen" un instrument elaborat pentru informarea conductorilor din ocrotirea snt"ii privind urmtoarele momenteI elaborarea strategiei, reali!area ei, sus"inerea dialogului politic, precum #i monitori!area #i aprecierea activit"ii ntregului sistem. <n primul rnd, acest sistem este destinat politicienilor #i conductorilor, care o pot utili!a pentru mbunt"irea conducerii activit"ii sistemului ocrotirii snt"ii. *nforma"ia 3)S este util pentru procesul de luare a deci!iilor, deoarece ofer posibilitatea de a aprecia folosirea miEloacelor la perioada curent #i poate fi utili!at pentru anali!a comparativ a unui sistem de sntate concret cu sistemele altor "ri. &ceasta este important pentru determinarea sarcinilor #i scopurilor. Giind utili!ate regulat, 3)S pot urmri tendin"ele cheltuielilor, fapt important pentru monitori!area #i aprecierea sistemului de sntate. Metodologia 3)S poate fi utili!at la progno!area necesit"ilor financiare ale sectorului ocrotiri snt"ii n "ar. *nforma"ia 3)S fiind combinat cu datele nefinanciare, cum ar fi, de e8emplu, nivelul de mbolnvire #i nivelul ntrebuin"rii miEloacelor financiare de ctre prestatorii de servicii medicale, permite politicienilor s primeasc hotrri strategice argumentate #i s le evite pe cele nefavorabile. @22

&stfel ntroducerea unei metodologii moderne #i unificate de estimare a cheltuielilor pentru serviciile medicale poate influien"a planificarea strategic a resurselor #i luarea deci!iilor politico4economice cu referire la sistemul de sntate.

@29

UTILIZAREA SISTEMULUI CONTURILOR NAFIONALE %tili!area 3)S impune aplicarea unui #ir de termeni standar"i care e8plic momentele cheie ale procesului de de!voltare a conturilor. Su #ele )e -%nan&a e5 institu"iile sau organi!a"iile, care defalc miEloacele utili!ate n sistem de organi!a"iile de finan"areF O gan%za&%%le )e -%nan&a e5 institutiile sau organi!a"iile, care rspndesc 6reparti!ea!a7 miEloacele defalcate de sursele de finan"are #i care utili!ea!a aceste miEloace pentru plata sau achi!i"ionarea serviciilor n cadrul 3)SF >u n%zo %%5 organi!a"iile, care primesc bani n schimb sau pentru livrarea serviciilor n cadrul 3)SF >un$&%%le5 tipurile de mrfuri #i servicii, acordate #i ndeplinite n cadrul 3)SF Co#"ul :' e&ul; e#u #elo 5 factorii sau miEloacele, utili!ate de furni!ori sau organi!a"iile de finan"are la producerea mrfurilor sau acordarea serviciilor consumate sau msurile 6ac"iunile7 ndeplinite n sistemF Ca a$"e %#"%$a )emog a-%$( a $on#uma"o %lo 5 gruparea categoriilor de persoane, care primesc mrfuri sau servicii n cadrul 3)S, n corespundere cu politica stabilit L dup vrsta, se8, apartinen"a de rasa, locul de trai urban sau rural, apartinen"a etnic etc.F S"a"u"ul #o$%al?e$onom%$ al $on#uma"o %lo 5 gruparea categoriilor de persoane, care primesc mrfuri sau servicii n cadrul 3)S, n corespundere cu politica stabilit L dup nivelul de educa"ie, venit, situa"ia material sau ocupa"ie etc.F S"a ea )e #(n("a"e a $on#um("o %lo 5 gruparea categoriilor de persoane, care bineficia!a de mrfuri sau servicii n cadrul 3)SF n corespundere cu politica stabilit de obicei include starea sau starea de boal, statutul func"ional sau tipul de interven"ieF Reg%un%le5 grupele de organi!a"ii teritoriale n "ara, care particip la finan"area sau consumul mrfurilor #i serviciilor, acordate n cadrul 3)S. valuarea echit"ii reparti"iei resurselor financiare poate fi efectuat e8aminnd un #ir de factori cu includerea grupelor de popula"ie dup nivelul de venit, vrstQse8, regiunea geografica, starea snt"ii sau tipurile de interven"ii medicale acordate. 3unoa#terea faptului, n ce mod se reflecta re!ultatele po!itive ale finan"rii BS, n sensul e8presiei lor financiare, pre!int un criteriu important de evaluare a echit"ii reparti"iei resurselor financiare. Gle8ibilitatea structurii 3)S permite de a anali!a datele pe grupurile de "int ale popula"iei sau pe msurile, legate de programele concrete #i de boli, de e8emplu, cheltuielile pentru serviciul mamei #i copilului sau programul -*=QS*A&. Me"o)olog%a CNS Metodologia 3)S a mprumutat principiile sale fundamentale din sistemul conturilor n sntate 6S3S7 al Brgani!a"iei colaborrii economice #i de de!voltare 6B3 A7. <n ghidul pe 3)S se d clasificarea interna"ional a conturilor na"ionale n sntate 63*3)S7, unde toate tipurile de cheltuieli n ocrotirea snt"ii snt divi!ate pe categorii. Trebuie de spus, c clasificarea 3)S s4a dovedit a fi deosebit de util n acele "ri, unde sistemul ocrotirii snt"ii este finan"at prioritar dintr4o singur surs, ca n maEoritatea "rilor B3 A. 3)S utili!ea! 3*3)S, dar o divi!ea! pe categorii, lund n vedere necesit"ile "rii concrete. B a#a mobilitate permite 3)S s se duc eviden"a cheltuielilor sistemelor de sntate mai variate, care snt caracteristice pentru "rile cu venit mediu #i mic, unde prestatorii serviciilor medicale pot beneficia de finan"are din mai multe surse #i plata poate fi efectuat numero#ilor prestatori. <n culegerea4standard de tabele 3)S informa"ia pe cheltuieli pentru ocrotirea snt"ii este organi!at conform clasificrii interna"ionale. *nforma"ia pre!entat n a#a mod poate fi u#or anali!at #i este n"eleas chiar #i de acei conductori, care nu au studii economice. Tabelele 3)S, n msura posibilit"ii, trebuie s corespund structurii 3*3)S. <ns n structura 3*3)S, 3)S permit "rilor s adapte!e schema prin intermediul crerii subcategoriilor, avnd n vedere specificul sistemelor lor de sntate. &ceste subcategorii permit "rilor s includ n @2/

sistemul lor 3)S acele caracteristici, pe care ei le consider importante, n acela#i timp ntre"innd #i utili!nd standardele primite la nivel interna"ional. Subcategoriile efective trebuie s corespund urmtoarelor criteriiI *mportan"a politic. 3rearea subcategoriilor noi este legat de munc suplimentar, de aceea posibilitatea utili!rii lor trebuie s corespund politicii de sntate e8istente. Standardele. <n msura posibilit"ii, subcategoriile trebuie elaborate conform standardelor #i regulilor interna"ionale, adic 3*3S. Mobilitatea. )ecesit"ile #i interesele specifice ale "rii trebuie s se supun regulilor generale. 8cluderea reciproc. Subcategoriile trebuie s fie complete #i s se e8clud reciproc, pentru ca fiecare opera"iune s se refere doar la o singur categorie. Posibilitatea reali!rii. Pentru subcategorie este necesar de a face posibil culegerea datelor pe cheltuieli. &ceste criterii pot fi n contradic"ie ntre ele. .rupul speciali#tilor privind 3)S poart rspundere pentru nlturarea contradic"iilor n a#a fel, ca s pstre!e corespunderea 3)S politicii respective. Schema complet de clasificare include categorii pentru fiecare tip de cheltuieli, cu toate c n practic pot fi ca!uri cnd grupului de speciali#ti n 3)S i va fi greu s atribuie unele cheltuieli la o categorie concret. Structura 3*3)S permite de a re!olva asemenea probleme, deoarece include o categorie suplimentar Dneconcreti!ate pe tipuri, sau Dn.t.,. <n acela#i timp utili!area acestei categorii trebuie redus la minim pentru a nu pune la ndoial veridicitatea calculelor. 3aracterul ciclic al 3)S permite de a mbunt"i calitatea datelor #i, n a#a mod, treptat s e8clud din procesul clasificrii categoria Dn.t., De"e m%na ea $/el"u%el%lo 3n #(n("a"e Aup cum a fost spus mai devreme, n 3)S snt demonstrate cheltuielile pentru ocrotirea snt"ii. &nali!a cheltuielilor permite a aprecia mai e8act folosirea efectiv a miEloacelor, dect anali!a articolelor bugetare, deoarece miEloacele financiare, defalcate n ba!a devi!ului de cheltuieli, n re!ultat final nu ntotdeauna snt utili!ate corespun!tor. Aeoarece cheltuielile constituie un element de ba! al 3)S, este important, ca echipa 3)S s n"eleag clar determinarea 3)S #i delimitarea cheltuielilor pentru ocrotirea snt"ii. Prilor li se recomand s utili!e!e unele #i acelea#i determinri a categoriilor de cheltuieli, fapt care asigur posibilit"i mai favorabile pentru nfptuirea anali!ei comparative a aprecierii cheltuielilor pentru ocrotirea snt"ii n diferite "ri. <n conte8tul 3)S, cheltuielile na"ionale pentru ocrotirea snt"ii constituie toate cheltuielile, legate de reali!area activit"ii economice, ndreptate spre mbunt"irea snt"ii, schimbarea atitudinii fa" de sntate sau schimbarea sistemelor de activitate sau finan"area acestei activit"i pe parcursul unei perioade determinate de timp. &ceasta se refer la toate tipurile de institu"ii #i organi!a"ii care finan"ea! asisten"a medical. Ae e8emplu, pn la introducerea 3)S cheltuielile ministerului pentru studiile medicale sau catedrele clinice nu erau luate n considerare la aprecierea cheltuielilor pentru ocrotirea snt"ii. <n mod analogic, conform 3)S, nu toate msurile ce le petrece ministerul snt"ii, corespund determinrii cheltuielilor pentru ocrotirea snt"ii. Ae e8emplu, ministerul snt"ii poate finan"a activitatea caselor de copii, ceea ce poate fi privit ca cheltuieli ce nu se refer la ocrotirea snt"ii. &stfel, echipele pentru implementarea 3)S trebuie s hotrasc, n primul rnd, dac o msur sau alta se refer la ocrotirea snt"ii. <n ba!a acestei divi!ri cheltuielile urmea! s fie incluse sau e8cluse din tabelele 3)S. INSTITUFIONALIZAREA CNS 3u toate c multe "ri cu nivel de venit mediu #i mic au nceput s utili!e!e 3)S pentru calcularea cheltuielilor pentru ocrotirea snt"ii, relativ pu"ine "ri au ntreprins msuri pentru utili!area regulat #i sigur a 3)S sau au fcut ni#te pa#i spre institu"ionali!area lor. @2@

*nstitu"ionali!area repre!int n sine un proces ndelungat, n cadrul cruia activitatea privind 3)S, structurile #i valorile respective create devin o parte integrant a activit"ii statului. Aup institu"ionali!are, departamentul sau o alt unitate organi!atoric urmea! s fie numit pentru coordonarea culegerii, anali!ei #i pre!entrii datelor pe cheltuieli pentru sistemul snt"ii, avnd tot spriEinul guvernului. &cest proces complicat poate lua ani ntregi #i poate fi nso"it de reali!area diferitor calcule, pn cnd 3)S nu vor fi complet integrate n structura oficial a "rii. <ns, pentru aceea ca #i pe viitor 3)S s rmn un instrument politic efectiv, institu"ionali!area trebuie s fie scopul principal de la etapa ini"ial de utili!area 3)S. <n procesul institu"ionali!rii 3)S se disting patru etape de ba!aI 3onstienti!area persoanelor cu func"ii de deci!ie a necesitatii institu"ionali!rii 3)SF Stabilirea locului gestionrii 3)SF Standardi!area culegerii #i anali!ei datelor 3)SF &probarea cerin"elor privind alctuirea rapoartelor 3)S. *nstitu"ionali!area nseamn c datele #i metodele de eviden" trebuie s aib o form standard, fapt care va permite s se fac anual o anali!a comparativ. Procedurile #i procesele4 verbale trebuie sistemati!ate n msura crerii sau perfec"ionrii sistemului medico4informa"ional al "rii. *nstitu"ionali!area 3)S necesit completarea #i rennoirea continu a datelor. &ceasta, la rndul su, necesit spriEinul oficial pentru schimbul de date 6uneori schimbul de date pre!int o problem mai complicat dect lipsa datelor7 ntre organi!a"iile care au atribu"ie la 3)S att n sectorul privat, ct #i n cel de stat. 3erin"a fa" de organi!a"iile care au atribu"ie la 3)S de a pre!enta datele grupului pentru 3)S sau, n cel mai ru ca!, oficiului central pentru 3)S, perfec"ionea! drile de seam #i permite integrarea lor n structura 3)S. 3erin"ele fa" de drile de seam repre!int un element important pentru institu"ionali!area cu succes a institu"ionali!rii 3)S. Con$luz%% Pentru implementarea cu succes a 3)S n R.Moldova este necesar a efectua urmtorii pa#iI 9. Studiul posibilit"ii aplicrii practicii interna"ionale n implementarea Metodologiei conturilor de sntate n Moldova /. Trecerea n revist a tuturor actorilor din sistemul de sntate "innd cont de ultimele modificri ale acestui sisitem. @. videnta completa a tuturor cheltuielilor pentru sistemul de ocrotire a sanatatii, cu identificarea surselor de finan"are, destina"iei #i categoriei de cheltuieli a miEloacelorF ?. Monitori!area si estimarea tuturor flu8urilor banesti, legate de cheltuielile pentru ocrotirea sanatatiiF 0. laborarea planului de implementare a conturilor na"ionale. 9. /. @. ?. B%1l%og a-%e 3onstantin "co Management n sistemul de sntate, 3hi#inu, D pigraf,, /22C 3apanu *.#.a. Sistemul conturilor naionale #i agregate macroeconomice, .&.H.H., Suc.,911?. M.3iocanu DSistemele de plat a furni!orilor de servicii medicale n cadrul asigurrii obligatorii,,revist #tiin"ifico4practic 4Sntate public, conomie #i Management n Medicina, 3hi#inau @Q/22@,pag./9 Aima *.3., Man M. Previ!iunea macroeconomic, Reprografia %niv. din 3iurlu 3. Petro#ani, 9110 qa |gilqa xql^ e^anbcbp mce^pbbne^qqg` p pebk L kb]euqba]_ p \. lxg` q^ @4_ ahgq^e ^xgbq^i_qjd aod]^ mce^pbbne^qdqg` ci` a]e^q \, pli o^` kebse^hhj kb |Q\, gldl, jesjma]^q, /22C. @2?

0. v.bl^qr, .^q^e_, .rms^q gq^qagebp^qgd mce^pbbne^qdqg` tdakruiglg vbicbp^, bli^c q^ @4h adhgq^ed ^xgbq^i_qjd aod]^ mce^pbbne^qdqg` ci` a]e^q \, pli o^` kebse^hhj kb |Q\, gldl, jesjma]^q, /22C. C. .uide to producing national health accounts JJJ.Jho.intQentityQnhaQdocsQ nglishP..pdf N. trlbpbca]po kb ppdcdqg q^xgbq^i_qjn aod]bp mce^pbbne^qdqg` httpIQQJJJ.phrplus.orgQnharus.html.

EVALUAREA RELEVANFEI INDICATORILOR DE PER>ORMANFA IN AMP 8IPERTENSIUNEA ARTERAL I DEPISTAREA PRECOCE A CANCERULUI Angela Toma$%n#$/%% 3linica %niversitar de &MP a %SMG,,). Testemi"anu, Summa ! Auring five years of implementation of compulsory insurance of -ealth, approved by the Ministry of -ealth Brder no. @N0 in /1.9/. /22@ in order to create motivation of personnel operating in the P-3 6family doctors and nurses7 through financial incentives 6bonus7 Jere applied to a range of performance indicators, they are changing the Jay that they can provide a serious impact activity of primary medical staff in public health. qe!7o )#5 primary health care, insurance health, family physicians, performance indicators, public health. In" o)u$e e &st!i n sistemele de sntate din lume asisten"a medical primar capt un rol tot mai important. <n pofida unui nivel precar de finan"are #i resurse, RM a reu#it s reali!e!e pa#i importan"i prin intermediul reformelor n domeniul asisten"ei medicale primare. Pe parcursul a 92 ani au fost elaborate legi #i regulamente fundamentale ntru crearea unui mediu favorabil pentru medicina de familie #i pentru reformele ce se desf#urau pe acest segment. Totodata, nu putem sa nu remarcam faptul c perioada de tran!i"ie a avut un impact nefavorabil asupra sistemului na"ional de ocrotire a snttii #i in general asupra snt"ii popula"iei republicii. *negalitatea crescnd privind accesul la serviciile medicale conducea la deteriorarea snt"ii popula"iei srace #i, concomitent, restringea posibilit"ile acesteia de a participa la de!voltarea economic #i cre#terea nivelului de trai. Aeteriorarea snt"ii este reflectat in dinamica indicatorilor mi#carii naturale a popula"iei. Rata mortalita"ii a crescut de la 1,N deceda"i la 9222 de locuitori in 9112 p$na la 99,N in /22;, iar rata natalita"ii s4a redus, respectiv, de la 9@,2 nascuti4vii la 9222 de locuitori pna la 92,1. Reducerea natalita"ii se constat att in mediul urban, ct si n cel rural. 3ele mai frecvente cau!e ale mor"ii snt bolile aparatului cardiovascular #i tumorile maligne. Mortalitatea este nalt printre popula"ia de vrsta apta de munc 6/C,? : din numarul total de decedati in /22N7, in special printre barba"i 6@N,N : din numarul total de brba"i deceda"i7. Aup principalele cau!e de deces se determinI pe * loc4 Solile aparatului cardiovascular 6numarul total de deceda"i n anul /22; a constituit L C0C,/ ca!uri 922 mii locuitori, n anul /22N L CNC,2 ca!uri la 922 mii locuitori7, pe locul ** 4*M& cu ?/,? ca!uri n anul /22; la 922 mii locuitori #i respectiv @C,0 ca!uri n anul /22N. Ae men"ionat, c a sporit morbiditatea prin tumorile maligne, indicele morbidit"ii generale prin tumori maligne n anul /22; a constituit L /9/,Nca!uri la 922 mii locuitori, n anul /22NL /21,@ ca!uri la 922 mii locuitori. Structura general a morbidit"ii oncologice n anul /22;, repre!int urmtoarea succesiuneI pe locul 9 este cancerul colorectal 69/,2: ca!uri7, pe locul / 4 cancerul glandei mamare 699,;: ca!uri7, urmat de cancerul pulmonar 699,?: ca!uri7 L pe locul @ #i cancerul pielii 692,2: ca!uri7 pe locul ?, n anul /22N se pre!int astfelI cancerul @20

pulmonar a fost depistat cel mai frecvent #i s4a situat pe locul 9 cu 99,2: ca!uri, cancerul pielii s4a nregistrat n 92,;: ca!uri, situndu4se pe locul / #i pe locul @ s4a situat cancerul glandei mamare cu 92,2: ca!uri din totalitatea mbolnvirilor de tumori maligne. &ceste locali!ri n ansamblu alctuiesc ??,1: din toate patologiile oncologice maligne #i constituie grupul de patologii mai des ntlnite #i depistate la popula"ia republicii. <n Republica Moldova rm$ne ngriEortoare situa"ia privind morbiditatea prin tumori maligne, deoarece numrul bolnavilor primari de cancer este n cre#tere n fiecare an. &stfel, n structura maladiilor nregistrate n Republica Moldova cancerul se plasea! pe locul 9/, dar, n structura general a mortalit"ii 4 decesele n urma tumorilor maligne ocup locul **, invaliditatea din cau!a acestor maladii L locul ***, dup afec"iunile cardiovasculare. &cest fapt denot agresivitatea cancerului n aspecte sociale #i pierderile colosale social4 economice n urma lor. &stfel, o reform importanta in sistemul de sntate din RM a fost implementarea sistemului de asigurri obligatorii de asisten" medical, in ba!a Hegii Republicii Moldova '@,?,0( ,,3u privire la implementarea asigurrilor obligatorii de asistenta medicala si la constituirea fondurilor de asigurari obligatorii de asisten"a medical pe anul /22@,, )r. /C?4= din /C iunie /22@ 6Monitorul Bficial, 9 iulie /22@, nr.9@?, p. *, art. 0@N7, #i a ordinului Ministerului Snt"ii nr. @N0 din /1.9/. /22@. <ncep$nd cu anul /220, cu scopul de a crea motivarea personalului ce activea!a in domeniul &MP 6medici de familie #i asisten"i medicali7 prin stimulare financiar 6bonifica"ie7 au fost aplica"i un #ir de indicatori de performan" , ace#tia fiind modifica"i pe parcurs, nc$t s poat oferi un impact serios al activit"ii personalului din medicina primar asupra snt"ii publice. <n a#a mod, n anul /22N s4a aEuns a fi stabilite urmtoarele criterii #i norme de evaluare a re!ultatelor performan"elor profesionale de calitate a muncii #i de premiere a personalului medical n serviciul de asisten" medical primar, n ba!a ,,Regulamentului privind modul de evaluare a indicatorilor de performan" profesional de calitate a muncii personalului medical,, aprobat prin Brdinul MSPS #i 3)&M 002Q/1/4& din /1.9/./22C'N(, pentru care bonifica"ia 6premierea7 este @'e #e ,%$%uA5 *ndicatorul DSupravegherea gravidelor, Aepistarea primar a tuberculo!ei #i tratamentul ambulator a pacien ilor cu tuberculo! de ctre medicul de familie Aepistarea precoce a cancerului Supravegherea persoanelor cu hipertensiune arterial :'e $a'%"a; Totodat, anali!a aplicrii indicatorilor de performa"a n &MP si impactul lor asupra muncii echipei medicului de familie, ct #i a indicatorilor de sntate public nu au fost studiate nc n Republica Moldova #i reformele ini"ate anume pe acest e#ichier necesit un suport #tiin"ific pentru a fi argumentate. &plicarea unor indicatori de performan" relevan"i pentru sistemul de sntate poate asigura un suport serios progreselor nregistrate n ultimii ani n de!voltarea medicinei de familie in Republica Moldova, dar #i imbunt"irii snt"ii popula"iei, deoarece servesc drept marcaEe ale calit"ii serviciilor prestate sau ale disponibilit"ii resurselor. &ce#tia sunt utili!a"i pentru a diagnostica starea general a snt"ii popula"iei, c$t #i pentru a planifica, monitori!a #i evalua activit"ile legate de controlul maladiilor #iQsau cele legate de prestarea asisten"ei medicale. Ma"e %ale #% me"o)e & fost efectuat un studiul descriptiv n func"ie deI persoan4pacien"i cu v$rsta de 90 de ani #i mai mult, femei cu v$rst @0 de ani #i mai mult loc4 *MSP de &MP din RM 6municipiul 3hi#inu, Gle#ti 3ahul,7 timp4n perioada /22?4/22; 3ercetarea efectuat s4a ba!at pe metode istorice, statistice, epidimiologice, sociologice, matematice, transfer de informa"ii #i metode de compara"ie. Arept suport teoretico4#tiin"ific au @2C

servit materiale informa"ionale ce "in de accesibilitatea popula"iei la servicii medicale primare, legisla"ia asigurrilor medicale obligatorii, Politica Snt"ii n Republica Moldova, uropa #i e8perien"a interna"ional. S"a"%#"%$a o-%$%al(5 Rapoartele statistice ale 3)&M privind ndeplinirea indicatorilor de performan" n /22C4/22;I supravegherea persoanelor cu hipertensiune arterial , depistarea primar a cancerului Raport despre finan"area pentru indicatorii de performan" de ctre 3)&M Rapoartele statistice ale Ministerului Snt"ii63PSP#i MS7 &u fost utili!ate Sistemele DMedline,, DMedPub,, D*nternet,n domeniul snt"ii publice #i managementului. Rezul"a"ele o1&%nu"e +% )%#$u&%a lo Morbiditatea constitue un indicator important al strii de sntate #i al nivelului socieoeconomic, care determin nivelul igienic al condi"iilor de e8isten" #i modul de via" al popula"iei, #i, n acela# timp, repre!int un criteriu de apreciere a eficien"ei medico4sanitare. Pentru a ob"ine re!ultate reale cu privire la starea snt"ii popula"iei, ea trebue anali!at multilateral, cu aprecierea tuturor aspectelor sale 4 inciden", prevalen", morbiditatea individual etc. &stfel, odat cu ntroducerea indicatorilor de performan" profesional de calitate n &MP #i anume, a indicatorului de performan" Supraveg%erea persoanelor cu %ipertensiune arterial ; pentru care bonifica"ia 6premierea7 este apreciat Dper capita,, a crescut inciden"a #i prevalen"a prin -T&7, comparativ p$n la implementarea lor. 6Gig.9 #i /7

mun" .hi/inu 0le/ti .ahul Total ,e Re,ublic

200

2005

2006

2007

200(

Gigura 9. In$%)en&a gene al( ' %n 8TA an%% <==K?<==H 3n mun. C/%+%n(u0 >(le+"%0 Ca/ul :la G=.=== lo$; Ponderea cea mai mare a morbidit"ii prin -T& se determin n mun. 3hi#inu. Aiferen"ele nregistrate dintre raioane nu sunt considerabile. Aatorit depistrii active a pacien"ilor cu -T&, prescrierea re"etelor compensate din fondurile asigurrii obligatorii de asisten" medical, Brdinul nr. /20Q1@4& din @2.20.2N D3u privire la modificarea #i completarea ordinului comun al MS PS #i 3)&M din /N4**4/220 nr. ?12Q/9C4&,3u privire la medicamentele compensate din fondurile asigurrii obligatorii de asisten" medical,, s4a mic#orat mortalitatea popula"iei prin bolile aparatului circulator #i infarctului miocardic acut ';(, 6Gig.@7, Rata cea mai mare de mortalitate prin S&3 #i *M& se determin n r. Gle#ti #i este n descre#tere nensemnat. @2N

1200 1000 (00 600 00 200 0 200 2005 2006 2007 200( mun" .hi/inu 0le/ti .ahul Total ,e Re,ublic

Gigura /. P e,alen&a gene al( a 'o'ula&%e% ' %n 8TA an%% <==K?<==H 3n mun. C/%+%n(u0 >(le+"%0 Ca/ul :la G=.=== lo$;

-#A

-#A

-#A

-#A

1A.

1A.

1A.

1A.

200

2005

2006

2007

1A.

200(

Gigura @. Mo "al%"a"ea 'o'ula&%e% )u'( ' %n$%'alele $auze )e )e$e# 3n mun. C/%+%n(u0 >(le+"%0 Ca/ul: la G== m%% lo$;. BAC +% IMA 3riteriul de ndeplinire a indicatorului Su' a,eg/e ea 'e #oanelo $u /%'e "en#%une a "e %al( de ctre institu"ia medico4sanitar public este considerat aflarea sub supravegherea medicilor de familie a cel pu"in 90: din numrul popula"iei adulte asigurate specificate n contract. Pentru evaluarea indicatorului se solicit Registrul de eviden" a strii snt"ii popula"iei 6boli cronice7 L G 9CC49Qe, Gi#a medical a bolnavului de ambulator 6G /0 e7, Tichetul statistic de eviden" a diagnosticului definitiv 6preci!at7 2/04/Qe. Pre!en"a n 922: din fi#ele pre!entate a datelor despre aflarea la eviden" la medicul de familie cu maladii care se caracteri!ea! cu hipertensiune arterial serve#te drept confirmare pentru validarea indicatorului de ctre &gen"ia 3)&M. Mrimea premiului se stabile#te reie#ind din gradul de contribu"ie personal a medicului de familie #i asisten"ei medicului de familie la ndeplinirea indicatorului de performan"a profesional. <n a#a mod, putem afirma c indicatorul de perfoman"4 #u' a,eg/e ea 'e #oanelo $u /%'e "en#%une a "e %al( a contribuit la asigurarea accesului popula"iei la serviciile medicale, la mbunt"irea calit"ii serviciilor medicale, la informarea #i educarea popula"iei, la ncuraEarea @2;

-#A

&00 (00 700 600 500 00 300 200 100 0

#un" .hi/inu 0le/ti .ahul Total ,e Re,ublic

medicului de familie de a avea un interes n acordarea serviciilor medicale, corect, eficient #i calitativ. %n alt indicator de performan" pltit prin metoda ,, per serviciu,, inclus n setul de indicatori a fost 4 )e'%#"a ea ' %ma ( a $an$e ulu%, stabilindu4se un premiu, n mrime de 022 lei, medicului de familie, pentru fiecare ca! de cancer depistat primar n stadiu precoce #i confirmat ulterior n modul stabilit. Arept criteriu de ndeplinire a indicatorului dat este considerat fiecare ca! de patologie oncologic malign depistat primar de ctre medicul de familie n stadiu precoce 6forme vi!ibile n stadiul *7 #i confirmat de ctre speciali#tii *nstitutului Bncologic. Pentru evaluarea indicatorului se solicit Registrul de eviden" a strii snt"ii popula"iei 6boli cronice7 L G 9CC49Qe, Gi#a medical a bolnavului de ambulator 6G /0 e7, registru 3ancer. &stfel, n structura general a mortalit"ii tumorilor maligne ocup locul **, dup afec"iunile cardiovasculare. Mortalitatea prin cancer n Republica Moldova e marcat printr4o sporire consecutiv #i alarmant, de la 9@1,; la 922.222 locuitori n a. /22? pn la 90?,1 la 922.222 locuitori n a./22;. Mo 1%)%"a"ea on$olog%$( 3n mun. C/%+%n(u 0 >(le+"%0 Ca/ul este n cre#tere. Prevalen"a #i inciden"a maladiilor oncologice nregistr$ndu4se n felul urmtorI 6Tab.9, Gig.?7 Tabelul 9 In$%)en&a +% ' e,alen&a ' %n "umo % mal%gne 3n mun. C/%+%n(u0 >(le+"%0 Ca/ul :la G== m%% lo$u%"o %7
Denum% ea IMSP Mun. C/%+%n(u Ca/ul To"al 'e Re'u1l%$( <==K In$%). P e,al. 0N,? 9C2,C ?9,/ 02 ?2N,N C;2,1 99C,N /N@,; <==L In$%). P e,al. /9/,/ 9?N@,? 9C9 9@N,C 91@,? N22,N N9?,1 92?2,N <==E <==B %n$%) //?,? 912,? /2N,@ /9/,N <==H ' e,al 9C/C ;C;,9 ;11,C 9///2,/

In$%). P e,al. In$%). P e,al. /9?,N 9020,9 //C,@ 9000 9;2,9 9N;,0 /20,@ NC9,N N9?,1 92?2,N 912,@ 9CN,; /21,@ 9//@,@ ;//,9 9991,9

1(000 16000 1 000 12000 10000 (000 6000 000 2000 0 -ncid" 2re$al" -ncid" 2re$al" -ncid" 2re$al" -ncid" 2re$al" ,re$al incid

Total ,e Re,ublic .ahul 0le/ti #un" .hi/inu

200

2005

2006

2007

200(

Gigura ?. In$%)en&a +% ' e,alen&a ' %n "umo % mal%gne :la G== m%% lo$u%"o %; ste nefavorabil #i situa"ia privind #i mortalitatea prin tumorile maligneI cea mai nalt fiind n r. 3ahul avnd o pondere de la 9C0, N ca!uri 6la 922 mii loc7 n a./22C, apoi se observ o u#oare descre#tere pn la9?/,2 ca!uri 6la 922 mii loc7 n a./22;.6Gig.07

@21

1(0 160 1 0 120 100 (0 60 0 20 0 200 2005 2006 2007 200(

#un" .hi/inu 0le/ti .ahul

Gigura 0. Mo "al%"a"ea ' %n "umo % mal%gne 3n mun. C/%+%n(u0 >(le+"%0 Ca/ul :la G== m%% lo$; Ae men"ionat, c pe fonul cre#terii inciden"ei #i prevalen"ei, se men"ine pondere nalt de depistare a cancerului n stadiu tardiv. Ta1elul < Ponderea patologiei depistate n grad avansat n mun. 3hi#inu, Gle#ti, 3ahul Denum% ea IMSP Mun. C/%+%n(u >(le+"% Ca/ul

<==K /0,12: //,;2: @?,@2:

<==L /@,;2: /1,92: /@,12:

<==E /?,22: /;,@2: /?,N2:

<==B /0,92: @2,12: @/,;2:

<==H /?,/2: /@,22: /;,@2:

3ea mai nalt pondere de depistare a cancerului n stadiu avansat n grupul studiat n anul /22; a fost nregistrat n r. 3ahul6/;,@:7, apoi n mun. 3hi#inu6/?,/:7 #i n r. Gle#ti6/@:7, 6Gig.C7.
100'00% (0'00% 60'00% 0'00% 20'00% 0'00% 200 2005 2006 2007 200( .ahul 0le/ti #un" .hi3inu

Gigura C. Pon)e ea 'a"olog%e% )e'%#"a"e 3n g a) a,an#a" 3n mun. C/%+%n(u0 >(le+"%0 Ca/ul Aatele pre!entate mai sus demonstrea! c acest indicator de performan" nu este relevant #i stabilirea lui nu a influen"at n ace#ti ani mbunt"irea situa"iei la capitolul depistrii maladiilor oncologice.

@92

Con$luz%e *ndicatorii de performan" sunt necesari n &MP Performan"ele aplicate trebuie sa fie neaprat relevante pentru sistem #i cu impact asupra snt"ii *ndicatorii de performan" trebuie s reflecte modul n care sistemul de sntate func"ionea! #i care sunt punctele de referin" care urmea! a fi utili!ate Studiul demonstrea! c indicatorul sSu' a,eg/e ea 'e #oanelo $u /%'e "en#%une a "e %al(s este unul cu impact n prevenirea complica"iilor #i deceselor ce survin n urma maladiilor cardiovasculare #i pstrarea lui pe o perioad de 92 ani &nularea indicatorului 5Aepistarea precoce a cancerului5 ca unul irelevant si far impact, care nu #i4a reali!at scopul #i este ndeplinit oca!ional n favoarea includerii unui indicator4screening, ca de e8emplu revenirea la e8aminarea citologic aplicat n /220 #i scopul depistrii precoce al ca!urilor de cancer al colului uterin B%1l%og a-%e 9. Hegea +3u privire la ocrotirea snt"ii, nr. ?994*** din /; martie 9110.QQ Monitorul oficial al Republicii Moldova, 9110, nr. @?, articolulI @N@F /. Hegea D3u privire la asigurarea obligatorie de asisten" medical, nr.90;04*** din /N februarie 911;, QQ Monitorul oficial al Republicii Moldova, 911;, nr. 2@;, articolulI /;2F cu modificrile #i completrile ulterioare. @. Hegea Republicii Moldova ,,3u privire la implementarea asigurarilor obligatorii de asistenta medicala si la constituirea fondurilor de asigurari obligatorii de asistenta medicala pe anul /22@,, )r. /C?4= din /C iunie /22@ 6Monitorul Bficial, 9 iulie /22@, nr.9@?, p. *, art. 0@N7, #i a ordinului Ministerului Snt"ii nr. @N0 din /1.9/. /22@. ?. Hegea +3u privire la mrimea, modul #i termenele da achitare a primelor de asigurare obligatorie de asisten" medical, nr. 901@4= ,QQ Monitorul Bficial, /22@, nr. 29;, articolulI 0N 6cu modificrile ulterioare7F cu modificrile #i completrile ulterioare. 0. Hegea fondurilor asigurrii obligatorii de asisten" medical pe anul /22N nr. ?2;4= din /9 decembrie /22C.QQ Monitorul oficial al Republicii Moldova, /22C, nr /2@, articolulI 1;NF cu modificrile #i completrile ulterioare. C. Mure#anu P. Manual de metode matematice n anali!a strii de sntate .Sucure#tiI ditura medical, 91;1. N. Brdinul MSPS #i 3)&M 002Q/1/4& din /1.9/./22C despre aprobarea ,,Regulamentului privind modul de evaluare a indicatorilor de performan" profesional de calitate a muncii personalului medical, ;. Brdinul nr. /20Q1@4& din @2.20.2N D3u privire la modificarea #i completarea ordinului comun al MS PS #i 3)&M din /N4**4/220 nr. ?12Q/9C4&,3u privire la medicamentele compensate din fondurile asigurrii obligatorii de asisten" medical,. 1. Statistica anual pentru sistemul snt"ii din Republica Moldova. 3entru de Sntate Public #i Managment. 3atalog. /22?, /220, /22C, /22N, /22;. 92. Surse electroniceI JJJ.apha.org, JJJ.ms.md, httpIQQJJJ.scirus.comQsrsappQsearch4 performance4indicators4in4primary4care. 99. -otrrea Parlamentului Republicii Moldova din 90 iunie 911@ D3u privire la punerea n aplicare a Hegii cu privire la asigurri,,QQ Monitorul oficial, 911?, nr.0 9/. -otrrea .uvernului Republicii Moldova nr. CC; din 9N.2N.911N 9@. -otrrea .uvernului Republicii Moldova nr.102 din 2N septembrie /229 D3u privire la fondarea 3ompaniei )a"ionale de &sigurri n Medicin, QQ Monitorul Bficial, /229, nr. 992 articolulI 11;F 9?. -otr$rea .uvernului Republicii Moldova nr.1C9 din 92 septembrie /229 DPrivind constituirea 3onsiliului de coordonare a implementrii asigurrilor obligatorii de asisten" medical,QQ Monitorul Bficial, /229, nr. 992 articolulI 9221 @99

90. -otrrea .uvernului )r.90C din 99 februarie /22/ D3u privire la aprobarea Statutului 3ompaniei )a"ionale de &sigurri n Medicin,QQ Monitorul Bficial, /22/, nr. 2/N, articolulI /@/

>ORTI>ICAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE DIN SISTEMUL SNTFII I PROBLEME I PERSPECTIVE N%$olae Welam#$/% Airec"ia resurse umane, Ministerul Snt"ii, coala de Management n Sntate Public Summa ! -uman resources are one of the basic instruments in Jell operation of the health systems. Bne of the maEor problems in -uman resources management is missing of the -uman resources database and operative information about their mobility. The implementing of the *T based system of the -uman resources evidence Jill be very helpful in management and planning of -uman resources in health. *t seems to be necessary to eTuip Jith computers the offices of -uman resources JorMers and trained them. Resursele umane snt un instrument cheie n asigurarea bunei func"ionri a sistemului de sntate, reac"ionarea sistemului de sntate la necesit"ile popula"iei #i e8ercit un impact direct asupra eficacit"ii func"ionale a sistemului, asupra calit"ii serviciilor #i a gradului de satisfac"ie a beneficiarilor. Managementul adecvat a resurselor umane, paralel cu managementul financiar, contribuie la utili!area adecvat a cadrelor medicale e8istente, planificarea formrii adecvate a cadrelor, diversificarea #i cre#terea performan"ei cadrelor. Strategia de de!voltare a sistemului de sntate prevede promovarea snt"ii, accesibilitatea serviciilor de sntate, prin disponibilitatea personalului medical #i managerial competent. <n aceste condi"ii este necesar de de!voltat un mecanism de planificare a personalului medical, care ar corespunde necesit"ilor strategice curente #i viitoare a sistemului snt"ii, reali!area crora va contribui la fortificarea sistemului snt"ii n ntregime. Ha etapa de tran!i"ie a sistemului snt"ii managementul resurselor umane repre!int una din problemele primordiale. Migra"ia considerabil a popula"iei afectea! #i sistemul snt"ii, unde dinamica schimbrii cadrelor n institu"iile medico4sanitare se rsfrnge direct asupra calit"ii actului medical. Ministerul Snt"ii, ca organ al &dministra"iei Publice 3entrale n sectorul ocrotirii snt"ii, necesit informa"ii operative despre mi#carea cadrelor medicale din institu"iile medico4 sanitare. Ha rndul su, institu"iile medico4sanitare snt obligate s furni!e!e operativ autorit"ilor informa"ii autentice pentru argumentarea corect a deci!iilor ce "in de diriEarea sistemului de sntate. Modalitatea actual de furni!are a informa"iei prin intermediul telefoniei sau sistemului po#tal nu corespunde cerin"elor actuale #i nu face fa" flu8ului masiv de date. <n conformitatea cu Strategia de de!voltare a sistemului de sntate n perioada /22; L /29N managementul adecvat al resurselor umane const n utili!area ra"ional a cadrelor e8istente #i formarea adecvat #i diversificat de cadre medicale performante pentru sistemul de sntate. <n aceast ordine de idei, este acut necesitatea inventarierii resurselor umane e8istente #i crearea unei ba!e de date a speciali#tilor cu studii superioare #i medii, de care dispune sistemul de sntate, pentru a evalua starea real de asigurare cu cadre medicale a sistemului, planificarea instruirii cadrelor #i evaluarea pierderilor din sistem, care n ultimii ani capt propor"ii. Ministerul Snt"ii pe parcursul ultimilor ani a ntreprins un #ir de msuri cu privire la implementarea Sistemelor *nforma"ionale &utomati!ate. Pe parcursul ultimilor ani a fost @9/

implementat S*& n Serviciul Snge, S*& )omenclatorul de stat al Medicamentului, Sistemul *nforma"ional de Monitori!are #i valuare a bolnavilor de TSQS*A& #i alte proiecte. &stfel, n conte8tul fortificrii managementului resurselor umane din sistemul snt"ii, crearea #i implementarea unui sistem informa"ional automati!at 6S*&7 al resurselor umane apare a fi una din cele mai actuale probleme a sistemului la etapa actual. 3rearea sistemului informa"ional automati!at al resurselor umane din sistemul snt"ii va permiteI inventarierea resurselor umane e8istente #i crearea unei ba!e de dateF accesul att Ministerului Snt"ii, ct #i institu"iilor medico4sanitare la informa"ie operativ, complet, deplin despre resursele umane din sistemQpersonalul medical angaEat, n vederea fortificrii managementului resurselor umane #i planificrii de duratF crearea, n ba!a datelor acumulate, a planificrii reale a procesului de formare a cadrelor medicale cu studii superioare #i medii n institu"iile de nv"mnt medical #i farmaceutic #i asigurarea adecvat cu cadre didacticeF evaluarea pierderilor sistemului, mai ales a personalului medical cu studii medii. Suportul legislativ al crerii S*& a resurselor umane din sistemul snt"ii este asigurat de prevederile -otrrii .uvernului nr. 99/; din 9?.92./22? D3u privire la aprobarea 3oncep"iei Sistemului *nforma"ional Medical *ntegrat,, punctul ; Dconturul eviden"ei #i controlului cadrelor institu"iilor medicale 653&AR 57, care naintea! urmtoarele cerin"eI eviden"a informa"iilor privind componen"a personalului, func"iile de conducere ale institu"iilor medico4sanitareF constituirea resurselor informa"ionale de stat ce "in de mi#carea natural a cadrelor medicaleF func"ionarea optim a serviciilor de sntate, utili!area eficient a resurselor umaneF pregtirea profesional a medicilor #i asistentelor medicale, inclusiv la distan"F eviden"a datelor privind studen"ii institu"iilor medicale de nv"mnt. 3oncomitent, S*& a resurselor umane din sistemul snt"ii, ca parte component a Sistemului *nforma"ional Medical *ntegrat, se va supune anumitor legi de acumulare #i circula"ie a datelor n formate standardi!ate. Brice anali!, eviden" #i planificare a R% ncepe cu colectarea datelor 6formarea ini"ial a Sa!ei de date a lucrtorilor medicali7. Modalitatea colectrii #i introducerii datelor n sistem se va efectua pe principiul de la periferie spre centru 6*MSP, 3MP, institu"ii de nv"mnt medical #i, n perspectiv, centre medicale private vor introduce datele n sistem despre personalul care activea! n institu"iile sale7. Totodat, implementarea sistemului informa"ional integrat a resurselor umane din sistemul snt"ii de!vluie o serie de probleme, e8istente n serviciul resurse umane din institu"iile medico4sanitare, care pot mpiedica colectarea #i introducerea datelor n sistem pentru crearea Sa!ei de date a lucrtorilor medicali. &ceste probleme snt de dou tipuriI 9. legate de suportul tehnic al serviciului resurse umaneF /. legate de factorul uman. &stfel, n categoria problemelor legate de suportul tehnic al serviciului resurse umane se conturea! urmtoareleI a7 lipsa calculatorului n biroul personalului din serviciul R%F b7 lipsa conectrii la internet n ca!ul pre!en"ei acestuia. <n urma studiului strii serviciului R% din institu"iile medico4sanitare s4a constatat, c asigurarea cu calculator a biroului personalului din serviciu R% este de numai N9:. 3oncomitent, din totalul birourilor dotate cu calculatoare, numai @/: snt conectate la internet.

@9@

D%ag ama n . G

Do"a ea $u $al$ula"oa e a 1% oulu% SRU

Nu <rV

Da BGV

D%ag ama n . <

Cone$"a ea la %n"e ne" a $al$ula"oa elo )%n SRU

Da C<V Nu EHV

Problemele, legate de factorul uman, care pot interveni n colectarea #i introducerea datelor n sistem "in de lipsa abilit"ilor sau abilit"i insuficiente de lucru la calculator a personalului din serviciul R%. 3onform studiului s4a constatat, c mai mult de 9/: din colaboratorii serviciilor R% a institu"iilor medico4sanitare nu au abilit"i de lucru la calculator, iar apro8imativ @@: din cei care posed calculatorul au abilit"i insuficiente pentru a opera o ba! de date.

@9?

D%ag ama n . C

A1%l%"(&% )e lu$ u la $al$ula"o a 'e #onalulu% )%n SRU

8a 87,40%

Nu 12,60%

D%ag ama n . K

N%,elul )e' %n)e %lo )e o'e a e la $al$ula"o a $ola1o a"o %lo SRU

Do )0 E*$el0 In"e ne" Do )0 E*$el0 A$$e## Do )

K0rV GL0<V

C0EV

CC0rV

GB0EV <K0HV

Do )0 E*$el0 A$$e##0 Po7e Po%n"0 In"e ne" Do )0 In"e ne" Do )0 E*$el0 A$$e##0 Po7e Po%n"

Prin urmare, n urma studiului efectuat se conturea! un plan de ac"iuni, care necesit a fi aprobat #i e8ecutat pentru a asigura implementarea #i buna func"ionare a sistemului informa"ional automati!at a resurselor umane din sistemul snt"ii. G. In-o ma ea $on)u$("o %lo %n#"%"u&%%lo me)%$o?#an%"a e. 3onductorii institu"iilor medico4sanitare, ca responsabili att de procesul curativ, ct #i de managementul general a institu"iei, necesit s clase!e problema resurselor umane ca una de o importan" maEor n asigurarea func"ionrii optimale a institu"iei #i, respectiv, buna func"ionare a serviciului resurse umane va avea o contribu"ie ma8im n acest proces. @90

<. @In-o ma"%za eaA $ola1o a"o %lo #e ,%$%ulu% e#u #e umane. /.9 &sigurarea cu calculatoare. /./ 3onectarea la internet. /.@ *nstruirea personalului serviciului R%. C. >o ma ea Baze% )e )a"e a 'e #onalulu% me)%$al. @.9 laborarea concep"iei S*& a R% din sistemul snt"ii. @./ laborarea soft4ului S*&R%. @.@ *nstalarea soft4ului n institu"iile medico4sanitare. @.? *nstruirea personalului n utili!area programului. K. U"%l%za ea Baze% )e )a"e +% men&%ne ea e% -un$&%onal(. ?.9 *ntroducerea permanent a datelor noi de ctre colaboratorii serviciului R%. ?./ %tili!area informa"iei de ctre structurile abilitate. Con$luz%% 9. Hipsa unui sistem informa"ional automati!at a resurselor umane din sistemul snt"ii este una din problemele func"ionrii adecvate a sistemului snt"ii #i contribuie la crearea unor probleme, ce "in de lipsa informa"iei despre situa"ia real a resurselor umane din sistem #i pierderile de resurse umane ale sistemului. /. 3rearea #i implementarea Sistemului *nforma"ional &utomati!at a Resurselor %mane din Sistemul Snt"ii va fi un prim pas n fortificarea managementului resurselor umane, utili!area adecvat a cadrelor medicale e8istente, planificarea formrii cadrelor medicale conform necesit"ilor de perspectiv a sistemului. @. S*& va asigura flu8ul rapid de informa"ie operativ ntre institu"iile medico4sanitare #i Ministerul Snt"ii pentru asigurarea adecvat a popula"iei cu acces la asisten" medical calificat, care nu este posibil fr cadre medicale. ?. &sigurarea cu calculatoarea a serviciului resurse umane #i instruirea personalului din serviciu va contribui la fortificarea managementului att a resurselor umane n ntregime, ct #i a managementului general a fiecrei institu"ii medico4sanitare n parte. B%1l%og a-%e Strategia de de!voltare a sistemului de sntate n perioada /22;4/29N, 3hi#inu, /22N Politica )a"ional de Sntate a Republicii Moldova /22N4/2/9, 3hi#inu, /22N Planul de activitate a Ministerului Snt"ii pentru anul /22; -uman resources for health in urope, 3arl4&dry Aubois, >-B, /22C The -ealth 3are >orMforce in urope, Sernd Rechel, >-B, /22C )oua sntate public, introducere n secolul *, Theodore -. TulcinsMy, p. 0N94C29, %lysse, 3hi#inu, /22@ N. Managementul n sistemul de sntate, 3. "co, p. 09/40?;, 3hi#inu, /22C 9. /. @. ?. 0. C.

@9C

MALADIILE TRANSMISIBILE I PREVENIREA I COMBATEREA N SITUAFII DE CRIZ Va)%m G o#u 3entru de Medicin Preventiv oldne#ti, coala de Management n Sntate Public Summa ! .ommunicable diseases prevention and combating in crises situations Aiseasters is an event in big proportion Jith horroble conseTuences, it is un unusully event, Jhat happens TuicM and abrupt, hitting the humman society Jith big amplitude, impling important humman and material damages of hole envirement. *t is obiesly that deseasters are unforeseeable in time and space, that can be engender from different factorsI natural, technology, Jar and characterise by affecting brutal of the population, health, environment. Main characteristics of the disasters areI une8pected in time, amplitude of events, dramatics of them and conseTuences. 3atastrophe in Jhich more or less is produced an unbalance betJeen disposable resources and necessities real generated by the conseTuences of the event, being a situation that put into action unusual resources as importance as origin. This situation can be prevent, controlled only after creating of a general program of sanitary and anti4epidemic measures that can JorM before, in time and after disaster at local or regional level. Starea de catastrof este un eveniment de mari propor"ii cu urmri de!astruoase, catastrofa e un eveniment neobi#nuit, ce survine brusc #i rapid, lovind o colectivitate uman de mare amploare, antrennd pagube importante att umane, ct #i materiale ale mediului n care se gse#te colectivitatea afectat. ste evident, c catastrofele sunt evenimente imprevi!ibile n timp #i n spa"iu, care pot fi produse de factoriI naturali, tehnologici, socio4economici sau conflicte armate #i caracteri!ate prin afectarea brutal a popula"iei, strii ei de sntate, a mediului cu pierderi importante #i imediate, antrennd o dispropor"ie ntre for"ele #i miEloacele disponibile.6 -NRM nr!2?Q din 0Q!03!1QQ87. 3aracteristicile principale ale catastrofelor sntI 3aracterul de surpri!F &mploarea evenimentelorF Aramati!mul evenimentelorF PreEudiciul. 3atastrofa impune o situa"ie n care, mai mult sau mai pu"in temporar se produce un de!ichilibru ntre miEloacele disponibile imediat #i nevoile reale generate de consencin"ele evenimentului, fiind o situa"ie care pune n Eoc miEloace de salvare neobi#nuite att prin importan"a ct #i prin natura lor. 3a re!ultat, ntr4u asigurarea securit"ii popula"iei n situa"ii e8cep"ionale se ntroduce un regim Euridic de guvernare de stat provi!oriu ntr4un anumit teritoriu sau n unele localit"i n conformitate cu legisla"ia n vigoare 6 legea RM nr! 2R1 din 0Q!11!1QQ>7. &utorit"ile publice de orice rang sunt obligate s asigure, pe timp de pace sau r!boi, protec"ia popula"iei, bunurilor materiale #i valorilor culturale, s limite!e #i s nlture urmrile situa"iilor e8cep"ionale, n care scop serviciul sanitaro4epidemiologic ndepline#te un #ir de sarcini specificeI fectuea! supravegherea sanitaro4epidemiologic de stat asupra ndeplinirii normelor #i regulilor sanitare privind protec"ia muncii, snt"ii personalului #i pupula"iei la ntreprinderi #i organi!a"ii #i eliberea! autori!a"iile sanitare de func"ionareF laborea! #i perfec"ionea! metodele controlului de laborator #i efectuea! e8perti!a #i cercetarea calit"ii materiei prime, produselor alimentare #i a apei potabileF Brgani!ea! #i e8ercit controlul asupra situa"iei epidemiologice #i sanitare din teritoriu6 legea nr!1?13-M + din 1QQ37F Aerulea! n !onele situa"iei e8cep"ionale ac"iuni preventive sanitaro4igienice, curative #i de evacuare, antiepidemiceF @9N

valuea! institu"iile curative #i personalul medico4sanitar pentru acordarea aEutorului medical specific ctre popula"ia simistrat. Raionul oldne#ti a fost supus unor situa"ii de cri! n 91194 dup nunda"ii abundente. <n 9119 au fost supuse inunda"iilor 99 localit"i din @2. 3a re!ultat n 9119 au fost scoase din func"iune 9C sonde de ap din @@F /;,C Mm de apeductF 1,C Mm sistem de evacuare a re!iduurilor lichideF ? sta"ii de stocare #i pompare a re!iduurilor lichideF C re!ervuare a cte 022 m cF de stocare a apei potabileF 9/@0 fntni de min sau @2: din numrul total de fntni. &u fost nregistrate 9?@2 cadavre de animale domestice 6uvine, porcine, bovine7. Situa"ia respectiv #i4a lsat amprenta asupra calit"ii apei potabile, care la rndul su a favori!at intensificarea procesului epidemiologic la infec"iile gastrointestinale acute S !Tleahov+ 1QQ17. Aac n anii 91;049112 poderea indicilor microbiologici ce nu corespondeau ST&S /;N?4;/ era n Eurul N,0: 4 1,;:, apoi n 9119 el s4a ridicat la 9;: 6Gig. )r.97 : // /2 9; 9C 9? 9/ 92 ; C ? / 2 91;@ 91;C 91;N 91;; 91;1 9112 9119 911/ 911@ anii Gig. 9. Ponderea probelor necorespun!toare ST&S din apeductele raionului oldne#ti *ndicii igienici fiind n 91;049112 n intervalul de 2,2@42,0 sau ridicat n 9119 la 9,;:.

@9;

4 ind. chimici 922 4 ind. microbio 12 ;2 N2 C2 02 ?2 @2 /2 92 2 C0 02,/ ?9,/ /; ?2 @2 @/,N ?C,C @/,/ ??,@ @9,0 /1,N ?N ?2 @/,9 0;,/ ;2 CC,9

91;0 91;C 91;N 91;; 91;1 9112 9119 911/ 911@ Gig.nr./ Ponderea probelor necorespun!toare la indicii microbiologici #i chimici din fntnile de min din r4nul oldne#ti. 3a re!ultat s4a creat o intensificare a procesului epidemiologic la maladiile gastrointestinale, n special a infec"iilor gastrointestinale acute 6formele statistice 18U2 din 1Q8?1QQ2V ! Aac n anii 91;049112 rata morbidit"ii prin di!interie varia ntre ?2402:2,, apoi n 9119 s4a ridicat la N;:2. <n 91;049112 predomina S.Sonne L ntre C24;2:, apoi n 9119 a dat o predominare a S. Gle8ner L N?,@. S4a dovedit obiectiv, c factorul de transmitere a fost cel hidric 6 N!:bre=a+ 200>7 N1: din ntreaga morbiditate prin di!enterie nregistrat n 9119 n raion a revenit localit"ilor afectate de calamit"i 4 . }one 4 . Gle8neri C
CC @? N9,/ /;,; /0,N N?,@ ?/ 0;

91;1 9112 9119 911/ Structura etiologic a di!enteriei n raionul oldne#ti pe anii 91;14911/. @91

&u fost diver#i #i indicii morbidit"ii prin gastroenterocoliteI dac n 91;049112 rata lor varia ntre ?/24?;2F apoi n 9119 ei au fost de peste C@2. ;@: din morbiditatea la nosologia respectiv nregistrat n raion, a revenit localit"ilor supuse de!astrului natural 6 formele statistice nr 18U2 din 1Q8?-1QQ37. *media dup nceputul inunda"iilor centrul de medicin preventiv n comun acord cu serviciul medicinei de urgen", medicin primar, spitalicesc, serviciul verinar, de interne #i ntreg staful organi!at de administra"ia public de nivel raional, au nceput activit"ile de rigoare n !onele afectate. Scopul L de a prentmpina erup"iile epidemice n grup de boli infec"ioase #i pe msura posibilit"ilor a lua situa"ia epidemic la control situa"ia se complica din lipsa la nceput, a unui program de ac"iuni, la nivel teritorial, de activit"i la astfel de stri, lipsa de informa"ii, blocarea drumurilor. S4au ntreprins msuri urgente de ordin medical #i sanitar. &u fost create echipe de anchetare epidemiolgic a tuturor focarelor #i de depistare activ a mbolnvirilor. S4au luat msuri antiepidemice urgente de locali!are #i lichidare a focarelor de *.*&. S4au intensificat msurile de educa"ie sanitar a popula"iei din teritoriile sinistrate. Toate ac"iunile respective s4au abordat n timpul #i dup declan#area calamit"ii. 3a re!ultat situa"ia epidemiologic a infec"iilor aflate sub supraveghere epidemiologic a revenit la nivelul de pn la catastrof. <n 911/ a sc!ut rata morbidit"ii la de!interie de la NN pn la 9;, sau de ?,@ ori n compara"ie cu 9119, #i de /,0 ori n compara"ie cu nivelul de pn la calamitate. & sc!ut rata morbidit"ii la gastroenterocolite de la C@2 n 9119 la ?/@ n 911/ atingnd nivelul morbidit"ii de pn la inunda"i : N22 C22 022 SA& nedeterminate ?22 @22 /22 922 2 91;0 91;C 91;N 91;; 91;1 9112 9119 911/ 911@ tendin"a SA& determinate

Gig. ?. Ainamica #i tendin"a morbidit"ii prin *.*& cu etiologie determinat #i nedeterminat n raionul oldne#ti. <n conclu!ie se poate afirma, c situa"ia epidemiologic n ca! de calamit"i naturale se poate agrava brusc. Situa"ia respectiv se poate preveni, lua sub control numai dup alctuirea preventiv a unui program general att teritorial, la nivel de raion, ct #i local, de msuri sanitaro4 antiepidemice, care ar func"iona nainte, n timpul #i dup declan#area catastrofei. B%1l%og a-%e 9. DAarea de seam privind starea sanitaro4igienic #i epidemiologic n raion,F Rapoarte statistice, Gorma 9;, Gorma /, 3entrul de Medicin Preventiv oldne#ti, 91;04911/. @/2

/. -otrrea .uvernului R.M. )r./01 din 21.2@.911; D3u privire la sistemul de averti!are, informare, clasificare, a situa"iilor e8cep"ionale cu caracter natural #i tehnogen #i sporirea capacit"ii de interven"ie autorit"ilor al administra"iei publice, M.B. a R.M. )r.@24 @@Q/C1 din 21.2?.911;. @. Hegea R.M. )r./N94*** din 21.99.911? D3u privire la protec"ia civil,. ?. Hegea R.M. D3u privire la radioprotec"ie #i securitatea nuclear, )r.9??24*** din /?.9/.911N. 0. .. BbreEa DSoli infec"ioase. Profila8ie #i combatere, 3hi#inu /22?. C. S. MnescuF .h. TnsescuF S. AumitracheF M. 3ucu D*giena,. ditura medical, Sucure#ti 9119. N. . liahov D pidemiologic practic,. ditura Dtiin"a,. 9119. ;. Theodore =. TulchinsMyF lena &. =aravicovaF D)oua Sntate Public,. %lysse. 3hi#inu /22@. 1. Servicul Sanitaro4 pidemiologic de Stat a R.M. L trecut, pre!ent, viitor. 91?04/220. Pontos. 3hi#inu /22C. 92. .\. ^egkbp^, |.. \desdpqgq, .. dc`sgq. kgcdhgbibsgodal^` gq]deked]^xg` edmri_]^]bp hglebugbibsgodalbsb lbq]ebi` kg]_dpbw pbcj. 3ongresul *= al igieni#tilor, epidemiologilor, microbiologilor #i para!itologilor din R.M.. 3hi#inu 911N. 99. |. vdfcrq^ebcqjd hdcglb L a^qg]^eqjd ke^pgi^. 6/2207. tdmbi xg` >-& 0;.@ b] /@.20./220.

IMUNIZRILE N REPUBLICA MOLDOVA I O PRIORITATE N SNTATEA PUBLIC Iu %e O#o%anu 3entrul de Medicin Preventiv Raional Gle#ti Summa ! mmuni7ation in RM - is a priority in public health services The prevention of the diseases caught by inoculation seems to be the most efficient investment in the public health participating to the stabili!ation of the social uprightness and to the socio4economical consolidation of the family and society. Through immuni!ations health is promoted and the medical detriments are minimi!ed, as Jell as the social and the economical ones, caused by the diseases caught by inoculation, infirmity and death. The moral aspect of immuni!ation, recogni!ed in the entire Jorld, consists of the fact that every M&) born has the right to live a happy long life Jithout any pain caused by diseases.. conomical aspect4The >orld4Jide SanM thinMs that T- M&) in the most precious capital for investments in education, training as to produce financial goods and to provide continuity to manMind. *mmuni!ations are recogni!ed and practiced all over the Jorld. The Republic of Moldavia Jas and still is a good promoter of inoculations, securing in this Jay a high protection of the population against infectious diseases. In" o)u$e e =accinarea, a#a cum o #tim ast!i, se datorea! unui om n!estrat cu cele mai bune calit"i naturale ale unui cercettorI geniu si tenacitate. ste vorba de Houis Pasteur, care demonstrea!, in 9;0N, la Eumtate de secol dup lucrrile lui dJard Uenner despre vaccinare, legtura dintre infec"ii si micro4organismele care sunt susceptibile a fi cultivate si, n acest fel, studiate ansamblul cuno#tin"elor. &ceasta este originea microbiologiei. Pasteur descoper bacteriile anaerobe si studia! septicemia si gangrena. Ae acum nainte, devine posibil conceperea tehnicilor de distrugere #i de control a microbilor 6stafilococi, streptococi, @/9

pneumococi etc7. *n 9;;2, Pasteur demonstrea! c e8ist posibilitatea de a ne proteEa contra bolilor infec"ioase prin inEectarea unor germeni atenua"i. Brgani!a"iile de Sntate Public, comunitatea medical si opinia public n marea ei maEoritate sunt de acord c popula"ia, n special copiii, ar trebui s fie vaccina"i pentru prevenirea unor boli cum ar fiI poliomielita, difteria, rubeola, tusea convulsiv, tetanosul, hepatita S etc. &ceste organi!a"ii consider c vaccinurile salvea! mai multe vie"i dect orice alt form de interven"ie medical, dnd drept e8emplu eradicarea variolei din lume si eradicarea aproape complet a poliomielitei. *nclusiv n &frica, !ona unde condi"iile igieno4sanitare au rmas foarte slab repre!entate #i unde nivelul acoperirii vaccinale contra poliomielitei este cel mai Eos, la finele anilor 12 au fost ntreprinse msuri suplimentare pentru dep#irea acestuia 'C(. %n alt avantaE asupra cruia se atrage aten"ia este rela"ia cost 4 beneficiu, balan"a nclinnd mult in favoarea beneficiului dup cum sus"in organi!a"iile interna"ionale de sntate public 6BMS, %)*3 G7. )ectind la eficacitatea si eficien"a vaccinrilor dovedit de decenii #i chiar secole, ast!i mai e8ist persoane #i organi!a"ii care se opun imuni!rilor. *n ceea ce i priveste pe oponen"ii vaccinrii se arat c, n general, ace#tia pe de o parte nu dispun de ni#te calificri relevante pentru a combate vaccinarea c, n general, sunt adep"ii unei medicini homeopate, opunndu4se la tot ce nseamn medicina ba!at pe medicamente sau c au anumite interese n promovarea #i vn!area unor produse naturiste care se doresc s nlocuiasc vaccinurile. Pentru asigurarea controlului maladiilor infec"ioase n Republica Moldova este creat #i func"ionea! un sistem de supraveghere #i control, care asigur diagnosticul epidemiologic rapid al situa"iei epidemice. &cest lucru permite elaborarea unui rspuns urgent de ameliorare, inclusiv prin proteEarea popula"iei prin vaccinri.'?(. Populatia republicii are acces universal la serviciile de imuni!ri, prestarea crora are #i aspect legal. '9,/,@,?,0( Hegea privind supravegherea de stat a snt"ii publice nr. 924=* din 2@.2/./221. 6Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. CNQ9;@ din 2@.2?./2217 prevedeI &rticolul 0/. vaccinarea profilactic a popula"iei 697 =accinarea profilactic a popula"iei mpotriva bolilor infec"ioase include vaccinri profilactice sistematice, vaccinri conform indica"iilor epidemiologice #i vaccinri recomandate. Hegea cu privire la drepturile si obliga"iunile pacientului nr. /C@4=* din /N.92./220 6Monitorul oficial al Republicii Moldova din @2.9/./220 nr. 9NC49;97 prevedeI &rticolul 0. Arepturile pacientuluiI a7 asisten"a medical gratuit n volumul stabilit prin legisla"ieF d7 reducerea suferin"ei #i atenuare a durerii, provocate de o mbolnvire. a7 &rticolul N. Responsabilit"ile pacientuluiI s aib griE de propria sntate. b7 s ntreprind, n lipsa contraindica"iilor medicale, msuri profilactice obligatorii, inclusiv prin imuni!ri, a cror nendeplinire amenin" propria sntate #i creea! pericol social. &rticolul /2. Statul, n conformitate cu prevederile 3onstitu"iei, garantea! minimul asigurrii medicale gratuite cet"enilor Republicii Moldova, care cuprindeI msurile profilactice antiepidemice #i serviciile medicale n limita programelor na"ionale prev!ute n bugetul de stat. <ns n prevenirea bolilor infec"ioase e8ist #i probleme. <n / studii popula"ionale repre!entative din anii /222 #i /220 au fost constata"i indicatori mai Eo#i de acoperire vaccinal cu @4C : fa" de cei raporta"i de medicina primar. Aac n studiul din /222 n gospodrii au fost identifica"i 0: copii de v$rst sub 0 ani, care nu se aflau la eviden" medical n localitatea identificrii #i nu aveau date despre vaccinri, apoi n studiul din /220 propor"ia lor a crescut pn la 92:'N,;(. 3ontinu abu!ul de omiteri neargumentate a copiilor de la vaccinri, n re!ultatul cror copiii nu se vaccinea! la v$rsta de risc a mbolnvirii. &ni la rnd cel mai Eos nivel de acoperire cu vaccinri, inclusiv mai Eo#i de nivelul de risc se atest n teritoriile transnistrene, conform rapoartelor anuale ale 3)PMP. &cest lucru fiind condi"ionat n mare msur prin dereglri a graficului de aprovi!ionare cu vaccinuri a acestor teritorii'1(.

@//

Ma"e %ale #% me"o)e &u fost studiate rapoartele statistice anuale la compartimentul epidemiologiei, privind morbiditatea infec"ioas a popula"iei din Republica Moldova pentru ultimii 9C ani. S4a efectuat anali!a epidemiologic retrospectiv a morbidita"ii infec"ioase la popula"ia RM prin unele maladii imuno4diriEabile, fiind utili!ate metode matematice de calcul, de anali! statistic #i documentar. Rezul"a"ele o1&%nu"e +% )%#$u&%a lo Programul )a"ional de *muni!ri pentru anii 911?4/222, aprobat prin -otrrea .uvernului Republicii Moldova nr. 0;? din @ august 911? a contribuit la lichidarea poliomielitei, stoparea epidemiilor de difterie #i oreion, reducerea substan"ial a morbidit"ii prin hepatita viral S, ruEeola, tuse convulsiv si tetanos. Aeasemenea reali!area -otririi .uvernului nr. @C1 din /; mai /229 DPrivind aprobarea Programului )a"ional de *muni!ri pentru anii /2294 /220, a contribuit la fortificarea si men"inerea stabil la nivel nalt de 10 L 11: a acoperirii vaccinale, e8tinderea listei vaccinurilor garantate de stat si a contingentelor de popula"ie beneficiare, ameliorarea calit"ii serviciilor de imuni!are. *mplementarea Programului a permis consolidarea suportului financiar durabil, att din miEloacele bugetului de stat, ct #i prin stabilirea unor programe de asisten" interna"ionala. <n urma reali!rii Programului s4a men"inut statutul Republicii Moldova ca "ar liber de poliomielit, s4a atins stadiul de eliminare a ca!urilor indigene de ruEeol, rubeol, difterie, s4a redus semnificativ morbiditatea prin hepatita S, tusea convulsiv, oreion, s4a men"inut situa"ia epidemiologic favorabil privind tetanos. Morbiditatea prin unele infec"ii imunodiriEabile in raionul Gle#ti pe parcursul ultimilor 9? ani denot o scdere esen"ial, fiind datorat implementrii cu succes a programului teritorial de imuni!ri 6tab. 97. Morbiditate nalt prin oreion se inregistra p$n la ini"ierea procesului de imuni!are a copiilor in primul an de via" 6a. 911N7 #i a continuat cu o morbiditate nalt pn n anul /229, atunci cnd acoperirea vaccinal a atins indicatori apropia"i de 922:, astfel inciden"a sc!nd de la 99;,C in /229 pn la C,C in /22N 6fig. 97.

Gig. 9. volu"ia procesului epidemic 6inciden"a7 prin oreion n dependen" de gradul acoperirii vaccinale, raionul Gle#ti, 911? L /22N 6la 922 222 locuitori7.

@/@

Tabelul 9 Morbiditatea prin unele infec"ii imunodiriEabile in raionul Gle#ti pentru perioada 911?4/22N 6la 922 222 locuitori 7 911? Breionul 0,20 -=S4total CC,; *nclusivI copii 24/ ani ;N,/ @4C ani 9/;,C N49? ani 0@,? Rugeola C9,; Rubeola 2 Aifteria @,? PortaEul de Eermeni N,; difterici 9110 C;,@ ?;,N 2 ;1,9 0/,C N,0 1,@ /,/ 2 911C 99;.@ 91,/ 2 @C,C @N,/ 9,20 @,90 9 2 911N 0N,9 /9,9 2 99,; 0@,; 9?,90 9,20 2 2 911; C,/ @/,0 2 2 ?2,; C,? /C,/ 2 2 9111 92,? N,; 2 2 9/,1 9,2? 2 2 2 /222 99;,N 1,; 2 2 /C,C 9,2? 9,2? 2 2 /229 01,@ 0,9 2 2 9N,2 /,92 @,90 2 2 /22/ @,/ 99,C 2 2 0,1N 9C@ 12,N 2 2 /22@ ?,/ C,9 2 2 0,1N 2 9,20 2 2 /22? 0,@ ?,N 2 2 2 2 2 2 2 /220 N,? ;,9 2 2 C,? 2 2 2 2 /22C 9,9 /,@ 2 2 2 2 2 2 2 /22N C,C ?,@ 2 2 2 2 2 2 2

@/?

Morbiditatea prin -=S a nceput sa scad odat cu inceputul procesului de imuni!are a unor categorii de persoaneI lucratorii medicali, contacta"ii din focarele de -=S #i selectiv o parte din nou4nascu"i 6fig./7. %lterior au mai continuat / runde de vaccinare a lucratorilor medicali, apoi n /22C a fost petrecut 3ampania de vaccinare a copiilor nscu"i n anii 91;14/22/. Toate aceste ac"iuni de sntate au contribuit la scderea morbidit"ii prin -=S. B scdere esen"iala a morbidit"ii prin aciast maladie s4a observat n urma imuni!rii totale si obligatorii a nou4nscutilor. &ciasta din urm a redus la 2 morbiditatea prin -=S a copiilor n primii ani de via"6fig. @7.

Gig. /. *nfluen"a ac"iunilor de sntate 6imuni!area7 asupra dinamicii inciden"ei multianuale prin hepatit viral S, raionul Gle#ti, 9119 L /22N 6la 922 222 locuitori7. Morbiditatea prin rugeola si rubeola pe parcursul anilor se manifesta sporadic, cu maEorri epidemice ciclice pn n anul /22/, cnd a fost reali!at compania de vaccinare rugeol4rubeol, #i care a redus la 2 morbiditatea prin aceste dou maladii 6fig ?7. & sca!ut la 2 morbiditatea prin difterie #i portaEul de Eermeni difterici odat cu reali!area cu succes a campaniei de imuni!ri din 911?49110 6fig.07.

@/0

Gig.@. Ainamica inciden"ei multianuale prin hepatit viral acut S la copii, 911@ L /22N, raionul Gle#ti 6la 922 222 locuitori7.

Gig. ?. volu"ia ca!urilor de ruEeol #i rubeol, raionul Gle#ti, 911? L /22N 6la 922 222 locuitori7.

@/C

Gig. 0. volu"ia procesului epidemic prin difterie #i strii de portaE a germenilor difterici, raionul Gle#ti, 911@ L/22N 6la 922 222 locuitori7. Con$luz%e 9. *mplementarea cu succes a Programului )a"ional de *muni!ri, inclusiv interven"iile rapide prin intermediul campaniilor de imuni!ri, au contribuit esen"ial la mic#orarea morbidit"ii prin maladiile imunodiriEabile din Republica Moldova. /. Totodat situa"ia epidemiologic prin unele infec"ii ram$ne a fi nefavorabil #i mai e8ist un #ir de probleme, de care depinde implementarea de mai departe cu succes a Programului )a"ional de *muni!ri. B%1l%og a-%e 9. Hegea cu privire la drepturile si obliga"iunile pacientului nr. /C@4=* din /N.92./220 6Monitorul oficial al Republicii Moldova din @2.9/./220 nr. 9NC49;97. /. Hegea ocrotirii snt"ii nr. ?994*** din /; martie 9110. @. Hegea privind supravegherea de stat a snt"ii publice nr. 924=* din 2@.2/./221. 6Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. CNQ9;@ din 2@.2?./2217. ?. Politica )a"ional de Sntate. /22N. 0. Strategia de de!voltare a sistemului de sntate n perioada /22; L /29N. C. |^lxgqj g ghhrqgm^xg`I abpedhdqqbd kbibfdqgd p hged. |adhgeq^` es^qgm^xg` ce^pbbne^qdqg`, dqdp^ 911;. N. Stud de indicatori multipli n cuiburi 6M*3S7, Republica Moldova /222 ;. Studiul Aemografic #i de Sntate din Republica Moldova /220 1. JJJ.sanepid.md

@/N

ACCESUL POPULAFIEI LA SERVICII DE SNTATE G %go e U 3"u Spitalul Raional 3riuleni, coala de Management n Sntate Public Summa ! The population acces to the health services The inscreasing of the acces and social eguity level of the population to the health services and especially to the hospital assistance, the participation of the local public administration in co4finance and the assurance from the state of some social categories in alloJance of guaranteed access to the medical service Jill direct to the continuous impruvement of the population health, to the citi!ens protection from the financial risMs, to the benefiting of the health services and the satisfaction of the beneficiares. 3onform defini"iei Brgani!a"iei Mondiale a Snt"ii sistemele de sntate au trei scopuri fundamentale care reflect performan"ele oricrui sistem de sntate din lumeI a7 ameliorarea strii de sntate a popula"iei b7 sporirea gradului de rspuns a sistemului de sntate la a#teptrile popula"iei c7 asigurarea echit"ii din punct de vedere al contribu"iilor financiare &meliorarea strii de sntate este scopul final al sistemului de sntate. Pe lng aceste scopuri fundamentale e8ist o serie de scopuri Dau8iliare,, cum ar fiI accesul, calitatea #i eficien"a serviciilor de sntate, implicarea comunit"ilor #i de!voltarea durabil a sectorului sanitar. Scopurile au8iliare sunt la fel de importante ca #i cele fundamentale, contribuind n ultima instan" la asigurarea unei mai bune snt"i, a unei capacit"i mai bune de a rspunde la nevoile #i a#teptrile legitime ale popula"iei #i la o echitate mai mare n finan"area serviciilor de sntate. Men"inerea snt"ii ntr4o stare bun este o condi"ie obligatorie pentru de!voltarea durabil a oricrei na"iuni. &sigurarea drepturilor cet"enilor la ocrotirea snt"ii pe principii de echitate #i angaEamente solidare din partea statului #i a individului sunt caracteristici obligatorii pentru sistemul de sntate. Reali!area acestor de!iderate este posibil doar prin sporirea accesibilit"ii popula"iei la serviciile medicale, #i implimentarea strategiilor de gestionare continu a calit"ii serviciilor de sntate, ct #i implicarea activ a societ"ii civile n luarea deci!iilor. &ccesul la serviciile de sntate este considerat un drept fundamental al individului n toate "rile civili!ate. Pentru "rile incluse n %niunea uropean accesul la serviciile de sntate este statuat la nivel legislativ #i garantat n 3artea Arepturilor Gundamentale ale %niunii uropene art.@@ DBricine are dreptul la accesul la serviciile medicale preventive #i dreptul de a beneficia de tratament medical,. *nechitatea n finan"area serviciilor de sntate #i legali!area pl"ilor directe pentru serviciile de sntate fr de!voltarea mecanismelor eficiente de protec"ie a paturilor vulnerabile a creat condi"ii favorabile pentru cre#terea inechit"ilor n accesul financiar la servicii de sntate #i scderea protec"iei financiare a popula"iei fa" de problemele de sntate. <n special au avut de suferit familiile srace, familiile tinere, familiile cu mul"i copii, membrii crora, avnd posibilit"i reduse pentru acoperirea costurilor legate pentru servicii de sntate L transportare pn la institu"ia medical, consulta"ia personalului medical, investiga"ii instrumentale #i de laborator, tratament L au fos nevoi"i s renun"e la asisten"a medical sau s ntrerup tratamentul necesar. 3onsecin"ele principale ale accesului sc!ut la servicii de sntate se manifest prin tendin"ele negative nregistrate n starea de sntate a popula"iei #i preEudiciul enorm adus economiei "rii prin reducerea productivit"ii muncii, cheltuieli suplementare necesare pentru tratamentul ca!urilor avansate ale bolii, invalidi!area #i mortalitatea precoce a popula"iei. 3ategoriile de persoane complet lsate pe din afara sistemului asiguratoriu sunt #omerii nenregistra"i la Bficiul for"elor de Munc, indivi!ii fr ocupa"ie sau sracii care nu beneficia! de venitul minim garantat precum #i cei ce muncesc n economia informal. @/;

<n afara unui segment al popula"iei sraceQvulnerabile pe pia"a muncii, care este scos n afara sistemului de asigurri de sntate, mai e8ist n Republica Moldova un segment slab acoperit de servicii de sntate, datorit unei asigurri precareI popula"ia rural, ce lucrea! n agricultur unde sunt antrena"i peste ?2,0 la sut din popula"ia ocupat a "rii. <n Republica Moldova n ultimii ani rata general a #omaEului constituie C,C L C,; :. <n localit"ile rurale ns acest indice este mult mai nalt, iar prin fenomenul a#a L numitului #omaE latent, specific anume localit"ilor rurale, rata adevrat a #omaEului rural, mai cu seam n se!onul nevegetativ atinge propor"ii de 9Q@ din numrul popula"iei n vrsta apt de munc. Giind lipsi"i de locuri permanente de munc, agricultorii snt remunera"i la nivelul cel mai sc!ut din toate ramurile economiei na"ionale. 3ea mai nefavorabil situa"ie n istoria modern a sistemului de sntate n Republica Moldova s4a nregistrat n perioada 911N L /22@. &nali!a dinamicii cheltielelor publice pentru sntate denot scderea lor din P*S de la C,/: n anul 911C pn la @,9 : n /22@. Reducerea substan"ional a finan"rii a mic#orat semnificativ accesul popula"iei la serviciile de sntate. 3alitatea ngriEirilor medicale s4a diminuat evident. 3onform opiniei cercetrilor autohtoni #i a celor din alte "ri, schimbrile institu"ionale #i organi!a"ionale care urmau s fie sus"inute pe viitor trebuiau s includ msuri de ameliorare a snt"ii popula"iei 6 "co 3./222, /22?F Susse R., /222, /22/F Tintiuc A., /22/F Mereu" *., /22@F Spinei H., /22@F .reEdianu T., /22?F )olte ., /22?7, de reducerea riscului financiar #i de reac"ia promt a prestrilor fa" de a#teptrile popula"iei privind accesibilitatea #i calitatea serviciilor medicale. <n "rile cu sisteme de asigurri sociale de sntate nu e8ist o parte a sistemului care s Eoace rolul de Dportar la intrare n sistem,, cu e8cep"ia Blandei. Prin urmare pacien"ii au libertatea de a merge la orice prestator ales. Totodat, acest drept de libera alegere este deseori limitat de prestatorii contracta"i. <n Blanda persoanele asigurate se nregistea! la medicul4generalist prin libera alegere, care activea! ulterior ca Dportar, spre speciali#ti #i asistent spitaliceasc. 3onform trimiterii, pacientul are dreptul la libera alegere a prestatorului de specialitatea respectiv. %n interes deosebit tre!e#te tensiunea dintre accesul liber tradi"ional #i tendin"ele recente ale aranEamentelor de tipul sistemului asisten"ei medicale administrate aplicat mai pe larg n lve"ia, sau instrumentele precum ghidurele pentru asigura"i de a se nregistra voluntar la medicul Lgeneralist D ca portar n sistemul de sntate, n .ermania. <n *srael deci!ia pentru ntroducerea controlului asupra accesului la speciali#ti la spitale l au casele spitalice#ti. <n Republica Moldova peste Eumtate din persoanele care fac parte din grupurile de vrsta /04?? ani nu sunt cuprinse cu asigurri. &cest fapt poate afecta durabilitatea financiar a sistemului de asigurri, dat fiind participarea slab a lor la formarea fondurilor financiare ale asigurrilor obligatorii de asisten"a medical. %n aspect critic al situa"iei date este #i faptul c din totalul persoanelor neasigurate C;,9: sunt n mod formal angaEa"i n cmpul muncii. S4a demonstrat c din totalul persoanelor neasigurate salaria"i constituie ?9,;: lucrtori cu liber practic din agricultur @;,1:, iar lucrtorii pe cont propriu care practic activit"i nonagricole 4N,1:. Totodat @9,1: din persoanele neasigurate sunt persoane neangaEate n cmpul muncii, care constituie un grup vulnerabil al societ"ii, cruia urmea! s i se identifice formele de ncadrare n schema de asigurare pentru a spori accesul la asisten"a medical. Gemeile au rate de cuprindere cu asigurri mai nalte dect brba"ii 6N;,0: fa" de N9,; :7. .rupuri critice se nregisrea! printre brba"i cu vrsta de /04@? #i @04?? de ani, n care mai mult de 0N: nu sunt cuprinse cu asigurri obligatorii de asisten" medical. <n localit"ile rurale cele mai multe persoane neasigurate, dar ocupate n activit"i de munc, practic agricultura 6@?,?:7 #i construc"ia 6@?,9:7, urmate de comer" 699,C:7 #i industria prelucrtoare 60,/:7. Ha adresarea pacientului cu stare de urgen" ce pune n pericol via"a sau sntatea sa, provocat de maladii acute, acuti!area maladiilor cronice, accidente, traume #i into8ica"ii, @/1

complica"iile gravidit"ii #i la na#tere etc., se acord asisten" medical de urgen", indiferent de tipul asisten"ei medicale #i dac de"ine poli" de asigurare sau nu. Re!ultatul unui studiu a gospodriilor casnice demonstrea! c din totalul popula"iei 0,/ : consider c accesul la serviciile de sntate, dup implimentarea asigurrilor obligatorii de asisten" medical a crescut considerabil, //,C: au men"ionat maEorarea accesului ntr4o oarecare msur, /?,C: consider c nu s4au produs careva schimbri, 9?,2: au indicat nrut"irea situa"iei, iar @@,C: nu au #tiut cum s se pronun"e la acest subiect. Ain mediul rural /1,C: consider c accesibilitatea a crescut considerabil sau ntr4o oarecare msur, iar n mediul urban doar 9;,? : s4au pronun"at po!itiv. &titudinea fa" de accesul la serviciile medicale difer semnificativ n func"ie de faptul dac persoana dispune sau nu de asigurare medical. &stfel, din totalul persoanelor asigurate, /1,N: consider c accesul la servicii a crescut, iar n ca!ul persoanelor fr asigurare medical cre#terea accesului au constatat /@,N:. Scopul studiului care ni4l propunem este de a aprecia influien"a accesibilit"ii la asisten" medical spitaliceasc a popula"iei din raionul 3riuleni #i a furni!a informa"ii necesare pentru elaborarea solu"iilor eficiente n vederea cre#terii accesului popula"iei la servicii de sntate #i a sus"inerii reformei sectorului sanitar. Bbiectivele principale ale studiului sunt I Studierea accesibilit"ii persoanelor angaEate n agricultur la asisten"a medical spitaliceasc, studierea modului de referire pentru spitali!are, studierea opiniei agricultorilor asigura"i #i neasigura"i afla"i la tratament n sta"ionar despre &sigurrile Bbligatorii de &sisten" Medical, descrierea accesului nonfinanciar #i financiar la serviciile spitalice#ti a angaEa"ilor n agricultur, aspectele medicale, sociale #i economice a accesibilit"ii la asisten" medical spitaliceasc a agricultorilor. <n studiu vor fi inclu#i integral to"i bolnavii angaEa"i n agricultur #i spitali!a"i pe parcursul anului /22;. 3olectarea datelor va fi reali!at n ba!a chestionarului special care con"ine ntrebri despre accesul general la servicii de sntate, gradul de satisfac"ie al pacientului n func"ie de calitate a serviciilor medicale, posibilit"ilor de a plti pentru servicii de sntate, atitudinea responden"ilor fa" de asigurrile medicale. Pe parcursul studiului vor fi utili!ate #i alte metode de studiere a accesibilit"ii la asisten"a medical spitaliceasc cum ar fi interviu la ie#ire #i cutia de sugestii. Sporirea nivelului de accesibilitate #i echitate social popula"iei la servicii medicale #i n special la asisten"a medical spitaliceasc, participarea la cofinan"area institu"iilor medicale a &dministra"iei Publice Hocale, ct #i asigurarea de ctre stat a unor categorii sociale pentru a permite acestora accesul garantat la servicii medicale spitalice#ti vor duce la ameliorarea continu a snt"ii popula"iei, protec"ia cet"enilor de riscurile financiare n accederea spre serviciile de sntate #i satisfacerea beneficiarilor acestora B%1l%o ga-%e 9. &babii *., Tintiuc A., "co 3. Priorit"ile asigurrii popula"iei rurale cu asisten" medical n condi"iile actuale #i de perspectiv. Materialele conferin"ei na"ionale D3omunit"ile rurale #i recunoa#terea satului,. 3hi#inu, /220, p 9C4/9 /. &babii *., 3hidirim .h., 3iocanu M. Politica )a"ional de Sntate. Suletinul &cademiei de tiin" a Moldovei, tiin"e Medicale 3hi#inu, /22C, nr./, p.N49N. @. &babii *., .olovin S., Suga M. #i al". Strategia de de!voltare a sistemului de sntate. Sntatea Public, conomie #i Management n Medicin. 3hi#inu, /22N, nr.C 6/97, p./94/C. ?. "co 3.Management n Sistemul de Sntate. 3hi#inu, /22C, ;C? p. 0. Tintiuc A.,.rosu *., Sntate Public #i Management 3hi#inu,/22N,;N? p.

@@2

ABORDRI ALE CALITFII SERVICIILOR MEDICALE PRIN PRISMA SATIS>ACFIEI PACIENFILOR L%l%a Dama#$/%n?Rug/%n( coala de Management n Sntate Public ,,$iecare utili!ator nemul umit va povesti despre e-perien a lui la nc :: persoane; pe cnd unul mul umit; doar la C persoane U. -orovit!,. Summa ! 4proaches of sustainable medical services according to patients needs )oJadays the concern for the implementation of neJ strategis and polices in the -ealth System becomes more and more evident. The aim of this implementation i sto increase the rate of contetment among patients, to decrease costs, and therefore to increase and develop efficiency, to ensure access to high Tuality health services for all citi!ens of the country, regardless their social status, a continuous betterment of Tuality of medicale services. The facility of access to all these measures can be achieved only through the team JorM of e8perts Jhose attention must be focused on the patient at all times. Ain e8perien"a interna"ional s4a stabilit, c principalele cau!e n implementarea strategiilor de mbunt"ire a calit"ii a serviciilor medico4sanitare propuse de "rile europene suntI Servicii medicale neeficiente #i neargumentateF *naccesibilitatea la serviciile medicale pentru persoanele social4vulnerabileI &locarea resurselor financiare neargumentate din cau!a calit"ii Eoase a serviciilor medicaleF Pre"uri nalte a serviciilor medicaleF *nsatisfac"ia consumatorilorF Rnduri pentru ob"inerea unor servicii. 3onsiliul uropean, 3omisia uropean, Siroul Regional uropean a Brgani!a"iei Mondiale a Snt"ii snt organismele inter4guvernamentale cheie, care #i aduc aportul n politica de fortificare a calit"ii medico4sanitare n uropa. Pe lng aceasta, suportul financiar este asigurat de Sanca Mondial, Siroul Regional uropean, &gen"iile )a"ionale de Ae!voltare. vident, perturbrile demografice 6migra"ia popula"iei, rela"iile social4economice ntre "ri, de!voltarea asigurrilor medicale obligatorii7 au un rol important la elaborarea conceptelor managementului calit"ii serviciilor medico4sanitare. <n 9110 3onsiliul uropean a naintat 3omitetul de 8per"i n domeniul calit"ii. &cesta la rndul su, a elaborat o serie de recomandri pentru ministerele snt"ii, care au fost aprobate de guvernele statelor membreI ,, laborarea politicii pentru asigurarea #i fortificarea continue a calit"ii medicalele toate nivelele,. Misiunea directorului general pentru sntate #i protec"ia consumatorilor esteI &sigurarea protec"iei consumatorilor,intereselor economice, ct #i a snt"ii publice. Ain punct de vedere social #i legislativ,n pofida transparen"ei #i protec"iei consumatorilor se tinde la standardele europene. <n 911; Ministerele Snt"ii au decis s colabore!e n domeniul fortificrii calit"ii serviciilor medicale. <n acela# an Ministerul Gederal a &ustriei a publicat programul preliminar a strategiilor n domeniul fortificrii calit"ii pentru statele membre. %lterior, au fost finan"ate programele pentru cercetrile biomedicale,evaluarea re!ultatelor n sistemul de sntate, managementul spitalicesc, audit e8tern. %n e8emplu relevant este proiectul SBM&S care a comparat metodologiile de control a calit"ii n /C/ de spitale din %niunea uropean #i a primit acordul pentru demararea programelor oficiale n *srael #i Polonia. <n anul /222 comisia a elaborat o nou strategie de sntate lund n considera"ie ultimele schimbri politice,legislative, socio4economice. &ceast strategie recomand @ priorit"iI @@9

4 *nformati!area larg a popula"iei pentru modul sntos de via"F 4 Reac"ionarea operativ la apari"ia riscurilor pentru sntateF 4 &ccentul pe ac"iunile sanitro4profilactice. 3alitatea acestora este dependent de Dmodalitatea de aplicare a #tiin"ei #i tehnologiei medicale, astfel nct s fie ma8imi!ate beneficiile ngriEirilor fr a cre#te riscurile,. ste bine #tiut faptul, c institu"iile medico4sanitare, prin modul de organi!are #i func"ionare, influen"ea! nivelul de calitate al serviciilor pe care le prestea!. Ae asemenea, nu trebuie ignorat componenta economic care influen"ea! conduita managerilor institu"iilor medico4sanitare, obliga"i s rspund constr$ngerilor financiare. Aiminuarea resurselor duce la cutarea #i gsirea de noi miEloace prin sporirea eficien"ei #i distribuirea ra"ional a fondurilor publice. 3alitatea insuficient a serviciilor medicale prestate este definit n mare msur #i de lipsa unei vi!iuni integrate asupra acesteia, fenomen generat de abordri diferite de fiecare categorie de Dactori, implica"i n procesul organi!rii #i prestrii serviciilor medicaleI autorit"ile publice, conducerea organi!a"iilor #i institu"iilor medico4sanitare, profesioni#tii n sntate #i pacien"ii. &stfel, din punctul de vedere al autorit ilor publice sau al ter ilor pltitori; calitatea este asociat cu eficien"a #i cu utili!area adecvat a resurselor. &ceast vi!iune necesit a fi mbr"i#at n ansamblul ei #i de managerii institu"iilor medico4sanitare, conferindu4le o imagine de competen" #i e8celen". Pro"esionitii din sntate 'personalul medical(; fiind foarte implica"i n definirea #i evaluarea calit"ii serviciilor medicale, pun accentul pe competen"a profesional #i pe miEloacele fi!ice adaptate proceselor 6dotrile tehnice7 #i consecin"ele acestor procese aspra snt"ii pacien"ilor. <n multe ca!uri la medici se remarc tendin"a de a acorda o importan" mai mare competen"ei tehnice #i de a negliEa rolul rela"iilor interpersonale. Pacien ii; n calitate de consumatori de servicii de sntate, avnd cuno#tin"e limitate despre actul medical, consider calitatea ca Dob"inerea unei mai bune snt"i #i a satisfac"iei,, o vi!iune total diferit fa" de cele ale profesioni#tilor sau ale guvernelor. Studii efectuate de speciali#tii n domeniu au relevat faptul c pentru pacien"i, calitatea are n primul r$nd o dimensiune dat de rela"iile interpersonale #i apoi de competen"a profesional. 3onsumatorii, nefiind un grup omogen, modul n care ei Eudec asupra calit"ii, varia! n func"ie de caracteristicile personale #i n func"ie de concordan"a serviciilor furni!ate cu cele a#teptate. Aar #i n aceste condi"ii, devine tot mai evident necesitatea sporirii rolului consumatorilor de servicii medicale n managementul calit"ii, prin repre!entarea n consiliile de administra"ie a *MSP, reali!area de anchete de satisfac"ie, de!voltarea de mecanisme de asigurare a satisfac"iei, etc. Serviciile medicale #i datorea! e8isten"a sa pre!en"ei utili!atorilor 6pacien"ilor7 #i, n acest sens, trebuie s satisfac n totalitate nevoile acestora. 3ele trei componente ale managementului calit"iiI conducerea institu"iei, echipa #i instrumentele calit"ii, trebuie s se concentre!e asupra utili!atorului, urmrind ca scop final satisfacerea nevoilor acestuia. &stfel, conducerea trebuie s4#i ndeplineasc angaEamentul de a ndrepta ntreaga institu"ie ctre re!olvarea problemelor ce duc la satisfacerea nevoilor pacien"ilor. chipa, aflat n contact direct cu pacien"ii, este cea care ofer serviciile, fiind deci cel mai bine cunoscut de ctre ace#tia, devenind astfel fa"a, imaginea sau oglinda institu"iei. <n acela#i timp, ambele, att conducerea ct #i echipa, utili!ea! instrumentele calit"ii pentru mbunt"irea serviciilor. Pentru a satisface a#teptrile utili!atorului, trebuie de cunoscut ce nevoi are acesta. 8ist trei tipuri de nevoiI a7 )evoi neresim"ite, adic nevoi e8istente care nu sunt resim"ite sau recunoscute de utili!ator ca nevoi ale sale. b7 )evoi care generea! cererea. c7 )evoi resim"ite care nu generea! cererea adic nevoi care stimulea! utili!area serviciilor de sntate 6care nu sunt obligatoriu curative7. ste important ca s fie satisfcute nevoile utili!atorului care produc cerere, chiar dac au #anse variabile de succes. %tili!atorul va alege acele servicii care vin s satisfac cel mai bine @@/

nevoile, dintre serviciile oferite de sectorul snt"ii. Totu#i, n pofida multitudinii de servicii, rmne ntotdeauna o parte de nevoie care nu este satisfcut. &ceste se poate datora faptului c oferta nu corespunde cererii, sau a unui diagnostic eronat sau unei calit"i sc!ute a serviciilor. Sistemul de servicii de sntate alternative, familia sau automedica"ia vor satisface acele nevoi care nu sunt satisfcute de ctre sistemul formal. Percep"ia calit"ii sc!ute a unui serviciu este amplificat printre utili!atori #i prin rspndirea de la un utili!ator la altul a opiniilor respective. %nele studii au demonstrat c modul cel mai simplu #i mai pu"in costisitor de evaluare a calit"ii serviciilor de sntate este msurarea satisfac"iei pacien"ilor, ceea ce se nscrie n spiritul celei mai acceptate defini"ii a calit"ii, care poate fi aplicat n ca!ul tuturor serviciilor, #i anume calitatea repre!int satisfacerea necesit"ilor clientului. %lterior, s4a aEuns la un consens cu privare la modul de definire a calit"ii serviciilor medicale, prin care se afirm c pentru aceasta este necesar de a enumera toate elementele implicate n ob"inerea satisfac"iei pacientului, acestea cuprin!ndI 6i7 latura te%nica; care se refer la acurate"ea procesului de diagnostic #i de tratament, iar calitatea sa este evaluat prin compara"ie cu cel mai bun act medical practicat la un moment dat 6benchmarMing7F 6ii7 latura interpersonal care este repre!entat de elementele umaniste ale serviciilor de sntate #i de rela"iile sociale #i psihologice stabilite ntre pacient #i prestatorii de servicii medicale, e8plica"iile medicului privind boala #i tratamentul administrat, precum #i informa"iile primite de acesta de la pacientul suF 6iii7 accesibilitatea la serviciile de sntate, care se refer la timpul de a#teptare al pacientului pentru a face o programareF 6iv7 disponibilitatea resurselor, care depinde de numrul prestatorilor de servicii de sntateF 6v7 continuitatea serviciilor de sntate; care contribuie la ob"inerea unui beneficiu ma8im sau a unei utilitari ma8imale a resurselor. &stfel, n ba!a opiniilor e8primate de speciali#tii din domeniu, poate fi afirmat conclu!ia c n ca!ul serviciilor medicale calitatea se refer n egal msur la cre#terea satisfac"iei clientuluiQutili!atorului, la auditul profesional #i la mbunt"irea eficien"ei sau reducerea costurilor. 3alitatea poate fi privit ca o Dumbrel, pentru mbunt"irea performan"elor prestatorilor #i activit"ii personalului, care n final are ca scop cre#terea satisfac"iei pacien"ilor #i a eficien"ei serviciilor. <n conformitate cu datele literaturii de specialitate, calitatea serviciilor medicale poate fi ob"inut numai n condi"iile cnd sunt ndeplinite concomitent anumite caracteristici, cum ar fiI accesibilitatea, adic u#urin"a cu care pacientul poate ob"ine serviciul medical de care are nevoie, n momentul cnd apare aceast nevoieF adecvarea, adic corelarea asisten"ei medicale acordate cu starea pacientuluiF ec%itatea, ceea ce nseamn asigurarea asisten"ei medicale de ba!, pentru to"i indivi!iiF e"icien a, adica gradul n care asisten"a medical primit are efectul scontat, cu un minimum de efort #i de cheltuieliF e"icacitate; corectitudinea acordrii serviciului medical #i lipsa de erori, n func"ie de nivelul de cuno#tin"e #i de tehnologia e8istentF continuitatea; adic msura n care serviciile medicale de care au nevoie pacien"ii sunt coordonate ntre mediciQorgani!a"ii de la diferite niveluri de asisten" medicalF implicarea pacien ilor n adoptarea deci!iilor medicale, ceea ce repre!int gradul n care pacien"ii sau repre!entan"i acestora sunt implica"i n procesul de luare a deci!iilor n legtur cu propriile probleme de sntate #i gradul n care ace#tia sunt satisfcu"i de asisten"a medical ce le4a fost acordatF siguran a mediului de ngriEire, adic lipsa de pericol a mediului n care se acord ngriEireaF @@@

orarul prestatorului de servicii medicale; adic gradul n care asisten"a medical este acordat pacien"ilor, n momentul c$nd este necesar. <n pofida reali!rilor considerabile nregistrate pe parcursul ultimilor ani, agenda reformei din sistemul de sntate n Republica Moldova este departe de a fi finali!at, iar progresele atinse p$n n pre!ent nu au nsemnat #i reu#ita unor indicatori cum ar fi calitatea serviciilor de sntate. Bbiectivul fundamental propus de Ministerul Snt"ii n cadrul reformelor sistemului de sntate este mbunt"irea calit"ii serviciilor medicale furni!ate popula"iei #i eficienti!area accesului tuturor categoriilor de popula"ie la acestea, inclusiv a celor defavori!ate. <n acest conte8t, managerii unit"ilor sanitare vor deveni preocupa"i din ce n ce mai mult de mbunt"irea calit"ii serviciilor medicale furni!ate de institu"iile pe care ace#tia le conduc. Pe termen mediu, n vederea eficienti!rii managementului calit"ii serviciilor medicale, snt propuse o serie de ac"iuni ndreptate spre mbunt"irea calit"ii #i sporirea satisfacerii beneficiarilor de servicii medicaleI Ae!voltarea #i implementarea unui sistem de asigurare #i mbunt"ire a calit"ii serviciilor medicale. &ceast ac"iune se prevede de a fi reali!at n cteva etape. <n anii /22;4 /299 se prevede laborarea #i diseminarea standardelor, protocoalelor, ghidurilor de calitate pe diferite niveluri de ngriEiri L costul acesteia va fi sus"inut de Proiectul DProvocrile Mileniului, #i Proiectul T&3*S DAe!voltarea &sisten"ei Medicale Primare, #i se estimea! la cca. 4 902 mii dolari S%&F n anii /22;4/221 se prevede laborarea indicatorilor de monitori!are a calit"iiF n anii /22;4/221 se prevede laborarea #i implementarea unor mecanisme de motivare, stimulare sau sanc"ionare a prestatorului de servicii medicale n func"ie de performan"ele ob"inuteF n anul /221 se prevede laborarea #i implementarea unui sistem de management intern #i e8tern al calit"ii serviciilor medicale. Reali!area prevederilor ac"iunii date vor fi efectuate de Ministerul Snt"ii. 3heltuielile pentru reali!area ac"iunii se ncadrea! n sursele destinate pentru ntre"inerea aparatului central al MS care se estimea! la cca. 6mii lei7I /22; L //,;F /221 L ?1,2. Gortificarea sistemului de acreditare n sntate. &ceast ac"iune se prevede de a fi reali!at pe parcursul anului /22; #i va consta n 4 moderni!area standardelor de ba! de evaluare #i acreditare n sntate #i aEustarea lor la e8igen"ele na"ionale #i interna"ionale. &c"iunea va fi reali!at de Ministerului Snt"ii n comun cu 3onsiliul )a"ional de valuare #i &creditare n Sntate. 3heltuielile pentru aprobarea standardelor noi se ncadrea! n sursele prev!ute pentru ntre"inerea aparatului central al MS #i se estimea! la cca. /?,0 mii lei. *mplementarea standardelor aprobate de MS vor fi efectuate de 3onsiliul )a"ional de valuare #i &creditare n Sntate care este o institu"ie la autogestiune. &sigurarea respectrii drepturilor pacien"ilor. &c"iunea dat se prevede a fi reali!at n cteva etape. <n anul /22; va fi de!voltat cadrul normativ necesar pentru implementarea Hegii privind drepturile #i responsabilit"ile pacien"ilor. &ceast activitate va fi reali!at de Ministerul Snt"ii #i cheltuielile pentru reali!area ei se ncadrea! n sursele destinate pentru ntre"inerea aparatului central al MS #i se estimea! la cca. /0,@ mii leiF n anii /22;4/221 se prevd a fi reali!ate studii privind satisfac"ia pacien"ilor de serviciile medicale oferite de institu"iile medico4 sanitare cu oferirea informa"iilor referitoare la drepturile #i responsabilit"ile pacien"ilor, inclusiv n cadrul asigurrilor obligatorii de asisten" medical. &ceast activitate vor fi efectuate de Ministerul Snt"ii n cadrul proiectului DProvocrile Mileniului, #i costurile pentru aceste activit"i vor fi acoperite de acest proiect #i se estimea! la cca. 922 mii dolari S%&.F n anul /22; vor fi institu"ionali!ate structurile repre!entan"ilor pacien"ilor orientate spre solu"ionarea litigiilor pe cale e8traEudiciar. &ceast activitate va fi efectuat de Ministerul Snt"ii n cadrul proiectului DProvocrile Mileniului, #i costul pentru ea va fi acoperit de acest proiect care se estimea! la cca. 92 mii dolari. laborarea #i utili!area .hidurilor #i Protocoalelor clinice n calitatea de instrumente #tiin"ifice, clar formulate, vor permite de a standardi!a actul medical, pentru a aEuta medicii practicieni n stabilirea deci!iilor optime privind ngriEirea medical n situa"ii clinice specifice.

@@?

3alitatea serviciilor de sntate va fi mbunt"it n mod real prin oferirea posibilit"ii profesioni#tilor de a face audit medical, care va stabili categoriile de standarde profesionale, msura performan"elor #i va propune msuri corective cnd performan"ele sunt slabe. B%1l%og a-%e 9. The Product Wuality and the 3onsumer Protection.&daptare dup &rmean P.4 &nali!a sistemelor de sntate din perspectiva calit"ii,n Revista de ,,Management n sntate,, publica"ie a *)3AS,)r.@,Sucure#ti,/22/. /. SeJicM,,A.,Roessner,U.,Slanton,&43uring the health care4)eJ Strategies for Wuality *mprovement,Hondon,/229. @. Velly,A.H.4&pplyng Wuality Management in -eealthcareI& process for *mprovement, 3hicago,>a#ington,A3 -ealth &dministration Press,/22@. ?.. Principiile de elaborare a Strategiilor )a"ionale pentru mbunt"irea calit"ii n Sistemul de Sntate.3earl! ou,%suf Valo. 0. 3onsultation on the Aevelopment of PatientKs rights in urope.Report on a >-B. .otenburg,SJeden,9;491 &ugust 911NF3openhagen,911;,/?p. C. Prdea T.).,Serlinschi P.=.,Popu#oi .P.4Gilo!ofie4 tic4Medicin,3hi#inu 911N. N. 3alitatea serviciilor sanitare4component esen"ial a calit"ii vie"ii.Ar.Helia 3hiru,3atedra de Merceologie #i managementul 3alit"ii,&cademia de Studii conomice,Sucure#ti. /222. ;. 3. "co Management n Sistemul de Sntate,3hi#inu,/22C.

REZULTATELE STUDIULUI PRELIMINAR PRIVIND OPINIA MEDICILOR DE >AMILIE DIN REPUBLICA MOLDOVA DESPRE LOCUL MEDICINEI DE >AMILIE N SISTEMUL DE SNTATE Na"al%a Za 1a%lo, coala de Management n Sntate Public Summa ! The preliminary study results concerning family physicians5 opinion about )amily Medicine place in the -ealth .are 'ystem in Moldova The Tuestionnaire, concerning family physiciansK opinion about the place of the Gamily Medicine in the -ealth 3are System, has been filled in by ;@ doctors. Auring 92 years of active Gamily Medicine inplementation in Moldova, family physicians autoidentified as being specialists. Gamily physicians entirely realise that this medical field is in the centre of health care sistem. Bn the other hand, not all respondents perceive the goals of their state, concerning the -ealth 3are System accessibility fot the Jhole population, and the Gamily Medicine role in the -ealth 3are System total development. The profesional organisations, financil bodies and the authorities interactions itKs necessary for the medical spesialistsK motivation in their profesional development. In" o)u$e e <n conformitate cu Aeclara"ia Brgani!a"iei Mondiale a Snt"ii din &lma &ta 691N;7 9 prin elaborarea unui #ir de acte de stat, orientate spre reformele esen"iale a sistemului de sntate, n Republica Moldova a fost e#alonat strategia de!voltrii sistemului de sntate n condi"ii economice noi. Scopul reformelor a fost implementarea energic a medicinei de familie ca specialitate practic, pe care se ba!ea! sectorul Pimar de &sisten"a Medical, care la rndul su determin imaginea medicinei contemporane in multe "ri ale lumii. $ &#a dar, reformele sistemului de sntate ini"iate n "ar aveau ca obiectiveI Suportul demnit"ii #i echit"ii persoanelor, precum #i eticii profesionaleF @@0

&8area pe sntate #i bunstareF Satisfac"ia necesit"ilor de sntate a popula"ieiF Airec"ionarea spre nbunt"irea calit"ii serviciilor medicale prestateF Sa!ate pe un sistem de finan"are adecvatF Brientarea spre de!voltarea &sisten"ei Medicale Primare. 3 %nul din principiile de diriEare cu procesul de reformare a sistemului de sntate prevede modificarea caracterului utili!rii resurselor umane cu necesitatea acordrii aten"iei definitivrii #i de!voltrii categoriilor profesioni#tilor medicali, care vor constitui echipe multidisciplinare a sistemului de sntate.9 &sisten"a Medical Primar etse orientat pe solu"ionarea problemelor medico4sanitare de ba! al comunit"ii #i asigur msuri profilactice, curative #i de reabilitare. Ha nivelul ntregului sistem de sntate medicii de familie au un rol specific e8ecut$nd func"ia D de portar, al sistemului, asigurnd capacitatea pentru maladii acute #i cronice fr implicarea serviciilor speciali!ate, concord$nd resursele sistemului de sntate cu necesit"ile de sntate a pacien"ilor, coordon$nd toate serviciile din sistem ntru cre#terea nlegerii mutuale ale sistemului #i pacientului.? <n acela#i timp, confrom opiniilor e8per"ilor interna"ionali n Republica Moldova func"iile sectorului de asisten" medical primar constau mai degrab n referirea pacien"ilor la niveluri superioare ale asisten"ei medicale, dec$t oferirea unui spectru larg de servicii de sntate. Se presupune, ca la acest nivel popula"ia s beneficie!e de un pachet minim de servicii de sntate, ns acets scop la moment nu este nc atins. 0 Tn$nd cont de rolul cheie a resurselor umane, n atingerea re!ultatelor propuse ai reformei sistemului de sntate scopul studiului preliminar a fost cunoa#terea opiniilor medicilor de familie din Republica Moldova privind locul medicinei de familie n sistemul de sntate. Ma"e %al +% me"o)e <n studiu cu scop de pretestarea a chestionarului DAe!voltarea practicii medicilor de familie din Republica Moldova, au fost inclu#i medicii de familie care au beneficiat de cursuri de instruire medical continu, conduse de colaboratorii 3atedrei Medicina de familie, %SMG D)icolae Testemi"anu, n perioada 90 februarie L @9 martie /22;, total au completat chestionarul ;? de medici, din care n studiu au fost inclu#i ;@ de persoane, o persoan fiind angaEatul institu"iei medicale cu obiective speciale. 3hestionarul a fost elaborat de autori n ba!a recomanrilor pentru organi!area cercetrilor #tiin"ifice. C,N 3hestionarele au fost propuse participan"ilor la studiu anonim, #i au fost completate de ctre participan"i desine stttor, la finele cursului de perfec"ionare. 3hestionarul a inclus mai multe compartimente printre care #i compartimentul privind opinia medicilor de familie despre locul medicinei de familie n sisitemul de sntate. Medicilor li s4au propus ; afirma"ii 6ve!i mai Eos7 la care s4a cerut s fie e8pus opinia referitor la relevan"a acestor afirma"ii pentru localitateaQraionul n care activea! medicul. Medici #i4au e8primat opinia fc$nd urmtoarea alegereI total deacord, de acod, de!acord, de!acord total. Participan"ii au fost ruga"i n fiecare ca! s ncercueasc o variant, doar una, cea mai apropiat opiniei sale. Medicii #i4au e8pus prerea pe marginea urmtoarelor afirma"iiI
Medicul de familie cunoa#te obiectivele "rii sale n accesibilitatea serviciilor medicale popula"iei ntregi. Medicul de familie suport obiectivele "rii sale n accesibilitatea serviciilor medicale popula"iei ntregi. <n compara"ie cu al"i speciali#ti numai medicii de familie reali!ea! continuitatea ngriEirii medicale. )umai prin suportul medicinei de familie se poate de!volta sistemul de sntate. *mportan"a &socia"iei Medicilor de Gamilie ca for"ei de de!voltare a &sisten"a Medical Primar n "ar este nalt. 3ercetrile desf#urate n medicina de familie este la un nivel la fel de nalt ca #i n alte domenii medicale. Bbiectivul Ministerului Snt"ii const n promovarea ncrederii n for"ele proprii #i autoidentificarea medicilor de familie. ste necesar ca specialitatea medicin de familie s fie stabilit ferm ca o discipllin centrala a medicinii, n Eurul crei se arangea! alte disciplini medicale #i domenii de sntate, pentru a asigura cooperarea echipei n

@@C

scopul beneficiului persoanelor, familiei #i comunit"ii.

@@N

Rspunsurile ob"inute au fost introduse sun forma de tabel 8cell #i prelucrate cu aEutorul acestui program. Re!ultatele au fost anali!ate din punctul de vedere a rspunsurilor calitativ. Rezul"a"e Ain numrul total de medici partician"i la studiu @2 sunt angaEa"ii 3entrelor medicilor de familie, /C activea! la 3entre de Sntate #i restul /N la Bficii al medicilor de familie, un numr mic de participan"i 607 deservesc popula"ia 3S #i BMG concomitent. Pn la implementarea medicinii de familie n "ar @1 de medici nclu#i n studiu au activat n calitate de interni#ti, sau n alte specialit"i din domeniul internisticii, /; de medici n trecut au fost pediatri. Stagiul de lucru a medicilor varia! de la un an la @N de ani. 3u staEiul de lucru mai mic de 0 ani au fost 9@ medici ce constituie 90,N:, cu staEiul sub 92 ani 4 /N de medici 6@/,0 :7, pn la /2 de ani 4 0/ persoane 6 C/,N :7, mai mult de /2 de ani 4 @9 de medici sau @N,@:F mai mult de @2 de ani 4 C medici sau N,/:. Gormarea medicilor pentru a activa n calitate de medici de familie a avut loc prin trei oportunit"i. 9? persoane au fost instrui"i prin internatur la specialitatea DPractic generalQMedicin de familie, cu durata de un an, n perioada anilor 91;C 4 /22@. Aoar ; participan"i la studiu au beneficiat de pregtire prin re!iden"iat la specialitatea Medicina de familie cu durata de @ ani. Printre medicii care au absolvit re!iden"iatul ? au avut staE de lucru sub 0 ani #i ? 4 mai mult de 0 ani. MaEoritatea medicilor, C9 persoane, au fost instrui"i n cadrul cursului de speciali!are primar la specialitatea Medicina de familie timp de ?4C luni n diferite perioade, ncepnd cu anul 911? #i ultimele cursuri din anul /22N. valu$nd rspunsurile ob"inute de la medici privind opinia sa despre locul Medicinii de familie n Sistemul de snntate am constatat urmtoarele tendin"e. MaEoritatea responden"ilor C1 de medici cunosc obiectivele "rii sale n accesibilitatea serviciilor medicale popula"iei ntregi, din ei /?,C: au demonstrat o convingere ferm. 9? responden"i din ;@ sau 9C,;N: nu au fost deacord cu afirma"ia pre!entat. <n accceia#i propor"ie, C1 vis4a4vis de 9? medicii au fost deacord sau au manifestat de!acord privind afirma"ia precum c medicul de familie suport obiectivele "rii sale n accesibilitatea serviciilor medicale popula"iei ntregi. Rspuns po!itiv ferm au dat /9,N: de responden"i. 3u afirma"ia, c n compara"ie cu al"i speciali#ti numai medicii de familie reali!ea! continuitatea ngriEirii medicale, au fost de acord N@ de medici, din ei ?1,@: au fost fermi n rspunsul su. Totu#i 92 medici 69/,2:7 au avut prere diferit #i nu au fost de acord c numai medicii de familie pot reali!a continuitatea ngriEirii medicale. Printre medicii de familie care au oferit opinia sa C/ persoane sau Y din numrul total de responden"i au fost de acord c, numai prin suportul medicinei de familie se poate de!volta sistemul de sntate. Totodat fiecarea al patru4lea medic nu a fost de acord cu afirma"ia dat. &ceea#i cot de responden"i N?,N: au apreciat c cercetrile desf#urate n medicina de familie sunt la un nivel la fel de nalt ca #i n alte domenii medicale #i contribu"ia acestor pentru de!voltarea disciplinei poate fi una esen"ial. *mportan"a nalt a &socia"iei Medicilor de Gamilie ca for"ei de de!voltare a &sisten"a Medicale Primare n "ar este eviden" pentru 0C de medici sau /Q@ din cei care au participat la interviu. @/,0: de medici 6/N de persoane7 nu privesc &socia"ia profesional ca o for" real pentru de!voltarea specialit"ii n cau!, speran"ele medicilor de familie fiind mai mult legate de structirile guvernamentale. N2 de medici sau ;?,@ : au fost de acord, #i din ei raspunsul ferm a fost oferit de /0 persoane sau @0,N:, c obiectivul Ministerului Snt"ii const n promovarea ncrederii n for"ele proprii #i autoidentificarea medicilor de familie. ste necesar ca specialitatea medicin de familie s fie stabilit ferm ca o discipllin centrala a medicinii, n Eurul crei se arangea! alte disciplini medicale #i domenii de sntate, pentru a asigura cooperarea echipei n scopul beneficiului persoanelor, familiei #i comunit"ii. 3u acest afirma"ie au fost de acord marea maEoritate a responden"ilor L 1C,?: 6;2 medici7,

@@;

dintre ei N@,;: sau 01 medici au manifestat fermitate n opinia sa. )umai @ medici sau @,C: nu au fost de acord cu afirma"ia dat. D%#$u&%% 3onform BMS ; sistemul de sntate include n sine toate organi!a"iile, structurele #i resursele ntr4u reali!area activit"ilor, scopul princiupial a cror este mbunt"irea, men"inerea sau restabilirea snt"ii. Bbiectivul const n crearea a#a fel de sisteme care ar rspunde necesit"ilor e8istente a popula"iei, ar diminua barierele financiare e8istente pentru accesul la servicii de sntate #i ar proteEa oamenii de srcie, care este att cau!a, ct #i re!ultatul snt"ii rele. Pentru solu"ionarea problemei perfec"ionrii sistemului de sntate conducerea #i alte pr"i cointeresate trebuie s aib o nchipuire clar despre func"iile cheie a sistemuluiI conducere, prestarea serviciilor, finan"area #i crearea resurselor. Ain aspectul func"iei de creare a resurselor reiese importan"a lucrtoilor medicali L educa"iei lor, stimulrii #i organi!rii lucrului lor. Situa"ia nu poate fi solu"ionat doar prin aprobarea legelor #i stabilirea normativelor, sistemul cere o conducere eficient cu stabilirea interac"iunii tutror componentelor 1. Studiul opiniei medicilor de familie privind locul medicinei de familie n sistemul de sntate a demonstrat c, pe parcurs la 92 ani de implementare activ a Medicinei de familie n Republica Moldova a avut loc autoidentificarea medicilor de familie ca speciali#ti ntr4un domeniu de medicin nou pentru "ar. Medicii de familie reali!ea! n msur deplin c aceast disciplin este centrala n sistemul de sntate #i n Eurul ei se arangea! alte disciplini medicale #i domenii de sntate, pentru a asigura cooperarea echipei n scopul beneficiului persoanelor, familiei #i comunit"ii. Totodat, nu to"i medicii intervieva"i au o percep"ie clar despre obiectivele "rii sale n accesibilitatea serviciilor medicale popula"iei ntregi #i impactul medicinei de familie n de!voltarea sistemului de sntate integral. Con$luz%% Pentru atingerea nivelului dorit de sntate al popula"iei este necesar de continuat elaborarea comple8ului de mecanisme de administrare #i conducere #i de formarea a categoriilor profesioni#tilor medicali, care nemiElocit pot influen"a profila8ia maladiilor #i ameliorarea snt"ii, prest$nd servicii de sntate calitative popula"iei. ste necesar de introdus stimulente care iar motiva pe speciali#tii medicali s4#i de!volte domenuil medical n care activea! #i pentru aceasta organi!a"iile profesionale, organismele de finan"are #i organele de conducere trebuie s asigure o interac"iune efectiv. B%1l%og a-%e 9. %ttp,gg444.euro.4%o.intg*boutj79gPolic0g200:0827: /. *B) &S&S**, .R. S*=BH, .-. 3%RB3*3-*) etc. &e!voltarea medicinei de "amilie din Republica Moldova. Medicina de familie. &specte clinice, educa"ionale #i de management. 3ongresul ** al Medicilor de familie din Republica Moldova. /22C. p.@49@. @. httpIQQJJJ.euro.Jho.intQ&bout>-BQPolicyQ/2292;/0/ ?. &H& ) M R =3B. &sisten"a medical primar L o provocare pentru sistemul de sntate din republica moldova. Medicina de familie. &specte clinice, educa"ionale #i de management. 3ongresul ** al Medicilor de familie din Republica Moldova. /22C. p.9?4/2 0. httpIQQJJJ.euro.Jho.intQAocumentQ ;;/2/rMoldova.pdf C. httpIQQJJJ.bmE.comQcgiQcontentQfullQ@/;QN?0/Q9@N/ N. httpIQQJJJ.bmE.comQcgiQcontentQfullQ@/;QN?09Q9@9/ ;. httpIQQJJJ.euro.Jho.intQdocumentQhsmQhealthsyssavelivesrus.pdf 1. Strategia de de!voltare a sistemului de sntate n perioada /22;4/29N. 3hisinau /22N, p.924 99.

@@1

ASPECTELE MEDICO I SOCIALE ALE 8EPATITELOR VIRALE CRONICE LA ADULFI N REPUBLICA MOLDOVA S,e"lana N%$/%"a coala de Management n Sntate Public Summa ! Medico-social aspects of chronic ;irus -epatitis at adults in Republic of Moldova Special attention to chronic =irus -epatitis is caused by its Jide spread all over the Jorld and also by serious medico4social conseTuences of the given pathologies. Sy current data of >-B, chronic =irus -epatitis are on the ninth place because of a mortality in the Jorld. More than / billion and @ million of people are carriers of viruses of -epatitis S and A. The Republic of Moldova is a high endemic !one on virus -epatitis. &bout 90 : of the population is infected Jith -epatitis S virus. The result of processing of statistical data level of the general case rate shoJs that 3hronic =irus -epatitis at adults in Republic of Moldova continues to groJ at the e8pense of augmentation of this indicator in a countryside that confirms the value of social aspect in studying of the given pathology. Problemele de diagnostic, tratament, evolu"ie #i prognostic ale hepatitelor cronice sunt importante sub aspect medical #i social. &ten"ia sporit asupra acestor patologii este condi"ionat rsp$ndirea larg n lume a maladiilor hepatice, care se caracteri!ea! prin consecin"e medicale #i sociale grave. <n ultimele decenii se observ cre#terea morbidita"ii prin hepatite cronice. Aup datele BMS, hepatitele cronice virale este a 14a cau!a de deces n lume. Peste / miliarde @ milioane de oameni sunt purttori de viru#i ai hepatitelor S #i A. Republica Moldova constituie o !on de endemie nalt pentru hepatitele virale. &pro8imativ 90: din popula"ie este infectat cu hepatita viral S. <n Republica Moldova n ultmii 92 ani s4a nregistrat o tendin" general de sporire a inciden"ei hepatitelor virale cronice. 4spectele medicale al hepatitelor cronice! Aificultatea problemei hepatitelor cronice const n multitudinea #i neomogenitatea mecanismelor de le!are a tesutului hepatic #i a perturbrilor diverselor func"ii ale ficatului. Ae!voltarea #tiin"ei medicale a contribuit la descoperirea multiplilor agen"i etiologici pentru hepatitele cronice, rolul primordial revenindu4le virusurilor hepatice. 3tre virusurile cu ac"iune hepatotrop se refer =-& 6virusul hepatic &7, =-S 6virusul hepatic S7, =-3 6virusul hepatic 37, =-A 6virusul hepatic A7, =- 6virusul hepatic 7, =-. 6virusul hepatic .7, iar n ultimii ani Dalfabetul, hepatitelor virale s4a lrgit. B semnifica"ie social repre!int infec"ia cu =-S, =-A, =-3, av$nd n vedere persisten"a lor ndelungat n organism #i procentul mare de cronici!are cu poten"ial evolutiv spre ciro!a hepatic #i carcinom hepatocelular. Propor"ia trecerii n cronicitate nu este identic pentru toate tulpinile de virusuri hepatice. Aup datele actuale din literatura de specialitate, procentul cronici!rii este diferitI pentru hepatita cu virus S L 0 4 92 :, pentru hepatita cu virus 3 L 02 4 12 :, pentru hepatita cu virus A L /2 4 02 :. %ltimii ani cre#te ponderea infec"iei asociate S, 3, A, cea ce mre#te probabilitatea urmrilor fatale ale hepatitelor cronice. -epatit# cronic# viral# & 6-3=S7. <n 91CN a fost descoperit antigenul de suprafa" al virusului hepatic S 6&g-Ss7, iar mai t$r!iu s4au fcut studii supra virusului ns#i. .enomul virusului hepatic S 6=-S7 pre!int o molecul inelar de &A), compus din @/22 nucleotide. =-S con"ine o &A)4polimera! 6necesar pentru repararea lan"ului intern de &A)7 #i con"ine antigeneleI -Ss&g L de suprafa"aF -Scor&g L corF -Se&g L antigenul infec"io!it"ii. 3onform studiilor epidemiologice, ast!i n lume sunt circa / miliarde de infecta"i -S=, din ei @224@02 milioane 60: din popula"ia lumii7 au devenit purttori cronici -bs&g. Rata cronici!rii hepatitelor virale S determinat histologic este de 92490:, din care ?Q0 sub forma hepatitei cronice #i 9Q0 a ciro!ei hepatice. 3arcinomul hepatic se ntlne#te de /9; ori mai frecvent la subiec"ii cu &g-Ss po!itiv. &nual, circa / milioane de oameni decedea! de

@?2

maladiile hepatice respective. <n Moldova frecven"a depistrii -bs&g la donatorii de s$nge este de C,9491,N:, dintre ei la @N,2?,@: a fost depistat -be&g. =irusul hepatic S are ac"iune hepatotrop, dar mai posed #i tropism fa"a de alte "esuturiI renal, splina, pancreas, piele, mduva osoas, mononuclearele s$ngelui periferic. &fectarea hepatic n infec"ia cu =-S este condi"ionat nu de ns#i agentul infec"ios, deoarece aceasta nu manifest ac"iune citoto8ic, dar dar este mediat imun. Rolul fundamental n cronici!area hepatitelor acute revine sistemul imun. Ae capacitatea lui func"ional depinde ntreaga desf#urare a bolii spre vindecare sau cronici!are. -epatita cronic# viral# . 6-3=37. =irusul hepatic 3 este un virus &R) sferic, cu nveli# lipidic ce apar"ine familiei Glaviviridae. Ha persoanele care sunt infectate, =-3 poate produce apro8imativ un trilion de particule virale pe !i. Se cunosc C genotipuri ale =-3 #i mai multe de 02 subtipuri. 3onform clasificrii lui P. Simmonds, 9110 se deosebesc urmtoarele geno4 #i subtipuriI 9a, 9b, 9c, /a, /b, /c, @a, @b, ?, 0, C. .enotipul 9, n particular genotipul 9b, nu este att de respectiv la tratament ca genotipurile / #i @. .enotipul 9 de asemenea poate fi asociat cu o form mai sever de maladie hepatic #i un risc mai mare de de!voltare a carcinomului hepatocelular. <n Moldova infec"ia cu =-3 este preponderent cu genotipul 9b. =irusul =-3 este rspndit pe tot globul pmntesc. Se estemea! c pn la 022 milioane de oameni sunt infecta"i cu =-3 #i la 12: din ei se de!volt boal cronic a ficatului #i 024C2: dintre acestea de!voltnd hepatita cronic, /2: ciro! hepatic #i 90: carcinomul hepatocelular. *storicul natural a infec"iei cu =-3I 4 Manifestrile clinice dup infec"ia acut apar la numai /24@2: de pacien"i, de obicei n sptmna a N4;4a dup infectare cu =-3. 4 *nfec"ia subclinic cronic cu persisten"a viremiei =-3 este cea mai frecvent #i apare la N24 ;2: de pacien"i. 4 3iro!a se de!voltp la 904/2: de pacien"i cu hepatit cronic viral 3. Ae!voltarea ei poate dura pn la @2 ani. Bdat ce se de!volt ciro!a, riscul apari"iei carcinomului hepatocelular este apro8imativ 9?: pe an. volu"ie progresiv mai rapid se observ la indivi!ii infecta"i cu -3= #i -S=, la cei cu consum de alcool, brba"i #i cei ce se infectea! la o v$rst mai naintat. =-3 provoac le!iuni hepatice direct L prin mecani!m citopatic #i indirect L mediat imunologic. -3=3 este o cau! bine cunoscut a manifestrilor e8trahepatice. Patogenia e8act a acestor complica"ii e8trahepatice n4a fost pe deplin elucidat, cele mai multe fiind e8presia clinic a fenomenului autoimun. -epatita cronic# viral# ( 6-3=A7. =irusul hepatic A 6=-A7 este un &R)4virus defectiv, pentru e8presia #i patogenitatea caruia este necesar func"ia aEuttoare a =-S. Tropismul hepatic al virusului este condi"ionat de nveli#ul -Ss&g. Replicarea acestui virus are loc numai n hepatocite. Aeobicei, =-A inhib replicarea =-S. *nfectarea cu =-A se poate produce prin coinfec"ie 6infectarea simultan cu =-S #i =-A7 sau suprainfec"ie 6infectarea purttorilor de -Ss&g cu =-A7. *nfec"ia cu =-A are o rsp$ndire larg n lume, fiind inegal n diferite !one geografice. &nticorpii catre =-A n diferite regiuni se depistea! la 1402: pacien"i cu hepatite cronice. <n patogene!a le!iunilor hepatice la bolnavii cu infec"ie =-A sunt implicate mecanismele directe citopatice 6efectul citopatic apare numai la concentra"ii foarte ridicate ale -A &g7 #i mecanisme indirecte, mediate imun 6cantitatea de -A &g corelea! cu intensitatea inflama"iei lobulare hepatice7. &pari"ia reac"iilor autoimune aberante 6anticorpi antimicrosomali, anti HVM9, anti celule ale stratului ba!al #i anti celule ale epiteliului timic7 n infec"ia =-A, spre deosebire de infec"ia =-S, pledea! n favoarea implicrii raspunsului imun n patogene!a -3 =A. 4spectul clinic al hepatitelor cronice! 8ist opinii c pacien"ii cu hepatite cronice nu pre!int acu!e, p$n n punctul de diagnosticare a maladiei. &ceasta fiind cau!a, c diagnosticul deseori se stabile#te oca!ional. Pe prim plan n tabloul clinic al -3 se situea! astenia fi!ic, @?9

fatigabilitatea. &lte simptome sunt pu"in manifeste, nespecifice #i intermitenteI disconfort sau greutate n hipocondriul drept, grea", alte semne dispeptice, inapeten", mialgii, artralgii. Bdat cu progresarea hepatitei spre ciro! sau n formele severe ale bolii, semnele clinice devin mai manifeste. <n literatura de specialitate e8ist numeroase publica"ii referitor la apari"ia simptomelor neuropsihice la pacien"ii cu hepatite cronice. 4spectele sociale al hepatitelor cronice! Ha momentul actual conform datelor statistice pentru anul /22N nivelul prevalen"ei totale cu hepatitele virale cronice la adul"i n Republica Moldova constituie ;9C la 922 mii de popula"ie, iar nivelul inciden"ei totale cu hepatitele virale cronice la adul"i n Republica Moldova constituie 92; la 922 mii de popula"ie. Ainamica prevalen"ei ale hepatitelor virale cronice la adul"i n Republica Moldova pentru anii /22?4/22N
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2004 2005 2006 2007 urban rural total

Ainamica inciden"ei ale hepatitelor virale cronice la adul"i n Republica Moldova pentru anii /22?4/22N
140 120 100 80 60 40 20 0 2004 2005 2006 2007 urban rural total

&nali!$nd diagrama ce reflect dinamica inciden"ei ale hepatitelor virale cronice la adul"i n Republica Moldova pentru anii /22?4/22N, putem conclu!iona c inciden"a total pe Republica Moldova a acestor maladii evoluea! n cre#tere din contul maEorrii acestor indicator @?/

n sectorul rural. &cest fapt demonstrea! importan"a studierii aspectelor sociale n croni!area hepatitelor virale la adul"i n Republica Moldova. B%1l%og a-%e 9. &)AR*%P& 3.&. Tabloul clinic #i diagnosticul hepatitelor virale. L 3hi#inu, 9111I // pag. /. S%H*. S3% H. Tratat de hepatogastroenterologie. =ol. **. L Sucure#ti, 9111I 119 @. S%T%R .., 3 &%% M., &RA H &)% 3., #i al. Particularit"ile raspunsului imun celular n infec"iile cronice cu virusuri hepatice QQ Revista Rom$n de hepatologie. &l **4lea 3ongres )a"ional de hepatologie, Sucure#ti /N4/; septembrie, /22/, / 6@7I ?; ?. GBRTB) A.M., T&[HBR4RBS*)SB) S.A., T-BM&S -.3. 3erebral dysfunction in chronic hepatitis 3 infection QQ U =iral -epat, /22@, 92 6/7I ;94C 0. -&[&S-* P.-., A* S*S3 .H* &. The progression of hepatitis S4 and 34infections to chronic liver disease and hepatocellular carcinomaI presentation, diagnosis, screening, prevention, and treatment of hepatocellular carcinoma QQ Med 3lin )orth &m. /220F ;1 6/7I @?04C1 C. tt .. ebqgodalgd sdk^]g]j g xgeebmj kdodqg. \bpedhdqqjd li^aag{gl^xg`, cg^sqba]gl^ g idodqgd. L bqdxl, /22/I 9C? N. \| .|, V .. ebqgodalgd sdk^]g]j g xgeebmj kdodqg pgeraqbw z]gbibsgg. L hdq_, /222I /;;;

CONCEPTUL PROGRAMULUI IN>ORMAFIONAL MEDICAL PENTRU O>ICIUL MEDICULUI DE >AMILIE IMPLEMENTAT N CLINICA UNIVERSITAR DE ASISTENF MEDICAL PRIMAR A USM> xNICOLAE TESTEMIFANUA I %na Po'o, coala de Management n Sntate Public A1#" a$" The concept of the medical information system for family medical office implemented at the university center of primary health care state medical W pharmaceutical university XPicolae TestemitanuX This article presents the concept of the *nformation System D3abiManager, for primary health care institutions and family doctors. The overvieJ Jill include the reTuirements that are necessary for the development and implementation of the medical information system, including the role of the *nformation Technology System in the utili!ation of electronic medical records 6e4 records7, the process of monitoring the patient in the system, and Tuality assurance processes. The article also describes the efficiencies, advantages, barriers, and problems in the implementation of the Medical *nformation System. In" o)u$e e Tehnologiile informa"ionale au cucerit #i au schimbat lumea prin inova"ie, au mbunt"it calitatea vie"ii, au maEorat accesul la informa"ii #i au e8tins posibilitatea comunicrii. &st!i mai mult ca oric$nd nevoia de a cunoa#te este de o importan" vital pentru a avea succes. &ceste tehnologii trebuie folosite spre progres #i perfec"iune. Brice ramur ce se de!volt n ritmul progresului implic utili!area tehnologiilor informa"ionale, inclusiv #i medicina. Sistemul informa"ional medical 6S*M7 este un sistem de informa"ii specifice mediului de func"ionare a tuturor institu"iilor medicaleI documente de management al pacientului, de control al procesului de luare a deci!iilor cu privire la diagnostic sau tacticii terapeutice, integrarea cu echipamente medicale, financiare #i contabile. &ceste sisteme sunt ni#te prototipuri, care au fost create ca o alternativ la Dfi#e, #i Distorii de boal, binecunoscute. <n afar de func"iile de stocare @?@

#i de organi!are a datelor despre pacient, a maladiilor #i procedurilor legate de diverse manipula"ii medicale, Sistemele informa"ionale 6S*7 sunt capabile de a men"ine cel mai eficient activitatea diferitor institu"ii medicale 4 clinici, spitale, oficii medicale sau chiar cre$nd o re"ea comun de ba! a informa"iei medicale. 3u c$t mai comple8 este structura institu"iei medicale, cu at$t, n consecin", este mai greu de structurat sistemul informa"ional. 3lasica solu"ie la aceast problem este una 4 separarea func"ional pe blocuri sau module de care sunt responsabile anumite subdivi!iuni pentru un proces la locul de munc. 3el mai important, fiind #i cheia ntregului sistem informa"ional medical, este modulul clinic, care este responsabil pentru ntre"inerea ntregii documenta"ii medicale. Gi#a electronic a pacientului, ca o alternativ la versiunea de h$rtie, a facilitat munc lucrtorilor medicali, reduc$nd utili!area formularelor de h$rtie, care ast!i se consum n procesul de supraveghere a pacientului. <n plus, generarea raportrilor #i redactarea documentelor medicale 6re"ete, bilete de trimitere, registre7 fr a utili!a un S* este n detrimentul timpului alocat actului medical propriu4!is. *nforma"ia tiprita este mai u#or perceput, facilitea! comunicarea ntre diferi"i speciali#ti, accesarea ei n orice punct geografic. &nali!a datelor pot fi construite n tabele, scheme pentru a se vedea apoi n dinamic. Brice document scris, poate fi tiprit n mai multe copii. %n medic, fr a prsi biroul, poate include n cartela electronic a pacientului, prin intermediul re"elei, date noi #i n curs de desf#urare sau orice re!ultat al investiga"iilor efectuate. <n mod obi#nuit, n sistem e8ist sec"iuni speciale care con"in o varietate de informa"ii utile locului de munc a unui medicI standarde de v$rsta, norme de laborator, stocurile de medicamente e8istente la moment, standarde de tratament sau programul de lucru, servicii a personalului medical. Ae multe ori, programele informa"ionale sunt capabile de a evalua acurate"ea medical de diagnostic, conduit #i tratament utili!$ndu4se la ndem$n standarde clinice aprobate. &ceasta minimi!ea! procentul de deci!ii gre#ite #i proteEea! medicul de comiterea erorilor, asigur$nd cea mai bun ngriEire a pacientului cu respectarea tuturor formalit"ilor legale. *nformati!area n medicina de familie poate fi fcut, av$nd ca scop de ba! fie culegerea datelor cum ar fi date statistice pentru cercetarea snt"ii publice, date n interesul companiei de asigurri n medicin sau al cercetrilor medicale, raportri ce "in de cheltuielile financiare, fie mbunt"irea func"ionalit"ii asisten"ei medicale. Produsele soft din prima categorie sunt greu integrabile n activitatea medicinii de familie #i mai pu"in utile spre deosebire de cele din a doua categorie, care au ca prim criteriu de calitate o ba! de date clinice mrind n consecin" timpul alocat actului medical. Rezul"a"e +% )%#$u&%% <n articol este descris Sistemul informa"ional medical aplicat n *MSP 3linica %niversitar de &sisten" Medical Primar a %SMG +)icolae Testemi"anu,. Scopul implementrii acestui program a urmrit formarea unui instrument automati!at #i bine structurat n organi!area prestrii serviciilor primare de sntate. Sistemul D3abiManager, este o aplica"ie destinat informati!rii activit"ii cabinetelor medicale ale medicilor de familie. Sistemul solu"ionea! at$t gestiunea electronic a strii de sntate a pacien"ilor #i a ntregii activit"i medicale desf#urate de personalul cabinetului, c$t #i generarea raportrilor periodice ctre 3)&M #i alte entit"i Euridice. 3a #i facilit"i de administrare a aplica"iei n sine sistemul oferI gestiune utili!atorilor, stabilire diferitor drepturi de acces n func"ie de categoria de utili!ator etc.F facilit"i de stocare #i configurare a datelor ce definesc structura cabinetului 6date cabinet, date personal medical sau au8iliar7F posibilitatea stocrii tuturor datelor de interes pentru medicul de familie despre pacien"ii si 6asigura"i sau nu7F posibilitatea transferului de informa"ie electronic relativ la datele medicale ale pacien"ilor ctre ter"e pr"iF @??

generarea automat a raportrilor periodice impuse medicilor de familie de reglementrile legale n vigoareF evaluarea indicatori medicaliF posibilitatea men"inerii la nivelul aplica"iei a unui sistem de planificri al activit"ilor medicului 6medicale #i personale7. Sistemul dat este o aplica"ie modular, care con"ine cinci module de ba! cu sub4module. 9. Modulul +Gi#e medicale, asigur eviden"a registrelor pacien"ilorI registru copii, adul"i, gravide, pacien"i cronici. <n cadrul acestui modul se generea! #i se gestionea! +Gi#a Medical a Pacientului,. 3on"ine sub4modulul +Brar programri, pentru eviden"a electronic eficient a programrilor n cabinetul medicalI gestiunea se face pe oreQ!ileQsptm$niQluni #i fiecare medic n parte. /. Modulul +=i!ite pacien"i,. 3on"ine sub4modulul +Brar programri, pentru asigurarea eviden"ei electronice eficiente a consulta"iilor n cabinetul medicalI gestiunea se face pe oreQ!ileQsptm$niQluni #i fiecare medic n parte. @. Modulul +Rapoarte, asigur colaborarea cu 3ompania )a"ional de &sigurri Medicale. Permite regsirea informa"iilor dup diverse criterii, n forme standard, impuse de legisla"ie, precum #i personali!ate n func"ie de necesit"i. ?. Modulul +3onfigurare, "ine eviden"a utili!atorilor aplica"iei, a drepturilor pe nivele de acces. Se pot face grupri ale drepturilor pe roluri pentru u#urin"a n utili!are. Se pot face o serie de configurri n func"ionarea aplica"ieiI setri design, afi#area #i paginarea nregistrrilor, e8portul n 8cel. 0. Modulul +Pre"uri #i 3onturi, reali!ea! gestiune din punct de vedere economic a activit"ii cabinetuluiI eviden"ia! veniturile #i cheltuielile cabinetului defalcate pe diferite categorii. <n procesul de evaluare a re!ultatelor de automati!are Sistemul informa"ional D3abiManager, demonstrea! trei componente principale de eficien" 4 clinic, organi!atoric #i economic prin urmtoarele caracteristiciI con"ine ba!a de date clinice a pacien"ilor deservi"iF ofer posibilitatea utili!rii standardelor de diagnostic, conduit #i tratamentF minimali!ea! procentul deci!iilor gre#iteF permite stocarea unei informa"ii mult mai mari dec$t se cere pentru tiprireF generea! un #ir de raportri #i redactri a documenta"iei medicale, astfel sporind durata timpului alocat actului medical propriu4!isF ntre"ine evaluarea !ilnic a vi!itelor pacien"ilorF permite anali!a datelor privind serviciile medicale prestate popula"ieiF ofer date privind resursele umane implicate n actul medicalF permite acces rapid #i structurat la informa"ii concreteF promovea! practici de management modernF permite evaluarea costurilor tratamentului aplicatF supraveghea! activitatea financiar4economic institu"iei n timp real. Gi#a electronic a pacientului con"ine n sine informa"ii medicale generale 6date privind statutul imunologic, alergologic, antecedente eredo4colaterale, date despre vaccinare, referiri la de!voltarea fi!ic #i neuro4psihic etc.7 c$t #i informa"ii specifice despre evalurile clinice profilactice sau pe motiv de boal. a ofer posibilitatea de a sistemati!a unele informa"ii specifice despre pacient #i totodat de a generali!a altele. Totodat, fi#a electronic asigur securitate nalt a informa"iilor colectate #i manipulate 6informa"ia o dat introdus nu se mai poate modifica sau redacta7. Sistemul presupune msuri de securitate pentru asigurarea siguran"ei informa"iei prinI &utentificare prin nume utili!ator #i parolF &utori!area asigurat prin acordarea rolurilor de utili!ator cu profiluri specifice pentru utili!atori individualiF @?0

Toate accesele la ba!a de date a sistemului sunt nregistrate ntr4un fi#ier registru 6log4file7. %rmtoarele aspecte de securitate pot fi aplicate sistemului n versiunile ulterioare, dac va fi necesarI Semntur digitalF 3odarea informa"iei confiden"iale n ba!a de date opera"ional. Pentru managementul institu"iilor medicale utili!area S* va contribui laI <mbunt"irea proceselor de luare a deci!iilor n managementul institu"iei medicaleF 3orectitudinea efecturii alocrilor #i utili!rii ra"ionale a resurselorF *mplementarea unui cadru de stimulente adecvate pentru angaEa"ii institu"iilor medicale. Con$luz%% 3are sunt a#teptrile noastre de la acest sistemZ utilitatea c$t mai eficace a datelor stocateF nregistrarea tuturor problemelor clinice ale pacientului cu sistemati!area lor conform necesit"ilorF reducerea timpului utili!at de ctre medic pentru efectuarea raportrilor stabilite #i ndeplinirea documenta"iei medicaleF maEorarea timpului destinat pentru actul medicalF furni!area deci!iilor clinice ra"ionale #i documentate prin standarde adoptateF acces rapid, direct, n orice moment #i n orice loc la informa"iile necesareF

asigurarea cone8iunii directe cu alte departamente interne ale institu"iei 6laborator, ecoscopie, radiologie etc7, inclusiv cu alte institu"ii medicale #i 3ompanii de asigurri n medicinF posibilitatea programrii Bnline a pacien"ilorF mrirea eficacit"ii consultului medical. 3are sunt obstacolele posibile de implementare a S*MZ lipsa tehnologiilor informa"ionale ntr4un #ir de institu"ii medicaleF insuficien"a resurselor financiare pentru procurarea #i instalarea tehnicilor informa"ionaleF unele reglementri legislative rigide privind alocarea flu8urilor bne#ti pentru reali!area implementrii S*F cointeresarea Eoas a lucrtorilor medicali n schimbarea metodologiei de lucru 6frica de ceva nou, cuno#tin"e insuficiente7F plasarea pe primul plan de ctre conductori a altor priorit"i n func"ionarea institu"iei. &nali!a narativ a surselor #tiin"ifico4practice interna"ionale, publicate n domeniul dat, demonstrea! argumentarea implementrii tehnologiilor informa"ionale n domeniul asisten"ei medicale primare pentru asigurarea unei bune func"ionri a oficiului medicului de familie prin sporirea accesibilit"ii popula"iei la servicii medicale calitative #i eficiente, n raport cu costuri administrative optime. B%1l%og a-%e @?C

9. -otr$rea .uvernului Republicii Moldova nr.99/; din 9?.92./22; D3u privire la 3oncep"ia Sistemului *nforma"ional *ntegrat,. /. Uoseph Tan. D 4health care information systemsI an introduction for students and professionals,. & >iley *mprint, %S&, /220. @. Semmel, U- van, Musen, M&, -andbooM of Medical *nformatics, d. Springer, /222 ?. &la )emerenco, *rina Popov ,%tili!area tehnologiilor informa"ionale n medicina primar L e8emplul 3linicii %niversitare de &sisten" Medical Primar a %SMG +)icolae Testemi"anu,, 3onferin"a *nterna"ional DTehnologii informa"ionale #i de comunica"ii 4 /221,. 0. Sistemul *nforma"ional Medical 3omple8 pentru institu"iile medicale din Republica Moldova 6modulul pentru ambulator7, 3hi#inu, /2 &prilie, /22N C. qq^ ^kerq D{{dl]gpqba]_ pqdcedqg` hdcgxgqalgn gq{beh^xgbqqjn aga]dh,, /22;, JJJ.anoufriev.ru

SNTATEA COPILULUI DIN SUDAN A1)el a/man A1)elmag%) coala de Management n Sntate Public Summa ! .hildrens health in 'udan Sudan is an &frican developing country, recently coming out of a big Jar tragedy that it has still tailed after its negative conseTuences. Main of Jho is general health problems among Jhich emerges achild health issues and concerns. Sudan is classified as one of C2 countries, Jorld Jidely considered to have the highest under4five mortality rate 6%0MR7. This group 63ountdoJn priority countries7, includes those countries Jith more than 02,222 annual deaths among children under age five or an under4five mortality rate of 12 per thousand live births or greater in /22?. To fulfil its commitment to get timely the targeted goal 6MA.s7, needs an average annual rate of reduction 6&&RR7 by /22?4 /290, of N.0 instead of the e8isting one 6/.27. Sudan is in need of health reforming system and to deal first Jith the rudimental factorial issues Jhich it is, in my opinion, the illiteracy among population. In" o)u$e e Pe plan mondial ast!i copilul este pus ca o prioritate a sanatatii puplicei. B sincerea remarcarea era citata printre cuvintarea a lui fostul Secretarul .eneral al )a"iunilor %nite, unde spuneaI 6 Nu e#"e o a$"%,%"a"ea ma% %m'o "an"a decit a $on#" u% o lumea %n $a e "o"% $o'%% no#" e #e ,o $ e#$ $a #e eal%zez% 'l%nul lo 'o"en&%al0 %n #"a e )e #(n("a"e0 'a$e #% %n)emn%"a"e ; 9G=4. &cest interes este acordat la un nivel interna"ional, in @2 Septembrie 9112 participan"ii ale congresului interna"ional pentru copilul, au diclarat caI :Bona #"a ea $o'%%lo ne$e#%"a o a$&%unea 'ol%"%$a )e $ele ma% %nal"% n%,elu %. S%n"em 6spun ei7 /o"a %"% )e a lua ma#u %le ne$e#a e;9B4. 3ongresul a discutat situa"ia coilului care era in general, pe glob o situa"ia alarmanta si inspecial grupul de virsta sub 0 ani. Problima se accentuea! de faptul ca, pe ling volnrabilitatea a acestei virsta. situa"iile deteriorate ale sistemelor de sntate, problema a analfabetismului si oportiunitate de de!voltare limitata in maEoritatea triilor lumiei mai ales celor in curs de de!voltare, ace#ti numi"i factori mresc impactul nefavorabile pe sntatea copilului . 3u oca!iei congresului interna"ional, "inut in vaderea reducerea dramatica a povertate pe glob, pe parcursul periodei 91124/290, si in timpul confirmarea si nsemnarea decretului de de!voltare a meleniului nou. o hotarirea ferma era luata de ctre toate governamentele lumiei, de @?N

a inbunatati situa"ia copilului, discutata si ncadrata in sec"iunea MA.s?, acea parte care tratea! direct suprvietuirea nounascutlui si copilului, ca un target specific a reducerea motalitatii grupul de virsta 240 ani la /Q@6doua treimi7 in 91124/290. Ae fapt nu numai aceasta sec"iune afectea! copilul, ci maEoritatea daca nu toate cele ; angaEamente, 9; targete si celor ?; indicatori specifici a decretului, au direct sau indirect impacte asupra supravie"uirea si bunstarea a nounascutului si copilului in general. 3a indicatorii de monitori!are au fost eleberate I rata mortaliatii copilului sub virsta de 0 ani, rata motalitatii infantile, si propor"ia imuni!are mpotriva measles4ul la un copil de lan. %lterior, o mul"ime de indicatori pentru urmrirea progresului, au fost eliberate de %)*3 G, >-B #i al"i e8per"i. &ce#ti indicatori cuprindI rata mortalit"ii copiilor de 240 ani, rata mortalit"ii neo4natala, alimenta"ia infantil 6alptarea la s$n7, suplimentarea cu vitamina &, combaterea malariei, aprovi!ionarea cu ap potabil i sntatea promovat, asisten"a nou nscutului, combaterea diareei, imuni!area, combaterea bolilor ale aparatului respirator, #i malnutri"iei, sntatea matern, #i alte aspecte ale snta"ii copilului '/2(. %rmrirea acestor indicatori ale impactului de acoperirea poate fi ob"inut prin studii la nivelul familiei. *nsa, in ciudea toate afirmatile si hotarirele precedente, in anul /22@ Sellagio Hancet 3hild Survival Series, a aEutat sa redica alarmul global, revilind ca in fiecare an peste 92 milioane de copi de virsta de 240 ani, pe glob mori, si in deosebi, din condi"ii preventabile, care sint in ca!uri rare ele po"i amori copi in tarile bogate '9,90(. *n acelea#i an, a doua Hancet series, a focali!at pe negligcnta alarmului precedent despre mortalitatatea copilului4 arata ca aproape de ?2: din toate mortalit"ii copiilor sub virsta de 0ani sint printer copii noi4nascuti 6sursal 97. 3ele doua series au pre!entat evidentele necesare pentru revitali!are eforturilor in scopul reducerea mortalit"ii copilor noi4nascuti. le au dominstrat ca maEoritatea deceselor ale copiilor poate fi preventate cu intervente desponibile, simple si cu preturi redu#i, insa, nu au aEuns la copii sraci pina acum. 3a urmare, apare noi tendin"e pentru accelerarea activitatea interna"ionala pentru a mari acoperirea cu interventile necesare si punerea statelor pe calea reali!are MA.s?. B actionea mai reu#ita si practica era cea a selectarea triilor cu mari priorit"i 63ountdoJn priority countries7 pentru a le puni in considera"ie si aten"ia ma8ima. 3a urmare,au fost selectate C2 de tari, care au cele mai mare numari siQsau rata de mortalitatiia copiilor de virsta de 240 ani 6sursa07. Triile selectate include triilor cu un numr mai mare decit 02.222 decese anuale pe grup de virsta 240 ani, sau acelor care au o rata de mortalitate pe grupul 240 ani, de 12Q9,222 nscu"i vii, sau mai mare, in anul /22?. 3ountdoJn countries, au aproape de 022 de milioane de copii4 pesteN0: din totalul copiilor vii de virsta de 240 ani in anul /22?. Aeasemena, ele au propor"ia de 1?: din totalul deceselor printer copii de virsta sub 0 ani 6sursa07. Pentru o buna monitori!area a acoperirei a activitatiilor salvatorii la acest grup de tarii, %) 3 G si >-B in /22?, &u considerat ca un bun indicator al performantei, este acelea care da masuri valide ce arata daca popula"ia sinta a primit o interventiea potrivita in timpul in care este nvoita, si daca este efectiva di punct de vadere biologic. *n consecin"a, fiecare indicator de acoperire, trebuie sa fi legat de un scop programat, si de o interven"ia specifica. *n asa fel ei au adoptat 0 componente pentru monitori!area suprvictuirei a nou4nascutului si copiluluiI Ma"e %al +% me"o)e <n ba!a datelor statistice oficiale este ndeplinit un studiu descriptiv care a permis anali!a unor indicatori a strii snt"ii copilului din SudanI nutri"ia, vaccinarea, mortalitatea infantil #.a. Rezul"a"ele o1&%nu"e *nterventi de nutri"ieiI alptarea e8clusive la tini C luni, alptarea la tini R alimenta"ia complimentar la C41 luni, continuarea alaptarei latini la /24/@ luni. Subnutri"ia este considerate o determinant a mai mare decit Eumtatea 69Q/ 7 de decese a copiilor pe glob 6sursa @,?7. 3opii malnutriti au o re!istenta sc!uta pentru infec"ii, ei sint @?;

suspecta"i la moartea din cau!a boliilor de copilriei, cum sintF bolile diareice si infetiile ale cailor respiratori. Aar cei care supravietuesc ramini cu efecte detrimentale la crestrea sntoasa, din cau!a ca o mul"ime din ace#ti boli au o longa durata. =accinareaI ste una dintre cele mai importante si cost4efective interven"ie care poate fi aprovi!unata de ctre sistemelor de sntate cu un rol important in imuni!area. 3ountdoJn grup urmresc sa se obtini 12: acoperirea pentru cele 0 maEore bolile vaccine4preventive 4 pertusis, tuberclosis, tetanus, polio, measels si defteria. *ndicatorii al vaccinareI acoperirea cu vaccinul de measels, acoperirea cu APT@, acoperirea de llib &lte intervente preventiveI au fost luate in considera"ie patru noi intervente preventive in anul /220I Sublimetarea cu vitamina &I vitamina & este esen"iala pentru functialitate a sistemului imun. 3aren"ele in vitamina & duc la orbire pricum si mre#te riscul de decese cu /0: de ori mai mare printr4un sir de boli de copilrie, cum sint, measels, malaria sau bolile diareice. =itamina & mre#te #ansa de supravie"uire a copilului, ea scade severitatea bolilor, usorea!a stringerile pe sistemele de sntate si spetaiicesti. si astfel ea contribuie la buna starea copiilor, a famililor lor si comunit"ii. &st!i, pe glob e8ista cel pu"in 922 de milioane de copii sub virsta de 0 ani care suferi de caren"a de vitamina &. MaEoritatea ace#ti copii sint din triile cei cu mortalitii mai ridicate printre copii de virsta de 240 ani. &prove!ionarea copiilor mici cu numai / do!e mari din vitamina & per an, este sigura, cost4efectiva si este o stratigie eficinta pentru elimenarea caren"a de vitamina &, si promovea! supravietuirei copilului '9N(. &prove!ionarea cu apa, si sanitatie promovataI accesibilitate la apa bautabila este de o mare necesitate a snt"ii si economica la toate nivelele umane. &ccesibilitatea redusa la ei, are preEudici vitale importante, si contribuie la decese si inbolnaviri, in mod special la copii. Aeasemena, o starea sanitara inadecvata repre!int o mare problima a snt"ii, care contribuie la crestrea morbidit"ii si mortalit"ii cu un grad mai mare la copii. Aehidratia si diareia, determini moartea de /./ milioane de oameni per an, maEoritatea dintre ei sint copi de virsta de sub 0 ani. Programele sanitare si aprove!ionrea cu apa bautabila au dovedit ca reduc incidentele de diareiei cu circa de 9Q0, si scade numrul de deceselor din cau!a diareiei cu mai mult de Eumtate '/9,//( Re"ele tratate cu insetcide 6*)Ts7, pentru preven"ia de malariaI ?0 de tarii din cei C2 3ountdoJn Priority 3ountries, sint endemic de malaria. ficacitatea a *)Ts a fost dovedita, si aceasta metoda acum este adobtata larg de ctre triilor endemice cu malaria atE,t pentru protec"iei copilului care doarme sub retaua cit si pentu a mori mosTuitoes. Recent programul Roii SacM Mallaria .lobal Strategic Plan /2204/290, a eleberat un nou target de acoperire de ;2: pentru efectuare pina la anul /292.'/@./?(. *nicatorii ale acoperire de preven"iaI acoperirea de suplementaria cu vitamina &, folosirea de surse de apa bautabila promovata, folosirea a unei fasilitati sanitare promovate, acoporirea cu re"elele tratate cu insecticide. Sntatea nou4nascutuluiI *n Eur de ?2: din mortalit"ii totale a copilului per an, apare in prima luna de viata. Aintre ace#tia ? milioane sint noi4nascuti, dintre ei /Q@ mori in prima saptamina, si /Q@ din cei ultimii mori in prima /? de ore ' 9( *ndicatorii de acoperirea a snt"ii nou4nascutuluiI asistenta calificata la na#terea, protec"ia neo4natala cu anti4tatanus, inceperea la timp a alptarea la tini, urmrirea post4natala in curs de @ !ile de la nastrea, si prventia a transmiterci mama4la4copil a -*=. 3a!4management al bolilor de copilrieiI in unele ragiuni geografice, sint @ maladii maEore care duc la moartea copiilor dup prima luna de viataI pneumonia, diareia, si malaria.6sursa /7. Bb"inerea de acoperirea inalta cu interventile recomendate de tratament, poate preveni maEoritatea ca!urilor de decese printer copiilor din aceste cause.'/(

@?1

*ndicatorii de acoperirei a ca! management4uluiI apelarea la saistenta medicala in ca! de pneumonia, tratamentul cu antibiotic pentru pneumonia, rehidratare cu solu"ie orala si continuarea in acela#i timp in alimenta"ia, si tratamentul anti4malaric. %rmatuarele date re!umea!a situa"ia actuala a supravietuirei copilului pe globI mortalitatea copiilor de virsta 240 ani, per anI 92.9 milioane '/(, mortalitatea copiilor in virsta de 240 ani, per !iI /;.2226sursal?7, rata mortalit"ii neo4natala 6prima luna de viata7, per anI @2 per 9,222 de na#teri vii6sursal?7, numrul na#terilor anualeI 9@@ milioane 'l?(. Aup cau!a, mortalitaii de copii sub 0 aniI cause neo4natale @N: 6inc. *nfectile severe ca si pneumoniaQsepsis, care constituiesc /C:7, pneumonia 91:, bolile diareice 9N:, malaria ;:, measels ?:, -*=Q&*AS @:, alte boli impreunea cu traumatisme 9@:, mortalitatea copiilor 240 ani datorita a subnutri"iei 0@:. '9?( C2 de tari 63ountdoJn Proiority 3ountries7 lor se datoreste 1?: din totalul mortalit"ii copiilor in /22? '0( Regionea cu cea mai inalta rata de mortalitate este Jest si central &fricii, pre!int 912 per 9,222 na#teri vii6sursal/7. Tara cu cea mai ridicata rata de mortalitate, este Siera Heone, care pre!int /;/ per 9.222 de na#teri vii ' C(. Sumarul precedatului reflecta ca problema snt"ii copilului pe glob este de o serio!itate mare, care necesit atit efortui na"ionale la nivelul triilor mult afectate , cit si interna"ionale. *n epoca globolismului. cu repiditatea miEloacelor de transport, si u#urin"a trecerea a persoanelor si mrfurilor de la continent la altul, boala de a!i nu mai reconoasca granitilor. B%1l%og a-%e 9. SlacM R . Moriss SS, Sryce U. >here and >hy are 92 million 3hildren dying every yearZ Hancet /22@F @C/I@/@4N. /. Sryce U, Soschi4Pinto 3, Shbuya V, SlacM R F >-B 3hild -ealth pidemiology Referance .roup. >-B estimates of the causes of death in children. Hancet /220F @C0I 99?N40/. @. 3aulficld H , de Bnis M, Slossner M, SlacM R . %ndernutrition as an underlying cause of child deaths associated Jith diarrhoea, pncumonia,malaria, and measles. &m U 3lin )utr /22?F ;2I 91@4;. ?. 3aulfield H , Richard S&, SlacM R . %ndernutrition as an underlying cause of malaria morbidity and mortality in children less than five years old. &m U Trop Med -yg /22?F N9I 004C@. 0. 3- R. >orld -ealth Report /220, pie chart, page 92C. C. 3ountdoJn Report, Hancet special issue on child survival, September /22C page 9C. N. Aeclaration of the > Summit for 3hildren, @2 September 9112. ;. Aivision of -ealth Policy and Planning, %)*3 G /220. 1. Uones ., SteMetee R, SlacM R , Shutta }&, Moriss SS, and the Sellagio 3hild Survival Study .roup. -oJ many child deaths can Je prevent this yearZ Hancet /22@F @C/I C04N9. 92. Vofi & &nnan, Secretary .eneral of The %nited )ations. 99. HaJn U , 3ousen S, }upan U. ? million neonatal deathsI >hcnZ >hereZ Hancet /22?F @C0I ;194122. 9/. Progress for 3hildrenI & report c$rd on nutrition, / May /22C, page @. 9@. SB>3 /22N, table, page 92?. 9?. SB>3 /22N, table, page 920. 90. The Sellagio Study .roup on 3hild Survival. VnoJledge into action for child survival. Hancet /22@F @C/I @/@4N. 9C. TracMing Progress in 3hild Survival the /220 Report, %)*3 G, chapter /, page /9, selecting the C2 priority countries. 9N. TracMing Progress Survival in child the /220 Report, %)*3 G, chapter /, page /?. 9;. %)*3 G, information by country, Sudan, statistics. 91. %)*3 G, %)*3 GQ>-B meeting on 3hild Survival Survey4based *ndicators, )eJ [orM, Uune 9N49;./22?. @02

/2. >-BQ %)*3 G. Meeting the MA. ArinMing >ater and Sanitation TargetI & Mid4Term &ssessment of Progress. /22?. *SS) 1/ ? 9@C/N; 9. /9. >-BQ%)*3 G Uoint Monitoring Programme for >ater Supply and Sanitation, >ater for HifeI MaMe it happen. >orld -ealth Brganisation and %)*3 G, /220. *SS) 1/ ? 90C/1@ 0. //. >-BQ%)*3 G. 5*he &frica Malaria Report /22@. >-BQ3ASQM&HQ/22@. 921@. /@. >-BQ%)*3 G. >orld Malaria Report /220 PLANI>ICAREA CARIEREI VIITORILOR SPECIALITI N MEDICIN Elena Ba1( ( 63onductor #tiin"ificI *u. Gornea7 3atedra conomie, management #i psihopedagogie n medicin Summa ! The future medical specialists5 career planification The study of individualy professional images Jhich supposes analysis of internal and e8ternal images, is very important in planning of professional staff in medicine. The aim of professional development has become very comple8 both for employee and oJner. &ll the employees need a satisfaction and performance during the JorM. *n fact, management responsibility is to mate these tJo aspirations come true. 3areer is a dynamic frame Jhere a human being fulfills his life completely and interprets a significance of diverse futures and personal Tualities, actions and things that have occurred. Rezuma" Studiul imaginii carierei individuale, ce presupune anali!a imaginii interne #i e8terne este foarte important n planificarea carierei viitorilor speciali#ti n medicin. Sarcina de!voltrii carierei devine foarte comple8, at$t din punctul de vedere al angaEatului, c$t #i al proprietarului. To"i angaEa"ii doresc satisfac"ie #i performan" n munca prestat #i este, n principiu, sarcina managementului ca aceste dou aspira"ii s devin realitate. 3ariera este cadrul dinamic n care o persoan #i percepe via"a, n ntregime #i interpretea! semnifica"ia diferitelor trsturi #i calit"i personale, ac"iuni #i lucruri care i s4au nt$mplat. A$"ual%"a"ea Sf$r#itul secolului al *4lea #i nceputul secolului marchea! o etap de reformulare a ideilor privind promovarea #i cerin"ele privind competen"ele profesionale, instituind noi cercetri #i direc"ii de de!voltare n formarea speciali#tilor din diverse domenii ale #tiin"elor psihosociale #i pedagogice. Primele manifestri ale orientrilor Dnoi, n educa"ia profesional au fost n special repre!entate de B. Aecroly, d. 3laparede, U. AeJey, &. Gerriere, R. 3ousinet 'apud., ?, p. 9N(. &ceea#i perioad a fost determinat de schimbrile economice, politice #i tehnologice, ce au e8ercitat o influen" deosebit asupra structurii #i con"inutului educa"iei, instruirii #i evolu"iei profesionale, direc"ion$nd aceste determinante spre necesitatea orientrii profesionale obiective #i reu#ite la nivel voca"ional #i profesional.

@09

O1%e$"%,ele o %en"( %% ' o-e#%onale

3entrarea pe utili!area for"ei de munc #i pe de!voltarea individului ca fiin" uman

&legerea unui loc de munc #i de!voltarea carierei n via"a individual, n activitatea social

Gurni!area de informa"ii #i consilierea profesional

Gormarea personalului profesionist <n orientarea profesional

>%gu a G. E,olu&%a ' o-e#%onal( '9, apud., &onald Super(. <n planificarea carierei orice specialist din medicin trebuie s "in cont de cerin"ele #i e8pectan"ele psihosociale #i profesionale impuse de societatea modern #i de orientrile carierei. Aup >atts, con"inutul educa"iei pentru carier este repre!entat de achi!i"ionarea deprinderilor ce o va face pe persoan capabil s ia deci!ii privind cariera sa ntr4o manier mai valoroas pentru sine, s poat s le utili!e!e n practic, s fie capabil s se autoevalue!e #i s constate la ce nivel se afl acum #i unde vrea s aEung. &ceasta nseamn, n opinia lui, s4i fac pe studen"i sau alte categorii de persoane contien i deI abilit"ile, deprinderile, aptitudinile, valorile #i interesele care o definesc #i nevoia de a preci!a, unde doresc s aEung #i ce vor s devin pe viitorF posibilit"ile concrete e8istente pentru a atinge obiectivele pe care #i le4au propus 6cerin"ele, contraindica"iile sau satisfac"iile pe care le ofer atingerea acestor scopuri7F deprinderile, care le sunt necesare pentru a lua, n mod independent, o deci!ie, cel pu"in acceptabil, cu privire la de!voltarea personal pentru de!voltarea reu#it a carierei #i pentru a o pune n aplicare c$t mai optimal '/, apud., Bigu; M., p. 922(. Ma"e %al +% me"o)e )e $e $e"a e 9. content4anali!a surselor ce vi!ea! managementul cariereiF /. observa"ii #i convorbiri cu speciali#tii din domediul vi!atF @. anali!a #i preluarea e8perien"elor speciali#tilor de for" n domeniu. +duca ia medical continu, denumit n continuare M3, repre!int totalitatea activit"ilor planificate de pregatire teoretic #i practic desfasurate de medici n vederea dob$ndirii sau mbunt"irii nivelului de cuno#tin"e, abilita"i #i atitudini profesionale, n scopul cre#terii calit"ii actului medical #i a nivelului de performan" n domeniul respectiv, n beneficiul asisten"ei medicale a pacientului. <n anali!a acestui de!iderat este e8trem de important s formm un stil profesional eficient viitorilor speciali#ti n medicin. Ae asemenea este necesar s "inem cont #i de principiile de reformare a con"inuturilor educa"iei n #coala superioar, printre care putem men"ionaI 9. principiul ec%ilibrului L orice curriculum s asigure formarea armonioas, echilibrat a personalit"ii subiec"ilor educa"iei, n toate dimensiunile acesteia L fi!ic, psihic, moralF /. principiul repre!entativit ii L orice construc"ie a con"inuturilor educa"iei trebuie s se raporte!e, pe de o parte la ansamblul culturii #i cunoa#terii, c$t #i la diversele sale dimensiuni, unele n curs de desf#urare #i consacrareF @. principiul compatibilit ii A se refer la traducerea valorilor fundamentale n con"inuturi adecvate, urm$nd a8a valori4finalit"i4obiective4con"inuturi ale educa"ieiF ?. principiul e"icien ei A se refer la modul n care con"inuturile rspund e8igen"elor formulate de comunitate #i e8pectan"elor acesteea n ceea ce prive#te integrarea cultural #i social, pregtire pentru diferite domenii de activitateF @0/

0. principiul integrrii A solicit, pe de o parte, articularea con"inuturilor curriculumului obligatoriu cu ariile curriculare corespun!toare celorlalte etape din procesele de formare a subiec"ilor educa"iei, pe de alt parte, o articulare la fel de riguroas a con"inuturilor formale cu cele non4formale #i informaleF C. principiul intercone-iunii A se refer n mod special la procesul de organi!are a con"inuturilor #i semnific procesul de transferare a diferitelor tangen"e dintre disciplinele din domeniul cunoa#terii #i al culturii n cel al educa"ieiF N. principiul "le-ibilit ii A asigur posibilitatea de nnoire curent a con"inuturilor, prin practica inovatorie a formatorilor sau prin interven"ia calificat n domeniu n legtur cu activit"ile de re4formare sau reconstruc"ie periodic a con"inuturilor unui sistem educativ ale unui anumit profil de formare sau, n interiorul unei organi!ri monodisciplinare ale unui domeniu de cunoa#tere '9, apud., &ntonesei, H., 911C(. Rezul"a"e +% )%#$u&%% Standardele europene actuale sunt foarte e8igen"e n ceea ce prive#te pregtirea profesional reu#it #i calificat a speciali#tilor diverselor domenii #i n special cele legate de medicin. Standardele europene orientea! con"inuturile educa"iei spre elaborara unor programe fle8ibile, eficiente #i mobile, ba!ate pe sistemul creditelor trans"erabile 6 3TS7, ceea ce favori!ea! nu numai formarea ini"ial, ci #i mobilitatea studen"ilor #i a profesorilor #colii superioare. %n specialist cu studii superioare, indiferent de pregtirea de specialitate are nevoie de o serie de componente ce vor favori!a pregtirea speciali#tilor n domeniul vi!at. Aiferen"ele profesionale sunt determinate de domeniul activit"ii, de con"inutul acesteia, #i ele determin ansamblul de competen"e pe care este necesar s le posede absolventul universitar, "in$nd cont de cele trei func"ii de ba! prioritare ale <nv"m$ntului SuperiorI func"ia de cercetare, func"ia de instruire 6achi!i"ionare a cuno#tin"elor #i abilit"ilor din domeniu dat7, func"ia de educa"ie 6formarea personalit"ii cu un anumit nivel al culturii comportamentale, formarea sistemului de valori #i atitudini7, ce vi!ea!I 9. competen a de cercetareF /. competen a gnoseologic 6dob$ndirea #i acumularea informa"iilor #i cuno#tin"elor din domeniul concret7F @. competen a pra-iologic 6reali!are unor activit"i practice7F ?. competen"a prognostic 6aprecierea evolu"iei domeniului de activitate #i proiectarea activit"ii profesionale7F 0. competen a managerial 6prevede stabilirea rela"iilor, monitori!area #i diriEarea activit"ilor profesionale, coordonarea tuturor factorilor implica"i n procesul #i activitatea profesional7F C. competen a comunicativ i de integrare social 6necesit stabilirea contactului cu diferi"i factori implica"i n procesul de activitate profesional, re!olvarea situa"iilor de conflict sau de problem, optimi!area activit"ii profesionale n general7F N. competen a de evaluare a re!ultatelor activit ii 6presupune cunoa#terea sau determinarea criteriilor de evaluare a activit"ii profesionale, stabilirea performan"elor, luarea deci!iilor n scopul ameliorrii #i eficienti!rii activit"ii profesionale7F ;. competen a de "ormare pro"esional continu 6presupune formarea mecanismelor de acumulare eficient continu a cuno#tin"elor #i abilit"ilor necesare, n scopul satisfacerii necesit"ilor de cunoa#tere #i formare, identificate pe msura reali!rii activit"ii7 'apud., ?, p. C04CC(. 3ercettorul n domeniu Schein pre!int cariera ca fiind o serie de aptitudini #i talente, necesit"i #i motive, atitudini #i valori ale individului, care i ghidea!, constr$ng, stabili!ea! #i integrea! cariera. Printre acestea se enumrI competen"a tehnico4func"ionalF competen"a managerial 6analitic, interpersonal #i emo"ional7F @0@

securitatea #i stabilitateaF creativitateaF autonomia #i independen"a. &utorul consider c este nevoie de e8aminarea dinamicii carierei pentru ca individul mpreun cu organi!a"ia din care face parte s fie eficient, pled$nd pentru un sistem de de!voltare #i de planificare a resurselor umane. Pentru de!voltarea carierei personale trebuie s ne n"elegem pe noi #i n acela#i timp s n"elegem lumea n care vie"uim. <ntrebrile la care trebuie s rspundem includ at$t lumea intern, lumea e8tern, c$t #i u4l propriu al individului, care trebuie s4#i gseasc calea proprie n via". Imag%nea %n"e n( s4ar putea clarifica rspun!$nd la o serie de ntrebri fundamentaleI D3ine i>a deci!iile privitoare la cariera personal5/# a3e ne mobili!ea!5/# a3`t suntem de e"icien i5/# a3`t suntem de mul umi i de noi nine5/# a3e talente avem5/# a3are sunt restric iile de care trebuie s inem cont5 F etc. Imag%nea e*"e n( poate fi interpretat pe ba!a rspunsului la ntrebareaI a*m gsit o organi!a ie; care s ni se potriveasc5/. *maginea intern
3ine suntem noi ca indivi!iZ

*maginea e8tern
3e dore#te lumea din Eur de la noiZ

*magine de ansamblu
3um ne ncadrm ca personalitate n aceast lumeZ

>%gu a <. magini ale studiului carierei individuale. valuarea pregtirii profesionale poate fi conceput #i ca un proces prin care se msoar urmtoarele aspecteI reac ia sau atitudinea celor instrui"i fa" de formele #i calitatea programului de pregtire profesionalF cunotin ele #i abilit ile acumulate n procesul de pregtire profesionalF modi"icarea comportamentului celor instrui"iF re!ultatele #i e"ectele ce se ob"in ca urmare a pregtirii. Studiul acestor imagini duce la un numr semnificativ de ci de de!voltare a carierei. <n acela#i timp sarcina de!voltrii carierei devine foarte comple8, at$t din punctul de vedere al angaEatului, c$t #i al proprietarului. To"i angaEa"ii doresc satisfac"ie #i performan" n munca prestat #i este, n principiu, sarcina managementului ca aceste dou aspira"ii s devin realitate. <n limbaEul curent no"iunea de carier este clar #i bine n"eleas, ns conceptul este comple8 #i nu dispunem de o defini"ie unanim acceptat. Aup unii autori, prin carier se n"elege succesiunea de func"ii, n ordinea cresctoare a prestigiului, prin care trece angaEatul n mod consecvent, dup o regul previ!ibil. Aup al"i autori, cariera const dintr4o succesiune de po!i"ii ntr4o ierarhie, mbinat cu func"iile asociate. <ntr4o accep"iune mai larg, cariera este cadrul dinamic n care o persoan i percepe via a; n ntregime i interpretea! semni"ica ia di"eritelor trsturi i calit i personale; ac iuni i lucruri care i s>au nt`mplat. Mul"i cercettori ce sunt preocupa"i de studiul carierei profesionale ncearc s fac o distinc"ie clar ntre cariera obiectiv #i cea subiectiv. Bdat cu cre#terea calificrii #i fle8ibilit"ii personalului, se mresc #i #ansele de promovare sau de deplasare n interiorul sau n @0?

e8teriorul organi!a"iei. <nv"area #i de!voltarea personal va influen"a at$t cariera obiectiv, c$t #i perceperea personal, recompensele ob"inute ca urmare a muncii prestate, rela"ia cu superiorii #i rolul muncii n via"a proprie, ceea ce repre!int cariera subiectiv. Con$luz%% Planificarea #i perspectivele de de!voltare a carierei este important pentru n"elegerea mobilit"ii personalului medical #i trebuie cercetat la nivel individual, organi!a"ional #i psiho4 social. Perspectivele individuale privind planificarea carierei viitorilor speciali#ti n medicin sunt foarte importante, pentru c aceste aspecte ne preocup pe to"iI D3e ne re!erv viitorulZ,F D3um suntem pregti i s n elegem i s anticipm sc%imbrile care vor interveni n viitor Z,F etc. &cestea sunt doar unele din ntrebrile semnificative ce trebuie s ne preocupe n de!voltarea unei cariere de succes. B%1l%og a-%e G. An"one#e%0 L. Paideia. $undamentele culturale ale educa iei. ditura Polirom, *a#i, 911C, 9/C p. <. Da,%"z0 W. R.0 Ball S. &e!voltarea carierei. QQ Aonald Super, Psihologia procesului educa"ional. C. W%g(u0 M. 3onsilierea carierei. ditura DSigma,, Sucure#ti, /229, @CC p. K. Manole#$u0 A. Managementul resurselor umane. di"ia a patra, ditura +conomic; Sucure#ti, /22@, p. @/94@N0. L. T(na#e0 M. Modelul "ormrii pro"esionale ini iale a pro"esorului de psi%ologie . Te!a de doctor n pedagogie. * , 3hi#inu, /22N.

MODELELE SOCIALE I VALORILE PERSONALITFII STUDENFILOR USM> xN. TESTEMIFANUA Elena M%$%neanu 63onductor #tiin"ificI *uliana Gornea7 3atedra conomie, management #i psihopedagogie n medicin Summa ! 'ocial models and personality values of the students from the state university of medicine and pharmacy @P! Testemi$anu/ The social methods deeply influence to the personality formation and Tuality image proEection in uropean instruction and education. The most important characteristic of the developed personality are the value orientations. They form the content part of personality orientation and adopt the base of its relations to the social reality 6*. S. 3on, 91CNF S. .. &naniev, 91C;F e^clgq ., 91N9F M. RoMeachF =. &. *adov, 91N/, 91;NF .=. orohova, 91N?, etc.7 *f the individuality represents a comple8 reality of the person in discriptive Jay, the personality adding a value dimenssion. *t is an universal phenomenon, although it is founded only in individual form. Rezuma" Modelele sociale influen"ea! profund formarea personalit"ii reu#ite #i proiectarea unei imagini de calitate n conte8tul instruirii #i educa"iei europene. %na din cele mai importante caracteristici psihologice ale personalit"ii de!voltate L orientrile valorice ale ei. le formea! latura de con"inut a orientrii personalit"ii #i accentuia! fundamentul atitudinilor ei fa" de realitatea social 6*. S. 3on, 91CNF S. .. &naniev, 91C;F e^clgq ., 91N9F M. RoMeachF =. &. *adov, 91N/, 91;NF .=. orohova, 91N?, etc.7 @00

Aac individualitatea repre!int realitatea comple8 a individului considerat din punct de vedere descriptiv, personalitatea i adaug o dimensiune valoric 6P. Popescu L )eveanu7, ea este un fenomen universal, de#i se gse#te numai n form individual. A$"ual%"a"ea Societatea influen"ea! considerabil formarea personalit"ii, deci n mare msur personalitatea t$nrul de a!i este considerat de ctre psihologi #i pedagogi personalitate sociali!at. <n ce msur personalitatea studen"ilor de la %SMG D). Testemi"anu, este influen"at de modelele sociale sau de c$mpul psiho4social general este o problem ce necesit aten"ie deosebit #i o anali! de con"inut n profun!ime. Aeasemenea este important aprecierea valorilor morale #i social4culturale a studen"ilor ce vor profesa pe viitor medicina. <n acest conte8t putem men"iona cre#terea semnifica"iei idealului moral #i eticii profesionale n reglarea diverselor tipuri de activitate profesional #i n special cea medical. Aeaceea n scopul stabili!rii sociale #i echilibrului psiho4social este nevoie de valorificarea cuno#tin"elor etico4morale ale studen"imii moderne. Aat fiind faptul c societatea n permanen" e8ercit influen"e psihologice de for" asupra tinerei genera"ii, ace#tea fiind caracteri!a"i prin labilitate psihoemo"ional, n cele mai dese ca!uri, ei pot fi u#or domina"i fiindc la ei nu sunt ndeaEuns conturate orientrile valorice. ste foarte important de a valorifica poten"ialul moral, cultural, intelectual #i psihosocial al tineretului studios. &nume de aceste probleme sunt preocupa"i o serie de cercettori din Rom$nia, Rusia, Republica Moldova #i din alte "ri. O1%e$"ul $e $e"( %% l constituie procesul formrii orientrilor valorice la studen"ii %SMG D). Testemi"anu,. O1%e$"%,ele lu$ ( %% 9. &nali!a literaturii #tiin"ifice, privind aspectele psihologice #i social4morale ale formrii personalit"ii studen"ilor medici. /. valuarea orientrilor valorice ale studen"ilor %SMG D). Testemi"anu,. @. valuarea dimensiunilor fundamentale ale personalit"ii morale #i integrarea acestora n procesul de de!voltare #i formare a personalit"ii studen"ilor de la medicin. Ma"e %al +% me"o)e )e $e $e"a e I. Teo e"%$e anali!a #i sinte!a literaturii de specialitateF metoda ipotetico4deductiv de interpretare #i e8plicare a re!ultatelor ob"inute. II. Em'% %$e Tehnica DBrientrile valorice, 6adaptat de =. &. *adov7. III. S"a"%#"%$e 3alcularea valorilor mediei 6Aescriptives statistics7 a fost efectuat prin metode clasiceF .radul de veridicitate a fost determinat prin calcularea erorilor criteriului DT 4 student, #i gradul de veridicitate Dp,. Prelucrarea statistic a datelor a fost reali!at prin aplicarea programului compiuteri!at SPSS. Baza e*'e %men"al( a $e $e"( %% 3ercetarea a fost efectuat asupra studen"ilor diferitor ani de studii, de la toate facult"ile %SMG D)icolae Testemi"anu,. Gormarea e#antionului de subiec"i a fost reali!at n mod aleator. Ha e8periment au participat circa 922 de studen"i de la %niversitatea de Stat de Medicin #i Garmacie D)icolae Testemi"anu,, or. 3hi#inu.

@0C

Pentru determinarea particularit"ilor orientrilor valorice ale subiec"ilor cerceta"i au fost utili!ate dou aspecteI nivelul de formare a structurii ierarhice a orientrilor valorice #i con"inutul orientrilor valorice 6direc"ia lor7. .onceptul de valoare 9i no$iuni cone1e 8ist o varietate de defini"ii #i interpretri date valorii '9(. <n disciplinele socio4umane, accep"iunea cea mai frecvent este aceea de principii generale #i abstracte despre ceea ce este important #i de pre" n via", despre cum oamenii trebuie s se comporte #i s aprecie!e situa"iile, evenimentele, persoanele, precum #i obiectele sociale #i naturale. &stfel de principii suntI buntatea, adevrul, dreptatea, libertatea, cooperarea, competi"ia, reali!area de sine. B a#a defini"ie are ns doar caracter orientativ, important fiind a de!vlui mai analitic notele fundamentale ale conceptului #i a surprinde rela"ia cu alte no"iuni apropiate. 3ercettorii din domeniul psihosociologiei au stabilit c ntre termenii de Dvalori,, Datitudini,, Dnorme,, Dinterese,, Didealuri, e8ist diverse suprapuneri semantice, iar n numeroase conte8te lingvistice ei sunt echivalen"i. Ae aceea, n psihologia social, #i chiar n sociologie, conceptul de valoare a fost n larg msur diluat n cei de norm #i atitudine. Preci!m faptul c aici ne vom referi att la valorile sociale, ca fiind elemente constitutive fundamentale ale conte8tului sociocultural, ct #i la varianta lor interiori!at la nivel de personalitate. No"ele )e-%n%"o %% ale $on$e'"ulu% )e ,aloa e suntI .eneralitate #i centralitate n universul spirirual4simbolic al societ"ii #i n structura personalit"ii umaneF Standarde 6criterii evaluative7 ale ac"iunilor umaneF =ectori motiva"ionali care determin #i orientea! ac"iunea, accentuatul lor caracter con#tient, deliberat, n sensul de ade!iune Dla ceea ce este de dorit,. ). Sillamy define#te valoarea ca un interes manifestat fa" de un obiect, stim artat unei persoane. '?, p. 0/( P. Popescu4)eveanu consider valoarea ca proprietate a ceva, rela"ie subiectiv L obiectiv de natur socio4cultural, pre!ent$nd semnifica"ie #i indic$nd o pre"uire sau apreciere. Ha S. 3helcea gsim afirma"ia c valorile, interesele #i atitudinile repre!int dimensiuni importante ale personalit"ii organic intercorelate. 2aloarea este un raport ntre subiectul uman social prin semnifica"iile a8iologice pe care acesta le atribuie 6M. Ralea, T. -ariton, 911N7. <n psihologia social e8sovietic valorile sunt definite ca elemente sau fenomene ale vie"ii societ"ii, privite din acel punct de vedere a nsemnt"ii sociale, care li se impun de ctre societate n genere sau de ctre grupa social. P. Smith #i S. SchJart! 6911N7, doi remarcabili anali#ti actuali ai problematicii valorilor, descriu cinci aspecte mai importante ale acestoraI 9. =alorile sunt idei 6credin"e7, dar nu unele reci, ci infu!ate de sim"iriF /. le se refer la scopuri de!irabile 6de e8emplu, egalitatea n drepturi7 #i la moduri de conduite prin care se promovea! respectivele scopuri 6corectitudine, aEutor, etc.7F @. =alorile transcend ac"iuni #i situa"ii specifice 6supunerea, de e8emplu, se practic la #coal, n familie, la serviciu, etc.7F ?. =alorile servesc drept standarde de selec"ie #i evaluare a comportamentelor persoanelor #i evenimentelorF 0. =alorile se ordonea! at$t la nivel de societate, c$t #i individual, dup importan"a uneia fa" de alta, formnd sisteme de valori. 3onceptele mai importante cu care cel de valoare se intersectea! suntI atitudinea, norma, idealul, interesul, nevoia #i trsturile de personalitate. <n cercetarea noastr noi ne4am referit n special la raportul dintre conceptul de valoare cu trsturile de personalitate #i cu no"iunea de ideal. )rsturile de personalitate, prin gradul lor de generalitate n structura personalit"ii, se aseamn cu valorile. Aar, n timp ce valorile sunt criterii ale de!irabilului, trsturile sunt mai @0N

degrab caracteristici instrumentale neutre a8iologice ale personalit"ii. 3aracteristicile Dintrovertit,, De8travertit,, Dcomunicabil,, Ddominant, sunt stiluri de comportament, ci nu scopuri de urmrit. =. S. Muhina 691;?7 sublinia! c n #tiin"a contemporan, no"iunea de Dorientare valoric, se contrapune, pe de o parte, cu valorile standarde a grupului, clasei, na"iunii, sistemului social, iar pe de alt parte cu orientrile motiva"ionale ale personalit"ii. <n literatura contemporan nu e8ist o defini"ie strict determinat a no"iunii de D orientare valoric,, autorii ncerc$nd s o trate!e n mod diferit, ns to"i sunt preocupa"i de anumite probleme legate de sistemul de valori #i anume, determinarea caracterului valorilor, structura lor, factorii ce determin formarea lor #i alte aspecte ale acestora. Aac individualitatea repre!int realitatea comple8 a individului considerat din punct de vedere descriptiv, personalitatea i adaug o dimensiune valoric 6P. Popescu L )eveanu7, ea este un fenomen universal, de#i se gse#te numai n form individual. 3u referire la domeniul afectiv al personalit"ii un grup de cercettori strini, condus de A. R. VrathJohl a descris valori!area ca una din clasele comportamentale, interiori!area fiind principiul director al clasificrii comportamentelor. Studen"ii manifest acest comportament cu destul coeren", n mpreEurri corespun!toare, pentru c ei au o valoare. *nteriori!area unui ansamblu de valori specifice ideale este un moment destul de important pentru formarea unei personalit"i valoroase '9, p. ?? L ?C(. 3omportamentul este motivat prin ade!iunea personal la valoarea fundamental ce l determin. Giecare valoare are un loc n ierarhia valorilor individuluiF acestea sunt organi!ate ntr4un fel de sistem intrinsec coerent. le au reglat destul vreme comportamentul individului, nc$t acesta li s4a adaptat 'C, p. 9N/ 4 9N0(. 3a dispo!i"ie generali!at, ansamblul este acela care d o logic intern sistemului de atitudini #i valori n orice mpreEurare. &ceasta nseamn, a fi gata s4"i revi!uie#ti opiniile #i s4 "i schimbi comportamentul n lumina eviden"ei. Rezul"a"e Prelucrarea re!ultatelor ob"inute la proba de cercetare 9rientrile valorice, a fost reali!at prin tehnica de cercetare Aescriptives statistics, pentru calcularea mediei #i abaterii standard. <n continuare vom pre!enta anali!a descriptiv 6media #i abaterea standard7 #i valorile notelor D"A #i D', a re!ultatelor la proba 9rientrile valorice scopuri pentru . cercetat 6=e!i tab. 97. Tabelul 9 O %en"( %le ,alo %$e?#$o'u % la #"u)en&%% ISM
Pr! 9. /. @. ?. 0. C. N. ;. 1. 92. 99. 9/. 9@. 9?. 90. ;alori scopuri Grumuse"ea n natur #i art Petrecerea plcut a timpului, satisfac"ii, distrac"ii 3reativitate Stare general bun n "ar, pace *ndependen" galitate n drepturi pentru to"i Hibertate cu independen" n fapte #i ac"iuni Recunoa#terea, respectul celor din Eur =ia" asigurat material Serviciu interesant <ncredere n sine =ia" activ <n"elepciune #i e8perien" de via" Pre!en"a prietenilor buni #i devota"i 3unoa#terea, de!voltare cultural #i intelectual Mean Y- 'td! *rror Mean 9?./C 2.@0 9@.?? 2.?@ 9/.N1 2.?? 9/.0/ 2.?? 99.?0 2.?@ 99./2 2.?N 1.1@ 2.?C 1.@2 2.?N ;.;/ 2.?C ;.CC 2.@N ;.C/ 2.?0 ;.C/ 2.?0 ;.?C 2.?C N.;N 2.?2 N.@? 2.?C t ?2.N @9.@ /1.9 /;.0 /C.C /@.; /9.C 91.; 91./ /@.? /@.? /@.? 9;.? 91.N 90.1 p p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229

@0;

9C. Aragoste, apropiere fi!ic #i spiritual cu persoana iubit 9N. =ia", familie fericit 9;. Sntate fi!ic #i psihic

N.92 2.?@ C.N1 2.?1 @.N1 2.?@

9C.0 9@.1 ;.;

p 2.229 p 2.229 p 2.229

&preciind re!ultatele primite la studen"ii *<SM 6ve!i tab. 97 depistm c ei au ales cu preferin" urmtoarele valori4scopuriI cel mai mare procentaE a fost depistat la variabilele $rumuse ea n natur i art '9?./C 2.@0, p 2.2297F Petrecerea plcut a timpului; satis"ac ii; distrac ii 69@.?? 2.?@, p 2.2297F 3reativitate 69/.N1 2.??, p 2.2297F Stare general bun n ar; pace 69/.0/ 2.??, p 2.2297. Ain variabilele cele mai nevalorificate 6media rangurilor constituind o valoare de N: #i mai pu"in7 pentru studen"i au fost determinateI Sntate "i!ic i psi%ic 6@.N1 2.?@, p 2.2297F 2ia ; "amilie "ericit 6C.N1 2.?1, p 2.2297F &ragoste; apropiere "i!ic i spiritual cu persoana iubit 6N.92 2.?@, p 2.2297. 3elelalte orientri valorice4scopuri au constituit de la N,9: p$n la 99,?0: inclusiv. &cum vom pre!enta anali!a descriptiv 6media7 #i valorile notei DpA a re!ultatelor la proba 9rientrile valorice instrumentale pentru . cercetat 6=e!i tab. /7. <n urma anali!ei e#antioanelor perechi 6b+ de control a fost reali!at peste Eumtate de an7 au fost depistate diferen"e semnificative privind orientrile valorice instrumentale la studen"ii %SMG la urmtoarele variabileI 3unotin e vaste; erudi ie; cultur general nalt# +"ectivitate; productivitate i voca ie n munc# Ra ionalism; capacitatea de a primi deci!ii corecte# ndr!neal; sociabilitate; ini iativ spre noi activit i# .ntransigen # Modestie; sinceritate i onestitate# *utocontrol; re"le-ivitate. &ceste re!ultate ne desemnea! c studen"ii de a!i sunt cointeresa"i s4#i de!volte personalitatea #i s4#i valorifice poten"ialul intelectual #i socio4cultural pentru a face fa" e8pectan"elor societ"ii #tiin"ifice #i cerin"elor europene n e8ercitarea profesiei de medic. Tabelul / O %en"( %lo ,alo %$e %n#" umen"ale la #"u)en&%% ISM
Pr! 9. /. @. ?. 0. C. N. ;. 1. 92. 99. 9/. 9@. 9?. 90. 9C. 9N. 9;. ;alori instrumentale 8igen" *ndependen" &ltruism, priceperea de a n"elege #i respecta alte opinii, tradi"ii #i sim"uri Bptimism, vitalitate, bunvoin" <ndr!neal, sociabilitate, ini"iativ spre noi activit"i Responsabilitate &utocontrol, refle8ivitate 3on#tiincio!itate, disciplin, sinestatornicie Modestie, sinceritate #i onestitate Rbdare, toleran" &curate"e, scrupulo!itate, preci!ie fectivitate, productivitate #i voca"ie n munc *ntransigen" duca"ie, respect fa" de oameni #i demnitate Perseveren" Aelicate"e #i tact n rela"iile cu cei din Eur Ra"ionalism, capacitatea de a primi deci!ii corecte 3uno#tin"e vaste, erudi"ie, cultur general nalt Mean Y- 'td! *rror Mean 9/.;1 2.?@ 9/.21 2.02 99.N2 2.?9 99.9C 2.?1 99.9@ 2.?1 92.N@ 2.?@ 92.C0 2.?1 92.@C 2.?; 1.;2 2.?? 1.N; 2.?1 1.?2 2.?? ;.;C 2.?1 ;.;? 2.?C ;./9 2.?; N.C; 2.?0 N.2@ 2.@1 C.?; 2.00 @.;@ 2.@0 t /1.1 /?./ /;.0 //.; //.N /?.1 /9.N /9.9 //.@ 91.1 /9.? 9;.9 91./ 9N.9 9N.9 9;.2 99.; 92.1 p p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229 p 2.229

D%#$u&%% Personalitatea studentului repre!int mai mult dec$t o acumulare #i sedimentare a e8perien"ei ontogeneticeF ea este #i o organi!are n timp a posibilit"ilor #i a valorilor reale i poten iale. &stfel, dup -. y formarea #i de!voltarea personalit"ii are loc prinI @01

integrarea unui sistem de valori, care fundamentea! constituirea lumii n cadrul g$ndirii logice 6 ul ca subiect ai cunoa#terii7F integrarea concep"iei despre lume crea! rela"ii #i de!volt semnifica"ii asupra ambian"ei 6 ul creator al lumii sale7. Se constat astfel c fundamentul de!voltrii ontologice a studentului, a con#tiin"ei de sine, s4ar putea face prin con#tiin"a propriu4!is, referitoare la actuali!area e8perien"ei trite #i prin con#tiin"a care se de!volt n sistemul personalit"ii. <n raport cu con#tiin"a, personalitatea studentului apare astfel ca o achi!i"ie ulterioar #i superioar, ea repre!ent$nd sistemul de valori integrative, ca #i inten"ionalitatea dup care se organi!ea! e8perien"a trit. Personalitatea studentului se conturea! astfel ca o realitate e8trem de comple8. Tendin"a reac"iei competitive, despre care vorbe#te &. -. Muray, a activit"ii mereu renovate, pare a fi #i ea caracteristic acestei personalit"i. Ae aceea se resimte nevoia de o alt organi!are a modului de instruire #i educare, a activit"ii #i vie"ii studentului. fectele asupra personalit"ii studentului sunt diferite #i varia! n func"ie de particularit"ile personalit"ii studentului, de motiva"iile #i e8perien"a anterioar a lui. Aac efectele ar fi acelea#i, atunci s4ar anula ns#i individualitatea celui care educ. Ae aceea, mai degrab s4ar prea c, n con"inutul su general, influen"a este aceea#i, numai asamblarea ritmurilor #i a priorit"ilor, interiori!rile valorilor #i ale normelor sunt altele. valuarea acestor influen"e nu poate pleca dec$t de la evaluarea general, de la identificarea #i msurarea gradului de convergen" a acestor norme #i valori '0, p. ;; 4 92;(. Trebuie s subliniem faptul, c cercetrile n domeniul educa"iei universitare au fost nevoite de mult vreme s se opreasc asupra identificrii surselor de norme #i valori n educa"ie. 3u toate acestea, este surprins 6cu apro8ima"ie7 !ona n care se cer cutate normele #i valorile cu care studentul vine n contact, practicile #i sferele vie"ii care ac"ionea! asupra acestuia. Pasul hotr$tor n aceast direc"ie l face abia g$ndirea secolului al 4lea, elabor$nd o e8plica"ie #tiin"ific a fenomenului asimilrii valorilor umane. *deea care s4a desprins n acest sens este c n cunoa#tere #i pra8is se afl adevrata surs de norme #i valori ale formrii omului. Studentul se na#te #i se de!volt ntr4un c$mp de valori #i norme derivate din pra8isul material #i spiritual, dar care se constituie ca domenii distincte la nivelul con#tiin"ei individuale #i sociale. Gactorii educativi, prin normele Euridice, morale #i didactice, capt responsabilitate specific #i criterii de a opera distinc"ii #i interdic"ii n recunoa#terea valorilor po!itive de cele negative #i n desf#urarea de activit"i necesare interiori!rii acestora. Con$lz%% ste important de men"ionat faptul c sursele de norme #i valori devin actuali!ate pentru studen"i prin activit"ile proprii. 3redem c n medicin idealul moral trebuie valorificat nc din anii studen"iei, dat fiind faptul c anume atunci se formea! regulile, valorile #i cultura socio4 moral n general, acestea av$nd un impact considerabil n procesul de sociali!are a viitorilor medici. Ha r$ndul lor, factorii educativi vin s nf"i#e!e, n modalit"i proprii, normele #i valorile social4umane, asigur$ndu4le caracterul de universalitate pentru educa"ia universitar. Aeasemenea modelele sociale influen"ea! profund formarea personalit"ii reu#ite #i proiectarea unei imagini de calitate n conte8tul instruirii #i educa"iei europene. A1 e,%e % ISM I *nstitu"ia de <nv"m$nt Superior Medical GE L .rup 8perimental. B%1l%og a-%e 9. A%-"%n$(0 Ma %n. 2alori i valori!are. 3ontribu ii moderne la "iloso"ia valorilor. Sucure#ti, 911? 6p. ??4?C7. /. C %#"ea0 R0 C %#"ea0 M. Personalitatea i idealul moral. ditura D&lbatros,, Sucure#ti, 91;1 6p. 0C4;17. @C2

@. Ra"/#0 L.0 8a m%n0 M.0 S%mon0 S. 2alues and )eac%ing. Merills *nternational ducation Series, 3olumbus, 91CC. ?. S%llam!0 No 1e ". &ic ionar de psi%ologie 5Q Ha RB%S , d. %nivers enciclopedic 4 Sucure#ti 4 911C. 0. V%n&anu0 N. +duca ia universitar. 3olec"ia D duca"ia *,, ditura D&ramis Print,, Sucure#ti, /229. 6p. N L /0F ;; 4 92;7 C. ayin0 Y. j. uF\OF[F_OZYQVFY OQQ[YEFHLPOY, XYTFEF[F_O]; tGF_GLXXL; XYTFEI. ]p. tdc. |. . p^qbpF \\\t, q4] abxgbibsgodalgn gaaidcbp^qgw, vbalp^I ^rl^, 91;N 6a]e. 9N/49N07.

@C9

SOCIONICA I TIPOLOGIA PSI8OSOCIAL A PERSONALITII Olga Mele$a 63onductor #tiinificI )atalia Aaniliuc7 3atedra conomie, management i psihopedagogie n medicin Summa ! 'ocionics the psycho-social typology of personality Socionics is a science that e8plores the informational organi!ation of the human conscience. Starting from the principal traits of the surrounding Jorld and the Jay of perception of these traits, the eight fundamental functions of the mind are introduced. The mutual relationship betJeen these functions 6but also the general structure of perception7 determines the configuration of the type of the informational metabolism 6T*M7. The author of this paper has chosen the obEective of revealing the dependence betJeen the domain of human activity and the T*M of the people engaged in this domain. Rezuma" Socionica este o tiin ce studia! organi!area informa"ional a psihicului omului. Pornind de la laturile principale ale lumii nconEurtoare #i modul de percepere a acestor laturi, se introduc cele opt func"ii fundamentale ale psihicului. Rela"iile mutuale dintre aceste func"ii 6dar #i cu structura general a percep"iei7 determin configura"ia modelului de metabolism informa"ional 6TM*7. &utorul pre!entului articol #i pune ca scop stabilirea depende ei dintre domeniul de activitate uman #i unele compartimente ale TM*4ului persoanelor antrenate n acest domeniu. A$"ual%"a"ea Socionica este o tiin relativ nou. a a fost fondat de ctre savanta matematician din Hituania &ura &ugustinaviit n anii N2 ai secolului , ba!ndu4se pe studiile lui 3. Uung 6)ipologia peronalitii7 i S. Greud 6)eoria dev!oltrii personalitii7. Socionica studia! organi!area informa"ional a psihicului omului, deci metodele de percepere, prelucrare #i emitere a informa"iei de ctre om. Principalele domenii de aplicare ale socioniciiI pedagogie 4 studierea raporturilor dintre dascal #i discipol, facilitarea nsu#irii materialului didacticF consulta"ii de familie 4 consultan" n probleme de cstorie #i divor", probleme de v$rstF consultan" de carier 4 orientarea profesionalF compatibilit"ile n cadrul unui colectiv de munc 4 strategia de ac"iune dup constituirea colectivului lucrri de #tiin" fundamental 4 modelarea matematic, genetica, psihofi!iologia, morfologia L parametrii e8teriori sociotipurilor Eocurile i training4urile psihologice medicin L &plic$nd socionica, un medic poate decide ce stil de convorbire #i ac"iuni vor determina pacientul s colabore!e. Ae asemenea, medicul ar putea s neutrali!e!e sentimentul de antipatie fa" de procedurile medicale, care este unul destul de rsp$ndit. Totul ce ne nconEoar este material 6marcat prin L introvertit, L e8travertit7, posed energie 6 7, are o po!iie n spaiu 6 7, i e8ist n timp 6 7, iar noi suntem dotai cu posibilitatea de a percepe aceste ? regiuni ale informa iei. nergia i materia sunt categorii mutual e8clusiveI dac trecem prin combustie materia, ob inem L energieF parcurgnd o regiune a spaiului L pierdem timp. Brice situaie o putem privi din punctul de vedere al propriet ilor obiectelor participante, ct i din cel al interaciunii dintre obiecte. 3aracteristicile obiectelor se notea! @C/

prin simboluri negre 6e8travertite, trsturile7, iar raporturile dintre ele L prin simboluri albe 6introvertite, care descriu modurile de interaciune, ns nu i proprietile obiectelor7. Pentru a percepe toate aceste aspecte ale informa iei psihicul uman dispune de un set de funcii psihice, capabile s recepione!e i s emit informaia n ba!a aspectului corespun!tor. Proprietile materiale sunt percepute de funcia numit convenional ,logic,, procesele care decurg n lumea interioar a omului L ,etic,, forma i aspectul e8terior al obiectelor L ,sen!orial,, potenialul obiectelor L ,intuiia,. Hund n consideraie dihotomia e8traversiune L introversiune, aceste funcii se clasific nI Hogica )eagr , Hogica &lb , tica )eagr , tica &lb , Sen!orial )egru , Sen!orial &lb , *ntuiia )eagr , *ntuiia &lb . Gunciile se structurea! ntr4un model al psihicului L ,Modelul &,. Modelul este organi!at n patru etaEe cu / funcii la fiecare etaE. Slocurile .B i S%P R .B se unesc n inelul mental L contientul, iar S%P R*A i *A L n inelul vital L incontientul. .B este nuclel sistemului psihic, iar aspectele prelucrate la acest nivel sunt dominante. Ha nivelul S%P R .B problemele se contienti!ea!, deaceea noi ne strduim s le ascundem i ne ruinm de eleF n S%P R*A problemele nu se contienti!ea!, deaceea oamenii nu tind s le ascund, ba chiar ncearc s le impun altora. )ivelul *A este caracteri!at de devotament nalt, sacrifiu nepstor de sine, tendina spre perfeciune. Giecare po!iie are o denumire specific. Ta1elul G Mo)elul A 9. Program C. &ctiva"ional /. 3reativ 0. Sugestiv .B S%P R4 .B S%P R4*A )ivel mental )ivel vital

?. Mobili!a"ional @. )ormativ

N. Bbserva"ional ;. Aemonstra"ional *A

8ist 9C tipuri de metabolism informaional 6TM*7 i respectiv 9C structuri psihice. Aac prima funcie este neagr, tipul este e8travertitF daca alb L introvertit. Aac prima func ie este intuiia sau sen!orialul, tipul este irraionalF dac logica sau etica L raional. Aeci, denumirea TM*4lui va fi, de e8emplu, e8travert intuitivo4logic 6 *H7 sau, convenional, Aon WuiEote. de menionat c nu e8ist un TM* mai bun sau mai ru dect altul, aa cum nu e8ist un TM* perfect. Toate sunt diferite, au caracteristici att po!itive, ct i negative. Ta1elul < T%'u %le #o$%on%$e Cua) %% #o$%on%$% Denum% ea $om'le"( 8travert intuitivo4logic 3uadrul &lfa *ntrovert sen!orialo4etic 8travert etico4sen!orial *ntrovert logico4intuitiv 3u 8travert etico4intuitiv Denum% ea a1 e,%a"a *H *S S *H* * @C@ Denum% ea $on,en%onal( Aon4WuiEote &le8ander Aumas =ictor -ugo Ma8imilien Robespierre -amlet Re' ezen"an% .alileo .alilei, Amitrii Mendeleev, &lbert instein )iMolai SasMov, Vevin Speicy, Sarbara Streinsand Sandra SullocM, Uuliett Sinosh, Hai!a Minelly Patricia Vaas, Vevin 3ostner, Varl .ustav Uung MiMMi RurM,

adrul Seta

*nrovert logico4sen!orial 8travert sen!orialo4logic *ntorvert intuitivo4etic 8travert sen!orialo4etic

*HS SH ** S **H H* S HS * * * *SH

Ma8im .orMii Mare#alul UuMov Sergey senin .aius Uulius 3aesar -onore de Sal!ac UacM Hondon Theodore Areiser SherlocM -olmes Geodor AostoevsMii Tom SaJyer Uean .abin

*ntrovert intuitivo4logic 8travert logico4intuitiv *ntrovert etico4sen!orial 8travert logico4sen!orial

*ntrovert etico4intuitiv 8travert intuitivo4etic *ntrovert sen!orialo4logic

)iolae 3eau#escu, Melany .riffit Pierce Srosnan, Stiven Seagal, *osif Stalin &ntonio Sanderas, MicMle Aouglas, >inston 3herchill Ueniffer &niston, -ugh .rant, *urii .agarin li!abeth Taylor, lvis Presley, Gredie Mercury >oody &llen, Uohn Hennon, *saaM )eJton Roberts, %ma Thurman, Sill .ates Sridget Sardo, Sofia Rotaru, 3harli!e Theron Marlen Aietrich, Mila *ovovici, -elen -unt .Jineth PeltroJ, =incent van .ogh, Ueims &irons Robin >illiams, Hia &hedEaMova, Piere Richare Mel .ibson, &driano 3elentano, Merill Strip

Aup totalitatea de vi!iuni, percepii, valori i obective cele 9C sociotipuri se mpart n ? cuadri a cte ? TM*4uri.

3uadrul Aelta

3uadrul .amma

>%gu a G5 Cua) %% #o$%on%$%.

@C?

3e nseamn s faci parte din primul cuadruZ &ceasta nseamn la orice vrst s rami copilI naiv, spontan #i !burdalnic. Pe alfieni i atrage, ca pe un magnet, totul ce este nou. Gurire a armoniei, bucuriei #i cunoa#terea adevrului L iat aceea, pe ce se ba!ea! percep ia #i po!iia lor n via. =iaa li se pare etern. i o percep ca pe un Eoc captivant, adesea unul foarte amu!ant. i este absolut indiferent, c ideea nou se va reali!a peste cteva mii de ani *mportant e c totu#i se va materiali!a #i va aduce oamenilor att bine )umai nu a#teptai ca &lfa s4#i reali!ele singur ideile. &lfa generea! ideile, iar Seta o transorfm ntr4o ideologie. Setienii cel mai mult pre"uiesc puterea #i i aprecia! pe al"i oameni lund n considera"ie po!i"ia lor n sistemul ierarhic al puterii.&ctualmente oamenii urmresc scopuri globale L fie aceasta instalarea raiului pe Pmnt, fie a comunismului sau a altui regim. Ha deosebire e8terioar a scopurilor probabile, sensul "elului e unul Ldobndirea #i acapararea, autoritatea #i supunerea. Tot ce nu serevete scopului lor, este ignorat de repre!entan"ii cuadrului Seta. Aevotamentul scopului se aprecia! mai mult dect bunstarea personal. Realitii i pragmaticii din .ama consider c toate scopurile trebuie s fie reali!abile i folosesc aceast ideologie pentru a aduce bine ast!i, aici i persoanelor concrete. Sunt individuali#ti #i lupt cel mai des doar pentru locul su sub soare, neuit$nd, totu#i, ca n aceast lupt toi s aib acelea#i posibilit i. 3oncuren cinstit Trie#te singur #i permite4i #i altor s triasc Sunt cu adevrat ferici i doar atunci, cnd ating cu succes bunstarea material. ns ce de fcut cu ea mai departe, nu neleg pn la capt. He provoac mai mult plcere c#tigarea banilor, dect cheltuirea acestora. Aelta acumulea!, pstrea! i proteEea! e8periena obinut de cuadrii precedeni He place s4i povuiasc pe toi cum s triasc, cum s lucre!e, cum s stabileasc rela iile cu oamenii #. a. m. d. i nu au nevoie s invente!e nimic nouI aproape totul de ce eu au nevoie n via deEa e8ist. Trebuie doar s poi organi!a totul ndemnatic #i s nu permii ca cineva s fie defavori!at. Persoanele din acest cuadru aprecia! n special moralitatea #i omenia, plasndu4le mai presus dect orice n via. &ceasta este btrneea de aur a omenirii L lini#tit, bogat #i de#teapt. O1%e$"%,ele lu$ ( %% *dentificarea tipurilor de personalitate a persoanelor ce m inconEoar i e8plicarea fenomenele interpersonale din punct de vedere al socionicii Bbinerea datelor despre apartenena tipurilor la cteva domenii de activitate Studirea gradului de influen al stereotipurilor sociale asupra oamenilor Ma"e %ale % me"o)e $e $e"a e 1. /2 de studeni de la %niversitatea de Stat de Medicin i Garmacie ). Testemianu, facultatea Medicin .eneral 6%SMG M.7, anul **. 2. /2 de studeni de la %niversitatea Tehnic a Moldovei, facultatea 3alculatoare, *nformatic i Microelectronic 6%TM G3*M7, anul **. 3. Testul socionic n varianta imprimat i program P3 6personal computer7. Rezul"a"ele o1%nu"e 9. Re!ultatele n ba!a observaiilorI %SMG M. L 90 etici, %TM G3*M L 9C logici. /. Re!ultatele n ba!a testului socionicI %SMG M. L N persoane de tip etic, %TM G3*M L 9@ logici. TM*4urile difer vdit de cele determinate n ba!a observaiilor. @. Re!ultatele n ba!a consultaiei personaleI %SMG M. L 90 etici, %TM G3*M L 9C logici. TM*4urile sunt identice cu cele determinate n ba!a observaiilor.

@C0

D%,e #e e-le$%% :)%#$u%%; *niial, au fost fcute unele observaii asupra persoanelor din grupurile cercetate. 3riteriile fundamentale au fostI intonaia, mimica, gesticulaia, modul de e8punere al gndurilor, felul de a se mbrca, abloanele comportamentale de ba! etc. &poi acestor persoane li s4a propus un test socionic, n variant imprimat i program P3, elaborat ad4hoc. <ntrebrile au fost formulate ct mai clar i concis posibil, iar variantele de rspuns au fost succinte. &ceast strategie a fost aleas pentru a minimali!a timpul de completare al testelor. <n urma anali!ei re!ultatelor am observat devieri esen iale de la re!ultatele observaionale. &ceste devieri au fost o urmare a faptului, c persoanele e8aminate nu au n eles complet esena ntrebrilor i au fost considerabil influen ate de stereotipuri. Ain acest motiv a fost elaborat o nou strategie de e8aminare, ba!at pe abordare situa ional. Procedeul a constat n consultaie personal, inclu!nd propunerea situaiilor pentru fiecare ntrebare din chestionar. Re!ultatele s4au dovedit a fi echivalente cu cele observaionale. Pentru a e8tinde domeniul de cercetare i a e8clude necesitatea pre!enei interogatorului, la moment se lucrea! asupra unui test situa ional i adaptarea programului P3 pentru varianta nou de test. Con$luz%% 9. <n urma anali!ei re!ultatelor cercetrii am aEuns la conclu!ia c n %SMG M. 90 din /2 studeni din grupul studiat sunt etici, pe cnd in %TM G3*M L 9C din /2 L logici. &ceasta se e8plic prin faptul, c profesia de medic include o activitate care prioritar const n comunicarea cu oamenii i necesit aa capaciti ca diploma"ie, delicate"e, toleran", comptimire, abilitatea de a deslu#i starea sufleteasc a pacien ilor i de a le controla emo"iile. <n profesia de programator, ns e nevoie mai mult de capaciti intelectuale cu predispo!iie spre obiecte reale ca matematica, fi!ica, informatica, deci, n limbaEul socionicii, de a fi logic. /. Reieind din re!ultatele testrii, am observat c maEoritatea studenilor i4au ales profesia innd cont intuitiv de funciile sale puternice i slabe. <ns e8ist i un procent de persoane ce nu s4au ba!at pe acest principiu. Ae aceea, a sugera ca persoanele ce stau n calea alegerii profesiei s4i determine TM*ul, pentru a evita o alegere greit. @. Psihicul uman este un dispo!itiv att de sofisticat, nct este imposibil s se determine TM*4ul dup re!ultatele unui test generali!at, deoarece mai trebuie luate n consideraie i alte aspecte, ca mimica, gesticulaia, comportamentul etc. &adar, pentru a obine re!ultate cu preci!ie ma8im este nevoie de o consultaie personal. B%1l%og a-%e 9. bedqlb ., bia]glbp |. ^GOGFEL QFKQTHYPPF_F /. \]e^]gdpal^` |. ~LV QEY[LTU; ZTFKI XI PY GLQQTLHL[OQU. xRVFHFEQTHF tF tFOQVR QtRTPOVL NOMPO @. .. qs. ^QOvF[F_OZYQVOY TOtI. L \u.I pdq]^ L v.I ebsedaa L qgpdea, 9110 ?. JJJ.socioniMa.info

@CC

zQ{ee|Y}~ |Q`} {~| ~a~b|fo j j|Q o~foojoo |{~oa Y Y{~ `gmZg\g jm\gk 6^roqjw erlbpbcg]di_I ig^q^ beq`7 ^{dce^ lbqbhglg, hdqdcfhdq]^ g kagnbkdc^sglg Summa ! The group forms of educational activity as a factor of educational intensification in the high school stablishment intensification represents the large volume information transformation to the establishment subEect in the stabile Tuantity of instruction Jithout reTuirements decrease comparative Jith the instruction Tuality. *n the intensive instruction Jithin the group the didactic staff Jhich favorable contributes on their personalities has been occurred. *ndividual Jorn has a neglect tendency of the high level of the didactic L communicative and interaction by instruction. Rezuma" *ntensificarea nv"m$ntului este transmiterea volumului mare de informa"ie subiec"ilor procesului de nv"m$nt ntr4o continuitate stabil a instruirii, fr mic#orarea cerin"elor fa" de calitatea instruirii. <n cadrul instruirii universitare intensive n cadrul grupei, se de!volt colectivul didactic, ce ac"ionea! favorabil asupra personalit"ii fiecruia. Hucrul individual are tendin"a de a negliEa un nivel foarte nalt al procesului didactic L comunicarea #i interac"iunea interpersonal prin instruire. j^kg[\i]k sPTYPQOWOVL\O] FKRZYPO] 4 z]b kdedc^o^ ubi_dsb budh^ roduqbw gq{beh^xgg buro^dhjh keg qdgmhdqqbw kebcbifg]di_qba]g burodqg` udm aqgfdqg` ]edubp^qgw l l^oda]pr mq^qgw. i` rakdqbw gq]dqag{gl^xgg roduqbsb kebxdaa^ aidcrd] e^me^u^]jp^]_ g pqdce`]_ q^roqb bubaqbp^qqjd hd]bcj erlbpbca]p^ kbmq^p^]di_qjh kebxdaabh, hbugigmr ygd ]pbeodalgw kb]dqxg^i igoqba]g. bpjdqgd ]dhkbp burodqg` hbfd] uj]_ cba]gsqr]b kr]dh abpdedqa]pbp^qg` abcdef^qg` roduqbsb h^]deg^i^ g hd]bcbp burodqg`. `gkRmZg[ Z URkiy 9. bq]dq] L ^q^igm ig]de^]rejF /. ^ui cdqg`F @. dc^sbsgodalgd ]dnqbibsggF ?. ^eq^` g serkkbp^` e^ub]^F 0. tbidpjd g cdibpjd gsej g ce. QRS[kgk Z yZ]^]]ZZ t^aahb]egh ple^]xd k^e^hd]ej, akbabua]pr ygd bk]ghgm^xgg abcdef^qg` roduqbw cgaxgkigqj. \bpdedqa]pbp^qgd abcdef^qg` kedckbi^s^d] l^l hgqghrhI e^xgbq^i_qjw b]ube roduqbsb h^]deg^i^ a od]lgh pjcdidqgdh p qdh baqbpqbw, u^mbpbw o^a]g g cbkbiqg]di_qbw, p]beba]dkdqqbw gq{beh^xggF abb]pd]a]pr ygh bue^mbh cbifq^ uj]_ pjcdidq^ baqbpq^` g cbkbiqg]di_q^` ig]de^]re^F kdede^akedcdidqgd kb pedhdqg roduqbsb h^]deg^i^ a ]dqcdqxgdw gmibfdqg` qbpbsb roduqbsb h^]deg^i^ p q^o^id m^q`]g`, lbsc^ pbakeg`]gd buro^dhjn ubidd ^l]gpqbF lbqxdq]e^xg ^rcg]beqjn m^q`]gw q^ q^o^i_qbh z]^kd bapbdqg` lrea^ a xdi_ q^e^ub]lg m^cdi^ mq^qgw, qdbunbcghbsb ci` kibcb]pbeqbw a^hba]b`]di_qbw e^ub]jF @CN

e^xgbq^i_qr cbmgebplr roduqbsb h^]deg^i^ ci` hqbsbrebpqdpbw kebe^ub]lg qbpbw gq{beh^xgg a rod]bh ]bsb, o]b kebxdaa kbmq^qg` e^mpgp^d]a` qd kb igqdwqbhr, ^ kb akge^i_qbhr kegqxgkrF ^YEL_F_OZYQVOY TYvPF[F_OO, 4 budakdodqgd ibsgodalbw keddha]pdqqba]g qbpbw g rfd rapbdqqbw gq{beh^xgg, ^l]gpqbd gakbi_mbp^qgd qbpbsb h^]deg^i^ ci` kbp]bedqg` g ubidd sirublbsb rapbdqg` kebwcdqqbsbF 4 zlbqbhgoqbd g bk]gh^i_qbd gakbi_mbp^qgd l^fcbw hgqr]j roduqbsb pedhdqg. finRmR\]kning\ZR URkiyin iR\Zl budakdogp^d]a` kr]dhI geblbsb gakbi_mbp^qg` lbiidl]gpqjn {beh kbmq^p^]di_qbw cd`]di_qba]g 6k^eq^` g serkkbp^` e^ub]^, ebidpjd g cdibpjd gsej g ce.7F pje^ub]lg r kedkbc^p^]di` abb]pd]a]pr ygn q^pjlbp bes^qgm^xgg rke^pidqg` lbiidl]gpqbw roduqbw cd`]di_qba]_ a]rcdq]bpF keghdqdqg` e^migoqjn {beh g zidhdq]bp kebuidhqbsb burodqg`F abpdedqa]pbp^qg` q^pjlbp kdc^sbsgodalbsb buydqg`, hbugigmr ygn ]pbeodalbd hjidqgd buro^dhjnF gqcgpgcr^igm^xgg burodqg` keg e^ub]d p a]rcdqodalbw serkkd g rod] igoqba]qjn n^e^l]dega]gl keg e^me^ub]ld gqcgpgcr^i_qjn m^c^qgw g pjubed {beh buydqg`F a]edhidqg` l edmri_]^]gpqba]g burodqg` g e^pqbhdeqbhr kebcpgfdqg padn buro^dhjn p kebxdaad kbmq^qg` qdm^pgaghb b] ganbcqbsb rebpq` gn mq^qgw g gqcgpgcr^i_qjn akbabuqba]dwF mq^qg` g gakbi_mbp^qg` qbpdwgn q^roqjn c^qqjn p bui^a]g abxg^i_qbw g kdc^sbsgodalbw kagnbibsggF keghdqdqg` abpedhdqqjn ^rcgbpgmr^i_qjn aedca]p, 6\7 ]dnqgodalgn aedca]p burodqg`, ^ keg qdbunbcghba]g 4 gq{beh^xgbqqjn aedca]p burodqg`. Z[KE[\]^]G_`]a bDCcE[]d hbfqb aog]^]_ bcqgh gm kdeakdl]gpqjn q^ke^pidqgw ^l]gpgm^xgg roduqbw cd`]di_qba]g. ebxdaaj gq]dqag{gl^xgg u^mger ]a` q^ pm^ghbcdwa]pgg gqcgpgcr^i_qb4kagnbibsgodalgn g lbiidl]gpqb4kagnbibsgodalgn {^l]bebp p roduqbw cd`]di_qba]g. dbed]godalgd gaaidcbp^qg` g ke^l]godalgw bkj] kbl^mjp^ ], o]b mq^qgd kedchd]^ bl^mjp^d]a` ubidd keboqjh, lbsc^ kedchd] roduqbw cd`]di_qba]g pja]rk^d] l^l aedca]pb buydqg`. | z]bw ag]r^xgg p kebxdaad burodqg` pbmqgl^ ] b]qbdqg` a]rcdq]bp hdfcr abubw kb kbpbcr kedchd]^, ]b da]_ kb andhdI QRKYVT 6a]rcdq]7 FKYVT 6kedchd]7 QRKYVT 6a]rcdq]7. eg z]bh p nbcd burodqg` mq^qg` cbifqj uj]_ kbirodqj ubidd gig hdqdd a^hba]b`]di_qb. e^pgi_qbd abb]qbdqgd cd`]di_qba]g g buydqg` kbmpbi`d] a]rcdq]^h bes^qgoqb abod]^]_ buro^ yr g pbakg]jp^ yr {rqlxgg roduqbsb kebxdaa^. edghryda]p^ gqcgpgcr^i_qb4serkkbpbw {behj burodqg` babudqqb q^si`cqb keb`pi` ]a` keg rhdib e^me^ub]^qqbw hd]bcgld gq]dqagpqbsb burodqg` gqba]e^qqbhr `mjlr a gakbi_mbp^qgdh gsebpjn ag]r^xgw g ebidpjn gse. eg serkkbpbh gq]dqagpqbh burodqgg pbmqgl^d] roduqjw lbiidl]gp, ui^sb]pbeqb pig` ygw q^ a]^qbpidqgd igoqba]g l^fcbsb. ga]b gqcgpgcr^i_q^` e^ub]^ kb andhd kedkbc^p^]di_ 4 a]rcdq] ig^d] roduqjw kebxdaa p^fqdwdsb mpdq^ 4 hdfigoqba]qbsb buydqg` g hdfigoqba]qbsb pm^ghbcdwa]pg` odedm burodqgd. vdfigoqba]qjw lbq]dla] kbebfc^d] p serkkd babur ^rer, lb]ber dy . \. v^l^edqlb q^mjp^i ^]hba{debw b]pd]a]pdqqbw m^pgaghba]g. dm qdd qdhjaighj ^l]gpgm^xg` igoqba]qjn l^oda]p a]rcdq]bp g kibcb]pbeq^` pbakg]^]di_q^` e^ub]^ kedkbc^p^]di`. oduqr serkkr aidcrd] kedfcd padsb e^aah^]egp^]_ l^l lbiidl]gp, m^qgh^ ygwa` abphda]qbw roduqbw cd`]di_qba]_ , ^ kebxdaaj buydqg` p serkkd pb pedh` m^q`]gw 4 l^l kebxdaaj, {behger ygd hdfigoqba]qjd b]qbdqg` p z]bh ]pbeodalbh lbiidl]gpd. @C;

eg gq]dqagpqbh serkkbpbh burodqgg buydqgd a]^qbpg]a` qdbunbcghjh ^]egur]bh roduqbw cd`]di_qba]g, ^ kedchd]bh buydqg` `pi` ]a` dd kebcrl]jI ro^ygda` qdkbaedca]pdqqb p kebxdaad rapbdqg` mq^qgw buhdqgp^ ]a` edmri_]^]^hg kbmq^p^]di_qbw cd`]di_qba]g, buarfc^ ] gn, cgalr]ger ]. vdfigoqba]qbd buydqgd p roduqbh kebxdaad kbpj^d] hb]gp^xg kr]dh pli odqg` abxg^i_qjn a]ghribpI kb`pi`d]a` igoq^` b]pd]a]pdqqba]_, orpa]pb rcbpid]pbedqg` b] kruigoqb kdedfgp^dhbsb rakdn^ p rodqgg. |ad z]b {behgerd] r buro^dhjn l^oda]pdqqb qbpbd b]qbdqgd l kedchd]r, orpa]pb igoqbw abkego^a]qba]g l buydhr cdir, l^lgh a]^qbpg]a` abphda]qbd bpi^cdqgd mq^qg`hg. eg bes^qgm^xgg lbiidl]gpqbw e^ub]j a]rcdq]bp pbmqgl^d] e`c ]ercqba]dw bes^qgm^xgbqqbsb, kdc^sbsgodalbsb g abxg^i_qbsb ki^q^. ]buj serkkbp^` e^ub]^ kb cbujp^qg qbpjn mq^qgw uji^ kb4q^a]b`ydhr kebcrl]gpqbw, qrfqb kedcibfg]_ a]rcdq]^h abphda]qr cd`]di_qba]_ 4 gq]dedaqr , igoqba]qb g abxg^i_qb mq^oghr , buyda]pdqqb kbidmqr , cbkral^ yr e^akedcdidqgd {rqlxgw kb gqcgpgcr^i_qjh akbabuqba]`h. kbq`]g OPTYPQOWOVL\O] FKRZYPO] keghjl^d] kbq`]gd ^l]gpgm^xg` burodqg`5. bc LVTOHOML\OYJ RZYKPFJ EY]TY[UPFQTO kbqgh^d]a` xdidra]edhidqq^` cd`]di_qba]_ kedkbc^p^]di`, q^ke^pidqq^` q^ e^me^ub]lr g gakbi_mbp^qgd ]^lgn {beh, abcdef^qg`, kegdhbp g aedca]p burodqg`, lb]bejd akbabua]pr ] kbpjdqg gq]deda^, a^hba]b`]di_qba]g, ]pbeodalbw ^l]gpqba]g a]rcdq]^ p rapbdqgg mq^qgw, {behgebp^qgg rhdqgw, q^pjlbp p gn ke^l]godalbh keghdqdqgg, ^ ]^lfd {behgebp^qgg akbabuqba]dw kebsqbmgebp^]_ kebgmpbca]pdqqr ag]r^xg g kegqgh^]_ a^hba]b`]di_qjd eddqg`. cqgh gm q^gubidd kdeakdl]gpqjn q^ke^pidqgw e^mpg]g` ]pbeodalgn akbabuqba]dw igoqba]g, a]bi_ qdbunbcghjn abpedhdqqbhr akdxg^iga]r, `pi`d]a` kebuidhqbd burodqgd. i^pq^` m^c^o^ abpedhdqqbsb rqgpdeag]d]albsb bue^mbp^qg` pgcg]a` p baq^ydqgg akdxg^iga]bp hd]bcbibsgdw ]pbeodalbsb kedbue^mbp^qg` hge^. ebxdaa ]pbeoda]p^ pli o^d] p adu` kedfcd padsb b]lej]gd qbpbsbI qbpjn budl]bp, qbpjn mq^qgw, qbpjn kebuidh, qbpjn hd]bcbp gn eddqg`. | ap`mg a z]gh kebuidhqbd burodqgd l^l ]pbeodalgw kebxdaa kedca]^pi`d]a` l^l eddqgd qda]^qc^e]qjn q^roqb4roduqjn m^c^o qda]^qc^e]qjhg fd hd]bc^hg. aig ]edqgebpboqjd m^c^og kedci^s^ ]a` a]rcdq]^h ci` m^ledkidqg` mq^qgw g b]e^ub]lg q^pjlbp, ]b kebuidhqjd m^c^og 4 z]b padsc^ kbgal qbpbsb akbabu^ eddqg`. \r]_ kebuidhqbw gq]deked]^xgg roduqbsb h^]deg^i^ aba]bg] p ]bh, o]b kedkbc^p^]di_ qd abbuy^d] mq^qgw p sb]bpbh pgcd, qb a]^pg] kdedc a]rcdq]{hg kebuidhqjd m^c^og, kburfc^` gal^]_ kr]g g aedca]p^ gn eddqg`. ebuidh^ a^h^ kebli^cjp^d] kr]_ l qbpjh mq^qg`h g akbabu^h cdwa]pg`. egqxgkg^i_qb p^fdq ]b] {^l], o]b qbpjd mq^qg` c^ ]a` qd ci` apdcdqgw, ^ ci` eddqg` kebuidhj gig e`c^ kebuidh. eg ]e^cgxgbqqbw kdc^sbsgodalbw a]e^]dsgg 4 b] mq^qgw l kebuidhd 4 a]rcdq]j qd hbsr] pje^ub]^]_ rhdqg` g q^pjlg a^hba]b`]di_qbsb q^roqbsb kbgal^, kbalbi_lr gh c^ ]a` ci` rapbdqg` dsb sb]bpjd edmri_]^]j. tddqgd kebuidhj ]edurd] pli odqg` ]pbeodalbsb hjidqg`. tdkebcrl]gpqjd kagngodalgd kebxdaaj, ap`m^qqjd a pbakebgmpdcdqgdh rapbdqqjn ^uibqbp, p kebuidhqbw ag]r^xgg keba]b qdz{{dl]gpqj. ^GFK[YXPFY FKRZYPOY 4 qd ^uabi ]qb qbpbd `pidqgd p kdc^sbsgld, p kebibh a qgh ap`m^qj gmpda]qjd ghdq^ 4 \ble^], traab, ga]depds g ce. aig odibpdl^ kba]b`qqb kegro^]_ rap^gp^]_ mq^qg` g rhdqg` p sb]bpbh pgcd, hbfqb g keg]rkg]_ dsb kegebcqjd ]pbeodalgd akbabuqba]g 4 e^mrog]_ crh^]_ a^hba]b`]di_qb. | h^lagh^i_qbw a]dkdqg kebxdaa hjidqg` keb`pi`d]a` g e^mpgp^d]a` keg eddqgg kebuidhqjn m^c^o. agnbibsgodalgw hdn^qgmh kebganbc`ygn kebxdaabp keg kebuidhqbh burodqgg aidcr ygwI a]^ilgp^`a_ a keb]gpbedogpbw, qbpbw, qdkbq`]qbw kebuidhbw 6kebuidh^ 4 aibfqjw ]dbed]godalgw gig ke^l]godalgw pbkeba, abcdef^ygw p adud alej]bd keb]gpbedogd, pjmjp^ ygw e^mqjd, kbebw keb]gpbkbibfqjd kbmgxgg keg dsb eddqgg7, @C1

r odibpdl^ pbmqgl^d] aba]b`qgd qdcbrhdqg`, rcgpidqg`, pbmqgl^d] pbkebaI p odh ar]_Z ^idd hjaig]di_qjw kebxdaa kebganbcg] kb andhdI pjcpgfdqgd sgkb]dm, gn bubaqbp^qgd g kebpdel^. odibpdl igub a^hba]b`]di_qb baryda]pi`d] hjaig]di_qjw kbgal, b]lej]gd qdgmpda]qbsb, igub a kbhby_ kedkbc^p^]di`. l]gpgm^xgg ]pbeodalbsb hjidqg` akbabua]pr ] arudl] 4 budl] 4arudl]qjd b]qbdqg`, pbmqgl^ ygd keg lbiidl]gpqbh eddqgg kebuidhj. |^fqdwdw ode]bw abcdef^]di_qbsb ^akdl]^ kebuidhqbsb burodqg` `pi`d]a` b]e^fdqgd budl]gpqjn keb]gpbedogw, m^lbqbhdeqb pbmqgl^ ygn p kebxdaad q^roqbsb mq^qg`, roduqbw gig i ubw cersbw cd`]di_qba]g, lb]bejd g da]_ ga]boqgl cpgfdqg` g e^mpg]g` p i ubw a{ded. hdqqb p ap`mg a z]gh kebuidhqbd burodqgd hbfqb q^mp^]_ GLMHOHLwSOX, gub dsb xdi_ 4 {behgebp^qgd mq^qg`, sgkb]dm, gn e^me^ub]lg g eddqg`. eg kebuidhqbh burodqgg kebxdaa hjidqg` pli o^d]a` ig_ a xdi_ e^meddqg` kebuidhqbw ag]r^xggF bqb {behgerd] hjidqgd, qdbunbcghbd ci` eddqg` qda]^qc^e]qjn m^c^o. eghde^hg kebuidhqjn ag]r^xgw, p baqbpr lb]bejn kbibfdqj keb]gpbedog`, n^e^l]deqjd ci` kbmq^p^]di_qbsb kebxdaa^, hbsr] airfg]_ aidcr ygdI bqgh^qgd q^roqbw p^fqba]g kebuidhj g b]ar]a]pgd ]dbed]godalbw u^mj ci` dd eddqg`. vqbsbbue^mgd lbqxdkxgw g b]ar]a]pgd q^cdfqbw ]dbegg ci` bu`aqdqg` c^qqjn {^l]bp. e^l]godalg cba]rkqjw edmri_]^] g b]ar]a]pgd ]dbed]godalbsb bubaqbp^qg`. eb]gpbedogd hdfcr ]dbed]godalg pbmhbfqjh akbabubh eddqg` g dsb ke^l]godalbw qdxdidabbue^mqba]_ . eb]gpbedogd hdfcr ubi_gh lbigoda]pbh {^l]godalgn c^qqjn g b]ar]a]pgdh hd]bc^ gn bue^ub]lg g ^q^igm^. |ad rl^m^qqjd keb]gpbedog` pbmqgl^ ] gm4m^ cgau^i^qa^ hdfcr ]dbed]godalbw g ke^l]godalbw gq{beh^xgdw, gmuj]lbh bcqbw g qdcba]^]lbh cersbw, gig q^bubeb]. ebuidhq^` ag]r^xg` ghdd] kdc^sbsgodalr xdqqba]_ ig_ p ]bh airo^d, lbsc^ bq^ kbmpbi`d] e^mse^qgog]_ gmpda]qbd g qdgmpda]qbd g q^hd]g]_ kr]g eddqg`, lbsc^ odibpdl, a]bilqrpga_ a kebuidhbw, ]boqb mq^d], o]b ghdqqb dhr qdgmpda]qb. ebuidhq^` ag]r^xg` q^ baqbpd ^q^igm^ kedbue^mrd]a` p kebuidhqr m^c^or. ebuidhq^` m^c^o^ a]^pg] pbkeba gig pbkebajI ^l e^medg]_ z]b keb]gpbedogdZ dh z]b bu`aqg]_Z \deg` kebuidhqjn pbkebabp ]e^qa{behgerd] kebuidhqr m^c^or p hbcdi_ kbgalbp eddqg`, scd e^aah^]egp^ ]a` e^migoqjd kr]g, aedca]p^ g hd]bcj eddqg`. ]^l, kebuidhqjw hd]bc kedckbi^s^d] aidcr ygd ^sgI tGFK[YXPL] QOTRL\O] AtGFK[YXPL] MLELZL > XFEY[U tFOQVFH GYYPO] O GYYPOY. Yniy sPTYPQOWOVL\Ow FKRZYPO] hbfqb aog]^]_ bcqgh gm kdeakdl]gpqjn q^ke^pidqgw ^l]gpgm^xgg roduqbw cd`]di_qba]g. ebxdaaj gq]dqag{gl^xgg u^mger ]a` q^ pm^ghbcdwa]pgg gqcgpgcr^i_qb4kagnbibsgodalgn g lbiidl]gpqb4kagnbibsgodalgn {^l]bebp p roduqbw cd`]di_qba]g. bc LVTOHOML\OYJ RZYKPFJ EY]TY[UPFQTO kbqgh^d]a` xdidra]edhidqq^` cd`]di_qba]_ kedkbc^p^]di`, q^ke^pidqq^` q^ e^me^ub]lr g gakbi_mbp^qgd ]^lgn {beh, abcdef^qg`, kegdhbp g aedca]p burodqg`, lb]bejd akbabua]pr ] kbpjdqg gq]deda^, a^hba]b`]di_qba]g, ]pbeodalbw ^l]gpqba]g a]rcdq]^ p rapbdqgg mq^qgw, {behgebp^qgg rhdqgw, q^pjlbp p gn ke^l]godalbh keghdqdqgg, ^ ]^lfd {behgebp^qgg akbabuqba]dw kebsqbmgebp^]_ kebgmpbca]pdqqr ag]r^xg g kegqgh^]_ a^hba]b`]di_qjd eddqg`. cqgh gm q^gubidd tYGQtYVTOHPIv PLtGLH[YPOJ GLMHOTO] THFGZYQVOv QtFQFKPFQTYJ [OZPFQTO; a]bi_ qdbunbcghjn abpedhdqqbhr akdxg^iga]r, `pi`d]a` mi[RU\iR iR\ZR. @N2

@N9

Z[ZimgZl 9. D agan0 Z. Per"orman sau eec > problema nv mntului superior; *ntellectus, &. P*, d. /, 3hi#inu, /229. /. Manual "ormarea pro"esorilor. Re"orma Sistemului de nv m`nt i .nstruire Pro"esional din Moldova. ditura D uropean Training Goundation,, p. ;4/@. @. Pedagogia universitar, tradi ie i modernitate; e-perien e. Sub red. #i coordonatorI 3. .h.. Marinescu, *a#iI Rev. Medico43hirurgical a Societ"ii de Medici #i )aturali#ti, Supliment, 91;@, p. @/@. ?. g_^ing0 b. j.0 zmRR\^Z\g0 b. . ^YEL_F_OZYQVFY XLQTYGQTHF O tYEL_F_OZYQVOY TYvPF[F_OO, o. kbabugd. @4d gmc., vbalp^, dc. buyda]pb tbaagg, /229, /0C a. 0. ei^in Y. j.0 imRn j. Y. OELVTOVL HIQYJ VF[I, odu. kbabugd. vbalp^, /229. C. i^Z\ d. z. ^GYtbc^p^qgd g pbakg]^qgd p pjadw lbidI vd]bcbibsg`, xdig g abcdef^qgd, ]pbeoda]pbI odu. kbabugd ci` a]rc. pja. rodu. m^pdcdqgw. 4 v.I mc^]di_algw xdq]e 5l^cdhg`5, /22/. 4 //? a.

@N/

@N@

'4 /""'566777.em o.7/o.%n"68IS6e/eal"/6A1ou"E/eal"/./"m '4 Te/nolog%% In-o ma&%onale +% )e Comun%$a&%% iii '4 No ,eg%an Cen"e -o Teleme)%$%ne a -o#" num%" o gan%za&%e 'en" u $ola1o a e :$olla1o a"%ng o gan%za"%on; 3n )omen%ul "eleme)%$%n%% :)%n <==<;0 E>MI +% I#-Te8 #un" o gan%za&%% %n"e na&%onale 'en" u $ola1o a e :$olla1o a"%ng %n"e na"%onal o gan%za"%on#; 3n )omen%ul e?S(n("a&%% +% "eleme)%$%n%% iv '4@Bu#%ne## In"ell%gen" Se ,%$e#A SRL0A#'e$"ele u"%l%z( %% TIC )e $(" e u"%l%za"o %0 C/%+%n(u0 a' %l%e <==B0 '. <C v '4 @Bu#%ne## In"ell%gen" Se ,%$e#A0 @P ezen&a +% $on&%nu"ul #%"e?u %lo De1 3n Re'u1l%$a Mol)o,a0 <==EA
i ii